Bezpečnost potravin. Bezpečnost a kvalita potravin a trendy směřující k certifikaci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost potravin. Bezpečnost a kvalita potravin a trendy směřující k certifikaci"

Transkript

1 Bezpečnost a kvalita potravin a trendy směřující k certifikaci Spotřebitelé, prodejci i výrobci potravin se v současnosti stále více zaměřují na bezpečnost a kvalitu potravin. Pravidelný každoroční průzkum, který organizuje Fórum spotřebního zboží (Consumer Goods Forum), totiž ukazuje, že zajištění bezpečnosti potravin a jiných výrobků zaujímá jednu z čelních příček v žebříčku obav výrobců i prodejců. Jediná věc, na kterou prodejci a výrobci myslí častěji než na bezpečnost? Ekonomika a spotřebitelská poptávka, tedy ziskovost provozu. V celosvětovém konkurenčním prostředí, jehož náročnost zvýšily s cílem posílit důvěru spotřebitelů i nedávné změny v USA a Číně, výrobci v každém článku dodavatelského řetězce pečlivě sledují své marže a současně hledají nové strategie k ochraně svého tržního podílu. Vedle všeobecné bezpečnosti potravin nabývají na důležitosti i další otázky, jakými jsou například zdravé nebo organické / biologicky pěstované potraviny nebo například dobré životní podmínky zvířat. Kromě dodržování základních principů bezpečnosti a kvality potravin se výrobci v potravinářském průmyslu těmito otázkami začali zabývat i v podobě certifikace na základě celosvětově akceptované potravinářské normy, jejímž cílem je zajistit, aby zákazníci dostali přesně to, za co platí svými penězi. Bez ohledu na specializaci a díky širšímu přijímání globálních potravinářských norem jsou nyní prodejci i výrobci schopni upřednostňovat nákup od certifikovaných dodavatelů a subdodavatelů. Obsah 1 Certifikace: Dohled, povinnosti a přínosy 2 Výběr normy 3 Normy akceptované ze strany GFSI 4 Porovnání norem 5 Příklad postupu při auditu 6 Výhled 7 Shrnutí 8 Další zdroje

2 Z tohoto důvodu se nyní intenzivně pracuje na zajištění souladu mezi jednotlivými normami, který výrobcům pomůže zvolit vhodnou certifikaci. Harmonizací norem se zabývá zejména Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (Global Food Safety Initiative, GFSI), nezisková nadace založená prodejci a výrobci potravin. Tato bílá kniha pojednává o čtyřech nejčastěji využívaných normách. Nabízí rovněž jejich krátké 1 Certifikace: dohled, povinnosti a přínosy Ve zcela základním pojetí lze certifikaci definovat jako proces, při němž akreditovaný certifikační orgán udělí žadateli písemné ujištění, že určitý produkt nebo proces je v souladu s požadavky určité normy. Normy může vytvářet veřejný (vládní instituce) i soukromý sektor (prodejní/průmyslové asociace). Přínosy certifikace Kromě současných kvalitativních norem, jakými jsou například ISO9001, GMP nebo HACCP, je pro výrobce i prodejce potravin stále důležitější získat certifikaci ve shodě s potravinářskými normami akceptovanými ze strany GFSI. Mezi přínosy se řadí: Vyšší důvěra zákazníků Silnější ochrana značky Standardní procesy / měřítka kvality Odpadá nutnost úklidu po distribuci neshodných výrobků minimalizace nákladů srovnání a seznam hledisek, která by výrobci měli brát v úvahu při rozhodování, kterou normou se řídit. Závěrem pak poskytuje výhled do budoucnosti například pohled na potřebu aktivnější role výrobců a prodejců v certifikaci pro zajištění ziskovosti v budoucích letech v oblasti diskusí o celosvětové bezpečnosti potravin. Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI) Iniciativa GFSI byla vytvořena v roce 2000 jakožto nezisková nadace na základě požadavku výkonných pracovníků přibližně 30 mezinárodních prodejců. Dnes tuto iniciativu řídí Fórum spotřebního zboží (Consumer Goods Forum). Iniciativa byla vytvořena na pozadí různých afér s bezpečností potravin, např. aféry s BSE, s cílem zajistit důvěru spotřebitelů v bezpečnost potravin. Iniciativa GFSI posuzuje dostupné potravinářské normy na základě kritérií bezpečnosti potravin ze záměrem standardizovat certifikační procesy a odstranit nutnost vícenásobných auditů. Upřednostňovaný způsob realizace umísťuje GFSI přímo nad třetí strany / akreditační orgány, jak je uvedeno v následujícím schématu. Souhrn klíčových prvků a dalších požadavků je uveden v průvodním dokumentu GFSI (odkaz ke stažení naleznete na konci této bílé knihy). Mezinárodní akreditační fórum (International Accreditation Forum, IAF) Spotřebitelské fórum Akreditační orgány GFSI Certifikační orgány SGS, QMI SAI Global... Normy uznávané ze strany GFSI BRC, SQF, IFS, FSSC Výrobce/Dodavatel 2 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

3 2 Výběr normy V důsledku dlouhodobé práce se všemi certifikačními metodami se nyní GFSI zabývá propagací jednotného přijímání všech schválených norem: jedna certifikace, jednotná akceptace. V praxi se však ukazuje, že prodejci, výrobci a dokonce i celé segmenty v rámci potravinářského průmyslu mají silné certifikační preference. 3 Normy akceptované ze strany GFSI K pololetí roku 2011 byla ze strany GFSI uznávána níže uvedená výrobní schémata. Schémata uvedená tučným písmem v současné době platí v celosvětovém měřítku za nejčastější a nejakceptovanější. Celosvětová norma BRC Nizozemská HACCP FSSC BAP Světové vodohospodářské aliance Celosvětová norma výroby červeného masa Mezinárodní norma IFS SQF 2000 Synergy Nejčastěji používané normy, uznávané ze strany GFSI a související s bezpečností a kvalitou potravin, jsou uvedeny níže v pořadí svého využití na současném trhu. Před rozhodnutím o certifikaci podle určité normy nebo norem je proto vhodné se zákazníky konzultovat, které normy akceptují a které upřednostňují. Některé certifikační orgány tyto preference chápou a nabízejí kombinované audity (např. BRC a FSSC 22000) v jediném, integrovaném procesu. Mezinárodní potravinová norma (International Food Standard, IFS) IFS vytvořil v roce 2002 svaz německých maloobchodníků a v současné době reprezentuje více než 190 prodejců a certifikovaných dodavatelů z 90 zemí. Součástí normy je řada integrovaných bezpečnostních a kvalitativních kontrolních postupů pro zpracovatele potravin a nabízí certifikaci v rámci celého řetězce zpracování potravin, s výjimkou primární zemědělské výroby. IFS se skládá z pěti souvisejících norem: IFS Food (potraviny), IFS Broker (burzovní obchod), IFS Logistics (logistika), IFS Cash & Carry/Wholesale (maloobchod a velkoobchod) a IFS HPC. 3 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin Britské konsorcium pro maloobchod (British Retail Consortium, BRC) Normy byly původně vyvinuty v reakci na potřeby britských členů BRC a postupně byly zaváděny na celém světě a uváděny jakožto přijatelné stále větším počtem prodejců a značkových výrobců v EU, severní Americe i v jiných zemích. BRC svými čtyřmi normami pokrývá celý dodavatelský řetězec. Jedná se o tyto normy: Globální potravinová norma BRC, Skladování a distribuce, BRC IOP pro balení potravin a Spotřební zboží. Globální potravinová norma BRC byla poprvé představena v roce 1998 a v současné době ji ve více než 100 zemích využívá takřka výrobních závodů. Byla vyvinuta s cílem stanovit pro výrobce potravin bezpečnostní, kvalitativní a provozní kritéria, která by výrobcům potravin pomohla zajistit shodu s předpisy a ochránit spotřebitele. Současně se jednalo o první normu přijatou ze strany GFSI v roce Norma Bezpečné a kvalitní potraviny (Safe Quality Food, SQF) 2000 Norma SQF 2000 tvoří polovinu schématu, které pokrývá výrobu a distribuci, i primární výrobu (SQF 1000). Norma byla vyvinuta v západní Austrálii, jejím současným vlastníkem je americký Ústav pro marketing potravin (Food Marketing Institute, FMI). Cílem tohoto certifikačního schématu je zajistit plnění potřeb zákazníků i dodavatelů na celém světě. Norma posuzuje, zda je dodavatelův systém řízení bezpečnosti a kvality potravin ve shodě s mezinárodními a domácími bezpečnostními předpisy. Tento certifikační orgán, který jako jediný sídlí mimo Evropu, sdružuje více než certifikovaných společností.

4 FSSC Tato norma představuje kombinaci normy ISO 22000, Řízení bezpečnosti potravin, a Veřejně dostupné specifikace (PAS) 220, která se zaměřuje na programy nezbytných předpokladů. Norma byla přijata GFSI v roce 2010 a obsahuje seznam 400 organizací certifikovaných dle normy FSSC Jedná se o veřejné i soukromé společnosti, které vyrábějí živočišné nebo rostlinné produkty podléhající zkáze, produkty s dlouhou skladovatelností, potravinové přísady a/nebo potravinové doplňky. Výrobci, kteří jsou již certifikovaní dle normy ISO 22000, jsou povinni podrobit se pouze přezkoumání dle PAS 220 a případným doplňujícím požadavkům, aby obdrželi certifikaci schválenou GFSI. Tato cesta může být pro společnosti certifikované dle normy ISO nesnazší, avšak samotné schéma certifikace nemusí být ze strany zákazníků dostatečně chápáno nebo akceptováno. Ostatní normy jsou z velké části specifické s ohledem na určité odvětví (červené maso, vodní hospodářství). Specifika bezpečnosti potravin v těchto odvětvích jsou do značné míry obsažena i v dalších významných certifikačních schématech. 4 Porovnání norem Všechny normy přijaté ze strany GFSI, ať již pro primární nebo sekundární výrobu, musí splňovat tři hlavní oblasti certifikačních požadavků: Společnosti musí prokázat existenci funkčního systému řízení bezpečnosti potravin. Společnosti musí prokázat dodržování zásad správné výrobní praxe (GMP), správné distribuční praxe a/nebo správné zemědělské praxe. Společnosti musí prokázat provedení analýzy rizik a identifikaci kritických kontrolních bodů ve shodě se zásadami HACCP. Každé schéma je svým rozsahem i strukturou odlišné. Následující tabulka obsahuje analýzu základních rozdílů mezi nejrozšířenějšími normami. Předmět BRC IFS SQF FSSC Požadavky na systém Návrh a zavedení systému Kvalita a bezpečnost potravin Preskriptivní požadavky Kvalita a Bezpečnost potravin, bezpečnost potravin 2. úroveň; Součástí 3. úrovně je kvalita (nutnost provést analýzu bezpečnosti potravin a definovat kritické kontrolní body) Preskriptivní požadavky Některé požadavky jsou preskriptivní; Vyžadují praktika SQF (plný úvazek) Bezpečnost potravin Poskytnutí rámcových požadavků na společnost s cílem demonstrovat způsob zajištění shody a systém bezpečnosti potravin Správa protokolů/dat Ze strany certifikačního orgánu a vlastníka normy Ze strany certifikačního orgánu a vlastníka normy Společnost se před zahájením certifikačního procesu musí zaregistrovat do systému Quick fire Ze strany certifikačního orgánu a vlastníka normy 4 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

5 Předmět BRC IFS SQF FSSC Certifikační proces Platnost certifikátu Integrovaný audit Návštěva pro opakovanou certifikaci / udržení stávající certifikace Certifikační značka Bez 1. fáze; společnost podstupuje přímo certifikační audit na místě Certifikát je platný 1 rok; při získání známky C následuje opakovaná certifikace během 6 měsíců Opakovaná certifikace závisí na výsledku auditu (známka C vyžaduje opakovanou certifikaci do 6 měsíců, takže interval nebo stav integrace se mění v závislosti na výsledku) Stejný okamžik auditu jako certifikační návštěvy Zobrazení na výrobku nedovoleno Bez 1. fáze; společnost může snadno přejít přímo k certifikačnímu auditu na místě 1. fáze mimo místo i na místě; 2. fáze na místě; Všechny závažné neshody zjištěné v 1. fázi musí být před přechodem do 2. fáze odstraněny Certifikát je platný 1 rok Certifikát je platný 1 rok; při získání známky C následuje opakovaná certifikace během 6 měsíců Neumožňuje integraci se systémem řízení dle norem ISO, umožňuje integraci se schématy pro certifikaci výrobků Stejný okamžik auditu jako certifikační návštěvy Zobrazení na výrobku nedovoleno Jiná struktura systému řízení, avšak možnost integrovaného auditu vyžaduje oddělené protokoly, neboť protokoly SQF jsou ukládány do databáze Stejný okamžik auditu jako 2. fáze na místě Certifikace 3. úrovně dovoleno umístění certifikační značky na výrobku 1. fáze na místě; 2. fáze na místě; Kritické položky zjištěné v 1. fázi musí být během 2. fáze uzavřeny Certifikát je platný 3 roky Stejná struktura systému řízení jako u norem ISO, tzn. snadná integrace do ostatních norem pro systémy řízení Udržovací audit vyžaduje méně času na místě než prvotní nebo opakovaná certifikace Zobrazení na výrobku nedovoleno Zdroj: POROVNÁNÍ NOREM UZNÁVANÝCH V RÁMCI CELOSVĚTOVÉ INICIATIVY PRO BEZPEČNOST POTRAVIN, SGS 2011 Hlediska, která se doporučují výrobcům zvážit před podáním žádosti o certifikaci: Charakteristiky výrobku Místo společnosti v dodavatelském řetězci Současné systémy řízení Historie shody společnosti se stávajícími předpisy Preference zákazníků / průmyslového odvětví Jak jsme uvedli výše, získání certifikace podle určité normy může být velmi snadné nicméně právě taková certifikace nemusí znamenat kýžený přínos, neboť tato certifikace nemusí být pro některé zákazníky žadatele přijatelná. 5 Příklad postupu při auditu Níže uvedený vývojový diagram obsahuje příklad standardního procesu pro získání certifikace podle FSSC Jiné procedury se mohou v detailech lišit; diagram je však výborným příkladem základního principu auditu. Celý proces může být velmi náročný, nicméně v certifikačních orgánech i na samotném trhu působí řada odborníků, kteří poskytují poradenství k zajištění bezpečnosti a shody systémů s požadavky certifikace. 5 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

6 Stáhnutí požadavků certifikačního schématu z webu Bezpečnost potravin Provedení sebeposouzení s cílem zjistit shodu s požadavky uvedenými v oddílu 3 části 1 dokumentace certifikačního schématu Výběr schváleného certifikačního orgánu 1. fáze prvotního auditu Posouzení dokumentace FSMS*, rozsahu, zdrojů a připravenosti na 2. fázi 2. fáze prvotního auditu Posouzení stupně realizace a účinnosti s ohledem na FSMS* Závěrečná schůze a potvrzení případných neshod Úpravy z prvotního auditu a nápravná opatření dokončena Nápravné akce nejsou dokončeny nebo nejsou dostatečné Posouzení důkazů o nápravě a nápravných opatřeních ze strany certifikačního orgánu na základě dokumentace nebo opětovné návštěvy. Dokumentace úspěšného uzavření Žádné neshody s předpisy Certifikát nevydán Dokončení nezávislého přezkoumání certifikace Rozhodnutí o certifikaci ze strany certifikačního orgánu Průběžné kontrolní audity *Systém řízení bezpečnosti potravin 6 Výhled 6 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin Trend směřující k vyšší bezpečnosti a kvalitě potravin nekončí. Nejnovější vývoj v potravinářském průmyslu, například GMO (geneticky modifikované organismy) nebo nanotechnologie, vytváří nové výzvy související s bezpečností a kvalitou potravin. Zvyšování objemu mezinárodních zdrojů a obchodování s potravinami a krmivy tento trend zřejmě ještě urychlí. Robert J. Parrish, viceprezident oddělení pro globální potraviny, SGS Ženeva spotřebitelské testy, předpovídá na následující léta prohlubování zejména těchto otázek souvisejících s bezpečností potravin: Vyšší angažovanost organizací v otázkách bezpečnosti potravin s ohledem na ochranu svých značek. Zavedení přísnějších kontrolních mechanismů k zabezpečení dodavatelského řetězce. Programy dohledatelnosti a integrovaného řízení se stanou nedílnou a do jisté míry snad i povinnou součástí výroby potravin. S ohledem na tyto vývojové trendy, a s odpovídajícími změnami v legislativě na mezinárodní i státní úrovni, budou normy a certifikační procesy podrobovány pravidelným přezkumům. Mezi příklady nedávných

7 legislativních změn s dopadem na certifikační procesy se řadí: Nový zákon Čínské lidově demokratické republiky o bezpečnosti potravin V únoru 2009, po pěti letech příprav a diskusí, přijal Stálý výbor při Shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky Zákon o bezpečnosti potravin Čínské lidové republiky. Zákon vstoupil úředně v platnost dne 1. června Kromě zákona o bezpečnosti potravin platí v Číně v souvislosti s bezpečností potravin více než dalších nařízení a norem, které vydalo mj. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecný výbor pro otázky kvality, dohledu, kontroly a karantény (AQSIQ). Současný čínský systém zajišťování bezpečnosti potravin se skládá nejméně z pěti různých úřadů, včetně zdravotnictví, zemědělství, dohledu nad kvalitou, průmyslových a obchodních úřadů a dohledových úřadů nad potravinami a léčivy. Tyto úřady jsou pověřeny různými odpovědnostmi: například úřady pověřené dohledem nad kvalitou sledují sektor výroby potravin. Jakmile však potraviny opustí výrobu, sleduje jejich další osud úřad pověřený dohledem nad průmyslem a obchodem. Zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin (FSMA) Ve Spojených státech vstoupil Zákon o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin podpisem prezidenta Obamy v lednu Tento znamená posun od reakce federálních regulačních orgánů na kontaminaci směrem k prevenci kontaminace. Realizace nových nařízení v současnosti probíhá a jejími součástmi jsou: Posílené prevenční kontroly Zvýšená četnost povinných kontrolních akcí ze strany úřadu FDA Vyšší odpovědnost dovozců. Souhrnně vzato, nový čínský zákon o bezpečnosti potravin i FSMA: Posilují monitorovací/dohledové pravomoci Zpřísňují bezpečnostní normy Nařizují stahování podřadných produktů z trhu Porušení zákona postihují přísnějšími sankcemi Při zvážení zpřísněných požadavků a s vědomím, že celosvětové dohledové orgány intenzivně pracují na ucelenosti a široké přijatelnosti certifikačních norem, lze oprávněně očekávat, že stále vyšší počet výrobců bude vyžadovat takovou certifikaci, která jim zajistí náskok před legislativními změnami a ziskovost výroby daleko do budoucnosti. 7 Shrnutí Spotřebitelé i vládní instituce na celém světě se stále intenzivněji zabývají bezpečnostní potravin. Případy kontaminace potravin v nedávné minulosti (epidemie bakterie E. coli, červen 2011) byly publikovány a rozšiřovány prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků. Tento způsob šíření informací jednoznačně způsobil snížení tržeb dotčených dodavatelů a snad dokonce ovlivnil celé průmyslové odvětví. Ačkoli všechny certifikační programy se zabývají podobnými otázkami bezpečnosti potravin, výběr vhodné certifikace na základě průmyslového odvětví, ve kterém daná společnost působí, potřeb a preferencí zákazníků zůstává i nadále důležitým hlediskem, a to navzdory skutečnosti, že GFSI intenzivně pracuje na harmonizaci spolupráce mezi vlastníky schválených certifikačních schémat a na vytvoření prostředí, ve kterém by jedna certifikace platila ve všech oblastech. Certifikace podle norem přijatých ze strany GFSI, například IFS, SQF, FSSC nebo BRC, demonstruje zájem výrobních společností o zvyšování bezpečnosti potravin. Znalost a realizace požadavků ve shodě s některou z uvedených norem poskytuje rámec pro nepřetržité zlepšování procesů souvisejících s kvalitou výroby. Tento přístup pomáhá chránit a zlepšovat pověst značky a zajistit ziskovost společnosti na velmi konkurenčním a globalizovaném trhu. 7 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

8 8 Další zdroje METTLER TOLEDO, Zajistěte si shodu s globálními bezpečnostními normami a zvyšte svoji produktivitu i zisk SGS Kapitola Bezpečnost potravin a trendy směřující k certifikaci obsahuje výňatek z dokumentu POROVNÁNÍ NOREM UZNÁVANÝCH V RÁMCI CELOSVĚTOVÉ INICIATIVY PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (GFSI). Držitelem autorských práv k citovanému dokumentu je SGS. Citovaná bílá kniha je k dispozici ke stažení z webu SGS na adrese GLOBÁLNÍ TRENDY V BEZPEČNOSTI POTRAVIN, Robert J. Parrish, viceprezident Global Food, SGS Ženeva Spotřebitelské testy Uplatňované mezinárodní normy (IFS) Britské konsorcium pro maloobchod (BRC) Ústav pro bezpečné a kvalitní potraviny (SQF) Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI) Fórum pro spotřební zboží Certifikace bezpečnosti potravin 22000; FSSC Zákon úřadu FDA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin, FSMA Mettler-Toledo, s.r.o. Třebohostická 2283/ Praha Česká republika Telefon Fax Další informace Technické změny vyhrazeny 05/2011 Mettler-Toledo, s.r.o.

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

1. International Food standard (IFS)

1. International Food standard (IFS) Mezinárodní potravinový standard IFS Food Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou certifikačním

Více

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS

Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Mezinárodní potravinářské standardy BRC, IFS Jednotná forma posouzení systému dodavatele v oblasti bezpečnosti a kvality potravin (normy poskytují jednotná kritéria, která umožňují audit třetí stranou

Více

Srovnání standardů a legislativy

Srovnání standardů a legislativy Ing. Petra Šotolová Srovnání standardů a legislativy Legislativa Povinnost Právní status Vymahatelnost Demokratický princip vzniku Působnost omezena hranicemi Kontrola orgány státní správy Standardy Nepovinnost

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 8. přednáška Systémy kvality ve výrobě potravin Doc. RNDr.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Stanovení kritických bodů v technologii výroby potravin Doc.

Více

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013

DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 DOKUMENT IAF IAF MD 12: 2013 Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční akreditaci Assessment of Certification Activities for Cross Frontier Accreditation Překlad ČIA - únor 2014 1 IAF MD 12:2013

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 3 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Principy a požadavky ČSN EN ISO 22000 Cílem je trvale poskytovat bezpečný produkt produkt, který bude vyhovovat nejen

Více

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF

IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF IAF ID 2:2011 IAF - Mezinárodní akreditační fórum Informativní dokument IAF Informativní dokument pro přechod akreditace systému managementu z normy ISO/IEC 17021:2006 1. vydání (IAF ID 2:2011) Mezinárodní

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008

Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu. Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon certifikace podle normy ISO 9001:2008 Certifikačním orgánům pro certifikaci systémů managementu Naše č.j. Vyřizuje: Linka: E-mail: Praha dne: 188/09/ČIAO Ing. M. Badal 501 badalm@cai.cz 22.1.2009 Věc: posuzování certifikačních orgánů pro výkon

Více

Požadavky mezinárodních standardů na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních standardů na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních standardů na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních standardů na přídatné látky Přídatné

Více

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty IAF. IAF Mezinárodní akreditační fórum

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Dokumenty IAF. IAF Mezinárodní akreditační fórum ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, o.p.s. Opletalova 41, 110 00 Praha 1 Nové Město Dokumenty IAF IAF Mezinárodní akreditační fórum Číslo publikace: IAF MD 4:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Certifikované systémy bezpečnosti a jakosti potravin. Přínos? Zátěž? Od vidlí po vidličku. Historie HACCP

Certifikované systémy bezpečnosti a jakosti potravin. Přínos? Zátěž? Od vidlí po vidličku. Historie HACCP Asociace pro rozvoj regionů o.s. a Zelenka s.r.o. Certifikované systémy bezpečnosti a jakosti potravin Certifikované systémy bezpečnosti a jakosti potravin, SWOT analýza Přínos? Zátěž? Mgr. Vladislav Bobčík

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ

Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ Pravidla pro udělování certifikační značky POSOUZENO.CZ MODUL: Doplňky stravy Certifikační značku pro kvalitní výrobky POSOUZENO.CZ (dále jen logo) uděluje Iniciativa pro potraviny, doplňky stravy a krmiva,

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení. dovážených potravin. Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014)

Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení. dovážených potravin. Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení dovážených potravin Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) I. Všeobecná ustanovení 1. Tato pravidla byla stanovena v souladu se Zákonem Čínské lidové republiky o zdravotní

Více

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY

Standardy pro certifikaci veřejných stravovacích zařízení PREAMBULE ZÁKLADNÍ POJMY PREAMBULE KEZ o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která na základě akreditace pro inspekční a certifikační orgán provádí nezávislou kontrolu a certifikaci producentů, zpracovatelů a obchodníků zařazených

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 80 01 15 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 Posuzování shody Požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci v akreditačním systému České republiky

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti

Zkušenosti z auditů CSR. III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Zkušenosti z auditů CSR III. Ročník konference Společenská odpovědnost ve všech oblastech lidské činnosti Lednice 19.11.2015 20.11.2015 QUALIFORM, a.s. CERTIFIKACE SYSTÉMŮ MANAGEMENTU Služby certifikace

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Recepturování. Maximalizace výrobních zisků pomocí. recepturního vážení

Recepturování. Maximalizace výrobních zisků pomocí. recepturního vážení Recepturování Maximalizace výrobních zisků pomocí recepturního vážení Výrobci potravin čelí rostoucímu tlaku na zvyšování produktivity výroby, kvality svých výrobků a bezpečnosti spotřebitelů. U všech

Více

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí

Průvodce GMDP. Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Průvodce GMDP GMDP Snížení rizik Minimalizace chyb Zlepšení kvality Snížení nákladů Ochrana Vašich investic Spolehlivé výsledky bodu tání, skápnutí a měknutí Untitled-1.indd 1 7.1.2015 11:17:33 Zlepšení

Více

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05

Kvalita v obchodě. TÜV SÜD Czech. Praha květen 2009. TÜV SÜD Czech s.r.o. 2009-05 Kvalita v obchodě TÜV SÜD Czech Praha květen 2009 2009-05 TÜV SÜD mezinárodní působnost Hitorie sahající do r.1866 600 poboček po celém světě Více než 13.000 zaměstnanců 1,27 bil. obrat AMERICA Centrála

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Systémy managementu bezpečnosti potravin a porovnání požadavků vybraných norem. Lenka Kabátová

Systémy managementu bezpečnosti potravin a porovnání požadavků vybraných norem. Lenka Kabátová Systémy managementu bezpečnosti potravin a porovnání požadavků vybraných norem Lenka Kabátová Bakalářská práce 2016 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku systémů řízení bezpečnosti

Více

Příručka pro klienty ITC

Příručka pro klienty ITC Příručka pro klienty ITC Pro posuzování výrobků v oblasti EMC dle NV 616/2006 Sb. a Směrnice rady 2004/108/ES Účinnost od: 10. 10. 2007 Zpracoval: Ing. Pavel Vávra Datum vydání: 10. 10. 2007 Místo vydání:

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA

EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro mezinárodní obchod NÁVRH STANOVISKA EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro mezinárodní obchod 20.3.2015 2013/0433(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro mezinárodní obchod pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ

STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ POSTUPY CERTIFIKACE VÝROBKŮ 3. Přednáška Náplní přednášky je výrobková certifikace a její základní postupy. Základní pojmy: co je co Vychází především ze zákona č.22/1997

Více

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D.

Základní pravidla akreditačního procesu. Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Základní pravidla akreditačního procesu Mgr. Ing. Igor Tyleček, Ph.D. Obsah - ČIA v právních a mezinárodních souvislostech - Základní etapy procesu akreditace Působnost ČIA Národní akreditační orgán ČR

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží

Regulač Regula ní ř p ístup k volnému pohybu zboží Označení CE Regulační přístup k volnému pohybu zboží Základní informace (1) Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1

Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Obsah KAPITOLA 1 Role logistiky v ekonomice státu a podniku 1 Úvod 2 Definice logistického řízení 2 Vývoj logistiky 5 Systémový přístup/integrace 8 Role logistiky v ekonomice 10 Role logistiky v podniku

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Příručka pro klienty COP

Příručka pro klienty COP Příručka pro klienty COP Státní veterinární ústav Olomouc Certifikační orgán pro produkty Jakoubka za Stříbra1, 77900, Olomouc www.svuolomouc.cz verze 2, vydáno 28.4.2016 Příručka pro klienty COP 1/5 verze

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV

ŠVEHLOVA STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV Ing. Marcela Kouřilová Ing. Jitka Valachová Obsah ŠVEHLOVA 1 POSTUPY ZALOŽENÉ STŘEDNÍ NA ZÁSADÁCH ŠKOLA HACCP... POLYTECHNICKÁ PROSTĚJOV 3 1.1 Právní rámec... 3 1.2 Oblast působnosti... 4 1.3 Zrušení

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rezidua pesticidů (SCoFCAH. SCoFCAH) Naděžda Krpešová Státní zdravotní ústav

Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rezidua pesticidů (SCoFCAH. SCoFCAH) Naděžda Krpešová Státní zdravotní ústav Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat rezidua pesticidů (SCoFCAH SCoFCAH) Naděžda Krpešová Státní zdravotní ústav Instituce EU - bezpečnost potravin - pesticidy nařízení Evropského parlamentu

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Příručka pro žadatele

Příručka pro žadatele Příručka pro žadatele Registrace organizace producentů v odvětví ovoce a zeleniny 18. dubna 2016 IČ: 48133981 DIČ: CZ48133981 Strana 1/5 OBSAH 1. Legislativa 2. Definice 3. Registrace organizace producentů

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1

2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 2007R0834 CS 10.10.2008 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007

Více

Dotazník k posouzení potřeb v oblasti odborného vzdělávání

Dotazník k posouzení potřeb v oblasti odborného vzdělávání Název projektu: ANALÝZA PRO ZLEPŠENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN V POTRAVINÁŘSKÉM A ZEMĚDĚLSKÉM SEKTORU. Akronym: AIFooST Číslo projektu: 2013 2013-1-TR1-LEO04-47850 Dotazník k posouzení

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů

Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů Šetření k Seznamu kvalifikovaných dodavatelů a Systémům certifikovaných dodavatelů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Zpracovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Veřejného investování Staroměstské náměstí 6 110

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV

2012 STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV 1 2 VÝCHOZÍ SUROVINY VE VÝROBĚ HUMÁNNÍCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ Ing. Eva Niklíčková Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha 3 Původní text kapitoly 5 Nákup výchozích látek je důležitá činnost, jež vyžaduje,

Více

ze dne 7. prosince 2009

ze dne 7. prosince 2009 Evropská agentura pro bezpečnost letectví 7. prosince 2009 STANOVISKO Č. 03/2009 EVROPSKÉ AGENTURY PRO BEZPEČNOST LETECTVÍ ze dne 7. prosince 2009 k nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (ES)

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009

Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949:2009 (ČSN P ISO/TS 16949:2009) Systémy managementu kvality Zvláštní požadavky na používání ISO 9001:2008 v organizacích zajišťující sériovou výrobu

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010

DOKUMENT ILAC ILAC-P13:10/2010 DOKUMENT ILAC Aplikace normy ISO/IEC 17011 pro akreditaci poskytovatelů zkoušení způsobilosti Překlad ČIA - červenec 2011 2 Copyright ILAC 2010 ILAC podporuje oprávněné reprodukování této publikace nebo

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Certifikovaná služba

Certifikovaná služba Certifikovaná služba Certifikace kvality služeb a spokojenosti zákazníka ubytovací a gastronomická zařízení lázně a wellness cestovní kanceláře a agentury další subjekty cestovního ruchu TÜV SÜD Czech

Více

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích

Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích Základní principy návrhu nového nařízení o hnojivých výrobcích Jaroslav Houček Praha, 26.5.2016 Nové nařízení (ES) o hnojivých výrobcích EK návrh nařízení (duben 2016); nyní v Radě Platnost - 1. 1. 2018

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Zařízení pro kontrolu výrobků

Zařízení pro kontrolu výrobků Zařízení pro kontrolu výrobků Školení Obsluha Manažeři zabezpečování jakosti Technici údržby Školení Využívejte svá zařízení naplno Školení ke kontrolním přístrojům Školení uživatelů Jistota a know-how

Více