Vývoj výpočetního modelu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj výpočetního modelu"

Transkript

1 Vývoj výpočetního modelu

2 Co je výpočetní model? ucelená představa o tom, kde jsou aplikace uchovávány jako programy a kde skutečně běží zda (a jak) jsou aplikace rozděleny na části a jak tyto části vzájemně spolupracují kde a jak se uchovávají a zpracovávají data kde se nachází uživatel v jakém rozsahu, kdy a jakým způsobem komunikuje uživatel s aplikacemi tato představa se vyvíjela společně s počítači a ovlivňovala směr vývoje

3 Prehistorie počítače byly velmi drahé na počítačích se řešily jen numerické úlohy programování počítače bylo primitivní a časově náročné Počítač ENIAC (1946) obsahoval elektronek vážil 30 tun

4 Primitivní výpočetní model primitivní způsob programování umožňoval jen jednoduchý cyklus: zavedení programu a dat provedení programu výstup výsledků doba potřebná k naprogramování a přípravě výpočtu mnohonásobně převyšovala vlastní dobu výpočtu v době programování a přípravy výpočtu nebyl počítač využit

5 Dávkové zpracování (batch processing) historicky nejstarší pokus o efektivnější využití počítače program uplatňují se různé strategie výběru fronta čekajících úloh zpracování + dávka úloha dávka dávka dávka dávka dávka data musí existovat pravidla pro poskládání programů, dat a příkazů do dávky - Job Control Language výstupní sestava

6 Výhody Nevýhody dokáže relativně dobře vytížit dostupné zdroje především procesor vychází vstříc intenzivním výpočtům tj. hodně počítavým úlohám s minimem I/O operací uživatel nemá přímý kontakt s úlohou chybí interaktivita uživatel nemůže reagovat na průběh výpočtu, volit varianty dalšího průběhu, opravovat chyby,. dlouhá doba obrátky tj. doba, která uplyne od odevzdání vstupní dávky do získání výstupní sestavy typicky 1 den

7 Výpočetní model host/terminál vznikl jako reakce na neinteraktivnost dávkového zpracování dokáže uživatelům zajistit přímý kontakt s jejich úlohami a interaktivní způsob práce dokáže obsloužit více uživatelů současně umožňuje uživatelům připojit se přímo ze svého pracoviště byl umožněn zdokonalením SW a HW: HW a SW mechanismy pro sdílení času přerušovací systém, časovač, OS se sdílením času (time sharing OS) existence uživatelských pracovišť první terminály (mechanické dálnopisy, teletype=tty)

8 Schéma modelu host/terminál aplikace A aplikace B hostitelský počítač (host) počítač, který je hostitelem systémových zdrojů procesoru, paměti, I/O zařízení, programů, dat, systémových utilit,... operační systém terminál procesor paměť soubory programy periferie systémové zdroje vstup výstup terminál

9 Výhody modelu host/terminál má centralizovaný charakter správu stačí zajišťovat na jednom místě snazší sdílení dat a programů relativně snadná implementace neklade příliš velké nároky na aplikace je nenáročný na přenos dat mezi hostitelským počítačem a terminály přenáší se pouze výstupy na obrazovku uživatele a vstupy z uživatelovy klávesnice jsou to malé objemy dat, protože se (typicky) pracovalo ve znakovém režimu!!

10 Nevýhody modelu host/terminál uživatel má pouze iluzi, že má hostitelský počítač výhradně pro sebe ve skutečnosti má k dispozici jen jednu n-tinu jeho výkonu kde n je počet právě pracujících uživatelů vzhledem ke znakovému režimu je uživatelský komfort relativně nízký to však není vina výpočetního modelu, ale způsobu jeho implementace odpovídal tehdejší úrovni technologie (jen text) model host/terminál lze implementovat i s grafickým uživatelským prostředím (X-terminál, tenký klient, viz. dále)

11 Terminálové sítě v době největšího rozmachu střediskových počítačů se budovaly celé rozsáhlé terminálové sítě, využívající specializované prvky (front-end procesory, řadiče, koncentrátory,...) terminálová síť však je pouze rozsáhlý terminálový rozvod není to počítačová síť! střediskový počítač (mainframe) Front-end procesor řadič terminálů koncentrátor A T A1 T A2 T A3 terminál terminál terminál

12 Vzdálená terminálová relace vztah mezi terminálem a aplikací, běžící na hostitelském počítači začíná přihlášením (log-in), končí odhlášením (log-out) uživatele lokální (místní) terminálová relace data jsou přenášena jen po terminálové síti daného hostitelského počítače vzdálená terminálová relace data jsou přenášena po skutečné počítačové síti mezi dvěma počítači

13 Představa vzdálené terminálové relace aplikace počítačová síť lokální terminálová vzdálená terminálová relace relace host A host B T A1 T A2 T A3 T B1 T B2 T B3 terminál terminál terminál terminál terminál terminál

14 Terminálová emulace aplikace počítačová síť aplikace, zajišťující funkce terminálu lokální terminálová relace host A vzdálená terminálová relace terminálový emulátor T A1 T A2 T A3 T 1 3 terminál terminál terminál... nebo sériová linka počítač, chovající se jako terminál

15 Další vývoj ceny počítačů postupně klesaly, zrodily se minipočítače, ale výpočetní model se nezměnil!!!! stále bylo z ekonomických důvodů nutné, aby více uživatelů sdílelo jeden počítač zlom nastal až s příchodem osobních počítačů vznik osobních počítačů byl podmíněn ekonomickou únosností výpočetního modelu, ve kterém má každý uživatel svůj vlastní počítač k výhradnímu použití

16 Osobní počítače od osobních počítačů si lidé slibovali především: vyšší komfort větší pružnost a flexibilitu nezávislost na ostatních uživatelích tyto požadavky se v zásadě podařilo splnit, ale objevily se jiné problémy!

17 Izolované osobní počítače aplikace žádná aplikace žádná aplikace vazba vazba přenos dat a software mezi počítači byl možný prakticky pouze na disketách později se objevily nástroje pro přenos souborů mezi dvěma počítači pomocí sériových (COM) nebo paralelních (LPT) portů

18 Problémy izolovaných počítačů instalace, konfigurace a problémy se SW a HW se dříve řešily jednou, na jednom místě nyní se každý problém musí řešit n-krát na n místech uživatelé jsou mnohem více odkázáni na sebe stouply nároky na jejich znalosti a zkušenosti jsou problémy se sdílením dat a programů jak např. řešit práci se společnými daty? některé prostředky (např. drahé periferie) stále ještě není únosné přidělit každému do výhradního vlastnictví a často by to ani nemělo smysl, protože jeden uživatel je nedokáže plně využít

19 Centralizovat nebo decentralizovat? úplná centralizace (model host/terminál) a decentralizace (izolované osobní počítače) jsou dva extrémy možného řešení absolutní centralizace absolutní decentralizace dnes jsme někde zde

20 Řešení: rozumný kompromis v životě většinou vítězí rozumný kompromis v čem kompromis? něco se dá uživateli k výhradnímu použití co nebude uživateli způsobovat problémy, co je levné, co uživatel plně využije,. něco budou uživatelé sdílet co je pro uživatele příliš komplikované, co je drahé, co uživatel plně nevyužije, společná data,.

21 Co má smysl dát každému? vlastní výpočetní kapacitu už je relativně levná vlastní pracovní místo klávesnici, monitor, myš, malou tiskárnu... Dnes již tato zásada neplatí. Zaměstnanci pracují doma a firma platí pouze přípojení k internetu. Tímto firma výrazně snižuje náklady. některé programy a data nutno posuzovat individuálně

22 Co je vhodnější sdílet? drahé a řídce používané periferie laserové tiskárny, kreslící zařízení, skenery... společná data firemní databáze, sdílené dokumenty... soukromá data např. mail, rozpracované projekty apod. centralizace umožňuje efektivní a pro uživatele transparentní zálohování některé aplikace zejména takové, které jsou náročné na správné nakonfigurování a údržbu

23 Předpoklady úspěšného sdílení uživatel by neměl sdílení poznat uživatel si pokud možno nesmí uvědomovat fakt sdílení mechanismy sdílení musí být implementovány transparentně z některých důvodů (např. bezpečnostních) však toto pravidlo bývá porušeno (autentizace do sítě...) uživatel nesmí pozorovat významnější rozdíl v rychlostech přístupu ke sdíleným a privátním objektům jsou nutné dostatečně rychlé přenosové technologie propojení počítačů sítí

24 Řešení: počítačová síť LAN veřejná datová síť LAN

25 Co je počítačová síť? Více počítačů propojených navzájem komunikačními prostředky z hlediska architektury počítačů multiprocesorový systém typu MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) s volnou vazbou z hlediska uživatele prostředí umožňující: používat v lokálním počítači prostředky nacházející se na jiných (vzdálených) počítačích poskytovat přístup k prostředkům lokálního počítače jiným (vzdáleným) uživatelům

26 Rozlehlé sítě WAN (Wide Area Networks) historicky starší typ počítačových sítí vznikly jako důsledek snahy o vzájemné propojení střediskových počítačů v modelu host/terminál významným faktorem byla potřeba vzájemného propojení univerzit a vývojových pracovišť odloučených pracovišť velkých nadnárodních firem pracovišť mezinárodních organizací hlavním požadavkem bylo překlenutí vzdálenosti pro potřeby komunikace uživatelů (mail) pro potřeby sdílení dat pro potřeby sdílení výpočetní kapacity

27 Problémy v prvních sítích WAN vzhledem k omezeným přenosovým možnostem (pomalým přenosům) nebylo možné dosáhnout transparentního sdílení uživatel velmi intenzivně vnímal rozdíl mezi místním a vzdáleným práce v síťovém prostředí vyžadovala od uživatele zvláštní znalosti (uucp(přenos souborů ), rsh(spouští příkazy ve vzdálených počítačích), rcp(kopirovani souboru mezi ruznymi uzly v siti) ) často se propojovaly počítače odlišného typu problémy s kompatibilitou tlak na oborovou, národní a nakonec i mezinárodní standardizaci (IEEE, ISO,...)

28 Lokální sítě LAN (Local Area Networks) vznikly jako důsledek potřeby sdílení prostředků mezi málo vzdálenými počítači (pracoviště, firma, budova, areál.) první sítě LAN řešily především potřebu sdílení (programů, dat, tiskáren,...) byly řešeny tak, aby na nich mohly pracovat aplikace, vyvinuté původně pro izolované osobní počítače (aplikace si neuvědomují existenci sítě)

29 Výpočetní model File Server/Workstation data jsou zde jako soubor je aplikace umístěna zde aplikace běží zde data se zpracovávají zde souborový server pracovní stanice aplikace sítí se přenáší celá aplikace i všechna data LAN

30 Model File Server/Workstation pro aplikace je neviditelný zajišťuje plně transparentní sdílení je použitelný pro aplikace, které si neuvědomují existenci sítě aplikace původně určené pro izolované počítače umožňuje sdílení dat i programů umožňuje centrální správu zlevňoval použití osobních počítačů v době, kdy pevné disky byly drahé a měly malou kapacitu pevný disk PC měl kapacitu 20 až 40MB

31 Implementační aspekty model file server / pracovní stanice lze snadno implementovat v případě, že tomu operační systém vychází vstříc - když OS dokáže rozlišit požadavek na místní a vzdálený soubor

32 Implementační aspekty model file server / pracovní stanice lze snadno implementovat i v případě, že tomu operační systém nevychází vstříc - souborový systém v OS se překryje vrstvou, která zajistí přesměrování požadavku (např. řešení Novell NetWare pro MS- DOS...)

33 Mapování systému souborů namapovaná část systému souborů serveru uživateli se jeví jako lokální disk exportovaná část systému souborů L:\ pracovní stanice file server

34 Nevýhody modelu file server/workstation v některých situacích je neefektivní vyžaduje přenos zbytečně velkých objemů dat přetěžuje síť snadno dochází k zahlcení sítě důvod: data jsou zpracována jinde, než jsou umístěna a proto musí být neustále přenášena programy (jako soubory) jsou uloženy na serveru před použitím musí být přeneseny do pracovní stanice

35 Příklad: práce s databází úkol: prohledat DB soubor velikosti 10 MB, zda se v něm nachází položka XY datový soubor je zde aplikace datový soubor se zpracovává zde přenos 10 MB dat

36 Řešení: model klient/server základní myšlenka: data se budou zpracovávat tam, kde se nachází výstupy pro uživatele se budou generovat tam, kde se nachází uživatel musí dojít k rozdělení původně monolitické aplikace na dvě části serverovou část zajišťuje zpracování dat klientskou část zajišťuje uživatelské rozhraní

37 Vlastnosti modelu klient/server klient a server si posílají data představující žádosti a odpovědi pokud se klient a server dobře dohodnou, mohou účinně minimalizovat objem přenášených dat mají výrazně menší přenosové nároky mohou pracovat i v prostředí WAN klient a server mohou pracovat na různých platformách (HW, OS,.)

38 Práce s databází v prostředí klient/server datový soubor se zpracovává zde serverová část aplikace zde je nejprve připraven a odeslán dotaz, pak přijat a zobrazen výsledek HW=HP OS=UNIX SQL databáze dotaz (hledej XY) výsledek (ANO/NE) klientská část aplikace HW=PC OS=MS Win PHP dotaz na SQL

39 Filosofie modelu klient/server klasický model rozděluje aplikaci na dvě části vzniká tzv. dvouvrstvá architektura perspektivnější řešení - tříúrovňová architektura prezentační funkce uživatelské rozhraní, sběr dotazů, prezentace výsledků aplikační funkce vlastní logika aplikace správa dat vlastní databázové operace

40 3-úrovňová architektura klient/server s využitím prezentačního serveru prezentační funkce aplikační funkce správa dat WWW klient (browser) WWW server logika aplikace databázový stroj dotaz dotaz odpověď odpověď

41 Výhody 3-úrovňové architektury programátor aplikace se nemusí zabývat klientem aplikace komunikuje s WWW serverem pro generování výstupu a přístup k databázi programátor aplikace disponuje standardními funkcemi např. PHP uživatel používá pro přístup k různým aplikacím téhož klienta (www prohlížeč) rychlé a snadné osvojení aplikace uživatelem aplikace je přístupná přes Internet

42 Možnosti štěpení tříúrovňového modelu do dvou částí

43 Další vývoj výpočetního modelu až dosud byla veškerá motivace modelu klient / server cílena na minimalizaci objemu přenášených dat naléhavost tohoto kritéria se ale s časem mnění zejména v důsledku stále větší přenosové kapacity v úvahu přicházejí i další implementační hlediska mnohdy je jednodušší (levnější) dokoupit nový HW, než sestavit a financovat tým vývojářů

44 Další vývoj výpočetního modelu různé varianty modelu model klient/server: agent/manažer pro aplikace z oblasti správy sítí network-centric computing model založený na interpretaci programů ze serveru klientem (Java, ActiveX) plně distribuovaný model části aplikace jsou dle potřeby rozptýleny po síti komponentní model aplikace se skládají z více (než dvou) částí

45 Tenký klient Technologie tenkého klienta (Thin Client, TC) představuje návrat k modelu host-terminál na nové, vyšší kvalitativní úrovni standardní aplikace HW=PC OS=UNIX, W200x server Thin Client Server aplikaci se jeví jako konsola (grafický výstup, klávesnice, myš) grafická data pro zobrazení informace o aktivitě uživatele (klávesnice, myš) Thin Client HW=PC OS=WinXP, Linux

46 Princip tenkého klienta Základem je technologie ICA firmy Citrix (Independent Computing Architecture) na serveru běží standardní aplikace aplikace komunikuje s TC serverem, běžícím na tomtéž počítači TC server se tváří jako lokání uživatelské rozhraní TC server komunikuje po síti s tenkým klientem na vzdáleném počítači klient TC server TC server předává - aplikaci informace o aktivitě uživatele - tenkému klientovi grafická data ke zobrazení po síti se přenášejí komprimovaná data aplikace

47 Doba odezvy Velmi důležitou se stává nejen šířka pásma, ale i doba odezvy: Důsledky: Řešení: Pro uživatele je neakceptovatelné čekat na odezvu jím provedené akce (kliknutí na ikonu) déle než např. 1s. V takovém případě uživatel znervózní a zareaguje např. opětovným spuštěním aplikace... TC klient obsahuje prvky inteligence - předvídá chování některých částí dříve, než dorazí odezva. Nejlepší funkčnost TC klienta je úzce spjata s provázaností se systémem :(

48 Důsledky vzdálený uživatel vybavený tenkým klientem může spouštět aplikace přímo na serveru a pracovat s nimi stejně, jako kdyby seděl u konsoly serveru vzdálený uživatel se může k serveru připojovat po sítích LAN i WAN

49 Výhody TC pokud je server dostatečně výkonný, může na něm pracovat více uživatelů současně vzdálený uživatel vybavený TC klientem si může spustit kteroukoliv aplikaci nainstalovanou na serveru TC klient klade mnohem menší požadavky na hardware lokálního počítače než má software běžící na serveru (rychlost CPU, paměť) pro práci s aplikacemi lze využít i starší, pomalejší počítače!!!!!!!!!!!! TC server je součástí některých MS Windows TC klient je dostupný pro řadu platforem a zdarma DOS+TCP/IP, MS Windows 3.11 for Workgroups, Windows 95, Windows NT/2k/XP, Linux,...

50 Nevýhody TC uživatel má k dispozici pouze část výkonu serveru podobně jako u klasického modelu host/terminál Přes veškerou snahu autorů software se mohou vyskytnout problémy s kompatibilitou aplikace se nechová přesně stejně jako když uživatel pracuje s klávesnicí, myší a displejem počítače, na kterém program běží typicky chybí podpora pro některé kritické kombinace kláves... TC klient neumožňuje nikdy plnou správu počítače

51 Příklady konkrétních řešení na podobném principu pracuje grafické uživatelské prostředí X Window System, používané již dlouho v Unixu, Linuxu a dalších OS na komerční bázi existuje řada klientů i pro DOS a Windows existuje i HW řešení tzv. X terminály volně dostupná verze XFree86 pro Windows je součástí balíku CYGWIN software rozšiřující OS Windows o Unixové funkce nevýhodou jsou vyšší požadavky na šířku pásma připojení normálně nepoužívá kompresi kompresi lze zajistit rozšířením sw, ale není standardní

52 Příklady konkrétních řešení Nejjednodušší a jeden z nejstarších nástrojů je TELNET pouze textová relace lze jej použít na většině systémů jedná se o naprosto nezabezpečený přenos!!! kdokoli může snadno odposlouchávat data, ale i např. uživatelská jména a hesla do systému!!! Přesto se stále používá např. v případě Embedded systémů (jednoduchý na implementaci) - nastavování kopírek, síťových prvků, komunikace s mcpu moduly...

53 Příklady konkrétních řešení Mnohem vyspělejší řešení přináší: SSH (Secure Shell) zabezpečená šifrovaná komunikace je možné vytvořit tunel pro další služby (RD, VNC...) je možné snadno tunelovat i X prostředí UNIXu nativní podpora v UNIXových OS, v prostředí MS-Win je populární PuTTY původní SSH licencováno, na 99% OS nyní OpenSSH

54 Příklady konkrétních řešení Další technologií podobnou ICA Citrix je VNC (Virtual Network Computing) jedná se ale o open sw řešení pracuje na poněkud odlišném principu periodicky zjišťuje a přenáší změny obsahu video-ram klient existuje pro řadu platforem (PC, PDA, mobt.) v prostředí Unix/Linux se chová podobně jako tenký klient je k dispozici i server pro Windows, ale ten neumí připojit více uživatelů současně umí jen přenést konsolu na vzdálený počítač v současné době je přítomen takřka v každé distribuci L. špatné zabezpečení - raději vždy tunelovat přes SSH

55 Příklady konkrétních řešení Vlastní řešení firmy Microsoft: Remote Desktop - Vzdálená plocha řešení úzce spjaté s OS Windows dokáže z této závislosti hodně vytěžit při spojení W-W je mnohem výkonnější než řešení s VNC velmi rychlé a kvalitní i na špatných linkách dobré zabezpečení, ale lepší tunelovat např. pomocí SSH oficiální klient existuje pouze pro W95 - WXP - Win 7 server pouze pro W200x a WXPprof. neoficiální klient existuje i pro UNIX: a MacOS X

56 Remote Desktop Velmi jednoduchá konfigurace Počet připojení z klienta na servery není omezen Počet připojení ze serveru je omezen pouze uměle: WinXP home - nelze WinXP prof. - jedno souběžné připojení W 2003 server - více souběžných připojení

57 opačný problém: KVM přepínače existuje i opačný problém správa více PC (serverů) z jednoho terminálu ovládání je možné částečně pomocí předchozích technologií jak řešít např. restart systému? přímá řešení: řešení pomocí tzv KVM přepínače (keyboard, video, mouse) síťová řešení IP KVM přepínače

58 KVM přepínač KVM přepínač je zařízení, které umožňuje uživateli ovládat více než jeden počítač pouze z jedné konzoly (Klávesnice- Video-Myš). Je tak možné ovládat dva počítače doma i několik stovek počítačů v datovém centru. Principiálně se jedná o elektronický přepínač signálů klávesnice-video-myš. Je určen pro každého, kdo chce ovládat více než jeden počítač a ušetřit při tom peníze za další konzoly, prostor pro jejich umístění anebo čas při přepojování kabelů KVM přepínač je hardwarové řešení, které se připojuje k počítačům jako běžná konzola a nevyžaduje instalaci nějakého softwaru nebo hardwaru do spravovaných počítačů.

59 Princip KVM přepínače je nutné zajistit bezkolizní přepínání signálů správná synchronizace obrazového signálu expanze signálů na větší vzdálenost bezvýpadkové přepínání klávesnice, myši jednodušší elektronicko-mechanické přepínače dokáží zobrazit v jeden moment pouze jeden cílový systém nemají žádné další podpůrné funkce je omezena maximální vzdálenost

60 síťové KVM KVM over IP - přenos ovládacích signálů a zobrazení dat je řešeno pomocí TCP/IP protokolů umožňují spravovat PC na neomezenou vzdálenost využívají stejných technologií jako technologie ICA Citrix

61 Pronájem aplikací (ASP) technologie tenkého klienta je základem nového komerčního oboru, zabývajícího se pronájmem aplikací využívání vnějších zdrojů (outsourcing), vycházející z filozofie TCA (Total Cost of Application Ownership) nákupní cena software představuje jen část nákladů na pořízení a provoz aplikace pronájem aplikace od poskytovatele aplikačních služeb proto může být ekonomicky výhodnější než přímý nákup aplikace

62 Pronájem aplikací (ASP) poskytovatel ASP (Application Service Provider) zajišťuje provoz hardware správu systému přístup uživatelů k aplikacím prostřednictvím sítě další služby instalaci a údržbu software u zákazníka, školení uživatelů... uživatel platí jen poplatky za skutečně poskytnuté služby ušetří na investicích do hardware a software nepotřebuje servery, uživatelům stačí méně výkonné počítače nemusí nakupovat a aktualizovat software ušetří na provozních nákladech kvalifikovaná pracovní síla, údržba software, zálohování, energie výhodné zejména tam, kde se aplikace používají jen sporadicky

63 Pronájem aplikací (ASP) Outsourcing software v minulosti narážel na některé problémy konzervativnost uživatelů / firem nedostatečná síťová infrastruktura (bezvýpadková síť s garantovanou kvalitou, chci mít svůj Word a Excel kdykoli) obavy před: stále se mněnícím sw uživatelé nemají pocit, že mají něco vlastního, něco co si zaplatili a tak jim to patří ve skutečnosti není ani normální krabicový sw majetkem uživatele! ASP chtěli i přesto jít ještě na vyšší úroveň: nabízeli úložnou kapacitu pro data data (i citlivá data) firem již nemají být na vlastních počítačích, ale v síti, kde budou profesionálně spravována, zálohována... totální nedůvěra uživatelů proč neoutsourcingovat (hrozné slovo) i HW? Doba pokročila a dnes se začíná využívat software v Cloudu

64 Cloud computing Lze ho charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích.

65 Cloud computing Technologie Cloud computingu se vyznačuje následujícími atributy: Multitenancy - tento pojem lze volně přeložit jako "více nájmů". Jedná se o to, že počítačové zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli. Obrovská škálovatelnost a elasticita - umožní uživatelům rychle změnit výpočetní zdroje dle potřeby. Pay as you go - tento přístup je založen na principu kolik toho uživatel spotřebuje, tolik zaplatí. Aktualizovanost (Up-to-date) - všechen software je automaticky aktualizovaný, uživatel nemusí do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídí poskytovatel. Přístup přes internet - uživatelé se mohou ke svému softwaru připojit kdekoliv po celém světě.

66 Cloud computing Model nasazení nám říká, jak je cloud poskytován. Veřejný (Public cloud computing) - Někdy je označován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta široké veřejnosti výpočetní služba. Soukromý (Private cloud computing) - Oblak je v tomto případě provozován pouze pro organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou. Hybridní (Hybrid cloud computing) - Hybridní cloudy kombinují jak veřejné tak soukromé cloudy. Navenek vystupují jako jeden cloud, ale jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. Komunitní (Comunity cloud computing) - Jedná se o model, kdy je infrastruktura cloudu sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu.

67 Cloud computing Možné nevýhody: Závislost na poskytovateli uživatelé musí s poskytovatelem komunikovat a vyjednávat podmínky. Uživatelé též musí počítat s tím, že poskytovatel může zdražit ceny svých služeb, v horším případě zbankrotovat. V některých případech je změna na nového poskytovatele neskutečně nákladná. Obecně špatná pověst cloud computingu - cloud computing je relativně nový pojem v IT a je stále v rané fázi. Používání vyvolává mnoho otázek ohledně bezpečnosti dat. Migrační náklady - používání cloudu by mělo snížit náklady.to však nemusí platit. Pro některé firmy přesun do cloudu znamená přeprogramování firemního softwaru, aby dobře spolupracoval s cloudovým řešením, vyškolit stávající zaměstnance ve firmě či si pronajmout nové a změnit pravidla ve firmě.

68 Cloud computing Méně funkcí a horší stabilita - SaaS řešení většinou nabízí méně funkcí v porovnání s desktopovými. Online software může občas běžet pomaleji nebo zcela nefungovat v případě, že selže internetové připojení. Odlišný právní řád poskytovatele a klienta - Poskytovatel cloud computingu může být podřízen jiné jurisdikci než jeho klient. Například společnosti sídlící v USA nebo poskytující službu z USA jsou povinny postoupit data klienta vládě v souladu s PATRIOT Actem, což může být například vyloučeno s povinností ochrany osobních údajů uloženou klientovi zákonem. Vyžaduje připojení k internetu Odpovězte si na otázku: Budete jako majitel prosperující firmy chtít využívat Cloud computing???

69 Děkuji za pozornost Tato prezentace vznikla úpravou a doplněním přednášky Jiřího Peterky (MFF UK) z cyklu přednášek Počítačové sítě 2 na a využitím

Počítačové sítě, v. 3.4

Počítačové sítě, v. 3.4 Počítačové sítě, v. 3.4 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2009 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

Informační systém ve veřejné správě

Informační systém ve veřejné správě Informační systém ve veřejné správě texty pro distanční studium Doc. Ing. Cyril Klimeš, CSc. Vysoká škola sociálně - správní Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Ostrava 2006 OBSAH 1 CO JE

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011

Ivo Špička. Michal Červinka. Ostrava 2011 STUDIJNÍ OPOR RA MODULU TVŮRCE SYSTÉMU Ivo Špička Michal Červinka Ostrava 2011 Název: Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: první, 2011 Vysoká škola podnikání, a. s. Vysoká škola podnikání, a. s.

Více

Využití technologie cloud computing v praxi

Využití technologie cloud computing v praxi Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra aplikované matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití technologie cloud computing v praxi Vypracoval: Petr Chalupský Vedoucí

Více

SOA a nástroje pro Cloud Computing

SOA a nástroje pro Cloud Computing Vysoká škola ekonomická v Praze TÉMA PRÁCE: SOA a nástroje pro Cloud Computing vypracovali: Jan Gleza, Tomáš Řeháček, Pavel Müller, Vojtěch Košák ROK: 2011 OBSAH 1 ÚVOD...5 2 ÚVOD DO SOA (SERVICE ORIENTED

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň.

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ivan Brchaň. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ivan Brchaň Implementace vybraných síťových produktů Windows SBS Bakalářská práce 2011 Prohlášení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA PARDUBICE ÚSTAV ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DOHLEDOVÝ SYSTÉM NAD POČÍTAČI V UČEBNĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor práce: Nagyová Kateřina Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Hudec UNIVERSITY OF PARDUBICE INSTITUTE

Více

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV

Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Využití jazyka XML pro tvorbu dokumentů v IS Microsoft Dynamic NAV Bakalářská práce Autor: Petra Blahoušková,

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PETR PŘÍHODA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Vývoj aplikací v Cloud Computingu

Vývoj aplikací v Cloud Computingu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Vývoj aplikací v Cloud Computingu Diplomová práce Autor: Bc. Michal Kruml Informační technologie a management

Více

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA

TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ HASHIM HABIBALLA OSTRAVA 2009 Recenzent: Doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, PhD. Název: TECHNOLOGIE ELEKTRONICKÉHO PODNIKÁNÍ Autoři: RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa, PhD.,

Více

Windows a Linux v podnikové síti

Windows a Linux v podnikové síti Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva Obor: Aplikovaná informatika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Windows a Linux v podnikové síti Windows and Linux in small enterprise Vypracoval: Pavel Müller Vedoucí

Více

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D.

Mendelova univerzita v Brně. Hospodářská informatika. Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Hospodářská informatika Ing. Tomáš Badal, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Hospodářská informatika

Více

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Projekt TECHNICA NOSTRA reg. č. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2011/2012 Na tvorbě inovativní příručky se podílel kolektiv autorů složený z odborných pracovníků projektu a pedagogických

Více

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol

Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace desktopů v prostředí vysokých škol Diplomová práce Autor: Bc. Petr Pejša Informační technologie

Více

Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů

Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody. kolektiv autorů Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody kolektiv autorů Praha 2012 www.vasemoznosti.cz Nasazení Open Source Software - výhody a nevýhody Kolektiv autorů 2012 Institut pro informační společnost,

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ FILOZOFICKO-PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA ÚSTAV INFORMATIKY OPERAČNÍ SYSTÉMY Texty k přednáškám Poslední změny: 2. července 2007 Mgr. Šárka Vavrečková fpf.slu.cz/~vav10ui Opava 2007

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Přínosy a omezení Cloud Computingu

Přínosy a omezení Cloud Computingu Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informatika Přínosy a omezení Cloud Computingu BAKALÁŘSKÁ

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Návrh a integrace privátního cloudu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Návrh a integrace privátního cloudu do prostředí ZČU Plzeň 2014 Václav Martinovský Originál

Více

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník

Automatizace úloh v cloudovém prostředí. Bc. Jiří Pětník České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Automatizace úloh v cloudovém prostředí Bc. Jiří Pětník Vedoucí práce: Ing. Miroslav Čepek Studijní program:

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud

Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Technologie Microsoft Private Cloud Microsoft Technologies Private Cloud 2012 Bc. Pavel Stoklasa Souhlasím se

Více

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services)

Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Wonderware InTouch v režimu vzdálené plochy (Remote Desktop Services) Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware InTouch je oblíbený software pro vizualizaci a supervizní řízení technologických

Více

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I.

ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Katedra informatiky Ústavu př írodních vě d ÚVOD DO POČÍTAČOVÝCH SÍTÍ I. Jindřich Jelínek Ústí nad Labem 2005 Recenzovali: Ing. Jiří Plachý Mgr. Jiří

Více

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy)

Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Informatiky a kvantitativních metod Nové trendy implementace ERP systémů (SaaS řešení a jeho perspektivy) Diplomová práce Autor: Vedoucí práce: Bc. Natalya

Více

Cloudové služby v chodu organizace

Cloudové služby v chodu organizace Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Cloudové služby v chodu organizace Bakalářská práce Jan Fuxa Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České Budějovice 2013 Bibliografické

Více