DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 11 SP-3-T SP-3-T-A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 11 SP-3-T SP-3-T-A"

Transkript

1 ANGLICKÝ JAZYK V ÚPRAVĚ PRO NESLYŠÍCÍ DIDAKTICKÝ TEST ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE 11 SP-3-T SP-3-T-A Obsah testového sešitu je chráněn autorskými právy. Jakékoli jeho užití, jakož i užití jakékoli jeho části pro komerční účely či pro jejich přímou i nepřímou podporu bez předchozího explicitního písemného souhlasu CERMATu bude ve smyslu obecně závazných právních norem považováno za porušení autorských práv. 1

2 Maximální bodové hodnocení: 37 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 37 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je uveden na záznamovém archu. Povolené pomůcky: pouze psací potřeby a individuální kompenzační pomůcky. U každé části je uvedena váha části/úlohy v bodech, např.: 5 bodů/1 bod = v celé části můžete získat nejvýše 5 bodů, za jednu správnou odpověď získáte 1 bod. U všech úloh je právě jedna odpověď správná. Za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají. Zvolte si, zda budete své odpovědi zapisovat do záznamového archu, přímo do testového sešitu, na počítači nebo na volné listy papíru. Poznámky si můžete dělat do testového sešitu, na počítači nebo na volné listy papíru, nebudou však předmětem hodnocení. Nejednoznačný nebo nečitelný zápis odpovědi bude považován za chybné řešení. 2

3 2 Pravidla správného zápisu odpovědí Odpovědi zaznamenávejte modrou nebo černou propisovací tužkou, která píše dostatečně silně a nepřerušovaně. Pokyny pro záznam odpovědí do záznamového archu Odpověď, kterou považujete za správnou, zřetelně zakřížkujte v příslušném bílém poli záznamového archu, a to přesně z rohu do rohu dle obrázku. 4 A B C D Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původně zakřížkované pole a zvolenou odpověď vyznačte křížkem do nového pole. 4 A B C D Pokud zakřížkujete více než jedno pole, bude vaše odpověď považována za nesprávnou. U otevřených úloh pište odpovědi čitelně do vyznačených bílých polí. 15 Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá písmena. Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, pak původní odpověď přeškrtněte a novou odpověď zapište do stejného pole. Vaše odpověď nesmí přesáhnout hranice vyznačeného pole. 3

4 Pokyny pro záznam odpovědí do testového sešitu Odpověď, kterou považujete za správnou, zakroužkujte takto: A) B) C) D) Pokud budete chtít následně zvolit jinou odpověď, zabarvěte pečlivě původní volbu a zakroužkujte novou odpověď, například takto: A) B) C) D) Pokud zakroužkujete více než jedno písmeno, bude vaše odpověď považována za nesprávnou. V otevřených úlohách je místo pro odpověď označeno takto: Odpovědi pište na toto místo. Povoleno je psací i tiskací písmo a číslice. Při psaní odpovědí rozlišujte velká a malá písmena. Pokyny pro záznam odpovědí na počítači a na volné listy papíru Odpovědi zapisujte vždy tak, že napíšete číslo úlohy a k němu zvolenou variantu odpovědi, například: 1) A případně 6) P Pokud napíšete více než jedno písmeno, bude vaše odpověď považována za nesprávnou. 4

5 Testový sešit neotvírejte, počkejte na pokyn! 5

6 1. ČÁST ÚLOHY bodů/1bod Přečtěte si pět krátkých textů. Na základě informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy jednu správnou odpověď A D. TEXT 1 Mary s favourite school subject Mary Bryant is an excellent student at Madison College. She studies many subjects which other students don t, just because she wants to. For example, her extra subjects are modern history, politics and biology. She s also the best in her class at mathematics because she likes working with numbers and she s good at it. But what she really loves is geography. Maps and photographs of different countries and cities are her number one. The only subject she doesn t enjoy is art because painting is boring for her. (CERMAT) 1 What is Mary s favourite subject? A) B) C) D) 6

7 TEXT 2 Busy weekend This weekend I was very busy. On Saturday morning I helped my mother with the cooking. My father also asked me to wash his car and I said yes. Then my sister called me saying that she had some troubles with her bike. When I woke up on Sunday, I went to her house to repair it. It took so long that I came back home late and went to bed. I didn t even 1 have time to prepare myself for school. It was really a hard weekend. (CERMAT) 1 even: dokonce 2 What didn t the boy do from Friday to Sunday? A) B) C) D) 7

8 TEXT 3 A pet as a present Stuart decided to buy his girlfriend a pet to make her happy. He thought about a cat or a rabbit because they re small. They didn t have any cats at that time in the shop and the only rabbit was white, but Stuart wanted a black one. The shop assistant offered him a dog and Stuart liked it, but it was too big. He wanted to leave the shop without a pet but then he saw a beautiful little mouse. He forgot about rabbits and cats in a second and bought it. (CERMAT) 3 What did Stuart buy? A) B) C) D) 8

9 TEXT 4 University studies Peter is seventeen years old and he knows that he wants to study at university in the future. He has many dreams about his studies. He loves theatre but his parents don t think that it s a good idea. Peter likes taking photos, too. That s his biggest hobby. He also tried painting but he didn t enjoy it. In his free time he even writes for a local newspaper. So he still doesn t know what he will finally study at university. (CERMAT) 4 What doesn t Peter want to do in the future? A) B) C) D) 9

10 TEXT 5 The cup Betty loves sports. She plays volleyball and skates but her favourite sport is running. Last week she went to a running competition. She tried really hard to win. In the middle of the race she was first, then fifth, and in the end she ended up third. She was a bit sad because it was not her first competition. A year ago she was second in the School Olympic Games, so she hoped to come first in the competition last week. (CERMAT) 5 Which is the best cup Betty has at home? A) B) C) D) 10

11 Pokračování na další straně! 11

12 2. ČÁST ÚLOHY bodů/1 bod Přečtěte si leták s nabídkou výletu do Irska, na který se hodláte vydat. Na základě přečteného textu odpovězte na otázky v úlohách V odpovědích použijte nejvýše 3 slova. 6 How will you travel to Ireland? 7 What are the two trips in Ireland? 8 What time will you leave the Czech Republic? 9 What date will you return from Ireland? 10 How long is the holiday? 11 How much is the holiday? 12

13 Travelling at the last minute? A Holiday in Ireland Do not miss your chance! Have a nice holiday! - travel from Prague to Dublin by plane - - enjoy Irish towns and monuments - Leave from: Prague, Czech Republic - airport When: August 1 Time: 6.00 a.m. Return from: Dublin, Ireland - airport When: August 7 Time: 7.00 a.m. - seven days in Ireland - only 700 per person (all inclusive hotels, food, buses in Ireland) - trips: Newgrange, Cork INFORM US NOW!!! For more information please contact us: Irish Holiday Agency P.O. Box 2108, Dublin web: (CERMAT) 13

14 3. ČÁST ÚLOHY bodů /1 bod Přečtěte si Jimovo vyprávění o vaření. Na základě informací v textu vyberte k úlohám vždy jednu správnou odpověď A C. My kitchen is my hobby I have the best memories of cooking. My grandmother was an excellent cook and my mother too. They made tasty cakes and baked special biscuits. I can remember the smell of vanilla in their small kitchen. I wanted to become a cook too and my real love for cooking started when I was able to boil eggs myself. I was so happy! Then I decided to study cooking. The only school for cooks was in another town so I went there by train every day. At school, we had to follow recipes exactly and it was boring for me. My teachers were tolerant, so I finished the school but I didn t like it very much. I also learned many things at home. My mum was a great teacher and helped me a lot, but my grandmother didn t. She didn t really like it when I was in her kitchen and she hated it when I tried to cook. When I left home, I was able to make some great meals. My wife and many other people think that I have a really good instinct for cooking. And I agree with them because I am not afraid of trying new things. Cooking is my art. It is how I can show my creativity. But it is not always fun. Sometimes it is very difficult and hard work, but easy things are boring. I think it is amazing when you make the same thing but it is never the same. I feel free when I can do anything I want. In my life I am conservative, but in the kitchen I am an artist. Cooking is an important part of my personality. (CERMAT) 14

15 12 What was Jim s first cooking experience? A) He baked cake. B) He boiled eggs. C) He baked biscuits. 13 Why didn t Jim like his studies? Because: A) he had to work with recipes. B) his teachers did not like him. C) he had to travel to the school. 14 Who helped him with cooking at the beginning? A) nobody B) his mother C) his grandmother 15 Who thinks that he is a good cook? A) his wife B) nobody C) many people 16 What does Jim think of cooking? A) Cooking is art. B) Cooking is fun. C) Cooking is easy. 15

16 4. ČÁST ÚLOHY bodů/1 bod Přečtěte si šest krátkých textů o sportech. Na základě informací v textech přiřaďte k úlohám vždy jeden obrázek z nabídky A G. Jedna nabídka je navíc a nebude použita. 17 My favourite sport is very fast. I play it with my friends in a local team. We train in a stadium and in winter we play on a river next to my house. It is a lot of fun. I bought new skates last week so I hope I will be faster. 18 I started this sport when I was six and I love it. I train three days a week. I usually play in a club but at home I have a very good racket, a lot of small balls and a net 1, so I can play with my family. It is a lot of fun. 19 I love this sport. We play it with friends after school nearly every day. I like that we are outdoors. I also always try to run fast with the ball and score. In the last match I scored two goals and our team won. It was great. 20 My favourite sport is really individual. I do it in the fresh air. I go to the park every morning and train a little. My mother bought me new jogging shoes last week. They are fantastic. Maybe I will be faster. 21 I started going to our club last year because I really love music and movement. It is hard work and sometimes it can be really fast but I like it very much. Now we are learning a new style. 22 I started doing this sport with my father in winter near our house. We both like it because we are in the fresh air and it can be very fast. It is a lot of fun in the mountains. I love the hills and snow but ice is usually a problem for us. 1 net: síť (CERMAT) 16

17 A) B) C) D) E) F) G) 17

18 5. ČÁST ÚLOHY bodů/1 bod Přečtěte si text o indickém králi Ashokovi. Na základě textu vyberte k úlohám vždy jednu správnou odpověď A C. Ashoka People usually think that lions only live in Africa. This is because Rudyard Kipling wrote The Jungle Book and there were no lions. Mowgli, the principal boy character who lives (23) wolves, fights 1 a tiger called Shere Khan. So India is famous for tigers (24) lions live there too and they are also on the National Symbol of India. (25) can we explain it? In old India there was king Ashoka. When he was young he was (26) famous general. He united 2 India but his men killed about 100,000 people in wars. When he saw all those dead people he (27) a Buddhist. Then he did not eat meat and did not have wars with other (28). He also built hospitals for animals, for example lions. The lion is also one of the symbols of Buddha. So today, Ashoka s lions represent a united India. Now, about 300 real lions live in national parks and nobody can kill (29) because there were only 13 in India (30) 1910! That is a very small number. (CERMAT) 1 fight: bojovat, porazit 2 united: sjednotil, sjednocený 18

19 23 A) on B) with C) of 24 A) but B) because C) or 25 A) What B) When C) How 26 A) --- B) a C) the 27 A) become B) becomes C) became 28 A) country B) country s C) countries 29 A) them B) their C) they 30 A) in B) at C) on 19

20 6. ČÁST ÚLOHY bodů/1bod Přečtěte si článek o chatování. Na vynechaná místa vyberte vhodné slovo z nabídky A H. Na vynechané místo vždy napište písmeno, které patří ke správné odpovědi. Jedna nabídka je navíc a nebude použita. Can we have a chat? Internet chat rooms offer many interesting things but they are problematic, too. You can discuss different topics, choose your nickname and write jokes. You can make new (31) and escape into another world, but it is not always safe. For example, it is not a good idea to meet people from chat rooms in real life. It can be dangerous. In the United States, the FBI sends special (32) into chat rooms. They check the websites and try to find dangerous (33). The British government warns parents and their (34) to be careful and not to give anyone their name, telephone number or address. All good chat rooms have clear rules, a moderator and special software. Then chatting can be very useful. Some (35) use chat in their lessons. They teach their (36) to use it because then they can practice English and learn new things. It is much faster to have a chat than to write letters. You can even 1 discuss homework with your (37). All you need is just a computer and access to the Internet. 1 even: dokonce (CERMAT) A) visitors E) students B) parents F) children C) schoolmates G) friends D) agents H) teachers 20

21 KONEC DIDAKTICKÉHO TESTU 21

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD12C0T01 Maximální bodové hodnocení: 93 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD11C0T03 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzavřeným úlohám. 2.2 Pokyny k otevřeným úlohám ANGLICKÝ JAZYK DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJMZD15C0T01 Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti

ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti ANGLICKÝ JAZYK základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE AJGZD10C0T01 Didaktický test obsahuje 63 úloh. Didaktický test obsahuje dva subtesty, ke každému subtestu

Více

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01

ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 ANGLICKÝ JAZYK AJMZD14C0T01 DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Maximální bodové hodnocení: 63 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS

AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS AKTIVITA 1 OSOBNÍ OTÁZKY PERSONAL QUESTIONS jazyková úroveň: falešní začátečníci, mírně pokročilí pomůcky: příloha 1A, 1B, 1C, 1D postup: odpovídejte na běžné otázky v přítomném čase příklad: How old is

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita Angličtina také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Kateřina Matoušková a Barbora Faktorová Maturita Angličtina e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 3. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2015/2016 Zpracoval: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Schválil: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36

VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů MZ 5 / VY_22_ANJ7_01-36 VY_22_INOVACE_ANJ7_01-36 ZÁZNAMOVÝ ARCH ověření nově vytvořených/inovovaných materiálů Název školy Základní škola Benešov, Jiráskova 888 Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1278 Název projektu Pojďte s námi

Více

ANGLIČTINA pro kombinované studium

ANGLIČTINA pro kombinované studium Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ANGLIČTINA pro kombinované studium cvičení pro 2. semestr Miroslava Weberová a kol. Ostrava 2011 Recenze: Mgr. Radka Juříčková Název: Angličtina pro kombinované

Více

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs

1 Podstatná jména. 1.5 Množné číslo podstatných jmen Množné číslo většiny podstatných jmen tvoříme přidáním s. a dog two dogs Grammar reference text 1 Podstatná jména 1.1 A, an a the Neurčité členy a, an používáme u počitatelných podstatných jmen v jednotném čísle. A u podstatných jmen začínajících ve výslovnosti na souhlásku,

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118.

7 TRAVELLING 8 CULTURE 110. 9 SPORT 118. OBSAH Úvod REFERENčNÍ část PÍSEMNÁ ZKOUšKA POSLECH S POROZUMěNÍM Informace o zkoušce 0. Zkouškové strategie. Cvičení typu pravda / nepravda (true/false). Varianta cvičení výběr odpovědí z více možností

Více

ANGLIČTINA. Osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 - písemná část - TESTOVÝ SEŠIT... Jméno a příjmení... Počet bodů celkově

ANGLIČTINA. Osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 - písemná část - TESTOVÝ SEŠIT... Jméno a příjmení... Počet bodů celkově Jméno a příjmení... Osvědčení o základní znalosti jazyka úroveň B1 - písemná část - ANGLIČTINA TESTOVÝ SEŠIT... POKYNY PRO KANDIDÁTY 1. Písemná část se skládá ze tří částí, které obsahují dva testy na

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz.

Kontakt na redakci: pokud máte pocit, že byste nám chtěli sdělit něco ohledně této knihy, napište, prosím, na adresu: brenkova@grada.cz. Michaela Opršalová Angličtina gramatická cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé Vydala Grada Publishing, a. s. U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus

Week 1 Revision. Put the noun in the plural. 1. a secretary 2. a bus Week 1 Revision Fill in the article A/AN/THE. if necessary. 1. How are.children? 2. I live in.. small house in country. 3. front door of our house is small. 4. girl with.. blue eyes is my sister? 5. Can

Více

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU

ŠKOLA DOBRÉHO STARTU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA DOBRÉHO STARTU Příloha č. 1 RVP ZV - Standardy pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŽEROTÍNOVA 376 1 Obsah : strana Obsah 2 Identifikační

Více

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku

Pre-intermediate. Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice. Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku English for Life Pre-intermediate Czech Companion Slovníček a přehled české mluvnice Gramatika v češtině Nová cvičení Slovníček v češtině MP3 verze slovníčku Tom Hutchinson 2 Grammar reference Lekce 4

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Boy: Can I speak to George?

Více