ICT Informační a komunikační technologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ICT Informační a komunikační technologie"

Transkript

1 ICT Informační a komunikační technologie 1. ÚVOD Základní pojmy: Hardware-HW: technické vybavení počítače (PC) vše, na co mohu sáhnout Software-SW: programové vybavení počítače (PC) (nástroje pro práci s PC) Byte (Bajt): jednotka množství informací, je tvořen osmi bity 2. HARDWARE 2.1. SESTAVA POČÍTAČE Sestavu počítače tvoří: skříň počítače vstupní zařízení výstupní zařízení SKŘÍŇ POČÍTAČE Skříně PC se vyrábějí v provedení desktop (leží na stole svou největší plochou) a tower (postaven na výšku). Na přední části bývají umístěny základní ovládací prvky: vypínač PC, kontrolní led diody. tlačítko reset, konektory pro připojení sluchátek, mikrofonu, USB porty, čtečka paměťových karet, CD-DVD mechanika, FDD mechanika (disketová jednotka). Na zadní části PC je umístěna zásuvka pro připojení síťového napětí (230 V), konektory pro připojení vstupních a výstupních zařízení (sériové porty, paralelní porty, USB porty, PS2 konektory, HDMI pro vysoké rozlišení obrazu, konektor pro připojení k počítačové síti RJ 45, konektory Jack 3,5 pro připojení sluchátek, mikrofonu, joysticku, web kamery apod.) Uvnitř PC se nachází zdroj napětí (transformátor napětí z 230V na 12V a 5V pro napájení dílčích součástí PC), základní deska (motherboard), ke které jsou připojeny základní karty PC. Mezi ně patří karta pro vstup výstup (I/O karta), karta rozhraní disků a grafická karta. Tyto karty mohou být integrovány na základní desce. Mimo tyto karty lze k základní desce připojit zvukovou kartu, síťovou kartu, TV kartu, WIFI kartu atd. Na základní desce je umístěn procesor, který řídí práci počítače. Rychlost práce procesoru a tím i celého PC je dána taktovací frekvenci procesoru. Tato je udávána v GHz (gigahercích) a udává počet operací za jednu sekundu. V současnosti jsou používány procesory s dvou a více jádry, teoreticky může počet jader dosáhnout hodnoty 64. Procesory jsou vyráběny v 32 a 64 b (bitové) verzi. S procesorem spolupracují vnitřní paměti PC, které jsou rovněž umístěny na základní desce. Jsou to elektronické součástky, které pracují pouze tehdy, když jsou připojeny k elektrickému napětí. Tyto paměti dělíme na paměti ROM a RAM. Paměť ROM je pevně spojena se 1

2 základní deskou a je využívána při startu počítače pro otestování jeho jednotlivých součástí. Paměť RAM je umístěna ve speciálních slotech (zásuvkách) základní desky možnost výměny a navýšení paměti. RAM paměť úzce spolupracuje s procesorem (přebírá informace z vnějších pamětí počítače, dává ke zpracování procesoru a zpětně přebírá zpracované výsledky). Velikost paměti RAM se udává v MB nebo GB (megabajt, gigabajt). Vnější paměti PC jsou veškerá záznamová media. Na ně zaznamenáváme výsledky práce procesoru, které jsou uloženy v paměti RAM. (Pokud je neuložíme, o tyto výsledky při vypnutí PC příjdeme.) Mezi ně patří pevný disk (hard disk-hdd), pružné disky (disketová mechanika- FDD, CD-ROM, DVD, Blu Ray Disk) a Flasch Disk. Kapacita těchto disků se udává v MB až TB. (FDD-1,44MB, CD-700 MB, DVD- 4,7GB jednovrstvé, 8,5 GB - dvouvrstvé), Blue ray Disk 17 a více GB, HDD v dnešní době 320 GB až 1,5 TB. U CD a DVD mechanik se setkáváme s údaji R a RW. R znamená, že mechanika je určena pouze pro čtení, RW umožňuje číst a zapisovat (vypalovačka). Setkat se můžeme i s tzv. Combo mechanikami CD-RW/DVD-R (CD vypalovačka a DVD jen pro čtení) VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ Vstupní zařízení jsou rozhraním mezi uživatelem a počítačem, slouží k ovládání PC a vstupu dat. Mezi vstupní zařízení patří: klávesnice, myš, veškeré druhy joysticků, scanner apod. Klávesnice Slouží k zadávání údajů (čísel, písmen a speciálních znaků) do počítače. Tyto údaje jsou pomocí dvojkové číselné soustavy předávány počítači. ( PC pracuje ve dvojkové soustavě, rozeznává pravdivé a nepravdivé údaje, tyto jsou označovány 1 a 0.) Je rozdělena na několik částí. Největší část zaujímá alfanumerická část, tato obsahuje písmena abecedy, číslice, speciální znaky a speciální klávesy (Ctrl, Alt, Alter, Shift, Windows, Caps Lock, Tab, Backspace, Ester). Vpravo se nachází část numerická, zapíná se klávesou Num Lock a slouží pro jednodušší vkládání číselných znaků a znamének pro základní početní úkony. Mezi těmito dvěma částmi se nachází kurzorová část klávesnice, tvořena šipkami, klávesami Page Up, Page Down, Home, End a klávesou Delete. V levém horním rohu máme tzv. únikovou klávesu Esc. Vedle ní je řada funkčních kláves F1 F12. Nad kurzorovou části klávesnice jsou umístěny speciální klávesy PrtScr, Scroll Lock, Pause/Break. Klávesnice může být doplněna i o další tlačítka pro multimediální funkce počítače. Myš Myš je nejpoužívanější polohovací zařízení pro ovládání PC v grafickém prostředí (např. Windows). Pohyb myši je elektronicky snímán a přenášen na plochu monitoru projevuje se pohybem kurzoru. Podle konstrukce dělíme myši na myši s kolečkem (původní myši), optické a laserové. Tyto mohou byt v provedení klasickém připojeny k PC kabelem nebo bezdrátové. Na myši máme (v základním provedení) dvě tlačítka a rolovací kolečko. Levé tlačítko slouží k označování a spouštění objektů (jedno kliknutí, dvojklik, trojklik), pravé tlačítko slouží k vyvolání místní nabídky. Rolovací kolečko nám usnadňuje pohyb po vícestránkovém dokumentu. 2

3 Touchpad Tlaková podložka, umožňující přenášení pohybu prstu na pohyb kurzoru na monitoru. Používá se převážně u notebooků. u starších notebooků se můžeme setkat i s trackballem obrácena kuličková myš. Joystick Polohovací zařízení vytvořeno speciálně pro ovládání her. Může mít různý tvar, např. páka, volant a pod. Scanner Je to vlastně snímač obrazu, který převádí obrazové materiály do počítačových dat. Mikrofon Umožňuje vstup zvuku, hlasu uživatele. Tablet Zařízení pro usnadnění a zkvalitnění práce s grafickými programy VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ Výstupní zařízení slouží k předávání informací z počítače uživateli. Mezi výstupní zařízení patří monitor, tiskárna, dataprojektor a pod. Monitor Monitor je základní zobrazovací zařízení každého PC. Monitory dělíme na klasické CRT (podobné klasické televizní obrazovce), ty se dále dělí na monochromatické (zpravidla šedý podklad a znaky v barvě bílé, zelené nebo oranžové dodnes se používají např. u pokladních systémů, ale u PC už zcela vymizely), barevné a LCD (Liquid Crystal Digit) monitory, které už klasické monitory plně nahrazují. Velikost monitorů je dána jeho úhlopříčkou, udávanou v palcích. Dnes je nejčastěji používána velikost 17 (19 ), větší velikosti se používají pro grafiku, můžeme se však setkat i s monitory o velikosti 15 (LCD) a klasickými 14 monitory. U klasických monitorů je důležitý údaj o obnovovací frekvenci, neměl by být nižší než 75 Hz (nižší frekvence způsobuje roztřepání obrazu a tím bolení očí při práci s PC. Při práci se staršími klasickými monitory bychom měli v rámci ochrany svého zdraví používat monitory s údajem Low Roadition (snížené vyzařování). Stejně jako u moderních TV přijímačů, kde je standardní poměr stran obrazovky 4:3 nahrazován novým formátem 16:9, jsou i PC vybavovány širokoúhlými monitory s poměrem stran 16:10 a 16:9. Z PC se stále více stává multimediální zařízení, které nahrazuje klasickou a digitální televizi, DVD přehrávač, CD-MP3 (MP4) přehrávač, rádio, telefon, videotelefon a pod. Tiskárna Tiskárna je zobrazovací zařízení, umožňující předat uživateli nějaký dokument z PC v písemné (obrazové) podobě. Standardně používané tiskárny dělíme na: jehličkové, inkoustové a laserové. Jehličková tiskárna nejstarší typ tiskárny používaný k PC (dodnes je využíván pro možnost 3

4 tisku s kopií) pracuje na principu psacího stroje, kde místo tištěných znaků je tisková hlava s 9 nebo 24 jehličkami, které úderem přes barvicí pásku zobrazují tištěný znak. Tato tiskárna je řádková, to znamená, že celý dokument je tištěn po řádcích jednotlivých znaků (ne např. písmen jako u psacího stroje, ale jednotlivé části znaků jsou tištěny po řádcích od shora dolů). tato tiskárna umožňuje i barevný tisk stejným způsobem jako psací stroj, a to posuvem barevná pásky v horizontálním (svislém) směru. Nevýhodou této tiskárny je pomalý a velice hlučný tisk, dodnes přetrhající výhoda je tisk s kopií (pokladní systémy). Inkoustová tiskárna jedná se opět o typ řádkové tiskárny, která tiskne ve vysoce kvalitním tisku (dle typu tiskárny).tisk spočívá v nástřiku inkoustu tryskou na určené místo. Toto provádí tisková hlava tiskárny.tato tiskárna umožňuje i vysoce kvalitní tisk v barvě, např. fotografií (barvy je dosaženo správným smícháním poměrů základních barev červená, modrá a žlutá). Výhodou této tiskárny je její nízká pořizovací cena (dle typu a výrobce), cena spotřebního materiálu a kvalita tisku. Nevýhodou je po delším nepoužívání zasychání inkoustu v nádobkách a v tryskových hlavách a rozmazávání inkoustu při potřísněni vodou (u speciálních fotografických papírů je toto zcela eliminováno). Laserová tiskárna na rozdíl od obou předcházejících tiskáren už netiskne řádkově, ale stránkově. To znamená, že celá stránka je vytištěna najednou. Tisk je prováděn následujícím způsobem: Obsah tištěné stránky je nahrán do paměti tiskárny. Laserový paprsek označí místa tisku na fotooptickém válci, tyto se nabijí elektrostatickým nábojem, z cartridge přitáhnou prášek- toner a ten se přilepí na označené místo. Válec se ohřeje na cca 200 C a celou stránku najednou zapeče do papíru. Tiskárna dokáže i barevný tisk- opět míchání barev jako u inkoustové tiskárny. Výhoda: vysoce kvalitní tisk, nedochází k rozpíjení. Nevýhoda: vyšší pořizovací náklady tiskárny, ale náklady na tisk (černobílý) jsou nižší, než u inkoustové tiskárny, což neplatí u barevného tisku. Kreslicí zařízení (plotter) Umožňuje kreslení pomocí per s černou nebo barevnou náplní - použití pro technické výkresy. Při nahrazení pera nožem se používá pro tvorbu reklam (vyřezávání ze samolepicích folií). Sluchátka nebo reproduktory Umožňují výstup zvuku. Dataprojektor Umožňuje převést obraz z monitoru na plátno nebo interaktivní tabuli VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ Mechanika pro diskety velikosti 3,5 palce (FDD): trvalý záznam dat s kapacitou 1,44 MB. Dříve s používaly disketové jednotky o velikosti 5 ¼ o kapacitě 360 kb. USB Flash Drive WMG (flash disk) s kapacitou v MB až GB. Dnes 1 GB 16GB. Mechanika pro CD-RWM Compact Disc Read Write Memory (vypalovačka): trvalý záznam dat s kapacitou 650 MB nebo 700 MB; čtení i zápis dat Mechanika pro DVD kapacita DVD disků je 4,7GB jednovrstvé, 8,5 GB dvouvrstvé. U CD a DVD mechanik se setkáváme s údaji R a RW. R znamená, že mechanika je určena pouze pro čtení, RW umožňuje číst a zapisovat (vypalovačka). Setkat se můžeme i s tzv. Combo mechanikami CD-RW/DVD-R (CD vypalovačka a DVD jen pro čtení). 4

5 Mechanika Blu Ray disků - kapacita 17 a více GB, vysoká kvalita obrazu (HDMI) Modem - MOdulátor a DEModulátor: převádí digitální signály na analogové a naopak, umožňuje připojení počítače k telefonní lince, interní (uvnitř počítače) nebo externí (v samostatném zařízení). Externí pevný disk HDD připojený přes USB port. Interaktivní tabule Umožňuje pomocí dataprojektoru promítat obraz na speciální tabuli a možnosti dotykového ovládání, stejně jako bychom používali k ovládáni myš u PC. Interaktivní dataprojektor Speciální dataprojektor, který umožňuje promítat obraz na klasickou bílou tabuli a pomocí speciálního pera ovládat PC TYPY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ - PC Computers Stolní počítače Přenosné počítače (notebooky, netbooky) Kapesní počítače (PDA - Personal Digital Assistant) Tablety 5

6 Obsah ICT Informační a komunikační technologie ÚVOD... 1 Základní pojmy: HARDWARE SESTAVA POČÍTAČE SKŘÍŇ POČÍTAČE VSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ VSTUPNĚ-VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ TYPY OSOBNÍCH POČÍTAČŮ - PC Computers... 5 Obsah

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností

Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností ÚVOD DO INFORMATIKY Informatika = matematická disciplína Cíl informatiky = umožnit člověku, se rozhodovat, s co největší možností a pravděpodobností Historie Počítačŧ: Základ položil John Von Neumann (

Více

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ

Hardware. Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Hardware Z čeho se skládá počítač POUZE INFORMATIVNÍ Základní jednotka (někdy také stanice) obsahuje: výstupní zobrazovací zařízení CRT nebo LCD monitor počítačová myš vlastní počítač obsahující všechny

Více

Informační a komunikační technologie O1.

Informační a komunikační technologie O1. Informační a komunikační technologie studijní obor O1. 1 Obsah : ÚVOD... 3 1. Obsah a význam předmětu, pravidla provozu odborné učebny... 3 2. Informatika seznámení, historie, oblasti použití počítačů...

Více

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08

jen pro potřebu žáků SŠGS 2007-08 Počítačová sestava Počítačovou sestavou rozumíme souhrn všech hmotných dílů, ze kterých se skládá počítač, a nehmotného vybavení takového počítače. Hmotné díly se nazývají hardware a nehmotné vybavení

Více

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB)

1 bit 1 nebo 0 (jenička nebo nula) 8 bitů 1 byte (B) 1024 bytů 1 kilobyte (kb) 1024 kilobytů 1 megabyte (MB) 1024 megabytů 1 gigabyte (GB) Informatika HW pro 9. ročník OBLASTI POUŽITÍ POČÍTAČŮ Uvedeno v učebnici Informatiky 3 str. 82-83 ZÁKLADNÍ POJMY V INFORMATICE Počítač pracuje s takzvanými byty (čte se bajty). Do jednoho bytu lze uložit

Více

Technické vybavení počítačů

Technické vybavení počítačů Technické vybavení počítačů Základní pojmy Počítač stroj na zpracování informací Informace data, která se strojově zpracovávají vše, co nám nebo něčemu podává (popř. předává) zprávu o věcech nebo událostech,

Více

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY

ZÁKLADY IT ZÁKLADNÍ POJMY ZÁKLADY IT Abychom mohli počítače správně prakticky využívat, musíme se nejprve seznámit se základními pojmy informačních technologií a vztahy mezi nimi. Uvedené pojmy jsou jen sondou do obsáhlého světa

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička

Informační a komunikační technologie 1. Vladimír Jehlička Informační a komunikační technologie 1 Vladimír Jehlička Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Inovace studijních oborů na PdF UHK, reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 2 Základní informace o předmětu

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126

Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout. Studijní zátěž. Počet výukových hodin podle počtu kreditů. Semestr 6 216 48 168 126 Základy informatiky Garant: Autor: Ing. Bohuslav Růžička, CSc. Ing. Lukáš Herout Studijní zátěž Prezenční studium Počet kreditů Počet výukových hodin podle počtu kreditů Počet výukových kontaktních hodin

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE,

JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, Jde to! 1 JDE TO!...1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POČÍTAČÍCH...3 POČÍTAČ A JEHO KOMPONENTY (HARDWARE NEBOLI ŽELEZO )...3 SOFTWARE: PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČE, APLIKACE...15 PRAKTICKÉ TIPY NA KONEC...27 MICROSOFT

Více

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE

ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE Počítač Bit Byte Slovo Mikroprocesor Algoritmus Program - stroj, který na základě jednoduchých operací dovede zpracovat vstupní informace podle zadání uživatele a přeměnit je na výstupní

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Úvod do informačních technologií

Úvod do informačních technologií Úvod do informačních technologií Přednáška Téma: Informační technologie, Multimédia, Hardware a Software. Periferie : charakteristika, parametry. Základní jednotka : parametry. Informační technologie Chápeme

Více

Sestava PC. Miloš Hrdý

Sestava PC. Miloš Hrdý Sestava PC Miloš Hrdý 19. října 2007 Obsah 1 Základní pojmy 3 2 Konfigurace počítače 5 2.1 Skříň počítače............................. 5 2.2 Základní deska............................ 6 2.3 Procesor................................

Více

Základní pojmy ICT, hardware

Základní pojmy ICT, hardware Základní pojmy ICT, hardware Elektronická učebnice PaedDr. Marta Šebetovská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Základní pojmy

Více

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv:

Jak na POČÍTAČ. z cyklu Jak na tech. Kolektiv: 2 Jak na POČÍTAČ z cyklu Jak na tech Kolektiv: Adam Kubeš Petr Veselý Zdeněk Pechar Magda Procházková Jan Mach Martin Vondráček Tomáš Staško Tomáš Arendáč Mátúš Lackovič www.jaknatech.cz 3 4 Obsah 1. Úvod

Více

Teorie Základy informačních technologií

Teorie Základy informačních technologií Teorie Základy informačních technologií OBSAH 1.OSOBNÍ POČÍTAČE...3 2. HARDWARE POČÍTAČE...4 Disková paměť...4 Diskety...4 CD-ROM...5 Klávesnice...5 ZOBRAZOVACÍ SOUSTAVA...6 Monitor...6 Tiskárna...6 Scannery...7

Více

Počítače a další zařízení

Počítače a další zařízení Počítače a další zařízení Informační a komunikační technologie ICT (Information and Communication Technologies) je označení pro Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Více

6. Klávesnice, myši a další vstupní zařízení

6. Klávesnice, myši a další vstupní zařízení Modul 1: Základní informace o počítačích 6. Klávesnice, myši a další vstupní zařízení Vstupní zařízení, se kterými se lze celkem běžně setkat jsou zejména klávesnice, myš, TouchPad, dále joystick, trackball,

Více

ICT 6. 1. Základní informace o počítačích

ICT 6. 1. Základní informace o počítačích ICT 6 1. Základní informace o počítačích Informatika věda zkoumající informace jejich vznik, předávání, zaznamenávání, atd. Informace zpráva získaná z různých zdrojů (médií) Informační technologie studují

Více

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.

Hardware Osobní počítač a jeho periferie. Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3. Hardware Osobní počítač a jeho periferie Mgr. Lukáš Provazník ZŠ praktická a ZŠ speciální Lomnice nad Popelkou DUM č.: VY_3.2_INOVACE_1LP_10 Osobní počítač nebo někdy také PC je tvořeno čtyřmi částmi:

Více

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda

Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci Základní uživatelský kurz informačních technologií rok 2012 1. ročníky + sekunda Pavel Taibr, pro vnitřní potřebu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci 2012. Obsah 1 Pojmy informatika

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ POČÍTAČEM PODPOROVANÁ VÝUKA A EXPERIMENT LIBOR KONÍČEK OSTRAVA 2003 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem Recenzenti: Doc. PhDr. Martin

Více

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů

DUM č. 17 v sadě. 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 31. Inf-7 Technické vybavení počítačů Autor: Roman Hrdlička Datum: 24.02.2014 Ročník: 1A, 1B, 1C Anotace DUMu: vstupní zařízení PC: klávesnice, myš, scanner, mikrofon

Více

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC

VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC VY_32_INOVACE_2A04 NÁVRH PC Výzva Váš tým byl osloven místním sdružením KROK, které úspěšně pomáhá s léčbou drogově závislým. Sdružení chce koupit do klubovny nové počítače, tiskárnu a scanner. Připojení

Více