Bezepečnost IS v organizaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezepečnost IS v organizaci"

Transkript

1 Bezepečnost IS v organizaci

2 analýza rizik Zabezpečení informačního systému je nutné provést tímto postupem: Zjistit zranitelná místa, hlavně to, jak se dají využít a kdo toho může zneužít a pravděpodobnost jejich zneužití. Nutno upřesnit možnosti obrany a zjistit možné škody případných útoků. Dle toho navrhnout protiopatření (administrativní, fyzické, preventivní, heuristické - snížení rizika, minimalizace jejich dopadů). Bezpečnostní opatření jsou charakteru personálního, administrativního, objektového a technického (kryptografická ochrana).

3 formální postup budování bezpečnosti is v organizaci Stanovit východiska pro studii bezpečnosti IS definovat požadavky na bezpečnost IS, cíle zabezpečení současný stav zabezpečení současný stav HW, SW...

4 Analýza rizik - AR Je nejdůležitější etapou při budování bezpečnosti v organizaci. Jejím cílem je identifikace (zvládnutí, odstranění) událostí, které mají nežádoucí vliv na aktiva organizace; zjištění hrozeb a rizik, kterým je IS vystaven; (Hrozbou pro informační systém je využití zranitelného místa k napadení, ať již úmyslné či neúmyslné.) určení škod, které mohou útokem vzniknout; určení opatření, která tato rizika minimalizují nebo odstraní a kolik tato opatření budou stát.

5 Postup při AR: 1. identifikace a ocenění aktiv; 2. nalezení zranitelných míst; 3. odhad pravděpodobností využití zranitelných míst; 4. výpočet očekávaných ztrát; 5. přehled použitelných opatření a jejich cen; 6. odhad ročních úspor zvolených aplikací někdy se provádí tzv. orientační AR, jejím výsledkem je zvolení jedné ze 4 následujících strategií analýzy rizik elementární AR jedná o převzetí již vytvořených standardů na základě podobných systémů +: rychlá, velmi nízké N, vynaložené na AR -: nemusí dojít ke zvolení optimálních opatření (příliš silná/slabá, příliš drahá...)

6 neformální AR stanovení na základě jednotlivých odborníků z oblasti bezpečnosti IS (interních/externích) +: rychlá, poměrně nízké N vynaložené na AR -: vyšší pravděpodobnost opomenutí některých rizik detailní AR použití standardizovaných strukturovaných metod ve všech zmíněných fázích AR +: malá pravděpodobnost opomenutí některých rizik -: vysoké finanční a čas. N na provedení AR kombinovaná AR kombinace předchozích přístupů +: dosažení optimální výše N vynaložených na AR

7 Stanovení bezpečnostní politiky - BP Bezpečnostní politika představuje souhrn bezpečnostních zásad a předpisů, určující přístup k datům a informačnímu systému a proškolování. Definuje způsob zabezpečení organizace od fyzické ostrahy, přes ochranu profesních zájmů až po ochranu soukromí a lidských práv. Aktiva informačního systému je nutno chránit - hardware, software, data. Celý informační systém se skládá z aktiv a lidí. Objekt informačního systému je pasivní soubor zpřístupňovaný aktivním subjektům (procesy, lidé). Citlivé informace jsou informace, které kdyby byly odcizeny, mohou firmu poškodit. Zranitelnost firmy je místní - špatně provedená analýza, složitost software nebo fyzická - loupež, povodeň, zemětřesení nebo se nebezpečí nachází v hardwaru, softwaru, či špatně nastaveném firewallu. Potenciální velmi významný zdroj nebezpečí představuje lidský faktor.

8 (Firewall je obecné řešení zajištění bezpečnosti, realizované pouze organizačními opatřeními, nebo jen pomocí softwaru (konfigurací směrovačů), nebo je to software i hardware. Každý Firewall má část zajišťující blokování a část zajišťující prostupnost toho, co je povoleno. Blokování se provádí konfigurací směrovačů (nepropuštění určitého druhu provozu) a pomocí paketových filtrů.)

9 BP vymezuje co vyžaduje ochranu proti jakým hrozbám je ochrana budována jakým způsobe se bude ochrana realizovat

10 Cíle BP: obecně je třeba zajistit: důvěrnost (ochrany soukromých dat, k datům má přístup pouze autorizovaná osoba, zamezení zneužití informací..) lze zajistit šifrováním, firewally, řízením přístupu k souborům... integritu (změnu dat může provést jen ten, kdo k tomu má právo) lze zajistit různými kryptografickými kontrolními součty... autentičnost (musí být jasné s jakým partnerem je vedena komunikace jeho identita, kdo provedl změnu v DB...) lze zajistit používáním hesel, el. podpisem... nepopiratelnost (nikdo nemůže popřít transakci, které se zúčastnil) např. pomocí el. podpisu dostupnost (je třeba oprávněným uživatelům umožnit přístup k datům) spolehlivost

11 Typy BP: podle úrovně zabezpečení se BP dělí do 4 obecných typů: promiskuitní BP pouze minimální nebo vůbec žádná bezpečnost, nikoho neomezuje, velmi nízké N na zřízení liberální BP každý může dělat vše až na věci explicitně zakázané, vyšší zabezpečení než předchozí, ekonomická nenáročnost opatrná (racionální) BP zakazuje dělat vše, co není explicitně povoleno, je nákladnější, ale zajišťuje vyšší zabezpečení paranoidní BP zakazuje dělat vše co by mohlo být potenciálně nebezpečné, tzn. i to co není zakázáno, zajišťuje nejvyšší zabezpečení.

12 Celková BP Uvádí zabezpečení IS na obecné úrovni. Specifikuje cíle, citlivá data, odpovědnosti za data, bezpečnostní infrastrukturu organizace, omezení, která musí bezpečnost IT organizace respektovat. Je vytvářena nezávisle na konkrétních používaných IT v organizaci. Je to veřejný dokument, který je závazný a je normou. Jeho cílem je ochrana majetku, činnosti, pověsti organizace. Jasně stanovuje hierarchii povinností odpovědností, pravomocí, jak pro lidi tak pro data. Musí být stručný a srozumitelný. Neobsahuje konkrétně jména ale pouze pozice z organizační struktury. Vypracovává se na delší dobu (5 10 let)

13 Systémová BP Definuje způsob implementace celkové BP v konkrétních podmínkách IT organizece. Vypracovává se na kratší časový horizont (2 5 let). Stanovuje soubor konkrétních principů a pravidel pro ochranu IS (cíle, hrozby, rizika, opatření, bezpečnostní fce). Je li IS organizace příliš rozsáhlý, vypracovává se zvlášť: Fyzická syst. BP (fyz. ochrana budov, PC, místností, serverů...) Personální syst. BP (ochrana před různými lidmi zákazníky, hackery, zaměstnanci.) Komunikační syst. BP (ochrana přenosu dat, komunikace, telefonů, faxů, dopisů) Provozní syst. BP (systém školení, jak postupovat při útoku, havárii...)

14 Bezpečnostní projekt realizace bezpečnostních opatření, plynoucích z AR a BP bezpečnostní funkce - bf (fce prosazující bezpečnost, bezpečnostní opatření) Tyto funkce realizují bezpečnostní cíle organizace. Ke stanovení BF je třeba znát zranitelná místa IS a možné formy útoků na tato místa. Podle okamžiku uplatnění je lze dělit na: preventivní: (odstranění některých zranitelných míst: antiviry, zamezení přístupu zaměstnancům na internet, školení...) heuristické: snižují riziko dané nějakou hrozbou (firewall, antivir) detekční a opravné: minimalizují účinek útoku (zálohování)

15 Podle způsobu implementace je lze dělit: SW charakteru (logické): dig. podpis, antiviry, zřizování uživ. účtů, kódování, šifrování Administrativního a správního charakteru: školení, normy, zákony, vyhlášky... HW charakteru: identifikační karty, šifrovače, firewally, záložní kopie dat a programů Fyzického charakteru: stínění, trezory, zámky, záložní zdroje...

16 HAVARIJNÍ PLÁN Určuje co dělat v případě, že dojde k některému z útoků a jak postupovat aby se udržela kontinuita organizace. Každá organizace, které hrozí nějaký útok by ho měla mít (ale většinou tomu tak není) Měl by být uložen na takovém místě, aby byl každému dostupný. Pracovníci by s ním měli být seznámeni. Je třeba aby byl v aktuální verzi >> je třeba ho testovat a aktualizovat vzhledem k rychlému vývoji IS/IT. Obsahuje: průběh reakce na incident jak se zachovat v případě útoku, co a komu a kam nahlásit, stanovení týmu pro řešení incidentu... plán činnosti po útoku vymezuje pravidla chování po útoku (kdo, co dělá) plán obnovy jak postupovat při obnově činnosti IS po havárii: priority funkcí, které mají být obnoveny, role jednotlivých pracovníků, jejich povinnosti a odpovědnost...

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING

NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING NÁSTROJE PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNÉ ORGANIZACE TOOLS FOR SAFE ORGANISATION ENSURING Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova.dana@ujak.cz Abstract To ensure the safe organisation with a potential do develop sustainable

Více

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE

METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE METODIKY ŘÍZENÍ ICT: ITIL, COBIT, IT GOVERNANCE Jednou z klíčových úloh systémové integrace je efektivní řízení fungování IT v podniku. V konečném důsledku se jedná o poměrně složitý proces, do kterého

Více

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze)

Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR. (zkrácená verze) Koncepce katalogizace otevřených dat VS ČR (zkrácená verze) Praha, květen září 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace

Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace doc. RNDr. Josef Požár, CSc. Fakulta bezpečnostního managementu PA ČR v Praze Katedra managementu a informatiky Vybrané hrozby informační bezpečnosti organizace Abstrakt: Článek se zabývá moţnou klasifikací

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování.

elementární míry kybernetické bezpečnosti směrem k jejímu dalšímu hlubšímu a pokročilému zajišťování. III. Stále více a více lidských činností a aktivit se přesouvá z fyzického prostředí do kyberprostoru. V průběhu posledních desetiletí změnily informační a komunikační technologie téměř každý aspekt našeho

Více

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb

Scientia est potentia. MHM computer a. s. www.mhm.cz. Katalog služeb Scientia est potentia MHM computer a. s. www.mhm.cz Katalog služeb datum vydání 1.1.2013 obsah Profil MHM 3 Služby 4 1. Professional services 5 1.1. Integrační služby 5 1.2. Migrační služby 8 1.3. Implementační

Více

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015

STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 III. STRATEGIE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ 2011-2015 Strategie pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015 navazuje na Bezpečnostní strategii

Více

Bezpečnost cloud computingu

Bezpečnost cloud computingu Bezpečnost cloud computingu Jak bezpečně využívat výhody cloud computingu 1 Obsah 4 6 7 9 10 10 11 12 12 13 13 14 16 18 19 20 21 22 1. Úvod 2. Požadavky na bezpečnost cloud computingu oproti klasickým

Více

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení

Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná bezpečnost Provádění změn konstrukcí, systémů, komponent a procesů jaderných zařízení bezpečnostní návod JB-1.10 SÚJB prosinec 2010 vydání 1 Jaderná bezpečnost

Více

Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B.

Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Aplikovaná informatika Základy bezpečnosti a ukládání dat, ochrana dat v souborech a archivech. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů

1. Shrnutí. 1.1. Zadání projektu. 1.2. Shrnutí hlavních závěrů Srovnávací analýza vybraných modelů technických řešení sázkových her provozovaných prostřednictvím technických zařízení a návrh organizačního řešení státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstvo

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza)

3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) 3 Výzkum a ověření reálnosti, stanovení finančních potřeb a identifikace rizik u modelu navrhovaného zadavatelem (SWOT analýza) Při sledování projektů, standardů a doporučení uvedených v kapitole 2 a dále

Více

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU

PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU PŘÍRUČKA MANAŽER EMAS VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A NEZISKOVÉM SEKTORU LEDEN 2012 TATO PUBLIKACE BYLA VYTVOŘENA ZA FINANČNÍ PODPORY SFŽP ČR A MŽP. PUBLIKACE JE VÝSTUPEM PROJEKTU 3 Nařízení EMAS Nařízení EMAS (Eco

Více

Zahraničně obchodní politika

Zahraničně obchodní politika Zahraničně obchodní politika Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu Posílení konkurenceschopnosti

Více

Zákon o e-governmentu

Zákon o e-governmentu Právní základ Na rozdíl od jiných států Evropské unie se Rakousko rozhodlo již od samého počátku zavést celostátní, jednotný systém elektronické veřejné správy (e-government). Prioritou tohoto programu

Více

a rámcový návrh dalšího postupu projektu

a rámcový návrh dalšího postupu projektu III. Informace o plnění první etapy cíle vlády č. 07.08. (Provést nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit) a rámcový návrh dalšího

Více

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10

Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Příloha. 3 k materiálu Vyhodnocení systému outsourcingu IT na ÚMČ Praha 10 Část 2.: Návrh opatření Předkládá Ing. Luděk Kryšpín Datum vydání: 1. 12. 2014 (verze 1.04) - 1 - Údaje o zhotoviteli PADCOM,

Více

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace

Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Zavedení proaktivního přístupu v poskytování služeb zákazníkům do organizace DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Jiří Sláma Brno, 2014 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je

Více

Obecné principy řízení projektů

Obecné principy řízení projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Obecné principy řízení projektů Studijní text část 1 Komplexní vzdělávací program pro lektory zaměřený na Evropskou unii a zpracování evropských projektů

Více

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT

STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT PŘÍSPĚVKY THE SCIENCE FOR POPULATION PROTECTION 2/2013 STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI STRATEGIC SAFETY MANAGEMENT Dana PROCHÁZKOVÁ prochazkova@fd.cvut.cz Došlo 27. 3. 2013, upraveno 7. 6. 2013, přijato

Více

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva 1. SHRNUTÍ... 4 Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva Pracovní program na rok 2013 1. SHRNUTÍ... 4 1.1 Strategické cíle... 4 1.2 Klíčové operační

Více

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

Informační podpora. Marek Drozdek. Opava 2013. Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Informační podpora krizového řízení se zaměřením na práci s geoinformačním systémem ArcGIS Marek Drozdek Katarína Jelšovská Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace

Více

Informační systémy Teorie. KICT přednáška

Informační systémy Teorie. KICT přednáška Informační systémy Teorie KICT přednáška Základní pojmy Informace jsou data, kterým jejich uživatel přisuzuje určitý význam a které uspokojují konkrétní objektivní informační potřebu svého příjemce. Informace

Více

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové

Provozní řád výpočetní techniky Fakulty. informatiky. managementu Univerzity Hradec Králové Provozní řád výpočetní techniky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Září 2010 Obsah: 1. Účel 2. Definice základních pojmů 3. Všeobecné informace 4. Organizační struktura 5. Přidělování

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky

Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky PROJEKT 1C/4/25/04 VÝZKUM PODPORY UDRŽITELNÉ VÝROBY A SPOTŘEBY Dobrovolné environmentální aktivity - Orientační příručka pro podniky Autorský kolektiv: Ing. Květoslava Remtová, CSc. Podklady: Ing. Vladimír

Více