Rastová a vektorová grafika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rastová a vektorová grafika"

Transkript

1 Rastová a vektorová grafika Ke zlepšení vzhledu dokumentů aplikace Microsoft Word můžete použít dva základní typy grafiky: vektorovou (Nakreslený objekt: Libovolná nakreslená nebo vložená grafika, kterou lze změnit a rozšířit. Mezi nakreslené objekty patří automatické tvary, křivky, čáry a objekty WordArt.). a rastovou (Obrázek: Soubor (například metasoubor), který lze rozdělit a zpracovat jako dva nebo více objektů, nebo soubor, se kterým lze pracovat pouze jako s jedním objektem

2 Rastrová a vektorová grafika Jednou z podmínek budování dobrého jména firmy je dokonalá prezentace. Reklamní a propagační materiály, ale i hlavičkové papíry, faxová sdělení a další formuláře firmy musí mít vysokou grafickou úroveň. To umožňuje publikování pomocí počítačů, tzv. Desktop Publishing. Ještě před několika lety byla počítačová grafika jen snem mnoha firem, protože finanční nároky na hardware a software byly příliš vysoké. V současné době se počítačová grafika rozšířila natolik, že jí využívají všichni uživatelé počítačů malé děti i profesionální grafická studia. Umožňuje to vysoký výkon dnešních procesorů a grafických adaptérů, snadno dostupné paměti jak operační, tak i přídavné. Získávání obrázků Jako všechna data v počítači jsou i obrázky uloženy na pevném nebo pružném disku, CD ROM a dalších médiích v podobě souboru. Způsobů, jak získat soubor s obrázkem je několik. namalovat obrázek pomocí některé aplikace vhodné pro vytváření grafiky nasnímat skenerem fotografii nebo obrázek a tím ho převést z tištěné formy získat obrázek v elektronické podobě od známého, z internetu apod. Součástí kancelářských balíků bývají soubory s jednoduchými obrázky, většinou symbolickými, určenými k oživení dokumentů. Říká se jim kliparty. Také v příslušenství tiskáren a skenerů bývají jednoduché grafické aplikace a spolu s nimi vzorové obrázky a fotografie. Ve všech grafických editorech se používá k vytváření a upravování obrázků myš. Vzhledem k tomu, že práce s myší vyžaduje velkou zručnost a pevnou ruku, nahrazují ji uživatelé grafických aplikací snadno ovladatelným tabletem. Tablet je podložka s perem. Kreslíme-li perem na podložku, přenáší se elektronicky tlak pera na podložku a směr pohybu pera po podložce do počítače. Pero tabletu má i tlačítka, takže může nahradit myš v plném rozsahu. Grafické editory zpracovávají grafiku ve dvou různých formátech rastrovém a vektorovém. Rastrový obrázek

3 Skládá se z mnoha bodů pixelů. Počet těchto bodů závisí na velikosti obrázku a rozlišení, s kterým pracujeme. Každý takový bod je popsán několika bity informací o jeho umístění a vlastnostech. Jednotlivé body jsou umístěny v jemné mřížce mapě. Proto je tento formát obrázků často nazýván bitmapový. Změna velikosti rastrového obrázku Každý bod má konstantní velikost, nelze ho zvětšit ani zmenšit. Z toho vyplývají dále uvedené skutečnosti. Jestliže rastrový obrázek zmenšíme, je třeba nějaké body vypustit. Tím dojde ke ztrátě detailů a většinou také ke zkreslení barev. Jestliže rastrový obrázek zvětšujeme, je třeba naopak nějaké body přidat. Chybějící body doplní program. Vlastnosti doplněného bodu vytvoří jako průměr vlastností jeho sousedních bodů. Z toho vyplývá, že dojde opět ke zkreslení barev a snížení kvality obrázku. Použití rastrové grafiky Rastrové obrázky se používají všude tam, kde se provádějí úpravy fotografií. Lze provádět opravy nedokonalosti původní předlohy. Práce s rastrovým editorem je podobná kreslení od ruky. Vektorový obrázek Není složen z bodů, ale z objektů, které jsou popsány svým okrajem matematickou křivkou vektorem. Matematický popis určuje tvar objektu, barvu, velikost, tloušťku čáry, polohu, úhel otočení atd.

4 Vektorový obrázek se může skládat z jednoho, ale také z několika desítek i stovek objektů, jak vidíme na částečně rozloženém obrázku vážky vlevo. Změna velikosti vektorového obrázku Vektorový obrázek můžeme zvětšovat a zmenšovat podle potřeby, aniž by se změnila jeho kvalita. Program lehce dosadí do rovnic, kterými jsou popsány jednotlivé objekty, jiná čísla a přepočítá objekt tak, aby se zachoval jeho tvar. Například kružnice je dána průměrem. Zvětšíme-li průměr kružnice, je to stále kružnice, jen bude větší. Obdélník je dán poměrem stran, změníme-li velikost stran, bude to obdélník, ale větší. Jestliže se poměr stran nezmění, tvar obdélníku bude stejný. Použití vektorové grafiky Výhodou tohoto formátu je menší paměťová náročnost a možnost zvětšování a zmenšování. Používá se pro grafiku vysoké kvality, například grafická studia zabývající se vyřezáváním reklamní grafiky na plotterech. Kresba je přesnější a čistší. Vytváření kresby je ovšem mnohem složitější. Vektorovým způsobem jsou tvořena také písma typu True Type. Poznámka: všechny běžné tiskárny tisknou velké množství jemných bodů, žádná nerýsuje obrazce. Proto musí vektorový grafický editor vypočítat body pro tisk všech objektů při využití rozlišení tiskárny. Totéž se týká i monitoru. Proto se může stát, že obrázek na monitoru s malým rozlišením se jeví kostrbatý zatímco na tiskárně je tisk kvalitní. Je to tím, že na monitoru nelze dosáhnout dostatečného počtu bodů k zobrazení detailů. Vlastnosti obrázků Některé z uvedených vlastností se vztahují jen k rastrovým obrázkům. U vektorových obrázků nemají pojmy jako rozlišení, počet bodů apod. smysl. Rozměry obrázku v bodech Rastrový obrázek je složen z bodů, z nichž každý má určité umístění a barvu. Počet bodů v rastru ve vodorovném směru x počet bodů ve svislém směru jsou jeho rozměry v bodech. Například rozměry 640 x 480 bodů, součin je samozřejmě celkový počet bodů obrázku, v našem příkladu bodů.

5 Hloubka barev Každý bod obrázku má přesně určenou barvu. Barevná hloubka je vlastně paleta barevných odstínů, z které můžeme vybírat. Lidské oko je schopno rozlišit asi 4 miliardy barevných odstínů. Právě tolik by měla ideální paleta barev k vytvoření barevného obrázku či fotografie. Protože by tak velké množství možných barev kladlo velké nároky na výkon a kapacitu počítače, vznikly postupně barevné palety, které umožňují vytvořit obrázky co nejvěrnější s menším počtem barev. Pro zapsání informace o barvě jednoho bodu potřebujeme určitý počet bitů (b) nebo bajtů (byte) (B). Pro dvě možnosti potřebujeme 1 bit. Z toho vyplývají další údaje o barevných hloubkách a potřebě bitů nebo bajtů. monochromatický formát černá a bílá, 1 b/bod stupnice šedé 256 odstínů šedi, 1 B/bod barevný formát 16 barev = 4 b/bod; 256 barev = 1 B/bod; 16,7 miliónů barev = 3 B/bod Zde vidíme jeden a tentýž obrázek zobrazený v různých barevných hloubkách: 16,7 mil. barev 16 barev 256 barev monochromatický stupnice 256 odstínů šedé Poznámka: šedé odstíny v monochromatickém zobrazení jsou tvořeny střídáním černých a bílých bodů. Velikost obrázku v bajtech Z výše uvedených informací velikosti obrázku v bodech a množství potřebných informací na jeden bod můžeme spočítat, kolik bajtů zabere určitý obrázek. Příklad 1 Obrázek má velikost 640 x 480 bodů a je monochromatický. Z předchozího textu víme, že při monochromatickém zobrazení potřebujeme 1 bit na 1 bod. Z toho vyplývá: 640 x 480 = bodů = b = : 8 = B = 38,4 kb = 37,5 KB Příklad 2 Obrázek stejné velikosti, zobrazený ve formátu 256 barev.

6 1 bod spotřebuje 1 bajt. Z toho vyplývá: 640 x 480 = bodů = B = 307,2 kb = 300 KB Poznámka: 1 KB = 1024 B, ale 1 kb = 1000 B Rozlišení Rozlišení tiskárny nebo skeneru určuje, jak jemně je tiskárna schopna tisknout nebo skener snímat. Rozlišení udává, kolik bodů je tiskárna schopna vytisknout na délkovou jednotku ve svislém a vodorovném směru. Rozlišení tiskárny může být například 600 x 600 DPI, kde první číslo udává rozlišení ve vodorovném směru a druhé ve svislém směru. Rozlišení nemusí být v obou směrech nutně stejné. Rozlišení skeneru může být například 1200 x 600 DPI. Jednotka rozlišení dpi (Dots per Inch) je počet bodů na jeden palec ( ). Příklad 1 Z kolika bodů se bude skládat obrázek v rozlišení 600 x 600 DPI, jestliže je jeho velikost v centimetrech 15 x cm = 6 ; 9 cm = 3,5 ; na 1 bude 600 bodů ve svislém i vodorovném směru. Z toho vyplývá: 6 x 600 = 3 600; 3,5 x 600 = Obrázek se bude skládat z 3600 x 2100 = bodů. Poznámka: jestliže budeme obrázek tisknout na tiskárně, která má maximální rozlišení 300 DPI, musíme obrázek vytisknout buď menší nebo se budeme muset smířit s tím, že počet bodů na 1 palec bude poloviční a tím se zhorší podstatně kvalita obrázku. Příklad 2a Kolik místa zabere na pevném disku obrázek o rozměrech 15 x 9 cm při rozlišení 300 x 300 dpi a hloubce barev 24 bitů, tj. 16,7 mil. barev. 1) 15 x 9 cm = 6 x 3,5 2) 6 x 300 = ) 3,5 x300 = ) 1800 x 1050 = ) 24 b = 3 B 6) x 3 = ) B = 5,407 MB

7 Obrázek 15 x 9 cm zabere při rozlišení 300 x 300 dpi a 16,7mil. barev 5,407 MB paměti na pevném disku. Příklad 2b Kolik místa zabere na pevném disku obrázek o rozměrech 15 x 9 cm při rozlišení 30 x 30 dpi a hloubce barev 24 bitů, tj. 16,7 mil. barev. 1) 15 x 9 cm = 6 x 3,5 2) 6 x 30 = 180 3) 3,5 x30 = 105 4) 180 x 105 = ) 24 b = 3 B 6) x 3 = ) B = 55,37 KB Obrázek 15 x 9 cm zabere při rozlišení 30 x 30 dpi a 16,7mil. barev 55,37 KB paměti na pevném disku. Z výše uvedených příkladů 2a a 2b vyplývá, že musíme volit vhodný kompromis mezi dostatečnou kvalitou obrázku a velikostí souboru. Malé rozlišení způsobí zrnitost obrázku, zbytečně velké rozlišení způsobí nadměrnou velikost souboru s obrázkem, ten bude zabírat příliš mnoho paměti a bude se s ním pomaleji pracovat. Bude-li mít obrázek 500 x 250 bodů v rozlišení 250 dpi a tiskárna ho v tomto rozlišení vytiskne, bude vytištěný obrázek 5 x 2,5 cm velký. Velikost obrázku při zobrazení na monitoru bude záviset na nastavené velikosti plochy. Obrazovka monitoru má rozlišení dpi. Obrázek bude zabírat více než polovinu monitoru při rozměrech pracovní plochy 800 x 600. Potřebné hodnoty rozlišení a hloubka barev pro jednotlivá zařízení monitor počítače 75 až 100 dpi, 16,7 mil. barev barevná inkoustová tiskárna udávané rozlišení 600 x 600, stačí 200 dpi, 16,7 mil. barev černobílá laserová udávané rozlišení 600 x 600, stačí 150 až 200 dpi, 256 stupňů šedi

8 profesionální tisk potřebné rozlišení záleží na kvalitě tiskařské techniky, většinou stačí 350 dpi, 16,7 mil. barev Pro tisk na určité tiskárně musíme mít obrázek vždy v přiměřeném rozlišení. Je-li rozlišení příliš malé, výtisk není kvalitní je zrnitý. Je-li rozlišení příliš velké, zabírá obrázek zbytečně mnoho paměti a špatně se s ním pracuje. Například černobílá laserová tiskárna bude tisknout kvalitně i obrázek s rozlišením 200 dpi. Tiskárna totiž tiskne pouze černé body, šedé plochy tvoří kombinací černých a bílých bodů. Proto na jeden šedý bod bude potřebovat například 3 body, takže konečné rozlišení bude 200 x 3 = 600 dpi. Použitelnost obrázků pro tisk Způsob použití obrázků a rozhodování o vhodnosti jejich parametrů pro konkrétní účel si rychle osvojíte v praxi. Několik příkladů ze života: 1. Obrázek stažený z internetu má velikost 250 x 100 bodů, hloubka barev je 24 bitů. Na obrazovce monitoru při rozlišení 800 x 600 bude pěkný a bude zabírat více než třetinu obrazovky. Pro kvalitní tisk na tiskárně ho však můžeme vytisknout maximálně ve velikosti ca 4 x 2 cm. Potřebné minimální rozlišení pro kvalitní tisk na inkoustové tiskárně je 150 dpi. Obrázek má 250 bodů, může mít tedy šířku maximálně 250 : 150 = 1,66 palce, tj. ca 4 cm. 2. Jakou velikost v pixelech musí mít obrázek, který chceme vytisknout na celou stranu A4 na monochromatické laserové tiskárně s rozlišením 600 dpi? Kolik místa zabere tento obrázek v paměti počítače? Minimální rozlišení bude 150 dpi. Velikost strany v palcích bude (29,7 : 2,54) x (21 : 2,54) = 11,7 x 8,3 palce. Velikost obrázku v bodech bude tedy (11,7 x 150) x (8,3 x 150) = 1755 x Celkem tedy bude obrázek obsahovat bodů. Potřebná hloubka barev je 256 stupňů šedi, tj. 1 B/pixel. Velikost souboru obrázku bude ca 2 MB. 3. Stejný obrázek chceme vytisknout na celou stranu A4 na profesionální ofsetové tiskárně. Potřebné rozlišení bude 350 dpi, hloubka barev 16,7 mil. barev. Velikost obrázku bude (11,7 x 350) x (8,3 x 350) = 4096 x 2905 bodů. Celkem bude obrázek obsahovat bodů. Při hloubce barev 16,7 mil jeden bod spotřebuje 3 B. Velikost obrázku v paměti počítače zabere ca 35 MB. 4. Skenujeme fotografii, která má velikost 9 x 13 cm. Chceme ji vytisknout na inkoustové tiskárně přes celou stránku A4, tj. asi 2x větší. Potřebné rozlišení při tisku je 150 dpi. Pokud chceme obrázek 2x zvětšit, musíme ho naskenovat s rozlišením 300 dpi., aby bylo výsledné rozlišení po zvětšení dostačující. 5. Skenujeme fotografii, která má velikost 9 x 13 cm. Chceme ji vložit do svých www stránek v poloviční velikosti originálu. Potřebné rozlišení pro obrazovky běžných monitorů je 75 dpi. Stačí tedy skenovat na 50 dpi a po úpravách ještě zmenšit počet bodů obrázku. Typy souborů s obrázky Na pevné disky ukládáme obrázky buď komprimované, což je dnes častější, nebo nekomprimované. Typickým zástupcem nekomprimovaných obrázků jsou obrázky typu *.bmp.

9 Komprimované typy obrázků Dělíme je opět na dvě skupiny: bezztrátově komprimované dosahovaná komprimace je asi 1 : 10, závisí to na konkrétním obrázku. Typickými zástupci jsou obrázky typu *.pcx; *.tiff; *.gif ztrátově komprimované dojde k nepatrným úpravám obrázku tak, aby komprimace byla co největší. Sníží se tím nepatrně jeho kvalita, ale dosahovaná komprimace je až 1 : 50, vyjímečně i více. Typickými zástupci tohoto typu jsou *.jpeg; *.jpg; *.png. Příklad: Obrázek 10 x 7,5 cm, rozlišení 200 dpi, hloubka barev 16,7 mil. Kolik zabere místa v operační paměti a kolik po uložení na disk v komprimovaném formátu *.jpg? Obrázek má rozměry přibližně 4 x 3 palce. Počet bodů bude 4 x 200 x 3 x 200 = 800 x 600 = bodů. Každý bod obrázku zabere 3 B. V operační paměti tedy zabere obrázek B. Po uložení s kompresí 1 : 20 bude mít soubor : 20 = B, tj. ca 72 KB. Barevné modely RGB a CMYK Abychom snáze porozuměli nabídkám nástrojů v grafických editorech, je dobré znát způsob práce grafických editorů s barvami. Model RGB Z fyziky víte, že bílé světlo se skládá z paprsků tří základních barev červené, zelené a modré. Podle počátečních písmen názvů těchto tří základních barev v angličtině se tomuto modelu říká RGB. To, že bílé světlo vzniká jejich smísením, můžeme pozorovat, když se bílé světlo rozloží v kapkách vody a vznikne duha. Pokud nebudou všechny složky zastoupeny rovnoměrně, nevznikne bílé světlo, ale světlo zbarvené podle podílu jednotlivých složek. Pokud není zastoupena žádná barva, vznikne černá (žádný paprsek=tma). Model CMYK Tiskárna nemá žádné paprsky, ale inkoust nebo toner. Nemůže míchat barvy modelem RGB, protože k tomu je třeba dokonalé čistoty jednotlivých složek, která se dá docílit u paprsku, ale obtížně u hmotné látky. Vědci zjistili, že podobně jako sčítáním paprsků lze docílit libovolné barvy, lze docílit libovolné barvy odečítáním barevných náplní. Tyto náplně nemají barvy RGB, ale barvy doplňkové. Jsou to barvy azurová, purpurová a žlutá. Jejich smícháním vznikne barva černá, pokud není zastoupena žádná z nich, vznikne barva bílá. Protože je nehospodárné míchat černou barvu z uvedených tří barev, používá se ještě čtvrtá náplň černá. Podle počátečních písmen anglických názvů tří barev a posledního písmene černé se tomuto modelu říká CMYK. V praxi se jednotlivé barvy určují procentuálním zastoupením jednotlivých složek. Příklad: 60 C, 0 M, 60 Y, 20 K je sytě zelená barva. Pokud smícháme vždy dvě základní barvy, dostaneme barvu doplňkovou té barvy, která se na jejím vytvoření nepodílela. Purpurová a žlutá vytvoří červenou, žlutá a azurová zelenou,

10 azurová s purpurovou vytvoří modrou. Modrá je doplňková barva žluté a žlutá modré, zelená purpurové a purpurová zelené a červená azurové a naopak.

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 8 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Úvod do počítačové grafiky

Úvod do počítačové grafiky Úvod do počítačové grafiky elmag. záření s určitou vlnovou délkou dopadající na sítnici našeho oka vnímáme jako barvu v rámci viditelné části spektra je člověk schopen rozlišit přibližně 10 milionů barev

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. počítačová grafika počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima. Za počítačovou grafiku můžeme považovat : - technické výkresy

Více

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou

Rastrová grafika. Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Rastrová grafika Grafický objekt je zaznamenán jednotlivými souřadnicemi bodů v mřížce. pixel ( picture element ) s definovanou barvou Kvalita je určena rozlišením mřížky a barevnou hloubkou (počet bitů

Více

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ UMT Tomáš Zajíc, David Svoboda Typy počítačové grafiky Rastrová Vektorová Rastrová grafika Pixely Rozlišení Barevná hloubka Monitor 72 PPI Tiskárna

Více

Základy práce v programovém balíku Corel

Základy práce v programovém balíku Corel Základy práce v programovém balíku Corel Mgr. Tomáš Pešina Výukový text vytvořený v rámci projektu DOPLNIT První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Základy počítačové

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová

IVT. 8. ročník. listopad, prosinec 2013. Autor: Mgr. Dana Kaprálová IVT Počítačová grafika - úvod 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk.

tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 5 tipu pro kvalitní tisk Na jednoduchých příkladech Vám ukážeme jak postupovat a na co si dávat pozor při přípravě podkladů pro kvalitní tisk. 1. Používání loga Při každém použití loga v tištěné podobě,

Více

aneb malířem svépomocí

aneb malířem svépomocí POČÍTAČOVÁ GRAFIKA aneb malířem svépomocí Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav pomocí

Více

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ

GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ GRAFIKA VEKTOROVÁ A RASTROVÁ 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 2 2.1. Rastrová grafika... 2 Výhody rastrové grafiky... 3 Nevýhody rastrové grafiky... 3 2.2. Vektorová grafika... 4 2.2.1. Práce s vektorovou

Více

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif

Elektromagnetické záření. Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Počítačová grafika Elektromagnetické záření Zdroj: http://www.fotografovani.cz/images3/rom_svetlo_1_02.gif Jak vidíme Naše oči vnímají elektromagnetické záření Jsou citlivé na vlnové délky 390 až 800 nm

Více

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači.

Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Ot 2. Rastrová počítačová grafika 1.1.1 Rastrové obrazy Rastrové počítačové obrazy (poněkud sporně často označované jako bitmapové) jsou pravděpodobně nejběžnější variantou obrazů v počítači. Rastrový

Více

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz

OKEŠ/MISYS. TISKY v systému KOKE. příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy WKOKEŠ - TISKY. www.gepro.cz TISKY v systému KOKE OKEŠ/MISYS příprava tisku nastavení programu postupy při tisku problémy Obsah Obecná pravidla: 1. technologie tvorby výkresu a zobrazovací tabulky 2. vektorová kresba, rastry a jejich

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY 1. ZÁKLADNÍ POJMY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY Pixel: je zkratka anglického PICture Element, tedy obrazový bod. Velikost obrázku: na monitoru v obrazových bodech - počet obrazových bodů, ze kterých je obrázek sestaven

Více

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz Skenování Ing. Jiří Nechvátal nechvatal@cbvk.cz Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích Co je skener? elektronické zařízení, které umožňuje převod obrázků, textu, diapozitivu, filmového záznamu

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_01 IKT Pc grafika základní pojmy Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky,

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro moţnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006, aktualizováno

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Reprodukce obrazových předloh

Reprodukce obrazových předloh fialar@kma.zcu.cz Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011 Historie Reprodukční fotografie V reprodukční fotografii se používají různé postupy pro reprodukci pérovek (pouze černá a bílá) jednoduché (viz přednáška

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita lll.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma lll.2.5 Rastrová grafika

Více

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny

Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí. Studijní text. Tiskárny Střední odborná škola a střední odborné učiliště Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí Studijní text Tiskárny Zpracoval: Bc. Josef Čepička Tiskárny Tiskárna je výstupní zařízení počítače a využívá se

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Obsah : ÚVOD DO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY... 2 1. Druhy obrázků a jejich získávání... 2 2. Rastrové a vektorové obrázky... 3 3. Změna velikosti obrázku... 4 4. Rozměry obrázku

Více

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008 Grafické editory Ing. Jan Steringa 2008 Grafický editor aplikace určená pro tvorbu nebo úpravu grafických dat (obrázky, výkresy) rozdělení grafických editorů vektorové rastrové jednoúčelové komplexní pro

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Rozšířené funkce prezentace

Rozšířené funkce prezentace Rozšířené funkce prezentace Režimy zobrazení Prezentace mají několik režimů zobrazení, včetně předvádění prezentace. Každý má svůj význam. V režimu Řazení snímků (Zobrazit/Zobrazení Řazení snímků) vidíme

Více

Pixel DTP GRAFIKA. Multimédia CMYK. Pojmy. Logo. Rozlišení. Corporate identity RGB. Bézierova křivka. Tablet. Typografie. Barevná hloubka PCG/MUL

Pixel DTP GRAFIKA. Multimédia CMYK. Pojmy. Logo. Rozlišení. Corporate identity RGB. Bézierova křivka. Tablet. Typografie. Barevná hloubka PCG/MUL DTP Corporate identity RGB Multimédia Logo CMYK Tablet Typografie Pixel Rozlišení Bézierova křivka Barevná hloubka GRAFIKA Pojmy PCG/MUL Tomáš Stehlík počítačová grafika a multimédia Soukromá střední průmyslová

Více

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika

Informatika 7. ročník/08 Rastrová grafika Rastrová grafika PC grafika rastrová (bitmapová) digitální fotografie (celý obrázek je popsán pomocí hodnot jednotlivých barevných bodů - pixelů, uspořádaných do pravoúhlé mřížky) vektorová obrázky vytvořené

Více

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk

Úvod Digitální tisk Firma Xeikon Společnost Hewlett-Packard Literatura Konec. Digitální tisk Semestrální práce z předmětu Kartografická polygrafie a reprografie Digitální tisk Autor: Milan Přilkryl, Lenka Mezníková Editor: Alena Voráčková Praha, duben 2011 Katedra mapování a kartografie Fakulta

Více

aneb jak se to tam všechno vejde?

aneb jak se to tam všechno vejde? 768 576 KOMPRIMACE aneb jak se to tam všechno vejde? Položme si hned na začátku zdánlivě nepodstatnou otázku: Kolik místa zabere dvouhodinový film na CD nebo DVD? Uvažujme následující příklad: rozlišení

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Periferie Je zařízení které umožňuje ovládání počítače nebo rozšíření jeho možností. Vstupní - k ovládání stroje

Více

Barvy v počítačové grafice

Barvy v počítačové grafice Barvy v počítačové grafice KAPITOLA 4 V této kapitole: Reprezentace barev v počítači Barevné prostory Barvy na periferiích počítače Barvy a design webových stránek Počítačová grafika je velmi široký pojem

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál.

Tiskárny. Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Tiskárny Tiskárna je výstupní počítačové zařízení, které slouží k přenosu textových a grafických informací na bězný materiál. Parametry a pojmy Formát: - Velikost tisknutého dokumentu Rozlišení: - hlavní

Více

Manuál vizuální komunikace značky HTEST

Manuál vizuální komunikace značky HTEST Manuál vizuální komunikace značky HTEST Pro společnost H TEST a.s. vypracovalo DobreLogo.cz KAPITOLA - ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY Základní terminologie vizuální komunikace značky Pro realizaci profesionální

Více

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování

DTP1. (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování DTP1 (příprava textu pomocí počítače) Kapitola 3 / Obrázky a rastrování Petr Lobaz, 28. 2. 2007 Digitální grafický výstup složen z bodů bod černá/bílá rozlišení počet bodů na palec, dpi pro text alespoň

Více

aneb Malířem snadno a rychle

aneb Malířem snadno a rychle MALUJEME V MALOVÁNÍ aneb Malířem snadno a rychle Počítačová grafika nás dnes obklopuje na každém kroku veškeré tiskoviny, noviny, časopisy, knihy, letáky, billboardy apod. už se dnes bez retušování a úprav

Více

Průvodce kvalitou barvy

Průvodce kvalitou barvy Stránka 1 z 6 Průvodce kvalitou barvy Průvodce kvalitou barvy se snaží uživatelům vysvětlit operace, které jsou na tiskárně k dispozici a mohou být užity pro úpravu a přizpůsobení barevného výstupu. Nabídka

Více

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku

Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Textové otázky k opakování učiva ICT z 1. ročníku Metainformace slouží zejména A. k uchování informací na extérních médiích B. k popisu jiné informace C. k šifrování a dešifrování dat D. k bezpečnému přenosu

Více

Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem

Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem Manuál ke komprimaci souborů odesílaných e-mailem Vzhledem k rostoucím problémům a dotazům, týkajících se odesílání souborů jako příloh v mailu, jsme se rozhodli pro vás uživatele vytvořit následující

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20

Obsah. Úvod... 9. Barevná kompozice... 16 Světlo... 18 Chromatická teplota světla... 19 Vyvážení bílé barvy... 20 Obsah Úvod.............................................................................................. 9 Historie grafického designu a tisku..................................... 10 Od zadání k návrhu..............................................................

Více

2.12 Vstupní zařízení II.

2.12 Vstupní zařízení II. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

11. Elektronická prezentace grafika na snímku

11. Elektronická prezentace grafika na snímku 11. Elektronická prezentace grafika na snímku Kvalitní grafická úprava má v PowerPointu (jakožto v prezentačním manažeru) naprosto nezastupitelné místo. Má-li být prezentace opravdu na úrovni a je-li ještě

Více

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 1 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY technické vybavení počítače uchování dat vstupní a výstupní zařízení, paměti, data v počítači počítačové sítě sociální

Více

Zoner Photo Studio. SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE. Pomocný text pro výuku IKT. Kovar Pavel

Zoner Photo Studio. SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE. Pomocný text pro výuku IKT. Kovar Pavel SPŠ Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 OTROKOVICE Zoner Photo Studio Pomocný text pro výuku IKT Kovar Pavel 2013 k o v a r @ s p s o t r o k o v i c e. c z Základní barevná úprava digitálních fotografií

Více

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi Výstupový indikátor 06.43.19 Název Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Digitální fotografie Petr Hepner,

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Autor Mgr. Petr Štorek,Ph. D.

Více

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY

POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU 1 VŠEOBECNÉ POKYNY POKYNY PRO AUTORY PRO STANDARDNÍ ÚPRAVU TEXTU PUBLIKACE PŘEDKLÁDANÉ PŘÍMO K TISKU Autor připraví publikaci jak po obsahové, tak po stránce typografické. Publikace bude mít konečnou úpravu a bude připravena

Více

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky

2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Verze 1.0 2010 Vaculik Advertising pro Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS) plať mobilem manuál pro obchodníky Loga jsou dodána na nosiči CD ve formátech určených pro vektorové a bitmapové grafické

Více

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch)

Počet bodů, které je tiskárna schopna vytisknout na jeden palec (bpi - bits per inch) Tiskárny. Typy, charakteristika, tiskové jazyky Tiskárna Tiskárny jsou výstupní zařízení sloužící pro výstup údajů z počítače. Prostřednictvím tiskárny je možné data uchovaná doposud v elektronické formě

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_19_HARDWARE_S1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2

téma: Úvod do praktika z ICT autor: Mgr. Radek Machan cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce doba trvání: 2 téma: Úvod do praktika z ICT cíl praktika: organizace výuky, plán výuky, bezpečnost práce pomůcky: počítač, internet, starší cvičné počítače - organizace výuky - seznámení s plánem praktika IVT - seznámení

Více

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery

Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery Referenční příručka barevného tisku v systému Fiery 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

2D počítačová grafika

2D počítačová grafika je z technického hlediska obor informatiky, který používá počítače k tvorbě umělých grafických objektů a dále také na úpravu zobrazitelných a prostorových informací, nasnímaných z reálného světa (například

Více

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis

Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Co je to polygrafie aneb, jak se dělá časopis Mám nápad, vytiskneme časopis! Fajn, a víš jak na to?! Alois Tiskátko František Pochybný Jasně, sleduj! Nejdříve vytvoříme návrh. Návrh (layout) vytváří grafik,

Více

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Tiskárny EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.15 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky, konfigurace

Více

aneb Odborníkem snadno a rychle

aneb Odborníkem snadno a rychle POČÍTAČ A JEHO ČÁSTI aneb Odborníkem snadno a rychle Počítač je přístroj, který zpracovává informace. Pracuje samočinně podle programu připraveného člověkem a vloženého do jeho paměti. Nejčastěji se u

Více

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány.

Nejsou nezbytnou součástí tiskového dokumentu a pro digitální malonákladový tisk a většinou nejsou vyžadovány. Je důležité, aby Vámi dodávaná tisková data splňovala technické parametry uvedené v tomto dokumentu, jako předpoklad pro kvalitní zpracování Vaší tiskové zakázky. Tiskové dokumenty připravené dle uvedených

Více

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD

1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD 1. Blok 1 Úvod do Systémů CAD Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice tvorby technické dokumentace pomocí počítačové podpory. Doba nutná k nastudování 2 3 hodiny Průvodce studiem Pro studium

Více

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX

MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX 2006 MULTIFUNKČNÍ SÍŤOVÝ PŘÍSTROJ KX-FLB853EX Ocenění za nejlepší firemní image roku 2005 Vše v jednom pro menší kancelář Multifunkční síťový přístroj KX-FLB853EX, který funguje jako vysokorychlostní laserový

Více

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma

Možnosti potisku, grafické podklady k tisku a velikosti písma Možnosti potisku, grafické y k tisku a velikosti písma 1. Grafické y pro zpracování náhledu potisku: loga a obrázky dodat v křivkách (soubor.pdf nebo.ai nebo.cdr) u textů si můžete specifikovat font písma

Více

Tiskárny Autor: Adéla Petrákov ková ITS-1.ro 1.ročník k 2006/2007 Definice tiskárny Tiskárna je periferní výstupní zařízen zení,, které se připojuje na paralelní port počíta tače e a podle pokynů zaslaných

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Komponenty a periferie počítačů

Komponenty a periferie počítačů Komponenty a periferie počítačů Monitory: v současné době výhradně ploché LCD monitory s úhlopříčkou 19 30 (palců, 1 palec = 2,54 cm) LCD (Liquid Crystal Display): skládá se z tzv. pixelů, každý pixel

Více

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ HELENA NOVOTNÁ MODUL 5 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ HELENA NOVOTNÁ MODUL 5 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ HELENA NOVOTNÁ INFORMATIKA MODUL 5 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA c Helena Novotná, Brno 2004 Obsah

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie Postup

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Grafika vektorová vs. bitmapová

Grafika vektorová vs. bitmapová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Hlavní specializace: Podniková ekonomika a management Seminář: Manažerská informatika pro pokročilé Semestrální práce: Grafika vektorová vs. bitmapová

Více

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner

Periferie Klávesnice: Abecední pole Funk ní klávesy Kurzorové klávesy Kurzorové a numerické klávesy Myš Scanner ernobílý scanner barevný scanner Periferie Klávesnice: Klávesnice (keyboard) slouží jako základní vstupní zařízení pro zadávání textových a alfanumerických údajů. Obsahuje 101 až 104 kláves. Tyto klávesy lze rozdělit do 4 bloků: Abecední

Více

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové

Tiskárny. Parametry tiskáren. Impaktní dopadové, například jehličkové tiskárny Neimpaktní nedopadové, například laserové, nebo inkoustové Tiskárny Tiskárna je standardní výstupní (output) zařízení, které slouží k přenosu dat uložených v elektronické podobě na papír nebo jiné médium (fotopapír, kompaktní disk apod.). Tiskárnu připojujeme

Více

Informatika 5.ročník

Informatika 5.ročník Informatika 5.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence vztahy,průř.témata září umí korektně zapnout a vypnout stanici a přihlásit se do a odhlásit ze sítě, využívá základní standartní funkce počítače

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

1. Formáty grafických dat

1. Formáty grafických dat 1. Formáty grafických dat Studijní cíl Tento blok kurzu je věnován problematice grafických formátů, kompresi grafických dat a odlišností u rastrových a vektorových souborů. Doba nutná k nastudování 2 hodiny

Více

Informatika pro 8. ročník. Hardware

Informatika pro 8. ročník. Hardware Informatika pro 8. ročník Hardware 3 druhy počítačů Vstupní a výstupní zařízení Další vstupní a výstupní zařízení Nezapomeňte Máme tři druhy počítačů: stolní notebook all-in-one Zařízení, která odesílají

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z.

Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Aplikovaná informatika Zajištění optimální konverze grafických informací v prostředí vybraného software ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL, D. ŠUBRT, Z. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Dokumentace k projektu Czech POINT Technická specifikace hardwarového a softwarového vybavení Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 3.3.2010 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. Technická specifikace hardwarového

Více

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD

INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více