23 23 th

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23 23 th 23 5. 25. 9. 2014"

Transkript

1 23 23 th

2

3

4 Český výbor Czech Committee Japonský výbor Japanese Committee Předseda Chairman Tomáš Čistecký Prezidentka President Shuku Iwasaki Členové Members Shihoko Finda Norbert Heller Členové Members Kazutami Ando Sadayuki Kitamura Atsuko Nonogaki Poděkování Special thanks to Josef Miklas Antonín Přibyl čestný výbor Honorary Committee Věra Čáslavská Martin Kubelík Secretary Haruka Hashimoto

5 Fakt, že se letos bude konat již 23. ročník mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha mne velice těší hned ze dvou důvodů. Tím prvním je rostoucí úroveň a kredit této přehlídky mladých talentů a s tím úzce souvisí konstantní naplňování hlavního cíle tohoto kvalitního hudebního svátku usnadnit prostřednictvím koncertní prezentace na mezinárodní úrovni mladým umělcům z mnoha zemí s rozdílnou hudební tradicí počátky jejich umělecké dráhy. Festival nese jméno české metropole, ale kdo zná jeho vznik a historii, moc dobře ví, že k němu můžeme stejně tak přiřadit Mnichov či Tokio a samozřejmě desítky míst po celém světě, odkud přijeli do Prahy předvést své umění mladí hudebníci, z nichž do dnešních dní po těch letech nejeden z nich potvrdil svůj talent interpretační vyzrálostí. Za to bych rád, jako každý rok, srdečně a upřímně poděkoval všem organizátorům tohoto hudebního svátku i jejich zahraničním spolupracovníkům. Těm, kteří si letos udělají čas k návštěvě tohoto sympatického festivalu, chci popřát hodně kvalitních uměleckých zážitků a zahraničním hostům příjemný pobyt v Praze a chuť se k nám vracet. There are two reasons why I am glad the 23rd annual Young Prague International Music Festival is taking place this year. The first is the increasing excellence and prestige of this showcase of young talents. Closely related to that is the continual achievement of the principal aim of this quality musical event: to give young performing artists from many countries, with differing musical traditions, an opportunity to kickstart their careers by performing in concert. The festival bears the name of the Prague, the metropolis of music, but as those who are familiar with its establishment and history well know, the festival is also associated with Munich, Tokio, and of course the dozens of places all around the world from which young musicians have come to Prague to perform. Over the years, quite a number of them have confirmed their talent by maturing into first-class professional musicians. For this I would like to warmly and sincerely thank as I do every year all the organizers of this annual musical feast, as well as their overseas co-workers. To those who find time to visit this very likeable festival this year, I would like to wish lots of memorable experiences. And to our guests from abroad, I wish a pleasant stay in Prague and an appetite to keep coming back. MUDr. Přemysl Sobotka Místopředseda Senátu Parlamentu České Republiky Vice-Chairman of the Senate of the Parliament of the Czech Republic

6 Velice mě těší, že se letos koná další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Tento vynikající hudební festival dává mladým hudebníkům příležitost ukázat před publikem naplno své nadání a sdílet s ním pocity napětí, vášně a radosti. Jsem upřímně rád, že tato událost, která se koná díky iniciativě klasickou hudbou pověstné České republiky a Japonska, se pyšní již více než dvacetiletou tradicí. Rok 2014 byl vyhlášen Rokem výměny mezi zeměmi Visegrádské skupiny a Japonskem. V rámci této výměny se připravuje také společný koncert na festivalu Mladá Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky. Rád bych se zmínil o tom, že český velvyslanec dobré vůle pro Rok výměny, houslový virtuos Pavel Šporcl, se jako interpret v minulosti festivalu také zúčastnil. Jsem si jist, že mnoho dalších mladých umělců, kteří se zúčastní tohoto festivalu, budou v budoucnu významným způsobem přispívat ke kulturní výměně nejen mezi Japonskem a Českou republikou, ale mezi všemi zeměmi světa. Závěrem bych rád vyjádřil svou úctu a dík členům Českého výboru i Japonského výboru a ostatním osobnostem za jejich dlouholeté úsilí. Velice děkuji také sponzorům a partnerům festivalu za jejich štědrou podporu. Přeji všem účinkujícím i posluchačům letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha jedinečné chvíle ve společnosti nádherné hudby.

7 I am absolutely delighted that the International Music Festival Young Prague will be held again this year. This wonderful music festival gives young musicians in their teens and twenties a unique opportunity to fully display their talents, while sharing their emotions evoked by thrill, passion and enjoyment of music with the audience. I am pleased that the magnificent event has been organized by the initiatives of the Czech Republic, a country so renowned for its tradition of classical music, and Japan for more than 20 years. This year has been designated the V4 + Japan Exchange Year As a part of the festival, a joint concert in cooperation with the Embassy of Poland is planned. You might know the Czech goodwill ambassador of the Exchange Year, violin virtuoso Pavel Šporcl, is one of the former participants in the festival. In the future, I anticipate many young artists participating in the International Music Festival Young Prague will become excellent musicians who significantly contribute to the Japan-Czech as well as worldwide culture exchange. I would like to express my respect to the members of the Japanese and Czech festival committees and other personalities for their longtime efforts. My sincere appreciation goes to the sponsor organizations and companies for their generous support. Finally, I wish all performers and the audience great moments filled with marvellous music. Tetsuo Yamakawa Velvyslanec Japonska v České republice/ambassador of Japan to the Czech Republic 在 チェコ 共 和 国 日 本 国 特 命 全 権 大 使 山 川 鉄 郎

8 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha se letos uskuteční v termínu od 5. do 25. září a proběhne celkem na třinácti místech. Mladí umělci tak mají ojedinělou příležitost seznámit se s hudební atmosférou a vibracemi v samém srdci Evropy, při zahajovacím koncertu ve Valdštejnském paláci s nádhernou akustikou a vysokými stropy nebo např. na zámku v Miloticích, v jezdeckém sále na zámku v Litomyšli či v Dvořákově síni Rudolfina. Pro mladé umělce, stoupající k vrcholu své umělecké dráhy, se jedná o výjimečnou příležitost a čas strávený v České republice se v nich uchová jako vzácný poklad. Až se jednou stanou profesionálními hudebníky, vždy si vzpomenou na tento důležitý okamžik v jejich životě. Poděkování patří všem lidem, kteří se podílejí na organizaci Mladé Prahy v obou zemích, v Japonsku i v České republice, a přinášejí tak každoročně nevšední dar mnohým mladým a talentovaným hudebníkům.

9 Jako porotkyně 3. ročníku mezinárodní soutěže hry na klavír v Takamatsu se mi dostalo příležitosti pozvat vítězku této soutěže Ji-Yeong Mun, dále hráče na tubu Yuto Hayashiho či hráčku na trombon Riyo Soejimu. Přála bych všem zúčastněným, aby letos na koncertech sklidili úspěch. Závěrem bych ráda vyjádřila poděkování všem podnikům i organizacím z obou zemí a Japonskému velvyslanectví v Praze za jejich podporu. This year, the 23rd annual Young Prague International Music Festival takes place September 5 25 in a total of 13 places, giving young performers a unique opportunity to acquaint themselves with the musical atmosphere and vibrations in the very heart of Europe. This year s opening concert will take place in the acoustically magnificent, high-ceilinged Wallenstein Palace and other concerts will be held in places like the Milotice Chateau, the Riding Hall of the Litomyšl Chateau, and the Dvořák Hall of the Rudolfinum. For young performers rising to the heights of their musical careers, this is an exceptional opportunity: they will cherish the time they spend in Prague like a rare treasure. And one day, when they become professional musicians, they will always remember this important moment of their life. For this, thanks belong to all who help to organize Young Prague each year in both countries Japan and the Czech Republic and give thereby a wonderful gift to many young and talented musicians. As a member of the jury of the 3rd annual international piano performance competition in Takamatsu, I had the opportunity to invite the competition s winner Ji-Yeong Mun as well as tuba player Yuto Hayashiho and the trombone player Riyo Soejimu. I would like to take this opportunity to wish all this year s participants much success in their concerts. In conclusion, I would like to express my gratitude to all the companies and organizations from both countries, and to the Japanese Embassy in Prague, for their support. Shuku Iwasaki Prezidentka japonského výboru klavíristka President of the Japanese Committee pianist

10 Vážení posluchači, v letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatý a pestrý program. Budete mít možnost setkat se s řadou vynikajících mladých interpretů, jejichž nesporný talent zaručuje vysokou úroveň koncertů festivalu Mladá Praha. Uvědomujeme si, že v současné době nejsou na mnoha místech světa podmínky jak ekonomicky, tak politicky právě ideální a jsme proto velice šťastni, že se stále objevují mladí lidé, kteří nás svým uměním mohou přesvědčit, že hudba je nadčasová, apolitická a dokáže povznést všechny, kteří jí chtějí naslouchat. Rádi bychom vám představili první dva členy nově vznikajícího čestného výboru festivalu Věru Čáslavskou a Martina Kubelíka. Jsme nesmírně potěšeni, že právě tyto významné osobnosti spojily svá jména s festivalem a podpořily tak úsilí mladých hudebníků, organizátorů a sponzorů festivalu. Jsme přesvědčeni, že jejich životní cesta, morální vlastnosti, překonávání sebe sama budou inspirací nejen pro mladé hudebníky, kteří vystupují na letošním ročníku festivalu. Všem interpretům přejeme bohatou invenci ke krásným výkonům a posluchačům mnoho příjemných hudebních zážitků! Dear listeners, This year, we have once again prepared a rich and varied program for you, in which you will have the opportunity to meet a number of excellent young performers, whose talents guarantee the high quality of the Young Prague festival concerts. We are aware that, these days, circumstances in many places in the world are not ideal either economically or politically. That makes us all the more glad that there are still young people who, through their art and creativity, can convince us that music is timeless, apolitical, and able to uplift all who care to listen to it. We would like to introduce to you first two members our new honorable festival committee Věra Čáslavská & Martin Kubelík. We are extremely pleased that these noted personalities have associated their names with the festival in support of the efforts of the festival s young musicians, organizers, and sponsors. We are convinced that their track records and moral standing the obstacles they have overcome and their achievements will bring inspiration to the young musicians that will perform at this year s festival, and not only to them. May the performers be inspired to make beautiful music, and may the concert-goers have many pleasant experiences listening to it! Tomáš Čistecký Předseda Českého výboru / Chairman of the Czech Committee

11 Velice mne těší a je mi nesmírnou ctí, že mohu zaštítit 23. ročník mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Festivalu, který dává prostor mladým, talentovaným hudebníkům z celého světa, aby tak mohli v České republice, která je muzikálně velmi vyspělá, předvést své hudební umění. Festival Mladá Praha dává mladým interpretům možnost prosadit se v samotných začátcích své umělecké kariéry, která ve finále může vyústit do světových rozměrů (nebo do světově zvučných jmen). Současně chci poděkovat japonskému a českému výboru za podporu této bohulibé činnosti, která přináší radost nejen organizátorům samotným, ale především zúčastněným umělcům a také nám, vděčným posluchačům. Je příjemné sdílet s mladými umělci jejich muzikální vývoj a být svědkem jejich osudových proměn do vyšších lidských dimenzí. Přeji nám všem krásné umělecké zážitky a mladým interpretům splnění svých uměleckých přání a představ. I am very pleased and extremely honored to be a patron of the 23nd annual Young Prague International Music Festival a festival that features young, talented musicians from all over the world, enabling them to perform in the Czech Republic, a highly advanced country when it comes to music. The Young Prague festival gives young performers a chance to make a name for themselves at the very beginning of their careers and perhaps someday to become world-famous. At the same time, I would like to thank the Japanese and Czech Committees for supporting this festival, which brings joy not only to the organizers themselves, but also and most importantly to the performers and to us, their grateful listeners. It is pleasant to share with the young performers their musical development and be a witness to their fateful transformations into the higher dimensions of human endeavor. I wish many beautiful musical experiences to us all, and to the young performers: may their artistic wishes and dreams be fulfilled. Věra Čáslavská

12 S radostí přijímám poctu stát se členem Čestného výboru Mladá Praha. Můj otec, dirigent a skladatel Rafael Kubelík, věřil velice celý život v sílu hudby, kterou mu v mládí vštěpovali jeho otec, houslista Jan Kubelík a jeho strýc František, jenž byl v dětství a mládí jeho prvním učitelem klavíru a průvodcem hudebním repertoárem. Často o této víře v různých kontextech hovořil: Věřím, že hudba a umění mají oprávnění jen tehdy, jestliže se pokoušejí povznést člověka,... Věříme-li, že hudba má etickou, morální i reálnou fyzickou sílu, pak musí být součástí věčného řádu pohybu v souladu s vesmírem, který nás, nevědomé, řídí a vede životem. Toto přesvědčení jej vedlo celým jeho životem a ve všem v jeho životě, dávalo mu etickou a morální sílu pomoci prostřednictvím hudby každému jednotlivci najít vnitřní svobodu, jež je možná pouze pokud má člověk čisté svědomí, a sílu bojovat za osvobození lidí od jakékoliv formy totality, ať zprava (fašismus a nacismus) nebo zleva (komunismus). Festival Mladá Praha si dal za cíl podporovat mladé hudebníky z České republiky a z celého světa. Tím na sebe bere velkou zodpovědnost umožnit mladým hudebníkům ve svobodě rozvinout jejich talenty a přesvědčení jako nezávislých osobností a později v životě pak vždy předat další generaci. Hudba, pomíjivá a metafyzická jak jen může být, má reálnou sílu vést nás životem, žitým eticky a morálně na nejvyšší úrovni. Předávání těchto hodnot dál pomůže nám všem žít v lepším a humánnějším světě. Přeji v tomto tak důležitém úsilí festivalu Mladá Praha úspěch, který si tak velice zaslouží. It is with great pleasure that I accept the privilege of becoming a member of the Honorary Committee of the Festival Mlada Praha / Young Prague. Throughout his life, my father, the conductor and composer Rafael Kubelík, had very strong beliefs in the power of music, instilled in him in his youth, by his father the violinist Jan Kubelík and his uncle František, his first piano and repertory teacher during his childhood and youth. He spoke about these beliefs often in various contexts: I believe that music and art have a justification only then, when they try to better mankind,... If we believe that music has an ethical, moral and a real physical strength, then it is part of the eternal order of movement of the universe, which, subconsciously, directs us and leads us through life. These beliefs truly guided him through his whole life and everything in his life, and gave him the ethical and moral strength to help through music for every individual to find the inner freedom, obtainable only if one has a clear conscience, and to fight for the liberation of peoples from any form of totalitarianism, be it from the right (Fascism and Nazism) or from the left (Communism). Festival Mlada Praha / Young Prague has made it its goal to support young musicians from the Czech republic and from all over the world. In doing so, it has taken on a great responsibility to allow young musicians the freedom to develop their own talents and beliefs as independent individuals, and then later in life to pass these on to the next generation. Music, as ephemeral and metaphysical as it may be, has this real strength to lead us through an ethically and morally lived life on the highest level. Passing these values on, will help all of us to live in a better and more humane world. I wish the Festival Mlada Praha/ Young Prague all the success it very much deserves in this so incredibly important endeavour. Martin Kubelík

13 Vážení a milí přátelé, letos je to již pátý rok, co spojení Nadační fond Kolowrátek a Mezinárodní hudební festival Mladá Praha tvoří jeden celek. Proto bych dnes ráda symbolicky vyslovila pět přání: aby byla Mladá Praha stále tak mladá, nadaná a radostná, jako doposud, aby na rozdíl od nás smrtelníků nikdy nezestárla, aby i nadále otevírala dveře do světa velké hudby těm nejlepším, aby byla milována diváky a zachována v přízni sponzorů, a v neposlední řadě, aby se i nadále na úspěchu Mladé Prahy mohl podílet Nadační fond Kolowrátek. Vážení přátelé, přeji Vám ty nejhezčí hudební zážitky... Dear friends This is the fifth year of the Endowment Fund Kolowratek s association with the Young Prague International Music Festival. Therefore, I would like to make five wishes: that Young Prague may always be young, gifted, and joyful as it has been until now that it never grow old as we mortals do that it keep opening doors to the world of great music for the best to walk through that it be loved by its listeners and remain in sponsors favor and, last but not least, that the Endowment Fund Kolowratek can continue to be a part of Young Prague s success. Dear friends, I wish you the very nicest of musical experiences... JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská Nadační fond Kolowrátek Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských The Endowment Fund Kolowratek of Maximilian, Francesca and Dominika Kolowrat-Krakowsky

14

15

16 Program 5/9 P Á T E K / F R I D A Y Bad Schandau 19:30 St. Johanniskirche Krisztina Baksa (H) Márton Takáts (H) violoncello klavír/piano Zoltan Kodály ( ) Adagio Ludwig van Beethoven 7 variací Es dur pro violoncello a klavír ( ) Bei Männern, welche Liebe fühlen 7 Variations in E flat major for cello and piano Zoltan Kodály Sonáta pro violoncello a klavír op. 4 ( ) Sonata for cello and piano Antonín Dvořák Klid lesa ( ) Silent woods Bohuslav Martinů Sonáta pro violoncello a klavír No. 2 ( ) Sonata for cello and piano

17 7/9 N E D Ě L E / S U N D A Y Rakovník 19:00 Heroldova síň Rabasovy galerie/rabas Gallery Krisztina Baksa (H) Márton Takáts (H) violoncello klavír/piano Zoltan Kodály ( ) Adagio Ludwig van Beethoven 7 variací Es dur pro violoncello a klavír ( ) Bei Männern, welche Liebe fühlen 7 Variations in E flat major for cello and piano Zoltan Kodály Sonáta pro violoncello a klavír op. 4 ( ) Sonata for cello and piano Antonín Dvořák Klid lesa ( ) Silent woods Bohuslav Martinů Sonáta pro violoncello a klavír No. 2 ( ) Sonata for cello and piano 8/9 P O N D Ě L Í / M O N D A Y Teplice 19:00 Zahradní dům/garden House Kalliopé Trio Prague (CZ) Markéta Vokáčová Alena Kohoutová Jan Zemen klavírní trio/piano trio housle/violin klavír/piano violoncello Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 ( ) Piano trio in C major Josef Suk Klavírní trio c moll op. 2 ( ) Piano trio in C minor Dmitrij Šostakovič Klavírní trio C dur No. 1 op. 8 ( ) Piano trio in C major

18 10/9 S T Ř E D A / W E D N E S D A Y Praha 19:00 Hlavní sál Valdštejnského paláce /Main Hall of Walenstein Palace Matouš Kopáček (CZ) Krisztina Baksa (H) Márton Takáts (H) Riyo Soejima (J) Miroslav Sekera Daniel Wiesner klarinet/clarinet violoncello klavír/piano trombon/trombone klavír/piano klavír/piano Francis Poulenc Sonáta pro klarinet a klavír ( ) Sonata for clarinet and piano Allegro tristamente Romanza Allegro con fuoco Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano Moderato Allegro Sergej Prokofjev Sonáta pro violoncello a klavír C dur op. 119 ( ) Sonata for cello and piano in C major Andante grave Moderato animato. Moderato Andante dolce. Allegro, ma non troppo. 11/9 Č T V R T E K / T H U E R S D A Y Hodonín 19:00 koncertní sál Evropa/Europe Concert Hall Riyo Soejima (J) Daniel Wiesner trombon/trombone klavír/piano Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Stjepan Sulek ( ) Sonáta Vox Gabrieli Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano

19 11/9 Č T V R T E K / T H U E R S D A Y Praha 20:00 Kostel sv. Mikuláše Staroměstské nám., Praha 1 /Saint Nicolas Church Staroměstské nám., Prague 1 Smíšený pěvecký sbor Pedagogické školy Litomyšl KOS /Litomyšl Pedagogical School Mixed Choir KOS Milan Motl sbormistr/choirmaster Alena Bětáková klavír/piano Baldassare Donato ( ) Antonio Vivaldi ( ) Chi la gagliarda, donne, vo imparare Gloria (kantáta Gloria) Arcangelo Corelli Sonáta g moll ( ) Corrente Allegro Jan Křtitel Vaňhal Stabat Mater (kantáta) ( ) Stabat Mater, Propecatis W. A. Mozart Nocturno ( ) Antonín Dvořák Moravské dvojzpěvy ( ) Dyby byla kosa nabróšená, Šípek Karel Růžička Celebration Jazz Mass (*1940) Kyrie, Gloria Vlaštovička lítá Bohuslav Martinů ( ) Gyula Foky Gruber Dana Dana Rež, rež, rež! česká lidová/czech folk song (arr. Václav Trojan) Děvče z Moravy Variace na maďarskou lidovou píseň Variation on Hungary folk song Maďarská lidová/hungary folk song (arr. Lajos Bárdos) Moravská lidová/moravia folk song (arr. Jan Vičar) Markus Detterbeck Tshotsholoza stimela (* 1969) (tradicionál Jižní Afrika/South Africa)

20 12/9 P Á T E K / F R I D A Y Milotice 18:00 zámek/castle Riyo Soejima (J) Daniel Wiesner trombon/trombone klavír/piano Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Stjepan Sulek ( ) Sonáta Vox Gabrieli Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano 13/9 S O B O T A / S A T U R D A Y Litomyšl 18:00 Zámecká jízdárna/castle Riding Hall Matouš Kopáček (CZ) Riyo Soejima (J) Ariel Lanyi (Izrael) Miroslav Sekera Daniel Wiesner klarinet/clarinet trombon/trombone klavír/piano klavír/piano klavír/piano André Messager ( ) Solo de concours Francis Poulenc Sonáta pro klarinet a klavír ( ) Sonata for clarinet and piano Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano Ludwig van Beethoven Sonáta As dur, No. 31 op. 110 ( ) Sonata in A flat major Maurice Ravel ( ) La Valse

21 15/9 P O N D Ě L Í / M O N D A Y Praha 13:30 Japonská škola/japan school Riyo Soejima (J) Petra Brabencová (CZ) trombon/trombone zpěv/vocal Georg Christoph Wagenseil, Eugène Bozza, Antonio Carlos Jobim, Charlie Parker 16/9 Ú T E R Ý / T U E S D A Y Praha 19:00 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti /Prague Conservatoire New Concert Hall Ariel Lanyi (Izrael) Kalliopé Trio Prague (CZ) Markéta Vokáčová Alena Kohoutová Jan Zemen klavír/piano klavírní trio/piano trio housle/violin klavír/piano violoncello Franz Schubert Tři klavírní kusy ( ) Three Piano Pieces Allegro assai andante Allegretto Allegro Maurice Ravel ( ) La Valse Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 ( ) Piano trio in C major Allegro Andante cantabile Allegro Josef Suk Klavírní trio c moll op. 2 ( ) Piano trion in C minor Allegro Andante Vivace

22 17/9 S T Ř E D A / W E D N E S D A Y Litoměřice 19:00 Divadlo K. H. Máchy/K. H. Mácha Theatre Ariel Lanyi (Izrael) Kalliopé Trio Prague (CZ) Markéta Vokáčová Alena Kohoutová Jan Zemen klavír/piano klavírní trio/piano trio housle/violin klavír/piano violoncello Franz Schubert Tři klavírní kusy ( ) Three Piano Pieces Allegro assai andante Allegretto Allegro Maurice Ravel ( ) La Valse Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 ( ) Piano trio in C major Allegro Andante cantabile Allegro Josef Suk Klavírní trio c moll op. 2 ( ) Piano trio in C minor Allegro Andante Vivace 22/9 P O N D Ě L Í / M O N D A Y Praha 17:00 Aria Hotel, Tržiště 9, Praha 1 Jazz afternoon Petra Brabencová (CZ) & Friends František Nedvěd Luboš Víšek Matěj Černý Marek Urbánek zpěv/vocal klavír/piano tenorsaxofon kontrabas/double bass bicí/drums Jazz Standards Thelonius Monk, Antonio Carlos Jobim, Charlie Parker

23 24/9 S T Ř E D A / W E D N E S D A Y Praha 18:30 Velvyslanectví Polské republiky /Embassy of The Republic of Poland Pro vstup na velvyslanectví je nutné potvrdit svojí účast na telefoniím čísle: / 524 nebo For admittance to the Embassy, RSVP (confirmation of attendance) is required either by telephone: / 524 or Eva Zavaro (F/PL) Adam Stráňavský (SK) Yuto Hayashi (J) Miroslav Sekera Stanislav Gallin housle/violin klavír/piano tuba/tube klavír/piano klavír/piano Ludwig van Beethoven Sonáta D dur No. 15 Pastorální op. 28 ( ) Sonata in D major Pastorale Allegro Andante Scherzo Rondo (Allegro ma non troppo) Johannes Brahms Sonáta A dur pro housle a klavír No. 2 op. 100 ( ) Sonata for violin and piano in A major Allegro amabile Andante tranquillo, Vivace Allegretto grazioso Alexej Lebedev ( ) Concerto Allegro Alec Wilder Effie Suite ( ) effie takes a dance lesson effie falls in love effie joins a carnival Anthony Plog (*1947) Pascal Zavaro (*1959) Tři miniatury/three Miniatures Spirála/Spirale Henryk Wieniawski Polonéza A dur op. 21 ( ) Polonaise in A major

24 25/9 Č T V R T E K / T H U E R S D A Y Praha 19:00 Rudolfinum, Dvořákova síň/rudolfinum, Dvořák Hall Jan Hudeček (CZ) fagot/bassoon Eva Zavaro (F/PL) housle/violin Yuto Hayashi (J) tuba Ji-Yeong Mun (Korea) klavír/piano Hermes Helfricht (D) dirigent/conductor Severočeská filharmonie Teplice /The North Czech Philharmonic Teplice Carl Maria Weber ( ) Euryanthe předehra/overture Franz Berwald Koncertní kus pro fagot a orchestr op. 2 ( ) Concerto piece for bassoon and orchestra Ernest Chausson Poème op. 25 ( ) Maurice Ravel ( ) Tzigane Ralph Vaughan Williams Koncert pro tubu a orchestr f moll ( ) Concerto for tuba and orchestra in F minor Prelude: Allegro moderato Romanza: Andante sostenuto Finale: Rondo all tedasca: Allegro Ludwig van Beethoven Koncert pro klavír a orchestr G dur No. 4 ( ) Concerto for piano and orchestra in G major Allegro maestoso Andante con moto Rondo: Vivace

25

26 účinkující / performers Krisztina Baksa (1993) violoncello byla v roce 2008 přijata do třídy prof. K. Kemény na Hudební konzervatoř B. Bartóka v Budapešti. Ve stejném roce získala stipendium Prozsolt István. V roce 2009 vstupila do CEI International Youth Orchestra. Studuje hru na violoncello na Hudební akademii F. Liszta, v roce 2012 pod vedením prof. T. Koó a nyní pod vedením I. Vargy a dále komorní hru u B. Füleiho. Zároveň zastává pozici koncertního mistra v ApOrchestra. Při komorních vystoupeních spolupracovala s G. Eckhardtem, při orchestrálních vystoupeních hrála pod taktovkou Gábora Takács-Nagy, I. Correti, Z. Bolyky, T. Gála, Z. Kocsise a Kobayashi Ken-Ichiro. Vystupuje s klavíristou Mártonem Takátsem a v jejím repertoáru se objevují různé skladby pro kombinaci violoncello-klavír. Márton Takáts (1992) klavír/piano se narodil v Tatabánya v Maďarsku. S hrou na klavír začal již ve čtyřech letech. V roce 2004 vstoupil na Bartókovu konzervatoř v Budapešti pod vedením J. Kékesiho. Od roku 2006 studoval též skladbu ve třídě I. Győra. Od roku 2010 je studentem Akademie múzických umění F. Liszta. Dochází na hodiny A. Némethy a B. Kecskés. Navštěvuje třídu komorní hudby B. Fülei spolu s violoncellistkou K. Baksa. Pravidelně se účastní hudebních soutěží. Získal 2. místo v Národní soutěži vyšších středních škol v roce 2007, 1. místo a cenu Bartóka na 5. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Bély Bartóka v Szegedu (2012). Dále 2. místo na Prvním ročníku Mezinárodní soutěže ve hře na klavír v Lodz (Polsko) v roce V roce 2012 uspořádal sólový recitál v Bartók Memorial House při příležitosti výročí úmrtí Bély Bartóka.

27 In 2008 Krisztina Baksa was accepted to be in the class of K. Kemény at the B. Bartók Music Conservatory in Budapest. In the same year, she won the Porzsolt István Scholarship. In 2009 she was admitted to the CEI International Youth Orchestra. Currently she is a student at the F. Liszt Academy of Music, where she was accepted to study under T. Koó in 2012, and now she attends I. Varga s violoncello and B. Fülei s chamber music class. In addition to that, she is principal cellist of the ApOrchestra, formed in Budapest, As a chamber musician, she collaborated with G. Eckhardt, and as an orchestral player, she has performed under the baton of Gábor Takács-Nagy, Igor Coretti, Z. Bolyky, G. Ménesi, T. Gál, Z, Kocsis and Kobayashi Ken-Ichiro. She has been working with pianist Márton Takáts for several years playing a wide range of the violoncello-piano repertoire. Márton Takáts was born in Tatabánya, Hungary. He started his piano studies at the age of 4. In 2004 he was admitted to B. Bartók Conservatory in Budapest, where his teacher was J. Kékesi. Since 2006, in parallel with his piano studies, he also studied composition in the class of I. Győr. Since 2010, he has been a student of the F. Liszt Academy of Music under his teachers A. Némethy and B. Kecskés. He also attends B. Füleis chamber music class with violoncellist Krisztina Baksa. He has participated regularly in various musical competitions. His awards include 2nd prize at the National High School Piano Competition 2007, 1st prize and Bartók prize at the 5th Béla Bartók International Piano Competition in Szeged, Hungary (2012), 2nd prize at the 5th International Chopin Piano Competition in Budapest(2012), and 2nd prize at the 1st International Piano Competition in Lodz, (Poland 2013) In 2012, he gave a solo recital in the Bartók Memorial House on the anniversary of the death of Béla Bartók.

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí Česky: Skip Wilkins, jazzový pianista a skladatel, vyrostl v Bostonu v rodině hudebníků a již více než třicet let vystupuje sólově. Již v začátcích své kariéry koncertoval s Davidem Liebmanem, Davidem

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY:

S rozhlasem na věčné časy. Radio Eternity. Werner Fritsch. Czech Radio ORIGINAL TITLE: TITLE IN ENGLISH: AUTHOR: PRODUCED BY: ORIGINAL TITLE: S rozhlasem na věčné časy TITLE IN ENGLISH: Radio Eternity AUTHOR: Werner Fritsch PRODUCED BY: Czech Radio Czech Radio Vinohradská 12, 120 99 Prague 2 Czech Republic phone: +420 221 551

Více

Koncert laureátů Concertino Praga 2016

Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Koncert laureátů Concertino Praga 2016 Praha Rudolfinum, Dvořákova síň / Pátek 10. 6. 2016 / 19.00 Program: Sergej Rachmaninov: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 c moll op. 18 Petr Iljič Čajkovskij: Koncert

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified.

Just write down your most recent and important education. Remember that sometimes less is more some people may be considered overqualified. CURRICULUM VITAE - EDUCATION Jindřich Bláha Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bc. Jindřich Bláha. Dostupné z Metodického

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB

WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB WELCOME TO THE CZECH REPUBLIC, SUMMER JOB writing skills Určeno studentům úrovně B1 / B2 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: duben 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b

1. místo/prize Česká republika, Pardubice KOMORNÍ SBOR CZECH SOLOIST CONSORT 26,2 b MEZINÁRODNÍ FESTIVAL AKADEMICKÝCH SBORŮ " IFAS " INTERNATIONAL FESTIVAL OF ACADEMIC CHOIRS INTERNATIONALES FESTIVAL DER.AKADEMISCHEN. CHÖRE МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ IFAS PARDUBICE Nám.

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Hudebn ateližr. Music Workshop

Hudebn ateližr. Music Workshop VII. ROâNÍK LETNÍCH INTERPRETAâNÍCH KURZÒ 15. 24. SRPNA 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM VII. YEAR OF THE SUMMER INTERPRETATION COURSES 15 TH 24 TH AUGUST 2005 ROÎNOV POD RADHO TùM T KLUB KULTURNÍ AGENTURA &

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv

Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Elektronické klávesové nástroje a čtyřruční hra na klavír, event. hra na dva klavíry: digitální hudební archiv Číslo Autor Skladba Interpret Zdroj Minutáž 1 Němec, Ladislav Hra na honěnou Barbora Čopáková

Více

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1

Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 Program soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2009 sobota 28. listopadu 2009 Sukova síň Rudolfina Alšovo nábřeží 12, Praha 1 7:00 9:30 Akustické zkoušky účinkujících v 1. přehlídkovém bloku,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

Stabat Mater pro alt, smyčce a varhany, RV 621 (sólistka: Edita Randová)

Stabat Mater pro alt, smyčce a varhany, RV 621 (sólistka: Edita Randová) 4. PÁTEK 8. SOBOTA, 22. 8., 19:30, 20:00, MAŠKARNÍ PIVOVARSKÁ SÁL ZAHRADA Pocta New York Vivaldimu Voices (USA) Edita New York Randová Voices mezzosoprán patří mezi nejslavnější jazzové vokální skupiny

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení.

VY_22_INOVACE_17_AJ_3.02_Jazykový test. V hodině žáci vypracují test, naleznou správná řešení a doporučení. Škola Autor Číslo projektu Číslo Tematický celek Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Mgr. Martina Suntychová CZ.1.07/1.5.00/34.0394

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) DUM č. VY_32_INOVAC ŠVP Fotograf, Kosmetička-vizážistka,

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 Pražská konzervatoř /založena 1811/ pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2011 sobota 14. dubna 2012 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 3 part A, Project 2 Unit 3, part A - translation practice 1. Kde jsi byla minulý týden? Byla jsem na svatbě mé sestřenice. Byla to legrace. Where were you last week? I was at

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

Kids Fun Day Summer on the farm

Kids Fun Day Summer on the farm Kids Fun Day Summer on the farm IIK Grand Prix 2013 May 2013 For Grand Prix only Propagační materiály článek v interním ITS Bulletinu Dear Parents and Colleagues, The ITS Kids Fun Day is just around the

Více

BM - soutěž o cenu Bohuslava Martinů / Competition of Bohuslav Martinů Prize. Srbsko Aleksinac SMÍŠENÝ SBOR ŠUMATOVAC" 16,0

BM - soutěž o cenu Bohuslava Martinů / Competition of Bohuslav Martinů Prize. Srbsko Aleksinac SMÍŠENÝ SBOR ŠUMATOVAC 16,0 IFAS 2014 ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL SOUTĚŽÍ 23. BIENÁLE IFAS THE FINAL PROTOCOL OF 23th YEAR OF IFAS COMPETITION 4. - 9. 7. 2014 PARDUBICE, ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC BM - soutěž o cenu Bohuslava Martinů

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum www.firkusny.cz Rudolf Firkušný (1912-1994) patří mezi nejvýznamnější světové klavíristy 20. století. Neúnavný, celoživotní propagátor české hudby vystoupil v nejprestižnějších koncertních sálech světa

Více

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské *1993 Vyučování na naší škole trvá od 8:05 do 15:50. Lessons at our school last from 8:05 a.m. to 3:50 p.m. Vyučovací hodina trvá 45 minut. One lesson lasts 45 minutes. Přestávky trvají od 5-20 minut.

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013

Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 8. ročník soutěžní přehlídky laureátů klavírních soutěží od 12 do 18 let s mezinárodní účastí Mladý klavír Pražské konzervatoře 2013 sobota 30. listopadu 2013 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček

Date Meeting Place and Host Higher Education Institution Rector-Host. Miroslav Holeček CRC: SRC: RC: Rectors Meetings Summary 1992-2016 (As of 2 June 2016) Czech Rectors Conference Slovak Rectors Conference Czech and Slovak Higher Education Institutions Rectors Club Date Meeting Place and

Více

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek

Zušlechtěný živel. Lukáš Jabůrek u m ě l e c k á g a l e r i e m o s e r m o s e r a r t g a l l e r y Kuže / Cone plastika / object design Studio IRDS Ingrid Račková a David Suchopárek, IRDS Zušlechtěný živel THE REFINED ELEMENT 17.

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_325_AJ_05 Mgr. Pavla Matýsková Anglický

Více

Svatopluk Vrbka Mikulovští hudebníci Alois Gruber

Svatopluk Vrbka Mikulovští hudebníci Alois Gruber Svatopluk Vrbka Mikulovští hudebníci Alois Gruber Dvacáté století bylo i pro Mikulov stoletím bouřlivých změn. V souvislosti se vznikem Československa (1918) přicházeli do města zejména čeští státní úředníci

Více

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time

Project 1, 3.vydání, 4.lekce Time www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Project,.vydání,.lekce Time (time_cas.jbb) Project,.vydání,.lekce Time Lekce: A What s the time, please? clock hodiny concert koncert dance tancovat;

Více