Informační systém ČZS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém ČZS"

Transkript

1 Informační systém ČZS modul pro územní sdružení Vážení přátelé, předkládáme Vám modul programu Informační systém pro evidenci ČZS, který je vybaven mnoha funkcemi, vhodnými pro vaší práci. Vy dostáváte modul pro Územní sdružení, ten navazuje na program pro ZO a na váš program navazuje modul pro ústředí. Smyslem celého systému je pořízení dat - členské základny a dalších údajů u samotných ZO, ty je předají v podobě databází vám na ÚS a vy je po sloučení předáte na ústředí. (Proto u svého modulu nehledejte možnost vkládání členů ZO - k tomu slouží modul pro ZO.) Program je distribuován buď na CD, pak proběhne instalace z dodaného CD, nebo jako soubor *.ZIP stažený z webových stránek ČZS. U staženého souboru si jej rozbalte na svůj PC a spusťte soubor setup.exe v adresáři US_CZS (tento adresář je uložen již ve staženém ZIP souboru). Po úspěšné instalaci najdete program při standardním nastavení v složce Start Informační systém ČZS podsložka IS ČZS Územní sdružení. Při prvním spuštění programu vás uvítá obrazovka s nutností vložit své čísloho ÚS (trojmístné) vložte na číselné klávesnici první trojčíslí svého Územního sdružení - (např pro ÚS Beroun) Další údaje doplníte později v položce servis - Územní sdružení. Tímto krokem máte program nainstalovaný a prvně spuštěný, ale zcela prázdný. Smysl programu není pro vás evidovat jednotlivé členy ČZS, ale jednotlivé ZO a jejich funkcionáře se kterými přicházíte do styku. Zde můžete vkládat i další potřebné údaje - platby,

2 vyznamenání, specializaci či odbornost jíž svazu přispívají, různé poznámky - každého zařazeného funkcionáře můžete označit jako příjemce jen určité komunikace - pošty, můžete tisknout pozvánky na schůze, evidovat vyznamenáni, vydané a zaplacené známky, a mnohé další, ale to vše až dále. Vzájemná kompatibilita modulů programu. Proto, aby bylo možné data využívat i jinde - tedy od ZO přes ÚS až na ústředí - je nutné, aby byl předseda ZO vždy identifikován jako předseda, a jednatel jako jednatel atd, proto je program vybaven číselnou identifikací téměř pro všechno co je v něm ukládáno. (obsahuje tzv. číselníky, které jsou u některých globálních funkcí předefinované, ostatní funkce, které jsou výhradně vaší specialitou si do číselníku můžete přidávat - jen nelze přepsat ani smazat číslo v již dodaném číselníku - to znamená, že si pro své funkce, vyznamenání či další musíte vybrat neobsazené číslo od věřím, že jich je volných dost - viz tabulky funkcí, vyznamenání a dalších. Doporučení Program je vybaven poměrně dobrým manuálem, přesto doporučuji program nejprve nainstalovat tzv. nanečisto - odzkoušet si ho a teprve po několika pokusech uvidíte sami, zda už víte, jak ho ovládat. pak pouze vymažte adresář C:\CZS\CZSUR\ a program znovu nainstalujte a začněte vkládat první korektní údaje. Pokud máte obavy, že některými novými nesprávnými postupy data vyplníte chybně a svou pokusnou činností přijdete i o stávající data pořiďte si zálohu - program je tím přímo vybaven. Při chybě je možné snadno obnovit původní správná data - postup je dobře popsán v manuálu. Po vložení dat doporučují údaje uložit, než přejdete na doplňování dalších podnabídek (např. Zápis vedení, nebo vyznamenání) můžete o poslední zapsaná data přijít automatickým kliknutím na tlačítko Zpět data se ukládají jen tlačítkem Uložit. Program je vybaven nápovědou dostupnou v každé situaci klávesou F1. Pokud vzniknou jakékoli problémy volejte na , nebo na ústředí ČZS Ing. Miloš Kožešník. Nejprve se s ohledem na předpokládané aktualizace podívejte na svou verzi programu položka vpravo O programu abychom věděli, zda vámi objevený problém již náhodou nebyl objeven a opraven formou aktualizace. Aktuální verze najdete na neveřejné webové stránce Svazu - zde budou ke stažení nejnovější verze programu (většinou s opravou chyb či doplněním). Důležitý je datum aktualizace. Pokud najdete chybu doporučuji sejmout obrazovku s chybou a zaslat em. Sejmutí obrazovky: sejmete tlačítkem PrintScreen (tím se uloží celá aktuální obrazovka jako obraz do vyrovnávací paměti počítače) pak spustíte prohlížeč či editor obrázků stačí i pomůcka v samotných Windows: malování (standardně najdete Strat všechny programy příslušenství malování). Nyní uložte obrázek jako JPG pod názvem např. chyba- 001.JPG. Tento obrázek pak přiložte ke své ové zprávě a zašlete na můj

3 Než začnete program používat Při prvním spuštění je potřeba nejprve v programu nastavit vstupní údaje o vaší organizaci ÚS. Bez těchto údajů nefungují korektně některé vnitřní vazby a proto byste později marně hledali chybu, která je následkem nenastavení programu. Nejprve zadejte své adresní údaje volba vpravo nahoře územní sdružení. Nezapomeňte doplnit i svou doručovací adresu ta bude předávána na ústředí při exportu dat. Dále je nezbytné nastavit v konfiguraci (vpravo dole) jména funkcionářů a údaje pro konání zasedání a schůzí (pokud nemáte stálé místo na schůzování můžete tento údaj před založením nové pozvánky vždy upravit) a hlavně nezapomeňte nastavit počáteční čísla pozvánek na 1 pro obě položky jinak nepůjdou číslovat pozvánky a vkládat nové pozvánky na schůze ani pak následně ani zápisy ze schůzí.

4 První kroky s programem Po spuštění programu vidíte, že hlavní obrazovka je rozdělena do 4 sloupců podle činnosti. Hlavní těžiště práce bude při zadávání v prvním sloupci (zleva) Data. Zde si do programu postupně zadejte všechny své základní organizace včetně jejich funkcionářů. K tomu slouží menu Data Organizace. Otevře se vám prázdný přehled organizací a tlačítkem Nová ZO začnete vkládat. Nejprve musíte zadat typ organizace (Univerzální ) a její číslo a název tyto údaje je nutné zadat správně nedají se již změnit. Dále zadejte adresu nebo alespoň určení místa pokud nemají adresu. Doplňte další spojové údaje (kromě čísla a názvu lze cokoli změnit či doplnit) Chybně vyplněná organizace lze celá smazat a v tomto stavu dejte uložit. Na příkladu vidíte kompletně vyplněnou ZO v Praze Záběhlicích (dále uváděné osobní údaje byly pozměněny a jsou fiktivní) Ze záznamu vidíte, že jde o osadu, mající adresu, e- mail telefon. Jsou u ní zapsáni dva funkcionáři PZO = předseda MZO = místopředseda. Jsou uvedeny i telefonní čísla na ZO číslo účtu a udělená ocenění pro ZO. ZO má prodejnu a moštárnu. Pro pořízení adres jednotlivých funkcionářů ZO vedení ZO použijte tlačítko Zápis vedení. Otevře se vám dialogové okno, kde nejdříve zadáte pořadové číslo člena 0001 (číslování xxx yyy zzzz x = číslo ÚS, y = číslo ZO, z = číslo člena) a pak již doplníte další údaje fiktivní údaje jsou na následujícím obrázku.

5 Na vložených údajích vidíte že pan Patera má přiděleno číslo (nevhodně) POZOR toto je sice možné, ale není to vhodné přidělujte čísla od 0001 (002 je číslo jeho ZO) je členem od roku 59, má vyplněné telefony je předseda ZO a člen ÚR a člen zelinářské komise má zemědělské vzdělání a rád přednáší o zelenině, dostal v r vyznamenání. Pokud si kliknete na vyznamenání, můžete přidat další udělená vyznamenání. Dalším důležitým údajem pro ZO je doručovací adresa, která nemusí být shodná s adresami členů vedení najdete hned vedle Zápisu vedení - Doručovací adresy. Na fiktivním zadání vidíte adresu k doručování včetně toho co má dostávat. Jednotlivé položky pošty se zadávají pomocí výběrového menu položek může být i více a k jejich zapsání dojde tlačítkem tužky výsledek vidíte na obrázku POS = běžná pošta + VES = Věstník. Pokud má být na uvedenou adresu zasílána všechna pošta stačí zatrhnout Vše. Tlačítkem s křížkem vymažete zadané typy zásilek. K jedné ZO můžete vytvořit více doručovacích adres, pro různé druhy tiskovin zvlášť Rukověť, zvlášť Věstník, zvlášť účetní záležitosti aj.

6 Nyní vše uložte a vraťte se do základního seznamu organizací. Zde vidíte všechny vámi zadané ZO pokud se chcete podívat a opravit některý záznam stačí poklepat tlačítkem myši na čísle před ZO a opět se dostanete k editaci Ukládání Pokud si nejste svou prací zpočátku jistí doporučuji po vložení nových údajů formulář raději zavřít tlačítkem Ulož. Ukládání doporučuji jen z počátku, než si osvojíte chování programu. Pokud by se vám podařilo dostat program do situace, kdy nemá řešení, může činnost ukončit bez uložení pokud se tak stane, chybu popište a sdělte nám ji k odstranění. Dále si můžete u každé ZO vpravo dole do editačního okénka zapsat poznámku k celé ZO např. o probíhajícím stavu vydání pozemků od PF ČR či jiné. A vedle pomocí zašrtávátek vyznačit zda mají moštárnu, palírnu či další. Pokud ZO má např. moštárnu (předpokládá se, že každá ZO má maximálně jednu moštárnu, jednu povidlárnu atd.) pak se vedle zaškrtnuté provozovny zvýrazní tlačítko s křížkem poklepáním na něj se dostanete do editačních údajů o prodejně, moštárně palírně atd. Zde si doplňte kontaktní údaje a další Pod tlačítkem Ocenění je možné vložit ocenění udělená samotné ZO a pod ním uvedený Výkaz obsahuje údaje které ZO každý rok hlásí ve výkazech Přehled o činnosti za rok... program provede jejich sumarizaci za celé územní sdružení.

7 Pokud předáváte své ZO členské známky můžete jejich převzetí a zaplacení zanést do programu tlačítkem Platby. Tyto údaje se vám automaticky přenesou do výkazu. Tlačítkem Historie se dostanete na záznamy o předchozích platbách a počtech členů. Další tlačítko Výkaz vám ukáže položky které se hlásí formulářem ke konci roku. Při zadávání nezapomeňte vyplnit daný rok ke kterému je výkaz sestaven, aby se vám zahrnoval do správného souhrnného výkazu pro ústředí.

8 Tlačítko Karta vám umožňuje vytisknout tzv. Kartu ZO tj. Název, doručovací adresu a vedení Na záznamu u každé ZO najdete vedle ové adresy malé tlačítko, které vám přímo zavolá Outlook s novou zprávou pro ZO urychlí vám to ovou komunikaci. Pokud ve volbě typu organizace vyberete specializovaná, pak můžete ještě zvolit o jakou specializaci jde. Svou specializovanou organizaci můžete sami přidat do seznamu viz: Tabulky - organizace. Nyní máte pořízené data pro komunikaci se svými ZO. Pořízená data můžete prohlížet dalšími tlačítky ve sloupci. Tlačítkem Členové se dostanete na kompletní seznam členů ZO prvotně řazen podle čísel ZO pokliknutím na horní panel nad sloupcem se jmény se seřadí podle příjmení (bez ohledu na titul a jméno). Na jednotlivé údaje o členu se dostanete poklepáním na číslo před členem. Zde jde i přímo vytisknout adresu na obálku (vhodné pro individuální korespondenci) Položkou územní sdružení se dostanete jen na členy jimž bylo přidáno nějaké členství či funkce v ús, podobně volba Instruktoři nebo funkce zpřístupní jen zvolenou skupinu členů. Pod tlačítkem Odborné komise najdete členy komisí, pokud byly zadány u jednotlivých funkcionářů.

9 Dále si můžete zobrazit udělená vyznamenání. Buď tlačítkem vlevo Vyznam uvidíte všechny členy a ty co mají vyznamenání budou barevně navíc je u nich uvedeno co a kdy dostali. Nebo přes pravou volbu členů - pak uvidíte jen vyznamenané. Stejně se program chová u organizací levá volba Čestná zobrazí všechny ZO a barevně ty s vyznamenáním. Pravá volba uznání jen ty co dostali uznání (musí být zadáno na kartě ZO viz výše). Podobně můžete prohlížet všechny doručovací adresy, včetně tisku adresy na obálku. Nebo rozdělené podle druhu doručované pošty vždy je umožněn přímý tisk adresy.

10 Nakonec najdete výkazy ZO, ale ty zatím budou prázdné. Do nich se nejprve přenášejí data od ZO (nebo se zadají ručně) a pak se objeví i jejich sumarizace tlačítkem. Na obrázku vidíte, že organizace Hostivař u Botiče má uložený výkaz. Ten se pak objeví i v sumarizaci. Do výkazu se nejprve přenesou platby příspěvků tj. Počet platících členů pak se doplní ostatní údaje na kartě ZO.

11 Platby příspěvků můžete během roku upravovat tak jak vám budou ZO platit. Pro editaci opět otevřete Platby příspěvků, vyberte příslušný rok a klepněte na některou z položek např Počet členů zobrazí se minulé údaje a je možné je opravit. Historie plateb se pak ukáže další volbou Historie Další údaje zaneste přímo do výkazu ZO pro příslušný rok a pak se vám ukáže jejich sumarizace v celkovém výkazu. Pozor výkaz ZO se bude do celkového výkazu zahrnovat až po úplném vyplnění a uzamknutí (ikonkou klíče vpravo dole). Pak bude v souhrnu označen barevně. A jejich sumarizace: - před zobrazením zvolte příslušný rok! Položka vyřazené bude zpočátku prázdná zde se objeví vyřazená ZO po jejím zániku.

12 Poslední položkou je pohled na jednotlivé provozovny. Provozovny musí mít vyplněnou alespoň adresu na kartě své ZO, jinak se v přehledu neobjeví.

13 Druhý sloupec na hlavní obrazovce programu je pojmenován Tisky. Umožňuje hromadný tisk štítků při zasílání korespondence, tisk seznamů ZO a další. Pozvánky ÚS Tato volba slouží k vyhotovení pozvánky na schůze a jednání představenstva územního sdruženi. Pozvánka je pak vytisknuta tolikrát kolik je členů ús adresa je přímo na pozvánce a je určena do obálky s okénkem. Do pozvánky je pak možné navíc připsat usnesení a vytisknout.

14 Adresář organizací, členů, ús, a další zpřístupňují tisk. Vždy se nejprve objeví výzva: Pro tisk na tiskárně zvolte Ano. Pokud zvolíte Ne máte možnost si tiskovou sestavu prohlédnout na obrazovce (a následně vytisknout malou ikonkou vpravo). Obdobně se postupuje i u ostatních voleb. Volba Štítky - umožňuje hromadný tisk štítků pro větší rozsah korespondence. Zpřístupní se vám konkrétní adresáti (Organizace, Komise...), druh tiskoviny (Věstník ) těm, kterým jste přidělili zasílání této tiskoviny. Dále vyberete rozměr štítků jsou zde dva druhy menší na obálky a dva druhy větší na balíky (všechny byly vybrány s ohledem na snadnou dostupnost v prodejní síti.). Na obrázku uvedená konfigurace umožní tisk štítků pro členy ÚS, kterým je zasílán věstník a pro tisk budou použity štítky typu 3474 (tj. 3 řady po 8 štítcích na stránku A4). Po potvrzení tisku u volby Organizace, ale ještě k samotnému tisku nedojde. Nyní se vám objeví předtisková sestava s adresami a v prvním sloupci je uveden počet tisknutých štítků (normálně 1). Toto číslo lze upravit, a tak můžete před tiskem doručovacích adres např. vyřadit ty ZO, které si shodou okolností tiskovinu již vyzvedly, nebo naopak některým počet štítků zvýšit to pokud chcete zaslat výjimečně něco objemnějšího.

15 Třetí sloupec na hlavní obrazovce programu Tabulky slouží k doplnění a správě vlastních číselných kódů. Zde si můžete prohlédnout centrální číselník uvidíte zde všechny předdefinované funkce, vyznamenání, odborné komise, schopnosti členů, a můžete si zde přidat vlastní ze zadaných funkcí, vyznamenání či dalších je možné pak vybírat při zadávání ZO a jejích členů vedení. Pomocí těchto parametrů si program uzpůsobíte podle vlastních potřeb Pozor předefinované položky již nelze smazat ani upravit, upravovat můžete jen ty, které sami přidáte. Poslední sloupec na hlavní obrazovce programu je uveden jako Servis. Zde zadejte samotné územní sdružení, vedení, sídlo a další. Tyto údaje se používají u zápisu pozvánek na schůze jinak budou na pozvánkách některé údaje nevyplněné! Důležitá položka je import a export dat. Data pořízená od ZO ta v programu pro ZO vyexportují jako soubor x.arj. Tento soubor vám přijde jako příloha u nebo na disketě apod. Soubor překopírujete do adresáře C:/CZS/CZSUR/INBOX. Pak ve spuštěném programu zadáte import dat. Program najde ARJ soubor a načte členy ZO do databáze. Pro odeslání dat od ZO patřící vašemu ÚS dále na ústředí použijete naopak export dat necháte zaškrtnutou schránku a v adresáři C:/CZS/CZSUR/OUTBOX najdete vytvořený soubor urxxx.arj soubor má předponu že se jedná o data ús (dříve úr) a její číslo tříciferné. Protože je program zatím ve zkušebním provozu, budeme vás o přesném postupu importu a exportu dat informovat až po odzkoušení pořízení dat u ZO ČZS. Archivace dat Nezbytná operace pro případ selhání PC. Doporučujeme data archivovat a ukládat mimo PC nejlépe odnést domů. K tomu slouží archivace, zde zvolte záloha a otevře se vám dialog (viz na obrázku vpravo), který vám umožní vybrat místo kam bude záloha uložena jde vždy o komprimovaný soubor formátu ARJ. Archivaci spustíte poklepáním na příslušnou složku ať na pevný disk nebo na přenosné záznamové médium a potvrdíte tlačítkem Vybrat. Obnova dat probíhá podobně vyberete odkud se mají načíst zazálohované údaje.

16 Závěr Berte prosím tento program více jako zkušební betaverzi než ostrou, která právě díky vám a vašemu testování může splnit požadavky celého svazu. Pokud dojde k nějakému problému, prosím, popište jej podrobně, případně sejměte obrazovku - stačí tlačítkem PrintScreen pak vložit (Ctrl V) do textového editoru, aby bylo zřejmé o co jde. Program bude průběžně programátorem doplňován o vaše požadavky. Podle mých zkušeností již program netrpí problémy stability a funkčnosti, takže narazíte spíše na problémy nekompatibility - odlišného přístupu evidence členů, než se kterým jsme počítali. V každém případě pamatujte na to, že program bude tím levnější, čím více ZO a ÚS s ním bude pracovat neboť již byl z podstatné části jako multilicence zaplacen a je vlastnictvím Svazu. S pozdravem za ústředí ČZS Ing. Miloš Kožešník

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih

PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih PRÁCE S APLIKACÍ Evidence městských knih Po prvním spuštění Aplikace založení databází... 2 Založení prefixu, číslování záznamů... 7 Popis navigačních tlačítek... 8 Založení nového záznamu městské knihy...

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015

Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Vyúčtování daně z příjmu ve Mzdách Profi 2015 Rozsáhlý formulář Vyúčtování daně se dosud podával klasicky na tištěném formuláři, přičemž program Mzdy Profi pro něj sestavil a vytisknul podklad pro vyplnění.

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH

Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení. a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Způsob odeslání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Souhrnného hlášení a Výpisu z evidence pro účely z přidané hodnoty podle 92a zákona o DPH Od 1.1.2014 vznikla povinnost odevzdávat daňové přiznání k DPH

Více

Etapa I první kontakt

Etapa I první kontakt Průvodce pro používání webových stránek www.doczech.pl Níže najdete základní informace, které Vám umožní začít používat naše webové stránky. I. První kontakt II. Vytvoření uživatelského účtu III. Přidání

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Hromadná korespondence Hromadnou korespondenci lze použít k vytvoření sady dokumentů, které jsou v zásadě stejné, každý dokument ovšem obsahuje jedinečné prvky. Například u dopisu oznamujícího nový produkt

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE

E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E PŘÍRUČKA UŽIVATELE E K O N O M I C K Ý S O F T W A R E Daňová hlášení PŘÍRUČKA UŽIVATELE verze 2010/2 18.02.2010 H&M DataSoft spol. s r.o. - Žarošická 30, 628 00, BRNO HotLine: +420 548 214 162-3, fax: +420 548 214 160 e-mail:

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

Google Apps. kontakty. verze 2011

Google Apps. kontakty. verze 2011 Google Apps kontakty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Popis prostředí... Přidání kontaktu mezi Moje kontakty... Výběr ze skupiny Všechny kontakty... Ruční přidání kontaktu... Import kontaktů... Úprava kontaktu...

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Objednávky přepravy Uživatelská příručka

Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávky přepravy Uživatelská příručka Objednávka zadání objednávky Přihlášení a spuštění modulu Objednávky Otevřete www prohlížeč na adrese www.eschenker.dbschenker.com Přihlaste se vašim SIMS ID a

Více

Modul IRZ návod k použití

Modul IRZ návod k použití Modul IRZ návod k použití Verze: 2 Datum: 26. 2. 2016 Tento dokument představuje stručný návod na použití modulu IRZ v programu EVI 8. Modul IRZ je určen na evidenci odpadů pro IRZ provozovny a hlášení

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa

IS Benefit7. Příručka pro žadatele. pro. podání žádosti o udělení dotace. Czech POINT kontaktní místa Příručka pro žadatele pro podání žádosti o udělení dotace IS Benefit7 Czech POINT kontaktní místa Příručka Benefit7 Czech POINT kontaktní místo 1 z 16 1) Registrace / Přihlášení Žádost o udělení dotace

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o.

Volby a Referenda. 2013 ALIS spol. s r.o. 21.10.2013 2 Obsah 1 KEOX - Volby 4 2 Postup zpracování 5 3 Číselníky a parametry 9 3.1 Číselníky-přehled... 9 3.2 Číselníky-popis... 9 3.3 Parametry... 10 4 Metodika a legislativa 12 4.1 Úvod... 12 pojmy

Více

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI

Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI Elektronická evidence tržeb v KelSQL / KelEXPRESS / KelMINI (dále jen KelSQL) Základní informace o EET získáte na etrzby.cz, tento návod Vás provede nezbytnými kroky od získání certifikátu, přes prvotní

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí

MS Word pro administrátory projektů Pokročilí MS Word pro administrátory projektů Pokročilí Konání kurzu financováno z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZVYŠOVÁNÍ IT GRAMOTNOSTI ZAMĚSTNANCŮ VYBRANÝCH FAKULT MU Registrační číslo:

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC)

Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) Postup instalace přídavného modulu pro Aktuální zůstatky (CBA) v programu MultiCash KB (MCC) 1/6 1. Instalace modulu Na internetových stránkách KB na adrese http://www.mojebanka.cz v sekci Stáhněte si

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny

14 Deník poradny. Popis modulu. Záložka Deník poradny 14 Deník poradny Uživatelský modul Deník poradny realizuje běžnou denní agendu poradenských pracovníků. V tomto modulu jsou evidovány pokládané dotazy spolu s poskytovanými odpověďmi a radami. Dotazy,

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Formulář NÚV v programu PPP4

Formulář NÚV v programu PPP4 1. Nastavení programu PPP4 Formulář NÚV v programu PPP4 V programu je nutné nastavit: 1. cestu k programu Form Filler 602 (tento program musí mít každý uživatel nainstalován na svém počítači) 2. cestu

Více

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz

Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Kabelová televize Přerov, a.s. Servisní telefon: 724008007 Internet: www.ktvprerov.cz email: internet@ktvprerov.cz Vážení uživatelé služby MediaLINE v této příručce předkládáme návod na konfiguraci počítače

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda

WinZápočet 7.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2009 Petr Janda WinZápočet 7.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 009 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4..

Více

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení

ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení ÚČTOVÁNÍ úvodní nastavení Postup: V hlavním menu zvolte Vyúčtování Všechna nastavení týkající se účtování, jsou pod tímto odkazem, účetní v podstatě nepotřebuje operovat pod jiným odkazem v menu. otevře

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Akcie Materiál pro školení

Akcie Materiál pro školení Akcie Materiál pro školení 8.11.2016 Kocourková Petra Bc. Datum tisku 12.12.2016 2 Akcie Akcie Obsah Vytvoření akcií... 4 Generování akcií... 5 Převod akcií... 7 Předávací protokol... 9 Přidání volného

Více

Modul 2. První sada úkolů:

Modul 2. První sada úkolů: Zadání První sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada1. 1. Ve složce Ulohy vytvořte čtyři nové složky (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: Zálohování dat 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím všech

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise

Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Jednoduchý uživatelský manuál k programu Cat s Paradise Program spustíte pomocí souboru CatsParadise.jar ze složky kam jste jej nainstalovali. V úvodním okně naleznete 7 tlačítek. Klepnutím na jakékoliv

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax:

Ve Smečkách 33, Praha 1 tel.: fax: Příručka pro žadatele Podrobný postup pro doplnění aktualizovaného formuláře Žádosti o podporu a příloh k výběrovým/zadávacím řízením přes Portál farmáře, 1. a 2. výzva příjmu žádostí Operačního programu

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese

Freemail Prahy 10. Do svého e-mailu se můžete přihlásit odkudkoliv na webové adrese Freemail Prahy 10 Co umožňuje Freemail Freemail funguje na podobném principu jako běžné e-maily (seznam.cz, centrum.cz apod.). Abyste se lépe ve svém e-mailu orientovali, připravili jsme pro vás jednoduchý

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest

MarkAs marketingový asistent. Návod Betatest MarkAs marketingový asistent Návod Betatest 25.5.2015 ! 2 /! 9 Obsah Návod betatest 3 Zapojení do betatestu 3 Instalace a aktivace 3 Založení nového zákazníka 4 Konfigurace MarkAs Mailer 6 Použití MarkAs

Více

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou :

Vážení uživatelé. Dostává se Vám do rukou manuál programu Audiotéka Manuál je členěn do několika oblastí, kterými jsou : Audiotéka 2002 - manuál Úvod AUDIOTÉKA Popis obecných funkcí VYTVOŘENÍ NOVÉ DATABÁZE OTEVŘENÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE UZAVŘENÍ DATABÁZE ULOŽENÍ NOVÉ DATABÁZE ODSTRANĚNÍ VYTVOŘENÉ DATABÁZE VYHLEDÁVÁNÍ V DATABÁZI

Více

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz

Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 161, 180 00 Praha 8 OR Praha, Oddíl C, vložka 47307 www.aligator.cz Reklamační systém pro zákazníky portálu www.adart.cz Obsah Reklamační systém pro zákazníky portálu

Více

LMS Moodle příručka učitele

LMS Moodle příručka učitele LMS Moodle příručka učitele Stručná příručka pro orientaci v LMS Moodle Realizováno v rámci OP VK: rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia,

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více