Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Historie Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů Současnost Další vývoj Popis a účel projektu - Vývojové, inovační centrum - program Zelené stroje Vývoj a inovace v rámci střediska vývoje a aplikovaného výzkumu Program konstrukce Dalším cílem vývoje je zaměření na pohonné jednotky jednotlivých strojů Pro zvýšení konečné efektivnosti výrobku a vývoje systému bude v rámci Centra založeno designové pracoviště, studio designu strojů a technologií Využití technologií Rapid Prototyping Digitální model Využití a vytvoření pracoviště zpětného inženýrství v rámci vývojového a inovačního centra WRT.cz Cíle programu Výchovné cíle Inovační cíle prvních 3 let Designerská a konstrukční vize budoucnosti a řešení některých dílčích úkolů v rámci vývoje a inovací společnosti WRT.cz O společnosti SolidWorks a Surfware, Inc.Corporation, jako hlavním dodavatelem softwaru pro WRT.cz Struktura montáže, vývoje a inovací Členění společnosti WRT.cz dle významu a struktury Vývojové a inovační centrum WRT.cz Prototypová a vývojová hala, montáž strojů a technologií Realizace technologií a zařazení do programu Zelené stroje. Zkušební a dokončovací hala se servisním oddělením strojů Struktura pracovníků montáže Servisní a prodejní centrum Způsob získávání pracovníků Marketingová strategie společnosti

3 Úvod Téměř před 30 lety byly v USA a Evropě poprvé předvedeny první stroje na zpracování biodopadů a výrobu kompostů. Součástí této techniky byly i provzdušňovací stroje na kompost uložený v řadách. Byly tak respektovány biologické, mechanické i ekonomické požadavky na ošetřování kompostu, na jeho provzdušňování a udržení kvality. Zpracování bioodpadů a obecně odpadů, není snadná záležitost. Je třeba si uvědomit, co všechno příslušná technika musí zvládnout drcení, míchání, překopávání a v závěru technologického procesu materiál roztřídit. Tyto procesy se odehrávají ve velmi nepříjemném prostředí pro stroje abrazivním, vlhkém, horkém, prašném a korozívním. Prostředí se může změnit drasticky z vlhkého a studeného na suché a horké. Materiál může obsahovat velké a nečekané předměty, jako kameny, klády, kabely, lana, plasty aj. Stroje musí často přejíždět přes nerovný blátivý povrch. Uživatelé vyžadují stroj, pracující na velkých hromadách rychle a spolehlivě, s minimálními požadavky na údržbu, malé ztrátové časy a s minimální spotřebou paliva. Historie Před 15 lety bylo ve Spojených státech sedm společností, zabývající se výrobou technologií na zpracování bioodpadů a překopávačů, zatímco v roce 2006 je jich na seznamu již deset, z nichž pět bylo založeno v Evropě s ohledem na jejich podíl na trhu. První výrobci strojů na zpracování bioodpadů s vývojem řádkovacích překopávačů (kompostérů) Scarab (1972), Wildcat (1973) a Resource Recovery Systems of Nebrasca (1975) mají kořeny v zemědělském sektoru. Brown Bear v roce 1977 kooperoval s Universitou v Nebrasce při výzkumu těchto strojů. Double T Equipment v roce 1978 vyráběl překopávače především pro žampionárny. Na zemědělství a výrobu kompletních technologií, jako drtičů, třídičů a překopávačů se soustředili výrobci z Evropy, jako je Doppstad, Frontier, HCL a Komptech. První stroje firmy Frontier byly určeny pro farmy s chovem dojnic, další pro zpracovávání kompostovaných trav a zpracování bioodpadů z městských aglomerací. Firmy Allu a Scat se dostaly na trh s překopávači na komunální pevný odpad. Midwest Bio-Systems a Sandberger (Autrusa) vyvinuly a zkonstruovaly stroj s ohledem na biologické parametry zpracovávaných materiálů. Tento vývoj technologií byl v podstatě vynucen obrovským nárůstem množství bioodpadů, zejména s ohledem na nově vznikající předpisy jednotlivých států v oblasti nakládání s odpady. Evropská část výrobců výrazně začala ovlivňovat způsob a využití bioodpadů v rámci jednotlivých území. Z vlastní výroby a vývoje se postupně stal samotný obor s velice dynamickým růstem a výraznou podporou v zemích EU. V nových principech nakládání s odpady se objevují, již v době před 15 lety tendence třídit odpady TKO a snižovat podíl rozložitelných odpadů ve skládkách. Na základě uvedených trendů ve vývoji přístupu EU se dnes snižuje podíl skládek v ukládání odpadů a i mezi občany jednotlivých zemí, je preferováno omezování skládkování. Prakticky dnes je již skoro nemožné založit novou skládku v oblasti osídlení a je dnes silně preferováno třídění a následné zpracování odpadů ze strany členských států EU i jejich občanů. Všechny tyto průvodní jevy napomohly rychlému rozvoji odvětví výroby a vývoje nových technologií v oblasti zpracování odpadů. Jednotlivé firmy se začaly profilovat v oboru a dnešní technologie jsou na vysoké úrovni technického řešení. Začaly se prosazovat v podstatě dva proudy technologie drcení a překopávání. Jednu z technologií prosazuje firma Doppstad a druhý proud firma Komptech. Jedná se o technologie rychloběžné a pomaloběžné. Asi největší viditelný rozvoj oboru vývoje technologií na zpracování odpadů je vidět u firmy Komptech. Tato firma začínala v podstatě bez jakéhokoliv zázemí na zelené louce a bez výrazné tradice výroby. Byla založena asi před 12 lety a její obrat v prvním roce byl cca 100 mil. Kč. Dnes po 10 letech dosahuje obratu cca 2,5 mld. Kč, při produkci kolem 800 strojů ročně. Je jasné, že takovémuto vývoji napomáhají, jak předpisy, které jsou dnes prosazovány v rámci EU, tak i správné odhadnutí trhů v zemích EU ze strany představitelů firmy Komptech. Firma sice nepatří k největším výrobcům, ale její výrobky jsou vysoce kvalitní, s dobře zvoleným konceptem pomaloběžných strojů, které nejsou tak náročné na údržbu a opotřebování, jako rychloběžné provedení. Firma zvolila velice správně systém montážního závodu, kdy hlavní díly jsou dodávány kooperativně, a tím není zatížen provoz neefektivní výrobou. Dále se tím uvolňují kapacity, jak pro vývoj nových technologií, tak na vytváření obchodních podmínek, se snahou zůstat na vrcholu kvality. 1

4 Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů V době, kdy se již v USA vyvíjely první stroje, v socialistickém bloku se začaly objevovat až v 50. letech a byla snaha zmechanizovat výrobu kompostů. Československo v té době bylo jedním z největších producentů kompostů v Evropě. Významnou zásluhu na to ale měli zemědělci, kteří v dané době hojně kompostovali statkové hnoje. V rámci technologií byly využívány různé metody a zařízení. Pro vlastní drcení se používaly různě upravené drtiče a pro překopávání hromad většinou korečkové překopávače. Podobné se používaly v cihelnách. Přesto se dá říci, že výsledky, i když s omezeným potenciálem techniky, byly docela dobré. V republice bylo několik významných kompostáren a zpracovatelů rašeliny. Tento docela příznivý proud v oblasti zpracování bioodpadů, se udržel do 60. let, a potom nástupem sovětských metod řízení zemědělských podniků začal zájem o komposty opadat. Tím bylo zaviněno, že obor se již dál přestal výrazně rozvíjet a věnovalo se mu velice málo odborníků. V podstatě se vůbec nerozvinul strojírenský obor, který by zajišťoval výrobu příslušné techniky. Byla snaha některých podniků, jako je AGRA Přelouč a některých tehdejších traktorových stanic, o výrobu příslušné techniky, ale to byly spíše pokusy a vzniklé stroje měly mnoho nedostatků. Většina technologií byla v době před 1989 kopírována od výrobců ze Západu. Bohužel, ke škodě věci byla technika kopírována i s vadami, které v konstrukcích byly. Dá se konstatovat, že podobný, nebo ještě horší vývoj byl i ve všech zemích bývalého RVHP. O něco lepší stav byl ve východním Německu. Po roce 1989 se situace začíná pomalu měnit, i když v prvních letech byl největší boom v zakládání skládek. Tento stav byl ovlivněn tím, že ze západních zemí začaly přicházet nové technologie a trendy v systému skládkování. Převzaté systémy skládkování byly v mnoha státech na Západě jen součástí určitého systému, a nikoliv samotné.přesto byly tyto technologie v postkomunistických státech preferovány tak do roku Podporovány špatnou legislativou v zemích postsocialistického bloku se objevovaly a byly uplatňovány i totální zvrhlosti, které byly na Západě již dávno zcela mimo zákon. Většinu významných skládkařských společností vlastní firmy, které jsou registrovány na Západě a realizace skládek, buď zcela bez pravidel, nebo s pravidly, které si tyto společnosti prosadily, byla pro ně výhodná investice přinášející obrovské zisky. Z těchto důvodů nebyla žádná snaha prosazovat nové technologie, které by ve svém důsledku omezovaly činnost velkých nadnárodních společností zabývajících se skládkováním. Protože jedním z významných zákazníků výrobců technologií na zpracování bioodpadů jsou na Západě společnosti zabývající se skládkováním odpadů, byla zde snaha skládkařů v postkomunistických zemí o oddálení nutnosti snižovat ukládání biodegradabilního odpadu do skládek. Tím došlo k tomu, že výrobcům se nevyplatilo, v rámci postkomunistických zemí, zakládat pobočky výrobních závodů a byl preferován způsob různých zastoupení a místních prodejců. Tento trh se v podstatě nerozvinul a je dnes zcela volný. Sice v rámci trhu působí několik různých prodejců, ale ti většinou realizují prodej použitých strojů. Nové stroje se prakticky neprodávaly do roku 2004, nebo to byly bezvýznamné prodeje. Tento trend není zaviněn nezájmem kupujících, ale většinou naprosto nesmyslnou cenovou politikou jednotlivých výrobců, a také absencí odborníků v oboru. Vlastní prodejci mají prodej spojený i s jinými komoditami a různými zastoupeními, a tím se nikdy plně v daném oboru nevěnují problému a pouze papouškují, co dostanou z centrál. Uvedeným stavem je dnes skutečnost taková, že na území České a Slovenské republiky včetně dalších zemí, jako Polsko, Maďarsko, Rusko, země bývalé Jugoslávie aj., není jediný výrobce příslušné techniky. Současnost Po vstupu některých zemí bývalého komunistického bloku do EU se začala situace výrazně měnit a přibližováním legislativy k zemím EU se začíná obor rozvíjet. Dnes již nehrají hlavní hru skládkaři, ale jsou zde jasné společenské tlaky na třídění a zpracovávání odpadů. V případě, že se povede komukoliv začít vyrábět za příznivé ceny technologie na zpracování odpadů, bude schopen je řádně propagovat a prezentovat na trhu, má obrovskou naději a možnost získat obrovský trh s těmito technologiemi. Tento trh se dá odhadnout na několik miliard korun tržeb do 5 8 let. Jednou z podmínek je, že nový subjekt bude mít dostatek zkušeností z let minulých a bude schopen realizovat vlastní iniciativy v dané oblasti. Bude se soustředit na vývoj a kvalitu strojů, bude schopen vybudovat zázemí v jednotlivých zemích včetně servisních podmínek, ale zároveň bude moci nabízet i nadstandardní řešení pro provozovatele. Přijde na trh i s uceleným programem, jako je výstavba a realizace ucelených technologií a místních řešení. Na trhu 2

5 se prosadí zejména střední a menší firmy, které se budou vysoce specializovat na výrobu jednoho až tří typů strojů, ale s vysokou kvalitou svých výrobků a služeb. S ohledem na skutečnost, že v celém bývalém RVHP a postkomunistických zemích není jediný výrobce, který by stál za zmínku, je šance tohoto výrobce na trhu obrovská a finanční potenciál nesmírný. Celému odvětví zde velice napomáhá i skutečnost, že západní výrobci jsou ve své cenové politice velice konzervativní a nejsou ochotni prozatím přizpůsobit svoje ceny novým zemím. Je to zaviněno také tím, že boom tohoto oboru i ve starých zemích EU je tak razantní, že hlavní výrobci prakticky nestačí dodávat pro potřeby těchto zemí. Podle posledních analýz mnozí výrobci skrytě zdražili své produkty, a tím ještě více rozevřeli cenové nůžky. Stav je dnes takový, že i starší stroje a technologie se výrazně zdražují a je jich obecně nedostatek. Je samozřejmostí, že poptávce po technologiích a tomuto trendu napomáhají čím dál se zpřísňující evropské a unijní předpisy o nakládání s odpady. Tento trend vývoje je ale ještě pořád v počáteční fázi a bude docházet k výraznému zpřísňování legislativy, a tím, i k následnému rozvoji oboru. Závěrem se dá uvést, že daný obor má v dnešní době obrovskou budoucnost a bude velice záležet na přístupu, jak budoucích výrobců, tak možných investorů, kteří budou ochotni do těchto programů investovat. Na setkání výrobců technologií, které proběhlo v roce 2002 v Mnichově, uvedli zástupci největších výrobců, že české investorské kruhy a bankovní sektor se k oboru zpracování odpadů a investování do rozvoje těchto technologií chovají jako zmrzlináři, a tím postavení hlavních výrobců EU ze strany českých firem nemůže být nijak ohroženo. Důsledek tohoto pravdivého názoru je vidět i na cenové politice, kdy ceny technologií od různých výrobců jsou prakticky shodné a i prodejní politika je vedena tak, jako by ji řídil jeden člověk. Dnešním vývojem situace dochází k tomu, že největší zájem o investice do oboru rozvoje technologií je po roce 2004 jen ze strany soukromých investorů z EU, a to bohužel ke škodě českých investorů. Investoři ze zemí EU jsou zkušenější, mají přirozený obchodní cit, dovedou s ním zacházet a mnohaletá praxe s investicemi je naučila směřovat své investice do perspektivních oborů. To i za cenu malého, nebo postupného zisku. Západní investoři se již dávno naučili, že i peníze jsou zboží a je potřeba je prodávat za výhodných podmínek a vytvářet tím příznivý dopad na zhodnocování investic. Bohužel tento přístup k investicím je prozatím v České republice ještě v plenkách a investiční sektor je velice jednostranně a byrokraticky zaměřený. Je ale pravdou, že i v České republice se dnes již někteří investoři zajímají o tento obor s možností zainvestování. Je otázkou, kdy se zbaví předsudků a budou schopni dohlédnout za horizont, a nikoliv věci posuzovat dle byrokratických pouček a na základě zpráv analytiků, kteří nemají o oboru žádné znalosti. Přes veškeré překážky se bude obor rozvíjet a na území bývalého postkomunistického RVHP budou vznikat firmy, které zavedou výrobu technologií dle požadavků EU a budou zdatně konkurovat tradičním výrobcům ze starých zemí EU. Výhodou těchto firem je možnost poučení se z chyb stávajících výrobců, a tím optimalizovat své výrobní procesy. Další vývoj Změny a zdokonalování technologií zpracování bioodpadů ve Spojených státech, ale i v EU, neustále pokračují. V úvahu se berou nejen potřeby a trendy v kompostárenském odvětví, ale i nové trendy v oblasti využití druhotných surovin a rozšiřování působení techniky i na jiné oblasti. Technologie mají dnes delší životnost. Jsou spolehlivější, vyžadují méně údržby a omezují úsilí vynakládané na jejich ovládání. Navíc se přizpůsobují velikostí, množství, ale i skladbě odpadů. Je vyřešeno sofiskovanější nasazení ve službách a stroje se přepravují snadněji mezi jednotlivými pracovišti. Některé typy strojů vykonávají ještě další pracovní operace. Některé firmy, aby vyhověly zákazníkům, nabízejí kromě svých tradičních velkých strojů pro profesionální užití i menší typy pro místní lokální využití. Příkladem jsou výrobci Sandberger, Wildcat atd. Kromě přívěsných typů se vyrábějí i samojízdné a naopak. Rovněž ovládání a pohodlí řidičů se stává prioritou pro konstruktéry. Kabiny samojízdných překopávačů jsou klimatizované a vyhřívané, některé jsou opatřeny systémy čištění vzduchu. Ovládací prvky jsou řešeny ergonomicky. Výrobci technologií se snaží rovněž o zvyšování výkonnosti svých strojů. Chtějí zpracovávat více materiálu na složišti. Tomu odpovídá způsob uložení materiálů před zpracováním a jiná organizace návozů. Aby se usnadnila jízda stroje v obtížných podmínkách, výrobci nabízejí pohon na všechna kola, popř. pásový podvozek, nebo jejich kombinaci. Mnoho novinek u strojů se týká mechaniky pracovních bloků. Několik výrobců například změnilo konstrukci a dosáhlo tím lepšího využití nejen vlastního stroje, ale i organizace práce, nižší spotřeby energie, menšího opotřebení při zvýšení výkonnosti. Výrobci dále zlepšili ovládání těchto strojů a zvýšili kvalitu práce.

6 Někteří výrobci, jako např. Allu, Backhus, Midwest Bio-Systems, Sandsberg a Komptech mají zařízení pro navádění pomocí systému GPS. Double-T má indikátor pomáhající řidiči při vytváření požadovaného tvaru hromady. Mnoho výrobců používá některé komponenty, které lze velmi rychle a snadno vyměnit. Údržba je ohromným břemenem pro provozovatele. Opotřebení dílů u některých strojů je brutální. Nejdůležitější díly byly zesíleny použitím kvalitnějších a trvanlivějších materiálů, ale i nejnovějších technologií. Zmenšil se čas na servisní úkony, některé konstrukce umožňují opravy výměnou dílů, mají některé komponenty dvoudílné a při opravě stačí vyměnit jen jeden opotřebovaný. Nejvýznamnějším vývojem u těchto technologií je možnost využití nejnovějších materiálů i z kosmických programů, spolupráce s nejvýznamnějšími výrobci motorů a převodovek, ale i využití zkušebních testů a porovnání technologií. V minulých deseti letech se tyto systémy poprvé staly součástí technologií na zpracování bioodpadů. Naprosto revolučním řešením jsou bezobslužné stroje, které nemají řídicí kabinu a jejich ovládání je řízeno dálkovým systémem. První stroje těchto typů byly představeny již před rokem 2005, jako studie a v budoucnosti budou využívány ve velice hojné míře, již s ohledem na šetrnost k obsluze a její bezpečnost, ale i na menší výrobní a provozní náklady. Vrcholem v oboru jsou systémy strojů, které používají box systém, kdy pro několik základních strojů slouží jedna hnací jednotka, nebo jednotlivé uzly jsou v provedení box. Tento systém umožňuje bezprostojové využití strojního času a tyto stroje jsou koncipované, jako stroje jednoho muže. V roce 1996 byla v ČR založena volná konstrukční skupina, která měla za úkol porovnat technologie ze zemí EU, provést testy a porovnání technologií v provozu. Následně měla připravit vlastní konstrukce strojů a program výroby. Těchto 10 let vývoje je dnes zúročeno v připravenosti nových technologií pro výrobu. Vznikla nová společnost WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s., která by na přelomu let 2007 a 2008 měla začít produkovat nové stroje. Součástí přípravy nebylo jen testování strojů, ale i porovnání výrobních procesů, a tím hledání cesty optimalizace montáže a výroby jednotlivých strojů. Součástí přípravy výroby byla i jednání o připravenosti jednotlivých dodavatelů dílů, spolupráce s vývojáři pohonných jednotek a uplatnění poznatků z prováděných testů. Popis a účel projektu - Vývojové, inovační centrum - programu Zelené stroje Program biostrojů Zelené stroje, tzn. program vývoje a inovace ekologických strojů, které jsou maximálně šetrné vůči prostředí, vychází z podmínek nastavených Evropskou unií, pro zpracování odpadů ekologickou cestou. Environmentální studie nám vymezila trajektorii, po které se náš aplikovaný výzkum ubíral. Cílem je realizovat vývojové Centrum s zaměřením, jak na nový vývoj strojů, tak na inovace stávajících technologií v oblasti využití bioodpadů a dalších technologií. V rámci vývojového a inovačního centra založit a zrealizovat základní pracoviště pro nejmodernější technologie. Vytvořit tím základ nového oboru v oblasti výroby profesionální techniky na nejvyšší úrovni v oblasti zpracování a využití odpadů. Tím výrazně rozvinout trh v oblasti postkomunistických zemí a vytvořit obchodní podmínky pro rozvoj trhu v daném oboru a vytvářet konkurenční prostředí pro tradiční výrobce z EU. Cílem je aplikovat vývoj inovace do výroby strojů. Příprava projektu započala před mnoha lety a jedním z prvních úkolů bylo dobře připravit projekt, jak po stránce technické, tak po stránce provozní s ohledem na návratnost projektu v investiční, ale i provozně ekonomické oblasti. Cílem bylo najít a vyhodnotit v zemích EU optimální řešení vlastní výroby, ale i organizaci prodeje a marketingu. Porovnat jednotlivé výrobce, jejich způsob výroby, distribuce a struktury řízení s ohledem na kvalitu řízení. Po vyhodnocení navrhnout a případně optimalizovat projekt na podmínky v ČR a dalších zemích. Stanovit optimální cenovou politiku pro realizaci prodeje, ale i montáže strojů. Pokusit se najít cestu pro prosazování projektu a jeho rozjezdu. Stanovit osu realizace projektu a připravit ekonomicko-provozní koncept celé realizace. Dalším cílem je vytvářet a realizovat standardy v dané oblasti tak, aby jiní, kteří budou nepochybně následovat náš příklad, museli naše standardy překonávat, a tím měli ztíženou situaci, jak ve vlastním plánování, tak v i realizaci. Cílem projektu není realizovat obrovské objemy strojů, ale vytvořit špičkový provoz s menší až střední produkcí s orientací na inovace a nadstandardní kvalitu při zachování rozumné cenové hladiny. Vybudovat podnik, včetně inovačního střediska a střediska technologií, kde se budou realizovat nejnovější technologie a postupy, které budou jednou uznávány, jako základní technologické a ekonomicko-provozní parametry pro další zájemce o tyto technologie. Z těchto důvodů bude navazována i spolupráce zejména s vysokoškolskými zařízeními a v týmu budou zařazeni

7 i studenti a jejich profesoři. V rámci projektu bude navazována spolupráce i s dalšími firmami ze zemí EU, jak po rovině dodavatelů, tak i po rovině zpracování odpadů a využívání technologií. Tím bude zajištěno i rozšíření činnosti v rámci programu Zelené stroje o další související činnosti. V Centru budou soustřeďovány ve spolupráci s dalšími firmami ukázky jednotlivých řešení týkajících se odpadů tak, aby zájemce, který přijde do Centra, mohl nejen vidět jednotlivé technologie, ale mohl se seznámit i s jednotlivými řešeními daného problému. V praxi to bude fungovat tak, že zákazník přijde s problémem a pracovníci střediska mu po konzultaci vyhledají řešení, které bude řešit jeho problém. A to, jak v rámci EU, tak i jinde mimo Evropu. Navrhnou optimální řešení a konkrétního dodavatele požadované technologie. Centrum, na přání zákazníka, dodá požadovanou technologii. Pokud to bude možné, připraví Centrum vývoje dokumentaci řešení, aby zákazník nemusel dovážet technologie ze zahraničí, ale technologie se vyrobila v rámci našich dodavatelů v ČR. Tím zákazník ušetří nemalé finanční prostředky. Zákazníci budou mít v rámci Centra i možnost využití architektonického atelieru, kde bude možnost řešit i dané problémy zákazníků. V Centru budou již předpřipravena standardní řešení modelové situace pro jednotlivá odvětví, jako zpracování odpadů TKO, bioodpadů, třídící linky, možnost využití odpadů na druhotné suroviny, komplexní řešení městských kompostáren, zpracování kalů ČOV a další technologie. V Centru se budou pořádat jednotlivé akce, kde se bude seznamovat široká veřejnost s novými trendy a možnostmi při nakládání s odpady. Do Centra budou zváni i jednotliví zástupci firem, aby zde prezentovali své výrobky a nabídky řešení problémů s odpady. Zákazník Centra bude mít možnost na jednom místě se seznámit s technologiemi. Nebude muset nic složitě vyhledávat a bude mít možnost plného servisu. Veškeré problémy bude řešit na jednom pracovišti a vždy dostane korektní a nezkreslené informace a optimální nabídku řešení. Vývoj a inovace v rámci střediska vývoje a aplikovaného výzkumu V části vývoje Centra budou používány nejmodernější systémy pro konstrukce strojů včetně 3D technologií. Inovační centrum bude úzce spolupracovat s technickými univerzitami, jak v západočeském kraji, tak v rámci celé ČR. Většina pracovníků v Centru budou čerství absolventi, nebo frekventanti závěrečných ročníků nejen univerzit, ale i středních škol. Velký prostor zde bude vyčleněn i pro zapojení invalidních spoluobčanů. Celé Centrum bude koncipováno, jako bezbariérové a uzpůsobeno i invalidním pracovníkům. Vývojové centrum bude v budoucnu tvořit technická část a pracoviště konstrukce, kde budou zastoupeny technické obory vývoje strojů a ekologicko-inovační část, kde budou soustřeďovány nejlepší technologie pro zpracování bioodpadů a biotechnologií. Dále v Centru bude vytvořen atelier pro design strojů a atelier architektů pro výstavbu návrhů budoucích středisek v příměstských aglomeracích. Velikou předností takto koncipovaného vývojového centra je skutečnost, že se jedná o spojení s montážní halou s možností převést vybrané projekty do komerčního využití. Některé projekty se budou realizovat přímo pro zákazníky, dle zadání od zákazníka, a tím řešit konkrétní situace a přání zákazníků. Konstrukční Centrum bude dále pracovat na projektech, které má společnost rozpracované a bude připravovat další koncepty rozvoje společnosti. Soustředění se na mladé pracovníky a absolventy je pro společnost prvořadým cílem a jsme přesvědčeni, že možnost realizace vlastních návrhů technologií a designu, bude dostatečná motivace pro absolventy a vývojové pracovníky. Ve skutečnosti uvidí vlastní výsledky v praxi. Samostatnou kapitolou života Centra bude vývoj strojů, které budou dodávány od jiných subjektů pro naši společnost. Tím, že Centrum bude špičkově vybaveno, bude moci realizovat i další zakázky, a tím vytvářet příznivý ekonomický výsledek. Centrum bude vybaveno špičkovou technikou od IBM a dalšími technologiemi, které nejsou zcela běžně k dispozici na školách. Společnost bude, mj. využívat systém Rapid Prototyping. V rámci Centra bude i unikátní řešení prototypové haly a pracoviště, kde se budou realizovat některé prototypy a ověřování vývoje a výzkumu v praxi. Bude se jednat o aplikovaný vývoj. Centrum vývoje a inovací se bude svou činností zaměřovat do oblastí, jako jsou informační služby o technologiích z oborů zpracování odpadů, nejen pro širokou veřejnost, ale i pro zájemce z řad měst a obcí. Zavedením vývoje a inovace s následnou produkcí českých strojů v programu Zelené stroje, budeme splňovat ta nejpřísnější kritéria v rámci norem EU. Díky ceně a nabídce souvisejících efektivních služeb (servis, atp.), bychom měli být bezkonkurenční na trhu.

8 Netajíme se tím, že našim cílem je postupně vytlačit chaotický prodej západní techniky na území střední Evropy a Ruska, a to, jak zmíněnou cenovou politikou, tak variabilním provedením strojů. Od nejjednodušších variant, až po náročné stroje pro velké výkony zpracování bioodpadů a dalšího víceúčelového využití v rámci poskytovaných služeb. Skutečností je, že rozsáhlý vývoj strojů je v souladu s předpisy a rozvojem zákonů o nakládání s odpady v rámci EU. Tím je zaručen odbyt strojů na mnoho let dopředu. V rámci bývalého RVHP není jediný srovnatelný výrobce. Program konstrukce Cíl programu Konstrukce (A) pevnost a životnost, zde jsou zahrnuty úkoly navazující a rozvíjející popis chování materiálů z pohledu statické pevnosti, únavy, či hodnocení životnosti nových technologií, a tím zvýšení ekonomicko-provozních nákladů. Další oblastí je pevnost optimalizace, která bude rozvíjet optimalizační metody návrhu konstrukce, tak aby mohly být výrobě poskytnuty účinné nástroje pro vývoj maximálně hmotnostně úsporných konstrukcí. Jako první úkol byla zařazena problematika bezpečnosti, zaměřená na popis chování celých konstrukcí, či částí při provozu strojů. Cíl programu Konstrukce (B) je zaměřen na moderní technologie výroby. Jedná se zvláště o aplikaci kompozitních materiálů a nízko-nákladových technologií, tj. bezautoklávových technologií do výroby strojů a užitých části. Další částí je ochrana před vlivy prostředí, ochrana životního prostředí a likvidace zbytků z výroby při využití těchto technologií. Velmi moderním směrem je výzkum materiálů kompozit-kov. Oblastí zájmu je technologie třecího bodu, kdy se uvažuje o náhradě klasických ocelí za kompozitní materiály v oblasti rychle opotřebovatelných dílů, jako jsou řezací a drtící díly na jednotlivých strojích. Ukazuje se, že tato technologie dokáže ušetřit až 20% hmotnosti konstrukce a mohla by se stát velmi atraktivní vzhledem k ekonomice provozu strojů. Zejména s ohledem na vysokou pevnost a odolnost materiálů, a tím snížení provozních nákladů. Dalším cílem vývoje je zaměření na pohonné jednotky jednotlivých strojů Jednotlivé úkoly budou řešit problematiku snižování nákladů spotřeby a náhradu tradičních pohonných hmot alternativními zdroji. Hlavním cílem je úprava pohonných jednotek na řepkový olej a plyn, s využitím obtokových filtrů a využití ekologicky čistějších a bezpečnějších pohonných jednotek. Pro zvýšení konečné efektivnosti výrobku a vývoje systému bude v rámci Centra založeno designové pracoviště, studio designu strojů a technologií. Prototypové pracoviště bude vytvářet základ vývoje aplikovaných technologií a bude svým zaměřením tvořit základní kámen pro přípravu aplikace vývoje do výrobní spolupráce Centra a společnostní klientely. Pracoviště soustředí nejmodernější technologie výroby prototypů a přípravy vlastní výroby u jednotlivých technologií a programů. Pracoviště bude dle konstrukčních podkladů vývoje realizovat funkční prototypy a ověřovat funkčnost provádět testování, ale i technologické prověření výroby jednotlivých systémů a strojů. Pracoviště bude v základě využívat modelové počítačové simulace a výrobu dílů v 3D rozměrech, a to v plné funkčnosti. Dále provádět modelové zátěžové testy a diagnostiku zátěží strojů. Konečnou fází bude výroba vybraných prototypů a příprava výroby po technologické stránce. Využití technologií Rapid Prototyping Rapid Prototyping (RP) v zásadě slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů (nástroje, prototypové formy, atd.). Vyvíjí se již od osmdesátých let, kdy vznikla metoda stereolitografie. Nyní se tvorba modelů

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization

ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Vzdělávací procesy v organizaci. Education Process in the Organization ZÁPADOČSKÁ UNIVEZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v organizaci Education Process in the Organization Jitka Sadílková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Efektivní nákup, prodej a kooperace podniků Efficient purchasing, sales and business cooperation Milan Houdek Plzeň 2012 Zadání práce

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI

KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI KOMUNIKACE - SPOLUPRÁCE - VÝUKA V KARLOVARSKÉM KRAJI TECHNOLOGICKÉ PROFILY FIREM OBOR STROJÍRENSTVÍ Obsah Slovo úvodem...4 Obecná charakteristika oboru...7 Úvodem...7 Co je strojírenství?...7 Dělení strojírenského

Více

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT

Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA. Praha 2006 Nakladatelství ČVUT B4563 Doc. Ing. Vratislav Preclík, CSc. PRŮMYSLOVÁ LOGISTIKA Praha 2006 Nakladatelství ČVUT Úvodní část specifikuje základy, definice a cíle průmyslové logistiky, základy optimalizace logistických výkonů

Více

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí

E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningový kurz: Informační společnost a životní prostředí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Kateřina Nečasová Brno, podzim 2007 Prohlášení: Prohlašuji, že tato práce je

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výkonnosti strategického plánu organizace Performance Analysis of Strategic Plan of an Organization Bc. Tereza Bejčková Plzeň 2013

Více

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. KOMPLEXNÍ STUDIE PROGRESIVNÍCH ODVĚTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V OBLASTI VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PŘÍLOHA Č. 2 - ČÁST C TECHNOLOGICKÝ FORESIGHT

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE LIBEREC 2012 MATĚJ PIVRNEC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA TEXTILNÍ Katedra hodnocení textilií Studijní program: Produktový management

Více

P O D N I K A T E L S K Ý

P O D N I K A T E L S K Ý P O D N I K A T E L S K Ý P L Á N "Bůh neobdaroval lidi sny, aniž by jim nedal sílu je uskutečnit. " Úvod 1. Funkce podnikatelského plánu 2. Zásady tvorby úspěšného podnikatelského plánu 3. Proces přípravy

Více

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací TECHNOLOGICKÉ CENTRUM HRADEC KRÁLOVÉ O.P.S BERMAN GROUP, S.R.O. Technologický foresight šesti progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací OBSAH ÚVOD... 6 1. STROJÍRENSTVÍ

Více

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu

Den v technickém muzeu. Elektronická budoucnost: CES 2011. Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu WWW.TECHMAGAZIN.CZ LEDEN 2011 28 Kč 1 EUR Inovativní procesy a kvalitní technické plyny zvyšují produktivitu Kdy budou české elektrické sítě skutečně smart? Elektronická budoucnost: CES 2011 Den v technickém

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha prosinec 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE... 4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK... 7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění

KOMERČNÍ PREZENTACE. Ochrana nástrojů při obrábění Technický týdeník 20 1. 7. 10. 2013 17 Ochrana nástrojů při obrábění V oblasti ochrany nástrojů existuje více různých přístupů k jejich řešení. V tomto článku bychom vám rádi představili způsob, který

Více

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU

DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU CESTOVNÍ RUCH, UDRŽITELNÝ ROZVOJ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Kolektiv autorů INSTITUT OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU Praha 2006 DESTINAČNÍ MANAGEMENT A

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

esada komplexní řešení IS pro energetiku

esada komplexní řešení IS pro energetiku CI01_61_eSADA_CI_SABLONA 5/12/14 10:19 AM Stránka 61 esada komplexní řešení IS pro energetiku Ř ízení procesů v energetické výrobě si v dnešní době nelze představit bez informačních technologií. A nejedná

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. V Přímětcích dne 30. dubna 2009 podpis ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem svoji bakalářskou práci na téma Postup tvorby strategie ve společnosti Realitní kancelář TREND - Jaroslava Šrubařová vypracovala samostatně a veškerou literaturu,

Více

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace

Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Získávání a výběr zaměstnanců ve společnosti Chart Ferox, a.s. v návaznosti na celkovou strategii organizace diplomová práce Autor práce: Jitka Dědičová

Více

Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková

Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková Analýza konkurenceschopnosti firmy Kromexim, a. s. Aneta Hanáková Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem bakalářské práce je analýza konkurenceschopnosti společnosti Kromexim a. s. a je rozdělena do

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T007 Průmyslové inženýrství a management DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh informačního systému ve společnosti

Více

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Evropský polytechnický institut, s. r. o., Kunovice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Červen 2009 Karel PERZL Evropský polytechnický institut, s. r. o. Kunovice Studijní obor: Ekonomická informatika Podnikový informační

Více

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server.

Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows server. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Yauheni Semianenka Implementace serveru Linux v malé/střední firmě jako náhrada za Windows

Více