Modul Konfigurace. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Konfigurace. Obsah"

Transkript

1 Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení... 5 Konfigurace kamery... 5 Název kamery... 6 Rotace obrazu... 6 Počítání z kamery... 7 Zvuk z kamery... 7 Obrazová detekce pohybu... 7 Nahrávání alarmů... 7 Plánované nahrávání Vstupní svorky kamery Wi-Fi připojení PTZ pozice Pohledy Volba metody zobrazení Vytvoření pohledu Pojmenování pohledu Přiřazení kamer do pohledu Nastavení výchozího pohledu Uložení pohledu Úprava vytvořeného pohledu Smazání pohledu Upozorňování Volba sledovaného zařízení... 19

2 Volba události upozornění Volba způsobu upozornění Volba četnosti opakování Uložení pravidla Mobilní NetRex Definice kamer v mobilním portálu Definice telefonního čísla pro odeslání odkazu Odeslání odkazu pro mobilní portál Hosté Přehled hostovských účtů Vytvoření hosta Konfigurace hosta Účet hosta Systémová oprávnění hosta Přístup hosta ke kamerám... 26

3 Popis modulu Modul Konfigurace je aplikace, která Vám umožní kompletní konfiguraci systému NetRex. Díky ní je možné přidávat nová zařízení do systému a konfigurovat je. Dále umožní nastavení parametrů plánovaného nahrávání, definici hostovských účtů, upozorňování na události nebo konfiguraci mobilního přístupu k systému. Přístup k modulu Modul spustíte kliknutím na záložku Konfigurace v horním menu. Pro plný přístup ke všem nastavením systému je nutné být přihlášen jako administrátor. Po vstupu do modulu se Vám zobrazí úvodní konfigurace zařízení a v levé části modulu máte k dispozici menu s dalším nastavením systému. Zde můžete konfigurovat pohledy z kamer, upozornění na dění v systému, nastavit přístup k mobilnímu portálu a účty hostů. Konfigurace zařízení Popis sekce V této sekci je možné kompletně spravovat veškerá zařízení připojená k platformě NetRex. Zde máte k dispozici rychlý přehled o aktuálních zařízeních. Je možné zde provést přidání nových zařízení (kamer nebo lokálních záznamových zařízení) do systému NetRex a jejich následnou konfiguraci. Přehled zařízení Na úvodní stránce této sekce máte k dispozici přehled již registrovaných kamer a záznamových zařízení. Kromě názvu zařízení vidíte rovněž i jeho typ, sériové číslo, stav v systému NetRex a informace o nastaveném nahrávání.

4 V tomto přehledu je možné registrovaná zařízení vypnout nebo zapnout stiskem tlačítek /. Vypnutí a zapnutí všech kamer lze provést kliknutím na tlačítka /. Pomocí ikon stavu zařízení máte k dispozici rychlý přehled o kondici Vašich zařízení. Nastavením kurzoru myši na danou ikonu rovněž získáte další informace o stavu zařízení. Pokročilou konfiguraci zařízení je možné provést po kliknutí na název zařízení. Pro vstup do sekce konfigurace zařízení musí být kamera nebo lokální záznamové zařízení ve stavu aktivní v systému. Úpravu nastaveného nahrávání lze provést kliknutím na odkaz u daného typu nahrávky. Přidání nového zařízení do systému Pro přidání nových kamer a lokálních záznamových zařízení do systému NetRex slouží tlačítka Přidání kamery a. Kliknutím na tlačítko vstoupíte do sekce přidání kamery. Zde je nutné vyplnit sériové číslo nového zařízení a jeho autorizační klíč. Sériové číslo je uvedeno na zařízení nebo v průvodní dokumentaci. Autorizační klíč je obsažen v balení kamery. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko. Vaše kamera bude během okamžiku zaregistrována do systému.

5 V případě, že jste zakoupili kameru u naší společnosti a nemáte k dispozici autorizační klíč zařízení, kontaktujte nás. V případě, nákupu kamery z jiného zdroje prosím kontaktujte prodejce. Přidání zařízení Kliknutím na tlačítko vstoupíte do sekce přidání zařízení. Zde se systém automaticky pokusí o detekci připojených zařízení ke stejné veřejné IP adrese a následně zobrazí jejich seznam. V případě nalezení zařízení stačí pro přidání do systému pouze vyplnit dodaný autorizační klíč. V případě, že zařízení nebylo automaticky detekováno, je nutné ho přiřadit manuálně. V takovém případě vyplňte sériové číslo a autorizační klíč do níže uvedených polí. Zadané údaje potvrdíte kliknutím na tlačítko zaregistrováno do systému NetRex.. Následně bude toto zařízení Konfigurace kamery Sekci konfigurace kamery otevřete kliknutím na název kamery, která je aktivní v systému. Následná konfigurace se liší dle typu zvolené kamery. Všechna uvedená nastavení nemusí být dostupná pro všechny typy kamer.

6 V sekci konfigurace kamery máte v horní části základní informace o zvolené kameře včetně několika základních nastavení. Ve spodní části naleznete pokročilá nastavení nahrávání, obrazové detekce a dalších funkcí kamery. Název kamery Název kamery je možné změnit vyplněním jména do odpovídajícího pole. Rotace obrazu Obraz z kamery je možné otočit o 180. Tato funkce má využití při například instalaci kamery na strop. Natočení obrazu provedete zaškrtnutím daného pole. Stavová LED kamery Stavová LED kamery může vizuálně upozornit na sledování živého obrazu z kamery. V případě, že požadujete toto nastavení, zaškrtněte pole živého pohledu upozornit, zatrhněte volbu.. Pokud nechcete na sledování

7 Počítání z kamery Tímto nastavením je možné přiřadit data průchodů zákazníků z kamery s připojeným počítadlem k této kameře a tím zpřístupnit jejich zobrazení i pro toto zařízení. Přiřazení lze provést výběrem počítací kamery pomocí selektoru. Zvuk z kamery V případě, že požadujete poslech zvuku z dané kamery, zatrhněte volbu Aktivní v systému. Tímto nastavením bude dostupná ikona zapnutí a vypnutí zvuku v modulu Živý pohled. Kliknutím na znaménko otevřete volbu zesílení zvuku na vstupu. Pomocí selektoru lze vybrat buď nízké nebo vysoké zesílení. Obrazová detekce pohybu V této části zatržením definujete okno, ve kterém má být kamerou zachycena detekce pohybu a zároveň nastavíte citlivost této detekce. Je možné volit mezi 4 variantami. Nahrávání alarmů V této části nastavíte způsob spuštění alarmu, reakci na poplach a parametry případného ukládání nahrávek.

8 Výběr způsobu aktivace alarmu Výběrem v selektoru Aktivováno při: určíte, jaká akce má vyvolat alarm. Příklad možných akcí je zobrazen níže. Možné způsoby spuštění alarmu: Obrazová detekce pohybu Sepnutí nebo rozepnutí svorek vstupu kamery Zabudované PIR čidlo kamery Poplach je vyvolán v okamžiku, kdy pohyb v nastaveném okně překročí definovanou citlivost. Parametry obrazové detekce lze nastavit v sekci Nastavit parametry obrazové detekce. Alarm je vyvolán v okamžiku, kdy jsou svorky kamery rozpojeny nebo sepnuty. Ke svorkám kamery mohou být připojena další zařízení. Například externí PIR čidlo, dveře, roleta nebo pokladní zásuvka. Definici zařízení připojených ke vstupu kamery je možné definovat v sekci Nastavení vstupních svorek na kameře. Alarm je vyhlášen při zachycení pohybu integrovaným PIR čidlem kamery. Zabudovaným pohybovým čidlem jsou vybaveny pouze některé modely kamer. Definice reakce systému na alarm V této části konfigurace nastavíte reakci na zachycený alarm. Primárně lze zvolit nahrávání záznamu na centrální servery NetRex nebo pouhé zasílání upozornění bez obrazových dat. Dále definujete parametry takového nahrávání a případně další akce závislé na typu kamery. Možné způsoby reakce na alarm: Krátké alarmové nahrávky na server Na centrální servery je uložen záznam v definované snímkovací frekvenci a rozlišení. Délka uloženého záznamu je 10 sekund. Záznam tvoří dění 3 sekundy před zachycením poplachu a 7 sekund

9 Záznam nahrávek na server po dobu aktivace Zasílání upozornění bez obrazových dat Zapnutí světla Přehrání audioklipu po jeho vyhlášení. Na centrální server je ukládán záznam po celou dobu aktivace poplachu. Není ukládán, žádný obrazový záznam (kromě plánovaného nahrávání). Poplach je zaznamenán v modulu Události. Zabudované světlo kamery je rozsvíceno. Tato funkce není dostupné pro všechny typy kamer. Je přehrán nastavený audioklip. Výběr audioklipu je možné provést pomocí selektoru. Tato funkce není dostupná pro všechny typy kamer. Pro alarmy způsobené detekcí pohybu doporučujeme nastavit krátké alarmové nahrávky na server. Pro alarmy způsobené například otevřením pokladní zásuvky je vhodné nastavit záznam na server po celou dobu aktivace. Parametry nahrávání záznamu na centrální servery Velikost obrázku Selektorem máte možnost výběru rozlišení, ve kterém bude nahrávka ukládána na centrální servery NetRex. Snímkovací frekvence Tímto selektorem určíte snímkovací frekvenci nahrávky po dobu nahrávání alarmu. Nastavení časů pro sledování alarmu V systému je možné rovněž definovat dobu, kdy má být nastavené schéma zachycení alarmu aktivní. Díky tomu je možné vytvořit několik různých schéma pro různé dny v týdnu i denní hodinu. Například detekce pohybu může být nastavena pouze mimo pracovní dobu prodejny. V otevírací době, kdy není žádoucí zachycení alarmů, kamera nereaguje na pohyb. Pro nové schéma je přednastavena neustálá aktivace. Odškrtnutím pole moci specifikovat dny a časy, kdy má být schéma aktivní. budete Uložení a správa schémat zachycení alarmu Vytvořené schéma uložíte kliknutím na tlačítko schémata jsou zobrazena v části Nahrávání zachycených alarmů a jeho aktivační časy.. Uložená

10 Zde je možná jejich editace kliknutím na ikonu, vypnutí / zapnutím kliknutím na tlačítko nebo mazání stiskem tlačítka. Plánované nahrávání V této části lze nastavit kontinuální záznam z kamery v definovaných časech, rozlišení a snímkovací frekvenci. Nové plánované nahrávání Pro nové plánované nahrávání je nutné vyplnit jeho název a pomocí selektoru vybrat požadovanou snímkovací frekvenci a rozlišení záznamu. V případě použití lokálního záznamového zařízení je nutné dále specifikovat, kam má být nahrávka ukládána. Nahrávání je možné uložit kliknutím na tlačítko.

11 Lokální záznamové zařízení Vám umožní ukládání nahrávek v plném rozlišení kamery a velké snímkovací frekvenci. Nahrávání na centrální servery NetRex jsou z důvodu menší propustnosti internetových linek možné pouze v omezeném počtu snímků za sekundu a rozlišení. Při použití lokálního záznamového zařízení doporučujeme nastavit dvě základní plánované nahrávání. První nahrává v plném rozlišení a vysoké snímkovací frekvenci (2,5,10 snímků/s) na záznamové zařízení. Druhé současně nahrává v možném rozlišení (320x240 nebo 640x480 pixelů) a požadované snímkovací frekvenci na centrální servery. Nahrávky na serveru slouží jako rychlé náhledové snímky záznamu a současně také jako záloha v případě odcizení nebo poškození nahrávacího zařízení. Z nahrávacího zařízení je pak možné stáhnout vyhledaný úsek záznamu v maximální kvalitě. Správa nahrávání Vytvořená nahrávání jsou zobrazena v sekci Nahrávání. Zde jsou uvedeny jejich parametry a také je zde možné již vytvořené nahrávání odebrat tlačítkem. Vstupní svorky kamery Tato sekce slouží k definici využití vstupních svorek kamery. Zde je možné určit, co je ke vstupu kamery připojeno a kdy jsou svorky sepnuté či rozepnuté. Výběr připojeného zařízení a nastavení sepnutého a rozepnutého stavu slouží ke správnému zobrazování aktivit na vstupu v modulu Události a pro vyvolání alarmů. Vstupní svorky kamery lze využít pro připojení těchto zařízení: Optická závora Připojení optické závory pro službu Počítání lidí NetRex nebo pro zabezpečení prostoru pomocí optického paprsku. Pokladní zásuvka Připojení kontaktu pro kontrola otevření nebo uzavření pokladní

12 EZS poplachový vstup PIR čidlo Roleta Dveře Obecný vstup zásuvky. Propojení stávajícího zabezpečovacího systému s platformou NetRex. Připojení externího pohybového čidla. Připojení kontaktu pro kontrolu stažení nebo vytažení rolety prodejny. Připojení kontaktu pro otevření nebo uzavření dveří Základní nedefinovaný vstup pro připojení jiného zařízení Výběr připojeného zařízení je nutné potvrdit tlačítkem zobrazení aktuálního stavu vstupu kamery.. Po uložení je k dispozici V případě, že zobrazený stav vstupu neodpovídá skutečnosti (například pokladní zásuvka je otevřena a systém hlásí, že je uzavřena), je nutné změnit význam vstupu tlačítkem. Opětovnou kontrolu správnosti nastavení lze provést stiskem tlačítka. Wi-Fi připojení Tato sekce slouží pro konfiguraci bezdrátového připojení zaregistrovaných kamer, které disponují Wi- Fi připojením.

13 V horní části konfigurační sekce máte přehled aktuálně dostupných bezdrátových Wi-Fi sítí v okolí kamery včetně jejich SSID, typu zabezpečení a síle signálu. Po výběru bezdrátové sítě je nutné nastavit její parametry. Tedy vyplnit SSID a typ zabezpečení.

14 Dle zvoleného zabezpečení je pak nutné vyplnit sdílený klíč pro WPA nebo WEP. Po potvrzení konfigurace tlačítkem je možné od kamery odpojit UTP kabel. V případě správně zadaných parametrů se kamera spojí s přístupovým bodem sítě a připojí k platformě NetRex. Celý proces může trvat i několik minut z důvodu změny v nastavení sítě. PTZ pozice Pro práci s PTZ pozicemi slouží dvě konfigurační sekce. Nastavení PTZ pozic a definice limitních poloh kamery. Nastavení PTZ pozic V konfiguraci předdefinovaných pozic je možné tvořit, řadit a mazat PTZ pozice dané kamery.

15 Pro vytvoření nové PTZ pozice je nutné zadat její název a koordináty pozice (vertikální, horizontální a přiblížení). Zatržením pole nastavíte tuto pozici jako základní, výchozí místo. Novou pozici uložíte stiskem tlačítka. Pro nastavení PTZ pozice doporučujeme využít modul Živý pohled. Kameru v živém pohledu nastavíte na místo, které má být novou pozicí a v panelu PTZ pozic stisknete tlačítko. Poté dojde k přesunu do konfigurace předdefinovaných pozic, kde již máte vyplněny koordináty poslední pozice kamery. Následně stačí pouze pozici pojmenovat a uložit. Více informací naleznete v příručce Práce s modulem Živý pohled. Pořadí již vytvořených PTZ pozic je možné měnit pomocí tlačítek. Pro smazání vytvořené pozice použijte tlačítko. Nastavení limitních poloh kamery V konfiguraci Limitní PTZ pozice lze definovat mezní hodnoty pro vertikální a horizontální otáčení kamery. Poslední parametr slouží pro nastavení rozsahu přiblížení. Změnu lze provést přepsáním uvedených hodnot a stiskem tlačítka.

16 Pohledy V této části nastavení je možné definovat pohledy z kamer, které se mají zobrazit v modulu Živý pohled. Pro definování pohledů je nutné zvolit v levém menu záložku Pohledy. Volba metody zobrazení Systém NetRex podporuje několik metod prohlížení videa. Zvolená metoda má vliv především na kvalitu obrazu a snímkovací frekvenci videa v závislosti na použitém prohlížeči a systému. Metodu můžete zvolit pomocí selektoru Metoda zobrazení. V naprosté většině případů doporučujeme ponechat přednastavenou výchozí volbu pro daný webový prohlížeč. Pro Internet Explorer je doporučenou metodou AMC (Axis media Control). Pro Mozilla Firefox je doporučená metoda Server push. Kompletní popis podporovaných metod prohlížení naleznete na Zvolenou metodu je možné rovněž trvale nastavit pro daný počítač. V takovém případě zatrhněte kliknutím volbu. Vybranou metodu uložíte kliknutím na tlačítko

17 . Po uložení metody dojde k přesunutí do modulu Živý pohled, kde můžete zkontrolovat funkčnost zvolené metody. Vytvoření pohledu Nový pohled na živý obraz z kamer vytvoříte kliknutím na tlačítko. V nově otevřeném konfiguračním okně máte možnost pojmenovat nový pohled, vybrat kamery, které má obsahovat včetně jejich pořadí, rozlišení a snímkovací frekvence. Veškeré vytvořené pohledy je možné dále editovat. Doporučujeme vytvořit přehledový pohled obsahující malé náhledy z kamer. Kamery je dobré sloučit do logických celků (například prodejna, sklad, atd). Dále je vhodné vytvořit pohledy, které budou obsahovat vždy danou kameru ve velkém rozlišení. Vytvořený pohled může obsahovat nejvýše 16 kamer. Kameru je možné současně umístit do více pohledů. Pojmenování pohledu Vytvořený pohled je možné libovolně pojmenovat vyplněním jména do pole Název. V případě, že nezvolíte žádný název, bude pohled nazván jako Nepojmenovaný s datem a časem jeho vytvoření. Přiřazení kamer do pohledu Pod názvem pohledu jsou zobrazeny veškeré kamery, které máte v systému k dispozici. Vámi zvolené kamery je možné do daného pohledu přiřadit tím, že v selektoru pořadí zvolíte pozici, na které se má kamera zobrazit. Dále zvolte maximální rozlišení kamery, které má být v pohledu použito a snímkovací frekvenci zobrazení.

18 Snímkovací frekvenci doporučujeme ponechat v nastavení Auto. Takto se automaticky přizpůsobí rychlosti vašeho Internetu. Nastavení výchozího pohledu Vytvořený pohled je možné nastavit jako výchozí. Takto označený pohled bude zobrazován při vstupu do modulu Živý pohled. Nastavení výchozího pohledu provede zaškrtnutím níže zobrazeného pole. Výchozí pohled je také označen v konfiguraci pohledů. Uložení pohledu Nastavený pohled je možné uložit stisknutím tlačítka. V případě, že pohled uložit nechcete a požadujete návrat do původního přehledu pohledů, stiskněte tlačítko. Úprava vytvořeného pohledu Již vytvořený pohled je možné dále editovat stisknutím tlačítka v konfiguraci pohledů. V otevřeném konfiguračním okně postupujte stejným způsobem jako při vytvoření nového pohledu. Smazání pohledu Vytvořený pohled máte možnost smazat kliknutím na tlačítko v konfiguraci pohledů.

19 Upozorňování V této části nastavení je možné nastavit upozornění na kamerou zachycený poplach nebo poruchu zařízení systému NetRex. O těchto událostech Vás systém může automaticky informovat pomocí SMS zprávy nebo u. Pro konfiguraci zasílání informací je nutné zvolit záložku Upozorňování. Upozornění jsou realizována pomocí vytvořených pravidel. Volba sledovaného zařízení V selektoru Notifikace pro: zvolte zařízení, o jehož stavu chcete být informování nebo které má odesílat upozornění na zachycený alarm. Volba události upozornění V řádku, kdy upozorňovat zaškrtněte, zda chcete být informování o vyvolaném poplachu na kameře nebo o poruše daného zařízení.

20 Volba způsobu upozornění Zaškrtnutím políčka nebo SMS zvolíte způsob upozornění na danou událost. Je možné využít jeden i oba způsoby zároveň. Po zaškrtnutí způsobu upozornění je nutné dále vyplnit příslušný nebo telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv. Rovněž je možné zadat několik adres i telefonních čísel současně. V takovém případě je oddělte čárkou. Volba četnosti opakování Výběrem v selektoru Zaslat maximálně určíte počet odeslaných zpráv o vybrané události. Po odeslání nastaveného počtu zpráv je nutné dané pravidlo obnovit stiskem tlačítka. Bez opětovné aktivace nastavené pravidlo neodesílá další zprávy. Tím je zabráněno vyššímu počtu odeslaných ů nebo SMS zpráv.

21 Pro upozornění o poruše zařízení doporučujeme nastavit četnost opakování na Neomezeně. Zpráva o vzniklé porušeně daného zařízení Vám dorazí maximálně 1x za den. Uložení pravidla Kliknutím na tlačítko uložíte vytvořené pravidlo. Mobilní NetRex V této části nastavení je možné vygenerování a zaslání odkazu pro přístup k mobilnímu portálu NetRex. Pro konfiguraci mobilního portálu je třeba zvolit záložku Mobilní NetRex.

22 Definice kamer v mobilním portálu Pomocí selektoru Kamera zvolte, zda má mít uživatel možnost přístupu pouze k dané kameře nebo přímo k hlavní stránce mobilního portálu. V případě volby Hlavní stránka mobilního portálu má uživatel přístup ke všem kamerám ve Vašem účtu. Definice telefonního čísla pro odeslání odkazu Do pole Telefonní číslo vyplňte číslo mobilního telefonu, na které má být odeslán odkaz k mobilnímu portálu. Odeslání odkazu pro mobilní portál Nadefinovaný odkaz je možné odeslat kliknutím na tlačítko. Následně bude na dané telefonní číslo doručena SMS zpráva obsahující odkaz na mobilní portál. Kliknutím na odkaz se přihlásíte mobilní aplikace. Odeslané SMS zprávy jsou odečteny z Vašeho balíku SMS zpráv, který byl přiřazen k zakoupené licenci Vzdáleného dohledu. Odkaz doporučujeme v mobilním telefonu uložit pro další použití. Pro přístup k mobilnímu portálu není nutné opakovaně generovat nové SMS odkazy. Již vytvořený je stále platný. Mobilní portál využívá pro přenos dat Váš stávající datový tarif Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Cena závisí na zvoleném tarifu. Pro časté využití doporučujeme jeden z tarifů od T-Mobile, Vodafone nebo O2. Hosté V této části nastavení máte možnost vytvoření dalších uživatelských účtů pod Vaším hlavním účtem. Takzvané účty hostů. Účet hosta může mít nejrůznějším způsobem omezena přístupová práva a dává

23 Vám široké pole působnosti pro práci více uživatelů s Vaším systémem. Do konfigurace hostů vstoupíte kliknutím na záložku Hosté v levém menu. Vytvořením hostovských účtů můžete stavit role využívání kamerového systému. Uveďme příklad využití v síti obchodů. Hlavní účet připadá administrátorovi a ten má přístup k veškerým částem systému a kamerám. Dále jsou vytvořeny hostovské účty pro manažery jednotlivých prodejen. Ty mají možnost sledovat pohledy z kamer svěřené prodejny a mohou přistupovat k uloženým nahrávkám. Nahrávky však nemohou mazat. Dalším hostovský účet může být vytvořen přímo pro personál prodejny, který má přístup k živému obrazu z kamer pouze po dobu pracovní doby. Přehled hostovských účtů Na úvodní stránce této sekce máte k dispozici přehled již vytvořených hostovských účtů. Kromě jména hosta vidíte rovněž i jeho přihlašovací jméno a . V tomto přehledu je možné editovat vytvořené účty kliknutím na ikonu nebo jménu hosta. Rovněž je možné účet smazat kliknutím na tlačítko. Poslední možností je přidání hosta pomocí tlačítka. Vytvoření hosta Nový hostovský účet vytvoříte kliknutím na tlačítko konfiguračním okně zadáte základní (povinné) identifikátory hosta.. V nově otevřeném

24 ID hosta uživatelské jméno pro přihlášení do systému. Uživatelské jméno může obsahovat pouze znaky a-z, A-Z nebo 0-9. Nelze použít diakritiku, mezery nebo jiné znaky. Minimální délka uživatelského jména jsou 2 znaky, maximální délka je 35 znaků. Heslo hosta heslo pro přihlášení do systému. Heslo musí mít alespoň 5 znaků a nejvýše 35 znaků. Může obsahovat znaky a-z, A-Z, 0-9, pomlčku a podtržítko. Nesmí obsahovat znaky s diakritikou ani mezery. Celé jméno hosta slouží pro přehlednější identifikaci v systému. hosta na tuto ovou adresu je v případě zapomenutého hesla doručen aktivační kód pro obnovení. Je tedy důležité, aby byla daná adresa aktivní. Po vyplnění údajů uložíte účet hosta kliknutím na tlačítko. Konfigurace hosta Po vytvoření účtu hosta máte možnost další konfigurace tohoto účtu. Lze definovat jak systémová oprávnění daného účtu, tak i kamery, které mají být tomuto uživateli přístupné a nepřístupné.

25 Účet hosta V této části máte možnost změnit základní parametry tohoto účtu zadané při jeho vytvoření a případně celý účet také smazat. Veškeré změny se projeví po stisku tlačítka. Smazání účtu provedete stiskem tlačítka. Systémová oprávnění hosta V systémových oprávnění hosta nastavíte části systému, které budou přístupné danému uživateli a rovněž definujete dobu, kdy k nim může přistoupit. Systémová oprávnění přiřadíte kliknutím na tlačítko.

26 V následném konfiguračním okně zvolíte požadované služby a práva, včetně doby, kdy může uživatel přistoupit k systému. Definice doby přístupu do systému Zaškrtnutím políčka u jednotlivých dnů nastavíte dny, kdy je možné přihlášení do systému. V pravých polích je možné taktéž nastavit přesnou denní dobu. Základní práva Změna hesla zaškrtnutím povolíte uživateli změnit své heslo. Změny v upozorňování zaškrtnutím povolíte uživateli měnit způsoby upozorňování na události. Přístup k obrazu Přístup k živému obrazu zaškrtnutím povolíte uživateli přístup do modulu Živý pohled. Práva k nahrávkám Přístup k nahrávkám zaškrtnutím povolíte uživateli přístup do modulu Nahrávky. Spojování nahrávek zaškrtnutím povolíte uživateli stažení a případné smazání nahrávek. Přístup přes mobil zaškrtnutím umožníte uživateli přístup přes mobilní portál NetRex. Povolené služby Zasílání ů zaškrtnutím povolíte uživateli používat ové služby systému. Zasílání SMS zpráv zaškrtnutím povolíte uživateli odesílání SMS zpráv. Zapínání/vypínání kamer zaškrtnutím umožníte uživateli zapínání nebo vypíná kamer v účtu. Mobilní živý pohled zaškrtnutím zpřístupníte uživateli živý pohled z kamer přes mobilní telefon. Definovanou konfigurace můžete uložit pomocí tlačítka nebo zrušit kliknutím na tlačítko. Přístup hosta ke kamerám Každý host může mít přidělen přístup k vybraným kamerám Vašeho účtu. Přidání přístupné kamery provedete kliknutím na tlačítko nepřístupné pro tento účet hosta. u vybrané kamery uvedené v sekci Kamery

27 Následně je zvolená kamera přesunuta do seznamu přístupných kamer, kde lze provést další nastavení přístupových práv k dané kameře. Po kliknutí na tlačítko kameře. se otevře další konfigurační okno oprávnění ke zvolené Definice doby přístupu do systému Zaškrtnutím políčka u jednotlivých dnů nastavíte dny, kdy je možný přístup k dané kameře. V pravých polích je možné taktéž nastavit přesnou denní dobu. Správa zařízení Správa zařízení zaškrtnutím povolíte přístup ke konfigurační sekci zařízení. Správa Wi-Fi zaškrtnutím povolíte správu Wi-Fi připojení tohoto zařízení. Správa detekce pohybu - zaškrtnutím povolíte správu detekce pohybu tohoto zařízení.

28 Správa vstupu alarmu - zaškrtnutím povolíte správu detekce alarmu na vstupních svorkách zařízení. Správa plánovaného nahrávání zaškrtnutím povolíte uživateli zahajovat, zastavovat a upravovat plánované nahrávání na tomto zařízení. Správa manuálního nahrávání zaškrtnutím povolíte uživateli zahajovat, zastavovat a upravovat manuální nahrávání na tomto zařízení. Správa rotace obrazu zaškrtnutím povolíte správu rotace obrazu kamery. Správa jména zaškrtnutím povolíte uživateli změnu názvu kamery. Správa stavové LED zaškrtnutím povolíte uživateli správu chování stavové LED diody kamery. Správa zvuku zaškrtnutím povolíte uživateli nastavení zvuku na dané kameře. Správa PTZ zaškrtnutím umožníte uživateli správu PTZ pozic zařízení. Upravit časové pásmo zatržením dovolíte uživateli měnit časové pásmo zařízení Obraz Pohled zaškrtnutím povolíte uživateli pohled na živý obraz z této kamery. Stav obrazu zaškrtnutím zpřístupníte uživateli prohlížení stavu a historie tohoto zařízení. Přístup ke zvuku zatržením této volby umožníte uživateli poslech zvuku z této kamery. Přístup k PTZ zaškrtnutím umožníte uživateli ovládání PTZ dané kamery. Nahrávky Prohlížení nahrávek zaškrtnutím umožníte uživateli přístup k nahrávkám z této kamery. Mazání nahrávek zaškrtnutím povolíte uživateli mazání nahrávek pořízené touto kamerou. Systémová oprávnění Stav zařízení zaškrtnutím povolíte uživateli spravovat stav tohoto zařízení. Definovanou konfigurace můžete uložit pomocí tlačítka tlačítko. nebo zrušit kliknutím na Vytvořené nastavení přístupné kamery je možné v konfiguraci hostů dále editovat stiskem tlačítka. Tuto vytvořenou konfiguraci lze také zrušit stiskem tlačítkem nebo přesunout celou kameru zpět do nepřístupných kamer pomocí tlačítka. V takovém případě dojde rovněž k vymazání již vytvořených oprávnění k této kameře. Rovněž můžete vytvořit další uživatelská oprávnění k dané kameře opětovným stiskem tlačítka. Tím můžete například definovat určitá oprávnění pro dané dne a čas (například znemožnit přístup uživateli ke kameře o víkendu).

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň ÚSÚ) role ( administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah 1.1 Historie

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Návod k použití aplikace Reliview

Návod k použití aplikace Reliview Návod k použití aplikace Reliview 1. Představení funkcí aplikace Tato aplikace je určena k připojení mobilních telefonů Android a Iphone na kamery a rekordéry Relicam. 1. Zajišťuje příjem obrazu z kamer

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X10 Telefon Sony Ericsson XPERIA X10, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V

XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V XL-IPM-301W(I/T) Bezdrátové ovládání zásuvek 230V Zařízení slouží k ovládání bezdrátových síťových zásuvek a k monitorování aktivačních vstupů přes www rozhraní. Dále je k dispozici funkce ping, testující

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení MDA Compact V

Nastavení MDA Compact V Nastavení MDA Compact V Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Compact V, zakoupený v prodejní síti společnosti T- Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení telefonu T-Mobile move

Nastavení telefonu T-Mobile move Nastavení telefonu T-Mobile move Telefon T-Mobile move, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300

Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Nastavení telefonu Huawei Ascend Y300 Telefon Huawei Ascend Y300, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini

Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Nastavení telefonu Samsung S5570 Galaxy Mini Telefon Samsung S5570 Galaxy Mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb

Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Manuál pro správu uživatelských účtů aplikace MoneyWeb Poznámka: Tento manuál byl vytvořen za použití Microsoft Internet Exploreru verze 6 cs. Používáte-li jinou verzi MS Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka

T-Cloud Zakázka. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Popis služby Služba T-Cloud ZAKÁZKA (dále jen ZAKÁZKA) poskytuje svým uživatelům informace o 99% veřejných zakázek vypsaných v České republice. Služba nabízí uživatelům následující

Více

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G

Návod k obsluze. IP kamera Minitar MWIPC-1510G Návod k obsluze IP kamera Minitar MWIPC-1510G Úvod MWIPC-1510G je bezdrátová web kamera, která umožňuje přes internet zprostředkovat obraz odkudkoliv na světě, aniž by musel být zapnutý počítač. Může se

Více

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III

Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Nastavení telefonu Samsung I9300 Galaxy S III Telefon Samsung I9300 Galaxy S III, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál

B Series Waterproof Model. IP Kamera. Uživatelský manuál B Series Waterproof Model IP Kamera Uživatelský manuál Obsah 1 ÚVODEM... 3 2 VZHLED A ROZHRANÍ... 3 3 PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE Z VAŠÍ LAN SÍTĚ... 4 4 PŘIPOJENÍ KAMERY PŘES WAN ROZHRANÍ... 8 5 DALŠÍ NASTAVENÍ...

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1

Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Nastavení tabletu Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1 Tablet Samsung P5100 Galaxy Tab 2 10.1, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX

Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX Základní popis obsluhy lokalizačního serveru systému REX 1. Přihlášení do systému 2. Hlášení o nedůvěryhodném připojení: - instalace certifikátu pro prohlížeč Mozilla Firefox - instalace certifikátu pro

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II

Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Nastavení telefonu T-Mobile MDA II Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA II, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Nastavení telefonu HTC Desire

Nastavení telefonu HTC Desire Nastavení telefonu HTC Desire Telefon HTC Desire, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID

Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Část 2 Uveřejnění dokumentů na zřízený profil zadavatele Část 3 Menu 1) Změna hesla 2) Moje ID Část 1 Zřízení Profilu Zadavatele Krok 1. Ve svém internetovém prohlížeči

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro administrátora zřizované organizace Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro administrátora zřizované organizace Vytvořeno dne: 30. 6. 2011 Aktualizováno: 17. 10. 2014 Verze: 2.1 2014 MVČR Obsah Příručka pro administrátora

Více

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk

Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk Postup k obsluze portálu O2 Delivery Desk 1 Obecné informace... 3 1.1 Koncový uživatel... 3 1.2 Založení koncového uživatele... 3 2 Často kladené dotazy... 5 3 Zvýhodněné nabídky tarifů a služeb... 5 4

Více

Nastavení tabletu Apple ipad

Nastavení tabletu Apple ipad Nastavení tabletu Apple ipad Tablet Apple ipad, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+

UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ UKÁZKA PORTÁLU IS KP14+ INFORMAČNÍ SYSTÉM KONEČNÉHO PŘÍJEMCE 1. Jak vypadá a funguje IS KP14+ 2. Založení a vyplnění žádosti KDE HLEDAT INFORMACE Příručky OPZ Pokyny k vyplnění žádosti v IS KP14+: http://www.esfcr.cz/file/9143/

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Nastavení telefonu LG G2 D802

Nastavení telefonu LG G2 D802 Nastavení telefonu LG G2 D802 Telefon LG G2 D802, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3

Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Nastavení telefonu Samsung N9005 Galaxy Note 3 Telefon Samsung N9005 Galaxy Note 3, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více