TECHNICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TECHNICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT"

Transkript

1 TECHNICKÉ INFORMACE VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT VÍCE NEŽ ZABEZPEČENÍ DAT TECH Data-Zabezpečení-CZ 1

2 MODUL TPM (TRUSTED PLATFORM MODULE) PŘEDSTAVUJE V SOUČASNOSTI ŠPIČKOVÉ ŘEŠENÍ V OBLASTI TECHNOLOGIÍ ZABEZPEČENÍ. TENTO ČLÁNEK SE ZABÝVÁ VÝHODAMI MODULU TPM KLADE SI OTÁZKU: JE OCHRANA POMOCÍ MODULU TPM DOSTATEČNÁ? STRUČNÁ ODPOVĚĎ JE NE. DOMNÍVÁME SE, ŽE MODUL TPM HRAJE ZÁSADNÍ ROLI V KOMPLEXNĚJŠÍM PŘÍSTUPU K ZABEZPEČENÍ, JEHOŽ PRIMÁRNÍM CÍLEM JE KONCEPCE DŮVĚRYHODNÉHO ŘEŠENÍ. 01. RIZIKA ZABEZPEČENÍ 02. MODUL TPM PRO NEJMODERNĚJŠÍ ZABEZPEČENÍ SOUČASNOSTI 03. PODROBNÉ INFORMACE 04. MODUL TPM: VÝCHOZÍ BOD KONCEPCE DŮVĚRYHODNÉHO ŘEŠENÍ 05. BUDOUCNOST DŮVĚRYHODNÉHO ŘEŠENÍ 06. ZÁVĚR Více než zabezpečení dat 2

3 RIZIKA ZABEZPEČENÍ Zabezpečení zůstává hlavním zájmem dnešních podniků, zvláště při nasazování mobilních počítačů. Rizika, jako jsou nebezpečné útoky, krádeže dat, viry, neoprávněný přístup k systémům, zachycení důvěrných dat, útoky hackerů a nedostatečné šifrování dat, mohou způsobit, že se soukromá data stanou veřejnými. K možným následkům patří ztráta tržeb, zhoršení pracovní morálky, další náklady IT, prostoje, ztráta dat a odcizení informací. Porozumění rizikům a nákladům spojeným se zabezpečením usnadňuje identifi kaci klíčových požadavků na platformu zabezpečení. I když je těžké přesně vyčíslit náklady spojené s hrozbami zabezpečení, můžeme vám nabídnout konkrétní příklady nepříznivých efektů, které vzniknou následkem selhání nebo porušení systémů zabezpečení. Pohled na následující čísla ukazuje, že selhání zabezpečení může mít zničující dopad dokonce s možností fi nančního krachu. RIZIKA ZABEZPEČENÍ Z POHLEDU ČÍSEL Více než jedna z pěti fi rem sledovaných v rámci Evropy (22 %) musela na několik hodin zavřít své pobočky, aby obnovila svá zařízení po napadení fi rem. Obnovení 20 megabajtů účetních dat trvá obvykle 21 dní a stojí dolarů. 50 % společností, které přijdou o data při havárii, již nikdy znovu neobnoví provoz a 90 % z nich je na dva roky vyřazeno z činnosti. MODUL TPM PRO NEJMODERNĚJŠÍ ZABEZPEČENÍ SOUČASNOSTI V minulosti byla jednou z vad modulu TPM nedostatek mobilních platforem s integrovanými moduly. Dnes to již neplatí a systémy s modulem TPM jsou dostupné za stejnou cenu jako srovnatelné platformy bez tohoto modulu. Zabezpečení nejmodernějších platforem spoléhá na modul TPM. Díky jedinečné kombinaci hardwarové a softwarové technologie je modul TPM nejlepší cestou směrem ke koncepci důvěryhodného řešení. Poskytuje spolehlivé ověřování a nabízí také funkce šifrování. Více než zabezpečení dat 3

4 Rizika zabezpečení jsou hlavní starostí uživatelů mobilní výpočetní platformy. PODROBNÉ INFORMACE Modul TPM poskytuje základ pro zabezpečení, který bývá nazýván základem řešení důvěryhodnosti. Informace uložené v čipu mohou být použity v procesu potvrzení, který zahrnuje měření, zaznamenávání a vytváření hlášení s cílem zajistit, aby nedocházelo k nedovolenému nebo neoprávněnému přístupu. Jako základ poskytuje modul TPM pevné zázemí ochrany, které lze doplnit dalšími bezpečnostními opatřeními. Modul TPM lze připodobnit k možnosti získat přístup k sejfu zamčenému uvnitř FUNKCE VÝHODY Modul TPM lze použít k uložení klíče nebo digitálních certifi kátů jako součásti systému infrastruktury veřejných klíčů (PKI). Modul lze využít také k uložení hesel. Modul TPM obsahuje samostatný ovladač pro uložení důvěrných informací. Podporuje použití infrastruktury veřejných klíčů (PKI), což uživateli přináší nutnost ověření prostřednictvím třetích stran. Modul TPM podporuje přístup s jedním přihlášením, takže uživatelé nemusejí zadávat několik hesel. Pomocí modulu TPM lze vytvořit disk PSD (Personal Secure Drive). Lepší zabezpečení sítě, zvláště praktické pro obchodní transakce online, které vyžadují digitální podpis Modul TPM je zabezpečený proti virům nebo červům, které napadají spustitelné soubory nebo operační systém. Chráněna je také digitální totožnost a ověřování. Jednoduchost Data zůstanou chráněna i v případě odcizení notebooku. trezorové místnosti. Abyste se mohli podívat na obsah sejfu, musí být nejprve zkontrolována vaše totožnost a právo na přístup. To znamená, že data v rámci platformy TPM zůstanou uzamčena a v bezpečí i v případě, že je notebook odcizen. Je ale řešení s modulem TPM dostatečné? MODUL TPM: VÝCHOZÍ BOD KONCEPCE DŮVĚRYHODNÉHO ŘEŠENÍ I přes zvýšené funkce zabezpečení není samotný modul TPM dostatečnou zárukou ochrany systému na vysoké úrovni je nutné použít komplexnější model zabezpečení, konkrétně koncepci zvanou důvěryhodné řešení. Jelikož výpočetní platforma zahrnuje celý proces od spuštění až po zavedení operačního systému a spuštění aplikací včetně ových klientů nebo prohlížečů, je vyžadována vyšší úroveň jejího zabezpečení. Více než zabezpečení dat 4

5 Společnost Gartner proto navrhuje použít tříúrovňový přístup zvaný koncepce důvěryhodného řešení. Koncepce důvěryhodného řešení zajišťuje hardware odolný proti nedovolenému zacházení, důvěryhodnou platformu a prostředí s důvěryhodným spouštěním a provozem. Úroveň 3: Důvěryhodné spouštění Úroveň 2: Důvěryhodná platforma Úroveň 1: Hardware odolný proti nedovolenému zacházení (slouží ke generování důvěryhodných klíčů) Společnost Gartner navrhuje použít tříúrovňový přístup důvěryhodného řešení (Zdroj: Management Update: Progress Toward Trustable Computing Means Securer IT Systems, C. Hirst, C. Heidarson, 6. října 2004). Hardware odolný proti nedovolenému zacházení znamená, že uzavřená paměť odolná proti nedovolenému zacházení slouží k bezpečnému generování a ukládání klíčů a funkce šifrování jsou určeny k odemčení zbývajících částí systému. To zajišťuje standard TCG (Trusted Computing Group) a modul TPM, přičemž modul TPM hraje v úvahách o bezpečné platformě zásadní roli. Důvěryhodná platforma pomocí šifrovacích funkcí potvrzuje důvěryhodnost platformy a ověřuje totožnost. Zabezpečené šifrované informace o stavu softwaru spuštěném na platformě jsou uloženy v modulu TPM a lze je použít k potvrzení, zda byl systém narušen. Modul TPM lze použít také k řízení přístupu k systému na úrovni systému BIOS. Důvěryhodné spouštění představuje prostředí, ve kterém jsou spouštěny důvěryhodné aplikace. To vyžaduje kombinaci hardwaru a softwaru včetně operačního systému se zabezpečením všech součástí od jádra až po oddíly paměti, které bude odolné proti nedovolenému zacházení a umožní současné spouštění důvěryhodných i nedůvěryhodných aplikací. Důvěryhodné spouštění také zajišťuje, že je veškerý přístup k zařízením, zvláště periferním (například klávesnice), oprávněný. Tyto tři úrovně společně zajišťují úplné zabezpečení platformy. Smyslem koncepce důvěryhodného řešení je zajistit, aby byl systém odolný proti nedovolenému zacházení a fungoval očekávaným způsobem. Jednotlivými cíli jsou ochrana soukromí, důvěrnost, spolehlivost, bezpečná komunikace, oprávněné připojení a přístup a předvídatelné chování. Koncepce důvěryhodného řešení je komplexní přístup k zabezpečení, včetně: spuštění, přístupu k systému, přístupu k periferním zařízením, spuštění aplikací a výměna informací pomocí u. Zabezpečení závisí na zlepšeních ve všech těchto oblastech, ale žádná z nich není dostatečná sama o sobě. Koncepce důvěryhodného řešení je více než součet těchto částí. BUDOUCNOST DŮVĚRYHODNÉHO ŘEŠENÍ Již dnes můžeme vidět některá zdokonalení hardwaru a softwaru v rámci mobilní výpočetní platformy. Modul TPM zůstává základním prvkem této platformy, protože umožňuje odolnost hardwaru proti nedovolenému zacházení a důvěryhodnost platformy. Současné důvěryhodné mobilní platformy zahrnují antivirový software, modul TPM, zámek zařízení, heslo systému BIOS, biometrické funkce a technologie XD-Bit (Execute Bit). Do dnešního dne byly splněny dva z těchto tří cílů. Součástí mobilní výpočetní platformy je modul TPM, čímž je zajištěna odolnost hardwaru proti nedovolenému zacházení a základní požadavky na důvěryhodnou platformu. Hesla systému BIOS a biometrické funkce zajišťují ověření uživatelů pro přístup k systému. V provozním prostředí důvěryhodného provádění operací je k dispozici antivirový program a technologie XD-Bit, které poskytují funkce sledování za účelem ochrany systému před přijetím a spuštěním škodlivého softwaru. U nejnovějších modelů notebooků Toshiba jsou k dispozici funkce zámku zařízení to znamená, že přístup Více než zabezpečení dat 5

6 k součástem systému, jako je jednotka pevného disku, jednotky optických disků a dokonce i periferní zařízení USB, mohou získat pouze oprávnění uživatelé. Podle zprávy společnosti Datamonitor řadí 87 % odborníků z oblasti IT zabezpečení dat k důležitým až velmi důležitým funkcím. Příkladem zabezpečení pomocí biometriky je čtečka otisků prstů od společnosti Toshiba. U vybraných modelů notebooků, zvláště u řady Tecra M3, je nyní použito také diskrétní zobrazení. Díky displeji LCD s fi ltrem kontroly úhlu viditelnosti uvidí informace na obrazovce pouze osoba pracující s počítačem. Tím je zajištěno, že na veřejných místech s velkým provozem nemohou neoprávnění uživatelé prohlížet nebo číst důvěrná data. Přestože bylo dosaženo pokroku směrem k vytvoření důvěryhodného řešení, stále zbývá splnit některé požadavky. Důvěryhodné řešení se stane realitou s novým vydáním požadované podpory procesních a operačních systémů, zvláště s technologií LaGrande společnosti Intel a s vydáním systému Vista od společnosti Microsoft, což je nová verze systému Windows dříve pracovně nazývaná Longhorn. Podle společnosti Intel můžeme v dalších dvou až tří letech očekávat také uvedení technologie Intel LaGrande. Tato technologie vytváří hardwarový základ platformy klientských počítačů, který přispívá k ochraně důvěrnosti a integrity uložených nebo vytvořených dat před softwarovými útoky. Tato ochrana je zajištěna vytvořením prostředí, ve kterém lze spouštět aplikace ve svém vlastním prostoru a ve kterém jsou tyto aplikace chráněny před jiným softwarem v systému a síti. To následně umožní ochranu nejdůležitějších důvěrných fi remních a osobních dat a také citlivé komunikace a obchodních transakcí před zneužitím škodlivým softwarem spuštěným v systému a síti. Pro plné využití výhod technologie LaGrande je třeba zavést důvěryhodné spouštění operačního systému. Systém Vista společnosti Microsoft má obsahovat významná zdokonalení zabezpečení operačních systémů a také výhody, které vývojářům umožní vytvářet bezpečnější aplikace a ulehčí práci v oblasti zabezpečení také správcům systému a koncovým uživatelům. Odborníci v oboru si však kladou otázku, zda to bude operační systém umožňující skutečně důvěryhodné spouštění. ZÁVĚR Závěrem lze říci, že s ovládacími prvky na úrovni modulu TPM a systému BIOS jsou položeny základy důvěryhodného řešení. Další kroky budou zahrnovat zavedení funkcí procesního a operačního systému s cílem poskytovat prostředí s plně důvěryhodným spouštěním. I když se zdá, že tohoto cíle nebude do roku 2008 dosaženo, mezitím bude provedena řada softwarových a hardwarových zlepšení, která zvýší celkové zabezpečení. Více než zabezpečení dat Toshiba Europe GmbH. Přestože společnost Toshiba vyvinula v době publikování veškeré úsilí, aby zajistila přesnost informací obsažených v tomto dokumentu, mohou se specifi kace produktu, konfi gurace, ceny a dostupnost systému, součástí a příslušenství bez upozornění měnit. Chcete-li získat nejaktuálnější informace o svém počítači nebo různých softwarových a hardwarových možnostech počítače, navštivte webové stránky společnosti Toshiba na adrese

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci

Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci Notebooky Toshiba a mobilní technologie Intel Centrino Duo pro profesionální práci V dnešním světě obchodu je notebook nezbytným mobilním nástrojem pro komunikaci a vysokou produktivitu. Tento nástroj

Více

Správa a zabezpečení databáze

Správa a zabezpečení databáze Správa a zabezpečení K A P I T O L A 12 Témata kapitoly: Přehled Přehled V kapitole 4 jste se seznámili s fázemi životního cyklu vývoje databázových systémů. V této kapitole se budeme zabývat tím, jakou

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zabezpečení účetních dat ve firmě WaveNet.cz, s.r.o. Autor BP: Tomáš Kasper Vedoucí BP: Ing. David Procházka, Ph.D. 0 Praha ZADÁNÍ ZADÁNÍ

Více

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOST INTERNETOVÝCH PLATEB

DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOST INTERNETOVÝCH PLATEB EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EUROSYSTÉM DOPORUČENÍ PRO BEZPEČNOST INTERNETOVÝCH PLATEB KONEČNÁ VERZE PO VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ 1 OBECNÁ ČÁST Tato zpráva předkládá soubor doporučení ke zlepšení bezpečnosti internetových

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Příručka správy stolního počítače HP Business PC

Příručka správy stolního počítače HP Business PC Příručka správy stolního počítače HP Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Microsoft, Windows,

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

Co s tunami informací?

Co s tunami informací? Co nás čeká? 13. června letošního roku jsme rozhodli, že vstoupíme do EU. Řada z nás s přesvědčením, že z EU přiletí nějaký ten pečený holub, jiní proto, že ANO považovali za jedinou možnost a NE za krok

Více

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka

IBM Security Trusteer Rapport. Uživatelská příručka IBM Security Trusteer Rapport Uživatelská příručka Verze 3.5.1403 Srpen 2014 Poznámky Tyto informace platí pro produkty a služby nabízené v USA. IBM nemusí v ostatních zemích nabízet produkty, služby a

Více

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci

Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Využítí cloudových technologií pro efektivní spolupráci Using Cloud Technology for Effective Collaboration Aleš Bartoš Bakalářská práce 2013 *** nascannované zadání str. 1 *** *** nascannované zadání str.

Více

Update 1. Uživatelská příručka

Update 1. Uživatelská příručka Update 1 Uživatelská příručka Obsah 1 Úvod...7 1.1 Co je aplikace Acronis True Image 2014?... 7 1.2 Co je aplikace Acronis True Image 2014 Premium?... 8 1.3 Nově v této verzi... 8 1.4 Systémové požadavky

Více

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu

White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu White Paper Nové přístupy k bezpečnosti cloudu Obsah 1. Bezpečnost a cloud computing 1.1 Veřejný, hybridní a privátní cloud 1.2 Specifická legislativa ochrany dat v jednotlivých zemích 1.3 In-house provoz

Více

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10

Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. TÉMA Strana 10 WiMax proniká do Česka STRANA 38 Bezdrátová komunikační technologie WiMax umožňuje i provoz garantovaných služeb. Přehled trhu: Elektronické formuláře STRANA 18 Moderní software nabízí flexibilní řízení

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 01037/12/CS WP 196 Stanovisko č. 05/2012 ke cloud computingu Přijaté dne 1. července 2012 Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice

Více

IRONKEY PERsONal Uživatelská příručka MOdElY s200, s100, d200

IRONKEY PERsONal Uživatelská příručka MOdElY s200, s100, d200 IRONKEY Personal Uživatelská příručka Modely S00, S00, D00 Obsah Co je IronKey?... Seznamte se s IronKey... Hlavní funkce... Schémata zařízení...5 Technické a bezpečnostní informace...6 Bezpečnostní služby

Více

Nové pojetí obsahu budoucnosti: Role formátu PDF v životních cyklech obsahu

Nové pojetí obsahu budoucnosti: Role formátu PDF v životních cyklech obsahu Technický dokument Nové pojetí obsahu budoucnosti: Role formátu v životních cyklech obsahu Obsah 1 Základní souhrn 2 Řešení problémů s formáty v životním cyklu moderního obsahu 5 Volba správného formátu

Více

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Spolehlivá ochrana koncových bodů, zpráv a webových prostředí Přehled Softwarový balík chrání koncové body, zprávy a webové prostředí tím, že je zabezpečuje proti současnému složitému škodlivému kódu,

Více

Úvod. Nejnovější pokyny pro zabezpečení. Osobní údaje. Internetové bankovnictví ING Online

Úvod. Nejnovější pokyny pro zabezpečení. Osobní údaje. Internetové bankovnictví ING Online Úvod Vítejte v části internetových stránek věnované zabezpečení. Tato část Vám poskytne odpovědi na otázky, které si kladete v souvislosti s bezpečností při využívání internetového bankovnictví. Obsahuje

Více

co to znamená pro mobilního profesionála?

co to znamená pro mobilního profesionála? funkce Vstupte do širokopásmové sítě WWAN Vstupte do širokopásmové sítě WWAN: co to znamená pro mobilního profesionála? Bezporuchové, vysokorychlostní připojení je ve vzrůstající míře základní podmínkou

Více

Bezpečnost mobilních zařízení

Bezpečnost mobilních zařízení Bezpečnost mobilních zařízení Narek Oganesjan narek@oganesjan.cz Abstrakt: Cílem tohoto textu je zprostředkovat čtenáři pohled do oblasti bezpečnosti soudobých mobilních zařízení, seznámit ho s potenciálními

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI

Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU UHK Bezpečnost dat v databázích semestrální projekt předmětu OBDAI Vypracoval: Petr Voborník Obor: im(5) Forma: prezenční Ročník: 4. Datum: 1.12.2004 E-mail: vobornik@mikmik.cz

Více

ekomunikátor Uživatelská příručka programu

ekomunikátor Uživatelská příručka programu ekomunikátor Uživatelská příručka programu Infolinka 841 164 164 Obsah 1 Úvod...3 2 Instalační proces...4 2.1 Technické požadavky...4 2.2 Instalace ekomunikátoru...4 2.3 Upgrade ekomunikátoru...4 2.4 Poinstalační

Více

a počítačové technologie

a počítačové technologie 4. a počítačové technologie 4.1 Bezpečný počítač Bezpečný počítač pro práci je takový počítač, který neobsahuje žádný nežádoucí software a který není napadnutelný z Internetu. Část bezpečnosti zajišťují

Více

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic'

Zavedení'BYOD'pro'notebooky' v'telefónica'czech'republic' Vysoká'škola'ekonomická'v'Praze' Fakulta'informatiky'a'statistiky'' Katedra'informačních'technologií' '! Studijní!program!:!!Aplikovaná!informatika! Obor:!!Informační!systémy!a!technologie! ' ' Zavedení'BYOD'pro'notebooky'

Více

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce.

Cloud computing? Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií. Bakalářská práce. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Cloud computing? Bakalářská práce Autor: Karel Volena Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Vladimír

Více

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data

Češi mají tajnou zbraň. S analýzou hry pomohou Big Data CHCETE VĚDĚT, JAK TECHNOLOGIE MĚNÍ SVĚT? SAP Fórum 2015 Ve středu 13. května 2015 v pražském Fóru Karlín v Pernerově ulici květen 2015 uvnitř čísla Umění zaujmout. Pomůže technologie Ambilight 02 Gartner:

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

7. Aplikovaná kryptografie

7. Aplikovaná kryptografie 7. Aplikovaná kryptografie Osnova 1. Úvod 2. Úvod do kryptografie 3. Konstrukce digitálního podpisu, zákon o elektronickém podpisu, správa veřejných klíčů, certifikační autority a infrastruktury veřejných

Více