Případová studie Grygov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Případová studie Grygov"

Transkript

1 Případová studie Grygov Počet obyvatel: 1376 Základní informace: Obec Grygov se nachází v úrodné rovině Hornomoravského úvalu (206 m n. m.) v Olomouckém kraji. Obcí samotnou neprotéká žádný tok, v její blízkosti se nachází řeka Morava a několik menších toků (Morávka, Týnečka). První zmínka o obci pochází z roku V současnosti je Grygov členem Sdružení obcí mikroregionu Království. Většina obyvatel bydlí v rodinných domech s charakterem řadové vesnické zástavby. V obci probíhá výstavba nových domů, především díky výhodné poloze v blízkosti krajského města Olomouce. Povodně: Ač obcí neprotéká žádný tok, Grygov je ohrožován řekou Moravou, která se nachází v jeho blízkosti. V roce 1997 a 2006 byly částečně zaplaveny některé domy a sklepy. Přirozenou ochranu představuje železniční násep, přesto obec v současnosti tento problém intenzivně řeší. Dalším zdrojem problémů bývají přívalové deště, které téměř nelze předvídat. Kapacita smíšené obecní kanalizace není dostačující. Obec se nachází v nížině, kde je velmi vysoká hladina podzemní vody.

2 Obec má ve svém katastru několik menších toků, které nejsou dostatečně udržovány (zvýšená úroveň dna apod.). To představuje při větším množství srážek problémy nejen pro obecní čistírnu, ale také při rozlivu řeky Moravy (z důvodu zanesených koryt voda nemá kudy odtékat). Dříve byly tyto toky udržovány majiteli mlýnů. Nákres obce: Nákres 1: Grygov (zdroj: Škody působené povodní: Typ majetku Obytné domy zaplavované Obytné domy průsaky do sklepů Průmyslové objekty Jiný typ soukromého majetku Další náklady obce v souvislosti s povodněmi Kvantifikace 25 domů Škody do 100 tis. Kč Soukromá truhlárna Pole, na nichž dlouho stojí voda Náklady 15 tis. Kč na postřiky proti komárům, 30 tis. Kč na čištění kanalizace

3 Identifikace hlavních problémů a příčin: Problém 1: Blízkost řeky Moravy představuje pro obec neustálé potenciální ohrožení (prostřednictvím menších toků, kterými se voda dostane do obce). V případě povodně přicházející po Moravě obec ví dva až tři dny dopředu, že se řeka rozlije a má tedy teoreticky dost času se na záplavu připravit, přesto by ráda provedla úpravy, které by zabránily škodám na majetcích. Problém 2: Obecní kanalizace. Obec má vybudovánu zatím smíšenou kanalizaci odvádějící na ČOV rovněž dešťovou vodu, která navyšuje množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků z ČOV na více než m 3 ročně. To, co vypouští ČOV nad tento limit, je zpoplatněno. Dalším problémem je nedostatečná kapacita této kanalizace při přívalových deštích, kdy dochází k ucpávání záchytných sít. Problém 3: Neudržované vodoteče v blízkosti obce. Při větším množství srážek se voda z těchto drobných toků, které mají zvýšené dno, zarostlé břehy apod., vrací přes oddělovací šachty do obecní kanalizace, obec je pak donucena zastavit chod čistírny odpadních vod. Z důvodu neudržovaných menších toků neodtéká také voda z polí při rozlivu řeky Moravy (následkem čehož zemědělci nemohou obdělávat svá pole, voda stojí ve sklepích domů, množí se komáři atd.). Obec vznáší stížnosti u příslušných institucí (Povodí Moravy, ZVHS) i hejtmana Olomouckého kraje. ZVHS v roce 2003 přislíbila provedení úprav, ale realizaci nezahájila. Správci toků tvrdí, že nemají dostatek finančních prostředků. Problém 4: Přívalové deště, při nichž se do vsi dostává voda a bahno z mírného kopce od Velkého Týnce. Tento pozemek je rovněž zemědělsky obhospodařován. Obec leží v úrodné oblasti Hané a pozemky v okolí jsou intenzivně obhospodařovány, proto nevhodné plodiny (kukuřice apod.) představují při větších deštích problém i v tomto téměř rovinatém terénu. Nejen přímo pro obec, ale zanášejí se i již tak znečištěné a neudržované vodoteče. Problém 5: Historicky nevhodná zástavba. Z důvodu blízkosti řeky se při zvýšeném stavu zvedá hladina spodní vody (hladiny se vyrovnávají) a zaplavuje sklepy, čemuž nelze u těchto domů zabránit.

4 Problém Řešení Realizace/překážky realizace Problém 1: Pro operativní řešení krizové situace má obec soupis protipovodňových opatření, které Realizuje obec. Ohrožení řekou Moravou realizuje (za pomoci dobrovolných hasičů), čímž částečně zabrání některým škodám. Železniční násep není prvoplánovým protipovodňovým opatřením, ale pokud se uzavřou propustky pod ním a podchod, je ochráněna bytová zóna. Problém 2: Obecní kanalizace Problém 3: Neudržované vodoteče v blízkosti obce Problém 4: Přívalové deště Problém 5: Historicky nevhodná zástavba Komplexní pozemková úprava, v jejímž rámci vzniknou příkopy u polních cest, větrolam, 1,2 m vysoký val osázený stromořadím a bude využita také železniční trať jako přirozené zábrany. Tím by měl být ochráněn intravilán obce, rozlivy budou odsunuty o m dále od obce a svedeny do lesa. Obec vidí řešení ve změně příslušného zákona či vyhlášky, která by měla nově zohlednit smíšený systém kanalizace. Při přívalovém dešti obec odstraňuje ochranná síta, aby nedocházelo k ucpávání a vytékání vody zpět na povrch. (Dochází tím však k zanášení a znečišťování obecní kanalizace, kterou je pak nutné čistit). Obec je schopna zorganizovat potřebné úpravy a vyčistit toky sama, potřebuje však k tomu finanční prostředky, ať už od správců toku či státu (cca 10 mil. Kč). Realizuje obec za 90 95% finančního příspěvku státu a Evropské unie. V gesci Parlamentu ČR či příslušného ministerstva. Realizuje obec. Jakékoliv realizaci, ať už v režii správců toku či obce brání nedostatek finančních prostředků. Okamžitým řešením bylo vybudování nelegálního příkopu na cizím pozemku. Realizovala obec. Došlo k dohodě se zemědělským družstvem, které kolem příkopu vytvořilo pás zeleně, Realizovalo zemědělské družstvo. jenž není aktivně obhospodařován. Situace by měla být dořešena v rámci komplexních pozemkových úprav, včetně vyřešení Realizuje obec za 90 95% majetkových poměrů (pozemky, na nichž budou ochranné prvky, by měly být ve finančního příspěvku státu a vlastnictví obce). Voda by měla být zadržena poldrem nad vesnicí. Evropské unie. Obec vznáší požadavek na MZE, aby bylo zemědělcům nařízeno obhospodařovat půdu v okolí vodních toků tak, aby nedocházelo ke splavování a sesuvům půdy. U nově stavěných domů se občanům nedoporučuje jejich podsklepení (jen na vlastní riziko). Informovanost obyvatel zajišťuje obec. Případová studie: Grygov Zpracováno: 2006

5 Fotografie: Foto 1: Povodně letecký snímek obce Grygov

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ POVODŇOVÝ PLÁN OBCE LIPOVÁ Zpracovatel: VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. Tovární ulice 341 Dolní Bousov, 294 04 V. Dne. Povodňový plán je zpracován v souladu s 71 zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně

Více

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7

OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 OBSAH VĚCNÉ ČÁSTI 1. ÚVOD 7 2. POVODŇOVÁ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 7 2.1. Správní uspořádání sídla 7 2.2. Geomorfologie zájmového území 7 2.3. Charakteristika říční sítě a odtokové poměry 8 2.4.

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 4. května 2010 č. 2/2010 kterým se vydává závazná část Plánu oblasti povodí Horní Vltavy pro území kraje Vysočina, závazná část Plánu oblasti povodí Dolní Vltavy pro území

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem...

Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... Obsah: 1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentaci vydanou krajem... 3 2. Údaje o splnění zadání... 4 3. Komplexní zdůvodnění

Více

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí

Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Zpráva o stavu životního prostředí ve městě Vrchlabí Životní prostředí je vše, co nás a vše živé obklopuje a vytváří podmínky pro život člověka i ostatních živých organismů. Je to vzduch, voda, půda, živá

Více

Řeky pro život plánování v oblasti vod

Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky pro život plánování v oblasti vod Řeky věc veřejná plány oblastí povodí / Řeky nejsou hrozbou protipovodňová ochrana / Řeky a lidé osvěta veřejnosti Unie pro řeku Moravu, srpen 2007 Financováno z

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.

Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner. Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 283 58 589, DIČ: CZ28358589 tel.: +420 773 571 581, +420 604 479 431, info@envipartner.cz, www.envipartner.cz zapsáno u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63565

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 279 Technická infrastruktura 2.13 2.13 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 2.13.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Prahu zásobuje pitnou vodou vodárenská soustava Střední Čechy. Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou činí cca 1,25

Více

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí

Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Metodická pomůcka k povodňové ochraně obcí Zpracoval: Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství Září 2013 ! NEJDŮLEŽITĚJŠÍ! Informační toky při hrozbě povodně a při povodni

Více

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem Pracovnı metodika pro priva tnı poradce v lesnictvı OCHRANA VOD Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem 2015 Úvod... 3 Charakteristika vodního hospodářství České republiky... 4 Koncepce vodohospodářské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO

STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO STRATEGICKÝ PLÁN ÚZEMNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE STATUTÁRNÍHO MĚSTA PŘEROVA PRO OBDOBÍ 4 Vyhodnocení vlivů na životní prostředí dle zákona č. / Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ DYJE JIHLAVA (PM-124) - Ř. KM 10,229 16,548 Pořizovatel: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 11

Více

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY

PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY PŘÍLOHA KARTY ZÁMĚRŮ Kosmákova 28, 615 00 Brno - Židenice tel. 558 900 010, fax 558 900 011, e-mail: emc@ekotoxa.cz Seznam karet Hlavní problémový okruh

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 2014 Příloha č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN HRADČOVICE - ODŮVODNĚNÍ str. 1 OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ: OBEC HRADČOVICE

Více

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání

Pozemkové úpravy. 2. aktualizované vydání Pozemkové úpravy 2. aktualizované vydání Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Internet: www.eagri.cz E-mail: info@mze.cz 2. aktualizované vydání Fotografie na titulní straně - historicky

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E. okr. Brno-venkov. 3. úplná aktualizace - r.

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E. okr. Brno-venkov. 3. úplná aktualizace - r. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ P O H O Ř E L I C E okr. Brno-venkov 3. úplná aktualizace - r. 2014 PRO ORP POHOŘELICE Pořizovatel: Objednatel: Zpracovatel: Městský

Více

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

LIKVIDACE HAVARIJNÍHO ZNEČIŠTĚNÍ POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD Publikace je zpracována v rámci projektu: Podpora dalšího vzdělávání pracovníků vodního hospodářství v Jihočeském kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.08/02.0043, který realizuje Výzkumné centrum

Více

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE

DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DOKUMENTACE OBLASTÍ S VÝZNAMNÝM POVODŇOVÝM RIZIKEM V OBLASTI POVODÍ MORAVY A V OBLASTI POVODÍ DYJE DÍLČÍ POVODÍ MORAVY BEČVA 10100043_2 (PM-74) - Ř. KM 58,053 61,253 ROŽNOV. BEČVA 10100102_1 (PM-75) -

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a) - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b) - Hlavní výkres - urbanistická koncepce a doprava 1:5 000

Více

Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice

Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice Stránka 1 z 5 Návrh rozhodnutí o námitce a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k veřejnému projednání návrhu územního plánu Bohumilice 1) určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem seznámil

Více

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY VYHODNOCENÍ POVODNÍ V ČERVNU A ČERVENCI 2009 NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY ČINNOST POVODŇOVÉ SLUŽBY A SLOŽEK IZS Dílčí zpráva Zadavatel: Ministerstvo životního prostředí odbor ochrany vod Vršovická 65 100

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PÍŠŤ TEXTOVÁ ČÁST Projekt Územní plán Píšť byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY

PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI POVODÍ ODRY Vyhodnocení dotazníku k plánování v oblasti povodí Odry Pořizovatel: Zpracovatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 49, 701 26 Ostrava Pöyry Environment a.s., Botanická

Více

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN

Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN Ú Z E M N Í P L Á N STŘÍTEŽ NAD BEČVOU TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU URBANISTICKÝ ATELIÉR ZLÍN S.R.O. TŘ. T.BATI 399, 763 02 ZLÍN ČERVEN 2012 LISTOPAD 2013 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí

Více