Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD"

Transkript

1 Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC IČ Název a sídlo účetní jednotky: Obec Hodonín Hodonín 33 I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Daň z příj.fyz.osob ze závis.č , , ,52 104,0 104,0 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č , , ,49 73,2 73,2 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn , , ,78 94,8 94,8 Daň z příjmů právnických osob , , ,66 109,0 109,0 Daň z příjmů práv.osob za obce , , ,00 100,0 100,0 Daň z přidané hodnoty , , ,87 100,7 100,7 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp , , ,00 94,5 94,5 Poplatek ze psů 400,00 400,00 450,00 112,5 112,5 Odvod z loterií a her krom VHP 5 000, , ,83 64,9 64,9 Odvod z výherních hr.přístrojů 6 803,99 Daň z nemovitých věcí , , ,26 140,8 140,8 Neinv.přijaté transf.z VPS SR , ,00 100,0 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt , , ,00 100,0 100,0 Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,98 100,0 Neinv.přijaté transf.od krajů , ,00 100,0 Převody z rozpočtových účtů ,00 Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 100,2 100,2 Podnik.a restrukt.v zem.a pot , , ,00 100,2 100,2 Příj.z poskyt.služeb a výrobků , , ,50 77,4 77,4 Podpora produkční činnosti , , ,50 77,4 77,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 500, , ,00 99,4 99,4 Pitná voda 2 500, , ,00 99,4 99,4 Ostatní nedaňové příjmy j.n , ,00 100,0 Využ. vol.času dětí a mládeže , ,00 100,0 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 200,00 200,00 237,00 118,5 118,5 Veřejné osvětlení 200,00 200,00 237,00 118,5 118,5 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000, , ,50 85,4 85,4 Využív.a zneškod.komun.odpadů 4 000, , ,50 85,4 85,4 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 600, , ,05 498,5 103,1 Činnost místní správy 600, , ,05 498,5 103,1 Příjmy z úroků (část) 1 000, ,00 815,74 81,6 81,6 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 000, ,00 815,74 81,6 81,6 P ř í j m y c e l k e m , , ,17 112,4 101,7 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :58:46

2 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,1 88,1 Nákup materiálu j.n , , ,00 30,0 30,0 Pohonné hmoty a maziva 2 000, ,00 Pěstební činnost , , ,00 57,8 57,8 Nákup ostatních služeb , , ,00 13,3 13,3 Podpora produkční činnosti , , ,00 13,3 13,3 Ostatní osobní výdaje , , ,00 330,0 76,2 Nákup ostatních služeb ,00 Opravy a udržování , , ,00 52,8 52,8 Pozemky , ,00 100,0 Správa v lesním hospodářství , , ,00 331,9 91,4 Ostatní osobní výdaje 5 000, ,00 Nákup ostatních služeb 7 300, ,00 100,2 Opravy a udržování 5 000,00 Pozemky , ,00 100,0 Silnice , , ,00 189,0 87,6 Neinvestiční transfery krajům 2 200, ,00 Provoz veřej.silniční dopravy 2 200, ,00 Ostatní osobní výdaje , ,00 Elektrická energie 3 200, , ,00 98,8 98,8 Nákup ostatních služeb , ,00 100,1 Opravy a udržování 5 000, , ,00 130,6 130,6 Budovy,haly,stavby , , ,00 16,6 34,7 Pitná voda , , ,00 26,6 45,5 Nákup materiálu j.n , ,00 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 3 000, ,00 Věcné dary 6 000, , ,00 61,7 74,0 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros , , ,00 61,7 74,0 Ostatní osobní výdaje 7 000,00 Pohonné hmoty a maziva 3 000, , ,00 53,5 53,5 Nákup ostatních služeb 5 000, ,00 905,00 18,1 90,5 Budovy,haly,stavby , , ,00 48,9 132,2 Sport.zařízení v majetku obce , , ,00 35,1 107,8 Nákup materiálu j.n , , ,00 194,1 79,2 Nákup ostatních služeb 4 000, , ,00 295,0 97,5 Pohoštění 3 000, , ,00 251,8 100,7 Využ. vol.času dětí a mládeže 9 000, , ,00 258,2 94,8 Ostatní osobní výdaje 3 000, , ,00 40,0 40,0 Nákup materiálu j.n , ,00 Elektrická energie , , ,00 100,2 100,2 Veřejné osvětlení , , ,00 79,3 79,3 Ost.neinv.transfery VR územ.ú , , ,00 131,0 131,0 Ost.inv.transf.VR územ.úrovně 8 100, ,00 68,8 Komun.služby a úz.rozvoj j.n , , ,00 200,6 99,7 Nákup ostatních služeb , ,00 111,1 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů , ,00 111,1 Nákup ostatních služeb , , ,00 93,8 93,8 Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 93,8 93,8 Ostatní osobní výdaje 6 000, , ,00 261,7 100,0 Nákup materiálu j.n , ,00 99,6 Pohonné hmoty a maziva 3 000, , ,00 60,0 60,0 Nákup ostatních služeb , ,00 100,0 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 9 000, , ,00 ***** 99,1 Dary obyvatelstvu 1 000, ,00 100,0 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 1 000, ,00 100,0 Neinvestiční transfery obcím 3 000, , ,00 100,0 100,0 PO - dobrovolná část 3 000, , ,00 100,0 100,0 Odměny čl.zastup.obcí a krajů , , ,00 101,1 101,1 Pov.pojistné na soc.zab , , ,00 99,6 99,6 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj , , ,00 99,9 99,9 Služby telekom. a radiokom , , ,24 82,5 82,5 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :58:46

3 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k II.Rozpočtové výdaje Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b Cestovné (tuzem.i zahranič.) 6 000, , ,00 106,3 106,3 Zastupitelstva obcí , , ,24 100,5 100,5 Ostatní osobní výdaje , ,00 65,1 Nákup materiálu j.n , ,00 65,1 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 268,00 26,8 Pohoštění 1 000,00 670,00 67,0 Volby do zast.územ.samospr.cel , ,00 63,3 Ostatní osobní výdaje , ,00 79,7 Nákup materiálu j.n , ,00 90,4 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 268,00 26,8 Pohoštění 1 000,00 804,00 80,4 Volby do Evropského parlamentu , ,00 79,2 Ostatní osobní výdaje , , ,00 88,0 88,0 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000, , ,00 251,0 116,7 DHDM , ,00 100,0 Nákup materiálu j.n , , ,00 161,2 161,2 Plyn , , ,00 96,2 96,2 Elektrická energie 6 700, , ,00 100,3 100,3 Poštovní služby 1 000, , ,40 153,0 153,0 Služby telekom. a radiokom , , ,81 103,8 103,8 Nákup ostatních služeb , , ,40 90,6 90,6 Opravy a udržování , , ,00 122,8 122,8 Pohoštění 6 000, , ,00 83,4 83,4 Neinvestiční transfery obcím 4 000, , ,00 77,5 77,5 Ostatní nákup DNM , ,00 Činnost místní správy , , ,61 108,7 96,8 Služby peněžních ústavů 6 000, , ,70 73,3 73,3 Obec.příj.a výd.z fin.operací 6 000, , ,70 73,3 73,3 Služby peněžních ústavů 6 000, , ,00 97,0 97,0 Pojištění funkčně nespecifik , , ,00 97,0 97,0 Převody vlastním rozpočt.účtům ,00 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov ,00 Platby daní a poplatků SR , , ,00 100,0 100,0 Ostatní finanční operace , , ,00 100,0 100,0 Výdaje z FV min.let kraj-obec , , ,00 99,7 99,7 Finanční vypořádání minul.let , , ,00 99,7 99,7 V ý d a j e c e l k e m , , ,55 104,3 86,9 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :58:46

4 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k III.Financování - třída 8 Název Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) , , ,62 209,9 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) , , ,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-) 8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-) 8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-) 8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) , ,62 206,8 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :58:46

5 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Třída 1 - Daňové příjmy , , ,40 104,2 104,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,79 80,7 78,8 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,98 635,1 135,7 P ř í j m y c e l k e m , , ,17 112,4 101,7 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů ,00 v tom položky: Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Příj.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostř.od region.rad Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 100, Neinvestiční přij.transfery od reg.rad Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů , Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přij.transfery od reg.rad Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr ZJ Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci , , ,17 107,9 97,6 Třída 5 - Běžné výdaje , , ,55 110,4 90,4 Třída 6 - Kapitálové výdaje , , ,00 82,5 73,1 V ý d a j e c e l k e m , , ,55 104,3 86,9 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů ,00 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím , , ,00 87,1 87, Neinvestiční transfery krajům , , Neinvestiční transfery regionál.radám Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ , , ,00 131,0 131, Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům , Ostatní převody vlastním fondům Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi , , ,00 99,7 99, Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let-rr,kraj,obce,dso Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvest.půjčené prostředky reg.radám Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery VRÚÚ , ,00 68, Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půj.prostředky region.radám Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr ZJ Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :58:46

6 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci , , ,55 99,4 82,8 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI , ,62 206,8 Třída 8 - Financování , ,62 206,8 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,62 206,8 FENIX, Výkaznictví Strana 6 Tisk: :58:46

7 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k VI.Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů text r Základní běžný účet ÚSC , , ,62 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , , ,62 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 FENIX, Výkaznictví Strana 7 Tisk: :58:46

8 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: Neinvesticni půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ Investiční půjčené prostředky obcím 7510 FENIX, Výkaznictví Strana 8 Tisk: :58:46

9 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k VII.Vybrané záznamové jednotky Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ text r Investiční půjčené prostředky krajům Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530 FENIX, Výkaznictví Strana 9 Tisk: :58:46

10 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b Neinv.přijaté transf.z VPS SR Volby do senátu a zastup ,00 Volby do EU ,00 Celkem , Ost.neinv.přij.transfery ze SR stará ekolog. zátěž NIV-SR 3 448,49 stará ekolog. zátěž NIV-EU ,49 Celkem ,98 FENIX, Výkaznictví Strana 10 Tisk: :58:46

11 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Výsledek od Položka počátku roku a b c 103 FENIX, Výkaznictví Strana 11 Tisk: :58:46

12 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Příjmy a výdaje z tuzemských z 3 448, Příjmy a výdaje ze zahraničníc , OP Životní prostředí - CF , Ost.neinv.přij.transfery ze SR , ,98 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy c e l k e m 0,00 0, ,98 FENIX, Výkaznictví Strana 12 Tisk: :58:46

13 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Obec Hodonín sestavený k XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění Nástroj Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ a b c d Okamžik sestavení: :53:32 Odesláno dne:... Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:... Odpovídající za údaje o rozpočtu:... Tel.: Došlo dne:... o skutečnosti:... Tel.: FENIX, Výkaznictví Strana 13 Tisk: :58:46

14 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIV A CELKEM , , , ,68 A. Stálá aktiva , , , ,30 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji ,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,30 1. Pozemky , ,60 2. Kulturní předměty Stavby , , ,00 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí , , ,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,83 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , ,60 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji , , , ,60 III. Dlouhodobý finanční majetek , , ,00 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek , ,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek ,00 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :58:46

15 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hodonín ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ B. Oběžná aktiva , , , ,38 I. Zásoby 3 542, , ,00 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , ,00 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby ,00 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,00 1. Odběratelé , , ,20 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky , , ,00 FENIX, Výkaznictví Strana 2 Tisk: :58:46

16 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hodonín ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ III. Krátkodobý finanční majetek , , ,38 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny ,00 104, Peníze na cestě Pokladna ,38 39,00 FENIX, Výkaznictví Strana 3 Tisk: :58:46

17 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hodonín 1 2 položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ PASIV A CELKEM , ,68 C. Vlastní kapitál , ,68 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,77 1. Jmění účetní jednotky , ,90 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,00 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,13 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření , ,91 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,75 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období , ,16 D. Cizí zdroje , ,00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,00 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,00 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 FENIX, Výkaznictví Strana 4 Tisk: :58:46

18 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Hodonín 1 2 položky Název položky Syntetický účet BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr Krátkodobé přijaté zálohy na transfery , , Výdaje příštích období Výnosy příštích období , , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky 378 Podpisový záznam: FENIX, Výkaznictví Strana 5 Tisk: :58:46

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 00653306 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 48617334 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 00269301 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ucetni zaverka 2014.txt

Ucetni zaverka 2014.txt Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 002747 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506

Závěrečný účet za rok 2014 dle 17 zákona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 Obec Běleč 391 43 Běleč 22 IČ 00582506 email info@obecbelec.cz http://www.obecbelec.cz Zvěrečný účet za rok 2014 dle 17 zkona 250/2000 Sb. Obec Běleč, se sídlem Běleč 22, PSČ 391 43, IČ 00582506 tel. 381214530

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Obec Seč Sídlo: Seč 78 336 01

Více

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014

IČ: 70910987 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Wolkerova PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 28.01.2015 11:27:26 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Rozvaha. Předmět činnosti: OKEČ 801020 IČO : 60611871. FENIX, Výkaznictví 7.50.011 Strana 1 Tisk: 27.1.2015 9:07:19. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 26.01.2015 10:11:59 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 2 144 512,09 1 558 895,80 585 616,29 1 233 297,42 A. Stálá aktiva 1 558

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2012 Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin M sestaveno k /0 (v Kč na dvě desetinná místa) 8. vazby v části IV. obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 00sl.,, = r. (00 + 00 + 00 + 00)sl.,,

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 13 00255661 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČO: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORY ZA ROK 2014 Obec Dvory IČ: 00239071 Dvory 3, 288 02 Nymburk Závěrečný účet obce Dvory za rok 2014 Obec Dvory podává návrh závěrečného

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2013 12 67106455 sestavený k 31.12.2013 (v Kč

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 12 70567646 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.02.2015 08:08:59 Název účetní jednotky: Městys Havlíčkova Borová Sídlo: Náměstí 278 582 23

Více

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za rok 2014 V roce 2014 knihovna hospodařila s těmito prostředky:

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Příloha účetní závěrky

Příloha účetní závěrky A.1. Informace podle 7 odst.3 zákona Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A.2. Informace podle 7 odst.4 zákona Došlo

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012)

Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) Licence: D06P XCRGUVXA / VXA (06012014 / 01012012) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31. 12. 2011

Více