23 23 th

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "23 23 th 23 5. 25. 9. 2014"

Transkript

1 23 23 th

2

3

4 Český výbor Czech Committee Japonský výbor Japanese Committee Předseda Chairman Tomáš Čistecký Prezidentka President Shuku Iwasaki Členové Members Shihoko Finda Norbert Heller Členové Members Kazutami Ando Sadayuki Kitamura Atsuko Nonogaki Poděkování Special thanks to Josef Miklas Antonín Přibyl čestný výbor Honorary Committee Věra Čáslavská Martin Kubelík Secretary Haruka Hashimoto

5 Fakt, že se letos bude konat již 23. ročník mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha mne velice těší hned ze dvou důvodů. Tím prvním je rostoucí úroveň a kredit této přehlídky mladých talentů a s tím úzce souvisí konstantní naplňování hlavního cíle tohoto kvalitního hudebního svátku usnadnit prostřednictvím koncertní prezentace na mezinárodní úrovni mladým umělcům z mnoha zemí s rozdílnou hudební tradicí počátky jejich umělecké dráhy. Festival nese jméno české metropole, ale kdo zná jeho vznik a historii, moc dobře ví, že k němu můžeme stejně tak přiřadit Mnichov či Tokio a samozřejmě desítky míst po celém světě, odkud přijeli do Prahy předvést své umění mladí hudebníci, z nichž do dnešních dní po těch letech nejeden z nich potvrdil svůj talent interpretační vyzrálostí. Za to bych rád, jako každý rok, srdečně a upřímně poděkoval všem organizátorům tohoto hudebního svátku i jejich zahraničním spolupracovníkům. Těm, kteří si letos udělají čas k návštěvě tohoto sympatického festivalu, chci popřát hodně kvalitních uměleckých zážitků a zahraničním hostům příjemný pobyt v Praze a chuť se k nám vracet. There are two reasons why I am glad the 23rd annual Young Prague International Music Festival is taking place this year. The first is the increasing excellence and prestige of this showcase of young talents. Closely related to that is the continual achievement of the principal aim of this quality musical event: to give young performing artists from many countries, with differing musical traditions, an opportunity to kickstart their careers by performing in concert. The festival bears the name of the Prague, the metropolis of music, but as those who are familiar with its establishment and history well know, the festival is also associated with Munich, Tokio, and of course the dozens of places all around the world from which young musicians have come to Prague to perform. Over the years, quite a number of them have confirmed their talent by maturing into first-class professional musicians. For this I would like to warmly and sincerely thank as I do every year all the organizers of this annual musical feast, as well as their overseas co-workers. To those who find time to visit this very likeable festival this year, I would like to wish lots of memorable experiences. And to our guests from abroad, I wish a pleasant stay in Prague and an appetite to keep coming back. MUDr. Přemysl Sobotka Místopředseda Senátu Parlamentu České Republiky Vice-Chairman of the Senate of the Parliament of the Czech Republic

6 Velice mě těší, že se letos koná další ročník Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Tento vynikající hudební festival dává mladým hudebníkům příležitost ukázat před publikem naplno své nadání a sdílet s ním pocity napětí, vášně a radosti. Jsem upřímně rád, že tato událost, která se koná díky iniciativě klasickou hudbou pověstné České republiky a Japonska, se pyšní již více než dvacetiletou tradicí. Rok 2014 byl vyhlášen Rokem výměny mezi zeměmi Visegrádské skupiny a Japonskem. V rámci této výměny se připravuje také společný koncert na festivalu Mladá Praha ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky. Rád bych se zmínil o tom, že český velvyslanec dobré vůle pro Rok výměny, houslový virtuos Pavel Šporcl, se jako interpret v minulosti festivalu také zúčastnil. Jsem si jist, že mnoho dalších mladých umělců, kteří se zúčastní tohoto festivalu, budou v budoucnu významným způsobem přispívat ke kulturní výměně nejen mezi Japonskem a Českou republikou, ale mezi všemi zeměmi světa. Závěrem bych rád vyjádřil svou úctu a dík členům Českého výboru i Japonského výboru a ostatním osobnostem za jejich dlouholeté úsilí. Velice děkuji také sponzorům a partnerům festivalu za jejich štědrou podporu. Přeji všem účinkujícím i posluchačům letošního ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha jedinečné chvíle ve společnosti nádherné hudby.

7 I am absolutely delighted that the International Music Festival Young Prague will be held again this year. This wonderful music festival gives young musicians in their teens and twenties a unique opportunity to fully display their talents, while sharing their emotions evoked by thrill, passion and enjoyment of music with the audience. I am pleased that the magnificent event has been organized by the initiatives of the Czech Republic, a country so renowned for its tradition of classical music, and Japan for more than 20 years. This year has been designated the V4 + Japan Exchange Year As a part of the festival, a joint concert in cooperation with the Embassy of Poland is planned. You might know the Czech goodwill ambassador of the Exchange Year, violin virtuoso Pavel Šporcl, is one of the former participants in the festival. In the future, I anticipate many young artists participating in the International Music Festival Young Prague will become excellent musicians who significantly contribute to the Japan-Czech as well as worldwide culture exchange. I would like to express my respect to the members of the Japanese and Czech festival committees and other personalities for their longtime efforts. My sincere appreciation goes to the sponsor organizations and companies for their generous support. Finally, I wish all performers and the audience great moments filled with marvellous music. Tetsuo Yamakawa Velvyslanec Japonska v České republice/ambassador of Japan to the Czech Republic 在 チェコ 共 和 国 日 本 国 特 命 全 権 大 使 山 川 鉄 郎

8 23. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha se letos uskuteční v termínu od 5. do 25. září a proběhne celkem na třinácti místech. Mladí umělci tak mají ojedinělou příležitost seznámit se s hudební atmosférou a vibracemi v samém srdci Evropy, při zahajovacím koncertu ve Valdštejnském paláci s nádhernou akustikou a vysokými stropy nebo např. na zámku v Miloticích, v jezdeckém sále na zámku v Litomyšli či v Dvořákově síni Rudolfina. Pro mladé umělce, stoupající k vrcholu své umělecké dráhy, se jedná o výjimečnou příležitost a čas strávený v České republice se v nich uchová jako vzácný poklad. Až se jednou stanou profesionálními hudebníky, vždy si vzpomenou na tento důležitý okamžik v jejich životě. Poděkování patří všem lidem, kteří se podílejí na organizaci Mladé Prahy v obou zemích, v Japonsku i v České republice, a přinášejí tak každoročně nevšední dar mnohým mladým a talentovaným hudebníkům.

9 Jako porotkyně 3. ročníku mezinárodní soutěže hry na klavír v Takamatsu se mi dostalo příležitosti pozvat vítězku této soutěže Ji-Yeong Mun, dále hráče na tubu Yuto Hayashiho či hráčku na trombon Riyo Soejimu. Přála bych všem zúčastněným, aby letos na koncertech sklidili úspěch. Závěrem bych ráda vyjádřila poděkování všem podnikům i organizacím z obou zemí a Japonskému velvyslanectví v Praze za jejich podporu. This year, the 23rd annual Young Prague International Music Festival takes place September 5 25 in a total of 13 places, giving young performers a unique opportunity to acquaint themselves with the musical atmosphere and vibrations in the very heart of Europe. This year s opening concert will take place in the acoustically magnificent, high-ceilinged Wallenstein Palace and other concerts will be held in places like the Milotice Chateau, the Riding Hall of the Litomyšl Chateau, and the Dvořák Hall of the Rudolfinum. For young performers rising to the heights of their musical careers, this is an exceptional opportunity: they will cherish the time they spend in Prague like a rare treasure. And one day, when they become professional musicians, they will always remember this important moment of their life. For this, thanks belong to all who help to organize Young Prague each year in both countries Japan and the Czech Republic and give thereby a wonderful gift to many young and talented musicians. As a member of the jury of the 3rd annual international piano performance competition in Takamatsu, I had the opportunity to invite the competition s winner Ji-Yeong Mun as well as tuba player Yuto Hayashiho and the trombone player Riyo Soejimu. I would like to take this opportunity to wish all this year s participants much success in their concerts. In conclusion, I would like to express my gratitude to all the companies and organizations from both countries, and to the Japanese Embassy in Prague, for their support. Shuku Iwasaki Prezidentka japonského výboru klavíristka President of the Japanese Committee pianist

10 Vážení posluchači, v letošním roce jsme pro vás opět připravili bohatý a pestrý program. Budete mít možnost setkat se s řadou vynikajících mladých interpretů, jejichž nesporný talent zaručuje vysokou úroveň koncertů festivalu Mladá Praha. Uvědomujeme si, že v současné době nejsou na mnoha místech světa podmínky jak ekonomicky, tak politicky právě ideální a jsme proto velice šťastni, že se stále objevují mladí lidé, kteří nás svým uměním mohou přesvědčit, že hudba je nadčasová, apolitická a dokáže povznést všechny, kteří jí chtějí naslouchat. Rádi bychom vám představili první dva členy nově vznikajícího čestného výboru festivalu Věru Čáslavskou a Martina Kubelíka. Jsme nesmírně potěšeni, že právě tyto významné osobnosti spojily svá jména s festivalem a podpořily tak úsilí mladých hudebníků, organizátorů a sponzorů festivalu. Jsme přesvědčeni, že jejich životní cesta, morální vlastnosti, překonávání sebe sama budou inspirací nejen pro mladé hudebníky, kteří vystupují na letošním ročníku festivalu. Všem interpretům přejeme bohatou invenci ke krásným výkonům a posluchačům mnoho příjemných hudebních zážitků! Dear listeners, This year, we have once again prepared a rich and varied program for you, in which you will have the opportunity to meet a number of excellent young performers, whose talents guarantee the high quality of the Young Prague festival concerts. We are aware that, these days, circumstances in many places in the world are not ideal either economically or politically. That makes us all the more glad that there are still young people who, through their art and creativity, can convince us that music is timeless, apolitical, and able to uplift all who care to listen to it. We would like to introduce to you first two members our new honorable festival committee Věra Čáslavská & Martin Kubelík. We are extremely pleased that these noted personalities have associated their names with the festival in support of the efforts of the festival s young musicians, organizers, and sponsors. We are convinced that their track records and moral standing the obstacles they have overcome and their achievements will bring inspiration to the young musicians that will perform at this year s festival, and not only to them. May the performers be inspired to make beautiful music, and may the concert-goers have many pleasant experiences listening to it! Tomáš Čistecký Předseda Českého výboru / Chairman of the Czech Committee

11 Velice mne těší a je mi nesmírnou ctí, že mohu zaštítit 23. ročník mezinárodního hudebního festivalu Mladá Praha. Festivalu, který dává prostor mladým, talentovaným hudebníkům z celého světa, aby tak mohli v České republice, která je muzikálně velmi vyspělá, předvést své hudební umění. Festival Mladá Praha dává mladým interpretům možnost prosadit se v samotných začátcích své umělecké kariéry, která ve finále může vyústit do světových rozměrů (nebo do světově zvučných jmen). Současně chci poděkovat japonskému a českému výboru za podporu této bohulibé činnosti, která přináší radost nejen organizátorům samotným, ale především zúčastněným umělcům a také nám, vděčným posluchačům. Je příjemné sdílet s mladými umělci jejich muzikální vývoj a být svědkem jejich osudových proměn do vyšších lidských dimenzí. Přeji nám všem krásné umělecké zážitky a mladým interpretům splnění svých uměleckých přání a představ. I am very pleased and extremely honored to be a patron of the 23nd annual Young Prague International Music Festival a festival that features young, talented musicians from all over the world, enabling them to perform in the Czech Republic, a highly advanced country when it comes to music. The Young Prague festival gives young performers a chance to make a name for themselves at the very beginning of their careers and perhaps someday to become world-famous. At the same time, I would like to thank the Japanese and Czech Committees for supporting this festival, which brings joy not only to the organizers themselves, but also and most importantly to the performers and to us, their grateful listeners. It is pleasant to share with the young performers their musical development and be a witness to their fateful transformations into the higher dimensions of human endeavor. I wish many beautiful musical experiences to us all, and to the young performers: may their artistic wishes and dreams be fulfilled. Věra Čáslavská

12 S radostí přijímám poctu stát se členem Čestného výboru Mladá Praha. Můj otec, dirigent a skladatel Rafael Kubelík, věřil velice celý život v sílu hudby, kterou mu v mládí vštěpovali jeho otec, houslista Jan Kubelík a jeho strýc František, jenž byl v dětství a mládí jeho prvním učitelem klavíru a průvodcem hudebním repertoárem. Často o této víře v různých kontextech hovořil: Věřím, že hudba a umění mají oprávnění jen tehdy, jestliže se pokoušejí povznést člověka,... Věříme-li, že hudba má etickou, morální i reálnou fyzickou sílu, pak musí být součástí věčného řádu pohybu v souladu s vesmírem, který nás, nevědomé, řídí a vede životem. Toto přesvědčení jej vedlo celým jeho životem a ve všem v jeho životě, dávalo mu etickou a morální sílu pomoci prostřednictvím hudby každému jednotlivci najít vnitřní svobodu, jež je možná pouze pokud má člověk čisté svědomí, a sílu bojovat za osvobození lidí od jakékoliv formy totality, ať zprava (fašismus a nacismus) nebo zleva (komunismus). Festival Mladá Praha si dal za cíl podporovat mladé hudebníky z České republiky a z celého světa. Tím na sebe bere velkou zodpovědnost umožnit mladým hudebníkům ve svobodě rozvinout jejich talenty a přesvědčení jako nezávislých osobností a později v životě pak vždy předat další generaci. Hudba, pomíjivá a metafyzická jak jen může být, má reálnou sílu vést nás životem, žitým eticky a morálně na nejvyšší úrovni. Předávání těchto hodnot dál pomůže nám všem žít v lepším a humánnějším světě. Přeji v tomto tak důležitém úsilí festivalu Mladá Praha úspěch, který si tak velice zaslouží. It is with great pleasure that I accept the privilege of becoming a member of the Honorary Committee of the Festival Mlada Praha / Young Prague. Throughout his life, my father, the conductor and composer Rafael Kubelík, had very strong beliefs in the power of music, instilled in him in his youth, by his father the violinist Jan Kubelík and his uncle František, his first piano and repertory teacher during his childhood and youth. He spoke about these beliefs often in various contexts: I believe that music and art have a justification only then, when they try to better mankind,... If we believe that music has an ethical, moral and a real physical strength, then it is part of the eternal order of movement of the universe, which, subconsciously, directs us and leads us through life. These beliefs truly guided him through his whole life and everything in his life, and gave him the ethical and moral strength to help through music for every individual to find the inner freedom, obtainable only if one has a clear conscience, and to fight for the liberation of peoples from any form of totalitarianism, be it from the right (Fascism and Nazism) or from the left (Communism). Festival Mlada Praha / Young Prague has made it its goal to support young musicians from the Czech republic and from all over the world. In doing so, it has taken on a great responsibility to allow young musicians the freedom to develop their own talents and beliefs as independent individuals, and then later in life to pass these on to the next generation. Music, as ephemeral and metaphysical as it may be, has this real strength to lead us through an ethically and morally lived life on the highest level. Passing these values on, will help all of us to live in a better and more humane world. I wish the Festival Mlada Praha/ Young Prague all the success it very much deserves in this so incredibly important endeavour. Martin Kubelík

13 Vážení a milí přátelé, letos je to již pátý rok, co spojení Nadační fond Kolowrátek a Mezinárodní hudební festival Mladá Praha tvoří jeden celek. Proto bych dnes ráda symbolicky vyslovila pět přání: aby byla Mladá Praha stále tak mladá, nadaná a radostná, jako doposud, aby na rozdíl od nás smrtelníků nikdy nezestárla, aby i nadále otevírala dveře do světa velké hudby těm nejlepším, aby byla milována diváky a zachována v přízni sponzorů, a v neposlední řadě, aby se i nadále na úspěchu Mladé Prahy mohl podílet Nadační fond Kolowrátek. Vážení přátelé, přeji Vám ty nejhezčí hudební zážitky... Dear friends This is the fifth year of the Endowment Fund Kolowratek s association with the Young Prague International Music Festival. Therefore, I would like to make five wishes: that Young Prague may always be young, gifted, and joyful as it has been until now that it never grow old as we mortals do that it keep opening doors to the world of great music for the best to walk through that it be loved by its listeners and remain in sponsors favor and, last but not least, that the Endowment Fund Kolowratek can continue to be a part of Young Prague s success. Dear friends, I wish you the very nicest of musical experiences... JUDr. Dominika Kolowrat-Krakowská Nadační fond Kolowrátek Maximiliana, Francescy a Dominiky Kolowrat-Krakowských The Endowment Fund Kolowratek of Maximilian, Francesca and Dominika Kolowrat-Krakowsky

14

15

16 Program 5/9 P Á T E K / F R I D A Y Bad Schandau 19:30 St. Johanniskirche Krisztina Baksa (H) Márton Takáts (H) violoncello klavír/piano Zoltan Kodály ( ) Adagio Ludwig van Beethoven 7 variací Es dur pro violoncello a klavír ( ) Bei Männern, welche Liebe fühlen 7 Variations in E flat major for cello and piano Zoltan Kodály Sonáta pro violoncello a klavír op. 4 ( ) Sonata for cello and piano Antonín Dvořák Klid lesa ( ) Silent woods Bohuslav Martinů Sonáta pro violoncello a klavír No. 2 ( ) Sonata for cello and piano

17 7/9 N E D Ě L E / S U N D A Y Rakovník 19:00 Heroldova síň Rabasovy galerie/rabas Gallery Krisztina Baksa (H) Márton Takáts (H) violoncello klavír/piano Zoltan Kodály ( ) Adagio Ludwig van Beethoven 7 variací Es dur pro violoncello a klavír ( ) Bei Männern, welche Liebe fühlen 7 Variations in E flat major for cello and piano Zoltan Kodály Sonáta pro violoncello a klavír op. 4 ( ) Sonata for cello and piano Antonín Dvořák Klid lesa ( ) Silent woods Bohuslav Martinů Sonáta pro violoncello a klavír No. 2 ( ) Sonata for cello and piano 8/9 P O N D Ě L Í / M O N D A Y Teplice 19:00 Zahradní dům/garden House Kalliopé Trio Prague (CZ) Markéta Vokáčová Alena Kohoutová Jan Zemen klavírní trio/piano trio housle/violin klavír/piano violoncello Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 ( ) Piano trio in C major Josef Suk Klavírní trio c moll op. 2 ( ) Piano trio in C minor Dmitrij Šostakovič Klavírní trio C dur No. 1 op. 8 ( ) Piano trio in C major

18 10/9 S T Ř E D A / W E D N E S D A Y Praha 19:00 Hlavní sál Valdštejnského paláce /Main Hall of Walenstein Palace Matouš Kopáček (CZ) Krisztina Baksa (H) Márton Takáts (H) Riyo Soejima (J) Miroslav Sekera Daniel Wiesner klarinet/clarinet violoncello klavír/piano trombon/trombone klavír/piano klavír/piano Francis Poulenc Sonáta pro klarinet a klavír ( ) Sonata for clarinet and piano Allegro tristamente Romanza Allegro con fuoco Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano Moderato Allegro Sergej Prokofjev Sonáta pro violoncello a klavír C dur op. 119 ( ) Sonata for cello and piano in C major Andante grave Moderato animato. Moderato Andante dolce. Allegro, ma non troppo. 11/9 Č T V R T E K / T H U E R S D A Y Hodonín 19:00 koncertní sál Evropa/Europe Concert Hall Riyo Soejima (J) Daniel Wiesner trombon/trombone klavír/piano Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Stjepan Sulek ( ) Sonáta Vox Gabrieli Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano

19 11/9 Č T V R T E K / T H U E R S D A Y Praha 20:00 Kostel sv. Mikuláše Staroměstské nám., Praha 1 /Saint Nicolas Church Staroměstské nám., Prague 1 Smíšený pěvecký sbor Pedagogické školy Litomyšl KOS /Litomyšl Pedagogical School Mixed Choir KOS Milan Motl sbormistr/choirmaster Alena Bětáková klavír/piano Baldassare Donato ( ) Antonio Vivaldi ( ) Chi la gagliarda, donne, vo imparare Gloria (kantáta Gloria) Arcangelo Corelli Sonáta g moll ( ) Corrente Allegro Jan Křtitel Vaňhal Stabat Mater (kantáta) ( ) Stabat Mater, Propecatis W. A. Mozart Nocturno ( ) Antonín Dvořák Moravské dvojzpěvy ( ) Dyby byla kosa nabróšená, Šípek Karel Růžička Celebration Jazz Mass (*1940) Kyrie, Gloria Vlaštovička lítá Bohuslav Martinů ( ) Gyula Foky Gruber Dana Dana Rež, rež, rež! česká lidová/czech folk song (arr. Václav Trojan) Děvče z Moravy Variace na maďarskou lidovou píseň Variation on Hungary folk song Maďarská lidová/hungary folk song (arr. Lajos Bárdos) Moravská lidová/moravia folk song (arr. Jan Vičar) Markus Detterbeck Tshotsholoza stimela (* 1969) (tradicionál Jižní Afrika/South Africa)

20 12/9 P Á T E K / F R I D A Y Milotice 18:00 zámek/castle Riyo Soejima (J) Daniel Wiesner trombon/trombone klavír/piano Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Stjepan Sulek ( ) Sonáta Vox Gabrieli Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano 13/9 S O B O T A / S A T U R D A Y Litomyšl 18:00 Zámecká jízdárna/castle Riding Hall Matouš Kopáček (CZ) Riyo Soejima (J) Ariel Lanyi (Izrael) Miroslav Sekera Daniel Wiesner klarinet/clarinet trombon/trombone klavír/piano klavír/piano klavír/piano André Messager ( ) Solo de concours Francis Poulenc Sonáta pro klarinet a klavír ( ) Sonata for clarinet and piano Eugène Bozza Balada pro trombon a klavír ( ) Ballade for trombone and piano Georg Christoph Wagenseil Koncert pro trombon a klavír ( ) Concerto for trombone and piano Ludwig van Beethoven Sonáta As dur, No. 31 op. 110 ( ) Sonata in A flat major Maurice Ravel ( ) La Valse

21 15/9 P O N D Ě L Í / M O N D A Y Praha 13:30 Japonská škola/japan school Riyo Soejima (J) Petra Brabencová (CZ) trombon/trombone zpěv/vocal Georg Christoph Wagenseil, Eugène Bozza, Antonio Carlos Jobim, Charlie Parker 16/9 Ú T E R Ý / T U E S D A Y Praha 19:00 Koncertní sál Pražské konzervatoře Na Rejdišti /Prague Conservatoire New Concert Hall Ariel Lanyi (Izrael) Kalliopé Trio Prague (CZ) Markéta Vokáčová Alena Kohoutová Jan Zemen klavír/piano klavírní trio/piano trio housle/violin klavír/piano violoncello Franz Schubert Tři klavírní kusy ( ) Three Piano Pieces Allegro assai andante Allegretto Allegro Maurice Ravel ( ) La Valse Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 ( ) Piano trio in C major Allegro Andante cantabile Allegro Josef Suk Klavírní trio c moll op. 2 ( ) Piano trion in C minor Allegro Andante Vivace

22 17/9 S T Ř E D A / W E D N E S D A Y Litoměřice 19:00 Divadlo K. H. Máchy/K. H. Mácha Theatre Ariel Lanyi (Izrael) Kalliopé Trio Prague (CZ) Markéta Vokáčová Alena Kohoutová Jan Zemen klavír/piano klavírní trio/piano trio housle/violin klavír/piano violoncello Franz Schubert Tři klavírní kusy ( ) Three Piano Pieces Allegro assai andante Allegretto Allegro Maurice Ravel ( ) La Valse Wolfgang Amadeus Mozart Klavírní trio C dur KV 548 ( ) Piano trio in C major Allegro Andante cantabile Allegro Josef Suk Klavírní trio c moll op. 2 ( ) Piano trio in C minor Allegro Andante Vivace 22/9 P O N D Ě L Í / M O N D A Y Praha 17:00 Aria Hotel, Tržiště 9, Praha 1 Jazz afternoon Petra Brabencová (CZ) & Friends František Nedvěd Luboš Víšek Matěj Černý Marek Urbánek zpěv/vocal klavír/piano tenorsaxofon kontrabas/double bass bicí/drums Jazz Standards Thelonius Monk, Antonio Carlos Jobim, Charlie Parker

23 24/9 S T Ř E D A / W E D N E S D A Y Praha 18:30 Velvyslanectví Polské republiky /Embassy of The Republic of Poland Pro vstup na velvyslanectví je nutné potvrdit svojí účast na telefoniím čísle: / 524 nebo For admittance to the Embassy, RSVP (confirmation of attendance) is required either by telephone: / 524 or Eva Zavaro (F/PL) Adam Stráňavský (SK) Yuto Hayashi (J) Miroslav Sekera Stanislav Gallin housle/violin klavír/piano tuba/tube klavír/piano klavír/piano Ludwig van Beethoven Sonáta D dur No. 15 Pastorální op. 28 ( ) Sonata in D major Pastorale Allegro Andante Scherzo Rondo (Allegro ma non troppo) Johannes Brahms Sonáta A dur pro housle a klavír No. 2 op. 100 ( ) Sonata for violin and piano in A major Allegro amabile Andante tranquillo, Vivace Allegretto grazioso Alexej Lebedev ( ) Concerto Allegro Alec Wilder Effie Suite ( ) effie takes a dance lesson effie falls in love effie joins a carnival Anthony Plog (*1947) Pascal Zavaro (*1959) Tři miniatury/three Miniatures Spirála/Spirale Henryk Wieniawski Polonéza A dur op. 21 ( ) Polonaise in A major

24 25/9 Č T V R T E K / T H U E R S D A Y Praha 19:00 Rudolfinum, Dvořákova síň/rudolfinum, Dvořák Hall Jan Hudeček (CZ) fagot/bassoon Eva Zavaro (F/PL) housle/violin Yuto Hayashi (J) tuba Ji-Yeong Mun (Korea) klavír/piano Hermes Helfricht (D) dirigent/conductor Severočeská filharmonie Teplice /The North Czech Philharmonic Teplice Carl Maria Weber ( ) Euryanthe předehra/overture Franz Berwald Koncertní kus pro fagot a orchestr op. 2 ( ) Concerto piece for bassoon and orchestra Ernest Chausson Poème op. 25 ( ) Maurice Ravel ( ) Tzigane Ralph Vaughan Williams Koncert pro tubu a orchestr f moll ( ) Concerto for tuba and orchestra in F minor Prelude: Allegro moderato Romanza: Andante sostenuto Finale: Rondo all tedasca: Allegro Ludwig van Beethoven Koncert pro klavír a orchestr G dur No. 4 ( ) Concerto for piano and orchestra in G major Allegro maestoso Andante con moto Rondo: Vivace

25

26 účinkující / performers Krisztina Baksa (1993) violoncello byla v roce 2008 přijata do třídy prof. K. Kemény na Hudební konzervatoř B. Bartóka v Budapešti. Ve stejném roce získala stipendium Prozsolt István. V roce 2009 vstupila do CEI International Youth Orchestra. Studuje hru na violoncello na Hudební akademii F. Liszta, v roce 2012 pod vedením prof. T. Koó a nyní pod vedením I. Vargy a dále komorní hru u B. Füleiho. Zároveň zastává pozici koncertního mistra v ApOrchestra. Při komorních vystoupeních spolupracovala s G. Eckhardtem, při orchestrálních vystoupeních hrála pod taktovkou Gábora Takács-Nagy, I. Correti, Z. Bolyky, T. Gála, Z. Kocsise a Kobayashi Ken-Ichiro. Vystupuje s klavíristou Mártonem Takátsem a v jejím repertoáru se objevují různé skladby pro kombinaci violoncello-klavír. Márton Takáts (1992) klavír/piano se narodil v Tatabánya v Maďarsku. S hrou na klavír začal již ve čtyřech letech. V roce 2004 vstoupil na Bartókovu konzervatoř v Budapešti pod vedením J. Kékesiho. Od roku 2006 studoval též skladbu ve třídě I. Győra. Od roku 2010 je studentem Akademie múzických umění F. Liszta. Dochází na hodiny A. Némethy a B. Kecskés. Navštěvuje třídu komorní hudby B. Fülei spolu s violoncellistkou K. Baksa. Pravidelně se účastní hudebních soutěží. Získal 2. místo v Národní soutěži vyšších středních škol v roce 2007, 1. místo a cenu Bartóka na 5. ročníku Mezinárodní klavírní soutěže Bély Bartóka v Szegedu (2012). Dále 2. místo na Prvním ročníku Mezinárodní soutěže ve hře na klavír v Lodz (Polsko) v roce V roce 2012 uspořádal sólový recitál v Bartók Memorial House při příležitosti výročí úmrtí Bély Bartóka.

27 In 2008 Krisztina Baksa was accepted to be in the class of K. Kemény at the B. Bartók Music Conservatory in Budapest. In the same year, she won the Porzsolt István Scholarship. In 2009 she was admitted to the CEI International Youth Orchestra. Currently she is a student at the F. Liszt Academy of Music, where she was accepted to study under T. Koó in 2012, and now she attends I. Varga s violoncello and B. Fülei s chamber music class. In addition to that, she is principal cellist of the ApOrchestra, formed in Budapest, As a chamber musician, she collaborated with G. Eckhardt, and as an orchestral player, she has performed under the baton of Gábor Takács-Nagy, Igor Coretti, Z. Bolyky, G. Ménesi, T. Gál, Z, Kocsis and Kobayashi Ken-Ichiro. She has been working with pianist Márton Takáts for several years playing a wide range of the violoncello-piano repertoire. Márton Takáts was born in Tatabánya, Hungary. He started his piano studies at the age of 4. In 2004 he was admitted to B. Bartók Conservatory in Budapest, where his teacher was J. Kékesi. Since 2006, in parallel with his piano studies, he also studied composition in the class of I. Győr. Since 2010, he has been a student of the F. Liszt Academy of Music under his teachers A. Némethy and B. Kecskés. He also attends B. Füleis chamber music class with violoncellist Krisztina Baksa. He has participated regularly in various musical competitions. His awards include 2nd prize at the National High School Piano Competition 2007, 1st prize and Bartók prize at the 5th Béla Bartók International Piano Competition in Szeged, Hungary (2012), 2nd prize at the 5th International Chopin Piano Competition in Budapest(2012), and 2nd prize at the 1st International Piano Competition in Lodz, (Poland 2013) In 2012, he gave a solo recital in the Bartók Memorial House on the anniversary of the death of Béla Bartók.

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

Gymnázium a Hudební škola

Gymnázium a Hudební škola III. ročník Mezinárodní houslové soutěže PhDr. Josefa Micky pořádá Tanja Classical Music Agency ve spolupráci s Gymnáziem a Hudební školou hlavního města Prahy The 3rd Annual International Josef Micka

Více

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka

Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno in partnership with Leoš Janáček

Více

Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se

Více

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014

87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 87. KONCERTNÍ SEZONA 2013 2014 Smetanova síň Obecního domu Slavnostní mimořádný koncert Prague Radio Symphony Orchestra 87 th concert season 2013 2014 Smetana Hall of the Municipal House Special ceremonial

Více

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika

23. Ústí nad Orlicí. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Česká republika 23. Koncertní sál Základní umělecké školy Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí Česká republika 16. 18. dubna 2015 MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ vítá účastníky 23. ročníku Heranovy violoncellové soutěže Nadační fond

Více

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50

Informace o vstupenkách Subscription concerts A. Ticket information Czech Philharmonic educational 50 Sezona 2013/2014 32 84 104 120 Koncerty Zájezdy a koncerty pro jiné pořadatele Edukativní programy Praktické informace Concerts Tours and Concerts for Other Promoters Educational Programmes Useful Information

Více

7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006

7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006 katalog_06 20.11.2006 12:32 Str. 1 7. prosince 2006 Palác Žofín Podepsáno srdcem 2006 7th december 2006 Palace Žofín Signed with the Heart 2006 10597 KOKO Ag Praha A4 print 8.11.2006 16:34 Stránka 1 Krásná

Více

ČESKÉ MŠE CZECH MASSES

ČESKÉ MŠE CZECH MASSES cd_czech_masses 29.5.2013 10:43 Str. 1 24 1 UP 0084-2 UP 0130-2 UP 0121-2 ČESKÉ MŠE CZECH MASSES Suk Foerster Fibich UP 0141-2 UP 0025-2 UP 0010-2 UP 0113-2 UP 0100-2 ARCODIVA Jaromírova 48, 128 00 Praha

Více

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN

CATALOGUE 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL. 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46. MEZINÁRODNÍ TELEVIZNÍ FESTIVAL 13. 17. ČERVNA 2009 PRAHA PALÁC ŽOFÍN 46 th INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL JUNE 13 17, 2009 PRAGUE ZOFIN PALACE CATALOGUE Záštitu převzali Under the patronage of Pavel

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON

79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 79. KONCERTNÍ SEZÓNA /79 TH CONCERT SEASON 2013/2014 Redakční uzávěrka / Closing Date: 17. 4. 2013 Odpovědná redaktorka / Editor: Lucie Maňourová Překlady / Translations: Samuel Goldscheider, Zuzana Michlerová

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY GRATIAS AGIT MMXIV GRATIAS AGIT MMXIV CENA MINISTRA ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY SEZNAM LAUREÁTŮ LIST OF LAUREATES Karel ASTER Filipíny/The Philippines/USA Serge BAUDO Francie/France Edward J. DELLIN

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015

46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ZLÍNSKÝ KRAJ, OBECNÍ ÚŘAD LIPTÁL A FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ LIPTA LIPTÁL POŘÁDAJÍ Mezinárodní folklorní festival INTERNATIONAL FOLKLORE FESTIVAL 46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI 2015 ve dnech 18. - 24. 8. 2015 Záštitu

Více

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album

JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015. Björk. Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album JARO/LÉTO SPRING/SUMMER 2015 OSTRAVA Metropolitan Magazine Björk Na festivalu Colours představí nové album This year s Colours will showcase Björk s new album strana/page 18 editorial editorial Obsah Contents

Více

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011

17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 2 17. PODEPSÁNO SRDCEM 2011 3. prosince 2011 PODEPSÁNO SRDCEM 2010 VE VZPOMÍNKÁCH 4 5 Recollections of The Signed with Heart 2010 Drazí přátelé, Dear friends, Drazí přátelé, Dear friends, 6 sedmnáctým

Více

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House

INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA. 8ñ12 May, 2003 Municipal House 4 0 INTERNATIONAL TELEVISION FESTIVAL GOLDEN PRAGUE MEZIN RODNÕ TELEVIZNÕ FESTIVAL ZLAT PRAHA 8ñ12 May, 2003 Municipal House 8.ñ12. kvïtna 2003 ObecnÌ d m Under the Patronage of Z ötitu p evzali Miroslava

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

Bohuslav Martinů Diary

Bohuslav Martinů Diary Bohuslav Martinů Diary 2009 BM Diar 2009.indd 1 12/4/08 5:16:23 PM Bohuslav Martinů život a dílo v datech Bohuslav Martinů život a dílo v datech 1890 8. prosince narozen na věži kostela sv. Jakuba v Poličce

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18

Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Partnerské projekty 14 Veřejné sbírky 18 Part I A Word from the Patron 6 Structure of the Tereza Maxová Foundation 7 Statutes

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život.

Individualita. Kvalita kvalitní výuka, profesionalita pedagogů QUALITY HIGH-QUALITY TEACHING, PROFESSIONAL TEACHERS. Příprava na život. Výroční zpráva 2006 Annual Report 2006 Individualita přístup ke každému studentovi jako ke konkrétní osobnosti s konkrétním nadáním a specifickými potřebami INDIVIDUALITY TREAT EACH STUDENT AS AN INDIVIDUAL

Více