Vývoj výpočetního modelu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj výpočetního modelu"

Transkript

1 Vývoj výpočetního modelu

2 Co je výpočetní model? ucelená představa o tom, kde jsou aplikace uchovávány jako programy a kde skutečně běží zda (a jak) jsou aplikace rozděleny na části a jak tyto části vzájemně spolupracují kde a jak se uchovávají a zpracovávají data kde se nachází uživatel v jakém rozsahu, kdy a jakým způsobem komunikuje uživatel s aplikacemi tato představa se vyvíjela společně s počítači a ovlivňovala směr vývoje

3 Prehistorie počítače byly velmi drahé na počítačích se řešily jen numerické úlohy programování počítače bylo primitivní a časově náročné Počítač ENIAC (1946) obsahoval elektronek vážil 30 tun

4 Primitivní výpočetní model primitivní způsob programování umožňoval jen jednoduchý cyklus: zavedení programu a dat provedení programu výstup výsledků doba potřebná k naprogramování a přípravě výpočtu mnohonásobně převyšovala vlastní dobu výpočtu v době programování a přípravy výpočtu nebyl počítač využit

5 Dávkové zpracování (batch processing) historicky nejstarší pokus o efektivnější využití počítače program uplatňují se různé strategie výběru fronta čekajících úloh zpracování + dávka úloha dávka dávka dávka dávka dávka data musí existovat pravidla pro poskládání programů, dat a příkazů do dávky - Job Control Language výstupní sestava

6 Výhody Nevýhody dokáže relativně dobře vytížit dostupné zdroje především procesor vychází vstříc intenzivním výpočtům tj. hodně počítavým úlohám s minimem I/O operací uživatel nemá přímý kontakt s úlohou chybí interaktivita uživatel nemůže reagovat na průběh výpočtu, volit varianty dalšího průběhu, opravovat chyby,. dlouhá doba obrátky tj. doba, která uplyne od odevzdání vstupní dávky do získání výstupní sestavy typicky 1 den

7 Výpočetní model host/terminál vznikl jako reakce na neinteraktivnost dávkového zpracování dokáže uživatelům zajistit přímý kontakt s jejich úlohami a interaktivní způsob práce dokáže obsloužit více uživatelů současně umožňuje uživatelům připojit se přímo ze svého pracoviště byl umožněn zdokonalením SW a HW: HW a SW mechanismy pro sdílení času přerušovací systém, časovač, OS se sdílením času (time sharing OS) existence uživatelských pracovišť první terminály (mechanické dálnopisy, teletype=tty)

8 Schéma modelu host/terminál aplikace A aplikace B hostitelský počítač (host) počítač, který je hostitelem systémových zdrojů procesoru, paměti, I/O zařízení, programů, dat, systémových utilit,... operační systém terminál procesor paměť soubory programy periferie systémové zdroje vstup výstup terminál

9 Výhody modelu host/terminál má centralizovaný charakter správu stačí zajišťovat na jednom místě snazší sdílení dat a programů relativně snadná implementace neklade příliš velké nároky na aplikace je nenáročný na přenos dat mezi hostitelským počítačem a terminály přenáší se pouze výstupy na obrazovku uživatele a vstupy z uživatelovy klávesnice jsou to malé objemy dat, protože se (typicky) pracovalo ve znakovém režimu!!

10 Nevýhody modelu host/terminál uživatel má pouze iluzi, že má hostitelský počítač výhradně pro sebe ve skutečnosti má k dispozici jen jednu n-tinu jeho výkonu kde n je počet právě pracujících uživatelů vzhledem ke znakovému režimu je uživatelský komfort relativně nízký to však není vina výpočetního modelu, ale způsobu jeho implementace odpovídal tehdejší úrovni technologie (jen text) model host/terminál lze implementovat i s grafickým uživatelským prostředím (X-terminál, tenký klient, viz. dále)

11 Terminálové sítě v době největšího rozmachu střediskových počítačů se budovaly celé rozsáhlé terminálové sítě, využívající specializované prvky (front-end procesory, řadiče, koncentrátory,...) terminálová síť však je pouze rozsáhlý terminálový rozvod není to počítačová síť! střediskový počítač (mainframe) Front-end procesor řadič terminálů koncentrátor A T A1 T A2 T A3 terminál terminál terminál

12 Vzdálená terminálová relace vztah mezi terminálem a aplikací, běžící na hostitelském počítači začíná přihlášením (log-in), končí odhlášením (log-out) uživatele lokální (místní) terminálová relace data jsou přenášena jen po terminálové síti daného hostitelského počítače vzdálená terminálová relace data jsou přenášena po skutečné počítačové síti mezi dvěma počítači

13 Představa vzdálené terminálové relace aplikace počítačová síť lokální terminálová vzdálená terminálová relace relace host A host B T A1 T A2 T A3 T B1 T B2 T B3 terminál terminál terminál terminál terminál terminál

14 Terminálová emulace aplikace počítačová síť aplikace, zajišťující funkce terminálu lokální terminálová relace host A vzdálená terminálová relace terminálový emulátor T A1 T A2 T A3 T 1 3 terminál terminál terminál... nebo sériová linka počítač, chovající se jako terminál

15 Další vývoj ceny počítačů postupně klesaly, zrodily se minipočítače, ale výpočetní model se nezměnil!!!! stále bylo z ekonomických důvodů nutné, aby více uživatelů sdílelo jeden počítač zlom nastal až s příchodem osobních počítačů vznik osobních počítačů byl podmíněn ekonomickou únosností výpočetního modelu, ve kterém má každý uživatel svůj vlastní počítač k výhradnímu použití

16 Osobní počítače od osobních počítačů si lidé slibovali především: vyšší komfort větší pružnost a flexibilitu nezávislost na ostatních uživatelích tyto požadavky se v zásadě podařilo splnit, ale objevily se jiné problémy!

17 Izolované osobní počítače aplikace žádná aplikace žádná aplikace vazba vazba přenos dat a software mezi počítači byl možný prakticky pouze na disketách později se objevily nástroje pro přenos souborů mezi dvěma počítači pomocí sériových (COM) nebo paralelních (LPT) portů

18 Problémy izolovaných počítačů instalace, konfigurace a problémy se SW a HW se dříve řešily jednou, na jednom místě nyní se každý problém musí řešit n-krát na n místech uživatelé jsou mnohem více odkázáni na sebe stouply nároky na jejich znalosti a zkušenosti jsou problémy se sdílením dat a programů jak např. řešit práci se společnými daty? některé prostředky (např. drahé periferie) stále ještě není únosné přidělit každému do výhradního vlastnictví a často by to ani nemělo smysl, protože jeden uživatel je nedokáže plně využít

19 Centralizovat nebo decentralizovat? úplná centralizace (model host/terminál) a decentralizace (izolované osobní počítače) jsou dva extrémy možného řešení absolutní centralizace absolutní decentralizace dnes jsme někde zde

20 Řešení: rozumný kompromis v životě většinou vítězí rozumný kompromis v čem kompromis? něco se dá uživateli k výhradnímu použití co nebude uživateli způsobovat problémy, co je levné, co uživatel plně využije,. něco budou uživatelé sdílet co je pro uživatele příliš komplikované, co je drahé, co uživatel plně nevyužije, společná data,.

21 Co má smysl dát každému? vlastní výpočetní kapacitu už je relativně levná vlastní pracovní místo klávesnici, monitor, myš, malou tiskárnu... Dnes již tato zásada neplatí. Zaměstnanci pracují doma a firma platí pouze přípojení k internetu. Tímto firma výrazně snižuje náklady. některé programy a data nutno posuzovat individuálně

22 Co je vhodnější sdílet? drahé a řídce používané periferie laserové tiskárny, kreslící zařízení, skenery... společná data firemní databáze, sdílené dokumenty... soukromá data např. mail, rozpracované projekty apod. centralizace umožňuje efektivní a pro uživatele transparentní zálohování některé aplikace zejména takové, které jsou náročné na správné nakonfigurování a údržbu

23 Předpoklady úspěšného sdílení uživatel by neměl sdílení poznat uživatel si pokud možno nesmí uvědomovat fakt sdílení mechanismy sdílení musí být implementovány transparentně z některých důvodů (např. bezpečnostních) však toto pravidlo bývá porušeno (autentizace do sítě...) uživatel nesmí pozorovat významnější rozdíl v rychlostech přístupu ke sdíleným a privátním objektům jsou nutné dostatečně rychlé přenosové technologie propojení počítačů sítí

24 Řešení: počítačová síť LAN veřejná datová síť LAN

25 Co je počítačová síť? Více počítačů propojených navzájem komunikačními prostředky z hlediska architektury počítačů multiprocesorový systém typu MIMD (Multiple Instruction, Multiple Data) s volnou vazbou z hlediska uživatele prostředí umožňující: používat v lokálním počítači prostředky nacházející se na jiných (vzdálených) počítačích poskytovat přístup k prostředkům lokálního počítače jiným (vzdáleným) uživatelům

26 Rozlehlé sítě WAN (Wide Area Networks) historicky starší typ počítačových sítí vznikly jako důsledek snahy o vzájemné propojení střediskových počítačů v modelu host/terminál významným faktorem byla potřeba vzájemného propojení univerzit a vývojových pracovišť odloučených pracovišť velkých nadnárodních firem pracovišť mezinárodních organizací hlavním požadavkem bylo překlenutí vzdálenosti pro potřeby komunikace uživatelů (mail) pro potřeby sdílení dat pro potřeby sdílení výpočetní kapacity

27 Problémy v prvních sítích WAN vzhledem k omezeným přenosovým možnostem (pomalým přenosům) nebylo možné dosáhnout transparentního sdílení uživatel velmi intenzivně vnímal rozdíl mezi místním a vzdáleným práce v síťovém prostředí vyžadovala od uživatele zvláštní znalosti (uucp(přenos souborů ), rsh(spouští příkazy ve vzdálených počítačích), rcp(kopirovani souboru mezi ruznymi uzly v siti) ) často se propojovaly počítače odlišného typu problémy s kompatibilitou tlak na oborovou, národní a nakonec i mezinárodní standardizaci (IEEE, ISO,...)

28 Lokální sítě LAN (Local Area Networks) vznikly jako důsledek potřeby sdílení prostředků mezi málo vzdálenými počítači (pracoviště, firma, budova, areál.) první sítě LAN řešily především potřebu sdílení (programů, dat, tiskáren,...) byly řešeny tak, aby na nich mohly pracovat aplikace, vyvinuté původně pro izolované osobní počítače (aplikace si neuvědomují existenci sítě)

29 Výpočetní model File Server/Workstation data jsou zde jako soubor je aplikace umístěna zde aplikace běží zde data se zpracovávají zde souborový server pracovní stanice aplikace sítí se přenáší celá aplikace i všechna data LAN

30 Model File Server/Workstation pro aplikace je neviditelný zajišťuje plně transparentní sdílení je použitelný pro aplikace, které si neuvědomují existenci sítě aplikace původně určené pro izolované počítače umožňuje sdílení dat i programů umožňuje centrální správu zlevňoval použití osobních počítačů v době, kdy pevné disky byly drahé a měly malou kapacitu pevný disk PC měl kapacitu 20 až 40MB

31 Implementační aspekty model file server / pracovní stanice lze snadno implementovat v případě, že tomu operační systém vychází vstříc - když OS dokáže rozlišit požadavek na místní a vzdálený soubor

32 Implementační aspekty model file server / pracovní stanice lze snadno implementovat i v případě, že tomu operační systém nevychází vstříc - souborový systém v OS se překryje vrstvou, která zajistí přesměrování požadavku (např. řešení Novell NetWare pro MS- DOS...)

33 Mapování systému souborů namapovaná část systému souborů serveru uživateli se jeví jako lokální disk exportovaná část systému souborů L:\ pracovní stanice file server

34 Nevýhody modelu file server/workstation v některých situacích je neefektivní vyžaduje přenos zbytečně velkých objemů dat přetěžuje síť snadno dochází k zahlcení sítě důvod: data jsou zpracována jinde, než jsou umístěna a proto musí být neustále přenášena programy (jako soubory) jsou uloženy na serveru před použitím musí být přeneseny do pracovní stanice

35 Příklad: práce s databází úkol: prohledat DB soubor velikosti 10 MB, zda se v něm nachází položka XY datový soubor je zde aplikace datový soubor se zpracovává zde přenos 10 MB dat

36 Řešení: model klient/server základní myšlenka: data se budou zpracovávat tam, kde se nachází výstupy pro uživatele se budou generovat tam, kde se nachází uživatel musí dojít k rozdělení původně monolitické aplikace na dvě části serverovou část zajišťuje zpracování dat klientskou část zajišťuje uživatelské rozhraní

37 Vlastnosti modelu klient/server klient a server si posílají data představující žádosti a odpovědi pokud se klient a server dobře dohodnou, mohou účinně minimalizovat objem přenášených dat mají výrazně menší přenosové nároky mohou pracovat i v prostředí WAN klient a server mohou pracovat na různých platformách (HW, OS,.)

38 Práce s databází v prostředí klient/server datový soubor se zpracovává zde serverová část aplikace zde je nejprve připraven a odeslán dotaz, pak přijat a zobrazen výsledek HW=HP OS=UNIX SQL databáze dotaz (hledej XY) výsledek (ANO/NE) klientská část aplikace HW=PC OS=MS Win PHP dotaz na SQL

39 Filosofie modelu klient/server klasický model rozděluje aplikaci na dvě části vzniká tzv. dvouvrstvá architektura perspektivnější řešení - tříúrovňová architektura prezentační funkce uživatelské rozhraní, sběr dotazů, prezentace výsledků aplikační funkce vlastní logika aplikace správa dat vlastní databázové operace

40 3-úrovňová architektura klient/server s využitím prezentačního serveru prezentační funkce aplikační funkce správa dat WWW klient (browser) WWW server logika aplikace databázový stroj dotaz dotaz odpověď odpověď

41 Výhody 3-úrovňové architektury programátor aplikace se nemusí zabývat klientem aplikace komunikuje s WWW serverem pro generování výstupu a přístup k databázi programátor aplikace disponuje standardními funkcemi např. PHP uživatel používá pro přístup k různým aplikacím téhož klienta (www prohlížeč) rychlé a snadné osvojení aplikace uživatelem aplikace je přístupná přes Internet

42 Možnosti štěpení tříúrovňového modelu do dvou částí

43 Další vývoj výpočetního modelu až dosud byla veškerá motivace modelu klient / server cílena na minimalizaci objemu přenášených dat naléhavost tohoto kritéria se ale s časem mnění zejména v důsledku stále větší přenosové kapacity v úvahu přicházejí i další implementační hlediska mnohdy je jednodušší (levnější) dokoupit nový HW, než sestavit a financovat tým vývojářů

44 Další vývoj výpočetního modelu různé varianty modelu model klient/server: agent/manažer pro aplikace z oblasti správy sítí network-centric computing model založený na interpretaci programů ze serveru klientem (Java, ActiveX) plně distribuovaný model části aplikace jsou dle potřeby rozptýleny po síti komponentní model aplikace se skládají z více (než dvou) částí

45 Tenký klient Technologie tenkého klienta (Thin Client, TC) představuje návrat k modelu host-terminál na nové, vyšší kvalitativní úrovni standardní aplikace HW=PC OS=UNIX, W200x server Thin Client Server aplikaci se jeví jako konsola (grafický výstup, klávesnice, myš) grafická data pro zobrazení informace o aktivitě uživatele (klávesnice, myš) Thin Client HW=PC OS=WinXP, Linux

46 Princip tenkého klienta Základem je technologie ICA firmy Citrix (Independent Computing Architecture) na serveru běží standardní aplikace aplikace komunikuje s TC serverem, běžícím na tomtéž počítači TC server se tváří jako lokání uživatelské rozhraní TC server komunikuje po síti s tenkým klientem na vzdáleném počítači klient TC server TC server předává - aplikaci informace o aktivitě uživatele - tenkému klientovi grafická data ke zobrazení po síti se přenášejí komprimovaná data aplikace

47 Doba odezvy Velmi důležitou se stává nejen šířka pásma, ale i doba odezvy: Důsledky: Řešení: Pro uživatele je neakceptovatelné čekat na odezvu jím provedené akce (kliknutí na ikonu) déle než např. 1s. V takovém případě uživatel znervózní a zareaguje např. opětovným spuštěním aplikace... TC klient obsahuje prvky inteligence - předvídá chování některých částí dříve, než dorazí odezva. Nejlepší funkčnost TC klienta je úzce spjata s provázaností se systémem :(

48 Důsledky vzdálený uživatel vybavený tenkým klientem může spouštět aplikace přímo na serveru a pracovat s nimi stejně, jako kdyby seděl u konsoly serveru vzdálený uživatel se může k serveru připojovat po sítích LAN i WAN

49 Výhody TC pokud je server dostatečně výkonný, může na něm pracovat více uživatelů současně vzdálený uživatel vybavený TC klientem si může spustit kteroukoliv aplikaci nainstalovanou na serveru TC klient klade mnohem menší požadavky na hardware lokálního počítače než má software běžící na serveru (rychlost CPU, paměť) pro práci s aplikacemi lze využít i starší, pomalejší počítače!!!!!!!!!!!! TC server je součástí některých MS Windows TC klient je dostupný pro řadu platforem a zdarma DOS+TCP/IP, MS Windows 3.11 for Workgroups, Windows 95, Windows NT/2k/XP, Linux,...

50 Nevýhody TC uživatel má k dispozici pouze část výkonu serveru podobně jako u klasického modelu host/terminál Přes veškerou snahu autorů software se mohou vyskytnout problémy s kompatibilitou aplikace se nechová přesně stejně jako když uživatel pracuje s klávesnicí, myší a displejem počítače, na kterém program běží typicky chybí podpora pro některé kritické kombinace kláves... TC klient neumožňuje nikdy plnou správu počítače

51 Příklady konkrétních řešení na podobném principu pracuje grafické uživatelské prostředí X Window System, používané již dlouho v Unixu, Linuxu a dalších OS na komerční bázi existuje řada klientů i pro DOS a Windows existuje i HW řešení tzv. X terminály volně dostupná verze XFree86 pro Windows je součástí balíku CYGWIN software rozšiřující OS Windows o Unixové funkce nevýhodou jsou vyšší požadavky na šířku pásma připojení normálně nepoužívá kompresi kompresi lze zajistit rozšířením sw, ale není standardní

52 Příklady konkrétních řešení Nejjednodušší a jeden z nejstarších nástrojů je TELNET pouze textová relace lze jej použít na většině systémů jedná se o naprosto nezabezpečený přenos!!! kdokoli může snadno odposlouchávat data, ale i např. uživatelská jména a hesla do systému!!! Přesto se stále používá např. v případě Embedded systémů (jednoduchý na implementaci) - nastavování kopírek, síťových prvků, komunikace s mcpu moduly...

53 Příklady konkrétních řešení Mnohem vyspělejší řešení přináší: SSH (Secure Shell) zabezpečená šifrovaná komunikace je možné vytvořit tunel pro další služby (RD, VNC...) je možné snadno tunelovat i X prostředí UNIXu nativní podpora v UNIXových OS, v prostředí MS-Win je populární PuTTY původní SSH licencováno, na 99% OS nyní OpenSSH

54 Příklady konkrétních řešení Další technologií podobnou ICA Citrix je VNC (Virtual Network Computing) jedná se ale o open sw řešení pracuje na poněkud odlišném principu periodicky zjišťuje a přenáší změny obsahu video-ram klient existuje pro řadu platforem (PC, PDA, mobt.) v prostředí Unix/Linux se chová podobně jako tenký klient je k dispozici i server pro Windows, ale ten neumí připojit více uživatelů současně umí jen přenést konsolu na vzdálený počítač v současné době je přítomen takřka v každé distribuci L. špatné zabezpečení - raději vždy tunelovat přes SSH

55 Příklady konkrétních řešení Vlastní řešení firmy Microsoft: Remote Desktop - Vzdálená plocha řešení úzce spjaté s OS Windows dokáže z této závislosti hodně vytěžit při spojení W-W je mnohem výkonnější než řešení s VNC velmi rychlé a kvalitní i na špatných linkách dobré zabezpečení, ale lepší tunelovat např. pomocí SSH oficiální klient existuje pouze pro W95 - WXP - Win 7 server pouze pro W200x a WXPprof. neoficiální klient existuje i pro UNIX: a MacOS X

56 Remote Desktop Velmi jednoduchá konfigurace Počet připojení z klienta na servery není omezen Počet připojení ze serveru je omezen pouze uměle: WinXP home - nelze WinXP prof. - jedno souběžné připojení W 2003 server - více souběžných připojení

57 opačný problém: KVM přepínače existuje i opačný problém správa více PC (serverů) z jednoho terminálu ovládání je možné částečně pomocí předchozích technologií jak řešít např. restart systému? přímá řešení: řešení pomocí tzv KVM přepínače (keyboard, video, mouse) síťová řešení IP KVM přepínače

58 KVM přepínač KVM přepínač je zařízení, které umožňuje uživateli ovládat více než jeden počítač pouze z jedné konzoly (Klávesnice- Video-Myš). Je tak možné ovládat dva počítače doma i několik stovek počítačů v datovém centru. Principiálně se jedná o elektronický přepínač signálů klávesnice-video-myš. Je určen pro každého, kdo chce ovládat více než jeden počítač a ušetřit při tom peníze za další konzoly, prostor pro jejich umístění anebo čas při přepojování kabelů KVM přepínač je hardwarové řešení, které se připojuje k počítačům jako běžná konzola a nevyžaduje instalaci nějakého softwaru nebo hardwaru do spravovaných počítačů.

59 Princip KVM přepínače je nutné zajistit bezkolizní přepínání signálů správná synchronizace obrazového signálu expanze signálů na větší vzdálenost bezvýpadkové přepínání klávesnice, myši jednodušší elektronicko-mechanické přepínače dokáží zobrazit v jeden moment pouze jeden cílový systém nemají žádné další podpůrné funkce je omezena maximální vzdálenost

60 síťové KVM KVM over IP - přenos ovládacích signálů a zobrazení dat je řešeno pomocí TCP/IP protokolů umožňují spravovat PC na neomezenou vzdálenost využívají stejných technologií jako technologie ICA Citrix

61 Pronájem aplikací (ASP) technologie tenkého klienta je základem nového komerčního oboru, zabývajícího se pronájmem aplikací využívání vnějších zdrojů (outsourcing), vycházející z filozofie TCA (Total Cost of Application Ownership) nákupní cena software představuje jen část nákladů na pořízení a provoz aplikace pronájem aplikace od poskytovatele aplikačních služeb proto může být ekonomicky výhodnější než přímý nákup aplikace

62 Pronájem aplikací (ASP) poskytovatel ASP (Application Service Provider) zajišťuje provoz hardware správu systému přístup uživatelů k aplikacím prostřednictvím sítě další služby instalaci a údržbu software u zákazníka, školení uživatelů... uživatel platí jen poplatky za skutečně poskytnuté služby ušetří na investicích do hardware a software nepotřebuje servery, uživatelům stačí méně výkonné počítače nemusí nakupovat a aktualizovat software ušetří na provozních nákladech kvalifikovaná pracovní síla, údržba software, zálohování, energie výhodné zejména tam, kde se aplikace používají jen sporadicky

63 Pronájem aplikací (ASP) Outsourcing software v minulosti narážel na některé problémy konzervativnost uživatelů / firem nedostatečná síťová infrastruktura (bezvýpadková síť s garantovanou kvalitou, chci mít svůj Word a Excel kdykoli) obavy před: stále se mněnícím sw uživatelé nemají pocit, že mají něco vlastního, něco co si zaplatili a tak jim to patří ve skutečnosti není ani normální krabicový sw majetkem uživatele! ASP chtěli i přesto jít ještě na vyšší úroveň: nabízeli úložnou kapacitu pro data data (i citlivá data) firem již nemají být na vlastních počítačích, ale v síti, kde budou profesionálně spravována, zálohována... totální nedůvěra uživatelů proč neoutsourcingovat (hrozné slovo) i HW? Doba pokročila a dnes se začíná využívat software v Cloudu

64 Cloud computing Lze ho charakterizovat jako poskytování služeb či programů uložených na serverech na Internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat například pomocí webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace a používat prakticky odkudkoliv. Uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití. Nabídka aplikací se pohybuje od kancelářských aplikací, přes systémy pro distribuované výpočty, až po operační systémy provozované v prohlížečích.

65 Cloud computing Technologie Cloud computingu se vyznačuje následujícími atributy: Multitenancy - tento pojem lze volně přeložit jako "více nájmů". Jedná se o to, že počítačové zdroje jsou sdílené mezi všemi uživateli. Obrovská škálovatelnost a elasticita - umožní uživatelům rychle změnit výpočetní zdroje dle potřeby. Pay as you go - tento přístup je založen na principu kolik toho uživatel spotřebuje, tolik zaplatí. Aktualizovanost (Up-to-date) - všechen software je automaticky aktualizovaný, uživatel nemusí do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídí poskytovatel. Přístup přes internet - uživatelé se mohou ke svému softwaru připojit kdekoliv po celém světě.

66 Cloud computing Model nasazení nám říká, jak je cloud poskytován. Veřejný (Public cloud computing) - Někdy je označován jako klasický model cloud computingu. Jedná se o model, kdy je poskytnuta a nabídnuta široké veřejnosti výpočetní služba. Soukromý (Private cloud computing) - Oblak je v tomto případě provozován pouze pro organizaci a to buď organizací samotnou, nebo třetí stranou. Hybridní (Hybrid cloud computing) - Hybridní cloudy kombinují jak veřejné tak soukromé cloudy. Navenek vystupují jako jeden cloud, ale jsou propojeny pomocí standardizačních technologií. Komunitní (Comunity cloud computing) - Jedná se o model, kdy je infrastruktura cloudu sdílena mezi několika organizacemi, skupinou lidí, kteří ji využívají. Tyto organizace může spojovat bezpečnostní politika, stejný obor zájmu.

67 Cloud computing Možné nevýhody: Závislost na poskytovateli uživatelé musí s poskytovatelem komunikovat a vyjednávat podmínky. Uživatelé též musí počítat s tím, že poskytovatel může zdražit ceny svých služeb, v horším případě zbankrotovat. V některých případech je změna na nového poskytovatele neskutečně nákladná. Obecně špatná pověst cloud computingu - cloud computing je relativně nový pojem v IT a je stále v rané fázi. Používání vyvolává mnoho otázek ohledně bezpečnosti dat. Migrační náklady - používání cloudu by mělo snížit náklady.to však nemusí platit. Pro některé firmy přesun do cloudu znamená přeprogramování firemního softwaru, aby dobře spolupracoval s cloudovým řešením, vyškolit stávající zaměstnance ve firmě či si pronajmout nové a změnit pravidla ve firmě.

68 Cloud computing Méně funkcí a horší stabilita - SaaS řešení většinou nabízí méně funkcí v porovnání s desktopovými. Online software může občas běžet pomaleji nebo zcela nefungovat v případě, že selže internetové připojení. Odlišný právní řád poskytovatele a klienta - Poskytovatel cloud computingu může být podřízen jiné jurisdikci než jeho klient. Například společnosti sídlící v USA nebo poskytující službu z USA jsou povinny postoupit data klienta vládě v souladu s PATRIOT Actem, což může být například vyloučeno s povinností ochrany osobních údajů uloženou klientovi zákonem. Vyžaduje připojení k internetu Odpovězte si na otázku: Budete jako majitel prosperující firmy chtít využívat Cloud computing???

69 Děkuji za pozornost Tato prezentace vznikla úpravou a doplněním přednášky Jiřího Peterky (MFF UK) z cyklu přednášek Počítačové sítě 2 na a využitím

Vzdálený přístup k počítačům

Vzdálený přístup k počítačům Vzdálený přístup k počítačům jedna z nejstarších služeb vzdálený přístup k sálovým počítačům nejprve vzdálené terminály později terminálová emulace jako jedna ze služeb počítačové sítě současnost využíváno

Více

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY

CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY 1 CLOUD COMPUTING PRO MALÉ A STŘEDNÍ FIRMY Ing. Martin Pochyla, Ph.D. VŠB TU Ostrava, Ekonomická fakulta Katedra Aplikovaná informatika martin.pochyla@vsb.cz Informační technologie pro praxi 2010 Definice

Více

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů

Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Terminálové služby pro InTouch Využití nových možností MS Windows 2000 pro provozování tenkých klientů Jaroslav Jarka Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod V oblasti průmyslové automatizace dochází k neustálému

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno

Tomáš HEBELKA, MSc. Skepse vůči cloudu. 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Tomáš HEBELKA, MSc Skepse vůči cloudu 21. června 2011 VI. Konference ČIMIB, Hotel Continental, Brno Co je to cloud? Cloud computing je na Internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií.

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ ZÁKLADNÍ INFORMACE 2005 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ Počítačové sítě POÈÍTAÈOVÉ SÍTÌ...3 TOPOLOGIE SÍTÍ...3 SBÌRNICE (BUS)...3 HVÌZDA (STAR)...4 KRUH (RING)...4 TYPY KABELÙ PRO

Více

Virtualizace síťových prvků

Virtualizace síťových prvků Virtualizace síťových prvků Martin Pustka Martin.Pustka@vsb.cz EUROPEN, Herbertov, 11.-14.května 2014 O čem se budeme bavit... o virtualizaci síťových prvků provozovaných jako VM v virtualizačních infrastrukturách

Více

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www

PSK2-14. Služby internetu. World Wide Web -- www PSK2-14 Název školy: Autor: Anotace: Vzdělávací oblast: Předmět: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Božetěchova 3 Ing. Marek Nožka Nejpoužívanější služby Internetu Informační a komunikační

Více

Úvod do počítačových sítí

Úvod do počítačových sítí Úvod do počítačových sítí =spojení dvou a více počítačů za účelem sdílení informací a nebo zdrojů 2 firmy,úřady, nemocnice, státní správa,... komunikace uvnitř firmy a s vnějškem sdílení zdrojů a tím snížení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals

IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals IT ESS II. 1. Operating Systém Fundamentals Srovnání desktopových OS a NOSs workstation síťové OS (NOSs) jednouživatelské jednoúlohové bez vzdáleného přístupu místní přístup k souborům poskytují a zpřístupňují

Více

MARIE PACS. Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011. Výstaviště Brno, 19.10.2011

MARIE PACS. Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011. Výstaviště Brno, 19.10.2011 MARIE PACS Cloud computing a integrace v oblasti systémů PACS ehealth Days 2011 Výstaviště Brno, 19.10.2011 Milan Pilný, RNDr. mpilny@orcz.cz agenda MARIE PACS a její stručná historie Principy, zásady

Více

Operační systémy: funkce

Operační systémy: funkce Operační systémy Software, který zabezpečuje základní chod počítače, je prostředníkem mezi hardwarem a aplikačním softwarem. Nutný základní software v počítači. Vykonává řadu rutinních operací, které by

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace

OPS Paralelní systémy, seznam pojmů, klasifikace Moorův zákon (polovina 60. let) : Výpočetní výkon a počet tranzistorů na jeden CPU chip integrovaného obvodu mikroprocesoru se každý jeden až dva roky zdvojnásobí; cena se zmenší na polovinu. Paralelismus

Více

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací.

Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Trochu teorie Vlákno (anglicky: thread) v informatice označuje vlákno výpočtu neboli samostatný výpočetní tok, tedy posloupnost po sobě jdoucích operací. Každá spuštěná aplikace má alespoň jeden proces

Více

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

IMPLEMENTACE OPERAČNÍHO SYSTÉMU LINUX DO VÝUKY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská

Více

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů.

EMBARCADERO TECHNOLOGIES. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Jak na BYOD chytře? Možnosti zapojování různých mobilních zařízení do podnikových informačních systémů. Trendy a móda EMBARCADERO TECHNOLOGIES Popularita a prodej mobilních zařízení roste Skoro každý má

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady

Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Virtuální učebna: VMware VDI zefektivňuje výuku, zjednodušuje správu a snižuje náklady Jaroslav Prodělal, solution consultant, OldanyGroup Petr Škrabal, správce sítě, SOŠP a SOUS Hranice Představení společnosti

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

InTouch Příklady architektur

InTouch Příklady architektur Příklady architektur Michal Tauchman, Marek Feuermann Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Přehled aktualizací dokumentu 06/2003: Aktualizace na verzi 8.0; hlavní změny oproti předchozí verzi (pro 7.11) jsou v

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ

VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ VÝBĚR CLOUDU, ANEB JAK ZVOLIT TEN NEJLEPŠÍ Infinity, a.s. U Panasonicu 375 Pardubice 530 06 Tel.: (+420) 467 005 333 www.infinity.cz PROČ SE ZABÝVAT VÝBĚREM CLOUDU 2 IT služba Jakákoliv služba poskytovaná

Více

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D.

Zabezpečení dat v cloudu. Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Zabezpečení dat v cloudu Ing. Miroslav Ludvík, Ph.D. Co je to cloud computing? Business model IT as a servis Co je to Cloud? Dodávka formou služby IT jako služba s definovaným rozhraním a kvalitou. Škálovatelný

Více

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant

Česká pošta, s.p. na Linuxu. Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. na Linuxu Pavel Janík open source konzultant Česká pošta, s.p. 1993: založen státní podnik Česká pošta oddělením od společnosti Český Telecom nezávislá na státním rozpočtu poskytuje listovní,

Více

K čemu slouží počítačové sítě

K čemu slouží počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť je spojení dvou a více počítačů kabelem, telefonní linkou, nebo jiným způsobem tak, aby spolu mohly vzájemně komunikovat. K čemu slouží počítačové sítě Sdílení prostředků

Více

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o.

Karel Bittner bittner@humusoft.com. HUMUSOFT s.r.o. HUMUSOFT s.r.o. Karel Bittner bittner@humusoft.com COMSOL Multiphysics Co je COMSOL Multiphysics? - sw určený k simulaci fyzikálních modelů, na něž působí jeden nebo několik fyzikálních vlivů - sw úlohy řeší metodou konečných

Více

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části:

Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: Aplikace Aplikace je program určený pro uživatele. Aplikaci je možné rozdělit na části: prezentační vrstva vstup dat, zobrazení výsledků, uživatelské rozhraní, logika uživatelského rozhraní aplikační vrstva

Více

X.25 Frame Relay. Frame Relay

X.25 Frame Relay. Frame Relay X.25 Frame Relay Frame Relay 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy X.25, Frame relay _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje

POKUD JSOU PRACOVNÍCI SPOJENI DO SÍTĚ MOHOU SDÍLET: Data Zprávy Grafiku Tiskárny Faxové přístroje Modemy Další hardwarové zdroje CO JE TO SÍŤ? Pojmem počítačová síť se rozumí zejména spojení dvou a více počítačů tak aby mohli navzájem sdílet své prostředky. Přitom je jedno zda se jedná o prostředky hardwarové nebo softwarové. Před

Více

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů

Virtualizace jako nástroj snížení nákladů. Periodické opakování nákladů nové verze Licence na pevný počet klientů Model Mainframe Centralizované řešení Cena za strojový čas Klientská zařízení nedisponují výkonem Vysoké pořizovací náklady na hardware Bez softwarových licencí software na míru Model Klient Server Přetrvává

Více

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura

monolitická vrstvená virtuální počítač / stroj modulární struktura Klient server struktura IBM PC 5150 MS DOS 1981 (7 verzí) DR DOS, APPLE DOS, PC DOS 1. 3. Windows grafická nástavba na DOS Windows 95 1. operační systém jako takový, Windows XP 2001, podporovány do 2014, x86 a Windows 2000 Professional

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Publikujeme web. "Kam s ním?!"

Publikujeme web. Kam s ním?! Publikujeme web "Kam s ním?!" Publikujeme web Publikujeme web Máme webové stránky, hrajeme si s nimi doma, ale chceme je ukázat světu. Jak na to? 1. Vlastní server 2. Hosting (prostor na cizím serveru)

Více

úvod Historie operačních systémů

úvod Historie operačních systémů Historie operačních systémů úvod Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Libor Otáhalík. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav

Více

Počítačové sítě, v. 3.5

Počítačové sítě, v. 3.5 Počítačové sítě, v. 3.5 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2010 Slide č. 1 co je výpočetní model?

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová

SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ. Alice Nguyenová SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Alice Nguyenová SOFTWARE POČÍTAČE Operační systém Utility pomocné programy Ovladače Aplikační programové vybavení OPERAČNÍ SYSTÉM - OS - správce hardwarových prostředků - služby

Více

Linux a Vzdálená plocha

Linux a Vzdálená plocha Linux a Vzdálená plocha Ondřej Caletka o.caletka@sh.cvut.cz http://shell.sh.cvut.cz/~oskar SUT SH Vzdálená plocha Protokol X11 Nativní UNIXový Protokol VNC (RFB) Nezávislý multiplatformní Protokol RDP

Více

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová

Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Radim Dolák Gymnázium a Obchodní akademie Orlová Úvod Cíl prezentace Samba historie a budoucnost Samba - vlastnosti Samba verze 4 a 4.1 Instalace Současný a plánovaný stav Instalace Správa Testování a

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 3. Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 3. Počítačové sítě Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 3.1. Peer-to-peer 3.2. Klient-server

Více

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange

2012 (červen) Microsoft Sharepoint Portal Server. Microsoft Live Communications Server 2003 Řešení pro online komunikaci. Microsoft Exchange 1989 1996 2001 2003 Microsoft Office Kancelářský balík Microsoft Exchange Emailové a groupwarové řešení Microsoft Sharepoint Portal Server Webová platforma pro spolupráci a správu obsahu Microsoft Live

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Aktivní prvky: přepínače

Aktivní prvky: přepínače Aktivní prvky: přepínače 1 Přepínače část II. Předmět: Počítačové sítě a systémy Téma hodiny: Aktivní prvky přepínače část II. Třída: 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART

Více

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY

VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY VÝPOČETNĚ NÁROČNÉ APLIKACE S VYUŽITÍM VIRTUALIZACE PRACOVNÍCH STANIC NA BÁZI INTEGRACE TECHNOLOGIÍ MICROSOFT VDI A SUN RAY Ivo Martiník, David Bochenek VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta

Více

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o.

RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí. Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. RHEV for Desktops & SPICE příklad nasazení v akademickém prostředí Milan Zelenka, RHCE Enlogit s.r.o. Red Hat Enterprise Virtualization for Desktops (RHEV-D) Desktop virtualization Vlastnosti efektivní

Více

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení

Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Registr živnostenského podnikání předchůdce cloudových řešení Ing. Miloslav Marčan, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Ing. Martin Záklasník, PhD., Sales Director T-Systems Czech Republic Deutsche Telekom

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě

Informační a komunikační technologie. 1.7 Počítačové sítě Informační a komunikační technologie 1.7 Počítačové sítě Učební obor: Kadeřník, Kuchař - číšník Ročník: 1 1. Základní vlastnosti 2. Technické prostředky 3. Síťová architektura 1. Peer-to-peer 2. Klient-server

Více

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant

Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Od virtualizace serverů k virtualizaci desktopů. Nebo opačně? Jaroslav Prodělal, OldanyGroup VMware VCP, consultant Virtuální desktopová infrastruktura I. Virtuální desktopová infrastruktura II. využívání

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.5 co je výpočetní model? Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 12: Vývoj výpočetního modelu J. Peterka, 2010 ucelená představa o tom, kde

Více

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o.

Wonderware Historian. Příklady vícevrstvých architektur. Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Wonderware Historian Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl, Tomáš Mandys Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian Server využití vícevrstvé architektury Historizační databáze Wonderware Historian

Více

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar

Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Jak být online a ušetřit? Ing. Ondřej Helar Obsah Co znamená být online ve škole? Rizika online přístupu Skryté náklady na straně školy Jak snížit rizika a náklady? Koncepce SaaS (Software as a Service)

Více

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány

Přednáška 3. Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Přednáška 3 Opakovače,směrovače, mosty a síťové brány Server a Client Server je obecné označení pro proces nebo systém, který poskytuje nějakou službu. Služba je obvykle realizována některým aplikačním

Více

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod

Principy operačních systémů. Lekce 1: Úvod Principy operačních systémů Lekce 1: Úvod Sylabus Lekce 1: Úvod 2 Literatura Lekce 1: Úvod 3 Operační systém Základní programové vybavení počítače, které se zavádí do počítače při jeho startu a zůstává

Více

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski

Kapitola třináctá. Datové sítě. Učební text. Mgr. Radek Hoszowski Kapitola třináctá Datové sítě Učební text Mgr. Radek Hoszowski Datové sítě Datové sítě Datové sítě jsou prostředkem komunikace počítače s ostatními počítači. Existují však i jiné datové sítě, o kterých

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

Integrace formou virtualizace

Integrace formou virtualizace Integrace formou virtualizace Jiří Jarema Radek Vojkůvka Úvod Integrace Virtualizace Cloud Virtualizace Serverová Desktopová Virtualizace aplikací Desktops Apps 2 Výchozí stav Uživatelé v různých lokalitách

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation

IBM Cloud computing. Petr Leština Client IT Architect. Jak postavit enterprise cloud na klíč. 2011 IBM Corporation IBM Cloud computing Jak postavit enterprise cloud na klíč Petr Leština Client IT Architect Agenda Úvod Architektura privátního cloudu (IaaS a PaaS) Smart Cabinet pro provoz cloud infrastruktury Závěr Cloud

Více

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Příloha č.2 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky Popis stávajícího řešení u zadavatele Česká centra (dále jen ČC ) provozují 8 fyzických serverů, připojené k local storage. Servery jsou rozděleny

Více

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové ICT plán školy Název školy: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Hradec Králové Ulice: Komenského 234, PSČ, Místo: 50003 Hradec Králové Tel: 495 075 111 Fax: 495 513 485 Web::

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 Zadavatel: Sídlem: Česká republika Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Česká republika Název veřejné zakázky: OBNOVA CENTRÁLNÍ HW INFRASTRUKTURY V DATOVÉM CENTRU Evidenční číslo veřejné

Více

Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech

Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech Integrace mobilních zařízení do ICT, provoz tlustých aplikací na mobilních telefonech a tabletech Roman Kapitán, Citrix Systems Czech 7.4.2014, konference Internet ve Státní Správě a Samosprávě Úvodem

Více

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210

OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 OVLÁDACÍ A MONITOROVACÍ SYSTÉM ID 6.2 typ 94 210 Vizualizace systému ID 6.2 Typ 94 210 Použití Komplexní ovládací a monitorovací systém ID-6.2 je určen pro ovládání a monitorování: světelných signalizačních

Více

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám

Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Vypracoval Petr Novosad Vytvořeno z projektu EU Peníze středním školám Použité zdroje Historie Dříve byly počítače příliš drahé a velké. Výpočetní jednotka existovala vždy jen jedna centrální. Každý uživatel

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace

Komunikace s automaty MICROPEL. správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace Komunikace s automaty MICROPEL správa systému lokální a vzdálený přístup do systému vizualizace, umístění souborů vizualizace MICROPEL 02/2014 Základní správu automatu tvoří činnosti: Nastavení základních

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

3.13 Úvod do počítačových sítí

3.13 Úvod do počítačových sítí Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 99 96 35 Zkrácený návod k obsluze Toto stanici musí mít každý, kdo má problémy s připojením určitých periférií (například s klávesnicí) a nemá svůj notebook (počítač) vybaven příslušnými

Více

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert

Zabezpečené vzdálené přístupy k aplikacím případová studie. Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert případová studie Ing. Martin Pavlica Corpus Solutions a.s. divize Security Expert Sektor veřejné správy Zpracovává řadu agend potřebných pro život občanů IT představuje strategický pilíř, o který se opírá

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Konference economia - outsourcing

Konference economia - outsourcing Konference economia - outsourcing Tomáš Knoll 27. února 2013 Member of the Agenda 1. Představení společnosti 2. Reální zákazníci jak Cloud pomáhá 3. DEMO 4. Q&A, závěr 2. Představení společnosti O společnosti

Více

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna

Principy operačních systémů. Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Principy operačních systémů Lekce 5: Multiprogramming a multitasking, vlákna Multiprogramování předchůdce multitaskingu Vzájemné volání: Implementován procesem (nikoliv OS) Procesu je přidělen procesor,

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod

Operační systémy. Přednáška 1: Úvod Operační systémy Přednáška 1: Úvod 1 Organizace předmětu Přednášky každé úterý 18:00-19:30 v K1 Přednášející Jan Trdlička email: trdlicka@fel.cvut.z kancelář: K324 Cvičení pondělí, úterý, středa Informace

Více

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Tiskové služby v sítích Microsoft. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Tiskové služby v sítích Microsoft Základní pojmy o Tiskárna = fyzické zařízení o Logická tiskárna = softwarové rozhraní o Relace tiskárna logická tiskárna o Relace logická tiskárna několik fyzických tiskáren

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Wonderware Historian 10.0

Wonderware Historian 10.0 Wonderware Historian 10.0 Příklady vícevrstvých architektur Jiří Nikl Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Wonderware Historian 10.0 využití vícevrstvé architektury Nová verze historizační databáze Wonderware Historian

Více

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network

CCNA I. 3. Connecting to the Network. CCNA I.: 3. Connecting to the network CCNA I. 3. Connecting to the Network Základní pojmy Konvergence sítí (telefony, TV, PC, GSM) SOHO (Small Office and Home Office) nabídka a prodej produktů evidence objednávek komunikace se zákazníky zábava

Více