NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL"

Transkript

1 Návod k obsluze rozšířujícího modulu Verze programu: Benekov RM P O L

2 OBSAH 1. Úvod Názvosloví a zkratky Popis tlačítek ovládacího panelu Struktura jednotlivých menů Základní zobrazení displeje Struktura uživatelského menu Struktura servisního menu Nastavení parametrů Popis základního zobrazení displeje Datum Reálný čas B9 Venkovní teplota Vliv venkovní teploty na regulaci B11 Náběh TO A61 Prostor TO B12 Náběh TO A62 Prostor TO B13 Náběh TO A63 Prostor TO B14 Náběh TO A64 Prostor TO B31 Teplá voda Uživatelské menu Servisní menu Zadání hesla Název aplikace Popis uživatelského menu Topný okruh Topný okruh Časový program TO ECO topný okruh Parametry prostoru TO Topná křivka TO Čerpadlo TO Prostorový termostat H11 TO Prázdninový program TO Topný okruh Topný okruh Topný okruh Externí vstup Stav binárních vstupů Stav binárních výstupů Stav analogových vstupů Stav analogových výstupů Diagnostika spotřebiče Diagnostika regulátoru Nastavení datumu a reálného času Popis servisního menu Konfigurace Adresa zóny Konfigurace ohřevu teplé vody Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A

3 Konfigurace TO Konfigurace prostorového přístroje A Konfigurace externího vstupu Test vstupů a výstupů Kalibrace čidel Jazyk IP konfigurace PID ventilů Správa hesel Chybová hlášení řídící jednotky Poruchy vázané na hardware řídící jednotky a připojená periférní čidla Poruchy generované ROZŠIŘUJÍCÍM MODULEM Ostatní Připojení prostorových termostatů Připojení rozšiřujícího modulu k internetu Nahrávání software s použitím SD paměťové karty Bezpečnostní pokyny Hydraulické schémata zapojení spotřebičů s rozšiřujícím modulem POL Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků Doporučené armatury v zapojeních s řídící jednotkou Climatix Elektrická schémata Elektrické schéma zapojení rozšiřujícího modulu Elektrické schéma zapojení pohonů směšovacích ventilů Y11, Y12, Y13, Y Elektrické spojení kotlů v kaskádě včetně připojení prostorových přístrojů POL s připojením k internetu Copyright 2014 Leopold Benda ml. a spol., licence BENEKOVterm spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Veškerý text, obrázky jsou předmětem autorského práva a další ochrany duševního vlastnictví

4 1. ÚVOD Tento návod k obsluze je určen uživatelům a servisním technikům kotlů BENEKOV s modulem SIEMENS POL , který rozšiřuje možnosti řídící jednotky SIEMENS Climatix Premium a SIEMENS Climatix 2. Rozšíření spočívá v možnostech řízení dalších až 4 směšovaných topných okruhů a 1 okruhu pro ohřev teplé vody. Je zapotřebí se s návodem důkladně seznámit ještě před uvedením kotle/kotlů do provozu. Jelikož tento návod je doplněním dokumentace ke kotli, je nutné kromě pokynů nacházejících se v tomto návodu se řídit i návodem k obsluze a instalaci kotle. Špatné nastavení parametrů může mít za následek nesprávné fungování topného systému a vznik nebezpečných situací. Při uvádění kotle do provozu je povinností servisního technika se ujistit, že kotel s řídící jednotkou a rozšiřujícím modulem správně pracuje s nastavenými hodnotami. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Rozšiřující modul POL je ekvitermním regulátorem. Protože doplňuje řídící jednotky Climatix Premium a Climatix 2, není potřeba pro jeho plné využití připojení venkovního čidla B9. Za škody vzniklé nedodržováním tohoto návodu výrobce nenese žádnou zodpovědnost! 1.1. NÁZVOSLOVÍ A ZKRATKY Pro účely tohoto návodu k obsluze rozšiřujícího modulu POL platí následující názvosloví a zkratky: Spotřebič Topný okruh 1 (dále jen TO1 ) Topný okruh 2 (dále jen TO2 ) Topný okruh 3 (dále jen TO3 ) Topný okruh 4 (dále jen TO4 ) Ohřev teplé vody (dále jen ohřev TV ) Externí vstup 2. POPIS TLAČÍTEK OVLÁDACÍHO PANELU INFO ALARM OK ESC Tlačítko INFO ALARM OK ESC Popis Toto tlačítko se používá k zobrazení základních informací. Toto tlačítko se používá k zobrazení alarmů, včetně historie chyb. Toto kolečko se používá pro přesun kurzoru na jiný řádek nebo pro zvolení jiné hodnoty při nastavování parametrů řídící jednotky. Zmáčknutím kolečka se potvrzuje úprava daného řádku, popř. změněné hodnoty (ENTER). Toto tlačítko se používá k návratu do nadřazeného menu

5 3. STRUKTURA JEDNOTLIVÝCH MENŮ V této kapitole jsou pomocí stromové struktury zobrazeny texty základního displeje, uživatelského menu a servisního menu. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Některé řádky se zobrazují až po zadání servisního, resp. výrobního hesla. Rozsah zobrazení na displeji je taky závislý na zvolené vybavenosti topného systému (viz kap Konfigurace), kterou definuje servisní technik před prvním uvedením kotle do provozu. Symbol na pravém okraji daného řádku umožňuje okamžitý vstup do příslušného podmenu zmačknutím kolečka OK (ENTER) ZÁKLADNÍ ZOBRAZENÍ DISPLEJE Základní zobrazení displeje rozšiřujícího modulu POL je v řádcích strukturováno následovně: RM POL Datum, Reálný čas B9 Venkovní teplota Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Časová konstanta budovy Časová konstanta LÉTO/ZIMA Simulace venkovní teploty Aktuální stav modelu budovy - Upravená venkovní teplota - Tlumená venkovní teplota B11 Náběh TO1 A61 Prostor TO1 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO1 Útlum TO1 Komfort TO1 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO1 B12 Náběh TO2 A62 Prostor TO2 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO2 Útlum TO2 Komfort TO2 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO2 B13 Náběh TO3 A63 Prostor TO3 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO3 Útlum TO3 Komfort TO3 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese - 5 -

6 Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO3 B14 Náběh TO4 A64 Prostor TO4 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Protimrazová ochrana TO4 Útlum TO4 Komfort TO4 Vliv prostoru Diference prostoru Hysterese Rychlý útlum Rychlý zátop Prostorový přístroj TO4 B31 Teplá voda (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Regulace TV Časový program TV - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle Komfort TV Útlum TV Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Mez přehřátí Diference spínání Převýšení zdroje Priorita TV (Žádná / Absolutní) Uživatelské menu - viz kap Servisní menu - viz kap Zadání hesla Název aplikace 3.2. STRUKTURA UŽIVATELSKÉHO MENU Uživatelské menu rozšiřujícího modulu POL je strukturováno následovně: Topný okruh 1 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 1 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO1 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 1 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO1 mez komfort - TO1 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO1 - Protimrázová ochrana TO1 - Útlum TO1 - Komfort TO1 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO1 Topná křivka TO1 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B11 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B11 - bod 2 - Exponent křivky - 6 -

7 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B11 - Maximální žádaná teplota B11 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO1 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO1 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO1 Prostorový termostat H11 TO1 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO1 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - Info prázdniny Topný okruh 2 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 2 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO2 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 2 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO2 mez komfort - TO2 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO2 - Protimrázová ochrana TO2 - Útlum TO2 - Komfort TO2 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO2 Topná křivka TO2 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B12 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B12 - bod 2 - Exponent křivky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B12 - Maximální žádaná teplota B12 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO2 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO2 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO2 Prostorový termostat H12 TO2 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO2 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - 7 -

8 - Info prázdniny Topný okruh 3 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 3 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO3 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 3 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO3 mez komfort - TO3 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO3 - Protimrázová ochrana TO3 - Útlum TO3 - Komfort TO3 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO3 Topná křivka TO3 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B13 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B13 - bod 2 - Exponent křivky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B13 - Maximální žádaná teplota B13 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO3 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO3 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO3 Prostorový termostat H13 TO3 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO3 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - Info prázdniny Topný okruh 4 (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Topný okruh 4 (Auto/Protimrazová ochrana/útlum/komfort) Časový program TO4 - Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek, Sobota, Neděle ECO topný okruh 4 - Teplota přepnutí Léto/zima - TO4 mez komfort - TO4 mez útlum - Léto/zima spínač Parametry prostoru TO4 - Protimrázová ochrana TO4 - Útlum TO4 - Komfort TO4 - Vliv prostoru - Diference prostoru - Hysterese - Rychlý útlum - 8 -

9 - Rychlý zátop - Prostorový přístroj TO4 Topná křivka TO4 - Teplota venkovní B9 - bod 1 - Teplota náběhu B14 - bod 1 - Teplota venkovní B9 - bod 2 - Teplota náběhu B14 - bod 2 - Exponent křivky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: - Minimální žádaná teplota B14 - Maximální žádaná teplota B14 - Převýšení zdroje - Odtah tepla TO4 Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Čerpadlo TO4 - Protimrázová ochrana - Doběh čerpadla TO4 Prostorový termostat H14 TO4 - Polarita kontaktu Prázdninový program TO4 - Režim prázdnin - Perioda: Začátek - Čas začátku - Perioda: Konec - Den v týdnu - Prázdninový režim - Info prázdniny Externí vstup (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): Externí vstup Stav binárních vstupů (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech vstupů): Prostorový termostat H11 TO1 Prostorový termostat H12 TO2 Prostorový termostat H13 TO3 Prostorový termostat H14 TO4 Externí vstup Stav binárních výstupů (po rozklinutí kolečkem OK jen informace o stavech výstupů): Čerpadlo TO1 Čerpadlo TO2 Čerpadlo TO3 Čerpadlo TO4 Čerpadlo TV Stav analogových vstupů (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech vstupů): B9 Venkovní teplota B11 Náběh TO1 B12 Náběh TO2 B13 Náběh TO3 B14 Náběh TO4 A61 Prostor TO1 A62 Prostor TO2 A63 Prostor TO3 A64 Prostor TO4 B31 Teplá voda Stav analogových výstupů (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech výstupů): Ventil TO1 Ventil TO2 Ventil TO3 Ventil TO4 Diagnostika spotřebiče (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech): Topný okruh 1 - Druh provozu - Režim - 9 -

10 - Důvod - Stav prostoru - B11 Náběh TO1 (žádaná teplota měřená teplota) - A61 Prostor TO1 (žádaná teplota měřená teplota) - TO1 Korekce prostor - Prostorový termostat H11 TO1 - Čerpadlo TO1 - Ventil TO1 - Info prázdniny Topný okruh 2 - Druh provozu - Režim - Důvod - Stav prostoru - B12 Náběh TO2 (žádaná teplota měřená teplota) - A62 Prostor TO2 (žádaná teplota měřená teplota) - TO2 Korekce prostor - Prostorový termostat H12 TO2 - Čerpadlo TO2 - Ventil TO2 - Info prázdniny Topný okruh 3 - Druh provozu - Režim - Důvod - Stav prostoru - B13 Náběh TO3 (žádaná teplota měřená teplota) - A63 Prostor TO3 (žádaná teplota měřená teplota) - TO3 Korekce prostor - Prostorový termostat H13 TO3 - Čerpadlo TO3 - Ventil TO3 - Info prázdniny Topný okruh 4 - Druh provozu - Režim - Důvod - Stav prostoru - B14 Náběh TO4 (žádaná teplota měřená teplota) - A64 Prostor TO4 (žádaná teplota měřená teplota) - TO4 Korekce prostor - Prostorový termostat H14 TO4 - Čerpadlo TO4 - Ventil TO4 - Info prázdniny B31 Teplá voda - Druh provozu - Režim - Důvod - Požadavek TV (žádaná teplota měřená teplota) - Čerpadlo TV Externí vstup B9 Venkovní teplota Upravená venkovní teplota Tlumená venkovní teplota Diagnostika regulátoru (po rozkliknutí kolečkem OK jen informace o stavech): Verze - Verze programu - Info o aplikaci Uložení/Nahrání - Zpět výrobní nastavení Po zadání servisního hesla (viz kap ) je navíc možno nastavit:

11 - Uložení vlastního nastavení - Obnovení vlastního nastavení Čítač restartů Interní teplota Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno zjistit: Provozní hodiny Program aktivní Datum a čas 3.3. STRUKTURA SERVISNÍHO MENU Do servisního menu lze vejít po zadání servisního hesla (viz kap ). Servisní menu rozšiřujícího modulu POL je strukturováno následovně: Konfigurace (po rozkliknutí kolečkem OK je nutno nadefinovat celý hydraulický systém): Adresa zóny Teplá voda Topný okruh TO1 A61 prostor TO1 Topný okruh TO2 A62 prostor TO2 Topný okruh TO3 A63 prostor TO3 Topný okruh TO4 A64 prostor TO4 Externí vstup Uložení konfigurace Automatické uložení za: Test vstupů a výstupů (po rozkliknutí kolečkem OK je možno ručně zkontrolovat chod): Čerpadla - Čerpadlo TO1 - Čerpadlo TO2 - Čerpadlo TO3 - Čerpadlo TO4 - Čerpadlo TV Ventily - Ventil TO1 - Ventil TO2 - Ventil TO3 - Ventil TO4 Kalibrace čidel (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat): B9 Venkovní teplota A61 Prostor TO1 A62 Prostor TO2 A63 Prostor TO3 A64 Prostor TO4 Jazyk (po rozkliknutí kolečkem OK je možno nastavovat jazyky): Česky / Anglicky / Španělsky / Německy / Rusky IP konfigurace (po rozkliknutí kolečkem OK je možno využít tyto údaje k připojení na internet) DHCP Aktuální IP Aktuální maska Aktuální gateway Zadané IP Zadaná maska Zadaný gateway 100MB

12 Jméno MAC Link Uživatelské jméno ADMIN Heslo SBTAdmin! FTP uživatelské heslo ADMIN FTP heslo SBTAdmin! Po zadání výrobního hesla (viz kap ) lze vejít do dalších položek servisního menu: PID ventilů TO1 Zesílení TO1 Integrace TO2 Zesílení TO2 Integrace TO3 Zesílení TO3 Integrace TO4 Zesílení TO2 Integrace Správa hesel Úroveň 1 (servisní heslo) Úroveň 3 (výrobní heslo) 4. NASTAVENÍ PARAMETRŮ Za normálního stavu text na displeji svítí tmavě na světlém podkladu. V místě, kde je umístěn kurzor, je toto zobrazení opačné. Pro nastavení daného parametru či funkce je nutno: - připojit rozšiřující modul POL k elektrické síti (230V/50Hz) - otáčením kolečka OK vyhledat upravovaný parametr. - zmáčknutím kolečka OK potvrdit, že chceme upravit tento parametr - otáčením kolečka OK nastavit požadovanou hodnotu parametru nebo v případě dialogového okna vybrat požadovanou funkci (Zapnuto/Vypnuto, Ano/Ne, apod.) - potvrdit zmáčknutím kolečka OK V případě výpadku elektrické energie (230V/50Hz) všechny hodnoty rozšiřujícího modulu zůstanou zachovány, takže po obnovení napájení modul může pokračovat v automatickém provozu. 5. POPIS ZÁKLADNÍHO ZOBRAZENÍ DISPLEJE 5.1. DATUM Zobrazení datumu na displeji je ve formátu DD. MM. RR. Správné nastavení datumu slouží především pro správné fungování časových programů TO1, TO2, TO3, TO4 a TV a zpětnou specifikaci vyhlášených poruch řídící jednotkou. Jeho nastavení se provádí na posledním řádku uživatelského menu viz kap REÁLNÝ ČAS Zobrazení reálného času na displeji je ve formátu h:min:s. Správné nastavení reálného času slouží především pro správné fungování časových programů TO1, TO2, TO3, TO4 a TV a zpětnou specifikaci vyhlášených poruch řídící jednotkou. Jeho nastavení se provádí na posledním řádku uživatelského menu viz kap

13 5.3. B9 VENKOVNÍ TEPLOTA NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Rozšiřující modul POL je ekvitermním regulátorem. Protože doplňuje řídící jednotky Climatix Premium a Climatix 2, není potřeba pro jeho plné využití připojení venkovního čidla B9. Venkovní teplota ukazuje okamžitou hodnotu venkovní teploty. Po zadání servisního hesla (viz kap ) a rozkliknutí řádku B9 Venkovní teplota a lze vejít do menu týkajícího se modelu budovy. Podle schopnosti budovy jímat a akumulovat teplo (technické zařízení budovy) se různým způsobem mění teplota prostoru při kolísající venkovní teplotě. Parametrem Časová konstanta budovy je možné ovlivnit rychlost reakce žádané teploty náběhu (B11 pro TO1, B12 pro TO2, B13 pro TO3, B14 pro TO4) na kolísající venkovní teplotu (B9). Časová konstanta budovy Rychlost reakce > 20 h Teplota prostoru reaguje pomalu na kolísání venkovní teploty h Nastavení je možné použít pro většinu budov. < 10 h Teplota prostoru reaguje rychle na kolísání venkovní teploty. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 50 h, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 10 h. Parametrem Časová konstanta LÉTO/ZIMA je možné ovlivnit rychlost přechodu vytápění ze zimního do letního režimu a naopak. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí h, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 72 h. Pomocí řádku Simulace venkovní teploty lze ověřit funkčnost ekvitermní regulace. Nastavením určité hodnoty venkovní teploty lze zjistit, jak se budou chovat jednotlivé zdroje či spotřebiče za dané teploty. Tento odklon od automatického režimu řídící jednotky je pak signalizován pohybujícím se zvonkem (ALARM) v pravém horním rohu displeje. Rozsah nastavení této simulace je v rozmezí -50 až +50 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je Auto (*****). POZOR!!! Po odzkoušení funkčnosti nutno tuto simulaci přepnout zpět do automatického režimu (zobrazení hvězdiček). Pohybující se zvonek (ALARM) v pravém horním rohu displeje zmizí VLIV VENKOVNÍ TEPLOTY NA REGULACI Aktuální venkovní teplota je důležitá pro aktivaci režimu Protimrazová ochrana. Upravená venkovní teplota je ovlivňována parametrem Časová konstanta budovy. Je důležitá pro regulaci teploty náběhu (B11, B12, B13, B14) a pro denní topnou mez pro vypnutí vytápění viz kap Tlumená venkovní teplota je ovlivňována parametrem Časová konstanta LÉTO/ZIMA. Je důležitá pro přepínání provozu LÉTO/ZIMA viz kap

14 T AKT Aktuální venkovní teplota T UPR Upravená venkovní teplota T TL Tlumená venkovní teplota 5.4. B11 NÁBĚH TO1 Údaj B11 Náběh TO1 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu A61 PROSTOR TO1 Údaj A61 Prostor TO1 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 1. Po rozkliknutí řádku A61 Prostor TO1 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 1 viz kap B12 NÁBĚH TO2 Údaj B12 Náběh TO2 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu A62 PROSTOR TO2 Údaj A62 Prostor TO2 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 2. Po rozkliknutí řádku A62 Prostor TO2 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 2 viz kap B13 NÁBĚH TO3 Údaj B13 Náběh TO3 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu

15 5.9. A63 PROSTOR TO3 NÁVOD K OBSLUZE ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU SIEMENS POL Údaj A63 Prostor TO3 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 3. Po rozkliknutí řádku A63 Prostor TO3 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 3 viz kap B14 NÁBĚH TO4 Údaj B14 Náběh TO4 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody na vstupu do topného okruhu A64 PROSTOR TO4 Údaj A64 Prostor TO4 ukazuje okamžitou hodnotu teploty vzduchu v referenční místnosti topného okruhu 4. Po rozkliknutí řádku A64 Prostor TO4 lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů prostoru topného okruhu 4 viz kap B31 TEPLÁ VODA Údaj B31 Teplá voda ukazuje okamžitou hodnotu teploty vody v zásobníku TV. Po rozkliknutí řádku B31 Teplá voda lze přímo vejít do menu týkajícího se parametrů teplé vody: Parametrem Regulace TV lze provést volbu, zda ohřev teplé vody má být řešen režimem Auto na základě časového programu TV nebo má být aktivní pouze Protimrázová ochrana zásobníku TV. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Auto. Rozkliknutím řádku Časový program TV lze vejít do menu, kde se nastavuje časový rozvrh žádané teploty TV (komfort nebo útlum) pro jednotlivé dny v týdnu. Lze nastavit max. 6 záznamů během 24 hodin. Mezi půlnocí a prvním záznamem dalšího dne je vždy režim útlum. Parametrem Komfort TV se definuje, na jakou teplotu bude natápěn zásobník TV v době, kdy dle časového programu TV bude aktivní režim komfort. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 55 C. Parametrem Útlum TV se definuje, na jakou teplotu bude natápěn zásobník TV v době, kdy dle časového programu TV bude aktivní režim útlum. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 40 C. Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit: Parametr Mez přehřátí, kterým se definuje teplota, při které dojde k aktivaci alarmu Přehřátí zásobníku TV. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 80 C. Parametr Diference spínání je snížení teploty vody v zásobníku TV vůči parametru Komfort TV nebo Útlum TV (v závislosti na nastavení v menu Časový program TV), po němž je čerpadlo TV uvedeno zpět do provozu pro dohřátí zásobníku TV

16 Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 20 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 5 C. Parametr Převýšení zdroje je navýšení žádané teploty topné vody vůči parametru Komfort TV nebo Útlum TV (v závislosti na nastavení v menu Časový program TV), aby se ohřál zásobník TV na požadovanou teplotu. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 3 15 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 10 C. Pomocí volby Priorita TV (Žádná/Absolutní) definuje, v jakém pořadí se natápí zásobník TV vůči topným okruhům. V případě volby Žádná natápění zásobníku TV se děje paralelně s natápěním topných okruhů. Tato volba je doporučována výrobcem. V případě volby Absolutní natápění zásobníku TV má přednost před natápěním topných okruhů. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Žádná UŽIVATELSKÉ MENU Pomocí tohoto řádku lze vejít do uživatelského menu, pro které není vyžadováno žádné heslo SERVISNÍ MENU Po zadání servisního hesla (viz kap ) lze pomocí tohoto řádku vejít do servisního menu ZADÁNÍ HESLA Po zadání servisního hesla lze vejít do servisního menu a měnit veškeré servisní parametry programu. Tento stav je signalizován číslem "6" v levém horním rohu displeje. Po uplynutí 10 min bez zmáčknutí libovolného tlačítka ovládacího panelu se program opětovně "uzamkne". Po zadání výrobního hesla je možno měnit systémové parametry, PID ventilů nebo hesla. Tento stav je signalizován číslem 2 v levém horním rohu displeje. Po uplynutí 10 min bez zmáčknutí libovolného tlačítka ovládacího panelu se program opětovně "uzamkne" NÁZEV APLIKACE Tento řádek umožňuje uživateli pojmenovat aplikaci (instalaci rozšiřujícího modulu). Slouží hlavně pro identifikaci při zasílání SMS zpráv a při dálkové vizualizaci přes internet. Pro Název aplikace se doporučuje použít max. 6 znaků (možno použít písmena bez diakritiky a čísla). Pro ukončení a uložení nastavení názvu je zapotřebí použít znak #. 6. POPIS UŽIVATELSKÉHO MENU 6.1. TOPNÝ OKRUH

17 Zde se nastavují veškeré parametry související s řízením topného okruhu TOPNÝ OKRUH 1 Parametrem Topný okruh 1 lze provést volbu, zda řízení tohoto okruhu má být řešeno režimem: Auto kdy je řízen na základě časového programu TO1 Protimrazová ochrana kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Protimrazová ochrana Útlum kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Útlum Komfort kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Komfort Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Auto ČASOVÝ PROGRAM TO1 Rozkliknutím řádku Časový program TO1 lze vejít do menu, kde se nastavuje časový rozvrh žádané teploty v prostoru TO1 (komfort nebo útlum) pro jednotlivé dny v týdnu. Lze nastavit max. 6 záznamů během 24 hodin. Mezi půlnocí a prvním záznamem dalšího dne je vždy režim útlum ECO TOPNÝ OKRUH 1 Rozkliknutím řádku ECO topný okruh 1 lze vejít do menu, kde se nastavují parametry ECO režimu ekvitermního okruhu s ohledem na vývoj venkovní teploty. ECO funkce jsou blokovány v případě trvalého nastavení volby komfort. A) Přepínání LÉTO/ZIMA Parametrem Teplota přepnutí Léto/zima se definuje tlumená venkovní teplota (viz kap ), která je mezí pro přechod ze zimního do letního režimu a opačně. Při změně nastavení jsou zkráceny nebo prodlouženy příslušné periody: Zvýšení hodnoty: Časnější přepnutí na zimní provoz. Snížení hodnoty: Pozdější přepnutí na letní provoz. Pozdější přepnutí na zimní provoz. Časnější přepnutí na letní provoz. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 5 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 18 C

18 T TL Tlumená venkovní teplota T LZ Teplota přepnutí LÉTO/ZIMA B) Denní topná mez Denní topná mez zapíná nebo vypíná vytápění podle průběhu venkovní teploty během dne. Tato funkce je aktivní především v přechodných obdobích, jako je jaro a podzim. Zamezuje okamžitým reakcím na kolísání venkovní teploty během dne. Parametrem TO1 mez komfort se definuje upravená venkovní teplota (viz kap ), která je mezí pro povolení vytápění v režimu Komfort. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 5 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 18 C. Příklad: - parametr TO1 mez komfort je 18 C K vypnutí vytápění (tj. přepnutí do režimu ECO2) dojde v případě, kdy dle časového programu TO1 trvá režim Komfort a upravená venkovní teplota překročí hodnotu 18 C. Parametrem TO1 mez útlum se definuje upravená venkovní teplota (viz kap ), která je mezí pro povolení vytápění v režimu Útlum. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 2 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 17 C. Příklad: - parametr TO1 mez útlum je 17 C K vypnutí vytápění (tj. přepnutí do režimu ECO2) dojde v případě, kdy dle časového programu TO1 trvá režim Útlum a upravená venkovní teplota překročí hodnotu 17 C. C) Léto/zima spínač Pokud není žádoucí automatické přepínání do letního režimu dle vývoje venkovní teploty, uživatel má možnost si ručně definovat režim léto nebo zima PARAMETRY PROSTORU TO1 Rozkliknutím řádku Parametry prostoru TO1 lze vejít do menu, kde se nastavují veškeré parametry týkající se vnitřních teplot prostoru TO1, snímaných čidlem teploty prostoru (např. prostorový přístroj A61 - SIEMENS POL )

19 Parametrem Protimrazová ochrana TO1 se definuje, na jakou vnitřní teplotu se bude natápět referenční místnost TO1 v době, kdy dle časového programu TO1 bude aktivní režim protimrazová ochrana. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 4 19 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 10 C. Parametrem Útlum TO1 se definuje, na jakou vnitřní teplotu se bude natápět referenční místnost TO1 v době, kdy dle časového programu TO1 bude aktivní režim útlum. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 19 C. Parametrem Komfort TO1 se definuje, na jakou vnitřní teplotu se bude natápět referenční místnost TO1 v době, kdy dle časového programu TO1 bude aktivní režim komfort. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 21 C. Parametrem Vliv prostoru se definuje, jaký procentuální vliv má teplota prostoru TO1 na úkor venkovní teploty B9 pro tvorbu žádané teploty pro vytápění a odstavení vytápění v referenční místnosti TO1. Vliv prostoru Způsob řízení 0 % Pouze ekvitermní řízení % Ekvitermní řízení s vlivem prostoru. 100 % Pouze prostorové řízení, na venkovní teplotu B9 není brán ohled. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 100%, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 20%. Parametr Diference prostoru určuje, kdy se odstaví ekvitermní vytápění na základě překročení žádané teploty v referenční místnosti TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 5 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 1 C. Parametr Hysterese souvisí s parametrem Diference prostoru. Určuje, kdy se opět zapne ekvitermní vytápění na základě žádané teploty v referenční místnosti TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 5 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 0,5 C. Příklad: - parametr Komfort TO1 je 22 C - parametr Diference prostoru je 1 C - parametr Hysterese je 0,8 C K vypnutí vytápění dojde při teplotě v referenční místnosti 23 C (22+1=23). Vytápění se opět zapne, pokud teplota v referenční místnosti poklesne na teplotu 22,2 C (22+1-0,8=22,2)

20 T SKUT - Skutečná teplota v referenční místnosti DIF - Diference prostoru HYS - Hysterese Q2 - Čerpadlo TO1 Funkce Rychlý útlum nabízí možnosti Vypnuto a Zapnuto. Volba Vypnuto způsobí, že při přechodu na režim útlum dojde ke snížení křivky vytápění dle nastavených parametrů žádaných teplot v prostoru, ale stále bude objekt temperován. (Týká se provozu ekvitermního okruhu bez instalovaného čidla teploty prostoru.) V případě volby Zapnuto dojde k tomu, že při přechodu na režim útlum je vypnuto čerpadlo Q21 topného okruhu 1 a (je-li okruh směšovaný) je uzavřen směšovací ventil Y11. a) Funkce s čidlem teploty prostoru vytápění je vypnuté až do té doby, než teplota prostoru klesne na žádanou teplotu režimu útlum. Pak se aktivuje čerpadlo Q21 topného okruhu 1 a je uvolněn směšovací ventil viz obrázek níže. b) Funkce bez čidla teploty prostoru rychlý útlum vypne vytápění na určitou dobu závislou na venkovní teplotě a časové konstantě budovy. Přednastavená volba z výrobního závodu je Vypnuto. T SKUT - Skutečná teplota v referenční místnosti T RW - Žádaná teplota v referenční místnosti Funkce Rychlý zátop umožňuje při přepnutí z útlumové žádané teploty na komfortní žádanou teplotu rychleji dosáhnout novou žádanou teplotu v referenční místnosti. Během rychlého zátopu je žádaná teplota zvýšena o hodnotu Rychlý zátop. Zvýšení této hodnoty vede ke kratší době dotápění, snížení vede k delší době. Funkce Rychlý zátop trvá do okamžiku, než je dosažena komfortní žádaná teplota. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 10 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 5 C

21 Příklad: - parametr Útlum TO1 je 18 C - parametr Komfort TO1 je 22 C - parametr Rychlý zátop je 5 K Při přechodu z útlumové na komfortní teplotu v referenční místnosti bude v čase a až b žádaná teplota 27 C (22+5=27), pak se vrátí na hodnotu 22 C. T SKUT - Skutečná teplota v referenční místnosti T RW - Žádaná teplota v referenční místnosti RZ - Rychlý zátop Po zadání servisního hesla (viz kap ) se zobrazí funkce Prostorový přístroj TO1 (Uvolněn/Uzamčen). Ta umožňuje blokaci ovládacích tlačítek na přístroji POL Používá se v případech, že prostorový přístroj je umístěn ve veřejných prostorech, např. školy, nemocnice apod TOPNÁ KŘIVKA TO1 T B9 Venkovní teplota T B1 Teplota náběhu Rozkliknutím řádku Topná křivka TO1 lze vejít do menu, kde se nastavují veškeré parametry týkající se ekvitermní křivky TO1. Definuje se zde dvě mezní venkovní teploty (Teplota venkovní B9 - bod 1 a Teplota venkovní B9 - bod 2), ke kterým se přiřazuje žádanou teplotu topné vody na vstupu do TO1 (Teplota náběhu B11 - bod 1 a Teplota náběhu B11 - bod 2). Rozsah nastavení parametru Teplota venkovní B9 - bod 1 je v rozmezí -50 až +10 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je -12 C. Rozsah nastavení parametru Teplota náběhu B11 - bod 1 je v rozmezí 25 až 85 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 75 C. Rozsah nastavení parametru Teplota venkovní B9 - bod 2 je v rozmezí 5 až 30 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 15 C. Rozsah nastavení parametru Teplota náběhu B11 - bod 2 je v rozmezí 25 až 85 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 30 C

22 Změnu těchto parametrů se provádí dle kap. 4. Parametrem Exponent křivky se nastavuje zakřivení ekvitermní křivky v závislosti na použitém systému vytápění (radiátorové, podlahové, konvektory). Tento parametr zohledňuje nelineární přenos tepla. V následující tabulce je uveden přehled jeho hodnot pro běžně používané systémy vytápění: Přenos tepla přes: Doporučená hodnota exponentu křivky Podlahové vytápění 1,05 1,1 Deskové radiátory 1,26 1,33 Radiátory podle DIN ,3 Konvektory 1,25 1,45 Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 1 2, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 1,3. Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno nastavit následující: Parametrem Minimální žádaná teplota B11 se definuje minimální hodnotu žádané teploty topné vody na vstupu do TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 20 C. Parametrem Maximální žádaná teplota B11 se definuje maximální hodnotu žádané teploty topné vody na vstupu do TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 80 C. Parametrem Převýšení zdroje se nastavuje navýšení žádané teploty topné vody zdroje (kotle) vůči okamžité žádané teplotě topné vody na vstupu do TO1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí 0 20 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 5 C. Pomocí volby Odtah tepla TO1 (Vypnuto/Zapnuto) lze definovat, zda v případě přetopení kotle dojde k odvodu tepla do topného okruhu 1 či nikoliv. V případě volby Zapnuto se při přetopení zapíná čerpadlo Q21 a plně otvírá ventil Y11, i když není žádný požadavek na teplo. Přednastavená volba z výrobního závodu je Zapnuto. POZOR! Je-li daný topný okruh zapojen do podlahového vytápění, je nutno tuto volbu nastavit na stav Vypnuto ČERPADLO TO1 Rozkliknutím řádku Čerpadlo TO1 lze vejít do menu, kde se nastavují veškeré parametry týkající se čerpadla TO1: Parametrem Protimrazová ochrana se aktivuje nebo deaktivuje provoz čerpadla TO1 za nízkých teplot. Parametrem Doběh čerpadla TO1 se definuje zpoždění vypnutí čerpadla TO1 po uplynutí požadavku na vytápění topného okruhu 1. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí s, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 120s

23 PROSTOROVÝ TERMOSTAT H11 TO1 Rozkliknutím řádku Prostorový termostat H11 TO1 lze vejít do menu, kde lze změnit polaritu (logiku fungování) externího kontaktu H11. Přednastavená volba z výrobního závodu je Pracovní, tj. že sepnutí kontaktu prostorového termostatu odstavuje topení do režimu protimrazová ochrana. Volba Klidový znamená opačnou logiku fungování, tj. že rozepnutí kontaktu prostorového termostatu odstavuje topení do režimu protimrazová ochrana. Tato volba je v praxi běžnější. Nastavuje se v případě použití standardního prostorového termostatu (např. SIEMENS REV24DC nebo bezdrátový SIEMENS REV24RFDC/SET), kdy sepnutý kontakt znamená vytápění. V případě, že není konfigurován TO1 a topný systém má být řízen pokojovým termostatem, je nutno v konfiguraci (viz kap. 7.1.) nastavit Externí vstup - ANO a pokojový termostat připojit na svorky pro Externí vstup (viz kap.5.10.) PRÁZDNINOVÝ PROGRAM TO1 Rozkliknutím řádku Prázdninový program TO1 lze vejít do menu, kde lze definovat alternativní způsob vytápění TO1 během určitého období, např. při odjezdu na dovolenou apod. Parametrem Režim prázdnin (Datum/Perioda/Den v týdnu/neaktivní) se volí způsob, jak určit časové období, po které bude prázdninový program aktivní. Přednastavená volba z výrobního závodu je Neaktivní a znamená, že režim prázdnin je vypnutý. Na řádku Perioda: Začátek se stanovuje datum, od kdy má být aktivován režim prázdnin. Na řádku Čas začátku se stanovuje čas, od kdy má být aktivován režim prázdnin. Na řádku Perioda: Konec se stanovuje datum, od kdy má být ukončen režim prázdnin. Na řádku Den v týdnu se stanovuje, který den v týdnu má být aktivován režim prázdnin. Parametrem Prázdninový režim TO1 lze provést volbu, zda řízení tohoto okruhu v období režimu prázdnin má být řešeno teplotou: Protimrazová ochrana kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Protimrazová ochrana Útlum kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Útlum Komfort kdy je trvale udržována vnitřní teplota v referenční místnosti daná parametrem Komfort Řádek Info prázdniny informuje obsluhu, zda je režim prázdnin vypnut nebo zapnut TOPNÝ OKRUH 2 Ovládání topného okruhu 2 je řešeno analogicky s ovládáním topného okruhu 1 viz kap Rozdíl je pouze v označení: Směšovací ventil TO2 má označení Y12 (nikoliv Y11) Čerpadlo TO2 má označení Q22 (nikoliv Q21) Čidlo teploty náběhu TO2 má označení B12 (nikoliv B11) Čidlo teploty prostoru TO2 má označení A62 (nikoliv A61) Externí kontakt TO2 má označení H12 (nikoliv H11) 6.3. TOPNÝ OKRUH

24 Ovládání topného okruhu 3 je řešeno analogicky s ovládáním topného okruhu 1 viz kap Rozdíl je pouze v označení: Směšovací ventil TO3 má označení Y13 (nikoliv Y11) Čerpadlo TO3 má označení Q23 (nikoliv Q21) Čidlo teploty náběhu TO3 má označení B13 (nikoliv B11) Čidlo teploty prostoru TO3 má označení A63 (nikoliv A61) Externí kontakt TO3 má označení H13 (nikoliv H11) 6.4. TOPNÝ OKRUH 4 Ovládání topného okruhu 4 je řešeno analogicky s ovládáním topného okruhu 1 viz kap Rozdíl je pouze v označení: Směšovací ventil TO4 má označení Y14 (nikoliv Y11) Čerpadlo TO4 má označení Q64 (nikoliv Q21) Čidlo teploty náběhu TO4 má označení B14 (nikoliv B11) Čidlo teploty prostoru TO4 má označení A64 (nikoliv A61) Externí kontakt TO4 má označení H14 (nikoliv H11) 6.5. EXTERNÍ VSTUP Parametrem Externí vstup je možno definovat žádanou výstupní teplotu při aktivovaném externím vstupu. Zdrojem aktivace externího vstupu může být jakýkoliv binární kontakt (termostat bazénu, termostat prostoru, termostat zásobníku TV, apod.) Jedná se o další spotřebič mimo ekvitermích TO1, TO2, TO3, TO4, TV. Rozsah nastavení tohoto parametru je v rozmezí nastavených hodnot C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 65 C STAV BINÁRNÍCH VSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, v jakém provozním stavu v daném okamžiku jsou veškeré binární vstupy. Jedná se o tato zařízení: Prostorový termostat H11 TO1 Aktivní/Pasivní Prostorový termostat H12 TO2 Aktivní/Pasivní Prostorový termostat H13 TO3 Aktivní/Pasivní Prostorový termostat H14 TO4 Aktivní/Pasivní Externí vstup Zapnuto/Vypnuto 6.7. STAV BINÁRNÍCH VÝSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, v jakém provozním stavu v daném okamžiku jsou veškeré binární výstupy. Jedná se o tato zařízení: Čerpadlo TO1 Zapnuto/Vypnuto Čerpadlo TO2 Zapnuto/Vypnuto

25 Čerpadlo TO3 Zapnuto/Vypnuto Čerpadlo TO4 Zapnuto/Vypnuto Čerpadlo TV Zapnuto/Vypnuto 6.8. STAV ANALOGOVÝCH VSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, jaké hodnoty v daném okamžiku snímají veškeré analogové vstupy. Jedná se o tyto hodnoty: B9 Venkovní teplota C B11 Náběh TO1 C B12 Náběh TO2 C B13 Náběh TO3 C B14 Náběh TO4 C A61 Prostor TO1 C A62 Prostor TO2 C A63 Prostor TO2 C A64 Prostor TO2 C B31 Teplá voda C 6.9. STAV ANALOGOVÝCH VÝSTUPŮ Uživatel zde může uceleně zkontrolovat, jaké hodnoty v daném okamžiku jsou vysílané na jednotlivé analogové výstupy. Jedná se o tyto hodnoty: Ventil TO1 % Ventil TO2 % Ventil TO3 % Ventil TO4 % DIAGNOSTIKA SPOTŘEBIČE Tato záložka poskytuje uživateli veškeré informace týkající se spotřebičů, tj. topného okruh 1, topného okruhu 2, topného okruh 3, topného okruhu 4, ohřevu teplé vody a externího vstupu. Rozkliknutím řádku Topný okruh 1 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 1: Druh provozu Auto / Ručně Režim Protimrazová ochrana / Útlum / Komfort Důvod Žádaná prostoru / Limit prostoru / Protimráz / Rychlý zátop / Rychlý útlum / Letní provoz / Omezení od zpátečky / Odtah tepla apod. Stav prostoru Vyp. / Zap. / Limit prostoru / Protimráz / Zátop / Rychlý útlum / ECO1 / ECO 2 Dále jsou zde souhrnně zobrazeny žádané a měřené hodnoty teplot: B11 náběh TO1 C A61 prostor TO1 C TO1 Korekce prostor C Prostorový termostat H11 TO1 Aktivní / Pasivní Čerpadlo TO1 Zapnuto/ Vypnuto Ventil TO1 %

26 Rozkliknutím řádku Topný okruh 2 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 2, analogickým způsobem jako pro topný okruh 1. Rozkliknutím řádku Topný okruh 3 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 3, analogickým způsobem jako pro topný okruh 1. Rozkliknutím řádku Topný okruh 4 lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se topného okruhu 4, analogickým způsobem jako pro topný okruh 1. Rozkliknutím řádku Teplá voda lze vejít na stránku, kde jsou souhrnně zobrazeny základní informace týkající se ohřevu teplé vody: Druh provozu Auto / Protimrazová ochrana Režim Komfort / Útlum Důvod Nábíjení / Nabito Dále jsou zde souhrnně zobrazeny žádané a měřené hodnoty teplot TV. Čerpadlo TV Zapnuto/ Vypnuto Rozkliknutím řádku Externí vstup lze vejít na stránku, kde je zobrazena žádaná teplota externího vstupu. Zde jsou souhrnně zobrazeny okamžité hodnoty venkovních teplot: B9 Venkovní teplota C Upravená venkovní teplota C Tlumená venkovní teplota C DIAGNOSTIKA REGULÁTORU Tato záložka poskytuje uživateli ostatní informace a možnosti, jako např.: verzi programu uložení/nahrání - zpět výrobní nastavení Po zadání servisního hesla (viz kap ) je navíc možno: - uložení vlastního nastavení - obnovení vlastního nastavení čítač restartů řídící jednotky interní teplotu řídící jednotky Po zadání servisního hesla (viz kap ) je možno zjistit: provozní hodiny řídící jednotky program aktivní Ano/Ne NASTAVENÍ DATUMU A REÁLNÉHO ČASU Zde se provádí nastavení datumu a reálného času. Zobrazení datumu na displeji je ve formátu DD. MM. RR. Zobrazení reálného času na displeji je ve formátu h:min:s. Jejich správné nastavení slouží především pro správné fungování časových programů TO1, TO2, TO3, TO4 a TV a zpětnou specifikaci vyhlášených poruch řídící jednotkou. Změnu datumu a reálného času se provádí dle kap POPIS SERVISNÍHO MENU Po zadání servisního hesla (viz kap ) lze pomocí tohoto řádku vejít do servisního menu

27 7.1. KONFIGURACE DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Před prvním uvedením kotle s řídící jednotkou Climatix 2 (nebo Climatix Premium) s rozšiřujícím modulem POL do provozu je nutné, aby servisní technik definoval správnou konfiguraci (vybavenost) kotle a topného systému dle reálného stavu v kotelně. Rozkliknutím řádku Konfigurace lze vejít na stránku, kde jsou následující komponenty a funkce: Adresa zóny Vypnuto / Zóna 1 / Zóna 2 Teplá voda Ano / Ne Topný okruh 1 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A61 prostor TO1 Ano / Ne Topný okruh 2 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A62 prostor TO2 Ano / Ne Topný okruh 3 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A63 prostor TO3 Ano / Ne Topný okruh 4 Ne / Směšovaný / Čerpadlový A64 prostor TO4 Ano / Ne Externí vstup Ano / Ne Po provedení volby konfigurace kotle a topného systému nutno potvrdit toto uspořádání pomocí příkazu Uložení konfigurace. V případě, že do 30 s od poslední změny v konfiguraci obsluha neprovede žádnou další změnu, uložení konfigurace se provede automaticky. Zbývající čas do automatického uložení je indikován na posledním řádku Automatické uložení za: s. Uložení zvolené konfigurace se projeví tak, že dojde k úplnému restartování celé řídící jednotky a nově se načte pouze ta vybavenost topného systému (včetně specifických funkcí), která byla zvolena. Vše ostatní zůstane skryto a nebude při provozu topného systému bráno v úvahu. Pokud zvolená konfigurace omezuje některé funkce, provede se restart řídící jednotky podruhé z důvodu zrušení nemožných kombinací ADRESA ZÓNY Pomocí volby Adresa zóny se definuje počet rozšiřujících modulů v systému. V případě, že pro konkrétní topný systém je použit jeden rozšiřující modul, nutno nastavit volbu Adresa zóny Zóna 1. V případě, že pro konkrétní topný systém jsou použity dva rozšiřující moduly, na prvním z nich nutno nastavit volbu Adresa zóny Zóna 1, a na druhém z nich nutno nastavit volbu Adresa zóny Zóna 2. V případě, že je nastavena volba Adresa zóny Vypnuto, rozšiřující modul nepředá požadavek na topení do kotle. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je Zóna KONFIGURACE OHŘEVU TEPLÉ VODY Pomocí volby Teplá voda (ANO/NE) lze definovat, zda topný systém je vybaven zásobníkem TV či nikoliv. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO1-27 -

28 Pomocí volby Topný okruh 1 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 1 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y11 nebo ovládán pouze čerpadlem Q21 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A61 Pomocí volby A61 prostor TO1 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 1 je instalován prostorový přístroj A61 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 1 zapojuje na svorky H11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO2 Pomocí volby Topný okruh 2 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 2 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y12 nebo ovládán pouze čerpadlem Q22 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A62 Pomocí volby A62 prostor TO2 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 2 je instalován prostorový přístroj A62 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 2 zapojuje na svorky H12. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO3 Pomocí volby Topný okruh 3 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 3 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y13 nebo ovládán pouze čerpadlem Q23 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A63 Pomocí volby A63 prostor TO3 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 3 je instalován prostorový přístroj A63 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 3 zapojuje na svorky H13. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE TO4-28 -

29 Pomocí volby Topný okruh 4 (Ne/Směšovaný/Čerpadlový) lze definovat, zda topný systém je vybaven topným okruhem 4 či nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedná o okruh směšovaný směšovacím ventilem Y14 nebo ovládán pouze čerpadlem Q24 viz zapojení v kap. 11. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE PROSTOROVÉHO PŘÍSTROJE A64 Pomocí volby A64 prostor TO4 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenční místnosti topného okruhu 4 je instalován prostorový přístroj A64 (SIEMENS POL ) či nikoliv. Pozor! Nezaměňovat tento přístroj se standardním pokojovým termostatem, který se v případě použití v topném okruhu 4 zapojuje na svorky H14. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je NE KONFIGURACE EXTERNÍHO VSTUPU Pomocí volby Externí vstup (ANO/NE) lze definovat, zda k řídící jednotce je připojen přídavný vstup (např. ohřev bazénu) či nikoliv. Přednastavená hodnota z výrobního závodu je ANO TEST VSTUPŮ A VÝSTUPŮ Pomocí této záložky lze snadno ověřit správnost zapojení a funkčnost veškerých elektrických agregátů ovládaných řídící jednotkou. Jedná se o: čerpadla ventily Po zvolení konkrétního agregátu (např. Čerpadlo TO1 ve složce Čerpadla) a jeho rozkliknutí lze nastavit jeho tři možné provozní stavy: - Vypnuto - Zapnuto - Auto Za normálního stavu musí být aktivní stav Auto. Volbou Zapnuto se uvádí daný agregát do nepřetržitého provozu. Tento odklon od automatického režimu řídící jednotky je pak signalizován pohybujícím se zvonkem (ALARM) v pravém horním rohu displeje. Volbou Vypnuto se uvádí daný agregát do nepřetržitého klidu. Tento odklon od automatického režimu řídící jednotky je pak signalizován pohybujícím se zvonkem (ALARM) v pravém horním rohu displeje. POZOR!!! Po odzkoušení funkčnosti nutno všechny agregáty přepnout zpět do stavu Auto. Pohybující se zvonek (ALARM) v pravém horním rohu displeje zmizí KALIBRACE ČIDEL Pomocí funkce Kalibrace čidel lze provést korekci měřené hodnoty: - venkovní teploty (B9) - teploty v referenční místnosti TO1 (A61) - teploty v referenční místnosti TO2 (A62) - teploty v referenční místnosti TO3 (A63) - teploty v referenční místnosti TO4 (A64) a slouží pro sjednocení zobrazované hodnoty těchto teplot na displeji s jinými (přesnějšími) měřidly používanými v daných prostorách

30 Rozsah nastavení těchto parametrů je v rozmezí -3 až +3 C, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 0 C JAZYK Zde je možnost zvolit jazyk, ve kterém bude řídící jednotka komunikovat s obsluhou. V této verzi programu je k dispozici čeština a angličtina IP KONFIGURACE Do tohoto menu lze vstoupit jen po zadání servisního hesla (viz kap ). Tato záložka slouží pro nastavení komunikace s řídící jednotkou přes internet viz kap PID VENTILŮ Tato záložka se zobrazí až po zadání výrobního hesla (viz kap ) a slouží pro definici rychlosti provádění změn polohy směšovacích ventilů (Y11 v TO1, Y12 v TO2, Y13 v TO3, Y14 v TO4). Parametry tohoto menu mohou měnit pouze osoby, které k tomu byly řádně proškoleny. Rozsah nastavení parametrů TO1 Zesílení (resp.to2 Zesílení, TO3 Zesílení, TO4 Zesílení) je v rozmezí 1 20, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 2,0. Rozsah nastavení parametrů TO1 Integrace (resp.to2 Integrace, TO3 Integrace, TO4 Integrace) je v rozmezí s, přednastavená hodnota z výrobního závodu je 60 s SPRÁVA HESEL Tato záložka se zobrazí až po zadání výrobního hesla (viz kap ) a slouží pro změnu jednotlivých hesel. Parametry tohoto menu mohou měnit pouze osoby, které k tomu byly řádně proškoleny. 8. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 8.1. PORUCHY VÁZANÉ NA HARDWARE ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A PŘIPOJENÁ PERIFÉRNÍ ČIDLA Všechny binární vstupy mohou hlásit chybu na straně hardware Climatixu (např. poničení regulátoru bleskem). Všechny binární výstupy mohou hlásit chybu na straně hardware Climatixu (např. poničení regulátoru bleskem). Všechny analogové vstupy (čidla, apod.) mohou hlásit poruchu, že jsou vadná např. nepřipojena, zkrat, procesní poruchu (např. prostorový přístroj POL822.70) a také chybu způsobenou vadou hardware Climatixu. (např. poničení regulátoru bleskem)

31 Všechny analogové výstupy mohou hlásit chybu na straně hardware Climatixu (např. poničení regulátoru bleskem) PORUCHY GENEROVANÉ ROZŠIŘUJÍCÍM MODULEM Tyto poruchy informují o nekorektních či nepřípustných stavech spotřebičů během provozu kotle. Každé čerpadlo a ventil je možno v servisním menu pomocí funkce Test vstupů a výstupů (viz kap. 7.3.) obsluhovat ručně pro jeho kontrolu během uvádění do provozu. Při tomto servisním ovládání je generována porucha, že konkrétní zařízení je v ručním režimu, aby nedocházelo k opomenutí přepnutí zařízení zpět do automatického provozu. o Čerpadlo TO1 ručně o Čerpadlo TO2 ručně o Čerpadlo TO3 ručně o Čerpadlo TO4 ručně o Čerpadlo TV ručně o Ventil TO1 ručně o Ventil TO2 ručně o Ventil TO3 ručně o Ventil TO4 ručně Přehřátí TV - při konfiguraci teplé vody překročení teploty v zásobníku teplé vody nad nastavenou maximální mez. Simulace venkovní teploty - při využití funkce simulace venkovní teploty při zprovoznění kotle či resetu upravené a tlumené venkovní teploty na požadovanou hodnotu řídící jednotka signalizuje aktivování této funkce, aby servisní technik neopoměl tuto funkci znovu vypnout. Vypnutí se provádí nastavením hvězdiček na příslušném řádku. 9. OSTATNÍ 9.1. PŘIPOJENÍ PROSTOROVÝCH TERMOSTATŮ Kromě prostorového přístroje SIEMENS POL lze k řídící jednotce napojit běžné prostorové termostaty. Napojení se provádí pomocí vstupů H11 (pro TO1), resp. H12 (pro TO2), H13 (pro TO3), H14 (pro TO4) na boční stěně rozvaděče řídící jednotky. Před zapojením prostorového termostatu nutno zvolit správnou polaritu tohoto kontaktu (Pracovní/Klidový) viz kap Na kontakt prostorového termostatu smí být připojen pouze termostat s volným bezpotencionálním kontaktem (např. SIEMENS REV24DC, SIEMENS REV24RFDC/SET apod.). Na tyto svorky nesmí být připojeno žádné cizí napětí PŘIPOJENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO MODULU K INTERNETU K rozšiřujícímu modulu POL lze přistupovat: z počítače, který je připojen ve stejné síti odkudkoliv z internetu, pokud je v rozšiřujícím modulu nastavená veřejná adresa. Vybavení nutné pro připojení rozšiřujícího modulu k internetu prostřednictvím LAN kabel UTP kategorie 5.5., 5.5e nebo 6. V horším prostředí je vhodné použít SFTP. Konektory RJ-45 pro připojení do racku a rozšiřujícího modulu. Volný port v racku nebo routeru pro připojení kabelu

32 Vybavení racku Rack musí být vybaven routerem, který zajistí překlad vnitřní adresy kotle na adresu veřejnou (jedinečnou a dostupnou z internetu). V případě, že je volná veřejná adresa nastavená přímo v rozšiřujícím modulu, není router nezbytně nutný. Kabel s koncovkou RJ-45 Popis konektorů RJ-45 Přívod linky pro připojení k internetu: CDMA, ADSL, VDSL, GPRS, WiFi, LAN, aj. Použitý router musí podporovat a umožnit překlad adres. Ne všechny routery, které tuto možnost udávají, ji opravdu zvládnou (máme ověřeny poruchy na routerech HUAWEI). V routeru musí být volná pozice pro připojení kabelu k rozšiřujicímu modulu. Programové vybavení Uživatel musí mít zaplacenou nejméně jednu veřejnou adresu. Zprostředkovatel internetu musí umožnit použití veřejné adresy ve své síti

33 Schéma připojení Nastavení síťového rozhraní v rozšiřujícím modulu V servisním menu je řádek IP konfigurace, kde je zapotřebí nastavit tyto IP adresy: - IP adresa rozšiřujicího modulu - IP adresa masky - IP adresa brány do internetu (gateway) Také je možné použít nastavení IP adresy automaticky pomocí serveru DHCP, pokud to nadřazený router umožňuje. Tato možnost se však nedoporučuje. Při výpadku proudu může dojít ke změně IP adresy a rozšiřující modul bude nedostupný. Poznámka: Rozšiřující modul je možné připojit k internetu také jinou metodou (mobilní internet, bezdrátové připojení WiFi). Takové řešení však není běžné a je k němu potřeba dodatečné znalosti. Proto není taky v tomto návodu obsaženo NAHRÁVÁNÍ SOFTWARE S POUŽITÍM SD PAMĚŤOVÉ KARTY Kopírování souborů na SD kartu Aplikace pro rozšiřující modul POL se skládá ze souborů: MBRTCode.BIN - vlastní aplikace HMI.bin - ovládací panel OBH.bin - jazyková podpora HMI4Web.bin - zobrazení pro webbrowser Soubory je nutné nahrát do rootu paměťové karty, typ SD, max. 2 GB, formát FAT

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz

THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE. www.geminox.cz THRi ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE www.geminox.cz Návod k obsluze a údržbě kondenzačního kotle THRi Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral kondenzační plynový kotel Geminox řady THRi. Kotel je

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+

PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ PROSTOROVÝ TERMOSTAT s komunikací OpenTherm+ VELKÝ PODSVÍCENÝ DISPLEJ s intuitivní navigací v češtině 9 TÝDENNÍCH PROGRAMŮ PRO UT 6 teplotních změn na den 1 TÝDENNÍ PROGRAM PRO TUV 3 teplotní změny na

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM BPT32 GST BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Unikátní bezdrátový termostat, který je možné ovládat na dálku pomocí SMS zpráv z Vašeho mobilního telefonu. Bezdrátová varianta umožňuje snadnou

Více

Návod k obsluze popis ovládání RD 006 004

Návod k obsluze popis ovládání RD 006 004 Návod k obsluze popis ovládání RD 006 004 Vydání: 12/2007 v3.10 ReDat3 je záznamové zařízení pro záznam a reprodukci audio-video-datové komunikace ze specifikovaných rozhraní. Výrobce: RETIA, a.s. Pražská

Více

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov

SIEMENS. Web server Instrukce pro zprovoznění. LPB a BSB koumunikace. CE1C5711en Technologie budov SIEMENS LPB a BSB koumunikace Web server Instrukce pro zprovoznění OZS164 CE1C5711en Technologie budov Siemens Switzerland Ltd Technologie budov divize Mezinárodní ústředí Gubelstrasse 22 CH-6301 Zug Tel.

Více

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13

Návod k obsluze a instalaci kotle. RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 ávod k obsluze a instalaci kotle RAY 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28K verze 13 Ray 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 K Výrobní číslo kotle je vyznačeno na štítku, který je připevněn na spodním krytu elektrického

Více

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku.

Výrobce si vyhrazuje právo na takové úpravy výrobku oproti předložené dokumentaci, které povedou ke zlepšení vlastností výrobku. s Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám ke koupi výrobku EasyGate. Tento nový výrobek byl vyvinut a vyroben s důrazem na maximální užitnou hodnotu, kvalitu a spolehlivost. Našim přáním je, abyste byl s GSM

Více

2N EasyGate GSM brána

2N EasyGate GSM brána 2N EasyGate GSM brána Uživatelský manuál Verze 1.1.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S GSM MODULEM Podsvícený displej po stisknutí libovolného tlačítka dojde k automatickému podsvícení na minimálně 5s PT32 GST Sofi stikovaný termostat, který je možné ovládat na dálku

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013

NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 NÁVOD K OBSLUZE EKOSOFT SERVERU vydáno: listopad 2013 ZPT Vigantice spol. s r.o., Vigantice 266, 756 61, Rožnov pod Radhoštěm Tel.: +420 571 757 346 (330), Fax: +420 571 757 349 E-mail: ekonomik@zptvigantice.cz

Více

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW

Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Softwarová aplikace služba a silný klient, verze 1.5 VIEW 2 Softwarová aplikace, verze 1.5 - VIEW Informace v tomto dokumentu, včetně URL a dalších internetových zdrojů

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008

Regu. w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o. Technická dokumentace MaR 2008 AD Regu Technická dokumentace MaR 2008 w w w. j es y. c z w w w. t ep e l n ac e rp ad l a. i n f o Datum Počet stran Číslo dokumentu 3/2008 30 PK-ADX-JESY-01-C 2 Měřicí a regulační technika OBSAH 1. Regu

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie

EN ISO 12100-2 Bezpečnost strojních zařízení Základní pojmy a všeobecné zásady pro konstrukci. Část 1: Základní terminologie a metodologie KOMPAKTNÍ VZT JEDNOTKY MAXI 1100-2000 NÁVODY NA MONTÁŽ, ÚDRŽBU A OBSLUHU Prohlášení o shodě Výrobce Systemair AB Industrivägen 3 SE-73930 Skinnskatteberg SWEDEN Office: +46 222 440 00 Fax: +46 222 440

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE A NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VÝROBKU KONDENZÁTNÍ JÁDRO K2J Platí pro typy: K2J 400l, K2J 800l Platnost od: ZÁŘÍ 2006 Verze: TD-K2J-02U VÝROBCE: ETL-Ekotherm, spol.s r.o. Sídlo

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER MSSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 2.2 Datum poslední

Více

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů RNET64 pro vytápění (IRC) Systém RT64 -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC)

Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Návrh regulačních systémů pro vytápění (IRC) Systém RT -objekty vytápěné el. přímotopy, topnými rohožemi a fóliemi Regulace vytápění Regulace a měření elektrické energie Časová a měřící relé Zakázkový

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER M - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER M SSR (WRM 01/06/12 A WT 02/10) WATTROUTER M MAX (WRM 01/06/12 A WT 03/11) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.9 Datum

Více