Rastová a vektorová grafika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rastová a vektorová grafika"

Transkript

1 Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou lze změnit a rozšířit. Mezi nakreslené objekty patří automatické tvary, křivky, čáry a objekty WordArt.). a rastovou (Obrázek: Soubor (například metasoubor), který lze rozdělit a zpracovat jako dva nebo více objektů, nebo soubor, se kterým lze pracovat pouze jako s jedním objektem

2 Rastrová a vektorová grafika Jednou z podmínek budování dobrého jména firmy je dokonalá prezentace. Reklamní a propagační materiály, ale i hlavičkové papíry, faxová sdělení a další formuláře firmy musí mít vysokou grafickou úroveň. To umožňuje publikování pomocí počítačů, tzv. Desktop Publishing. Ještě před několika lety byla počítačová grafika jen snem mnoha firem, protože finanční nároky na hardware a software byly příliš vysoké. V současné době se počítačová grafika rozšířila natolik, že jí využívají všichni uživatelé počítačů malé děti i profesionální grafická studia. Umožňuje to vysoký výkon dnešních procesorů a grafických adaptérů, snadno dostupné paměti jak operační, tak i přídavné. Získávání obrázků Jako všechna data v počítači jsou i obrázky uloženy na pevném nebo pružném disku, CD ROM a dalších médiích v podobě souboru. Způsobů, jak získat soubor s obrázkem je několik. namalovat obrázek pomocí některé aplikace vhodné pro vytváření grafiky nasnímat skenerem fotografii nebo obrázek a tím ho převést z tištěné formy získat obrázek v elektronické podobě od známého, z internetu apod. Součástí kancelářských balíků bývají soubory s jednoduchými obrázky, většinou symbolickými, určenými k oživení dokumentů. Říká se jim kliparty. Také v příslušenství tiskáren a skenerů bývají jednoduché grafické aplikace a spolu s nimi vzorové obrázky a fotografie. Ve všech grafických editorech se používá k vytváření a upravování obrázků myš. Vzhledem k tomu, že práce s myší vyžaduje velkou zručnost a pevnou ruku, nahrazují ji uživatelé grafických aplikací snadno ovladatelným tabletem. Tablet je podložka s perem. Kreslíme-li perem na podložku, přenáší se elektronicky tlak pera na podložku a směr pohybu pera po podložce do počítače. Pero tabletu má i tlačítka, takže může nahradit myš v plném rozsahu. Grafické editory zpracovávají grafiku ve dvou různých formátech rastrovém a vektorovém. Rastrový obrázek

3 Skládá se z mnoha bodů pixelů. Počet těchto bodů závisí na velikosti obrázku a rozlišení, s kterým pracujeme. Každý takový bod je popsán několika bity informací o jeho umístění a vlastnostech. Jednotlivé body jsou umístěny v jemné mřížce mapě. Proto je tento formát obrázků často nazýván bitmapový. Změna velikosti rastrového obrázku Každý bod má konstantní velikost, nelze ho zvětšit ani zmenšit. Z toho vyplývají dále uvedené skutečnosti. Jestliže rastrový obrázek zmenšíme, je třeba nějaké body vypustit. Tím dojde ke ztrátě detailů a většinou také ke zkreslení barev. Jestliže rastrový obrázek zvětšujeme, je třeba naopak nějaké body přidat. Chybějící body doplní program. Vlastnosti doplněného bodu vytvoří jako průměr vlastností jeho sousedních bodů. Z toho vyplývá, že dojde opět ke zkreslení barev a snížení kvality obrázku. Použití rastrové grafiky Rastrové obrázky se používají všude tam, kde se provádějí úpravy fotografií. Lze provádět opravy nedokonalosti původní předlohy. Práce s rastrovým editorem je podobná kreslení od ruky. Vektorový obrázek Není složen z bodů, ale z objektů, které jsou popsány svým okrajem matematickou křivkou vektorem. Matematický popis určuje tvar objektu, barvu, velikost, tloušťku čáry, polohu, úhel otočení atd.

4 Vektorový obrázek se může skládat z jednoho, ale také z několika desítek i stovek objektů, jak vidíme na částečně rozloženém obrázku vážky vlevo. Změna velikosti vektorového obrázku Vektorový obrázek můžeme zvětšovat a zmenšovat podle potřeby, aniž by se změnila jeho kvalita. Program lehce dosadí do rovnic, kterými jsou popsány jednotlivé objekty, jiná čísla a přepočítá objekt tak, aby se zachoval jeho tvar. Například kružnice je dána průměrem. Zvětšíme-li průměr kružnice, je to stále kružnice, jen bude větší. Obdélník je dán poměrem stran, změníme-li velikost stran, bude to obdélník, ale větší. Jestliže se poměr stran nezmění, tvar obdélníku bude stejný. Použití vektorové grafiky Výhodou tohoto formátu je menší paměťová náročnost a možnost zvětšování a zmenšování. Používá se pro grafiku vysoké kvality, například grafická studia zabývající se vyřezáváním reklamní grafiky na plotterech. Kresba je přesnější a čistší. Vytváření kresby je ovšem mnohem složitější. Vektorovým způsobem jsou tvořena také písma typu True Type. Poznámka: všechny běžné tiskárny tisknou velké množství jemných bodů, žádná nerýsuje obrazce. Proto musí vektorový grafický editor vypočítat body pro tisk všech objektů při využití rozlišení tiskárny. Totéž se týká i monitoru. Proto se může stát, že obrázek na monitoru s malým rozlišením se jeví kostrbatý zatímco na tiskárně je tisk kvalitní. Je to tím, že na monitoru nelze dosáhnout dostatečného počtu bodů k zobrazení detailů. Vlastnosti obrázků Některé z uvedených vlastností se vztahují jen k rastrovým obrázkům. U vektorových obrázků nemají pojmy jako rozlišení, počet bodů apod. smysl. Rozměry obrázku v bodech Rastrový obrázek je složen z bodů, z nichž každý má určité umístění a barvu. Počet bodů v rastru ve vodorovném směru x počet bodů ve svislém směru jsou jeho rozměry v bodech. Například rozměry 640 x 480 bodů, součin je samozřejmě celkový počet bodů obrázku, v našem příkladu bodů.

5 Hloubka barev Každý bod obrázku má přesně určenou barvu. Barevná hloubka je vlastně paleta barevných odstínů, z které můžeme vybírat. Lidské oko je schopno rozlišit asi 4 miliardy barevných odstínů. Právě tolik by měla ideální paleta barev k vytvoření barevného obrázku či fotografie. Protože by tak velké množství možných barev kladlo velké nároky na výkon a kapacitu počítače, vznikly postupně barevné palety, které umožňují vytvořit obrázky co nejvěrnější s menším počtem barev. Pro zapsání informace o barvě jednoho bodu potřebujeme určitý počet bitů (b) nebo bajtů (byte) (B). Pro dvě možnosti potřebujeme 1 bit. Z toho vyplývají další údaje o barevných hloubkách a potřebě bitů nebo bajtů. monochromatický formát černá a bílá, 1 b/bod stupnice šedé 256 odstínů šedi, 1 B/bod barevný formát 16 barev = 4 b/bod; 256 barev = 1 B/bod; 16,7 miliónů barev = 3 B/bod Zde vidíme jeden a tentýž obrázek zobrazený v různých barevných hloubkách: 16,7 mil. barev 16 barev 256 barev monochromatický stupnice 256 odstínů šedé Poznámka: šedé odstíny v monochromatickém zobrazení jsou tvořeny střídáním černých a bílých bodů. Velikost obrázku v bajtech Z výše uvedených informací velikosti obrázku v bodech a množství potřebných informací na jeden bod můžeme spočítat, kolik bajtů zabere určitý obrázek. Příklad 1 Obrázek má velikost 640 x 480 bodů a je monochromatický. Z předchozího textu víme, že při monochromatickém zobrazení potřebujeme 1 bit na 1 bod. Z toho vyplývá: 640 x 480 = bodů = b = : 8 = B = 38,4 kb = 37,5 KB Příklad 2 Obrázek stejné velikosti, zobrazený ve formátu 256 barev.

6 1 bod spotřebuje 1 bajt. Z toho vyplývá: 640 x 480 = bodů = B = 307,2 kb = 300 KB Poznámka: 1 KB = 1024 B, ale 1 kb = 1000 B Rozlišení Rozlišení tiskárny nebo skeneru určuje, jak jemně je tiskárna schopna tisknout nebo skener snímat. Rozlišení udává, kolik bodů je tiskárna schopna vytisknout na délkovou jednotku ve svislém a vodorovném směru. Rozlišení tiskárny může být například 600 x 600 DPI, kde první číslo udává rozlišení ve vodorovném směru a druhé ve svislém směru. Rozlišení nemusí být v obou směrech nutně stejné. Rozlišení skeneru může být například 1200 x 600 DPI. Jednotka rozlišení dpi (Dots per Inch) je počet bodů na jeden palec ( ). Příklad 1 Z kolika bodů se bude skládat obrázek v rozlišení 600 x 600 DPI, jestliže je jeho velikost v centimetrech 15 x cm = 6 ; 9 cm = 3,5 ; na 1 bude 600 bodů ve svislém i vodorovném směru. Z toho vyplývá: 6 x 600 = 3 600; 3,5 x 600 = Obrázek se bude skládat z 3600 x 2100 = bodů. Poznámka: jestliže budeme obrázek tisknout na tiskárně, která má maximální rozlišení 300 DPI, musíme obrázek vytisknout buď menší nebo se budeme muset smířit s tím, že počet bodů na 1 palec bude poloviční a tím se zhorší podstatně kvalita obrázku. Příklad 2a Kolik místa zabere na pevném disku obrázek o rozměrech 15 x 9 cm při rozlišení 300 x 300 dpi a hloubce barev 24 bitů, tj. 16,7 mil. barev. 1) 15 x 9 cm = 6 x 3,5 2) 6 x 300 = ) 3,5 x300 = ) 1800 x 1050 = ) 24 b = 3 B 6) x 3 = ) B = 5,407 MB

7 Obrázek 15 x 9 cm zabere při rozlišení 300 x 300 dpi a 16,7mil. barev 5,407 MB paměti na pevném disku. Příklad 2b Kolik místa zabere na pevném disku obrázek o rozměrech 15 x 9 cm při rozlišení 30 x 30 dpi a hloubce barev 24 bitů, tj. 16,7 mil. barev. 1) 15 x 9 cm = 6 x 3,5 2) 6 x 30 = 180 3) 3,5 x30 = 105 4) 180 x 105 = ) 24 b = 3 B 6) x 3 = ) B = 55,37 KB Obrázek 15 x 9 cm zabere při rozlišení 30 x 30 dpi a 16,7mil. barev 55,37 KB paměti na pevném disku. Z výše uvedených příkladů 2a a 2b vyplývá, že musíme volit vhodný kompromis mezi dostatečnou kvalitou obrázku a velikostí souboru. Malé rozlišení způsobí zrnitost obrázku, zbytečně velké rozlišení způsobí nadměrnou velikost souboru s obrázkem, ten bude zabírat příliš mnoho paměti a bude se s ním pomaleji pracovat. Bude-li mít obrázek 500 x 250 bodů v rozlišení 250 dpi a tiskárna ho v tomto rozlišení vytiskne, bude vytištěný obrázek 5 x 2,5 cm velký. Velikost obrázku při zobrazení na monitoru bude záviset na nastavené velikosti plochy. Obrazovka monitoru má rozlišení dpi. Obrázek bude zabírat více než polovinu monitoru při rozměrech pracovní plochy 800 x 600. Potřebné hodnoty rozlišení a hloubka barev pro jednotlivá zařízení monitor počítače 75 až 100 dpi, 16,7 mil. barev barevná inkoustová tiskárna udávané rozlišení 600 x 600, stačí 200 dpi, 16,7 mil. barev černobílá laserová udávané rozlišení 600 x 600, stačí 150 až 200 dpi, 256 stupňů šedi

8 profesionální tisk potřebné rozlišení záleží na kvalitě tiskařské techniky, většinou stačí 350 dpi, 16,7 mil. barev Pro tisk na určité tiskárně musíme mít obrázek vždy v přiměřeném rozlišení. Je-li rozlišení příliš malé, výtisk není kvalitní je zrnitý. Je-li rozlišení příliš velké, zabírá obrázek zbytečně mnoho paměti a špatně se s ním pracuje. Například černobílá laserová tiskárna bude tisknout kvalitně i obrázek s rozlišením 200 dpi. Tiskárna totiž tiskne pouze černé body, šedé plochy tvoří kombinací černých a bílých bodů. Proto na jeden šedý bod bude potřebovat například 3 body, takže konečné rozlišení bude 200 x 3 = 600 dpi. Použitelnost obrázků pro tisk Způsob použití obrázků a rozhodování o vhodnosti jejich parametrů pro konkrétní účel si rychle osvojíte v praxi. Několik příkladů ze života: 1. Obrázek stažený z internetu má velikost 250 x 100 bodů, hloubka barev je 24 bitů. Na obrazovce monitoru při rozlišení 800 x 600 bude pěkný a bude zabírat více než třetinu obrazovky. Pro kvalitní tisk na tiskárně ho však můžeme vytisknout maximálně ve velikosti ca 4 x 2 cm. Potřebné minimální rozlišení pro kvalitní tisk na inkoustové tiskárně je 150 dpi. Obrázek má 250 bodů, může mít tedy šířku maximálně 250 : 150 = 1,66 palce, tj. ca 4 cm. 2. Jakou velikost v pixelech musí mít obrázek, který chceme vytisknout na celou stranu A4 na monochromatické laserové tiskárně s rozlišením 600 dpi? Kolik místa zabere tento obrázek v paměti počítače? Minimální rozlišení bude 150 dpi. Velikost strany v palcích bude (29,7 : 2,54) x (21 : 2,54) = 11,7 x 8,3 palce. Velikost obrázku v bodech bude tedy (11,7 x 150) x (8,3 x 150) = 1755 x Celkem tedy bude obrázek obsahovat bodů. Potřebná hloubka barev je 256 stupňů šedi, tj. 1 B/pixel. Velikost souboru obrázku bude ca 2 MB. 3. Stejný obrázek chceme vytisknout na celou stranu A4 na profesionální ofsetové tiskárně. Potřebné rozlišení bude 350 dpi, hloubka barev 16,7 mil. barev. Velikost obrázku bude (11,7 x 350) x (8,3 x 350) = 4096 x 2905 bodů. Celkem bude obrázek obsahovat bodů. Při hloubce barev 16,7 mil jeden bod spotřebuje 3 B. Velikost obrázku v paměti počítače zabere ca 35 MB. 4. Skenujeme fotografii, která má velikost 9 x 13 cm. Chceme ji vytisknout na inkoustové tiskárně přes celou stránku A4, tj. asi 2x větší. Potřebné rozlišení při tisku je 150 dpi. Pokud chceme obrázek 2x zvětšit, musíme ho naskenovat s rozlišením 300 dpi., aby bylo výsledné rozlišení po zvětšení dostačující. 5. Skenujeme fotografii, která má velikost 9 x 13 cm. Chceme ji vložit do svých www stránek v poloviční velikosti originálu. Potřebné rozlišení pro obrazovky běžných monitorů je 75 dpi. Stačí tedy skenovat na 50 dpi a po úpravách ještě zmenšit počet bodů obrázku. Typy souborů s obrázky Na pevné disky ukládáme obrázky buď komprimované, což je dnes častější, nebo nekomprimované. Typickým zástupcem nekomprimovaných obrázků jsou obrázky typu *.bmp.

9 Komprimované typy obrázků Dělíme je opět na dvě skupiny: bezztrátově komprimované dosahovaná komprimace je asi 1 : 10, závisí to na konkrétním obrázku. Typickými zástupci jsou obrázky typu *.pcx; *.tiff; *.gif ztrátově komprimované dojde k nepatrným úpravám obrázku tak, aby komprimace byla co největší. Sníží se tím nepatrně jeho kvalita, ale dosahovaná komprimace je až 1 : 50, vyjímečně i více. Typickými zástupci tohoto typu jsou *.jpeg; *.jpg; *.png. Příklad: Obrázek 10 x 7,5 cm, rozlišení 200 dpi, hloubka barev 16,7 mil. Kolik zabere místa v operační paměti a kolik po uložení na disk v komprimovaném formátu *.jpg? Obrázek má rozměry přibližně 4 x 3 palce. Počet bodů bude 4 x 200 x 3 x 200 = 800 x 600 = bodů. Každý bod obrázku zabere 3 B. V operační paměti tedy zabere obrázek B. Po uložení s kompresí 1 : 20 bude mít soubor : 20 = B, tj. ca 72 KB. Barevné modely RGB a CMYK Abychom snáze porozuměli nabídkám nástrojů v grafických editorech, je dobré znát způsob práce grafických editorů s barvami. Model RGB Z fyziky víte, že bílé světlo se skládá z paprsků tří základních barev červené, zelené a modré. Podle počátečních písmen názvů těchto tří základních barev v angličtině se tomuto modelu říká RGB. To, že bílé světlo vzniká jejich smísením, můžeme pozorovat, když se bílé světlo rozloží v kapkách vody a vznikne duha. Pokud nebudou všechny složky zastoupeny rovnoměrně, nevznikne bílé světlo, ale světlo zbarvené podle podílu jednotlivých složek. Pokud není zastoupena žádná barva, vznikne černá (žádný paprsek=tma). Model CMYK Tiskárna nemá žádné paprsky, ale inkoust nebo toner. Nemůže míchat barvy modelem RGB, protože k tomu je třeba dokonalé čistoty jednotlivých složek, která se dá docílit u paprsku, ale obtížně u hmotné látky. Vědci zjistili, že podobně jako sčítáním paprsků lze docílit libovolné barvy, lze docílit libovolné barvy odečítáním barevných náplní. Tyto náplně nemají barvy RGB, ale barvy doplňkové. Jsou to barvy azurová, purpurová a žlutá. Jejich smícháním vznikne barva černá, pokud není zastoupena žádná z nich, vznikne barva bílá. Protože je nehospodárné míchat černou barvu z uvedených tří barev, používá se ještě čtvrtá náplň černá. Podle počátečních písmen anglických názvů tří barev a posledního písmene černé se tomuto modelu říká CMYK. V praxi se jednotlivé barvy určují procentuálním zastoupením jednotlivých složek. Příklad: 60 C, 0 M, 60 Y, 20 K je sytě zelená barva. Pokud smícháme vždy dvě základní barvy, dostaneme barvu doplňkovou té barvy, která se na jejím vytvoření nepodílela. Purpurová a žlutá vytvoří červenou, žlutá a azurová zelenou,

10 azurová s purpurovou vytvoří modrou. Modrá je doplňková barva žluté a žlutá modré, zelená purpurové a purpurová zelené a červená azurové a naopak.

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika Barvy a barevné modely Počítačová grafika Barvy Barva základní atribut pro definici obrazu u každého bodu, křivky či výplně se definuje barva v rastrové i vektorové grafice všechny barvy, se kterými počítač

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina

Pavel Roubal Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Pavel Roubal 2009 Výukový modul projektu: Nové formy výuky ve školách kraje Vysočina Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Pavel Roubal 2009 1. Výukový

Více

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník

IVT. Rastrová grafika. 8. ročník IVT Rastrová grafika 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Barvy na počítači a grafické formáty

Barvy na počítači a grafické formáty Barvy na počítači a grafické formáty Hlavním atributem, který se používá při práci s obrazem či s grafickými formáty, je barva. Při práci s barvami je důležité určit základní množinu barev, se kterou budeme

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Střední hotelová škola, s.r.o. Floriánské náměstí 350, 272 01 Kladno Digitální učební materiál Číslo projektu Název projektu Název školy Předmět Tematický okruh Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0112 Moderní škola

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

Počítačová grafika - úvod

Počítačová grafika - úvod Autor: Mgr. Dana Kaprálová Počítačová grafika - úvod Datum (období) tvorby: listopad, prosinec 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: IVT 1 Anotace: Žáci se seznámí se základními pojmy počítačové grafiky,

Více

Kde se používá počítačová grafika (PG)?

Kde se používá počítačová grafika (PG)? Počítačová grafika Kde se používá počítačová grafika (PG)? Tiskoviny - časopisy, noviny, letáky Reklama billboardy, propagační mat., reklamní spoty Média, televize, film titulky, efekty, triky Multimédia

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Lenka Bednaříková POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - OBSAH Barevné modely Základní dělení počítačové grafiky Vektorová grafika Rastrová (bitmapová) grafika Rozlišení Barevná hloubka Komprese, komprimace

Více

Téma: Barevné modely, formáty souborů

Téma: Barevné modely, formáty souborů Téma: Barevné modely, formáty souborů Vypracoval/a: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Barevné modely

Více

Kde se používá počítačová grafika

Kde se používá počítačová grafika POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Kde se používá počítačová grafika Tiskoviny Reklama Média, televize, film Multimédia Internetové stránky 3D grafika Virtuální realita CAD / CAM projektování Hry Základní pojmy Rastrová

Více

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Obrazový materiál příjemná součást prezentace lépe zapamatovatelný často nahrazení

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika

Informatika Počítačová grafika Mgr. Jan Jílek (v.11/12) Počítačová grafika Počítačová grafika - obor informatiky zabývající se zpracováním grafické informace (př. obrázky, videa, fotografie, informační plakáty, reklamy, konstrukční plány, návrhy, virtuální světy, hry aj.) První

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky Zpracoval: ing. Jaroslav Chlubný Počítačová grafika Počítačová grafika a digitální fotografie zaujímá v současnosti stále významnější místo v našem životě. Uveďme si jen několik

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počíta tačové grafiky Počíta tačová grafika zobrazování popis objektů obraz modelování (model světa) rekostrukce zpracování obrazu Popis obrazu rastrový neboli bitmapový obraz = matice bodů vektorový

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

(15) Výstupní zařízení

(15) Výstupní zařízení (15) Výstupní zařízení Osnova 1. Panely LCD, plasmová zobrazovače, projektory 1. Připojení 2. LCD monitory 3. Plasmový displej 4. Dataprojektor 2. Tiskárny 1. Kvalita tisku, rozlišení (DPI), připojení

Více

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Moderní multimediální elektronika (U3V) Moderní multimediální elektronika (U3V) Prezentace č. 7 Digitální fotografie a digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D. Ústav radioelektroniky, FEKT VUT v Brně Program prezentace Digitální fotografie

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Zásady prezentace CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Prezentace Prezentace: přednášený text + elektronický materiál Přednášený text: poutavý

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

P o w e r P o i n t 2 0 0 7

P o w e r P o i n t 2 0 0 7 4. Karta Domů Obsahuje skupiny příkazů, z nichž každá umožňuje zpracovat jednu ucelenou tematickou oblast úkolů: 1. Schránka 2. Snímky 3. Písmo 4. Odstavec 5. Kreslení 6. Úpravy 4.1. Schránka Text či objekt,

Více

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný

Počítačová grafika. Studijní text. Karel Novotný Počítačová grafika Studijní text Karel Novotný P 1 Počítačová grafika očítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky 1, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.5.00/34.0233 Šablona III/2 Název VY_32_INOVACE_197_Grafika Název školy Hotelová škola Bohemia s.r.o.

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Základy počítačové grafiky

Základy počítačové grafiky Gymnázium Petra Bezruče, příspěvková organizace Vrchlického, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 Základy počítačové grafiky Metodický

Více

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

1. Polotóny, tisk šedých úrovní 1. Polotóny, tisk šedých úrovní Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice principu tisku polotónů a šedých úrovní v oblasti počítačové grafiky. Doba nutná k nastudování 2 hodiny 1.1 Základní

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

SOŠ Benešov, Černoleská 1997 SOŠ Benešov, Černoleská 1997 Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Mgr. Markéta Doušová Rozlišení a barevná hloubka III/2 VY_32_INOVACE_23 Název školy Střední odborná škola,

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty Digitální fotoaparáty Ing. Tomáš Kratochvíl Současná televizní technika a videotechnika kurz U3V Program semináře a cvičení Digitální fotografie snímání jasu a skládání barev. Digitální fotoaparát princip

Více

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.

Fungování předmětu. 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka. Fungování předmětu 12 vyučovacích hodin ve 3 blocích Evidence docházky Zápočtový test Aktuální informace a materiály na smetana.filmovka.cz Počítačová grafika, základy počítačového zobrazení 2 Cíle předmětu

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 2 2.1. Rastrová grafika... 2 Výhody rastrové grafiky... 3 Nevýhody rastrové grafiky... 3 2.2. Vektorová grafika... 4 2.2.1. Práce s vektorovou

Více

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček

On-line škola mladých autorů , pořadatel: ČVUT FEL. Jak na obrázky? Martin Žáček On-line škola mladých autorů 20. 2. 18. 4. 2013, pořadatel: ČVUT FEL Jak na obrázky? Martin Žáček zacekm@fel.cvut.cz http://www.aldebaran.cz/onlineskola/ Jak na obrázky? Osnova 1. Co je to vůbec obrázek,

Více

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa

KOMPRIMACE. aneb Aby to zabralo méně místa KOMPRIMACE aneb Aby to zabralo méně místa Komprimace nebo také komprese je jednoduše řečeno sbalení či spakování dat na mnohem menší velikost. Ve skutečnosti se jedná o vypuštění nadbytečné informace takovým

Více

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika

Základy informatiky. 10 Počítačová grafika Základy informatiky 10 Počítačová grafika Michal Kačmařík Institut geoinformatiky, VŠB-TUO Osnova přednášky Reprezentace barev v PC Způsoby míchání barev Barevné modely Bitová hloubka Rastrová grafika

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Tvorba posterů prakticky

Tvorba posterů prakticky Tvorba posterů prakticky Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců vybraných

Více

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007

Počítačová grafika. (Computer Graphics) Úvod do tématu. Martina Mudrová únor 2007 Počítačová grafika (Computer Graphics) Úvod do tématu Martina Mudrová únor 2007 Úvod do PG MOTTO:...70% informací přijímáme zrakem... Co zahrnuje pojem počítačová grafika? grafos (řec.)= písmeno = zpracování

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 5 Průvodce kvalitou barev Tento průvodce se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. nabídka Kvalita

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Informační a komunikační technologie Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_09

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín. III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing.

Více

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika.

Počítačová grafika 1. Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika. Počítačová grafika 1 Úvod do grafiky, základní pojmy. Rastrová grafika. Proč vůbec grafika? Zmrzlinový pohár s převažující červenou barvou. Základem je jahodová zmrzlina, která se nachází ve spodní části

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

(22) Počítačová grafika

(22) Počítačová grafika (22) Počítačová grafika 1. Převod rozměrů na palce 1. 1 palec = 2,54 cm 1. 10 cm = 3,937 palce 2. 6 cm = 2,3622 palce 2. Výpočet počtu bodů (300 DPI) 1. Každý palec 300 bodů 1. 3,937 palců * 300 = 1181

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5

Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 IČO: 47813121 Projekt: OP VK 1.5 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Úvod do Adobe Illustrator CS 5

Úvod do Adobe Illustrator CS 5 Úvod do Adobe Illustrator CS 5 Ivo Šnábl Web studio Institut biostatistiky a analýz MU snabl@iba.muni.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt Zvyšování IT gramotnosti zaměstnanců

Více

Průvodce kvalitou barev

Průvodce kvalitou barev Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barev Průvodce kvalitou barev pomáhá uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16

Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití. L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Datové formáty grafiky, jejich specifika a možnosti využití L u b o š T o m e š e k U M T M a n a ž e r s k á i n f o r m a t i k a 2015/ 16 Plán prezentace N A C O S E M Ů Ž E T E T Ě Š I T??? Úvodní

Více

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem

Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Téma: Práce se základními objekty, výplní a obrysem Vypracovala: Ing. Jana Wasserbauerová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Cíl:

Více

TEST ZÁKLADY IT, HARDWARE SOFTWARE

TEST ZÁKLADY IT, HARDWARE SOFTWARE TEST ZÁKLADY IT, HARDWARE SOFTWARE 5. třídy, verze 12/2018 1. Kdy se objevily první počítače? a) 20. století b) 18. století c) 17. století 2. Co znamená zkratka PC? a) Print Calculator (kalkulačka s tiskovým

Více

SOŠ Benešov, Černoleská 1997

SOŠ Benešov, Černoleská 1997 SOŠ Benešov, Černoleská 1997 Informační a komunikační technologie Počítačová grafika a multimédia Mgr. Markéta Doušová Bitmapová a vektorová grafika III/2 VY_32_INOVACE_21 Název školy Střední odborná škola,

Více

Variace. Počítačová grafika

Variace. Počítačová grafika Variace 1 Počítačová grafika Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Úvod 1. Počítačová grafika Počítačová

Více

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy): Číslo projektu: Název projektu: Subjekt: Označení materiálu (přílohy): CZ.1.07/1.1.24/02.0118 Polygrafie v praxi Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Prezentace Co je to Autor: Mgr. MgA. Michal

Více

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky

DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky DUM 02 téma: Formáty souborů rastrové grafiky ze sady: 02 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Práce na počítači. Bc. Veronika Tomsová Práce na počítači Bc. Veronika Tomsová Barvy Barvy v počítačové grafice I. nejčastější reprezentace barev: 1-bitová informace rozlišující černou a bílou barvu 0... bílá, 1... černá 8-bitové číslo určující

Více

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP

CAD II přednáška č. 5. Grafické formáty PCX GIF TIFF BMP PCX GIF TIFF BMP PCX vyvinuto firmou ZSoft bezztrátová komprese každý obrázek obsahuje 128 bitovou hlavičku,následují komprimovaná data nabízítři druhy komprimace podle počtu barev (16-barev, 256-barev

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu

InD PS PDF. Vytvoření korektního InD dokumentu 1. kontakt se zákazníkem Vytvoření korektního InD dokumentu 2. formát výsledného dokumentu čistý formát (ČF) 3. počet kusů náklad 4. potiskovaný materiál bod 2. až 4. volba tiskové techniky (TT) + barevnost

Více

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití

Základní grafický manuál logotypu a jeho použití Tento manuál logotypu je nezaměnitelným, originálním a závazným návodem k jeho používání. Určuje vzhled, barevnost, velikosti a způsob použití loga K aplikaci loga se používá originál v digitální podobě

Více

Microsoft Word - Sloupce a objekty

Microsoft Word - Sloupce a objekty Microsoft Word - Sloupce a objekty Sloupcová sazba Textový procesor Microsoft Word dokáže text vysázet až do dvanácti sloupců na stránku. Při typografické úpravě tiskovin se však jen velmi zřídka užívá

Více

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Tento materiál byl vytvořen vrámci projektu. Inovace ve vzdělávání na naší škole V rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání profilující okruhy Název: Technické kreslení a CAD I. Autor: ing. Milan Hanus Datum, třída:

Více

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie Tematický celek: počítačová grafika Název projektu: Zvyšování

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty

Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty Adobe Photoshop 18. Ukládání dokumentu formáty www.isspolygr.cz Vytvořila: Bc. Blažena Kondelíková Vytvořila dne: 20. 11. 2012 Strana: 1/5 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více