Moravskoslezská unie neslyšících

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezská unie neslyšících"

Transkript

1 Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2013

2 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace organizace Organizace: Moravskoslezská unie neslyšících Sídlo: Vítkovická 3335, Ostrava 2 Registrován u: MV pod č. j. VS/1-1/85 295/11-R IČO: Registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství 37 Číslo registrace Tlumočnické služby 56 Číslo registrace Sociálně aktivizační služby 66 Číslo registrace

3 Úvod Rok 2013 byl druhým rokem, samostatné práce pod hlavičkou Moravskoslezská unie neslyšících. Lze říct, že to byl vcelku úspěšný rok, jak po finanční, tak i po pracovní stránce. Naše organizace i nadále poutá zájem neslyšících z jiných regionů. I v roce 2013 jsme museli podat námitku na MPSV proti výši přidělené dotace, která byla nedostačující. Námitka byla vyslyšena a navíc nám pomohla i mimořádná dotace od Moravskoslezského kraje. Nezanedbatelné byly i dotace od Statutárního města Ostravy a jejich městských obvodů Ostrava Jih; Moravská Ostrava a Přívoz; Poruba; Vítkovice; Mariánské Hory a Hulváky. Dařilo se získávat finance i od sponzorů, nejvíc jmenovitě od RWE Severomoravských plynáren. Všechny naše sociální služby probíhaly po celý rok ke spokojenosti všech našich klientů. Obnovili jsme tradici v konání akcí, jež byly v minulosti oblíbené, např. posezení u táboráku v areálu Myslivny. Dále se konal i jednodenní zájezd do Rakouska. Nedaří se však obnovit tradiční týdenní rekondiční pobyty, snad se to v budoucnu podaří. Více o všem, co jsme v loňském roce podnikli, se dočtěte na dalších stránkách této výroční zprávy. Celkově můžeme vyjádřit spokojenost jak s naši práci, tak i s účastí neslyšících na akcích. Věříme, že budeme v našem úspěšném startu i nadále pokračovat a že zájem neslyšících o dobré a kvalitní služby nepoleví. Ladislav Bojar předseda MSUN 3

4 Odborné sociální poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené Půjčovna kompenzačních pomůcek se zabývá poradenstvím o kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené (sluchátka k poslechu TV, indukční smyčky, vibrační budíky, signalizace světelného zvonku apod.), bezplatně je zapůjčuje do domácího prostředí na vyzkoušení na dobu cca 14 dnů a případně jim ještě pracovník poskytne konzultací před jejich zakoupením nebo nabídne jinou pomůcku. Půjčovna buď přímo zprostředkovává jejich prodej, nebo poskytne klientům informaci, kde si mohou pomůcku zakoupit. Tato služba se poskytuje ambulantně i terénně. V případě imobility klienta nebo nutnosti instalace pomůcky na místě dochází i pracovník i do bytu. Pravidelně také navštěvuje i jiné organizace ZO nedoslýchavých Ostrava a Ostrava Poruba. Jejich členy informuje o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek a dané problematice. Odborné poradenství je ze zákona zdarma. Servis sluchadel Servis sluchadel byl i nadále zajišťován cca 1x 14 dnů audiotechnikem z odborné firmy Audionika Valašské Meziříčí. Termíny návštěv audiotechnika jsou stanoveny rok dopředu, ale jejich změna v případě potřeby je vyhrazena. Tato služba není poskytována během letních prázdnin. Audiotechnik zde vykonává poradenskou činnost, drobné opravy a seřizování sluchadel dle aktuálního audiogramu a to dle vyhodnocení potřeb klienta v konkrétních situacích. Vše většinou na počkání a klient si může hned na místě sluchadlo vyzkoušet. Za opravu a servis klient platí přímo audiotechnikovi. Součástí servisu je i prodej baterií a příslušenství do sluchadel. O servis sluchadel je stále velký zájem. 4

5 Tlumočnické služby Tlumočnické služby ambulantní jsou součásti každé sociální práce tj. jak odborného poradenství, tak i sociálně aktivizačních služeb a to pro neslyšící a částečně i pro nedoslýchavé, pokud tuto službu vyžadují a komunikují v ní. Tlumočení v terénu jsou převážně jako tlumočení třetí osobě. Sem patří i skupinové tlumočení např. na exkurzích, zájezdech apod. Tlumočnické služby pro jednotlivce jsou např. překlady z a do ZJ úředních listin, dopisů, různých úředních výpisů, pracovní listiny apod. V terénu jsou to pochůzky na úřady, banky, lékařská střediska, cestovní kanceláře apod. Mezi tlumočení patří i vyřízení telefonických hovorů a popř. i úředních mailů, pokud je neslyšící doslovně nepochopí. 5

6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby: 1) Ambulantní poskytuje se služba jednotlivým neslyšícím a to ve znakovém jazyce jedná se převážně o volnočasové aktivity, jako jsou besedy, přednášky, soutěže, kulturní akce, apod. 2) Terénní služba neslyšícím jednalo se především o zájezdy, pobytové akce, exkurze apod., kde byly všechny informace neslyšícím tlumočeny do znakového jazyka. Volnočasové aktivity: 1) Členská schůze MSUN červen ) Každou středu otevření centra pro volnočasové aktivity členů volné setkávání 3) Možnost práce s PC včetně tisku, surfování na internetu 4) Klub JOKER turnaje neslyšících po celé Moravě a nově i na některých místech v Čechách Pobytové akce: 1) Zájezd do Rakouska - Semmering poznávací a turistická akce pro neslyšící za účasti tlumočníka znakového jazyka. 2) Strečno poznávací a turistická akce pro neslyšící za účasti tlumočníka znakového jazyka. 6

7 3) Prachovské skály relaxační edukační pobyt pro neslyšící. Součásti pobytu byly túry a ozdravné programy. 4) Vídeň jednodenní výlet dámská jízda 7

8 Kurzy: 1) Kurz PC grafika práce s fotografiemi a videem v počítači v celkovém rozsahu 40 hod září prosinec ) Kurz znakového jazyka pro veřejnost celkem 6 skupin v 1. pololetí a 4 skupin v 2. pololetí 3) Kurzy znakového jazyka v Domově seniorů v Ostravě Zábřehu 1 skupina v obou pololetích Besedy, přednášky (většinou s prezentací přes projektor): 1) Beseda o zdraví všeobecně 2) Přednáška ORL 3) Beseda na téma krizové volání z mobilu pomoci SMS zpráv nová registrace zájemců děláno pro Integrovaný záchranný systém v Ostravě 4) Zdravá výživa (s ochutnávkou) celkem 5x Kulturní, sportovní a vzdělávací akce: 1) Valentýnská besídka únor ) Masopust na Slezskoostravském hradě 3) Turnaj JOKER Putovní pohár jednotlivců únor

9 4) Bowling hra pro všechny zájemce duben a říjen ) Pálení čarodějnic na Slezskoostravském hradě duben ) Den matek květen ) Bižuterie ukázky a prodej od neslyšící klientky červen ) Turnaj JOKER Moravský pohár jednotlivců a družstev květen ) 3x promítání DVD vzpomínky na pobytové akce 10) Posezení v přírodě táborák v areálu Myslivna v Ostravě Porubě červen ) Exkurze v České televizi Ostrava září ) Sudoku, člověče nezlob se soutěže 13) Exkurze Dolní oblast Vítkovice kulturní památka říjen

10 14) Mikuláš prosinec ) Turnaj JOKER vánoční turnaj jednotlivců prosinec ) Vánoční posezení prosinec 2013 Túry: 1) Pustevny ledové sochy leden ) Mexiko túra na tvarůžky březen ) Hukvaldy výstava TROPIC a hrad duben ) Kunčice Čeladná Kozlovice jarní túra pro důchodce květen ) Pustevny - Kunčice túra pro důchodce červen ) Rožnov p. R. skanzen, rozhledna září ) Štramberk kolem Trúby říjen ) Mexiko podzimní výlet na tvarůžky říjen ) Velký Javorník silvestrovská túra na vrchol prosinec 2013 Kozlovice Pustevny Čeladná Rožnov p. R. Štramberk Javorník - silvestrovská 10

11 Klub nedoslýchavých seniorů: I nadále se u nás setkávají 1x měsíčně (poslední úterý) kromě Vánoc a letních prázdnin nedoslýchaví a ohluchlí senioři klubová činnost s vlastním programem. Propagace: O činnosti naších sociálních služeb a aktivitách se klienti mohli dozvědět z našich webových stránek, TXT České televize, regionálních novin městských čtvrtí Ostrava, PRIO, Ostrava Jih, z letáků, apod. Také se zúčastňujeme pravidelné akce, kterou pořádá v červnu Statutární město Ostrava Den sociálních služeb Lidé lidem. 11

12 Přehled hospodaření Účet zisků a ztrát za období NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu ,71 Tržby z prodeje kurzu ZJ ,68 Hygienické a čisticí prostředky 2 012,00 Tržby z prodeje kurzu PC 2 700,00 Spotřeba materiálu-ddhm ,18 Zájezd Rakousko ,00 Spotřeba energie-teplo ,55 Pobyt Prachovské skály ,00 Spotřeba energie-el. energie 9 075,00 SMO - Tlumočení Komunitního plánu 3 600,00 Spotřeba voda 9 867,00 Tržby za drobný prodej ,00 Nákup zboží ,23 Tržby za prodané zboží ,40 Cestovné 5 121,00 Tržby za práci - KP 916,00 Náklady na reprezentaci 2 930,00 Připsaný úrok 73,99 Ostatní služby ,50 Tržba za reklamu ,00 Ostatní služby-servis sluchadel ,90 Přeplatky 173,54 Ostatní služby-hovorné ,97 Zaokrouhlení 0,38 Ostatní služby-školení a kurzy ,00 Přijaté členské příspěvky ,00 DDNM 7 022,85 Přijaté příspěvky RWE ,00 Účetní služby ,00 Finanční dar SMO Mar. Hory a Hulváky 3 000,00 Ostatní služby-nájem ,36 Finanční dar SMO Vítkovice 5 000,00 Ostatní služby-odvoz odpadu 3 196,00 Sponzorský dar 1 000,00 Ostatní služby-zájezd Rakousko ,00 Provozní dotace-st. město Ostrava ,00 Pobyt Prachovské skály ,00 Provozní dotace-st. město Ostrava ,00 Zaokrouhlení 0,46 Provozní dotace-st. město Ostrava ,00 Mzdové náklady HPP ,00 Provozní dotace-smo Mor. Ova a Přívoz 5 000,00 Mzdové náklady-dpp ,00 Provozní dotace SMO Ostrava-Jih 5 000,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Provozní dotace-smo Poruba 6 000,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Provozní dotace-moravskoslezský kraj ,00 Zákonné pojištění z mezd 3 398,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Bankovní poplatky 6 142,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Pojištění majetku, odpovědnosti 6 658,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Celkem ,71 Celkem ,99 Hospodářský výsledek ,28 Kč 12

13 Poděkování Touto cestou děkujeme za finanční podporu těmto subjektům: Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava MO Moravská Ostrava a Přívoz Statutární město Ostrava MO Ostrava Jih Statutární město Ostrava MO Ostrava Poruba Statutární město Ostrava MO Vítkovice Statutární město Ostrava MO Mariánské Hory a Hulváky Severomoravská plynárenská a. s. fa Hudera fa Hema Produkt Za věcnou podporu děkujeme: SPAR Česká obchodní společnost s.r.o. Hruška s.r.o. Časopis PROGRAM 13

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2012 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH Úvod 3 Organizační struktura 4 Hlavní činnost 6 Vzdělávací činnost 11 Rekondiční a rehabilitační činnost 14 Publikační činnost 17 Kulturní a osvětová činnost

Více

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Ze slavnostního otevření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením Dne 10.5.2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Vzdělávací činnost 8 Rekondiční a rehabilitační činnost 10 Publikační činnost 11 Kulturní a osvětová činnost 12 Přednášková činnost

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Vzdělávací činnost 9 Rekondiční a rehabilitační činnost 11 Publikační činnost 14 Kulturní a osvětová činnost 15 Přednášková činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Výroční zpráva 2012. Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov... 7 CZP

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP

2 3 4 CZP 5 CZP 6 CZP 7 CZP 8 CZP Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Poslání organizace... 3 Základní údaje o organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 5 CZP Jihlava... 6 CZP Pelhřimov...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc

Oblastní unie neslyšících Olomouc Info OUN 0109 1 Oblastní unie neslyšících Olomouc Regional Union of the Deaf Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc E-mail: ounol@ounol.cz, www.ounol.cz SMS: 777 854 328 mobil: 774 585 225, 777 959 722;

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí.

Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Slepota odděluje člověka od věcí, hluchota od lidí. Helena Kellerová hluchoslepá spisovatelka a publicistka Vážení přátelé, ráda bych poděkovala všem našim donátorům, dobrovolníkům, členům i klientům,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2014 Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 Výstava Sochy ze Zimbabwe, Botanická zahrada, Praha Občanské sdruţení LORM Společnost pro hluchoslepé 1 Obsah 1. Úvodní slovo 2. o.s. LORM Společnost pro hluchoslepé Kdo jsme

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 2 Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2012, zhodnotila, a vám přiblíţila

Více

Obsah. Nechť každý, s kým se setkáš, od tebe odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza

Obsah. Nechť každý, s kým se setkáš, od tebe odchází lepší a šťastnější. Matka Tereza Obsah Úvodní slovo ředitelky... 2 Základní údaje o organizaci... 3 Poslání organizaci... 4 CZP Havlíčkův Brod... 6 CZP Jihlava... 7 CZP Pelhřimov... 8 CZP Třebíč... 9 CZP Žďár nad Sázavou... 10 Půjčovna

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více