Informační systém ČZS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém ČZS"

Transkript

1 Informační systém ČZS modul pro územní sdružení Vážení přátelé, předkládáme Vám modul programu Informační systém pro evidenci ČZS, který je vybaven mnoha funkcemi, vhodnými pro vaší práci. Vy dostáváte modul pro Územní sdružení, ten navazuje na program pro ZO a na váš program navazuje modul pro ústředí. Smyslem celého systému je pořízení dat - členské základny a dalších údajů u samotných ZO, ty je předají v podobě databází vám na ÚS a vy je po sloučení předáte na ústředí. (Proto u svého modulu nehledejte možnost vkládání členů ZO - k tomu slouží modul pro ZO.) Program je distribuován buď na CD, pak proběhne instalace z dodaného CD, nebo jako soubor *.ZIP stažený z webových stránek ČZS. U staženého souboru si jej rozbalte na svůj PC a spusťte soubor setup.exe v adresáři US_CZS (tento adresář je uložen již ve staženém ZIP souboru). Po úspěšné instalaci najdete program při standardním nastavení v složce Start Informační systém ČZS podsložka IS ČZS Územní sdružení. Při prvním spuštění programu vás uvítá obrazovka s nutností vložit své čísloho ÚS (trojmístné) vložte na číselné klávesnici první trojčíslí svého Územního sdružení - (např pro ÚS Beroun) Další údaje doplníte později v položce servis - Územní sdružení. Tímto krokem máte program nainstalovaný a prvně spuštěný, ale zcela prázdný. Smysl programu není pro vás evidovat jednotlivé členy ČZS, ale jednotlivé ZO a jejich funkcionáře se kterými přicházíte do styku. Zde můžete vkládat i další potřebné údaje - platby,

2 vyznamenání, specializaci či odbornost jíž svazu přispívají, různé poznámky - každého zařazeného funkcionáře můžete označit jako příjemce jen určité komunikace - pošty, můžete tisknout pozvánky na schůze, evidovat vyznamenáni, vydané a zaplacené známky, a mnohé další, ale to vše až dále. Vzájemná kompatibilita modulů programu. Proto, aby bylo možné data využívat i jinde - tedy od ZO přes ÚS až na ústředí - je nutné, aby byl předseda ZO vždy identifikován jako předseda, a jednatel jako jednatel atd, proto je program vybaven číselnou identifikací téměř pro všechno co je v něm ukládáno. (obsahuje tzv. číselníky, které jsou u některých globálních funkcí předefinované, ostatní funkce, které jsou výhradně vaší specialitou si do číselníku můžete přidávat - jen nelze přepsat ani smazat číslo v již dodaném číselníku - to znamená, že si pro své funkce, vyznamenání či další musíte vybrat neobsazené číslo od věřím, že jich je volných dost - viz tabulky funkcí, vyznamenání a dalších. Doporučení Program je vybaven poměrně dobrým manuálem, přesto doporučuji program nejprve nainstalovat tzv. nanečisto - odzkoušet si ho a teprve po několika pokusech uvidíte sami, zda už víte, jak ho ovládat. pak pouze vymažte adresář C:\CZS\CZSUR\ a program znovu nainstalujte a začněte vkládat první korektní údaje. Pokud máte obavy, že některými novými nesprávnými postupy data vyplníte chybně a svou pokusnou činností přijdete i o stávající data pořiďte si zálohu - program je tím přímo vybaven. Při chybě je možné snadno obnovit původní správná data - postup je dobře popsán v manuálu. Po vložení dat doporučují údaje uložit, než přejdete na doplňování dalších podnabídek (např. Zápis vedení, nebo vyznamenání) můžete o poslední zapsaná data přijít automatickým kliknutím na tlačítko Zpět data se ukládají jen tlačítkem Uložit. Program je vybaven nápovědou dostupnou v každé situaci klávesou F1. Pokud vzniknou jakékoli problémy volejte na , nebo na ústředí ČZS Ing. Miloš Kožešník. Nejprve se s ohledem na předpokládané aktualizace podívejte na svou verzi programu položka vpravo O programu abychom věděli, zda vámi objevený problém již náhodou nebyl objeven a opraven formou aktualizace. Aktuální verze najdete na neveřejné webové stránce Svazu - zde budou ke stažení nejnovější verze programu (většinou s opravou chyb či doplněním). Důležitý je datum aktualizace. Pokud najdete chybu doporučuji sejmout obrazovku s chybou a zaslat em. Sejmutí obrazovky: sejmete tlačítkem PrintScreen (tím se uloží celá aktuální obrazovka jako obraz do vyrovnávací paměti počítače) pak spustíte prohlížeč či editor obrázků stačí i pomůcka v samotných Windows: malování (standardně najdete Strat všechny programy příslušenství malování). Nyní uložte obrázek jako JPG pod názvem např. chyba- 001.JPG. Tento obrázek pak přiložte ke své ové zprávě a zašlete na můj

3 Než začnete program používat Při prvním spuštění je potřeba nejprve v programu nastavit vstupní údaje o vaší organizaci ÚS. Bez těchto údajů nefungují korektně některé vnitřní vazby a proto byste později marně hledali chybu, která je následkem nenastavení programu. Nejprve zadejte své adresní údaje volba vpravo nahoře územní sdružení. Nezapomeňte doplnit i svou doručovací adresu ta bude předávána na ústředí při exportu dat. Dále je nezbytné nastavit v konfiguraci (vpravo dole) jména funkcionářů a údaje pro konání zasedání a schůzí (pokud nemáte stálé místo na schůzování můžete tento údaj před založením nové pozvánky vždy upravit) a hlavně nezapomeňte nastavit počáteční čísla pozvánek na 1 pro obě položky jinak nepůjdou číslovat pozvánky a vkládat nové pozvánky na schůze ani pak následně ani zápisy ze schůzí.

4 První kroky s programem Po spuštění programu vidíte, že hlavní obrazovka je rozdělena do 4 sloupců podle činnosti. Hlavní těžiště práce bude při zadávání v prvním sloupci (zleva) Data. Zde si do programu postupně zadejte všechny své základní organizace včetně jejich funkcionářů. K tomu slouží menu Data Organizace. Otevře se vám prázdný přehled organizací a tlačítkem Nová ZO začnete vkládat. Nejprve musíte zadat typ organizace (Univerzální ) a její číslo a název tyto údaje je nutné zadat správně nedají se již změnit. Dále zadejte adresu nebo alespoň určení místa pokud nemají adresu. Doplňte další spojové údaje (kromě čísla a názvu lze cokoli změnit či doplnit) Chybně vyplněná organizace lze celá smazat a v tomto stavu dejte uložit. Na příkladu vidíte kompletně vyplněnou ZO v Praze Záběhlicích (dále uváděné osobní údaje byly pozměněny a jsou fiktivní) Ze záznamu vidíte, že jde o osadu, mající adresu, e- mail telefon. Jsou u ní zapsáni dva funkcionáři PZO = předseda MZO = místopředseda. Jsou uvedeny i telefonní čísla na ZO číslo účtu a udělená ocenění pro ZO. ZO má prodejnu a moštárnu. Pro pořízení adres jednotlivých funkcionářů ZO vedení ZO použijte tlačítko Zápis vedení. Otevře se vám dialogové okno, kde nejdříve zadáte pořadové číslo člena 0001 (číslování xxx yyy zzzz x = číslo ÚS, y = číslo ZO, z = číslo člena) a pak již doplníte další údaje fiktivní údaje jsou na následujícím obrázku.

5 Na vložených údajích vidíte že pan Patera má přiděleno číslo (nevhodně) POZOR toto je sice možné, ale není to vhodné přidělujte čísla od 0001 (002 je číslo jeho ZO) je členem od roku 59, má vyplněné telefony je předseda ZO a člen ÚR a člen zelinářské komise má zemědělské vzdělání a rád přednáší o zelenině, dostal v r vyznamenání. Pokud si kliknete na vyznamenání, můžete přidat další udělená vyznamenání. Dalším důležitým údajem pro ZO je doručovací adresa, která nemusí být shodná s adresami členů vedení najdete hned vedle Zápisu vedení - Doručovací adresy. Na fiktivním zadání vidíte adresu k doručování včetně toho co má dostávat. Jednotlivé položky pošty se zadávají pomocí výběrového menu položek může být i více a k jejich zapsání dojde tlačítkem tužky výsledek vidíte na obrázku POS = běžná pošta + VES = Věstník. Pokud má být na uvedenou adresu zasílána všechna pošta stačí zatrhnout Vše. Tlačítkem s křížkem vymažete zadané typy zásilek. K jedné ZO můžete vytvořit více doručovacích adres, pro různé druhy tiskovin zvlášť Rukověť, zvlášť Věstník, zvlášť účetní záležitosti aj.

6 Nyní vše uložte a vraťte se do základního seznamu organizací. Zde vidíte všechny vámi zadané ZO pokud se chcete podívat a opravit některý záznam stačí poklepat tlačítkem myši na čísle před ZO a opět se dostanete k editaci Ukládání Pokud si nejste svou prací zpočátku jistí doporučuji po vložení nových údajů formulář raději zavřít tlačítkem Ulož. Ukládání doporučuji jen z počátku, než si osvojíte chování programu. Pokud by se vám podařilo dostat program do situace, kdy nemá řešení, může činnost ukončit bez uložení pokud se tak stane, chybu popište a sdělte nám ji k odstranění. Dále si můžete u každé ZO vpravo dole do editačního okénka zapsat poznámku k celé ZO např. o probíhajícím stavu vydání pozemků od PF ČR či jiné. A vedle pomocí zašrtávátek vyznačit zda mají moštárnu, palírnu či další. Pokud ZO má např. moštárnu (předpokládá se, že každá ZO má maximálně jednu moštárnu, jednu povidlárnu atd.) pak se vedle zaškrtnuté provozovny zvýrazní tlačítko s křížkem poklepáním na něj se dostanete do editačních údajů o prodejně, moštárně palírně atd. Zde si doplňte kontaktní údaje a další Pod tlačítkem Ocenění je možné vložit ocenění udělená samotné ZO a pod ním uvedený Výkaz obsahuje údaje které ZO každý rok hlásí ve výkazech Přehled o činnosti za rok... program provede jejich sumarizaci za celé územní sdružení.

7 Pokud předáváte své ZO členské známky můžete jejich převzetí a zaplacení zanést do programu tlačítkem Platby. Tyto údaje se vám automaticky přenesou do výkazu. Tlačítkem Historie se dostanete na záznamy o předchozích platbách a počtech členů. Další tlačítko Výkaz vám ukáže položky které se hlásí formulářem ke konci roku. Při zadávání nezapomeňte vyplnit daný rok ke kterému je výkaz sestaven, aby se vám zahrnoval do správného souhrnného výkazu pro ústředí.

8 Tlačítko Karta vám umožňuje vytisknout tzv. Kartu ZO tj. Název, doručovací adresu a vedení Na záznamu u každé ZO najdete vedle ové adresy malé tlačítko, které vám přímo zavolá Outlook s novou zprávou pro ZO urychlí vám to ovou komunikaci. Pokud ve volbě typu organizace vyberete specializovaná, pak můžete ještě zvolit o jakou specializaci jde. Svou specializovanou organizaci můžete sami přidat do seznamu viz: Tabulky - organizace. Nyní máte pořízené data pro komunikaci se svými ZO. Pořízená data můžete prohlížet dalšími tlačítky ve sloupci. Tlačítkem Členové se dostanete na kompletní seznam členů ZO prvotně řazen podle čísel ZO pokliknutím na horní panel nad sloupcem se jmény se seřadí podle příjmení (bez ohledu na titul a jméno). Na jednotlivé údaje o členu se dostanete poklepáním na číslo před členem. Zde jde i přímo vytisknout adresu na obálku (vhodné pro individuální korespondenci) Položkou územní sdružení se dostanete jen na členy jimž bylo přidáno nějaké členství či funkce v ús, podobně volba Instruktoři nebo funkce zpřístupní jen zvolenou skupinu členů. Pod tlačítkem Odborné komise najdete členy komisí, pokud byly zadány u jednotlivých funkcionářů.

9 Dále si můžete zobrazit udělená vyznamenání. Buď tlačítkem vlevo Vyznam uvidíte všechny členy a ty co mají vyznamenání budou barevně navíc je u nich uvedeno co a kdy dostali. Nebo přes pravou volbu členů - pak uvidíte jen vyznamenané. Stejně se program chová u organizací levá volba Čestná zobrazí všechny ZO a barevně ty s vyznamenáním. Pravá volba uznání jen ty co dostali uznání (musí být zadáno na kartě ZO viz výše). Podobně můžete prohlížet všechny doručovací adresy, včetně tisku adresy na obálku. Nebo rozdělené podle druhu doručované pošty vždy je umožněn přímý tisk adresy.

10 Nakonec najdete výkazy ZO, ale ty zatím budou prázdné. Do nich se nejprve přenášejí data od ZO (nebo se zadají ručně) a pak se objeví i jejich sumarizace tlačítkem. Na obrázku vidíte, že organizace Hostivař u Botiče má uložený výkaz. Ten se pak objeví i v sumarizaci. Do výkazu se nejprve přenesou platby příspěvků tj. Počet platících členů pak se doplní ostatní údaje na kartě ZO.

11 Platby příspěvků můžete během roku upravovat tak jak vám budou ZO platit. Pro editaci opět otevřete Platby příspěvků, vyberte příslušný rok a klepněte na některou z položek např Počet členů zobrazí se minulé údaje a je možné je opravit. Historie plateb se pak ukáže další volbou Historie Další údaje zaneste přímo do výkazu ZO pro příslušný rok a pak se vám ukáže jejich sumarizace v celkovém výkazu. Pozor výkaz ZO se bude do celkového výkazu zahrnovat až po úplném vyplnění a uzamknutí (ikonkou klíče vpravo dole). Pak bude v souhrnu označen barevně. A jejich sumarizace: - před zobrazením zvolte příslušný rok! Položka vyřazené bude zpočátku prázdná zde se objeví vyřazená ZO po jejím zániku.

12 Poslední položkou je pohled na jednotlivé provozovny. Provozovny musí mít vyplněnou alespoň adresu na kartě své ZO, jinak se v přehledu neobjeví.

13 Druhý sloupec na hlavní obrazovce programu je pojmenován Tisky. Umožňuje hromadný tisk štítků při zasílání korespondence, tisk seznamů ZO a další. Pozvánky ÚS Tato volba slouží k vyhotovení pozvánky na schůze a jednání představenstva územního sdruženi. Pozvánka je pak vytisknuta tolikrát kolik je členů ús adresa je přímo na pozvánce a je určena do obálky s okénkem. Do pozvánky je pak možné navíc připsat usnesení a vytisknout.

14 Adresář organizací, členů, ús, a další zpřístupňují tisk. Vždy se nejprve objeví výzva: Pro tisk na tiskárně zvolte Ano. Pokud zvolíte Ne máte možnost si tiskovou sestavu prohlédnout na obrazovce (a následně vytisknout malou ikonkou vpravo). Obdobně se postupuje i u ostatních voleb. Volba Štítky - umožňuje hromadný tisk štítků pro větší rozsah korespondence. Zpřístupní se vám konkrétní adresáti (Organizace, Komise...), druh tiskoviny (Věstník ) těm, kterým jste přidělili zasílání této tiskoviny. Dále vyberete rozměr štítků jsou zde dva druhy menší na obálky a dva druhy větší na balíky (všechny byly vybrány s ohledem na snadnou dostupnost v prodejní síti.). Na obrázku uvedená konfigurace umožní tisk štítků pro členy ÚS, kterým je zasílán věstník a pro tisk budou použity štítky typu 3474 (tj. 3 řady po 8 štítcích na stránku A4). Po potvrzení tisku u volby Organizace, ale ještě k samotnému tisku nedojde. Nyní se vám objeví předtisková sestava s adresami a v prvním sloupci je uveden počet tisknutých štítků (normálně 1). Toto číslo lze upravit, a tak můžete před tiskem doručovacích adres např. vyřadit ty ZO, které si shodou okolností tiskovinu již vyzvedly, nebo naopak některým počet štítků zvýšit to pokud chcete zaslat výjimečně něco objemnějšího.

15 Třetí sloupec na hlavní obrazovce programu Tabulky slouží k doplnění a správě vlastních číselných kódů. Zde si můžete prohlédnout centrální číselník uvidíte zde všechny předdefinované funkce, vyznamenání, odborné komise, schopnosti členů, a můžete si zde přidat vlastní ze zadaných funkcí, vyznamenání či dalších je možné pak vybírat při zadávání ZO a jejích členů vedení. Pomocí těchto parametrů si program uzpůsobíte podle vlastních potřeb Pozor předefinované položky již nelze smazat ani upravit, upravovat můžete jen ty, které sami přidáte. Poslední sloupec na hlavní obrazovce programu je uveden jako Servis. Zde zadejte samotné územní sdružení, vedení, sídlo a další. Tyto údaje se používají u zápisu pozvánek na schůze jinak budou na pozvánkách některé údaje nevyplněné! Důležitá položka je import a export dat. Data pořízená od ZO ta v programu pro ZO vyexportují jako soubor x.arj. Tento soubor vám přijde jako příloha u nebo na disketě apod. Soubor překopírujete do adresáře C:/CZS/CZSUR/INBOX. Pak ve spuštěném programu zadáte import dat. Program najde ARJ soubor a načte členy ZO do databáze. Pro odeslání dat od ZO patřící vašemu ÚS dále na ústředí použijete naopak export dat necháte zaškrtnutou schránku a v adresáři C:/CZS/CZSUR/OUTBOX najdete vytvořený soubor urxxx.arj soubor má předponu že se jedná o data ús (dříve úr) a její číslo tříciferné. Protože je program zatím ve zkušebním provozu, budeme vás o přesném postupu importu a exportu dat informovat až po odzkoušení pořízení dat u ZO ČZS. Archivace dat Nezbytná operace pro případ selhání PC. Doporučujeme data archivovat a ukládat mimo PC nejlépe odnést domů. K tomu slouží archivace, zde zvolte záloha a otevře se vám dialog (viz na obrázku vpravo), který vám umožní vybrat místo kam bude záloha uložena jde vždy o komprimovaný soubor formátu ARJ. Archivaci spustíte poklepáním na příslušnou složku ať na pevný disk nebo na přenosné záznamové médium a potvrdíte tlačítkem Vybrat. Obnova dat probíhá podobně vyberete odkud se mají načíst zazálohované údaje.

16 Závěr Berte prosím tento program více jako zkušební betaverzi než ostrou, která právě díky vám a vašemu testování může splnit požadavky celého svazu. Pokud dojde k nějakému problému, prosím, popište jej podrobně, případně sejměte obrazovku - stačí tlačítkem PrintScreen pak vložit (Ctrl V) do textového editoru, aby bylo zřejmé o co jde. Program bude průběžně programátorem doplňován o vaše požadavky. Podle mých zkušeností již program netrpí problémy stability a funkčnosti, takže narazíte spíše na problémy nekompatibility - odlišného přístupu evidence členů, než se kterým jsme počítali. V každém případě pamatujte na to, že program bude tím levnější, čím více ZO a ÚS s ním bude pracovat neboť již byl z podstatné části jako multilicence zaplacen a je vlastnictvím Svazu. S pozdravem za ústředí ČZS Ing. Miloš Kožešník

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče

IR-IS software insolvenč ní ho spra vče IR-IS software insolvenč ní ho spra vče Uživatelský manuál pro verzi 3.0.1 (verze příručky 0.99) ARET Praha s.r.o. Obsah Uživatelský manuál... 1 Co je systém IR-IS 3?... 5 Koncepce práce v systému IR-IS

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * ===================================

KOF KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR GORDIC SOFTWARE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR * =================================== GORDIC spol. s r.o. software p. box 40 586 04 Jihlava 4 GORDIC SOFTWARE KOF =================================== KNIHA ODESLANÝCH FAKTUR =================================== UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA * SUPERVIZOR

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému

Uživatelská příručka. podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money. Instalace, registrace a aktualizace systému Uživatelská příručka podnikový informační systém (ERP) Instalujeme ERP Money Instalace, registrace a aktualizace systému Technická podpora systému Základní technická podpora je k dispozici zdarma všem

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Uživatelský návod. k aplikaci Aramis určené pro střediska

Uživatelský návod. k aplikaci Aramis určené pro střediska Uživatelský návod k aplikaci Aramis určené pro střediska ARAMIS verze 3.6.0.0 leden, 2011 Obsah k aplikaci Aramis... 1 určené pro střediska... 1 Obsah... 2 Úvod... 3 O aplikaci... 3 Předpoklady na znalosti

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Manuál programu SendMails

Manuál programu SendMails Strana I Manuál programu SendMails Part I O programu SendMails 1 1 Instalace... 2 2 Registrace... 2 3 Kontakt... 3 Part II Práce s programem 3 1 Způsob... zasílání zpráv 5 Přes SMTP server... 5 Kde získat

Více

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka

DATABOX. C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5. Uživatelská příručka DATABOX C O N T A C T P r o f e s s i o n a l 5 Uživatelská příručka Vážení uživatelé, děkujeme za váš zájem o program firmy SYSTEGRA. Chcete-li si program vyzkoušet, můžete jej z tohoto CD nainstalovat

Více

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (www.etridnice.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 JAK ETŘÍDNICE FUNGUJE?... 3 3 VSTUP DO ETŘÍDNICE... 4 3.1 ADMINISTRÁTOR/SPRÁVCE, ŘEDITEL, UČITEL, STUDENT... 4 3.2 RODIČ...

Více

MRP-Restaurace. pro Windows. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.

MRP-Restaurace. pro Windows. P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp. MRP-Restaurace pro Windows P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP-Restaurace pro Windows Název: MRP

Více

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH

Popis programu. Můj PVS. verze pro import z ESO9. ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Popis programu Můj PVS verze pro import z ESO9 ONZ, ELDP09, ELDP, PRIHL Přiznání k DPH Pro komunikaci s podatelnami: PVS Portál veřejné správy VREP Veřejné rozhraní pro e-podání Tvorba Evidenčních listů

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Základní evidence. Uživatelská příručka programu

Základní evidence. Uživatelská příručka programu Základní evidence Uživatelská příručka programu Undesk s.r.o. 2005 CastIS 2005 Evidence mobiliárních fondů str.2 Obsah : 1 Úvod...5 2 Instalace systému CastIS 2005...6 3 CastIS 2005 Základní evidence...7

Více

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel.

Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov. tel. 777170683 mapos@pel. Podvojné účetnictví UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2011 ing. Michal Mirský služby výpočetní techniky Okružní 1727 393 01 Pelhřimov tel. 777170683 mapos@pel.cz 0 Obsah: 1. Úvod...5 2. Přijaté faktury...7 2.1. Vstup

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:...

1. ÚVOD...2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY...4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE...5. Základní vazby mezi daty:... Obsah: 1. ÚVOD....2 2. TECHNICKÉ POŽADAVKY....4 Požadovaná konfigurace personálního počítače:... 4 3. INSTALACE A SPUŠTĚNÍ PROGRAMU...4 4. STRUKTURA APLIKACE....5 Základní vazby mezi daty:... 6 5. OVLÁDÁNÍ

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7

Kurzovní lístek. Příručka uživatele. verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru. FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 Kurzovní lístek verze 5.12 program pro zobrazování kurzů na monitoru Příručka uživatele FORTIA s.r.o., Heřmanova 27, 170 00 Praha 7 233 370 212, 602 227 026, 776 227 026, 777 227 026, info@fortia.cz, www.fortia.cz

Více

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit

ZK SKLAD MINI. Úvod. Základní vlastnosti programu. verze 2.45. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit sq ZK SKLAD MINI verze 2.45 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování. Vzhledem

Více

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006

HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy. ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 HelpAndManual_unregistered_evaluation_copy ESO - Elektronická správa organizace datum: 5.11.2006 Skeleton Software 2006 I ESO - Elektronická správa oddílu Obsah Kapitola I Úcel a využití 4 Kapitola II

Více

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora

WinSKL. Skladové hospodářství. Verze programu 5.35 pro Windows. Příručka supervizora WinSKL Skladové hospodářství Verze programu 5.35 pro Windows Příručka supervizora Copyright Gordic spol. s r.o. Jihlava prosinec 2000 1 2 Obsah 1. ÚVOD... 7 1.1 PŘEDMLUVA... 7 1.2 KOMPATIBILNÍ VERZE EKONOMICKÝCH

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více