Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!"

Transkript

1 Pár slov na úvod Již pošesté k Vám přicházíme se Zpravodajem, mapujícím první pololetí školního roku. Nejpřiléhavějším slovem pro toto období bude asi označení stavba. Tou se stala budova na Horáckém náměstí od posledních dnů prázdnin až do konce října. Jeden den uprostřed lešení aneb rekonstrukce za chodu Pondělí. Pracovní den začínám jako vždy pohledem na list s vypsaným suplováním aha, druhá hodina angličtina v IX. C. Mrknu na rozpis stavebních prací jo, IX. C momentálně sídlí v učebně výtvarky, výborně, zůstali ve stejném patře. Aha, aha, okna se teď ale mění v dílně a okolí, takže k třídám do přízemí se chodí přes první patro, abych nezapomněl. A angličtina se dělí, tahle skupina bývá kde? v jazykové učebně. Ta se ovšem ještě uklízí, takže musím vybrat náhradní místnost... tady je máme vypsané fajn budeme v hudebně v prvním patře. Tak to vychází docela dobře. Kabinet mám tento týden ve studovně v prvním patře, takže při cestě. Příští týden by to bylo horší, protože to budu na hostování ve fyzice ve druhém. Jen si ještě zjistím, kde dnes sídlí ostatní třídy z mého rozvrhu, raději si to všechno poznačím na papírek a jde se na to... Od září do konce října proběhlo takovýchto monologů moc a moc. Heslem školy bylo Buď připraven a teď už můžeme říct, že všichni připraveni byli. Výměna oken a zateplení budovy probíhalo za plného chodu školy a to chtělo hodně pohotovosti, trpělivosti a nadhledu. Ode všech. Paní ředitelka sváděla už dávno před příchodem prvního řemeslníka papírové a slovní bitvy, zvládala s bravurou kontrolní dny i rychlé disputace v mezidobích. Paní zástupkyně denně kula plány, kam usadí třídu či učitele, jejichž místnost se ocitla na frontové linii. Hlavně její zásluhou nebylo bezradně pobíhajících sirotků. Paní hospodářka coby polní maršál směřovala šiky provozních pracovníků a ti skoro dnem i nocí v patách stavebníkům vraceli části školy do obyvatelného stavu. Učitelé dávali pozor, pružně reagovali, žáci poslouchali. A pánové od stavby se činili, co mohli, aby slíbené termíny platily. Vítězi jsou tedy všichni, kdo měli s rekonstrukcí něco společného, a to byli všichni: někteří jednali, jiní pracovali a všichni jsme se vyrovnávali s hlukem, prachem, překonávali překážky... Díky nim teď máme školu, ze které se nevytápí okolní park, a taky už nevypadá jako odložený kus panelu. Miloš Tvrz Otevřené školy konference, prezentace Naše škola je již dva roky zařazena do sítě Otevřených škol, které se snaží do své činnosti zařazovat aktivity,jež pokryjí i volný čas dětí, rodičů a ostatních zájemců. V rámci této činnosti jsme se zúčastnili v říjnu 2010 konference Otevřených škol, kde se tvořila koncepce na příští rok a také výhled do dalších let. Byla naplánována užší spolupráce mezi jednotlivými školami, které jsou do sítě zapojeny, a vytvoření webové stránky sítě Otevřených škol. Další důležitou akcí z hlediska prezentace sítě Otevřených škol bylo setkání se zástupci města Brna v prosinci Zde jednotlivé školy představily svou činnost, jež otevírá jejich školy ve výuce i mimo běžnou výuku pro další zájemce. Ivana Melichárková Projekt EU peníze školám Všichni prožíváme nelehkou dobu. Celosvětová finanční krize se šíří rychlostí epidemie a má neblahé dopady na nás všechny, oblast školství nevyjímaje. Stále slyšíme, že na nic nejsou peníze. Ani na nákup nových učebnic, natož pak nových technických pomůcek, které by pomohly zpestřit výuku. Evropská unie však nabídla školám řešení. Mají možnost zapojit se

2 do projektu EU peníze školám a získat tak finanční prostředky pro své potřeby. I naše škola se rozhodla zapojit do projektu. Bylo nutné vybrat z několika nabízených témat šablon takové, které by pomohly naší škole ještě k většímu zkvalitnění a zpestření výuky. Shodli jsme se, že bychom chtěli a potřebovali v hodinách více využívat interaktivní tabule, notebooky, dataprojektory, mobilní počítače, videokamery. Samozřejmostí by měl být stálý přístup k internetu v každé třídě atd. Abychom mohli na všechny tyto pomocníky získat slibované prostředky, budeme muset nejprve vynaložit nemalé úsilí, řádně se s novými digitálními technologiemi seznámit a vytvářet na nich nové materiály potřebné pro výuku, a to všechno v průběhu dvou let. Zkrátka nic není zadarmo. Hana Nahodilová Adaptační výjezd 2010 Jak již bývá na naší škole zvykem, šesté ročníky začaly školní rok netradičně adaptačním výjezdem. Třídy VI.A a VI.B se vydaly se svými třídními učitelkami, paní učitelkou Matulíkovou a školním psychologem na třídenní pobyt do rekreačního areálu Podmitrov. Okolní příroda je krásná i v nepřívětivém podzimním počasí a umožnila obohatit program adapťáku o spoustu aktivit na čerstvém vzduchu. Společně do Podmitrova přijely i sportovní třídy na své pravidelné soustředění, a tak se podařilo, že i VI.C se zúčastnila seznamovacích bloků vedených školním psychologem. Každý den měl Martin Hofman připravený program sociálních a psychologických her na podporu vzniku zdravých vztahů ve třídě. Aktivity byly zaměřeny na poznávání, komunikaci a spolupráci žáků v nově vzniklých kolektivech šestých tříd. Celých programů se rády účastnily také třídní učitelky. Ty měly možnost neformálně poznat své žáky při sportovních nebo zábavných hrách, noční hře či diskotéce, ale také si pro ně připravily společně s p. uč. Matulíkovou praktická přírodovědná cvičení, pokusy a pozorování a trochu zábavné angličtiny. Téměř stoprocentní účast dětí, výjezdový pobyt a pestrý program umožnil navázat nové kontakty mezi dětmi, třídním učitelům poznat své žáky a naopak. Adaptační výjezd šestých ročníků tak bývá prvním krokem pro přátelskou a spolupracující atmosféru v nově vzniklých kolektivech. Vše se povedlo, zeptejte se šesťáků. Irena Procházková Exkurze do Prahy Ve dnech se zúčastnila třída VIII.A a VIII.B za doprovodu třídních učitelek a paní zástupkyně Chalupníkové historicko-literární exkurze v Praze. Počasí nám přálo, byli jsme ubytování v krásném hotýlku přímo pod Pražským hradem. Navštívili jsme mnoho historických pamětihodností (Vyšehrad, Karlův most, Pražský hrad, Židovské město). Zhlédli jsme i večerní představení Richard III ve Stavovském divadle. Velmi zajímavá byla Výstava Staré pověsti české v Národním muzeu, kde si žáci mohli vyzkoušet, zda uzvednou divokého kance stejně jako Bivoj, dívky se zase mohly převléknout za Šárku. Kouzelné byly i procházky večerní Prahou, zejména osvětlený Karlův most a Kampa. Vrátili jsme se zpátky do Brna vlakem velmi spokojeni. Lenka Tocháčková Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

3 Se zvoněním, které ohlašovalo začátek vyučování, se naplnily všechny 1.třídy. Rodiče se přišli podívat, jak to jejich ratolestem ve škole jde, co se již naučily a jak zvládají školní povinnosti. V hodině mohli posoudit úroveň čtenářských dovedností, schopnost spolupracovat se spolužáky, aktivitu, zanícení pro danou věc i kreativitu svých dětí. Některé maminky a babičky plakaly dojetím, když viděly na vlastní oči, že se z jejich dětí stali velcí školáci, kteří jsou sebevědomí, nebojí se a ve škole se jim líbí. Hodinu jsme ukončili divadelním představením, které jsme si nacvičili při celoškolním projektu Cestujeme po Evropě. Za vystoupení sklidili malí herci veliký potlesk. Byl to příjemný zážitek. Irena Košutová Škola na zkoušku Dne se konala na naší škole akce pro předškoláky s názvem Škola na zkoušku. Chtěli jsme tímto skoroškolákům umožnit vyzkoušet si, jak vypadá jedna vyučovací hodina v první třídě. V 16 hodin usedlo do lavic ve třech třídách celkem 32 dětí. Zazvonilo a vyučování mohlo začít! Pomocí plyšové hračky jsme se v kruhu na koberci všichni seznámili. Děti potom pojmenovávaly obrázky na kartičkách, vytleskávaly a určovaly počet slabik, podle počtu je přiřazovaly ke správnému počtu teček. Některé hledaly slova začínající stejnou hláskou. Zahráli jsme si i na ozvěnu. Společně jsme určovali počet prvků na tabuli a děti se k nim snažily správně napsat číslici. Z matematiky si vyzkoušely počítání do pěti, rozlišovaly geometrické tvary, které třídily na určená stanoviště. Pak děti vybarvovaly na připravených pracovních listech geometrické tvary danou barvou. Vyzkoušeli jsme si, jak zvládají pravolevou orientaci každé dítě dostalo domeček a dle instrukcí otevíraly určená okénka. U říkanky Máma mi dala korunu jsme se pořádně protáhli a užili si spoustu legrace. Vyučovací hodina utekla jako voda a některým dětem se nechtělo jít domů. Všichni skoroškoláci byli velice šikovní, bystří a odvážní. Přejeme našim budoucím prvňáčkům, aby se jim stejně tak dobře dařilo i od září, kdy zasednou do svých školních lavic. Irena Košutová Veletrh základních škol Ve dnech 2. a 3. prosince 2010 probíhal v prostorách Střediska volného času Lužánky Veletrh základních škol pod záštitou Magistrátu města Brna ve spolupráci se SVČ Lužánky a řediteli brněnských škol. Stejně jako v uplynulých letech se naše škola na této akci prezentovala. Druhého prosince dopoledne jsme stánek naší školy připravili (výtvarně vkusně pojala celou expozici třída IV.D) nejen ke slavnostnímu otevření, které proběhlo za účasti zástupců města Brna a školského úřadu, ale také k návštěvám z řad přátel školy a široké veřejnosti. Všichni návštěvníci měli možnost seznámit se se základními principy naší školy, více se dozvědět o daltonské výuce, mimoškolních aktivitách naší školy a spoustu dalších informací. Martina Raiserová Celoškolní projekt Putování po Evropě Byla středa a od rána jsem se těšil do školy. Měli jsme projektový den na téma Neznámá země. Dlouho jsme se na to připravovali. Náš tým si připravil Itálii. Z balícího papíru jsme vyrobili pizzu. Místo šunky a sýra jsme na pizzu nalepili obrázky nejznámějších italských památek, aut, fotbalistů a jídel. Obrázky jsme označili puntíky od jedné do šesti. Tuto pizzu jsme předváděli mladším žákům jako hádanku. Mohli si vylosovat téma podle puntíků a my jsme jim o tom vyprávěli. Až to uhodli, mohli losovat další téma z obrázků. Aby to měli lehčí,

4 tak jsme byli oblečeni do kostýmů a hráli jsme jim také divadlo z historie Itálie. Já jsem byl Spartakus, římský otrok, který bojoval v Aréně, a můj kamarád byl César, římský císař. Skoro všechny děti uhodly, co jsme za zemi. To bylo dobré, protože jinak by je to tolik nebavilo a nás by to mrzelo. Tak jsem byl rád, že se nám to povedlo. Honza Žaludek, V.D Projektový den Cestovní kancelář Ve středu 24. listopadu 2010 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Cestovní kancelář, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně. Cílem projektu bylo naplánovat pětidenní zájezd do vylosované země (např. Itálie, Francie, Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo). Nejprve bylo důležité se na tento den řádně připravit. Žáci měli za úkol do 10. listopadu si vytvořit desetičlenný pracovní kolektiv cestovní kanceláře a vylosovat si destinaci, do které nás prostřednictvím své cestovní kanceláře pozvou. Spolupracovníky si mohli vybrat napříč 6. a 7. třídou (v každé skupině muselo být 5 šesťáků a 5 sedmáků), nebo napříč 8. a 9. třídou (v každé skupině muselo být 5 osmáků a 5 deváťáků). Žáci sbírali materiály a informace k dané zemi (např. úřední jazyk, měna, národnosti, typická jídla, přírodní podmínky včetně rostlin a živočichů, významné památky, vlajka, státní zřízení apod.). Čerpat mohli z encyklopedií, průvodců, časopisů, internetu, ze svých zkušeností. Dále si žáci obstarali katalog cestovní kanceláře, pokud možno zaměřený na poznávací zájezdy do vylosované země, pohlednice nebo obrázky z časopisů, novin, internetu... V den projektu členové týmu pracovali po celou dobu v jednotlivých dílnách a zpracovávali dané úkoly. V dílně český jazyk měli žáci za úkol oslovit klienty cestovní kanceláře a vytvořit přihlášku zájezdu. V jazykové dílně se připravili na základy komunikace v daném státě vytvořili si slovník základních slov. Vypočítat cenu zájezdu byl úkol matematické dílny. Zjištěné ceny, např. náklady za autobus, byly pro nejednoho žáka překvapivé! Do historie daného města žáci pronikli v dějepisné dílně a v zeměpisné dílně se zaměřili na turistické zajímavosti daných zemí a měst. V dílně výtvarná výchova byl prostor pro tvořivé žáky vymysleli spoustu originálních názvů a log cestovních kanceláří a krásné úvodní stránky katalogů. Na závěr projektového dne se týmy sešly a dotvořily katalog své cestovní kanceláře, který obsahoval výstupy ze všech dílen. Následovala prezentace ve třídách. Poté byly jednotlivé katalogy ohodnoceny a vybrány nejlepší projekty, které jsou vystaveny v budově školy. Znalosti a zkušenosti získané při projektu každý několikrát za život uplatní i ve svém budoucím životě, např. při plánování dovolené, výletů či služební cesty. Navíc se žáci učili spolupracovat v týmech nejen různých tříd, ale i ročníků. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci projektu, a přejeme šťastnou cestu a vhodný výběr cestovní kanceláře pro vaše dovolené. Lucie Mahlová, Romana Matulíková Malé ohlédnutí Když se obzor zaplnil zářivě bílým sněhovým povlakem, když se slunce přes den ukázalo jen na pár krátkých hodin a když nastala doba předvánoční, nadešel námi všemi očekávaný čas... Zrovna se psalo se datum a naše škola si jako každoročně pod vedením zkušených žáků devátého ročníku připravila Mikulášskou besídku. Vše začalo asi v 7 hodin ráno, kdy jsme se MY, tedy jako IX.C, sešli ve vestibulu s učitelstvem a vybranými jedinci VIII.C... To jsme dělat neměli...přišel totiž den, který se pro nás všechny z nás stal pobytem v horoucím pekle! (*muhaaahaaa* :-D) Aby nám to peklo rychle uteklo, pustili jsme se do příprav. Vyzdobili jsme třídy, tělocvičnu i celé přízemí. Poté... přišlo kouzlo! Každý jsme zašli na onu místnost dle našeho pohlaví a dle

5 nápisu na dveřích téhle místnosti, (pro méně chápavé: byly to záchody). Když žactvo vylezlo, nebylo to jen tak obyčejné žactvo, byla to banda pekelníků... Na jedno zvláštní požádání se také musím zmínit, že nejzdařilejším čertem byl Pavel Jordan, jehož jméno musí zůstat v utajení (promiň, Pájo, :-D) Následovala hromada soutěží dispiclín a také tombola. Některé z vás jsme také s čerticí kytaristkou navštívili ve třídách. Po tom všem se přeživší žáci a učitelé sešli opět v tělocvičně na hranici úplného vyčerpání a krachu organismu. S velkým přemáháním jsme odzdobili tělocvičnu stejně záhadným způsobem jsme se přeměnili zpět na lidi a plužili se na oběd. Důsledkem téhle akce bylo, že všichni, co se na ní podíleli, byli po zbytek dne absolutně nepoužitelní. Ovšem dětem se to líbilo a to je přece hlavní :-D S dlouhým přemlouváním p.učitelky Nesňalové jsem tohle napsala JÁ! Ady Dimitrova. Mějte se famfárově a přežijte ve zdraví příští Mikulášskou! :-D Dlouhý zimní večer 2010 aneb jak dostala klasika na frak Konec prosince na naší škole patří kromě jiných akcí i turnaji v deskových hrách. Už několik let měřila svoje síly vícegenerační družstva v tradičních hrách Člověče, nezlob se, Dámě a Mikádu. Tak to bylo naplánováno a propagováno i letos. Leč... Našim prababičkám stačil ku hraní dřevěný špalík, babičkám hadrová panenka, rodičům vláček na klíček a my jsme se spokojili s obyčejnou autodráhou. Tento vývoj měl některé stárnoucí pořadatele poučit a naznačit jim, že i stolní hry se vyvíjejí. O Člověče, nezlob se už opravdu není valný zájem. Naštěstí je tu pan učitel Michal vrchní guru přes deskové hry, organizátor školního herního doupěte, který pružně celou akci přeorganizoval, a příchozí nakonec zápolili v deskovkách nové generace. Nebylo třeba družstev, každý bojoval sám za sebe a sbíral body na hřbetech závodících želv, ve světě obrů a trpajzlíků, sbíral diamanty a vykřikoval Ubongo!... Hráli žáci (většinou skalní členové Doupěte), bývalí žáci, rodiče, učitelé, bývalí učitelé. A kdo neměl dost, mohl hrát cokoliv z nabídky Doupěte, a to ještě dlouho po vyhlášení vítězů. Neměli jste zrovna čas? Nevadí. Můžete si přijít zahrát každé pondělí od 14 hodin a určitě nebudete litovat. Zásoba her utěšeně roste a každý si vybere tu svou. Miloš Tvrz Netradiční setkání Rozhodli jsme se udělat před Vánocemi pro rodiče besídku a nazvali jsme ji Netradiční setkání. Před začátkem jsem byl trochu nervózní, a to hlavně proto, že jsem měl s Ondrou uvítat rodiče. Trochu jsem to uvítání popletl, ale nakonec za mě řekla část paní učitelka. Byli jsme rozděleni do dvou skupin: na Španělsko a Itálii. Já jsem byl ve Španělsku. Nejprve jsme rodičům zahráli divadlo o fotbale a na závěr zatančily holky flamengo. Potom chodili naši rodiče po stanovištích a plnili různé úkoly. Já jsem měl puzzle o Španělsku, holky ochutnávání místního nápoje sangrii (bez alkoholu) a dělání růží z krepáku. No a kluci měli otázky týkající se španělského sportu. Druhá skupina měla divadlo, ve kterém se dostali do minulosti.. Rodiče plnili úkoly také. Dostali otázky a hráli hry týkající se Itálie. Pak jsme se všichni společně sešli na chodbě, kde jsme rodičům nabídli občerstvení, jež jsme pro ně celé dopoledne chystali (jednohubky s různými pomazánkami). My jsme od paní učitelky taky dostali dárek. Asi před rokem nám četla příběh s názvem Hanin kufřík. Autorem knihy je pan Jiří Brady, který byl za druhé světové války spolu se svou Hanou v koncentračním táboře. Jiří přežil, ale jeho sestra ne. A skončilo to tím, jak pan Brady splnil Hanin sen a stal se učitelem. My jsme panu Jiřímu napsali dopisy. Jako vánoční dárek nám paní učitelka přečetla jeho odpověď a předala každému z nás vlastnoručně podepsanou fotografii z dětství. Matěj Pulec, V.D

6 Vánoční dílny Pár dní před Vánocemi čekaly na žáky 1. stupně již tradiční vánoční dílny, které probíhaly v jednotlivých třídách. Mnozí by si mysleli, že již není možné vymyslet nic nového, ale opak je pravdou. Během dopoledne navštívily děti několik dílen, kde vytvářely vánoční přání, ozdoby na stromeček, rozkošné andělíčky z korálků i ovčího rouna, svícny a stromečky, různé vánoční dekorace na výzdobu i dárečky pro rodiče a kamarády. Každý si vybral jednu z dílen, a když byl s výrobou hotov, pokračoval návštěvou další dílny. Děti si vyzkoušely svou dovednost a trpělivost, něčemu se přiučily a vlastnoručně vyrobily dárek nebo pozornost pro své blízké. Určitě řada z rodičů objevila doma pod stromečkem výsledek snažení našich dětí. Paní učitelky opět překvapily nápaditými dárečky a vánočními dekoracemi, na jejichž výrobu se děti každoročně těší, a zpestří si tak nejen čas adventní, ale i nezadržitelně se blížící Vánoce. Celé dopoledne provázela příjemná atmosféra pohody a klidu. Jarmila Chlupová Předvánoční setkání emeritních pracovníků školy Období kolem Vánoc je mimo jiné i obdobím setkávání. Je už dlouholetou tradicí, že v druhé půli prosince se v naší škole setkávají její bývalí zaměstnanci, aby zavzpomínali, vyměnili si aktuality a strávili pár chvil v důvěrně známých místech. Jako každý rok jim atmosféru setkání zpříjemnili žáci školy, kteří pod vedením paní učitelky Kunovové krásně zazpívali vánoční písničky, a družina se postarala o malé dárky ke sváteční výzdobě. I letos byla účast emeritních pracovníků hojná a to nám dává pocit, že jim na naší škole bylo dobře a mají spolu na co příjemného vzpomínat a vracejí se k nám rádi. Miloš Tvrz Vánoční zpívání Tak jako každý rok i v prosinci 2010 si naši žáci secvičili vánoční vystoupení, aby mohli svým zpěvem šířit radost a předvánoční náladu mezi svými blízkými a také reprezentovat naši školu na akcích pořádaných městskými částmi Brno-střed a Řečkovice a Mokrá Hora. Náš příležitostný sbor byl sestaven z výběru žáků těchto tříd:vi.a, VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A; o umělecké a pedagogické vedení se postaraly učitelky hudební výchovy L. Kunovová a E. Slezáková. Všem zúčastněným je třeba za jejich pěkná vystoupení a osobně vynaložené úsilí poděkovat. Bližší informace a bezprostřední dojmy následují níže v článku vánočních kolednic z IXA. L. Kunovová V dopoledních hodinách (14.12.) jsme šli do Domova Naděje v Řečkovicích. Je to domov pro seniory. Naše vystoupení se jim moc líbilo, a dokonce byli dojatí. Před odchodem jsme dostali malé občerstvení. Poté jsme jeli na Zelný trh, kde se konalo naše další vystoupení. Byla tam strašná zima a nedalo se moc zpívat. Až na studenty středních škol, kteří do toho začali zpívat, se naše vystoupení povedlo a líbilo se. Také jsme dostali krátký rozchod po náměstí a od pořadatelů horký čaj. Bylo to pěkné odreagování od školy. Dále jsme zpívali pro bývalé zaměstnance školy (16.12.), jak tomu bývá každý rok. Učitelé byli rádi a dokonce jsme zpívali jednu koledu dvakrát pro paní učitelku Papírníkovou, která si vyžádala speciální přídavek spirituálu Bim bam. I přes chladné a nepříznivé počasí jsme u řečkovického kostela při rozsvěcování stromečku (20.12.) vystupovali jako poslední. Přes technické problémy s klávesami jsme se hravě přenesli nově nabytou zkušeností improvizace. Nakonec jsme se celí zmrzlí rozešli do svých domovů. A naše poslední vystoupení probíhalo poslední den před vánočními prázdninami ve vestibulu školy (22.12.). Jednou jsme zazpívali pro první stupeň (líbilo se jim to, dokonce jsme i

7 přidávali) a dvakrát pro druhý stupeň. Přežili jsme to ve zdraví a v pohodě. K. Čechová, L. Doláková, R. Helánová, A. Plevová Přírodopisná olympiáda V letošním školním roce se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády s názvem Povrchní olympiáda. Žáci mohli uplatnit své znalosti o povrchu těl rostlin a živočichů. Přihlásili se zájemci v obou kategoriích, pro 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník. Celkově 25 řešitelů. Biologická olympiáda se skládala z teoretické části a části praktické poznávání přírodnin a různých druhů na obrázcích. Celkovým vítězem nejúspěšnějším řešitelem se stal A.Vaclaviak z VI.A, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Vítězem kategorie pro 8. a 9. ročník se stal V.Pospíšil ze třídy IX.A. Oba žáci budou reprezentovat naši školu v okresním kole BiO, která proběhne v CVČ Lužánky v dubnu Irena Procházková Parlament 2010/2011 Žákovský parlament je snahou zapojit žáky aktivně do jejího dění ve škole, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se tu děje, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky a především pak hledat nové možnosti, řešení, aktivity Jak se setkáváme? Žákovský parlament v budově Horácké nám. se setkává pravidelně každý týden ve středu o velké přestávce v místnosti 22. Zápisy z jednotlivých jednání jsou k nalezení na informační síti ve vestibulu a na webu školy. Parlament je složen ze zástupců každé ze tříd prvního i druhého stupně (krom prvních tříd). Protože má naše škola dvě budovy, každá z nich má vlastní setkávání svých zástupců: - parlamentu v budově Uprkova organizačně pomáhá a zaštiťuje za pedagogické pracovníky Mgr.Irena Košutová, metodička prevence pro 1. stupeň, - parlamentu v budově Horácké nám. pomáhá a setkávání vede Mgr. Martin Hofman, školní psycholog. Pro tento rok jsme se rozhodli pro parlament v budově Horácké nám. vyzkoušet novinku: práci a úkoly realizujeme krom pravidelných středečních zasedání také v projektových týmech (vedení parlamentu, PR sekce a redakční rada časopisu, ekotým a projektový tým). Týmy by měly napomoci větší aktivitě a samostatnosti žáků, směřují k učení se kvalitní týmové spolupráci a komunikaci. Každý tým pracuje také za podpory dospělého pracovníka školy. V tomto školním roce bychom rádi pokračovali ve vydávání školního časopisu, podpořili a rozšířili třídění odpadů ve škole, rozběhli kampaň proti nepořádku a ničení školního majetku, organizovali čajové a hudební příspěvky, barevný den, valentýnskou poštu a letní kino. Martin Hofman Ekotým V rámci činnosti žákovské parlamentu vznikl v letošním školním roce na pracovišti Horácké nám. Ekotým,ve kterém spolupracují žáci z parlamentu s paní učitelkou I.Procházkovou. V prvním pololetí se pokusil rozjet tyto aktivity: zapojit třídy do třídění odpadů papíru a PET lahví, podpořit třídění i s rodiči zapojení do celorepublikové celoškolní soutěže vyhlášené společností A.S.A. Soutěž s panem Popelou. Žáci soutěží za třídy ve sběru papíru z domácností, vyhlášení soutěže o logo Ekotýmu naší školy.

8 Ve druhém pololetí se budeme snažit stávající aktivity zefektivnit, podpořit účast dalších žáků na činnosti Ekotýmu a rozjet ještě něco navíc: zapojit jablkové služby do třídění bioodpadu z jídelny, podpořit udržování pořádku ve třídách. Irena Procházková Akce 1.stupně Na začátku školního roku všechny ročníky 1. stupně navštívily výukový přírodovědný program na Jezírku. Během školního roku žáci besedují s Policií ČR, navštěvují DDM Junior Dornych, kde se zúčastňují výukových programů s dopravní tématikou. Při naší škole funguje dopravní hřiště, kde děti i s jiných škol se učí dopravním předpisům při jízdě na kole pod vedením Městské policie. Na prvním i druhém stupni proběhl celoškolní projekt Cestujeme po Evropě. Žáci během školního roku vypracovávají projekty mezi ročníky, lze jmenovat projekty Marie Terezie, Josef II., Barvy podzimu, či výtvarný Děti v zimě. Zajímavý projekt byl Canisterapie, který navazoval na projekt s Kociánkou pomocí cvičeného psa. Třetí třída navštívila starostu Řečkovic. V prosinci proběhly vánoční dílny, předvánoční zpívání, které připravil druhý stupeň pro první stupeň, tak jako i Mikuláše. V nejbližším termínu pátý ročník navštíví Dukovany a Dalešice. Anna Ratajová Akce 2. stupně V letošním školním roce se díky stavebním úpravám na naší škole v září a říjnu rozjížděly všechny akce poněkud pomaleji, ale i přesto se nám podařilo úspěšně zvládnout spoustu věcí. Tak jako každý rok proběhly ve většině odborných předmětů olympiády. Nejlepší řešitelé pak postoupili do dalších kol. Velmi úspěšně proběhl celoškolní projektový den, při kterém si žáci zkusili vytvořit katalog vlastní cestovní kanceláře. Od začátku školního roku také velmi intenzivně pracoval žákovský parlament pod vedením našeho školního psychologa Martina Hofmana. Další školní akcí byla Mikulášská. Děti z devátých ročníků si připravily pro spolužáky z prvního stupně spoustu her a soutěží. Samozřejmě přišel také Mikuláš, který naděloval dobroty spolu s čerty a anděly. V adventním čase si děti užily tvoření ve vánočních dílnách a mnohé se zapojily do zpívání koled nejen ve škole, ale i na různých vánočních vystoupeních. Před Vánocemi se také uskutečnilo setkání bývalých pracovníků naší školy a Dlouhý zimní večer, na kterém děti hrály deskové hry. Celé pololetí pak probíhaly různé sportovní akce a soutěže, kterých se děti úspěšně účastnily. V současné době žáci vyšších tříd nacvičují polonézu, jež 18. února zatančí již tradičně na plese naší školy. Radka Johnová SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 1. POLOLETÍ 2010/2011 Mezinárodní turnaj žáků v zápase v. s.

9 Prievidza (Slovensko) startujících z Bulharska, Polska, Slovenska a ČR. Žáci: 6.místo: Jiří Zábrš Mezinárodní Mistrovství Polska kadetek v zápase Racibórz (Polsko) startujících z Polska, Německa a ČR Kadetky: 3.místo: Nikola Debrecíni Vranovská Empiáda Vranov startujících družstev ze ZŠ z Brna a okolí 3. místo: Adéla Štaudová, Jan Kovář, Marek Skotal Mezinárodní turnaj dívek v zápase Werdau (Německo) Žákyně: 3.místo: Barbora Tykalová, Markéta Manová Kadetky: 2.místo: Nikola Debrecíni 3.místo: Šárka Valentová Plavecko-běžecký pohár Brno startujících z 10 ZŠ 2. místo: Nikola Debrecíni, Martin Kalábek Mezinárodní turnaj Akvasalon žáků v zápase v. s. Hradec Králové startujících z Polska, Slovenska a ČR Žáci: 1.místo: Jiří Zábrš, Marek Slabotinský Běh brněnské mládeže 2. kolo

10 Brno-Lesná místo: Martin Vala 2. místo: Jan Kovář 3. místo: Denisa Machová Po 2. kole je naše škola na 6. místě (1. kola jsme se nezúčastnili pro kolizi termínu s Vranovskou Empiádou) Velká cena města Brna v zápase v. s. Brno startujících z 21 klubů Běloruska, Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a ČR. Mladší žáci: 1.místo: Martin Kalábek 2.místo: Adam Mikulčík 3.místo: Martin Pragač, Garry Geiger Mladší žákyně: 1.místo: Kateřina Padyšáková 2.místo: Markéta Riglová, Klára Olšáková, Kamila Krainerová 3.místo: Aneta Autratová, Aneta Fasorová Žáci: 1.místo: Marek Slabotinský 2.místo: Jiří Zábrš 3.místo: Jaroslav Kluka Žákyně: 2.místo: Nikola Debrecíni Hodnocení klubů: 1.místo: TAK Hellas Brno 287 bodů 2.místo: 1.SC Luckenwalde (GER) 109

11 3.místo: SK Krašnik (POL) 102 Memoriál Niče a Budáka žáků v zápase v. s. Praha startujících z 10 klubů ČR Žáci: 1.místo: Jiří Zábrš, Marek Slabotinský, Jaroslav Kluka 3.místo: Pavel Šebela V hodnocení kolektivů jsme vybojovali 1.místo! Futsalový turnaj ZŠ Horácké náměstí družstev z Gymnázia Terezy Novákové a naší školy 1. místo: Martin Janíček, Jan Vostál, Jan Kalenda 2. místo: Jaroslav Pavlát, Martin Vala, David Novotný 3. místo: Michael Nekuda, Adam Fröde, Petr Lattenberg, Martin Kalábek, Francois Korál, Filip Fabián Mezinárodní turnaj žáků v zápase v.s. Dzerzoniow (Polsko) startujících z Polska a ČR. Žáci: 1.místo: Jiří Zábrš 3.místo: Martin Pragač, Pavel Šebela Velká cena Jihlavy žákyň v zápase Jihlava startujících z 11 klubů ČR 1.místo: Šárka Valentová 2.místo: Veronika Urválková Memoriál Urbana kadetů v.s. Praha startujících ze Švýcarska, Slovenska a ČR 3.místo: Jaroslav Kluka

12 Mistrovství České republiky v zápase v. s. mladších žáků a mladších žákyň Teplice startujících ze 16 oddílů ČR 1. místo: Martin Pragač, Veronika Urválková, Kateřina Padyšáková 2. místo: Jakub Bouzek, Šárka Valentová 3. místo: Martin Kalábek, Pavel Šebela, Barbora Suchánková, Markéta Riglová V celkovém hodnocení klubů jsme v obou kategoriích získali 1. místo!!! Mezinárodní Mistrovství Polska juniorek v zápase Krašnik startujících z 39 klubů Polska, Rumunska, Estonska, Řecka, Ukrajiny, Ruska, Litvy, Lotyšska, Slovenska a ČR V rámci reprezentace ČR 5.místo: Nikola Debrecíni Turnaj ve stolním STIGA-hokeji VÍTÁMVÁS CUP ZŠ Horácké náměstí Žáci naší školy se setkali se žáky ze Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené a ze Základní školy pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce 6. Společně si zahráli stolní hokej, seznámili se s vozíkem a vyzkoušeli si na něm třeba i střelbu na koš. Během různých doplňkových sportovních disciplín také získali spoustu sladkých odměn, pamětních listů a medailí.

13

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Nováčci v řadách čtenářů naší školy

Nováčci v řadách čtenářů naší školy 4 Nováčci v řadách čtenářů naší školy Pasování žáků 1. tříd 11.1.2011 Na naší škole se již stalo tradici ze prvňáčci kteří se půl roku učí číst pak předvádějí své dovednosti svým i rodičům svých spolužáků.

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Anglické divadlo (24. září 2012)

Anglické divadlo (24. září 2012) Anglické divadlo (24. září 2012) Jackie and the Giant (1. stupeň) Napínavý příběh o malé dívce Jackie, která prchá před zlým obrem a na své cestě se setkává s obrem hodným, který jí může pomoci. V obřím

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ KLUBU POHÁDKA ROUSÍNOV Leden únor 2008 Pravidelné schůzky se konají na adrese: Skálova 35 (nad Salonem Kleopatra) v tyto dny: Pondělí: 15:30 17:30 herna pro děti Středa: 9:30 11:30

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří

Projektové noviny. II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč. Den otevřených dveří Projektové noviny II.ročník 2.číslo 30.11.2005 Cena 5 Kč Den otevřených dveří 30.11.2005 Základní škola Masarykova 412, Kolín 3 ÚVOD 30.listopadu 2005 se konal Den otevřených dveří. Mohli se přijít podívat

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014.

ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Vážení rodiče, ve zkratce posíláme informace o akcích, které na naší škole proběhly během září a plán akcí na říjen 2014. Informace www.gtmskola.cz Dvě první třídy a Mravenečci V letošním školním roce

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Poznávací zájezd BENELUX

Poznávací zájezd BENELUX Poznávací zájezd BENELUX Anglický týden Projektový týden prezentace absolventských prací Lyžařský výcvik Deváťáci se loučí s prvňáčky Žákovský parlament v Praze Úspěchy ve stolním tenisu Mezinárodní taneční

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Září Vítání prvňáčků

Září Vítání prvňáčků Září Vítání prvňáčků Letošní školní rok začal v pondělí 3.září. Již tradičně se všichni budoucí prvňáčci (letos jich je 48) shromáždili se svými rodiči na školním hřišti. Čekaly tam na ně paní učitelky

Více

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014

PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE ŠD, AKCE VZTAHUJÍCÍ SE K PROJEKTŮM školní rok 2013/2014 PODZIM: Cestou ke zdraví 24. 10. 2013 Mluvili jsme o důležitosti správné výživy, hygienických návycích, přečetli jsme si pohádky

Více

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková

Divadelní žabka. Za účastníky napsala paní učitelka Tománková 4 Březen / duben 2009 Naši milí čtenáři! Po delší odmlce vás znovu všechny vítám na stránkách školního časopisu Školáček. Je vidět, že se vám časopis zalíbil, neboť si jej chodíte stále víc a víc půjčovat.

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9.

Cool school. Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI. Aktuální dění a šéfredaktorka. o pí uč. Polášková. Studijní okénko. o Tereza Hrošová (9. NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění a šéfredaktorka o pí uč. Polášková Cool school Listopad / 2 Bezva škola Studijní okénko Sport o Tereza Hrošová (9.A) o Martin Zikl (6.C) o Roman Prax (6.C) Rok se s rokem sešel

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

AŤ SE. 2. číslo 2011

AŤ SE. 2. číslo 2011 AŤ SE 2. číslo 2011 VÍ Úvodník Milí čtenáři a čtenářky časopisu Ať se ví! V tomto čísle na nás čeká spoustu nového. Dočtete se zde o turnaji ve florbale a přehazované. Dozvíte se, jak vypadalo vystoupení

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu

Datum a název aktivity: 6. 5. 2013 Příprava bramborového salátu Zpráva k MZU za období 1. 5. 2013 30. 4. 2014 Dětský domov v Žatci navázal na aktivity realizované v rámci projektu Nový začátek. Pedagogičtí pracovníci se s dětmi pravidelně scházeli jednou měsíčně, vždy

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014

Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Časopis žáků ZŠ Batelov Číslo 2, květen 2014 Milí čtenáři, vítáme vás u 2. vydání školního časopisu Soví rozhledy. Doufáme, že vás zaujme a že společně s námi budete sledovat, co se děje u nás ve škole,

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Sankt Gallen Švýcarsko

Sankt Gallen Švýcarsko Sankt Gallen Švýcarsko - Mateřská škola Barevný klíček Vítězná 725 35601 Sokolov Endyšová Jana Hned po příjezdu jsme byly ubytované: v centru města. V průběhu naší stáže jsme vykonávaly hospitace v Primars

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Kamil Lukáš Zach, 7. tř.

Kamil Lukáš Zach, 7. tř. Dne 16.4. 2014, den před Velikonočními prázdninami, učitelé uspořádali program. Na jednotlivých stanovištích jim pomáhali žáci 9. třídy. Na začátku hodiny jsem dostal papír. Byli na něm napsáni členové

Více

Zprávičky ze školky listopad

Zprávičky ze školky listopad Zprávičky ze školky listopad Tématem měsíce listopadu byla historie, vynálezy a etiketa. Hned první týden jsme začali vznikem života, povídali jsme si o tom, jak lidé žili dříve a hráli jsme si na staré

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZŠ Speciální 2012/2013

ZŠ Speciální 2012/2013 měsíc třída aktivita popis zodpovídá hodnocení září 2012 říjen 2012 podzimní čas - barevný den 23.9. ZŠ Speciální 2012/2013 poučení o změnách v přírodě (oranžová, hnědá, červená) listopad 2012 5.11.2012

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod

Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800. Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Základní škola Ţelezný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@spelechovska.cz Pelechovská 800, 468 22 Ţelezný Brod Škola prochází postupnou rekonstrukcí a je vybavovány moderním zařízením a pomůckami.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016

Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Z činnosti ZUŠ od prosince do března 2016 Od začátku zimního měsíce prosince se všechny obory naší ZUŠ intenzivně připravovaly na Vánoční výstavu, která proběhla ve dnech 5. a 6. prosince 2015 a dále na

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Cool school Bezva škola

Cool school Bezva škola NAŠI REDAKTOŘI Aktuální dění o pí uč. Polášková Studijní okénko Cool school Bezva škola Leden / 4 o Tereza Hrošová (9. A) Sport o Martin Zikl (6. C) o Roman Prax (6. C) Módní policie o Eva Vejmělková (7.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou letos organizovány nejen kroužky, ale i dohled nad žáky 5. třídy a 2. stupně. Pro žáky 5. třídy platí stejný režim (omlouvání, odchody, ) jako ve školní družině.

Více

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová

Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Základní škola a Mateřská škola Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz portfolio I. stupně zpracovala: Mgr. Alena Štemberová Na pondělí 21. prosince si paní učitelky pro děti I.

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

Deváťácké noviny č. 8; školní rok 2013/2014

Deváťácké noviny č. 8; školní rok 2013/2014 1 ÚVODNÍK Ahoj, vítáme vás u dalšího čísla Deváťáckých novin s Yvetou, Filipem, Martinem a Luckou. Dozvíte se, co se dělo posledních čtrnáct dní před Vánoci, o posledních dnech ve škole i akcích pro naše

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK

Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Environmentální výukové programy pro základní školy v Plzeňském kraji - ENVYK Od dubna až do ledna roku 2015 se na vybraných základních školách v Plzeňském kraji začne realizovat vzdělávací projekt s environmentální

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč

2008-2009. Základní škola. Vidlatá Seč VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009 Základní škola Vidlatá Seč 1. Charakteristika školy Základní škola Vidlatá Seč Příspěvková organizace Zřizovatel: Obecní úřad Vidlatá Seč Ředitelka školy: Mgr.Věra Rejsová E-mail:

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.

ŠKOLNÍ NOVINY. Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633. krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola. ŠKOLNÍ NOVINY Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 Základní škola Kolín IV., Prokopa Velikého 633 krcmarovamarketa.3zskolin@iskola.cz, polakovapetra.3zskolin@iskola.cz Web: www.3zskolin.cz Číslo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 číslo: 11 Obsah: Slovo ředitele školy, čertovská škola, Vánoční koncert, vánoční tvoření, dětská tvorba, vyhodnocení sběru

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Den bez ú razú 12. 6. 2015

Den bez ú razú 12. 6. 2015 Den bez ú razú 12. 6. 2015 V pátek 12. 6. se konal již 6. ročník akce Den bez úrazů na dětském dopravním hřišti v Říčanech. Akce je pořádána pod záštitou Zdravého města Říčany, hlavním realizátorem akce

Více

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Listopad 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : 2. sportovně zábavné odpoledne...1 Vůně koření...2 Návštěva DDM Duchcov.....3

Více

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí

5) Vstupní anketa pro žáky před akcí 5) Vstupní anketa pro žáky před akcí Vstupní žákovská anketa před projektem proběhne v 9. ročníku na úvod prvního dne po 8. h. po kontrole žáků v jednotlivých zemích, v nižších ročnících na začátku dne.

Více

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice

Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Přijďte se podívat do ZŠ Slušovice Den otevřených dveří ve školním roce 2015-2016 (máte možnost se podívat vy i vaše děti do výuky, uvidíte ukázkové hodiny) Návštěva předškoláků v lednu 2016 www.zsslusovice.cz

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU

Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Základní škola a Mateřská škola Město Touškov PROJEKTOVÝ EVROPSKÝ DEN ŽIJEME V ČESKU, OBJEVUJEME EVROPU Harmonogram Evropského dne 8. 00 hodin 8. 15 11. 30 11. 45 13. 00 13. 30 15. 00 15. 00 slavnostní

Více

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci..

Smajlík. V tomto díle najdete: Zahájení školního roku... 2. Přespolní běh 2. Sběr papíru... 3. Evropský den jazyků 4. Draví ptáci.. 36. vydání Smajlík září říjen 2015 Slovo šéfredaktora: Jsme zpět po dvouměsíčních prázdninách, v novém školním roce 2015/2016, s novými prvňáčky a novou redakcí našeho časopisu Smajlík. V prvních dvou

Více