Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR"

Transkript

1 Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR ASEP bibliografická databáze - online katalog, analytika ASEP repozitář pro plné texty výsledků datový repozitář

2 ASEP bibliografická databáze, repozitář Evidence výsledků vědecké práce ústavů AV ČR od r Repozitář pro plné texty (od roku 2012 umožňuje ukládání plných textů) Datový repozitář od roku 2017 (umožňuje ukládání datových souborů) Počet bibliografických záznamů Počet druhů výsledků 30 Roční přírůstek záznamů cca Počet plných textů Archiv

3 Repozitář plných textů záznam Bibliografický záznam výsledku s plným textem Odkazy do jiných databází Plný text na vyžádání

4 Repozitář plných textů statistika Veřejně přístupný Archiv Veřejně přístupný embargo Přístupný pro ústav Veřejně nepřístupný

5 Analytika ASEP Nadstavba ASEPu - analytické údaje pro ústavy, oddělení, vědecké pracovníky, bibliometrie, statistiky, přehledy. Bibliometrická část se bude upravovat podle mezinárodních trendů a pokynů Skupiny pro hodnocení v AV v roce 2020.

6 Analytika ASEP 1. Výběr záznamů výsledků 2. Statistiky a grafické výstupy pro celou AV pro vědní oblasti pro sekce pro ústavy pro oddělení pro autory Možnost výběru druhu výsledku a roků vydání

7 Analytika ASEP statistiky

8 Analytika ASEP záznam Linky do WOS Scopus DOI RIV Link na plný text v repozitáři Trvalý odkaz - handle

9 Analytika ASEP stránka ústavu každý ústav má stránku, stejně jako každé oddělení, autor Publikace RIV Bibliografie autorů Oddělení Statistiky Podpora Projekty Inst. podpora

10 Analytika ASEP Projekty CEP Centrální evidence projektů On-line katalog Seznam výsledků k projektu

11 Exporty z ASEP Záznamy z ASEP v jiných databázích RIV - Rejstřík informací o výsledcích (data, excelentní výsledky, smluvní výzkum) NUŠL Národní úložiště šedé literatury GeoLib Národní geovědní bibliografie OpenAIRE evropské projekty

12 Automatické sklízení dat z ASEP (OAI-PMH) Data KNAV v OpenAIRE OpenAIRE Export dat z ASEP Evropská komise pro Otevřený přístup v projektech EU (FP7, H2020) vyžaduje uložení publikací do repozitáře přizpůsobeného OpenAIRE, což ASEP splňuje.

13 OpenAIRE Pilotní projekt výzkumných dat Řešitelé se mají podílet na pilotním projektu, kdy jejich výzkumná data budou otevřeně k dispozici pro použití jinými výzkumníky. Předpokládá povinnost vytvářet plán managementu dat (Data Management Plan, DMP) a zajistit otevřený přístup k výzkumným datům (bude se týkat všech projektů vzešlých z výzev vyhlášených po 26. červenci z pilotního projektu je však možné se vyvázat)

14 OpenAIRE záznamy AV ČR záznamů u záznamu je plný text datum vydání vybrané druhy dokumentů (články, kapitoly, knihy, konferenční příspěvky apod.) Propojení v OpenAIRE zajistí správně zapsaný projekt EU

15 OpenAIRE záznamy AV ČR Staženo z repozitáře ASEP

16 OpenAIRE projekty ústavu

17 Vědecká data a datové repozitáře Vědecká data podklady pro výzkum, údaje z měření a pokusů, záznamy z pozorování, snímky, videa apod. Důvody pro vznik datového repozitáře AV: Evropská komise - podpora Open Science Databáze WOS - Data Citation Index (DCI) - je sledována citovanost dat

18 Data Citation Index Data Citation Index - (od 1900 do současnosti) - obsahuje datové studie, statistická data, laboratorní data z mezinárodních datových úložišť a repozitářů. Umožňuje jejich citování v publikacích. Data set Data study Repository Software

19 Data Citation Index

20 Dataset 15x citovaný ve WOS Data Citation Index

21 Článek propojený s datasetem Data Citation Index propojení s Core Collection

22 Datový repozitář ASEP institucionální multidisciplinární repozitář bibliografické záznamy o výsledcích výzkumu autorů ústavů AV ČR plné texty dokumentů datové soubory opatřené metadaty (popisem) Správu zajišťuje Knihovna AV ČR.

23 Datový repozitář ASEP druhy datasetů 1. výzkumná data jedná se například o záznamy měření nebo výsledky pokusů, či další podklady k samotnému výzkumu 2. zvláštní dodatečné materiály obrázky, grafy, metadata, diagramy, vzorce, algoritmy a další materiály, které mohou lépe objasnit nebo ilustrovat výzkum 3. post publikovaná data informace, které vznikají až po publikování, řadíme sem mimo jiné komentáře nebo hodnocení

24 Datový repozitář ASEP ukládání datasetů Do repozitáře ASEP mohou ukládat datové soubory s metadaty všichni autoři, kteří působí na pracovištích AV ČR, případně další pověřené osoby zpracovatelé. Vkladatel si požádá si o vytvoření individuálního uživatelského účtu myasep. Individuální účet se vytvoří vyplněním jednoduché tabulky předregistrace na hlavní stránce on-line katalogu.

25 Datový repozitář ASEP pracovní postup

26 Autor/autoři, název Datový repozitář metadata (povinné a doporučené údaje) Typ datových souborů (dataset, text, obrázek, video, audio) Jazyk dokumentace Popis souboru/souborů cze/eng Práva a licence Klíčová slova Přístup k souboru (veřejně přístupný, nepřístupný) Odkaz na datový soubor v jiném repozitáři Projekty/podpora Publikace v ASEPu (případně jinde)

27 Datový repozitář formulář

28 Datový repozitář ASEP Datasety - možnosti uložení 1. Vytvoření datového záznamu (metadat) + uložení datového souboru do ASEPu. 2. Do bibliografického záznamu v ASEPu lze uložit odkaz na data umístěná v jiném datovém repozitáři 3. Vytvoření metadat (standardizovaného popisu) v ASEPu, data uložit v jiném datovém repozitáři

29 Datový repozitář ASEP Datasety - možnosti uložení Bude možné propojit datové a bibliografické záznamy (do bibliografického záznamu vložit odkaz na datový záznam, do datového záznamu odkaz na výsledky publikace vztahující se k datům)

30 Datový repozitář ASEP Datasety - velikost, formáty, přístup Maximální velikost jednoho ukládaného souboru jsou 2GB, celková maximální velikost uložených souborů u jednoho datasetu je 20GB. Po domluvě se správcem repozitáře lze uložit i soubory větší velikosti. Při výběru formátů souborů doporučujeme použít vhodné standardy. Předpokládáme, že podmínky mohou být na základě praxe upraveny.

31 Datový repozitář ASEP Datasety - licence Smlouvy a licence (pravidla pro použití datového repozitáře) 1. Podmínkou pro ukládání je podpis Rámcové smlouvy o využívání repozitáře ASEP k ukládání datových souborů. 2. Vkladatel určí a následně nastaví pro vkládanou položku licenci Creative Commons, případně vlastní licenci. Při ukládání souboru stvrzuje Dohodu o uložení datasetu v ASEPu. 3. Uživatelé jsou povinni dodržovat licence, které jsou uvedeny u datových souborů v repozitáři.

32 Datový repozitář ASEP datový záznam

33 Datový repozitář ASEP datasety - komprimované soubory

34 Datový repozitář ASEP harmonogram Seznámení s datovým repozitářem červen/červenec Podpisy nové smlouvy srpen/září Školení po podepsání smlouvy

35 Odkazy Repozitář ASEP vyhledávání: ASEP Analytika ASEP Informace, manuál Děkuji za pozornost. Dotazy:

36