S2L - Obsluha, nastavení, montáž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S2L - Obsluha, nastavení, montáž"

Transkript

1 S2L - Obsluha, nastavení, montáž

2 PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota F1 (P1) Teplotní dif. F1>F2 (P1) Max. teplota F2 (P1) Stop teplota F1 (P1) Teplota resp. provozní stav Číslo čidla resp. číslo výstupu (P1 nebo P2) Info. tlačítko Ruční/Auto tlačítko výstup P2 Max. teplota F3 resp. F4 (P2) DIP-spínač na ON Min. teplota F3 resp. F4 Teplotní dif. F1>F3 (P2) Výstup P1: 1: Nad-teplota P1 zap. 2: Zpětné chlazení P1 zap. Výstup P2: 3 ne, 4 ne: požadovaná funkce 3 ne, 4 ON: Dobíjecí funkce 3 ON, 4 ne: Rozdílová funkce 3 ON, 4ON: Rozdílová funkce 2 solární okruhy Přednostní funkce 5: Přednostní funkce zap. 6: P2 má přednost, jinak P1 Výstup spínání 7: Spínání zap. 6: P2 bude sepnut, jinak P1 9: všechny čidla Pt1000 (jinak jen F1) Víko k obslužnému panelu: otevřít zavřít Zobrazení na displeji Řídící jednotky má displej k zobrazení aktuální teploty čidla, stavu zapojení, výstupů a nastavení. Displej zobrazuje střídavě teploty všech připojených čidel a provozní stav výstupů: Vlevo se zobrazuje číslo vstupního čidla resp. výstupů (P1 nebo P2), vpravo odpovídající teplota, resp. provozní stav (on nebo off) Pokud je čidlo zkratováno nebo přerušeno, zobrazí se na místě teploty ERR. Výstupy se zobrazují jen pokud je k výstupu připojeno náležité čidlo. Vlevo nahoře na displeji se zobrazuje pomocí bodů režim výstupů: Pokud je výstup na ruční režim (zapnuto nebo vypnuto), objeví se odpovídající bod na displeji.

3 Přepínání režimů výstupů Stisknutím výstupních tlačítek na ovládacím panelu se může přepnout režim výstupů: Pokud se stiskne jedno z tlačítek, přepne se režim výstupu a na displeji se po několik vteřin zobrazí označení režimu přepnutého výstupu. Provozní režimy: ON Ruční režim. Výstup je vždy nezávislý na teplotách. OFF Vypnuto. Výstup je odpojen (vypnut). AUT Automatický režim. Výstup se spíná v závislosti na nastavení a teplotách. Upozornění: Pokud je řídící systém odpojen od el. sítě, nastaví se následně všechny výstupy opět do automatického režimu. Výstup č. Provozní režim Funkce a nastavení výstupů Nastavení výstupů může být provedeno přes DIP-spínač a potenciometr. Pokud se změní nastavení teploty (otočením potenciometru), zobrazí se vlevo na displeji pomocí symbolu režim nastavení (např. diference) a číslo výstupu, kterému odpovídá nastavení, vpravo se zobrazí nastavená hodnota. Symbol pro způsob nastavení (např. diference) Výstup č. nastavená hodnota Informační tlačítko Po stisknutí informačního tlačítka se postupně zobrazí všechna nastavení teplot. Pozor: Nedotýkat se vodivými předměty nekrytých dílů řídícího systému, pokud je zařízení pod napětím. Výstup P1 Výstupu 1 jsou podřízena čidla teploty F1 jako tepelný zdroj (kolektorové čidlo) a F2 jako odběratel tepla (zásobníkové čidlo). Výstup se sepne, pokud jsou splněny následující podmínky: teplotní diference dosahuje F1>F2, minimální teplota F1 je dosažena, maximální teplota F2 není dosažena a stop-teplota F1 není dosažena nad-teplota F1 je dosažena, stop-teplota F1 není dosažena a maximální teplota F2 + 10K není dosažena nebo maximální teplota F2 je překročena a teplotní diference dosahuje F2>F1

4 Minimální teplota F1 (kolektor) Na potenciometru Mintep. F1 může být nastavena minimální teplota na F1 pro výstup P1. Pokud není tato teplota na F1 dosažena, vypne se tento výstup, jedině tak se zabrání nepotřebnému sepnutí při nepatrných teplotách kolektorů. Teplotní diference F1>F2 (kolektor > zásobník) Na potenciometru TepDif. F1>F2 může být nastavena u výstupu P1 žádoucí teplotní diference mezi F1 a F2. Pokud se dosáhne tato teplotní diference + hysterese 2K, zapne se výstup. Není-li dosažena tato diference, výstup se vypne. Díky teplotní diferenci je zajištěno, že se výstup zapne jen tehdy, když se energie z kolektorů může přepravit do zásobníku. Pokud je diference nastavena na 0 (ukazatel zobrazuje OFF), může se výstup zapnout i tehdy, když F1 není teplejší než F2. Maximální teplota F2 (zásobník) Na potenciometru Maxtemp. F2 může být nastavena maximální teplota na F2 pro výstup P1. Pokud je teplota F2 dosažena, vypne se výstup, tak může být ukončeno nabíjení zásobníku při požadované teplotě. Stopteplota a nadteplota F1 (kolektor) Na potenciometru Stoptep. F1 může být nastavena maximální teplota na F1 pro výstup P1. Pokud je tato teplota na F1 (kolektor) dosažena, vypne se výstup. Při příliš vysokých teplotách a tvoření páry v kolektoru nemůže výstup znovu sepnout, i když v zásobníku není dosažena maximální teplota. DIP-spínač Nadteplotní funkce Nadteplotní funkce se aktivuje nastavením DIPspínače do polohy ON. Výstup potom sepne 20K před dosažením stopteploty F1 také tehdy, když maximální teplota F2 (zásobník) byla dosažena. Výstup může být sepnut dokud není dosažena stopteplota F1 nebo není maximální teplota F2 (zásobník) překročena o 10K. Díky nadteplotní funkci se může zamezit příliš vysokým teplotám v kolektoru.

5 Zpětně ochlazovací funkce F2>F1 (zásobník > kolektor) DIP-spínač Zpětně ochlazovací funkce se aktivuje nastavením DIP-spínače 2 do polohy ON. Výstup potom sepne, když maximální teplota F2 (zásobník) je překročena a F2 je teplejší než F1. Díky tomu může být přebytečné teplo, které je díky nadteplotní funkci v zásobníku, znovu transportováno. Výstup P2 Výstupu P2 jsou přiřazena teplotní čidla F3 a F4 nebo F1. Výstup P2 může být použit pro přídavnou funkci, dobíjecí funkci (přídavná funkce s doplňkovou diferencí), diferenční funkce s čidly F3 a F4 a diferenční funkce pro druhý solární okruh s čidly F1 a F3. Funkce termostatu (Mintep F3, Maxtep F3 a F4) DIP-spínač Funkce termoststu je aktivována, když DIP-spínač 3 a 4 nejsou v poloze ON. Výstup se sepne, když na potenciometru Mintep. F3/4/TepDif F1>F3 nastavenou teplotu na F3 nedosáhne a znovu se vypne, když na potenciometru Maxtemp F3/F4 dosáhne F4, nebo pokud tento není připojen, na F3 je překročena. Díky této funkci může být např. aktivováno nabíjení zásobníku z kotle. Dobíjecí funkce (Mintep F4, Maxtep F4, Diference F3>F4) DIP-spínač Dobíjecí funkce je aktivována, když DIP-spínač 3 není v poloze ON a DIP-spínač 4 je v poloze ON. Výstup sepne, když na potenciometru Mintemp. F3/4/TempDif F1>F3 nastavenou teplotu na F4 nedosáhne a F3 je o 5K teplejší než F4 (diference F3>F4). Výstup znovu vypne, když na potenciometru Maxtemp F3/F4 na F4 je překročena, nebo diference F3>F4 je menší než 3K. Díky této funkci může být např. řízeno čerpadlo k dobíjení zásobníku. Diferenční funkce (Mintep F3, případně s F4 Diferencí F3>F4, Maxtep F4) DIP-spínač Diferenční funkce je aktivována, když DIP-spínač 3 je v poloze ON a DIP-spínač 4 není v poloze ON. Aby se výstup sepnul, musí být splněny následující podmínky: na F3 je překročena Mintemp F3 Pokud je připojeno také F4: na F4 není překročena Maxtemp F4 F3 je o 5K teplejší než F4 (pokud je diference F3>F4 menší než 3K, vypne se výstup)

6 Diferenční funkce pro 2 solární okruhy (Mintep F1, Diference F1>F3, Maxtep F3) DIP-spínač Diferenční funkce je aktivována, když DIP-spínač 3 a 4 jsou v poloze ON. Aby se výstup sepnul, musí být splněny následující podmínky: na F1 je Mintep F1 překročena (viz výstup P1) F1 je o TepDif F1>F3 teplejší než F3 na F3 není překročena Maxtep F3 Výstup musí být uvolněn prioritní funkcí. Minimální teplota F1 (kolektor): Stejné nastavení jako pro výstup P1 Na potenciometru Mintep. F1 pro A1 platí také pro A2. Pokud je tato teplota na F1 překročena, vypne se výstup. Teplotní diference F1>F3 (kolektor > zásobník): Na potenciometru Mintep. F3/F4/TepDif F1>F3 může být nastavena u výstupu P2 potřebná teplotní diference mezi F1 a F3. Pokud tato teplotní diference + hystereze dosahuje 2K, sepne se výstup. Pokud je diference překročena, výstup se vypne. Pokud je diference nastavena na 0 (ukazatel zobrazuje OFF), může výstup sepnout také tehdy, když F1 není teplejší než F3. Maximální teplota F3 (zásobník): Na potenciometru Maxtep. F3/F4 může být nastavena maximální teplota na F3 pro výstup P2. Pokud je teplota na F3 dosažena, vypne se výstup, takže může být nabíjení zásobníku ukončeno při požadované teplotě. Stop-teplota F1 (kolektor): stejné nastavení jako pro výstup P1. Při dosažení stop-teploty v kolektoru se výstup P2 vypne. Nadteplotní funkce a zpětně chladící funkce nejsou u výstupu P2 k dispozici. Prioritní funkce DIP-spínač Prioritní funkce je aktivována jestli DIP- spínač 5 je v poloze ON. Je-li DIP- spínač 6 v poloze ON výstup 2 má přednost, jinak má přednost výstup 1. Je-li přednostní výstup zapnut, nemůže zapnout jiný výstup. Je-li bezprioritní výstup zapnut, maxtep. přednostního výstupu ještě není dosažena a u výstupu P2 diferenciální funkce 2 solárních okruhů jsou aktivovány, bude provoz bezprioritního výstupu každých 15 minut po dvou minutách přerušen. Tato pauza má umožnit zahřátí kolektoru nad teplotou nádrže, takže přednostní výstup může zapnout. Není-li prioritní funkce aktivována, oba výstupy mohou současně běžet bez přerušení.

7 Společný chod DIP-spínač Je-li DIP-spínač 7 na ON a DIP-spínač 8 na ON bude výstup P2 zapnutý, pokud je výstup P1 zapnut. Je-li DIP-spínač 7 na ON a DIP-spínač 8 ne na ON bude výstup P1 zapnutý, pokud je výstup P2 zapnut. Typy čidel pro čidla F2, F3 a F4 DIP-spínač Je-li DIP-spínač 9 na ON, jsou všechny vstupy čidel nastaveny na čidlo PT1000. Je-li DIP-spínač 9 ne na ON, je vstup čidla 1 na PT1000 a vstupy čidel 2, 3 a 4 na KTY81/110. Montáž K otevření skříňky musíme šroubovákem odstranit zátku (se symbolem koruny) uprostřed krytu (viz. náčrt) a pod ní vyšroubujte šroub. Pak mohou být oba kryty odejmuty. Pro ulehčení tažení kabelů, se musí kabely protáhnout spodním dílem skříně ještě před montáží na stěnu. Krabice se přišroubuje na stěnu pomocí dvou montážních otvorů. Po montáži musí být šroub uprostřed opět zašroubován. Zapojení Společná pojistka F3,15A pro elektroniku a výstupy Síť Výstupy Čidla teploty

8 Bezpečnostní upozornění: - Před otevřením pouzdra (odkrytí svorek) odpojit ze síťového napětí! - Při montáži dbejte platných bezpečnostních předpisů. - Ten přístroj smí montovat jen pracovník s příslušnou kvalifikací. - Ten přístroj smí být instalován pouze v suchém prostředí. - Dbejte na dostatečný průřez připojených kabelů. - Dejte pozor na správné připojené bezpečnostního vodiče. - Bezpečnostní prvky nahrazovat jen originálními součástkami. - Po montáži zašroubujte pouzdro. Elektrické připojení k síti: 230 V, 50 Hz Jmenovitý proud 3,15 A Příkon < 1W Výstup 1: Triakový výstup k připojení spotřebitelů pro 230V (čerpadlo, ventil) Výstup 2: Relé výstup, volný spínač K připojení čerpadla nebo ventilu na 230V musí být připojena fáze na relé jako na obrázku výše. Pojistka: F3,15A Čidla teploty: Teplota Odpor Odpor Na vstup čidla 1 je připojeno jedno čidlo Pt 1000, na vstup čidel 2, 3 a 4 může být připojen snímač typu Pt 1000, nebo KTY81/100. Typ čidla může být nastaven DIP-spínačem 9 (ON = všechny vstupy pro PT1000). Jako příslušenství jsou k dostání ponorná pouzdra a pouzdra k montáži čidel na trubku.

9 Vyhledávání chyb: Řídicí jednotka nezobrazí žádnou funkci: Zkontrolujte pojistku a napájení. Čidlo je připojené, ale je nevhodné, čidlo zobrazí ERR: Čidlo přezkoušet, je možné že došlo k přerušení nebo zkratu čidla, nebo vedení k čidlu. Čidlo zobrazí nesprávnou hodnotu: Přezkoušet nastavení čidla, přezkoušet čidlo. Výstup a displej nezapne, nebo vypne: Zkontrolujte, zda je výstup na automatický provoz. Zkontrolujte nastavení. Displej zobrazí ON, výstup spíná ale žádné napětí: Přezkoušejte pojistku.

10 SOLÁRNÍ SYSTÉM 1 Okruh solárního systému Možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce. Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. 3 a 4: Funkce výstup P2 SOLÁRNÍ SYSTÉM 2 Solární systém se dvěma kolektorovými poli Možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro jedno kolektorové pole. SOLÁRNÍ SYSTÉM 3 Okruh solárního systému (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s dobíjením solárního zásobníku z jiné nádrže (dobíjecí funkce,nebo případně jen rozdílová funkce). Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: 25 Maximální teplota P2: 65 3 na ON a 4 ne na ON : Výstup P2 na rozdílovou funkci Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 ne na ON a 4 na ON : Výstup P2 má funkci dobíjení

11 SOLÁRNÍ SYSTÉM 4 Okruh solárního systému (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s nabíjením druhé nádrže ze solárního zásobnníku (rozdílová funkce, nebo případně jen dobíjecí funkce), případně chlazení solární nádrže v druhém zásobníku. SOLÁRNÍ SYSTÉM 5 Dobíjení jedné nádrže ze druhé pomocí dobíjecí funkce (nedosahuje-li čidlo 4 minimální teploty, dobíjení běží při rozdílu F3>F4 dokud F4 nedosáhne maximální teploty) SOLÁRNÍ SYSTÉM 6 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s dobíjením solárního zásobníku z jednoho kotle (rozdílová funkce). Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: 50 Maximální teplota P2: 60 3 na ON a 4 ne na ON : Výstup P2 na rozdílovou funkci Minimální teplota P1: nenastav. Teplotní diference P1: nenastav. Maximální teplota P1: nenastav. Stop teplota P1: nenastav. Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 60 1 a 2: Funkce výstupu P1 3 ne na ON a 4 na ON: Výstup P2 má funkci dobíjení Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 55 Maximální teplota P2: 65 3 na ON a 4 ne na ON : Výstup P2 na rozdílovou funkci

12 SOLÁRNÍ SYSTÉM 7 SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, Hodonín Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s požadavkem na jeden kotel k dobíjení solárního zásobníku (kotel zapne, pokud F3 je pod minimem, vypne, když F4 na maximu) SOLÁRNÍ SYSTÉM 8 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s požadavkem na jeden kotel k dobíjení solárního zásobníku (kotel zapne, pokud F3 je pod minimem, vypne, když F3 na maximu) Pozor: F4 není připojen! SOLÁRNÍ SYSTÉM 9 Požadavek na dobíjení solárního zásobníku jedním kotlem (kotel zapne, pokud F3 je pod minimem, vypne, když je F4 na maximu, není-li F4 připojený vypne se pomocí F3) Rozdílová funkce ke spínání čerpadla. 3 a 4 ne na ON: Výstup P2 na přídavnou funkci Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 25 Maximální teplota P2: 65 3 a 4 ne na ON: Výstup P2 na přídavnou funkci Minimální teplota P1: 35 Maximální teplota P1: 90 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 a 4: Funkce výstup P2

13 SOLÁRNÍ SYSTÉM 10 Dobíjení zásobníku z kotle (nedosahuje-li čidlo 4 minimální teploty, běží dobíjení při rozdílu F3>F4 dokud F4 nedosáhne maximální teplotu) SOLÁRNÍ SYSTÉM 11 Nabíjení jednoho zásobníku pomocí rozdílové funkce. Možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce SOLÁRNÍ SYSTÉM 12 Předehřev vratky topení ke kotli z akumulační nádrže. Minimální teplota P1: nenastav. Teplotní diference P1: nenastav. Maximální teplota P1: nenastav. Stop teplota P1: nenastav. Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 60 1 a 2: Funkce výstup P1 3 ne na ON a 4 na ON: Výstup P2 má funkci dobíjení Maximální teplota P1: 65 Stop teplota P1: 115 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. dobíjení 3 a 4: Funkce výstup P2 Maximální teplota P1: 90 Stop teplota P1: 115 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. 2: ne na ON 3 a 4: Funkce výstup P2

14 SOLÁRNÍ SYSTÉM 13 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s předehřevem vratky topení ke kotli z akumulační nádrže. Maximální teplota P1: 70 Minimální teplota P2: 30 Maximální teplota P2: 70 3 na ON a 4 ne na ON: výstup P2 na rozdílovou funkci SOLÁRNÍ SYSTÉM 14 2 okruhy solárního systému se 2 čerpadly (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1) s přednostním nabíjením okruhu P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) Maximální teplota P1: 70 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 a 8: ne na ON SOLÁRNÍ SYSTÉM 15 2 okruhy solárního systému s čerpadlem a ventilem (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1), klidová poloha ventilu pro okruh P1. Přednost nabíjení okruh P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) Maximální teplota P1: 70 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 na ON a 8 ne na ON: P1 sepnut pokud je P2 zapnut.

15 SOLÁRNÍ SYSTÉM 16 2 okruhy solárního systému s čerpadlem a ventilem (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1), klidová poloha ventilu pro okruh P2. Přednost nabíjení okruh P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) SOLÁRNÍ SYSTÉM 17 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) SOLÁRNÍ SYSTÉM 18 2 okruhy solárního systému se 2 čerpadly (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1) s přednostním nabíjením okruhu P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) Maximální teplota P1: 70 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 a 8 na ON: P2 sepnut pokud je P1 zapnut. Maximální teplota P1: 30 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. 3 a 4: Funkce výstup P2 Maximální teplota P1: 30 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 a 8: ne na ON

16 SOLÁRNÍ SYSTÉM 19 Dobíjení vyrovnávací nádrže z kotle (dobíjecí funkce,nebo případně jen rozdílová funkce), nabíjení druhého zásobníku z vyrovnávací nádrže. SOLÁRNÍ SYSTÉM 20 Solární systém k nabíjení jednoho zásobníku deskovým výměníkem. Přepnutí chodu nahoru, nebo níže závislý na teplotě solární kapaliny. Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 ne na ON a 4 na ON: Výstup P2 má funkci dobíjení Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 na ON a 4 ne na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci Vlastním nastavení:

DeltaSol TECHNICKÁ DATA

DeltaSol TECHNICKÁ DATA TECHNICKÁ DATA IP30/DIN40050 Provozní teplota: 0 až +40 C Rozměry: 150 x 102 x 52 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD Nastavení: T: 2...11 K (nastavitelná hodnota) hystereze: 1,0 K

Více

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě!

Hanazeder FP-6. Instalace, obsluha, nastavení. Pozor: Před použitím přečíst návod! Před otevřením krytu odpojit od sítě! Hanazeder FP-6 Instalace, obsluha, nastavení Funkce 8 výstupů 230V beznapěťový výstup Všechny výstupy s manuálním přepínáním přes tlačítko a LED k indikaci provozního stavu regulace otáček pro 3 čerpadla

Více

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT +

Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Návod na instalaci a ovládání Regulátor COMFORT + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací 2 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru 1.1 Oblast použití Regulátory COMFORT+ jsou

Více

ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení

ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení KTR s.r.o. KATALOGOVÝ LIST Objednací číslo: 803 U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz tel. 572 633 985 APLIKACE Provedení: na stěnu ADEX Midi 2010 Dynamický regulátor topení Regulace teploty

Více

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy

Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy Návod Solární regulátor SR 2.0 - pro jednoduché solární systémy CZ verze 1.0 Základní popis: Solární regulátor je určen pro použití v jednoduchých solárních systémech. Má vstup pro tři čidla Pt1000 a umí

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013

DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 DIGITÁLNÍ REGULÁTOR DR2013 Parametry regulátoru: Napájecí napětí Krytí IP Silové výstupy Maximální spínaný proud Digitální vstupy Analogové vstupy ~230V 42 8 x spínací relé 2A + 4 x přepínací relé 5A 5A

Více

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO

Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL. skupina: příslušenství. typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO Technická dokumentace SERVISNÍ MANUÁL skupina: příslušenství typ: MULTI FUNKČNÍ RELÉ EVO VERZE: 1V0 31.05.2012 Změny a doplňky 1v0 13/06/2012 M P VERZE DATUM NÁZEV POPIS str. 2 z 14 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Řídící systém SH-1. návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

Řídící systém SH-1. návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín TEL: 518 321 158, 608 741 635 FAX: 518 355 038 E-mail: office@solarpower.cz www.solarpower.cz Řídící systém SH-1 návod k obsluze a programování PŘÍRUČKA

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

Steca TR 0201. Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor

Steca TR 0201. Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor Steca TR 0201 Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů / poměrový regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba s příslušnými oprávněními.

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry

zjišťuje teplotu vody za ventilem a zajišťuje optimální teplotu vody topného systému na základě zvolené ekvitermní křivky. Technické parametry R3V-A - Ekvitermní regulátor třícestných ventilů Přístroj je určen pro plynulou regulaci pohonu směšovacího ventilu v závislosti na venkovní teplotě (čidlo CT1), stavu prostorového termostatu (kontakt

Více

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK

TR T0 T1 T0 T1 REŽIM SP1 A B REGULÁTOR TEPLOTY REGULÁTOR TEPLOTY DRT23. verze 12. 3sSTISK Digitální regulátor teploty DRT20,23 NÁVOD PRO UŽIVATELE verze 12 -diferenční regulátor teploty jednoho tepelného spotřebiče SP1 3sSTISK (nastavení) TR T0 T1 T4 Tp REGULÁTOR TEPLOTY DRT23 verze 12 C REŽIM

Více

Hanazeder FP-3. SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

Hanazeder FP-3. SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. Hanazeder FP-3 Instalace, obsluha, nastavení SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX +420 518 321 158, MOB +420 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz Funkce výstupy 230V Všechny výstupy s

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Řídící systém SH-3. návod k obsluze a programování

Řídící systém SH-3. návod k obsluze a programování SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín TEL: 518 321 158, 608 741 635 FAX: 518 355 038 E-mail: office@solarpower.cz www.solarpower.cz Řídící systém SH-3 návod k obsluze a programování Řídící jednotka

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz

SOLAR POWER CZ, s.r.o., TEL/FAX 518 355 038, 518 321 158, TEL 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.cz SOLAR POWER CZ, s.r.o., Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Jeden standardní výstup Solární počítadlo provozních hodin Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha

Více

Technické informace pro montáž a provoz

Technické informace pro montáž a provoz Technické informace pro montáž a provoz SOLAREG II R200 Mikroprocesorem řízený regulátor diferenční teploty pro solární tepelná zařízení Změny vyhrazeny. Obsah 1. Oblast použití / vlastnosti... 3 1.1 Oblast

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159

Modulové přístroje. Technické změny vyhrazeny H.159 Modulové Technické změny vyhrazeny H.159 Soumrakové spínače - řízení umělého osvětlení v závislosti na intenzitě denního osvětlení Pomocí těchto přístrojů lze jednoduše řídit umělé osvětlení v závislosti

Více

Regulátor diference teploty

Regulátor diference teploty 3 335 SYCO 100 Regulátor diference teploty RE125 Regulátor diference teploty pro systémy se zásobníkem a spínáním pořadí kotlů. 2-bodové řízení s přepínačem. Kompaktní provedení s 2-bodovým řídícím výstupem

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 500 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S500 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S500 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Umožňuje okamžité

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah

Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah Manuál k pracovní stanici SP228 Obsah Manuál k pracovní stanici SP228... 1 1 Část 1: Provozní pokyny... 3 1.1 Obecné informace... 3 1.1.1 O tomto manuálu... 3 1.1.2 Bezpečnostní předpisy... 3 1.1.3 Odpovědnost

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1

Návod na instalaci a údržbu CTC EcoMiniEl. Elektrokotel. CZ verze 1.1 Návod na instalaci a údržbu Elektrokotel CZ verze 1.1 Obsah Obsah Obecné informace 3 Technické údaje 3 Hydraulická instalace 4 Elektrická instalace 5 Napájení 5 Jistič 5 Bezpečnostní termostat 5 Propojení

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití

H+H. Energiesysteme. Leonardo. Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením. Návod k použití H+H Energiesysteme Leonardo Tepelné čerpadlo vzduch voda s chlazením Návod k použití Otevření dálkového ovládání Obsah 1. Přehled ovládacích prvků... 1 2. Display...2-3.. 3. Návod k použití.... 4 3.1 Zapnutí

Více

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem

Prostorový termostat s týdenním programem a displejem 3 035 Prostorový termostat s týdenním programem a displejem Pro systémy vytápění RDE10... 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální a úsporný druh provozu ýdenní program

Více

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211

SCA 30. Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB 1225-1 431211 SCA 0 K E Sada solárního ohřevu, návod pro instalaci IHB - Návod pro instalaci - SCA 0 Obsah dodávky Popis Toto příslušenství se používá pro připojení solárního ohřevu k jednotce VVM 00. Solární ohřev

Více

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ

Návod k obsluze. FM443 Solární modul. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte /2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM443 Solární modul Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte 6 720 615 864-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Regulátor SOLAREG II BASIC DC

Regulátor SOLAREG II BASIC DC Návod na montáž, připojení a obsluhu Regulátor SOLAREG II BASIC DC Mikroprocesorem řízený diferenční regulátor solárních systémů. CZ verze 1.0 OBSAH 1 - Oblast použití / vlastnosti... 3 1.1 - Oblast použití...

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

MSR01. Regulátor ohřevu vody s využitím solárních panelů. Uživatelský a instalační návod

MSR01. Regulátor ohřevu vody s využitím solárních panelů. Uživatelský a instalační návod MSR01 Regulátor ohřevu vody s využitím solárních panelů. Uživatelský a instalační návod Obsah 1. Popis zařízení... 2 2. Rozhraní přístroje... 2 2.1. Vstupy... 2 2.2. Výstupy... 2 2.3. Nastavitelné parametry...

Více

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

TERM 2.8. Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá TERM 2.8 Ekvitermní regulátor vytápění s třístavovou regulací TUV TERM 2.8 Popis Mikroprocesorový dvouokruhový PI regulátor s analogovým ovládáním: ekvitermní programová regulace vytápění třístavová programová

Více

tel.:

tel.: 220780 ELEKTRONICKÝ REGULÁTOR PRO KOTLE NA PRINCIPU OHŘEVU VODOY Elektronický regulátor kontroly provozní teploty vody je zařízení, které řídí spínání čerpadla topného systému a ovládá třícestný ventil

Více

Ohřev TUV - Uvedení do provozu

Ohřev TUV - Uvedení do provozu Ohřev TUV - Uvedení do provozu Michal Bassy Strana 1 Ohřev TUV Uvedení do provozu Postup ohřevu TUV Pro uvedení do provozu ohřevu TUV nakonfigurujte části systému požadované pro regulaci TUV. Uvedení do

Více

ESR 21-R UVR 61-3. Typ UVR 61-3 Pro solární zařízení s až dvěma odběrnými místy (např. ohřívač a akumulační zásobník nebo ohřívač a bazén)

ESR 21-R UVR 61-3. Typ UVR 61-3 Pro solární zařízení s až dvěma odběrnými místy (např. ohřívač a akumulační zásobník nebo ohřívač a bazén) Popis výrobku ČR 1. 10. 2011 Hoval solární regulátor ESR / UVR univerzální elektronický solární regulátor řízení na základě teplotní diference přepěťová ochrana snímačů kolektorů velký displej na přední

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower.

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín Tel/fax: 518 355 038, 518 321 158, mobil: 608 741 635 E-mail: office@solarpower.cz, www.solarpower. TECHNICKÁ DATA IP40/DIN40050 Provozní teplota: 0 - +40 C Rozměry: 172 x 110 x 46 mm Instalace: na stěnu, na izolaci nádrže Zobrazení: LCD multifunkční kombinovaný displej s 8 piktogramy, 2 nastavitelné

Více

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008

Synco living. Vytápění Uvedení do provozu. Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Synco living Vytápění Uvedení do provozu Strana1/28 Michal Bassy - Srpen 2008 Srpen 2008 Spuštění centrální jednotky Volba jazyka, nastavení času, data a roku Při prvním spuštění centrální jednotky musí

Více

OBSAH. Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5

OBSAH. Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5 CZ NÁSTĚNNÝ &-# 8æ,9$7(6.ë A INSTALAČNÍ 0$18É/ KJR-15B AIR CONDITIONING OBSAH Popis... 2 Provozní podmínky... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Instalace... 4 Použití tlačítek... 5 1 POPIS Displej Z

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02

BASPELIN CPM. Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 BASPELIN CPM Popis obsluhy čtyřkanálového prostorového termostatu CPM CCU02 únor 2000 Baspelin CPM K1 Vlastnosti regulátoru baspelin CPM 4 analogové vstupy, 5 binárních vstupů (230V, 50Hz), 4 nezávislé

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Steca TR 0301sc Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů

Steca TR 0301sc Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů Steca TR 0301sc Montážní a provozní předpisy Regulátor solárních tepelných systémů Všechny změny vyhrazeny. 1 Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba s příslušnými

Více

Regulace. Katalog výrobků 2015. Ing. Zbyněk Pazour www.pazi.webovka.eu pazi@seznam.cz

Regulace. Katalog výrobků 2015. Ing. Zbyněk Pazour www.pazi.webovka.eu pazi@seznam.cz Regulace Katalog výrobků 2015 Ing. Zbyněk Pazour www.pazi.webovka.eu pazi@seznam.cz Analogový rozdílový regulátor Jednoduchý analogový regulátor, jenž porovnává dvě teploty a na základě nastavení rozdílu

Více

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ

REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka natápění akunádrže solárními panely, krbovou vložkou a elektrickými topnými elementy HSZ 1.0 Obecný popis...2

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Návod na ovládání a instalaci Čerpadlová skupina ECO +

Návod na ovládání a instalaci Čerpadlová skupina ECO + Návod na ovládání a instalaci Čerpadlová skupina ECO + Regulátor s mikroprocesorem pro řízení solárních aplikací Obsah: 1. Oblast použití / charakteristika regulátoru...3 1.1 Oblast použití...3 1.2 Funkce

Více

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy.

Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Návod na instalaci a použití termostatu TERMOFOL TF-H1 Upozornění! Zařízení má být instalováno výhradě kvalifikovaným elektrikářem, podle návodu k zapojení. Dodržujte bezpečnostní předpisy. Instalaci proveďte

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Stmívací jednotka Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt je

Více

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 2000

SAUNOVÝ REGULÁTOR S 2000 SAUNOVÝ REGULÁTOR S 2000 Návod na obsluhu www.mctsro.com Saunový regulátor S2000 Návod na obsluhu Stránka 1/7 1. Popis Saunový regulátor S2000 je určen k ovládání a řízení provozu sauny. Je určen k řízení

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem, displejem a volitelným externím čidlem teploty Pro systémy vytápění RDE10.1 RDE20.1 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPNUO/VYPNUO Normální

Více

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20

Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj BVS20 Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj BVS20 Obsah balení 1 x BVS20-SG 1 x Informace o produktu Bezpečnostní pokyny! Montáž, instalace a uvedení do provozu může být provedena pouze kvalifikovaným

Více

Regulátor prostorové teploty RCU60../61..

Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. 3 046 RCU60 RCU61 RCU60.1 RCU61.1 Regulátor prostorové teploty RCU60../61.. pro systémy CAV a VAV (s konstantním nebo proměnným průtokem vzduchu) Spojitá P regulace Řídící výstupní signál 0-10 V ss pro

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Diferenční regulátor teploty LD 15 Wolf GmbH. Postfach 1380. 84048 Mainburg. Tel. 08751/74-0. Fax 08751/741600. Internet: www.wolf-heiztechnik.de Wolf Česká republika s.r.o..

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

inteo Thermis Uno 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis Uno Teplotní automatika

inteo Thermis Uno 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis Uno Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis Uno NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis Uno Thermis Uno je řídicí

Více

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití

DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA Návod k použití DIGITÁLNÍ POKOJOVÝ TERMOSTAT AVANSA 2003 Návod k použití OBECNÁ UPOZORNĚNÍ Prostorový termostat AVANSA 2003 je vhodný pro ovládání většiny kotlů prodávaných v České republice. Může být snadno připojen

Více

4. Popis: Prvky přístupné obsluze: P1: nastavení spínací teploty TK pro oběhové čerpadlo P4: nastavení teploty TV udržované směšovacím ventilem

4. Popis: Prvky přístupné obsluze: P1: nastavení spínací teploty TK pro oběhové čerpadlo P4: nastavení teploty TV udržované směšovacím ventilem 1. Určení: Regulátor ADEX MIDI je určen k ovládání směšovacího ventilu pro namíchání požadované teploty vody podle teplotního čidla V. Dále je vybaven obvodem pro spínání oběhového čerpadla podle teplotního

Více

REG10. návod k použití

REG10. návod k použití Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k použití regulace slunečních kolektorů a akumulační nádrže VTHS 1.0 Obecný popis...2 1.1 Popis programu...2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy...2 1.3 Ovládání

Více

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Řídicí modul tepelného čerpadla. Návod k instalaci. Pro servisního technika VWZ AI VWL X/2 A. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k instalaci Pro servisního technika Návod k instalaci Řídicí modul tepelného čerpadla VWZ AI VWL X/2 A CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Více

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV

SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV 46 SIGMAGYR Regulátor vytápění s nebo bez přípravy TUV RVP00 RVP10 Regulátor vytápění je určen pro obytné jednotky a malé nebytové prostory s vlastní výrobou tepla. Teplota topné vody je řízena ekvitermně

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

EUROSTER 813 EUROSTER NÁVOD KPOUŽITÍ...

EUROSTER 813 EUROSTER NÁVOD KPOUŽITÍ... EUROSTER 813 Mód-3: 3 sondy, 1 zásobník a 1 pomocný kotel S1 - Sonda solárního panelu S2 - Sonda zásobníku S3 - Termostatická sonda ÚVOD: Euroster 813 je regulátor na DIN lištu pro domácí systémy vytápění

Více

Servisní podklady sešit 1.

Servisní podklady sešit 1. Servisní podklady sešit 1. VC, VCW Thermocompact turbo Elektrické připojení Diagnostika Nastavení kotle Měřící hodnoty Obsah Elektrické připojení 5 Elektrické připojení - svorkovnice 5 Elektrické připojení

Více

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení

Provozní návod. WS-Easy. Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Provozní návod WS-Easy Mikroprocesorem řízené regulátory diference teploty pro tepelná solární zařízení Vysvětlení grafických symbolů Pozor! Symbol upozorňuje na možná nebezpečí a chyby Pozor napětí 230V~!

Více

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, Hodonín Tel/fax: , , mobil:

SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, Hodonín Tel/fax: , , mobil: Zobrazení zapojení na displeji Možnost připojení až 4 teplotních čidel Pt1000 Dva výstupy s možností regulace otáček 9 základních možností zapojení Možnost měření tepla Snadná montáž a obsluha TECHNICKÁ

Více

Hlídač zpátečky DN 25

Hlídač zpátečky DN 25 6301 6418 03/2001 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Hlídač zpátečky DN 25 Solar-Temperaturdifferenzregler Relais Netz Tmax Před montáží pečlivě pročtěte Impressum Přístroj odpovídá základním požadavkům

Více

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení

PSG02. Informace o produktu. Napájecí a řídící zdroj. Pro menší samostatná zařízení Informace o produktu Napájecí a řídící zdroj PSG02 Pro menší samostatná zařízení Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcs-germany.de Art.Nr. 0005842 Version 2.0 mi PI_PSG02-SG_Art0005842_2v0_CZE.doc

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Měnič napětí 6 V DC 12 V DC Typ 2238.0 Obj. č.: 51 81 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek

Více

ATyS M. Automatické přepínače sítí do 160 A. Pro 40 až 160 A. Funkce. Režimy ovládání.

ATyS M. Automatické přepínače sítí do 160 A. Pro 40 až 160 A. Funkce. Režimy ovládání. ATyS M Automatické přepínače sítí do 160 A Pro 40 až 160 A Funkce Přepínače ATYS M je soubor 2pólových a 4pólových, elektricky ovládaných přepínačů sítí. Hlavní funkcí přístrojů je přepínání mezi hlavním

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PROSTOROVÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PROSTOROVÝ TERMOSTAT PT14-HT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony POPIS indikace

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

POKOJOVÁ STANICE ESTER 04.1

POKOJOVÁ STANICE ESTER 04.1 POKOJOVÁ STANICE ESTER 04.1 Návod k obsluze Pokojová stanice ESTER je určena pro vzdálené ovládání počítače ESRAK, monitoring automatické kotelny s možností úpravy parametrů bez nutnosti přítomnosti obsluhy

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Ekvitermní regulátor třícestných nebo čtyřcestných ventilů 2) Typ: IVAR.R3V A2 3) Instalace: 4) Použití: 1/8

NÁVOD K POUŽITÍ 1) Výrobek: Ekvitermní regulátor třícestných nebo čtyřcestných ventilů 2) Typ: IVAR.R3V A2 3) Instalace: 4) Použití: 1/8 1) Výrobek: Ekvitermní regulátor třícestných nebo čtyřcestných ventilů 2) Typ: IVAR.R3V A2 3) Instalace: Instalace a uvedení do provozu musí být prováděno výhradně kvalifikovaným personálem a v souladu

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze 6302 4141 03/00 CZ Pro obsluhu Návod k montáži a obsluze Kotlový provozní modul ZM 427 pro regulační přístroj Logamatic 4212 Přečtěte si prosím pozorně před montáží a obsluhou Úvodem Důležité všeobecné

Více

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)...

1. Ovládací jednotka Technické informace C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití Hlavní vypínač (1)... 1. Ovládací jednotka... 3 1.1. Technické informace... 3 2. C260VKK ovládací jednotka: instrukce pro užití... 3 2.1. Hlavní vypínač (1)... 4 2.2. Týdenní časovač (2)... 5 2.2.1. Ovládání týdenního časovače...

Více

Katalogový list WIA101

Katalogový list WIA101 Katalogový list WIA101 Vytvořeno: 8.10.2017 Verze dokumentu 2.1 Strana 1 Katalogový list WIA101 Větrná automatika Obsah: 1 Funkce... 2 2 Druhy provozu... 2 3 Montážní pokyny... 2 4 Uvedení do provozu...

Více

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty

Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty C 303 Prostorové termostaty s týdenním programem s možností připojení odděleného čidla teploty Pro systémy vytápění 2-polohová regulace vytápění s výstupním signálem ZAPUO/VYPUO Komfortní a úsporný druh

Více

POPIS REGULÁTORU. Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod!

POPIS REGULÁTORU. Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! POPIS REGULÁTORU Důležité! Před montáží a použitím přístroje si prosím pečlivě pročtěte návod! Nedodržování pokynů uvedených v návodu může mít za následek vyloučení záruky! Návod si pečlivě uložte! Popsaný

Více

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu

Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu Návod k použití CZ Spínací hodiny týdenní, digitální na DIN lištu 4731553 - FKGE2 24 HODIN MONTÁŽ NA DIN LIŠTU NEPŘEHLÉDNĚTE Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a bezpečnostní upozornění,

Více

Návod k obsluze. FM444 Alternativní zdroj tepla. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 017 659-03/2008 CZ

Návod k obsluze. FM444 Alternativní zdroj tepla. Funkční modul. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 017 659-03/2008 CZ Návod k obsluze Funkční modul FM444 Alternativní zdroj tepla Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte. 7 747 017 659-03/2008 CZ Obsah 1 Bezpečnost.................................... 3 1.1 K tomuto návodu..............................

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno

Více

Řídící systém SH-2. návod k obsluze a programování

Řídící systém SH-2. návod k obsluze a programování SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 5, 695 01 Hodonín TEL: 518 321 158, 608 741 635 FAX: 518 355 038 E-mail: office@solarpower.cz www.solarpower.cz Řídící systém SH-2 návod k obsluze a programování Řídící jednotka

Více

El. ohřev RTI-L titanový

El. ohřev RTI-L titanový El. ohřev RTI-L titanový Návod na použití a údržbu 1/8 2/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto je nezbytné, aby se s ním seznámil odborný personál i uživatel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.:

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: NÁVOD K OBSLUZE Verze 02/06 Obj. č.: 19 85 32 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení regulátoru do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám,

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Uživatelský manuál. DALIrel4

Uživatelský manuál. DALIrel4 DALIrel4 Uživatelský manuál verze 1.1 4 kanálová reléová jednotka do 10A 2 přepínací a 2 spínací relé řízení po sběrnici DALI podle ČSN EN 62386-208 testovací tlačítka na čelním panelu indikace napájení

Více

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika

inteo Thermis IB 1. Technické údaje 2. Montáž NÁVOD K POUŽITÍ Thermis IB Teplotní automatika Teplotní automatika Thermis IB NÁVOD K POUŽITÍ Abyste mohli optimálně využít všech vlastností teplotní automatiky, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k použití. inteo Thermis IB Thermis IB je řídicí

Více