NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL"

Transkript

1 Návod k obsluze rozšířujícího modulu Verze programu: Benekov RM P O L

2 OBSAH 1. Úvod Názvosloví a zkratky Popis tlačítek ovládacího panelu Struktura jednotlivých menů Základní zobrazení displeje Struktura uživatelského menu Struktura servisního menu Nastavení parametrů Popis základního zobrazení displeje Datum Reálný čas B9 Venkovní teplota Vliv venkovní teploty na regulaci B11 Náběh TO A61 Prostor TO B12 Náběh TO A62 Prostor TO B13 Náběh TO A63 Prostor TO B14 Náběh TO A64 Prostor TO B31 Teplá voda Uživatelské menu Servisní menu Zadání hesla Název aplikace Popis uživatelského menu Topný okruh Topný okruh Časový program TO ECO topný okruh Parametry prostoru TO Topná křivka TO Čerpadlo TO Prostorový termostat H11 TO Prázdninový program TO Topný okruh Topný okruh Topný okruh Externí vstup Stav binárních vstupů Stav binárních výstupů Stav analogových vstupů Stav analogových výstupů Diagnostika spotřebiče Diagnostika regulátoru Nastavení datumu a reálného času Popis servisního menu Konfigurace Adresa zóny Konfigurace ohřevu teplé vody Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A

3 Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A Konfigurace externího vstupu Test vstupů a výstupů Kalibrace čidel Jazyk IP konfigurace PID ventilů Správa hesel Chybová hlášení řídící jednotky Poruchy vázané na hardware řídící jednotky a připojená periférní čidla Poruchy generované ROZŠIŘUJÍCÍM MODULEM Ostatní Připojení prostorových termostatů Připojení rozšiřujícího modulu k internetu Nahrávání software s použitím SD paměťové karty Bezpečnostní pokyny Hydraulické schémata zapojení spotřebičů s rozšiřujícím modulem POL Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků Doporučené armatury v zapojeních s řídící jednotkou Climatix Elektrická schémata Elektrické schéma zapojení rozšiřujícího modulu Elektrické schéma zapojení pohonů směšovacích ventilů Y11, Y12, Y13, Y Elektrické spojení kotlů v kaskádě včetně připojení prostorových přístrojů POL s připojením k internetu Copyright 2014 Leopold Benda ml. a spol., licence BENEKOVterm spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví

4 1. ÚVOD Tento návod k obsluze je určen uživatelům a servisním technikům kotlů BENEKOV s modulem SIEMENS POL , který rozšiřuje možnosti řídící jednotky SIEMENS Climatix Premium a SIEMENS Climatix 2. Rozšíření spočívá v možnostech řízení dalších až 4 směšovaných topných okruhů a 1 okruhu pro ohřev teplé vody. Je zapotřebí se s návodem důkladně seznámit ještě před uvedením kotle/kotlů do provozu. Jelikož tento návod je doplněním dokumentace ke kotli, je nutné kromě pokynů nacházejících se v tomto návodu se řídit i návodem k obsluze a instalaci kotle. Špatné nastavení parametrů může mít za následek nesprávné fungování topného systému a vznik nebezpečných situací. Při uvádění kotle do provozu je povinností servisního technika se ujistit, že kotel s řídící jednotkou a rozšiřujícím modulem správně pracuje s nastavenými hodnotami. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Rozšiřující modul POL je ekvitermním regulátorem. Protože doplňuje řídící jednotky Climatix Premium a Climatix 2, není potřeba pro jeho plné využití připojení venkovního čidla B9. Za škody vzniklé nedodržováním tohoto návodu výrobce nenese žádnou zodpovědnost! 1.1. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY Pro účely tohoto návodu k obsluze rozšiřujícího modulu POL platí následující názvosloví a zkratky: Spotřebič Topný okruh 1 (dále jen TO1 ) Topný okruh 2 (dále jen TO2 ) Topný okruh 3 (dále jen TO3 ) Topný okruh 4 (dále jen TO4 ) Ohřev teplé vody (dále jen ohřev TV ) Externí vstup 2. POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU INFO ALARM OK ESC Tlačítko INFO ALARM OK ESC Popis Toto tlačítko se používá k zobrazení základních informací. Toto tlačítko se používá k zobrazení alarmů, včetně historie chyb. Toto kolečko se používá pro přesun kurzoru na jiný řádek nebo pro zvolení jiné hodnoty při nastavování parametrů řídící jednotky. Zmáčknutím kolečka se potvrzuje úprava daného řádku, popř. změněné hodnoty (ENTER). Toto tlačítko se používá k návratu do nadřazeného menu

5 3. STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH MENŮ V této kapitole jsou pomocí stromové struktury zobrazeny texty základního displeje, uživatelského menu a servisního menu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Některé řádky se zobrazují až po zadání servisního, resp. výrobního hesla. Rozsah zobrazení na displeji je taky závislý na zvolené vybavenosti topného systému (viz kap Konfigurace), kterou definuje servisní technik před prvním uvedením kotle do provozu. Symbol na pravém okraji daného řádku umožňuje okamžitý vstup do příslušného podmenu zmačknutím kolečka OK (ENTER) ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ DISPLEJE Základní zobrazení displeje rozšiřujícího modulu POL je v řádcích strukturováno následovně: RM POL Datum, Reálný čas B9 Venkovní teplota Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Časová konstanta budovy Časová konstanta LÉTO/ZIMA Simulace venkovní teploty Aktuální stav modelu budovy - Upravená venkovní teplota - Tlumená venkovní teplota B11 Náběh TO1 A61 Prostor TO1 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO1 Útlum TO1 Komfort TO1 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO1 B12 Náběh TO2 A62 Prostor TO2 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO2 Útlum TO2 Komfort TO2 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO2 B13 Náběh TO3 A63 Prostor TO3 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO3 Útlum TO3 Komfort TO3 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese - 5 -

6 Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO3 B14 Náběh TO4 A64 Prostor TO4 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO4 Útlum TO4 Komfort TO4 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO4 B31 Teplá voda (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Regulace TV Časový program TV - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle Komfort TV Útlum TV Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Mez přehřátí Diference spínání Převýšení zdroje Priorita TV (Žádná / Absolutní) Uživatelské menu - viz kap Servisní menu - viz kap Zadání hesla Název aplikace 3.2. STRUKTURA UŽIVATELSKÉHO MENU Uživatelské menu rozšiřujícího modulu POL je strukturováno následovně: Topný okruh 1 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 1 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO1 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 1 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO1 mez komfort - TO1 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO1 - Protimrázová ochrana TO1 - Útlum TO1 - Komfort TO1 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO1 Topná křivka TO1 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B11 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B11 - bod 2 - Exponent křivky - 6 -

7 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B11 - Maximální žádaná teplota B11 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO1 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO1 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO1 Prostorový termostat H11 TO1 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO1 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - Info prázdniny Topný okruh 2 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 2 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO2 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 2 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO2 mez komfort - TO2 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO2 - Protimrázová ochrana TO2 - Útlum TO2 - Komfort TO2 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO2 Topná křivka TO2 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B12 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B12 - bod 2 - Exponent křivky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B12 - Maximální žádaná teplota B12 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO2 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO2 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO2 Prostorový termostat H12 TO2 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO2 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - 7 -

8 - Info prázdniny Topný okruh 3 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 3 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO3 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 3 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO3 mez komfort - TO3 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO3 - Protimrázová ochrana TO3 - Útlum TO3 - Komfort TO3 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO3 Topná křivka TO3 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B13 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B13 - bod 2 - Exponent křivky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B13 - Maximální žádaná teplota B13 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO3 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO3 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO3 Prostorový termostat H13 TO3 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO3 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - Info prázdniny Topný okruh 4 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 4 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO4 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 4 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO4 mez komfort - TO4 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO4 - Protimrázová ochrana TO4 - Útlum TO4 - Komfort TO4 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - 8 -

9 - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO4 Topná křivka TO4 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B14 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B14 - bod 2 - Exponent křivky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B14 - Maximální žádaná teplota B14 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO4 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO4 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO4 Prostorový termostat H14 TO4 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO4 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - Info prázdniny Externí vstup (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Externí vstup Stav binárních vstupů (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech vstupů): Prostorový termostat H11 TO1 Prostorový termostat H12 TO2 Prostorový termostat H13 TO3 Prostorový termostat H14 TO4 Externí vstup Stav binárních výstupů (po rozklinutí kolečkem OK jen informace o stavech výstupů): Čerpadlo TO1 Čerpadlo TO2 Čerpadlo TO3 Čerpadlo TO4 Čerpadlo TV Stav analogových vstupů (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech vstupů): B9 Venkovní teplota B11 Náběh TO1 B12 Náběh TO2 B13 Náběh TO3 B14 Náběh TO4 A61 Prostor TO1 A62 Prostor TO2 A63 Prostor TO3 A64 Prostor TO4 B31 Teplá voda Stav analogových výstupů (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech výstupů): Ventil TO1 Ventil TO2 Ventil TO3 Ventil TO4 Diagnostika spotřebiče (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech): Topný okruh 1 - Druh provozu - Režim - 9 -

10 - Důvod - Stav prostoru - B11 Náběh TO1 (žádaná teplota měřená teplota) - A61 Prostor TO1 (žádaná teplota měřená teplota) - TO1 Korekce prostor - Prostorový termostat H11 TO1 - Čerpadlo TO1 - Ventil TO1 - Info prázdniny Topný okruh 2 - Druh provozu - Režim - Důvod - Stav prostoru - B12 Náběh TO2 (žádaná teplota měřená teplota) - A62 Prostor TO2 (žádaná teplota měřená teplota) - TO2 Korekce prostor - Prostorový termostat H12 TO2 - Čerpadlo TO2 - Ventil TO2 - Info prázdniny Topný okruh 3 - Druh provozu - Režim - Důvod - Stav prostoru - B13 Náběh TO3 (žádaná teplota měřená teplota) - A63 Prostor TO3 (žádaná teplota měřená teplota) - TO3 Korekce prostor - Prostorový termostat H13 TO3 - Čerpadlo TO3 - Ventil TO3 - Info prázdniny Topný okruh 4 - Druh provozu - Režim - Důvod - Stav prostoru - B14 Náběh TO4 (žádaná teplota měřená teplota) - A64 Prostor TO4 (žádaná teplota měřená teplota) - TO4 Korekce prostor - Prostorový termostat H14 TO4 - Čerpadlo TO4 - Ventil TO4 - Info prázdniny B31 Teplá voda - Druh provozu - Režim - Důvod - Požadavek TV (žádaná teplota měřená teplota) - Čerpadlo TV Externí vstup B9 Venkovní teplota Upravená venkovní teplota Tlumená venkovní teplota Diagnostika regulátoru (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech): Verze - Verze programu - Info o aplikaci Uložení/Nahrání - Zpět výrobní nastavení Po zadání servisního hesla (viz kap ) je navíc možno nastavit:

11 - Uložení vlastního nastavení - Obnovení vlastního nastavení Čítač restartů Interní teplota Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno zjistit: Provozní hodiny Program aktivní Datum a čas 3.3. STRUKTURA SERVISNÍHO MENU Do servisního menu lze vejít po zadání servisního hesla (viz kap ). Servisní menu rozšiřujícího modulu POL je strukturováno následovně: Konfigurace (po rozkliknutí kolečkem OK je nutno nadefinovat celý hydraulický systém): Adresa zóny Teplá voda Topný okruh TO1 A61 prostor TO1 Topný okruh TO2 A62 prostor TO2 Topný okruh TO3 A63 prostor TO3 Topný okruh TO4 A64 prostor TO4 Externí vstup Uložení konfigurace Automatické uložení za: Test vstupů a výstupů (po rozkliknutí kolečkem OK je možno ručně zkontrolovat chod): Čerpadla - Čerpadlo TO1 - Čerpadlo TO2 - Čerpadlo TO3 - Čerpadlo TO4 - Čerpadlo TV Ventily - Ventil TO1 - Ventil TO2 - Ventil TO3 - Ventil TO4 Kalibrace čidel (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): B9 Venkovní teplota A61 Prostor TO1 A62 Prostor TO2 A63 Prostor TO3 A64 Prostor TO4 Jazyk (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat jazyky): Česky / Anglicky / Španělsky / Německy / Rusky IP konfigurace (po rozkliknutí kolečkem OK je možno využít tyto údaje k připojení na internet) DHCP Aktuální IP Aktuální maska Aktuální gateway Zadané IP Zadaná maska Zadaný gateway 100MB

12 Jméno MAC Link Uživatelské jméno ADMIN Heslo SBTAdmin! FTP uživatelské heslo ADMIN FTP heslo SBTAdmin! Po zadání výrobního hesla (viz kap ) lze vejít do dalších položek servisního menu: PID ventilů TO1 Zesílení TO1 Integrace TO2 Zesílení TO2 Integrace TO3 Zesílení TO3 Integrace TO4 Zesílení TO2 Integrace Správa hesel Úroveň 1 (servisní heslo) Úroveň 3 (výrobní heslo) 4. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Za normálního stavu text na displeji svítí tmavě na světlém podkladu. V místě, kde je umístěn kurzor, je toto zobrazení opačné. Pro nastavení daného parametru či funkce je nutno: - připojit rozšiřující modul POL k elektrické síti (230V/50Hz) - otáčením kolečka OK vyhledat upravovaný parametr. - zmáčknutím kolečka OK potvrdit, že chceme upravit tento parametr - otáčením kolečka OK nastavit požadovanou hodnotu parametru nebo v případě dialogového okna vybrat požadovanou funkci (Zapnuto/Vypnuto, Ano/Ne, apod.) - potvrdit zmáčknutím kolečka OK V případě výpadku elektrické energie (230V/50Hz) všechny hodnoty rozšiřujícího modulu zůstanou zachovány, takže po obnovení napájení modul může pokračovat v automatickém provozu. 5. POPIS ZÁKLADNÍHO ZOBRAZENÍ DISPLEJE 5.1. DATUM Zobrazení datumu na displeji je ve formátu DD. MM. RR. Správné nastavení datumu slouží především pro správné fungování časových programů TO1, TO2, TO3, TO4 a TV a zpětnou specifikaci vyhlášených poruch řídící jednotkou. Jeho nastavení se provádí na posledním řádku uživatelského menu viz kap REÁLNÝ ČAS Zobrazení reálného času na displeji je ve formátu h:min:s. Správné nastavení reálného času slouží především pro správné fungování časových programů TO1, TO2, TO3, TO4 a TV a zpětnou specifikaci vyhlášených poruch řídící jednotkou. Jeho nastavení se provádí na posledním řádku uživatelského menu viz kap

13 5.3. B9 VENKOVNÍ TEPLOTA NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Rozšiřující modul POL je ekvitermním regulátorem. Protože doplňuje řídící jednotky Climatix Premium a Climatix 2, není potřeba pro jeho plné využití připojení venkovního čidla B9. Venkovní teplota ukazuje okamžitou hodnotu venkovní teploty. Po zadání servisního hesla (viz kap ) a rozkliknutí řádku B9 Venkovní teplota a lze vejít do menu týkajícího se modelu budovy. Podle schopnosti budovy jímat a akumulovat teplo (technické zařízení budovy) se různým způsobem mění teplota prostoru při kolísající venkovní teplotě. Parametrem Časová konstanta budovy je možné ovlivnit rychlost reakce žádané teploty náběhu (B11 pro TO1, B12 pro TO2, B13 pro TO3, B14 pro TO4) na kolísající venkovní teplotu (B9). Časová konstanta budovy Rychlost reakce > 20 h Teplota prostoru reaguje pomalu na kolísání venkovní teploty h Nastavení je možné použít pro většinu budov. < 10 h Teplota prostoru reaguje rychle na kolísání venkovní teploty. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 50 h, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 10 h. Parametrem Časová konstanta LÉTO/ZIMA je možné ovlivnit rychlost přechodu vytápění ze zimního do letního režimu a naopak. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí h, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 72 h. Pomocí řádku Simulace venkovní teploty lze ověřit funkčnost ekvitermní regulace. Nastavením určité hodnoty venkovní teploty lze zjistit, jak se budou chovat jednotlivé zdroje či spotřebiče za dané teploty. Tento odklon od automatického režimu řídící jednotky je pak signalizován pohybujícím se zvonkem (ALARM) v pravém horním rohu displeje. Rozsah nastavení této simulace je v rozmezí -50 až +50 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je Auto (*****). POZOR!!! Po odzkoušení funkčnosti nutno tuto simulaci přepnout zpět do automatického režimu (zobrazení hvězdiček). Pohybující se zvonek (ALARM) v pravém horním rohu displeje zmizí VLIV VENKOVNÍ TEPLOTY NA REGULACI Aktuální venkovní teplota je důležitá pro aktivaci režimu Protimrazová ochrana. Upravená venkovní teplota je ovlivňována parametrem Časová konstanta budovy. Je důležitá pro regulaci teploty náběhu (B11, B12, B13, B14) a pro denní topnou mez pro vypnutí vytápění viz kap Tlumená venkovní teplota je ovlivňována parametrem Časová konstanta LÉTO/ZIMA. Je důležitá pro přepínání provozu LÉTO/ZIMA viz kap

14 T AKT Aktuální venkovní teplota T UPR Upravená venkovní teplota T TL Tlumená venkovní teplota 5.4. B11 NÁBĚH TO1 Údaj B11 Náběh TO1 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu A61 PROSTOR TO1 Údaj A61 Prostor TO1 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 1. Po rozkliknutí řádku A61 Prostor TO1 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 1 viz kap B12 NÁBĚH TO2 Údaj B12 Náběh TO2 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu A62 PROSTOR TO2 Údaj A62 Prostor TO2 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 2. Po rozkliknutí řádku A62 Prostor TO2 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 2 viz kap B13 NÁBĚH TO3 Údaj B13 Náběh TO3 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu

15 5.9. A63 PROSTOR TO3 NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL Údaj A63 Prostor TO3 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 3. Po rozkliknutí řádku A63 Prostor TO3 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 3 viz kap B14 NÁBĚH TO4 Údaj B14 Náběh TO4 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu A64 PROSTOR TO4 Údaj A64 Prostor TO4 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 4. Po rozkliknutí řádku A64 Prostor TO4 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 4 viz kap B31 TEPLÁ VODA Údaj B31 Teplá voda ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody v zásobníku TV. Po rozkliknutí řádku B31 Teplá voda lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů teplé vody: Parametrem Regulace TV lze provést volbu, zda ohřev teplé vody má být řešen režimem Auto na základě časového programu TV nebo má být aktivní pouze Protimrázová ochrana zásobníku TV. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Auto. Rozkliknutím řádku Časový program TV lze vejít do menu, kde se nastavuje časový rozvrh žádané teploty TV (komfort nebo útlum) pro jednotlivé dny v týdnu. Lze nastavit max. 6 záznamů během 24 hodin. Mezi půlnocí a prvním záznamem dalšího dne je vždy režim útlum. Parametrem Komfort TV se definuje, na jakou teplotu bude natápěn zásobník TV v době, kdy dle časového programu TV bude aktivní režim komfort. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 55 C. Parametrem Útlum TV se definuje, na jakou teplotu bude natápěn zásobník TV v době, kdy dle časového programu TV bude aktivní režim útlum. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 40 C. Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Parametr Mez přehřátí, kterým se definuje teplota, při které dojde k aktivaci alarmu Přehřátí zásobníku TV. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 80 C. Parametr Diference spínání je snížení teploty vody v zásobníku TV vůči parametru Komfort TV nebo Útlum TV (v závislosti na nastavení v menu Časový program TV), po němž je čerpadlo TV uvedeno zpět do provozu pro dohřátí zásobníku TV

16 Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 20 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 5 C. Parametr Převýšení zdroje je navýšení žádané teploty topné vody vůči parametru Komfort TV nebo Útlum TV (v závislosti na nastavení v menu Časový program TV), aby se ohřál zásobník TV na požadovanou teplotu. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 3 15 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 10 C. Pomocí volby Priorita TV (Žádná/Absolutní) definuje, v jakém pořadí se natápí zásobník TV vůči topným okruhům. V případě volby Žádná natápění zásobníku TV se děje paralelně s natápěním topných okruhů. Tato volba je doporučována výrobcem. V případě volby Absolutní natápění zásobníku TV má přednost před natápěním topných okruhů. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Žádná UŽIVATELSKÉ MENU Pomocí tohoto řádku lze vejít do uživatelského menu, pro které není vyžadováno žádné heslo SERVISNÍ MENU Po zadání servisního hesla (viz kap ) lze pomocí tohoto řádku vejít do servisního menu ZADÁNÍ HESLA Po zadání servisního hesla lze vejít do servisního menu a měnit veškeré servisní parametry programu. Tento stav je signalizován číslem "6" v levém horním rohu displeje. Po uplynutí 10 min bez zmáčknutí libovolného tlačítka ovládacího panelu se program opětovně "uzamkne". Po zadání výrobního hesla je možno měnit systémové parametry, PID ventilů nebo hesla. Tento stav je signalizován číslem 2 v levém horním rohu displeje. Po uplynutí 10 min bez zmáčknutí libovolného tlačítka ovládacího panelu se program opětovně "uzamkne" NÁZEV APLIKACE Tento řádek umožňuje uživateli pojmenovat aplikaci (instalaci rozšiřujícího modulu). Slouží hlavně pro identifikaci při zasílání SMS zpráv a při dálkové vizualizaci přes internet. Pro Název aplikace se doporučuje použít max. 6 znaků (možno použít písmena bez diakritiky a čísla). Pro ukončení a uložení nastavení názvu je zapotřebí použít znak #. 6. POPIS UŽIVATELSKÉHO MENU 6.1. TOPNÝ OKRUH

17 Zde se nastavují veškeré parametry související s řízením topného okruhu TOPNÝ OKRUH 1 Parametrem Topný okruh 1 lze provést volbu, zda řízení tohoto okruhu má být řešeno režimem: Auto kdy je řízen na základě časového programu TO1 Protimrazová ochrana kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Protimrazová ochrana Útlum kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Útlum Komfort kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Komfort Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Auto ČASOVÝ PROGRAM TO1 Rozkliknutím řádku Časový program TO1 lze vejít do menu, kde se nastavuje časový rozvrh žádané teploty v prostoru TO1 (komfort nebo útlum) pro jednotlivé dny v týdnu. Lze nastavit max. 6 záznamů během 24 hodin. Mezi půlnocí a prvním záznamem dalšího dne je vždy režim útlum ECO TOPNÝ OKRUH 1 Rozkliknutím řádku ECO topný okruh 1 lze vejít do menu, kde se nastavují parametry ECO režimu ekvitermního okruhu s ohledem na vývoj venkovní teploty. ECO funkce jsou blokovány v případě trvalého nastavení volby komfort. A) Přepínání LÉTO/ZIMA Parametrem Teplota přepnutí Léto/zima se definuje tlumená venkovní teplota (viz kap ), která je mezí pro přechod ze zimního do letního režimu a opačně. Při změně nastavení jsou zkráceny nebo prodlouženy příslušné periody: Zvýšení hodnoty: Časnější přepnutí na zimní provoz. Snížení hodnoty: Pozdější přepnutí na letní provoz. Pozdější přepnutí na zimní provoz. Časnější přepnutí na letní provoz. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 5 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 18 C

18 T TL Tlumená venkovní teplota T LZ Teplota přepnutí LÉTO/ZIMA B) Denní topná mez Denní topná mez zapíná nebo vypíná vytápění podle průběhu venkovní teploty během dne. Tato funkce je aktivní především v přechodných obdobích, jako je jaro a podzim. Zamezuje okamžitým reakcím na kolísání venkovní teploty během dne. Parametrem TO1 mez komfort se definuje upravená venkovní teplota (viz kap ), která je mezí pro povolení vytápění v režimu Komfort. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 5 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 18 C. Příklad: - parametr TO1 mez komfort je 18 C K vypnutí vytápění (tj. přepnutí do režimu ECO2) dojde v případě, kdy dle časového programu TO1 trvá režim Komfort a upravená venkovní teplota překročí hodnotu 18 C. Parametrem TO1 mez útlum se definuje upravená venkovní teplota (viz kap ), která je mezí pro povolení vytápění v režimu Útlum. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 2 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 17 C. Příklad: - parametr TO1 mez útlum je 17 C K vypnutí vytápění (tj. přepnutí do režimu ECO2) dojde v případě, kdy dle časového programu TO1 trvá režim Útlum a upravená venkovní teplota překročí hodnotu 17 C. C) Léto/zima spínač Pokud není žádoucí automatické přepínání do letního režimu dle vývoje venkovní teploty, uživatel má možnost si ručně definovat režim léto nebo zima PARAMETRY PROSTORU TO1 Rozkliknutím řádku Parametry prostoru TO1 lze vejít do menu, kde se nastavují veškeré parametry týkající se vnitřních teplot prostoru TO1, snímaných čidlem teploty prostoru (např. prostorový přístroj A61 - SIEMENS POL )

19 Parametrem Protimrazová ochrana TO1 se definuje, na jakou vnitřní teplotu se bude natápět referenční místnost TO1 v době, kdy dle časového programu TO1 bude aktivní režim protimrazová ochrana. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 4 19 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 10 C. Parametrem Útlum TO1 se definuje, na jakou vnitřní teplotu se bude natápět referenční místnost TO1 v době, kdy dle časového programu TO1 bude aktivní režim útlum. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 19 C. Parametrem Komfort TO1 se definuje, na jakou vnitřní teplotu se bude natápět referenční místnost TO1 v době, kdy dle časového programu TO1 bude aktivní režim komfort. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 21 C. Parametrem Vliv prostoru se definuje, jaký procentuální vliv má teplota prostoru TO1 na úkor venkovní teploty B9 pro tvorbu žádané teploty pro vytápění a odstavení vytápění v referenční místnosti TO1. Vliv prostoru Způsob řízení 0 % Pouze ekvitermní řízení % Ekvitermní řízení s vlivem prostoru. 100 % Pouze prostorové řízení, na venkovní teplotu B9 není brán ohled. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 100%, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 20%. Parametr Diference prostoru určuje, kdy se odstaví ekvitermní vytápění na základě překročení žádané teploty v referenční místnosti TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 5 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 1 C. Parametr Hysterese souvisí s parametrem Diference prostoru. Určuje, kdy se opět zapne ekvitermní vytápění na základě žádané teploty v referenční místnosti TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 5 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 0,5 C. Příklad: - parametr Komfort TO1 je 22 C - parametr Diference prostoru je 1 C - parametr Hysterese je 0,8 C K vypnutí vytápění dojde při teplotě v referenční místnosti 23 C (22+1=23). Vytápění se opět zapne, pokud teplota v referenční místnosti poklesne na teplotu 22,2 C (22+1-0,8=22,2)

20 T SKUT - Skutečná teplota v referenční místnosti DIF - Diference prostoru HYS - Hysterese Q2 - Čerpadlo TO1 Funkce Rychlý útlum nabízí možnosti Vypnuto a Zapnuto. Volba Vypnuto způsobí, že při přechodu na režim útlum dojde ke snížení křivky vytápění dle nastavených parametrů žádaných teplot v prostoru, ale stále bude objekt temperován. (Týká se provozu ekvitermního okruhu bez instalovaného čidla teploty prostoru.) V případě volby Zapnuto dojde k tomu, že při přechodu na režim útlum je vypnuto čerpadlo Q21 topného okruhu 1 a (je-li okruh směšovaný) je uzavřen směšovací ventil Y11. a) Funkce s čidlem teploty prostoru vytápění je vypnuté až do té doby, než teplota prostoru klesne na žádanou teplotu režimu útlum. Pak se aktivuje čerpadlo Q21 topného okruhu 1 a je uvolněn směšovací ventil viz obrázek níže. b) Funkce bez čidla teploty prostoru rychlý útlum vypne vytápění na určitou dobu závislou na venkovní teplotě a časové konstantě budovy. Přednastavená volba z výrobního závodu je Vypnuto. T SKUT - Skutečná teplota v referenční místnosti T RW - Žádaná teplota v referenční místnosti Funkce Rychlý zátop umožňuje při přepnutí z útlumové žádané teploty na komfortní žádanou teplotu rychleji dosáhnout novou žádanou teplotu v referenční místnosti. Během rychlého zátopu je žádaná teplota zvýšena o hodnotu Rychlý zátop. Zvýšení této hodnoty vede ke kratší době dotápění, snížení vede k delší době. Funkce Rychlý zátop trvá do okamžiku, než je dosažena komfortní žádaná teplota. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 10 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 5 C

21 Příklad: - parametr Útlum TO1 je 18 C - parametr Komfort TO1 je 22 C - parametr Rychlý zátop je 5 K Při přechodu z útlumové na komfortní teplotu v referenční místnosti bude v čase a až b žádaná teplota 27 C (22+5=27), pak se vrátí na hodnotu 22 C. T SKUT - Skutečná teplota v referenční místnosti T RW - Žádaná teplota v referenční místnosti RZ - Rychlý zátop Po zadání servisního hesla (viz kap ) se zobrazí funkce Prostorový přístroj TO1 (Uvolněn/Uzamčen). Ta umožňuje blokaci ovládacích tlačítek na přístroji POL Používá se v případech, že prostorový přístroj je umístěn ve veřejných prostorech, např. školy, nemocnice apod TOPNÁ KŘIVKA TO1 T B9 Venkovní teplota T B1 Teplota náběhu Rozkliknutím řádku Topná křivka TO1 lze vejít do menu, kde se nastavují veškeré parametry týkající se ekvitermní křivky TO1. Definuje se zde dvě mezní venkovní teploty (Teplota venkovní B9 - bod 1 a Teplota venkovní B9 - bod 2), ke kterým se přiřazuje žádanou teplotu topné vody na vstupu do TO1 (Teplota náběhu B11 - bod 1 a Teplota náběhu B11 - bod 2). Rozsah nastavení parametru Teplota venkovní B9 - bod 1 je v rozmezí -50 až +10 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je -12 C. Rozsah nastavení parametru Teplota náběhu B11 - bod 1 je v rozmezí 25 až 85 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 75 C. Rozsah nastavení parametru Teplota venkovní B9 - bod 2 je v rozmezí 5 až 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 15 C. Rozsah nastavení parametru Teplota náběhu B11 - bod 2 je v rozmezí 25 až 85 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 30 C

22 Změnu těchto parametrů se provádí dle kap. 4. Parametrem Exponent křivky se nastavuje zakřivení ekvitermní křivky v závislosti na použitém systému vytápění (radiátorové, podlahové, konvektory). Tento parametr zohledňuje nelineární přenos tepla. V následující tabulce je uveden přehled jeho hodnot pro běžně používané systémy vytápění: Přenos tepla přes: Doporučená hodnota exponentu křivky Podlahové vytápění 1,05 1,1 Deskové radiátory 1,26 1,33 Radiátory podle DIN ,3 Konvektory 1,25 1,45 Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 1 2, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 1,3. Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit následující: Parametrem Minimální žádaná teplota B11 se definuje minimální hodnotu žádané teploty topné vody na vstupu do TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 20 C. Parametrem Maximální žádaná teplota B11 se definuje maximální hodnotu žádané teploty topné vody na vstupu do TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 80 C. Parametrem Převýšení zdroje se nastavuje navýšení žádané teploty topné vody zdroje (kotle) vůči okamžité žádané teplotě topné vody na vstupu do TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 20 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 5 C. Pomocí volby Odtah tepla TO1 (Vypnuto/Zapnuto) lze definovat, zda v případě přetopení kotle dojde k odvodu tepla do topného okruhu 1 či nikoliv. V případě volby Zapnuto se při přetopení zapíná čerpadlo Q21 a plně otvírá ventil Y11, i když není žádný požadavek na teplo. Přednastavená volba z výrobního závodu je Zapnuto. POZOR! Je-li daný topný okruh zapojen do podlahového vytápění, je nutno tuto volbu nastavit na stav Vypnuto ČERPADLO TO1 Rozkliknutím řádku Čerpadlo TO1 lze vejít do menu, kde se nastavují veškeré parametry týkající se čerpadla TO1: Parametrem Protimrazová ochrana se aktivuje nebo deaktivuje provoz čerpadla TO1 za nízkých teplot. Parametrem Doběh čerpadla TO1 se definuje zpoždění vypnutí čerpadla TO1 po uplynutí požadavku na vytápění topného okruhu 1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí s, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 120s

23 PROSTOROVÝ TERMOSTAT H11 TO1 Rozkliknutím řádku Prostorový termostat H11 TO1 lze vejít do menu, kde lze změnit polaritu (logiku fungování) externího kontaktu H11. Přednastavená volba z výrobního závodu je Pracovní, tj. že sepnutí kontaktu prostorového termostatu odstavuje topení do režimu protimrazová ochrana. Volba Klidový znamená opačnou logiku fungování, tj. že rozepnutí kontaktu prostorového termostatu odstavuje topení do režimu protimrazová ochrana. Tato volba je v praxi běžnější. Nastavuje se v případě použití standardního prostorového termostatu (např. SIEMENS REV24DC nebo bezdrátový SIEMENS REV24RFDC/SET), kdy sepnutý kontakt znamená vytápění. V případě, že není konfigurován TO1 a topný systém má být řízen pokojovým termostatem, je nutno v konfiguraci (viz kap. 7.1.) nastavit Externí vstup - ANO a pokojový termostat připojit na svorky pro Externí vstup (viz kap.5.10.) PRÁZDNINOVÝ PROGRAM TO1 Rozkliknutím řádku Prázdninový program TO1 lze vejít do menu, kde lze definovat alternativní způsob vytápění TO1 během určitého období, např. při odjezdu na dovolenou apod. Parametrem Režim prázdnin (Datum/Perioda/Den v týdnu/neaktivní) se volí způsob, jak určit časové období, po které bude prázdninový program aktivní. Přednastavená volba z výrobního závodu je Neaktivní a znamená, že režim prázdnin je vypnutý. Na řádku Perioda: Začátek se stanovuje datum, od kdy má být aktivován režim prázdnin. Na řádku Čas začátku se stanovuje čas, od kdy má být aktivován režim prázdnin. Na řádku Perioda: Konec se stanovuje datum, od kdy má být ukončen režim prázdnin. Na řádku Den v týdnu se stanovuje, který den v týdnu má být aktivován režim prázdnin. Parametrem Prázdninový režim TO1 lze provést volbu, zda řízení tohoto okruhu v období režimu prázdnin má být řešeno teplotou: Protimrazová ochrana kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Protimrazová ochrana Útlum kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Útlum Komfort kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Komfort Řádek Info prázdniny informuje obsluhu, zda je režim prázdnin vypnut nebo zapnut TOPNÝ OKRUH 2 Ovládání topného okruhu 2 je řešeno analogicky s ovládáním topného okruhu 1 viz kap Rozdíl je pouze v označení: Směšovací ventil TO2 má označení Y12 (nikoliv Y11) Čerpadlo TO2 má označení Q22 (nikoliv Q21) Čidlo teploty náběhu TO2 má označení B12 (nikoliv B11) Čidlo teploty prostoru TO2 má označení A62 (nikoliv A61) Externí kontakt TO2 má označení H12 (nikoliv H11) 6.3. TOPNÝ OKRUH

24 Ovládání topného okruhu 3 je řešeno analogicky s ovládáním topného okruhu 1 viz kap Rozdíl je pouze v označení: Směšovací ventil TO3 má označení Y13 (nikoliv Y11) Čerpadlo TO3 má označení Q23 (nikoliv Q21) Čidlo teploty náběhu TO3 má označení B13 (nikoliv B11) Čidlo teploty prostoru TO3 má označení A63 (nikoliv A61) Externí kontakt TO3 má označení H13 (nikoliv H11) 6.4. TOPNÝ OKRUH 4 Ovládání topného okruhu 4 je řešeno analogicky s ovládáním topného okruhu 1 viz kap Rozdíl je pouze v označení: Směšovací ventil TO4 má označení Y14 (nikoliv Y11) Čerpadlo TO4 má označení Q64 (nikoliv Q21) Čidlo teploty náběhu TO4 má označení B14 (nikoliv B11) Čidlo teploty prostoru TO4 má označení A64 (nikoliv A61) Externí kontakt TO4 má označení H14 (nikoliv H11) 6.5. EXTERNÍ VSTUP Parametrem Externí vstup je možno definovat žádanou výstupní teplotu při aktivovaném externím vstupu. Zdrojem aktivace externího vstupu může být jakýkoliv binární kontakt (termostat bazénu, termostat prostoru, termostat zásobníku TV, apod.) Jedná se o další spotřebič mimo ekvitermích TO1, TO2, TO3, TO4, TV. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí nastavených hodnot C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 65 C STAV BINÁRNÍCH VSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, v jakém provozním stavu v daném okamžiku jsou veškeré binární vstupy. Jedná se o tato zařízení: Prostorový termostat H11 TO1 Aktivní/Pasivní Prostorový termostat H12 TO2 Aktivní/Pasivní Prostorový termostat H13 TO3 Aktivní/Pasivní Prostorový termostat H14 TO4 Aktivní/Pasivní Externí vstup Zapnuto/Vypnuto 6.7. STAV BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, v jakém provozním stavu v daném okamžiku jsou veškeré binární výstupy. Jedná se o tato zařízení: Čerpadlo TO1 Zapnuto/Vypnuto Čerpadlo TO2 Zapnuto/Vypnuto

25 Čerpadlo TO3 Zapnuto/Vypnuto Čerpadlo TO4 Zapnuto/Vypnuto Čerpadlo TV Zapnuto/Vypnuto 6.8. STAV ANALOGOVÝCH VSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, jaké hodnoty v daném okamžiku snímají veškeré analogové vstupy. Jedná se o tyto hodnoty: B9 Venkovní teplota C B11 Náběh TO1 C B12 Náběh TO2 C B13 Náběh TO3 C B14 Náběh TO4 C A61 Prostor TO1 C A62 Prostor TO2 C A63 Prostor TO2 C A64 Prostor TO2 C B31 Teplá voda C 6.9. STAV ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, jaké hodnoty v daném okamžiku jsou vysílané na jednotlivé analogové výstupy. Jedná se o tyto hodnoty: Ventil TO1 % Ventil TO2 % Ventil TO3 % Ventil TO4 % DIAGNOSTIKA SPOTŘEBIČE Tato záložka poskytuje uživateli veškeré informace týkající se spotřebičů, tj. topného okruh 1, topného okruhu 2, topného okruh 3, topného okruhu 4, ohřevu teplé vody a externího vstupu. Rozkliknutím řádku Topný okruh 1 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 1: Druh provozu Auto / Ručně Režim Protimrazová ochrana / Útlum / Komfort Důvod Žádaná prostoru / Limit prostoru / Protimráz / Rychlý zátop / Rychlý útlum / Letní provoz / Omezení od zpátečky / Odtah tepla apod. Stav prostoru Vyp. / Zap. / Limit prostoru / Protimráz / Zátop / Rychlý útlum / ECO1 / ECO 2 Dále jsou zde souhrnně zobrazeny žádané a měřené hodnoty teplot: B11 náběh TO1 C A61 prostor TO1 C TO1 Korekce prostor C Prostorový termostat H11 TO1 Aktivní / Pasivní Čerpadlo TO1 Zapnuto/ Vypnuto Ventil TO1 %

26 Rozkliknutím řádku Topný okruh 2 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 2, analogickým způsobem jako pro topný okruh 1. Rozkliknutím řádku Topný okruh 3 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 3, analogickým způsobem jako pro topný okruh 1. Rozkliknutím řádku Topný okruh 4 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 4, analogickým způsobem jako pro topný okruh 1. Rozkliknutím řádku Teplá voda lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se ohřevu teplé vody: Druh provozu Auto / Protimrazová ochrana Režim Komfort / Útlum Důvod Nábíjení / Nabito Dále jsou zde souhrnně zobrazeny žádané a měřené hodnoty teplot TV. Čerpadlo TV Zapnuto/ Vypnuto Rozkliknutím řádku Externí vstup lze vejít na stránku, kde je zobrazena žádaná teplota externího vstupu. Zde jsou souhrnně zobrazeny okamžité hodnoty venkovních teplot: B9 Venkovní teplota C Upravená venkovní teplota C Tlumená venkovní teplota C DIAGNOSTIKA REGULÁTORU Tato záložka poskytuje uživateli ostatní informace a možnosti, jako např.: verzi programu uložení/nahrání - zpět výrobní nastavení Po zadání servisního hesla (viz kap ) je navíc možno: - uložení vlastního nastavení - obnovení vlastního nastavení čítač restartů řídící jednotky interní teplotu řídící jednotky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno zjistit: provozní hodiny řídící jednotky program aktivní Ano/Ne NASTAVENÍ DATUMU A REÁLNÉHO ČASU Zde se provádí nastavení datumu a reálného času. Zobrazení datumu na displeji je ve formátu DD. MM. RR. Zobrazení reálného času na displeji je ve formátu h:min:s. Jejich správné nastavení slouží především pro správné fungování časových programů TO1, TO2, TO3, TO4 a TV a zpětnou specifikaci vyhlášených poruch řídící jednotkou. Změnu datumu a reálného času se provádí dle kap POPIS SERVISNÍHO MENU Po zadání servisního hesla (viz kap ) lze pomocí tohoto řádku vejít do servisního menu

27 7.1. KONFIGURACE DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením kotle s řídící jednotkou Climatix 2 (nebo Climatix Premium) s rozšiřujícím modulem POL do provozu je nutné, aby servisní technik definoval správnou konfiguraci (vybavenost) kotle a topného systému dle reálného stavu v kotelně. Rozkliknutím řádku Konfigurace lze vejít na stránku, kde jsou následující komponenty a funkce: Adresa zóny Vypnuto / Zóna 1 / Zóna 2 Teplá voda Ano / Ne Topný okruh 1 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A61 prostor TO1 Ano / Ne Topný okruh 2 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A62 prostor TO2 Ano / Ne Topný okruh 3 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A63 prostor TO3 Ano / Ne Topný okruh 4 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A64 prostor TO4 Ano / Ne Externí vstup Ano / Ne Po provedení volby konfigurace kotle a topného systému nutno potvrdit toto uspořádání pomocí příkazu Uložení konfigurace. V případě, že do 30 s od poslední změny v konfiguraci obsluha neprovede žádnou další změnu, uložení konfigurace se provede automaticky. Zbývající čas do automatického uložení je indikován na posledním řádku Automatické uložení za: s. Uložení zvolené konfigurace se projeví tak, že dojde k úplnému restartování celé řídící jednotky a nově se načte pouze ta vybavenost topného systému (včetně specifických funkcí), která byla zvolena. Vše ostatní zůstane skryto a nebude při provozu topného systému bráno v úvahu. Pokud zvolená konfigurace omezuje některé funkce, provede se restart řídící jednotky podruhé z důvodu zrušení nemožných kombinací ADRESA ZÓNY Pomocí volby Adresa zóny se definuje počet rozšiřujících modulů v systému. V případě, že pro konkrétní topný systém je použit jeden rozšiřující modul, nutno nastavit volbu Adresa zóny Zóna 1. V případě, že pro konkrétní topný systém jsou použity dva rozšiřující moduly, na prvním z nich nutno nastavit volbu Adresa zóny Zóna 1, a na druhém z nich nutno nastavit volbu Adresa zóny Zóna 2. V případě, že je nastavena volba Adresa zóny Vypnuto, rozšiřující modul nepředá požadavek na topení do kotle. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Zóna KONFIGURACE OHŘEVU TEPLÉ VODY Pomocí volby Teplá voda (ANO/NE) lze definovat, zda topný systém je vybaven zásobníkem TV či nikoliv. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO1-27 -

28 Pomocí volby Topný okruh 1 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 1 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y11 nebo ovládán pouze čerpadlem Q21 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A61 Pomocí volby A61 prostor TO1 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 1 je instalován prostorový přístroj A61 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 1 zapojuje na svorky H11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO2 Pomocí volby Topný okruh 2 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 2 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y12 nebo ovládán pouze čerpadlem Q22 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A62 Pomocí volby A62 prostor TO2 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 2 je instalován prostorový přístroj A62 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 2 zapojuje na svorky H12. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO3 Pomocí volby Topný okruh 3 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 3 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y13 nebo ovládán pouze čerpadlem Q23 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A63 Pomocí volby A63 prostor TO3 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 3 je instalován prostorový přístroj A63 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 3 zapojuje na svorky H13. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO4-28 -

29 Pomocí volby Topný okruh 4 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 4 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y14 nebo ovládán pouze čerpadlem Q24 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A64 Pomocí volby A64 prostor TO4 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 4 je instalován prostorový přístroj A64 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 4 zapojuje na svorky H14. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE EXTERNÍHO VSTUPU Pomocí volby Externí vstup (ANO/NE) lze definovat, zda k řídící jednotce je připojen přídavný vstup (např. ohřev bazénu) či nikoliv. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je ANO TEST VSTUPŮ A VÝSTUPŮ Pomocí této záložky lze snadno ověřit správnost zapojení a funkčnost veškerých elektrických agregátů ovládaných řídící jednotkou. Jedná se o: čerpadla ventily Po zvolení konkrétního agregátu (např. Čerpadlo TO1 ve složce Čerpadla) a jeho rozkliknutí lze nastavit jeho tři možné provozní stavy: - Vypnuto - Zapnuto - Auto Za normálního stavu musí být aktivní stav Auto. Volbou Zapnuto se uvádí daný agregát do nepřetržitého provozu. Tento odklon od automatického režimu řídící jednotky je pak signalizován pohybujícím se zvonkem (ALARM) v pravém horním rohu displeje. Volbou Vypnuto se uvádí daný agregát do nepřetržitého klidu. Tento odklon od automatického režimu řídící jednotky je pak signalizován pohybujícím se zvonkem (ALARM) v pravém horním rohu displeje. POZOR!!! Po odzkoušení funkčnosti nutno všechny agregáty přepnout zpět do stavu Auto. Pohybující se zvonek (ALARM) v pravém horním rohu displeje zmizí KALIBRACE ČIDEL Pomocí funkce Kalibrace čidel lze provést korekci měřené hodnoty: - venkovní teploty (B9) - teploty v referenční místnosti TO1 (A61) - teploty v referenční místnosti TO2 (A62) - teploty v referenční místnosti TO3 (A63) - teploty v referenční místnosti TO4 (A64) a slouží pro sjednocení zobrazované hodnoty těchto teplot na displeji s jinými (přesnějšími) měřidly používanými v daných prostorách

30 Rozsah nastavení těchto parametrů je v rozmezí -3 až +3 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 0 C JAZYK Zde je možnost zvolit jazyk, ve kterém bude řídící jednotka komunikovat s obsluhou. V této verzi programu je k dispozici čeština a angličtina IP KONFIGURACE Do tohoto menu lze vstoupit jen po zadání servisního hesla (viz kap ). Tato záložka slouží pro nastavení komunikace s řídící jednotkou přes internet viz kap PID VENTILŮ Tato záložka se zobrazí až po zadání výrobního hesla (viz kap ) a slouží pro definici rychlosti provádění změn polohy směšovacích ventilů (Y11 v TO1, Y12 v TO2, Y13 v TO3, Y14 v TO4). Parametry tohoto menu mohou měnit pouze osoby, které k tomu byly řádně proškoleny. Rozsah nastavení parametrů TO1 Zesílení (resp.to2 Zesílení, TO3 Zesílení, TO4 Zesílení) je v rozmezí 1 20, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 2,0. Rozsah nastavení parametrů TO1 Integrace (resp.to2 Integrace, TO3 Integrace, TO4 Integrace) je v rozmezí s, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 60 s SPRÁVA HESEL Tato záložka se zobrazí až po zadání výrobního hesla (viz kap ) a slouží pro změnu jednotlivých hesel. Parametry tohoto menu mohou měnit pouze osoby, které k tomu byly řádně proškoleny. 8. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 8.1. PORUCHY VÁZANÉ NA HARDWARE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A PŘIPOJENÁ PERIFÉRNÍ ČIDLA Všechny binární vstupy mohou hlásit chybu na straně hardware Climatixu (např. poničení regulátoru bleskem). Všechny binární výstupy mohou hlásit chybu na straně hardware Climatixu (např. poničení regulátoru bleskem). Všechny analogové vstupy (čidla, apod.) mohou hlásit poruchu, že jsou vadná např. nepřipojena, zkrat, procesní poruchu (např. prostorový přístroj POL822.70) a také chybu způsobenou vadou hardware Climatixu. (např. poničení regulátoru bleskem)

31 Všechny analogové výstupy mohou hlásit chybu na straně hardware Climatixu (např. poničení regulátoru bleskem) PORUCHY GENEROVANÉ ROZŠIŘUJÍCÍM MODULEM Tyto poruchy informují o nekorektních či nepřípustných stavech spotřebičů během provozu kotle. Každé čerpadlo a ventil je možno v servisním menu pomocí funkce Test vstupů a výstupů (viz kap. 7.3.) obsluhovat ručně pro jeho kontrolu během uvádění do provozu. Při tomto servisním ovládání je generována porucha, že konkrétní zařízení je v ručním režimu, aby nedocházelo k opomenutí přepnutí zařízení zpět do automatického provozu. o Čerpadlo TO1 ručně o Čerpadlo TO2 ručně o Čerpadlo TO3 ručně o Čerpadlo TO4 ručně o Čerpadlo TV ručně o Ventil TO1 ručně o Ventil TO2 ručně o Ventil TO3 ručně o Ventil TO4 ručně Přehřátí TV - při konfiguraci teplé vody překročení teploty v zásobníku teplé vody nad nastavenou maximální mez. Simulace venkovní teploty - při využití funkce simulace venkovní teploty při zprovoznění kotle či resetu upravené a tlumené venkovní teploty na požadovanou hodnotu řídící jednotka signalizuje aktivování této funkce, aby servisní technik neopoměl tuto funkci znovu vypnout. Vypnutí se provádí nastavením hvězdiček na příslušném řádku. 9. OSTATNÍ 9.1. PŘIPOJENÍ PROSTOROVÝCH TERMOSTATŮ Kromě prostorového přístroje SIEMENS POL lze k řídící jednotce napojit běžné prostorové termostaty. Napojení se provádí pomocí vstupů H11 (pro TO1), resp. H12 (pro TO2), H13 (pro TO3), H14 (pro TO4) na boční stěně rozvaděče řídící jednotky. Před zapojením prostorového termostatu nutno zvolit správnou polaritu tohoto kontaktu (Pracovní/Klidový) viz kap Na kontakt prostorového termostatu smí být připojen pouze termostat s volným bezpotencionálním kontaktem (např. SIEMENS REV24DC, SIEMENS REV24RFDC/SET apod.). Na tyto svorky nesmí být připojeno žádné cizí napětí PŘIPOJENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO MODULU K INTERNETU K rozšiřujícímu modulu POL lze přistupovat: z počítače, který je připojen ve stejné síti odkudkoliv z internetu, pokud je v rozšiřujícím modulu nastavená veřejná adresa. Vybavení nutné pro připojení rozšiřujícího modulu k internetu prostřednictvím LAN kabel UTP kategorie 5.5., 5.5e nebo 6. V horším prostředí je vhodné použít SFTP. Konektory RJ-45 pro připojení do racku a rozšiřujícího modulu. Volný port v racku nebo routeru pro připojení kabelu

32 Vybavení racku Rack musí být vybaven routerem, který zajistí překlad vnitřní adresy kotle na adresu veřejnou (jedinečnou a dostupnou z internetu). V případě, že je volná veřejná adresa nastavená přímo v rozšiřujícím modulu, není router nezbytně nutný. Kabel s koncovkou RJ-45 Popis konektorů RJ-45 Přívod linky pro připojení k internetu: CDMA, ADSL, VDSL, GPRS, WiFi, LAN, aj. Použitý router musí podporovat a umožnit překlad adres. Ne všechny routery, které tuto možnost udávají, ji opravdu zvládnou (máme ověřeny poruchy na routerech HUAWEI). V routeru musí být volná pozice pro připojení kabelu k rozšiřujicímu modulu. Programové vybavení Uživatel musí mít zaplacenou nejméně jednu veřejnou adresu. Zprostředkovatel internetu musí umožnit použití veřejné adresy ve své síti

33 Schéma připojení Nastavení síťového rozhraní v rozšiřujícím modulu V servisním menu je řádek IP konfigurace, kde je zapotřebí nastavit tyto IP adresy: - IP adresa rozšiřujicího modulu - IP adresa masky - IP adresa brány do internetu (gateway) Také je možné použít nastavení IP adresy automaticky pomocí serveru DHCP, pokud to nadřazený router umožňuje. Tato možnost se však nedoporučuje. Při výpadku proudu může dojít ke změně IP adresy a rozšiřující modul bude nedostupný. Poznámka: Rozšiřující modul je možné připojit k internetu také jinou metodou (mobilní internet, bezdrátové připojení WiFi). Takové řešení však není běžné a je k němu potřeba dodatečné znalosti. Proto není taky v tomto návodu obsaženo NAHRÁVÁNÍ SOFTWARE S POUŽITÍM SD PAMĚŤOVÉ KARTY Kopírování souborů na SD kartu Aplikace pro rozšiřující modul POL se skládá ze souborů: MBRTCode.BIN - vlastní aplikace HMI.bin - ovládací panel OBH.bin - jazyková podpora HMI4Web.bin - zobrazení pro webbrowser Soubory je nutné nahrát do rootu paměťové karty, typ SD, max. 2 GB, formát FAT

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2013-03-25 Benekov 02.7 C L I M A T I X 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura jednotlivých

Více

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze

ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 687 Návod k obsluze CZ_2015_26 CZ_2015_35 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

C l i m a t i x Premium

C l i m a t i x Premium Návod k obsluze řídící jednotky C l i m a t i x Premium Verze programu: 2014-10-03 Benekov 05.00-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 4 3. Struktura

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02

Návod k obsluze řídící jednotky. 2009-02-20b Benekov. Aktualizace: 2009-02 Návod k obsluze řídící jednotky Verze: 2009-02-20b Benekov Aktualizace: 2009-02 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4 4. Nastavení parametrů...

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2014-09-04 Benekov 04.00 C l i m a t i x 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 1.2. Počet topných okruhů v kaskádě... 4 2. Popis tlačítek

Více

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX

NÁVOD K OBSLUZE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2014-06-10 Benekov 04.00 C l i m a t i x 2-1 - OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Názvosloví a zkratky... 4 1.2. Počet topných okruhů v kaskádě... 4 2. Popis tlačítek

Více

Teplo pro váš domov od roku 1888. ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze

Teplo pro váš domov od roku 1888. ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze Teplo pro váš domov od roku 1888 ŘÍDICÍ JEDNOTKA CLIMATIX POL 423.50 Návod k obsluze CZ_2015_39 CZ_2015_8 Obsah str. 1 Úvod... 4 1.1 Bezpečnostní pokyny... 4 2 Popis ovládacího panelu... 5 3 Menu displeje...

Více

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk

Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 DAY 22.1 ESC. www.geminox.cz www.geminox.sk Prostorový přístroj QAA73.210 NÁVOD K OBSLUZE 06:02 22.1 C DAY ESC OK www.geminox.cz www.geminox.sk strana 2 Návod k obsluze QAA73.210 www.geminox.cz 1. Ovládání 1.1 Obsluha 2 1 7 06:02 22.1 DAY C 5 ESC

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. Verze programu: 2013-03-29 Benekov 01.7 C L I M A T I X 1

Návod k obsluze řídící jednotky. Verze programu: 2013-03-29 Benekov 01.7 C L I M A T I X 1 Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2013-03-29 Benekov 01.7 C L I M A T I X 1 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek ovládacího panelu... 3 3. Struktura jednotlivých menu... 4 1. Základní zobrazení

Více

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel

OEM. Přehled sortimentu. Siemens Building Technologies HVAC Products. Albatros 2. Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel OEM lbatros 2 Přehled sortimentu Sortiment součástí pro 1- stupňový kotel Sortiment lbatros 2 tvoří rozsáhlou řadu přístrojů. Nabízí řešení pro jednoduché i komplexní zařízení pro vytápění s dálkově ovládanými

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET

Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky. Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET Uživatelský manuál k obsluze řídící jednotky Verze programu: MASTER 00.5 HMI 00.6 MASTER PELLET OBSAH OBSAH... - 2-1. ÚVOD... - 3-1.1. POPIS TLAČÍTEK REGULÁTORU... - 4-1.2. POPIS IKON REGULÁTORU... - 5-2.

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace

Regulační technika 05-R2. Modul: Sekce: Ekvitermní regulace Ekvitermní regulátor calormatic 400 reguluje tepelný výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s displejem

Více

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55..

AVS37.. QAA75.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA55.. AVS37.. Albatros 2 Prostorové přístroje drátové Uživatelská příručka QAA75.. QAA55.. 1.1 Obslužná jednotka AVS37.294 Montáž Instalace 2358Z30 2358Z31 Vyjmutí 2358Z32 Připojení Rozměry Obslužná jednotka

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce

Synco living. Ventilace Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008. Regulace Rozšířené funkce Synco living Ventilace Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/32 Michal Bassy - Srpen 2008 Ventilace Řízení ventilace Ventilace může být řízena přes: Univerzální modul RRV934 S-mód KNX TP1 Strana2/32 Michal

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant,

Více

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace

RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace RVA43.222 RVA66.540 RVA63.242 RVA63.280 RVA... Řada ekvitermních regulátorů Servisní technická dokumentace Vydání 1.1 CE1S2370cz 30.1.2001 Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division Verze:

Více

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV 46 SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV RVP00 RVP10 Regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a malé nebytové prostory s vlastní výrobou tepla. Teplota topné vody je řízena ekvitermně

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1

BASPELIN RPL. Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 BASPELIN RPL Popis obsluhy regulátoru RPL FIN1 listopad 2007 FIN1 RPL Důležité upozornění Obsluhovat zařízení smí jen kvalifikovaná a řádně zaškolená obsluha. Nekvalifikované svévolné zásahy zejména do

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT

TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT NÁVOD K OBSLUZE TEPELNÉ ČERPADLO-SPLIT LAN SHP-140IRC+SHP-140ERC SHP-180IRC+SHP-180ERC HEAT PUMPS 1 Připojení čerpadla do sítě LAN Tepelné čerpadlo Sinclair je vybaveno webovým serverem, který umožňuje

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM

POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM 1 OpenTherm Komunikace CR04 POKOJOVÁ JEDNOTKA S MODULAČNÍM PROGRAMOVATELNÝM REGULÁTOREM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA 7-denní vytápěcí program 7-denní program pro ohřev TUV 3 nastavitelné

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link BR kotlové relé Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE kotlové relé Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 3 Instalace... 3 Montáž... 3 Elektrické zapojení... 4 Přidání zařízení.... 4 Konfigurace relé... 5 Konfigurace

Více

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Klimatizace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Klimatizace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/31 Michal Bassy - Srpen 2008 Úvod Klimatizační jednotku můžeme ovládat následovně: Spínacím výstupem chlazení ZENNiO modulem (KNX-TP1) KNX

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji

Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji 2 527 Regulátor topení pro použití s partnerskými přístroji Serie B RVL469 Multifunkční regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a nebytové prostory; je určen pro regulaci topné vody v topných okruzích

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V

Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V Datový list Regulátor ECL Comfort 110 Pro střídavé napětí 230 V a 24 V a zároveň je prostřednictvím čipové karty a komunikačního rozhraní uzpůsoben pro využití v nových aplikacích. Konstrukce regulátoru

Více

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění

Návod k použití. Elektronický inteligentní regulátor vytápění Návod k použití Elektronický inteligentní regulátor vytápění Typ: IR 09 KTP Platný pro software: DP13 V 2.1 OBSAH 1 Upozornění, bezpečnost, záruka... 2 2 Technické údaje... 2 3 Postup ovládání regulátoru

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka regulace podtlaku TPR Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3

Více

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE

EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ 2.POPIS PŘÍSTROJE EUROSTER 1100WB NÁVOD K OBSLUZE 1 EUROSTER 1100WB 1.POUŽITÍ Euroster 1100WB je moderní digitální přístroj pro ovládání systémů s kotli na pevná paliva. Zásadní funkcí přístroje je optimalizace procesu

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/8 Příslušné vnitřní jednotky *HBH04CA3V *HBH08CA3V *HBH16CA3V *HBX04CA3V *HBX08CA3V *HBX16CA3V *HBH08CA9W *HBH16CA9W *HBX08CA9W *HBX16CA9W *HVH04S18CA3V *HVH08S18CA3V *HVH16S18CA3V *HVX04S18CA3V *HVX08S18CA3V

Více

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy

Synco living. Vytápění Funkce a ovládání. Srpen 2008. Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008. Domácnost Místnosti Vstupy / výstupy Synco living Vytápění Funkce a ovládání Srpen 2008 Strana1/44 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled funkcí pro celou domácnost Synco living rozlišuje mezi... funkcemi pro celou domácnost funkcemi pro místnost

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580

Projekční podklady. Plynové kotle s automatikou SIT BIC 580 ovládání kotle displej indikace tlaku v topném systému přepínač režimů teplota TV (pouze kotle CLN, TCLN) teplota topné vody (posuv ekv. křivky) Přepínač provozních režimů má následující polohy: OFF Vypnutí

Více

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny

Přehled tabulka. 6001 Technický katalog 2014/1. Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx. Změny vyhrazeny Přehled funkcí přístrojů Logamatic RCxxx RC200 Vlastnosti regulátoru Regulace podle teploty v prostoru Z Z Sada pro montáž v prostoru Z Z Regulace podle venkovní teploty (ekvitermní regulace) V V Týdenní

Více

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ventilace Uvedení do provozu. Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ventilace Uvedení do provozu Srpen 2008 Strana1/25 Michal Bassy - Srpen 2008 Postup Při uvádění ventilace do provozu se postupuje následovně: Proveďte základní a rozšířenou konfiguraci centrální

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008

Synco living. Ovládání Centrální jednotka. Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Synco living Ovládání Centrální jednotka Srpen 2008 Strana1/12 Michal Bassy - Srpen 2008 Menu - navigační tlačítka Tlačítko šipka nahoru Pro pohyb vzhůru v úrovních menu, pro pohyb zpět v infostránkách

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort VRC 410 s / VRC 420 s Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a sta ci o nár ní kotle Vaillant,

Více

EUROTEMP 2026/2026TX

EUROTEMP 2026/2026TX EUROTEMP 2026/2026TX 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 4 různé programy pro každý den v týdnu (celkem 28 různých rozmezí a teplot pro celý týden). Změny v nastavování času pro programování - 10 minut. Určeno

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Systémové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení venkovního

Více

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR

Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR , Elektronické systémy pro měření a regulaci Ekvitermní regulátor ETR 16 SOLAR BMR, Ing. Petr Bečvarovský, Balbínova 252, 516 01 Rychnov n.kn., tel./fax +420-494-533602, mobil 1. +420-603-505499 Popis

Více

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF

Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek. Stav kontaktů relé zap = On, vyp = OFF TR 635 top TERMINA 1kanálové týdenní spínací hodiny Podle verze je výrobcem přednastaven čas a pravidlo přepínání letního a zimního času. Denní přehled naprogramovaných časů 5 = pátek Stav kontaktů relé

Více

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Tepelný komfort 430 Inteligentní topný systém ví, kdy se venku ochladí Stejně tak i závěsné a stacionární kotle Vaillant, pokud jsou řízeny

Více

Tabulka provozních nastavení

Tabulka provozních nastavení 1/9 Příslušné vnitřní jednotky *HBH4CB3V *HBH8CB3V *HBH11CB3V *HBH16CB3V *HBX4CB3V *HBX8CB3V *HBX11CB3V *HBX16CB3V *HBH8CB9W *HBH11CB9W *HBH16CB9W *HBX8CB9W *HBX11CB9W *HBX16CB9W *HVH4S18CB3V *HVH8S18CB3V

Více

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná

Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Uživatelský návod pro regulaci na akci Regulace klimatizace v laboratoři Viničná Vypracoval V Praze dne 8.6.2008 Ing. Jaroslav Kurzweil Návod k automatu MPC Tento návod je určen pro vyškolenou obsluhu

Více

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace

Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Prostorové regulace Ekvitermní regulace Zónové regulace Kaskádové regulace Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM je možno použít ebus elektronické pokojové regulátory, které se po připojení

Více

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF

Bezdrátový pokojový termostat. Flame RF Bezdrátový pokojový termostat Flame RF Pokojový termostat Flame RF slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného režimu. Zvyšuje tak teplotní komfort místnosti

Více

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace

Regulační technika. Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulační technika Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Prostorové termostaty Ekvitermní regulace Regulace Vaillant Tepelný komfort šitý na míru Inteligentní topný systém ví, kdy

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

Bezdrátové dálkové ovládání

Bezdrátové dálkové ovládání CS AD 201 Česky Bezdrátové dálkové ovládání 300008858-001-B Česky Obsah 1 Nastavení času a datumu..................................................................3 2 Volba požadované teploty pro vytápění

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10

MOS 0745-4 SMO 10 511882. Návod k instalaci a obsluze NIBE SMO 10 MOS 0745-4 SMO 10 511882 Návod k instalaci a obsluze OBSAH Návod k použití Schéma zapojení...3 Princip funkce...3 Zkratky...3 Ovládací panel Displej...4 Přepínač...4 Posun topné křivky...4 Pravá tlačítka...4

Více

Manuál k regulaci Siemens RVS pro montážní firmy tepelných čerpadel Obsah

Manuál k regulaci Siemens RVS pro montážní firmy tepelných čerpadel Obsah Obsah 1. Ovládání zařízení popis ovladače...strana 2 2. Ovládání zařízení základní nastavování...strana 3 3. Ovládání zařízení výběr úrovní obsluhy...strana 4 4. Nastavení zařízení přiřazení ovladače...strana

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Digitální ekvitermní regulátor teploty pro nastavení směšovače pro závěsné plynové kotle Obsah Obsah strana Nastavení hodin a dne v týdnu... Přehled funkcí / ukazatel funkcí.....3

Více

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální

Regulační technika 03-R2. Modul: Sekce: Regulační technika univerzální univerzální Modulární ekvitermní regulátor Obj. číslo Strana calormatic 630/2 Modulární ekvitermní regulátor Regulace 1 nebo 2 topných kotlů (kaskádové spínání s možností rozšíření až na 6 topných kotlů

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Popis ovládání tepelného čerpadla Zubadan a regulace vytápění

Popis ovládání tepelného čerpadla Zubadan a regulace vytápění Popis ovládání tepelného čerpadla Zubadan a regulace vytápění Na rozvaděči regulace je umístěn displej s tlačítky pomocí kterého můžeme kontrolovat a nastavovat všechny parametry regulace. K dispozici

Více

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH

Příslušenství AGU 2.500. Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou. Kondenzační kotle model LUNA HT. Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Příslušenství AGU 2.500 Pro řízení systému vytápění s nízkou teplotou Kondenzační kotle model LUNA HT Návod na použití pro INSTALATÉRY OBSAH Str. Popis příslušenství SIEMENS model AGU 2.500 3 Instalace

Více

Ekvitermní regulátor vytápění SDC a regulátor dálkového vytápění DHC LIST PARAMETRŮ

Ekvitermní regulátor vytápění SDC a regulátor dálkového vytápění DHC LIST PARAMETRŮ Ekvitermní regulátor vytápění SDC a regulátor dálkového vytápění DHC LIST PARAMETRŮ EN0B-0565CZ0 R0609 EN0B-0565CZ0 R0607 2 OBSAH VERZE SOFTWARU... 4 2 PŘÍSTUP DO ÚROVNĚ EXPERTA / OEM OBLAST... 4 3 HYDRAULICKÉ

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání

rc 06 0703_2203 Návod k dálkovému ovládání RC 06 0703_2203 Návod k DÁLKOVÉMU OVLÁDÁNÍ { 1. Uvedení kotle do provozu 99 2. Speciální funkce 109 3. Signalizace zásahy bezpečnostního systému 114 4. Zobrazení parametrů na displeji 116 5. Topné křivky

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC

Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Ovládací panel DIEMATIC 3 pro kotel ELITEC Balení GL27 Česky 04/09/06 Technické podklady Obsah Použité symboly...........................................................................3 Všeobecně................................................................................3

Více

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox

Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ. pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Uživatelský manuál WEBOVÉ ROZHRANÍ pro ovládání rekuperačních jednotek Ventbox Verze 04/2014 Úvod Tento manuál popisuje základní připojení na webové rozhraní pro ovládání rekuperační jednotky řady Ventbox.

Více

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu

Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S. Návod na montáž a obsluhu Prostorový termostat s týdenním programem CR 309/S Návod na montáž a obsluhu Termostat s týdenním programem, kulatým grafickým displejem, možností nastavení 2 teplot na den, s proporcionální regulací,

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle

Stacionární kotle 02-S2. Modul: Sekce: Dvoustupňové kotle Verze 0 VK 4/8-E až VK 474/8-E atmovit exclusiv 0-S Stacionární litinové kotle s dvoustupňovou plynovou armaturou VK atmovit exclusiv jsou dodávány s atmosférickým hořákem včetně spalinové klapky umístěné

Více

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace

Synco living KNX TP1. Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008. Přehled LTE mód IA mód S-módZákladní nastaveníintegrace Synco living KNX TP1 Srpen 2008 Strana1/15 Michal Bassy - Srpen 2008 Přehled Centrální jednotka QAX910 umožňuje pomocí sběrnice KNX TP1 integrovat Synco living do standardního systému Synco a zajistit

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů

Poruchová signalizace. na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V. PVA82.3 Rámeček pro montáž do panelu. Poruchová signalizace pro 8 vstupů C 201 Poruchová signalizace na DIN lištu pro 8 vstupů, s napájením 230V PVA82.3 Poruchová signalizace PVA82 je konstruována jako stavebnicový modul na desce plošných spojů vestavěná do plastové krabičky

Více

Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace

Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace Programovatelný regulátor prostorové teploty s funkcí automatické adaptace REA23 5 provozních režimů, režim vytápění nebo chlazení, výběr menu otočným kolečkem Síťově nezávislý regulátor prostorové teploty

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více