Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Historie Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů Současnost Další vývoj Popis a účel projektu - Vývojové, inovační centrum - program Zelené stroje Vývoj a inovace v rámci střediska vývoje a aplikovaného výzkumu Program konstrukce Dalším cílem vývoje je zaměření na pohonné jednotky jednotlivých strojů Pro zvýšení konečné efektivnosti výrobku a vývoje systému bude v rámci Centra založeno designové pracoviště, studio designu strojů a technologií Využití technologií Rapid Prototyping Digitální model Využití a vytvoření pracoviště zpětného inženýrství v rámci vývojového a inovačního centra WRT.cz Cíle programu Výchovné cíle Inovační cíle prvních 3 let Designerská a konstrukční vize budoucnosti a řešení některých dílčích úkolů v rámci vývoje a inovací společnosti WRT.cz O společnosti SolidWorks a Surfware, Inc.Corporation, jako hlavním dodavatelem softwaru pro WRT.cz Struktura montáže, vývoje a inovací Členění společnosti WRT.cz dle významu a struktury Vývojové a inovační centrum WRT.cz Prototypová a vývojová hala, montáž strojů a technologií Realizace technologií a zařazení do programu Zelené stroje. Zkušební a dokončovací hala se servisním oddělením strojů Struktura pracovníků montáže Servisní a prodejní centrum Způsob získávání pracovníků Marketingová strategie společnosti

3 Úvod Téměř před 30 lety byly v USA a Evropě poprvé předvedeny první stroje na zpracování biodopadů a výrobu kompostů. Součástí této techniky byly i provzdušňovací stroje na kompost uložený v řadách. Byly tak respektovány biologické, mechanické i ekonomické požadavky na ošetřování kompostu, na jeho provzdušňování a udržení kvality. Zpracování bioodpadů a obecně odpadů, není snadná záležitost. Je třeba si uvědomit, co všechno příslušná technika musí zvládnout drcení, míchání, překopávání a v závěru technologického procesu materiál roztřídit. Tyto procesy se odehrávají ve velmi nepříjemném prostředí pro stroje abrazivním, vlhkém, horkém, prašném a korozívním. Prostředí se může změnit drasticky z vlhkého a studeného na suché a horké. Materiál může obsahovat velké a nečekané předměty, jako kameny, klády, kabely, lana, plasty aj. Stroje musí často přejíždět přes nerovný blátivý povrch. Uživatelé vyžadují stroj, pracující na velkých hromadách rychle a spolehlivě, s minimálními požadavky na údržbu, malé ztrátové časy a s minimální spotřebou paliva. Historie Před 15 lety bylo ve Spojených státech sedm společností, zabývající se výrobou technologií na zpracování bioodpadů a překopávačů, zatímco v roce 2006 je jich na seznamu již deset, z nichž pět bylo založeno v Evropě s ohledem na jejich podíl na trhu. První výrobci strojů na zpracování bioodpadů s vývojem řádkovacích překopávačů (kompostérů) Scarab (1972), Wildcat (1973) a Resource Recovery Systems of Nebrasca (1975) mají kořeny v zemědělském sektoru. Brown Bear v roce 1977 kooperoval s Universitou v Nebrasce při výzkumu těchto strojů. Double T Equipment v roce 1978 vyráběl překopávače především pro žampionárny. Na zemědělství a výrobu kompletních technologií, jako drtičů, třídičů a překopávačů se soustředili výrobci z Evropy, jako je Doppstad, Frontier, HCL a Komptech. První stroje firmy Frontier byly určeny pro farmy s chovem dojnic, další pro zpracovávání kompostovaných trav a zpracování bioodpadů z městských aglomerací. Firmy Allu a Scat se dostaly na trh s překopávači na komunální pevný odpad. Midwest Bio-Systems a Sandberger (Autrusa) vyvinuly a zkonstruovaly stroj s ohledem na biologické parametry zpracovávaných materiálů. Tento vývoj technologií byl v podstatě vynucen obrovským nárůstem množství bioodpadů, zejména s ohledem na nově vznikající předpisy jednotlivých států v oblasti nakládání s odpady. Evropská část výrobců výrazně začala ovlivňovat způsob a využití bioodpadů v rámci jednotlivých území. Z vlastní výroby a vývoje se postupně stal samotný obor s velice dynamickým růstem a výraznou podporou v zemích EU. V nových principech nakládání s odpady se objevují, již v době před 15 lety tendence třídit odpady TKO a snižovat podíl rozložitelných odpadů ve skládkách. Na základě uvedených trendů ve vývoji přístupu EU se dnes snižuje podíl skládek v ukládání odpadů a i mezi občany jednotlivých zemí, je preferováno omezování skládkování. Prakticky dnes je již skoro nemožné založit novou skládku v oblasti osídlení a je dnes silně preferováno třídění a následné zpracování odpadů ze strany členských států EU i jejich občanů. Všechny tyto průvodní jevy napomohly rychlému rozvoji odvětví výroby a vývoje nových technologií v oblasti zpracování odpadů. Jednotlivé firmy se začaly profilovat v oboru a dnešní technologie jsou na vysoké úrovni technického řešení. Začaly se prosazovat v podstatě dva proudy technologie drcení a překopávání. Jednu z technologií prosazuje firma Doppstad a druhý proud firma Komptech. Jedná se o technologie rychloběžné a pomaloběžné. Asi největší viditelný rozvoj oboru vývoje technologií na zpracování odpadů je vidět u firmy Komptech. Tato firma začínala v podstatě bez jakéhokoliv zázemí na zelené louce a bez výrazné tradice výroby. Byla založena asi před 12 lety a její obrat v prvním roce byl cca 100 mil. Kč. Dnes po 10 letech dosahuje obratu cca 2,5 mld. Kč, při produkci kolem 800 strojů ročně. Je jasné, že takovémuto vývoji napomáhají, jak předpisy, které jsou dnes prosazovány v rámci EU, tak i správné odhadnutí trhů v zemích EU ze strany představitelů firmy Komptech. Firma sice nepatří k největším výrobcům, ale její výrobky jsou vysoce kvalitní, s dobře zvoleným konceptem pomaloběžných strojů, které nejsou tak náročné na údržbu a opotřebování, jako rychloběžné provedení. Firma zvolila velice správně systém montážního závodu, kdy hlavní díly jsou dodávány kooperativně, a tím není zatížen provoz neefektivní výrobou. Dále se tím uvolňují kapacity, jak pro vývoj nových technologií, tak na vytváření obchodních podmínek, se snahou zůstat na vrcholu kvality. 1

4 Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů V době, kdy se již v USA vyvíjely první stroje, v socialistickém bloku se začaly objevovat až v 50. letech a byla snaha zmechanizovat výrobu kompostů. Československo v té době bylo jedním z největších producentů kompostů v Evropě. Významnou zásluhu na to ale měli zemědělci, kteří v dané době hojně kompostovali statkové hnoje. V rámci technologií byly využívány různé metody a zařízení. Pro vlastní drcení se používaly různě upravené drtiče a pro překopávání hromad většinou korečkové překopávače. Podobné se používaly v cihelnách. Přesto se dá říci, že výsledky, i když s omezeným potenciálem techniky, byly docela dobré. V republice bylo několik významných kompostáren a zpracovatelů rašeliny. Tento docela příznivý proud v oblasti zpracování bioodpadů, se udržel do 60. let, a potom nástupem sovětských metod řízení zemědělských podniků začal zájem o komposty opadat. Tím bylo zaviněno, že obor se již dál přestal výrazně rozvíjet a věnovalo se mu velice málo odborníků. V podstatě se vůbec nerozvinul strojírenský obor, který by zajišťoval výrobu příslušné techniky. Byla snaha některých podniků, jako je AGRA Přelouč a některých tehdejších traktorových stanic, o výrobu příslušné techniky, ale to byly spíše pokusy a vzniklé stroje měly mnoho nedostatků. Většina technologií byla v době před 1989 kopírována od výrobců ze Západu. Bohužel, ke škodě věci byla technika kopírována i s vadami, které v konstrukcích byly. Dá se konstatovat, že podobný, nebo ještě horší vývoj byl i ve všech zemích bývalého RVHP. O něco lepší stav byl ve východním Německu. Po roce 1989 se situace začíná pomalu měnit, i když v prvních letech byl největší boom v zakládání skládek. Tento stav byl ovlivněn tím, že ze západních zemí začaly přicházet nové technologie a trendy v systému skládkování. Převzaté systémy skládkování byly v mnoha státech na Západě jen součástí určitého systému, a nikoliv samotné.přesto byly tyto technologie v postkomunistických státech preferovány tak do roku Podporovány špatnou legislativou v zemích postsocialistického bloku se objevovaly a byly uplatňovány i totální zvrhlosti, které byly na Západě již dávno zcela mimo zákon. Většinu významných skládkařských společností vlastní firmy, které jsou registrovány na Západě a realizace skládek, buď zcela bez pravidel, nebo s pravidly, které si tyto společnosti prosadily, byla pro ně výhodná investice přinášející obrovské zisky. Z těchto důvodů nebyla žádná snaha prosazovat nové technologie, které by ve svém důsledku omezovaly činnost velkých nadnárodních společností zabývajících se skládkováním. Protože jedním z významných zákazníků výrobců technologií na zpracování bioodpadů jsou na Západě společnosti zabývající se skládkováním odpadů, byla zde snaha skládkařů v postkomunistických zemí o oddálení nutnosti snižovat ukládání biodegradabilního odpadu do skládek. Tím došlo k tomu, že výrobcům se nevyplatilo, v rámci postkomunistických zemí, zakládat pobočky výrobních závodů a byl preferován způsob různých zastoupení a místních prodejců. Tento trh se v podstatě nerozvinul a je dnes zcela volný. Sice v rámci trhu působí několik různých prodejců, ale ti většinou realizují prodej použitých strojů. Nové stroje se prakticky neprodávaly do roku 2004, nebo to byly bezvýznamné prodeje. Tento trend není zaviněn nezájmem kupujících, ale většinou naprosto nesmyslnou cenovou politikou jednotlivých výrobců, a také absencí odborníků v oboru. Vlastní prodejci mají prodej spojený i s jinými komoditami a různými zastoupeními, a tím se nikdy plně v daném oboru nevěnují problému a pouze papouškují, co dostanou z centrál. Uvedeným stavem je dnes skutečnost taková, že na území České a Slovenské republiky včetně dalších zemí, jako Polsko, Maďarsko, Rusko, země bývalé Jugoslávie aj., není jediný výrobce příslušné techniky. Současnost Po vstupu některých zemí bývalého komunistického bloku do EU se začala situace výrazně měnit a přibližováním legislativy k zemím EU se začíná obor rozvíjet. Dnes již nehrají hlavní hru skládkaři, ale jsou zde jasné společenské tlaky na třídění a zpracovávání odpadů. V případě, že se povede komukoliv začít vyrábět za příznivé ceny technologie na zpracování odpadů, bude schopen je řádně propagovat a prezentovat na trhu, má obrovskou naději a možnost získat obrovský trh s těmito technologiemi. Tento trh se dá odhadnout na několik miliard korun tržeb do 5 8 let. Jednou z podmínek je, že nový subjekt bude mít dostatek zkušeností z let minulých a bude schopen realizovat vlastní iniciativy v dané oblasti. Bude se soustředit na vývoj a kvalitu strojů, bude schopen vybudovat zázemí v jednotlivých zemích včetně servisních podmínek, ale zároveň bude moci nabízet i nadstandardní řešení pro provozovatele. Přijde na trh i s uceleným programem, jako je výstavba a realizace ucelených technologií a místních řešení. Na trhu 2

5 se prosadí zejména střední a menší firmy, které se budou vysoce specializovat na výrobu jednoho až tří typů strojů, ale s vysokou kvalitou svých výrobků a služeb. S ohledem na skutečnost, že v celém bývalém RVHP a postkomunistických zemích není jediný výrobce, který by stál za zmínku, je šance tohoto výrobce na trhu obrovská a finanční potenciál nesmírný. Celému odvětví zde velice napomáhá i skutečnost, že západní výrobci jsou ve své cenové politice velice konzervativní a nejsou ochotni prozatím přizpůsobit svoje ceny novým zemím. Je to zaviněno také tím, že boom tohoto oboru i ve starých zemích EU je tak razantní, že hlavní výrobci prakticky nestačí dodávat pro potřeby těchto zemí. Podle posledních analýz mnozí výrobci skrytě zdražili své produkty, a tím ještě více rozevřeli cenové nůžky. Stav je dnes takový, že i starší stroje a technologie se výrazně zdražují a je jich obecně nedostatek. Je samozřejmostí, že poptávce po technologiích a tomuto trendu napomáhají čím dál se zpřísňující evropské a unijní předpisy o nakládání s odpady. Tento trend vývoje je ale ještě pořád v počáteční fázi a bude docházet k výraznému zpřísňování legislativy, a tím, i k následnému rozvoji oboru. Závěrem se dá uvést, že daný obor má v dnešní době obrovskou budoucnost a bude velice záležet na přístupu, jak budoucích výrobců, tak možných investorů, kteří budou ochotni do těchto programů investovat. Na setkání výrobců technologií, které proběhlo v roce 2002 v Mnichově, uvedli zástupci největších výrobců, že české investorské kruhy a bankovní sektor se k oboru zpracování odpadů a investování do rozvoje těchto technologií chovají jako zmrzlináři, a tím postavení hlavních výrobců EU ze strany českých firem nemůže být nijak ohroženo. Důsledek tohoto pravdivého názoru je vidět i na cenové politice, kdy ceny technologií od různých výrobců jsou prakticky shodné a i prodejní politika je vedena tak, jako by ji řídil jeden člověk. Dnešním vývojem situace dochází k tomu, že největší zájem o investice do oboru rozvoje technologií je po roce 2004 jen ze strany soukromých investorů z EU, a to bohužel ke škodě českých investorů. Investoři ze zemí EU jsou zkušenější, mají přirozený obchodní cit, dovedou s ním zacházet a mnohaletá praxe s investicemi je naučila směřovat své investice do perspektivních oborů. To i za cenu malého, nebo postupného zisku. Západní investoři se již dávno naučili, že i peníze jsou zboží a je potřeba je prodávat za výhodných podmínek a vytvářet tím příznivý dopad na zhodnocování investic. Bohužel tento přístup k investicím je prozatím v České republice ještě v plenkách a investiční sektor je velice jednostranně a byrokraticky zaměřený. Je ale pravdou, že i v České republice se dnes již někteří investoři zajímají o tento obor s možností zainvestování. Je otázkou, kdy se zbaví předsudků a budou schopni dohlédnout za horizont, a nikoliv věci posuzovat dle byrokratických pouček a na základě zpráv analytiků, kteří nemají o oboru žádné znalosti. Přes veškeré překážky se bude obor rozvíjet a na území bývalého postkomunistického RVHP budou vznikat firmy, které zavedou výrobu technologií dle požadavků EU a budou zdatně konkurovat tradičním výrobcům ze starých zemí EU. Výhodou těchto firem je možnost poučení se z chyb stávajících výrobců, a tím optimalizovat své výrobní procesy. Další vývoj Změny a zdokonalování technologií zpracování bioodpadů ve Spojených státech, ale i v EU, neustále pokračují. V úvahu se berou nejen potřeby a trendy v kompostárenském odvětví, ale i nové trendy v oblasti využití druhotných surovin a rozšiřování působení techniky i na jiné oblasti. Technologie mají dnes delší životnost. Jsou spolehlivější, vyžadují méně údržby a omezují úsilí vynakládané na jejich ovládání. Navíc se přizpůsobují velikostí, množství, ale i skladbě odpadů. Je vyřešeno sofiskovanější nasazení ve službách a stroje se přepravují snadněji mezi jednotlivými pracovišti. Některé typy strojů vykonávají ještě další pracovní operace. Některé firmy, aby vyhověly zákazníkům, nabízejí kromě svých tradičních velkých strojů pro profesionální užití i menší typy pro místní lokální využití. Příkladem jsou výrobci Sandberger, Wildcat atd. Kromě přívěsných typů se vyrábějí i samojízdné a naopak. Rovněž ovládání a pohodlí řidičů se stává prioritou pro konstruktéry. Kabiny samojízdných překopávačů jsou klimatizované a vyhřívané, některé jsou opatřeny systémy čištění vzduchu. Ovládací prvky jsou řešeny ergonomicky. Výrobci technologií se snaží rovněž o zvyšování výkonnosti svých strojů. Chtějí zpracovávat více materiálu na složišti. Tomu odpovídá způsob uložení materiálů před zpracováním a jiná organizace návozů. Aby se usnadnila jízda stroje v obtížných podmínkách, výrobci nabízejí pohon na všechna kola, popř. pásový podvozek, nebo jejich kombinaci. Mnoho novinek u strojů se týká mechaniky pracovních bloků. Několik výrobců například změnilo konstrukci a dosáhlo tím lepšího využití nejen vlastního stroje, ale i organizace práce, nižší spotřeby energie, menšího opotřebení při zvýšení výkonnosti. Výrobci dále zlepšili ovládání těchto strojů a zvýšili kvalitu práce.

6 Někteří výrobci, jako např. Allu, Backhus, Midwest Bio-Systems, Sandsberg a Komptech mají zařízení pro navádění pomocí systému GPS. Double-T má indikátor pomáhající řidiči při vytváření požadovaného tvaru hromady. Mnoho výrobců používá některé komponenty, které lze velmi rychle a snadno vyměnit. Údržba je ohromným břemenem pro provozovatele. Opotřebení dílů u některých strojů je brutální. Nejdůležitější díly byly zesíleny použitím kvalitnějších a trvanlivějších materiálů, ale i nejnovějších technologií. Zmenšil se čas na servisní úkony, některé konstrukce umožňují opravy výměnou dílů, mají některé komponenty dvoudílné a při opravě stačí vyměnit jen jeden opotřebovaný. Nejvýznamnějším vývojem u těchto technologií je možnost využití nejnovějších materiálů i z kosmických programů, spolupráce s nejvýznamnějšími výrobci motorů a převodovek, ale i využití zkušebních testů a porovnání technologií. V minulých deseti letech se tyto systémy poprvé staly součástí technologií na zpracování bioodpadů. Naprosto revolučním řešením jsou bezobslužné stroje, které nemají řídicí kabinu a jejich ovládání je řízeno dálkovým systémem. První stroje těchto typů byly představeny již před rokem 2005, jako studie a v budoucnosti budou využívány ve velice hojné míře, již s ohledem na šetrnost k obsluze a její bezpečnost, ale i na menší výrobní a provozní náklady. Vrcholem v oboru jsou systémy strojů, které používají box systém, kdy pro několik základních strojů slouží jedna hnací jednotka, nebo jednotlivé uzly jsou v provedení box. Tento systém umožňuje bezprostojové využití strojního času a tyto stroje jsou koncipované, jako stroje jednoho muže. V roce 1996 byla v ČR založena volná konstrukční skupina, která měla za úkol porovnat technologie ze zemí EU, provést testy a porovnání technologií v provozu. Následně měla připravit vlastní konstrukce strojů a program výroby. Těchto 10 let vývoje je dnes zúročeno v připravenosti nových technologií pro výrobu. Vznikla nová společnost WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s., která by na přelomu let 2007 a 2008 měla začít produkovat nové stroje. Součástí přípravy nebylo jen testování strojů, ale i porovnání výrobních procesů, a tím hledání cesty optimalizace montáže a výroby jednotlivých strojů. Součástí přípravy výroby byla i jednání o připravenosti jednotlivých dodavatelů dílů, spolupráce s vývojáři pohonných jednotek a uplatnění poznatků z prováděných testů. Popis a účel projektu - Vývojové, inovační centrum - programu Zelené stroje Program biostrojů Zelené stroje, tzn. program vývoje a inovace ekologických strojů, které jsou maximálně šetrné vůči prostředí, vychází z podmínek nastavených Evropskou unií, pro zpracování odpadů ekologickou cestou. Environmentální studie nám vymezila trajektorii, po které se náš aplikovaný výzkum ubíral. Cílem je realizovat vývojové Centrum s zaměřením, jak na nový vývoj strojů, tak na inovace stávajících technologií v oblasti využití bioodpadů a dalších technologií. V rámci vývojového a inovačního centra založit a zrealizovat základní pracoviště pro nejmodernější technologie. Vytvořit tím základ nového oboru v oblasti výroby profesionální techniky na nejvyšší úrovni v oblasti zpracování a využití odpadů. Tím výrazně rozvinout trh v oblasti postkomunistických zemí a vytvořit obchodní podmínky pro rozvoj trhu v daném oboru a vytvářet konkurenční prostředí pro tradiční výrobce z EU. Cílem je aplikovat vývoj inovace do výroby strojů. Příprava projektu započala před mnoha lety a jedním z prvních úkolů bylo dobře připravit projekt, jak po stránce technické, tak po stránce provozní s ohledem na návratnost projektu v investiční, ale i provozně ekonomické oblasti. Cílem bylo najít a vyhodnotit v zemích EU optimální řešení vlastní výroby, ale i organizaci prodeje a marketingu. Porovnat jednotlivé výrobce, jejich způsob výroby, distribuce a struktury řízení s ohledem na kvalitu řízení. Po vyhodnocení navrhnout a případně optimalizovat projekt na podmínky v ČR a dalších zemích. Stanovit optimální cenovou politiku pro realizaci prodeje, ale i montáže strojů. Pokusit se najít cestu pro prosazování projektu a jeho rozjezdu. Stanovit osu realizace projektu a připravit ekonomicko-provozní koncept celé realizace. Dalším cílem je vytvářet a realizovat standardy v dané oblasti tak, aby jiní, kteří budou nepochybně následovat náš příklad, museli naše standardy překonávat, a tím měli ztíženou situaci, jak ve vlastním plánování, tak v i realizaci. Cílem projektu není realizovat obrovské objemy strojů, ale vytvořit špičkový provoz s menší až střední produkcí s orientací na inovace a nadstandardní kvalitu při zachování rozumné cenové hladiny. Vybudovat podnik, včetně inovačního střediska a střediska technologií, kde se budou realizovat nejnovější technologie a postupy, které budou jednou uznávány, jako základní technologické a ekonomicko-provozní parametry pro další zájemce o tyto technologie. Z těchto důvodů bude navazována i spolupráce zejména s vysokoškolskými zařízeními a v týmu budou zařazeni

7 i studenti a jejich profesoři. V rámci projektu bude navazována spolupráce i s dalšími firmami ze zemí EU, jak po rovině dodavatelů, tak i po rovině zpracování odpadů a využívání technologií. Tím bude zajištěno i rozšíření činnosti v rámci programu Zelené stroje o další související činnosti. V Centru budou soustřeďovány ve spolupráci s dalšími firmami ukázky jednotlivých řešení týkajících se odpadů tak, aby zájemce, který přijde do Centra, mohl nejen vidět jednotlivé technologie, ale mohl se seznámit i s jednotlivými řešeními daného problému. V praxi to bude fungovat tak, že zákazník přijde s problémem a pracovníci střediska mu po konzultaci vyhledají řešení, které bude řešit jeho problém. A to, jak v rámci EU, tak i jinde mimo Evropu. Navrhnou optimální řešení a konkrétního dodavatele požadované technologie. Centrum, na přání zákazníka, dodá požadovanou technologii. Pokud to bude možné, připraví Centrum vývoje dokumentaci řešení, aby zákazník nemusel dovážet technologie ze zahraničí, ale technologie se vyrobila v rámci našich dodavatelů v ČR. Tím zákazník ušetří nemalé finanční prostředky. Zákazníci budou mít v rámci Centra i možnost využití architektonického atelieru, kde bude možnost řešit i dané problémy zákazníků. V Centru budou již předpřipravena standardní řešení modelové situace pro jednotlivá odvětví, jako zpracování odpadů TKO, bioodpadů, třídící linky, možnost využití odpadů na druhotné suroviny, komplexní řešení městských kompostáren, zpracování kalů ČOV a další technologie. V Centru se budou pořádat jednotlivé akce, kde se bude seznamovat široká veřejnost s novými trendy a možnostmi při nakládání s odpady. Do Centra budou zváni i jednotliví zástupci firem, aby zde prezentovali své výrobky a nabídky řešení problémů s odpady. Zákazník Centra bude mít možnost na jednom místě se seznámit s technologiemi. Nebude muset nic složitě vyhledávat a bude mít možnost plného servisu. Veškeré problémy bude řešit na jednom pracovišti a vždy dostane korektní a nezkreslené informace a optimální nabídku řešení. Vývoj a inovace v rámci střediska vývoje a aplikovaného výzkumu V části vývoje Centra budou používány nejmodernější systémy pro konstrukce strojů včetně 3D technologií. Inovační centrum bude úzce spolupracovat s technickými univerzitami, jak v západočeském kraji, tak v rámci celé ČR. Většina pracovníků v Centru budou čerství absolventi, nebo frekventanti závěrečných ročníků nejen univerzit, ale i středních škol. Velký prostor zde bude vyčleněn i pro zapojení invalidních spoluobčanů. Celé Centrum bude koncipováno, jako bezbariérové a uzpůsobeno i invalidním pracovníkům. Vývojové centrum bude v budoucnu tvořit technická část a pracoviště konstrukce, kde budou zastoupeny technické obory vývoje strojů a ekologicko-inovační část, kde budou soustřeďovány nejlepší technologie pro zpracování bioodpadů a biotechnologií. Dále v Centru bude vytvořen atelier pro design strojů a atelier architektů pro výstavbu návrhů budoucích středisek v příměstských aglomeracích. Velikou předností takto koncipovaného vývojového centra je skutečnost, že se jedná o spojení s montážní halou s možností převést vybrané projekty do komerčního využití. Některé projekty se budou realizovat přímo pro zákazníky, dle zadání od zákazníka, a tím řešit konkrétní situace a přání zákazníků. Konstrukční Centrum bude dále pracovat na projektech, které má společnost rozpracované a bude připravovat další koncepty rozvoje společnosti. Soustředění se na mladé pracovníky a absolventy je pro společnost prvořadým cílem a jsme přesvědčeni, že možnost realizace vlastních návrhů technologií a designu, bude dostatečná motivace pro absolventy a vývojové pracovníky. Ve skutečnosti uvidí vlastní výsledky v praxi. Samostatnou kapitolou života Centra bude vývoj strojů, které budou dodávány od jiných subjektů pro naši společnost. Tím, že Centrum bude špičkově vybaveno, bude moci realizovat i další zakázky, a tím vytvářet příznivý ekonomický výsledek. Centrum bude vybaveno špičkovou technikou od IBM a dalšími technologiemi, které nejsou zcela běžně k dispozici na školách. Společnost bude, mj. využívat systém Rapid Prototyping. V rámci Centra bude i unikátní řešení prototypové haly a pracoviště, kde se budou realizovat některé prototypy a ověřování vývoje a výzkumu v praxi. Bude se jednat o aplikovaný vývoj. Centrum vývoje a inovací se bude svou činností zaměřovat do oblastí, jako jsou informační služby o technologiích z oborů zpracování odpadů, nejen pro širokou veřejnost, ale i pro zájemce z řad měst a obcí. Zavedením vývoje a inovace s následnou produkcí českých strojů v programu Zelené stroje, budeme splňovat ta nejpřísnější kritéria v rámci norem EU. Díky ceně a nabídce souvisejících efektivních služeb (servis, atp.), bychom měli být bezkonkurenční na trhu.

8 Netajíme se tím, že našim cílem je postupně vytlačit chaotický prodej západní techniky na území střední Evropy a Ruska, a to, jak zmíněnou cenovou politikou, tak variabilním provedením strojů. Od nejjednodušších variant, až po náročné stroje pro velké výkony zpracování bioodpadů a dalšího víceúčelového využití v rámci poskytovaných služeb. Skutečností je, že rozsáhlý vývoj strojů je v souladu s předpisy a rozvojem zákonů o nakládání s odpady v rámci EU. Tím je zaručen odbyt strojů na mnoho let dopředu. V rámci bývalého RVHP není jediný srovnatelný výrobce. Program konstrukce Cíl programu Konstrukce (A) pevnost a životnost, zde jsou zahrnuty úkoly navazující a rozvíjející popis chování materiálů z pohledu statické pevnosti, únavy, či hodnocení životnosti nových technologií, a tím zvýšení ekonomicko-provozních nákladů. Další oblastí je pevnost optimalizace, která bude rozvíjet optimalizační metody návrhu konstrukce, tak aby mohly být výrobě poskytnuty účinné nástroje pro vývoj maximálně hmotnostně úsporných konstrukcí. Jako první úkol byla zařazena problematika bezpečnosti, zaměřená na popis chování celých konstrukcí, či částí při provozu strojů. Cíl programu Konstrukce (B) je zaměřen na moderní technologie výroby. Jedná se zvláště o aplikaci kompozitních materiálů a nízko-nákladových technologií, tj. bezautoklávových technologií do výroby strojů a užitých části. Další částí je ochrana před vlivy prostředí, ochrana životního prostředí a likvidace zbytků z výroby při využití těchto technologií. Velmi moderním směrem je výzkum materiálů kompozit-kov. Oblastí zájmu je technologie třecího bodu, kdy se uvažuje o náhradě klasických ocelí za kompozitní materiály v oblasti rychle opotřebovatelných dílů, jako jsou řezací a drtící díly na jednotlivých strojích. Ukazuje se, že tato technologie dokáže ušetřit až 20% hmotnosti konstrukce a mohla by se stát velmi atraktivní vzhledem k ekonomice provozu strojů. Zejména s ohledem na vysokou pevnost a odolnost materiálů, a tím snížení provozních nákladů. Dalším cílem vývoje je zaměření na pohonné jednotky jednotlivých strojů Jednotlivé úkoly budou řešit problematiku snižování nákladů spotřeby a náhradu tradičních pohonných hmot alternativními zdroji. Hlavním cílem je úprava pohonných jednotek na řepkový olej a plyn, s využitím obtokových filtrů a využití ekologicky čistějších a bezpečnějších pohonných jednotek. Pro zvýšení konečné efektivnosti výrobku a vývoje systému bude v rámci Centra založeno designové pracoviště, studio designu strojů a technologií. Prototypové pracoviště bude vytvářet základ vývoje aplikovaných technologií a bude svým zaměřením tvořit základní kámen pro přípravu aplikace vývoje do výrobní spolupráce Centra a společnostní klientely. Pracoviště soustředí nejmodernější technologie výroby prototypů a přípravy vlastní výroby u jednotlivých technologií a programů. Pracoviště bude dle konstrukčních podkladů vývoje realizovat funkční prototypy a ověřovat funkčnost provádět testování, ale i technologické prověření výroby jednotlivých systémů a strojů. Pracoviště bude v základě využívat modelové počítačové simulace a výrobu dílů v 3D rozměrech, a to v plné funkčnosti. Dále provádět modelové zátěžové testy a diagnostiku zátěží strojů. Konečnou fází bude výroba vybraných prototypů a příprava výroby po technologické stránce. Využití technologií Rapid Prototyping Rapid Prototyping (RP) v zásadě slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů (nástroje, prototypové formy, atd.). Vyvíjí se již od osmdesátých let, kdy vznikla metoda stereolitografie. Nyní se tvorba modelů

9 a prototypů (prezentačních i funkčních) směřuje především do oblasti výroby forem a nástrojů. Na významu nabývá také oblast koncepčního konstruování, kdy se ověřují definované vlastnosti budoucího výrobku. Ve specifických případech se modely vybudované pomocí RP využívají k simulacím, nebo různým typům zkoušek (obtékání, namáhání, atd.). Velké úsilí je věnováno zdokonalení softwarových i hardwarových technologií, které by umožnily provádět celý vývojový proces výrobku na digitálním modelu přímo v CAD systému (vizualizace, rendrování, virtuální realita, MKP, dynamické analýzy, apod.). Ukazuje se ovšem, že potřebou současných designérů a konstruktérů je pracovat spíše s modelem fyzickým, u kterého se dá snadněji měnit design, odstraňovat případné chyby. Kontrolovat smontovatelnost, opravitelnost, ergonomii, nebo provádět funkční zkoušky. Všechny tyto výhody fyzického modelu mají za následek zrychlení celého procesu vývoje výrobku. Výroba modelů a prototypů klasickými technologiemi je ale velmi náročná a zdlouhavá. Jako nejvhodnější cesta splňující většinu požadavků konstruktéra se jeví RP, což je technologie rychlá a umožňuje přímou vazbu na vývojové prostředí, tedy na CAD/CAM systém. Přednosti metod RP se využijí nejen v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu, ale i ve výrobě spotřebního zboží. Ve všech oblastech se docílilo zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality výrobku. Nejlepší výsledky v ušetřeném čase dosahují metody RP při aplikaci ve vývoji celých montážních skupin. V kombinaci s metodami přesného lití kovů poskytují metody RP možnost rychlejší a levnější výroby kovových funkčních modelů a prototypů. U náročných výrobků na funkci, vzhled, nebo ergonomii se zhotovuje model budoucího výrobku metodou rapid prototyping. Tyto technologie umožňují fyzicky zhotovit podle předlohy z počítače skutečný model budoucího výrobku. Jedná se o výrobu několika reálných kusů prototypů speciálními technologiemi (stereolitografie, CNC obrábění, 3D printing atd.). Zvolená technologie výroby modelu určuje, jestli se bude jednat pouze o model, který je reálný, ale nemá fyzikální vlastnosti skutečného výrobku, nebo se vyrobí skutečná replika se všemi parametry budoucího produktu. Rapid prototyping umožňuje ještě před výrobou finančně náročné ocelové formy pro vstřikování, nebo vyfukování (většinou se nedá dodatečně upravovat), pečlivě posoudit, otestovat i ohmatat výrobek. Tento postup současně dává možnost klientovi otestovat reakci trhu na připravovaný výrobek. Odpadá tím riziko marketingového neúspěchu z důvodů vzhledu, dodatečného odhalení funkčních vad apod., až po zahájení sériové výroby, kdy je investováno do formy v řádu stovek tisíc a jsou zhotoveny velké série výrobků. Digitální model Metody RP jsou dalším článkem v dlouhém řetězci vytváření a modifikací dat týkajících se daného výrobku. První fáze začíná zkonstruováním nákresu výrobku v některém z CAD programů, pokud možno už odtud by měly být informace o geometrii ve 3D souřadnicích. Dále se data použijí pro různé analýzy, jako je metoda MKP pro pevnostní analýzu, software vyšetřující kinematické a dynamické závislosti, atp. Z těchto programů vyjdou úplná a správná data o výrobku, která se dále mohou poslat, buď do CNC obráběcích center, odkud dostaneme hotový fyzický model, nebo s nimi můžeme vstoupit do technologie RP. V moderních společnostech nad celým výrobním řetězcem bdí navíc ještě systém správy dat PDM (Product Data Management). Aby mohl být fyzicky model vytvořen, musí vstupní data nést úplné informace o geometrii tělesa. Ideálním případem je popis objektu pomocí objemových entit. Použitím speciálních softwarových nástrojů, lze přepracovat i data z 2D CAD systémů.

10 V další fázi jsou data o objektu aproximována pomocí trojúhelníků (triangulace). Parametry triangulace ovlivňují výslednou přesnost modelu a lze je nastavit. První volitelnou hodnotou je Chord Height, což je maximální přípustná tangenciální chyba v mm. Druhým parametrem je Angle Control, který určuje maximální přípustný úhel mezi dvěma trojúhelníky. Dalším krokem je převedení dat do formátu STL (standardní formát dat pro RP). Většina moderních CAD/ CAM systémů nabízí uložení dat do tohoto formátu. Data jsou dále zpracována speciálním softwarem dodávaným se systémy pro RP, který speciálním výpočtovým postupem rozloží 3D geometrii na jednotlivé příčné řezy definované výšky (Slicen, SLI formát). Obvyklá výška vrstev je 0,1 až 0,2 mm. S takovým softwarem je možné vykonávat ještě celou řadu pomocných operací, jako např. stanovení měřítka rozměrů součásti, zkoušení a oprava chybných STL dat, nebo navržení podpůrné konstrukce (vyžaduje např. Stereolitografie z důvodů pozdějšího oddělení součástky od nosné desky, nebo podepření a fixaci součástky v průběhu procesu vytváření modelu). Údaje o takto vytvořených řezech jsou přímo odeslány do výrobního zařízení. Inovační centrum bude díky těmto technologiím na nejvyšší úrovni a doba provádění jednotlivých operací bude zkrácena na minimum. Možností výroby prototypů dílů v příslušném měřítku a možností okamžité funkční aplikovatelnosti dílů se dosahuje nejvyšší efektivita navrhování dílů. Využití a vytvoření pracoviště zpětného inženýrství v rámci Vývojového a inovačního centra WRT.cz Též reverzní inženýrství (z angl. Reverse Engineering, RE) je označení pro proces, jehož cílem je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu (např. mechanického zařízení, nebo počítačového programu), většinou za účelem sestrojení ekvivalentního předmětu, který ale není kopií originálu (zejména neporušuje autorské právo). Mezi obvyklé postupy RE patří měření a analýza struktury předlohy (dekompozice) a zkoumání vnitřních vztahů částí systému. Výstupem RE je obnovení návrhu (či jen dokumentace), které může být podkladem k vylepšení designu, nebo např. k bezpečnostnímu auditu. Aby dnešní konstruktéři mohli reagovat na rychlé tempo konkurence, musí být schopní přesně zpracovat jakékoliv zpětné změny v konstrukčním procesu. Asociativita produktu SURFCAM s produktem SolidWorks poskytuje právě tuto možnost pro udržení rychlého tempa. Když jsou dráhy nástroje v SURFCAMu ovlivněny změnou modelu v SolidWorksu, SURFCAM automaticky rozpozná změnu a určí, které dráhy nástroje musí být obnoveny. Tento proces je přímý a pomůže uživatelům produktu SURFCAM být konkurenceschopnými ve výrobním průmyslu. Cíle programu Soustředit vývojové kapacity ve vědeckých disciplinách a zajistit jejich orientaci na nové progresivní technologie. Plnit program vývojových prací s propojováním jednotlivých oborů Centra, zajistit řešení složitých komplexních problémů. Navazovat a propojovat program prací Centra s dalšími Centry a výzkumnými programy. Vývoj nových českých technologií pro zpracování bioodpadu, využití obnovitelných zdrojů a příprava výrobních programů pro malé a střední firmy. Příprava a realizace nových technických řešení v oblasti odpadů. Zvýšení efektivity zpracování odpadu v oblasti živnostenského podnikání a odpadů MBZO. Vytvořit nové specializované vývojové Centrum pro aplikovaný výzkum technologií odpadových programů za využití spolupráce s technickými univerzitami a dalšími odbornými pracovišti v rámci EU. Rozvíjet domácí i mezinárodní spolupráci a vytvářet podmínky pro napojení na mezinárodní výzkumné programy.

11 Soustavně zvyšovat odbornost pracovníků Centra a zajišťovat postupné dovybavení jednotlivých pracovišť. Realizace prototypového pracoviště, včetně zkušebního polygonu pro provozní zkoušky technologií. Zajištění přenosu výsledků výzkumu a vývoje k výrobcům a zabezpečení zpětné vazby na Centrum WRT.cz. Dodržení širokého spektra vyhledávacího výzkumu, na který nemá průmysl kapacity. Širší zapojení malých a středních podniků do spolupráce ve výzkumu a pomoc s vlastním vývojem. Udržení zájmu mladých lidí o vědeckovýzkumnou práci zapojením do konkrétních projektů. Získání a udržení si pověsti špičkového pracoviště nejen v ČR, ale rozšířit ji i do zahraničí. Rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních projektů a napomoci tak vzniku nových kontraktů. Kvalitní a rovnocenná spolupráce na zahraničních projektech v rámci výzkumu EU. Finálním efektem existence a činnosti Centra je snaha o dosažení evropské úrovně znalostí (studiem, výzkumem a spoluprací na projektech EU), a takto získané know-how předávat výrobním podnikům v rámci spolupráce na realizačních projektech. Snahou je prosadit se na určitém segmentu výzkumu a vývoje jednotlivých technologií, který bude nadále rozvíjen. Ne nevýznamným přínosem Centra by také mělo být postupné zavádění nových moderních přístupů a technologií. Cílem je pak příprava podkladů pro posouzení možného zavedení v rámci aplikace technologií v ČR, ale i jiných zemí. Výchovné cíle Využívat a rozvíjet vědecké zkušenosti mladých talentovaných spolupracovníků, při řešení projektů. Provádět individuální výběr mladých talentovaných pracovníků z řad studentů a absolventů a zapojovat je do řešení výzkumných úkolů formou doktorského studia. Zajišťovat ve spolupráci s fakultami a katedrami odbornou náplň a vysokou úroveň doktorského studia. Zapojení absolventů středních škol a odborných učilišť do spolupráce s Centrem a využit potenciál a myšlení těchto lidí, budoucích potenciálních absolventů VŠ. Nabízet uplatnění absolventům středních škol na programech vývoje, ale i aplikovaných technologií v rámci programu Zelené stroje. Centrum se nebude zaměřovat jen na zkušené pracovníky, ale zejména na čerstvé absolventy, o které nemají podniky valný zájem pro jejich nedostatečnou praxi. Tím bude těmto absolventům umožněn přístup, jak k prvnímu zaměstnání, tak k získávání praxe, seznámení s poznatky kolem problematiky ekologických témat a rozvinutí vlastních osobností. Umožnit začínajícím absolventům pracovat s nejnovějšími technologiemi, nejen v oblasti konstrukcí, ale i při realizaci prototypů technologií a ověřování si znalostí na konkrétních modelových situacích, s možností aplikace do vlastních výrobních procesů. Aplikovat důvěru v reálném prostředí vůči mladým spolupracovníkům, umožnit volný přístup k informacím a realizovat vlastní tvůrčí myšlení jednotlivců. Možnost realizace na jednotlivých úkolech vývoje a inovací bude částečně zaměřen na invalidní absolventy, kterým se Centrum bude snažit vytvářet optimální podmínky. Jedním z úkolů Centra je zapojení mladých absolventek strojních ekonomických oborů, které jsou dnes přehlíženy a mnohdy neprávem považovány za neperspektivní. V rámci činnosti Centra se odzkouší a aplikuje program domácí pracoviště. Tento program bude zaměřen na perspektivní lidi, kteří nemohou pravidelně dojíždět na pracoviště, ale mají zájem pracovat a podílet se na spolupráci s naším Centrem. 9

12 Inovační cíle prvních 3 let Být zdrojem poznatků a inovačních podnětů potřebných k vývoji nových netradičních technologií pro velké, střední i malé podniky. Přispět k rozvoji regionálních potřeb města a obcí, ve vztahu na legislativní procesy v rámci EU. Být součástí zázemí pro výzkumnou a vývojovou podporu investic v regionu. Podílet se na zajištění přenosu nových výzkumných poznatků do výrobních společností. Soustřeďovat informace z oboru odpadů, vytvořit knihovnu informací o technologiích zpracování odpadů v rámci EU a dalších zemí. Využití snižování MBZO a vývoj technologií. Zavést výrobu technologií strojů zpracování MBZO v rámci ČR. Zaměření na ekonomické aspekty vývoje. Cílem je přesněji popsat metodiky kalkulace nákladů na zpracování odpadů a hodnocení ekonomičnosti a návratnosti vložených prostředků do jednotlivých technologií, vyvíjených v Centru WRT.cz. Analýzu ekonomicko-provozních podmínek již užívaných technologií v rámci ČR, ale i srovnání a analýzu užitých technologií v rámci EU. S aplikovaným výstupem pro soukromou klientelu, ale i státní správu, a tím využití nejnovějších poznatků. Součástí tohoto úkolu je i řešení aplikace legislativních podmínek v oblasti předpisů nově vytvářených a požadovaných v rámci EU, včetně vlastnictví výsledků výzkumu a patentování, kterému doposud nebyl přikládán dostatečný význam. Designerská a konstrukční vize budoucnosti a řešení některých dílčích úkolů v rámci vývoje a inovací společnosti WRT.cz Téma stroje pro zpracování bioodpadů: Hledání nových způsobů: 1. Využití nových energetických zdrojů pohonu v rámci změny pohonných médií motoru. 2. Připravit podmínky využití programu vypěstuj a jezdi. 3. Využití nových konstrukčních hmot pro stavbu strojů. 4. Provedení pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy, včetně příslušenství. 5. Provedení a uspořádání světel, prostupů chlazení, blatníků, závaží. 6. Uspořádání pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy. 7. Informačního, řídícího a komunikačního systému pro dálkové ovládání stroje. 8. Komplexní ovládání a kontrolování řídících, pracovních a pomocných činností. 9. Bezpečnosti, hygieny a ergonomie pracovních, dopravních a servisních míst. 10. Agregace s budoucími stroji zejména s využitím jednotných pohonných jednotek. 11. Zemědělského podnikání a organizace zemědělských prací. 12. Tvarového řešení, barevnosti, označení, dělení hmot a ploch. 13. Výroby dílů, montáže celků. 14. Prezentace a prodeje zemědělských překopávačů a techniky nové řady. 15. Provedení pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy, včetně příslušenství. 16. Uspořádání pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy na jednotlivých strojích. 17. Umístění motoru, umístění kabiny. 18. Řešení systému box - stavebnicový systém stroje. 19. Provedení a uspořádání světel, prostupů chlazení. 20. Řízení, ovládání a kontrolování pracovních a pomocných činností bezpečnosti, hygieny a ergonomie pracovních dopravních a servisních míst. 10

13 21. Prezentace prodeje. 22. Stavební, tvarové a funkční navázání výklopné kapotáže na ostatní funkční a stavební celky strojů, s ohledem na výrobu vlastních dílů. 23. Bezpečnostní, hygienické a ergonomické požadavky na montáž, provoz a servis na strojích. 24. Funkčnost pohonné, pojezdové a pracovní soustavy strojů s příslušenstvím. 25. Marketingové, ekonomické požadavky na provoz strojů. 26. Vlastního výklopného mechanismu. 27. Plastových dílů, prostupných mřížek a těsnění karpotáže. 28. Samovýklopné, uzavírací a uzamykaní soustavy. 29. Vyztužovací soustavy kapotáží zástavby světlometů. 30. Optimalizace uložení kabiny, s ohledem na přenos vibrací ze známých rozměrových, hmotových a materiálových parametrů ve 3D datech a statických a dynamických charakteristik silentbloků. 31. Rozbor stávající situace již řešených využití u konkurence, ve vztahu navrhnutých řešení společností WRT. cz. 32. Vyhodnocení výsledků. 33. Příprava reálné výroby v podmínkách ČR. O společnosti SolidWorks a Surfware, Inc.Corporation, jako hlavním dodavatelem softwaru pro WRT.cz Společnost SolidWorks Corporation vyvíjí software pro strojní konstrukci, analýzy a zprávu dat. Tato společnost je dodavatelem 3D strojního konstrukčního systému pro významný trh. Produkt SolidWorks je významný na průmyslovém trhu počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností uživatelů a výnosem. (www.solidworks.com.) Společnost Surfware Inc je dodavatelem CAD/CAM systému SURFCAM, který je navržen pro operační systém Microsoft Windows. Systém SURFCAM umožňuje snadné 2 5 osé CNC frézování, soustružení, řezání drátem EDM, laserem, plasmou a vodním paprskem. Technologové, konstruktéři a inženýři po celým světě používají systém SURFCAM pro 2D a 3D modelování, modelování ploch, reverzní inženýrství, výrobu modelů, prototypů forem a strojírenství. V rámci projektu Zelené stroje se počítá s dalšími aktivitami. Tyto obchodní aktivity umožňuje rozsah Centra a dostatečné volné plochy. Jako doprovodné aktivity bude program prodeje nakladačů a pásových podvozků v zastoupení italské firmy, včetně náhradních dílů. Společnost vyvíjí dálkově ovládanou pásovou plošinu pro energetiku a další odvětví. Obchodní činnost rozšíří záběr společnosti, ale samozřejmě i její finanční obrat. Firma řeší ve spolupráci s německou firmou úpravu motorových jednotek na ekologické verze a bude jako jediná v Evropě nabízet provedení strojů s čistě ekologickým pohonem. Jsme názoru, že pro mnohé tradiční výrobce v zemích EU to bude šok. Jako jediní budeme nabízet stroje, které budou poháněny odpadem, a tím budou mít minimální náklady na provoz. Tyto technologie, a jejich využití v rámci techniky na zpracování odpadů jsou zcela unikátním řešením. S využitím nanotechnologií jde o velice pokrokový systém. Struktura montáže, vývoje a inovací Základním modelem pro vlastní montáž strojů je již odzkoušený a aplikovaný systém používaný v zemích EU při výrobě strojů mnoha oborů. Vlastní výroba jednotlivých dílů je realizována na základě smluvních vztahů mezi montážní společností a dodavateli jednotlivých dílů. Veškeré díly jednotlivých strojů jsou vyráběny mimo montážní halu a jsou dodávány dle aktuální potřeby montážního provozu a momentální montáže. Po dokončení výrobní dokumentace jsou jednotlivé stroje rozděleny do bloků tak, aby se daly 11

14 zadat jednotlivým výrobcům, ale zároveň jednotliví výrobci neznali celek. Tento systém dodavatelských vztahů zaručí základní ochranu proti konkurenci a kopírování dokumentací. Na jednotlivé stroje budou vždy objednány díly tak, aby jejich dodávky byly dodány dle časového harmonogramu montáže. Vlastní provedení dílů bude již v konečných povrchových úpravách a budou transportně baleny. Ve zkušebním a dokončovacím provozu se budou jednotlivé díly od dodavatelů montovat do celků. V rámci kompletace na závodě se budou montovat hydraulické a elektrické systémy, oživovat stroje a provádět předprodejní servis. Na montážní hale se bude kompletně připravovat prodej strojů dle zákazníků. Hotové stroje projdou zkouškou na sucho a budou předány prodejnímu týmu (středisku). Z tohoto střediska budou již expedovány zákazníkům. Na prodejním středisku budou před prodejem evidovány veškeré technické parametry strojů a technologií, jako výrobní čísla, provedení stroje, druh stroje, dále informace o zákazníkovi. Ke každému stroji bude zhotovena fotodokumentace a videozáznam. Veškeré údaje budou evidovány na DVD discích a uloženy pod evidenčním číslem. Tímto navrženým systémem se významně ušetří prostředky v montáži a na vlastním provozu nebudou zbytečně vytvářeny zásoby dílů. Ve skutečnosti tím, že na montážním provozu se nebude nic vyrábět, nebude tento provoz zatěžovat své okolí nadměrným hlukem a nebude znečišťovat své okolí. V rámci provozu bude extrémně kladen důraz na čistotu montáže a čistotu celého provozu. Provoz bude jednosměnný a nárazově dvousměnný, dle potřeb a množství montáží. Členění společnosti WRT.cz dle významu a struktury 1. Valná hromada. 2. Představenstvo společnosti dozorčí rada. 3. Předseda představenstva. 4. Ředitel společnosti. 5. Ekonomické oddělení. 6. Právní oddělení plus patentové oddělení. 7. Oddělení prodeje technologií. 8. Oddělení zastoupení a řízení poboček. Vývojové a inovační centrum WRT.cz Vedoucí Vývojového a inovačního centra. Koordinátor vývoje. Příprava a aplikace vývoje a inovací na realizaci v rámci výroby WRT.cz. Konstrukční oddělení. Atelier designu. Konzultační a informační oddělení v rámci inovačního centra pro veřejný sektor v oblasti ekologických technologií. Školicí a informační oddělení na nové technologie, pro veřejný sektor. Oddělení vyhledávání talentů (inkubátor), konzultační Centrum pro studenty a žáky středních škol. Příprava výroby prototypu technolog. Oddělení spolupráce s firmami z oboru ekologických technologií, včetně zahraničních kontaktů. Propagační oddělení. Oddělení marketingu společnosti. 12

15 Prototypová a vývojová hala, montáž strojů a technologií Tato hala bude sloužit zejména na přípravu výroby prototypu konkrétních technologií navrhnutých ve vývojovém a inovačním centru WRT.cz. Vedoucí montáže a prototypové haly. Ekonomicko-technologické oddělení prototypů. Technolog montáže, příprava postupů montáže technologií. Koordinátoři dílů prototypů. Příprava montáže prototypů. Kooperační oddělení dodávek dílů. Mistr montážních skupin. Montážní skupina prototypů. Zkušební oddělení technologií a prototypů. Kontrolní oddělení výstupu, koordinátoři vývoje a konstrukce, předání technologií do výroby. Realizace technologií a zařazení do programu Zelené stroje Zkušební a dokončovací hala se servisním oddělením strojů Na základě vývoje a aplikace inovací na středisku prototypů, budou vybrané projekty zařazeny do výroby společnosti WRT.cz. Pracovníci budou rozděleni do jasně definovaných skupin s vlastním vedoucím skupiny (parťákem). Vedoucí skupiny bude přidělovat jednotlivým pracovníkům úkoly a bude zodpovědný za jejich plnění. Tento vedoucí skupiny se aktivně zúčastňuje vlastních prací. Jednu uzavřenou skupinu bude tvořit 5 až 6 pracovníků a budou mít jasně specifikováno, dle typu stroje, okruh prací, které budou na stroji provádět. Podle určené skladby v úkolu pro skupinu, bude tato skupina složena z jednotlivých pracovníků a profesí, souvisejících s danou skupinou montovaných dílů. Tím, že budou skupiny převážně montovat na jednotlivých strojích stejné skupiny dílů, je předpoklad, že po přechodném období bude výrobní proces maximálně optimalizován a bude dosaženo odpovídající produktivity práce. Veškeré montážní skupiny budou spadat pod hlavního mistra montáže strojů. K montážním partám bude přidělen jeden technik dodávek dílů. Tento pracovník bude mít přímou zodpovědnost za dodávky jednotlivých dílů tak, aby montáž probíhala kontinuálně a montážní dělníci neměli prostoj vinou nedostatku dílů. Pracovník zajištující díly, bude přímo finančně závislý na činnosti montážní skupiny a vedoucí skupiny bude zodpovědný za časový harmonogram montáže. V rámci tohoto provozu bude vytvořeno servisní Centrum pro servis strojů a technologií dodávaných společností WRT.cz, veškerý servis budoucích zákazníků bude společnost zajišťovat z vlastních zdrojů a dále zejména na zastoupeních mimo republiku, bude servis koordinován se smluvními partnery jednotlivých zemích. 13

16 Struktura pracovníků montáže Vedoucí šéfmontér Mistr montáže Technolog montáže Technici dodávek dílů Koordinátor dodávek Přebírací technik dodávek Montážní skupiny Kontrolní oddělení montáže Výstupní kontrola Servisní a prodejní Centrum Vedoucí servisu Oddělení náhradních dílů Servisní pracovníci terénní Koordinátoři servisu pro zastoupení Způsob získávání pracovníků Na veškeré THP pozice bude vypsáno výběrové řízení. Na pozice dělnických profesí bude prováděn nábor přes agentury a pracovní úřady. Bez jakékoliv výjimky bude posuzována schopnost vykonávat svěřenou pozici, včetně psychologických testů jednotlivých uchazečů, zejména na úrovni THP a mistrů. V dělnických profesích bude dalším kritériem odbornost, praxe, přizpůsobivost a práce v týmu. U profese koordinátor dílů uvažujeme o možnosti zaměstnat pracovníky se sníženou pracovní schopností. V každém montážním týmu bude rezervováno místo pro čerstvé absolventy učebního oboru. V oblasti získávání pracovníků se bude společnost významně orientovat na spolupráci s absolventy strojní fakulty v Plzni (Plzeňská univerzita), ale i dalšími univerzitami a středními školami v rámci ČR. V dělnických profesích, na odborné učiliště v kraji. Společnost připraví v rámci náboru i benefiční programy pro absolventy a učně vybraných profesí. Přínosem bude efektivní výchova pracovníků pro montážní závod, ale i možnost získání kvalitní pracovní síly v jednotlivých profesích. Přínosem bude i úspora nákladů v platové politice a možnost získání grantů a dotací na takto koncipované pracoviště. Spolupráce s vysokými technickými školami a výběr absolventů již na školách, bude jedinou cestou, jak si vychovávat odborníky pro budoucí rozvoj společnosti. Zejména Vývojové a inovační centrum WRT.cz, bude zajišťovat ve spolupráci s školami dobrou perspektivu pro budoucí potřeby společnosti. Marketingová strategie společnosti Do střední Evropy se stroje dovážejí, buď přímo (ojediněle), nebo prostřednictvím překupníků, což znamená, že jde o velmi chaotický a nekompaktní systém dodávek. Našim cílem je zavedení výroby a prodeje českých strojů, které splňují ta nejpřísnější kritéria v rámci norem EU a které budou díky ceně a nabídce souvisejících efektivních služeb (servis, atp.) bezkonkurenční na trhu! Naším cílem je postupně vytlačit chaotický prodej západní techniky na území střední Evropy a Ruska, a to, 14

17 jak zmíněnou cenovou politikou, tak provedením strojů od nejjednodušších variant, až po náročné stroje pro velké výkony v rámci zpracování bioodpadů a dalšího víceúčelového využití poskytovaných služeb a použití strojů. Vývojové a inovační centrum WRT.cz, bude jedním z mála zavedených systému, kde budou přímo v rámci společnosti WRT.cz, vytvářeny nové projekty. V rámci střediska vývoje, bude přímá spolupráce s dalšími firmami a institucemi, včetně vědeckých pracovišť. Akciová společnost bude v rámci propagace a marketingu věnovat mimořádnou péči prezentaci společnosti. Mimo spolupráci s profesionálními firmami v oblasti marketingu, společnost vytvoří postupně vlastní tým pro svou propagaci. V společnosti bude vytvořeno prodejní centrum technologií a školicí a předváděcí polygon, kde budou zájemcům předváděny jednotlivé technologie. I vlastní provoz společnosti bude výrazně ekologickoprovozně zaměřen a bude vždy a za každých okolností zdůrazňováno poslání společnosti pro ekologii. Do prodejního Centra, budou zváni odborníci z oboru a budou zde pořádány jednotlivé semináře a školení. V rámci marketingu společnost počítá s vytvořením jednotlivých zastoupení společnosti v okolních státech. Cílem je vytvoření dobré nástupní pozice v zemích, jako je Slovensko, Maďarsko, Polsko. Ve jmenovaných lokalitách by měly vzniknout, jak prodejní jednotky, tak servisní zastoupení a v budoucnu i montážní provozy. Naprosto záměrně se společnost nebude ze začátku orientovat na trhy a země, kde již jsou zastoupeni tradiční výrobci, jako je SRN, Rakousko apod. Jedno z prvních středisek v roce 2008 zřídíme ve Slovenské republice, a to, v Bratislavě. Pro centrální Slovensko a v Košicích pro východ Slovenska. Toto Centrum bude zároveň sloužit i jako nástupní místo pro Maďarsko a Ukrajinu. V přípravě těchto středisek jsme před podpisem smlouvy o zastoupení. Zejména na východě Slovenska máme velice dobrou pozici, na základě úzké spolupráce s tamní státní správou. V minulosti jsme zde již realizovali provoz na zpracování odpadů (bioreaktory). Na Slovensku je mnoho zájemců o spolupráci a i v oblasti dotační politiky je snazší získat financování. Od státní správy Slovenské republiky byla reálná nabídka o podpoře výstavby montážního závodu v oblasti východního Slovenska. Součástí přípravy projektu bylo ověření některých marketingových postupů pro prodej strojů a získávání zakázek. V propagačním plánu budou zahrnuty zejména předváděcí akce, ale i přímé služby pro jednotlivé zákazníky (města, obce). Již z vlastní zkušeností víme a máme prakticky ověřený postup při získávání zakázek, a to formou poskytnutí služby na zpracování odpadu, kde se zároveň zorganizuje předváděcí akce. Tam jsou zváni okolní starostové a další úředníci, kteří mají problematiku odpadů na úřadech na starosti. Jedním z výjimečných postupů je i příprava, kterou společnosti realizovala již při testech připravovaného programu Zelené stroje. Je to ucelený systém nabídky od realizace návrhů zpracovatelských míst, až po vlastní dodávky techniky. V praxi to bude znamenat a přinášet potenciálním zákazníkům takové výhody, že na jednom místě od nás získají návrh i realizaci vlastní stavby střediska zpracování bioodpadů, včetně dodávky strojů, zajištěného servisu, prodloužených záruk i poradenské činnosti. Jako jediná společnost na trhu v rámci ČR, budeme nabízet kompletní řešení bez nutnosti dovozů. Naše pobočky budou přizpůsobovat nabídky dle národních zvyklostí a možností dané země. Našimi zákazníky bude zejména státní správa, obce, města, ale i sdružení obcí a měst, kterým ze zákona vzniká povinnost se starat o zpracování bioodpadů. Dále díky univerzálnosti některých technologií se okruh našich zákazníku rozšíří na stavební a recyklační firmy a technické služby měst a obcí. Jedním z ověřených strojů, o který bude excelentní zájem, je stroj na recyklaci posypových materiálů pro zimní údržbu silnic. Dnes se dá říci, že již několik firem čeká na předvedení této linky a odbyt bude zajištěn. Již před dvěma lety jsme prototyp ověřili v testech a dnes je připraven stroj do výroby. 15

18 V rámci marketingu samozřejmě společnost vytvoří vlastní internetové stránky, domény jsou už zaregistrovány a bude se prezentovat na internetové síti v několika modifikacích. Bude vydána publikace, která se připravuje a bude se jednat o návod na využití techniky a zkušeností s přípravou projektu. Tato publikace bude v tištěné a elektronické podobě rozeslána všem obcím a odborům, které mají blízko k problematice životního prostředí, nebo mají přímo na starost danou oblast. V rámci podniku a společnosti bude vytvořen tým, který bude mít za úkol zejména získávání dotací a podpor pro stávající, ale i budoucí projekty. Bude napomáhat zákazníkům získávat dotační tituly a další podporu. Celková image společnosti bude postavena na jednotném barevném provedení, a to včetně poboček a prodejních středisek v jednotlivých zemích. Veškeré dění bude vždy podřizováno image ekologické společnosti, a to včetně detailů, od třídění odpadů v společnosti až po udržování úzkostlivého pořádku na montážních provozech. Jednou ze základních podmínek je, že z venkovního pohledu nesmí nikdo poznat, že se jedná o montážní halu, nebo nejaký výrobní provoz. Zaměstnanci včetně vedení budou k těmto cílům nekompromisně vedeni i za cenu velice razantních postihů. Cílem není se jen tvářit na oko, jako společnost s ekologickým zaměřením, ale i předvést praktické uplatnění. Samozřejmě výhodou je, že na vlastní montáži se jedná zejména o vývojové a inovační programy. Veškeré díly přijdou již finálně upravené a stroje se zde budou jen dovybavovat elektronikou, hydraulikou a čistými díly. Na montážní hale se budou stroje oživovat a provádět předprodejní zkoušky strojů. V této hale nebude docházet v podstatě k znečištění okolí a i dělníci budou nuceni vzhledem k prostředí dodržovat ustálené standardy postupů. Vlastní hala, jako celek, by měla sloužit i jako vzorový projekt, zejména s ohledem na skutečnost, že na území ČR a dalších bývalých zemí RVHP není jediná, takto koncipovaná společnost. Shrnutí plánu marketingu: Vytvoření marketing týmu. Dokončení průzkumu trhů. Příprava smluv pro jednotlivá zastoupení. Spolupráce s architektem haly. Založení vývojového střediska. Spolupráce s vysokými školami, středními odbornými učilišti atd. Provoz školícího střediska. Zakládání jednotlivých zastoupení. Internetová prezentace na webu. Spolupráce s odbornými časopisy. Rozvoj služeb v rámci propagace. Účast na veletrzích. Pořádání předváděcích akcí mimo ČR, v rámci zastoupení. Pořádání otevřených dnů na společnosti, pro občany a zástupce veřejné správy. Propagace a spolupráce se stavebními firmami. Corporate identity & corporate design. Grafické návrhy a jejich zpracováni / DTP. Promotion, propagace, zviditelněni společnosti, zaměření na určitý a cílový segment. 3D animace (reklamní spoty prezentace společnosti a výrobků). Spolupráce s profesionálními studii zabývající se marketingem. 16

19 Kooperace s dodavateli a výrobci: Optimalizace webových prezentaci. Tisk, výroba a aplikace velkoformátových tisků (billboardy, bannery, apod.). Orientační a prezentační systémy. Veletržní stánky a expozice. Budování zastoupení od roku 2008 do 2009 Česká republika Mateřský závod zastoupení Brno. Slovenská republika zastoupení Bratislava Košice. Maďarsko dvě zastoupení. Polsko tři zastoupení. Ukrajina jedno zastoupení. Další zastoupení se budou budovat postupně podle zájmu v SRN, Rakousku, Španělsku, Dánsku a Belgii. Jmenovaná zastoupení se budou budovat od roku 2009 do

20 19 WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Pod Zvonařkou 1/2317, Praha 2 IČO: Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Ložiska SKF Energy Efficient

Ložiska SKF Energy Efficient Ložiska SKF Energy Efficient Nižší tření, nižší spotřeba energie SKF Energy Efficient The Power of Knowledge Engineering Spoři Jednou za čas se objeví novinka, která nabízí ohromné možnosti, pokud se prosadí

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI PORTFOLIO SPOLEČNOSTI HESTEGO a.s. Na Nouzce 470/7, CZ 682 01 Vyškov tel.: +420 517 321 011 e-mail: hestego@hestego.cz www.hestego.cz HISTORIE TELESKOPICKÉ KRYTY rok založení: 1995 krytí vodicích drah

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek

TÉMA 4. Projekt: Téma: Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Projekt: Téma: TÉMA 4 Montáž základních druhů rozebíratelných spojení, montáž šroubovitých a kolíkových spojů, montáž mechanismů a potrubí Obor: Zámečník Ročník: 3. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

Vyvážený přístup k ekonomice výroby

Vyvážený přístup k ekonomice výroby Pro přímé vydání Kontakt: Seco Tools CZ, s.r.o. Londýnské nám. 2 639 00 Brno Alena TEJKALOVÁ Telefon: +420-530-500-827 E-mail: alena.tejkalova@secotools.com www.secotools.com/cz Vyvážený přístup k ekonomice

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH

PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH Projekt PROGRAMOVÁNÍ NA CNC STROJÍCH "Získání dovednosti v programování na CNC obráběcích strojích pro žáky středních odborných škol a učilišť" CZ.1.07 Datum zahájení projektu: 1.4. 2012 Datum ukončení

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů

Zago Ecogreen. Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Bio drtiče-míchače pro recyklaci a kompostování odpadů Zago Ecogreen Naše GREEN DIVISION se zkušenostmi po více než 35 letech své existence vyrábí a nabízí širokou paletu strojů, které se

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady

TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady TOP Waste Management Erste v nakládání s odpady Jsme si vědomi nutnosti změny ve stávajícím systému nakládání s odpady ať už v komunální, tak i v komerční sféře. Sbíráme zkušenosti v oblasti odpadového

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV

NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV NOVÁ ÉRA V OPLÁŠTĚNÍ BUDOV THERMAL ENVIRONMENT FIRE GUARANTEE 40-LET SPOLEHLIVÁ IZOLACE 20% ZLEPŠENÍ TEPELNĚ-IZOLAČNÍCH VLASTNOSTÍ Vydejte se na cestu s IPN-QuadCore: ipn-quadcore.cz NOVÁ ÚROVEŇ POŽÁRNÍCH

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem :

PŘÍPADOVÉ STUDIE. AGADOS, s.r.o. Situace: Výchozí stav: Obchodní cíle: Řešení mygem : PŘÍPADOVÉ STUDIE AGADOS, s.r.o. AGADOS s.r.o. je společnost, která vyrábí vysoce spolehlivé výrobky. Jednou z priorit firmy je kvalita vyráběných přívěsů. Jejich dlouhověkost je zajištěna kvalitním designérským,

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?!

ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ iluze či realita?! Od koncepčního řešení pro investiční záměry až po technologie a zařízení šité na míru Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Montér ocelových (kód: 23-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Provozní zámečník a montér; Strojní zámečník;

Více

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601

Externí engineering. Vývojová a konstrukční kancelář. Telefon: + 420 257 327 027 + 420 257 323 601 Externí engineering Úvod Proces kompletního vývoje výrobku Komplexní Vývoj výrobkůna zakázku Řešení v každé fázi procesu vývoje výrobku Externí engineering Studie Vývoj výrobku Výroba Podpora marketingu

Více

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu

Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Architektura ArchestrA Všechny systémy ve Vašem podniku pracují v souladu Wonderware, Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Moderní průmyslová aplikační infrastruktura ArchestrA pro efektivní řešení v průmyslové

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC

EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC EPC NÁSTROJ PRO DOSAHOVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE BEZ VÝRAZNÉ POTŘEBY INVESTIC Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. vladimir.sochor@svn.cz Abstrakt Energetické služby poskytované

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO

ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO ANALÝZA A NÁVRH ŘEŠENÍ PROBLÉMU NAKLÁDÁNÍ S BRKO POSTUP ŘEŠENÍ VYJASNĚNÍ PROBLÉMU ZADAVATELE NÁVRH POSTUPU ŘEŠENÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU A STANOVENÍ POTENCIÁLU VARIANTY ŘEŠENÍ -> STUDIE PROVEDITELNOSTI

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems

Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Storage meets intelligence Nedcon Storage Systems Nedcon je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním, výrobou a instalací průmyslových regálových systémů. Slogan Storage meets inteligence, neboli

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Charakteristika metody Energy Performance Contracting

Charakteristika metody Energy Performance Contracting Charakteristika metody Energy Performance Contracting Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem zaměřený na zvyšování energetické efektivnosti

Více

Český výrobek se světovými parametry

Český výrobek se světovými parametry Český výrobek se světovými parametry Výroba, prodej.. kování je vyráběno a montováno v České republice. Expedováno ze skladů v Praze, Brně, Plzni, Dobrušce, Bratislavě a z mnoha dalších značkových prodejen

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE

SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE SWOT ANALÝZA, NABÍDKOVÁ PŘÍPRAVA DODAVATELE, VÝROBNÍ PŘÍPRAVA DODAVATELE 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální

Více

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací

Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm Integrovaný okenní větrací systém s rekuperací Schüco VentoTherm - efektivní systémové řešení větrání objektu Efektivní větrání budov je v současnosti téma, které stále více zaměstnává

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz VAŠE POTŘEBY......NAŠE MODULOVÁ ŘEŠENÍ CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s.

BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. BYLI JSME U NAROZENÍ ARMATURY Group a.s. MUSELI JSME SE HODNĚ UČIT SPOLEČNĚ JSME PŘEKONÁVALI NOVÉ PŘEKÁŽKY DOSÁHLI JSME SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ A CÍLŮ 6 ARMATURY Group a.s. 0/0 7/ OBSAH. Profil společnosti,

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014

Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 2014 Zpráva o vlivu ReTOS Varnsdorf s.r.o. na životní prostředí, 214 Stejně jako v minulém roce předkládáme veřejnosti ucelenou zprávu o vlivu na životní prostředí. Prioritou naší společnosti je ochrana životního

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011

název projektu: Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0011 Podklady pro webové stránky Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky realizace tohoto projektu, která je naplánovaná

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20

SONETTO. Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 SONETTO Vzduchové kompresory SONETTO 8-20 Alup Poháněn technologiemi. Navržen na základě zkušeností. Firma Alup Kompressoren má více než 90 let zkušeností s průmyslovou výrobou. Naší ambicí je nabízet

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

Financování projektů bioplynových stanic

Financování projektů bioplynových stanic Financování projektů bioplynových stanic Komerční banka Energetické využití biomasy Ráztoka 18. - 19.5.2011 Petr Laník Head of Segment & Product Management Corporate Agenda Jasný procesní postup pro posuzování

Více

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství

Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství Komplexní zakázková činnost ve strojírenství a stavebnictví Strojírenství z Vývojové a konstrukční práce z Palety, rámy, transportní vozíky zocelové konstrukce z Automatické, robotické zařízení zúdržby

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Regionální inovační strategie Ústeckého kraje Inovační vouchery ÚK 2015 1. Cíle a přínosy programu Program Inovační vouchery Ústeckého kraje (dále také program ) podporuje spolupráci podnikatelských subjektů

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s

Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s MARKETING Moravskoslezský kraj - 6.2 M02/151 Alváris Profile Systems s.r.o. - Zvýšení konkurenceschopnosti na s Společnost Alváris Profile Systems, s.r.o., založená v roce 2004, se zabývá výrobou a prodejem

Více

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti

Veřejné osvětlení z pohledu energetické účinnosti z pohledu energetické účinnosti Seminář: Problematika veřejného osvětlení z pohledu energetického specialisty a poradce EKIS Novotného lávka 5, budova ČSVTS 13. 11. 2013 Obsah Stávající podpora veřejného

Více

Nyní také v provedení. Kompakt u všech. vícedeskových. otopných těles. Otopná tělesa pro úsporu energie - nyní kompletní řada.

Nyní také v provedení. Kompakt u všech. vícedeskových. otopných těles. Otopná tělesa pro úsporu energie - nyní kompletní řada. Nyní také v provedení Kompakt u všech vícedeskových otopných těles. Otopná tělesa pro úsporu energie - nyní kompletní řada. Úspora energie. Bezproblémový provoz. Úspora času. Therm X2 - inovace v oblasti

Více

InternetovéTechnologie

InternetovéTechnologie 8 InternetovéTechnologie webdesign, mobile first Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky Webové stránky a aplikace - Webové stránky - množina vzájemně propojených stránek, které obsahují informace

Více

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt

Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt Příručka způsobilých výdajů pro program INOVACE Inovační projekt vychází z I. Výzvy a jejich příloh. Tyto dokumenty nenahrazuje, ale pouze

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ VÝROBCE VZDUCHOTECHNICKÝCH, CHLADICÍCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ PŘESNÁ KLIMATIZACE KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY INŽENÝRING VZDUCHOTECHNIKY A KLIMATIZACE PROJEKČNÍ SLUŽBY AUTORSKÝ DOZOR STAVEB ŘÍDICÍ SYSTÉMY

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje

ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje ŘÍZENÍ VZTAHU SE ZÁKAZNÍKY 2 CRM úvodní informace, podstata CRM konkurenční výhoda a zdroje 2sem Ing. Některé významné/důležité pojmy - diskuse cílem je je zisk EZ odlišení se je je nutno zaujmout změna

Více

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014

AMPER 2014. Seminář Elektrické autobusy pro město II. Mgr. Daniel Glas. Brno 18. března 2014 AMPER 2014 Seminář Elektrické autobusy pro město II Mgr. Daniel Glas Brno 18. března 2014 1 Allowance s.r.o. kdo jsme 1. příprava, zajištění financování a řízení realizace projektů 2. organizace veřejných

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy a příklady Úvod do problematiky jedinečnost metody EPC Ing. Vladimír Sochor

Více