Modul Konfigurace. Obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modul Konfigurace. Obsah"

Transkript

1 Modul Konfigurace Obsah Popis modulu... 3 Přístup k modulu... 3 Konfigurace zařízení... 3 Popis sekce... 3 Přehled zařízení... 3 Přidání nového zařízení do systému... 4 Přidání kamery... 4 Přidání zařízení... 5 Konfigurace kamery... 5 Název kamery... 6 Rotace obrazu... 6 Počítání z kamery... 7 Zvuk z kamery... 7 Obrazová detekce pohybu... 7 Nahrávání alarmů... 7 Plánované nahrávání Vstupní svorky kamery Wi-Fi připojení PTZ pozice Pohledy Volba metody zobrazení Vytvoření pohledu Pojmenování pohledu Přiřazení kamer do pohledu Nastavení výchozího pohledu Uložení pohledu Úprava vytvořeného pohledu Smazání pohledu Upozorňování Volba sledovaného zařízení... 19

2 Volba události upozornění Volba způsobu upozornění Volba četnosti opakování Uložení pravidla Mobilní NetRex Definice kamer v mobilním portálu Definice telefonního čísla pro odeslání odkazu Odeslání odkazu pro mobilní portál Hosté Přehled hostovských účtů Vytvoření hosta Konfigurace hosta Účet hosta Systémová oprávnění hosta Přístup hosta ke kamerám... 26

3 Popis modulu Modul Konfigurace je aplikace, která Vám umožní kompletní konfiguraci systému NetRex. Díky ní je možné přidávat nová zařízení do systému a konfigurovat je. Dále umožní nastavení parametrů plánovaného nahrávání, definici hostovských účtů, upozorňování na události nebo konfiguraci mobilního přístupu k systému. Přístup k modulu Modul spustíte kliknutím na záložku Konfigurace v horním menu. Pro plný přístup ke všem nastavením systému je nutné být přihlášen jako administrátor. Po vstupu do modulu se Vám zobrazí úvodní konfigurace zařízení a v levé části modulu máte k dispozici menu s dalším nastavením systému. Zde můžete konfigurovat pohledy z kamer, upozornění na dění v systému, nastavit přístup k mobilnímu portálu a účty hostů. Konfigurace zařízení Popis sekce V této sekci je možné kompletně spravovat veškerá zařízení připojená k platformě NetRex. Zde máte k dispozici rychlý přehled o aktuálních zařízeních. Je možné zde provést přidání nových zařízení (kamer nebo lokálních záznamových zařízení) do systému NetRex a jejich následnou konfiguraci. Přehled zařízení Na úvodní stránce této sekce máte k dispozici přehled již registrovaných kamer a záznamových zařízení. Kromě názvu zařízení vidíte rovněž i jeho typ, sériové číslo, stav v systému NetRex a informace o nastaveném nahrávání.

4 V tomto přehledu je možné registrovaná zařízení vypnout nebo zapnout stiskem tlačítek /. Vypnutí a zapnutí všech kamer lze provést kliknutím na tlačítka /. Pomocí ikon stavu zařízení máte k dispozici rychlý přehled o kondici Vašich zařízení. Nastavením kurzoru myši na danou ikonu rovněž získáte další informace o stavu zařízení. Pokročilou konfiguraci zařízení je možné provést po kliknutí na název zařízení. Pro vstup do sekce konfigurace zařízení musí být kamera nebo lokální záznamové zařízení ve stavu aktivní v systému. Úpravu nastaveného nahrávání lze provést kliknutím na odkaz u daného typu nahrávky. Přidání nového zařízení do systému Pro přidání nových kamer a lokálních záznamových zařízení do systému NetRex slouží tlačítka Přidání kamery a. Kliknutím na tlačítko vstoupíte do sekce přidání kamery. Zde je nutné vyplnit sériové číslo nového zařízení a jeho autorizační klíč. Sériové číslo je uvedeno na zařízení nebo v průvodní dokumentaci. Autorizační klíč je obsažen v balení kamery. Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko. Vaše kamera bude během okamžiku zaregistrována do systému.

5 V případě, že jste zakoupili kameru u naší společnosti a nemáte k dispozici autorizační klíč zařízení, kontaktujte nás. V případě, nákupu kamery z jiného zdroje prosím kontaktujte prodejce. Přidání zařízení Kliknutím na tlačítko vstoupíte do sekce přidání zařízení. Zde se systém automaticky pokusí o detekci připojených zařízení ke stejné veřejné IP adrese a následně zobrazí jejich seznam. V případě nalezení zařízení stačí pro přidání do systému pouze vyplnit dodaný autorizační klíč. V případě, že zařízení nebylo automaticky detekováno, je nutné ho přiřadit manuálně. V takovém případě vyplňte sériové číslo a autorizační klíč do níže uvedených polí. Zadané údaje potvrdíte kliknutím na tlačítko zaregistrováno do systému NetRex.. Následně bude toto zařízení Konfigurace kamery Sekci konfigurace kamery otevřete kliknutím na název kamery, která je aktivní v systému. Následná konfigurace se liší dle typu zvolené kamery. Všechna uvedená nastavení nemusí být dostupná pro všechny typy kamer.

6 V sekci konfigurace kamery máte v horní části základní informace o zvolené kameře včetně několika základních nastavení. Ve spodní části naleznete pokročilá nastavení nahrávání, obrazové detekce a dalších funkcí kamery. Název kamery Název kamery je možné změnit vyplněním jména do odpovídajícího pole. Rotace obrazu Obraz z kamery je možné otočit o 180. Tato funkce má využití při například instalaci kamery na strop. Natočení obrazu provedete zaškrtnutím daného pole. Stavová LED kamery Stavová LED kamery může vizuálně upozornit na sledování živého obrazu z kamery. V případě, že požadujete toto nastavení, zaškrtněte pole živého pohledu upozornit, zatrhněte volbu.. Pokud nechcete na sledování

7 Počítání z kamery Tímto nastavením je možné přiřadit data průchodů zákazníků z kamery s připojeným počítadlem k této kameře a tím zpřístupnit jejich zobrazení i pro toto zařízení. Přiřazení lze provést výběrem počítací kamery pomocí selektoru. Zvuk z kamery V případě, že požadujete poslech zvuku z dané kamery, zatrhněte volbu Aktivní v systému. Tímto nastavením bude dostupná ikona zapnutí a vypnutí zvuku v modulu Živý pohled. Kliknutím na znaménko otevřete volbu zesílení zvuku na vstupu. Pomocí selektoru lze vybrat buď nízké nebo vysoké zesílení. Obrazová detekce pohybu V této části zatržením definujete okno, ve kterém má být kamerou zachycena detekce pohybu a zároveň nastavíte citlivost této detekce. Je možné volit mezi 4 variantami. Nahrávání alarmů V této části nastavíte způsob spuštění alarmu, reakci na poplach a parametry případného ukládání nahrávek.

8 Výběr způsobu aktivace alarmu Výběrem v selektoru Aktivováno při: určíte, jaká akce má vyvolat alarm. Příklad možných akcí je zobrazen níže. Možné způsoby spuštění alarmu: Obrazová detekce pohybu Sepnutí nebo rozepnutí svorek vstupu kamery Zabudované PIR čidlo kamery Poplach je vyvolán v okamžiku, kdy pohyb v nastaveném okně překročí definovanou citlivost. Parametry obrazové detekce lze nastavit v sekci Nastavit parametry obrazové detekce. Alarm je vyvolán v okamžiku, kdy jsou svorky kamery rozpojeny nebo sepnuty. Ke svorkám kamery mohou být připojena další zařízení. Například externí PIR čidlo, dveře, roleta nebo pokladní zásuvka. Definici zařízení připojených ke vstupu kamery je možné definovat v sekci Nastavení vstupních svorek na kameře. Alarm je vyhlášen při zachycení pohybu integrovaným PIR čidlem kamery. Zabudovaným pohybovým čidlem jsou vybaveny pouze některé modely kamer. Definice reakce systému na alarm V této části konfigurace nastavíte reakci na zachycený alarm. Primárně lze zvolit nahrávání záznamu na centrální servery NetRex nebo pouhé zasílání upozornění bez obrazových dat. Dále definujete parametry takového nahrávání a případně další akce závislé na typu kamery. Možné způsoby reakce na alarm: Krátké alarmové nahrávky na server Na centrální servery je uložen záznam v definované snímkovací frekvenci a rozlišení. Délka uloženého záznamu je 10 sekund. Záznam tvoří dění 3 sekundy před zachycením poplachu a 7 sekund

9 Záznam nahrávek na server po dobu aktivace Zasílání upozornění bez obrazových dat Zapnutí světla Přehrání audioklipu po jeho vyhlášení. Na centrální server je ukládán záznam po celou dobu aktivace poplachu. Není ukládán, žádný obrazový záznam (kromě plánovaného nahrávání). Poplach je zaznamenán v modulu Události. Zabudované světlo kamery je rozsvíceno. Tato funkce není dostupné pro všechny typy kamer. Je přehrán nastavený audioklip. Výběr audioklipu je možné provést pomocí selektoru. Tato funkce není dostupná pro všechny typy kamer. Pro alarmy způsobené detekcí pohybu doporučujeme nastavit krátké alarmové nahrávky na server. Pro alarmy způsobené například otevřením pokladní zásuvky je vhodné nastavit záznam na server po celou dobu aktivace. Parametry nahrávání záznamu na centrální servery Velikost obrázku Selektorem máte možnost výběru rozlišení, ve kterém bude nahrávka ukládána na centrální servery NetRex. Snímkovací frekvence Tímto selektorem určíte snímkovací frekvenci nahrávky po dobu nahrávání alarmu. Nastavení časů pro sledování alarmu V systému je možné rovněž definovat dobu, kdy má být nastavené schéma zachycení alarmu aktivní. Díky tomu je možné vytvořit několik různých schéma pro různé dny v týdnu i denní hodinu. Například detekce pohybu může být nastavena pouze mimo pracovní dobu prodejny. V otevírací době, kdy není žádoucí zachycení alarmů, kamera nereaguje na pohyb. Pro nové schéma je přednastavena neustálá aktivace. Odškrtnutím pole moci specifikovat dny a časy, kdy má být schéma aktivní. budete Uložení a správa schémat zachycení alarmu Vytvořené schéma uložíte kliknutím na tlačítko schémata jsou zobrazena v části Nahrávání zachycených alarmů a jeho aktivační časy.. Uložená

10 Zde je možná jejich editace kliknutím na ikonu, vypnutí / zapnutím kliknutím na tlačítko nebo mazání stiskem tlačítka. Plánované nahrávání V této části lze nastavit kontinuální záznam z kamery v definovaných časech, rozlišení a snímkovací frekvenci. Nové plánované nahrávání Pro nové plánované nahrávání je nutné vyplnit jeho název a pomocí selektoru vybrat požadovanou snímkovací frekvenci a rozlišení záznamu. V případě použití lokálního záznamového zařízení je nutné dále specifikovat, kam má být nahrávka ukládána. Nahrávání je možné uložit kliknutím na tlačítko.

11 Lokální záznamové zařízení Vám umožní ukládání nahrávek v plném rozlišení kamery a velké snímkovací frekvenci. Nahrávání na centrální servery NetRex jsou z důvodu menší propustnosti internetových linek možné pouze v omezeném počtu snímků za sekundu a rozlišení. Při použití lokálního záznamového zařízení doporučujeme nastavit dvě základní plánované nahrávání. První nahrává v plném rozlišení a vysoké snímkovací frekvenci (2,5,10 snímků/s) na záznamové zařízení. Druhé současně nahrává v možném rozlišení (320x240 nebo 640x480 pixelů) a požadované snímkovací frekvenci na centrální servery. Nahrávky na serveru slouží jako rychlé náhledové snímky záznamu a současně také jako záloha v případě odcizení nebo poškození nahrávacího zařízení. Z nahrávacího zařízení je pak možné stáhnout vyhledaný úsek záznamu v maximální kvalitě. Správa nahrávání Vytvořená nahrávání jsou zobrazena v sekci Nahrávání. Zde jsou uvedeny jejich parametry a také je zde možné již vytvořené nahrávání odebrat tlačítkem. Vstupní svorky kamery Tato sekce slouží k definici využití vstupních svorek kamery. Zde je možné určit, co je ke vstupu kamery připojeno a kdy jsou svorky sepnuté či rozepnuté. Výběr připojeného zařízení a nastavení sepnutého a rozepnutého stavu slouží ke správnému zobrazování aktivit na vstupu v modulu Události a pro vyvolání alarmů. Vstupní svorky kamery lze využít pro připojení těchto zařízení: Optická závora Připojení optické závory pro službu Počítání lidí NetRex nebo pro zabezpečení prostoru pomocí optického paprsku. Pokladní zásuvka Připojení kontaktu pro kontrola otevření nebo uzavření pokladní

12 EZS poplachový vstup PIR čidlo Roleta Dveře Obecný vstup zásuvky. Propojení stávajícího zabezpečovacího systému s platformou NetRex. Připojení externího pohybového čidla. Připojení kontaktu pro kontrolu stažení nebo vytažení rolety prodejny. Připojení kontaktu pro otevření nebo uzavření dveří Základní nedefinovaný vstup pro připojení jiného zařízení Výběr připojeného zařízení je nutné potvrdit tlačítkem zobrazení aktuálního stavu vstupu kamery.. Po uložení je k dispozici V případě, že zobrazený stav vstupu neodpovídá skutečnosti (například pokladní zásuvka je otevřena a systém hlásí, že je uzavřena), je nutné změnit význam vstupu tlačítkem. Opětovnou kontrolu správnosti nastavení lze provést stiskem tlačítka. Wi-Fi připojení Tato sekce slouží pro konfiguraci bezdrátového připojení zaregistrovaných kamer, které disponují Wi- Fi připojením.

13 V horní části konfigurační sekce máte přehled aktuálně dostupných bezdrátových Wi-Fi sítí v okolí kamery včetně jejich SSID, typu zabezpečení a síle signálu. Po výběru bezdrátové sítě je nutné nastavit její parametry. Tedy vyplnit SSID a typ zabezpečení.

14 Dle zvoleného zabezpečení je pak nutné vyplnit sdílený klíč pro WPA nebo WEP. Po potvrzení konfigurace tlačítkem je možné od kamery odpojit UTP kabel. V případě správně zadaných parametrů se kamera spojí s přístupovým bodem sítě a připojí k platformě NetRex. Celý proces může trvat i několik minut z důvodu změny v nastavení sítě. PTZ pozice Pro práci s PTZ pozicemi slouží dvě konfigurační sekce. Nastavení PTZ pozic a definice limitních poloh kamery. Nastavení PTZ pozic V konfiguraci předdefinovaných pozic je možné tvořit, řadit a mazat PTZ pozice dané kamery.

15 Pro vytvoření nové PTZ pozice je nutné zadat její název a koordináty pozice (vertikální, horizontální a přiblížení). Zatržením pole nastavíte tuto pozici jako základní, výchozí místo. Novou pozici uložíte stiskem tlačítka. Pro nastavení PTZ pozice doporučujeme využít modul Živý pohled. Kameru v živém pohledu nastavíte na místo, které má být novou pozicí a v panelu PTZ pozic stisknete tlačítko. Poté dojde k přesunu do konfigurace předdefinovaných pozic, kde již máte vyplněny koordináty poslední pozice kamery. Následně stačí pouze pozici pojmenovat a uložit. Více informací naleznete v příručce Práce s modulem Živý pohled. Pořadí již vytvořených PTZ pozic je možné měnit pomocí tlačítek. Pro smazání vytvořené pozice použijte tlačítko. Nastavení limitních poloh kamery V konfiguraci Limitní PTZ pozice lze definovat mezní hodnoty pro vertikální a horizontální otáčení kamery. Poslední parametr slouží pro nastavení rozsahu přiblížení. Změnu lze provést přepsáním uvedených hodnot a stiskem tlačítka.

16 Pohledy V této části nastavení je možné definovat pohledy z kamer, které se mají zobrazit v modulu Živý pohled. Pro definování pohledů je nutné zvolit v levém menu záložku Pohledy. Volba metody zobrazení Systém NetRex podporuje několik metod prohlížení videa. Zvolená metoda má vliv především na kvalitu obrazu a snímkovací frekvenci videa v závislosti na použitém prohlížeči a systému. Metodu můžete zvolit pomocí selektoru Metoda zobrazení. V naprosté většině případů doporučujeme ponechat přednastavenou výchozí volbu pro daný webový prohlížeč. Pro Internet Explorer je doporučenou metodou AMC (Axis media Control). Pro Mozilla Firefox je doporučená metoda Server push. Kompletní popis podporovaných metod prohlížení naleznete na Zvolenou metodu je možné rovněž trvale nastavit pro daný počítač. V takovém případě zatrhněte kliknutím volbu. Vybranou metodu uložíte kliknutím na tlačítko

17 . Po uložení metody dojde k přesunutí do modulu Živý pohled, kde můžete zkontrolovat funkčnost zvolené metody. Vytvoření pohledu Nový pohled na živý obraz z kamer vytvoříte kliknutím na tlačítko. V nově otevřeném konfiguračním okně máte možnost pojmenovat nový pohled, vybrat kamery, které má obsahovat včetně jejich pořadí, rozlišení a snímkovací frekvence. Veškeré vytvořené pohledy je možné dále editovat. Doporučujeme vytvořit přehledový pohled obsahující malé náhledy z kamer. Kamery je dobré sloučit do logických celků (například prodejna, sklad, atd). Dále je vhodné vytvořit pohledy, které budou obsahovat vždy danou kameru ve velkém rozlišení. Vytvořený pohled může obsahovat nejvýše 16 kamer. Kameru je možné současně umístit do více pohledů. Pojmenování pohledu Vytvořený pohled je možné libovolně pojmenovat vyplněním jména do pole Název. V případě, že nezvolíte žádný název, bude pohled nazván jako Nepojmenovaný s datem a časem jeho vytvoření. Přiřazení kamer do pohledu Pod názvem pohledu jsou zobrazeny veškeré kamery, které máte v systému k dispozici. Vámi zvolené kamery je možné do daného pohledu přiřadit tím, že v selektoru pořadí zvolíte pozici, na které se má kamera zobrazit. Dále zvolte maximální rozlišení kamery, které má být v pohledu použito a snímkovací frekvenci zobrazení.

18 Snímkovací frekvenci doporučujeme ponechat v nastavení Auto. Takto se automaticky přizpůsobí rychlosti vašeho Internetu. Nastavení výchozího pohledu Vytvořený pohled je možné nastavit jako výchozí. Takto označený pohled bude zobrazován při vstupu do modulu Živý pohled. Nastavení výchozího pohledu provede zaškrtnutím níže zobrazeného pole. Výchozí pohled je také označen v konfiguraci pohledů. Uložení pohledu Nastavený pohled je možné uložit stisknutím tlačítka. V případě, že pohled uložit nechcete a požadujete návrat do původního přehledu pohledů, stiskněte tlačítko. Úprava vytvořeného pohledu Již vytvořený pohled je možné dále editovat stisknutím tlačítka v konfiguraci pohledů. V otevřeném konfiguračním okně postupujte stejným způsobem jako při vytvoření nového pohledu. Smazání pohledu Vytvořený pohled máte možnost smazat kliknutím na tlačítko v konfiguraci pohledů.

19 Upozorňování V této části nastavení je možné nastavit upozornění na kamerou zachycený poplach nebo poruchu zařízení systému NetRex. O těchto událostech Vás systém může automaticky informovat pomocí SMS zprávy nebo u. Pro konfiguraci zasílání informací je nutné zvolit záložku Upozorňování. Upozornění jsou realizována pomocí vytvořených pravidel. Volba sledovaného zařízení V selektoru Notifikace pro: zvolte zařízení, o jehož stavu chcete být informování nebo které má odesílat upozornění na zachycený alarm. Volba události upozornění V řádku, kdy upozorňovat zaškrtněte, zda chcete být informování o vyvolaném poplachu na kameře nebo o poruše daného zařízení.

20 Volba způsobu upozornění Zaškrtnutím políčka nebo SMS zvolíte způsob upozornění na danou událost. Je možné využít jeden i oba způsoby zároveň. Po zaškrtnutí způsobu upozornění je nutné dále vyplnit příslušný nebo telefonní číslo pro zasílání SMS zpráv. Rovněž je možné zadat několik adres i telefonních čísel současně. V takovém případě je oddělte čárkou. Volba četnosti opakování Výběrem v selektoru Zaslat maximálně určíte počet odeslaných zpráv o vybrané události. Po odeslání nastaveného počtu zpráv je nutné dané pravidlo obnovit stiskem tlačítka. Bez opětovné aktivace nastavené pravidlo neodesílá další zprávy. Tím je zabráněno vyššímu počtu odeslaných ů nebo SMS zpráv.

21 Pro upozornění o poruše zařízení doporučujeme nastavit četnost opakování na Neomezeně. Zpráva o vzniklé porušeně daného zařízení Vám dorazí maximálně 1x za den. Uložení pravidla Kliknutím na tlačítko uložíte vytvořené pravidlo. Mobilní NetRex V této části nastavení je možné vygenerování a zaslání odkazu pro přístup k mobilnímu portálu NetRex. Pro konfiguraci mobilního portálu je třeba zvolit záložku Mobilní NetRex.

22 Definice kamer v mobilním portálu Pomocí selektoru Kamera zvolte, zda má mít uživatel možnost přístupu pouze k dané kameře nebo přímo k hlavní stránce mobilního portálu. V případě volby Hlavní stránka mobilního portálu má uživatel přístup ke všem kamerám ve Vašem účtu. Definice telefonního čísla pro odeslání odkazu Do pole Telefonní číslo vyplňte číslo mobilního telefonu, na které má být odeslán odkaz k mobilnímu portálu. Odeslání odkazu pro mobilní portál Nadefinovaný odkaz je možné odeslat kliknutím na tlačítko. Následně bude na dané telefonní číslo doručena SMS zpráva obsahující odkaz na mobilní portál. Kliknutím na odkaz se přihlásíte mobilní aplikace. Odeslané SMS zprávy jsou odečteny z Vašeho balíku SMS zpráv, který byl přiřazen k zakoupené licenci Vzdáleného dohledu. Odkaz doporučujeme v mobilním telefonu uložit pro další použití. Pro přístup k mobilnímu portálu není nutné opakovaně generovat nové SMS odkazy. Již vytvořený je stále platný. Mobilní portál využívá pro přenos dat Váš stávající datový tarif Vašeho poskytovatele telefonních služeb. Cena závisí na zvoleném tarifu. Pro časté využití doporučujeme jeden z tarifů od T-Mobile, Vodafone nebo O2. Hosté V této části nastavení máte možnost vytvoření dalších uživatelských účtů pod Vaším hlavním účtem. Takzvané účty hostů. Účet hosta může mít nejrůznějším způsobem omezena přístupová práva a dává

23 Vám široké pole působnosti pro práci více uživatelů s Vaším systémem. Do konfigurace hostů vstoupíte kliknutím na záložku Hosté v levém menu. Vytvořením hostovských účtů můžete stavit role využívání kamerového systému. Uveďme příklad využití v síti obchodů. Hlavní účet připadá administrátorovi a ten má přístup k veškerým částem systému a kamerám. Dále jsou vytvořeny hostovské účty pro manažery jednotlivých prodejen. Ty mají možnost sledovat pohledy z kamer svěřené prodejny a mohou přistupovat k uloženým nahrávkám. Nahrávky však nemohou mazat. Dalším hostovský účet může být vytvořen přímo pro personál prodejny, který má přístup k živému obrazu z kamer pouze po dobu pracovní doby. Přehled hostovských účtů Na úvodní stránce této sekce máte k dispozici přehled již vytvořených hostovských účtů. Kromě jména hosta vidíte rovněž i jeho přihlašovací jméno a . V tomto přehledu je možné editovat vytvořené účty kliknutím na ikonu nebo jménu hosta. Rovněž je možné účet smazat kliknutím na tlačítko. Poslední možností je přidání hosta pomocí tlačítka. Vytvoření hosta Nový hostovský účet vytvoříte kliknutím na tlačítko konfiguračním okně zadáte základní (povinné) identifikátory hosta.. V nově otevřeném

24 ID hosta uživatelské jméno pro přihlášení do systému. Uživatelské jméno může obsahovat pouze znaky a-z, A-Z nebo 0-9. Nelze použít diakritiku, mezery nebo jiné znaky. Minimální délka uživatelského jména jsou 2 znaky, maximální délka je 35 znaků. Heslo hosta heslo pro přihlášení do systému. Heslo musí mít alespoň 5 znaků a nejvýše 35 znaků. Může obsahovat znaky a-z, A-Z, 0-9, pomlčku a podtržítko. Nesmí obsahovat znaky s diakritikou ani mezery. Celé jméno hosta slouží pro přehlednější identifikaci v systému. hosta na tuto ovou adresu je v případě zapomenutého hesla doručen aktivační kód pro obnovení. Je tedy důležité, aby byla daná adresa aktivní. Po vyplnění údajů uložíte účet hosta kliknutím na tlačítko. Konfigurace hosta Po vytvoření účtu hosta máte možnost další konfigurace tohoto účtu. Lze definovat jak systémová oprávnění daného účtu, tak i kamery, které mají být tomuto uživateli přístupné a nepřístupné.

25 Účet hosta V této části máte možnost změnit základní parametry tohoto účtu zadané při jeho vytvoření a případně celý účet také smazat. Veškeré změny se projeví po stisku tlačítka. Smazání účtu provedete stiskem tlačítka. Systémová oprávnění hosta V systémových oprávnění hosta nastavíte části systému, které budou přístupné danému uživateli a rovněž definujete dobu, kdy k nim může přistoupit. Systémová oprávnění přiřadíte kliknutím na tlačítko.

26 V následném konfiguračním okně zvolíte požadované služby a práva, včetně doby, kdy může uživatel přistoupit k systému. Definice doby přístupu do systému Zaškrtnutím políčka u jednotlivých dnů nastavíte dny, kdy je možné přihlášení do systému. V pravých polích je možné taktéž nastavit přesnou denní dobu. Základní práva Změna hesla zaškrtnutím povolíte uživateli změnit své heslo. Změny v upozorňování zaškrtnutím povolíte uživateli měnit způsoby upozorňování na události. Přístup k obrazu Přístup k živému obrazu zaškrtnutím povolíte uživateli přístup do modulu Živý pohled. Práva k nahrávkám Přístup k nahrávkám zaškrtnutím povolíte uživateli přístup do modulu Nahrávky. Spojování nahrávek zaškrtnutím povolíte uživateli stažení a případné smazání nahrávek. Přístup přes mobil zaškrtnutím umožníte uživateli přístup přes mobilní portál NetRex. Povolené služby Zasílání ů zaškrtnutím povolíte uživateli používat ové služby systému. Zasílání SMS zpráv zaškrtnutím povolíte uživateli odesílání SMS zpráv. Zapínání/vypínání kamer zaškrtnutím umožníte uživateli zapínání nebo vypíná kamer v účtu. Mobilní živý pohled zaškrtnutím zpřístupníte uživateli živý pohled z kamer přes mobilní telefon. Definovanou konfigurace můžete uložit pomocí tlačítka nebo zrušit kliknutím na tlačítko. Přístup hosta ke kamerám Každý host může mít přidělen přístup k vybraným kamerám Vašeho účtu. Přidání přístupné kamery provedete kliknutím na tlačítko nepřístupné pro tento účet hosta. u vybrané kamery uvedené v sekci Kamery

27 Následně je zvolená kamera přesunuta do seznamu přístupných kamer, kde lze provést další nastavení přístupových práv k dané kameře. Po kliknutí na tlačítko kameře. se otevře další konfigurační okno oprávnění ke zvolené Definice doby přístupu do systému Zaškrtnutím políčka u jednotlivých dnů nastavíte dny, kdy je možný přístup k dané kameře. V pravých polích je možné taktéž nastavit přesnou denní dobu. Správa zařízení Správa zařízení zaškrtnutím povolíte přístup ke konfigurační sekci zařízení. Správa Wi-Fi zaškrtnutím povolíte správu Wi-Fi připojení tohoto zařízení. Správa detekce pohybu - zaškrtnutím povolíte správu detekce pohybu tohoto zařízení.

28 Správa vstupu alarmu - zaškrtnutím povolíte správu detekce alarmu na vstupních svorkách zařízení. Správa plánovaného nahrávání zaškrtnutím povolíte uživateli zahajovat, zastavovat a upravovat plánované nahrávání na tomto zařízení. Správa manuálního nahrávání zaškrtnutím povolíte uživateli zahajovat, zastavovat a upravovat manuální nahrávání na tomto zařízení. Správa rotace obrazu zaškrtnutím povolíte správu rotace obrazu kamery. Správa jména zaškrtnutím povolíte uživateli změnu názvu kamery. Správa stavové LED zaškrtnutím povolíte uživateli správu chování stavové LED diody kamery. Správa zvuku zaškrtnutím povolíte uživateli nastavení zvuku na dané kameře. Správa PTZ zaškrtnutím umožníte uživateli správu PTZ pozic zařízení. Upravit časové pásmo zatržením dovolíte uživateli měnit časové pásmo zařízení Obraz Pohled zaškrtnutím povolíte uživateli pohled na živý obraz z této kamery. Stav obrazu zaškrtnutím zpřístupníte uživateli prohlížení stavu a historie tohoto zařízení. Přístup ke zvuku zatržením této volby umožníte uživateli poslech zvuku z této kamery. Přístup k PTZ zaškrtnutím umožníte uživateli ovládání PTZ dané kamery. Nahrávky Prohlížení nahrávek zaškrtnutím umožníte uživateli přístup k nahrávkám z této kamery. Mazání nahrávek zaškrtnutím povolíte uživateli mazání nahrávek pořízené touto kamerou. Systémová oprávnění Stav zařízení zaškrtnutím povolíte uživateli spravovat stav tohoto zařízení. Definovanou konfigurace můžete uložit pomocí tlačítka tlačítko. nebo zrušit kliknutím na Vytvořené nastavení přístupné kamery je možné v konfiguraci hostů dále editovat stiskem tlačítka. Tuto vytvořenou konfiguraci lze také zrušit stiskem tlačítkem nebo přesunout celou kameru zpět do nepřístupných kamer pomocí tlačítka. V takovém případě dojde rovněž k vymazání již vytvořených oprávnění k této kameře. Rovněž můžete vytvořit další uživatelská oprávnění k dané kameře opětovným stiskem tlačítka. Tím můžete například definovat určitá oprávnění pro dané dne a čas (například znemožnit přístup uživateli ke kameře o víkendu).

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl

CarControl. Uživatelská a administrační příručka. verze 7.4-12. 06. 2009. Uživatelská a administrační příručka O 2 CarControl CarControl Uživatelská a administrační příručka verze 7.4-12. 06. 2009 2007 Telefónica O 2 Czech Republic, a.s. Úvod 1 Obsah Úvod 5 Nastavení internetového prohlížeče... 5 Blokování automaticky otevíraných

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

Síťový videorekordér Absolution

Síťový videorekordér Absolution Síťový videorekordér Absolution Uživatelská příručka Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Poznámky... 3 3. Základní informace o produktu... 3 3.1. Charakteristika... 3 3.2. Vlastnosti... 3 3.3. Instalace...

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Autor: Stanislav Chromý Revize: Jiří Mutina Verze: 1.03 Datum revize: 31. 3. 2015 Obsah 1. Co je to Themio/Loginet?... 3 2. Nároky na systém... 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu Themio/Loginet?...

Více

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA

NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA NÁVOD PRO UŽIVATELE A ADMINISTRÁTORA UPOZORNĚNÍ Zabezpečovací kamery mohou být zákony Vašeho státu zakázány. Síťová kamera není jenom kamera vybavená velmi výkonným web serverem, ale také mnohostranný

Více

APS Administrator.GT

APS Administrator.GT APS Administrator.GT Strážní služba v systémech APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015, TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha 153 00,

Více

CZ doplněk k anglickému originálu

CZ doplněk k anglickému originálu CHATEAU V-GUARD Důležitá upozornění úvodem: CZ doplněk k anglickému originálu - tento manuál, resp. tento je český doplněk, byl vytvořen k hardwarovým verzím VG4C-XP, VG4C-XP-V, VG8C-XP-TV, VG4C-RT4 a

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek

NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex. Kompletní popis služby. Petr Kodytek NetRex s.r.o. Počítání lidí NetRex Kompletní popis služby Petr Kodytek Verze 1.4 ze dne 17.5.2012 Stránka 1 z 11 Obsah Představení služby... 2 Hlavní výhody služby... 2 Jednoduchá instalace... 2 Dvě metody

Více

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7

Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 Návod na ovládání vipilot, verze 1.0.7 1. Spuštění a přihlášení k vipilotu Upozornění: Funkčnost služeb viphone je závislá na typu poskytovaného tarifu. Je tedy možné, že některé z následujících služeb

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Uživatelská dokumentace aplikace eportál

Uživatelská dokumentace aplikace eportál Uživatelská dokumentace aplikace eportál Strana 1 z 68 OBSAH 1. 2. 3. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. Výchozí stránka - Přehled 5 Sekce profil

Více

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5

Webdispečink manuál. Leden 2013. www.webdispecink.cz. Princip a.s. Radlická 204/503 158 00 Praha 5 Webdispečink manuál Leden 2013 1 Obsah 1 Popis systému... 5 1.1 Podporované internetové prohlížeče... 5 1.2 Způsob detekce jízdy... 5 1.3 Omezení systému... 5 1.4 Přihlášení do systému... 6 1.5 Doporučená

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

Mobilní zabezpečení. uživatelská příručka

Mobilní zabezpečení. uživatelská příručka Mobilní zabezpečení uživatelská příručka Obsah 1. Úvod... 5 Mobilní zabezpečení... 6 2. Základní požadavky... 7 3. Přihlášení do internetového portálu... 8 3.1. Zapomněli jste uživatelské jméno nebo heslo...

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Web klient příručka uživatele

Web klient příručka uživatele IceWarp Server Web klient příručka uživatele Verze 10 Začátek práce s rozhraním IceWarp Web klient Pro přístup do rozhraní je nutné přistoupit na adresu nastavenou správcem systému s použitím internetového

Více

Control Center Divar Series. Návod k obsluze

Control Center Divar Series. Návod k obsluze Control Center Divar Series cs Návod k obsluze Control Center Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 5 1.1 Úvod 5 1.2 Systémové požadavky 5 1.2.1 Instalace softwaru 5 1.2.2 Aktualizace firmwaru 6 1.2.3 Konvence použité

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

LookDet Dispečerský systém Uživatel

LookDet Dispečerský systém Uživatel LookDet Dispečerský systém Uživatel Návod na obsluhu Verze 1.04 lookdet_u_g_cz_104 AMiT, spol. s r. o. nepřejímá žádné záruky, pokud se týče obsahu této publikace a vyhrazuje si právo měnit obsah dokumentace

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace

Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace Marwel v2.5 redakční systém pro internetové prezentace backendová redakce správa redakčního systému verze manuálu: 0.5 QCM, s. r. o., květen 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard

Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard. KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Software KRONOS GUARD LT pro obchůzkový systém ACTIVEguard KRONOS GUARD LT Obslužný software pro obchůzkový systém v reálném čase Active Guard Manuál Vydání 1.1 Verze SW 1.1 07/2006 Prohlášení Výrobce

Více