Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál"

Transkript

1 Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

2 Hlavní zjištění

3 Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy firem se v počátečním období roku 2014 v mezikvartálním srovnání opět mírně zlepšily. Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem ve druhém výzkumu a následném zlepšení ve třetím výzkumu se dalším nárůstem dostala hodnota indexu na své historické maximum, když o 6,1 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). Hodnota indexu očekávání na úrovni 12,4 bodu představuje mírnou převahu optimismu a zlepšení oproti poslednímu kvartálu o 5,7 bodu. 1. složka indexu očekávaný vývoj poptávky: Hlavním důvodem nárůstu indexu je opětovné zvětšení podílu firem, které očekávají zvýšení poptávky. Zvýšení poptávky ve třetím čtvrtletí očekává 50 % firem, což je o 4 procentní body více než v minulém šetření. 2. složka indexu investice: Poměr podílů firem, které očekávají zvýšení a snížení objemu investic v letošním roce ve srovnání s tím minulým, je opět poměrně vyrovnaný. Ve druhém čtvrtletí roku očekává, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni, 44 % firem. Snížení předpokládá 47 % firem. 3. složka indexu plánované rozšíření/omezení podnikání: Strategické postoje k budoucnosti firmy se v mezikvartálním srovnání mírně posunuly ve prospěch zachování podnikání ve stávajícím rozsahu. Podíl firem, které chtějí své podnikání rozšířit, se snížil o 6 procentních bodů a vrátil se tak na hodnotu z předminulého šetření (19 %). Zachovat podnikání ve stávajícím rozsahu chce 69 % a omezit nebo ukončit 8 % firem. 3

4 Hlavní zjištění BUDOUCNOST FIRMY Převahu optimismu potvrzuje i fakt, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, opět mezikvartálně vzrostl, a to o 2 procentní body na 73 %. Spokojenost resp. nespokojenost se současnou ekonomickou situací se drží na stejné úrovni jako v minulém šetření nespokojena je většina firem (61 %), podíl spokojených si udržel svůj nárůst o 6 procentních bodů mezi 2. a 3. šetřením a dosahuje 39 %. 4

5 Index očekávání firem

6 Index očekávání firem 20,4 11,1 10,9 6,3-11,5 17,7 6,7 6,8-4, ,4 11,4-1,3 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 Q4/2013: -11,5-12,6-15,4 Q1/2014: +6,7-29,9 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q2/2014: +12,4 Celkový index Dílčí index vývoje poptávky Dílčí index vývoje objemu investic Dílčí index rozšíření podnikání Vstupující proměnné a mechanismus výpočtu: Do výsledného indexu jsou započítávány rozdíly mezi pozitivními a negativními očekáváními firem. Očekávané zvýšení poptávky očekávané snížení poptávky (v následujícím čtvrtletí) Předpokládané zvýšení investic předpokládané snížení investic (ve srovnání s minulým rokem) Plánované rozšíření podnikání plánované omezení či ukončení podnikání (v následujících 12 měsících) Index může nabývat hodnot od -100 do +100 bodů. Index očekávání firem v mezikvartálním srovnání vzrostl již podruhé za sebou, tentokrát o 5,7 bodu. Po poměrně výrazném poklesu indexu očekávání firem ve druhém výzkumu a následném zlepšení ve třetím výzkumu se dalším nárůstem dostala hodnota indexu na své historické maximum, když o 6,1 bodu překonala index z prvního šetření (Q3/2013). Za nárůstem indexu stojí především zvýšený optimismus ohledně očekávání budoucí poptávky, v menší míře pak o něco větší podíl firem, které očekávají zvýšení investic v letošním roce. Odhad poptávky na třetí kvartální období je zatím nejoptimističtější v celém sledovaném období. 6

7 Očekávaný vývoj poptávky ve třetím čtvrtletí 2014 Otázka: Jak se podle Vás bude vyvíjet poptávka po Vašich výrobcích/službách ve třetím čtvrtletí roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Zvýší se o více než 40 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 2 % 4 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20 % 44 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 20 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 6 % Očekávání zvýšení poptávky Sníží o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 3 % 21 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Polovina firem očekává pro třetí čtvrtletí zvýšení poptávky. Nejčastěji firmy očekávají nárůst poptávky maximálně o 20 %, a to v 44 % případů. Snížení poptávky očekává necelá 1/3 firem, nejčastěji (u pětiny firem) jde o pokles maximálně do 20 %. Pětina firem nedokáže poptávku pro třetí kvartál odhadnout. Po poměrně výrazném propadu pozitivních očekávání vývoje poptávky ve čtvrtém kvartálním období předchozího roku a následném nárůstu na počátku tohoto roku se aktuální podíl firem, které očekávají zvýšení poptávky, dalším nárůstem přiblížil ke svému historickému maximu z prvního šetření (Q3/2013). Firmy, které očekávají zvýšení poptávky, častěji pozitivně hodnotí současnou ekonomickou situaci a kondice těchto firem je charakteristická kontinuálním růstem tržeb v posledních třech letech. Tyto firmy plánují ve srovnání s předchozím rokem vyšší investice a častěji chtějí rozšiřovat své podnikání. Další snížení poptávky očekávají častěji firmy, kterým už delší dobu klesají tržby, současnou ekonomickou situaci spíše kritizují a neplánují zvyšovat investice ani rozšiřovat podnikání. Jedná se spíše o menší firmy, jak z hlediska obratu, tak počtu zaměstnanců. 7

8 Očekávaný vývoj investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem Otázka: Předpokládáte, že celkový objem Vašich investic za tento rok se ve srovnání s minulým rokem: Zvýší se o více než 40 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 3 % 5 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20 % 36 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 31 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 8 % Předpokládané zvýšení investic Sníží o více než 40 % 8 % Nevím/nedokážu posoudit 9 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Více než 2/5 firem očekávají, že jejich investice v letošním roce budou vyšší než loni. Naopak snížení objemu investic na počátku sledovaného období předpokládá 47 % firem. Podíl firem, které chtějí zvyšovat ve srovnání s předchozím rokem investice, kontinuálně roste. Na začátku kalendářního roku se však jedná spíše o předpoklad, na konci roku pak už o hodnocení skutečného stavu. Ke konci roku jsou tak odhady už zpřesněné o reálný vývoj investic. Meziroční srovnání, které může poukázat na trendy v objemu investic firem, tak nabídne až další šetření ze třetího kvartálního období. 8

9 Plánované změny podnikání Otázka: Plánujete v průběhu následujících 12 měsících nějaké změny vašeho podnikání? Podnikání zachovat ve stávajícím rozsahu 69 % Podnikání rozšířit 19 % Podnikání asi omezíte Podnikání asi ukončíte Firmu předáte nástupci v rodině Firmu prodáte 4 % 3 % 1,5 % 1 % Plánované rozšíření podnikání Podnikání asi přerušíte Nevím, až jak se ukáže 0,5 % 2 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Zhruba 2/3 firem plánují zachovat své podnikání ve stávajícím rozsahu. O rozšíření podnikání uvažuje pětina firem. 8 firem ze sta uvažuje o omezení, přerušení nebo ukončení podnikání a prodej nebo předání firmy zvažuje jen minimum oslovených (do 2 %). Podíl firem, které chtějí podnikání rozšířit, mezikvartálně poklesl o 6 procentních bodů. 9

10 Index očekávání podle obratu Míra optimismu firem souvisí s výší obratu. Ve skupině firem s největším obratem nabývá index očekávání výrazně pozitivnější hodnoty, a to 27,3 bodu. Firmy s obratem nad 40 mil. Kč INDEX 27,3 K mírnému nárůstu pozitivních očekávání ohledně poptávky, investic a rozšiřování podnikání došlo v posledním sledovaném období u firem s obratem od 3 do 40 mil. Kč a nad 40 mil. Kč. Očekávání skupiny firem s nejnižším obratem více méně stagnují. Firmy s obratem 3-40 mil. Kč INDEX 15,9 27,3 8,0 3,8 9,8-2,6-11,8 5,8 21,1 15,9 4,1 5,6 Firmy s obratem do 3 mil. Kč INDEX 5,6-12,6 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Obrat do 3 mil. Obrat od 3 do 40 mil. Obrat nad 40 mil. 10

11 Index očekávání podle zaměření firmy EXPORTÉŘI INDEX 38,7 17,4-2,6 3-16,8 17,3 3,9 17,9 12,5 B2B B2C IMPORTÉŘI INDEX 27,5 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/ ,1 5,5-0,9 7,6 0,8-15,2 33,2 38,7 27,5 3,8 8,3-1,5 EXPORT IMPORT DOMÁCÍ TRH B2B INDEX 17,9 B2C INDEX 12,5 Q3/2013 Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 DOMÁCÍ TRH INDEX 8,3 11

12 Minulý a současný vývoj poptávky Nárůst poptávky zaznamenalo v prvním čtvrtletí letošního roku 52 % firem, nejčastěji se jednalo o nárůst v do 20 %, vyšší nárůst poptávky evidovalo 8 % firem. Pokles poptávky vykázalo 42 % firem. Současný vývoj poptávky (pro druhé čtvrtletí) hodnotí většina firem dobře. Zvýšení hlásí 53 % firem, naopak snižování poptávky zaznamenává 37 % firem. Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjela poptávka po Vašich výrobcích/službách v prvním čtvrtletí roku 2014 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Zvýšila se o více než 40 % Zvýšila se v rozmezí 21 až 40 % Zvýšila se v rozmezí 0 až 20 % Snížila se v rozmezí 0 až 20 % Snížila se v rozmezí 21 až 40 % Snížila se o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 3 % 5 % 8 % 7 % 7 % 27 % 44 % Vývoj poptávky odhad a zpětné hodnocení Odhad na Q1/2014 Jak to bylo v Q1/2014 Rozdíl: realita - odhad Sníží o více než 40 % 6 % 7 % 1 % Sníží se v rozmezí 21 až 40 % 8 % 8 % 0 % Sníží se v rozmezí 0 až 20 % 33 % 29 % -4 % Zvýší se v rozmezí 0 až 20% 42 % 47 % 5 % Zvýší se v rozmezí 21 až 40 % 7 % 5 % -2 % Zvýší se o více než 40 % 4 % 4 % 0 % *Podíly bez započítání odpovědi "nevím" 100 % 100 % Otázka: Můžete prosím uvést, jak se vyvíjí poptávka po vašich výrobcích/službách v probíhajícím druhém čtvrtletí ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku? Je vyšší o více než 40 % Je vyšší o 21 až 40 % Je vyšší o 0 až 20 % Je nižší o 0 až 20 % Je nižší o 21 až 40 % Je nižší o více než 40 % Nevím/nedokážu posoudit 2 % 5 % 7 % 5 % 10 % 25 % 46 % 12

13 Očekávaný růst poptávky vs. pokles v následujících třech měsících Zvýšení poptávky častěji očekávají: Snížení poptávky častěji očekávají: Firmy, které jsou spokojeny se současnou ekonomickou situací. Firmy, kterým se zvýšila poptávka v předchozím čtvrtletí. Firmy, které předpokládají zvýšení objemu investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem. Firmy, které plánují rozšířit své podnikání. Firmy, které v poslední třech letech zaznamenaly výrazný nárůst tržeb. Podnikatelé nebo firmy, které se orientují na export nebo import. Mladé firmy, které byly založeny v posledních pěti letech. Firmy, které současnou ekonomickou situaci kritizují. Firmy, kterým se snížila poptávka v předchozím čtvrtletí. Firmy, které předpokládají snížení objemu investic v tomto roce ve srovnání s minulým rokem. Firmy, které plánují v tomto roce firmu prodat nebo alespoň omezit podnikání. Firmy, které zaznamenaly v posledních třech letech výrazný pokles tržeb. Firmy s obratem do 3 mil. Kč. Firmy bez zaměstnanců. Firmy s minimálně 10 zaměstnanci a obratem nad 40 mil. Kč. 13

14 Budoucnost firmy a hodnocení ekonomické situace Otázka: Nakolik jste spokojen se současnou ekonomickou situací z hlediska Vašeho podnikání? Spokojenost s ekonomickou situací 20 % 41 % 4 % 35 % Rozhodně spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Rozhodně nespokojen(a) Q3/ % Q4/ % Q1/ % Q2/ % Téměř 2/3 firem (61 %) vyjádřily nespokojenost se současnou ekonomickou situací, přitom 20 % firem je výrazně nespokojeno. Mírnou spokojenost vyjádřila zhruba třetina firem (35 %), naprostou spokojenost deklarovalo pouze minimum firem (4 %). Výsledky z předchozího šetření, kdy podíl spokojených s ekonomickou situací vzrostl o 6 procentních bodů, byly aktuální hodnotou 39 % spokojených potvrzeny. Otázka: Jak optimisticky nebo pesimisticky se díváte na budoucnost své firmy ve výhledu jednoho roku? Očekávání pozitivní budoucnosti firmy 22 % 5 % 8 % 65 % Velmi optimistický Spíše optimistický Spíše pesimistický Velmi pesimistický 17 % Q3/ % Q4/ % Q1/ % Budoucnost svého podnikání vidí převážná většina (73 %) zástupců firem pozitivně. Q2/ % Narůstající optimismus dokládá i to, že podíl firem, které vidí svou budoucnost ve výhledu jednoho roku pozitivně, se od počátku sledovaného období zvýšil o 10 procentních bodů. 14

15 Struktura vzorku a metodika

16 Struktura vzorku I Oblast podnikání Zemědělství, lesnictví a rybářství 4,0 % Zpracovatelský průmysl 11,6 % Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného 0,4 % Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, 0,4 % Stavebnictví 13,0 % Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 25,8 % Doprava a skladování 2,4 % Ubytování, stravování a pohostinství 5,0 % Informační a komunikační činnosti 2,2 % Peněžnictví a pojišťovnictví 1,8 % Činnosti v oblasti nemovitostí 3,6 % Profesní, vědecké a technické činnosti 12,8 % Administrativní a podpůrné činnosti 2,2 % Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 0,6 % Vzdělávání 2,0 % Zdravotní a sociální péče 1,4 % Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2,4 % Ostatní činnosti 8,4 % Celkem () 100 % Počet zaměstnanců Více než 250 zaměstnanců 1 % zaměstnanců 6 % zaměstnanců 4-10 zaměstnanců Do 3 zaměstnanců Nemám zaměstnance 5 % Obrat 6 % 4 % 47 % 43 % 19 % 34 % 35 % Do 3 mil. Kč 3 mil. 39,99 mil. Kč 40 mil. 299,99 mil. Kč 300 mil. 1,25 mld. Kč 16

17 Struktura vzorku II Počet oborů podnikání Export/import 13 % 25 % 11 % 51 % V jednom oboru Ve 2 oborech Ve třech oborech Ve více oborech 4 % 81 % 7 % 8 % Převážně export Převážně import Převážně domácí trh Jiné Orientace firmy Tempo růstu firmy v posledních třech letech B2C nabízím služby občanům B2B - nabízím služby jiným firmám 70 % 67 % 18 % 5 % Výrazný nárůst tržeb Mírný nárůst tržeb B2A - nabízím služby institucím veřejného sektoru 30 % 33 % 44 % Mírný pokles tržeb Výrazný pokles tržeb NGO nabízím služby neziskovým organizacím 24 % 17

18 Metodika Charakteristika a hlavní cíle výzkumu Telefonické dotazování (CATI) Smyslem výzkumu je pravidelně monitorovat sentiment firem a na základě detailní segmentace odhadnout jejich očekávání do budoucna. Pro srovnání vývoje sentimentu firem je stanoven Index očekávání, který má tři hlavní složky: Očekávání vývoje poptávky Očekávání vývoje investic Plány rozšiřovat/omezovat podnikání V rámci šetření sledujeme také nejčastější bariéry podnikání a názory firem na aktuální ekonomická témata. Každá vlna je doplněna o samostatnou analýzu jednoho z indikativních odvětví. V rámci této vlny šetření jde o výrobce a prodejce nealko nápojů. CATI je telefonický výzkum, jehož hlavními výhodami jsou rychlost sběru dat, nižší náklady na sběr dat a jednoduchá kontrola dotazování. Další výhody: spolehlivé a kompletní vkládání dat, automatická integrace odpovědí či značek z předchozích otázek, automatické filtrování, vyvarování se efektu způsobeného umístěním položek díky standardizované rotaci a náhodnosti položek, data jsou okamžitě k dispozici Délka dotazníku: 20 minut Počet respondentů: Rekrutační kritéria: a) ekonomické odvětví b) obrat v posledním roce 18

19 Děkujeme za pozornost Pavla Hávová Mluvčí ČSOB Zpracovatel průzkumu: Datank s. r. o.

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část)

Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích vývoje příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2010 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní

Více

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI

PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI PRŮZKUM PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ V KOPŘIVNICI ČERVENEC - SRPEN Průzkum podnikatelského prostředí v Kopřivnici OBSAH. ÚVOD.... METODA, TECHNIKA A ORGANIZACE PRŮZKUMU.... PARAMETRY VÝBĚROVÉHO SOUBORU....

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1.- 3. čtvrtletí 2012 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 5 1. 1 Základní charakteristika...

Více

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1

I. Ekonomický vývoj. 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 I. Ekonomický vývoj 1. Základní tendence makroekonomického vývoje 1 Domácí ekonomika vystoupila ve 2. čtvrtletí 2013 z recese, ve které se nacházela od 4. čtvrtletí 2011. I nadále byla v 1. pololetí 2013

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2013 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2013 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru...

4.1.1 Výdaje domácností a veřejné výdaje v ICT sektoru... 15. 4.1.2 Investice v ICT sektoru... 17. 4.1.3 Výdaje na vědu a výzkum v ICT sektoru... 2013 Obsah 1/ Manažerské shrnutí... 1 2/ Úvod... 3 3/ Pozice v rámci EU z hlediska podniků a uživatelů internetu... 4 3.1 Souhrn dosavadního vývoje a identifikace překážek rozvoje... 4 4/ Velikost české

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v 1. pololetí 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v 1. pololetí 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v 1. pololetí

Více

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje

Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Analýza inovačního potenciálu firem Karlovarského kraje Terénní průzkum Závěrečná zpráva Projekt: SRKKK Průzkum inovačního potenciálu firem KVK Zadavatel: Karlovarský kraj, odbor regionálního rozvoje,

Více

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE

STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE STRUKTURA PODNIKATELSKÉHO SEKTORU V PRAZE Analýza a doporučení k cíli projektu Akcelerace Zvyšovat počet podnikatelských subjektů na území hl. m. Prahy v rámci programu Podpory podnikání v Praze Ing. Jiří

Více

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005

Odbor analýz a statistiky. a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Odbor analýz a statistiky Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2005 Duben 2006 OBSAH SEZNAM ZKRATEK 3 ÚVOD 7 SHRNUTÍ TENDENCÍ EKONOMICKÉHO VÝVOJE ZA ROK 2005 7 I. HLAVNÍ TENDENCE

Více

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji

Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských subjektů v Ústeckém kraji Závěrečná zpráva připravila společnost Prosinec 2012 Projekt Průzkum trhu výzkumných a vývojových potřeb podnikatelských

Více

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010

Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz. Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Sekce Evropské unie a mezinárodní konkurenceschopnosti odbor ekonomických analýz Analýza vývoje ekonomiky ČR a odvětví v působnosti MPO za rok 2010 Duben 2011 O B S A H Strana EXECUTIVE SUMMARY... 3 I.

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Květen 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za rok 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 7 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY... 7 I.1.1

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013

Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz Leden 2014 Analýza vývoje ekonomiky ČR za 3. čtvrtletí 2013 O B S A H S H R N U T Í... 3 I. HLAVNÍ TENDENCE MAKROEKONOMICKÉHO VÝVOJE... 6 I.1 VÝKONNOST EKONOMIKY...

Více

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření

Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce. Výsledky šetření Dotazník pro podnikatele Červeného Kostelce Výsledky šetření Realizováno ve spolupráci města Červený Kostelec a společnosti Východočeská rozvojová s.r.o. květen - srpen 2014 Dotazník pro podnikatele Červeného

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013

Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 1 Kvartální analýza českého stavebnictví Q3/2013 www.ceec.eu Poděkování Vážení čtenáři, děkujeme, že využíváte Kvartální analýzu českého stavebnictví

Více

1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi. Absolventi z let 2009-2011

1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi. Absolventi z let 2009-2011 1. Uplatnění absolventů Elektrotechnické fakulty ČVUT v praxi Absolventi z let 2009-2011 Prosinec 2012 1. Úvod Tato zpráva shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na uplatnění absolventů Fakulty elektrotechnické

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Říjen 04 8. vlna Informace o projektu Základní informace Zadavatel výzkumu Česká televize Realizátor výzkumu TNS Aisa Termín sběru dat 5.0. až 3.0. 04 Způsob sběru dat CATI (Computer Assisted Telephone

Více

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014

Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 draft srpen 2014 Integrovaná strategie území místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 1 Integrovaná strategie

Více

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje

Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje závěrečná zpráva Analýza potřeb subjektů tvořící inovační prostředí Zlínského kraje I. Loučková a kol. Analýza potřeb subjektů tvořících inovační prostředí Zlínského kraje Sociotrendy, 2011 ISBN 978-80-904888-2-3

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice

Ekonomické listy. Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup. Dopad ekonomické recese na ekonomickou aktivitu cizinců v České republice Odborný vědecký časopis Centra ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu el 05 Ekonomické listy 2011 3 14 26 45 Měření regionálního HDP: důchodový a produkční přístup Dopad ekonomické recese

Více

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko

Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko Průzkum podnikatelského prostředí - Mikroregion Krnovsko V červnu a červenci 2002 byl mezi zaměstnavateli obyvatel mikroregionu Krnovsko proveden členy Komise pro strategický rozvoj mikroregionu Krnovsko

Více