DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol."

Transkript

1 DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol.

2 Slovník vznikl v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi ; CZ.2.17/3.1.00/ Tato publikace neprošla jazykovou ani redakční úpravou. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Katedra hospodářských dějin Národohospodářská fakulta Vysoká škola ekonomická v Praze Praha 2013

3 Úvodní slovo Výkladový slovník vznikl v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi ; CZ.2.17/3.1.00/ Připravili jej z velké části pracovníci a doktorandi Katedry hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze s cílem zkvalitnit výuku hospodářských a politických dějin a zlepšit tak přípravu budoucích odborníků v rámci magisterského studia. Předkládaná publikace je určena především pro studijní a výukové účely vedlejší specializace Dějiny mezinárodních vztahů, konkrétně pro předměty Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů (5HD413), Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů (5HD411), Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 (5HD409), Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945 (5HD410) a Diskusní seminář (5HD401). Předmět Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů se zabývá problematikou mezinárodních vztahů v kontextu světové ekonomiky se zřetelem na analýzu dopadů vybraných událostí a procesů na mezinárodní hospodářské vztahy. Předmět Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů je zaměřen na roli státu coby dominantního aktéra dějin a mezinárodních vztahů, zároveň představuje alternativní přístupy k historickému výzkumu mezinárodních vztahů. Předměty Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 a Dějiny mezinárodních vztahů po roce 1945 poskytují studentům zevrubný přehled historického vývoje mezinárodních vztahů v 19. a 20. století se zaměřením na vybraná mezinárodně politická, diplomatická i ekonomická témata. Předmět Diskusní seminář nabízí praktický nácvik vědecké argumentace, rozvíjí politickoekonomický styl myšlení, především formou řízené diskuze nad širokým spektrem témat.

4 Obsah 5HD Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář HD Diskusní seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář HD Teorie politických dějin a dějin mezinárodních vztahů seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář... 99

5 10. seminář seminář seminář seminář HD Dějiny mezinárodních vztahů do seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář HD Dějiny mezinárodní vztahy po roce seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář seminář

6 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů

7 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů 1. seminář Pax Romana Pax Romana (latinský výraz pro římský mír) představuje pojem, jímž se označuje období, trvající přes dvě stě let (27 př. Kr. 180) a vyznačující se mírem a prosperitou národů v rámci Římské říše. Tento mír byl zajištěn vojenskou nadvládou Říma nad oblastí Středozemního moře, kde neměl žádného mocenského, ekonomického a kulturního oponenta. Koncept Pax Romana prvně rozpracoval britský historik Edward Gibbon v díle Úpadek a pád Římské říše (The Decline and Fall of the Roman Empire). Pax Americana Pax Americana (latinský výraz pro americký mír) představuje pojem, jímž se označuje historický koncept relativního míru a prosperity, který panoval na západní polokouli či v Euroatlantickém prostoru po skončení 2. světové války do konce Studené války. Tento mír byl zajištěn především prostřednictvím vojenské a ekonomické dominance Spojených států amerických a aktivní zahraniční politikou, rozvíjející intenzivní diplomatické vztahy s ostatními zeměmi. Pax Britannica Pax Britannica (latinský výraz pro britský mír) představuje pojem, jímž se označuje období v letech , které se vyznačovalo relativní mírem a prosperitou. Tento mír byl zajištěn především prostřednictvím námořní dominance Britského impéria. Ačkoli Britské impérium nedisponovalo rozsáhlou pozemní armádou, představovalo hegemona na světových mořích, díky čemuž mohlo efektivně prosazovat svou politiku rovnováhy sil (balance of power) mezi velmocemi. Vídeňský kongres Vídeňský kongres představoval setkání zástupců evropských národů na mírové konferenci, která se konala v letech Za cíl si kladl urovnat politické a územní nároky jednotlivých států po skončení napoleonských válek, a proto se mezinárodní smlouvy nesly v duchu restauračních snah, tj. nastolení původního stavu před Velkou francouzskou revolucí, dosazení legitimních panovnických rodů (legitimismus) a kvietismu, jenž měl být zachován na základě křesťanské solidarity nově vytvořenou Svatou aliancí, v níž měly hlavní slovo Prusko, Rakousko a Rusko. Koncert velmocí Koncert velmocí je pojem, jímž se v mezinárodních vztazích označuje systém rovnováhy sil mezi světovými velmocemi Velká Británie, Prusko (od roku 1871 Německé císařství), Rakouské císařství (od roku 1867 Rakousko-Uhersko), Francie, Itálie (od roku 1861) a Ruska). Používá se pro období od konce Vídeňského kongresu ( ) do vypuknutí 1. světové války v roce 1914, kdy velmoci čelily různým krizím, během nichž se snažily preferovat diplomatické řešení před vojenským střetem. Doktrína svobodného obchodu Doktrína svobodného obchodu představuje pojem, jímž se označuje vládní ekonomická politika, která nesvazuje dovoz a vývoz zboží celními tarify a jež subvencuje některá výrobní odvětví. Svobodný obchod, mezi jehož přední zastánce se řadí ekonomové Adam Smith a David Ricardo, stojí v protikladu merkantilismu. 6

8 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Rovnováha sil Rovnováha sil je označení pro teoretickou myšlenku, že národní bezpečnost je zajištěna ve chvíli, kdy vojenské kapacity států jsou rozloženy takovým způsobem, že žádný z nich není silnější než spojené síly ostatních zemí. Teoretikové rovnováhy sil varují, že když jeden stát získá nějakou mocenskou či vojenskou výhodu, díky níž výrazně posílí, ohrozí tím účinnost a jednotu obranné koalice. Rovnováha sil je také založena na skutečnosti, že státy ve vlastním zájmu společně a aktivně usilují o to, aby tato potencionální nerovnováha v mezinárodním společenství nevznikla. Klasická politická ekonomie Klasická politická ekonomie (někdy též klasická ekonomie) představuje moderní ekonomický směr, mezi jehož přední zastánce se řadili ekonomové Adam Smith, David Ricardo a John Stuart Mill. Dílo Adama Smitha Bohatství národů z roku 1776 se považuje za počátek klasické ekonomické teorie, která prosazuje přirozenou svobodu trhů, protože podle Smithe působení neviditelné ruky trhu jej směřuje k přirozené rovnováze i bez vládních regulačních zásahů. Liberalizace zahraničního obchodu Liberalizace zahraničního obchodu představuje proces v rámci ekonomické liberalizace, jímž se označuje transformace národního obchodu se zahraničními zeměmi do neutrální roviny, tj. bez jakýchkoli vládních regulačních zásahů. Cílem liberalizace zahraničního obchodu je povzbudit zahraniční výměnu tím, že se ponechá větší prostor a volnost soukromým subjektům a svobodnému vývoji tržních mechanismů. Cobden-Chevalierova smlouva Cobden-Chevalierova smlouva představuje pojem, jímž se označuje britsko-francouzská smlouva o svobodném obchodu z roku 1860, kterou signovali Brit Richard Cobden a Francouz Michel Chevalier. Smlouva snižovala francouzská dovozní cla na britské manufakturní zboží; Britové recipročně přistoupili na redukci cel na francouzská vína a lihoviny. Díky těmto krokům došlo ke zdvojnásobení vzájemné obchodní výměny s těmito komoditami v 60. letech 19. století. V roce 1892 byla Cobden-Chevalierova smlouva nahrazena protekčním celním sazebníkem. Richard Cobden Richard Cobden ( ) byl britský průmyslník a radikální liberální státník, který výrazně vstoupil do historie tím, že ve spolupráci s Johnem Brightem založil v roce 1839 Ligu proti obilným zákonům (Anti-Corn Law League) a že v roce 1860 podepsal s Francouzem Michelem Chevalierem smlouvu o svobodném obchodu. Zastával liberální ekonomické názory založené na kritice protekcionismu (tzv. cobdenismus). Spor o obilní zákony Spor o obilní zákony ( ) ve Velké Británii představuje střet mezi zastánci volného obchodu a ochranářských cel. Na jedné straně obilní zákony chránily britské zemědělství před levnou konkurencí ze zahraničí, zvyšovaly cenu chleba, kvůli čemuž rostly výdaje průmyslového dělnictva na tuto základní potravinu, na druhou stranu vyvolávaly odvetná opatření, poškozující britský export. V roce 1839 vznikla Liga proti obilným zákonům (Anti- Corn Law League), mezi jejíž přední představitele patřili průmyslníci z Manchesteru a stoupenci principů volného obchodu Richard Cobden a John Bright. Proti lize se postavili velcí pozemkoví vlastníci, argumentující, že továrníci chtějí levnější obilí, aby mohli platit 7

9 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů nižší mzdy. Nakonec parlament učinil konec protekcionismu a 26. května 1846 přijal Zákon o dovozu (Importation Act), čímž definitivně zrušil obilní zákony. Průmyslová revoluce Průmyslová revoluce představuje proces, jímž se v 18. a 19. století označuje přechod od ruční manufakturní výroby k masové tovární strojové výrobě. Tento proces, který byl iniciován vědeckými a technickými objevy a nalezením nových zdrojů energie, jako první probíhal ve Velké Británii ( ), z níž na několik desetiletí učinil pověstnou dílnu světa. Průmyslová revoluce se později rozšířila i na země na evropském kontinentě a v zámoří. Napoleonské války Napoleonské války představují pojem, jímž se označuje řada válečných konfliktů po skončení válek s revoluční Francií v letech , kdy Francouzské císařství čelilo koalicím evropských států. Ačkoli se Napoleonovi dařilo prosadit své cíle, katastrofické tažení do Ruska v roce 1812 znamenalo počátek jeho konce. Definitivní Napoleonova porážka u Waterloo vedla k restaurování bourbonské monarchie ve Francii a vzniku koncertu velmocí v rámci v systému po Vídeňském kongresu ( ). William Gladstone William Ewart Gladstone ( ) byl britský liberální státník a několikanásobný ministerský předseda. Gladstone, jenž představoval jednoho z nejvýznamnějších liberálních politiků 19. století, se nemalou měrou zapsal do historie především svými sociálními a politickými reformami, mezi nimiž je nejpodstatnější přijetí zákonů o irské půdě, školství a omezení privilegií anglikánské církve. Usiloval i o prosazení autonomie Irska (Home Rule), což vedlo k odchodu unionistů z liberální strany. 8

10 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů 2. seminář Zlatý standard Zlatý standard (též známý jako standard zlaté mince) představuje základní pojem, jímž se v měnovém systému označuje standardní měnová jednotka vázaná na váhu zlata, jež je v ideálním případě konstantní. Zlatý standard sloužil ke krytí národní měny (mince, bankovky) a garantoval její volnou směnitelnost za fixní částku zlata. Cílem zlatého standardu bylo působit jako protiinflační faktor měnové politiky a zamezit nekontrolovatelnému tisknutí nekrytých bankovek. Monometalismus Monometalismus představuje pojem, jímž se v ekonomii označuje peněžní systém, který je založen na existenci jednoho drahého kovu, zpravidla zlata nebo stříbra, jako základního stabilizačního faktoru peněžní soustavy. Nejznámější je zlatý monometalismus, který byl hojně zastoupen v národních měnách od konce 19. století až do vypuknutí první světové války a během něhož zavládla ve světových ekonomikách nebývalá stabilita, umožňující volný pohyb kapitálových prostředků. Bimetalismus Bimetalismus představuje pojem, jímž se v ekonomii označuje peněžní systém, který je založen na souběžném oběhu zlata a stříbra, jejichž vzájemný poměr je vyjádřen fixní hodnotou předepsanou zákonem. Nejznámější bimetalistický systém vznikl ve Spojených státech amerických v letech , které měly k dispozici bohaté zdroje obou drahých kovů. Nevýhoda bimetalismu tkvěla ve skutečnosti, že docházelo k časté fluktuaci vzájemného poměru kovů, vedoucí k systémovému stahování cennějšího kovu. Komoditní standard Komoditní standard představuje pojem, jímž se v ekonomii označuje peněžní systém, který je založen na oběhu jedné či více cenných komodit. Zlatý nebo stříbrný standard představuje nejznámější typ komoditního standartu v historii. Kupříkladu v koloniálních dobách existoval ve Virginii komoditní standard založený na tabáku nebo v 18. století dokonce plnila úlohu oběživa v Japonsku rýže. Bullionismus Bullionismus představuje pojem, jímž se v ekonomické teorii označuje bohatství národa, založeného na drahých kovech (především zlatu a stříbru). Bullionismus, který se v 16. století především rozšířil v Anglii jako hospodářský systém, se dá charakterizovat rovněž jako raná fáze merkantilismu. I když Anglie zlato nebo stříbro přímo netěžila, získávala je z rozsáhlého obchodu. Mezi hlavní teoretiky bullionismu se řadili Thomas Milles ( ) a Gerard de Malynes ( ). Greshamův zákon Greshamův zákon představuje pojem, jímž se v ekonomii označuje princip, v rámci něhož se snaží státy v monometalistickém peněžním systému zabránit nežádoucímu stahování či ztrácení mincí z cennějšího kovu, aby v oběhu nezůstávalo jen oběživo s menší hmotností drahého kovu. Někdy se tento jev nazývá dobré a špatné peníze a je znám od středověku. Jako první tento negativní jev komplexně popsal anglický finančník sir Thomas Gresham ( ), který dospěl k závěru, že stát se mu musí zákonnou cestou tomu bránit a sám včas stáhnout z oběhu kvalitní oběživo. 9

11 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Standard zlaté devizy Standard zlaté devizy představuje pojem, jenž v národním hospodářství souvisí s centralizací emise bankovek. Současně se jedná vedle standardu zlatého slitku o jednu z omezených forem zlatého standardu, umožňující směňování národní měny za zlato jen v limitovaném režimu. Důležitým rysem tohoto systému je držba zahraničních měn směnitelných za zlato jako rezervních měn v zemích, které nemají vlastní dostatečné rezervy zlata ke krytí jejich měn přímo. V rámci standardu zlaté devizy mohly být národní bankovky zemí volně směněny za zahraniční měny, jež byly volně směnitelné za zlato, protože národní oběživo udržovalo fixní kurz ke směnitelným měnám. Standard zlatého slitku Standard zlatého slitku představuje pojem, jímž se v ekonomii označuje princip, pomocí něhož se některé evropské státy pokusily po 1. světové válce obnovit zlatý standard. Současně se jedná vedle standardu zlaté devizy o jednu z omezených forem zlatého standardu, umožňující směňování národní měny za zlato jen v limitovaném režimu. V rámci standardu zlatého slitku mohly být předem dané hodnoty národních bankovek zemí, nemající dostatečné zlaté rezervy ke krytí vlastní měny zlatem, vyměněny za zlaté slitky o určité váze či ceně. Šterlinkový blok Šterlinkový blok (též někdy šterlinková oblast) představuje pojem, jímž se označuje blok zemí především britských dominií a kolonií (později států Britského společenství národů Commonwealthu), které po opuštění zlatého standardu v roce 1931 vytvořily v roce 1935 blok zemí, mající většinu domácích měnových rezerv v britských librách šterlinků, aby jednak udržely paritu vlastní měny k britské libře šterlinků, čímž se nechtěly vázat na zlato a stříbro, jednak posílily hodnotu liber šterlinků. Zpravidla tak země šterlinkového bloku činily kvůli zahraničnímu obchodu a touze o větší ekonomické propojení s mateřskou zemí. Dolarový blok Dolarový blok představuje pojem, jímž se označuje blok zemí (především Kanada a latinskoamerické státy), které se v roce 1933, kdy washingtonská vláda rozhodla o devalvaci dolaru a o opuštění zlatého standardu, seskupily kolem Spojených států amerických a jež udržovaly většinu domácích měnových rezerv v amerických dolarech, aby jednak udržely paritu vlastní měny k dolaru, čímž se nechtěly vázat na zlato a stříbro, jednak posílily hodnotu amerického dolaru. Zlatý blok Zlatý blok představuje pojem, jímž se označuje blok zemí, které během Velké hospodářské krize v první fázi neopustily zlatý standard a nedevalvovaly měny jako Velká Británie a Spojené státy americké a jež se sdružily do tzv. zlatého bloku v čele s Francií. Francie zpočátku odolávala tlakům na domácí měnu, protože nebyla závislá na zahraničním obchodě jako anglosaské země, a proto se snažila k sobě ekonomicky připoutat státy střední a jihovýchodní Evropy. Koncem roku 1931 však krize zasáhla i Francii a zlatý blok se postupně zhroutil. 10

12 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Brettonwoodský měnový systém Brettonwoodský měnový systém představuje mezinárodní měnový systém, jehož základy byly z americké iniciativy položeny na konferenci 44 států v Bretton Woods (New Hampshire) v červenci Došlo zde i k založení Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního měnového fondu. Hlavní slovo měly na jednání USA a Velká Británie. Jednající se zavázali dodržovat pevně stanovené směnné kurzy a neomezovat pohyb mezinárodního kapitálu. Americký dolar získal status oficiální celosvětové rezervní měny, od které navíc budou směnné kurzy měn ostatních zemí odvozeny. Současně Spojené státy musely garantovat směnitelnost dolaru za zlato v pevně stanoveném kurzu 35 dolarů za trojskou unci zlata (jednalo se o jistou formu zlatého standardu). 11

13 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů 3. seminář Teorie hegemonní stability Teorie hegemonní stability představuje v mezinárodních vztazích teorii, která je založena na předpokladu, že mezinárodním systém zůstává politicky a ekonomicky stabilní, pokud existuje jeden dominantní národní stát neboli hegemon. Úpadek a následný mocenský pád hegemona podle teorie hegemonní stability snižuje pravděpodobnost na existenci stabilního systému mezinárodních politických a ekonomických vztahů. Pozlacený věk Pozlacený věk představuje pojem, jímž se ve Spojených státech amerických označuje období, následující po válce Severu proti Jihu do počátku 20. století. Termín je odvozen od románu spisovatelů Marka Twaina a Charles Dudley Warnera The Gilded Age: A Tale of Today, který satiricky reaguje na pozlacenou éru spojenou s rozsáhlým ekonomickým růstem a industrializací v amerických dějinách na jedné straně a nemalými skrytými sociálními problémy na straně druhé. Politika otevřených dveří Politika otevřených dveří představuje pojem, jímž se v zahraniční politice označuje koncept, že žádná velmoc nemá mít výhradní kontrolu či sféru vlivu na určitém území. Ačkoli politiku otevřených dveří původně formulovali Britové v souvislosti s první opiovou válkou s Čínou ( ), výrazněji se termín rozšířil v zahraničněpolitických vztazích v roce 1899, kdy americký státní tajemník John Hay vyzval zainteresované velmoci v Číně, aby nebránily svobodné využívání přístavů v jejich sférách vlivu. Princip reciprocity Princip reciprocity představuje v mezinárodních vztazích pojem, kterým se označuje vzájemnost ve vztazích mezi státy. Reciprocita se především projevuje stejným přístupem, kladným či záporným, jednoho státu vůči druhému jak v zahraničněpolitických otázkách, tak ekonomických. Principu reciprocity se zpravidla využívalo k při změnách celních tarifů, garantování autorských práv, uznávání soudních rozsudků či režimu pobytu cizích státních příslušníků. Izolacionismus Izolacionismus představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje politická doktrína, izolující jednu zemi od záležitostí, dotýkající se ostatních národů (aliance, celní tarify, zahraniční obchod, mezinárodní smlouvy aj.). Státy praktikující izolacionismus jsou zpravidla přesvědčeny o správné cestě svého vývoje. Na jedné straně do značné míry zastávají zásady neintervence a přejí si udržet mír se zahraničními národy, na druhé straně se uchylují k ekonomickému protekcionismu. Payne-Aldrichův celní sazebník (Payne-Aldrich Tariff Act) Payne-Aldrichův celní sazebník představuje v ekonomii pojem, jímž se označuje zákon z roku 1909, pojmenovaný na počest předkladatelů Serana R. Paynea a Nelsona W. Aldriche. Zákon snižoval celní tarify pro zboží importované do Spojených států amerických. S vydáním zákonu souviselo i zřízení výboru, zaměřeného na zkoumání problematiky změn celních sazebníků a jejich vlivu na národní hospodářství. 12

14 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů McKinleyho celní sazebník (McKinley Tariff Act) McKinley celní sazebník představuje v ekonomii pojem, jímž se označuje zákon z roku 1890, pojmenovaný na počest předkladatele Williama McKinleyho. Zákon zvýšil v průměru o 50 % clo na importované zboží do Spojených států amerických ve snaze ochránit domácí producenty průmyslového zboží před levnější zahraniční konkurencí. McKinley Tariff představoval vrchol tehdejšího protekcionismu ve Spojených státech amerických. Underwoodův celní sazebník (Underwood Tariff Act) Underwoodův celní sazebník (někdy označovaný jako Revenue Act) představuje v ekonomii pojem, jímž se označuje zákon ve Spojených státech amerických z roku 1913, pojmenovaný na počest předkladatele Oscara Underwooda. Zákon znovu vyhlásil federální daň z příjmu a snížil základní celní sazbu ze 40 % na 25 %, tj. na nižší úroveň než stanovil Payne-Aldrichův celní sazebník v roce Progresivismus Progresivismus představuje v politické filozofii a historii pojem, jímž se označuje směr, usilující o postupný politický, ekonomický a sociální pokrok. Progresivistické (pokrokové) hnutí vznikalo na přelomu 19. a 20. století v Evropě a v Kanadě a reagovalo na rozsáhlé sociální změny, způsobené především překotnou industrializací v průběhu 19. století. Představitelé progresivismu se snažili zlepšit pracovní podmínky žen a omezit práci dětí. Dolarová diplomacie Dolarová diplomacie představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje koncept zahraniční politiky Spojených států amerických především z dob prezidenta Howarda Tafta vůči zemím Latinské Ameriky a Dálnému východu. Vláda a některé korporace ze Spojených států amerických využívaly ekonomických, diplomatických a vojenských nástrojů, aby ovlivnily tamní státy do té míry, jež by jim umožnila získat mimořádné ekonomické postavení na tamních trzích. Imperiální preferenční systém Imperiální preferenční systém představuje ekonomii pojem, jímž se označuje soubor recipročních celních sazebníků nebo smluv o volném obchodu, dojednaný mezi dominiemi a koloniemi Britského impéria. Na počátku 20. století byly imperiální preference zvažovány jako jeden z možných způsobů většího hospodářského propojení jednotlivých částí Britského impéria a současně posílení ekonomické pozice mateřské země. Do značné míry se jednalo o reakci na vzrůstající konkurenci ze strany Německa a Spojených států amerických, uplatňující více zásady protekcionismu než volného trhu. Doložka nejvyšších výhod Doložka nejvyšších výhod představuje v mezinárodních hospodářských vztazích a politice pojem, jímž se označuje úroveň smluv, vyjednaných mezi dvěma státy, v oblasti mezinárodního obchodu. Termín znamená, že signující země si na základě reciproční doložky nejvyšších výhod poskytovaly stejné hospodářské výhody (kupříkladu nízké celní tarify nebo importní kvóty). V realitě doložka nejvyšších výhod mezi dvěma státy znamenala automaticky stejně výhodné smluvní podmínky, pokud jeden z nich je poskytl třetí zemi. 13

15 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů 4. seminář Čtrnáct bodů Čtrnáct bodů představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označují podmínky amerického mírového návrhu pro ukončení 1. světové války, které ve svém prohlášení předložil prezident Spojených států amerických Woodrow Wilson 8. ledna Kladly důraz především na svobodu moří, snižování stavu armád, rovnoprávné podmínky odchodu, navrácení Alsaska a Lotrinska do francouzských rukou, úpravu koloniálních říší, autonomní vývoj národů ve střední a východní Evropě aj. Čtrnáct bodů nakonec dohodoví spojenci přijali a stal se východiskem pro jednání o poválečném uspořádání. Společnost národů (Liga národů) Společnost národů (Liga národů) byla mezinárodní organizací v období mezi dvěma světovými válkami. Vznikla v roce 1919 na základě mírových jednání ve Versailles a usilovala pomocí zásad kolektivní bezpečnosti udržet světový mír. Z tohoto důvodu prosazovala omezení zbrojení, aby se minimalizovaly mezinárodní spory, jež se v případě vzniku měly řešit arbitráží, nikoli vojenskou silou. Ačkoli se Společnost národů snažila aktivně vystupovat v krizích, které zasáhly světové společenství v meziválečném období, absence účinných nástrojů proti agresorovi, nedůvěra některých členů v ideály Společnosti a v neposlední řadě i neochota některých států dát přednost mezinárodním zájmům před vlastním národním ziskem vedla k tomu, že Společnost nezabránila expanzivní politice Německa, Itálie a Japonska ve 30. letech 20. století. Pařížské mírové smlouvy Pařížské mírové smlouvy představují v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označují mírové smlouvy s poraženými Ústředními mocnostmi (Německo, Rakousko, Maďarsko, Bulharsko a Turecko). Mírové smlouvy vyplynuly z jednání na Versailleské mírové konferenci (někdy též Pařížská mírová konference) v letech , kdy největší dohodové státy jako Francie, Velká Británie a Spojené státy americké řešily uspořádání po 1. světové válce. Soubor mírových smluv vznikal postupně a to s Německem ve Versailles, s Rakouskem v Saint-Germain-en-Laye, s Maďarskem v Trianonu, s Bulharskem v Neuilly a Tureckem v Sèvres a Lausanne. Smlouva z Versailles Versailleská mírová smlouva představuje hlavní smlouvu vzešlou z Pařížské mírové konference v roce Smlouvu uzavřely vítězné dohodové státy (kromě Spojených států amerických, které ji neratifikovaly) s Německem, jehož zástupci ji museli podepsat bez možnosti jednat o jejím obsahu. Německo bylo nuceno přijmout veškerou zodpovědnost za rozpoutání 1. světové války, platit značné válečné reparace dohodovým zemím, ztrátu zámořských držav a některých evropských území a omezit ozbrojené síly. Versailleský systém Versailleský systém (někdy též Versailleský mírový systém) představuje pojem, jímž se označuje v mezinárodních vztazích řád, který vzešel z jednání Versailleské mírové konferenci (někdy též Pařížské mírové konference) v letech a jenž do značné míry ovlivňoval vztahy mezi evropskými státy v meziválečném období. Významným symbolem versaillského mírového uspořádání bylo zřízení Společnosti národů, jež usilovala pomocí zásad kolektivní bezpečnosti především udržet evropský mír. 14

16 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Washingtonský systém Washingtonský systém představuje pojem, jímž se označuje v mezinárodních vztazích řád, který vzešel z jednání na Washingtonské námořní konferenci (někdy též Washingtonské odzbrojovací konferenci) v letech a jenž do značné míry ovlivňoval vztahy mezi zeměmi (Spojené státy americké, Japonsko, Velká Británie, Belgie, Portugalsko, Francie, Itálie, Nizozemí a Čína) na Dálném východě v meziválečném období. Během jednání se smluvně schválilo omezení námořního zbrojení, potvrdila se nezávislost Číny a dosáhlo utlumení expanzivních aktivit Japonska, které ve 30. let 20. století představuje hlavního narušitele stability Washingtonského systému. Georges Clemenceau Georges Benjamin Clemenceau ( ) byl francouzský novinář, státník a několikanásobný ministerský předseda, jenž dovedl Francii k vítězství v 1. světové válce. Ve francouzské politice nesmazatelně působil od roku 1870, kdy do ní vstoupil jako vůdce Radikální strany. V ministerských postech si počínal velmi nekompromisně, což mu vyneslo přezdívku tygr (le tigre). Georges Clemenceau současně do značné míry představoval hlavního architekta Versailleského mírového systému, který byl dojednán na Pařížské mírové konferenci, a předního zastánce tvrdého míru vůči poraženému Německu. David Lloyd George David Lloyd George, první hrabě z Dwyforu, ( ) byl britský liberální politik, státník, a ministerský předseda, jenž dovedl Velkou Británii k vítězství v 1. světové válce. Během svého působení jako ministr financí získal nemalé renomé, neboť je pokládán za klíčovou osobu, jež položila základy moderního sociálního státu ve Velké Británii. Vedle francouzského ministerského předsedy Georgese Clemenceaua představoval i nejvlivnější osobu na Pařížské mírové konferenci, řešící mírové uspořádání po 1. světové válce. Reparace Reparace (někdy též válečné reparace) představují v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označují platby ze strany poražené země, kompenzující majetkové i nemajetkové škody, újmy a utrpení z období válečného konfliktu vítězné zemi či koalici států. Všeobecně se spíše preferuje, aby zajištění plnění válečných reparací proběhlo prostřednictvím peněžních plateb či ve formě odvodu předem specifikovaného zboží, než přímou anexí území poraženého státu a následného násilného výběru ze strany vítězné země či koalice. Velmi často jsou reparace i podmínkou k uzavření mírové smlouvy. Rúrská krize Rúrská krize představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje okupace Porúří belgicko-francouzskými vojsky v lednu 1923 v reakci na neplnění válečných reparací ze strany Německa, vyplývající z Versailleské mírové smlouvy z roku Německá vláda Wilhelma Cuna zareagovala vyhlášením politiky pasivní resistence na obsazených územích, což vedlo k destabilizaci německého hospodářství, jež zachvátila hyperinflace, vedoucí k pádu měny. Krize skončila v září 1923, kdy nastoupil nový kabinet Gustava Stresemanna, který zavedl tzv. rentovou marku, díky níž se podařilo stabilizovat německou ekonomiku, a jenž zahájil politická jednání mezi zástupci Německa, Francie, Velké Británie a Spojených států amerických o budoucí podobě plnění reparačních povinností. 15

17 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Hyperinflace Hyperinflace představuje v ekonomii pojem, jímž se označuje extrémně vysoká míra inflace zpravidla přesahující 100% úroveň. V rámci národního hospodářství dochází k překotnému zhroucení základních ekonomických vztahů, což způsobuje rozpad peněžního systému do té míry, že oběživo ztrácí reálnou hodnotu. Z poptávky a nabídky jsou tak peníze vytlačeny směnou zboží. Hyperinflace často představuje sekundární jev, doprovázející především válečné konflikty a způsobující hluboký sociálně-politický rozkol, destabilizující státní útvary. Standard zlaté devizy Viz 2. seminář Standard zlatého slitku Viz 2. seminář Konference v Lausanne Konference v Lausanne představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje setkání zástupců Francie, Velké Británie a Německa s cílem dosáhnout dohody o pozastavení reparačních plateb, uvalených na Německo po 1. světové válce v rámci Versailleské mírové smlouvy. Jednání se konala v době prohlubující se Velké hospodářské krize (v červnu a červenci 1932) ve švýcarském Lausanne, kde došlo k dohodě o vyhlášení moratoria na placení válečných reparací, protože německé hospodářství se ocitlo v hluboké ekonomické depresi. 16

18 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů 5. seminář Izolacionismus Viz 3. seminář Půjčky svobody (Liberty Loans) Půjčky svobody (Liberty Loans) představují v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označují válečné půjčky zorganizované ze strany Spojených států amerických za 1. světové války na podporu spojeneckého úsilí. Jejich upsání reagovalo i na jistou vlnu patriotismu, která se mezi Američany vzedmula, a ochotu podpořit dohodové státy svými úsporami. Během let se podařilo shromáždit prostřednictvím čtyř sérií Půjček svobody, do nichž se zapojilo přibližně 100 mil. Američanů, 17 mld. USD. Půjčka vítězství (Victory Loan) Půjčka vítězství (Victory Loan) představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se specificky označuje pátá a současně poslední z řady Půjček svobody, jež byly zorganizované ze strany Spojených států amerických na podporu spojeneckého úsilí. Půjčka vítězství byla upsána v dubnu 1919 s primárním cílem ekonomicky podpořit poválečný vývoj ve válkou poničených dohodových zemích a snížit tak poválečné útrapy civilního obyvatelstva. Díky ní se podařilo shromáždit za poměrně krátkou dobu 4,5 mld. USD. Woodrow Wilson Thomas Woodrow Wilson ( ) byl 28. prezident Spojených států amerických v letech a dovedl zemi k vítězství v 1. světové válce. Před svým zvolením do úřadu prezidenta za Demokratickou stranu patřil mezi významné vysokoškolské autority v oblasti práva a politické ekonomie, a proto jako prezident prosadil nemalé množství úspěšných správních a daňových reforem. Když Spojené státy americké vstoupily do 1. světové války, zapojil se Wilson do úsilí o světový mír jednak přednesením mírového návrhu pro ukončení války (Čtrnáct bodů) v lednu 1918, jednak plánem na vytvoření Společnosti národů, jež měla pomocí zásad kolektivní bezpečnosti udržet světový mír. Warren Harding Warren Gamaliel Harding ( ) byl 29. prezident Spojených států amerických v letech Před svým zvolením do úřadu prezidenta za Republikánskou stranu patřil mezi významné vydavatele novin a v Senátu působil jako dlouholetý senátor za Ohio. Vzhledem k tomu, že měl plnou důvěru jen ke svým spolupracovníkům z Ohia, kterým se přezdívalo Ohijský gang, přivedl je do Bílého domu, kde se zapletli do velkých korupčních afér a skandálů, kvůli nimž se na Hardinga snesla nemalá kritika. Nejvýznamnější případ korupce představovala úplatkářská aféra Teapot Dome, kvůli níž byl jeden člen kabinetu a několik jeho spolupracovníků zatčeno. Před vypuknutím skandálu Watergate znamenala aféra Teapot Dome největší skandál v amerických dějinách. Calvin Coolidge John Calvin Coolidge ( ) byl zvolen jako kandidát Republikánské strany 30. prezidentem Spojených států amerických v letech Oproti Hardingovi byl Coolidge vnímán Američany pozitivně, neboť proslul svou poctivostí a šetrností. Usiloval o snížení daňové zátěže pro obyvatelstvo a všeobecného zadlužení a proslul i vydáním zákonů, omezující imigraci Japonců a Číňanů do Spojených států amerických. Během období, kdy zastával úřad prezidenta, se prohloubil americký izolacionismus, protože Coolidge přijal 17

19 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů politiku nevměšování se do zahraničních záležitostí, což vyvrcholilo signováním Briand- Kelloggova paktu v roce 1928, především vůči Evropě, i když současně zesílil politický vliv Spojených států amerických v Latinské Americe. Reparační komise Reparační komise (též někdy Mezispojenecká reparační komise) představuje pojem, jímž se označuje mezinárodní komise ( ), ustanovená spojeneckými vládami po skončení 1. světové války v souvislosti s články Versaillské mírové smlouvy, předepisující Německu zaplatit válečné reparace. V rámci přípravné fáze vypočítávala komise celkovou sumu reparací, které v květnu 1921 vyčíslila na 132 mld. zlatých marek, které měli Němci zaplatit v rámci ročních splátek jako odškodnění dohodovým spojencům. V následujících letech dohlížela na splácení reparací, které se na základě Dawesova (1924) a Youngova plánu (1929) snížily a platby modifikovaly. Rúrská krize Viz 4. seminář Dolarový déšť Dolarový déšť představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje řada půjček a investic ze strany Spojených států amerických k podpoře německého hospodářství. Rúrská krize iniciovala jednání mezi zástupci Německa, Francie, Velké Británie a Spojených států amerických o budoucí podobě plnění reparačních povinností. Přijetí Dawesova plánu z roku 1924, upravující dosavadní výši a způsob placení válečných reparací ze strany Německa vítězným státům, představovalo provázání aspektu ekonomického oživení Německa se schopností Němců platit předepsané reparační povinnosti. Prostřednictvím finančních půjček zvaných dolarový déšť došlo k navázání Německa na anglo-americký ekonomický svět. Dawesův plán Dawesův plán představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje mezinárodní dohoda z roku 1924, modifikující dosavadní výši a způsob placení válečných reparací ze strany Německa vítězným státům. Dawesův plán reagoval na neschopnost Německa splácet předepsané reparace, které stanovila Reparační komise v květnu 1921, což způsobilo Rúrskou krizi. Spojené státy americké iniciovaly jednání pod vedením severoamerického finančníka Charlese Dawese, jenž si kladl za cíl nově provázat reparační plnění s plánem hospodářského oživení Německa. Spojenecká reparační komise následně přijala schéma, umožňující platit Německu podle jeho ekonomických možností. Současně pevně stanovila strop a výši ročních splátek, které se rok od roku zvyšovaly a postavila německou centrální banku (Reichsbank) pod mezinárodní dohled. Youngův plán Youngův plán představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje mezinárodní dohoda z roku 1929, modifikující dosavadní výši a způsob placení válečných reparací ze strany Německa vítězným státům. Po přijetí Dawesova plánu v roce 1924 se ukázalo, že je potřeba definovat časové údobí splácení, a proto výbor, zasedající v Paříži, pod předsednictvím severoamerického finančníka Owena D. Younga a snížil celkovou částku, jež měla být ze strany Německa uhrazena, na 121 mld. říšských marek splatných v 59 ročních splátkách. Youngův plán zrušil i mezinárodní kontrolu Říšské banky. Německo následně zaplatilo pouze jednu splátku v roce

20 5HD413 Ekonomické aspekty mezinárodních vztahů Hooverovo moratorium Hooverovo moratorium představuje v mezinárodních vztazích pojem, jímž se označuje veřejné prohlášení prezidenta Spojených států amerických Herberta Clarka Hoovera z roku 1931 na podporu mezinárodního hospodářství těžce otřesené Velkou hospodářskou krizí. Na základě Hooverova moratoria měly být na jeden rok zastaveny všechny platby (včetně běžících úroků), mající nějakou spojitost s 1. světovou válkou (válečné reparace, mezispojenecké dluhy). Navzdory velkým nadějím, které do tohoto moratoria vkládal Hoover, nesetkalo se všeobecnou kladnou reakcí především ze strany Francie a nepodařilo se mu odvrátit ekonomický propad v Evropě. Herbert Hoover Herbert Clark Hoover ( ) byl 31. prezident Spojených států amerických v letech Před svým zvolením do úřadu prezidenta jako kandidát Republikánské strany vynikl především organizováním humanitární pomoci válkou poničené Evropě. Hooverovo působení v úřadu prezidenta do značné míry ovlivnilo vypuknutí Velké hospodářské krize po krachu na newyorkské burze. Hoover se pokusil zmírnit ekonomické dopady krize, a proto vyhlásil tzv. Hooverovo moratorium, zastavující na jeden rok zastaveny všechny platby (včetně běžících úroků), mající nějakou spojitost s 1. světovou válkou (válečné reparace, mezispojenecké dluhy). Po skončení 2. světové války navázal na své zkušenosti s koordinací distribuce humanitární pomoci a organizoval potravinové dodávky válkou poničené Evropě. Zlatá dvacátá léta ( Roaring twenties ) Roaring twenties představuje pojem, jímž se označuje ve 20. letech 20. století kulturní dekáda ve světových metropolích (především v New Yorku, Londýně, Paříži a Berlíně), spojená s výrazným hospodářským vzestupem. Byla to éra spjatá s nebývalým rozvojem ve společenské oblasti, kultury a umění. Dochází k masovějšímu rozšíření používání automobilů, telefonů, kinematografie a dalších produktů začínající konzumní společnosti. Toto období ukončilo vypuknutí Velké hospodářské krize po krachu na newyorkské burze. Krach na Newyorské burze Krach na Newyorské burze (též někdy Černý čtvrtek) představuje pojem, jímž se označuje katastrofický propad na burze v New Yorku na konci října V následné panice došlo k řetězovému zhroucení celého trhu s cennými papíry, stažení bankovních aktiv amerických bank z Evropy a překotnému vybírání vkladů ze strany střadatelů, což odstartovalo Velkou hospodářskou krizi, která ovlivňovala světové hospodářství následující dekádu a jež zasáhla západní průmyslové země. Fordney-McCumberův celní sazebník (Fordney-McCumber Tariff Act) Fordney-McCumberův celní sazebník představuje v ekonomii pojem, jímž se označuje zákon z roku 1922, pojmenovaný podle předkladatelů Josepha Fordneye a Portera McCumbera. Celní sazebník prosadili konzervativní republikáni navzdory výtkám liberálních demokratů. Zákon zvýšil celní ochranu výrobců průmyslového zboží a producentů zemědělských komodit ve Spojených státech amerických před levnější zahraniční konkurencí. V reakci na Fordney- McCumberův celní sazebník většina amerických obchodních partnerů zvýšila vlastní cla na podobnou úroveň, a proto koncem 20. let 20. století někteří američtí průmyslníci (kupříkladu Ford) začali požadovat odvolání tohoto celního sazebníku, svazující americký export. 19

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek

Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Ekonomická propedeutiky Ekonomické důsledky válek Válka Válka starého typu - lokálně omezená - časově omezená - nájemní armády - mezi oběťmi převažujíc vojáci - boj mezi státy (panovníky) Moderní válka

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Mezinárodní finance a rozvoj Vladan Hodulák Osnova Měnový finanční systém Kapitálové toky Dluhová krize RZ Mezinárodní instituce Jak z toho ven? Měnový finanční systém Měnový systém soubor vztahů národních

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Mezinárodní trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Mezinárodní měnový systém soustava devizových trhů, jejímž prostřednictvím jsou jednak

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky

Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky Změny postavení EU a USA v globální ekonomice a jejich důsledky PhDr. Jiří Malý, Ph.D. ředitel Institutu evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační konference Postavení a vztahy Evropské

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Mezinárodní trh peněz

Mezinárodní trh peněz Mezinárodní trh peněz Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Mezinárodní trh peněz zprostředkovává přístup cizinců k národní měně a domácích subjektů k cizím měnám. - valuty - devizy - devizový trh, devizové

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ KRIZE.notebook. November 27, 2014 Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost, zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu, chudoba přináší pokoru a pokora přináší mír. ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ XI 19 23:13 1 XI 17 21:57 2 SVĚTOVÁ HOSPODÁŘSKÁ

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti

Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Vývoj bankovnictví v ČR od roku 1918 do současnosti Martin Vancl 10.4.2011 Bankovnictví po 1. světové válce Počátek vzniku československého bankovnictví, rozpad Rakousko-Uherska Bankovní soustava vznikla

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Jaromír Hanzal Obecná charakteristika www.moderni-dejiny.cz První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Zánik 4 monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Ruska a Osmanské říše Vznik

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace

Základy ekonomie II. Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Základy ekonomie II Téma č. 4: Mezinárodní obchod, platební bilance, ekonomická integrace Struktura Mezinárodní ekonomické vztahy Platební bilance Důvody mezinárodního obchodu Absolutní a komparativní

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce

Světová ekonomika. Hlavní mezinárodní finanční instituce Světová ekonomika Hlavní mezinárodní finanční instituce Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Problémy mezinárodní politiky

Problémy mezinárodní politiky Problémy mezinárodní politiky Zahraniční politika jedna z klíčových oblastí působení státu zabezpečuje vztahy s jinými státy, společenstvími států a s mezinárodními organizacemi Cíle zahraniční politiky

Více

Synergické efekty členství ČR v EU

Synergické efekty členství ČR v EU Synergické efekty členství ČR v EU Ing. Jiří Paroubek VŠ BIBS 27. 3. 2014 EU, evropský projekt vznikl na počátku jako projekt německo-francouzské spolupráce překonávající vše negativní ve vzájemných vztazích

Více

EVROPA A USA 1918-1933

EVROPA A USA 1918-1933 EVROPA A USA 1918-1933 ÚLOHA 1: Časová osa. Přiřaďte následující události k časovým údajům. krach na NY burze Dawesův plán Pařížská mírová konference začátek druhé světové války 1919 1924 1929 1939 poválečná

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn

Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh. nická mezinárodn Makroekonomie 7 - Platební bilance, devizový trh Obchodní a platební bilance. Věřitelská a dlužnick nická země. Devizový trh a měnový kurz. Systémy měnovm nových kurzů. Měnové kurzy a mezinárodn rodní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU

23.1.1996 Premiér Václav Klaus podal oficiální žádost České republiky o členství v EU ČR v EU Základní přehled historie vstupu České republiky do Evropské unie 1988 ČSSR a Evropská společenství navázaly diplomatické styky 1990 ČSFR podepsala dohodu o obchodní a hospodářské spolupráci s

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC

Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC Vydáno: AUDITOR spol. s r. o., 30. 3. 2012 Kolaps v objemu obchodních úvěrů ve Spojených státech oproti rychlému růstu v zemích BRIC - Dvojnásobný nárůst v zemích BRIC - V mnoha evropských zemích stále

Více

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st.

GLOBALIZACE. 1.vlna globalizace: druhá polovina 19.st. význam průmyslové revoluce a koloniální expanze 2.vlna globalizace: konec 70 let 20.st. GLOBALIZACE Globální - celosvětový Globalizace propojení (propojení) světa v jednu velkou společnost Dochází k odstraňování překážek v mezinárodním pohybu: 1)lidí 2)zboží 3)peněz 4)myšlenek 5)informací

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu

Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Kvalita stravování zpráva Výzkumné služby Kongresu Luboš Plamitzer 1. Úvod Během posledních několika let zažívají všechny státy USA prudký nárůst počtu obyvatel, kteří svou tělesnou hmotností přesahují

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek

Základy ekonomie, managmentu a marketingu. Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Základy ekonomie, managmentu a marketingu Podzim 2006 Mgr. Oldřich Racek Přednášky: Po 15,00-16,30 U5 Konzultační hodiny: Po 13,30 15,00 Budova U2 Email: 21302@mail.muni.cz Zkouška: písemná (ústní) Kostra

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA

DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA DAŇOVÁ PROTIKRIZOVÁ POLITIKA ZEMÍ EU K V Ě T A K U B Á T O V Á Osnova Úvod Daňová opatření přijatá v jednotlivých členských státech EU Daňová politika EU v období krize Závěr Úvod vznik krize 2006 splasknutí

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů AUTOR Mgr. Helena Kopřivová ČÍSLO MATERIÁLU 11_D_Kop_01_6 DATUM VYTVOŘENÍ 10. 11. 2012 DRUH UČEBNÍHO

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová

Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008. Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Kypr: ekonomický vývoj po roce 2008 Kristýna Dohnalová Kateřina Drdová Obsah prezentace 1) Rozdělení Kypru 2) Ekonomická charakteristika země 3) Nejdůležitější události v souvislosti s ekonomickým vývojem

Více

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné

Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918. Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Dopady společenských změn na krajinu českých zemí 1914-1918 Tento text neprošel jazykovou ani odbornou korekturou Jeho veřejné šíření je nepřípustné Válečné hospodářství Vláda vybavena diktátorskou mocí

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz

Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Makroekonomická analýza přednáška 9 1 Krátkodobá rovnováha na trhu peněz Funkce poptávky po penězích Poptávka po penězích je úměrná cenové hladině (poptávka po penězích je poptávka po reálných penězích).

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více