Zápis ze Semináře DSpace 4. setkání českých uživatelů systému DSpace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze Semináře DSpace 4. setkání českých uživatelů systému DSpace"

Transkript

1 Zápis ze Semináře DSpace 4. setkání českých uživatelů systému DSpace Datum konání: 18. a 19. května 2011 Místo konání: VŠB-TUO, Ostrava - Poruba Téma: Budování repozitářů a jejich zapojení do evropských projektů Pořadatelé: AKVŠ ve spolupráci s Ústřední knihovnou Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Ráno před setkáním probíhal workshop pod vedením Martina Slabbertje z Utrecht University Library. Toho jsme se neúčastnily. Blog přednášek začal ve 14:00 a jeho tématem bylo Zapojení repozitářů do evropských projektů. Igitur Archive (Utrecht University institutional repository) & repository innovations/developments in the Netherlands - Martin Slabbertje V úvodu ve stručnosti představil Utrechtskou univerzitu a její knihovnu. Repozitář Igitur Archive (http://igitur-archive.library.uu.nl/search/search.php) budují od roku 2000 a v současné době v něm mají dokumentů (vysokoškolské kval. práce, digitalizované dokumenty (knihy a i mapy), OA časopisy). Igitur Archive je připojen k projektu DARE (ten se také podílel na vývoji DRIVER Guidelines). DSpace používají jako uložiště metadata mapují z CRIS (Current Research Information Systems). Dlouhodobou ochranu dokumentů zajišťuje Královská knihovna. Dále představil národní službu NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information Systém). Také představil organizaci SURF (vylepšené e-theses), jejímž cílem je podpora vysokých škol a výzkumu v Nizozemí. Chtějí zpřístupňovat disertace, využívají protokol OAI-ORE. Záznamy publikací jsou přes něj propojeny s related materials například provázanost kapitol apod. Vytvořili Resource Map Visualizer, který nejdřív ukáže autora, pak dílo a k tomu další (přidané) údaje např. anotace k dílům, které původní dílo citovaly. Od 2009 má Utrechtská univerzita vlastní Open Access politiku a dohled nad jejím dodržováním mají knihovníci. Ti i ověřují, zda zpřístupněné materiály nejsou v rozporu s politikou vydavatele (přes SHERPA/RoMEO). Politika Univerzity je taková, že autorům je důrazně doporučeno zaměstnanecká díla autoarchivovat v Igitur Archive. Prezentace: Projekt Repozitar.cz - RNDr. Miroslav Bartošek, CSc. Projekt Repozitar.cz běží od února 2011 centralizovaný rozvojový projekt MŠMT 2011 Meziuniverzitní síť technických a metodických opatření na ochranu proti platiátorství. Řešitelem je MU. Bartošek aktivity Univerzity představil jako integrovaný propojený systém theses.cz (30 účastníků z ČR, 2 SK), odevzdej.cz (seminární práce, 24 účastníků z ČR, 2 SK), repozitar.cz (odborné a vědecké práce, 15 vysokých škol z ČR).

2 Jde o meziuniverzitní řešení v rámci antiplagiátorského systému. Obsahuje vedle odborných prací i nerecenzovaná díla, e-learningové materiály, multimedia apod. Implementace - 3 základní komponenty: Vkládání (ingest nadstavba nad systém evidence publikací) Uložiště (DSpace) Vyhledávání (samostatný modul nad uložištěm Repozitáře; řešitelé testují již naprogramované prostředí) filtrování podle kategorie oboru, jazyku, licence, verze Na úrovni metadat řeší i verze (preprint, postprint); Creative Commons, zda jde o PeerReview, přiřazení práv. Systém umožňuje vložit libovolný počet souborů + případný doplňující popis. 1. testovaci verzi plánují na podzim 2011, provozní verze konec roku Specifikace - kvalifikovaný Dublin Core, OAI-PMH (možnost harvestovat), indexovatelnost dat --> snaha o co nejvetsi rozšiřitelnost. MU připravuje univerzitní směrnici o vkládání. Také vytvářejí návody a nápovědy pro práci se systémem. Směrnice MU navazuje na směrnici o duševním vlastnictví, na MU si majetková práva univerzita ponechává jen u některých děl (publikace, skripta), u větší části prací má majetková práva autor (příspěvky z konference, atd). Je zde ale povinnost vložit do repozitáře MU Zaměstnanci MU: povinnost vkládat publikované zaměstnanecká díla (existující v textové podobě - listinné či elektronické) oprávnění rozhodnout o rozsahu zveřejnění díla (tam, kde MU nevykonává majetkový práva) počínat si tak, aby nebyla dotčena ochrana (informací chráněných zvláštním zákonem, obchodního tajemství, oprávněných zájmů třetích stran - nakladatelů) Doktor Bartošek také krátce informoval o Open Data. Jde o snahu zveřejnit vědecká nezpracovaná primární data, tedy o snahu prokázat autorství samotného výzkumu. Zároveň tento model umožňuje efektivní znovuvyužítí jednou získaných dat, omezuje duplikaci výzkumu a umožňuje ostatním vědcům ověřit správnost výsledků bez nutnosti opakování experimentu na vlastní náklady. Pro ukládání je nutné vytvořit datové repozitáře. Problematickou oblastí je, že data jsou často netextové povahy musí se řešit jiný způsob uložení, zpřístupnění apod. Dále zde nastává problém integrity, kvality, propojitelnosti s vědeckými pracemi a copyrightu - problematika určení vlastníka dat vědci říkají, že data patří všem, vydavatelé říkají, že jim. Prezentace: DRIVER a spol., aneb spojení repozitáře se světem - Mgr. Lucie Vyčítalová Lucie Vyčítalová představila ve stručnosti většinu mezinárodní systémů/agregátorů, které jsou významné pro sběr dokumentů v režimu Open Access:

3 ROAR projekt řídí University of Southampton, z ČR je zapojeno 5 repozitářů, celkově Databáze umožňuje exporty statistických dat, je zde nutná registrace pro přidání repozitáře. U repozitářů je vidět počet záznamů (u nás jako jediných z ČR ne), v rozhraní lze vyhledávat IR dle oboru, země, SW apod. OpenDOAR projekt řídí JISC, University of Notthingham, obsahuje necelé 2000 záznamů, z ČR 4 (NUŠL chybí údajně se to mělo překlápět z ROARu samo, tak asi ne) je zde pouze VŠB-TUO a UPa + 2 sborníky z INFORA, opět umožňuje vyhledávání IR dle oboru, země atd. K přidání repozitáře není nutná registrace. DRIVER - shromažďuje/zpřístupňuje volně dostupná textová data z evropský repozitářů. Z ČR jen AV ČR. Má přísná pravidla pro zapojení (DRIVER Guidelines), online validace (ukázka) je možné si nechat vygenerovat cvičnou validaci, poté odstranit chyby. OpenAIRE evropský projekt, který běží v Cílem je podpora implementace principů OA do zemí EU. Je zde povinnost řešitelů uložit recenzovanou verzi článků, zprávy do IR a zajistit OA. Obsahem je zatím pouze 7 repozitářů (1 orphan, v CDS Invenio!!) + data z OpenDoar. K připojení je nutná registrace a následná validace. Požadavky hodně vychází z DRIVER Guidelines. Rozdíly OpenAIRE oproti DRIVERu embargo = možnost nastavení časového odložení zpřístupnění plného textu dc.rights = přístup k plnému textu může být omezen) dc.relation = uvádí se číslo projektu Dále byly představeny vyhledávače: BASE - vyhledávač, Bielefeld University, přes OAI-PMH sklízí přes 1700 zdrojů, nejsou žádné požadavky, stačí na webové stránce jen požádat, že chceme být zařazeni. WorldCat - sklízení dat přes OAI-PMH do WorldCat, nutná registrace. Scirus - provozovatelem Elsevier, vyhledávač dokumentů z akademického prostředí, pro přidání repozitáře je třeba kontaktovat správce přes feedback(at)scirus.com. Ranking Web of World Repositories - analýzy (leden, červenec), data z OpenDoar a ROAR, případně osobně zažádat o zařazení, v lednu 2011 více než repozitářů. Porovnávají data, jak je repozitář viditelný, váhu mají externí odkazy, 20% jak je repozitář velký, počet plných textů v PDF, počet záznamů, které má repozitář v Google Scholar. V ČR Česká digitální matematická knihovna (1 místo). Prezentace: Evropská unie, Česko a otevřený přístup - Mgr. Daniela Tkačíková Představen postoj Evropské Unie k OA zdůrazněn projek OpenAIRE. Dále představena historie, jak se vyvíjel přístup EU k politice otevřeného přístupu. Prezentace obsahovala spoustu odkazů na tiskové zprávy, oficiální prohlášení apod.

4 Bylo upozorněno, že v dotazníku, který vydala EU a který se týkal zpřístupňování výsledků vědy a výzkumu v digitální době, odpověděla ČR pouze na 2 otázky. Dle magistry Tkačíkové chybí v České republice pevně ukotvená infrastruktura institucionálních repozitářů, národní strategie k OA, účinná propagace a že je potřeba na všem zapracovat. Prezentace: Dopolední blok druhého přednáškového dne nesl téma Budování repozitářů a prosazování politiky OA a byl zahájen v 9:00. Nové technologie v DSpace, Mgr. Vlastimil Krejčíř, ÚVT MU Příspěvek, který sám autor nazval Co je (staro)nového v DSpace?, představil nové technologie v poslední verzi DSpace (1.7x), jenž významně posilují uživatelskou přívětivost systému a rozšiřují možnosti služeb, které repozitář může nabízet. Za všechny novinky lze uvést např. snadnější konfiguraci procházení obsahu repozitáře, možnost nastavení fasetového upřesňování výsledků vyhledávání, snadnější využití statistických výstupů aj. Nová verze 1.7 podporuje protokol OAI-ORE, umožňuje nastavit autentizaci na základě IP adres a je prohledatelná Google Scholarem (což je důležité při hodnocení v Ranking web ) Prezentace: pdf Repozitář UTB připojte se. Máme koláčky!, Ing. Lukáš Budínský, UTB Ing. Lukáš Budínský navázal svým příspěvkem na své loňské vystoupení, ve kterém představil budování Repozitáře UTB. Pozitivní novinkou na UTB je podpora budování repozitáře shora a že knihovna může být dobrým partnerem pro vedení univerzity při sledování publikační činnosti svých akademických pracovníků. Knihovna chce efektivně motivovat autory ke spolupráci, a proto nabízí vedle samotného repozitáře také navazující služby - koláčky. Knihovna UTB připravuje např. Portál pro podporu vědy a výzkumu s přehledem hodnocených časopisů a převzala rovněž celou agendu sledování publikační činnosti, tj. zakládá záznamy publikační činnosti do systému OBD (Osobní bibliografická databáze), následně záznamy uloží do repozitáře DSpace a požádá autory o zaslání plného textu. Po kontrole licenčních smluv uzavřených s vydavatelem, rozhodně knihovna o způsobu zpřístupnění plného textu publikace, pak dokončuje kontrolu záznamů v OBD před jejich vykazováním do databáze RIV. Prezentace: Politika otevřeného přístupu a budování repozitáře v AV ČR, Ing. Martin Lhoták, Knihovna AV ČR Ředitel Knihovny AV ČR Ing. Martin Lhoták rovněž navázal na svou loňskou přednášku a představil další kroky AV ČR v oblasti otevřeného přístupu. V úvodu připomněl aktivity a politiku AV ČR (2008 podpis berlínské deklarace a 2010 schválení politiky OA Akademickou radou), která stanovuje, že za interpretaci a šíření této publikační politiky a za zajištění informační infrastruktury odpovídá Knihovna AV ČR.

5 Za tímto účelem Knihovna AV ČR vytváří Repozitář AV ČR. Pro pořizování primárních dat i pro jejich uložení a zpřístupnění bude využit systém pro evidenci publikační činnosti ASEP/ARL. Dále byly popsány formy zpřístupnění - všechny plné texty včetně postprintů budou přístupné pracovníkům příslušného ústavu; OA pouze se schválením pověřených pracovníků ústavu + souhlas spoluautorů a pověřených pracovníků ze spolupracujících ústavů možnost časového embarga; u dokumentů, které nejsou přístupné formou OA, bude volba request a copy k vyžádání textu mailem přímo od autorů). Možnost přiložit elektronický dokument bude u všech druhů výsledků podporovaných stávajícím bibliografickým systémem ASEP, což se v současné době týká 25 druhů výsledků, plánuje se možnost přiložení několika el. dokumentů s různou formou přístupu k jednomu bibliografickému záznamu a velikost souborů nebude příliš omezena (rovněž možnost vkládání audio/video). Vše doprovází i právní příprava, Knihovna AV ČR chce uzavírat licenční smlouvu s ústavy při každém vložení nového textu (?). Předpokládané ostré spuštění je plánováno ve 2. pol. roku Prezentace: pdf Autorskoprávní otázky otevřeného přístupu, Mgr. Mária Martáková, LL.M, Mgr. Iva Burešová, Knihovna AV ČR Poslední příspěvek přednesla Mgr. Mária Martáková, LL.M, která se profesionálně věnuje problematice autorského práva a s Knihovnou AV ČR spolupracuje na formulování politiky OA a jejího zavádění do praxe. V příspěvku shrnula důležité body autorského zákona, které se vztahují ke zpřístupňování publikační činnosti v režimu OA v repozitářích. Dále vymezila pojmy - dílo spoluautorské, zaměstnanecké, problematiku užití díla (rozmnožování a sdílení díla veřejnosti) a v neposlední řadě problematiku územní omezenosti autorského práva a rozhodného práva pro případné mezinárodní soudní spory. Závěr příspěvku byl věnován analýze smluv vybraných vydavatelů a údajů uvedených v databázi SHERPA/RoMEO. Z analýzy vyplynulo, že většina smluv, tzv. CTA (Copyright Transfer Agreement) neobsahují informace o rozhodném právu a že většinou jsou smlouvy podepisovány samotnými autory, přestože v případě zaměstnaneckých děl by smlouvu měli podepisovat zaměstnavatelé. Prezentace: pdf Závěrečná diskuse: AKVŠ chce podepsat Berlínskou deklaraci - chtějí podpis projednat v červnu 2011 na výkonném výboru pokud se to letos nestihne, nechají na příští rok. Procházková upozorňuje, že nikdo o OA z řad univerzit nemá zájem. Bylo by přínosné oslovit i jednotlivé prorektory pro vědu a výzkum na univerzitách. JM řekl, že AKVŠ by měla mít stejné stanovisko s NUŠL ve vztahu k oslovení Grantové agentury a podpoře OA. Tkačíková vyzdvihuje fakt, že většina autorů nezveřejňuje výzkumné zprávy Lhoták říká, že NTK, AV a AKVŠ by měly oslovit Grantovku každý sám za sebe Mach konstatuje, že by bylo dobré sladit myšlenku. Tkačíková - AKVŠ a AV jsou instituce, které mají autory, NTK má jen svoje projekty.

6 Lhoták - chce komunikovat s Grantovkou v přátelském duchu - jaké mají úmysly ve vztahu k OA, v případě, že by nereagovala, tak ať vysvětlí, proč podepsala Berlínskou deklaraci a nic nedělá? OPEN ACCESS WEEK koncem srpna setkání/workshop pro výměnu nápadů, zkušeností nakonec spíš v září (nejspíš , Pardubice) - řeší se, zda neprotáhnout OAW je svátek - Tkačíková nejúčinnější propagací je IR - OAW propagovat jako týden, ale můžeme to roztáhnout na 14 dní Zapsaly: Tereza Simandlová Iveta Fürstová

Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL)

Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL) Preprint Osobní archiv Ing. arch. Jana Moučky v Národním úložišti šedé literatury (NUŠL) Mgr. Hana Vyčítalová Březen 2011 Úvod Ing. arch. Jan Moučka (dále pan architekt Moučka) oslovil Národní technickou

Více

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje

Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje 030 Národní úložiště šedé literatury jako součást Digitální polytematické knihovny vědy, výzkumu a vývoje Petra Pejšová / Národní technická knihovna / e-mail: p.pejsova@stk.cz, nusl@stk.cz Historie a zkušenosti

Více

Open source pro digitální knihovnu

Open source pro digitální knihovnu Open source pro digitální knihovnu Martin Lhoták lhotak@lib.cas.cz Abstrakt: Článek se zaměřuje na využití open source systémů pro digitální knihovnu. Informuje o stavu ve světě nejznámějších a nejvyužívanějších

Více

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech

Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Míst o internet o vých zdro jů v knihovních fondech Ludmila Celbová, Petr Žabička Elektronické informační zdro je a knihovny Když se řekne knihovna, vybaví si většina lidí budovu plnou knih. Dodá-li se

Více

Pokyny k DRIVER 2.0. Pokyny pro poskytovatele obsahu - Vystavení textových zdrojů pomocí OAI-PHM. (Listopad 2008)

Pokyny k DRIVER 2.0. Pokyny pro poskytovatele obsahu - Vystavení textových zdrojů pomocí OAI-PHM. (Listopad 2008) Financed from: Visegrad Fund; project Sharing Knowledge OA Repositories in the V4 Countries Pokyny k DRIVER 2.0 Pokyny pro poskytovatele obsahu - Vystavení textových zdrojů pomocí OAI-PHM (Listopad 2008)

Více

Národní Technické Knihovny

Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní zpráva Technické Knihovny 2010 Národní Technické Knihovny 2010 50 6 14.083 N, 14 23 26.365 E Národní technická knihovna National Technical Library 84 652 znaků

Více

Zpráva o činnosti za období 3/2008 2/2009

Zpráva o činnosti za období 3/2008 2/2009 Zpráva o činnosti za období 3/2008 2/2009 Výkonný výbor Na výroční konferenci konané dne 13. března 2008 byl zvolen nový výkonný výbor na období 2008 2010 (dále jen VV) v tomto složení: PhDr. Ivo Brožek

Více

Výroční zpráva Národní technické knihovny

Výroční zpráva Národní technické knihovny Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Výroční zpráva Národní technické knihovny 2009 Univers 65 Bold 10 / 13 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I VÝPOČETNÍ TECHNIKA A SPECIALIZOVANÉ PROGRAMY PRO PODPORU VAV ČINNOSTÍ I Květoslav Bártek Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Je čas plánovat konferenci MEFANET 2008, přemýšlejme o programu

Je čas plánovat konferenci MEFANET 2008, přemýšlejme o programu MEFANETin bulletin projektu MEFANET únor březen 2008 Je čas plánovat konferenci MEFANET 2008, přemýšlejme o programu doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (IBA MU), prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc. (1.LF

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0

Finální verze. V Praze, červenec 2013 Verze dokumentu 2.0 Návrh implementace jednotného systému pro nákup EIZ Pracovní dokument pro skupinu zodpovědnou za realizaci Priority 7 Koncepce rozvoje knihoven České republiky na léta 2011 2015 Zabezpečení efektivní dostupnosti

Více

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU

Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Netextové objekty jako součást databáze kvalifikačních prací AMU Autor: Radim CHVÁLA Spoluautor: Iva HOROVÁ Akademie múzických umění v Praze radim.chvala@amu.cz iva.horova@amu.cz Příspěvek byl poprvé publikován

Více

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě Ostravská univerzita v Ostravě Projekt přípravy a realizace elektronické evidence klíčových dokumentů v DMS (Document Management System) Závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT č. 159/2006

Více

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je

Novotná, E.; et al. Geografická bibliografie ČR online: GEOBIBLINE, 1st ed.; VŠCHT: Praha, 2011. ISBN 978-80-7080-773-6. Kniha je Geografická bibliografie ČR on-line: GEOBIBLINE Autoři textu: Mgr. Věra Anthová Helena Dvořáková RNDr. Vladimír Herber, CSc. Mgr. Daniel Kindl Mgr. Lenka Křížová PhDr. et Mgr. Eva Novotná Mgr. Pavel Raška,

Více

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního

společnost, aby byly informační systémy veřejné správy dále rozšiřovány a byly ku prospěchu samotné veřejné správě i veřejnosti. Z hlediska vnitřního Úvod Tato diplomová práce si klade za cíl zmapovat rozvoj informační společnosti v České republice na pozadí informační politiky ČR a rozvoje informačních systémů veřejné správy. Informační společností

Více

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně

Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně Koncepce výzkumu, vývoje a inovací na období 2010 2015 Moravská zemská knihovna v Brně 1. Význam a postavení instituce 1.1. Základní údaje Název organizace: Moravská zemská knihovna v Brně Sídlo organizace:

Více

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015

Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Koncepce rozvoje Na rodnı knihovny C eske republiky jako vy zkumne organizace na le ta 2010-2015 Zpráva o řešení za r. 2010 Koordinátor: Mgr. Adolf Knoll, ředitel pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy

Více

Univerzita Karlova v Praze. Bibliografický popis elektronických online zdrojů v zahraniční a domácí katalogizační praxi

Univerzita Karlova v Praze. Bibliografický popis elektronických online zdrojů v zahraniční a domácí katalogizační praxi Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: informační studia a knihovnictví Studijní obor: informační studia a knihovnictví Bc. Lenka Jelínková

Více

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů

PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů PŘÍLOHA 3 k výroční zprávě za rok 2006 Hodnocení úkolů A.1.1/S6 Název úkolu: Vedení knihovny, dokumentační činnost Doba řešení: Leden - prosinec 2006 Charakter úkolu: Stálá činnost Odbor územního plánování

Více

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK

Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Osobní archivy publikovaných odborných prací v medicíně jako součást Digitální knihovny NLK Adéla Jarolímková, Národní lékařská knihovna Toto dílo dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora- Zachovejte

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009

Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004. Prezentace uskutečněné v rámci projektu. v letech 2007-2009 Příloha č. 13 k výzkumné zprávě projektu VE20072009004 Prezentace uskutečněné v rámci projektu v letech 2007-2009 č. Obsah 1 Kunt, Miroslav: Elektronické archivní pomůcky a digitalizace v archivech České

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Na Vápence 14 130 00 Praha 3 Praha 27. února 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 130 00 Praha 3 Strana 1 / 29 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI... 3 2. ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 4 3. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Více