SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SUPRASTAR. Plynový stacionární litinový kotel. Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz."

Transkript

1 Plynový stacionární litinový kotel SUPRASTAR Dvoustupňový hořák s automatickým zapalováním. Vhodný pro nízkoteplotní provoz. Samostatný kotel: KN 4-9 D/F až KN D/F Příklady systémů s více kotli: od 12 do 31 kw CZ (03.12) RBCZ

2 CZ (03.12) RBCZ

3 Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny 4 Použité symboly 4 Informace k dokumentaci kotle 1 Údaje o kotle 1.1 Prohlášení o shodě s předpisy EU 1.2 Použití v souladu s určeným účelem 1.3 Přehled typů 1.4 Typový štítek 1. Rozsah dodávky 1. Popis kotle 1..1 Všeobecně 1..2 Vybavení 1.7 Příslušenství (viz. také ceník) 9 1. Popis funkce Elektrické zapojení Schéma kotle Konstrukční a připojovací rozměry KN Systémy s více kotli Technické údaje 1 2 Předpisy 20 3 Instalace Důležité pokyny Místo instalace Spalovací vzduch Montáž Náběhové a zpětné potrubí Plnicí a vypouštěcí zařízení Expansní nádoba Pojistný ventil Ukazatel stavu vody, resp. tlaku Čerpadlo okruhu kotle Pojistka dostatku vody Doporučení pro podlahové vytápění Omezení minimální teploty Montáž bloku (pouze u volných článků) Sestavení Připojení plynu Kotel na kapalný plyn pod úrovní terénu Kontrola těsnosti bloku kotle Vedení odtahu spalin Montáž venkovního čidla Vestavná klapka odtahu spalin s otvorem pro dílčí zatížení Nepřímo ohřívaný zásobník 34 4 Elektrické připojení Zapojení kotle Připojení k elektrické síti El. připojení ovládacího panelu TAC-M El. připojení dalšího ovládacího panelu (pouze jako další kotel u systému s více kotli) Elektrické zapojení modulu topného okruhu TAC-Plus 2 a TAC-M 42 Uvedení do provozu 43.1 Informace výrobce systému pro provozovatele 43.2 Příprava k uvedení do provozu 43.3 Uvedení kotle do provozu 43.4 Vyřazení z provozu 43. Obslužné prvky digitálního ovládacího panelu TAC-M 44. Obslužné prvky základního ovládacího panelu 4 Nastavení plynu 4.1 Všeobecně 4.2 Přednastavení z výrobního podniku 4.3 Způsob seřízení přetlaku trysek 4.4 Nastavení průběhu startu hořáku 47. Zapalovací hořák 47 7 Ochrana životního prostředí 4 Údržba 49.1 Pokyny pro provozovatele 49.2 Údržba a opravy 49.3 Funkční zkouška 49.4 Odvzdušnění a doplnění 0 9 Příloha Hledání závad Přestavba na jiný druh plynu Nastavení plynu (přetlak trysek) CZ (03.12) RBCZ 3

4 Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny Při zápachu plynu Uzavřít plynový kohout. Otevřít okna. Nemanipulovat s elektrickými spínači. Uhasit otevřené ohně. Z jiného místa ihned zavolat plynárenský podnik a instalační firmu. Při zápachu zplodin spalování Vypnout kotel (strana 4 a 4). Otevřít okna a dveře. Podat zprávu odbornému podniku. Instalace a přestavba Instalaci a přestavbu svěřit pouze autorizované odborné firmě. Nepozměňovat díly vedení spalin. Neprovozovat kotel bez vody. Neuzavírat a nezmenšovat větrací otvory ve dveřích, oknech a zdích. Při vestavbě vzduchotěsných oken musí zůstat zajištěn přísun vzduchu pro spalování. Použité symboly Bezpečnostní pokyny jsou v textu vyznačeny výstražným trojúhelníkem a podloženy šedou barvou. Zvýrazněná slova symbolizují výši nebezpečí, které může vzniknout, pokud opatření pro zabránění škod nejsou respektována. Pozor znamená, že mohou vzniknout menší věcné škody. Varování znamená, že mohou vzniknout lehké újmy na zdraví osob nebo těžké věcné škody. Nebezpečí znamená, že mohou vzniknout těžké újmy na zdraví osob. V mimořádných případech je ohrožen život. Upozornění v textu jsou označena vedle zobrazeným symbolem. Jsou ohraničena vodorovnými čarami pod a nad textem. Upozornění obsahují důležité informace v takových případech, kde nehrozí nebezpečí pro člověka nebo zařízení. Údržba Doporučení pro zákazníka: uzavřít smlouvu o pravidelné údržbě s autorizovaným odborným podnikem a nechat provádět údržbu jednou ročně. Za bezpečnost a vliv kotle na životní prostředí je zodpovědný provozovatel (spolkový zákon o emisích). Používat pouze originální náhradní díly! Výbušné a snadno vznětlivé látky V blízkosti kotle neskladujte a nepoužívejte žádné vznětlivé materiály (papír, ředidla, barvy atd.). Spalovací vzduch / vzduch místnosti K zábraně koroze musí být spalovací vzduch /vzduch v místnosti prostý agresivních látek (jako např. halogenových uhlovodíků, které obsahují chlorové nebo fluorové sloučeniny a čpavek). Instruktáž zákazníka Informovat zákazníka o způsobu činnosti kotle a proškolit v obsluze. Upozornit zákazníka, že nesmí provádět žádné změny nebo opravy CZ (03.12) RBCZ

5 Informace k dokumentaci kotle Informace k dokumentaci kotle Průvodce k návodu Instalaci, elektrické připojení, připojení plynu a odtahu spalin i uvedení do provozu smí být provedeno pouze autorizovanou odbornou firmou. Pokud hledáte přehled o schválení, konstrukci a funkci kotle, čtěte kapitolu 1. Naleznete tam technické údaje. chcete vědět, které předpisy musí být při instalaci kotle dodrženy, čtěte kapitolu 2. chcete vědět, jak má být kotel instalováno, elektricky připojeno a uvedeno do provozu, čtěte kapitoly 3 až. chcete znát způsob nastavení poměru vzduch/plyn, čtěte kapitolu. hledáte informace k ochraně životního prostředí, čtěte kapitolu 7. chcete znát způsob provádění nejdůležitějších úkonů údržby, čtěte kapitolu. chcete znát postup při odstraňování chybových hlášení, čtěte kapitolu 9. hledáte díly pro přestavbu na jiný druh plynu nebo hodnoty nastavení plynu, čtěte kapitolu 9. Další podklady obsažené v dodávce kotle Návod k obsluze digitálního ovládacího panelu TAC-M. Návod k obsluze dalšího ovládacího panelu (potřebný pouze u systémů s více kotli). Inspekční smlouva a smlouva o údržbě. Záruční list. Záruční certifikát. Doplňující podklady pro odborníka (nejsou součástí dodávky) Doplňkově k dodanému souboru tiskopisů lze získat následující podklady: Seznam náhradních dílů. Tyto podklady lze objednat u informační služby firmy Junkers. Kontaktní adresa je uvedena na zadní straně tohoto návodu k instalaci CZ (03.12) RBCZ

6 Údaje o kotli 1 Údaje o kotli 1.1 Prohlášení o shodě s předpisy EU Toto zařízení je odzkoušeno dle ČSN EN 297 (do 70 kw), resp. ČSN EN (nad 70 kw). Toto zařízení odpovídá platným požadavkům evropských směrnic /39 EWG, 92/42/EWG, /23/EWG, 9/33/ EWG a popisu konstrukce uvedeném v Osvědčení konstrukčního vzoru EU. Splňuje požadavky na nízkoteplotní kotle. Dle zkušebních podmínek podle DIN 4702 díl, ČSN EN 297 (do 70 kw), resp. ČSN EN (nad 70 kw) je zjištěný obsah kysličníku dusíku ve spalinách nižší jak 70mg/kWh 1.3 Přehled typů a odpovídá dle ČSN EN 297, resp. ČSN EN třídě NOX. Článkový blok kotle je schválen dle tlakové třídy 3 ČSN EN 297, resp. ČSN EN pro provozní tlak PMS- bar. Kotel splňuje hodnoty pro označení EŠV ekologicky šetrný výrobek 1.2 Použití v souladu s určeným účelem Vestavba kotle je přípustná pouze do uzavřeného teplovodního systému topení. Jiné použití není v souladu s určeným účelem. Na škody vzniklé neúčelovým použitím nelze uplatnit záruku. Jednotlivá provedení kotlů SUPRASTAR KN 4-9 až KN provedení ovládacího panelu TAC-M následující článkový blok smontovaný nesmontovaný smontovaný nesmontovaný druh plynu tabulka 1 zemní plyn H, kapalný plyn 1) pouze se sadou pro přestavbu 1) Přípustná je pouze směs kapalného plynu propan/butan s max. % podílem butanu. Kotel s digitálním ovládacím panelem TAC-M a se smontovaným článkovým blokem: typ kotle obj.-č. KN 4-9 DM KN 4-9 DM KN 3-9 DM KN 72-9 DM KN 1-9 DM KN -9 DM KN 99-9 DM KN 10-9 DM KN DM tabulka 2 identifikační číslo produktu CE-00BO007 Kotel s digitálním ovládacím panelem TAC-M a volnými články : Kotel se základním ovládacím panelem a se smontovaným článkovým blokem: typ kotle KN 4-9 FM 23 KN 4-9 FM 23 obj.-č. na poptávku na poptávku KN 3-9 FM KN 72-9 FM KN 1-9 FM KN -9 FM KN 99-9 FM KN 10-9 FM KN FM tabulka 4 identifikační číslo produktu CE-00BO007 Kotel se základním ovládacím panelem a volnými články: typ kotle obj.-č. identifikační číslo produktu typ kotle obj.-č. identifikační číslo produktu KN 4-9 DL KN 4-9 FL 23 na poptávku KN 4-9 DL KN 4-9 FL 23 na poptávku KN 3-9 DL KN 3-9 FL KN 72-9 DL KN 72-9 FL KN 1-9 DL CE-00BO007 KN 1-9 FL CE-00BO007 KN -9 DL KN -9 FL KN 99-9 DL KN 99-9 FL KN 10-9 DL KN 10-9 FL KN DL KN FL tabulka 3 tabulka CZ (03.12) RBCZ

7 Údaje o kotli Příklady pro systémy s více kotli se smontovanými kotlovými bloky: označení systému (celkový výkon v kw) požadované části systému kotel s ovládacím panelem TAC-M kotel se základním ovládacím panelem příslušenství VF-MK 1 počet obj.-č. počet obj.-č počet MKN doporučené příslušenství spalinového sběrače AF 1/22 AF 2/20 MKN AF 2/20 MKN AF 3/20 AF 4/300 MKN AF 4/300 MKN MKN MKN AF 4/300 AF /30 AF /300 AF 7/30 AF /300 AF 7/30 MKN AF /300 MKN AF /300 MKN AF /300 AF 9/30 MKN AF 10/30 MKN AF 10/30 tabulka Příklady pro systémy s více kotli s volnými (nesmontovanými) články: označení systému (celkový výkon v kw) požadované části systému kotel s ovládacím panelem TAC-M kotel se základním ovládacím panelem příslušenství VF-MK 1 počet obj.-č. počet obj.-č počet MKN doporučené příslušenství spalinového sběrače AF 1/22 AF 2/20 MKN AF 2/20 MKN AF 3/20 AF 4/300 MKN AF 4/300 MKN MKN MKN AF 4/300 AF /30 AF /300 AF 7/30 AF /300 AF 7/30 MKN AF /300 MKN AF /300 MKN AF /300 AF 9/30 MKN AF 10/30 MKN AF 10/30 tabulka 7 Další příslušenství pro systémy s více kotli - viz. kapitola 1.7 na straně CZ (03.12) RBCZ 7

8 Údaje o kotli Všeobecné údaje : Schvalovací číslo konstrukce resp. konstrukčního dílu a identifikační čísla výrobku: regulátor teploty kotle ovládací panel TAC-M (jednostupňový): TÜV.TR další ovládací panel (dvoustupňový) TÜV.TR 4 99 bezpečnostní omezovač teploty místnosti: RAK TÜV.STB LS1 C4217 TÜV.STB automat hoření plynu HO S 4 BF 111 CE-003 AP 3100/1 plynová armatura vlevo: HO VK 4100 C 10 CE-003 AP 30/ vpravo: HO VK 4100 C 102 CE-003 AP 30/ kategorie II 2H3P provedení B 11 (napojení na komín). Vysvětlení typového označení KN speciální plynový topný kotel, dvoubodově řízený a se sníženým NO X < 40 ppm jmenovitý tepelný výkon v kw -9 generace kotle D F M L digitální ovládací panel další ovládací panel montovaný blok článků volné články kotle 23 číslo plynu tabulka 1.4 Typový štítek Typový štítek (44) se nachází v balení skupiny hořáku a nalepuje se při montáži vlevo na čelní stěnu kotle (viz. obr. 3 na str. 29). Jsou zde uvedeny údaje o výkonu kotle, objednací číslo, schvalovací datumy a zakódované datum výroby (FD). 1. Rozsah dodávky Rozpis obsahu jednotlivých balení: Blok článků 1) se základní deskou a zadní stěnou. Pojistka proudění s vestavnou spalinovou klapkou, izolace a připojovací trubky topení. Plášť kotle. Skupina hořáku s armaturami a vyrovnávací clonou. 1. Popis kotle 1..1 Všeobecně Uvedené plynové speciální topné kotle jsou vhodné pro vestavbu do topných systémů dle DIN EN 122. Odpovídají konstrukci kotlů 1 dle DIN 4702 díl 3. Vypínací omezovací teplota činí C dle EN 297. Topné kotle jsou zkoušeny dle směrnice EG pro plynová zařízení /39/EWG na základě EN 297 (do 70 kw) resp. EN (od 70 kw) Vybavení Blok kotle z litiny (GG20) namontovaný na základovou desku nebo ve volných článcích, Blok kotle a pojistka proudění jsou izolovány 100 mm silnou vrstvou minerálního vlákna, izolace dna prostoru spalování tvoří 10 mm deska z keramických vláken. Pojistka proudění s velkým čistícím otvorem. Vestavná klapka odtahu spalin s otvorem pro dílčí zatížení k optimalizaci spalovacího vzduchu. Atmosférický předsměšovací hořák (NO X -chudý) pro zemní a kapalný plyn, Dvoustupňová hořáková skupina s á jednou plynovou armaturou. Automat hoření plynu s automatickým zapalováním pomocí zapalovacího hořáku a ionizačním kontrolou plamene. Kompletně zapojenou spínací skříň se všemi bezpečnostními zařízeními: - spínač ZAP/VYP, - přepínač druhu provozu, - odblokovací tlačítko, - bezpečnostní omezovač teploty ( C) s testovacím tlačítkem, - pojistka 4 A (pomalá), - regulátor teploty kotle, - kontrolky k signalizaci provozního stavu a poruch, - teploměr (pouze další ovládací panel), - BUS kabel k propojení dalšího kotle s řídícím kotlem u vícekotlových systémů (pouze další ovládací panel), provedení kotle D s ekvitermně řízeným regulátorem TAC-M (použitelný jako samostatný kotel nebo jako řídící kotel u vícekotlových systémů), plášť kotle z ocelového plechu povrstveného bílou umělou hmotou. Zapojovací skříňka. 1) Navíc u volných článků přibaleno: šroubení, mazivo, výbava kotle, atd CZ (03.12) RBCZ

9 Údaje o kotli 1.7 Příslušenství (viz. též ceník) Příslušenství s elektrickým připojením lze napojit pomocí konektorů nebo svorek. Pokud je třeba, jsou přípoje při expedici od výrobce přemostěny. Při zapojení příslušenství příslušné můstky odstranit a uchovat u kotle pro případ nouzového provozu. Všeobecné příslušenství: AGÜ 3: kontrola odtahu spalin s automatickým opětovným zapnutím po čekací době 20 minut. GDW 1: kontrola tlaku plynu. KB 3: kartáč pro čištění kotle. MOK 10 22: Komínová klapka k vestavbě do potrubí odtahu spalin za pojistkou proudění. MVA 1: Přídavné relé při kapalném plynu pod úrovní terénu. K napojení magnetického ventilu do domovní přípojky. PW 2: lisovací nářadí pro kotel STB 100-1: Bezpečnostní omezovač teploty 100 C. TTR : Ionizační zesilovač pro připojení na dvoufázové sítě. VDK 4: konstrukční sada s pojistným ventilem (ventil skupiny A) a zařízením kontroly těsnosti. VDK : konstrukční sada s pojistným ventilem (ventil skupiny A) a zařízením kontroly těsnosti a kontroly plynu. WMS 1: Pojistka dostatku vody. Sady pro přestavbu na kapalný plyn. Příslušenství pro digitální ovládací panel TAC-M: BK 1: BUS-kabel (l=1 m) k propojení TAC Plus 2 s TAC-Plus 2. BK 10: BUS-kabel (l=10 m) k propojení TAC Plus 2 s digitálním ovládacím panelem TAC-M. BK 40-1: BUS-kabel (l=40 m) k propojení TAC Plus 2 s digitálním ovládacím panelem TAC-M. MMX: směšovací modul. SF 2: čidlo teploty zásobníku (NTC) pro kotle jiných výrobců. TAC-Plus 2: modul topného okruhu (lze připojit max. 10 ks): - přípoj pro dva topné okruhy (zásobník, nesměšovaný topný okruh a/nebo směšovaný okruh), - rozhraní BUS, - přípoj jednoho venkovního čidla pro každý topný okruh. TFX 1: čidlo teploty (PTC) ke snímání teploty bazénu, teplého vzduchu nebo teploty zásobníku. TWR 1, resp. TWR 2: dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti. Příslušenství pro systémy s více kotli AF 1/22 AF 10/30: sběrač spalin pro systémy s 2 až 3 kotli. BK 40-1: BUS-kabel (l = 40 m) k propojení digitálního ovládacího panelu TAC-M s dalším ovládacím panelem. DK 40-1: škrtící klapka DN 40 s přírubovým přípojem a servopohonem se zpětným kontaktem. SAK 3: bezpečnostní odpojovací kaskáda. VF-MK1: čidlo náběhové teploty s ponorným pouzdrem pro vestavbu do společného náběhu CZ (03.12) RBCZ 9

10 Údaje o kotli 1. Popis funkce Požadavek na teplo (KTR 1stup. resp. KTR 2stup. ) od kotlového regulátoru teploty resp. ekvitermně řízeným regulátorem TAC-M. Start se signálem plamene (obr. 1, horní diagram): Automat hoření plynu obdrží při požadavku na teplo (KTR 1stup. resp. KTR 2stup. ) přes regulátor teploty kotle napětí. Po kontrolní době (tp) zahájí zapalovací trafo (ZT) proces zapalování. Současně otevře ventil zapalovacího hořáku a uvolní množství plynu pro zapalovací hořák. Jakmile kontrola ionizačního plamene vyšle na automat hoření signál plamene (IE) >0,9 µa, je odstartován stabilizační čas (t 3n ). Po uplynutí stabilizačního času (t 3n ) otevře automat hoření plynový ventil (GV1) a uvolní startovací zatížení prvního stupně hořáku. Tím je zaručen tichý postup zapálení. Současně vypne zapalovací trafo (ZT). Za předpokladu, že je signál plamene (IE) k dispozici, je při vzniklém požadavku na teplo pro druhý stupeň hořáku (přes TAC-M) otevřeno vestavěná komínová klapka (EAK). Dosáhne-li toto polohy 4, je připojena startovací zátěž přes plynový ventil (GV2). Po ukončení bezpečnostního času (Ts) uvolní plynové ventily (GV1) a (GV2) hlavní výkon. Je dosaženo provozního stavu kotle. V průběhu bezpečnostní doby (ts) chybí signál plamene (IE) (obr 1, spodní diagram): Neobdrží-li automat hoření plynu po uplynutí bezpečnostní doby (ts) signál plamene (IE), je současně: - zablokován automat hoření plynu, - na ovládacím panelu je indikováno hlášení poruchy (SL1). Po uplynutí čekací doby (t w ) cca. s může být automat hoření plynu odblokován pomocí odblokovacího tlačítka na obslužném panelu. Po uplynutí resetovacího času (t r ) max. 1 minuta, začne opakovaný průběh programu automatu hoření plynu. Zhasnutí plamene během normálního provozu: Nový pokus startu po zhasnutí plamene. Je-li nový pokus neúspěšný, je automat hoření plynu zablokován shora uvedeným způsobem. obr. 1 1 Start se signálem plamene 2 V rozmezí bezpečnostního času chybí signál plamene. 3 Zhasnutí plamene během normálního provozu. A Zapnutí regulátoru 1. stupně a 2. stupně. B Zapálení plamene na zapalovacím hořáku. C Vypnutí 2. stupně. D Bezpečnostní vypnutí. E Stlačení tlačítka odblokování poruchy. EAK Vestavná komínová klapka. 0 - uzavřeno; pro 1. stupeň 4 - bod zapnutí; pro 2. stupeň - otevřeno; pro provozní polohu 2. stupně. GV1 Plynový ventil - 1. stupeň. GV2 Plynový ventil 2. stupeň. IE Signál plamene (potřebný ionizační proud > 0,9 µa). KTR 1.St. Požadavek na teplo - 1. stupeň KTR 2.St. Požadavek na teplo - 2. stupeň SL1 Interní kontrolka poruchy ionizace / GFA. t 3n Stabilizační čas = cca. 3 s. t p Kontrolní čas = 1, s. t r Čas resetu = 1 min. t s Bezpečnostní čas s. t w Čekací doba = cca. s. ZT Zapalovací trafo. ZV Ventil zapalovacího hořáku CZ (03.12) RBCZ

11 Popis funkce plynové armatury: Plynová armatura dostává napětí přes automat hoření plynu. Otevře se pojistný magnetický ventil (1, resp. 1/1) a je aktivována cívka regulačního ventilu (12). 1. stupeň se zapalovacím hořákem: - Otevře se pojistný magnetický ventil (1) a uvolní množství plynu pro zapálení. - Při signálu plamenu (IE) je aktivována cívka servoventilu (12). 2. stupeň startuje cca. 3 sekundy po aktivaci servoventilu (12) 1. stupně. Pojistný ventil (1/1) se otevře a cívka regulačního ventilu (12/1) aktivuje. Plyn přiškrceně proudí do regulační komory tlaku (174) a přes rozdělovací kanály (13) do komory regulace tlaku (10). Pomalu narůstajícím přetlakem v komoře regulace tlaku (10) je částečně otvírán regulační ventil (11, resp. 11/1). Současně je narůstajícím přetlakem zatlačena membrána startovacího zatížení (17) směrem dolů do sedla. Vzduch pod membránou startovací zátěže (17) uniká otvorem prodlevy startovací zátěže (17, resp. 170). Tím je startovací zátěž řízena dokud membrána startovacího výkonu (17) nepřiléhá k sedlu. Pak se zvýší řídící přetlak a hlavní plynový ventil (17) se otevře více, až do dosažení hodnoty hlavního výkonu nastavené na regulátoru tlaku (171). Po vypnutí jsou ventily nastaveny do původní polohy, různé kanály a komory armatury jsou odlehčeny od přetlaku. Plynová armatura zůstává dále připravena k provozu / obr. 3 funkční schéma plynové armatury HO VK 4100 C 10 (2. stupeň; vlevo) přívod plynu 1 plynové síto 1 měřící hrdlo (připojovací přetlak) 17 měřící hrdlo (výstupní přetlak) 1 magnetický pojistný ventil, třída B 1/1 magnetický pojistný ventil 19 cívka magnetického pojistného ventilu 10 komora regulace tlaku 11 servoventil 11/1 regulační ventil 12 cívka servoventilu 12/1 cívka regulačního ventilu 13 rozdělovací kanály 17 prodleva startovací zátěže 1 membrána hlavního ventilu 19 membrána regulátoru tlaku 170 stavěcí šroub startovací zátěže 171 seřizovací šroub regulátoru tlaku (hlavní výkon) 1 servoregulátor tlaku 174 komora regulace tlaku 17 hlavní ventil, třída B 17 membrána startovací zátěže 177 výstup k zapalovacímu hořáku 17 výstup k hlavnímu hořáku 179 ochranná čepička 10 škrtící vložka pro kapalný plyn Údaje o kotli /1 12/ obr. 2 funkční schéma plynové armatury HO VK 4100 C 102 (1. stupeň; vpravo) CZ (03.12) RBCZ 11

12 Údaje o kotli SV HV GB STB KTR KF HR E IE, ZT SCH GV2 GDW B GV1 GFA obr. 4 Funkční schéma kotle B hořák z ušlechtilé oceli E vypouštění GB litinový článkový blok GDW kontrola tlaku plynu (příslušenství) GV1, GFA plynová armatura s připojeným automatem hoření plynu GV2 plynová armatura HR vratné potrubí topení HV náběhové potrubí topení IE, ZT zapalovací hořák se zapalovací elektrodou a kontrolou ionizace KF čidlo teploty kotle, resp. náběhové teploty okruhu A KTR regulátor teploty kotle SCH zapojovací skříňka STB bezpečnostní omezovač teploty SV přípoj pojistného ventilu CZ (03.12) RBCZ

13 Údaje o kotli 1.9 Elektrické zapojení Elektrické schéma digitálního ovládacího panelu TAC-M Platné elektrické schéma a plány zapojení jsou vloženy ve spínací skříni. obr. T transformátor TB omezovač teploty okruh B, C TEL telefonní spínací relé 1) TWR 1,2 dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti 1) MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) MMX směšovací modul 1) MOK motoricky ovládané komínová klapka spalin 1) MVA 1 regulační relé magnetického ventilu kapalného plynu 1) N nulový vodič NF odrušovací filtr NL síťová zdrojová deska R1 n řídící relé S1 spínač ZAP/VYP S2 tlačítko testu STB S3 přepínač druhu provozu A spojení z A do A AF čidlo venkovní teploty AGÜ kontrola spalin 1) BK můstek (zpětné hlášení MDK) BUS připojovací krabice pro další kotel/tac-plus 2 CR můstek UP oběhové čerpadlo okruhu A, B, C 1) 3) VDK kontrola těsnosti ventilů 1) VF-MK1 společné čidlo náběhové teploty u systémů s více kotli 2) WL1 externí výstražná kontrolka (kontrola spalin/ hlídač tlaku plynu) 1) 4) WL2 interní výstražná kontrolka (kontrola spalin/ hlídač tlaku plynu) WMS pojistka dostatku vody 1) ZP přídavné čerpadlo (oběhové čerpadlo) 1) 3) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci 2) součást dodávky systému s více kotli 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič 4) na svorkách pro externí signální kontrolky připojit SL=max. 2 W SL-STB=max. 70 W a WL1 = max. 200 W. Si4A pojistný automat 4 A (pomalý) SL externí kontrolka poruchy ionizace / GFA 1) 4) SL1 interní kontrolka poruchy ionizace / GFA SL2 interní kontrolka poruchy STB SL-STB externí kontrolka poruchy STB 1) 4) STB bezpečnostní omezovač teploty EAK vestavná komínová klapka ETG odblokovací tlačítko GFA FGMV magnetický ventil pro kapalný plyn 1) GFA automat hoření plynu GV1 plynový ventil - 1. stupeň GV2 plynový ventil - 2. stupeň HL hlavní řídící deska J zástrčka řídící desky SAK 3 můstek (příslušenství SAK) 3) KF čidlo teploty kotle, resp. čidlo náběhové teploty SF NTC čidlo teploty zásobníku okruhu A (odstranit krajní konektor) 1) KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) KTR regulátor teploty kotle L fáze LP nabíjecí čerpadlo zásobníku 1) 3) CZ (03.12) RBCZ 13 M servomotor směšovače okruhu B, C (pouze s příslušenstvím MMX)

14 Údaje o kotli Elektrické schéma dalšího ovládacího panelu (pouze jako další kotel u vícekotlových systémů): Platné elektrické schéma a plány zapojení jsou vloženy ve spínací skříni. obr. SL1 interní kontrolka poruchy ionizace / GFA SL2 interní kontrolka poruchy STB SL-STB externí kontrolka poruchy STB 1) 4) STB bezpečnostní omezovač teploty VDK kontrola těsnosti ventilů 1) WL1 externí výstražná kontrolka (kontrola spalin/hlídač tlaku plynu) 1) 4) WL2 interní výstražná kontrolka (kontrola spalin/hlídač tlaku plynu) WMS pojistka dostatku vody 1) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci 2) součást dodávky systému s více kotli 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič 4) na svorkách pro externí signální kontrolky připojit SL=max. 2 W SL-STB=max. 70 W a WL1 = max. 200 W. A spojení z A do A KF čidlo teploty kotle AGÜ kontrola spalin 1) KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) BK1 můstek (zpětné hlášení MDK) KTR 1.st. regulátor teploty kotle 1. stupeň BK2 můstek (uživatelská regulace - 1. stupeň) KTR 2.st. regulátor teploty kotle 2. stupeň BK3 můstek (uživatelská regulace - 2. stupeň) L fáze BL1 provozní kontrolka 1. stupeň MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) BL2 provozní kontrolka 2. stupeň MOK motoricky ovládaná komínová klapka spalin 1) BUS připojovací krabice pro další kotel/tac-plus 2 MVA 1 regulační relé magnetického ventilu kapalného CR můstek plynu 1) EAK vestavná komínová klapka N nulový vodič ETG odblokovací tlačítko GFA NF odrušovací filtr FGMV magnetický ventil pro kapalný plyn 1) R1 n řídící relé GFA automat hoření plynu S1 spínač ZAP/VYP GV1 plynový ventil - 1. stupeň S2 přepínač druhu provozu a tlačítko testu STB GV2 plynový ventil - 2. stupeň S4 spínač čerpadla J zástrčka řídící desky Si4A pojistný automat 4 A (pomalý) KL řídící deska kaskády SL externí kontrolka poruchy ionizace / GFA 1)4) CZ (03.12) RBCZ

15 Údaje o kotli 1.10 Schéma systému obr. 7 Samostatný kotel s TAC-M obr. Systém s více kotli v kaskádě AF čidlo venkovní teploty SV pojistný ventil AG expanzní nádoba TAC-M řídící kotel BUS BUS spojení TWR 1,2 dálkové ovládání s čidlem teploty místnosti 1) E odvzdušnění UP oběhové čerpadlo okruhu A, B, C 1) 3) F vlečný kotel ÜV přepouštěcí ventil HK topné okruhy A, B, C VF čidlo teploty náběhu okruhu B, C HKA topný okruh A (pouze s příslušenstvím MMX) HKB topný okruh B (s dodatečnou řídící deskou MMX) VF-MK1 společné čidlo náběhové teploty u systémů s více kotli 1) HKC topný okruh C (s dodatečnou řídící deskou MMX) ZP přídavné čerpadlo (oběhové čerpadlo) 1) 3) KF čidlo teploty náběhu okruhu 1, resp. kotle KKP čerpadlo okruhu kotle 1) 3) 1) příslušenství / nutno zajistit při instalaci LP nabíjecí čerpadlo zásobníku 1) 3) 3) max. 40 W nebo zapojit přes relé / jistič M servomotor směšovače okruhu B, C (pouze s příslušenstvím MMX) MDK motoricky nastavitelná škrtící klapka 1) RK zpětná klapka RV zpětný ventil SF NTC čidlo teploty zásobníku (odstranit hranový konektor) SK zásobník teplé vody CZ (03.12) RBCZ 1

16 Údaje o kotli 1.11 Konstrukční a připojovací rozměry KN obr.9 obr.12 obr.10 obr.13 obr.11 obr.14 typ kotle rozměr B1 B2 B3 B4 B T1 T2 DØ KN mm KN mm KN mm KN mm KN mm KN -9.. mm KN mm KN mm KN mm tabulka 9 E EL G připojovací hrdlo pro výpusť Rp3/4 elektrokabel přípojka plynu R1 / průchod plynu HR HV SV vratné potrubí topení R1 2 náběh topení R1 2 připojovací hrdlo pro pojistný ventil Rp CZ (03.12) RBCZ

17 Údaje o kotli Systémy s více kotli U systémů s příslušenstvím AF 1/22 AF 10/30: Mezi základními deskami kotlů dodržet odstup 10 mm obr CZ (03.12) RBCZ 17

18 Údaje o kotli 1.12 Technické údaje typ kotle KN KN KN KN KN KN -9.. KN KN KN výkon / zatížení / účinnost jmenovitý tepelný výkon jmenovité tepelné zatížení obou stupňů 1) jmenovité tepelné zatížení 1. stupně pohotovostní spotřeba tepla normovaná účinnost kw kw kw % % 4 49,3 29, 0, ,1 29, 0, 9 3,9 39,4 0, ,7 39,4 0,3 9, 1,4 49,1 0,79 9, 9,1 49,1 0, 9, ,, 0, ,, ,2, 0,9 9 hodnoty připojeného plynu zemní plyn H (HUB = 9,4 kwh/m 3) kapalný plyn (HU = 12, kwh/kg) m 3 /h kg/h,22 3,,2 4,2 7,29,3,33,1 9,34,91 10,39 7, 11,41,42 12,43 9,1 13,4 9,94 dovolený připojovací přetlak plynu zemní plyn H kapalný plyn mbar mbar tlaková ztráta při Δt = 10 K při Δt = 1 K při Δt = 20 K mbar mbar mbar 3, , technické hodnoty spalin ø hrdla vedení spalin minimální dopravní tlak max. dopravní tlak (doporučení) třída NO X mm mbar mbar zemní plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 2) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) NO X při jmenovitém zatížení NO X při nízkém zatížení (1. stupeň) CO při jmenovitém zatížení CO při nízkém zatížení (1. stupeň) g/s g/s C C % % mg/kwh mg/kwh mg/kwh mg/kwh 27, 2, , 3 0 < 10 33,1 2, , < 3,3 34, , 70 2 < 9 49,3 34, , 9 0 < 11 49,2 43, , 7 4 < 4,7 43, , 0 < 9 0 1, , 70 4 < 7,3 1, , 70 0 < 9 70, 1, , 70 2 < 11 kapalný plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) g/s g/s C C % % 2, 2, 12 34,3 2, ,7 12 4,7 3,7 12 1,3 44, , 12 2, 3,3 12,2 3,3 12,9 3,3 12 další údaje o kotli max. náběhová teplota spínací bod omezovače (při t L = 0 C) max. dovolený provozní přetlak (PMS) celková hmotnost (netto) obsah vody počet článků počet hořákových trubek napětí frekvence elektrický jmenovitý příkon TAC-M 2) - provozní pohotovost - normální provoz (1. stupeň) - normální provoz s oběma stupni C C bar kg l ks ks V Hz W W W tabulka 10 1) za pojistkou proudění; hodnoty se vztahují na teplotu místnosti 2 C a na uvedený min. dopravní tlak 2) bez externích přípojů t V náběhová teplota t L teplota okolí CZ (03.12) RBCZ

19 Údaje o kotli Příklady systémů s více kotli 1x KN -9 D 1x KN -9 F 1x KN -9 D 2x KN -9 F 2x KN (MKN 12-9) 2x KN (MKN 144-9) 2x KN (MKN 12-9) 2x KN -9.. (MKN 10-9) 2x KN (MKN 19-9) 2x KN (MKN 21-9) 2x KN (MKN 234-9) 3x KN (MKN 243-9) 3x KN -9.. (MKN 270-9) 3x KN (MKN 297-9) 3x KN (MKN 324-9) 3x KN (MKN 31-9) výkon / zatížení / účinnost: jmenovitý tepelný výkon jmenovité tepelné zatížení všech stupňů jmenovité tepelné zatížení 1. stupně pohotovostní tepelná spotřeba normovaná účinnost hodnoty připojeného plynu: zemní plyn H (HUB = 9,4 kwh/m 3) kapalný plyn (HU = 12, kwh/kg) dovolený připojovací přetlak plynu: zemní plyn H kapalný plyn tlaková ztráta: při Δt = 10 K při Δt = 1 K při Δt = 20 K technické hodnoty spalin: ø hrdla vedení spalin minimální dopravní tlak max. dopravní tlak (doporučení) třída NO X zemní plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) NO X při jmenovitém zatížení NO X při nízkém zatížení (1. stupeň) CO při jmenovitém zatížení CO při nízkém zatížení (1. stupeň) kapalný plyn: množství proudu spalin při jmenovitém zatížení 1) množství proudu spalin při 1. stupni 1) teplota spalin při jmenovitém zatížení 1) teplota spalin při 1. stupni, t V =0 C 1) CO 2 při jmenovitém zatížení CO 2 při nízkém zatížení (1. stupeň) další údaje o kotli max. náběhová teplota spínací bod omezovače (při t L = 0 C) max. dovolený provozní přetlak (PMS) celková hmotnost (netto) obsah vody počet článků počet hořákových trubek napětí frekvence elektrický jmenovitý příkon TAC-M 2) - provozní pohotovost - normální provoz (1. stupeň) - normální provoz s oběma stupni kw kw kw % % m 3 /h kg/h mbar mbar mbar mbar mbar mm mbar mbar g/s g/s C C % % mg/kwh mg/kwh mg/kwh mg/kwh g/s g/s C C % % C C bar kg l ks ks V Hz W W W , 39,4 0,9 9,0 14,7 10, x10 7, 34, , 70 2 < 9 77,2 3,7 130,2,0 2x274 2x33 2x 2x ,4 0,3 9, 1,7 12, x10 7, 34, , 9 0 < 11,3 3,7 130,2,0 2x30 2x3 2x9 2x , 49,1 0,79 9, 1, 13, x200 9,4 43, , 7 4 < 99,4 44, 130,2,0 2x32 2x40 2x10 2x ,2 49,1 0, 9, 20,9 1, x ,4 43, , 0 < 9,0 44, 130,2,0 2x34 2x43 2x11 2x ,, 0, 9,0 22,9 1, x , , 70 4 < 7 121,1 3,3 130,2,0 2x3 2x47 2x12 2x ,0, 9,0 2,0 1, x22 130, 1, , 70 0 < 9 131,7 3,3 130,2,0 2x407 2x1 2x13 2x ,4, 0,9 9,0 27,1 19, x22 141, 1, , 70 2 < , 3,3 130,2,0 2x43 2x4 2x14 2x ,2 49,1 0,79 9, 2,2 20, x , 43, , 7 4 < 149,2 44, 130,2,0 3x32 3x40 3x10 3x ,3 49,1 0, 9, 31,3 23, x200 14,1 43, , 0 < 9 1,0 44, 130,2,0 3x34 3x43 3x11 3x ,4, 0, 9,0 34, 2, x200 10,0 1, , 70 4 < 7 11,7 3,3 130,2,0 3x3 3x47 3x12 3x ,, 9,0 37, 27, x22 19,9 1, , 70 0 < 9 197, 3,3 130,2,0 3x407 3x1 3x13 3x ,, 0,9 9,0 40, 29, x22 212,4 1, , 70 2 < ,2 3,3 130,2,0 3x43 3x4 3x14 3x tabulka 11 1) za pojistkou proudění; hodnoty se vztahují na teplotu místnosti 2 C a na uvedený min. dopravní tlak 2) bez externích přípojů t V náběhová teplota t L teplota okolí CZ (03.12) RBCZ 19

20 Předpisy 2 Předpisy 2.1 Související předpisy a normy Při plánování a instalaci topné soustavy je nutno dodržet všechny normy a předpisy pro zapojení plynových spotřebičů, pitné vody, elektrických zařízení a připojení na komín platné v CR. Přístroje jsou konstruovány jako zdroj tepla a jsou určeny výhradně pro připojení na teplovodní topný okruh a pro připojení na rozvod teplé užitné vody při dodržení parametrů dle údajů v tabulce technických hodnot. Přístroj nesmí být využit jako zdroj tepla k ohřevu roztoků jiných než voda nebo směs vody a protizámrzového prostředku a rovněž nesmí být přístroj provozován jako zdroj páry. Přístroj nesmí být konstrukčně upravován. Nesmí být měněno vnitřní elektrotechnické ovládání a automatika. Nesmí být měněny a vyřazovány pojistné a zabezpečovací prvky. U přístroje nesmí být nastaven vyšší výkon, než je uveden v nastavovacích tabulkách. Instalační podmínky pro plynové kotle s výkonem do 0 kw Při instalaci a používání plynového spotřebiče musí být dodrženy všechny předpisy CSN čl. 21, zejména: Plynový spotřebič obsluhujte dle pokynů v návodu k obsluze. Obsluhu plynového spotřebiče smí provádět pouze dospělé osoby. Plynový spotřebič smí být bezpečně používán v prostředí s vnějšími vlivy normálními ve smyslu ČSN a ČSN Za okolností vedoucích k nebezpečí přechodného vzniku nebezpečí požáru nebo výbuchu (např. lepení linolea, PVC apoll.), musí být plynový spotřebič včas před vznikem nebezpečí vyřazen z provozu. Připojení plynového spotřebiče ke komínovému sopouchu smí být provedeno jen se souhlasem kominického podniku dle ČSN 4201 a ČSN Před montáží plynového spotřebiče musí mít uživatel od plynárny povolen í k připojen í plynového spotřebiče na plynovou přípojku. Připojení plynového spotřebiče na komín, plyn a el. sít smí provádět jen odborný instalační závod. Plynový spotřebič je nutno umístit tak, aby visel pevně na nehořlavém podkladu, přesahujícím půdorys plynového spotřebiče nejméně o 100 mm na všech stranách. Na plynový spotřebič a do vzdálenosti menší, než bezpečná vzdálenost od něho, nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot. Při instalaci spotřebiče v koupelně, sprše nebo umývárně respektujte CSN Související normy ČSN Teplovodní a parní kotle ČSN 0100 Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřívání užitkové vody ČSN Odběrní plynová zařízení na svítiplyn, na zemní plyn v budovách ČSN 4201 Navrhování komínů a kouřovodů ČSN 4210 Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN 3 40 Předpisy pro instalaci a rozvod propanu v obytných budovách ČSN Elektrická zařízení Část 7: Zařízení jednoúčelová ve zvláštních objektech Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a umývacím prostorem ČSN Elektrická zařízení Část 3:Stanovení základních charakteristik ČSN Elektrická zařízení Část : Výběr a stavba elektrických zařízení Kapitola 1: Všeobecné předpisy ČSN Elektrická zařízení Část 4:Bezpečnost Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem České technické normy vztahující se k nařízeni vlády č Sb., kterými se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv: ČSN EN 297 Kotle ústředního topení na plynná paliva. Provedení B11 a B11 BS s atmosférickými hořáky se jmenovitým topným příkonem nejvýše 70 kw ČSN 033-1:1997 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely část 1: Všeobecné požadavky ČSN EN Kotle s tepelným výkonem do 300 kw CZ (03.12) RBCZ

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

Automatický teplovodní kotel

Automatický teplovodní kotel Automatický teplovodní kotel KTP 20 PELLET Původní provozní a montážní návod a Záruční list aktualizace 4/ 2011 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517 50 Častolovice,

Více

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0

Modelová řada TopGas. výkon. classic (12) 3,8-12,0 classic (18) 5,7-18,0 classic (24) 7,7-24,0 Nástěnný plynový kondenzační kotel Popis výrobku ČR 1. 9. 2011 Nástěnný plynový kotel s kondenzační technikou spalování tepelný výměník z korozivzdorné hliníkové slitiny s integrovaným měděným trubkovým

Více

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON

PK 6, 8, 10 DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON DAKON NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO TEPLOVODNÍHO PODOKENNÍHO KOTLE DAKON PK 6, 8, 10 Výrobce: DAKON NOVA, s.r.o., 794 01 Krnov, Ve Vrbině 3 OBSAH: 1. Všeobecný popis...str. 2 2. Funkce

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV

Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů. způsob využití: O kotel bez přípravy TV Stacionární litinové plynové kotle MEDVĚD Způsob rozlišování a označování stacionárních litinových plynových kotlů MEDVĚD XX XLXM modulace výkonu kotle: M plynulá modulace výkonu (Medvěd KLOM) způsob využití:

Více

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku

Hoval UltraGas (15-90) Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Kondenzační plynový kotel - přístěnné provedení Popis výrobku Hoval UltraGas (15-90) ČR 1. 9. 2011 Plynový kotel kondenzační technika spalování, spalovací komora z nerezové oceli teplosměnné plochy alufer

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 16/11 K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 16/11 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 16/11 v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 16/11 ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 16/11, krbová

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Původní návod k obsluze

Původní návod k obsluze Původní návod k obsluze Obsah 1. Účel použití 5 Vzhled přístrojové desky 6 2. Technické požadavky na kotel a údaje o hořáku ATMOS A25 7 Legenda k nákresům kotlů 8 ákresy kotlů 9 3. Palivo - dřevo 10 Základní

Více

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D

NÁVOD. Interiérového kotle VERNER 12/7D K OBSLUZE A INSTALACI ČSN EN ISO 9001: 2009. Výrobek: Krbová kamna na dřevo. Typové označení: Golemek 12/7D NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI v Interiérového kotle VERNER 12/7D v Výrobek: Krbová kamna na dřevo Typové označení: Golemek 12/7D ČSN EN ISO 9001: 2009 ÚČEL A POUŽITÍ Interiérový kotel VERNER 12/7D, krbová

Více

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP

TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Návod k obsluze a instalaci TO 5 IN/UP TO 10 IN/UP TO 15 IN/UP Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz dzd@dzd.cz

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK

NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK NÁVOD K OBSLUZE PRŮTOKOVÝCH OHŘÍVAČŮ NÁVOD K OBSLUZE PRIETOKOVÝCH OHRIEVAČOV CZ, SK PLYNOVÉ PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE VODY ALFA PLYNOVÉ PRIETOKOVÉ OHRIEVAČE VODY ALFA POPIS Stali jste se majiteli průtokového

Více

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20

Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ AKUMULAČNÍ OHŘÍVAČ VODY TO - 20 Družstevní závody Dražice strojírna s.r.o. Dražice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370911,370965, fax: 326 370980 www.dzd.cz

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP

BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Návod k obsluze a instalaci ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY BTO 5 IN/UP BTO 10 IN/UP Druţstevní závody Draţice strojírna s.r.o. Draţice 69 29471 Benátky nad Jizerou Tel.: 326 370 990, fax: 326 370 980 www.dzd.cz

Více

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240

Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Aduro 12-1 Uživatelský manuál Ecolabel - Sintef 110-0386 - EN 13240 Webové stránky výrobce: www.aduro.dk Výhradní distribuce po ČR, SR: www.kamna-aduro.cz Srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nových krbových

Více

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP

TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP Nástěnný kondenzační kotel pro topení nebo topení a externí zásobník TALIA GREEN SYSTEM45, 65, 85, 100 HP teplo pro všechny HP 45 / 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1. hlavice 80/125 s měřícími

Více

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více