Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů"

Transkript

1

2 OBSAH Úvod Historie Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů Současnost Další vývoj Popis a účel projektu - Vývojové, inovační centrum - program Zelené stroje Vývoj a inovace v rámci střediska vývoje a aplikovaného výzkumu Program konstrukce Dalším cílem vývoje je zaměření na pohonné jednotky jednotlivých strojů Pro zvýšení konečné efektivnosti výrobku a vývoje systému bude v rámci Centra založeno designové pracoviště, studio designu strojů a technologií Využití technologií Rapid Prototyping Digitální model Využití a vytvoření pracoviště zpětného inženýrství v rámci vývojového a inovačního centra WRT.cz Cíle programu Výchovné cíle Inovační cíle prvních 3 let Designerská a konstrukční vize budoucnosti a řešení některých dílčích úkolů v rámci vývoje a inovací společnosti WRT.cz O společnosti SolidWorks a Surfware, Inc.Corporation, jako hlavním dodavatelem softwaru pro WRT.cz Struktura montáže, vývoje a inovací Členění společnosti WRT.cz dle významu a struktury Vývojové a inovační centrum WRT.cz Prototypová a vývojová hala, montáž strojů a technologií Realizace technologií a zařazení do programu Zelené stroje. Zkušební a dokončovací hala se servisním oddělením strojů Struktura pracovníků montáže Servisní a prodejní centrum Způsob získávání pracovníků Marketingová strategie společnosti

3 Úvod Téměř před 30 lety byly v USA a Evropě poprvé předvedeny první stroje na zpracování biodopadů a výrobu kompostů. Součástí této techniky byly i provzdušňovací stroje na kompost uložený v řadách. Byly tak respektovány biologické, mechanické i ekonomické požadavky na ošetřování kompostu, na jeho provzdušňování a udržení kvality. Zpracování bioodpadů a obecně odpadů, není snadná záležitost. Je třeba si uvědomit, co všechno příslušná technika musí zvládnout drcení, míchání, překopávání a v závěru technologického procesu materiál roztřídit. Tyto procesy se odehrávají ve velmi nepříjemném prostředí pro stroje abrazivním, vlhkém, horkém, prašném a korozívním. Prostředí se může změnit drasticky z vlhkého a studeného na suché a horké. Materiál může obsahovat velké a nečekané předměty, jako kameny, klády, kabely, lana, plasty aj. Stroje musí často přejíždět přes nerovný blátivý povrch. Uživatelé vyžadují stroj, pracující na velkých hromadách rychle a spolehlivě, s minimálními požadavky na údržbu, malé ztrátové časy a s minimální spotřebou paliva. Historie Před 15 lety bylo ve Spojených státech sedm společností, zabývající se výrobou technologií na zpracování bioodpadů a překopávačů, zatímco v roce 2006 je jich na seznamu již deset, z nichž pět bylo založeno v Evropě s ohledem na jejich podíl na trhu. První výrobci strojů na zpracování bioodpadů s vývojem řádkovacích překopávačů (kompostérů) Scarab (1972), Wildcat (1973) a Resource Recovery Systems of Nebrasca (1975) mají kořeny v zemědělském sektoru. Brown Bear v roce 1977 kooperoval s Universitou v Nebrasce při výzkumu těchto strojů. Double T Equipment v roce 1978 vyráběl překopávače především pro žampionárny. Na zemědělství a výrobu kompletních technologií, jako drtičů, třídičů a překopávačů se soustředili výrobci z Evropy, jako je Doppstad, Frontier, HCL a Komptech. První stroje firmy Frontier byly určeny pro farmy s chovem dojnic, další pro zpracovávání kompostovaných trav a zpracování bioodpadů z městských aglomerací. Firmy Allu a Scat se dostaly na trh s překopávači na komunální pevný odpad. Midwest Bio-Systems a Sandberger (Autrusa) vyvinuly a zkonstruovaly stroj s ohledem na biologické parametry zpracovávaných materiálů. Tento vývoj technologií byl v podstatě vynucen obrovským nárůstem množství bioodpadů, zejména s ohledem na nově vznikající předpisy jednotlivých států v oblasti nakládání s odpady. Evropská část výrobců výrazně začala ovlivňovat způsob a využití bioodpadů v rámci jednotlivých území. Z vlastní výroby a vývoje se postupně stal samotný obor s velice dynamickým růstem a výraznou podporou v zemích EU. V nových principech nakládání s odpady se objevují, již v době před 15 lety tendence třídit odpady TKO a snižovat podíl rozložitelných odpadů ve skládkách. Na základě uvedených trendů ve vývoji přístupu EU se dnes snižuje podíl skládek v ukládání odpadů a i mezi občany jednotlivých zemí, je preferováno omezování skládkování. Prakticky dnes je již skoro nemožné založit novou skládku v oblasti osídlení a je dnes silně preferováno třídění a následné zpracování odpadů ze strany členských států EU i jejich občanů. Všechny tyto průvodní jevy napomohly rychlému rozvoji odvětví výroby a vývoje nových technologií v oblasti zpracování odpadů. Jednotlivé firmy se začaly profilovat v oboru a dnešní technologie jsou na vysoké úrovni technického řešení. Začaly se prosazovat v podstatě dva proudy technologie drcení a překopávání. Jednu z technologií prosazuje firma Doppstad a druhý proud firma Komptech. Jedná se o technologie rychloběžné a pomaloběžné. Asi největší viditelný rozvoj oboru vývoje technologií na zpracování odpadů je vidět u firmy Komptech. Tato firma začínala v podstatě bez jakéhokoliv zázemí na zelené louce a bez výrazné tradice výroby. Byla založena asi před 12 lety a její obrat v prvním roce byl cca 100 mil. Kč. Dnes po 10 letech dosahuje obratu cca 2,5 mld. Kč, při produkci kolem 800 strojů ročně. Je jasné, že takovémuto vývoji napomáhají, jak předpisy, které jsou dnes prosazovány v rámci EU, tak i správné odhadnutí trhů v zemích EU ze strany představitelů firmy Komptech. Firma sice nepatří k největším výrobcům, ale její výrobky jsou vysoce kvalitní, s dobře zvoleným konceptem pomaloběžných strojů, které nejsou tak náročné na údržbu a opotřebování, jako rychloběžné provedení. Firma zvolila velice správně systém montážního závodu, kdy hlavní díly jsou dodávány kooperativně, a tím není zatížen provoz neefektivní výrobou. Dále se tím uvolňují kapacity, jak pro vývoj nových technologií, tak na vytváření obchodních podmínek, se snahou zůstat na vrcholu kvality. 1

4 Nové členské země EU a jejich historie v oblasti zpracování odpadů V době, kdy se již v USA vyvíjely první stroje, v socialistickém bloku se začaly objevovat až v 50. letech a byla snaha zmechanizovat výrobu kompostů. Československo v té době bylo jedním z největších producentů kompostů v Evropě. Významnou zásluhu na to ale měli zemědělci, kteří v dané době hojně kompostovali statkové hnoje. V rámci technologií byly využívány různé metody a zařízení. Pro vlastní drcení se používaly různě upravené drtiče a pro překopávání hromad většinou korečkové překopávače. Podobné se používaly v cihelnách. Přesto se dá říci, že výsledky, i když s omezeným potenciálem techniky, byly docela dobré. V republice bylo několik významných kompostáren a zpracovatelů rašeliny. Tento docela příznivý proud v oblasti zpracování bioodpadů, se udržel do 60. let, a potom nástupem sovětských metod řízení zemědělských podniků začal zájem o komposty opadat. Tím bylo zaviněno, že obor se již dál přestal výrazně rozvíjet a věnovalo se mu velice málo odborníků. V podstatě se vůbec nerozvinul strojírenský obor, který by zajišťoval výrobu příslušné techniky. Byla snaha některých podniků, jako je AGRA Přelouč a některých tehdejších traktorových stanic, o výrobu příslušné techniky, ale to byly spíše pokusy a vzniklé stroje měly mnoho nedostatků. Většina technologií byla v době před 1989 kopírována od výrobců ze Západu. Bohužel, ke škodě věci byla technika kopírována i s vadami, které v konstrukcích byly. Dá se konstatovat, že podobný, nebo ještě horší vývoj byl i ve všech zemích bývalého RVHP. O něco lepší stav byl ve východním Německu. Po roce 1989 se situace začíná pomalu měnit, i když v prvních letech byl největší boom v zakládání skládek. Tento stav byl ovlivněn tím, že ze západních zemí začaly přicházet nové technologie a trendy v systému skládkování. Převzaté systémy skládkování byly v mnoha státech na Západě jen součástí určitého systému, a nikoliv samotné.přesto byly tyto technologie v postkomunistických státech preferovány tak do roku Podporovány špatnou legislativou v zemích postsocialistického bloku se objevovaly a byly uplatňovány i totální zvrhlosti, které byly na Západě již dávno zcela mimo zákon. Většinu významných skládkařských společností vlastní firmy, které jsou registrovány na Západě a realizace skládek, buď zcela bez pravidel, nebo s pravidly, které si tyto společnosti prosadily, byla pro ně výhodná investice přinášející obrovské zisky. Z těchto důvodů nebyla žádná snaha prosazovat nové technologie, které by ve svém důsledku omezovaly činnost velkých nadnárodních společností zabývajících se skládkováním. Protože jedním z významných zákazníků výrobců technologií na zpracování bioodpadů jsou na Západě společnosti zabývající se skládkováním odpadů, byla zde snaha skládkařů v postkomunistických zemí o oddálení nutnosti snižovat ukládání biodegradabilního odpadu do skládek. Tím došlo k tomu, že výrobcům se nevyplatilo, v rámci postkomunistických zemí, zakládat pobočky výrobních závodů a byl preferován způsob různých zastoupení a místních prodejců. Tento trh se v podstatě nerozvinul a je dnes zcela volný. Sice v rámci trhu působí několik různých prodejců, ale ti většinou realizují prodej použitých strojů. Nové stroje se prakticky neprodávaly do roku 2004, nebo to byly bezvýznamné prodeje. Tento trend není zaviněn nezájmem kupujících, ale většinou naprosto nesmyslnou cenovou politikou jednotlivých výrobců, a také absencí odborníků v oboru. Vlastní prodejci mají prodej spojený i s jinými komoditami a různými zastoupeními, a tím se nikdy plně v daném oboru nevěnují problému a pouze papouškují, co dostanou z centrál. Uvedeným stavem je dnes skutečnost taková, že na území České a Slovenské republiky včetně dalších zemí, jako Polsko, Maďarsko, Rusko, země bývalé Jugoslávie aj., není jediný výrobce příslušné techniky. Současnost Po vstupu některých zemí bývalého komunistického bloku do EU se začala situace výrazně měnit a přibližováním legislativy k zemím EU se začíná obor rozvíjet. Dnes již nehrají hlavní hru skládkaři, ale jsou zde jasné společenské tlaky na třídění a zpracovávání odpadů. V případě, že se povede komukoliv začít vyrábět za příznivé ceny technologie na zpracování odpadů, bude schopen je řádně propagovat a prezentovat na trhu, má obrovskou naději a možnost získat obrovský trh s těmito technologiemi. Tento trh se dá odhadnout na několik miliard korun tržeb do 5 8 let. Jednou z podmínek je, že nový subjekt bude mít dostatek zkušeností z let minulých a bude schopen realizovat vlastní iniciativy v dané oblasti. Bude se soustředit na vývoj a kvalitu strojů, bude schopen vybudovat zázemí v jednotlivých zemích včetně servisních podmínek, ale zároveň bude moci nabízet i nadstandardní řešení pro provozovatele. Přijde na trh i s uceleným programem, jako je výstavba a realizace ucelených technologií a místních řešení. Na trhu 2

5 se prosadí zejména střední a menší firmy, které se budou vysoce specializovat na výrobu jednoho až tří typů strojů, ale s vysokou kvalitou svých výrobků a služeb. S ohledem na skutečnost, že v celém bývalém RVHP a postkomunistických zemích není jediný výrobce, který by stál za zmínku, je šance tohoto výrobce na trhu obrovská a finanční potenciál nesmírný. Celému odvětví zde velice napomáhá i skutečnost, že západní výrobci jsou ve své cenové politice velice konzervativní a nejsou ochotni prozatím přizpůsobit svoje ceny novým zemím. Je to zaviněno také tím, že boom tohoto oboru i ve starých zemích EU je tak razantní, že hlavní výrobci prakticky nestačí dodávat pro potřeby těchto zemí. Podle posledních analýz mnozí výrobci skrytě zdražili své produkty, a tím ještě více rozevřeli cenové nůžky. Stav je dnes takový, že i starší stroje a technologie se výrazně zdražují a je jich obecně nedostatek. Je samozřejmostí, že poptávce po technologiích a tomuto trendu napomáhají čím dál se zpřísňující evropské a unijní předpisy o nakládání s odpady. Tento trend vývoje je ale ještě pořád v počáteční fázi a bude docházet k výraznému zpřísňování legislativy, a tím, i k následnému rozvoji oboru. Závěrem se dá uvést, že daný obor má v dnešní době obrovskou budoucnost a bude velice záležet na přístupu, jak budoucích výrobců, tak možných investorů, kteří budou ochotni do těchto programů investovat. Na setkání výrobců technologií, které proběhlo v roce 2002 v Mnichově, uvedli zástupci největších výrobců, že české investorské kruhy a bankovní sektor se k oboru zpracování odpadů a investování do rozvoje těchto technologií chovají jako zmrzlináři, a tím postavení hlavních výrobců EU ze strany českých firem nemůže být nijak ohroženo. Důsledek tohoto pravdivého názoru je vidět i na cenové politice, kdy ceny technologií od různých výrobců jsou prakticky shodné a i prodejní politika je vedena tak, jako by ji řídil jeden člověk. Dnešním vývojem situace dochází k tomu, že největší zájem o investice do oboru rozvoje technologií je po roce 2004 jen ze strany soukromých investorů z EU, a to bohužel ke škodě českých investorů. Investoři ze zemí EU jsou zkušenější, mají přirozený obchodní cit, dovedou s ním zacházet a mnohaletá praxe s investicemi je naučila směřovat své investice do perspektivních oborů. To i za cenu malého, nebo postupného zisku. Západní investoři se již dávno naučili, že i peníze jsou zboží a je potřeba je prodávat za výhodných podmínek a vytvářet tím příznivý dopad na zhodnocování investic. Bohužel tento přístup k investicím je prozatím v České republice ještě v plenkách a investiční sektor je velice jednostranně a byrokraticky zaměřený. Je ale pravdou, že i v České republice se dnes již někteří investoři zajímají o tento obor s možností zainvestování. Je otázkou, kdy se zbaví předsudků a budou schopni dohlédnout za horizont, a nikoliv věci posuzovat dle byrokratických pouček a na základě zpráv analytiků, kteří nemají o oboru žádné znalosti. Přes veškeré překážky se bude obor rozvíjet a na území bývalého postkomunistického RVHP budou vznikat firmy, které zavedou výrobu technologií dle požadavků EU a budou zdatně konkurovat tradičním výrobcům ze starých zemí EU. Výhodou těchto firem je možnost poučení se z chyb stávajících výrobců, a tím optimalizovat své výrobní procesy. Další vývoj Změny a zdokonalování technologií zpracování bioodpadů ve Spojených státech, ale i v EU, neustále pokračují. V úvahu se berou nejen potřeby a trendy v kompostárenském odvětví, ale i nové trendy v oblasti využití druhotných surovin a rozšiřování působení techniky i na jiné oblasti. Technologie mají dnes delší životnost. Jsou spolehlivější, vyžadují méně údržby a omezují úsilí vynakládané na jejich ovládání. Navíc se přizpůsobují velikostí, množství, ale i skladbě odpadů. Je vyřešeno sofiskovanější nasazení ve službách a stroje se přepravují snadněji mezi jednotlivými pracovišti. Některé typy strojů vykonávají ještě další pracovní operace. Některé firmy, aby vyhověly zákazníkům, nabízejí kromě svých tradičních velkých strojů pro profesionální užití i menší typy pro místní lokální využití. Příkladem jsou výrobci Sandberger, Wildcat atd. Kromě přívěsných typů se vyrábějí i samojízdné a naopak. Rovněž ovládání a pohodlí řidičů se stává prioritou pro konstruktéry. Kabiny samojízdných překopávačů jsou klimatizované a vyhřívané, některé jsou opatřeny systémy čištění vzduchu. Ovládací prvky jsou řešeny ergonomicky. Výrobci technologií se snaží rovněž o zvyšování výkonnosti svých strojů. Chtějí zpracovávat více materiálu na složišti. Tomu odpovídá způsob uložení materiálů před zpracováním a jiná organizace návozů. Aby se usnadnila jízda stroje v obtížných podmínkách, výrobci nabízejí pohon na všechna kola, popř. pásový podvozek, nebo jejich kombinaci. Mnoho novinek u strojů se týká mechaniky pracovních bloků. Několik výrobců například změnilo konstrukci a dosáhlo tím lepšího využití nejen vlastního stroje, ale i organizace práce, nižší spotřeby energie, menšího opotřebení při zvýšení výkonnosti. Výrobci dále zlepšili ovládání těchto strojů a zvýšili kvalitu práce.

6 Někteří výrobci, jako např. Allu, Backhus, Midwest Bio-Systems, Sandsberg a Komptech mají zařízení pro navádění pomocí systému GPS. Double-T má indikátor pomáhající řidiči při vytváření požadovaného tvaru hromady. Mnoho výrobců používá některé komponenty, které lze velmi rychle a snadno vyměnit. Údržba je ohromným břemenem pro provozovatele. Opotřebení dílů u některých strojů je brutální. Nejdůležitější díly byly zesíleny použitím kvalitnějších a trvanlivějších materiálů, ale i nejnovějších technologií. Zmenšil se čas na servisní úkony, některé konstrukce umožňují opravy výměnou dílů, mají některé komponenty dvoudílné a při opravě stačí vyměnit jen jeden opotřebovaný. Nejvýznamnějším vývojem u těchto technologií je možnost využití nejnovějších materiálů i z kosmických programů, spolupráce s nejvýznamnějšími výrobci motorů a převodovek, ale i využití zkušebních testů a porovnání technologií. V minulých deseti letech se tyto systémy poprvé staly součástí technologií na zpracování bioodpadů. Naprosto revolučním řešením jsou bezobslužné stroje, které nemají řídicí kabinu a jejich ovládání je řízeno dálkovým systémem. První stroje těchto typů byly představeny již před rokem 2005, jako studie a v budoucnosti budou využívány ve velice hojné míře, již s ohledem na šetrnost k obsluze a její bezpečnost, ale i na menší výrobní a provozní náklady. Vrcholem v oboru jsou systémy strojů, které používají box systém, kdy pro několik základních strojů slouží jedna hnací jednotka, nebo jednotlivé uzly jsou v provedení box. Tento systém umožňuje bezprostojové využití strojního času a tyto stroje jsou koncipované, jako stroje jednoho muže. V roce 1996 byla v ČR založena volná konstrukční skupina, která měla za úkol porovnat technologie ze zemí EU, provést testy a porovnání technologií v provozu. Následně měla připravit vlastní konstrukce strojů a program výroby. Těchto 10 let vývoje je dnes zúročeno v připravenosti nových technologií pro výrobu. Vznikla nová společnost WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s., která by na přelomu let 2007 a 2008 měla začít produkovat nové stroje. Součástí přípravy nebylo jen testování strojů, ale i porovnání výrobních procesů, a tím hledání cesty optimalizace montáže a výroby jednotlivých strojů. Součástí přípravy výroby byla i jednání o připravenosti jednotlivých dodavatelů dílů, spolupráce s vývojáři pohonných jednotek a uplatnění poznatků z prováděných testů. Popis a účel projektu - Vývojové, inovační centrum - programu Zelené stroje Program biostrojů Zelené stroje, tzn. program vývoje a inovace ekologických strojů, které jsou maximálně šetrné vůči prostředí, vychází z podmínek nastavených Evropskou unií, pro zpracování odpadů ekologickou cestou. Environmentální studie nám vymezila trajektorii, po které se náš aplikovaný výzkum ubíral. Cílem je realizovat vývojové Centrum s zaměřením, jak na nový vývoj strojů, tak na inovace stávajících technologií v oblasti využití bioodpadů a dalších technologií. V rámci vývojového a inovačního centra založit a zrealizovat základní pracoviště pro nejmodernější technologie. Vytvořit tím základ nového oboru v oblasti výroby profesionální techniky na nejvyšší úrovni v oblasti zpracování a využití odpadů. Tím výrazně rozvinout trh v oblasti postkomunistických zemí a vytvořit obchodní podmínky pro rozvoj trhu v daném oboru a vytvářet konkurenční prostředí pro tradiční výrobce z EU. Cílem je aplikovat vývoj inovace do výroby strojů. Příprava projektu započala před mnoha lety a jedním z prvních úkolů bylo dobře připravit projekt, jak po stránce technické, tak po stránce provozní s ohledem na návratnost projektu v investiční, ale i provozně ekonomické oblasti. Cílem bylo najít a vyhodnotit v zemích EU optimální řešení vlastní výroby, ale i organizaci prodeje a marketingu. Porovnat jednotlivé výrobce, jejich způsob výroby, distribuce a struktury řízení s ohledem na kvalitu řízení. Po vyhodnocení navrhnout a případně optimalizovat projekt na podmínky v ČR a dalších zemích. Stanovit optimální cenovou politiku pro realizaci prodeje, ale i montáže strojů. Pokusit se najít cestu pro prosazování projektu a jeho rozjezdu. Stanovit osu realizace projektu a připravit ekonomicko-provozní koncept celé realizace. Dalším cílem je vytvářet a realizovat standardy v dané oblasti tak, aby jiní, kteří budou nepochybně následovat náš příklad, museli naše standardy překonávat, a tím měli ztíženou situaci, jak ve vlastním plánování, tak v i realizaci. Cílem projektu není realizovat obrovské objemy strojů, ale vytvořit špičkový provoz s menší až střední produkcí s orientací na inovace a nadstandardní kvalitu při zachování rozumné cenové hladiny. Vybudovat podnik, včetně inovačního střediska a střediska technologií, kde se budou realizovat nejnovější technologie a postupy, které budou jednou uznávány, jako základní technologické a ekonomicko-provozní parametry pro další zájemce o tyto technologie. Z těchto důvodů bude navazována i spolupráce zejména s vysokoškolskými zařízeními a v týmu budou zařazeni

7 i studenti a jejich profesoři. V rámci projektu bude navazována spolupráce i s dalšími firmami ze zemí EU, jak po rovině dodavatelů, tak i po rovině zpracování odpadů a využívání technologií. Tím bude zajištěno i rozšíření činnosti v rámci programu Zelené stroje o další související činnosti. V Centru budou soustřeďovány ve spolupráci s dalšími firmami ukázky jednotlivých řešení týkajících se odpadů tak, aby zájemce, který přijde do Centra, mohl nejen vidět jednotlivé technologie, ale mohl se seznámit i s jednotlivými řešeními daného problému. V praxi to bude fungovat tak, že zákazník přijde s problémem a pracovníci střediska mu po konzultaci vyhledají řešení, které bude řešit jeho problém. A to, jak v rámci EU, tak i jinde mimo Evropu. Navrhnou optimální řešení a konkrétního dodavatele požadované technologie. Centrum, na přání zákazníka, dodá požadovanou technologii. Pokud to bude možné, připraví Centrum vývoje dokumentaci řešení, aby zákazník nemusel dovážet technologie ze zahraničí, ale technologie se vyrobila v rámci našich dodavatelů v ČR. Tím zákazník ušetří nemalé finanční prostředky. Zákazníci budou mít v rámci Centra i možnost využití architektonického atelieru, kde bude možnost řešit i dané problémy zákazníků. V Centru budou již předpřipravena standardní řešení modelové situace pro jednotlivá odvětví, jako zpracování odpadů TKO, bioodpadů, třídící linky, možnost využití odpadů na druhotné suroviny, komplexní řešení městských kompostáren, zpracování kalů ČOV a další technologie. V Centru se budou pořádat jednotlivé akce, kde se bude seznamovat široká veřejnost s novými trendy a možnostmi při nakládání s odpady. Do Centra budou zváni i jednotliví zástupci firem, aby zde prezentovali své výrobky a nabídky řešení problémů s odpady. Zákazník Centra bude mít možnost na jednom místě se seznámit s technologiemi. Nebude muset nic složitě vyhledávat a bude mít možnost plného servisu. Veškeré problémy bude řešit na jednom pracovišti a vždy dostane korektní a nezkreslené informace a optimální nabídku řešení. Vývoj a inovace v rámci střediska vývoje a aplikovaného výzkumu V části vývoje Centra budou používány nejmodernější systémy pro konstrukce strojů včetně 3D technologií. Inovační centrum bude úzce spolupracovat s technickými univerzitami, jak v západočeském kraji, tak v rámci celé ČR. Většina pracovníků v Centru budou čerství absolventi, nebo frekventanti závěrečných ročníků nejen univerzit, ale i středních škol. Velký prostor zde bude vyčleněn i pro zapojení invalidních spoluobčanů. Celé Centrum bude koncipováno, jako bezbariérové a uzpůsobeno i invalidním pracovníkům. Vývojové centrum bude v budoucnu tvořit technická část a pracoviště konstrukce, kde budou zastoupeny technické obory vývoje strojů a ekologicko-inovační část, kde budou soustřeďovány nejlepší technologie pro zpracování bioodpadů a biotechnologií. Dále v Centru bude vytvořen atelier pro design strojů a atelier architektů pro výstavbu návrhů budoucích středisek v příměstských aglomeracích. Velikou předností takto koncipovaného vývojového centra je skutečnost, že se jedná o spojení s montážní halou s možností převést vybrané projekty do komerčního využití. Některé projekty se budou realizovat přímo pro zákazníky, dle zadání od zákazníka, a tím řešit konkrétní situace a přání zákazníků. Konstrukční Centrum bude dále pracovat na projektech, které má společnost rozpracované a bude připravovat další koncepty rozvoje společnosti. Soustředění se na mladé pracovníky a absolventy je pro společnost prvořadým cílem a jsme přesvědčeni, že možnost realizace vlastních návrhů technologií a designu, bude dostatečná motivace pro absolventy a vývojové pracovníky. Ve skutečnosti uvidí vlastní výsledky v praxi. Samostatnou kapitolou života Centra bude vývoj strojů, které budou dodávány od jiných subjektů pro naši společnost. Tím, že Centrum bude špičkově vybaveno, bude moci realizovat i další zakázky, a tím vytvářet příznivý ekonomický výsledek. Centrum bude vybaveno špičkovou technikou od IBM a dalšími technologiemi, které nejsou zcela běžně k dispozici na školách. Společnost bude, mj. využívat systém Rapid Prototyping. V rámci Centra bude i unikátní řešení prototypové haly a pracoviště, kde se budou realizovat některé prototypy a ověřování vývoje a výzkumu v praxi. Bude se jednat o aplikovaný vývoj. Centrum vývoje a inovací se bude svou činností zaměřovat do oblastí, jako jsou informační služby o technologiích z oborů zpracování odpadů, nejen pro širokou veřejnost, ale i pro zájemce z řad měst a obcí. Zavedením vývoje a inovace s následnou produkcí českých strojů v programu Zelené stroje, budeme splňovat ta nejpřísnější kritéria v rámci norem EU. Díky ceně a nabídce souvisejících efektivních služeb (servis, atp.), bychom měli být bezkonkurenční na trhu.

8 Netajíme se tím, že našim cílem je postupně vytlačit chaotický prodej západní techniky na území střední Evropy a Ruska, a to, jak zmíněnou cenovou politikou, tak variabilním provedením strojů. Od nejjednodušších variant, až po náročné stroje pro velké výkony zpracování bioodpadů a dalšího víceúčelového využití v rámci poskytovaných služeb. Skutečností je, že rozsáhlý vývoj strojů je v souladu s předpisy a rozvojem zákonů o nakládání s odpady v rámci EU. Tím je zaručen odbyt strojů na mnoho let dopředu. V rámci bývalého RVHP není jediný srovnatelný výrobce. Program konstrukce Cíl programu Konstrukce (A) pevnost a životnost, zde jsou zahrnuty úkoly navazující a rozvíjející popis chování materiálů z pohledu statické pevnosti, únavy, či hodnocení životnosti nových technologií, a tím zvýšení ekonomicko-provozních nákladů. Další oblastí je pevnost optimalizace, která bude rozvíjet optimalizační metody návrhu konstrukce, tak aby mohly být výrobě poskytnuty účinné nástroje pro vývoj maximálně hmotnostně úsporných konstrukcí. Jako první úkol byla zařazena problematika bezpečnosti, zaměřená na popis chování celých konstrukcí, či částí při provozu strojů. Cíl programu Konstrukce (B) je zaměřen na moderní technologie výroby. Jedná se zvláště o aplikaci kompozitních materiálů a nízko-nákladových technologií, tj. bezautoklávových technologií do výroby strojů a užitých části. Další částí je ochrana před vlivy prostředí, ochrana životního prostředí a likvidace zbytků z výroby při využití těchto technologií. Velmi moderním směrem je výzkum materiálů kompozit-kov. Oblastí zájmu je technologie třecího bodu, kdy se uvažuje o náhradě klasických ocelí za kompozitní materiály v oblasti rychle opotřebovatelných dílů, jako jsou řezací a drtící díly na jednotlivých strojích. Ukazuje se, že tato technologie dokáže ušetřit až 20% hmotnosti konstrukce a mohla by se stát velmi atraktivní vzhledem k ekonomice provozu strojů. Zejména s ohledem na vysokou pevnost a odolnost materiálů, a tím snížení provozních nákladů. Dalším cílem vývoje je zaměření na pohonné jednotky jednotlivých strojů Jednotlivé úkoly budou řešit problematiku snižování nákladů spotřeby a náhradu tradičních pohonných hmot alternativními zdroji. Hlavním cílem je úprava pohonných jednotek na řepkový olej a plyn, s využitím obtokových filtrů a využití ekologicky čistějších a bezpečnějších pohonných jednotek. Pro zvýšení konečné efektivnosti výrobku a vývoje systému bude v rámci Centra založeno designové pracoviště, studio designu strojů a technologií. Prototypové pracoviště bude vytvářet základ vývoje aplikovaných technologií a bude svým zaměřením tvořit základní kámen pro přípravu aplikace vývoje do výrobní spolupráce Centra a společnostní klientely. Pracoviště soustředí nejmodernější technologie výroby prototypů a přípravy vlastní výroby u jednotlivých technologií a programů. Pracoviště bude dle konstrukčních podkladů vývoje realizovat funkční prototypy a ověřovat funkčnost provádět testování, ale i technologické prověření výroby jednotlivých systémů a strojů. Pracoviště bude v základě využívat modelové počítačové simulace a výrobu dílů v 3D rozměrech, a to v plné funkčnosti. Dále provádět modelové zátěžové testy a diagnostiku zátěží strojů. Konečnou fází bude výroba vybraných prototypů a příprava výroby po technologické stránce. Využití technologií Rapid Prototyping Rapid Prototyping (RP) v zásadě slouží k co nejrychlejší tvorbě prototypů a modelů (nástroje, prototypové formy, atd.). Vyvíjí se již od osmdesátých let, kdy vznikla metoda stereolitografie. Nyní se tvorba modelů

9 a prototypů (prezentačních i funkčních) směřuje především do oblasti výroby forem a nástrojů. Na významu nabývá také oblast koncepčního konstruování, kdy se ověřují definované vlastnosti budoucího výrobku. Ve specifických případech se modely vybudované pomocí RP využívají k simulacím, nebo různým typům zkoušek (obtékání, namáhání, atd.). Velké úsilí je věnováno zdokonalení softwarových i hardwarových technologií, které by umožnily provádět celý vývojový proces výrobku na digitálním modelu přímo v CAD systému (vizualizace, rendrování, virtuální realita, MKP, dynamické analýzy, apod.). Ukazuje se ovšem, že potřebou současných designérů a konstruktérů je pracovat spíše s modelem fyzickým, u kterého se dá snadněji měnit design, odstraňovat případné chyby. Kontrolovat smontovatelnost, opravitelnost, ergonomii, nebo provádět funkční zkoušky. Všechny tyto výhody fyzického modelu mají za následek zrychlení celého procesu vývoje výrobku. Výroba modelů a prototypů klasickými technologiemi je ale velmi náročná a zdlouhavá. Jako nejvhodnější cesta splňující většinu požadavků konstruktéra se jeví RP, což je technologie rychlá a umožňuje přímou vazbu na vývojové prostředí, tedy na CAD/CAM systém. Přednosti metod RP se využijí nejen v automobilovém, leteckém a elektrotechnickém průmyslu, ale i ve výrobě spotřebního zboží. Ve všech oblastech se docílilo zkrácení vývojových časů, snížení nákladů a zvýšení kvality výrobku. Nejlepší výsledky v ušetřeném čase dosahují metody RP při aplikaci ve vývoji celých montážních skupin. V kombinaci s metodami přesného lití kovů poskytují metody RP možnost rychlejší a levnější výroby kovových funkčních modelů a prototypů. U náročných výrobků na funkci, vzhled, nebo ergonomii se zhotovuje model budoucího výrobku metodou rapid prototyping. Tyto technologie umožňují fyzicky zhotovit podle předlohy z počítače skutečný model budoucího výrobku. Jedná se o výrobu několika reálných kusů prototypů speciálními technologiemi (stereolitografie, CNC obrábění, 3D printing atd.). Zvolená technologie výroby modelu určuje, jestli se bude jednat pouze o model, který je reálný, ale nemá fyzikální vlastnosti skutečného výrobku, nebo se vyrobí skutečná replika se všemi parametry budoucího produktu. Rapid prototyping umožňuje ještě před výrobou finančně náročné ocelové formy pro vstřikování, nebo vyfukování (většinou se nedá dodatečně upravovat), pečlivě posoudit, otestovat i ohmatat výrobek. Tento postup současně dává možnost klientovi otestovat reakci trhu na připravovaný výrobek. Odpadá tím riziko marketingového neúspěchu z důvodů vzhledu, dodatečného odhalení funkčních vad apod., až po zahájení sériové výroby, kdy je investováno do formy v řádu stovek tisíc a jsou zhotoveny velké série výrobků. Digitální model Metody RP jsou dalším článkem v dlouhém řetězci vytváření a modifikací dat týkajících se daného výrobku. První fáze začíná zkonstruováním nákresu výrobku v některém z CAD programů, pokud možno už odtud by měly být informace o geometrii ve 3D souřadnicích. Dále se data použijí pro různé analýzy, jako je metoda MKP pro pevnostní analýzu, software vyšetřující kinematické a dynamické závislosti, atp. Z těchto programů vyjdou úplná a správná data o výrobku, která se dále mohou poslat, buď do CNC obráběcích center, odkud dostaneme hotový fyzický model, nebo s nimi můžeme vstoupit do technologie RP. V moderních společnostech nad celým výrobním řetězcem bdí navíc ještě systém správy dat PDM (Product Data Management). Aby mohl být fyzicky model vytvořen, musí vstupní data nést úplné informace o geometrii tělesa. Ideálním případem je popis objektu pomocí objemových entit. Použitím speciálních softwarových nástrojů, lze přepracovat i data z 2D CAD systémů.

10 V další fázi jsou data o objektu aproximována pomocí trojúhelníků (triangulace). Parametry triangulace ovlivňují výslednou přesnost modelu a lze je nastavit. První volitelnou hodnotou je Chord Height, což je maximální přípustná tangenciální chyba v mm. Druhým parametrem je Angle Control, který určuje maximální přípustný úhel mezi dvěma trojúhelníky. Dalším krokem je převedení dat do formátu STL (standardní formát dat pro RP). Většina moderních CAD/ CAM systémů nabízí uložení dat do tohoto formátu. Data jsou dále zpracována speciálním softwarem dodávaným se systémy pro RP, který speciálním výpočtovým postupem rozloží 3D geometrii na jednotlivé příčné řezy definované výšky (Slicen, SLI formát). Obvyklá výška vrstev je 0,1 až 0,2 mm. S takovým softwarem je možné vykonávat ještě celou řadu pomocných operací, jako např. stanovení měřítka rozměrů součásti, zkoušení a oprava chybných STL dat, nebo navržení podpůrné konstrukce (vyžaduje např. Stereolitografie z důvodů pozdějšího oddělení součástky od nosné desky, nebo podepření a fixaci součástky v průběhu procesu vytváření modelu). Údaje o takto vytvořených řezech jsou přímo odeslány do výrobního zařízení. Inovační centrum bude díky těmto technologiím na nejvyšší úrovni a doba provádění jednotlivých operací bude zkrácena na minimum. Možností výroby prototypů dílů v příslušném měřítku a možností okamžité funkční aplikovatelnosti dílů se dosahuje nejvyšší efektivita navrhování dílů. Využití a vytvoření pracoviště zpětného inženýrství v rámci Vývojového a inovačního centra WRT.cz Též reverzní inženýrství (z angl. Reverse Engineering, RE) je označení pro proces, jehož cílem je odkrýt princip fungování zkoumaného předmětu (např. mechanického zařízení, nebo počítačového programu), většinou za účelem sestrojení ekvivalentního předmětu, který ale není kopií originálu (zejména neporušuje autorské právo). Mezi obvyklé postupy RE patří měření a analýza struktury předlohy (dekompozice) a zkoumání vnitřních vztahů částí systému. Výstupem RE je obnovení návrhu (či jen dokumentace), které může být podkladem k vylepšení designu, nebo např. k bezpečnostnímu auditu. Aby dnešní konstruktéři mohli reagovat na rychlé tempo konkurence, musí být schopní přesně zpracovat jakékoliv zpětné změny v konstrukčním procesu. Asociativita produktu SURFCAM s produktem SolidWorks poskytuje právě tuto možnost pro udržení rychlého tempa. Když jsou dráhy nástroje v SURFCAMu ovlivněny změnou modelu v SolidWorksu, SURFCAM automaticky rozpozná změnu a určí, které dráhy nástroje musí být obnoveny. Tento proces je přímý a pomůže uživatelům produktu SURFCAM být konkurenceschopnými ve výrobním průmyslu. Cíle programu Soustředit vývojové kapacity ve vědeckých disciplinách a zajistit jejich orientaci na nové progresivní technologie. Plnit program vývojových prací s propojováním jednotlivých oborů Centra, zajistit řešení složitých komplexních problémů. Navazovat a propojovat program prací Centra s dalšími Centry a výzkumnými programy. Vývoj nových českých technologií pro zpracování bioodpadu, využití obnovitelných zdrojů a příprava výrobních programů pro malé a střední firmy. Příprava a realizace nových technických řešení v oblasti odpadů. Zvýšení efektivity zpracování odpadu v oblasti živnostenského podnikání a odpadů MBZO. Vytvořit nové specializované vývojové Centrum pro aplikovaný výzkum technologií odpadových programů za využití spolupráce s technickými univerzitami a dalšími odbornými pracovišti v rámci EU. Rozvíjet domácí i mezinárodní spolupráci a vytvářet podmínky pro napojení na mezinárodní výzkumné programy.

11 Soustavně zvyšovat odbornost pracovníků Centra a zajišťovat postupné dovybavení jednotlivých pracovišť. Realizace prototypového pracoviště, včetně zkušebního polygonu pro provozní zkoušky technologií. Zajištění přenosu výsledků výzkumu a vývoje k výrobcům a zabezpečení zpětné vazby na Centrum WRT.cz. Dodržení širokého spektra vyhledávacího výzkumu, na který nemá průmysl kapacity. Širší zapojení malých a středních podniků do spolupráce ve výzkumu a pomoc s vlastním vývojem. Udržení zájmu mladých lidí o vědeckovýzkumnou práci zapojením do konkrétních projektů. Získání a udržení si pověsti špičkového pracoviště nejen v ČR, ale rozšířit ji i do zahraničí. Rozvoj mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodních projektů a napomoci tak vzniku nových kontraktů. Kvalitní a rovnocenná spolupráce na zahraničních projektech v rámci výzkumu EU. Finálním efektem existence a činnosti Centra je snaha o dosažení evropské úrovně znalostí (studiem, výzkumem a spoluprací na projektech EU), a takto získané know-how předávat výrobním podnikům v rámci spolupráce na realizačních projektech. Snahou je prosadit se na určitém segmentu výzkumu a vývoje jednotlivých technologií, který bude nadále rozvíjen. Ne nevýznamným přínosem Centra by také mělo být postupné zavádění nových moderních přístupů a technologií. Cílem je pak příprava podkladů pro posouzení možného zavedení v rámci aplikace technologií v ČR, ale i jiných zemí. Výchovné cíle Využívat a rozvíjet vědecké zkušenosti mladých talentovaných spolupracovníků, při řešení projektů. Provádět individuální výběr mladých talentovaných pracovníků z řad studentů a absolventů a zapojovat je do řešení výzkumných úkolů formou doktorského studia. Zajišťovat ve spolupráci s fakultami a katedrami odbornou náplň a vysokou úroveň doktorského studia. Zapojení absolventů středních škol a odborných učilišť do spolupráce s Centrem a využit potenciál a myšlení těchto lidí, budoucích potenciálních absolventů VŠ. Nabízet uplatnění absolventům středních škol na programech vývoje, ale i aplikovaných technologií v rámci programu Zelené stroje. Centrum se nebude zaměřovat jen na zkušené pracovníky, ale zejména na čerstvé absolventy, o které nemají podniky valný zájem pro jejich nedostatečnou praxi. Tím bude těmto absolventům umožněn přístup, jak k prvnímu zaměstnání, tak k získávání praxe, seznámení s poznatky kolem problematiky ekologických témat a rozvinutí vlastních osobností. Umožnit začínajícím absolventům pracovat s nejnovějšími technologiemi, nejen v oblasti konstrukcí, ale i při realizaci prototypů technologií a ověřování si znalostí na konkrétních modelových situacích, s možností aplikace do vlastních výrobních procesů. Aplikovat důvěru v reálném prostředí vůči mladým spolupracovníkům, umožnit volný přístup k informacím a realizovat vlastní tvůrčí myšlení jednotlivců. Možnost realizace na jednotlivých úkolech vývoje a inovací bude částečně zaměřen na invalidní absolventy, kterým se Centrum bude snažit vytvářet optimální podmínky. Jedním z úkolů Centra je zapojení mladých absolventek strojních ekonomických oborů, které jsou dnes přehlíženy a mnohdy neprávem považovány za neperspektivní. V rámci činnosti Centra se odzkouší a aplikuje program domácí pracoviště. Tento program bude zaměřen na perspektivní lidi, kteří nemohou pravidelně dojíždět na pracoviště, ale mají zájem pracovat a podílet se na spolupráci s naším Centrem. 9

12 Inovační cíle prvních 3 let Být zdrojem poznatků a inovačních podnětů potřebných k vývoji nových netradičních technologií pro velké, střední i malé podniky. Přispět k rozvoji regionálních potřeb města a obcí, ve vztahu na legislativní procesy v rámci EU. Být součástí zázemí pro výzkumnou a vývojovou podporu investic v regionu. Podílet se na zajištění přenosu nových výzkumných poznatků do výrobních společností. Soustřeďovat informace z oboru odpadů, vytvořit knihovnu informací o technologiích zpracování odpadů v rámci EU a dalších zemí. Využití snižování MBZO a vývoj technologií. Zavést výrobu technologií strojů zpracování MBZO v rámci ČR. Zaměření na ekonomické aspekty vývoje. Cílem je přesněji popsat metodiky kalkulace nákladů na zpracování odpadů a hodnocení ekonomičnosti a návratnosti vložených prostředků do jednotlivých technologií, vyvíjených v Centru WRT.cz. Analýzu ekonomicko-provozních podmínek již užívaných technologií v rámci ČR, ale i srovnání a analýzu užitých technologií v rámci EU. S aplikovaným výstupem pro soukromou klientelu, ale i státní správu, a tím využití nejnovějších poznatků. Součástí tohoto úkolu je i řešení aplikace legislativních podmínek v oblasti předpisů nově vytvářených a požadovaných v rámci EU, včetně vlastnictví výsledků výzkumu a patentování, kterému doposud nebyl přikládán dostatečný význam. Designerská a konstrukční vize budoucnosti a řešení některých dílčích úkolů v rámci vývoje a inovací společnosti WRT.cz Téma stroje pro zpracování bioodpadů: Hledání nových způsobů: 1. Využití nových energetických zdrojů pohonu v rámci změny pohonných médií motoru. 2. Připravit podmínky využití programu vypěstuj a jezdi. 3. Využití nových konstrukčních hmot pro stavbu strojů. 4. Provedení pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy, včetně příslušenství. 5. Provedení a uspořádání světel, prostupů chlazení, blatníků, závaží. 6. Uspořádání pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy. 7. Informačního, řídícího a komunikačního systému pro dálkové ovládání stroje. 8. Komplexní ovládání a kontrolování řídících, pracovních a pomocných činností. 9. Bezpečnosti, hygieny a ergonomie pracovních, dopravních a servisních míst. 10. Agregace s budoucími stroji zejména s využitím jednotných pohonných jednotek. 11. Zemědělského podnikání a organizace zemědělských prací. 12. Tvarového řešení, barevnosti, označení, dělení hmot a ploch. 13. Výroby dílů, montáže celků. 14. Prezentace a prodeje zemědělských překopávačů a techniky nové řady. 15. Provedení pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy, včetně příslušenství. 16. Uspořádání pohonné, převodové, pojezdové a pracovní soustavy na jednotlivých strojích. 17. Umístění motoru, umístění kabiny. 18. Řešení systému box - stavebnicový systém stroje. 19. Provedení a uspořádání světel, prostupů chlazení. 20. Řízení, ovládání a kontrolování pracovních a pomocných činností bezpečnosti, hygieny a ergonomie pracovních dopravních a servisních míst. 10

13 21. Prezentace prodeje. 22. Stavební, tvarové a funkční navázání výklopné kapotáže na ostatní funkční a stavební celky strojů, s ohledem na výrobu vlastních dílů. 23. Bezpečnostní, hygienické a ergonomické požadavky na montáž, provoz a servis na strojích. 24. Funkčnost pohonné, pojezdové a pracovní soustavy strojů s příslušenstvím. 25. Marketingové, ekonomické požadavky na provoz strojů. 26. Vlastního výklopného mechanismu. 27. Plastových dílů, prostupných mřížek a těsnění karpotáže. 28. Samovýklopné, uzavírací a uzamykaní soustavy. 29. Vyztužovací soustavy kapotáží zástavby světlometů. 30. Optimalizace uložení kabiny, s ohledem na přenos vibrací ze známých rozměrových, hmotových a materiálových parametrů ve 3D datech a statických a dynamických charakteristik silentbloků. 31. Rozbor stávající situace již řešených využití u konkurence, ve vztahu navrhnutých řešení společností WRT. cz. 32. Vyhodnocení výsledků. 33. Příprava reálné výroby v podmínkách ČR. O společnosti SolidWorks a Surfware, Inc.Corporation, jako hlavním dodavatelem softwaru pro WRT.cz Společnost SolidWorks Corporation vyvíjí software pro strojní konstrukci, analýzy a zprávu dat. Tato společnost je dodavatelem 3D strojního konstrukčního systému pro významný trh. Produkt SolidWorks je významný na průmyslovém trhu počtem uživatelů ve výrobě, spokojeností uživatelů a výnosem. (www.solidworks.com.) Společnost Surfware Inc je dodavatelem CAD/CAM systému SURFCAM, který je navržen pro operační systém Microsoft Windows. Systém SURFCAM umožňuje snadné 2 5 osé CNC frézování, soustružení, řezání drátem EDM, laserem, plasmou a vodním paprskem. Technologové, konstruktéři a inženýři po celým světě používají systém SURFCAM pro 2D a 3D modelování, modelování ploch, reverzní inženýrství, výrobu modelů, prototypů forem a strojírenství. V rámci projektu Zelené stroje se počítá s dalšími aktivitami. Tyto obchodní aktivity umožňuje rozsah Centra a dostatečné volné plochy. Jako doprovodné aktivity bude program prodeje nakladačů a pásových podvozků v zastoupení italské firmy, včetně náhradních dílů. Společnost vyvíjí dálkově ovládanou pásovou plošinu pro energetiku a další odvětví. Obchodní činnost rozšíří záběr společnosti, ale samozřejmě i její finanční obrat. Firma řeší ve spolupráci s německou firmou úpravu motorových jednotek na ekologické verze a bude jako jediná v Evropě nabízet provedení strojů s čistě ekologickým pohonem. Jsme názoru, že pro mnohé tradiční výrobce v zemích EU to bude šok. Jako jediní budeme nabízet stroje, které budou poháněny odpadem, a tím budou mít minimální náklady na provoz. Tyto technologie, a jejich využití v rámci techniky na zpracování odpadů jsou zcela unikátním řešením. S využitím nanotechnologií jde o velice pokrokový systém. Struktura montáže, vývoje a inovací Základním modelem pro vlastní montáž strojů je již odzkoušený a aplikovaný systém používaný v zemích EU při výrobě strojů mnoha oborů. Vlastní výroba jednotlivých dílů je realizována na základě smluvních vztahů mezi montážní společností a dodavateli jednotlivých dílů. Veškeré díly jednotlivých strojů jsou vyráběny mimo montážní halu a jsou dodávány dle aktuální potřeby montážního provozu a momentální montáže. Po dokončení výrobní dokumentace jsou jednotlivé stroje rozděleny do bloků tak, aby se daly 11

14 zadat jednotlivým výrobcům, ale zároveň jednotliví výrobci neznali celek. Tento systém dodavatelských vztahů zaručí základní ochranu proti konkurenci a kopírování dokumentací. Na jednotlivé stroje budou vždy objednány díly tak, aby jejich dodávky byly dodány dle časového harmonogramu montáže. Vlastní provedení dílů bude již v konečných povrchových úpravách a budou transportně baleny. Ve zkušebním a dokončovacím provozu se budou jednotlivé díly od dodavatelů montovat do celků. V rámci kompletace na závodě se budou montovat hydraulické a elektrické systémy, oživovat stroje a provádět předprodejní servis. Na montážní hale se bude kompletně připravovat prodej strojů dle zákazníků. Hotové stroje projdou zkouškou na sucho a budou předány prodejnímu týmu (středisku). Z tohoto střediska budou již expedovány zákazníkům. Na prodejním středisku budou před prodejem evidovány veškeré technické parametry strojů a technologií, jako výrobní čísla, provedení stroje, druh stroje, dále informace o zákazníkovi. Ke každému stroji bude zhotovena fotodokumentace a videozáznam. Veškeré údaje budou evidovány na DVD discích a uloženy pod evidenčním číslem. Tímto navrženým systémem se významně ušetří prostředky v montáži a na vlastním provozu nebudou zbytečně vytvářeny zásoby dílů. Ve skutečnosti tím, že na montážním provozu se nebude nic vyrábět, nebude tento provoz zatěžovat své okolí nadměrným hlukem a nebude znečišťovat své okolí. V rámci provozu bude extrémně kladen důraz na čistotu montáže a čistotu celého provozu. Provoz bude jednosměnný a nárazově dvousměnný, dle potřeb a množství montáží. Členění společnosti WRT.cz dle významu a struktury 1. Valná hromada. 2. Představenstvo společnosti dozorčí rada. 3. Předseda představenstva. 4. Ředitel společnosti. 5. Ekonomické oddělení. 6. Právní oddělení plus patentové oddělení. 7. Oddělení prodeje technologií. 8. Oddělení zastoupení a řízení poboček. Vývojové a inovační centrum WRT.cz Vedoucí Vývojového a inovačního centra. Koordinátor vývoje. Příprava a aplikace vývoje a inovací na realizaci v rámci výroby WRT.cz. Konstrukční oddělení. Atelier designu. Konzultační a informační oddělení v rámci inovačního centra pro veřejný sektor v oblasti ekologických technologií. Školicí a informační oddělení na nové technologie, pro veřejný sektor. Oddělení vyhledávání talentů (inkubátor), konzultační Centrum pro studenty a žáky středních škol. Příprava výroby prototypu technolog. Oddělení spolupráce s firmami z oboru ekologických technologií, včetně zahraničních kontaktů. Propagační oddělení. Oddělení marketingu společnosti. 12

15 Prototypová a vývojová hala, montáž strojů a technologií Tato hala bude sloužit zejména na přípravu výroby prototypu konkrétních technologií navrhnutých ve vývojovém a inovačním centru WRT.cz. Vedoucí montáže a prototypové haly. Ekonomicko-technologické oddělení prototypů. Technolog montáže, příprava postupů montáže technologií. Koordinátoři dílů prototypů. Příprava montáže prototypů. Kooperační oddělení dodávek dílů. Mistr montážních skupin. Montážní skupina prototypů. Zkušební oddělení technologií a prototypů. Kontrolní oddělení výstupu, koordinátoři vývoje a konstrukce, předání technologií do výroby. Realizace technologií a zařazení do programu Zelené stroje Zkušební a dokončovací hala se servisním oddělením strojů Na základě vývoje a aplikace inovací na středisku prototypů, budou vybrané projekty zařazeny do výroby společnosti WRT.cz. Pracovníci budou rozděleni do jasně definovaných skupin s vlastním vedoucím skupiny (parťákem). Vedoucí skupiny bude přidělovat jednotlivým pracovníkům úkoly a bude zodpovědný za jejich plnění. Tento vedoucí skupiny se aktivně zúčastňuje vlastních prací. Jednu uzavřenou skupinu bude tvořit 5 až 6 pracovníků a budou mít jasně specifikováno, dle typu stroje, okruh prací, které budou na stroji provádět. Podle určené skladby v úkolu pro skupinu, bude tato skupina složena z jednotlivých pracovníků a profesí, souvisejících s danou skupinou montovaných dílů. Tím, že budou skupiny převážně montovat na jednotlivých strojích stejné skupiny dílů, je předpoklad, že po přechodném období bude výrobní proces maximálně optimalizován a bude dosaženo odpovídající produktivity práce. Veškeré montážní skupiny budou spadat pod hlavního mistra montáže strojů. K montážním partám bude přidělen jeden technik dodávek dílů. Tento pracovník bude mít přímou zodpovědnost za dodávky jednotlivých dílů tak, aby montáž probíhala kontinuálně a montážní dělníci neměli prostoj vinou nedostatku dílů. Pracovník zajištující díly, bude přímo finančně závislý na činnosti montážní skupiny a vedoucí skupiny bude zodpovědný za časový harmonogram montáže. V rámci tohoto provozu bude vytvořeno servisní Centrum pro servis strojů a technologií dodávaných společností WRT.cz, veškerý servis budoucích zákazníků bude společnost zajišťovat z vlastních zdrojů a dále zejména na zastoupeních mimo republiku, bude servis koordinován se smluvními partnery jednotlivých zemích. 13

16 Struktura pracovníků montáže Vedoucí šéfmontér Mistr montáže Technolog montáže Technici dodávek dílů Koordinátor dodávek Přebírací technik dodávek Montážní skupiny Kontrolní oddělení montáže Výstupní kontrola Servisní a prodejní Centrum Vedoucí servisu Oddělení náhradních dílů Servisní pracovníci terénní Koordinátoři servisu pro zastoupení Způsob získávání pracovníků Na veškeré THP pozice bude vypsáno výběrové řízení. Na pozice dělnických profesí bude prováděn nábor přes agentury a pracovní úřady. Bez jakékoliv výjimky bude posuzována schopnost vykonávat svěřenou pozici, včetně psychologických testů jednotlivých uchazečů, zejména na úrovni THP a mistrů. V dělnických profesích bude dalším kritériem odbornost, praxe, přizpůsobivost a práce v týmu. U profese koordinátor dílů uvažujeme o možnosti zaměstnat pracovníky se sníženou pracovní schopností. V každém montážním týmu bude rezervováno místo pro čerstvé absolventy učebního oboru. V oblasti získávání pracovníků se bude společnost významně orientovat na spolupráci s absolventy strojní fakulty v Plzni (Plzeňská univerzita), ale i dalšími univerzitami a středními školami v rámci ČR. V dělnických profesích, na odborné učiliště v kraji. Společnost připraví v rámci náboru i benefiční programy pro absolventy a učně vybraných profesí. Přínosem bude efektivní výchova pracovníků pro montážní závod, ale i možnost získání kvalitní pracovní síly v jednotlivých profesích. Přínosem bude i úspora nákladů v platové politice a možnost získání grantů a dotací na takto koncipované pracoviště. Spolupráce s vysokými technickými školami a výběr absolventů již na školách, bude jedinou cestou, jak si vychovávat odborníky pro budoucí rozvoj společnosti. Zejména Vývojové a inovační centrum WRT.cz, bude zajišťovat ve spolupráci s školami dobrou perspektivu pro budoucí potřeby společnosti. Marketingová strategie společnosti Do střední Evropy se stroje dovážejí, buď přímo (ojediněle), nebo prostřednictvím překupníků, což znamená, že jde o velmi chaotický a nekompaktní systém dodávek. Našim cílem je zavedení výroby a prodeje českých strojů, které splňují ta nejpřísnější kritéria v rámci norem EU a které budou díky ceně a nabídce souvisejících efektivních služeb (servis, atp.) bezkonkurenční na trhu! Naším cílem je postupně vytlačit chaotický prodej západní techniky na území střední Evropy a Ruska, a to, 14

17 jak zmíněnou cenovou politikou, tak provedením strojů od nejjednodušších variant, až po náročné stroje pro velké výkony v rámci zpracování bioodpadů a dalšího víceúčelového využití poskytovaných služeb a použití strojů. Vývojové a inovační centrum WRT.cz, bude jedním z mála zavedených systému, kde budou přímo v rámci společnosti WRT.cz, vytvářeny nové projekty. V rámci střediska vývoje, bude přímá spolupráce s dalšími firmami a institucemi, včetně vědeckých pracovišť. Akciová společnost bude v rámci propagace a marketingu věnovat mimořádnou péči prezentaci společnosti. Mimo spolupráci s profesionálními firmami v oblasti marketingu, společnost vytvoří postupně vlastní tým pro svou propagaci. V společnosti bude vytvořeno prodejní centrum technologií a školicí a předváděcí polygon, kde budou zájemcům předváděny jednotlivé technologie. I vlastní provoz společnosti bude výrazně ekologickoprovozně zaměřen a bude vždy a za každých okolností zdůrazňováno poslání společnosti pro ekologii. Do prodejního Centra, budou zváni odborníci z oboru a budou zde pořádány jednotlivé semináře a školení. V rámci marketingu společnost počítá s vytvořením jednotlivých zastoupení společnosti v okolních státech. Cílem je vytvoření dobré nástupní pozice v zemích, jako je Slovensko, Maďarsko, Polsko. Ve jmenovaných lokalitách by měly vzniknout, jak prodejní jednotky, tak servisní zastoupení a v budoucnu i montážní provozy. Naprosto záměrně se společnost nebude ze začátku orientovat na trhy a země, kde již jsou zastoupeni tradiční výrobci, jako je SRN, Rakousko apod. Jedno z prvních středisek v roce 2008 zřídíme ve Slovenské republice, a to, v Bratislavě. Pro centrální Slovensko a v Košicích pro východ Slovenska. Toto Centrum bude zároveň sloužit i jako nástupní místo pro Maďarsko a Ukrajinu. V přípravě těchto středisek jsme před podpisem smlouvy o zastoupení. Zejména na východě Slovenska máme velice dobrou pozici, na základě úzké spolupráce s tamní státní správou. V minulosti jsme zde již realizovali provoz na zpracování odpadů (bioreaktory). Na Slovensku je mnoho zájemců o spolupráci a i v oblasti dotační politiky je snazší získat financování. Od státní správy Slovenské republiky byla reálná nabídka o podpoře výstavby montážního závodu v oblasti východního Slovenska. Součástí přípravy projektu bylo ověření některých marketingových postupů pro prodej strojů a získávání zakázek. V propagačním plánu budou zahrnuty zejména předváděcí akce, ale i přímé služby pro jednotlivé zákazníky (města, obce). Již z vlastní zkušeností víme a máme prakticky ověřený postup při získávání zakázek, a to formou poskytnutí služby na zpracování odpadu, kde se zároveň zorganizuje předváděcí akce. Tam jsou zváni okolní starostové a další úředníci, kteří mají problematiku odpadů na úřadech na starosti. Jedním z výjimečných postupů je i příprava, kterou společnosti realizovala již při testech připravovaného programu Zelené stroje. Je to ucelený systém nabídky od realizace návrhů zpracovatelských míst, až po vlastní dodávky techniky. V praxi to bude znamenat a přinášet potenciálním zákazníkům takové výhody, že na jednom místě od nás získají návrh i realizaci vlastní stavby střediska zpracování bioodpadů, včetně dodávky strojů, zajištěného servisu, prodloužených záruk i poradenské činnosti. Jako jediná společnost na trhu v rámci ČR, budeme nabízet kompletní řešení bez nutnosti dovozů. Naše pobočky budou přizpůsobovat nabídky dle národních zvyklostí a možností dané země. Našimi zákazníky bude zejména státní správa, obce, města, ale i sdružení obcí a měst, kterým ze zákona vzniká povinnost se starat o zpracování bioodpadů. Dále díky univerzálnosti některých technologií se okruh našich zákazníku rozšíří na stavební a recyklační firmy a technické služby měst a obcí. Jedním z ověřených strojů, o který bude excelentní zájem, je stroj na recyklaci posypových materiálů pro zimní údržbu silnic. Dnes se dá říci, že již několik firem čeká na předvedení této linky a odbyt bude zajištěn. Již před dvěma lety jsme prototyp ověřili v testech a dnes je připraven stroj do výroby. 15

18 V rámci marketingu samozřejmě společnost vytvoří vlastní internetové stránky, domény jsou už zaregistrovány a bude se prezentovat na internetové síti v několika modifikacích. Bude vydána publikace, která se připravuje a bude se jednat o návod na využití techniky a zkušeností s přípravou projektu. Tato publikace bude v tištěné a elektronické podobě rozeslána všem obcím a odborům, které mají blízko k problematice životního prostředí, nebo mají přímo na starost danou oblast. V rámci podniku a společnosti bude vytvořen tým, který bude mít za úkol zejména získávání dotací a podpor pro stávající, ale i budoucí projekty. Bude napomáhat zákazníkům získávat dotační tituly a další podporu. Celková image společnosti bude postavena na jednotném barevném provedení, a to včetně poboček a prodejních středisek v jednotlivých zemích. Veškeré dění bude vždy podřizováno image ekologické společnosti, a to včetně detailů, od třídění odpadů v společnosti až po udržování úzkostlivého pořádku na montážních provozech. Jednou ze základních podmínek je, že z venkovního pohledu nesmí nikdo poznat, že se jedná o montážní halu, nebo nejaký výrobní provoz. Zaměstnanci včetně vedení budou k těmto cílům nekompromisně vedeni i za cenu velice razantních postihů. Cílem není se jen tvářit na oko, jako společnost s ekologickým zaměřením, ale i předvést praktické uplatnění. Samozřejmě výhodou je, že na vlastní montáži se jedná zejména o vývojové a inovační programy. Veškeré díly přijdou již finálně upravené a stroje se zde budou jen dovybavovat elektronikou, hydraulikou a čistými díly. Na montážní hale se budou stroje oživovat a provádět předprodejní zkoušky strojů. V této hale nebude docházet v podstatě k znečištění okolí a i dělníci budou nuceni vzhledem k prostředí dodržovat ustálené standardy postupů. Vlastní hala, jako celek, by měla sloužit i jako vzorový projekt, zejména s ohledem na skutečnost, že na území ČR a dalších bývalých zemí RVHP není jediná, takto koncipovaná společnost. Shrnutí plánu marketingu: Vytvoření marketing týmu. Dokončení průzkumu trhů. Příprava smluv pro jednotlivá zastoupení. Spolupráce s architektem haly. Založení vývojového střediska. Spolupráce s vysokými školami, středními odbornými učilišti atd. Provoz školícího střediska. Zakládání jednotlivých zastoupení. Internetová prezentace na webu. Spolupráce s odbornými časopisy. Rozvoj služeb v rámci propagace. Účast na veletrzích. Pořádání předváděcích akcí mimo ČR, v rámci zastoupení. Pořádání otevřených dnů na společnosti, pro občany a zástupce veřejné správy. Propagace a spolupráce se stavebními firmami. Corporate identity & corporate design. Grafické návrhy a jejich zpracováni / DTP. Promotion, propagace, zviditelněni společnosti, zaměření na určitý a cílový segment. 3D animace (reklamní spoty prezentace společnosti a výrobků). Spolupráce s profesionálními studii zabývající se marketingem. 16

19 Kooperace s dodavateli a výrobci: Optimalizace webových prezentaci. Tisk, výroba a aplikace velkoformátových tisků (billboardy, bannery, apod.). Orientační a prezentační systémy. Veletržní stánky a expozice. Budování zastoupení od roku 2008 do 2009 Česká republika Mateřský závod zastoupení Brno. Slovenská republika zastoupení Bratislava Košice. Maďarsko dvě zastoupení. Polsko tři zastoupení. Ukrajina jedno zastoupení. Další zastoupení se budou budovat postupně podle zájmu v SRN, Rakousku, Španělsku, Dánsku a Belgii. Jmenovaná zastoupení se budou budovat od roku 2009 do

20 19 WASTE RECYCLING TECHNOLOGY.cz a.s. Pod Zvonařkou 1/2317, Praha 2 IČO: Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering

NETME Centre New Technologies for Mechanical Engineering NETME Centre Petr Stehlík Brno, 11. 1. 2012 NETME Centre Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Technická 2896/2, 616 69 Brno Obsah Co je NETME Centre Náš cíl + Na čem stavíme Časová

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory

Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory Filtry MANN+HUMMEL pro kompresory MANN+HUMMEL filtry: spolehlivé a hospodárné Při výrobě stlačeného vzduchu velmi úzce spolupracují odlučovače oleje, které odstraňují olej ze vzduchu, se vzduchovými a

Více

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz

VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec. www.vuts.cz VÚTS, a.s. Centrum rozvoje strojírenského výzkumu Liberec www.vuts.cz Historický vývoj 1951 - založení společnosti (státní, posléze koncernový podnik) 1991 transformace na a.s. v první vlně kupónové privatizace

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH

ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH ZPRACOVÁNÍ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V REGIONECH A MIKROREGIONECH Petr Stehlík Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství NETME Centre Obsah Úvod Koncepční a komplexní

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů

Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Integrovaná soustava získávání energie využitím domácích obnovitelných a alternativních zdrojů Prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. Vysoké učení technické v Brně Ústav procesního a ekologického inženýrství Ing.

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s.

Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. Přínosy účasti v programu Eureka z pohledu rozvoje VÚTS, a.s. 1 PŘEDSTAVENÍ VÚTS, a.s. rok založení 1951 dlouholetá tradice ve výzkumu a vývoji strojů zpracovatelského průmyslu 187 zaměstnanců (120 ve

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS. Regionální provozy zpracování a využití odpadů pro rok 2016

Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS. Regionální provozy zpracování a využití odpadů pro rok 2016 Systém prefabrikace a realizace provozů kompostáren a BPS. Regionální provozy zpracování a využití odpadů pro rok 2016 Prefabrikovaný systém kompostáren a stanic BPS Firma dokončila vývoj prefabrikovaného

Více

Technik prodeje osobních automobilů (kód: M)

Technik prodeje osobních automobilů (kód: M) Technik prodeje osobních automobilů (kód: 23-122-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Prodejce motorových

Více

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace

Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost. Automatizace. Přesná manipulace. Robotické aplikace. Laserová integrace Individuální řešení průmyslových inovací a automatizace pro Vaší společnost Automatizace Přesná manipulace Robotické aplikace Laserová integrace Laserové mikro-obrábění O NÁS IMV Design je společnost specializující

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance

Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Jihomoravské inovační centrum Klastr Water Treatment Alliance Sekce 2: Inovace vedené firmou 4.5.2006 Ing. Radim Kocourek Co jsou inovace? Definice: "Inovace je obnova a rozšíření škály výrobků a služeb

Více

Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů. Sekce 2: Inovace vedené firmami 4. 5. 5. 2006

Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů. Sekce 2: Inovace vedené firmami 4. 5. 5. 2006 Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Sekce 2: Inovace vedené firmami 4. 5. 5. 2006 Ing. Ilona Karbanová Ing. Luboš Rozkošný Klastr technické plasty - PLASTICOR Fáze mapování (2 10/2005)

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7

Zadání chemicko-technologické specifikace zákazníkem požadovaného produktu technickému a výrobnímu útvaru 7 Inženýr chemie produktmanažer (kód: 28-020-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů (kód: 28) Týká se povolání: Inženýr chemie Kvalifikační

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem CAD Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu 3 Význam mechanických analýz

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl

Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Podpora rozvoje podnikatelských aktivit prostřednictvím Sektorového operačního programu Průmysl Zdeněk Lukáš, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Příprava České republiky na vstup do Evropské

Více

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení

PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení PLM řešení pro průmysl výroby strojů a strojního zařízení Silní v době krize investují a v současné době je vhodná doba na to, aby se firma věnovala optimalizaci vnitřních procesů a činností s cílem posílit

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov

Dokument ke kurzu. Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Dokument ke kurzu Název kurzu: Evropský Školící Program pro Energeticky Efektivní Renovace Starých Budov Pro projekt ETEROB 1 Kontrolní strana dokumentu Informace Země Poland Vlastník dokumentu/partner

Více

Mechanika s Inventorem

Mechanika s Inventorem Mechanika s Inventorem 1. Úvodní pojednání CAD data FEM výpočty Petr SCHILLING, autor přednášky Ing. Kateřina VLČKOVÁ, obsahová korekce Optimalizace Tomáš MATOVIČ, publikace 1 Obsah přednášky: Cíl projektu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát

Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Jak by měl být transformován sektor teplárenství a jakou roli by měl hrát Ing. Josef Novák Veolia Energie ČR, a.s. Pražské evropské energetické fórum 2016 Praha, 21. 4. 2016 Jak může Strategie pro vytápění

Více

Národní nanotechnologický

Národní nanotechnologický Národní nanotechnologický program (NNP) Zdůvodnění potřebnosti a přínosu NNP pro VaV i výrobu v oblasti nanotechnologií v České republice. 30. 3. 2010 Příprava NNP Příprava národního nanotechnologického

Více

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD

ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD STUDIJNÍ OBOR PRŮMYSLOVÝ DESIGN ZAVÁDĚNÍ ERGONOMICKÉHO SOFTWARU TECHNOMATIX JACK NA PRACOVIŠTĚ OPD Ukázky diplomových prací Dopravní technika Dana Rubínová Odbor průmyslového designu B2/ 214 tel.: +420

Více

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Strojírenský technik technolog (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Strojírenský technik technolog (kód: 23-105-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Strojírenský technik technolog

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300

Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Strana 1 ze 6 Zapsána v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 4412. IČO 44119054, DIČ CZ44119054 Bankovní spojení: ČSOB Zlín 130 358 502 / 0300 Úspěch původního výrobce zařízení Již v roce 1990 si divize Delphi

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek

Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek Regionální zastoupení Náš závazek ve 30 zemích Zákaznická řešení v oblasti ocelových trubek po celém světě. Toto vyjádření je podpořeno - ve více než 50 pobočkách

Více

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor.

Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii: Váš úspěch. Náš motor. Dunkermotoren HROMADNÁ DOPRAVA KOLEJOVÁ VOZIDLA Váš partner pro přesná, kompaktní a vysoce efektivní řešení pohybu. Naše kroky k synergii:» Rychlá dostupnost vzorků a prototypů» Kvalifikované systémy pro

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU

SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU SEKCE OCELOVÉ KONSTRUKCE SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ENERGETIKU EGE je skupina podniků působící na mezinárodním trhu, která se orientuje zejména na dodávky pro energetický průmysl. Holding EGE disponuje výhradně

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji

Seminář pro žadatele OPPS ČR-PR 2007 2013 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji Martin Radvan červen 2012 Kompetence MSK v oblasti podpory podnikání -Tvorba strategických dokumentů pro území kraje -Vyjednávání optimálních podmínek s ČR (EU)

Více

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje

Zeleno žlutá je odolná. Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Zeleno žlutá je odolná Filtry MANN-FILTER pro zemědělské stroje Stejná výkonnost jako první den Program výrobků MANN-FILTER pro zemědělské stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry Filtry

Více

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development

Ekodesignový projekt. Centrum inovací a rozvoje (CIR) Centre for Innovation and Development Ekodesignový projekt Centrum inovací a rozvoje (CIR) Ekodesign Centrum inovací a rozvoje (CIR) Vlastnosti a užitná hodnota každého je definována již v prvních fázích jejich vzniku. Při návrhu je nutné

Více

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě

Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Praha 14.10.2015 Ergonomie a stres Ergonomická optimalizace ve výrobě Anna Pilcová 1 Zaměstnanci představují největší potenciál firmy. Čím lépe pracují, tím lépe pracuje i firma. 2 Lidé nikoliv stroje

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT

METODICKÝ POKYN. Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT METODICKÝ POKYN Pro žadatele o dotaci na přípravu realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe z programu EFEKT Obsah 1. Úvod... 1 2. Zhodnocení investice... 1 3. Prvky kvalitního

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny?

ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? MBÚ + RDF CHCEME TO? ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24. dubna 2014 Jiřina Vyštejnová, Envifinance s.r.o. MBÚ nebo EVO? Obecné srovnávání MBÚ nebo EVO je zavádějící. Lze hodnotit

Více

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA

Marketing & průzkum trhu únor 2014. Pavlína Langerová, AUDICA únor 2014 Pavlína Langerová, AUDICA Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 co je to praktický marketing jak si udělat průzkum

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire

Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Abyste mohli dělat věci jinak, musíte je jinak i vidět Paul Allaire Projektově orientovaná výuka Ústav konstruování Odbor metodiky konstruování Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně

Více

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013

Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Budoucnost kohezní politiky po roce 2013 Pozice Řídícího orgánu OPPI JUDr. Ing. Břetislav Grégr Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů, MPO Co máme k dispozici Externí výstupy kolektivu okolo RNDr.

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut

16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut 16:30 17:00 příchod hostů 17:00 18:00 představení firem 18:00 19:00 networking raut JIC, zájmové sdružení právnických osob Brno, U Vodárny 2, PSČ 616 00 tel. +420 511 205 330 fax +420 541 143 011 e-mail

Více

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz

MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD. www.touax.cz MODULOVÁ ŘEŠENÍ PRO MALOOBCHOD www.touax.cz CHCETE ZÍSKAT NOVÉ ZÁKAZNÍKY RYCHLE A S NIŽŠÍMI NÁKLADY? OTEVŘETE SI RETAILOVÝ OBCHOD POSTAVENÝ MODULOVOU TECHNOLOGIÍ Víte, že v oblasti retailu (obchodu a stravování)

Více

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min

Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min www.almig.cz ŠROUBOVÉ KOMPRESORY Dopravní množství: 3.58 71.15 m 3 /min 2 INTELIGENTNĚ STLAČENÝ VZDUCH MADE IN GERMANY ALMiG KOMPRESORY s. r. o. je dceřiná společnost tradičního německého výrobce zařízení

Více

Zadání Bohatství Země 2016

Zadání Bohatství Země 2016 Zadání Bohatství Země 2016 Váš tým představuje těžařskou firmu, která vlastní průzkumné území na potenciálním ložisku štěrkopísků u Pohořelic, ve kterém se navíc nacházejí zajímavé obsahy platiny, niobu

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam

Výzkum potenciálu a možností komplexního využití hlubinných dolů po ukončení těžební činnosti, včetně tzv. aktivní konzervace důlních jam Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Český báňský úřad Adresa Kozí 4/ Kontaktní osoba Ing. Jan Macura Telefon 596 100

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Výrobní podnik při současných tržních podmínkách SPŠ a OA Uherský Brod, 2012 Osnova tématu: 1. Globální pohled na svět, společnost a ekonomiku

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Albín Hanák Tuřanka 115 CZ-627 00 Brno

Albín Hanák Tuřanka 115 CZ-627 00 Brno Carl Geringhoff Vertriebsgesellschaft mbh & Co. KG Porschestraße 8 59227 Ahlen (Westfalen) Deutschland Tél. +49 (0) 2382 9814-0 Fax +49 (0) 2382 9814-40 Internet www.geringhoff.de Courriel info@geringhoff.de

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Strana 2914 Sbírka zákonů č. 232 / 2015 Částka 96 232 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. srpna 2015 o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci Vláda nařizuje podle 3 odst. 7 a 4 odst. 9 zákona

Více

Elektrické stroje. pohony a komponenty

Elektrické stroje. pohony a komponenty Elektrické stroje pohony a komponenty Na základì 100leté zkušenosti s výrobou elektrických zaøízení aspiruje TES na pozici celosvìtovì preferovaného partnera v oblasti na míru šitých toèivých elektrických

Více

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE

ZKUŠENOST KVALITA TRADICE ZKUŠENOST KVALITA TRADICE STROJÍRENSKÁ VÝROBA KONKURENCESCHOPNOST ROZVOJ PODNIKU Hlavní činností a výrobním programem podniku VOP CZ je strojírenská výroba. Historie samostatné strojírenské výroby ve VOP

Více

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o.

Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Katalog vzdělávacích programů SMC Industrial Automation CZ s.r.o. Strana 1 Úvod Katalog vzdělávacích programů společnosti SMC obsahuje témata pokrývající znalosti pneumatických, elektropneumatických prvků

Více

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING

Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING Představení společnosti Concordia Consulting CONCORDIA CONSULTING JSME PORADCI V OBLASTI INOVACÍ A NOVÝCH TECHNOLOGIÍ Popis společnosti Proč Concordia Consulting? Concordia Consulting je poradenská společnost,

Více

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje

Zeleno-žlutá má sílu. Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zeleno-žlutá má sílu Filtry MANN-FILTER pro stavební stroje Zaručená kvalita originálního náhradního dílu: Program výrobků MANN-FILTER pro stavební stroje: Vzduchové filtry Olejové filtry Palivové filtry

Více

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily

efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily efficiency in laser cutting Bystar L Velkoformátové laserové řezací systémy na plechy, roury a profily 2 Bystar L velký, přesný a autonomní Vzhledem k velikosti pracovní oblasti překračují univerzálně

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ.

LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. LUKOIL LUBRICANTS MAZIVA LUKOIL POSKYTUJÍ MOBILITU MILIO- NŮM LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ A DENNĚ SE SPOLEHLIVĚ OSVĚDČUJÍ VE VŠECH OBLASTECH SVÉHO POUŽITÍ. Pravidelné laboratorní kontroly a kompetentní vývojové

Více

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3

Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 3 Sedlář (kód: 32-002-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů (kód: 32) Týká se povolání: Sedlář Kvalifikační úroveň NSK - EQF:

Více