SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc ,00 Org: 2809 SDH Šipoun ,00

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "0000 2809 2420 000000000 SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc 20 000,00 Org: 2809 SDH Šipoun 20 000,00"

Transkript

1 roku 2015 strana: 1 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výdělečné činnosti , Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmů právnických osob , Daň z příjmu za obec , Daň z přidané hodnoty , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1 000, Poplatek za provoz systému schromažďování kom.odpadů , Poplatek ze psů , Poplatek za rekreační pobyt 6 000, Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek z ubytovací kapacity 200, Odvod výtěžků z provozování loterií , Správní poplatky , Daň z nemovitostí , Účel.dotace od KÚ , Převody z rozpočtových účtů ,00 Org: , SDH Šipoun Návratná finanční výpomoc ,00 Org: 2809 SDH Šipoun , ÚP na VPP EU , ÚP na VPP ČR 9 900,00 Org: Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu , ZÚM , , Pěstební činnost Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 Org: , Pěstební činnost , Celospolečenské funkce lesů Příjmy z podílů na zisku honební společnost 2 270,00 Org: , Celospolečenské funkce lesů 2 270, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 1 500,00 Org: , Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 1 500, Pitná voda Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00

2 roku 2015 strana: 2 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Org: , Pitná voda , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Vstupné kino , Kino 3D brýle 500,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Knihovna-průkazky novým členům 50,00 Org: , Činnosti knihovnické 50, Rozhlas a televize Hlášení 250,00 Org: , Rozhlas a televize 250, Zájmová činnost v kultuře Pronájem KD Strunkovice 1 000,00 Org: , Pronájem KD Svojnice 2 000,00 Org: 7000 Svojnice 2 000, Zájmová činnost v kultuře 3 000, Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Příjmy z poskytování služeb a , Přijaté neinvestiční dary na kulturtu 100,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ostatní tělovýchovná činnost Přijaté neinvestiční dary na sportovní vyžití mládeže 100,00 Org: , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Org: 4101 TJ Blaník , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí ,00 Org: 4102 TJ Sokol , Ostatní tělovýchovná činnost ,00

3 roku 2015 strana: 3 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace Pronájem ATC ,00 Org: , Sauna příjmy ,00 Org: 3430 Sauna v KD , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Bytové hospodářství Příjmy z poskytování služeb , Příjmy z pronájmu bytů ,00 Org: , Bytové hospodářství , Pohřebnictví Poplatky z hrobového místa 3 000,00 Org: , Pohřebnictví 3 000, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb , Věcné břemeno 1 000, Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu ostatních ne , Příjmy z prodeje pozemků 1 000,00 Org: , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Za svoz komunálních odpadů ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Prevence vzniku odpadů Za třídění odpadů ,00 Org: , Prevence vzniku odpadů , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení DPS služby , DPS nájem ,00 Org: ,00

4 roku 2015 strana: 4 / 16 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 4351 Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Činnost místní správy Příjmy z poskytování služeb a 300,00 Org: , Příjmy z inzerce, kopírování 1 000,00 Org: 0104 inzerce 1 000, Činnost místní správy 1 300, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků (část) 5 000,00 Org: , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 000,00 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 1: DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 2: NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 Třída 3: KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 000,00 Třída 4: PŘIJATÉ DOTACE ,00 Rozpočet schválil: Dne:

5 roku 2015 strana: 5 / Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj Příspěvek na činnost včelařům ,00 Org: , Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj , Pěstební činnost Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , Pojištění úrazové 1 300, Ochranné pomůcky 2 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Nákup ostatních služeb , Pohoštění 800, Ostatní neinvest.transfery oby 4 800,00 Org: , Pěstební činnost , Celospolečenské funkce lesů Příspěvek myslivcům 5 000,00 Org: , Celospolečenské funkce lesů 5 000, Silnice Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd 5 490, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Budovy, haly a stavby ,00 Org: 0997 Rek.a mod. MK Větrná,Nová , ZTV Hořice MK ,00 Org: 1401 ZTV Hořice-komunikace , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00

6 roku 2015 strana: 6 / 16 Org: , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Pitná voda Nákup materiálu jinde nezařaze , Nákup ostatních služeb 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Kanalizační přípojka p.č.178/ ,00 Org: 0996 Kanal.přípojka p.č.178/3 Str , Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , Základní školy Opravy a udržování , Neinv.příspěvek ZŠ ,00 Org: , ZŠ neinv.příspěvek na mzdy ,00 Org: 5021 ZŠ neinv.dotace na mzdy , Základní školy , Ostatní záležitosti vzdělávání Nákup materiálu jinde nezařazen 1 000, Studená voda 5 350, Elektrická energie 8 000, Nákup ostatních služeb 1 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Ostatní záležitosti vzdělávání , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př 8 120, Povinné pojistné na veřejné zd 2 950, Základní běžný účet územ.samospr.celků 2 000, Nákup materiálu jinde nezařaze 2 000, Plyn , Elektrická energie ,00

7 roku 2015 strana: 7 / Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Elektrická energie 2 240,00 Org: , Činnosti knihovnické , Činnosti muzeí a galerií Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000,00 Org: , Činnosti muzeí a galerií 5 000, Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní náklady , Nákup materiálu jinde nezařaze 2 000,00 Org: , Ostatní záležitosti kultury , Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Opravy a udržování kapliček ,00 Org: , Elektrická energie kaple SVOJNICE 2 450,00 Org: 7000 Svojnice 2 450, Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Příspěvek Farnímu úřadu ,00 Org: , Činnosti registrovaných církví a náboženských společností , Rozhlas a televize Opravy a udržování ,00 Org: , Rozhlas a televize ,00

8 roku 2015 strana: 8 / Zájmová činnost v kultuře Platy zaměstnanců v pracovním , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd 5 850, Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 2 420, Nákup ostatních služeb ,00 Pol: Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Ostatní neinvest.transfery oby 4 800,00 Org: , Ostatní osobní výdaje KD Svojnice 1 000, KD Svojnice DHDM , Nákup materiálu jinde nezařaze KD Svojnice 5 000, Studená voda KD Svojnice 8 380, Elektrická energie KD Svojnice , Opravy a udržování KD Svojnice ,00 Org: 7000 Svojnice , Zájmová činnost v kultuře , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní osobní výdaje 2 000, Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000, Nákup materiálu jinde nezařaze , Služby pošt 5 000, Nákup ostatních služeb , Pohoštění 8 000, Věcné dary , Dary Vítání občánků 7 000,00 Org: , Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , Ostatní tělovýchovná činnost Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd 7 380, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb 2 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Příspěvek TJBlaník ,00 Org: 4101 TJ Blaník ,00

9 roku 2015 strana: 9 / Příspěvek TJ Sokol ,00 Org: 4102 TJ Sokol , Sport pro všechny ,00 Org: 4103 Sport pro všechny , Přísp.tech.sportů ,00 Org: 4104 Střelnice , Ostatní tělovýchovná činnost , Ostatní zájmová činnost a rekreace ATC - Nákup materiálu jinde nezařaze , ATC - Opravy a udržování ,00 Org: , Sauna-OON , Sauna nákup materiálu 5 000, Sauna voda , Sauna - plyn , Sauna el.energie ,00 Org: 3430 Sauna v KD , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Ostatní činnost ve zdravotnictví Příspěvek lékařkám , Příspěvek Hospic PT ,00 Org: , Ostatní činnost ve zdravotnictví , Bytové hospodářství Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000, Studená voda , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb 3 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Bytové hospodářství , Veřejné osvětlení Nákup materiálu jinde nezařaze , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Veřejné osvětlení ,00

10 roku 2015 strana: 10 / Pohřebnictví Nákup materiálu jinde nezařaze 5 000, Opravy a udržování ,00 Org: , Pohřebnictví , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ochranné pomůcky 5 000, Drobný hmotný dlouhodobý majet , Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva 3 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000, Konzultační, poradenské a práv , Nákup ostatních služeb 4 840, Nákup ostatních služeb ,00 Pol: Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Poskytnuté neinvestiční příspě 2 500, Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům 1 000, Ostatní neinvest.transfery oby 9 600, Budovy, haly a stavby , Pozemky ,00 Org: , Rodinný dům B.Havlasy ,00 Org: 1402 Rodný dům B.Havlasy , Revitalizace náměstí ,00 Org: 1403 Revitalizace náměstí , Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb ,00 Org: , Sběr a svoz komunálních odpadů , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Pohonné hmoty a maziva ,00 Org: , Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , Prevence vzniku odpadů

11 roku 2015 strana: 11 / Platy zaměstnanců v pracovním , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd 6 570, Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Odvoz skla a plastů, provoz sběr.dvora , Opravy a udržování 2 000,00 Org: , Prevence vzniku odpadů , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Nákup materiálu jinde nezařaze , Pohonné hmoty a maziva , Nákup ostatních služeb , Nákup ostatních služeb 1 000,00 Pol: Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Platy zaměstnanců v pracovním poměru 7 388, Platy zaměstnanců v pracovním poměru ,00 Pol: Platy zaměstnanců v pracovním poměru , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1 847,00 Pol: Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 665, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 768,00 Org: Pol: Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 433, ZÚM , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování ,00 Org: , Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení , Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy Nákup materiálu jinde nezařaze , Nákup ostatních služeb 5 000,00

12 roku 2015 strana: 12 / 16 Org: , Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy , Požární ochrana - dobrovolná část Ceny do soutěže okrsek 3 500,00 Org: , Ostatní platy 5 000, Nákup materiálu jinde nezařaze 3 000, Studená voda 5 000, Strunkovice SDH plyn , Elektrická energie 3 100, Pohonné hmoty a maziva 9 000, Služby telekomunikací a radiokomunikací 200, Nákup ostatních služeb 7 000, Opravy a udržování , Neinvestiční transfery občansk ,00 Org: 2807 SDH Strunkovice , Ostatní platy 1 000, Nákup materiálu jinde nezařazený 1 000, Pohonné hmoty a maziva 1 000, Opravy a udržování 6 000, Neinvestiční transfery občansk ,00 Org: 2808 SDH Protivec , Ostatní platy 1 000, Elektrická energie 1 100, Pohonné hmoty a maziva 1 000, Služby školení a vzdělávání SDH Šipoun 200, Opravy a udržování , Neinvestiční transfery občansk ,00 Org: 2809 SDH Šipoun , Ostatní platy 1 000, Nákup materiálu 1 000, Pohonné hmoty a maziva 1 000, Opravy a udržování , Neinvestiční transfery občansk ,00 Org: 2810 SDH Svojnice , Ostatní platy 1 000, Nákup materiálu jinde nezařaze 2 000, Pohonné hmoty a maziva 1 000, Neinvestiční transfery občansk ,00 Org: 2811 SDH Velký Bor , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev ob , Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd ,00

13 roku 2015 strana: 13 / Služby školení a vzdělávání 5 000, Nákup ostatních služeb 2 420, Nákup ostatních služeb 1 100,00 Pol: Nákup ostatních služeb 3 520, Cestovné (tuzemské i zahraničn 1 590, Účastnické poplatky na konference 2 000, Věcné dary 5 000, Ostatní neinvest.transfery oby 9 600,00 Org: , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním , Ostatní osobní výdaje 5 000, Povin.pojistné na soc.zab.a př , Povinné pojistné na veřejné zd , Ostatní pojinné pojištění 7 000, Knihy, učební pomůcky a tisk , Drobný hmotný dlouhodobý majet , Nákup materiálu jinde nezařaze , Studená voda , Plyn , Elektrická energie , Pohonné hmoty a maziva , Služby pošt , Služby telekomunikací a radiok , Konzultační, poradenské a práv , Služby školení a vzdělávání , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , Nákup ostatních služeb 5 060, Nákup ostatních služeb ,00 Pol: Nákup ostatních služeb , Opravy a udržování , Programové vybavení , Cestovné (tuzemské i zahraničn 5 000, Pohoštění 5 000, Ostatní nákupy jinde nezařazen 1 500, Ost.neinvestiční transfery nez , Ostatní neinvest.transfery oby ,00 Org: , MěÚ PT za proj.přestupků ,00 Org: 5041 Prachatice , Mikroreg.Vl.Březí příspěvek ,00 Org: 5155 Mikroregion Vlachovo Březí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Poplatky za vedení účtu ,00

14 roku 2015 strana: 14 / 16 Org: , Kino úvěr úroky ,00 Org: 0715 Kino digitalizace , Úroky vlastní (rek.mk Strunkovice) ,00 Org: 0997 Rek.a mod. MK Větrná,Nová , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku ,00 Org: , Pojištění funkčně nespecifikované , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně Převody fondům ,00 Org: , Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně , Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků ,00 Org: , Platby DPH FÚ ,00 Org: 0343 pol.8901 pro evidenci DPH , Ostatní finanční operace , Finanční vypořádání minulých let Vratka komunální volby , Vratka volby do EP ,00 Org: Pol: Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi , , Finanční vypořádání minulých let , Ostatní činnosti jinde nezařazené Transfer DEMDAAL s.r.o , Nespecifikované rezervy ,00 Org: , Ostatní činnosti jinde nezařazené ,00

15 roku 2015 strana: 15 / ,00 Rekapitulace rozpočtu dle položkových tříd Třída 5: BĚŽNÉ VÝDAJE ,00 Třída 6: KAPITÁLOVÉ VÝDAJE ,00 Rozpočet schválil: Dne:

16 roku 2015 strana: 16 / 16 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , Splátka půjčky JVS,úvěr kino ,00 Org: , Úvěr na rekonstrukce MK Strunkovice (Nová,Vštrná ) ,00 Org: 0997 Rek.a mod. MK Větrná,Nová , ,00 FINANCOVÁNÍ - dle paragrafů, organizací a položek ,00 Rozpočet schválil: Dne:

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obecní úřad Zahájí Zahájí 4 373 48 Dívčice Návrh rozpočtu na rok 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka NÁVRH 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 550 000.00 0000 1112

Více

Rozpočet obce Roštín na rok 2015.

Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Rozpočet obce Roštín na rok 2015. Schváleno Zastupitelstvem obce Roštín dne 18.12.2014. KEO-W 1.9.56 / Uc08u Plnění rozpočtu - závazné ukazatele roku 2015 strana: 1 / 3 PŘÍJMY PAR POL ORG Název závazného

Více

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek

V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Obec Čehovice N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2011 V Ý D A J E - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 2212 Silnice 2212 0000 5166 00000000 Konzultační, poradenské

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce

Obec: Jesenec IČ: 288322. na rok2012. Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i I starosta obce bec: Jesenec Č: 288322 NÁVRH RZPČTU na rok2012 Vyvěšeno dne: 26.3.2012 Sňato dne: Schváleno dne: Jan K v a p i starosta obce Rekapitulace liliimů v Kč Daňové příjmy celkem - součet za třídu 1 Z toho položka

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Litovany Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 7.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Litovany Litovany 67557 Litovany 00378119 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015

vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 vyvěšeno: 20.11.2014 sejmuto: 10.12.2014 elektronická úřední deska: vyvěšeno 20.11.2014 / sejmuto 10.12.2014 Návrh rozpočtu 2015 k projednání na schůzi 11.12.2014 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku

Obec Mochov. I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek a b rozpočtu po změnách od poč. roku Návrh Rozpočet rozpočtu na na rok rok 2014 Obec Mochov I. Rozpočtové příjmy Parag. Položka Text Návrh Rozpočet Výsledek 0000 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob za záv. činn. 2 200 000 0000 1112 Daň z příjmu

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Nová Ves Závěrečný účet za rok 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci Název Obec Nová Ves Adresa Nová Ves 25063 Nová Ves IČ 00240532 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Záboří Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 16.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Záboří Záboří 38734 Záboří IČ Právní forma 00252018 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více