Moravskoslezská unie neslyšících

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezská unie neslyšících"

Transkript

1 Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2012

2 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace organizace Organizace: Moravskoslezská unie neslyšících Sídlo: Vítkovická 3335, Ostrava 2 Registrován u: MV pod č. j. VS/1-1/85 295/11-R IČO: Registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství 37 Číslo registrace Tlumočnické služby 56 Číslo registrace Sociálně aktivizační služby 66 Číslo registrace

3 Úvod Rok 2012 byl prvním rokem, kdy jsme pracovali pod hlavičkou Moravskoslezská unie neslyšících, po osamostatnění se od České unie neslyšících. Vyslyšeli jsme tak přání neslyšících, které se ozvalo na členské schůzi v červnu Hned v srpnu 2011 byla zaslána na Ministerstvo vnitra žádost o registraci občanského sdružení Moravskoslezská unie neslyšících. Bylo nám vyhověno, takže se pak následně podnikly kroky k registraci sociálních služeb pro MSUN na Moravskoslezském kraji. V říjnu roku 2011 jsme dostali výpověď v předchozích prostorech na Vítkovické 11, kde jsme měli centrum sociálních služeb. Náš nájemce Dolní oblast Vítkovice nám nabídl náhradní prostory v sousedním domě Vítkovická 3335 které jsme přijali. Stěhování proběhlo koncem roku 2011 a dokončení bylo začátkem roku 2012 a díky obětavosti a spoustě brigádnických hodin našich členů bylo všechno stěhování dokončeno. Zahájení činnosti Moravskoslezské unie neslyšících tak mohlo začít v polovině ledna Začátek roku však nebyl moc úspěšný. V dotacích od MPSV jsme dostali pouze 40% financí oproti obvyklému průměru. Z toho důvodu byla částečně omezená činnost v poskytování sociálních služeb a zahájeno jednání s Moravskoslezským krajem a především s MPSV. Jednání bylo úspěšné a v polovině roku 2012 nám byly dotace navýšené na obvyklou úroveň, takže sociální služby mohly být znovu obnovené v plném rozsahu. Další bodem jednání byla nutnost převést majetek v našem centru sociálních služeb na naši organizaci Moravskoslezskou unii neslyšících, jelikož byl stále de facto v držení České unie neslyšících. Bylo vyvoláno jednání na Moravskoslezském kraji a na Statutárním městě Ostrava o schválení převodu majetku na naši organizaci. To se povedlo i díky pochopení vedení České unie neslyšících. Do definitivního držení v náš prospěch bude převod majetku uskutečněn v roce Sociální služby probíhaly po celý rok ke spokojenosti všech klientů. Na radě MSUN bylo zvoleno pár nových lidí, kteří se rychle zapracovali a připravovali pro neslyšící především akce ve volnočasových aktivitách. Věříme, že i v dalších létech budeme poskytovat kvalitní sociální služby ke spokojenosti všech sluchově postižených osob. Ladislav Bojar předseda MSUN 3

4 Odborné sociální poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené Odborné poradenství je zaměřeno především na půjčovnu kompenzačních pomůcek, která poskytuje poradenství kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, jejich půjčování vyzkoušení v domácím prostředí a případnou konzultací s audiotechnikem před jejich zakoupením. Každá sluchová vada je jiná a ne všem pomůcky vyhovují stejně. Půjčovna dále zprostředkovává jejich prodej a také pomáhá klientům s vyřizováním peněžitého příspěvku na zakoupení pomůcek. Kompenzační pomůcky pomáhají lidem se sluchovým postižením samostatnosti při komunikaci, zvyšuji jejich sebejistotu, zajišťují jejich bezpečnost a izolaci. Půjčovna také zvyšuje informovanost o nových trendech v kompenzačních pomůckách a lepších možnostech jejich využití. Služba se poskytuje ambulantně i terénně. V případě imobility klienta nebo nutnosti instalace pomůcky na místě dochází i pracovník i do bytu. Pravidelně také navštěvuje i jiné organizace ZO nedoslýchavých Ostrava a Ostrava Poruba. Jejich členy informuje o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek a dané problematice. Odborné poradenství je ze zákona zdarma. Za půjčování pomůcek se také nic neplatí. Každý rok má půjčovna cca 260 klientů a počet stále bude stoupat z důvodu dnešního životního stylu. Servis sluchadel Nedílnou součástí je servis sluchadel. Je zajišťován cca 1x 14 dnů audiotechnikem z odborné firmy Audionika Valašské Meziříčí, která dováží, vyrábí a dodává sluchadla, vyrábí kochleární implantáty a lékařské přístroje. Audiotechnik zde vykonává poradenskou činnost, opravy a seřizování sluchadel dle aktuálního audiogramu a dle vyhodnocení potřeb klienta v konkrétních situacích. Vše většinou na počkání a může si hned na místě sluchadlo vyzkoušet. Pro klienty tím odpadá balení sluchadel a zasílání je poštou či dojíždění do jiných měst např. Prahy, Brna, kde jsou sídla servisů či balení sluchadel. Za opravu a servis klient platí přímo audiotechnikou. Součástí je i prodej baterií a příslušenství do sluchadel. Servis navštíví ročně cca 180 klientů. 4

5 Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou součásti každé sociální práce tj. jak odborného poradenství, tak i sociálně aktivizačních služeb a to pro neslyšící a částečně i pro nedoslýchavé, pokud tuto službu vyžadují a komunikují v ní. Tlumočnické služby jsou jak pro jednotlivce, tak i pro skupiny, ambulantní i terénní. Pro jednotlivce jsou do těchto služeb započítávány i služby jako jsou překlady do a ze znakového jazyka úředních listin, zpráv, dopisů apod. Patří zde i tlumočení 3. osobě např. na úřadech, v bankách apod. Zprostředkovávají se i nutné telefonické rozhovory, které nejdou vyřídit pomoci mailů či SMS zpráv, či vyžadují delší výměnu otázek a odpovědí. U skupin se tlumočí přednášky, exkurze, výklady u kulturních památek apod. 5

6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby: 1) Ambulantní poskytuje se služba jednotlivým neslyšícím a to ve znakovém jazyce jedná se o překlady úředních dopisů, zajištění různých služeb přes internet, telefonické volání, psaní různých listin (soukromých i úředních), apod. 2) Terénní služba jednotlivcům pomoc při vyřízení záležitosti, kdy je služba neslyšícím tlumočená do znakového jazyka jedná se o pochůzky na úřady, banky, pojišťovny, v menší míře u zdravotnických zařízení, řešení sousedských sporů apod. Volnočasové aktivity: 1) Slavnostní otevření centra Moravskoslezské unie neslyšících leden ) Členská schůze MSUN červen ) Každou středu otevření centra pro volnočasové aktivity členů volné setkávání 4) Možnost práce s PC včetně tisku, surfování na internetu 5) Klub JOKER turnaje neslyšících po celé Moravě Pobytové akce: 1) Zájezd do Švýcarska poznávací a turistická akce pro neslyšící za účasti tlumočníka znakového jazyka. 2) Horní Bečva společný víkendový edukační pobyt pro studenty kurzu znakového jazyka a neslyšících oboustranné zdokonalení komunikace u slyšících při znakovém jazyce a u neslyšících lepšímu porozumění slyšícím 6

7 3) Orlí hnízdo poznávací a turistická akce pro neslyšící za účasti tlumočníka znakového jazyka. 4) Vysoké Tatry relaxační edukační pobyt pro neslyšící. Součásti pobytu byly túry a ozdravné programy. Kurzy: 1) Kurz PC grafika práce s fotografiemi a videem v počítači v celkovém rozsahu 40 hod říjen listopad ) Kurz znakového jazyka pro veřejnost celkem 6 skupin v 1. pololetí a 4 skupiny v 2. pololetí 7

8 3) Kurz znakového jazyka vyhraný konkurz u agentury HELLO LANGUAGE CENTRE s.r.o. - kurzy pro Statutární město Ostrava MO Ostrava Jih celkem 4 skupiny v 1. pololetí a 3 skupiny v 2. pololetí. 4) Kurzy znakového jazyka na Krajském úřadu 1 skupina v obou pololetích 5) Kurzy znakového jazyka v Domově seniorů v O. Zábřehu 1 skupina v obou pololetích Besedy, přednášky (většinou s prezentaci přes projektor): 1) Beseda o zdraví všeobecně 2) Přednáška o odpadech přednesla zástupkyně fy OZO Ostrava červen ) Hemeroidy - duben ) Zdravá výživa (s ochutnávkou) celkem 3x 5) Rakovina prsou květen ) Přednáška o skartě říjen 2012 Kulturní, sportovní a vzdělávací akce: 1) Valentýnská besídka únor ) Turnaj JOKER O mistra Moravy jednotlivců únor ) Bowling hra pro všechny zájemce duben ) Josefovské posezení duben ) Velikonoční beseda duben ) Velikonoční výlet do Rožnova p. R. duben ) Den matek květen ) Exkurze Charita Sv. Alexandra v O. Kunčičkách květen ) Exkurze Drátovny Bohumín červen

9 10) ZOO červen ) Turnaj JOKER Moravský pohár jednotlivců a družstev červen ) Soutěž v sudoku září ) Promítání DVD nejzajímavější akce v Unii říjen ) Turnaj JOKER vánoční turnaj jednotlivců prosinec ) Vánoční posezení prosinec 2012 Túry: 1) Pustevny jarní túra pro všechny březen ) Děhylov procházka kolem řeky duben ) Hukvaldy Kozlovice srpen ) Mexiko túra na tvarůžky Kyjovice Mexiko Poruba říjen ) Silvestrovská túra na Pustevny prosinec 2012 Děhylov Hukvaldy Hukvaldy 9

10 Kozlovice Mexiko Pustevny Radegast Klub nedoslýchavých seniorů: 1x měsíčně (poslední úterý) kromě Vánoc a letních prázdnin se u nás setkávají nedoslýchaví a ohluchlí senioři klubová činnost s vlastním programem. Propagace: O činnosti naších sociálních služeb a aktivitách se klienti mohli dozvědět z našich webových stránek, TXT České televize, regionálních novin městských čtvrtí Ostrava, PRIO, Ostrava Jih, z letáků, apod. Také se zúčastňujeme pravidelné akce, kterou pořádá v červnu Statutární město Ostrava Den sociálních služeb Lidé lidem. 10

11 Přehled hospodaření Účet zisků a ztrát za období NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu ,00 Provozní dotace-st. město Ostrava ,00 Hyg.a čisticí prostředky 2 340,00 Provozní dotace-st. Město Ostrava ,00 Spotřeba materiálu-ddhm ,60 Provozní dotace-st. město Ostrava ,00 Spotřeba energie-teplo ,94 Provozní dotace-mob MOaP 5 000,00 Spotřeba energie-el. energie 9 000,00 Provozní dotace Ostrava-JIH 5 000,00 Spotřeba voda 9 439,20 Provozní dotace Havířov 9 000,00 Prodané zboží ,07 Provozní dotace-smo-mo Poruba 8 000,00 Cestovné ,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Náklady na reprezentaci 333,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Ostatní služby ,72 Provozní dotace-mpsv ,00 Ostatní služby-servis sluchadel ,60 Tržby z prodeje služeb ,41 Ostatní služby-hovorné ,04 Tržby z prodeje služeb ,00 Ostatní služby-školení a kurzy 8 058,00 Pobytový zájezd Švýcarsko ,00 DDNM ,00 edukační pobyt Horní Bečva ,00 Účetní služby ,00 Pobyt Vysoké Tatry ,00 Ostatní služby-nájem ,00 Tržby za prodané zboží ,00 Ostatní služby-odvoz odpadu 2 160,00 Připsaný úrok 54,59 Poplatek TV 1 620,00 Jiné ostatní výnosy-přeplatky ,60 Ostatní služby-pobyt Švýcarsko ,00 Přijaté příspěvky RWE ,00 Edukační pobyt Horní Bečva ,00 Přijaté členské příspěvky ,00 Pobytový zájezd Vysoké Tatry ,15 Mzdové náklady HPP ,00 Mzdové náklady HPP-MPSV ,00 Mzdové náklady DPČ ,00 Mzdové náklady-dpp ,00 Mzdové náklady-dpp-mpsv ,00 Zákonné sociální pojištění ,25 Zákonné sociální pojištění-mpsv ,75 Zákonné zdravotní pojištění ,31 Zákonné zdravotní pojištění-mpsv ,69 Kursové ztráty 2 914,85 Zaokrouhlení -0,24 Zákonné pojištění z mezd 2 660,00 Bankovní poplatky 6 984,50 Pojištění majetku, odpovědnosti 6 658,00 Celkem ,43 Celkem ,60 Hospodářský výsledek (disponibilní zisk) ,17 Kč 11

12 Poděkování Touto cestou děkujeme za finanční podporu těmto subjektům: Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava MO Moravská Ostrava a Přívoz Statutární město Ostrava MO Ostrava Jih Statutární město Ostrava MO Ostrava - Poruba Statutární město Havířov Severomoravská plynárenská a. s. Za podporu děkujeme: Hruška s.r.o. Časopis PROGRAM 12

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM DOMOV DŮCHODCŮ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Roháčova 2968 544 01 Dvůr Králové nad Labem IČ: 194964 Tel.: 499 391 891-3 č. ú. : KB 24230-601/0100 E-mail:reditel@domovdknl.cz www.domovdknl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22

Obsah. Průvodcovská a předčitatelská služba... 22 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Úvodní slovo... 4 Základní informace... 5 Poslání a cíle... 6 Poslání TyfloCentra Praha, o. p. s.... 6 Cíle... 6 Historie... 7 Pracovní tým... 8 Služby TyfloCentra Praha... 10

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013

Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace, Bratří Čapků 662, 783 91 Uničov, tel 585 054 446 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Únor 2014 Obsah: I. Základní údaje o organizaci.. 3 II. Domy zvláštního

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 organizace Název: Handicap Žatec o. s. Forma: občanské sdružení Registrace: MV ČR č. VS-2774/SDR/1-2002 Založení: 2002 Působnost: Žatecký region Sídlo: Stavbařů 2696, 438 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 VZbaobabactualised.indd 1 3.7.2009 8:08:51 VZbaobabactualised.indd 2 3.7.2009 8:08:51 Obsahvýroční zprávy 2008 Úvodní slovo 5 Historie sdružení 6 Poslání, cílová skupina a cíle 7 Struktura

Více

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009...

Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... Výroční zpráva 2009 Úvodní slovo... 3 1 Základní údaje o organizaci... 5 2 Organizační struktura... 6 3 Členové organizace... 9 4 Činnost organizace v roce 2009... 10 4.1 Kurzy českého znakového jazyka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Občanské sdružení LORM Společnost pro hluchoslepé Skupina hluchoslepých běžkařů se svými traséry - průvodci na 1. zimním pobytu na Vysočině Obsah 1. Úvodní slovo 2. LORM Společnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013-2014 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 Vápenice 3 796 01 Prostějov Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je:

Výroční zpráva 2011. Posláním sdružení je: Velký panel v budově A, Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné Hranicích Kontakt: Adresa: Karvinská hornická nemocnice a.s., Zakladatelská 975/22 735 06 Karviná Nové Město telefon: 596 338 177

Více

23. rok pomoci potřebným

23. rok pomoci potřebným 2014 výroční zpráva 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Výroční zpráva za rok 2014 23. rok pomoci potřebným Podklady a texty: Peter Kubala, Jiří Vlček, Josef Zelinka,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005. Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Informační středisko pro rozvoj Moravských Kopanic, o.p.s. 687 74 Starý Hrozenkov 1 tel./ fax: 572 696 323 e-mail : iskopanice@razdva.cz 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Informační středisko

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace. U Lesíka 3547/11, Znojmo R O K 2 0 1 4 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZNOJMO, příspěvková organizace U Lesíka 3547/11, Znojmo V Ý R O Č N Í Z P R Á V A R O K 2 0 1 4 1 OBSAH A. O organizaci str. 3 B. Realizace projektů str. 4,5 C. Kontroly a inspekce

Více

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.

příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn. příspěvková organizace Zámečnická 288/9, 669 26 ZNOJMO tel.: 515 224 346 http://www.knihovnazn.cz/ e-mail: knihovna@knihovnazn.cz IČ: 00092711 Výroční zpráva 2013 Vypracovaly: Věra Mašková Alena Radochová

Více

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302

Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Bankovní spojení: IČO: 75002779 e- mail:matejkova.m@domovzdirec.cz Komerční banka Jihlava tel: 561 111 301 Č. ú.: 19-4652330257/0100 561 111 302 Výroční zpráva Domova důchodců Ždírec 2014 Slovo ředitelky:

Více

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28

Výroční zpráva 2014 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 1/28 OSTRAVSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ 2/28 Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, stejně jako v posledních patnácti letech jsem potěšen, že Vám mohu i letos nabídnout novou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany VÝROČNÍ ZPRÁVA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁMEK BŘEŽANY za období: 2012 Zámek Břežany, příspěvková organizace Břežany 1, 671 65 Břežany Obsah: Základní informace Cílová skupina, poslání a předmět činnosti

Více

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17

INTEGRACE ROMSKÉ KOMUNITY 13 DOBROVOLNICKÉ AKTIVITY 14 TEAMBUILDING 15 MĚSÍC PRO NEZISKOVÝ SEKTOR 16 PŘEHLED ZÍSKANÝCH DOTACÍ V ROCE 2011 17 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ KREBUL OBSAH KREBUL, O. S. 01 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 02 AKTIVITY: PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST 03 POČÍTAČOVÉ KURZY 04 AKADEMIE 3. VĚKU 05 KURZY TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI 06 KONFERENCE

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2004 Městská charita Výroční zpráva 2004 Seznam zkratek použitých v textu AD Azylový dům sv. Pavla BČB Biskupství českobudějovické CDS Domino Centrum denních služeb pro lidi se zdravotním postižením Domino

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze)

Salesiánské hnutí mládeže. Výroční zpráva 2011 (krácená verze) Salesiánské hnutí mládeže Výroční zpráva 2011 (krácená verze) ÚVOD Salesiánské hnutí mládeže (dále jen SHM) je křesťanské občanské sdružení. Naším posláním je vychovávat děti a mládež, vytvářet podmínky

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

je nestátní nezisková organizace,

je nestátní nezisková organizace, V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 je nestátní nezisková organizace, zaměřená na odbornou pomoc lidem s vážným duševním onemocněním, jako je schizofrenie a další duševní

Více