Soutěžní, Registrační a Přestupní řád

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Soutěžní, Registrační a Přestupní řád"

Transkript

1 Soutěžní, Registrační a Přestupní řád Svaz potápěčů České republiky Vydání 2015/01

2 Obsah SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení Organizace soutěží ve sportovním potápění Plánování soutěží Pořádání soutěže Řízení soutěží Přihlášky a doklady Omluva odhlášení Odvolání soutěže Povinnosti přihlášených organizací k soutěži Závodníci Používání výstroje a techniky Rozhodčí Průběh závodu Hodnocení výsledků, tituly Námitky protesty Všeobecná ustanovení Jury Uznávání rekordů Účast v soutěži Kvalifikace rozhodčích pro soutěže PP, RP, BF, DPP REGISTRAČNÍ ŘÁD 1. Úvodní údaje Registrace členů SPČR Platnost registrace Provedení registrace Registrační doklad Potvrzení registrace na další rok Změny registrace Zrušení registrace PŘESTUPNÍ ŘÁD 1. Úvodní údaje Základní ustanovení Podmínky přestupu Postup při hlášení a provádění přestupu Hostování Důsledky porušení nebo obcházení přestupního řádu Odvolání proti rozhodnutí Změna klubového členství

3 PŘILOHY SOUTĚŽNÍHO, REGISTRAČNÍHO A PŘESTUPNÍHO ŘÁDU 1. Zkratky pro označení porušení pravidel Zkratky pro PP Zkratky pro RP Zkratky pro OP Zkratky pro DPP Rozpis rozhodčích Přestupní lístek Povolení k hostování Protokol o překonání rekordu (česky) Protokol o překonání rekordu (anglicky) Registrační list Zpráva hlavního rozhodčího

4 Soutěžní řád Svazu potápěčů České Republiky 1. Základní ustanovení 1.1. Soutěžní řád je souhrnem sportovně technických a organizačních předpisů a ustanovení platných pro vypisování, pořádání a řízení všech soutěží v potápěčském sportu na území ČR. Soutěžní řád slouží jako doplněk k pravidlům jednotlivých disciplín Ustanovení soutěžního řádu jsou závazná pro všechny složky a členy odborností. Výklad tohoto soutěžního řádu a jeho případné změny nebo doplňky v souladu s příslušnými ústředně vydávanými směrnicemi a pravidly soutěží provádí pouze sportovní komise Svazu potápěčů České republiky Platnost tohoto soutěžního řádu začíná dnem Případné změny a doplňky vstupují v platnost dnem, který stanoví sportovní komise SPČR a budou zveřejněny spolehlivým způsobem Návrhy na změnu Soutěžního řádu mají právo podat všichni členové SPČR předložením sportovní komisi SPČR. Návrhy budou předloženy na nejbližším zasedání zástupců klubů PP, RP, DPP, OP, UWR, kde proběhne hlasování o jejich schválení. Pro schválení je potřeba nadpoloviční většiny všech klubů (totéž platí pro změny v národních pravidlech) Dnem pozbývá platnost soutěžní řád sportovního potápění platný od Organizace soutěží ve sportovním potápění 2.1. Výkonnostní soutěže Jsou pořádány pro aktivní sportovce sportovního potápění a jejich cílem je prověřování a zvyšování sportovní výkonnosti. Tvoří je soutěže pohárové, ligové, oblastní, memoriály, turnaje apod Mistrovské soutěže Mistrovství ČR je vrcholná soutěž, do které mohou být přihlášeni účastníci všech kategorií za podmínek stanovených pořadatelem v propozicích, schválených sportovní komisí SPČR. Podmínky účasti mohou být vymezeny výkonnostními limity, počty účastníků apod. Vítězům přísluší titul Mistr ČR s uvedením disciplíny a kalendářního roku pořádané soutěže Soutěže s mezinárodní účastí Za mezinárodní závody může být vyhlášena výkonnostní a mistrovská soutěž, která má předpoklad vysoké sportovní výkonnosti a potřebné organizační úrovně. Podmínky účasti stanovuje pořadatel v propozicích, schválených sportovní komise SPČR Kontinentální a světové soutěže mohou být pořádány na základě pověření sportovní komise CMAS. Podmínky účasti schvaluje sportovní komise SPČR a sportovní komise CMAS. 3. Plánování soutěží Plánování všech soutěží včetně mezinárodních závodů na území ČR je řízeno sportovní komisí SPČR. Každoročně je zpracován sportovní komisí SPČR kalendář těchto akcí, který je zveřejněn. 4

5 Mezinárodní sportovní kalendář zpracovává CMAS a obsahuje nejvýznamnější sportovní soutěže mezinárodního významu Celostátní kalendář připravuje sportovní komise SPČR a obsahuje tyto soutěže: zahraniční mezinárodní závody, mezinárodní závody v ČR, závody a soutěže v ČR, ostatní závody a soutěže, o jejichž zařazení požádá pořádající organizace garantující kvalitní úroveň Návrh na zařazení akcí do celostátního sportovního kalendáře podávají pořadatelé sportovní komisi písemně do předcházejícího roku Na závody dotované ze SPČR může sportovní komise SPČR delegovat hlavní rozhodčí. Na zápasy UWR se určují rozhodčí dle pravidel pro UWR Sportovní kalendář obsahuje: datum konání soutěže, název soutěže, místo konání soutěže Sportovní komise přihlíží při sestavování sportovního kalendáře k vhodnému termínovému uspořádání s optimální návazností vrcholových soutěží ČR na významné mezinárodní soutěže (ME, MS, Světové poháry apod.) Termíny a údaje sportovního kalendáře jsou závazné pro všechny pořadatele Případné změny termínů ve sportovním kalendáři schvaluje pouze sportovní komise SPČR a to jen na základě závažných důvodů. 4. Pořádání soutěže 4.1. Pořadatel je povinen ustanovit organizační tým soutěže. Podle rozsahu soutěže jej tvoří tyto osoby. vedoucí organizačního týmu ředitel soutěže vedoucí technického úseku hlavní rozhodčí zdravotník / lékař podle potřeby další osoby nutné pro zajištění soutěže Organizační tým zajišťuje přípravu a organizaci soutěže: zpracovává plán organizačního řízení soutěže, zpracovává plán technického zabezpečení soutěže, zpracovává plán ekonomického zabezpečení soutěže, zpracovává plán propagačního zajištění soutěže, vypracuje propozice soutěže dle bodu 5.2 tohoto řádu. 5. Řízení soutěží Veškeré potápěčské sportovní soutěže musí být organizovány podle platných řádů a pravidel příslušné disciplíny. Mezinárodní pravidla CMAS a národní pravidla České republiky pro plavání s ploutvemi (dále jen Pravidla pro plavání s ploutvemi ) pravidla pro soutěže v orientačním potápění 5

6 pravidla pro podvodní hry pravidla pro lov ryb na nádech Soutěžní, Registrační, Přestupní a Disciplinární řád Hrací řád příslušné soutěže propozice dané soutěže 5.1. Organizační tým zajišťuje: rozesílání propozic a zvacích dopisů klubům a rozhodčím v dostatečném předstihu potvrzování přijetí přihlášek účastníků prezentaci družstev a rozhodčích kontrolu potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti, členské průkazy SPČR a registrace ubytování a stravování účastníků vyřizování ekonomických záležitostí svolávání porad zástupců družstev a porad rozhodčích slavnostní zahájení a zakončení soutěží, ceremoniál předávání titulů a cen řízení vlastního průběhu soutěží zveřejňování výsledků zdravotní a bezpečnostní zabezpečení středisko pro tisk, rozhlas, TV technické zajištění soutěže výpočetní, rozmnožovací techniku rozhlas, telefon resp. bezdrátové spojení (vysílačky) startovací zařízení, signalizační zařízení výzdobu, informace, propagaci výstavbu tratí před i v průběhu závodu plnění přístrojů kontrolní zařízení vybavení závodníků zajištění člunů pro rozhodčí kryté centrum pro rozhodčí časoměřiče startovní prostory skladové prostory pro vybavení závodníků 6

7 5.2. Propozice soutěže - jsou zpracovány podle pravidel a řádů pro jednotlivé soutěže a musí obsahovat informace podle následujícího vzoru: Název soutěže Pořadatel Technické zajištění Místo konání Datum konání I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Podmínky účasti komu je soutěž určena Přihlášky termín, způsob přihlášení, adresa příjemce Prezentace Pojištění Ubytování Stravování Cestovné Startovné Ostatní informace kontakt na pořadatele II. TECHNICKÁ USTANOVENÍ Uspořádání soutěže podle jakých pravidel a řádů soutěž probíhá Parametry bazénu Soutěžní podmínky Časomíra Rozhodčí Plnění lahví Protesty Hodnocení soutěže Kategorie a disciplíny Časový rozvrh závodů Pořadí disciplín 5.3. Protokol o soutěži je souhrnem všech písemných sportovně technických a organizačních dokladů a musí obsahovat: druh soutěže, termín a místo konání jméno pořadatele popis závodiště složení sboru rozhodčích seznam zúčastněných družstev pořadí závodů a výsledky s uvedením: jména, příjmení, roku narození závodníka, družstva, výsledného času, mezičasů, rozhodnutí o umístění (diskvalifikace), členů štafet, národních a dalších rekordů zvláštní události, protesty, rozhodnutí hlavního rozhodčího podpis hlavního rozhodčího a vedoucího vyhodnocovacího střediska 7

8 5.4. Z přípravy k hladkému a důstojnému průběhu soutěže vyplývají pořadateli tyto další povinnosti: Rozeslat schválené propozice klubům tak, aby tyto měly nejméně 10 dnů na odeslání předepsané přihlášky ke stanovenému datu přihlášek Připravit závodiště a ostatní náležitosti soutěže podle platných pravidel Zajistit podle možnosti ubytování a stravování Zajistit možnost rozplavání všech závodníků nejméně 30 min. před stanoveným začátkem příslušné části soutěže Připravit pro rozhodčí prostor kolem závodiště tak, aby mohli nerušeně a bez omezení vykonávat svoji funkci Připravit případně další zabezpečení pro všechny aktivní účastníky soutěže (závodníky, rozhodčí, organizátory, delegované osoby). Týká se především tohoto vybavení: startovní lístky, startovní listiny, terče s čísly u ukazování úseků, čluny, veslaře, praporky, zvukovou signalizaci pod vodou, ukazovatele času, skóre apod Zajistit zdravotní a záchrannou službu úměrně rozsahu a druhu soutěže Zajistit pro soutěž dostatečný počet rozhodčích s vyhovující kvalifikací podle bodu 9.2 Pravidel pro plavání s ploutvemi V přiměřeném časovém předstihu před zahájením soutěže svolat poradu vedoucích družstev. Projednat otázky nutné pro hladký průběh soutěže. Porady se musí zúčastnit hlavní rozhodčí Po skončení prezentace předat hlavnímu rozhodčímu seznam pozvaných a prezentovaných rozhodčích Po poradě vedoucích družstev uspořádat poradu rozhodčích, nejpozději však jednu (1) hodinu před zahájením soutěže. Porady rozhodčích se musí zúčastnit hlavní rozhodčí. Pokud budou pro nedostatek rozhodčích některé funkce kumulovány, je toto nutné uvést do zprávy hlavního rozhodčího a do protokolu soutěže V co nejkratším čase po ukončení závodu (disciplíny) vydat a vyvěsit na určeném místě výsledkovou listinu s udáním času vyvěšení Bezprostředně po skončení soutěže předat zúčastněným družstvům celkovou konečnou výsledkovou listinu Jednu výsledkovou listinu zaslat na adresu pracovníka, určeného sportovní komisí SPČR, který zpracovává a vydává výkonnostní přehled závodníků Zachovat záznamy rozhodčích nejméně po dobu šesti měsíců po skončení soutěže. 6. Přihlášky a doklady 6.1. Přihlášky je nutné zaslat dle pokynů pořadatele a vydaných propozic Přihláška je považována za doručenou, pouze pokud pořadatel písemně (možno elektronicky) potvrdil přijetí, věcnou a formální správnost přihlášky. Povinností pořadatele je reagovat na zaslanou přihlášku nejpozději den následující po termínu určenému k zaslání přihlášek Přihlásí-li klub závodníka k většímu počtu disciplín než povolují propozice soutěže nebo soutěžní řád, nebo start odporuje Pravidlům pro plavání s ploutvemi, má pořadatel 8

9 povinnost vyškrtnout závodníka ze všech nadpočetných disciplín. V případě porušení pravidel, nezařazovat závodníka do startovní listiny Podmínkou účasti ve všech soutěžích ve sportovním potápění (dle bodu 2.) je předložení těchto dokladů: podepsaný členský průkaz Svazu potápěčů ČR potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti odpovídající platné legislativě ČR ne starší než jeden rok registrační průkaz popř. seznam registrovaných hráčů u soutěží URW další doklady a potvrzení předepsané propozicemi 7. Omluva odhlášení 7.1. Není-li přihlášení závodníka do některých disciplín právoplatně odhlášeno, musí tento startovat ve všech disciplínách, ke kterým byl přihlášen a pořadatel jeho přihlášku přijal Závodník, který se bez omluvy nedostaví k předstartérovi v jednom závodě, nesmí startovat v žádném dalším závodě téže soutěže včetně štafet. Omluvit je třeba i ty závodníky, jejichž přihláška nebyla odvolána, kteří se však k soutěži nedostavili Neomluvená neúčast znamená zahájení disciplinárního řízení. 8. Odvolání soutěže 8.1. Nemůže-li se vypsaná soutěž z vážných důvodů uskutečnit, je pořadatel povinen spolehlivě a co nejrychleji o tom vyrozumět všechna přihlášená družstva, rozhodčí, delegované osoby. Informace o zrušení akce musí být odeslána tak, aby nedošlo k odjezdu účastníků na místo konání. Opomenutí této povinnosti zavazuje pořadatele k náhradě všech výloh, které vznikly přihlášeným složkám, delegovaným osobám a rozhodčím Pokud hlavní rozhodčí zjistí, že pořadatel soutěž řádně nepřipravil vybavení závodiště, zdravotnické a hygienické zabezpečení, počet kvalifikovaných rozhodčích apod., svolá jury, která rozhodne, bude-li se soutěž vůbec konat. V soutěžích PP, RP a DPP rozhoduje o dalším konání soutěže hlavní rozhodčí po poradě s vedoucími družstev Rozhodne-li hlavní rozhodčí, že soutěž bude konána, je nutné přijmout taková opatření, aby byly zachovány základní předpoklady pro bezpečnost účastníků a bylo umožněno objektivní hodnocení závodů a to i za cenu redukce programu. Tato opatření musí být uvedena do protokolu soutěže a ve zprávě hlavního rozhodčího, který současně uvede, zda takto dosažené výkony jsou porovnatelné s ostatními závody a je možné je zahrnout do evidence výkonů případně rekordů Pořadatel, který při přípravě či průběhu soutěže zásadně porušil ustanovení soutěžního řádu nebo příslušných pravidel, bude volán k disciplinárnímu řízení sportovní komisí SPČR Pokud soutěž bude odvolána, je pořadatel povinen vrátit startovné, proplatit cestovní náležitosti delegovaným osobám a rozhodčím Dojde-li k nenadálé vážné situaci, která znemožní uskutečnění závodu, budou důsledky řešeny sportovní komisí SPČR. 9. Povinnosti přihlášených organizací k soutěži 9.1. Potvrdit pořadateli soutěže svoji účast v termínu určeném propozicemi a oznámit ve stanoveném termínu požadavky na noclehy a případně další potřeby. 9

10 9.2. Dostavit se včas k soutěži, nebo se omluvit nejpozději 36 hod. před plánovaným příjezdem. Vzniknou-li přesto pořadateli prokazatelně výdaje, je přihlášená organizace v případě pozdního odhlášení účasti povinna je uhradit Zajistit účast a sportovní vystupování svých závodníků na nástupech, představování a vyhlašování výsledků v předepsaném jednotném úboru; účastnit se všech porad vedoucích družstev Ukázněným vystupováním pomáhat pořadatelům v zajištění bezpečnosti na závodišti a klidnému průběhu soutěže, řídit se pokyny pořadatelů a rozhodčích a setrvat na závodišti až do oficiálního ukončení soutěže. Neúčast výpravy na slavnostním ukončení soutěže může omluvit pouze ředitel soutěže. 10. Závodníci závodnice (Pro zjednodušení textu soutěžního řádu uváděno pouze mužské oslovení, platné však i pro ženy) Závodníci jsou rozděleni do jednotlivých kategorií podle mezinárodních resp. národních pravidel. Neplatí pro soutěže UWR O věkové kategorii rozhoduje věk dosažený v příslušném kalendářním roce. Přechod do vyšší kategorie se uskutečňuje k 1. lednu následujícího kalendářního roku, v němž závodník dosáhne předepsaného věku Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie se neprovádí. Závodníci mladší kategorie se mohou zúčastnit soutěže starší věkové kategorie, ale jen v rozsahu počtu startů a délky tratí své věkové kategorie s případným omezením dle rozpisu soutěže. Rovněž omezení týkající se potápěčské výstroje musí být dodrženo Závodník smí v jedné soutěži startovat pouze v jedné věkové kategorii vyjma štafet, kde může být použit pro doplnění štafety vyšší kategorie. V závodech OP se provádí vyhodnocení startu juniora jak v kategorii mužů, tak v kategorii juniorů Pro jednotlivé kategorie platí tato omezení v disciplínách s výstrojí: Závodníci kategorie E v soutěžích PP, RP a DPP smí plavat nejdelší trať 800 m na hladině. V disciplíně na nádech (RP) je stanovena délka trati pod vodou 15 m. Zbývající část 25 m bazénu smí závodník plavat na hladině. Jsou jim dovoleny nejvýše 3 starty za půlden. Velikost ploutví je pro ně omezena na 500 mm délky, 240 mm šířky neobuté ploutve (u nastavených ploutví laminátem). U zakoupených ploutví od výrobce může být délka v toleranci 5 cm. Monoploutev je dovolena, ale maximální rozměr listu je omezen na velikost 500 x 500 mm Pro ostatní kategorie platí omezení podle mezinárodních resp. národních pravidel Závodníci všech kategorií musí být registrováni podle registračního řádu. Registraci provádí registrační orgán sportovní komise SPČR Závodník dle čl smí startovat v soutěžích uvedených v čl. 2 tohoto řádu jen s platnou registrací Start mimo soutěž lze povolit závodníkům, kteří nesplnili podmínky účasti tím, že např. do soutěže regionálně nepatří, ale jejich účast je přínosem pro úroveň soutěže či v jiných případech hodných zvláštního zřetele (např. starty reprezentantů apod.). O startu mimo soutěž rozhoduje pořadatel. Podmínkou startu je předložení všech předepsaných dokladů. 10

11 11. Používání výstroje a techniky Závodníci smí používat výstroj dovolenou pravidly jednotlivých disciplín Pořadatelé a všichni účastníci jsou povinni dodržovat: bezpečnostní směrnice potápění směrnice pro provoz tlakových láhví, potápěčských dýchacích a oživovacích přístrojů Používání dopingových látek nebo jiných nedovolených prostředků k získání vítězství nebo lepšího výkonu je přísně zakázáno a bude posuzováno podle příslušných mezinárodních předpisů CMAS a WADA a národní ADV ČR. Všechny informace lze získat také na Rozhodčí Hlavní rozhodčí Pozici hlavního rozhodčího si volí pořadatel soutěže. Tento však musí splňovat předepsanou minimální kvalifikaci (bod tohoto řádu). V případě soutěže dotované SPČR může osobu hlavního rozhodčího delegovat SK. Pořadatel je povinen toto rozhodnutí respektovat a zajistit pozvánku a účast delegovaného hlavního rozhodčího. Na zápasy UWR jsou určeni rozhodčí dle pravidel pro UWR Hlavní rozhodčí vyhotoví zprávu o průběhu závodu (příloha 8) včetně seznamu rozhodčích (příloha 2) a zašle ji předsedovi sportovní komise SPČR V případě, že se na soutěž nedostaví hlavní rozhodčí (do doby převzetí závodiště), převezme jeho funkci přítomný rozhodčí s nejvyšší kvalifikací, schválený dohodou vedoucích družstev. Nedojde-li k dohodě, rozhodne mezi přítomnými rozhodčími s nejvyšší kvalifikací los Řídí-li soutěž náhradní hlavní rozhodčí a původně delegovaný hlavní rozhodčí se dostaví v jejím průběhu, převezme funkci hlavního rozhodčího po skončení probíhající disciplíny Pro všechny soutěže pozve pořadatel potřebný počet rozhodčích dle bodu 9.2 Pravidel pro plavání s ploutvemi Rozhodčí, který delegování nebo pozvánku přijal, je povinen svoji účast pořadateli potvrdit v určeném termínu a řídit se dále pokyny pořadatele. Nemůže-li se soutěže zúčastnit, je povinen se ve stanoveném termínu omluvit tomu, kdo jej delegoval nebo pozval. V případě, že se delegovaný nebo pozvaný rozhodčí nedostaví bez omluvy, bude s ním zahájeno disciplinární řízení Každý rozhodčí je povinen opatřit si předepsaný úbor sestávající se z dlouhých bílých kalhot, bílých šortek nebo trenýrek. Ženy mohou použít rovněž bílé sukně. Horní díl úboru tvoří bílé tričko, košile či halenka bez jakýchkoliv nápisů (výjimku mohou tvořit trička, která jsou s nápisem či emblémem SPČR nebo příslušného závodu např. ME, MS, SP apod.). Použití spodního prádla (nátělníku) jako vrchního ošacení není dovoleno. Úbor v soutěžích UWR se řídí pravidly této disciplíny Pořadatel soutěže má právo zvolit jiný jednotný úbor pro rozhodčí. V tomto případě je pořadatel zajistit takový úbor pro všechny zúčastněné rozhodčí Za jednotný úbor sboru rozhodčích odpovídá hlavní rozhodčí. 11

12 12.7. Za nepříznivých povětrnostních podmínek, zejména při orientačních soutěžích, dbá hlavní rozhodčí především na ochranu rozhodčích před nepohodou, povolením změny oblečení. 13. Průběh závodu Soutěže plavání s ploutvemi a rychlostního plavání pod vodou, orientačního potápění, distančního plavání s ploutvemi (soutěže na volné vodě), podvodních her a lovu ryb Průběh závodu se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví V disciplíně 15RP/10m v kat. E může být dohmat závodníka na cílové stěně bazénu buď pod, nebo nad hladinou. Závodník může druhou část závodu tj. 10m, plavat libovolně (na hladině nebo pod vodou) Soutěže štafet v disciplínách PP, RP a BF V soutěži štafet mají všichni členové štafety povinnost řídit se pokyny hlavního rozhodčího. Zejména zahájit přípravu na start se startovními pokyny (tři krátké hvizdy) Striktně zakázáno je namáčení ploutví v bazénu během závodu. Při porušení tohoto pravidla bude družstvo diskvalifikováno K tomuto účelu má pořadatel povinnost zajistit nádobu s vodou za každý startovní blok Ukončení závodu Ukončení disciplíny (závodu) je dáno pravidly jednotlivých sportovních odvětví Vyzvednutí ztracené výstroje ze dna bazénu může být v průběhu soutěže provedeno jen na povolení hlavního rozhodčího. Zásadně nesmí být prováděno v průběhu závodu nebo přípravy na start po přerušovaném písknutí. Pro UWR platí pravidla této disciplíny V průběhu celé soutěže PP a RP je zakázáno zdržovat se ve vodě bazénu o přestávkách mezi disciplínami. Výjimku může povolit hlavní rozhodčí. Toto neplatí v případě, že po ukončení jedné části soutěže začíná druhá část rozplaváním Pro OP, DPP, PH a LR zákaz pobytu v akvatoriích je dán pravidly jednotlivých sportovních odvětví Při OP musí závodník opustit akvatorium tak, aby neomezil ostatní soutěžící. 14. Hodnocení výsledků, tituly U výkonnostních soutěží jsou vyhlašováni zpravidla závodníci (družstva), kteří (která) dosáhli (dosáhla) tří nejlepších umístění v závodě, případně součtem závodů. Způsob hodnocení, tj. udělování medailí, diplomů a cen je uváděn v propozicích a ceny jsou udělovány dle možností pořadatele Vítězům mistrovských soutěží přísluší tituly podle čl Medaile se udělují za prvá tři místa Osvědčení o udělení titulu a medaile je diplom, na kterém musí být vyznačeno: název, místo, datum soutěže jméno závodníka (družstva) umístění (u prvních titul) označení disciplíny a kategorie 12

13 razítko a podpisy ředitele soutěže a hlavního rozhodčího Diplomy obdrží minimálně první tři závodníci (družstva) Podmínkou pro udělení titulu v mistrovských soutěžích je účast (uvedení na startovní listině a nastoupení na start) nejméně tří závodníků (družstev) v příslušné disciplíně. Startuje-li méně, titul se nevyhlašuje a neudělují se medaile. Podmínkou pro udělení titulu a medailí v mistrovských soutěžích OP je navíc podmínka doplavání vítěze do cíle Vyhlašování vítězů v disciplínách PP a RP se koná během soutěže. V ostatních soutěžích pak pokud možno po skončení jednotlivých disciplín, případně po skončení celé soutěže K vyhlášení vítězů se závodníci dostaví v oficiálním úboru svého klubu. Závodník může nastoupit v plavkách, neoprenu, koupacím plášti. 15. Námitky protesty Opodstatněné doložené námitky lze podat v průběhu soutěže při: porušení pravidel soutěže porušení soutěžního řádu, sportovního kalendáře a rozpisu soutěže porušení platných hospodářských směrnic a bezpečnostních předpisů zjištění chyby ve výsledkové listině po jejím vyvěšení v čase dané rozpisem Každé zúčastněné družstvo smí podat protest hlavnímu rozhodčímu soutěže Protest může být podán pouze vedoucím družstva Každý protest musí být podán současně s poplatkem, který je určen propozicemi soutěže Protest proti výsledku musí být podán písemně hlavnímu rozhodčímu během 30 (třiceti) minut po oznámení výsledků nebo do termínu určeném v propozicích soutěže Pokud nesplní protest všechny výše uvedené podmínky, bude jednoznačně považován za neplatný Pokud bude protest uznán platným, poplatek bude bezprostředně vrácen zpět. V opačném případě poplatek propadá ve prospěch pořadatele Každá výsledková listina ukončené disciplíny musí být oficiálně označená časem, ve kterém byla vyvěšena nebo jinak sdělena všem vedoucím družstev. Od tohoto časového okamžiku běží doba pro podání protestu. 16. Všeobecná ustanovení Porušení pravidel soutěže. Porušení pravidel soutěže závodníkem (družstvem) v jejím průběhu má za následek: diskvalifikaci ukončení závodu (soutěže) vyloučení ze závodu (soutěže) potrestání při podvodních hrách Diskvalifikací se rozumí porušení pravidel soutěže, které má za následek, že závodník (družstvo) není hodnocen (hodnoceno) v závodě, ve kterém pravidla porušil (porušilo) O diskvalifikaci závodníka (družstva) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na 13

14 startovním lístku, nebo na lístku pro cílového rozhodčího, obrátkového, rozhodčího pro styl Hlavní časoměřič označí startovní lístek písmenem D a zařadí jej na konec pořadí závodu Do výsledkové listiny se diskvalifikace označí zkratkou porušení pravidel Ukončení závodu (soutěže) v průběhu disciplíny Ukončením závodu se rozumí předčasné ukončení závodu (soutěže) podle pravidel příslušné soutěže. V tomto případě je závodníkovi (družstvu) do hodnocení započítán výsledek, kterého závodník (družstvo) dosáhl (dosáhlo) do okamžiku porušení pravidel soutěže O ukončení závodu (soutěže) rozhoduje rozhodčí podle pravidel jednotlivých potápěčských soutěží. Porušení pravidel (jak a kdy) označí na startovní lístek Do výsledkové listiny je porušení pravidel označeno příslušnou zkratkou Vyloučení ze závodu (soutěže). Vyloučení ze soutěže se rozumí vyloučení závodníka nebo družstva na zbytek soutěže, případně z celé soutěže, které má za následek disciplinární řízení. Toto neplatí u porušení pravidel u podvodních her Vyloučen na zbytek soutěže může být závodník (družstvo) za hrubé a úmyslné porušení pravidel (úmyslné zdržování a zkažení startu, křížení dráhy apod.), za nesportovní chování (neuposlechnutí rozhodčího, nedůstojné chování apod.) a nedostaví-li se na start bez omluvy Vyloučen zpětně z celé soutěže může být závodník (družstvo) za závažné přestupky vzbuzující veřejné pohoršení narušující průběh celé soutěže (např. nepřijatelné chování, urážky rozhodčího a ostatních osob apod.) O vyloučení rozhoduje hlavní rozhodčí O vyloučení rozhoduje sportovní komise SPČR na návrh hlavního rozhodčího Potrestání při podvodních soutěžích porušení pravidel se řídí jednotlivými pravidly odpovídající disciplíny Podmínky pro pořádání regionálních soutěží PP, RP a DPP Hlavní rozhodčí, kterého zajišťuje pořadatel soutěže, musí mít minimálně kvalifikaci I. třídy a zodpovídá za úroveň soutěže odpovídající pravidlům a soutěžnímu řádu Výsledky regionálních soutěží budou řádně vedeny ve statistice ČR, ale nemohou být vedeny jako nejlepší výkony nebo rekordy Pořadatel soutěže má povinnost zajistit sportovní a slušné chování všech účastníků soutěže včetně diváků. V případě nesportovních projevů ze strany některého účastníka soutěže (i diváka) má hlavní rozhodčí právo přerušit soutěž a požádat pořadatele, aby zajistil další nerušený průběh soutěže. V případě, že toto nemůže pořadatel zajistit, podá hlavní rozhodčí návrh na mimořádné poradě vedoucích na ukončení soutěže. Při nesportovním a nedůstojném chování vedoucího družstva, trenéra nebo doprovodu družstva má hlavní rozhodčí právo vyloučit ze závodu zpětně celé družstvo. Rozhodnutí hlavního rozhodčího je v tomto případě konečné. 14

15 16.4. Na MR ČR družstev v disciplíně PP, RP nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. V případě, že závodníci kat. D budou startovat v disciplíně, kterou mají dle pravidel zakázanou, bude celé družstvo v soutěži diskvalifikováno Pro účast na Mistrovství ČR jednotlivců pokud je pořádané samostatně pro kategorie A, B, C v disciplínách PP, RP může pořadatel se schválením sportovní komise SPČR omezit účast závodníků, kteří nesplňují dostatečnou výkonnost ve své kategorii. V soutěži nesmí startovat závodníci kategorie E a závodníci, kteří jsou prvním rokem v kategorii D. Ostatní závodníci kategorie D musí pro účast na Mistrovství ČR splňovat stejnou výkonnost jako kategorie A Na Mistrovstvích ČR kategorie A, B, C v disciplínách PP, RP není přípustná účast smíšených štafet v soutěži mužů a žen. Další se řídí hracím řádem Mistrovství ČR jednotlivců v platném znění Při soutěžích v DPP má pořadatel povinnost zajistit spojení od kontrolních otočných bodů k hlasateli a pořadateli soutěže formou mobilních telefonů nebo vysílaček. Další se řídí hracím řádem DPP v platném znění. 17. Jury Při poradě vedoucích družstev, před zahájením soutěže se volí odborná jury Úkolem jury je přezkoumat protesty a přijmout o nich rozhodnutí během 1 hodiny po podání protestu Složení a činnost jury se řídí danými pravidly jednotlivých sportovních odvětví Činnost jury začíná zvolením a končí stanovenou dobou po zveřejnění výsledků posledního závodu soutěže Zasedání jury svolává předseda na žádost některého člena, ředitele závodu nebo pro řešení protestu Hlavním kritériem pro rozhodování jury je bezpečnost soutěžících a pravidla soutěže. Jury není oprávněna měnit pravidla soutěže Rozhodnutí jury je konečné V soutěžích PP, RP a DPP je funkce jury zrušena. 18. Uznávání rekordů Každý vedoucí družstva přítomného na soutěži, je povinen v případě vytvoření českého rekordu družstva nebo jednotlivce ze svého družstva, vyplnit Protokol o rekordu a zajistit podpisy příslušných rozhodčích. U elektronické časomíry stačí doložit oficiální výsledky ze závodu s podpisem vedoucího družstva. Takto vyplněný a podepsaný protokol předloží vedoucí družstva sportovní komisi SPČR. V soutěžích PP, RP se vede statistika českých rekordů seniorů a juniorů a statistika nejlepších výkonů v jednotlivých kategoriích B až E. 19. Účast v soutěži Sportovci, kteří nevyhoví podmínkám pravidel, nebudou k soutěži připuštěni Sportovci jsou povinni: znát všeobecná pravidla právě tak jako propozice soutěže, které se zúčastňují striktně dodržovat bezpečnostní pravidla během tréninku i soutěže 15

16 plnit pokyny pořadatele a rozhodčích osobně dbát na to, aby jejich vybavení bylo v souladu s pravidly obracet se na odpovědné osoby pořadatele nebo rozhodčích pouze prostřednictvím svého vedoucího družstva Každé družstvo účastnící se soutěže musí mít svého vedoucího družstva Vedoucí družstva je: zodpovědný za disciplínu členů svého družstva prostředníkem mezi pořadateli, rozhodčími a účastníky V případě nepřítomnosti vedoucího družstva ho může v jeho povinnostech nahradit trenér družstva. 20. Kvalifikace rozhodčích pro soutěže PP, RP, BF, DPP V uvedených disciplínách je možné získat následující kvalifikace: Rozhodčí III. třídy Rozhodčí II. třídy Rozhodčí I. třídy Mezinárodní rozhodčí Pro získání jakékoliv kvalifikace je nutná účast na školení (organizuje SK SPČR) Pro zvýšení kvalifikační třídy je nutná účast na nejméně na 10 závodech během posledních dvou let + nové školení Vyšší kvalifikaci není možné získat dříve než po třech letech od udělení stávající kvalifikace Hlavní rozhodčí musí být povinně držitelem I. Třídy Seznam rozhodčích a jejich dosažené nejvyšší třídy bude dostupný na www nebo u SK (v souladu se zákony o ochraně osobnosti) Neaktivní rozhodčí (déle než tři roky bez jediného závodu) budou v seznamu označeni hvězdičkou Neaktivní rozhodčí pro obnovení své činnosti musí být prokazatelně seznámeni s aktuálními pravidly Vzhledem k neustále se měnícím pravidlům se nové školení u neaktivních rozhodčích, kteří se nezúčastnili žádného závodu déle než pět let v řadě Podmínky pro získání kvalifikace mezinárodní rozhodčí jsou v kompetenci sportovní komise CMAS. 16

17 Registrační řád Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Svaz potápěčů ČR je kolektivním členem světové potápěčské organizace CMAS. Členství ve SPČR je současně členstvím v CMAS. Dokladem o členství ve SPČR je členský průkaz. Člen SPČR je evidován pod členským číslem mateřského klubu. Účast v soutěžích CMAS a SPČR je podmíněna členstvím v SPČR. Pro regulérnost účasti v soutěžích SPČR je nezbytná sportovní registrace. Tento registrační řád řeší pouze podmínky pro provedení, změnu, platnost nebo zrušení sportovní registrace. 2. Registrace členů SPČR 2.1. Sportovec, který se hodlá účastnit potápěčských sportovních soutěží ve smyslu Soutěžního řádu, musí být registrován u registračního orgánu SPČR Registrovaný člen SPČR obdrží registrační doklad s barevným vyznačením všech sportovních odvětví, ve kterých sportovní činnost hodlá provádět plavání s ploutvemi a rychlostní potápění - PP a RP distanční plavání s ploutvemi - DPP orientační potápění - OP podvodní hry - PH lov ryb na nádech - LR 2.3. Pro každou aktivitu je nutná samostatná registrace Registrace je povinná u sportovců všech kategorií Sportovec může být registrován v zahraničí na základě souhlasu sportovní komise SPČR a mateřského klubu. V soutěžích na území ČR může startovat pouze s registrací SPČR Registrovat v SPČR se může i cizí státní příslušník pokud předloží prohlášení Potápěčského svazu své země, že není ve státě, jehož je příslušníkem, registrován. Účast v soutěžích v ČR musí odpovídat podmínkám čl. 2. Soutěžního řádu. 3. Platnost registrace 3.1. Doba platnosti registrace je časově neomezena Registrovaný člen SPČR má právo zúčastňovat se sportovních soutěží v potápěčských sportech, které SPČR pořádá pro své členy a to v souladu s dalšími předpisy a řády, jež jsou vypracovány pro sportovní činnost Registrace člena pozbývá platnosti zasláním písemného sdělení o zrušení registrace (spolu se sdělením je nutno zaslat doklad o registraci) klubem, v kterém je závodník registrován U aktivních závodníků musí být vyřazení z registrace provedeno s vědomím vyřazeného. Pokud je tato zásada porušena, nevztahuje se na vyřazeného čl Registračního řádu Zrušení registrace nesmí být u sportovce využito k přestupu. Registrace za nový klub je možná až po 12-ti měsících od data zrušení registrace. V termínu kratším než 12 měsíců je nutno dodržet všechna ustanovení přestupního řádu. 17

18 4. Provedení registrace 4.1. Přihlášky k registraci členů zasílá mateřský klub registračnímu orgánu SPČR. U nových závodníků (dosud neregistrovaných) v průběhu kalendářního roku kdykoliv Sportovec může být registrován jen za některý klub SPČR. Žádný člen nemůže být v jednom sportovním odvětví registrován za více klubů Mateřský klub může dát souhlas, aby sportovec byl v určitém sportovním odvětví zaregistrován v jiném klubu. Pak přihlášku k registraci provádí klub, v kterém bude sportovec registrován. Musí však být potvrzen souhlas mateřského klubu Přihláška k registraci musí obsahovat - příjmení, jméno, pohlaví - označení sportovního odvětví - rodné číslo (je zároveň registračním číslem) - název klubu - podpis odpovědného pracovníka klubu - razítko klubu Registrační číslo se skládá - zkratka sportovního odvětví - rodné číslo - označení bude provedeno zkratkou podle bodu 2.2 před rodným číslem. 5. Registrační doklad 5.1. Registračním dokladem se rozumí registrační vložka k průkazu Registrační doklad obsahuje - rodné číslo - jméno, příjmení, pohlaví - název klubu - sportovní odvětví - datum vystavení registračního dokladu - razítko a podpis registračního orgánu Registrační doklad je platný obsahuje-li: - všechny údaje bodu razítko mateřského klubu. 6. Potvrzení registrace na další rok 6.1. Za řádně registrovaného sportovce je považován jen ten člen, za kterého byl dle sportovně technických dokumentů SČP nebo SPMS odveden v daném roce svazový příspěvek Potvrzení o zaplacení svazového příspěvku je vyznačeno v průkazu sportovce a za jeho správnost odpovídá zástupce klubu Nedodržení těchto zásad řeší bod 8. tohoto registračního řádu. 7. Změny registrace 7.1. Změnu registrace provádí registrační orgán SPČR na základě souhlasného stanoviska klubu, za který je sportovec zaregistrován Důvodem změny registrace může být: přestup sportovce 7.3. Termíny pro provádění změn registrace stanovuje Přestupní řád Přestupy a hostování řeší Přestupní řád Při změně registrace bude vystaven nový registrační doklad registračním orgánem. Podmínkou je vrácení původního registračního dokladu registračnímu orgánu. 8. Zrušení registrace 8.1. Provádí se na dokladu o zrušení registrace 8.2. Zrušení registrace na žádost klubu na žádost závodníka 18

19 Nezaplacením registračního poplatku nebo neplacení pravidelných členských svazových příspěvků Při neuhrazení stanovených poplatků bude závodník prostřednictvím svého klubu vyzván k uhrazení svých závazků vyplývajících ze stanov svazu SČP / SPMS Pokud ani po výzvě závodník neuhradí své závazky, započne pětiletá lhůta jeho pasivní registrace Během pasivní registrace nemohou být výkony závodníka evidovány v registru sportovců a nemůže se účastnit soutěží družstev až do doby splněných podmínek popsaných v bodu Po uplynutí doby pasivní registrace je nutné registraci obnovit Pozastavení registrace Registrace závodníka bude pozastavena, pokud se v daném roce nezúčastní alespoň dvou závodů registrovaných SPČR Takový závodník bude veden jako neaktivní a není možné ho vykazovat v seznamu závodníků. 19

20 Přestupní řád Svazu potápěčů České republiky 1. Úvodní údaje Přestupní řád rozlišuje tři formy působnosti a činnosti v klubech SPČR: klubové členství registrace hostování Klubové členství může být podle stanov SPČR jen v jednom klubu. Registrace v jednom sportovním odvětví může být pouze v jednom klubu (viz bod 4.2. Registračního řádu). Změna registrace je možná bez změny klubového členství. Povolení hostování je možné bez změny registrace a bez změny klubového členství. 2. Základní ustanovení 2.1. Přestupy sportovců v potápěčských sportech mají napomáhat rozvoji výkonnosti a současně zabezpečovat osobní zájmy sportovců, které jsou zaručeny obecně právními předpisy Každý přestup sportovce do jiného klubu je záležitostí samotného sportovce nebo jeho zákonných zástupců, dosavadního (mateřského) klubu a nového klubu. Jejich vzájemné vztahy stanoví tento Přestupní řád Všechny přestupy projednává a schvaluje sportovní komise SPČR Přestup je možno nahlásit kdykoliv v průběhu roku, ale pouze jedenkrát v průběhu následujících 12 měsíců Přestupní řád se vztahuje i na změny v klubové příslušnosti sportovců, u nichž došlo ke zrušení registrace dle článku 3.3 a 3.5 Registračního řádu Po dobu projednání přestupu smí přestupující startovat v soutěžích za původní klub Přestupovat může i sportovec, který je v disciplinárním trestu. Při schválení přestupu pokračuje trest i v novém klubu. 3. Podmínky přestupu Přestupy v potápěčských sportech se dělí na: přestupy sportovně technické přestupy ostatní 3.1. Přestupy sportovně technické Sportovně-technické přestupy uskutečňují sportovci na základě vlastního uvážení k zabezpečení dalšího rozvoje své sportovní výkonnosti. Tyto přestupy se uskutečňují po vzájemné dohodě mezi sportovcem, mateřským klubem a novým klubem, do kterého sportovec přestupuje Vzhledem k tomu, že mateřský klub vynaložil na výchovu sportovce určité finanční prostředky k dosažení výkonnosti, může podmínit souhlas s přestupem vyplacením odstupného Výše odstupného za závodníka, který dosahuje výkonů světového prvenství ( místo) v individuálních disciplínách může být stanoven až ,- Kč. Při dosahování výkonů místo na MČR ,- Kč. Při dosahování výkonů místo na MČR 5 000,- Kč. Za závodníky nižší výkonnostní úrovně se odstupné nevyplácí. 20

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10.

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Český svaz plaveckých sportů. směrnice č. 5/2008 směrnice kategorie: A. schválena dne: 21. 9. 2008 platná od : 1. 10. PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu plaveckých sportů Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Přestupy sportovců v plaveckých sportech mají zejména napomáhat rozvoji výkonnosti, zabezpečovat zájmy sportovců a současně

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC. I. Základní ustanovení. Aktualizace 1.1.2009 1/5 PŘESTUPNÍ ŘÁD ČSC I. Základní ustanovení Článek 1. 1.1. Přestupní řád českého svazu cyklistiky (dále jen ČSC) stanovuje podmínky za nichž se uskutečňují změny oddílové či klubové (dále jen klubové) příslušnosti

Více

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené

Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené Zásady stanovování poplatků Českého svazu házené leden 2015 1 Článek I Poplatky 1. Český svaz házené (dále jen ČSH) stanovuje ve svých legislativních předpisech možnost svým orgánům stanovovat finanční

Více

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E

PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E S V A Z P O T Á P Ě Č Ů Č E S K É R E P U B L I K Y PROPOZICE MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V PLAVÁNÍ S PLOUTVEMI A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY KATEGORIE B C D E 2012 Místo konání: Bazén Hotelu Thermal,

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno VV ČSLH dne 21.5.2009 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III. Rozhodování

Více

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s.

REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. REGISTRAČNÍ a PŘESTUPNÍ ŘÁD Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz, z. s. I. Úvod 1. Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz (dále jen FISAF.cz ) vydává tento registrační řád a přestupní řád za účelem

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 26.6.2010 a VV ČSLH ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉHO KORFBALOVÉHO SVAZU Článek 1 Základní ustanovení (1) Tento přestupní řád stanoví podmínky a postup, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů korfbalu sdružených v Českém

Více

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení

REGISTRAČNÍ ŘÁD. Článek 401. Základní ustanovení REGISTRAČNÍ ŘÁD Článek 401. Základní ustanovení 401.01 Členy ČAST jsou oddíly stolního tenisu, jejichž příslušníci jsou registrováni podle tohoto řádu. Příslušníci se dělí na: a) závodníky a závodnice

Více

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání

Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání Český svaz plaveckých sportů Sekce plavání SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY 2010 Obsah Úvod Upozornění na změny a úpravy...3 Termínová listina 2010 Mistrovské a pohárové soutěže...4 Společná ustanovení rozpisů

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU

PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU PŘESTUPNÍ ŘÁD HOKEJBALU 2012 Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento přestupní řád stanoví podmínky, za nichž se uskutečňují přestupy a hostování hráčů hokejbalu na území ČR. 2. Účastníky přestupního jednání

Více

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015

ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU. Přestupní řád. Platnost od 9. 3. 2015 ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK AND ROLLU Přestupní řád Platnost od 9. 3. 2015 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny RO 13. 3 2013 13. 4. 2013 4.1 nyní platí i pro páry (vypuštěna poslední

Více

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR

PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR PRAVIDLA PRO SOUTĚŽ V ATLETICE VOZÍČKÁŘŮ ČESKÝ POHÁR Čl. I. Systém soutěže 1. Český pohár je roční soutěž v atletice vozíčkářů skládající se z jednotlivých kol. 2. Jednotlivá kola pořádají oddíly nebo

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ

PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ PŘESTUPNÍ ŘÁD ČESKÉ FEDERACE FLORBALU VOZÍČKÁŘŮ 1. Základní ustanovení 2. Přestup 3. Hostování 4. Zamezení možnosti přestupu či hostování hráče 5. Rozhodování o přestupu 6. Rozhodování o hostování 7. Oznamování

Více

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup

PŘESTUPNÍ ŘÁD. Článek 451. Přestup PŘESTUPNÍ ŘÁD Článek 451. Přestup 451.01 Přestup může podat každý hráč nebo ostatní člen kdykoli během roku s výjimkou období od 15. února do 14. května vč. 451.02 Přestup, ohlášený v období od 15. února

Více

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny

Záznam o změnách. Orgán Datum Platnost změny od Změny ČESKÝ SVAZ AKROBATICKÉHO ROCK ANDD ROLLU Přestupní řád Platnost od 19. 3. 2011 Záznam o změnách Orgán Datum Platnost změny od Změny 1. Základní ustanovení... 2 2. Náležitosti žádosti o přestup... 2 3.

Více

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 ČÁST 1 SMĚRNICE PRO ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ MISTROVSKÝCH SOUTĚŽÍ. Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Základními dokumenty, které řeší otázku organizačního a obsahového zabezpečení soutěží je Soutěžní řád moderní

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 16.6.2012 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST III.

Více

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA

O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA PROPOZICE 24. ROČNÍKU SOUTĚŽE DRUŽSTEV ZÁCHRANY NA VODĚ O POHÁR MĚSTA SOKOLOVA Datum konání : Místo konání : Pořadatelé : Technické zabezpečení : Pod záštitou : 15.listopadu 2014 od 9.00 do 15.00 hod.

Více

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů

P R O P O Z I C E. Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek. perkusní brokovnice 25 terčů ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ SPORTOVNĚ STŘELECKÝ KLUB 0205 ŠKODA MLADÁ BOLESLAV P R O P O Z I C E Mistrovství České republiky 2012 ve sportovní střelbě z předovek perkusní brokovnice 25 terčů Obec Kněžmost Kněžmost

Více

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ

Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Český svaz plaveckých sportů SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ nabývá účinnosti dne 5. 10. 2009 SOUTĚŽNÍ ŘÁD PLAVÁNÍ Doplňky schváleny Valnou hromadou oddílů sekce plavání Nabývá účinnosti dnem 5. 10. 2009 Článek 1

Více

Registrační a přestupní řád ŠSČR

Registrační a přestupní řád ŠSČR Registrační a přestupní řád ŠSČR Článek 1 - Základní ustanovení 1. Registrační a přestupní řád ŠSČR stanovuje podmínky registrace šachových oddílů a fyzických osob v Šachovém svazu České republiky a podmínky,

Více

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích

Interní směrnice č. 4. Řád rozhodčích ČESKÁ BOWLINGOVÁ ASOCIACE Atletická 100/2, p. schr. č. 40, Praha 6, 160 17 wwww.czechbowling.cz; info@czechbowling.cz Interní směrnice č. 4 ČESKÉ BOWLINGOVÉ ASOCIACE Řád rozhodčích Tato směrnice specifikuje

Více

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti

Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z. O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z O R G A N I Z A Č N Í S M Ě R N I C E pro pořádání testů výkonnosti Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1.1. ÚČEL TESTŮ VÝKONNOSTI..3

Více

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015)

Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Standardní propozice (Brno) (02.05.2015) Propozice závodu (Brno, 02.05.2015) Seriál/podnik je otevřen všem jezdcům bez ohledu na držení licencí. Každý podnik sestává ze dvou jízd. Body obdrží všichni jezdci

Více

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí

SMĚRNICE ČAST č. 5 / 2014 Působení hráčů stolního tenisu v zahraničí ČESKÁ ASOCIACE STOLNÍHO TENISU CZECH TABLE TENNIS ASSOCIATION, IČ: 00676888 160 17, Praha 6, Zátopkova 100/2, pošt. schránka 40 www.ping-pong.cz, e-mail: ctta@cuscz.cz fax: 00420 242 429 250 Úvodní ustanovení

Více

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy

Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Český svaz ledního hokeje z.s. PŘESTUPNÍ ŘÁD mimo klubů extraligy a I. ligy Schváleno konferencí ČSLH dne 14.6.2014 ČÁST I. Základní ustanovení ČÁST II. Náležitosti žádostí o přestup nebo hostování ČÁST

Více

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK

29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK. 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK 29. ročník Mistrovství České Republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK VOLNÁ VODA 11. ročník Mistrovství České republiky VODNÍ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY ČČK ZÁCHRANNÉ TÝMY IZS Vodní nádrž Olšovec Jedovnice 25.6. - 26.6.2011

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb.

INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle 9 zákona č. 309/2006 Sb. I.T.I. - Integrovaná technická inspekce spol. s r.o. Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4 Braník INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY

ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY ASOCIACE ŠKOLNÍCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROPOZICE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V ATLETICKÉM ČTYŘBOJI ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL, KAT. IV Břeclav 14.-15. června 2012 A. Všeobecná ustanovení 1. Adresa sportovní

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2014 Dodatek č.3 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 Dodatek č.3 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 3.0.204 Rozpis Poháru ČNS mládeže 204 dodatek č.3 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ... 3. PŮSOBNOST ROZPISU...

Více

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku

PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku Č E S K Ý K R A S O B R U S L A Ř S K Ý S V A Z PRAVIDLA KRASOBRUSLENÍ platná pro Českou republiku DOPLŇKY A ÚPRAVY PRAVIDEL ISU platné pro ČKS Platnost od 1. 9. 2015 1 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Vrcholným

Více

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO

KVALIFIKAČNÍ ŘÁD. Rozhodčí moderní gymnastiky. Směrnice ČSMG č. 4RO KVALIFIKAČNÍ ŘÁD Rozhodčí moderní gymnastiky Směrnice ČSMG č. 4RO 6. novela platná od 1. 1. 2014 Čl. 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Český svaz moderní gymnastiky (dále jen ČSMG) zabezpečuje vzdělávání rozhodčích

Více

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH.

Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Podmínky akce RUN IN COLORS TYTO SMLUVNÍ PODMÍNKY SE VZTAHUJÍ NA BĚŽECKOU AKCI RUN IN COLORS, KTERÁ SE USKUTEČNÍ DNE 20. 9. 2015 V PARDUBICÍCH. Pořadatelem a organizátorem (dále jen organizátor ) běžecké

Více

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu

Soutěžní řád. soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti v orientačním běhu 1. Základní ustanovení 1.1 Soutěžní řád soutěží Ještědské oblasti (dále jen SŘ) stanovuje podmínky mistrovských, dlouhodobých a veřejných soutěží

Více

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015

Rozpis Poháru ČNS mládeže 2015 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Vydala: KM ČNS Schválil: Výkonný výbor ČNS Platnost od: 2. 2. 205 Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Strana 2 (celkem 9) Rozpis Poháru ČNS mládeže 205 Obsah: SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...

Více

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních

EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ. Poskytování odměn a příspěvku na úhradu cestovních výdajů při utkáních EKONOMICKÁ SMĚRNICE ČESKÉHO SVAZU HÁZENÉ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Ekonomická směrnice upravuje poskytování odměn za výkon funkce (dále jen odměny) rozhodčího, pomocného rozhodčího, pořadatele a delegáta

Více

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS.

Peněžité pokuty za provinění klubů a rozhodčích jsou stanoveny Pokutovým řádem OFS, který byl schválen řídícím orgánem soutěží OFS. E. NÁLEŽITOSTI DISCIPLINÁRNÍHO ŘÍZENÍ Čl. 36 Disciplinární komise DK OFS DK projednává všechna disciplinární provinění v rámci soutěží OFS. DK posuzuje a ukládá svoje rozhodnutí podle Disciplinárního řádu

Více

24.08. 2013 OTROKOVICE

24.08. 2013 OTROKOVICE 2013 24.08. 2013 OTROKOVICE Pořadatel: Ředitel závodu: Hlavní rozhodčí: Internet: Přihláška k závodu: Adresa přihlášek: Speedskating club Otrokovice, tř. Tomáše Bati 1828, 765 02 OTROKOVICE, Czech Republic,

Více

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU dle zákona 89/2012 Sb., Občanského zákoníku I. Název sídlo, doba trvání spolku 1. Název spolku zní: Český občanský spolek proti plicním nemocem. 2. Sídlo spolku je (obec, město):

Více

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb.

Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Stanovy občanského sdružení podle zákona č. 83/1990 sb. Článek I Základní ustanovení 1. Název sdružení je Česká benchrestová asociace (dále jen CBRA) se sídlem v Praze 5, U Santošky 11, 150 00. Pro mezinárodní

Více

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753

e-mail: kozubik@itiv.cz e-mail: pha@itiv.cz IČ: 26427753 INFORMACE PRO UCHAZEČE o vykonání zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle 14 a 18 zákona č. 309/2006 Sb. 1. Struktura I.T.I.-

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby, které nemají sídlo na území ČR, EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnické osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

STATUT FUNKCIONÁŘE SOUTĚŽÍ LIGY A MČR DISCO DANCE A HIP HOP SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA

STATUT FUNKCIONÁŘE SOUTĚŽÍ LIGY A MČR DISCO DANCE A HIP HOP SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA STATUT FUNKCIONÁŘE SOUTĚŽÍ LIGY A MČR DISCO DANCE A HIP HOP SÓLO, DUO, MALÁ SKUPINA Tento statut popisuje obsazování, výkon a povinnosti funkcionářů na soutěžích ligy a MČR DD, HH - sólo, duo, malá skupina

Více

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.

P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal. P R A Ţ S K Ý V O L E J B A L O V Ý S V A Z Pod Děkankou 82, 140 21 Praha 4, tel.: 261 222 619, fax: 261 213 915, e-mail: praha@volejbal.cz P R O P O Z I C E 5. ročníku regionálních beachvolejbalových

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG)

SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) SOUTĚŽNÍ ŘÁD ČESKÉ ASOCIACE DISCGOLFU (ČADG) Část první Úvodní ustanovení Tento soutěžní řád stanovuje pravidla pro průběh discgolfových soutěží zaštítěných ČADG na území ČR a také pravidla pro reprezentaci

Více

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE. Pravidla a metodické pokyny. Platí od 1. 1. 2010. Vydal Český radioklub, zapsaný spolek

SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE. Pravidla a metodické pokyny. Platí od 1. 1. 2010. Vydal Český radioklub, zapsaný spolek SOUTĚŽ DĚTÍ A MLÁDEŽE V RADIOELEKTRONICE Pravidla a metodické pokyny Platí od 1. 1. 2010 Vydal Český radioklub, zapsaný spolek Technická soutěž mládeže v radiotechnice vznikla na konci sedmdesátých let

Více

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS

Okresní nohejbalový svaz Praha západ. Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS Okresní nohejbalový svaz Praha západ Okresní soutěž a přebor mužů v nohejbale Praha - západ 2015 ROZPIS 1. Předpis Hraje se dle platných Pravidel nohejbalu, Soutěžního řádu, tohoto rozpisu a jeho případných

Více

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015

FORCE CUP ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 ČESKÝ POHÁR 2015 / SILNICE ROZPIS FORCE CUP Základní charakteristika ČESKÝ POHÁR NA SILNICI 2015 Český pohár mužů 2015 je celoroční soutěž v silniční cyklistice vypsaná pro kategorie ELITE, U23 a vybrané

Více

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád

Mr. Leather ČR 2015. Soutěžní řád Mr. Leather ČR 2015 Soutěžní řád 1. Pořadatel a místo soutěže a) Pořadatelem soutěže je spolek Leathers.CZ se sídlem Štúrova 1156/26, Praha 4, 142 00, zastoupený předsedou Ottou Tesařem, (dále jen pořadatel).

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007

NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 NÁZEV AKCE : CZECH DIAMOND MEN 2007 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2007 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU SENIOŘI SVĚTOVÝ POHÁR KAT. A 2007 POŘADATEL : SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ : TJ Tatran Sedlčany

Více

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015

SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY. k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 SH ČMS OSH Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice ORGANIZAČNÍ POKYNY k provedení I. kola v požárním sportu v okrese Pardubice pro rok 2015 Dle rozhodnutí ÚOR velitelů proběhnou v roce 2015 I. kola soutěží

Více

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií

STANOVY. občanského sdružení Platforma informačních technologií 1 Název a sídlo STANOVY občanského sdružení Platforma informačních technologií 1.1 Název občanského sdružení je: Platforma informačních technologií (dále jen sdružení ). 1.2 Zkratka názvu sdružení zní:

Více

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY VYHLÁŠENÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY Vážení rodiče, Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o.

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU BayProfit společnosti Bayer s.r.o. Níže uvedený věrnostní program BayProfit splňuje všechny právní náležitosti soutěže, která nepodléhá zákonu č. 202/1990 Sb. o loteriích

Více

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci

v závažných případech nebo opakovaně v lehčích případech nebo prvně Přestupek H T R F A. Jednotlivci A. Jednotlivci Trest pro Přestupek H T R F 1. Přestupky proti registračnímu a přestupnímu řádu např. hlášení přestupu nebo hostování do více klubů, nedodržování ustanovení řádů, úmyslné uvádění nesprávných

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA I. Nabídka příměstských táborů 1. Nabídku příměstských táborů vydává Dendrologická zahrada Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více

MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY. Propozice

MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY. Propozice Sokol Brno I ve spolupráci s Veletrhy Brno, a.s. pořádají v rámci Sportovního veletrhu Sport Life I. ročník závodu v olympijském šplhu MEMORIÁL LADISLAVA VÁCHY Propozice A. Všeobecná ustanovení Pořadatel:

Více

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů

Jednotné zásady pro akreditaci novinářů Standardní propozice RALLY 2011 PŘÍLOHA č. VII Jednotné zásady pro akreditaci novinářů 1. AKREDITAČNÍ PROCES (první žádost) Žádosti o akreditaci musí být podávány prostřednictvím informačního systému dostupného

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu.

Když nám píšete jakýkoliv email, pište vždy do předmětu zprávy přesný název vašeho týmu. NÁVOD Obsah Důležité termíny pro 36. ročník... 2 1. Potvrzení účasti týmů v novém ročníku... 2 1.1. Týmy z loňského ročníku... 2 1.2. Registrace nového týmu... 3 2. Zaplacení startovného... 3 3. Rezervování

Více

Organizační zabezpečení

Organizační zabezpečení Č.j. OSH 18/2014 Organizační zabezpečení OKRESNÍHO VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍ HRY MLADÝCH HASIČŮ PLAMEN 2 0 1 4 konaná pod záštitou senátora senátu ČR pana ing. Miroslava Krejči a starostky obce Varvažov paní

Více

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY Obec Osečná VOLEBNÍ ŘÁD PRO VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 1 Úvod OBSAH : Čl. 1 Rozsah působnosti Čl. 2 Složení a činnost školské rady Čl. 3 Členství ve školské radě Čl. 4 Nominace kandidátů školské rady Čl. 5

Více

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Směrnice. o zásadách členství v TJ a úhradě členských příspěvků. Platí od 01. 01. 2015. v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ Tělovýchovná jednota Baník Union Nové Sedlo, o.s. Masarykova 534, 357 34 Nové Sedlo Směrnice o zásadách členství v TJ Platí od 01. 01. 2015 v Novém Sedle, 15. 12. 2014 schváleno na řádném jednání VV TJ

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO ORGANIZAČNÍ ŘÁD Sportovní Jižní Město o.p.s. ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO (zkrácený název ATLJM) ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU ODDÍLU ATLETIKA JIŽNÍ MĚSTO a) Organizační upravuje a vymezuje podmínky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Příměstské tábory Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E

SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g ve spolupráci s Okresní radou AŠSK a Jihomoravskou radou AŠSK ČR P R O P O Z I C E OKRESNÍHO KOLA BRNA-MĚSTA A JIM FINÁLE STŘEDNÍCH ŠKOL ve a ve Š P L H U N A L A N Ě

Více

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF

ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF 01.09.2012 Stránka 1 z 4 PRAVIDLA ČASQ PRO ÚČAST JUNIORŮ NA TURNAJÍCH ESF I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ turnaje ESF Junior Circuit Čl.1

Více

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY

JABLONECKÁ HALA 2010 O POHÁR TRW LUCAS VARITY OKRESNÍ SDRUŽENÍ HASIČŮ ČMS JABLONEC NAD NISOU ve spolupráci s ÚZEMNÍM ODBOREM JABLONEC NAD NISOU HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU LIBERECKÉHO KRAJE a GENERÁLNÍM ŘEDITELSTVÍM HZS ČR POŘÁDAJÍ XXIV. ročník HALOVÉ

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky

SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky SMĚRNICE O EVIDENCI ČLENSKÉ ZÁKLADNY Svazu lyžařů České republiky Čl. 1 Úvodní ustanovení Hlavním cílem evidence členské základny Svazu lyžařů České republiky, o.s. (dále jen SLČR) je získání trvalého

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010

CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 CZECH DIAMOND MEN 2010 MS V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 M-ČR V KRÁTKÉM KVADRIATLONU 2010 POŘADATEL: SHERPA, Ing. Václav Marek TECHNICKÉ USPOŘÁDÁNÍ: TJ Tatran Sedlčany - oddíl kanoistiky DATUM KONÁNÍ: 7.

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Prostřeno! X. Fino č. 02/2014 I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Prostřeno! X. Fackelmann (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem

Více

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice

TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice TJ OSS LOMNICE Oddíl kopané Pravidla činnosti oddílu kopané TJ OSS Lomnice Zpracoval: VV oddílu kopané Obsah: 1. Úvod...3 2. Organizační struktura...4 2.1 Výkonný výbor oddílu kopané...4 2.2 Družstva oddílu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ  BMW Moto klub Czech Republic o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ " BMW Moto klub Czech Republic o.s." či. I. Úvodní ustanovení Sdružení BMW Moto klub Czech Republic o.s. (dále jen sdružení) zakládají jeho členové podle zákona č. 83/1990 Sb.,

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U

PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. S T A N O V Y S P O L K U Článek 1: Založení 1.1. Spolek PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. (dále též jako spolek ) byl založen dne 10. 5. 2014. 1.2. PSÍ SPORTY ŽABKA, z.s. je spolkem dle zákona

Více

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015

SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 SPORTOVNĚ TECHNICKÉ DOKUMENTY PLAVÁNÍ ROK 2015 ČESKÝ SVAZ PLAVECKÝCH SPORTŮ SOUTĚŽNÍ KOMISE PLAVÁNÍ JČ. KRAJE www.jcplavani.estranky.cz www.czechswimming.cz Zpracoval a souhlasí: Souhlasí: Souhlasí: Ondřej

Více

článek IV Práva a povinnosti členů

článek IV Práva a povinnosti členů Stanovy občanského sdružení s názvem Aktovka 1. Občanské sdružení má název Aktovka Článek I Název a sídlo 2. Občanské sdružení s názvem Aktovka (dále jen sdružení ) sídlí na adrese Žimrovice 25, Hradec

Více

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky

PRAVIDLA. pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků. Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství České republiky Č.j.:29708/03-1000 PRAVIDLA pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků Část A Obecné podmínky Ministerstvo zemědělství (dále jen MZe )

Více

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků

HRÁČSKÁ SMLOUVA. II. Práva a povinnosti účastníků HRÁČSKÁ SMLOUVA uzavřená dle 8,26 a 51 občanského zákoníku a ustanovení souvisejících dnešního dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Český svaz ledního hokeje se sídlem Prvního pluku

Více

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK

ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK ČESKÝ POHÁR ŽEN 2015/2016 XXI. ROČNÍK 1. Základní ustanovení 1. Základní ustanovení Česká basketbalová federace vyhlašuje pro sezónu 2015/2016 Český pohár (dále jen ČP) žen. Adresa pro písemný styk základní

Více

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU)

Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem v některém z členských států EU, EHP a Švýcarska (Zahraniční právnická osoba se sídlem v EU) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy

Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR. Článek 1 Předmět úpravy Prováděcí směrnice k ustanovení Článku 3, odst. 3) Stanov FAČR Článek 1 Předmět úpravy Stanovy FAČR ve článku 3, odst. 3 stanovují okruh osob, jejichž působení ve FAČR a v ní organizovaných soutěžích je

Více