Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu"

Transkript

1 Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Lidské zdroje, leadership v a managementu podniků doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Řízení výroby a administrativy, moderní přístupy doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Logistika a optimalizace logistických strategií doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Procesní řízení firem, optimalizace procesů doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Analýza dat (i názorů) jako součást analýzy firem doc. Dr. Ing. Ivo Formánek Tvorba vize, mise, strategie a politiky firem doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. Efektivní uplatňování manažerských funkcí plánování, organizování, vedení atd. v organizaci doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. Manažerské metody a techniky v organizaci doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D. Management ve vztahu k leadershipu v organizaci doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. Rodinné doc. Ing. Dagmar Válková, CSc. Nezaměstnanost fenomén současné společnosti doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Možnosti financování pracovního kapitálu v malých a středních podnicích doc. Ing. Kamila Janovská, Ph.D. Současná ekonomická situace ČR a její vliv na malé a střední podniky doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Zaměstnanecké benefity (daňové a odvodové souvislosti u vybraného podniku) doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Rodinné a daňové souvislosti doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Daňové zatížení malých a středních firem doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. Využití paušálních výdajů a daňová optimalizace firmy doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Analýza nákladů a jejich řízení ve firmě doc. Ing. Boris Popesko, Ph.D. Analýza systému plánování a rozpočetnictví ve firmě Podnikání v osobních financích Finanční koučink Praktická aplikace vybraných metod finanční analýzy Podnikání žen Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. Financování mezinárodního obchodu Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. Podnikání v zemích SNS Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Finanční analýza vybraného podniku Ing. Andrea Kolková, Ph.D. Finanční hodnocení vybraného investičního projektu Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.

2 Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D. Ing. Kamila Beňová Ing. Kamila Beňová Ing. Pavlína Hronová Ing. Pavlína Hronová Ing. Monika Bumbová Rodinné Strategické řízení Aplikace manažerských metod v praxi Regionální politika a regionální rozvoj Uplatnění manažerského účetnictví a controllingu v Finanční a daňová optimalizace v Rozvojové fáze Faktory a podmínky zahájení podnikatelské činnosti Ženy v malém a středním Specifika a konkurenceschopnost v MSP Možnosti využívání a ve stávajících průmyslových areálech brownfieldech Katedra marketingu a hodnototvorných procesů Logistika jako součást obchodních procesů Řízení kvality obchodní organizace Strategie vstupu na zahraniční trhy Řízení nákladů obchodně logistických organizací Mezinárodní obchod a mezinárodní marketing Podnikání v obchodu a službách Strategie a taktika v obchodních podnicích a ve službách Potenciál cargo přepravy v Moravskoslezském kraji se zaměřením na leteckou přepravu (tzn. zejména zmapování konkrétních výrobních a přepravních společností s cílem získat i data o možných objemech apod.) Nastavení procesu externí komunikace firmy směrem k neziskovým a charitativním organizacím Příprava firmy na implementaci CSR (Corporate Social Responsibility) Návrh integrace systému řízení kvality ve firmě Plánovací proces v obchodních činnostech jako základ kvality Nástroje obchodního jednání a jejich užití při uzavíráních obchodních smluv Strategie, taktika a operativní řízení v obchodních procesech Integrita logistických a marketingových procesů v.

3 Hodnocení efektivnosti výcviku v podmínkách konkrétní firmy Kaizen-možnost využití v podnikové praxi CSR (Corporate Social Responsibility) v podmínkách malých a středních podniků v rámci Moravskoslezského kraje Motivace-motivační programy- hodnocení účinnosti Podnikové procesy a jejich řízení a zlepšování Analytické studie organizačních struktur a jejich účelová inovace Výrobní a výrobková strategie a kvalita Optimalizace provozu a zeštíhlování organizací Podnikání v cestovním ruchu Podnikání ve volnočasových aktivitách Marketingové řízení v oblasti obchodu / služeb Marketing a marketing management a jeho role v a/nebo v rozvoji vybraného území (obec, město, kraj atd.) Marketing management jako nástroj konkurenceschopnosti podniků, organizací, územních celků (marketingová strategie, marketingový plán) Marketing, marketing management v obchodu/ službách/ cestovním ruchu/ volnočasových aktivitách Mezinárodní marketing identifikace/realizace vstupu či působení firem na vybraných mezinárodních trzích Inovační centra a jejich budoucnost Inovace jako faktor posílení konkurenceschopnosti firmy /způsoby realizace inovací a jejich rozvoj Environmentální problémy ve vztahu k rozvoji Ekonomické posouzení vhodnosti jednotlivých typů biomasy jako paliva Obnovitelné zdroje energie jako příležitost rozvoje a zlepšení zaměstnatelnosti ve vybraném území Vypracování nebo optimalizace marketingového plánu zvolené firmy Návrh/realizace marketingového šetření (produktu/ firmy/regionu/odvětví) Překonávání interkulturních bariér při obchodování

4 Katedra ekonomie, práva a společenských věd sekce ekonomie Ing. Renáta Nárožná Ing. Renáta Nárožná Úloha zahraničního kapitálu v rozvoji v ČR Znevýhodněné skupiny osob na trhu práce a možnosti jejich zaměstnávání Podpora zaměstnávání a pomocí nástrojů aktivní politiky zaměst. v MSK Uplatňování společensky odpovědného chování podniků Leadership v Využití finanční podpory ze strukturálních fondů EU k rozvoji Společenská odpovědnost malých a středních podniků Sekce práva Sekce společenských věd Mgr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. Mgr. Ing. Radim Maňák, Ph.D. Právní aspekty vzniku, změn a zániku pracovního poměru Odpovědnost za škodu a náhrada škody v pracovněprávních vztazích Legislativa na úseku živnostenského a její dopad na vstup do Právní aspekty řešení pohledávek ve firmě Podnikavost jako klíčová kompetence Kreativita a inovace v podnikatelské a manažerské praxi (Podnikavá) firemní kultura Řízení lidských zdrojů v podnikavé organizaci Vybrané aspekty řízení lidských zdrojů Nástroje podnikatelské etiky a jejich aplikace v Zvládání stresu v podnikatelské a/nebo manažerské práci Překonávání bariér komunikace v řízení firmy Kvalita života podnikatelů a manažerů, způsoby jejich měření Interkulturní bariéry ve smíšených (nadnárodních společnostech)

5 Katedra informatiky a komunikace RNDr. Zdeněk Taussik RNDr. Zdeněk Taussik Ing. Lucie Lenertová Ing. Lucie Lenertová Ing. Bronislav Heryán doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. doc. Ing. Ivo Špička, Ph.D. Ing. Linda Sedláčková, Ph.D. Ing. Linda Sedláčková, Ph.D. Mgr. Růžena Dvořáčková Mgr. Růžena Dvořáčková Mgr. Jan Skipala Mgr. Jan Skipala Mgr. Janusz Karpeta Mgr. Janusz Karpeta Podnikové informační systémy, jejich výběr a nasazení Projektové a procesní řízení informačních systémů Zakládání informačně orientovaných podniků Analýza a návrh elektronického obchodu Statistická analýza hospodářských ukazatelů Měření produktivity práce Systémy pro řízení zákaznických vztahů Efektivnost informačního systému podniku Podpora prodeje pomocí elektronického obchodu Využití moderních informačních technologií v obchodování Využití cloudových technologií a jejich perspektivy Statistické zpracování a interpretace dat Vybrané nástroje hospodářské politiky a jejich dopad na rozvoj podnikatelského sektoru Současné trendy studentských mobilit vysokých škol v EU (se zaměřením na obor ) Přínosy zahraničních stáží studentů pro osobní, profesní rozvoj Marketingová komunikace mezinárodní jazykové školy Procesy řízení školy a role školského managementu Aspekty a vývoj moderní mediální komunikace Aspekty a vývoj moderní politicko-marketingové komunikace

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015

Vysoká škola sociálně-správní, Havířov. Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém roce 2014/2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2014 Přihlašování k tématům bakalářských prací v akademickém

Více

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY

2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 CMY 2012_10_obal publikace_v04.pdf 1 10.10.2012 10:52:16 C M Y CM MY CY CMY K Text neprošel jazykovou úpravou. Olomoucký klastr inovací, družstvo Autor: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Olomouc 2012 Obsah

Více

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia. Etapa 3 Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce pro bakalářskou formu studia E K O N O M I E Etapa 3 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie 2. Trh a jeho charakteristika 3. Racionální chování spotřebitele

Více

Obsah. Výroční zpráva 2011 1

Obsah. Výroční zpráva 2011 1 Obsah 1 Úvod... 2 2 Základní údaje o vysoké škole... 3 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 16 5 Absolventi... 20 6 Zájem o... 22 7 Akademičtí pracovníci... 24

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Analýza a řízení nákladů ve vybrané společnosti 1. Význam analýzy a řízení nákladů pro management podniku. 2. Metody a nástroje analýzy a řízení nákladů, kalkulační metody, podnikové plánování. 3. Analýza

Více

Tvorba strategie a strategické plánování

Tvorba strategie a strategické plánování Jiří Fotr, Emil Vacík, Ivan Souček, Miroslav Špaček, Stanislav Hájek Tvorba strategie a strategické plánování Teorie a praxe Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jiří Fotr, Emil Vacík,

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE

TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA A. VŠEOBECNÁ ČÁST - EKONOMIE TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE V AKADEMICKÉM ROCE 2012/2013 PRO BAKALÁŘSKOU FORMU STUDIA zveřejněné dne 15. 3. 2013 na základě ustanovení čl. 15 odst. 9 Studijního a zkušebního řádu Slezské

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Zaměstnanost Prioritní osa Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1 zprostředkování zaměstnání; poradenské a informační činnosti

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání

wwww.mgmtpress.cz Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání Jaromír Veber & kol. Management Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita 2. aktualizované vydání MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2009 Autorský kolektiv prof. Ing. Jiří Fotr, CSc., autor kapitoly

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODBOR INOVACÍ A INVESTIC ODDĚLENÍ POLITIKY MSP A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 KONCEPČNÍ ČÁST 2012 OBSAH ÚVOD 3 1 Strategická vize 4 2 Globální a hlavní

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury

19.11.2013. Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Regionální rozvojové agentury Poradenství a agenturní činnosti na podporu regionálního rozvoje Poradenství, agenturní činnosti a informační služby na podporu regionálního a municipálního managementu Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc.

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012

Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012 Program: Úvodní slovo radních Hlavního města Prahy 10:00 Ing. Eva Vorlíčková radní pro informatiku a evropské fondy Zhodnocení tématu zástupci odborné

Více

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH září 2011 únor 2012 Kontakty INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH, a. s. Hybernská 24, 110 00 Praha 1 telefon: 296 208 220 6 fax: 296 208 228 e-mail: icu@icu-praha.cz

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz

Cíl workshopu KONTAKT. Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ. Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz Podnikání a podnik Přípravný workshop k SZZ Tomáš Tykva vedoucí prezenčního studia koordinátor výuky koordinátor SZZ garant OZ SZ KONTAKT Tomáš TYKVA tomas.tykva@vsp.cz kancelář č. 524 tel.: (+420) 595

Více

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu

Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Možnosti čerpání prostředků na rozvoj knihoven v rámci Společného regionálního operačního programu Radka Soukupová Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha sourad@mmr.cz INFORUM 2005: 11. konference o profesionálních

Více