Grafická úprava, zpracování elektronické podoby a tisk publikací SÚKL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafická úprava, zpracování elektronické podoby a tisk publikací SÚKL"

Transkript

1 Nabídka k veřejné zakázce malého rozsahu: Grafická úprava, zpracování elektronické podoby a tisk publikací SÚKL Identifikační údaje zadavatele: Jméno zadavatele: Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační složka státu Sídlo : Šrobárova 48, Praha 10 IČ : Osoba oprávněná jednat za zadavatele : PharmDr. Martin Beneš, ředitel Kontaktní osoba : Ing. Karel Kettner

2 OBSAH ORIGINÁL 1. Všeobecné údaje o uchazeči 2. Krycí list nabídky 3. Doklady prokazující splnění kvalifikace a) Základní kvalifikační předpoklady - čestné prohlášení b) Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list c) Technické kvalifikační předpoklady - seznam služebb s obdobným předmětem provedených uchazečem za poslední 1 rok činnosti 4. Nabídková cena v členění dle zadávací dokumentace 5. Podrobný popis a specifikace nabízeného plnění 6. Návrh smlouvy

3 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE O UCHAZEČI ORIGINÁL Identifikační údaje uchazeče: Název uchazeče: DDmen s.r.o. Právní forma: společnost s ručením omezeným Firma je zapsána v obchodním rejstříku, který vede Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka Sídlo: Litovelská 23, Olomouc IČ: DIČ: CZ Bankovní spojení: /5500 Jména členů statutárního orgánu společnosti vč. kontaktů: Petr Skácel, tel.: , fax: , ID datové schránky: sctybgb, adresa: Litovelská 97/23, Olomouc Pověřená osoba zmocněná k dalšímu jednání včetně písemného pověření k zastupování: Petr Skácel (viz. výpis z OR) Profil společnosti: Zajímáme se zejména o to, jak sofistikovaně a esteticky vytvářet a aplikovat vizuální identitu značky v souvislosti s jejími potřebami vůči zákazníkům, společnosti a sobě samým. Zapojili jsme se do desítek projektů v oblasti positioningu, brand designu a interaktivního designu. Vzhledem k našim zkušenostem si myslíme že jsme vhodným uchazečem. Co děláme: - Brand building - Vizuální identita - Brand watching - Interaktivní design - Programming

4 Abecední seznam klientů: AAA Auto Group Administer, s.r.o. Aliance Unichem, a.s. AL Invest a.s. Altman AZ, s.r.o. ANECT a.s. AUTO-COLOR spol. s r.o. AWT Čechofracht Group. AWT SPEDI-TRANS s.r.o. Bauer Consulting, s.r.o. Česká Spořitelna, a.s. Český Telecom, a.s. ČSAD Hodonín, a.s. Czech Marionettes, s.r.o. Domos, s.r.o. Dentos Expert s.r.o. estat o.s. Glatzova & Co. s.r.o. GreenEffect Hanácký Masokombinát, a.s. InfoNavigator, s.r.o. Inetbon, a.s. Inversia, s.r.o. Iteg, a.s. ITK, s.r.o. Lacman, s.r.o. LD seating LOGOS a.s. MAM reality, s.r.o. Metrostav, a.s. Orco Property Group, a.s. Orion Real, s.r.o. Kaizen Institute, s.r.o. Patium Zbraslav Project Syndicate o.s. ProjektyDomů Property CEE, s.r.o. Radio Egrensis, s.r.o. Skřivanek, s.r.o. TinglTangl T-Machines, s.r.o. VIA, s.r.o. Západní Stavební a.s.

5 2. KRYCÍ LIST NABÍDKY ORIGINÁL Základní údaje : Název veřejné zakázky: Grafická úprava, zpracování elektronické podoby a tisk publikací SÚKL Zadavatel: Česká republika, Státní ústav pro kontrolu léčiv organizační složka státu IČ: Sídlo: Šrobárova 48, Praha 10 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: PharmDr. Martin Beneš, ředitel Kontaktní osoba: Ing.Karel Kettner Telefon: Fax: Profil zadavatele: Uchazeč: Adresa: DDmen s.r.o., Litovelská 23, Olomouc IČ: DIČ: CZ Osoba oprávněná jednat za uchazeče Petr Skácel Bankovní spojení: /5500 Osoby zmocněné k zastupování: Petr Skácel Celková nabídková cena : Cena celkem bez DPH: Kč Sazba DPH 20 %: Kč Cena celkem s DPH: Kč

6 Ocenění jednotlivých položek dle zadávací dokumentace: a) Sazba a tisk výroční zprávy Cena za sazbu a tisk bez DPH: Kč/1 ks, Kč/2 ks b) Věstník SÚKL Cena za sazbu bez DPH: Kč/1 ks, Kč/24 ks c) Nežádoucí účinky informační zpravodaj Cena za sazbu bez DPH: 878 Kč/1 ks, Kč/8ks d) Farmakoterapeutické informace Cena za sazbu bez DPH: 350 Kč/1 ks, Kč/24 ks V Praze dne:.... DDmen s.r.o. Petr Skácel

7 3. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

8 3a) Základní kvalifikační předpoklady ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Zadavatel: Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka IČ: se sídlem Šrobárova 48, Praha 10, Zastoupená PharmDr.Martinem Benešem, ředitelem Uchazeč: DDmen s.r.o. IČ: DIČ: CZ Zapsáno v OR, KS Ostrava odd. C, vložka č se sídlem Litovelská 23, Olomouc Zastoupená Petrem Skácelem, jednatelem společnosti Já, Petr Skácel prohlašuji jménem společnosti DDmen s.r.o., že společnost splňuje základní kvalifikační předpoklady pro bod 3.2 písm. a i zadávací dokumentace pro výběrové řízení. V Praze dne:... Petr Skácel jednatel společnosti DDmen s.r.o.

9 3b) Profesní kvalifikační předpoklady - výpis z obchodního rejstříku - živnostenský list

10

11

12 3c) Technické kvalifikační předpoklady SEZNAM SLUŽEB S OBDOBNÝM PŘEDMĚTEM PROVEDENÝCH UCHAZEČEM ZA POSLEDNÍ 1 ROK ČINNOSTI:

13 ANECT a.s. výroční zpráva, sazba marketingových materiálů Historie ANECT a.s. Certifikace ANECT a.s. ANECT a.s. nabízí ANECT a.s. a obchodní partneři Společnost byla založena v roce Zpočátku jsme zaměstnávali dvě desítky odborníků. Od svého vzniku jsme se orientovali na dodávky v oblasti komunikačních systémů a na výstavbu multiprotokolových počítačových sítí pro středně velké a velké zákazníky, převážně postavených na technologiích a produktech společnosti Cisco Systems. Snahou naší společnosti je poskytovat služby a produkty na vysoké úrovni. Integrovaný systém řízení společnosti ANECT a.s. pokrývá všechny identifikované procesy a prováděné činnosti. Služby podnikové integrace Business Process Management, Architektura a integrace informačních systémů, Business Collaboration Solutions Integrovaným systémem je myšleno účinné uplatňování politiky, cílů a strategií QMS, ISMS, ITSMS, EMS ve společnosti s ohledem na spokojenost všech zúčastněných stran (zákazníků, zaměstnanců, společnosti i vlastníků). Řízené služby Služby aktivní bezpečnosti Abychom našim zákazníkům mohli nabídnout kvalitní a komplexní služby, vybíráme si spolehlivé obchodní partnery. Společnost ANECT a.s. získala nejvyšší statuty certifikací u největších světových firem. Dosažení úrovně spočívá v náročném procesu, při kterém jsme museli splnit vysoké požadavky pro získání certifikace a prokázat odborné znalosti produktů i schopnost jejich uplatnění v praxi. V roce 1996 proběhla transformace původní společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost. V létě téhož roku byla otevřena kancelář v Praze, kde má svá sídla převážná část zákazníků naší společnosti. V roce 1997 byla založena dceřiná společnost ANECT s.r.o. v Bratislavě, která byla na akciovou společnost transformována v roce Datová centra (DC) Archivace uživatelských dat a informací, Virtualizace a konsolidace serverů, Konsolidace DC, Zabezpečení DC, Vysoce dostupné DC, SAN infrastruktura Celý integrovaný systém funguje v souladu s požadavky norem ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN ISO/IEC :2006, ČSN ISO/IEC 27001:2006, ČSN EN ISO 14001:2005 a v souladu s požadavky Českého obranného standardu ČOS Společnost ANECT a.s. se v roce 2006 stala partnerem nového technologického řešení Cisco TelePresence pro střední a východní Evropu. Ryze česká firma tak uspěla v konkurenci dalších, mezinárodních společností, jež měly o získání tohoto partnerství zájem. Voice, Video, Messaging IP Telefonie, Videokonference, Telepresence, IP Video Surveillance (kamerové systémy zajišťující fyzickou ochranu budov) Při budování systému managementu jakosti ve společnosti ANECT a.s. byl uplatňován procesní přístup. Činnosti, které využívají zdroje a jsou ve společnosti řízeny za účelem přeměny vstupů na výstupy, jsou považovány za procesy. Cílem těchto procesů je zajistit, aby realizované zakázky (projekty, technická podpora, dodávky zboží atd.) byly ve shodě s požadavky zákazníka, a aby dosažení této shody bylo možno prokázat. Změnou, která strategicky posílila postavení společnosti v sektoru služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a mobilních komunikací, bylo získání majoritního podílu ve firmě icom Vision, s.r.o. Integrovaný systém řízení (ISŘ) Jednotný způsob vedení a řízení společnosti, který splňuje (mimo jiné) požadavky na řízení kvality, řízení služeb IT, informační bezpečnosti a environmentu. Vybrané reference ANECT a.s. Systém řízení jakosti (QMS) Systém stanovování politiky jakosti, cílů jakosti a způsobu dosahování těchto cílů. Tento systém tvoří procesy probíhající ve společnosti, které úroveň jakosti ovlivňují, a související dokumentace, jež upravuje podmínky a způsob průběhu těchto procesů. Informační bezpečnost Bezpečná komunikační infrastruktura, Zavádění systémů řízení bezpečnosti informací (ISMS), Audity a bezpečnostní testy, Řízení rizik ICT a bezpečnosti informací, Ochrana proti škodlivým kódům Řízení ICT a konzultace Kapacitní plánování, Bezpečný přechod na outsourcing, Optimalizace ICT procesů, Konsolidace informací o stavu ICT, ServiceDesk systémy, Sledování a řízení stavu ICT služeb Systém řízení IT služeb (ITSMS) Systém řízení IT služeb nám pomáhá identifikovat a uspořádat všechny činnosti a procesy v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti. ISO/IEC 20000, které vzešlo ze standardu BS 15000, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL). Tento první celosvětový standard se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Pro Ministerstvo kultury ČR vytvořil ANECT a.s. interaktivní webový portál, který výrazně zjednodušuje systém čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie. Jde o první řešení svého druhu v ČR. Portál navádí koordinátory projektů ke správně vyplněným žádostem a umožňuje jim také sledovat změny, hlídat termíny a při vyplňování žádostí komunikovat s ministerstvem a řešit případné nejasnosti. Řízení ICT a konzultace Datová centra (DC) Informační bezpečnost Řízené služby Systém řízení životního prostředí (EMS) Jde o součást integrovaného systému řízení společnosti použitá k vytvoření a zavedení její environmentální politiky a řízení jejích environmentálních aspektů. Odborníci na bezpečnost a řízení rizik ICT společnosti ANECT a.s. se v první polovině roku 2009 podíleli na prohloubení systému řízení bezpečnosti informací podle požadavků známé mezinárodní normy ISO/IEC v rámci datového skladu Komerční banky, a.s. Během projektu proběhlo posouzení aktuálního stavu řízení bezpečnosti informací ve formě komplexního interního auditu bezpečnosti datového skladu. Na základě jeho výsledků byla navržena a společně s pracovníky banky realizována důležitá bezpečnostní opatření, která přispěla ke zvýšení kvality a účinnosti řízení bezpečnostních rizik a prohloubila měření účinnosti bezpečnostních opatření. 2Ring Advanced TAS Partner Hewlett-Packard Preferred Partner Symantec Platinum Partner VMware VIP Enterprise Partner Sun Associate Partner Trend Micro Affiniti plus Partner Citrix Silver Partner IBM Advanced Partner S konsolidací datových center se většina společností potkává jen jednou za dlouhé období, a proto je získání zkušeností v této oblasti velmi obtížné a nákladné. Nasazení archivačního systému je způsobem, jak zajistit dostupnost historických informací, nejlépe až na úroveň koncových uživatelů. CA Value Added Reseller Premier Strategie ANECT a.s. ANECT a.s., dodavatel inovačních řešení v oblasti komunikační a systémové infrastruktury, nabízí své znalosti, zkušenosti, produkty a služby užší skupině subjektů veřejného sektoru a několika významným společnostem síťového odvětví, sektoru finančních a telekomunikačních služeb, výrobního průmyslu, médií a služeb. Zákaznická řešení stavíme na technologiích ověřených trhem a realizaci zakázek svěřujeme do rukou našich zkušených odborníků, kteří dokážou svým inovativním myšlením a přístupem posunout limity použitých technologií či postupů o krok dále. Jsme otevřenou společností. Pro maximalizaci užitné hodnoty zákaznických řešení se spojujeme vždy s těmi nejlepšími v oboru. Náš koncept rozvoje produktů a služeb je postaven na aktivní komunikaci a spolupráci s mezinárodní komunitou významných společností v oboru komunikačních a informačních technologií a klíčových podnikatelských subjektů v daném odvětví. Služby podnikové integrace Služby provozu ANECT a.s. je schopen přizpůsobit se i požadavkům velmi náročného mezinárodního zákazníka, jakým je například společnost KIA Motors Slovakia s.r.o. Na zelené louce se budoval nejen výrobní závod, ale také komunikační a počítačové vybavení. To znamenalo vybudovat komunikační infrastrukturu se zahrnutím přenosu nejen dat, ale také hlasu a videa, s možností rozšíření sítě a spojení s externími subdodavateli ( ). AudioCodes Channel Partner Microsoft Gold Partner CheckPoint Gold Partner U našich zákazníků aktivně vyhledáváme složitější a komplexnější problémy, které následně řešíme. Při tvorbě návrhu řešení se primárně snažíme soustředit na podstatu problému, na nejkritičtější body a na vzájemné vazby mezi dílčími částmi problému. Zákazníka se snažíme pochopit v co nejširším kontextu prostředí, ve kterém rozvíjí svoji podnikatelskou činnost. Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) Systém řízení informační bezpečnosti je uspořádaná soustava organizačních a řídicích opatření definovaných normou ČSN ISO/IEC 27001:2006, založených na procesním přístupu a směřujících k tomu, aby instalovaná bezpečnostní opatření a úkoly definované v Politice informační bezpečnosti ANECT a.s. a dalších interních předpisech vždy odpovídaly aktuálním rizikům a potřebám ochrany informací a informačních systémů ANECT a.s. Systém informační bezpečnosti je plně včleněn do systému řízení společnosti. ANECT a.s. úspěšně vyřešil také složitou situaci na Ministerstvu financí ČR, kde zaměstnanci dříve používali různé typy osobních počítačů a notebooků od nejrůznějších výrobců, což znamenalo velké množství ruční instalace a údržby a řadu problémů s tím spojených. Chybělo také centrální uložení nastavení pracovních stanic. Ministerstvo se rozhodlo nastavit Windows Vista a vytvořit nový, centralizovaný a co nejjednodušší scénář instalací. Bylo zřízeno centrální distribuční místo, které umožnilo připojit nové počítače a řešit provozní potřeby uživatelů, což přineslo významnou úsporu času administrátorům ( ). Cisco Gold Partner Konsolidace datového centra Archivace uživatelských dat a informací Služby provozu Správa ICT, Odborná podpora, Servis, Dohled, Managed Services Počátkem roku 2008 jsme náš pracovní tým rozšířili o skupinu Inovace a strategický rozvoj. Tato skupina lidí se systematicky zabývá identifikací nových, inovativních zákaznických řešení, jejichž realizace napomáhá našim zákazníkům k vytváření konkurenční výhody a k dalšímu podnikatelskému růstu. Jednou z největších zakázek naší společnosti bylo vybudování klientského servisu České pojišťovny a.s., zejména výstavba komunikačního centra. Je postaveno na IP technologii Cisco, která klientům umožňuje komunikovat s pojišťovnou souběžně telefonem, faxem i em. Systém také umožňuje provázání na další podnikové aplikace a připojení agentů odkudkoli. Je zde ale i možnost rozšíření kapacity na jakékoli množství operátorů v různých lokalitách ( ). ICT infrastruktura Akcelerace WAN infrastruktury, Optimalizace podnikového připojení k internetu, Optimalizace WAN infrastruktury, Konsolidace ICT infrastruktury, Efektivní správa MS infrastruktury, Propojení MS infrastruktury s personálními systémy, optické síťové systémy Datová centra Výčet našich partnerů považujeme za další doklad naší odbornosti: Datová centra LOB 301 Zabezpečení datového centra 301_Archivace-uzivatelskych_dat_a_informaci_07.indd :30:47 Datová centra LOB _Konsolidace_datoveho_centra_pokor_06.indd 1 Pomoci maximálně omezit finanční ztráty a zabránit ztrátě reputace způsobené nedostupností klíčových podnikových aplikací klienta po cílených síťových útocích. To je jen jeden z cílů této služby. Zákaznická řešení oceňujeme na základě vyčíslení dodané užitné hodnoty. Transparentní a jednoduchá organizační struktura naší společnosti umožňuje výrazně optimalizovat nákladové položky komoditních dodávek, jež jsou obvykle nedílnou součástí našich řešení. Spokojenost zákazníka je pro nás synonymem kvality odvedené práce. Spokojenost zákazníka systematicky měříme, vyhodnocujeme a reagujeme na jeho podněty. Virtualizace a konsolidace serveru :25:38 Služba Virtualizace a konsolidace serveru je nástrojem pro náhradu desítek serverů pouze několika hostitelskými servery virtuální infrastruktury a tím rapidně redukovat provozní náklady na provoz a údržbu infrastruktury. Voice, Video, Messaging Český obranný standard (ČOS) Standard stanovuje požadavky na management jakosti subjektů a organizací, vůči kterým byla tato povinnost uplatněna smluvně, nebo u kterých povinnost tento systém zavést a udržovat vyplývá z jiného požadavku. ICT infrastruktura ANECT a.s. je také Národním bezpečnostním úřadem certifikován na stupeň TAJNÉ. Outsourcing komplexních celků a služeb je velkou výzvou pro jakoukoli společnost. Komerční banka, a.s. se rozhodla outsourcovat všechny telekomunikační služby. ANECT a.s. dostal příležitost realizovat Telco Managed Services a provést banku přechodem na zavedení primárního koordinátora pro telekomunikační služby. Během projektu se ANECT a.s. ve spolupráci s pracovníky banky dohodl na modelu služeb a nastavil procesy nezbytné pro jejich zajištění. Tyto procesy byly důsledně implementovány a testovány od banky přes ANECT a.s. jako primárního koordinátora až po všechny dodavatele telekomunikačních služeb. Tento model je již provozován druhým rokem, k plné spokojenosti Komerční banky, a.s. Datová centra LOB 304 Datová centra LOB _Zabezpeceni_datoveho_centra_pokor_06.indd :23:02 302_Virtualizace_a_konsolidace_serveru_pokor_07.indd :26:43 desky_lob_017.indd 12 Konsolidace ICT infrastruktury Optimalizace připojení k internetu Garance dostupnosti aplikací a služeb přes síť Internet, optimalizace nákladů za internetové služby. ICT infrastruktura LOB _Optimalizace_pripojeni_k_internetu_pokor_08.indd 1 ICT infrastruktura Konsolidace ICT je náročný projekt, který společnosti a subjekty státní správy řeší zpravidla jednou za několik let svého působení. Propojení Microsoft infrastruktury s personálními systémy :23:34 ICT infrastruktura LOB 505 Voice, Video, Messaging Efektivní správa MS infrastruktury 505_konsolidace_icet_infrastruktury_pokor_06.indd :54:52 Videokonference Telepresence virtuální jednací místnost Zvýšení dostupnosti a efektivity zaměstnanců, významné úspory cestovních nákladů, nové možnosti operativních schůzek. Významné zkrácení rozhodovacích procesů. Získejte možnost pořádat operativní setkání a profitujte z výhod, které přinášejí služby telepresence, jako jsou zrychlení rozhodovacích procesů a tím zvýšení efektivity a produktivity, snížení potřeby cestovat a s tím spojených operativních nákladů. Voice, Video, Messaging LOB 402 Voice, Video, Messaging LOB :51:05 401_Telepresence_09.indd :24:43 402_Videokonference_07.indd :21:59 Služba zajišťuje úplnou správu životního cyklu pracovních stanic a serverů, od prvotní instalace operačního systému a aplikací přes jejich aktualizace, průběžnou inventarizaci až po migraci dat při přechodu na nový hardware. Služba zajišťuje vzájemnou on-line synchronizaci mezi informacemi v personálních systémech a mezi účty uživatelů v podnikových systémech a aplikacích Microsoft infrastruktury. ICT infrastruktura LOB _Propojeni_MS_infrastruktury_pokor_06.indd 1 ICT infrastruktura LOB :45:19 506_Efektivni_sprava_MS_infrastruktury_pokor_08.indd :49:03 desky_lob_017.indd :57:09 desky_lob_017.indd :55:57

14 Project Syndicate o.s. sazba marketingových materiálů Will Banks and Financial Markets RECOVER in 2009? Nouriel Roubini NEW YORK Global financial markets in 2008 experienced their worst crisis since the Great Depression of the 1930 s. Major financial institutions went bust; others were bought up on the cheap or survived only after major bailouts. Global stock markets fell by more than 50%; interest-rate spreads skyrocketed; a severe liquidity and credit crunch appeared; and many emerging-market economies staggered to the International Monetary Fund for help. The United States will certainly experience its worst recession in decades, a deep and protracted contraction lasting about 24 months through the end of Moreover, the entire global economy will contract. There will be recession in the euro zone, the United Kingdom, Continental Europe, Canada, Japan, and the other advanced economies. There is also a risk of a hard landing for emerging-market economies, as trade, financial, and currency links transmit real and financial shocks to them. In the advanced economies, recession had brought back earlier in 2008 fears of 1970 s-style stagflation (a combination of economic stagnation and inflation). But, with aggregate demand falling below growing aggregate supply, slack goods markets will lead to lower inflation as firms pricing power is restrained. Likewise, rising un- sumption and investment and thus setting in motion a vicious circle in which incomes and jobs are squeezed further, aggravating the fall in demand and prices. employment will control labor costs and wage growth. These factors, combined with sharply falling commodity prices, will cause inflation in advanced economies to ease toward the 1% level, raising concerns about deflation, not stagflation. By Nouriel Roubini So what lies ahead in 2009? Is the worst behind us or ahead of us? To answer these questions, we must understand that a vicious circle of economic contraction and worsening financial conditions is underway. Deflation is dangerous as it leads to a liquidity trap: nominal policy rates cannot fall below zero, so monetary policy becomes ineffective. Falling prices mean that the real cost of capital is high and the real value of nominal debts rise, leading to further declines in con- A WORLD OF IDEAS Today s global crisis was triggered by the collapse of the US housing bubble, but it was not caused by it. America s credit excesses were in residential mortgages, com- mercial mortgages, credit cards, auto loans, and student loans. There was also excess in the securitized products that converted these debts into toxic financial derivatives; in borrowing by local governments; in financing for leveraged buyouts that should never have occurred; in corporate bonds that will now suffer massive losses in a surge of defaults; in the dangerous and unregulated credit default swap market. Moreover, these pathologies were not confined to the US. There were housing bubbles in many other countries, fueled by excessive cheap lending that did not reflect underlying risks. There was also a commodity bubble and a private equity and hedge funds bubble. Indeed, we now see the demise of the shadow banking system, the Sharing complex of non-bank financial institutions that looked like banks as they borrowed short term and in liquid ways, leveraged a lot, and invested in longer term and illiquid ways. As a result, the biggest asset and credit bubble in human history is now going bust, with overall credit losses likely to be close to a staggering $2 trillion. Thus, unless governments rapidly recapitalize financial institutions, the credit crunch will become even more severe as losses mount faster than recapitalization and banks are forced to contract credit and lending :16:31 Member papers Vilaggazdasag A AfghAnistAn: Equity prices and other risky assets have fallen sharply from their peaks of late 2007, but there are still significant downside risks. An the Burden of HARD TIMES A World of IDEAS _magazine_tisk_06.indd 28 As traditional monetary policy becomes ineffective, other unorthodox policies will continue to be used: policies to bail out investors, financial institutions, and borrowers; massive provision of liquidity to banks in order to ease the credit crunch; and even more radical actions to reduce long-term interest rates on government bonds and narrow the spread between market rates and government bonds. AlgeriA: AngolA: ArgentinA: 29 ArmeniA: 002_magazine_tisk_06.indd 29 What we do :16:36 By Peter Singer PRINCETON The economic gloom that shrouded the world in 2008 has led many to ask whether the apparent prosperity that preceded it was real. We know that in countries as diverse as China, India, Russia, and the United States, the number of billionaires soared. More generally, the top 1% of the population prospered. But the gap between the rich and poor widened, and at least in the US, the incomes of the poor and the middle class stagnated. No wonder that many are now skeptical about taxpayer-funded schemes to bail out banks, insurance companies, and even automakers. Is this just another case of politicians making sure that, even in hard times, the wealthy elite that supports them will once again do better than everyone else? But, in assessing the benefits achieved by economic growth, it is a mistake to focus on whether the income gap between rich and poor widened or narrowed. If a person s annual income increased from $300 to $500 that may be enough to lift him out of extreme poverty, and will make a huge difference to his welfare and that of his family. If, at the same time, the income of a person earning a million dollars increased by $100,000, the income gap will have widened. But since $100,000 doesn t make that much difference to the welfare of a person earning a million dollars, the gap in welfare will have narrowed. I believe that we shouldn t really be focusing on inequality anyway. The Dismal Economist s AustrAliA: AustriA: We should give priority to reducing unnecessary suffering. So the right question to ask is this: did the economic growth of recent years make the poor better off? AzerbAijAn: B BAhrAin: Families that can no longer keep up with their mortgage payments will lose their homes. All of this causes real suffering. Reuniting Europe JOSCHKA FISCHER The Rebel Realist BelArus: Belgium: Zero Hora Brunei DArussAlAm: The Brunei Times Capital Weekly BulgAriA: Dnevnik Obekti Le Pays BurkinA FAso: Iwacu Burundi: 002_magazine_tisk_06.indd :17:41 D DenmArk: Berlingske Tidende Børsen Information Jyllands Posten Kristeligt Dagblad Politiken La Nation de Djibouti Djibouti: DominicAn republic: Mercados & Tendencias Hoy Daily Star Egypt IcelAnd: Facts and Arts Helsingin Sanomat Taloussanomat Turun Sanomat La Tribune Le Figaro Le Nouvel Economiste Les Echos IndonesiA: IrAq: IrelAnd: IsrAel: ItAly: G GAbon: GeorgiA: GermAny: GhAnA: Greece: Le Temps 24 Saati Pirveli Journali Resonance The Georgian Times Boersen Zeitung Die Welt FT Deutschland Germania PLUS Handelsblatt Sueddeutsche Zeitung Wirtschaftswoche The Mail Public Agenda I Naftemporiki Kerdos To VimaGrenAdA: Frettabladid Morgunbladid Vidskiptabladid Business and Economy Business Standard Businessworld Mint Planet Earth Prabhat Khabar Sakaal Times The Economic Times The Hindustan Times The Mathrubhumi The Statesmen The Times of India Jakarta Post Koran Tempo Al-Sabah Al-Jadeed Business And Finance The Irish Examiner Yediot Aharonot Anthill Formiche Il Sole 24 Ore Internazionale La Repubblica La Stampa Wired J JAmAicA: JApAn: Jamaica News Bulletin The Gleaner Daily Yomiuri Diamond Nikkei Business The Japan Times Toyo Kezai Yomiuri Shimbun Al Ghad Jordan Property Jordan Times Jagdish Bhagwati Grenada Informer El Periodico GuAtemAlA: Mercados & Tendencias The Guatemala Times Le Lynx GuineA: Stabroek News GuyAnA: JordAn: The Open Economy and Its Enemies K H KAzAkhstAn: HAiti: HondurAs: Hong kong: HungAry: KenyA: KoreA, south: Le Matin Mercados & Tendencias Apple Daily Hong Kong Economic Journal Hong Kong Economic Times Ming Pao South China Morning Post Figyelo HVG Kapital Kazakhstan Monitor The Nation Chosun Ilbo Chosun Ilbo Weekly Biz Emerging Investor Joong Ang Ilbo Maeil Business The Financial News The Hankyoreh The Korea Herald The Korea Times Koha Ditore The Kosovo Times NAOMI WOLF Kosovo: Brochure_redesign_08.indd odd43 001_magazine_tisk_06.indd 1 Economists are good at identify- America would be facing these ing underlying forces, but they problems even if it were not simul :19:29 are not so good at timing. The taneously facing a financial crisis. dynamics are, however, much as America s economy had been suanticipated. America is still on percharged by excessive leveraga downward trajectory for 2009 ing; now comes the painful prowith grave consequences for the cess of deleveraging. Excessive leveraging, combined with bad world as a whole. lending and risky derivatives, has For example, as their tax revenues caused credit markets to freeze. plummet, state and local govern- After all, when banks don t know ments are in the process of cut- their own balance sheets, they ting back their expenditures. aren t about to trust others. American exports are about to decline. Consumer spending is The Bush administration didn t plummeting, as expected. There see the problems coming, denied has been an enormous decrease that they were problems when in (perceived) wealth, in the tril- they came, then minimized their lions, with the decline in house significance, and, finally, panand stock prices. Besides, most icked. Guided by one of the aramericans were living beyond chitects of the problem, Hank their means, using their houses, Paulson, who had advocated for with their bloated values, as col- deregulation and allowing banks to take on even more leveraging, lateral. That game is up. 36 lem, not unlike that at the beginning of the last century, when productivity increases in agriculture meant that a rapidly declining share of the population could find work there. Nowadays, increases in manufacturing productivity are even more impressive than they were for agriculture a century ago; but that means the adjustments that must be made are all the greater. it was no surprise that the administration veered from one policy to another each strategy supported with absolute conviction, until minutes before it was abandoned for another. Even if confidence really were all that mattered, the economy would have sunk. Moreover, what little action has been taken has been aimed at shoring up the financial system. But the financial crisis is only one of several crises facing the country: the underlying macroeconomic problem has been made worse by the sinking fortunes of the bottom half of the population. Those who would spend don t have the money, and those with the money aren t spending. Not long ago, there was discussion of the dangers of a disorderly unwinding of the global economy s massive imbalances. What we are seeing today is part of that unwinding. But there are equally fundamental changes in the global balances of economic power: the hoards of liquid money to help bail out the world lie in Asia and the Middle East, not in West. But America, and the world, is also facing a major structural prob- A World of IDEAS 2009 global institutions do not reflect these new realities. respect for human rights. Globalization has meant that we are increasingly interdependent. Globalization has meant that we are increasingly interdependent. One cannot have a deep and long downturn in the world s largest economy without global ramifications. I had long argued that the notion of decoupling was a myth; the evidence now corroborates that view. This is especially so because America has exported not just its recession, but its failed deregulatory philosophy and toxic mortgages, so financial institutions in Europe and elsewhere are also confronting many of the same problems. 54 Public Intellectuals :50: Brochure_redesign_08.indd odd :50:30 Contributors include: - philosophers Leszek Kolakowski, John Gray, and Robert Spaemann; - historians Pierre Nora, Reinhard Koselleck, Dominique Schnapper, and Tsvetan Todorov; The point of reciting these challenges facing the world is to suggest that, even if Obama and other world leaders do everything right, the US and the global economy are in for a difficult period. The question is not only how long the recession will last, but what the economy will look like when it emerges. - political scientist Francis Fukuyama; - and public intellectuals and statesmen, such as Poland s Bronislaw Geremek and Germany s Kurt Biedenkopf. Produced in cooperation with Vienna s Institute for Human Sciences (Institut für die Wissenschaften vom Menschen) Will it return to robust growth, or will we have an anemic recovery, :17:08 002_magazine_tisk_06.indd 37 What makes a war just? Are preemptive attacks ever morally defensible? Is the world becoming Americanized, and if so, who is responsible? What is the meaning of treason? QAtAr: PAnAmA: Daily Aajkal Daily Times The Friday Times La Prensa Mercados & Tendencias The National La Nacion Ultima Hora Caretas Peru Economico Semana Economica Business World The Daily Inquirer Reuniting Europe : P ApuA new guinea PArAguAy: Peru: Philippines: PolAnd: Gazeta Prawna Gazeta Wyborcza Newsweek Poland Diario Economico Jornal De Negocios Publico El Nuevo Dia Al Arab Al Raya Al-Sharq Gulf Times The Peninsula RomAniA: RwAndA: Dilema Veche Romania Libera ZIUA Vedomosti The Moscow Times St. Petersburg Times Chelyabinskyi Rabotchyi Krestianin Pravozaschitnik The New Times SAint helena: SenegAl: SerbiA: SlovAkiA: SloveniA: Solomon islands: South AfricA: SpAin: Sri lanka: SudAn: Sweden: SwitzerlAnd: :17:12 ZAmbiA: UgAndA: The New Vision Den UkrAine: Ekonomichna Pravda Investgazeta Korrespondent Mysl Segodnya United ArAb emirates: Al Khaleej Al Mal Alrroya Aleqtissadiya Gulf News Khaleej Times The National European CEO United kingdom: The Guardian The Guardian Comment is Free The New Economy The Scotsman World Finance Diario Las Americas United states: La Opinion The Downeast Coastal Press The International Economy Washington Hispanic Washington Observer Brecha UruguAy: El Observador Informe Uruguay Optovik UzbekistAn: PressTIGe The Saint Helena Independent The St. Lucia Mirror The Voice Al Eqtisadiah Al-Jazirah Le Journal de l Economie Danas Ekonomist Standard Times Lianhe Zaobao The Straits Times Goodwill Hospodárske Noviny Sme Trend Týždeň Delo Finance MAG Island Sun Newspaper Business Day The Citizen ABC Capital El Pais Expansion La Vanguardia Bimnetha Ground View Nila Nokku The Sunday Times Ajras-Alhurriya The Citizen Dagens Nyheter OmVarlden Sydsvenskan Der Bund Yemen Times The Post Jagdish Bhagwati The Open Economy and Its Enemies V VAnuAtu: VenezuelA: Vanuatu Daily Post El Nacional NOURIEL ROUBINI JOSEPH E. STIGLITZ 9 After the Storm I Dissent: Unconventional Economic Widsom NOURIEL ROUBINIexamines USES HIS CLARITY OFwhy VISION ONE THAT Jean pisani-ferry how and HAS BEEN VINDICATED AND AGAIN TO EXPOSE integration has endedtime up pulling europe apart THE BIASES TO TAINT ECONOMIC and laysthat out CONTINUE how to re-energize the eu. ANALYSIS. Jagdish Bhagwati examines the real-world JOSEPH E. STIGLITZ GETS TO THE HEART OF TODAY S PRESSING consequences of arcane economic-policy ECONOMIC DEBATES, PIERCING THE VEIL OF ORTHODOXYdeBates THAT and the abstract ideas that underlie them. SURROUNDS FIELDS LIKE TAXATION, DEVELOPMENT, AND TRADE. Jagdish Bhagwati, Professor of Law and When most economists do not dare to buck Is boom and bust Is the current international conventional Joseph E. Stiglitz, Economics atwisdom, Columbia University and a permanent feature of the world architecture governing a Senior Nobel Laureate Economics, Chairman Fellow atinthe Council on Foreignof capitalist order? trade and finance sufficient? the US Council of Economic Advisers under Relations, is one of the world s leading President Clinton, and former Vice markets need global taxation of global banks and experts on international trade,senior serving in top-doisglobal President and Chief Economist of World the World and are today s financial transactions viable? level advisory positions for the Trade regulation Bank, does not hesitate. supranational institutions the Organization and the United Nations. Has economic openness right ones to provide it? Stiglitz s criticisms of the Washington Is thethe richeu s world poised for Have great motors prolonged period ofand sluggish adeeper integration growth? enlargement lost continued Will the sovereign-debt crisis their energy? claim more victims? Can Europe even continue to come.adviser to ECOFIN (the EU s Ato former Does anyone remain united?know how big the key committee economic Now, Nouriel for Roubini is onegovernance), of the world s global mountain of toxic assets theis? EU s north/south executive president voices of the French prime and Are most sought-after on the causes really east/west Edited by divides Joanna Rose, consequences of of theeconomic failure ofanalysis, a decades- and minister s Council Are fi a thingof of writer for &nancial Framsteg derivatives magazine and producer unbridgeable? long economic orthodoxy. Asscience described by Forskning and senior adviser to the director of the theradio s past? Filosofiska Rummet program Swedish LionelTreasury, Barber, editor The Financialinsider Times, Are the internal imbalances French JeanofPisani-Ferry s Only a fewon Europe s such as Nouriel Roubini, now that have mounted since the perspective fast-changing celebrated as the is thinking man s prophet of euro s creation and the history political economy essential reading. doom identified pieces of the puzzle before of suspicion that imposes on the crisis hit. them a nationalist narrative unavoidable? HealtH and Medicine Vietnam Economic Times Viet Nam News Z U S SAint lucia: SAudi ArAbiA : Yemen: TAiwAn: Apple Daily Taipei Times Wealth Magazine Daily News TAnzAniA: Sunday News The Guardian The Nation ThAilAnd: Le Magnan Libere Togo: Liberte Hebdo Bursa Turkey: Dunya Economic Forum Radikal Today s Zaman R RussiA: VietnAm: Y T improved the lives of the Bhagwati believes defending thefrom open Is the dream of a Third Way Consensus rocked that the World Bank world s poorest people? economy is thehis defining issue of dynamics our time. between today s global within. Moreover, research on the Would reversing three decades his pioneering ofininformation andacademic technicalresearch change and has his capitalism and yesterday s of economic policy really practical pursuits, he is devoted to showing discredited revolutionized economics. socialism still alive? how open economies accelerate human development and strengthen respect for human rights. International Economics :49:58 World-renoWned physicians and experts address the technology and ethics of cutting-edge medical discoveries and the thorny policy issues they prompt. Contributors include: - Nobel Laureates Paul Berg and Christian de Duve; - Claude Kordon of the French Institute of Health and Medical Research; - Harvard s infectious disease expert Paul Farmer; - Oxford University Professor of Physiology and Director of the Royal Institute Susan Greenfield; - and Lennart Levi of Sweden s Karolinska Institute. deliver greater stability while Is debt always the enemy of ensuringcontinued innovation growth? and dynamism? International Economics 0350-Brochure_redesign_08.indd odd21 Do medical advances promise eternal youth or an ethical quagmire? With skyrocketing medical costs and aging populations, will even rich societies be unable to assure decent medical care for all? Are millions needlessly dying in poor countries because they suffer from diseases that do not affect the rich? What will be the payoff of mapping the human genome? _magazine_tisk_06.indd 36 PAkistAn: L Agefi Le Temps Tagesanzeiger Q SierrA leone: SingApore: Al Shabiba Times of Oman P warning in ever-sharper tones of the explosion World Trade Organization and the United Nations. Are there specific female today s foremost philosophers, historians, and thinkers dissect the trends, paradoxes, and reflections fashioning our World and our future. Many in the developing world have benefited greatly from the last boom, through financial flows, exports, and high commodity prices. Now, all of that is being reversed. Indeed, it is the ultimate irony that money is now flowing from poor and well-managed economies to the US, the source of the global problems. OmAn: Professor of Economics York Jean Pisani-Ferry, Director ofat thenew BrusselsUniversity s ofprofessor Business of and based BruegelStern think School tank and Chairman of Monitor, Nouriel Economics at RGE the University of Paris,Roubini has dared to resist the tide of market euphoria that made his career in research and policy by preceded the economic crisis of 2008/2009, addressing exactly such questions. Relations, one of the world s leading Has the Westisillegitimately experts on international trade, serving monopolized the idea of human in top-level advisory positions for the rights? Strategic Spotlight O Puerto rico: Namibia Economist The Namibian Kantipur My Rebuplica Nagarik Daily Nepal Times The Himalayan Times De Volkskrant Het Financieele Dagblad NRC Handelsblad The Dominion Post The Independent The Marlborough Express The Nelson Mail The Press The Southland Times The Sunday Star Times The Taranaki Daily News The Timaru Herald The Waikato El Confidencia El Nuevo Diario Mercados & Tendencias Le Sahel Business Day Daily Independent Daily Triumph National Daily Punch Tell Magazine Aftenposten Bistands Aktuelt Dagbladet Dagens Naeringsliv The North Post Jean Pisani-Ferry PortugAl: NAmibiA: Is America s traditional Jagdish Bhagwati, Professor of Law and commitment tocolumbia democracy andand Economics at University equality terminal decline? SeniorinFellow at the Council on Foreign dynamism? NorwAy: N JOSEPH E. STIGLITZ Joseph E. Stiglitz is Professor of Economics at Columbia University TimesNicArAguA: Niger: NigeriA: MAcAu: Macau Business Magazine Macau Daily Times Utrinski Vesnik MAcedoniA: Les Nouvelles MAdAgAscAr: The Nation MAlAwi: Berita Harian MAlAysiA: Forward Magazine Malaysiakini The Edge The New Straits Times The Star Les Echos MAli: L Indépendant First MAltA: The Malta Independent The Sunday Times The Times of Malta Al Akbar Nouakchott MAuritAniA: Eveil Hebdo Le Quotidien de Nouakchott News on Sunday MAuritius: Examen Mexico: Reforma Logos Press MoldovA: Udriin Sonin MongoliA: Vijesti Montenegro: Assabah Morocco: Assahara al Maghribia La Vie Economique L Economiste Le Matin Evening News MozAmbique: Magazine Independente O Pais Burma Digest MyAnmAr: Worldly PHilosoPHers improved the lives of the world s New zealand: M Wolf, who served as an electoral campaign values? Bhagwati believes that defending the poorest people? adviser to Bill Clinton and Al Gore, challenges Edited by Krzysztof Michalski, Whatever happened to feminism? open economy is the defining issue of our Wouldviews reversing Director Vienna s Institutetime. for Human Sciences academic research received neverthree losingdecades sight ofofhow In his pioneering of economic policy reallyand reflects public debate both influences and his practical pursuits, he is devoted to deliver greater stability while the character and quality of our political showing how open economies accelerate ensuringcontinued innovation and institutions. human development and strengthen Europe s fast-changing political economy is essential reading. NepAl: NetherlAnds: LAtviA: Diena Latvija Avize Immar wa Iktissad LebAnon: L Orient le Jour The Daily Star Public Eye Lesotho: Work For Justice New Democrat LiberiA: Liechtensteiner Vaterland Liechtenstein: Liechtensteiner Volksblatt Verslo Zinios LithuAniA: Luxemburger Wort Luxembourg: Tageblatt NAOMI WOLFJagdish TRANSCENDS A PURELY FEMINIST Bhagwati examines the SENSIBILITY real-world BY EMBEDDING IT WITHIN A BROADER CRITIQUE OF consequences of arcane economic-policy debates CONTEMPORARY POLITICS AND SOCIETY. and the abstract ideas that underlie them. Author of such acclaimed books as The Is themyth current international Beauty and The End of America, and a architecture leader of feminism s third wave, Naomi governing world Wolf advocates power feminism : women trade and finance sufficient? asserting themselves politically to get Is global taxation of banks andwhat they want. Yet, taking into account differences financial transactions viable? of race, culture, and class, she rejects the idea Has economic openness of a universal female agenda. Al Jaridaa AKI-Press L 8 pro-american. greater responsibility for fixing exactly such questions. Can Europe even continue to the world s problems? Fischerunited? was more than a popular and effective remain A former adviser to ECOFIN (the EU s key euro s creation and the history of suspicion that imposes on them a nationalist narrative unavoidable? FrAnce: KuwAit: Al Watan Daily KyrgyzstAn: I IndiA: F FinlAnd: E EcuAdor: Egypt: Elbadeel Mercados & Tendencias Aripaev Den za Dnjom Eesti Paevaleht Addis Admas Addis Fortune ICT Focus Magazine The Daily Monitor The Reporter The Next Wave foreign minister. An enragé of the 1960 s and committee How can the Islamic world s for economic governance), executive Are the EU s north/south 1970 s, a founder of Germany sand Green Party, president democratic defiprime cit be closed? of the French minister s east/west divides and the man who ledunbridgeable? the Greens out of the Council Economic Analysis, senior Howofdangerous is the and threat of political wilderness, Fischer has a history of adviser to the director of the French Treasury, Are the internal imbalances a nuclear Middle East? swimming against the since mainstream. Jean Pisani-Ferry s insider perspective on that have mounted the NEW YORK I have long been forecasting that it was only a matter of time before America s housing bubble which began in the early days of this decade, supported by a flood of liquidity and lax regulation would pop. The longer the bubble expanded, the larger the explosion and the greater (and more global) the resulting downturn would be. EthiopiA: 7 Have thefischer, EU s great motors Joschka Germany s former foreign Pisani-Ferry, Director ofcation the BrusselsHas European unifi deeper integration and minister and vice chancellor, has, throughout Jean based Bruegel its think tank and Professor of reached end? his career, personifi ed a maverick continued enlargement form lostof leftist Economics at the University of Paris, has made politics at once principled, pragmatic, and Can and should Europe assume their energy? his career in research and policy by addressing :17:40 El salvador: EstoniA: C CAmbodiA: Chinese Business Daily Phnom Penh Post Rasmei Kampuchea Biencar Hebdo CAmeroon: Le Messager La Nouvelle Expression The Cameroon Post L Observateur ChAd: El Mercurio Chile: La Tercera China Business Journal ChinA: China Business News China Daily Fortune Town Magazine Investor s Journal Modern Weekly Southern Metropolis Daily Southern Weekly The Oriental Morning Post The Shanghai Daily Times Weekly El Espectador ColombiA: El Tiempo L Avenir Congo: Medias Congolais La Nacion CostA rica: Mercados & Tendencias Fraternite Matin Cote d ivoire: Banka Magazine CroAtiA: Poslovni Dnevnik Cyprus Mail Cyprus: Financial Mirror Ekonom Czech republic: Hospodářské Noviny Mladá Fronta Dnes Respekt Jean pisani-ferry how and why JOSCHKA FISCHERexamines BRINGS HIS PERSONAL INTEGRITY AND FERVOR integration has ended up pulling apart FOR BIG AND CONTROVERSIAL IDEASeurope TO GLOBAL PROBLEMS. and lays out how to re-energize the eu. A World of IDEAS _magazine_tisk_06.indd 44 Al Waqt Bahrain Tribune Holiday The Independent The New Nation Belorusy i Rynok Narodnaya Volia New Europe De Morgen De Tijd European Voice Knack L Echo La Libre Belgique New Europe Le Matinal Benin: Les Echos du Jour Los Tiempos BoliviA: bosnia HerzegovinA: BH Dani Dnevni Avaz Novi Reporter Oslobodenje Mmegi BotswAnA: Epoca Negocios BrAzil: Folha de São Paulo MundoRI O Estado de São Paulo O Globo Valor BAnglAdesh: Jean Pisani-Ferry People become accustomed to If we take a worldwide perspective, a level of comfort, and hope to it clearly did. In 1981, about four in move up to something even better. every ten people on the planet was When those expectations are disliving in the degrading condition appointed, it is hard to accept havthat the World Bank terms extreme ing less than one had in the past. poverty. Now, it is less than one in There may be a sense of shame, four. Even in absolute terms, de- and a loss of self-esteem, at being spite population growth, the num- poor, even in hard times. ber of extremely poor people fell during that period, from 1.9 bil- Nevertheless, the poor in induslion to 1.4 billion. There have been trialized nations will remain, in especially dramatic reductions in most cases, poor only by comparipoverty in countries like China and son with those who are better off. India. Does it matter so much that In the US, 97% of those classified a few Chinese and Indians have by the Census Bureau as poor become billionaires, if in the pro- own a color TV and a car. When cess hundreds of millions escaped Americans lose their jobs, even if WORL OF IDEAS 1/2009 extreme poverty? they have no assets, they still have some access to health care and But the prospects for a continuing food stamps. reduction in world poverty in 2009 are not good. If the recession cuts The situation of the 1.4 billion deep in the developed nations, people living in extreme poverty is many workers will lose their jobs. different. They are poor by an ab- Joyless Triumph Hasht-E Sobh ( Daily 8 AM ) Outlook Afghanistan The Daily Afghanistan La Tribune Le Quotidien d Oran Semanario Angolense Buenos Aires Herald Clarin Diario Perfil El Cronista El Economista La Nacion Mirador Nacional Revista Noticias Trait d Union Noyan Tepan Highlights The Armenian Times Zhamanak Yerevan Bhavan Australia The Age The Australian The Australian Financial Review Der Standard Boersen-Kurier Die Presse The Vienna Review Ictimai Zerkalo Brochure_redesign_08.indd odd :49:59

Czech-Asian Business Forum 4 th Edition

Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Czech-Asian Business Forum 4 th Edition Connecting Czech and Asian Business Leaders Česko-asijské obchodní fórum 4. ročník Spojuje úspěšné od Čech až po Asii Program 4. ročníku Česko-asijského fóra: Budoucnost

Více

Cesta z krize přes globalní ekonomiku: Kreativní destrukce pokračuje

Cesta z krize přes globalní ekonomiku: Kreativní destrukce pokračuje Cesta z krize přes globalní ekonomiku: Kreativní destrukce pokračuje Prof. Michal Mejstřík IES FSVUK & ředitel EEIP, a.s. Předseda International Chamber of Commerce CR Předseda dozorčí rady Českého Aeroholdingu,a.s.

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report

Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report Asseco Central Europe Czech Republic Výroční zpráva / Annual Report 2 0 1 0 4 8 12 16 18 22 24 46 50 54 76 78 80 84 90 90 Úvodní slovo předsedy představenstva Profil Společnosti Hodnoty Společnosti Hlavní

Více

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12

Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 Roční zpráva Company Report CENTROPOL ENERGY '12 > Úvodní slovo předsedy představenstva > Introductory Word by the Chairman of the Board of Directors Vážení

Více

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007

Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Profil společnosti & Výroční zpráva 2007 Company Profile & Annual Report 2007 Obsah prezentace Content of the presentation 1. Základní údaje o společnosti (str. 4) 2. Úvodní slovo ředitele společnosti

Více

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera?

Stephen Timms interview / rozhovor 6/2007. How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou večera? 6/2007 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Stephen Timms interview / rozhovor How to be the star of the ball / Jak se stát králem či královnou

Více

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report

CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report 2014 2014 CENTROPOL ENERGY Výroční zpráva Annual Report Obsah Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introductory

Více

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY

Výroční zpráva '13. Annual Report CENTROPOL ENERGY Annual Report Výroční zpráva CENTROPOL ENERGY '13 '13 Výroční zpráva Annual Report CENTROPOL ENERGY > Obsah > Table of Contents Úvodní slovo předsedy představenstva 7 Chief Executive Officer's introduction

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva Annual Report 2005 Contents Obsah Contents Obsah Key Economic Indicators 6 Introducing Raiffeisenbank 8 Important Events in 2005 10 CEO s Statement 14 Statutory and Supervisory Bodies 24

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ. SBORNÍK Z 6. ROâNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE

LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ. SBORNÍK Z 6. ROâNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ SBORNÍK Z 6. ROâNÍKU MEZINÁRODNÍ KONFERENCE 23. 24. ZÁ Í 2003 LIDSK KAPITÁL A INVESTICE DO VZDùLÁNÍ se zamûfiením na problematiku: - pfiípravy lidsk ch zdrojû v procesech

Více

Audited Annual Report Auditovaná Výroční Zpráva

Audited Annual Report Auditovaná Výroční Zpráva Société d'investissement à Capital Variable LUXEMBOURG Audited Annual Report Auditovaná Výroční Zpráva For the year ended 30 September 2003 Za období do 30. září 2003 Glossary of Symbols Legenda použitých

Více

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS

your Ať je slyšet bzukot! Účinné řízení jednotlivců i týmů Let's hear it buzz! Effective management of individuals and teams your key to KVADOS Další rozměr efektivity A new dimension of efficiency Jiří Vidlář strana / page 2 Utajení knižní hrdinové Hidden literary heroes strana / page 14 your Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness!

uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! výroční zpráva 2014 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Myslete na štěstí SRDCEM! Take HEART for your happiness! UNIQA působí na českém pojistném trhu jako univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního

Více

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé,

Editorial. Dear friends, Vážení přátelé, Editorial FOTO / PHOTO BY STUDIO RAF Vážení přátelé, ve druhém pololetí letošního roku chceme zlepšit obchodní bilanci, překonat období ztrát a upevnit pozice ČD Cargo na trhu železniční nákladní dopravy

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 2014 PROFIL SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA COMPANY PROFILE ANNUAL REPORT 1 OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION 01 Základní údaje o společnosti 5 General Information about the Company 02 Úvodní slovo statutárního

Více

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report

Profil společnosti Výroční zpráva. Company profile Annual report Annual report Content of Presentation Obsah prezentace Profil společnosti Základní údaje o společnosti Primary Data on the Company Úvodní slovo statutárního ředitele Introductory World by the Statutory

Více

profil společnosti & výroční zpráva 2012

profil společnosti & výroční zpráva 2012 profil společnosti & výroční zpráva Company profile & PROfIl SPOleČnOSTI VýROČní ZPRáVa COmPany PROfIle annual RePORT obsah prezentace Content of presentation Základní údaje o společnosti Primary Data

Více

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information

ehealth INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Innovation for health Better handling of information A3pOK2 13.2.2009 11:25 Stránka 1 INOVACE PRO ZDRAVÍ LEPŠÍ PRÁCE S INFORMACEMI Zdraví je prioritou každého z nás, naší společnosti, a tedy logicky i naší politické scény. Chceme lepší zdraví, kvalitnější,

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance výroční zpráva 2013 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní paletou životního i neživotního pojištění pro privátní i korporátní klientelu. Naším

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy

your key to KVADOS Specialisté nabití energií Specialists full of energy Rodina vašeho byznysu Your business family strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Jaro / Spring 2012 Specialisté nabití

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1

Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020. Sociální inkluze Social inclusion 1 Sociální inkluze Social inclusion Integrovaný program / Integrated Programme / 2011 2020 Sociální inkluze Social inclusion 1 Q Poloha města Location of the City PL DRESDEN PL PRAGUE KATOWICE G NUrEMberg

Více

Výroční zpráva 2006 Annual Report

Výroční zpráva 2006 Annual Report Výroční zpráva 2006 Annual Report Úvodní slovo předsedy představenstva Introductory word of the Chairman of the Board of Directors VÁŽENÍ AKCIONÁŘI, ZAMĚSTNANCI A OBCHODNÍ PARTNEŘI, DEAR SHAREHOLDERS,

Více

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You

uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You výroční zpráva 2012 ANNUAL REPORT uniqa pojišťovna, a.s. Jistota Assurance 20 let s Vámi 20 Years with You UNIQA je univerzální pojišťovna s kompletní nabídkou všech druhů životního i neživotního pojištění

Více