Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch"

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch V Praze, dne 23. ledna 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 9

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru cestovní ruch Resumé V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB Index očekávání firem, které monitoruje sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je sledována také situace ve vybraných indikativních odvětvích. V rámci šesté vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti cestovního ruchu. Toto odvětví bylo pro analýzu zvoleno již podruhé, a to s více než ročním odstupem, vedle zachycení aktuálních trendů tak analýza umožní i meziroční srovnání. Cílem popisu vývoje tohoto indikativního oboru je zjistit, jakou náladu mají domácnosti, jaké chování lze očekávat od spotřebitelů a jaký ekonomický vývoj je tak pravděpodobný v nejbližší budoucnosti. Podle Českého statistického úřadu výdaje na cestovní ruch výrazně posilovaly především v období Devadesátá léta byla typická velkým zájmem o cestování Čechů do zahraničí, jednalo se o kompenzaci čtyřicetiletého období, kdy nebylo svobodné cestování po světě možné. V publikaci Vybrané aspekty cestovního ruchu České republiky ČSÚ uvádí, že Touha spotřebitelů po cestování po světě, které nebylo ještě před několika lety prakticky možné, stále nebyla uspokojena. Navíc si jej mohli dovolit. Čistý disponibilní důchod domácností, charakterizující komplexní příjmy domácností, se totiž v nominálním vyjádření během těchto tří let zvyšoval v průměru o 18,2 % ročně. Výdaje na cestovní ruch v tomto období se ale patrně nezvyšovaly jen v důsledku posilujících výdajů na soukromé cesty, nýbrž i vlivem častějších výjezdů rezidentů za pracovními úkoly, které spočívaly v pozvolném propojování tuzemské a světové ekonomiky. Výdaje na cestovní ruch rostly i v dalším období, a to až do roku Podle dostupných údajů Českého statistického úřadu se dopad finanční krize v roce 2009 projevil v České republice s mírným zpožděním za Evropou, a to omezením výdajů rezidentů na cestovní ruch o 2,5 %. Slabý růst výdajů byl ale pozorován ještě v roce 2010 (+0,8 %). V následujících třech letech se růst výdajů na cestovní ruch významně zrychlil. V úhrnu za toto období zvýšili Češi výdaje na cestování po zahraničí o 13,8 %, průměrně tedy výdaje v období rostly o 4,6 %. Výhledy do budoucna jsou převážně optimistické. S poptávkou nemají problém cestovní kanceláře, které organizují zahraniční zájezdy, ani tuzemské turistické cíle, ať už hovoříme o návštěvnosti ČSOB Index očekávání firem strana 2 z 9

3 památek, lázní či kempů. Optimismus respondentů dokládají i statistiky, doba pobytů se sice zkracuje, poptávka po zájezdech či návštěvnost všech zmíněných atraktivit však stoupá. Hlavní zjištění Analýza vývoje v oblasti cestovního ruchu opět ukazuje podobně jako závěry kvantitativního šetření mezi firmami na vzrůstající optimismus a očekávané udržení či dokonce zvýšení poptávky v této oblasti. Pozitivní vývoj v české ekonomice za poslední zhruba rok a půl, se i přes zásah České národní banky, který zdražil zahraniční cesty, promítnul i do větší ochoty lidí uvolňovat prostředky na cestování. Podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu významně ovlivnila intervence České národní banky vedoucí k oslabení koruny, změny způsobil i nový občanský zákoník, který umožnil reklamovat tzv. ztrátu radosti z dovolené. Ani jeden ze zmíněných faktorů se však zatím neprojevil zásadním způsobem buď v poklesu poptávky po zahraničních zájezdech v prvním případě, nebo v dramatickém navýšení počtu reklamovaných služeb v případě druhém. ČSOB Index očekávání firem strana 3 z 9

4 Podmínky českého trhu Na českém trhu působí dva typy subjektů, které zjednodušeně řečeno nabízejí zájezdy a další služby v cestovním ruchu. Jsou to cestovní kanceláře, které zájezdy přímo sestavují a nabízejí zákazníkům. Cestovní kanceláře nesou plnou zodpovědnost za realizaci zájezdů a jsou povinny být pojištěny proti úpadku. Druhým typem jsou cestovní agentury, které zájezdy nebo pobyty samy neorganizují, ale pouze zprostředkovávají jejich prodej. Podnikání v cestovním ruchu přímo ovlivnila intervence České národní banky k oslabení koruny, ke které bylo přikročeno v listopadu ČNB v průběhu listopadu 2014 oznámila, že v udržování koruny na hladině kolem 27 Kč za euro bude pokračovat minimálně do roku Cestovním kancelářím se tak zdražují vstupy, což se nutně musí projevit buď ve zvýšení cen, nebo ve snížení marží. Asociace cestovních kanceláří České republiky (ACK ČR) uvádí, že zájezdy pod vlivem intervence ČNB zdražily v průměru o 7 %. Negativní dopad zásahu ČNB potvrzuje i tiskový mluvčí Cestovní kanceláře Fischer Jan Osúch: Velmi negativně na nás dopadla intervence ČNB a devalvace měny. Takové nepředvídatelné a neočekávatelné kroky poškozují trh jako celek. Cestovní ruch je založen na dlouhodobých, často meziročních kontraktech a nečekané měnové výkyvy mu neprospívají. A Jan Osúch ještě dodává: Věříme, že ze strany státu budou obdobné kroky v budoucnu minimální. Byznys podnikatelů v cestovním ruchu mohly negativně ovlivnit i problémy národního dopravce ČSA. ACK ČR uvádí, že pro mnohé cestovní kanceláře se tím zvětšila nejistota v zajišťování dopravy svých klientů, zejména do letních destinací ve Středomoří. Navíc se situace podle ACK ČR změnila především pro malé a střední cestovní kanceláře, které byly nuceny adaptovat se na zcela novou situaci, kdy přibylo mnoho linek do tradičních charterových destinací, které se otevřely veřejnosti a vznikla tak konkurence v možnosti uspořádat si dovolenou v těchto destinacích bez asistence cestovních kanceláří. Dalším specifikem českého trhu je působení různých klubů, jazykových škol, neziskových organizací, realitních kanceláří či sportovních organizací, které nabízejí zájezdy, aniž by musely být na rozdíl od cestovních kanceláří pojištěny. ACK ČR označuje organizování takových zájezdů za nelegální. Přes snahu asociace a tlak na živnostenské úřady i ministerstva se nedaří ve větší míře takové konání postihnout. Poměrně významně mění podmínky pro podnikání v cestovním ruchu i nový občanský zákoník, který mimo jiné zavádí odpovědnost cestovních kanceláří za nemajetkovou újmu klienta. Klienti tak mohou reklamovat tzv. ztrátu radosti z dovolené. Přestože se cestovní kanceláře této změny obávaly kvůli nárůstu počtu reklamací či dokonce soudních sporů, k zásadním změnám v této oblasti podle ACK ČSOB Index očekávání firem strana 4 z 9

5 ČR zatím nedošlo. Počet reklamací narostl o necelých 5 % a případů, kdy klient uplatní právo na újmu z radosti z dovolené, je v řádu jednotek. dodává Jan Papež, místopředseda pro vnější vztahy ACK ČR. Dosavadní vývoj a struktura trhu cestovních kanceláří Segment cestovního ruchu se v minulosti nevyhnul propadu spojenému s celkovým propadem ekonomiky v období ekonomické krize. V roce 2008 byl celkový obrat cestovních kanceláří kolem 50 mld. Kč a až do roku 2011 ročně klesal přibližně o 2,5 mld. Kč. Propad se zastavil v roce 2012, kdy obrat meziročně vzrostl o 7,5 % na 45,5 mld. Kč 1. Krize však nezasáhla trh plošně, podle Stanislava Zímy, marketingového ředitele a tiskového mluvčího EXIM tours se pokles poptávky týkal hlavně levnějších autokarových zájezdů. Podle Jana Papeže pak ekonomická krize postihla cestovní ruch v několika oblastech. První a nejradikálněji zasaženou oblastí byly podle něj služby nabízené firmám: přestali se pořádat tzv. incentivní cesty, přestali se pořádat kongresy a konference, omezil se počet služebních cest. Druhou oblastí jsou rodinné dovolené, tam se krize projevila zkracováním pobytu, a třetí oblastí byla změna cílů cest. Místo do vzdálených destinací se začalo létat do těch bližších destinací. Někteří dokonce místo zahraniční dovolené začali více cestovat po Evropě vlastní dopravou nebo popřípadě po Čechách či do nejbližších zemí, jako je Slovensko nebo Maďarsko, a častěji i do zemí jako je Polsko, kam se dříve vůbec nejezdilo. Situace, kdy je český trh cestovního ruchu poměrně fragmentovaný, se od loňského roku nezměnila. V současnosti zde působí něco okolo dvou tisíc cestovních kanceláří a zhruba deset tisíc cestovních agentur. Česká republika se od zbytku Evropy, kde je situace na trhu cestovních kanceláří značně globalizovaná, liší tím, že trhu dominují domácí operátoři. Ti však mají ve srovnání s významnými nadnárodními hráči horší výchozí podmínky pro vyjednávání s hotelovými řetězci a leteckými společnostmi. V blízké budoucnosti se tak dá očekávat konsolidace českého trhu a vstup velkých zahraničních investorů do českých cestovních kanceláří. 1 Český statistický úřad (ČSÚ) ČSOB Index očekávání firem strana 5 z 9

6 Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/ Praha 5 tel.: Graf 1: Počet registrovaných subjektů v Rejstříku ekonomických subjektů - cestovní ruch činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti z toho činnosti cestovních kanceláří 0 Zdroj: ČSÚ V současnosti jsou hlavními českými operátory EXIM tours (obrat v roce 2013 cca 3,6 mld. Kč), Čedok (2,6 mld. Kč), CK Fischer (2,1 mld. Kč) a FIRO-tour (hospodářské výsledky nejsou k dispozici). Zatímco v loňském roce žádná z oslovených cestovních kanceláří nedosáhla na tržby z roku 2008, letos se to již minimálně jednomu velkému hráči na trhu podařilo. Jedná se o cestovní kancelář EXIM tours, která v roce 2013 překonala tržby z roku 2008 o více než 100 mil. Kč. Na druhou stranu Čedok dosáhl nejnižšího obratu za posledních 6 let. Tab. 1: Obrat největších cestovních kanceláří Čedok (v tis. Kč) CK Fischer (v tis. Kč) EXIM tours (v tis. Kč) ČSOB Index očekávání firem strana 6 z 9

7 Pozn.: V tabulce uvedeny součty tržeb za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb z účetních uzávěrek firem. FIRO-tour hospodářské výsledky nezveřejňuje. Zahraniční dovolená výhledy Vývoj v loňském roce i výhledy na rok současný potvrzují optimismus z předchozího šetření, které bylo uskutečněno na podzim S poptávkou jsme spokojeni, myslíme si, že se opět zvýší nákup zájezdů tzv. First Minute, který vrcholí už během ledna, února a března. odhaduje marketingový ředitel a tiskový mluvčí EXIM tours Stanislav Zíma. Přechod od nákupu zájezdů v režimu Last Minute k First Minute je jedním z hlavních trendů posledních let. Tiskový mluvčí EXIM tours Stanislav Zíma za tím vidí několik faktorů. Stejně jako dříve tak oblíbené Last Minute jsou i First Minute zájezdy cenově zvýhodněné, i když ne vždy tak výrazně. Výběr dovolené už na začátku roku je navíc ale pestřejší, nabídka ještě není tak přebraná a umožňuje tedy zvolit si komfortnější služby v atraktivnějších lokalitách. V neposlední řadě s sebou nákup s předstihem nese praktickou možnost naplánovat si volno v práci včas. Díky včasnému nákupu dovolené v režimu First Minute může zákazník ušetřit tisíce korun a získat pobyt a stravování pro dítě zdarma nebo jen za symbolickou cenu, často i včetně letenky. Rok od roku těchto First Minute nabídek, poskytujících vysoké slevy, využívá více a více našich klientů. dodává Pavlína Pešová z FIRO-tour. Prodej First Minute může být i projevem důvěry v ekonomiku. Dovolit si investovat do dovolené s větším předstihem mohou lidé, kteří spoléhají na to, že budou mít práci a tudíž pravidelný příjem. Podobně jako EXIM tours očekává zvýšení poptávky i cestovní kancelář Fisher: Naše cestovní skupina očekává v roce 2015 dvouciferný růst. Daří se nám v klíčových letních destinacích, výrazný nárůst zaznamenáváme v případě exotických zájezdů a lepší výsledky než v loňském roce očekáváme i u našeho lyžařského alpského produktu. Cestovní kancelář FIRO-tour je se současným stavem poptávky sice spokojena, apetit má však ještě větší. S poklesem počtu klientů se v poslední době nepotýkáme, ale nabídku máme natolik širokou a bohatou, že bychom si poradili a uvítali i větší nárůst poptávky, kapacitně jsme na to vybaveni. ČSOB Index očekávání firem strana 7 z 9

8 Poměr delších cest organizovaných vlastními silami a přes cestovní kancelář či agenturu se v posledních letech výrazně nemění. Zájezdy kompletně organizované cestovními kancelářemi v případě pobytů delších než 4 dny klienti nijak masově neopouštějí. U kratších pobytů se počet individuálně organizovaných cest meziročně zvýšil zhruba o 300 tisíc, počet cest organizovaných cestovními kancelářemi se však ani v tomto případě nemění. Tab. 2: Delší cesty (4 a více přenocování) rezidentů do zahraničí (v tis.) individuální organizace kompletní zájezd s CK/CA ubytování či doprava u CK/CA Tab. 3: Kratší cesty (do 3 přenocování) rezidentů do zahraničí (v tis.) individuální organizace kompletní zájezd s CK/CA ubytování či doprava u CK/CA Zdroj: ČSÚ (Výběrové šetření cestovního ruchu) ČSOB Index očekávání firem strana 8 z 9

9 METODIKA SBĚRU A ZPRACOVÁNÍ DAT Rozhovory: Stanislav Zíma, EXIM tours, marketingový ředitel a tiskový mluvčí Jan Papež, Asociace českých cestovních kanceláří, místopředseda pro vnější vztahy Bohumil Starý, Asociace kempů ČR, předseda Barbora Podhrázská, DRING Consulting (společnost pověřená vedením regionální kancelář Svazu obchodu a cestovního ruchu v Jihomoravském kraji), jednatelka Hana Musílková, Město Kutná Hora, destinační manažer/vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu Jan Otava, CzechTourism, manažer oddělení marketingového výzkumu Jan Osúch, Cestovní kancelář Fischer, tiskový mluvčí Barbora Tintěrová, Infocentrum města Mariánské Lázně, ředitelka Pavlína Pešová, FIRO-tour, yield manažerka a tisková mluvčí Světlana Belanová, CA 4seasons, majitelka Období rozhovorů: Zdroje dat: Český statistický úřad CzechTourism, příspěvková organizace Ministerstva pro místní rozvoj pro podporu cestovního ruchu MMR ČR Asociace českých cestovních kanceláří Regionální centrály cestovního ruchu Městská a turistická informační centra Cestovní agentury a kanceláře KONTAKT Pavla Hávová Mluvčí; ČSOB ČSOB Index očekávání firem strana 9 z 9

Výběr z průzkumu Index očekávání firem

Výběr z průzkumu Index očekávání firem Výběr z průzkumu Index očekávání firem ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU září 2013 ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU V rámci pravidelného reprezentativního šetření, které monitoruje

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech lékárenství V Praze dne 18. května 2015 Zpracoval: Datank s.r.o. ČSOB Tisková zpráva strana 1 z 15 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12.

12 Implementace a monitoring Koncepce státní politiky cestovního ruchu... 141 12.1 Institucionální rozměr podpory cestovního ruchu... 142 12. červen 2012 Obsah ANALYTICKÁ ČÁST... 4 Úvodem... 5 1 Úvodní východiska... 7 2 Význam cestovního ruchu v národním hospodářství ČR... 12 3 Analýza nabídky cestovního ruchu... 17 3.1 Základní turistická infrastruktura...

Více

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020

III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 III. KONCEPCE STÁTNÍ POLITIKY CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE NA OBDOBÍ 2014-2020 duben 2013 Obsah Úvodem... 3 1 Východiska Koncepce... 4 2 Význam cestovního ruchu pro národní ekonomiku ČR... 6 3 Základní

Více

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE

INDIKÁTORY TRENDŮ EKONOMIKY, VNITŘNÍHO TRHU, CESTOVNÍHO RUCHU ODRAZ KRIZE Úvodní poznámka Dosavadní průběh roku 2009 potvrzuje v reálném vývoji jak mezinárodního, tak tuzemského cestovního ruchu očekávané důsledky hospodářské krize. Celosvětové přehledy, jakož i národní statistiky

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Ubytování a stravování dle OKEČ. rok

Ubytování a stravování dle OKEČ. rok 1. Přehled podnikatelských struktur ubytování a stravování (sekce 55) k 30.9.2009 Následující údaje popisují vývoj podnikatelských struktur se zaměřením na ubytování a stravování. Tabulky a grafy jsou

Více

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr.

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020. National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020. www.mmr. Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014-2020 National Tourism Policy of the Czech Republic - 2014-2020 www.mmr.cz Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry of Regional

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pekařský trh

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pekařský trh Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech pekařský trh V Praze, dne 2. ledna 2014 strana 1 z 14 ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V PEKAŘSKÉM OBORU V rámci pravidelného reprezentativního šetření ČSOB,

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová

Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Analýza konkurenčního prostředí firmy Sunny Days, s. r. o. Hana Sedlářová Bakalářská práce 2010 (1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 STAVEBNICTVÍ Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY REZIDENČNÍ PARK BAAROVA 2 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 www.studiestavebnictvi.cz

Více

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014

VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2014 VÝVOJ EKONOMIKY ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 214 Vícetématické informace Praha, 23. 3. 215 Kód publikace: 32193-14 Č. j.: 57 / 215-1 Pořadové číslo v roce: 4 Zpracoval: Odbor Kancelář předsedkyně Ředitel odboru:

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006

Ministerstvo financí ČR. oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Ministerstvo financí ČR oddělení analýz finančního trhu ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2006 Květen 2007 OBSAH 1. SHRNUTÍ... 3 2. MAKROEKONOMICKÁ SITUACE... 5 3. PROSTŘEDKY POUŽITELNÉ NA FINANČNÍM

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH Přehled klíčových ekonomických ukazatelů 5 Úvodní slovo předsedy představenstva 8 Profil společnosti a akcionáři 11 Základní údaje 12 Historie a vývojové mezníky společnosti 12

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Marketingové možnosti malé cestovní kanceláře Marketing possibilities in a small travel agency Markéta Lupáčová Plzeň 2012 Čestné prohlášení

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech opravárenství vozů

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech opravárenství vozů Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech opravárenství vozů V Praze, dne 17. března 2014 strana 1 z 18 ANALÝZA STAVU A OČEKÁVÁNÍ V OBORU AUTOOPRAVÁRENSTVÍ Resumé V rámci pravidelného reprezentativního

Více

Duben přinesl nového premiéra

Duben přinesl nového premiéra Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz číslo 04 / duben 2009 ročník 8 cena 15 Kč Pohádkové zážitky na hradech a zámcích Značka Česká republika nyní zažívá bezprecedentní publicitu,

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více