Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od"

Transkript

1 Popis provedení požárního útoku ( HRBÁČ ) (oficiální text) 1. Požární útok provádí 7 členů soutěžního družstva, kteří běží na signál startéra od startovní čáry k základně (celé družstvo od jedné startovní čáry), kde napojí motorovou stříkačku pomocí 4 dílů savic a sacího koše na vodní zdroj. Před ponořením do vodního zdroje musí být přívodní vedení sešroubované, připojené na stroj a našroubován sací koš. Ten musí zůstat našroubovaný i po vytažení přívodního vedení z vodního zdroje po ukončení požárního útoku.přívodní vedení se rozpojuje až na pokyn rozhodčího. Teprve po ponoření přívodního vedení do vodního zdroje se musí začít sát, ale nesmí se pomáhat pumpováním. Při použití přírodního vodního zdroje se musí použít záchytné a ventilové lano.přívodní vedení tvoří 4 členové družstva - strojník, č.4, 5 a Dopravní vedení je tvořeno 2 hadicemi B, které rozhodí a rozloží čísla 2 a 3 ve směru požárního útoku. Druhá hadice B může být rozvinuta a rozložena nejméně od poloviny první hadice B, to je 10 m od základny. Číslo 3 napojí na druhý díl hadice B po jejím rozvinutí rozdělovač u kterého zůstane stát a provádí jeho obsluhu. 3. První útočný proud tvoří č.1 a 2, od rozdělovače 2 hadicemi C tak, že se č.1 vyzbrojí na základně 2 hadicemi C a proudnicí, hadice rozhodí, rozloží a spojí. Na druhou hadici C připojí proudnici a zůstane stát před hranicí stříkání u příslušného terče. Číslo 2 pomáhá č. 1 narovnat a nadlehčovat hadice a před vystříknutím vody z proudnice musí být č. 2 v úseku poslední hadice C ve směru útoku.druhý proud provádí stejným způsobem čísla 5 a 6 po sešroubování přívodního vedení tak, že se č.5 vyzbrojí na základně 2 hadicemi C a proudnicí, hadice rozhodí, rozloží a spojí. Na druhou hadici C připojí proudnici a zůstane stát před hranicí stříkání u příslušného terče. Číslo 6 pomáhá č. 5 narovnat a nadlehčovat hadice a před vystříknutím vody z proudnice musí být č.6 v úseku poslední hadice C ve směru útoku.druhá hadice obou útočných proudů se musí rozhodit nejméně od poloviny první hadice C to je minimálně 10 m od rozdělovače. 4. Požární útok se považuje za ukončený signalizací obou terčů, nebo sražením obou plechovek. 5. Hlášení podává jeden čelen družstva. Dnes se nepraktikuje 6. Motorová stříkačka je nastartovaná před odstartováním družstva. Při opětovném startování / po odstartování družstva / se musí startovat klikou. Opětovné startování klikou se dnes nepraktikuje 7. Všechen materiál je uložen na základně libovolně, hadice v kotoučích, nic nesmí přesahovat základnu. Na stroji nemusí být víčko na sacím hrdle. 8. Doba na přípravu základny je 5 minut od vyzvání rozhodčím pověřeného kontrolou základny. 9. Spojky savic a hadic mohou být dotaženy ručně nebo za pomocí hákových klíčů. 10. Nastříkání terčů může být provedeno v pokleku nebo ve stoje, ale proudnice nesmí být o nic opřena nebo držena dvěma soutěžícími. 11. Jeden proud nesmí pomáhat druhému při nastříkání terčů nebo sražení plechovek. 12. Ústroj: Jednotná pro celé družstvo - pracovní stejnokroj nebo sportovní úbor dle pravidel požárního sportu, obuv v družstvu jednotná, /nesmí být použity kopačky a tretry /.Všichni členové družstva musí mít přilby. Dnes dle platných pravidel PS 13. Soutěže se smí zúčastnit členové a členky SDH, starší 16 let. Dnes dle platných pravidel PS

2 14. Neplatnost pokusu: - pokud není nasáto do 90 vteřin - pokud nebudou dodrženy propozice - překročení hranice stříkání po výstřiku 15. Ostatní (podání protestu,nesportovní chování apod.) nutno řešit dle propozic požárního sportu. Pro zjednodušení rozdělení funkcí soutěžících: č. 1 levý proud: Soutěžící se na základně vyzbrojí 2 ks hadic C a proudnicí, doběhne k rozdělovači, kde rozhodí první hadici, po 10 m rozhodí druhou hadici, tyto spojí, napojí proudnici a provede nástřik levého terče. č. 2 hadice B: Soutěžící uchopí na základně připravenou hadici B, viditelně (hadice musí být zřetelně nadzdvižena) ji rozhodí tak, aby kotouč dopadl mimo základnu (pokud se rozvíjející se kotouč dokulí zpět na základnu, není to hodnoceno jako chyba). Dále připojí jeden konec hadice na motorovou stříkačku a druhý připojí na již rozhozenou druhou hadici B (od č. 3). Poté pomáhá č. 1 roztahovat levé útočné vedení a v okamžiku výstřiku vody z proudnice se musí nacházet v prostoru druhé hadice C ve směru útoku (za spojkami). č. 3 rozdělovač: Soutěžící se na základně vyzbrojí rozdělovačem a hadicí B, kterou rozhodí 10 m od základny, připojí na ni rozdělovač a provádí obsluhu rozdělovače. K této činnosti se počítá i připojení obou konců útočných vedení. č. 4 koš: Soutěžící se na základně vyzbrojí košem a savicí, koš našroubuje na konec savice, připojí savici s košem na zbytek přívodního vedení a po kompletním sešroubování přívodního vedení ponoří vedení do nádrže s vodou. č. 5 pravý proud: Soutěžící se na základně vyzbrojí nejprve savicí a provede jeden spoj na přívodním vedení, poté se je jeho činnost totožná s činností č.1, s tím rozdílem, že provádí nástřik pravého terče. č. 6 savice: Soutěžící se na základně vyzbrojí savicí, provede jeden spoj na přívodním vedení a dále pomáhá č.5 roztahovat pravé útočné vedení. V okamžiku výstřiku vody z proudnice se musí nacházet v prostoru druhé hadice C ve směru útoku (za spojkami). Strojník: soutěžící se na základně vyzbrojí savicí, provede jeden spoj na přívodním vedení a dále obsluhuje motorovou stříkačku. Postupy rozhodování: Na základně nesmí žádné nářadí přesahovat obrys základny a dotýkat se země. Hadice mohou být na základně rozloženy libovolně, dále musí být smotány v kotoučích. Konce nesmí být odmotány a půslpojky se nesmí dotýkat (myšleno půlspojky různých dvou hadic). Proudnice nesmí být zasunuta do konce hadice. Mezi šroubením savice a sacím košem musí být prostor pro proložení listu papíru. Při posuzování správnosti sestavování přívodního vedení (č.4,5,6 a strojník) musí každý soutěžící provést jeden spoj. Tím se rozumí, že každý soutěžící připevňuje (šroubuje) jednu

3 matku savice. Nelze jen zasunout matku do šroubení a dále konat další činnost soutěžícího. Dotáhnout spoj v případě netěsnosti poté může kterýkoliv soutěžící zabývající se jeho sestavováním. V případě rozpadnutí přívodního vedení po jeho ponoření do nádrže s vodou je nutné jej z nádrže vyjmout, znovu zkompletovat a poté znovu ponořit. Opravu musí provést ten soutěžící, který daný spoj sestavoval. Nelze rozpadnuté přívodní vedení opravovat, je-li ponořeno v nádrži. Sací koš je považován za součást přívodního vedení při jeho upadnutí do nádrže při sestavování přívodního vedení bude tato situace posuzována jako ponoření nekompletního přívodního vedení do nádrže (rozdíl oproti výkladu pravidel PS). Rozhození hadice: soutěžící musí hadici viditelně rozhodit (pohyb ruky). Nelze hadici např. jen pustit na zem, nebo položit a následně roztáhnout. Práce s rozdělovačem: soutěžící obsluhující rozdělovač musí připojit na výtoková hrdla oba konce útočných vedení. Při této činnosti mu nesmí nikdo pomáhat (např. nachází-li se půlspojka dál od rozdělovače, musí s pro ní soutěžící (č. 3) doběhnout). Touto pomocí se např. rozumí situace, kdy je půlspojka k rozdělovači podána č. 2 nebo č. 6. Pokud půlspojky podá nebo přisune č. 1 a č. 5 při rozhazování hadic, nejedná se o chybu. Útočné vedení musí být připojeno tak, aby z levého hrdla rozdělovače vycházelo vedení k levému proudu a z pravého k pravému proudu (myšleno při natočení rozdělovače kohouty směrem nahoru). Spojování hadic útočného vedení: hadice mohou být spojeny až po rozhození druhé hadice C, tudíž nelze rozhodit jednu hadici, konec připojit ke kotouči a pak napojený kotouč rozhodit. Každý soutěžící vykonává pouze činnost, kterou má ve svém popisu. V případě jakékoliv pomoci jinému soutěžícímu je pokus neplatný. Tím se např. rozumí i situace, kdy si č. 1,2,5,6 spletou strany dráhy, podržení proudnice jiným soutěžícím apod. Doporučení pořadatelům: - uvést do propozic soutěže, že motorová stříkačka musí mít funkční vývěvu (dle pravidel PS je to samozřejmost, v praxi často bývá u soutěžních družstev vývěva nefunkční popř. demontována ze stroje) - zajistit čísla pro označení soutěžících, usnadňuje to práci rozhodčím při jejich hodnocení Doporučení rozhodčím - pro hodnocení této disciplíny jsou zapotřebí 3 rozhodčí na dráze (základna, rozdělovač, nástřiková čára), v případě potřeby lze počet rozhodčích na dráze zvýšit - rozhodčí na základně sleduje sestavování přívodního a dopravního vedení - rozhodčí u rozdělovače sleduje sestavovaní útočného vedení a jeho narovnávání - rozhodčí u nástřikové čáry sleduje nástřik terčů - sledování doběhnutí soutěžících č.2 a 6 do prostoru druhé hadice C ve směru útoku se doporučuje rozhodčím u rozdělovače i u nástřikové čáry nezávisle na sobě (pokud to okolnosti dovolují) Materiál pro provedení útoku: veškerý dle platných pravidel PS s tím rozdílem, že jsou použity pouze 2 ks hadic B pro všechny kategorie a savice jsou použity 4 ks délky 1,6 m nesmontované. Používání přetlakového ventilu je povinné (v souladu s pravidly PS).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny).

Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová stříkačka (úpravy i viditelné povoleny). (Příloha č. 1) Provedení požárního útoku (Pravidla pro PHL) (odsouhlasená výkonnou radou PHL dne 12. 5. 2013 platná od 13. 5. 2013 pro sezonu 2013) pracovní verze Použitý materiál: 1 ks přenosná motorová

Více

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník

Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník 1. Pořadatel Pravidla soutěže Memoriál Františka Pizy, XVI. ročník Pořadatelem soutěže je SDH Kaliště (okres Jihlava). 2. Čas a místo konání Soutěže se koná v obci Kaliště pravidelně na začátku května.

Více

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim

Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015. 20. ročník. I. Liga okresu Chrudim Pravidla Ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro rok 2015 20. ročník I. Liga okresu Chrudim Liga okresu Chrudim (dále jen Liga ) zahrnuje celkem 11 hasičských soutěží v PÚ pořádaných v rámci okresu Chrudim

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik

Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Název: Přívodní vedení Cvičební řád jednotek požární ochrany technický výcvik I. Přívodní vedení savicemi Metodický

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení... 4 2. Organizace soutěží ve sportovním potápění... 4 3. Plánování soutěží...

Více

Návrhy změn pravidel pro rok 2015

Návrhy změn pravidel pro rok 2015 1. Změny v obecné části Návrhy změn pravidel pro rok 2015 Návrh č. 1 Strana č. 1 pravidel- úvodní text Připomínky, náměty a návrhy změn k celému Sportovnímu řádu laskavě adresujte na e-mail: jvosahlo@atlas.cz.

Více

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku

Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Cvičební řád jednotek požární ochrany pořadový výcvik Název: Obecné zásady při provádění pořadového výcviku Metodický

Více

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky

SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE. SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky SPORTOVNÍ ŘÁD ČESKÉ REPUBLIKY PRO LETECKÉ MODELÁŘE SVAZ MODELÁŘŮ ČESKÉ REPUBLIKY Klub leteckých modelářů České republiky 2014 Základní dokument je v aktualizovaném znění platném pro rok 2014. Jediná oficiální

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SOUTĚŽNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Základní ustanovení 1. Fotbalová asociace České republiky (dále FAČR ), jakožto organizátor soutěží fotbalu

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO SPORTOVNÍ VÝCVIK PSŮ V ČR SchH/VPG Českomoravská kynologická unie strana 2 O B S A H: strana: Všeobecná část: 3 Platnost 3 Všeobecné zásady 3 Zkouškové období 3 Organizace zkoušek / vedoucí

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Český svaz ledního hokeje SOUTĚŽNÍ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 OBSAH Článek Hlava I. Základní ustanovení 101-104 Hlava II. Organizace soutěží části : Řízení soutěží 201-202

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 R1 Ivan Hrdlička X-FLAME 2003 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi

Více

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel

Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel České dráhy ČD V 15/I Předpis pro provoz a obsluhu brzdových zařízení železničních kolejových vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 6. srpna 1997 č.j.: 58.624/1997-18 Ú č

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny

I I I. D Í L. Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny I I I. D Í L Zvláštní ustanovení pro jednotlivé discipliny 700 Sjezd 701 Technická data 701.1 Výškové rozdíly 701.1.1 Trať mužů Pro ZOH, MS FIS a SP: 800 m (výjimečně 750 m) až 1100 m Pro kontinentální

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) včetně 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. a 11. dodatku platný od 14. 12. 2008 Dodatek č. 1 platný od 1. 9. 2009

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1

NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 NÁVOD K OBSLUZE PS 12 Technický popis přenosné motorové stříkačky PS 12 R1 Přenosná motorová stříkačka PS 12 R1 je samostatný čerpací agregát, který je uložený v rámu se čtyřmi otočnými držáky na přenášení.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015

SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 SOUTĚŽNÍ ŘÁD JKA ČR 2015 1 1. Základní ustanovení a) Vyplývají ze schválených stanov. b) Soutěží řízených JKA se zúčastňují členové sportovních oddílů a klubů, kteří jsou registrováni v JKA, pokud není

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN 117-9 D/F Příklady systémů s více kotli:

Více

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců

ŘÁDY A PRAVIDLA. 2. Struktura přebornických soutěží jednotlivců ŘÁDY A PRAVIDLA I SOUTĚŽNÍ ŘÁD Platný od 1. 10. 2007 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Soutěžní řád stanoví organizaci a řízení tenisových soutěží hraných na území České republiky (dále jen ČR), včetně mezinárodních,

Více

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1

ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 1 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 9.7.2012 8:02 StrÆnka 2 ROZPIS_12-13_str_001-036.qxd 10.7.2012 7:21 StrÆnka 3 Fotbalová asociace České republiky o.s. ROZPIS

Více

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH

01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Revize 1 (10/2008) Skupina DP 01 01 Oblast působnosti vyhlášky a výjimky OBSAH Označení postupu DP 01/01 DP 01/02 DP 01/03 R 1 DP 01/04 Otázka k přijatému doporučenému postupu Vztahuje se povinnost posuzování

Více