Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o."

Transkript

1 PROGRAM KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU , Karviná Čtvrtek :00-10:00 Registrace účastníků 10:00-10:30 Zahájení konference - úvodní proslovy Ing. Jaroslav Palas, hejtman Moravskoslezského kraje PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., děkan SU OPF, Karviná Ing. Eva Kazdová, ředitelka, Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava partner projektu Ing. Jan Podmol, manažer projektu, SU Opava 10:30-12:00 Plenární zasedání, hlavní referáty - dopolední blok Malý sál Doz. Mgr. Jacek Pyka, Ph.D. GWSH Katowice, PL Wybrane problemy elastyczności przedsiębiorstw na europejskim rynku Ing. Ivan Dlugoš, Ph.D. Cielené vzdelávanie a trh práce Makyta, a. s., SK Ing. Miroslav Murin, ACCA PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o. Trendy v IFRS - IFRS pro malé a střední podniky 12:00-13:00 Oběd 13:00-14:30 Hlavní referáty - odpolední blok Malý sál Ing.Václav Polok Finanční úřad Bohumín Ing. Yvona Legierská Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha Mgr. Dušan Tichý komerční právník 14:30-15:00 Coffee break 15:00-16:30 Jednání v sekcích 17:00 Volná odborná diskuze Pátek :30-12:00 Jednání v sekcích 12:00 Slavnostní ukončení konference 12:00-13:00 Oběd E-audit v daňové správě Obchodování se surovými diamanty a jeho vliv na ekonomiku a politiku zemí EU Je řešením finanční krize občana osobní bankrot?

2 Čtvrtek vedoucí sekce doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. Sekce 1 - Účetní a daňová politika místnost A :00 15:10 15:10 15:20 15:20 15:30 15:30 15:40 15:40 15:50 15:50 16:00 16:00 16:10 16:10 16:20 16:20 16:30 16:30 16:40 16:40 16:50 16:50 17:00 Konvergence systémů finančního výkaznictví doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D. SMES reporting in emerging economies: case of Czech Republic, Slovakia, Poland and Ukraine doc. Ing. Marie Paseková, Ph.D. Organizační složka podniku - účetnictví a výkaznictví v ČR doc. Ing. Jaroslava Roubíčková, CSc. Osobní bankrot a jeho sociální dopad na dlužníka doc. Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D. Komparace základních metodických přístupů v účetnictví pojišťoven ve srovnání s účetnictvím podnikatelů Dr. Ing. Jana Gláserová Komparační analýza nemocenského pojištění v letech s ohledem na vývoj nemocenských dávek a náklady zaměstnavatele Ing. Milena Otavová, Ph.D. Problematika pohľadávok a ich riadenie v rámci podniku Ing. Anna Jacková, Ph.D. Konsolidovaná účetní závěrka Ing. Dagmar Čespivová Majetkové daně v ČR Ing. Simona Rosová Efekty investičných stimulov a ich dopad na ekonomiku Ing. Zuzana Neupauerová Exploatácia účtovej závierky v manažmentu Ing. Mária Ďurišová, Ph.D. Účetní a daňová problematika Ing. Jana Hakalová, Ph.D.

3 Čtvrtek vedoucí sekce doc. Ing. Václav Lednický, CSc. Prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski Sekce 2 - Ekonomika a podnikání v zemích EU místnost A :00 15:10 15:10 15:20 15:20 15:30 15:30 15:40 15:40 15:50 15:50 16:00 16:00 16:10 16:10 16:20 16:20 16:30 16:30 16:40 Zrównoważone zarządzanie jako wyzwanie dla przedsiębiorstwa XXI wieku Prof. zw. dr hab. Ryszard Janikowski Aktuální problémy vývoje české ekonomiky doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Hodnotenie technologických procesov v podnikaní Dr. Ing. Marek Jemala Korporacje transnarodowe w procesie globalizacji dr Krzysztof Piskorczyk Projekty z evropských fondů a finanční kontrola Ing. Milana Otrusinová, Ph.D. Postrzeganie Jakości wybranych kategorii produktów przez indywidualnych konsumentów na rynku Unii Europejskiej dr Anna Sobczyk-Kolbuch Spoločná rybolovná politika Európskej únie (vybrané problémy) Ing. Jarmila Vidová Potenciál vysokokvalifikovaných zamestnancov a jej meranie Ing. Emese Tokarčíková Needed literacy for advanced economy Ing. Milan Páral Fondy EU a střední školství Ing. Helena Maslowská

4 vedoucí sekce doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Ing. Veronika Fišerová Sekce 1 - Účetní a daňová politika místnost A :00 09:10 09:10 09:20 09:20-09:30 09:30-09:40 09:40-09:50 09:50-10:00 10:00-10:10 10:10-10:20 10:20-10:30 10:30-10:40 10:40 10:50 10:50 11:00 11:00 11:10 11:10 11:20 11:20 11:30 IAS/IFRS jako nástroj harmonizace účetnictví nejen v EU Ing. Michal Krajňák Novinky v prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví Ing. Veronika Křelinová, Ing. Pavla Vanduchová Účetní výkazy jako zdroj rozhodování pro manažery Ing. Veronika Fišerová Co by přinesly povodňové daně státnímu rozpočtu? Ing. Monika Pavlíková DPH - významný zdroj příjmu státního rozpočtu Ing. Lenka Kupčoková Daňová povinnost při prodeji nemovitosti v České a Slovenské republice Ing. Kateřina Stankeová Zkušenosti samostatně činných účetních poradců s ekonomickým a účetním software dostupným v ČR Ing. Adam Pawliczek, Ph.D. Účetní a daňová problematika v procesu insolventního řízení Ing. Renáta Sternadelová Koordinace a harmonizace zdanění korporací Ing. Ivana Koštuříková Význam manažerského účetnictví, controllingu a auditu pro konkurenceschopnost podniku v období hospodářské krize Ing. Marcela Palochová, Ph.D. Oblast účetnictví a daní Ing. Yvetta Pšenková, Ph.D. Výsledky výzkumu Využití IAS/IFRS v malých a středních podnicích doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. Účetnictví trvale udržitelného rozvoje Ing. Iris Šimíková Jaké je skutečné korporátní daňové zatížení v Evropské unii Ing. Irena Szarowská Daňová kontrola a jej uplatnenie Ing. Mariana Sedliačiková, PhD.

5 vedoucí sekce Ing. Werner Bernatík, Ph.D. Ing. Pavel Adámek Sekce 2 - Ekonomika a podnikání v zemích EU místnost A :00 09:15 09:15 09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 11:00-11:15 10:15-11:30 11:30-11:40 11:40-11:50 Reportování společenské odpovědnosti podnikání Ing. Pavel Adámek Benchmarking v automobilovom priemysle za pomoci použitia modelu efektívnosti s využitím metódy ekonomických normálov Ing. Mária Stráňavová Čerpání dotací z EU pro obnovu a rozvoj Moravskoslezského kraje Ing. Lucie Meixnerová Aplikace krizového managementu do podnikového řízení Ing. Dagmar Burdová Zakázková výroba oken Ing. Martina Lasáková Návrhy úsporných opatření ve státním rozpočtu z oblasti státní sociální podpory Ing. Gabriela Mertová The Model of Employee Motivation through Work Time Arrangement Ing. Lucia Murínová Biopalivá, ako obnoviteľný zdroj energie Ing. Juraj Válek Dopady krize a další vývoj českého a slovenského lázeňství Ing. Monika Motyková Protekcionismus jako způsob řešení hospodářské krize? Ing. Lucja Matusiková, Ph.D. Vliv inovací na konkurenceschopnost podniků Ing. Žaneta Rylková, Ph.D. Manažment medzinárodného podnikania malých a stredných podnikov Ing. et Bc. Ladislav Mura, Ph.D.

6 vedoucí sekce Ing. Beata Blechová, Ph.D. Ing. Josef Botlík Sekce 3 Moderní média a nové přístupy místnost A :00 09:15 09:15 09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30-10:45 10:45-11:00 Možnosti využitia webovských technológií jako nástroja marketingovej komunikáte v prostredí osobnej železničnej dopravy Ing. Zuzana Staníková, Ph.D. Využití webovských technologií v outsourcingu účetních administrativních služeb Ing. Marian Nikorjak Bezpečnostní aspekty využití WWW jako přenosového media e-commerce Ing. Jakub Nantl Cyklodoprava jako prostředek rozvoje podnikání v EU Ing. Milena Botlíková Leasing a jeho porovnání s dalšími formami pořízení dlouhodobého majetku Ing. Beata Blechová, Ph.D. Cesty k vyrovnání regionálních disparit Ing. Ivo Veselý Možné trendy analýzy v logistice Ing. Josef Botlík Zdanění energií Ing. Šárka Sobotovičová

7 vedoucí sekce doc. Ing.Pavlína Pellešová, Ph.D. Sekce 4 - Podnikání a soudobá krize místnost A :00 09:15 09:15 09:30 09:30-09:45 09:45-10:00 10:00-10:15 10:15-10:30 10:30 10:45 10:45 11:00 11:00 11:15 Moderní systémy odměňování zaměstnanců v organizacích Ing. Andrea Čopíková Talent management a jeho využívání organizacemi Moravskoslezského kraje Ing. Petra Horváthová, Ph.D. Vliv krize na kvalitu života doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Daňové řízení JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D. Aktuální trendy na trzích práce členských zemí Evropské unie Ing. Mgr. Michal Tvrdoň, Ph.D. Měření podnikatelské aktivity v zemích EU existuje objektivní pohled? Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D. Proces internacionalizace podnikatelských aktivit v zemích EU Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Charakter podnikání v době globalizace doc. Ing. Václav Lednický, CSc., Doz. Mgr. Jacek Pyka, Ph.D., Ing. Zuzana Stefanovová, Ph. D. Nové právne formy podnikania po vstupe do EU doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD.

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9

D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 D U B E N K V Ě T E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

Mezinárodní vědecká konference. Program

Mezinárodní vědecká konference. Program Mezinárodní vědecká konference Program 3. 2. 4. 2. 2015 Rámcový program: 3. 2. 2015 08:30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference)

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference dopředného mikropohledu, daňový klín, náklady na kapitál, efektivní marginální daňová sazba, efektivní průměrná daňová sazba, spotřební daně, ekologické daně, daň ze zemn ího plynu, daň z pevných paliv,

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9

Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 Ú N O R Č E R V E N 2 0 0 9 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha V Tůních 15, 120 00 Praha 2, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@svaz-ucetnich.cz, e-mail: vzdelavani@svaz-ucetnich.cz,

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ změny vyhrazeny PONDĚLÍ 7. 10. 2013 11.00-13.00 hod SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VELETRHU ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Pavilon Z, expozice Jihomoravského kraje Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno, Mgr. Jarmila Bábíčková,

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA

VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA katalog VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ PRAHA září 2009 leden 2010 kontakty institut svazu účetních, a. s. PRaha Hybernská 24, 110 00 Praha 1, telefon: 296 208 220 7, fax: 296 208 228 e-mail: isu@isu-praha.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 2012 2012 ÚVODNÍ SLOVO DĚKANA Při ohlédnutí za uplynulým rokem nemohu začít nikde jinde než v pedagogické

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka

Název Autor příjmení Autor jméno Vedoucí příjmení Rok Poznámka BP001 Dlouhodobý majetek - pořízení, evidence, vyřazení Černá Darina Dandová 2008 BP002 Pohledávky a závazky - jejich zachycení v účetnictví. Pohledávky po lhůtě splatnosti Kociánová Vendula Dandová 2008

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ k datu 18.8.2015, změny vyhrazeny

PROGRAM ODBORNÝCH KONFERENCÍ A SEMINÁŘŮ k datu 18.8.2015, změny vyhrazeny PONDĚLÍ 14. 9. 2015 8.30 18.00 hod. KONTAKT-KONTRAKT (DEN 1) Kontakt-Kontrakt se koná v rámci projektu Enterprise Europe Network, který je podporován Evropskou komisí a Ministerstvem průmyslu a obchodu

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře září prosinec 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Dámy a pánové,

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v

Daně a účetnictví. kurzy a semináře květen srpen 2014. 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz. z d ě l á v V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně a účetnictví kurzy a semináře květen srpen 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ Ve všech našich

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Daně a účetnictví KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH Vážení a milí klienti, dostáváte od nás

Více