Bezpečnost potravin. Bezpečnost a kvalita potravin a trendy směřující k certifikaci

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost potravin. Bezpečnost a kvalita potravin a trendy směřující k certifikaci"

Transkript

1 Bezpečnost a kvalita potravin a trendy směřující k certifikaci Spotřebitelé, prodejci i výrobci potravin se v současnosti stále více zaměřují na bezpečnost a kvalitu potravin. Pravidelný každoroční průzkum, který organizuje Fórum spotřebního zboží (Consumer Goods Forum), totiž ukazuje, že zajištění bezpečnosti potravin a jiných výrobků zaujímá jednu z čelních příček v žebříčku obav výrobců i prodejců. Jediná věc, na kterou prodejci a výrobci myslí častěji než na bezpečnost? Ekonomika a spotřebitelská poptávka, tedy ziskovost provozu. V celosvětovém konkurenčním prostředí, jehož náročnost zvýšily s cílem posílit důvěru spotřebitelů i nedávné změny v USA a Číně, výrobci v každém článku dodavatelského řetězce pečlivě sledují své marže a současně hledají nové strategie k ochraně svého tržního podílu. Vedle všeobecné bezpečnosti potravin nabývají na důležitosti i další otázky, jakými jsou například zdravé nebo organické / biologicky pěstované potraviny nebo například dobré životní podmínky zvířat. Kromě dodržování základních principů bezpečnosti a kvality potravin se výrobci v potravinářském průmyslu těmito otázkami začali zabývat i v podobě certifikace na základě celosvětově akceptované potravinářské normy, jejímž cílem je zajistit, aby zákazníci dostali přesně to, za co platí svými penězi. Bez ohledu na specializaci a díky širšímu přijímání globálních potravinářských norem jsou nyní prodejci i výrobci schopni upřednostňovat nákup od certifikovaných dodavatelů a subdodavatelů. Obsah 1 Certifikace: Dohled, povinnosti a přínosy 2 Výběr normy 3 Normy akceptované ze strany GFSI 4 Porovnání norem 5 Příklad postupu při auditu 6 Výhled 7 Shrnutí 8 Další zdroje

2 Z tohoto důvodu se nyní intenzivně pracuje na zajištění souladu mezi jednotlivými normami, který výrobcům pomůže zvolit vhodnou certifikaci. Harmonizací norem se zabývá zejména Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (Global Food Safety Initiative, GFSI), nezisková nadace založená prodejci a výrobci potravin. Tato bílá kniha pojednává o čtyřech nejčastěji využívaných normách. Nabízí rovněž jejich krátké 1 Certifikace: dohled, povinnosti a přínosy Ve zcela základním pojetí lze certifikaci definovat jako proces, při němž akreditovaný certifikační orgán udělí žadateli písemné ujištění, že určitý produkt nebo proces je v souladu s požadavky určité normy. Normy může vytvářet veřejný (vládní instituce) i soukromý sektor (prodejní/průmyslové asociace). Přínosy certifikace Kromě současných kvalitativních norem, jakými jsou například ISO9001, GMP nebo HACCP, je pro výrobce i prodejce potravin stále důležitější získat certifikaci ve shodě s potravinářskými normami akceptovanými ze strany GFSI. Mezi přínosy se řadí: Vyšší důvěra zákazníků Silnější ochrana značky Standardní procesy / měřítka kvality Odpadá nutnost úklidu po distribuci neshodných výrobků minimalizace nákladů srovnání a seznam hledisek, která by výrobci měli brát v úvahu při rozhodování, kterou normou se řídit. Závěrem pak poskytuje výhled do budoucnosti například pohled na potřebu aktivnější role výrobců a prodejců v certifikaci pro zajištění ziskovosti v budoucích letech v oblasti diskusí o celosvětové bezpečnosti potravin. Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI) Iniciativa GFSI byla vytvořena v roce 2000 jakožto nezisková nadace na základě požadavku výkonných pracovníků přibližně 30 mezinárodních prodejců. Dnes tuto iniciativu řídí Fórum spotřebního zboží (Consumer Goods Forum). Iniciativa byla vytvořena na pozadí různých afér s bezpečností potravin, např. aféry s BSE, s cílem zajistit důvěru spotřebitelů v bezpečnost potravin. Iniciativa GFSI posuzuje dostupné potravinářské normy na základě kritérií bezpečnosti potravin ze záměrem standardizovat certifikační procesy a odstranit nutnost vícenásobných auditů. Upřednostňovaný způsob realizace umísťuje GFSI přímo nad třetí strany / akreditační orgány, jak je uvedeno v následujícím schématu. Souhrn klíčových prvků a dalších požadavků je uveden v průvodním dokumentu GFSI (odkaz ke stažení naleznete na konci této bílé knihy). Mezinárodní akreditační fórum (International Accreditation Forum, IAF) Spotřebitelské fórum Akreditační orgány GFSI Certifikační orgány SGS, QMI SAI Global... Normy uznávané ze strany GFSI BRC, SQF, IFS, FSSC Výrobce/Dodavatel 2 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

3 2 Výběr normy V důsledku dlouhodobé práce se všemi certifikačními metodami se nyní GFSI zabývá propagací jednotného přijímání všech schválených norem: jedna certifikace, jednotná akceptace. V praxi se však ukazuje, že prodejci, výrobci a dokonce i celé segmenty v rámci potravinářského průmyslu mají silné certifikační preference. 3 Normy akceptované ze strany GFSI K pololetí roku 2011 byla ze strany GFSI uznávána níže uvedená výrobní schémata. Schémata uvedená tučným písmem v současné době platí v celosvětovém měřítku za nejčastější a nejakceptovanější. Celosvětová norma BRC Nizozemská HACCP FSSC BAP Světové vodohospodářské aliance Celosvětová norma výroby červeného masa Mezinárodní norma IFS SQF 2000 Synergy Nejčastěji používané normy, uznávané ze strany GFSI a související s bezpečností a kvalitou potravin, jsou uvedeny níže v pořadí svého využití na současném trhu. Před rozhodnutím o certifikaci podle určité normy nebo norem je proto vhodné se zákazníky konzultovat, které normy akceptují a které upřednostňují. Některé certifikační orgány tyto preference chápou a nabízejí kombinované audity (např. BRC a FSSC 22000) v jediném, integrovaném procesu. Mezinárodní potravinová norma (International Food Standard, IFS) IFS vytvořil v roce 2002 svaz německých maloobchodníků a v současné době reprezentuje více než 190 prodejců a certifikovaných dodavatelů z 90 zemí. Součástí normy je řada integrovaných bezpečnostních a kvalitativních kontrolních postupů pro zpracovatele potravin a nabízí certifikaci v rámci celého řetězce zpracování potravin, s výjimkou primární zemědělské výroby. IFS se skládá z pěti souvisejících norem: IFS Food (potraviny), IFS Broker (burzovní obchod), IFS Logistics (logistika), IFS Cash & Carry/Wholesale (maloobchod a velkoobchod) a IFS HPC. 3 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin Britské konsorcium pro maloobchod (British Retail Consortium, BRC) Normy byly původně vyvinuty v reakci na potřeby britských členů BRC a postupně byly zaváděny na celém světě a uváděny jakožto přijatelné stále větším počtem prodejců a značkových výrobců v EU, severní Americe i v jiných zemích. BRC svými čtyřmi normami pokrývá celý dodavatelský řetězec. Jedná se o tyto normy: Globální potravinová norma BRC, Skladování a distribuce, BRC IOP pro balení potravin a Spotřební zboží. Globální potravinová norma BRC byla poprvé představena v roce 1998 a v současné době ji ve více než 100 zemích využívá takřka výrobních závodů. Byla vyvinuta s cílem stanovit pro výrobce potravin bezpečnostní, kvalitativní a provozní kritéria, která by výrobcům potravin pomohla zajistit shodu s předpisy a ochránit spotřebitele. Současně se jednalo o první normu přijatou ze strany GFSI v roce Norma Bezpečné a kvalitní potraviny (Safe Quality Food, SQF) 2000 Norma SQF 2000 tvoří polovinu schématu, které pokrývá výrobu a distribuci, i primární výrobu (SQF 1000). Norma byla vyvinuta v západní Austrálii, jejím současným vlastníkem je americký Ústav pro marketing potravin (Food Marketing Institute, FMI). Cílem tohoto certifikačního schématu je zajistit plnění potřeb zákazníků i dodavatelů na celém světě. Norma posuzuje, zda je dodavatelův systém řízení bezpečnosti a kvality potravin ve shodě s mezinárodními a domácími bezpečnostními předpisy. Tento certifikační orgán, který jako jediný sídlí mimo Evropu, sdružuje více než certifikovaných společností.

4 FSSC Tato norma představuje kombinaci normy ISO 22000, Řízení bezpečnosti potravin, a Veřejně dostupné specifikace (PAS) 220, která se zaměřuje na programy nezbytných předpokladů. Norma byla přijata GFSI v roce 2010 a obsahuje seznam 400 organizací certifikovaných dle normy FSSC Jedná se o veřejné i soukromé společnosti, které vyrábějí živočišné nebo rostlinné produkty podléhající zkáze, produkty s dlouhou skladovatelností, potravinové přísady a/nebo potravinové doplňky. Výrobci, kteří jsou již certifikovaní dle normy ISO 22000, jsou povinni podrobit se pouze přezkoumání dle PAS 220 a případným doplňujícím požadavkům, aby obdrželi certifikaci schválenou GFSI. Tato cesta může být pro společnosti certifikované dle normy ISO nesnazší, avšak samotné schéma certifikace nemusí být ze strany zákazníků dostatečně chápáno nebo akceptováno. Ostatní normy jsou z velké části specifické s ohledem na určité odvětví (červené maso, vodní hospodářství). Specifika bezpečnosti potravin v těchto odvětvích jsou do značné míry obsažena i v dalších významných certifikačních schématech. 4 Porovnání norem Všechny normy přijaté ze strany GFSI, ať již pro primární nebo sekundární výrobu, musí splňovat tři hlavní oblasti certifikačních požadavků: Společnosti musí prokázat existenci funkčního systému řízení bezpečnosti potravin. Společnosti musí prokázat dodržování zásad správné výrobní praxe (GMP), správné distribuční praxe a/nebo správné zemědělské praxe. Společnosti musí prokázat provedení analýzy rizik a identifikaci kritických kontrolních bodů ve shodě se zásadami HACCP. Každé schéma je svým rozsahem i strukturou odlišné. Následující tabulka obsahuje analýzu základních rozdílů mezi nejrozšířenějšími normami. Předmět BRC IFS SQF FSSC Požadavky na systém Návrh a zavedení systému Kvalita a bezpečnost potravin Preskriptivní požadavky Kvalita a Bezpečnost potravin, bezpečnost potravin 2. úroveň; Součástí 3. úrovně je kvalita (nutnost provést analýzu bezpečnosti potravin a definovat kritické kontrolní body) Preskriptivní požadavky Některé požadavky jsou preskriptivní; Vyžadují praktika SQF (plný úvazek) Bezpečnost potravin Poskytnutí rámcových požadavků na společnost s cílem demonstrovat způsob zajištění shody a systém bezpečnosti potravin Správa protokolů/dat Ze strany certifikačního orgánu a vlastníka normy Ze strany certifikačního orgánu a vlastníka normy Společnost se před zahájením certifikačního procesu musí zaregistrovat do systému Quick fire Ze strany certifikačního orgánu a vlastníka normy 4 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

5 Předmět BRC IFS SQF FSSC Certifikační proces Platnost certifikátu Integrovaný audit Návštěva pro opakovanou certifikaci / udržení stávající certifikace Certifikační značka Bez 1. fáze; společnost podstupuje přímo certifikační audit na místě Certifikát je platný 1 rok; při získání známky C následuje opakovaná certifikace během 6 měsíců Opakovaná certifikace závisí na výsledku auditu (známka C vyžaduje opakovanou certifikaci do 6 měsíců, takže interval nebo stav integrace se mění v závislosti na výsledku) Stejný okamžik auditu jako certifikační návštěvy Zobrazení na výrobku nedovoleno Bez 1. fáze; společnost může snadno přejít přímo k certifikačnímu auditu na místě 1. fáze mimo místo i na místě; 2. fáze na místě; Všechny závažné neshody zjištěné v 1. fázi musí být před přechodem do 2. fáze odstraněny Certifikát je platný 1 rok Certifikát je platný 1 rok; při získání známky C následuje opakovaná certifikace během 6 měsíců Neumožňuje integraci se systémem řízení dle norem ISO, umožňuje integraci se schématy pro certifikaci výrobků Stejný okamžik auditu jako certifikační návštěvy Zobrazení na výrobku nedovoleno Jiná struktura systému řízení, avšak možnost integrovaného auditu vyžaduje oddělené protokoly, neboť protokoly SQF jsou ukládány do databáze Stejný okamžik auditu jako 2. fáze na místě Certifikace 3. úrovně dovoleno umístění certifikační značky na výrobku 1. fáze na místě; 2. fáze na místě; Kritické položky zjištěné v 1. fázi musí být během 2. fáze uzavřeny Certifikát je platný 3 roky Stejná struktura systému řízení jako u norem ISO, tzn. snadná integrace do ostatních norem pro systémy řízení Udržovací audit vyžaduje méně času na místě než prvotní nebo opakovaná certifikace Zobrazení na výrobku nedovoleno Zdroj: POROVNÁNÍ NOREM UZNÁVANÝCH V RÁMCI CELOSVĚTOVÉ INICIATIVY PRO BEZPEČNOST POTRAVIN, SGS 2011 Hlediska, která se doporučují výrobcům zvážit před podáním žádosti o certifikaci: Charakteristiky výrobku Místo společnosti v dodavatelském řetězci Současné systémy řízení Historie shody společnosti se stávajícími předpisy Preference zákazníků / průmyslového odvětví Jak jsme uvedli výše, získání certifikace podle určité normy může být velmi snadné nicméně právě taková certifikace nemusí znamenat kýžený přínos, neboť tato certifikace nemusí být pro některé zákazníky žadatele přijatelná. 5 Příklad postupu při auditu Níže uvedený vývojový diagram obsahuje příklad standardního procesu pro získání certifikace podle FSSC Jiné procedury se mohou v detailech lišit; diagram je však výborným příkladem základního principu auditu. Celý proces může být velmi náročný, nicméně v certifikačních orgánech i na samotném trhu působí řada odborníků, kteří poskytují poradenství k zajištění bezpečnosti a shody systémů s požadavky certifikace. 5 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

6 Stáhnutí požadavků certifikačního schématu z webu Bezpečnost potravin Provedení sebeposouzení s cílem zjistit shodu s požadavky uvedenými v oddílu 3 části 1 dokumentace certifikačního schématu Výběr schváleného certifikačního orgánu 1. fáze prvotního auditu Posouzení dokumentace FSMS*, rozsahu, zdrojů a připravenosti na 2. fázi 2. fáze prvotního auditu Posouzení stupně realizace a účinnosti s ohledem na FSMS* Závěrečná schůze a potvrzení případných neshod Úpravy z prvotního auditu a nápravná opatření dokončena Nápravné akce nejsou dokončeny nebo nejsou dostatečné Posouzení důkazů o nápravě a nápravných opatřeních ze strany certifikačního orgánu na základě dokumentace nebo opětovné návštěvy. Dokumentace úspěšného uzavření Žádné neshody s předpisy Certifikát nevydán Dokončení nezávislého přezkoumání certifikace Rozhodnutí o certifikaci ze strany certifikačního orgánu Průběžné kontrolní audity *Systém řízení bezpečnosti potravin 6 Výhled 6 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin Trend směřující k vyšší bezpečnosti a kvalitě potravin nekončí. Nejnovější vývoj v potravinářském průmyslu, například GMO (geneticky modifikované organismy) nebo nanotechnologie, vytváří nové výzvy související s bezpečností a kvalitou potravin. Zvyšování objemu mezinárodních zdrojů a obchodování s potravinami a krmivy tento trend zřejmě ještě urychlí. Robert J. Parrish, viceprezident oddělení pro globální potraviny, SGS Ženeva spotřebitelské testy, předpovídá na následující léta prohlubování zejména těchto otázek souvisejících s bezpečností potravin: Vyšší angažovanost organizací v otázkách bezpečnosti potravin s ohledem na ochranu svých značek. Zavedení přísnějších kontrolních mechanismů k zabezpečení dodavatelského řetězce. Programy dohledatelnosti a integrovaného řízení se stanou nedílnou a do jisté míry snad i povinnou součástí výroby potravin. S ohledem na tyto vývojové trendy, a s odpovídajícími změnami v legislativě na mezinárodní i státní úrovni, budou normy a certifikační procesy podrobovány pravidelným přezkumům. Mezi příklady nedávných

7 legislativních změn s dopadem na certifikační procesy se řadí: Nový zákon Čínské lidově demokratické republiky o bezpečnosti potravin V únoru 2009, po pěti letech příprav a diskusí, přijal Stálý výbor při Shromáždění lidových zástupců Čínské lidové republiky Zákon o bezpečnosti potravin Čínské lidové republiky. Zákon vstoupil úředně v platnost dne 1. června Kromě zákona o bezpečnosti potravin platí v Číně v souvislosti s bezpečností potravin více než dalších nařízení a norem, které vydalo mj. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Všeobecný výbor pro otázky kvality, dohledu, kontroly a karantény (AQSIQ). Současný čínský systém zajišťování bezpečnosti potravin se skládá nejméně z pěti různých úřadů, včetně zdravotnictví, zemědělství, dohledu nad kvalitou, průmyslových a obchodních úřadů a dohledových úřadů nad potravinami a léčivy. Tyto úřady jsou pověřeny různými odpovědnostmi: například úřady pověřené dohledem nad kvalitou sledují sektor výroby potravin. Jakmile však potraviny opustí výrobu, sleduje jejich další osud úřad pověřený dohledem nad průmyslem a obchodem. Zákon USA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin (FSMA) Ve Spojených státech vstoupil Zákon o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin podpisem prezidenta Obamy v lednu Tento znamená posun od reakce federálních regulačních orgánů na kontaminaci směrem k prevenci kontaminace. Realizace nových nařízení v současnosti probíhá a jejími součástmi jsou: Posílené prevenční kontroly Zvýšená četnost povinných kontrolních akcí ze strany úřadu FDA Vyšší odpovědnost dovozců. Souhrnně vzato, nový čínský zákon o bezpečnosti potravin i FSMA: Posilují monitorovací/dohledové pravomoci Zpřísňují bezpečnostní normy Nařizují stahování podřadných produktů z trhu Porušení zákona postihují přísnějšími sankcemi Při zvážení zpřísněných požadavků a s vědomím, že celosvětové dohledové orgány intenzivně pracují na ucelenosti a široké přijatelnosti certifikačních norem, lze oprávněně očekávat, že stále vyšší počet výrobců bude vyžadovat takovou certifikaci, která jim zajistí náskok před legislativními změnami a ziskovost výroby daleko do budoucnosti. 7 Shrnutí Spotřebitelé i vládní instituce na celém světě se stále intenzivněji zabývají bezpečnostní potravin. Případy kontaminace potravin v nedávné minulosti (epidemie bakterie E. coli, červen 2011) byly publikovány a rozšiřovány prostřednictvím elektronických sdělovacích prostředků. Tento způsob šíření informací jednoznačně způsobil snížení tržeb dotčených dodavatelů a snad dokonce ovlivnil celé průmyslové odvětví. Ačkoli všechny certifikační programy se zabývají podobnými otázkami bezpečnosti potravin, výběr vhodné certifikace na základě průmyslového odvětví, ve kterém daná společnost působí, potřeb a preferencí zákazníků zůstává i nadále důležitým hlediskem, a to navzdory skutečnosti, že GFSI intenzivně pracuje na harmonizaci spolupráce mezi vlastníky schválených certifikačních schémat a na vytvoření prostředí, ve kterém by jedna certifikace platila ve všech oblastech. Certifikace podle norem přijatých ze strany GFSI, například IFS, SQF, FSSC nebo BRC, demonstruje zájem výrobních společností o zvyšování bezpečnosti potravin. Znalost a realizace požadavků ve shodě s některou z uvedených norem poskytuje rámec pro nepřetržité zlepšování procesů souvisejících s kvalitou výroby. Tento přístup pomáhá chránit a zlepšovat pověst značky a zajistit ziskovost společnosti na velmi konkurenčním a globalizovaném trhu. 7 METTLER TOLEDO Bílá kniha Bezpečnost potravin

8 8 Další zdroje METTLER TOLEDO, Zajistěte si shodu s globálními bezpečnostními normami a zvyšte svoji produktivitu i zisk SGS Kapitola Bezpečnost potravin a trendy směřující k certifikaci obsahuje výňatek z dokumentu POROVNÁNÍ NOREM UZNÁVANÝCH V RÁMCI CELOSVĚTOVÉ INICIATIVY PRO BEZPEČNOST POTRAVIN (GFSI). Držitelem autorských práv k citovanému dokumentu je SGS. Citovaná bílá kniha je k dispozici ke stažení z webu SGS na adrese GLOBÁLNÍ TRENDY V BEZPEČNOSTI POTRAVIN, Robert J. Parrish, viceprezident Global Food, SGS Ženeva Spotřebitelské testy Uplatňované mezinárodní normy (IFS) Britské konsorcium pro maloobchod (BRC) Ústav pro bezpečné a kvalitní potraviny (SQF) Globální iniciativa pro bezpečnost potravin (GFSI) Fórum pro spotřební zboží Certifikace bezpečnosti potravin 22000; FSSC Zákon úřadu FDA o modernizaci v oblasti bezpečnosti potravin, FSMA Mettler-Toledo, s.r.o. Třebohostická 2283/ Praha Česká republika Telefon Fax Další informace Technické změny vyhrazeny 05/2011 Mettler-Toledo, s.r.o.

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie)

Mezinárodní potravinový standard IFS. -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Mezinárodní potravinový standard IFS -norma pro oblast zajištění kvality a bezpečnosti potravin (případové studie) Global Food Safety Initiative GFSI (Global Food Safety Initiative) zájmové sdružení obchodních

Více

Recepturování. Maximalizace výrobních zisků pomocí. recepturního vážení

Recepturování. Maximalizace výrobních zisků pomocí. recepturního vážení Recepturování Maximalizace výrobních zisků pomocí recepturního vážení Výrobci potravin čelí rostoucímu tlaku na zvyšování produktivity výroby, kvality svých výrobků a bezpečnosti spotřebitelů. U všech

Více

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě

Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Systémy kvality a zdravotní nezávadnosti v potravinářské výrobě Základní charakteristiky - zahrnují povinnosti a požadavky, které kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků zajišťují - kvalita (jakost) výrobků

Více

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP

Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP Alergeny v potravinách ve vztahu k systému HACCP 27. duben 2012 Ing. Milena Musilová milena.musilova@mendelu.cz SYSTÉM HACCP Hazard Analysis and Critical Control Points Systém řízení zdravotní nezávadnosti

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice

Pravidla pro používání loga PEFC v České republice Technický dokument CFCS CFCS 2001:2011 Vydání 2 26. 11. 2010 Pravidla pro používání loga PEFC v České republice PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz,

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL)

Popis certifikačního postupu TÜV NORD CERT podle GMP+ FC schématu (Feed Certification Scheme) GMP+ International B.V. (NL) Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ FC Pravidla a popis certifikačního postupu podle GMP+ jsou společně se Všeobecnými podmínkami pro certifikaci součástí nabídky (či smlouvy) na provedení

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI

PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE INSPEKČNÍCH A CERTIFIKAČNÍCH ORGANIZACÍ PŘIDANÁ HODNOTA INSPEKČNÍ A CERTIFIKAČNÍ ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ TŘETÍMI STRANAMI KDO JSME A CO DĚLÁME Mezinárodní konfederace inspekčních a certifikačních

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť

Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Prevencí za bezpečným provozem hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Květen 2013 Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. Metodika prevence

Více

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY PRO-CERT s.r.o. dokumentace managementu kvality společnosti S 04 Používání certifikátu a certifikační značky výtisk č. 1 Stránka 1 z 7 POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍ ZNAČKY platnost od: 1.2.2014

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin

Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin UNIE VÝROBCŮ A DOVOZCŮ LIHOVIN Vliv spotřební daně na (ne)bezpečnost potravin Petr Pavlík Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL) Reprezentuje více než 80 % trhu s lihovinami v ČR Na výběru spotřební daně

Více

IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products verze 6

IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products verze 6 IFS Food Standard for auditing quality and food safety of food products verze 6 EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND PRO ROZVOJ VENKOVA: EVROPA INVESTUJE DO VENKOVSKÝCH OBLASTÍ 1 Profil UniConsulting Společnost na

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální.

Řízení v podniku je velmi složitý proces, proto je nutné členit 2 způsoby: vertikální, horizontální. PODNIK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek podnikání. K podniku patří věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podniku a slouží mu v souvislosti s podnikáním. Z toho plyne,

Více

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA

VÁŠ PARTNER NA CESTĚ ZA VYŠŠÍ KVALITOU ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST SLUŽBY AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VEŘEJNÁ SPRÁVA ČESKÁ SPOLEČNOST PRO JAKOST Česká společnost pro jakost je občanské sdružení, které sdružuje občany, kteří pracují v oblasti jakosti nebo se o jakost zajímají jako spotřebitelé či zákazníci. Je nezávislou,

Více

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014

TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu TERMÍNY OTEVŘENÝCH KURZŮ 2014 verze 16, aktualizace 28.9.2014 2014 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ

Více

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci

Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Informační soubor k certifikaci produktů (výrobků) Pracovní postup pro certifikaci Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o. certifikační orgán pro certifikaci produktů Jílkova 76 615 00 Brno Certifikační orgán

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE

SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE SPECIFIKA CERTIFIKACE PODLE ČSN EN ISO 9001:2001 V ORGANIZACÍCH, KTERÉ SE ZABÝVAJÍ VÝVOJEM SOFTWARE Václav Šebesta Ústav informatiky Akademie věd ČR, e-mail: vasek@cs.cas.cz Abstrakt Jestliže ještě před

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Legislativní rámec zajištění kvality a bezpečnosti potravin

Legislativní rámec zajištění kvality a bezpečnosti potravin Legislativní rámec zajištění kvality a bezpečnosti potravin Podle pyramidy kvality potravin je jejich základní, ale také zásadní vlastností bezpečnost. Z pohledu kvality je bezpečnost primárním požadavkem

Více

ISO 9001 a její revize

ISO 9001 a její revize ISO 9001 a její revize Ing. Marcela Bačáková Profil UniConsulting Společnost na trhu od roku 1998, tvořena z odborníků se zkušenostmi a praxí v jednotlivých oblastech Nezávislá společnost nabízející pomoc

Více

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY

5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5. POSTUP POSUZOVÁNÍ SHODY 5.1 Moduly 90) Posuzování shody je rozděleno do modulů, které obsahují omezený počet různých postupů použitelných pro nejširší škálu výrobků. Moduly se vztahují na fázi návrhu

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ PRAVIDLA CERTIFIKACE METODIKY VÝSLEDKŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ SMĚRNICE Vypracováno pro potřeby společnosti TCert, s.r.o jako postup pro certifikaci metodik. Stránka 1 z 13 Obsah Kapitola/ Název kapitoly

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu

Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Př íloha č. 6 Výzvy Realizace kurzu ISO 9001 Manažer procesu Tento akreditovaný vzdělávací program navazuje na projekt implementace procesního systému řízení ISO 9001 dle real. projektu z výzvy č. 53.

Více

Pokyn o účasti notifikovaných osob

Pokyn o účasti notifikovaných osob Pokyn o účasti notifikovaných osob při prokazování shody podle směrnice 89/106/EHS o stavebních výrobcích je použitelný pro notifikované osoby z CPD-GNB CIRCA jako dokument NB/CPD/01/002-rev.04. Úvod Od

Více

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ

Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť. Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť Libor DUPAL Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ Obsah 1. Je provoz dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení bezpečný? 2. METODIKA PREVENCE úrazů dítěte

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Základní informace (SD 02)

Základní informace (SD 02) EURO CERT group Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu () Datum platnosti: 1.7.2015 Výtisk číslo: 1 Vydání: 5 Revize: 0 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: MK Ing.Monika Becková 24.6.2015

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce

Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Jaromír Veber a kol. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce Legislativa, systémy, metody, praxe Management Press, Praha 2006 Autorský kolektiv: Ing. Marie Hůlová, CSc. subkapitola 6.6 Ing.

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj

Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj Novela zákona o daních z příjmů právnických osob Možnosti snížení daňové povinnosti prostřednictvím odpočtu na výzkum a vývoj RNDr. Antonín Weber Září 2014 Zdroje veřejného financování využitelné na podporu

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X.

OBCHOD SE DŘEVEM. Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. OBCHOD SE DŘEVEM Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a environmentální Katedra EŘLH 2005/2006 X. Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s., 2005 / 2006 Ing. Jiří Marvan 11.1 Nejrozšířenější

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE

Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE Program podpory certifikace a účasti ve výběrových řízeních CERTIFIKACE (ve znění platném od 1. 1. 2007) 1. Cíl programu Cílem programu je: - podpora malých a středních podnikatelů při získávání certifikace

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM

ŽÁDOST O PŘEVOD CERTIFIKACE SM SILMOS-Q s. r. o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail:

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments)

Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence. (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Požadavky na data a informace k hodnocení klastrové excelence (Bronze Label of Management Excellence minimum requirments) Pro zapojení se do daného projektu resp. do benchmarkingové databáze je nutné provést

Více

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci

DOTAZNÍK příloha k žádosti o certifikaci SILMOS-Q s.r.o. Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17021 Křižíkova 70, 612 00 Brno + 541 633 291 e-mail: silmos-q@silmos-q.cz

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01

Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů. VERIFIKACE CZ s.r.o. D-14-01 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 1 Informace pro zájemce o ověření emisí skleníkových plynů VERIFIKACE CZ s.r.o. Platnost od: 30. 7. 2014 Ověřovacího orgánu VERIFIKACE CZ Strana 2 1. ÚVOD Tyto informace

Více

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ

LOGISTICKÉ ŘEŠENÍ PRO VÝROBCE ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ Jiří Hubka International Freight Manager Raben Logistcs Czech s.r.o. Tomáš Svoboda Logistics Manager CZ/SK STOCK Plzeň-Božkov s.r.o. AGENDA 1. Raben a Stock v číslech 6. Picking a VAS 2. Historie spolupráce

Více

Pravidla pro udělování národní značky KLASA

Pravidla pro udělování národní značky KLASA Pravidla pro udělování národní značky KLASA str.1/9 Část A Národní značku pro kvalitní potraviny KLASA uděluje ministr zemědělství ČR na základě doporučení správce značky. Značka smí být udělena pouze

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI

METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI NEOBSAHUJE TEXT NORMY METODICKÉ POKYNY PRO AKREDITACI MPA 50-01 - 14 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 Posuzování shody Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

Akreditovaná certifikační autorita eidentity

Akreditovaná certifikační autorita eidentity Akreditovaná certifikační autorita eidentity ACAeID 35 Zpráva pro uživatele Verze: 1.2 Odpovídá: Ing. Jiří Hejl Datum: 21. 12. 2012 Utajení: Veřejný dokument eidentity a.s. Vinohradská 184,130 00 Praha

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Evropské statementy o nemocničním

Evropské statementy o nemocničním Evropské statementy o nemocničním lékárenství V následujícím textu jsou uvedeny Evropské statementy o nemocničním lékárenství. Jedná se o společně přijaté vyjádření, čeho by měly všechny evropské systémy

Více

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA

Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti. Ing. Simon Palupčík, MBA Zákonné povinosti v oblasti energetické účinnosti Ing. Simon Palupčík, MBA Snímek 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Členské státy zajistí, aby podniky, které nejsou malými a středními podniky,

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí.

Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. EVROPSKÝ PRŮZKUM O SME A ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Vítáme vás v Evropském průzkumu o SME (malé a střední společnosti) a životním prostředí. Vyplnění dotazníku zabere přibližně 5-10 minut. Děkujeme! Dánský technologický

Více

Hlas evropských spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem

Hlas evropských spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem www.anec.org Hlas evropských spotřebitelů v oblasti tvorby technických norem A N E C (Evropská asociace pro koordinaci zastoupení spotřebitelů při normalizaci) Z A S T U P U - J E Z Á J M Y S P O T Ř E

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.9.2014 C(2014) 6515 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 19.9.2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/17/EU, pokud

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759

Katalog služeb C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu. 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava DIČ : CZ64612759 C.Q.M. Vzdělávání, poradenství a SW podpora pro systémy integrovaného managementu 2012 C.Q.M., spol. s r. o., Ostrava Kontaktní adresa: DIČ : CZ64612759 C.Q.M., spol. s r. o. www.cqm-sro.cz Krestova 1294/1

Více

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních

Metodický pokyn. k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě. ve školách a školských zařízeních Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: 32 338/2000-22 V Praze dne 14. prosince 2001 Metodický pokyn k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve školách a školských zařízeních 1.

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 FINANČNÍ NÁSTROJE POLITIKY SOUDRŽNOSTI 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN

3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ část 3, díl 4, kapitola 5, str. 1 ddíl 4, efektivnost ISŘ přínosy a bariéry 3/4.5 PRÁCE S CÍLI ISŘ S OHLEDEM NA POŽADAVKY ZAINTERESOVANÝCH STRAN Při práci auditora systémů managementu

Více

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014

Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 Role MŠMT v primární prevenci rizikového chování Pražské drogové fórum primární prevence, Praha 21. května 2014 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234

Více

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014

Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 Zpráva o stavu životního prostředí za rok 2014 ZPRÁVA O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2014 V souladu s etikou podnikání akciové společnosti Kemifloc v oblasti výroby a prodeje chemikálií pro úpravu

Více