Informační systém ČZS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém ČZS"

Transkript

1 Informační systém ČZS modul pro územní sdružení Vážení přátelé, předkládáme Vám modul programu Informační systém pro evidenci ČZS, který je vybaven mnoha funkcemi, vhodnými pro vaší práci. Vy dostáváte modul pro Územní sdružení, ten navazuje na program pro ZO a na váš program navazuje modul pro ústředí. Smyslem celého systému je pořízení dat - členské základny a dalších údajů u samotných ZO, ty je předají v podobě databází vám na ÚS a vy je po sloučení předáte na ústředí. (Proto u svého modulu nehledejte možnost vkládání členů ZO - k tomu slouží modul pro ZO.) Program je distribuován buď na CD, pak proběhne instalace z dodaného CD, nebo jako soubor *.ZIP stažený z webových stránek ČZS. U staženého souboru si jej rozbalte na svůj PC a spusťte soubor setup.exe v adresáři US_CZS (tento adresář je uložen již ve staženém ZIP souboru). Po úspěšné instalaci najdete program při standardním nastavení v složce Start Informační systém ČZS podsložka IS ČZS Územní sdružení. Při prvním spuštění programu vás uvítá obrazovka s nutností vložit své čísloho ÚS (trojmístné) vložte na číselné klávesnici první trojčíslí svého Územního sdružení - (např pro ÚS Beroun) Další údaje doplníte později v položce servis - Územní sdružení. Tímto krokem máte program nainstalovaný a prvně spuštěný, ale zcela prázdný. Smysl programu není pro vás evidovat jednotlivé členy ČZS, ale jednotlivé ZO a jejich funkcionáře se kterými přicházíte do styku. Zde můžete vkládat i další potřebné údaje - platby,

2 vyznamenání, specializaci či odbornost jíž svazu přispívají, různé poznámky - každého zařazeného funkcionáře můžete označit jako příjemce jen určité komunikace - pošty, můžete tisknout pozvánky na schůze, evidovat vyznamenáni, vydané a zaplacené známky, a mnohé další, ale to vše až dále. Vzájemná kompatibilita modulů programu. Proto, aby bylo možné data využívat i jinde - tedy od ZO přes ÚS až na ústředí - je nutné, aby byl předseda ZO vždy identifikován jako předseda, a jednatel jako jednatel atd, proto je program vybaven číselnou identifikací téměř pro všechno co je v něm ukládáno. (obsahuje tzv. číselníky, které jsou u některých globálních funkcí předefinované, ostatní funkce, které jsou výhradně vaší specialitou si do číselníku můžete přidávat - jen nelze přepsat ani smazat číslo v již dodaném číselníku - to znamená, že si pro své funkce, vyznamenání či další musíte vybrat neobsazené číslo od věřím, že jich je volných dost - viz tabulky funkcí, vyznamenání a dalších. Doporučení Program je vybaven poměrně dobrým manuálem, přesto doporučuji program nejprve nainstalovat tzv. nanečisto - odzkoušet si ho a teprve po několika pokusech uvidíte sami, zda už víte, jak ho ovládat. pak pouze vymažte adresář C:\CZS\CZSUR\ a program znovu nainstalujte a začněte vkládat první korektní údaje. Pokud máte obavy, že některými novými nesprávnými postupy data vyplníte chybně a svou pokusnou činností přijdete i o stávající data pořiďte si zálohu - program je tím přímo vybaven. Při chybě je možné snadno obnovit původní správná data - postup je dobře popsán v manuálu. Po vložení dat doporučují údaje uložit, než přejdete na doplňování dalších podnabídek (např. Zápis vedení, nebo vyznamenání) můžete o poslední zapsaná data přijít automatickým kliknutím na tlačítko Zpět data se ukládají jen tlačítkem Uložit. Program je vybaven nápovědou dostupnou v každé situaci klávesou F1. Pokud vzniknou jakékoli problémy volejte na , nebo na ústředí ČZS Ing. Miloš Kožešník. Nejprve se s ohledem na předpokládané aktualizace podívejte na svou verzi programu položka vpravo O programu abychom věděli, zda vámi objevený problém již náhodou nebyl objeven a opraven formou aktualizace. Aktuální verze najdete na neveřejné webové stránce Svazu - zde budou ke stažení nejnovější verze programu (většinou s opravou chyb či doplněním). Důležitý je datum aktualizace. Pokud najdete chybu doporučuji sejmout obrazovku s chybou a zaslat em. Sejmutí obrazovky: sejmete tlačítkem PrintScreen (tím se uloží celá aktuální obrazovka jako obraz do vyrovnávací paměti počítače) pak spustíte prohlížeč či editor obrázků stačí i pomůcka v samotných Windows: malování (standardně najdete Strat všechny programy příslušenství malování). Nyní uložte obrázek jako JPG pod názvem např. chyba- 001.JPG. Tento obrázek pak přiložte ke své ové zprávě a zašlete na můj

3 Než začnete program používat Při prvním spuštění je potřeba nejprve v programu nastavit vstupní údaje o vaší organizaci ÚS. Bez těchto údajů nefungují korektně některé vnitřní vazby a proto byste později marně hledali chybu, která je následkem nenastavení programu. Nejprve zadejte své adresní údaje volba vpravo nahoře územní sdružení. Nezapomeňte doplnit i svou doručovací adresu ta bude předávána na ústředí při exportu dat. Dále je nezbytné nastavit v konfiguraci (vpravo dole) jména funkcionářů a údaje pro konání zasedání a schůzí (pokud nemáte stálé místo na schůzování můžete tento údaj před založením nové pozvánky vždy upravit) a hlavně nezapomeňte nastavit počáteční čísla pozvánek na 1 pro obě položky jinak nepůjdou číslovat pozvánky a vkládat nové pozvánky na schůze ani pak následně ani zápisy ze schůzí.

4 První kroky s programem Po spuštění programu vidíte, že hlavní obrazovka je rozdělena do 4 sloupců podle činnosti. Hlavní těžiště práce bude při zadávání v prvním sloupci (zleva) Data. Zde si do programu postupně zadejte všechny své základní organizace včetně jejich funkcionářů. K tomu slouží menu Data Organizace. Otevře se vám prázdný přehled organizací a tlačítkem Nová ZO začnete vkládat. Nejprve musíte zadat typ organizace (Univerzální ) a její číslo a název tyto údaje je nutné zadat správně nedají se již změnit. Dále zadejte adresu nebo alespoň určení místa pokud nemají adresu. Doplňte další spojové údaje (kromě čísla a názvu lze cokoli změnit či doplnit) Chybně vyplněná organizace lze celá smazat a v tomto stavu dejte uložit. Na příkladu vidíte kompletně vyplněnou ZO v Praze Záběhlicích (dále uváděné osobní údaje byly pozměněny a jsou fiktivní) Ze záznamu vidíte, že jde o osadu, mající adresu, e- mail telefon. Jsou u ní zapsáni dva funkcionáři PZO = předseda MZO = místopředseda. Jsou uvedeny i telefonní čísla na ZO číslo účtu a udělená ocenění pro ZO. ZO má prodejnu a moštárnu. Pro pořízení adres jednotlivých funkcionářů ZO vedení ZO použijte tlačítko Zápis vedení. Otevře se vám dialogové okno, kde nejdříve zadáte pořadové číslo člena 0001 (číslování xxx yyy zzzz x = číslo ÚS, y = číslo ZO, z = číslo člena) a pak již doplníte další údaje fiktivní údaje jsou na následujícím obrázku.

5 Na vložených údajích vidíte že pan Patera má přiděleno číslo (nevhodně) POZOR toto je sice možné, ale není to vhodné přidělujte čísla od 0001 (002 je číslo jeho ZO) je členem od roku 59, má vyplněné telefony je předseda ZO a člen ÚR a člen zelinářské komise má zemědělské vzdělání a rád přednáší o zelenině, dostal v r vyznamenání. Pokud si kliknete na vyznamenání, můžete přidat další udělená vyznamenání. Dalším důležitým údajem pro ZO je doručovací adresa, která nemusí být shodná s adresami členů vedení najdete hned vedle Zápisu vedení - Doručovací adresy. Na fiktivním zadání vidíte adresu k doručování včetně toho co má dostávat. Jednotlivé položky pošty se zadávají pomocí výběrového menu položek může být i více a k jejich zapsání dojde tlačítkem tužky výsledek vidíte na obrázku POS = běžná pošta + VES = Věstník. Pokud má být na uvedenou adresu zasílána všechna pošta stačí zatrhnout Vše. Tlačítkem s křížkem vymažete zadané typy zásilek. K jedné ZO můžete vytvořit více doručovacích adres, pro různé druhy tiskovin zvlášť Rukověť, zvlášť Věstník, zvlášť účetní záležitosti aj.

6 Nyní vše uložte a vraťte se do základního seznamu organizací. Zde vidíte všechny vámi zadané ZO pokud se chcete podívat a opravit některý záznam stačí poklepat tlačítkem myši na čísle před ZO a opět se dostanete k editaci Ukládání Pokud si nejste svou prací zpočátku jistí doporučuji po vložení nových údajů formulář raději zavřít tlačítkem Ulož. Ukládání doporučuji jen z počátku, než si osvojíte chování programu. Pokud by se vám podařilo dostat program do situace, kdy nemá řešení, může činnost ukončit bez uložení pokud se tak stane, chybu popište a sdělte nám ji k odstranění. Dále si můžete u každé ZO vpravo dole do editačního okénka zapsat poznámku k celé ZO např. o probíhajícím stavu vydání pozemků od PF ČR či jiné. A vedle pomocí zašrtávátek vyznačit zda mají moštárnu, palírnu či další. Pokud ZO má např. moštárnu (předpokládá se, že každá ZO má maximálně jednu moštárnu, jednu povidlárnu atd.) pak se vedle zaškrtnuté provozovny zvýrazní tlačítko s křížkem poklepáním na něj se dostanete do editačních údajů o prodejně, moštárně palírně atd. Zde si doplňte kontaktní údaje a další Pod tlačítkem Ocenění je možné vložit ocenění udělená samotné ZO a pod ním uvedený Výkaz obsahuje údaje které ZO každý rok hlásí ve výkazech Přehled o činnosti za rok... program provede jejich sumarizaci za celé územní sdružení.

7 Pokud předáváte své ZO členské známky můžete jejich převzetí a zaplacení zanést do programu tlačítkem Platby. Tyto údaje se vám automaticky přenesou do výkazu. Tlačítkem Historie se dostanete na záznamy o předchozích platbách a počtech členů. Další tlačítko Výkaz vám ukáže položky které se hlásí formulářem ke konci roku. Při zadávání nezapomeňte vyplnit daný rok ke kterému je výkaz sestaven, aby se vám zahrnoval do správného souhrnného výkazu pro ústředí.

8 Tlačítko Karta vám umožňuje vytisknout tzv. Kartu ZO tj. Název, doručovací adresu a vedení Na záznamu u každé ZO najdete vedle ové adresy malé tlačítko, které vám přímo zavolá Outlook s novou zprávou pro ZO urychlí vám to ovou komunikaci. Pokud ve volbě typu organizace vyberete specializovaná, pak můžete ještě zvolit o jakou specializaci jde. Svou specializovanou organizaci můžete sami přidat do seznamu viz: Tabulky - organizace. Nyní máte pořízené data pro komunikaci se svými ZO. Pořízená data můžete prohlížet dalšími tlačítky ve sloupci. Tlačítkem Členové se dostanete na kompletní seznam členů ZO prvotně řazen podle čísel ZO pokliknutím na horní panel nad sloupcem se jmény se seřadí podle příjmení (bez ohledu na titul a jméno). Na jednotlivé údaje o členu se dostanete poklepáním na číslo před členem. Zde jde i přímo vytisknout adresu na obálku (vhodné pro individuální korespondenci) Položkou územní sdružení se dostanete jen na členy jimž bylo přidáno nějaké členství či funkce v ús, podobně volba Instruktoři nebo funkce zpřístupní jen zvolenou skupinu členů. Pod tlačítkem Odborné komise najdete členy komisí, pokud byly zadány u jednotlivých funkcionářů.

9 Dále si můžete zobrazit udělená vyznamenání. Buď tlačítkem vlevo Vyznam uvidíte všechny členy a ty co mají vyznamenání budou barevně navíc je u nich uvedeno co a kdy dostali. Nebo přes pravou volbu členů - pak uvidíte jen vyznamenané. Stejně se program chová u organizací levá volba Čestná zobrazí všechny ZO a barevně ty s vyznamenáním. Pravá volba uznání jen ty co dostali uznání (musí být zadáno na kartě ZO viz výše). Podobně můžete prohlížet všechny doručovací adresy, včetně tisku adresy na obálku. Nebo rozdělené podle druhu doručované pošty vždy je umožněn přímý tisk adresy.

10 Nakonec najdete výkazy ZO, ale ty zatím budou prázdné. Do nich se nejprve přenášejí data od ZO (nebo se zadají ručně) a pak se objeví i jejich sumarizace tlačítkem. Na obrázku vidíte, že organizace Hostivař u Botiče má uložený výkaz. Ten se pak objeví i v sumarizaci. Do výkazu se nejprve přenesou platby příspěvků tj. Počet platících členů pak se doplní ostatní údaje na kartě ZO.

11 Platby příspěvků můžete během roku upravovat tak jak vám budou ZO platit. Pro editaci opět otevřete Platby příspěvků, vyberte příslušný rok a klepněte na některou z položek např Počet členů zobrazí se minulé údaje a je možné je opravit. Historie plateb se pak ukáže další volbou Historie Další údaje zaneste přímo do výkazu ZO pro příslušný rok a pak se vám ukáže jejich sumarizace v celkovém výkazu. Pozor výkaz ZO se bude do celkového výkazu zahrnovat až po úplném vyplnění a uzamknutí (ikonkou klíče vpravo dole). Pak bude v souhrnu označen barevně. A jejich sumarizace: - před zobrazením zvolte příslušný rok! Položka vyřazené bude zpočátku prázdná zde se objeví vyřazená ZO po jejím zániku.

12 Poslední položkou je pohled na jednotlivé provozovny. Provozovny musí mít vyplněnou alespoň adresu na kartě své ZO, jinak se v přehledu neobjeví.

13 Druhý sloupec na hlavní obrazovce programu je pojmenován Tisky. Umožňuje hromadný tisk štítků při zasílání korespondence, tisk seznamů ZO a další. Pozvánky ÚS Tato volba slouží k vyhotovení pozvánky na schůze a jednání představenstva územního sdruženi. Pozvánka je pak vytisknuta tolikrát kolik je členů ús adresa je přímo na pozvánce a je určena do obálky s okénkem. Do pozvánky je pak možné navíc připsat usnesení a vytisknout.

14 Adresář organizací, členů, ús, a další zpřístupňují tisk. Vždy se nejprve objeví výzva: Pro tisk na tiskárně zvolte Ano. Pokud zvolíte Ne máte možnost si tiskovou sestavu prohlédnout na obrazovce (a následně vytisknout malou ikonkou vpravo). Obdobně se postupuje i u ostatních voleb. Volba Štítky - umožňuje hromadný tisk štítků pro větší rozsah korespondence. Zpřístupní se vám konkrétní adresáti (Organizace, Komise...), druh tiskoviny (Věstník ) těm, kterým jste přidělili zasílání této tiskoviny. Dále vyberete rozměr štítků jsou zde dva druhy menší na obálky a dva druhy větší na balíky (všechny byly vybrány s ohledem na snadnou dostupnost v prodejní síti.). Na obrázku uvedená konfigurace umožní tisk štítků pro členy ÚS, kterým je zasílán věstník a pro tisk budou použity štítky typu 3474 (tj. 3 řady po 8 štítcích na stránku A4). Po potvrzení tisku u volby Organizace, ale ještě k samotnému tisku nedojde. Nyní se vám objeví předtisková sestava s adresami a v prvním sloupci je uveden počet tisknutých štítků (normálně 1). Toto číslo lze upravit, a tak můžete před tiskem doručovacích adres např. vyřadit ty ZO, které si shodou okolností tiskovinu již vyzvedly, nebo naopak některým počet štítků zvýšit to pokud chcete zaslat výjimečně něco objemnějšího.

15 Třetí sloupec na hlavní obrazovce programu Tabulky slouží k doplnění a správě vlastních číselných kódů. Zde si můžete prohlédnout centrální číselník uvidíte zde všechny předdefinované funkce, vyznamenání, odborné komise, schopnosti členů, a můžete si zde přidat vlastní ze zadaných funkcí, vyznamenání či dalších je možné pak vybírat při zadávání ZO a jejích členů vedení. Pomocí těchto parametrů si program uzpůsobíte podle vlastních potřeb Pozor předefinované položky již nelze smazat ani upravit, upravovat můžete jen ty, které sami přidáte. Poslední sloupec na hlavní obrazovce programu je uveden jako Servis. Zde zadejte samotné územní sdružení, vedení, sídlo a další. Tyto údaje se používají u zápisu pozvánek na schůze jinak budou na pozvánkách některé údaje nevyplněné! Důležitá položka je import a export dat. Data pořízená od ZO ta v programu pro ZO vyexportují jako soubor x.arj. Tento soubor vám přijde jako příloha u nebo na disketě apod. Soubor překopírujete do adresáře C:/CZS/CZSUR/INBOX. Pak ve spuštěném programu zadáte import dat. Program najde ARJ soubor a načte členy ZO do databáze. Pro odeslání dat od ZO patřící vašemu ÚS dále na ústředí použijete naopak export dat necháte zaškrtnutou schránku a v adresáři C:/CZS/CZSUR/OUTBOX najdete vytvořený soubor urxxx.arj soubor má předponu že se jedná o data ús (dříve úr) a její číslo tříciferné. Protože je program zatím ve zkušebním provozu, budeme vás o přesném postupu importu a exportu dat informovat až po odzkoušení pořízení dat u ZO ČZS. Archivace dat Nezbytná operace pro případ selhání PC. Doporučujeme data archivovat a ukládat mimo PC nejlépe odnést domů. K tomu slouží archivace, zde zvolte záloha a otevře se vám dialog (viz na obrázku vpravo), který vám umožní vybrat místo kam bude záloha uložena jde vždy o komprimovaný soubor formátu ARJ. Archivaci spustíte poklepáním na příslušnou složku ať na pevný disk nebo na přenosné záznamové médium a potvrdíte tlačítkem Vybrat. Obnova dat probíhá podobně vyberete odkud se mají načíst zazálohované údaje.

16 Závěr Berte prosím tento program více jako zkušební betaverzi než ostrou, která právě díky vám a vašemu testování může splnit požadavky celého svazu. Pokud dojde k nějakému problému, prosím, popište jej podrobně, případně sejměte obrazovku - stačí tlačítkem PrintScreen pak vložit (Ctrl V) do textového editoru, aby bylo zřejmé o co jde. Program bude průběžně programátorem doplňován o vaše požadavky. Podle mých zkušeností již program netrpí problémy stability a funkčnosti, takže narazíte spíše na problémy nekompatibility - odlišného přístupu evidence členů, než se kterým jsme počítali. V každém případě pamatujte na to, že program bude tím levnější, čím více ZO a ÚS s ním bude pracovat neboť již byl z podstatné části jako multilicence zaplacen a je vlastnictvím Svazu. S pozdravem za ústředí ČZS Ing. Miloš Kožešník

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář

Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Kalendář Českého zahrádkářského svazu a časopisu Zahrádkář Vážení uživatelé, program Kalendář ČZS je poskytován Českým zahrádkářským svazem a časopisem Zahrádkář jako propagační dárek - tedy zcela bezplatně.

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi

Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Volby do Senátu Parlamentu ČR - 2014 Pořízení dat okrskovými volebními komisemi Praha, 20. září 2014 Obsah: 1 Informace o aplikaci... 1 1.1 Obecné informace... 1 1.2 Technická specifikace... 2 2 Tisk a

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS

Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Offline formulář a jeho vyplnění EDS a SMVS Datum: 13. 09. 2010 Obsah 1 Úvod... 1 1.1 Stažení a rozbalení off-line formuláře... 1 2 Popis prostředí klienta offline formuláře... 2 2.1 Nástrojová lišta offline

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8

Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Návod na miniaplikaci meteostanice WANET pro Windows Vista/7/8 Přehledné zobrazení aktuálního počasí Vaší meteostanice na pracovní ploše v

Více

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s.

Uživatelská příručka. 2011 EXCON, a.s. Uživatelská příručka 2011 EXCON, a.s. Naše správa domu je webový informační systém, který umožňuje bytovým družstvům a společenstvím vlastníků přehledně a trvale organizovat dokumenty spojené s jejich

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD

Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Mzdové dokumenty propojení Ms Word, OOD Tato funkce umožňuje komunikaci mezi programem Premier, v němž má uživatel data a produkty Ms Word a OpenOffice. Pokud chcete využít Vaši stávající pracovní smlouvu

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Snadné podvojné účetnictví UCTO20

Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Snadné podvojné účetnictví UCTO20 Ver.: 5.xx Milan Hradecký 1 Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP

Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Metodické pokyny pro zpracování evidence za rok 2009 v programu EVI 9 - importy dat z ORP Vypracoval: Tomáš Čejchan Dne: 5. května 2010 INISOFT s. r. o. tel. +420 485 102 698 IČ: 25417657 Společnost je

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012

Google Apps. dokumenty 2. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Textový dokument... Popis prostředí... Tvorba dokumentu a jeho základní formátování... Vložení a úprava obrázku... Vložení a úprava tabulky... Vložení

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3

1. Instalace MySQL Serveru...2. 2. Konfigurace MySql Serveru...2. 3. Vytvoření struktury databáze...3 Obsah 1. Instalace MySQL Serveru...2 2. Konfigurace MySql Serveru...2 3. Vytvoření struktury databáze...3 4. Instalace Watchdog na klientských stanicích...4 5. Watchdog Viewer...6 Nastavení připojení k

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky

Přihlášky uchazečů. 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů. 2. Popis obrazovky Přihlášky uchazečů 1. Spuštění modulu Přihlášky uchazečů 2. Popis obrazovky 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Export do CSV 2.4. Hlavní seznam přihlášek uchazečů 2.5. Založení nové přihlášky

Více

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu

BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD. 1. Obsah. 2. Aktivace účtu BALÍKONOŠ.CZ NÁVOD 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Aktivace účtu... 1 3. První přihlášení... 2 4. Práce se zásilkami... 2 4.1. Vkládání zásilek... 2 4.2. Editace zásilek... 3 4.3. Uzavírání dávek... 4 4.4. Tisk

Více

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU

E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU E-PŘIHLÁŠKA KE STUDIU Ing. Lucie Hinnerová 2010 OBSAH POSTUP PŘIHLÁŠENÍ UCHAZEČE S RODNÝM ČÍSLEM NEBO PSEUDORODNÝM KÓDEM (VŠICHNI UCHAZEČI Z ČR)... 2 ÚVODNÍ STRANA... 2 OSOBNÍ INFORMACE... 3 TRVALÉ BYDLIŠTĚ...

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem.

Pošta a kancelář. Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. Pošta a kancelář Děkujeme za Váš zájem o tento program. Věříme, že v tomto dokumentu naleznete vše důležité pro práci s programem. I když panuje doba elektronické komunikace, stále je nutné většinu formulářů

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Návod na používání systému pro monitoring FVE

Návod na používání systému pro monitoring FVE Návod na používání systému pro monitoring FVE 0 Obsah: 1. představení monitoringu FVE... strana 2 2. prohlížení dat získaných z měniče... strana 5 3. přihlášení do systému... strana 13 4. nastavení systému...

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Změny ve verzi 1.216

Změny ve verzi 1.216 Změny ve verzi 1.216 Obsah Obecné Účetnictví zjištění adresy obchodního partnera z databáze ARES přímo z internetu (on-line)na základě IČ nebo částečného názvu firmy Stahování denních kurzů ze serveru

Více

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera

Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera Generování žádosti o certifikát Uživatelská příručka pro prohlížeč Opera První certifikační autorita, a.s. Verze 8.15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Požadavky na software... 3 3. Instalace kořenového certifikátu

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012

Google Apps. dokumenty 3. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Prezentace... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Menu a panely nástrojů... Vytvoření prvního snímku... Nový snímek... 7 Úprava objektu...

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více