S2L - Obsluha, nastavení, montáž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S2L - Obsluha, nastavení, montáž"

Transkript

1 S2L - Obsluha, nastavení, montáž

2 PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota F1 (P1) Teplotní dif. F1>F2 (P1) Max. teplota F2 (P1) Stop teplota F1 (P1) Teplota resp. provozní stav Číslo čidla resp. číslo výstupu (P1 nebo P2) Info. tlačítko Ruční/Auto tlačítko výstup P2 Max. teplota F3 resp. F4 (P2) DIP-spínač na ON Min. teplota F3 resp. F4 Teplotní dif. F1>F3 (P2) Výstup P1: 1: Nad-teplota P1 zap. 2: Zpětné chlazení P1 zap. Výstup P2: 3 ne, 4 ne: požadovaná funkce 3 ne, 4 ON: Dobíjecí funkce 3 ON, 4 ne: Rozdílová funkce 3 ON, 4ON: Rozdílová funkce 2 solární okruhy Přednostní funkce 5: Přednostní funkce zap. 6: P2 má přednost, jinak P1 Výstup spínání 7: Spínání zap. 6: P2 bude sepnut, jinak P1 9: všechny čidla Pt1000 (jinak jen F1) Víko k obslužnému panelu: otevřít zavřít Zobrazení na displeji Řídící jednotky má displej k zobrazení aktuální teploty čidla, stavu zapojení, výstupů a nastavení. Displej zobrazuje střídavě teploty všech připojených čidel a provozní stav výstupů: Vlevo se zobrazuje číslo vstupního čidla resp. výstupů (P1 nebo P2), vpravo odpovídající teplota, resp. provozní stav (on nebo off) Pokud je čidlo zkratováno nebo přerušeno, zobrazí se na místě teploty ERR. Výstupy se zobrazují jen pokud je k výstupu připojeno náležité čidlo. Vlevo nahoře na displeji se zobrazuje pomocí bodů režim výstupů: Pokud je výstup na ruční režim (zapnuto nebo vypnuto), objeví se odpovídající bod na displeji.

3 Přepínání režimů výstupů Stisknutím výstupních tlačítek na ovládacím panelu se může přepnout režim výstupů: Pokud se stiskne jedno z tlačítek, přepne se režim výstupu a na displeji se po několik vteřin zobrazí označení režimu přepnutého výstupu. Provozní režimy: ON Ruční režim. Výstup je vždy nezávislý na teplotách. OFF Vypnuto. Výstup je odpojen (vypnut). AUT Automatický režim. Výstup se spíná v závislosti na nastavení a teplotách. Upozornění: Pokud je řídící systém odpojen od el. sítě, nastaví se následně všechny výstupy opět do automatického režimu. Výstup č. Provozní režim Funkce a nastavení výstupů Nastavení výstupů může být provedeno přes DIP-spínač a potenciometr. Pokud se změní nastavení teploty (otočením potenciometru), zobrazí se vlevo na displeji pomocí symbolu režim nastavení (např. diference) a číslo výstupu, kterému odpovídá nastavení, vpravo se zobrazí nastavená hodnota. Symbol pro způsob nastavení (např. diference) Výstup č. nastavená hodnota Informační tlačítko Po stisknutí informačního tlačítka se postupně zobrazí všechna nastavení teplot. Pozor: Nedotýkat se vodivými předměty nekrytých dílů řídícího systému, pokud je zařízení pod napětím. Výstup P1 Výstupu 1 jsou podřízena čidla teploty F1 jako tepelný zdroj (kolektorové čidlo) a F2 jako odběratel tepla (zásobníkové čidlo). Výstup se sepne, pokud jsou splněny následující podmínky: teplotní diference dosahuje F1>F2, minimální teplota F1 je dosažena, maximální teplota F2 není dosažena a stop-teplota F1 není dosažena nad-teplota F1 je dosažena, stop-teplota F1 není dosažena a maximální teplota F2 + 10K není dosažena nebo maximální teplota F2 je překročena a teplotní diference dosahuje F2>F1

4 Minimální teplota F1 (kolektor) Na potenciometru Mintep. F1 může být nastavena minimální teplota na F1 pro výstup P1. Pokud není tato teplota na F1 dosažena, vypne se tento výstup, jedině tak se zabrání nepotřebnému sepnutí při nepatrných teplotách kolektorů. Teplotní diference F1>F2 (kolektor > zásobník) Na potenciometru TepDif. F1>F2 může být nastavena u výstupu P1 žádoucí teplotní diference mezi F1 a F2. Pokud se dosáhne tato teplotní diference + hysterese 2K, zapne se výstup. Není-li dosažena tato diference, výstup se vypne. Díky teplotní diferenci je zajištěno, že se výstup zapne jen tehdy, když se energie z kolektorů může přepravit do zásobníku. Pokud je diference nastavena na 0 (ukazatel zobrazuje OFF), může se výstup zapnout i tehdy, když F1 není teplejší než F2. Maximální teplota F2 (zásobník) Na potenciometru Maxtemp. F2 může být nastavena maximální teplota na F2 pro výstup P1. Pokud je teplota F2 dosažena, vypne se výstup, tak může být ukončeno nabíjení zásobníku při požadované teplotě. Stopteplota a nadteplota F1 (kolektor) Na potenciometru Stoptep. F1 může být nastavena maximální teplota na F1 pro výstup P1. Pokud je tato teplota na F1 (kolektor) dosažena, vypne se výstup. Při příliš vysokých teplotách a tvoření páry v kolektoru nemůže výstup znovu sepnout, i když v zásobníku není dosažena maximální teplota. DIP-spínač Nadteplotní funkce Nadteplotní funkce se aktivuje nastavením DIPspínače do polohy ON. Výstup potom sepne 20K před dosažením stopteploty F1 také tehdy, když maximální teplota F2 (zásobník) byla dosažena. Výstup může být sepnut dokud není dosažena stopteplota F1 nebo není maximální teplota F2 (zásobník) překročena o 10K. Díky nadteplotní funkci se může zamezit příliš vysokým teplotám v kolektoru.

5 Zpětně ochlazovací funkce F2>F1 (zásobník > kolektor) DIP-spínač Zpětně ochlazovací funkce se aktivuje nastavením DIP-spínače 2 do polohy ON. Výstup potom sepne, když maximální teplota F2 (zásobník) je překročena a F2 je teplejší než F1. Díky tomu může být přebytečné teplo, které je díky nadteplotní funkci v zásobníku, znovu transportováno. Výstup P2 Výstupu P2 jsou přiřazena teplotní čidla F3 a F4 nebo F1. Výstup P2 může být použit pro přídavnou funkci, dobíjecí funkci (přídavná funkce s doplňkovou diferencí), diferenční funkce s čidly F3 a F4 a diferenční funkce pro druhý solární okruh s čidly F1 a F3. Funkce termostatu (Mintep F3, Maxtep F3 a F4) DIP-spínač Funkce termoststu je aktivována, když DIP-spínač 3 a 4 nejsou v poloze ON. Výstup se sepne, když na potenciometru Mintep. F3/4/TepDif F1>F3 nastavenou teplotu na F3 nedosáhne a znovu se vypne, když na potenciometru Maxtemp F3/F4 dosáhne F4, nebo pokud tento není připojen, na F3 je překročena. Díky této funkci může být např. aktivováno nabíjení zásobníku z kotle. Dobíjecí funkce (Mintep F4, Maxtep F4, Diference F3>F4) DIP-spínač Dobíjecí funkce je aktivována, když DIP-spínač 3 není v poloze ON a DIP-spínač 4 je v poloze ON. Výstup sepne, když na potenciometru Mintemp. F3/4/TempDif F1>F3 nastavenou teplotu na F4 nedosáhne a F3 je o 5K teplejší než F4 (diference F3>F4). Výstup znovu vypne, když na potenciometru Maxtemp F3/F4 na F4 je překročena, nebo diference F3>F4 je menší než 3K. Díky této funkci může být např. řízeno čerpadlo k dobíjení zásobníku. Diferenční funkce (Mintep F3, případně s F4 Diferencí F3>F4, Maxtep F4) DIP-spínač Diferenční funkce je aktivována, když DIP-spínač 3 je v poloze ON a DIP-spínač 4 není v poloze ON. Aby se výstup sepnul, musí být splněny následující podmínky: na F3 je překročena Mintemp F3 Pokud je připojeno také F4: na F4 není překročena Maxtemp F4 F3 je o 5K teplejší než F4 (pokud je diference F3>F4 menší než 3K, vypne se výstup)

6 Diferenční funkce pro 2 solární okruhy (Mintep F1, Diference F1>F3, Maxtep F3) DIP-spínač Diferenční funkce je aktivována, když DIP-spínač 3 a 4 jsou v poloze ON. Aby se výstup sepnul, musí být splněny následující podmínky: na F1 je Mintep F1 překročena (viz výstup P1) F1 je o TepDif F1>F3 teplejší než F3 na F3 není překročena Maxtep F3 Výstup musí být uvolněn prioritní funkcí. Minimální teplota F1 (kolektor): Stejné nastavení jako pro výstup P1 Na potenciometru Mintep. F1 pro A1 platí také pro A2. Pokud je tato teplota na F1 překročena, vypne se výstup. Teplotní diference F1>F3 (kolektor > zásobník): Na potenciometru Mintep. F3/F4/TepDif F1>F3 může být nastavena u výstupu P2 potřebná teplotní diference mezi F1 a F3. Pokud tato teplotní diference + hystereze dosahuje 2K, sepne se výstup. Pokud je diference překročena, výstup se vypne. Pokud je diference nastavena na 0 (ukazatel zobrazuje OFF), může výstup sepnout také tehdy, když F1 není teplejší než F3. Maximální teplota F3 (zásobník): Na potenciometru Maxtep. F3/F4 může být nastavena maximální teplota na F3 pro výstup P2. Pokud je teplota na F3 dosažena, vypne se výstup, takže může být nabíjení zásobníku ukončeno při požadované teplotě. Stop-teplota F1 (kolektor): stejné nastavení jako pro výstup P1. Při dosažení stop-teploty v kolektoru se výstup P2 vypne. Nadteplotní funkce a zpětně chladící funkce nejsou u výstupu P2 k dispozici. Prioritní funkce DIP-spínač Prioritní funkce je aktivována jestli DIP- spínač 5 je v poloze ON. Je-li DIP- spínač 6 v poloze ON výstup 2 má přednost, jinak má přednost výstup 1. Je-li přednostní výstup zapnut, nemůže zapnout jiný výstup. Je-li bezprioritní výstup zapnut, maxtep. přednostního výstupu ještě není dosažena a u výstupu P2 diferenciální funkce 2 solárních okruhů jsou aktivovány, bude provoz bezprioritního výstupu každých 15 minut po dvou minutách přerušen. Tato pauza má umožnit zahřátí kolektoru nad teplotou nádrže, takže přednostní výstup může zapnout. Není-li prioritní funkce aktivována, oba výstupy mohou současně běžet bez přerušení.

7 Společný chod DIP-spínač Je-li DIP-spínač 7 na ON a DIP-spínač 8 na ON bude výstup P2 zapnutý, pokud je výstup P1 zapnut. Je-li DIP-spínač 7 na ON a DIP-spínač 8 ne na ON bude výstup P1 zapnutý, pokud je výstup P2 zapnut. Typy čidel pro čidla F2, F3 a F4 DIP-spínač Je-li DIP-spínač 9 na ON, jsou všechny vstupy čidel nastaveny na čidlo PT1000. Je-li DIP-spínač 9 ne na ON, je vstup čidla 1 na PT1000 a vstupy čidel 2, 3 a 4 na KTY81/110. Montáž K otevření skříňky musíme šroubovákem odstranit zátku (se symbolem koruny) uprostřed krytu (viz. náčrt) a pod ní vyšroubujte šroub. Pak mohou být oba kryty odejmuty. Pro ulehčení tažení kabelů, se musí kabely protáhnout spodním dílem skříně ještě před montáží na stěnu. Krabice se přišroubuje na stěnu pomocí dvou montážních otvorů. Po montáži musí být šroub uprostřed opět zašroubován. Zapojení Společná pojistka F3,15A pro elektroniku a výstupy Síť Výstupy Čidla teploty

8 Bezpečnostní upozornění: - Před otevřením pouzdra (odkrytí svorek) odpojit ze síťového napětí! - Při montáži dbejte platných bezpečnostních předpisů. - Ten přístroj smí montovat jen pracovník s příslušnou kvalifikací. - Ten přístroj smí být instalován pouze v suchém prostředí. - Dbejte na dostatečný průřez připojených kabelů. - Dejte pozor na správné připojené bezpečnostního vodiče. - Bezpečnostní prvky nahrazovat jen originálními součástkami. - Po montáži zašroubujte pouzdro. Elektrické připojení k síti: 230 V, 50 Hz Jmenovitý proud 3,15 A Příkon < 1W Výstup 1: Triakový výstup k připojení spotřebitelů pro 230V (čerpadlo, ventil) Výstup 2: Relé výstup, volný spínač K připojení čerpadla nebo ventilu na 230V musí být připojena fáze na relé jako na obrázku výše. Pojistka: F3,15A Čidla teploty: Teplota Odpor Odpor Na vstup čidla 1 je připojeno jedno čidlo Pt 1000, na vstup čidel 2, 3 a 4 může být připojen snímač typu Pt 1000, nebo KTY81/100. Typ čidla může být nastaven DIP-spínačem 9 (ON = všechny vstupy pro PT1000). Jako příslušenství jsou k dostání ponorná pouzdra a pouzdra k montáži čidel na trubku.

9 Vyhledávání chyb: Řídicí jednotka nezobrazí žádnou funkci: Zkontrolujte pojistku a napájení. Čidlo je připojené, ale je nevhodné, čidlo zobrazí ERR: Čidlo přezkoušet, je možné že došlo k přerušení nebo zkratu čidla, nebo vedení k čidlu. Čidlo zobrazí nesprávnou hodnotu: Přezkoušet nastavení čidla, přezkoušet čidlo. Výstup a displej nezapne, nebo vypne: Zkontrolujte, zda je výstup na automatický provoz. Zkontrolujte nastavení. Displej zobrazí ON, výstup spíná ale žádné napětí: Přezkoušejte pojistku.

10 SOLÁRNÍ SYSTÉM 1 Okruh solárního systému Možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce. Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. 3 a 4: Funkce výstup P2 SOLÁRNÍ SYSTÉM 2 Solární systém se dvěma kolektorovými poli Možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro jedno kolektorové pole. SOLÁRNÍ SYSTÉM 3 Okruh solárního systému (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s dobíjením solárního zásobníku z jiné nádrže (dobíjecí funkce,nebo případně jen rozdílová funkce). Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: 25 Maximální teplota P2: 65 3 na ON a 4 ne na ON : Výstup P2 na rozdílovou funkci Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 ne na ON a 4 na ON : Výstup P2 má funkci dobíjení

11 SOLÁRNÍ SYSTÉM 4 Okruh solárního systému (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s nabíjením druhé nádrže ze solárního zásobnníku (rozdílová funkce, nebo případně jen dobíjecí funkce), případně chlazení solární nádrže v druhém zásobníku. SOLÁRNÍ SYSTÉM 5 Dobíjení jedné nádrže ze druhé pomocí dobíjecí funkce (nedosahuje-li čidlo 4 minimální teploty, dobíjení běží při rozdílu F3>F4 dokud F4 nedosáhne maximální teploty) SOLÁRNÍ SYSTÉM 6 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s dobíjením solárního zásobníku z jednoho kotle (rozdílová funkce). Minimální teplota P1:25 Teplotní diference P1:3 Maximální teplota P1:65 Stop teplota P1:140 Minimální teplota P2: 50 Maximální teplota P2: 60 3 na ON a 4 ne na ON : Výstup P2 na rozdílovou funkci Minimální teplota P1: nenastav. Teplotní diference P1: nenastav. Maximální teplota P1: nenastav. Stop teplota P1: nenastav. Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 60 1 a 2: Funkce výstupu P1 3 ne na ON a 4 na ON: Výstup P2 má funkci dobíjení Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 55 Maximální teplota P2: 65 3 na ON a 4 ne na ON : Výstup P2 na rozdílovou funkci

12 SOLÁRNÍ SYSTÉM 7 SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, Hodonín Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s požadavkem na jeden kotel k dobíjení solárního zásobníku (kotel zapne, pokud F3 je pod minimem, vypne, když F4 na maximu) SOLÁRNÍ SYSTÉM 8 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s požadavkem na jeden kotel k dobíjení solárního zásobníku (kotel zapne, pokud F3 je pod minimem, vypne, když F3 na maximu) Pozor: F4 není připojen! SOLÁRNÍ SYSTÉM 9 Požadavek na dobíjení solárního zásobníku jedním kotlem (kotel zapne, pokud F3 je pod minimem, vypne, když je F4 na maximu, není-li F4 připojený vypne se pomocí F3) Rozdílová funkce ke spínání čerpadla. 3 a 4 ne na ON: Výstup P2 na přídavnou funkci Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 25 Maximální teplota P2: 65 3 a 4 ne na ON: Výstup P2 na přídavnou funkci Minimální teplota P1: 35 Maximální teplota P1: 90 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 a 4: Funkce výstup P2

13 SOLÁRNÍ SYSTÉM 10 Dobíjení zásobníku z kotle (nedosahuje-li čidlo 4 minimální teploty, běží dobíjení při rozdílu F3>F4 dokud F4 nedosáhne maximální teplotu) SOLÁRNÍ SYSTÉM 11 Nabíjení jednoho zásobníku pomocí rozdílové funkce. Možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce SOLÁRNÍ SYSTÉM 12 Předehřev vratky topení ke kotli z akumulační nádrže. Minimální teplota P1: nenastav. Teplotní diference P1: nenastav. Maximální teplota P1: nenastav. Stop teplota P1: nenastav. Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 60 1 a 2: Funkce výstup P1 3 ne na ON a 4 na ON: Výstup P2 má funkci dobíjení Maximální teplota P1: 65 Stop teplota P1: 115 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. dobíjení 3 a 4: Funkce výstup P2 Maximální teplota P1: 90 Stop teplota P1: 115 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. 2: ne na ON 3 a 4: Funkce výstup P2

14 SOLÁRNÍ SYSTÉM 13 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) s předehřevem vratky topení ke kotli z akumulační nádrže. Maximální teplota P1: 70 Minimální teplota P2: 30 Maximální teplota P2: 70 3 na ON a 4 ne na ON: výstup P2 na rozdílovou funkci SOLÁRNÍ SYSTÉM 14 2 okruhy solárního systému se 2 čerpadly (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1) s přednostním nabíjením okruhu P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) Maximální teplota P1: 70 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 a 8: ne na ON SOLÁRNÍ SYSTÉM 15 2 okruhy solárního systému s čerpadlem a ventilem (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1), klidová poloha ventilu pro okruh P1. Přednost nabíjení okruh P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) Maximální teplota P1: 70 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 na ON a 8 ne na ON: P1 sepnut pokud je P2 zapnut.

15 SOLÁRNÍ SYSTÉM 16 2 okruhy solárního systému s čerpadlem a ventilem (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1), klidová poloha ventilu pro okruh P2. Přednost nabíjení okruh P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) SOLÁRNÍ SYSTÉM 17 Solární okruh (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce) SOLÁRNÍ SYSTÉM 18 2 okruhy solárního systému se 2 čerpadly (možnosti kolektorů - nadteplotní zapojení a zpětná chladící funkce pro okruh P1) s přednostním nabíjením okruhu P1, nebo P2 (přepínač 6 na ON: P2 má přednost, jinak P1) Maximální teplota P1: 70 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 a 8 na ON: P2 sepnut pokud je P1 zapnut. Maximální teplota P1: 30 Minimální teplota P2: nenastav. Maximální teplota P2: nenastav. 3 a 4: Funkce výstup P2 Maximální teplota P1: 30 Teplotní diference P2: 3 Maximální teplota P2: 70 3 a 4 na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci 2 solárních okruhů. 5: Přednostní funkce zapnuta 6: Podle volby přednosti P1 nebo P2 7 a 8: ne na ON

16 SOLÁRNÍ SYSTÉM 19 Dobíjení vyrovnávací nádrže z kotle (dobíjecí funkce,nebo případně jen rozdílová funkce), nabíjení druhého zásobníku z vyrovnávací nádrže. SOLÁRNÍ SYSTÉM 20 Solární systém k nabíjení jednoho zásobníku deskovým výměníkem. Přepnutí chodu nahoru, nebo níže závislý na teplotě solární kapaliny. Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 ne na ON a 4 na ON: Výstup P2 má funkci dobíjení Maximální teplota P1: 65 Minimální teplota P2: 45 Maximální teplota P2: 55 3 na ON a 4 ne na ON: Výstup P2 na rozdílovou funkci Vlastním nastavení:

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor

Steca TR 0301. Montážní a provozní předpisy. Teplotně diferenční regulátor Steca TR 0301 Montážní a provozní předpisy Teplotně diferenční regulátor Bezpečnostní předpisy Na zařízení smí pracovat pouze vyškolená a prověřená osoba. Před manipulací, otevřením jednotky, připojením

Více

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3

Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Návod k obsluze Ovládací jednotka WTC3 Wolf GmbH, Postfach 1380, 84048 Mainburg, tel.: 08751/74-0, fax 08751/741600, Internet: www.wolf-heiztechnik.de 1 WTC3 (Obecný popis) Ovládací jednotka WTC3 (pro

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod Frivent CZ s.r.o. Novohradská 40, 370 01 České Budějovice Montážní a provozní návod Regulátor teploty Frivent MS-100 Platný pro verzi 1.0 Frivent Duben 2011 strana 1 z 10 Obsah: 1. provedení... 3 2. struktura...

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01. www.ktr-adex.cz

DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010. Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01. www.ktr-adex.cz DYNAMICKÝ REGULÁTOR TOPENÍ ADEX MIDI 2010 Výrobce: KTR, s.r.o. U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 www.ktr-adex.cz 1. Určení: Regulátor ADEX MIDI je určen k ovládání směšovacího ventilu pro namíchání

Více

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56.

Návod k obsluze. Logamatic 2114. Regulační přístroj. Pro obsluhu. Před obsluhou pozorně pročtěte! KOTEL 85.0 6 720 618 096-03/2007 CZ. Netz [ [[ 56. [ 0 Návod k obsluze Regulační přístroj KOTEL C 56. 85.0 A ( Netz [ [[ 0 [ 0 Logamatic 2114 Pro obsluhu Před obsluhou pozorně pročtěte! 6 720 618 096-03/2007 CZ Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a upozornění

Více

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1

Váš partner pro měření a regulaci. Siemens Building Technologies 1 Váš partner pro měření a regulaci 1 Prostorové termostaty a regulátory RAA RDE REV23/33 REV200/300 2 Termostat princip činnosti PROUDÍCÍ VZDUCH Z PROSTORU TEPLOTNÍ ČIDLO KOVOVÁ MEMBRÁNA PROSTOROVÁ TEPLOTA

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah.

V domovní technice k regulaci elektrických podlahových topení a elektrických systémů pro temperování podlah. Regulátor podlahového topení pod omítku Objednací číslo 0394.. Upozornění: Přístroj smí instalovat popř. montovat jen odborník. Přitom je třeba dodržovat stávající bezpečnostní předpisy VDE a místní bezpečnostní

Více

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8.

Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Ekvitermní regulátory Lago 0321 Elfatherm E8. Kaskádové regulátory Elfatherm E8.4401 Elfatherm E8.5064 Systémový manažer Elfatherm E8.5064 www.comfort-controls.de Ekvitermní regulátor Lago 0321 Ekvitermní

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Směšovací modul VR 60

Směšovací modul VR 60 Pro servisního technika Návod k instalaci Směšovací modul VR 60 Stavebnicový sběrnicový regulační systém CZ VR 60 Obsah 1 Informace k dokumentaci 2 Popis zařízení Obsah 1 Informace k dokumentaci...2 2

Více

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3.

Přehled výrobků ADEX. Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira. ADEX Numira. ADEX Numira 6.1 DIN. ADEX Numira 5.1. ADEX Numira 4.1. ADEX Numira 3. Stránka č. 1 z 9 Přehled výrobků ADEX Mikroprocesorové regulátory ADEX Numira ADEX Numira Mikroprocesorové regulátory pro regulaci směšováním podle vnitřní teploty s teplotní ochranou kotlového okruhu.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB)

Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Laboratorní napájecí zdroj EES-542021 (DF1730SB) Přípustné použití přístroje zahrnuje: Připojení a provoz nízkonapěťových spotřebičů s napájecím napětím ležícím v rozmezí 0-30 V DC k napěťovým zdířkám

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny)

JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) JAGA OVLÁDÁNÍ PRO JEDTLIVÉ ÍSTSTI Ovládáníprovícemístností(až4zóny) Pro spuštění motoru ventilátoru těles(a) Clima Canal, nastavte Jaga tlačítko výkonu Ovládání pro jednotlivé místnosti na 4 volty. Strana

Více

Technické údaje SI 75TER+

Technické údaje SI 75TER+ Technické údaje SI 75TER+ Informace o zařízení SI 75TER+ Provedení - Zdroj tepla Solanky - Provedení Univerzální konstrukce reverzibilní - Regulace WPM 2007 integrovaný - Místo instalace Indoor - Výkonnostní

Více

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny. Použité symboly Výstražné pokyny Definována jsou následující signální slova, která v tomto dokumentu mohou být použita:

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V

Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V 3 562 RAA21 Použitelný buď pouze pro vytápění, nebo pouze pro chlazení 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...250 V Použití Termostat RAA21 se používá pro regulaci prostorové teploty v systémech vytápění

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Elektronický inteligentní regulátor IR 12

Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Návod na instalaci a použití Elektronický inteligentní regulátor IR 12 Verze: IR12_CTC_SOL_1 CZ verze 1.0 Platný pro FW: 1.1 Technický popis regulátoru IR 12... 3 1 Postup ovládání regulátoru IR 12...

Více

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min

Akční prvky: servomotor 230V regulace 3 bodová, doporučená doba běhu min. 2 min 70 NÁVOD NA INSTALACI SYSTÉMU NEGAWATT 6.3 NASTAVITELNÝ SERVOTERMOSTAT DSTN-D s externím ovládáním Tento nastavitelný servotermostat je další komponenta systému TRASCO-NEGAWATT a je určen k regulaci teploty

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Časová a hlídací relé, převodníky

Časová a hlídací relé, převodníky Funktions-, Schaltrelais und Wandler Přehled: Elektronická relé lze použít pro hlídání teploty v pevných, kapalných i plynných látkách. Teplotu měří vhodný snímač umístěný v médiu, v přístroji se vyhodnocuje

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU

NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU NÁVOD K OBSLUZE SAMOSTATNÉHO REGULAČNÍHO BLOKU G-422-P07 Řídicí jednotka systému solárních kolektorů platnost od verze 0.1 a Obsah 1. POPIS ŘÍDICÍ JEDNOTKY... 3 2. PŘIPOJENÍ EXTERNÍCH ZAŘÍZENÍ... 3 3.

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka ekvitermního vytápění MSI-1 1.0 Program... 1 1.1 Vstupy, výstupy a zobrazení... 1 1.2 Funkce řídící jednotky...

Více

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí

RAYSTAT-ECO-10. Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí RAYSTAT-ECO-10 Energeticky úsporný termostat ochrany proti zamrznutí 1 RAYSTAT-ECO-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 6 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Přehled sortimentu Albatros 2

Přehled sortimentu Albatros 2 OEM Přehled sortimentu lbatros 2 Řada regulátorů lbatros 2 nabízí vyčerpávající možnosti řízení. V nabídce je řada možností od základních až po rozsáhle a komplikované systémy topení. Jednotná filozofie

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150

Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 Návod pro nastavení a seřízení digitálních hodin FMD 150 67 Bezpečnostní pokyny Připojování a montáž elektrických přístrojů může provádět jen kvalifikovaný elektrikář. Zásahy a změny přístroje vedou ke

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50

DT 10 DT 20. Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 prog DT 10 DT 20 auto 1 2 3 4 5 6 7 auto set? OK 6720611791-00.1WO Deutsch 2 Italiano 6 English 12 Español 16 Português 21 Polski 26 Nederlands 31 Français 35 По русски 40 Latviski 45 Eesti keel 50 Lietuvių

Více

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A

Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 - Spínač soumrakovy kompaktní, 12-16 A Řada 10 soumrakový spínač k ovládání osvětlení venkovních schodišť, vchodů, komunikací, výloh atd. 10.32 10.41 V-2015, www.findernet.com k decentralizovanému

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start

Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start Albatros 2 Grafické uživatelské rozhraní UI400 Rychlý start CE1C2348en 2014-03-31 Technologie Budov 2 Rychlý přehled nejdůležitějších vlastností Úspora energie Použij automatický provoz Nastav žádanou

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V

Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V UC220 Komunikativní regulátor topení a chlazení s výstupem 0..10 V Shrnutí Použití UC220 je komunikativní pokojový regulátor topení a chlazení se dvěma binárními vstupy a dvěma výstupy 0...10 V ss pro

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220

Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 Caltheo tepelná čerpadla TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH VODA AWM návod k obsluze AWM 80 AWM 110 AWM 160 AWM 220 1 Obsah Bezpečnostní opatření Obecně Rozměry Elektrické zapojení Obecně Regulátor Obecně Základní

Více

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan.

CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA V1.1. (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) 2013/2014 www.zubadan. CENÍK 2013 TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA (platnost od 1. dubna 2013, předpokládaná platnost do 30. dubna 2014) V1.1 2013/2014 www.zubadan.cz 1/9 Tepelná čerpadla Power Inverter Splitové provedení Jmenovitý

Více

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E

ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E CS3-16 ÈASOVÝ SPÍNAÈ MULTIFUNKÈNÍ PRO VÌTŠÍ ZÁTÌ E 8 funkcí v jednom zapojení, s velkým rozsahem časů od 0,5 s do 20 hod. spínacím prvkem je silové relé montáž do instalační krabice MADE IN CZECH REPUBLIC

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-AL TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS Datový list Danfoss DHP-AL Tepelné čerpadlo vzduch/voda, které zajišťuje vytápění i ohřev teplé vody Může účinně a spolehlivě pracovat

Více

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku

3NP1 pojistkové odpínače. Prezentace výrobku 3NP1 pojistkové odpínače Prezentace výrobku Popis výrobku Technické údaje Výhody pro zákazníka Příklady použití Přehled výrobků 000 do 160A 00 do 160A 1 do 250A 2 do 400A 3 do 630A 2009-01-12 Slide 3/44

Více

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda

VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda VERSATI Tepelné čerpadlo vzduch - voda Návod ovladače 66172808 Návod k modelům: GRS-CQ6.0Pd/Na-K GRS-CQ8.0Pd/Na-K GRS-CQ10Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-K GRS-CQ14Pd/Na-K GRS-CQ16Pd/Na-K GRS-CQ12Pd/Na-M GRS-CQ14P

Více

SWING. Výkon Zubadanu

SWING. Výkon Zubadanu VYSVĚTLIVKY IKON Funkce: komfort / kvalita vzduchu ON/OFF Časovač zap./vyp. Automatická regulace ventilátoru S časovačem zap./vyp. můžete nastavit pevné časy zapnutí a vypnutí klimatizace. 7 Týdenní časovač

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ

BPT21 BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - KÓDOVANÝ PROVOZ BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT - PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ - AŽ 6 TEPLOTNÍCH ZMĚN NA DEN - NEZÁMRZOVÁ TEPLOTA 5 C - NASTAVENÍ HYSTEREZE OD 0,1 C DO 1,5 C - KÓDOVANÝ PROVOZ - DOSAH SESTAVY JE V BUDOVĚ

Více

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače

Návod k obsluze. Zásobníkové ohřívače CZ Návod k obsluze Zásobníkové ohřívače CombiVal ER (200-1000) MultiVal ERR (300-1000) WPS (300-500) CombiVal ERW (200) MultiVal ESRR (500-1000) LSP (150,200) CombiVal ESR (200-500) ElectroVal E (300-500)

Více

Maximální efektivnost a flexibilita.

Maximální efektivnost a flexibilita. Powador 25000xi Powador 30000xi Powador 33000xi Série Park Maximální efektivnost a flexibilita. Řešení pro solární elektrárny od 25 kw až do oblasti megawattového výkonu. Titáni mezi centrálními střídači.

Více

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy.

INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy. pt30_v1002_cz:pt30_06_cz.qxd 12.11.2007 17:14 Page 1 INTELIGENTNÍ PROSTOROVÝ TERMOSTAT Komfortní ovládání Vaší topné soustavy. Popis displeje: (LCD) Indikace dne Aktuální nebo nastavený čas Zapnutí kotle

Více

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce

Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Albatros 2 Bloková hydraulická schémata a doplňkové funkce Vydání 1.0 CE1U2359cz_8 10. Juli 2008 Siemens Switzerland Ltd HVAC Products 2/66 1 Zdroje tepla nebo chladu...8 1.1 Kotle...8 1.1.1 Olej /plyn,

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Zásobník teplé vody pro tepelné čerpadlo NIBE SPLIT NADO 500/25 v10 (HEV 500 D) Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

www.lg.cz infolinka 810 555 810

www.lg.cz infolinka 810 555 810 Společnost LG Electronics CZ, s.r.o. neručí za tiskové chyby, které se mohou v katalogu vyskytnout. Změna technických parametrů bez předchozího ohlášení je možná. Použití jakékoliv části obsahu katalogu

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Datový list DHP-A TEPELNÁ ČERPADLA DANFOSS VFBMA548 Datový list Danfoss DHP-A Tepelné čerpadlo zajišťující vytápění i teplou vodu. Možnost účinného provozu až do -20 C. Systém

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...

Návod na instalaci. Softstartery PS S 18/30 142/245. 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690... Návod na instalaci a údržbu Softstartery PS S 18/30 142/245 1SFC 388002-cz 1999-10-26 PS S18/30-500...44/76-500 PS S50/85-500...72/124-500 PS S18/30-690...32/124-690 PS S85/147-500...142/245-500 PS S85/147-690...142/245-690

Více

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 6101 6103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ 101 103 Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA Odporové stejnosměrné svařovací lisy Tecna řady 1xx jsou především vhodné pro použití

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2)

Napájecí napětí 230 V~; 10 % Připojení čerpadla 230 V~, max. 2,5 (1) A 24 V~; 15 % Výstup topení/chlazení 230 V~, max. 2,5 (1) A Příkon 2) 45.012/1 LET4***: Bezdrátový regulátor s obousměrnou komunikací 868 MHz Vaše výhoda pro dosažení vyšší energetické účinnosti Inteligentní řešení pro optimální využití energie Oblasti použití LET4*** slouží

Více

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250

Výkonová elektronika. Polovodičový stykač BF 9250 Výkonová elektronika Polovodičový stykač BF 9250 BF 9250 do 10 A BF 9250 do 25 A podle EN 60 947-4-2, IEC 60 158-2, VDE 0660 část 109 1-, 2- a 3-pólová provedení řídící vstup X1 s malým příkonem proudu

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III

Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III CZ Instalační manuál řídící jednotky Devireg 850 III 1 Obsah 1: Návod pro uživatele Popis systému........................................... 3 Řídící jednotka...........................................

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM SPLIT model VERTU Nástěnné klimatizační jednotky s ekologickým chladivem R-410a Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím

Více