Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravskoslezská unie neslyšících. z a psaný spolek"

Transkript

1 Moravskoslezská unie neslyšících z a psaný spolek Výroční zpráva 2014

2 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování za finanční příspěvky 12 Identifikace organizace Organizace: Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek Sídlo: Vítkovická 3335, Ostrava 2 Registrován u: Krajského soudu v Ostravě oddíl L, vložka 9860 IČO: Registrované sociální služby: Odborné sociální poradenství 37 Číslo registrace Tlumočnické služby 56 Číslo registrace Sociálně aktivizační služby 66 Číslo registrace

3 Úvod V roce 2014 došlo ke změně právní klasifikace v naši organizaci. V důsledku nového občanského zákoníku jsme změnili právní klasifikaci naši organizace a doplnili název na Moravskoslezská unie neslyšících, zapsaný spolek a zaregistrovali se u Krajského soudu v Ostravě. S výši dotace jak od MPSV, tak i ze SMO včetně městských obvodů v roce 2014 jsme byli spokojení. Z městských částí nám přispěli Ostrava Jih; Poruba; Vítkovice; Mariánské Hory a Hulváky. Dotaci jsme nedostali pouze z Moravské Ostravy a Přívoz. Dařilo se získávat finance i od sponzorů, za to patří dík především firmě Hema Pordukt, která je pro nás obstarává. Jinak nedošlo v naši organizaci v roce 2014 k žádným podstatným změnám. Členská základna se stabilizovala. Navštěvuji nás hodně i nečlenové. Využívají všech sociálních služeb, volnočasových aktivit a pravidelně ve středu se scházejí na klubové akce. Mladí neslyšící se naučili hodně využívat komunikační programy v PC, kterých je nyní spousta. Pomoci počítače si s námi rovněž vyřizují svoje sociální problémy. Ti starší preferují osobní kontakt. Věříme, že i v dalších letech se bude v naši organizaci dařit a tím přispějeme ke spokojenosti nejen členů, ale i všech klientů. Ladislav Bojar předseda MSUN 3

4 Odborné sociální poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené Půjčovna kompenzačních pomůcek poskytuje odborné poradenství o kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené (sluchátka k poslechu TV, indukční smyčky, vibrační budíky, signalizace světelného zvonku apod.), bezplatně klientům je dle vlastního výběru nebo na doporučení poradce zapůjčuje do domácího prostředí na vyzkoušení na dobu cca 14 dnů. Pokud pomůcka nevyhovuje, poradce nabídne jinou. Prodej některých pomůcek klientům půjčovna buď přímo zprostředkuje, nebo poskytne klientům informaci, kde si mohou pomůcku zakoupit. Tato služba se poskytuje ambulantně i terénně. V případě imobility klienta nebo nutnosti instalace pomůcky na místě dochází pracovník i do bytu. Pravidelně také navštěvuje i jiné organizace ZO nedoslýchavých Ostrava a Ostrava Poruba. Jejich členy informuje o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek a dané problematice. Odborné poradenství je ze zákona zdarma. Servis sluchadel Servis sluchadel byl i nadále zajišťován cca 1x 14 dnů (čtvrtek) audiotechnikem z odborné firmy Audionika Valašské Meziříčí. Termíny návštěv audiotechnika jsou stanoveny vždy rok dopředu, ale jejich změna v případě potřeby je vyhrazena. Tato služba nebyla poskytována během letních prázdnin. Audiotechnik zde vykonává poradenskou činnost, servis a seřizování sluchadel dle aktuálního audiogramu a dle vyhodnocení potřeb klienta v konkrétních situacích. Vše většinou na počkání a klient si může hned na místě sluchadlo vyzkoušet. Za servis sluchadel klient platí přímo audiotechnikovi. Součástí servisu je i prodej baterií a příslušenství do sluchadel. O servis sluchadel, poskytovaný v místě bydliště a na počkání, je stále velký zájem. 4

5 Tlumočnické služby Tlumočnické služby jsou součásti každé naší práce, jelikož klienti jsou převážně neslyšící. Způsob tlumočení je voleno dle klientů, může být ve znakovém jazyce, ale i artikulační či jiné, dle volby samotného klienta. Tlumočení je ambulantní i terénní, pro jednotlivce i skupiny. Níže prezentujeme různé způsoby naší tlumočnické práce artikulační tlumočení tlumočení do znakového jazyka Tlumočnické služby pro jednotlivce jsou např. překlady z a do ZJ úředních listin, dopisů, různých úředních výpisů, pracovní listiny apod. pomoci znakového jazyka, v terénu jsou to pochůzky na úřady, banky, lékařská střediska, cestovní kanceláře apod. Mezi tlumočení patří i vyřízení telefonických hovorů a popř. i úředních mailů, pokud je neslyšící doslovně nepochopí. Skupinové tlumočení je pří besedách, na zájezdech při návštěvě kulturních památek, dále např. při kurzu počítačových znalosti učí samotný lektor znakovým jazykem. skupinové tlumočení neslyšící lektor v kurzu PC - tlumočení při akci u nás na zájezdu výuka ve znakovém jazyce 5

6 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby: 1) Ambulantní služby jednotlivcům i skupinám. Jedná se o poradenství, překlady, zajištění potřeb jednotlivců a pro skupiny o besedy, přednášky, soutěže, kulturní akce, apod. 2) Terénní služby jednotlivcům i skupinám. Jedná se u jednotlivců o zajištění jejich potřeb v terénu a u skupin o zájezdy, pobytové akce, exkurze apod., kde byly všechny informace neslyšícím tlumočeny do znakového jazyka. Volnočasové aktivity: 1) Členská schůze MSUN 2) Každou středu otevření centra pro volnočasové aktivity členů volné setkávání 3) Možnost práce na PC včetně tisku, surfování na internetu 4) Klub JOKER turnaje neslyšících po celé Moravě 5) Šipky 6) Besedy 7) Turistika Pobytové akce: 1) Víkendový pobyt v Zakopané poznávací a turistická akce pro neslyšící 2) Zájezd na Bouzov jednodenní zájezd za účasti tlumočníka znakového jazyka 6

7 Kurzy: 1) Kurz PC sociální programy na sítích září prosinec ) Kurz znakového jazyka na městském úřadu Příbor 3) Kurzy znakového jazyka v Domově seniorů v Ostravě Zábřehu 1 skupina v obou pololetích 4) Kurz znakového jazyka na městském úřadu SMO Ostrava Jih 5) Kurzy znakového jazyka pro veřejnost koná se u nás v MSUN a ve Frýdku Místku Besedy, přednášky (většinou s prezentací přes projektor): 1) Beseda o zdraví cyklus různých přednášek 7x 2) Přednáška o 1. pomoci 3) Informační schůzky o konání zájezdu či pobytu 2x 7

8 Kulturní, sportovní a vzdělávací akce: 1) Valentýnská besídka 2) Turnaj JOKER Putovní pohár jednotlivců 3) 2x Bowling hra pro všechny zájemce 4) Pálení čarodějnic na Slezskoostravském hradě 5) Šipky 2x 6) Promítání DVD promítání z historie unie 4x 7) Josefovské posezení 8) Den matek 9) ZOO 8

9 10) Turnaj JOKER Moravský pohár jednotlivců a družstev 11) Táborák u Myslivny v Porubě 12) Soutěž Člověče, nezlob se 3x 13) Turnaj JOKER vánoční turnaj jednotlivců 14) Vánoční trhy v Olomouci 15) Mikuláš 16) Vánoční posezení 9

10 Túry: 1) Pustevny 2) Kopeček u Olomouce 3) Kozlovice Kunčice p. O. 4) Krnov Cvilín 5) Javorový 6) Hukvaldy 7) Mexiko túra na tvarůžky Hýlov Mexiko Poruba 2x 8) Kunčice p. O. Čeladná Javorový Krnov - Cvilín Sanatorium Klimkovice Tvarůžky Mexiko Svatý Kopeček Vřesina Týden komunikace osob se zdravotním postižením ) Den otevřených dveří 2) Bowling 3) Šipky 4) Joker Klub nedoslýchavých seniorů: I nadále se u nás setkávají 1x měsíčně (poslední úterý) kromě Vánoc a letních prázdnin nedoslýchaví a ohluchlí senioři klubová činnost s vlastním programem. Propagace: O činnosti naších sociálních služeb a aktivitách se klienti mohli dozvědět z našich webových stránek, TXT České televize, regionálních novin městských čtvrtí Ostrava, PRIO, Ostrava Jih, z letáků, apod. Také se zúčastňujeme pravidelné akce, kterou pořádá v červnu Statutární město Ostrava Den sociálních služeb Lidé lidem. 10

11 Přehled hospodaření Účet zisků a ztrát za období NÁKLADY VÝNOSY Spotřeba materiálu 1 602,00 Tržby z prodeje kurzu ZJ ,61 Hygienické a čisticí prostředky 4 084,00 Tržby z prodeje služeb 2 600,00 Kancelářské potřeby ,60 Tržby z prodeje služeb-opravy KP 625,00 Spotřeba materiálu-ddhm ,00 Pobyt Zakopané ,00 Spotřeba energie-teplo ,94 Zájezd Bouzov 5 200,00 Spotřeba energie-el. energie ,00 Tržby z prodeje služeb-reklama ,00 Spotřeba voda ,00 Tržby za prodané zboží ,00 Prodané zboží ,29 Připsaný úrok 95,61 Opravy a udržování 1 210,00 Sponzorské finanční dary ,00 Cestovné 9 269,00 Přijaté členské příspěvky ,00 Náklady na reprezentaci 8 100,00 Přijaté příspěvky SMO-Vítkovice 5 000,00 Ostatní služby ,35 Přijaté příspěvky SMO-MH a Hulváky 2 000,00 Ostatní služby-servis sluchadel ,50 Provozní dotace SMO č ,00 Ostatní služby-hovorné ,97 Provozní dotace-smo č ,00 Ostatní služby-školení a kurzy ,00 Provozní dotace-smo č ,00 DDNM 9 769,23 Provozní dotace Ostrava-JIH 5 000,00 Účetní služby ,00 Provozní dotace-smo-mo Poruba 5 000,00 Ostatní služby-nájem ,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Ostatní služby-odvoz odpadu 3 196,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Poplatek TV 1 620,00 Provozní dotace-mpsv ,00 Pobyty a zájezdy ,05 Mzdové náklady HPP ,00 Mzdové náklady-dpn 1 185,00 Mzdové náklady-dpp ,00 Zákonné sociální pojištění ,00 Zákonné zdravotní pojištění ,00 Zákonné sociální náklady 1 600,00 Daň silniční 150,00 Ostatní daně a poplatky 5 100,00 Ostatní pokuty a penále 1 500,00 Dary 4 981,00 Zaokrouhlení 0,41 Zákonné pojištění z mezd 3 423,00 Bankovní poplatky 7 630,02 Pojištění majetku, odpovědnosti 6 658,00 Jiné ostatní náklady 2 153,00 Daň z příjmů - úroky z banky 18,16 Celkem ,52 Celkem ,22 Hospodářský výsledek ,70 Kč 11

12 Poděkování Touto cestou děkujeme za dotace a finanční dary těmto subjektům: Ministerstvo práce a sociálních věcí Moravskoslezský kraj Statutární město Ostrava Statutární město Ostrava MO Ostrava Jih Statutární město Ostrava MO Ostrava Poruba Statutární město Ostrava MO Vítkovice Statutární město Ostrava MO Mariánské Hory a Hulváky fa Hema Produkt PentaGen s. r. o. Auditor Praha s. r. o. Richard Švidrnoch Roman Frček Svatoš Martin Ivan Pertýl MOE Ing. Řeháková Jitka Ivana Sokanská Kobes Oldřich Martínek Karel Nový Miloš Mgr. Škála Jaromír Marek Stanislav Petr Zouhar 12

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2013 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

Moravskoslezská unie neslyšících

Moravskoslezská unie neslyšících Moravskoslezská unie neslyšících Výroční zpráva 2012 Obsah Identifikace 2 Úvod 3 Odborné sociální poradenství 4 Tlumočnické služby 5 Sociálně aktivizační služby 6 Přehled hospodaření 11 Poděkování 12 Identifikace

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 5 Poskytování registrovaných sociálních služeb 7 Činnost vydavatelská, publikační a propagační 13 Činnost

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 OBSAH Úvod 3 Organizační struktura 4 Hlavní činnost 6 Vzdělávací činnost 11 Rekondiční a rehabilitační činnost 14 Publikační činnost 17 Kulturní a osvětová činnost

Více

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 0 7 Oblastní unie neslyšících Olomouc Ze slavnostního otevření Multifunkčního vzdělávacího centra pro osoby se sluchovým postižením Dne 10.5.2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU

Více

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 SVAZ NESLYŠÍCÍCH A NEDOSLÝCHAVÝCH V ČR KRAJSKÁ ORGANIZACE VYSOČINA 70955751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Vážení přátelé, stejně jako každý rok mám tu čest předložit Vám Výroční zprávu organizace Svaz neslyšících

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvod 3 Organizační schéma České unie neslyšících 4 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Brno 6 Česká unie neslyšících, oblastní organizace Liberec

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Vzdělávací činnost 8 Rekondiční a rehabilitační činnost 10 Publikační činnost 11 Kulturní a osvětová činnost 12 Přednášková činnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2010 Českomoravská jednota Zleva sedí Mgr. Ota Panský předseda Oblastní unie Olomouc (OUN) jana KadlČková předsedkyně Spolku Břeclav (SNB) svatopluk Žamboch předseda Českomoravské jednoty (ČMJN) a Unie

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc

Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc Výroční zpráva 2 0 1 0 Oblastní unie neslyšících Olomouc 1 Obsah: 1. Základní identifikační údaje organizace, struktura 3 2. Poslání a cíle OUN Olomouc 4 3. Činnost a program akcí OUN Olomouc v roce 2010

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH

HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH Výroční zpráva 2010 HRADECKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH při Hradeckém spolku neslyšících Slovo úvodem Vážená paní, vážený pane, největší událostí roku 2010 bylo stěhování do nových prostor. Důvodů pro stěhování

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Vzdělávací činnost 9 Rekondiční a rehabilitační činnost 11 Publikační činnost 14 Kulturní a osvětová činnost 15 Přednášková činnost

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012

Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Zpráva o činnosti občanského sdružení ZIP Zábava Informace Poradenství a pomoc za rok 2012 Posláním sdružení je být zdrojem pozitivních morálních, sociálních a duchovních hodnot mládeži a podpora rozvoje

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 3 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Další činnosti a aktivity

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MARTIN registrované Ministerstvem vnitra ČR pod č.j.: VS/1-1/43 483/00-R, 163 00 Praha 6 Řepy, Bendova 5/1121 IČ: 70822301, DIČ: CZ70822301 bankovní spojení: 0169505389/0800 http://www.osmartin.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. KAFIRA o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 KAFIRA o.s. OBSAH Úvodní slovo ředitele 2 Základní údaje o organizaci 4 Poslání organizace 5 Cíle organizace 5 Komu jsou služby určeny 5 Poskytované služby 6 Zásady poskytování služeb

Více

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP

6 7 CZP 8 CZP 9 CZP 10 CZP 11 CZP Obsah 2 Úvodní slovo ředitelky 3 Poslání, cíle a zásady 4 Organizační struktura a personální údaje 5 Základní údaje 6 Kalendárium 7 CZP Havlíčkův Brod 8 CZP Jihlava 9 CZP Pelhřimov 10 CZP Třebíč 11 CZP

Více

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje

Výroční zpráva. CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje Výroční zpráva CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje 2008 Vážení čtenáři naší Výroční zprávy, přinášíme Vám přehled činnosti a hospodaření v roce 2008 CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. TyfloCentrum Praha, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 TyfloCentrum Praha, o.p.s. Úvodem Dobrý den, vážení. Naše obecně prospěšná společnost poskytuje služby lidem se zrakovým postižením na území Prahy a Středočeského kraje už rovných deset

Více

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2014 Nové Město nad Metují Výroční zpráva 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4.

Více

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2.

Obsah: 3.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.1.2.1. 3.1.2.2. 3.1.2.3. 3.1.2.4. 3.1.3. 3.2. 3.2.1. 3.2.2. 3.2.3. 3.2.4. 3.3. 3.3.1. 3.3.2. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2. Vznik, charakteristika a poslání organizace... 4 3. Poskytované služby v rámci hlavní činnosti... 4 3.1. Sociální úsek... 5 3.1.1. Pečovatelská služba...

Více

Českomoravská jednota neslyšících

Českomoravská jednota neslyšících 2011 Českomoravská jednota neslyšících Zleva stojí: FRANTIŠKA NOVÁKOVÁ tlumočnice Jihlavské unie neslyšících LEOŠ PRUŠVIC pracovník v sociálních službách Unie neslyšících Brno DUŠAN ŠPRLA místopředseda

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013

Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 Zpráva o činnosti a hospodaření MENS SANA o. s. v roce 2013 MENS SANA ZDRAVÁ MYSL ZDRAVĚ MYSLET ZDRAVÍ S MYSLÍ ZDRAVÝ SMYSL ZDRAVÍ MYSLÍ ZDRAVĚ SMÝŠLET 2 VIZE Chceme být silnou organizací, která bude vnímána

Více

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11)

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA. Strana 1 (celkem 11) 92 95 102 104 11 18 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Vysočina Úprkova 6, 586 01 Jihlava IČ: 709 55 751 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Strana 1 (celkem 11) ÚVODNÍ SLOVO V naší společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Svaz tělesně postižených v České republice z. s. Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 Karlín Obsah 1. Úvod... 3 2. Vznik, poslání a zaměření STP v ČR z. s.... 4 3. Činnost STP v

Více