Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!"

Transkript

1 Pár slov na úvod Již pošesté k Vám přicházíme se Zpravodajem, mapujícím první pololetí školního roku. Nejpřiléhavějším slovem pro toto období bude asi označení stavba. Tou se stala budova na Horáckém náměstí od posledních dnů prázdnin až do konce října. Jeden den uprostřed lešení aneb rekonstrukce za chodu Pondělí. Pracovní den začínám jako vždy pohledem na list s vypsaným suplováním aha, druhá hodina angličtina v IX. C. Mrknu na rozpis stavebních prací jo, IX. C momentálně sídlí v učebně výtvarky, výborně, zůstali ve stejném patře. Aha, aha, okna se teď ale mění v dílně a okolí, takže k třídám do přízemí se chodí přes první patro, abych nezapomněl. A angličtina se dělí, tahle skupina bývá kde? v jazykové učebně. Ta se ovšem ještě uklízí, takže musím vybrat náhradní místnost... tady je máme vypsané fajn budeme v hudebně v prvním patře. Tak to vychází docela dobře. Kabinet mám tento týden ve studovně v prvním patře, takže při cestě. Příští týden by to bylo horší, protože to budu na hostování ve fyzice ve druhém. Jen si ještě zjistím, kde dnes sídlí ostatní třídy z mého rozvrhu, raději si to všechno poznačím na papírek a jde se na to... Od září do konce října proběhlo takovýchto monologů moc a moc. Heslem školy bylo Buď připraven a teď už můžeme říct, že všichni připraveni byli. Výměna oken a zateplení budovy probíhalo za plného chodu školy a to chtělo hodně pohotovosti, trpělivosti a nadhledu. Ode všech. Paní ředitelka sváděla už dávno před příchodem prvního řemeslníka papírové a slovní bitvy, zvládala s bravurou kontrolní dny i rychlé disputace v mezidobích. Paní zástupkyně denně kula plány, kam usadí třídu či učitele, jejichž místnost se ocitla na frontové linii. Hlavně její zásluhou nebylo bezradně pobíhajících sirotků. Paní hospodářka coby polní maršál směřovala šiky provozních pracovníků a ti skoro dnem i nocí v patách stavebníkům vraceli části školy do obyvatelného stavu. Učitelé dávali pozor, pružně reagovali, žáci poslouchali. A pánové od stavby se činili, co mohli, aby slíbené termíny platily. Vítězi jsou tedy všichni, kdo měli s rekonstrukcí něco společného, a to byli všichni: někteří jednali, jiní pracovali a všichni jsme se vyrovnávali s hlukem, prachem, překonávali překážky... Díky nim teď máme školu, ze které se nevytápí okolní park, a taky už nevypadá jako odložený kus panelu. Miloš Tvrz Otevřené školy konference, prezentace Naše škola je již dva roky zařazena do sítě Otevřených škol, které se snaží do své činnosti zařazovat aktivity,jež pokryjí i volný čas dětí, rodičů a ostatních zájemců. V rámci této činnosti jsme se zúčastnili v říjnu 2010 konference Otevřených škol, kde se tvořila koncepce na příští rok a také výhled do dalších let. Byla naplánována užší spolupráce mezi jednotlivými školami, které jsou do sítě zapojeny, a vytvoření webové stránky sítě Otevřených škol. Další důležitou akcí z hlediska prezentace sítě Otevřených škol bylo setkání se zástupci města Brna v prosinci Zde jednotlivé školy představily svou činnost, jež otevírá jejich školy ve výuce i mimo běžnou výuku pro další zájemce. Ivana Melichárková Projekt EU peníze školám Všichni prožíváme nelehkou dobu. Celosvětová finanční krize se šíří rychlostí epidemie a má neblahé dopady na nás všechny, oblast školství nevyjímaje. Stále slyšíme, že na nic nejsou peníze. Ani na nákup nových učebnic, natož pak nových technických pomůcek, které by pomohly zpestřit výuku. Evropská unie však nabídla školám řešení. Mají možnost zapojit se

2 do projektu EU peníze školám a získat tak finanční prostředky pro své potřeby. I naše škola se rozhodla zapojit do projektu. Bylo nutné vybrat z několika nabízených témat šablon takové, které by pomohly naší škole ještě k většímu zkvalitnění a zpestření výuky. Shodli jsme se, že bychom chtěli a potřebovali v hodinách více využívat interaktivní tabule, notebooky, dataprojektory, mobilní počítače, videokamery. Samozřejmostí by měl být stálý přístup k internetu v každé třídě atd. Abychom mohli na všechny tyto pomocníky získat slibované prostředky, budeme muset nejprve vynaložit nemalé úsilí, řádně se s novými digitálními technologiemi seznámit a vytvářet na nich nové materiály potřebné pro výuku, a to všechno v průběhu dvou let. Zkrátka nic není zadarmo. Hana Nahodilová Adaptační výjezd 2010 Jak již bývá na naší škole zvykem, šesté ročníky začaly školní rok netradičně adaptačním výjezdem. Třídy VI.A a VI.B se vydaly se svými třídními učitelkami, paní učitelkou Matulíkovou a školním psychologem na třídenní pobyt do rekreačního areálu Podmitrov. Okolní příroda je krásná i v nepřívětivém podzimním počasí a umožnila obohatit program adapťáku o spoustu aktivit na čerstvém vzduchu. Společně do Podmitrova přijely i sportovní třídy na své pravidelné soustředění, a tak se podařilo, že i VI.C se zúčastnila seznamovacích bloků vedených školním psychologem. Každý den měl Martin Hofman připravený program sociálních a psychologických her na podporu vzniku zdravých vztahů ve třídě. Aktivity byly zaměřeny na poznávání, komunikaci a spolupráci žáků v nově vzniklých kolektivech šestých tříd. Celých programů se rády účastnily také třídní učitelky. Ty měly možnost neformálně poznat své žáky při sportovních nebo zábavných hrách, noční hře či diskotéce, ale také si pro ně připravily společně s p. uč. Matulíkovou praktická přírodovědná cvičení, pokusy a pozorování a trochu zábavné angličtiny. Téměř stoprocentní účast dětí, výjezdový pobyt a pestrý program umožnil navázat nové kontakty mezi dětmi, třídním učitelům poznat své žáky a naopak. Adaptační výjezd šestých ročníků tak bývá prvním krokem pro přátelskou a spolupracující atmosféru v nově vzniklých kolektivech. Vše se povedlo, zeptejte se šesťáků. Irena Procházková Exkurze do Prahy Ve dnech se zúčastnila třída VIII.A a VIII.B za doprovodu třídních učitelek a paní zástupkyně Chalupníkové historicko-literární exkurze v Praze. Počasí nám přálo, byli jsme ubytování v krásném hotýlku přímo pod Pražským hradem. Navštívili jsme mnoho historických pamětihodností (Vyšehrad, Karlův most, Pražský hrad, Židovské město). Zhlédli jsme i večerní představení Richard III ve Stavovském divadle. Velmi zajímavá byla Výstava Staré pověsti české v Národním muzeu, kde si žáci mohli vyzkoušet, zda uzvednou divokého kance stejně jako Bivoj, dívky se zase mohly převléknout za Šárku. Kouzelné byly i procházky večerní Prahou, zejména osvětlený Karlův most a Kampa. Vrátili jsme se zpátky do Brna vlakem velmi spokojeni. Lenka Tocháčková Ukázková hodina v 1.třídách Na počátku listopadu jsme s prvňáčky netrpělivě očekávali velkou návštěvu. Přišli za námi rodiče!!!

3 Se zvoněním, které ohlašovalo začátek vyučování, se naplnily všechny 1.třídy. Rodiče se přišli podívat, jak to jejich ratolestem ve škole jde, co se již naučily a jak zvládají školní povinnosti. V hodině mohli posoudit úroveň čtenářských dovedností, schopnost spolupracovat se spolužáky, aktivitu, zanícení pro danou věc i kreativitu svých dětí. Některé maminky a babičky plakaly dojetím, když viděly na vlastní oči, že se z jejich dětí stali velcí školáci, kteří jsou sebevědomí, nebojí se a ve škole se jim líbí. Hodinu jsme ukončili divadelním představením, které jsme si nacvičili při celoškolním projektu Cestujeme po Evropě. Za vystoupení sklidili malí herci veliký potlesk. Byl to příjemný zážitek. Irena Košutová Škola na zkoušku Dne se konala na naší škole akce pro předškoláky s názvem Škola na zkoušku. Chtěli jsme tímto skoroškolákům umožnit vyzkoušet si, jak vypadá jedna vyučovací hodina v první třídě. V 16 hodin usedlo do lavic ve třech třídách celkem 32 dětí. Zazvonilo a vyučování mohlo začít! Pomocí plyšové hračky jsme se v kruhu na koberci všichni seznámili. Děti potom pojmenovávaly obrázky na kartičkách, vytleskávaly a určovaly počet slabik, podle počtu je přiřazovaly ke správnému počtu teček. Některé hledaly slova začínající stejnou hláskou. Zahráli jsme si i na ozvěnu. Společně jsme určovali počet prvků na tabuli a děti se k nim snažily správně napsat číslici. Z matematiky si vyzkoušely počítání do pěti, rozlišovaly geometrické tvary, které třídily na určená stanoviště. Pak děti vybarvovaly na připravených pracovních listech geometrické tvary danou barvou. Vyzkoušeli jsme si, jak zvládají pravolevou orientaci každé dítě dostalo domeček a dle instrukcí otevíraly určená okénka. U říkanky Máma mi dala korunu jsme se pořádně protáhli a užili si spoustu legrace. Vyučovací hodina utekla jako voda a některým dětem se nechtělo jít domů. Všichni skoroškoláci byli velice šikovní, bystří a odvážní. Přejeme našim budoucím prvňáčkům, aby se jim stejně tak dobře dařilo i od září, kdy zasednou do svých školních lavic. Irena Košutová Veletrh základních škol Ve dnech 2. a 3. prosince 2010 probíhal v prostorách Střediska volného času Lužánky Veletrh základních škol pod záštitou Magistrátu města Brna ve spolupráci se SVČ Lužánky a řediteli brněnských škol. Stejně jako v uplynulých letech se naše škola na této akci prezentovala. Druhého prosince dopoledne jsme stánek naší školy připravili (výtvarně vkusně pojala celou expozici třída IV.D) nejen ke slavnostnímu otevření, které proběhlo za účasti zástupců města Brna a školského úřadu, ale také k návštěvám z řad přátel školy a široké veřejnosti. Všichni návštěvníci měli možnost seznámit se se základními principy naší školy, více se dozvědět o daltonské výuce, mimoškolních aktivitách naší školy a spoustu dalších informací. Martina Raiserová Celoškolní projekt Putování po Evropě Byla středa a od rána jsem se těšil do školy. Měli jsme projektový den na téma Neznámá země. Dlouho jsme se na to připravovali. Náš tým si připravil Itálii. Z balícího papíru jsme vyrobili pizzu. Místo šunky a sýra jsme na pizzu nalepili obrázky nejznámějších italských památek, aut, fotbalistů a jídel. Obrázky jsme označili puntíky od jedné do šesti. Tuto pizzu jsme předváděli mladším žákům jako hádanku. Mohli si vylosovat téma podle puntíků a my jsme jim o tom vyprávěli. Až to uhodli, mohli losovat další téma z obrázků. Aby to měli lehčí,

4 tak jsme byli oblečeni do kostýmů a hráli jsme jim také divadlo z historie Itálie. Já jsem byl Spartakus, římský otrok, který bojoval v Aréně, a můj kamarád byl César, římský císař. Skoro všechny děti uhodly, co jsme za zemi. To bylo dobré, protože jinak by je to tolik nebavilo a nás by to mrzelo. Tak jsem byl rád, že se nám to povedlo. Honza Žaludek, V.D Projektový den Cestovní kancelář Ve středu 24. listopadu 2010 se na naší škole uskutečnil projektový den s názvem Cestovní kancelář, kterého se zúčastnili žáci 2. stupně. Cílem projektu bylo naplánovat pětidenní zájezd do vylosované země (např. Itálie, Francie, Rakousko, Slovensko, Polsko, Německo). Nejprve bylo důležité se na tento den řádně připravit. Žáci měli za úkol do 10. listopadu si vytvořit desetičlenný pracovní kolektiv cestovní kanceláře a vylosovat si destinaci, do které nás prostřednictvím své cestovní kanceláře pozvou. Spolupracovníky si mohli vybrat napříč 6. a 7. třídou (v každé skupině muselo být 5 šesťáků a 5 sedmáků), nebo napříč 8. a 9. třídou (v každé skupině muselo být 5 osmáků a 5 deváťáků). Žáci sbírali materiály a informace k dané zemi (např. úřední jazyk, měna, národnosti, typická jídla, přírodní podmínky včetně rostlin a živočichů, významné památky, vlajka, státní zřízení apod.). Čerpat mohli z encyklopedií, průvodců, časopisů, internetu, ze svých zkušeností. Dále si žáci obstarali katalog cestovní kanceláře, pokud možno zaměřený na poznávací zájezdy do vylosované země, pohlednice nebo obrázky z časopisů, novin, internetu... V den projektu členové týmu pracovali po celou dobu v jednotlivých dílnách a zpracovávali dané úkoly. V dílně český jazyk měli žáci za úkol oslovit klienty cestovní kanceláře a vytvořit přihlášku zájezdu. V jazykové dílně se připravili na základy komunikace v daném státě vytvořili si slovník základních slov. Vypočítat cenu zájezdu byl úkol matematické dílny. Zjištěné ceny, např. náklady za autobus, byly pro nejednoho žáka překvapivé! Do historie daného města žáci pronikli v dějepisné dílně a v zeměpisné dílně se zaměřili na turistické zajímavosti daných zemí a měst. V dílně výtvarná výchova byl prostor pro tvořivé žáky vymysleli spoustu originálních názvů a log cestovních kanceláří a krásné úvodní stránky katalogů. Na závěr projektového dne se týmy sešly a dotvořily katalog své cestovní kanceláře, který obsahoval výstupy ze všech dílen. Následovala prezentace ve třídách. Poté byly jednotlivé katalogy ohodnoceny a vybrány nejlepší projekty, které jsou vystaveny v budově školy. Znalosti a zkušenosti získané při projektu každý několikrát za život uplatní i ve svém budoucím životě, např. při plánování dovolené, výletů či služební cesty. Navíc se žáci učili spolupracovat v týmech nejen různých tříd, ale i ročníků. Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci projektu, a přejeme šťastnou cestu a vhodný výběr cestovní kanceláře pro vaše dovolené. Lucie Mahlová, Romana Matulíková Malé ohlédnutí Když se obzor zaplnil zářivě bílým sněhovým povlakem, když se slunce přes den ukázalo jen na pár krátkých hodin a když nastala doba předvánoční, nadešel námi všemi očekávaný čas... Zrovna se psalo se datum a naše škola si jako každoročně pod vedením zkušených žáků devátého ročníku připravila Mikulášskou besídku. Vše začalo asi v 7 hodin ráno, kdy jsme se MY, tedy jako IX.C, sešli ve vestibulu s učitelstvem a vybranými jedinci VIII.C... To jsme dělat neměli...přišel totiž den, který se pro nás všechny z nás stal pobytem v horoucím pekle! (*muhaaahaaa* :-D) Aby nám to peklo rychle uteklo, pustili jsme se do příprav. Vyzdobili jsme třídy, tělocvičnu i celé přízemí. Poté... přišlo kouzlo! Každý jsme zašli na onu místnost dle našeho pohlaví a dle

5 nápisu na dveřích téhle místnosti, (pro méně chápavé: byly to záchody). Když žactvo vylezlo, nebylo to jen tak obyčejné žactvo, byla to banda pekelníků... Na jedno zvláštní požádání se také musím zmínit, že nejzdařilejším čertem byl Pavel Jordan, jehož jméno musí zůstat v utajení (promiň, Pájo, :-D) Následovala hromada soutěží dispiclín a také tombola. Některé z vás jsme také s čerticí kytaristkou navštívili ve třídách. Po tom všem se přeživší žáci a učitelé sešli opět v tělocvičně na hranici úplného vyčerpání a krachu organismu. S velkým přemáháním jsme odzdobili tělocvičnu stejně záhadným způsobem jsme se přeměnili zpět na lidi a plužili se na oběd. Důsledkem téhle akce bylo, že všichni, co se na ní podíleli, byli po zbytek dne absolutně nepoužitelní. Ovšem dětem se to líbilo a to je přece hlavní :-D S dlouhým přemlouváním p.učitelky Nesňalové jsem tohle napsala JÁ! Ady Dimitrova. Mějte se famfárově a přežijte ve zdraví příští Mikulášskou! :-D Dlouhý zimní večer 2010 aneb jak dostala klasika na frak Konec prosince na naší škole patří kromě jiných akcí i turnaji v deskových hrách. Už několik let měřila svoje síly vícegenerační družstva v tradičních hrách Člověče, nezlob se, Dámě a Mikádu. Tak to bylo naplánováno a propagováno i letos. Leč... Našim prababičkám stačil ku hraní dřevěný špalík, babičkám hadrová panenka, rodičům vláček na klíček a my jsme se spokojili s obyčejnou autodráhou. Tento vývoj měl některé stárnoucí pořadatele poučit a naznačit jim, že i stolní hry se vyvíjejí. O Člověče, nezlob se už opravdu není valný zájem. Naštěstí je tu pan učitel Michal vrchní guru přes deskové hry, organizátor školního herního doupěte, který pružně celou akci přeorganizoval, a příchozí nakonec zápolili v deskovkách nové generace. Nebylo třeba družstev, každý bojoval sám za sebe a sbíral body na hřbetech závodících želv, ve světě obrů a trpajzlíků, sbíral diamanty a vykřikoval Ubongo!... Hráli žáci (většinou skalní členové Doupěte), bývalí žáci, rodiče, učitelé, bývalí učitelé. A kdo neměl dost, mohl hrát cokoliv z nabídky Doupěte, a to ještě dlouho po vyhlášení vítězů. Neměli jste zrovna čas? Nevadí. Můžete si přijít zahrát každé pondělí od 14 hodin a určitě nebudete litovat. Zásoba her utěšeně roste a každý si vybere tu svou. Miloš Tvrz Netradiční setkání Rozhodli jsme se udělat před Vánocemi pro rodiče besídku a nazvali jsme ji Netradiční setkání. Před začátkem jsem byl trochu nervózní, a to hlavně proto, že jsem měl s Ondrou uvítat rodiče. Trochu jsem to uvítání popletl, ale nakonec za mě řekla část paní učitelka. Byli jsme rozděleni do dvou skupin: na Španělsko a Itálii. Já jsem byl ve Španělsku. Nejprve jsme rodičům zahráli divadlo o fotbale a na závěr zatančily holky flamengo. Potom chodili naši rodiče po stanovištích a plnili různé úkoly. Já jsem měl puzzle o Španělsku, holky ochutnávání místního nápoje sangrii (bez alkoholu) a dělání růží z krepáku. No a kluci měli otázky týkající se španělského sportu. Druhá skupina měla divadlo, ve kterém se dostali do minulosti.. Rodiče plnili úkoly také. Dostali otázky a hráli hry týkající se Itálie. Pak jsme se všichni společně sešli na chodbě, kde jsme rodičům nabídli občerstvení, jež jsme pro ně celé dopoledne chystali (jednohubky s různými pomazánkami). My jsme od paní učitelky taky dostali dárek. Asi před rokem nám četla příběh s názvem Hanin kufřík. Autorem knihy je pan Jiří Brady, který byl za druhé světové války spolu se svou Hanou v koncentračním táboře. Jiří přežil, ale jeho sestra ne. A skončilo to tím, jak pan Brady splnil Hanin sen a stal se učitelem. My jsme panu Jiřímu napsali dopisy. Jako vánoční dárek nám paní učitelka přečetla jeho odpověď a předala každému z nás vlastnoručně podepsanou fotografii z dětství. Matěj Pulec, V.D

6 Vánoční dílny Pár dní před Vánocemi čekaly na žáky 1. stupně již tradiční vánoční dílny, které probíhaly v jednotlivých třídách. Mnozí by si mysleli, že již není možné vymyslet nic nového, ale opak je pravdou. Během dopoledne navštívily děti několik dílen, kde vytvářely vánoční přání, ozdoby na stromeček, rozkošné andělíčky z korálků i ovčího rouna, svícny a stromečky, různé vánoční dekorace na výzdobu i dárečky pro rodiče a kamarády. Každý si vybral jednu z dílen, a když byl s výrobou hotov, pokračoval návštěvou další dílny. Děti si vyzkoušely svou dovednost a trpělivost, něčemu se přiučily a vlastnoručně vyrobily dárek nebo pozornost pro své blízké. Určitě řada z rodičů objevila doma pod stromečkem výsledek snažení našich dětí. Paní učitelky opět překvapily nápaditými dárečky a vánočními dekoracemi, na jejichž výrobu se děti každoročně těší, a zpestří si tak nejen čas adventní, ale i nezadržitelně se blížící Vánoce. Celé dopoledne provázela příjemná atmosféra pohody a klidu. Jarmila Chlupová Předvánoční setkání emeritních pracovníků školy Období kolem Vánoc je mimo jiné i obdobím setkávání. Je už dlouholetou tradicí, že v druhé půli prosince se v naší škole setkávají její bývalí zaměstnanci, aby zavzpomínali, vyměnili si aktuality a strávili pár chvil v důvěrně známých místech. Jako každý rok jim atmosféru setkání zpříjemnili žáci školy, kteří pod vedením paní učitelky Kunovové krásně zazpívali vánoční písničky, a družina se postarala o malé dárky ke sváteční výzdobě. I letos byla účast emeritních pracovníků hojná a to nám dává pocit, že jim na naší škole bylo dobře a mají spolu na co příjemného vzpomínat a vracejí se k nám rádi. Miloš Tvrz Vánoční zpívání Tak jako každý rok i v prosinci 2010 si naši žáci secvičili vánoční vystoupení, aby mohli svým zpěvem šířit radost a předvánoční náladu mezi svými blízkými a také reprezentovat naši školu na akcích pořádaných městskými částmi Brno-střed a Řečkovice a Mokrá Hora. Náš příležitostný sbor byl sestaven z výběru žáků těchto tříd:vi.a, VI.B, VII.B, VIII.A, VIII.B, IX.A; o umělecké a pedagogické vedení se postaraly učitelky hudební výchovy L. Kunovová a E. Slezáková. Všem zúčastněným je třeba za jejich pěkná vystoupení a osobně vynaložené úsilí poděkovat. Bližší informace a bezprostřední dojmy následují níže v článku vánočních kolednic z IXA. L. Kunovová V dopoledních hodinách (14.12.) jsme šli do Domova Naděje v Řečkovicích. Je to domov pro seniory. Naše vystoupení se jim moc líbilo, a dokonce byli dojatí. Před odchodem jsme dostali malé občerstvení. Poté jsme jeli na Zelný trh, kde se konalo naše další vystoupení. Byla tam strašná zima a nedalo se moc zpívat. Až na studenty středních škol, kteří do toho začali zpívat, se naše vystoupení povedlo a líbilo se. Také jsme dostali krátký rozchod po náměstí a od pořadatelů horký čaj. Bylo to pěkné odreagování od školy. Dále jsme zpívali pro bývalé zaměstnance školy (16.12.), jak tomu bývá každý rok. Učitelé byli rádi a dokonce jsme zpívali jednu koledu dvakrát pro paní učitelku Papírníkovou, která si vyžádala speciální přídavek spirituálu Bim bam. I přes chladné a nepříznivé počasí jsme u řečkovického kostela při rozsvěcování stromečku (20.12.) vystupovali jako poslední. Přes technické problémy s klávesami jsme se hravě přenesli nově nabytou zkušeností improvizace. Nakonec jsme se celí zmrzlí rozešli do svých domovů. A naše poslední vystoupení probíhalo poslední den před vánočními prázdninami ve vestibulu školy (22.12.). Jednou jsme zazpívali pro první stupeň (líbilo se jim to, dokonce jsme i

7 přidávali) a dvakrát pro druhý stupeň. Přežili jsme to ve zdraví a v pohodě. K. Čechová, L. Doláková, R. Helánová, A. Plevová Přírodopisná olympiáda V letošním školním roce se uskutečnilo školní kolo biologické olympiády s názvem Povrchní olympiáda. Žáci mohli uplatnit své znalosti o povrchu těl rostlin a živočichů. Přihlásili se zájemci v obou kategoriích, pro 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník. Celkově 25 řešitelů. Biologická olympiáda se skládala z teoretické části a části praktické poznávání přírodnin a různých druhů na obrázcích. Celkovým vítězem nejúspěšnějším řešitelem se stal A.Vaclaviak z VI.A, který dosáhl nejvyššího počtu bodů. Vítězem kategorie pro 8. a 9. ročník se stal V.Pospíšil ze třídy IX.A. Oba žáci budou reprezentovat naši školu v okresním kole BiO, která proběhne v CVČ Lužánky v dubnu Irena Procházková Parlament 2010/2011 Žákovský parlament je snahou zapojit žáky aktivně do jejího dění ve škole, otevřít jim možnosti spolupodílet se na tom, co se tu děje, vyjadřovat svá přání, připomínky i kritiky a především pak hledat nové možnosti, řešení, aktivity Jak se setkáváme? Žákovský parlament v budově Horácké nám. se setkává pravidelně každý týden ve středu o velké přestávce v místnosti 22. Zápisy z jednotlivých jednání jsou k nalezení na informační síti ve vestibulu a na webu školy. Parlament je složen ze zástupců každé ze tříd prvního i druhého stupně (krom prvních tříd). Protože má naše škola dvě budovy, každá z nich má vlastní setkávání svých zástupců: - parlamentu v budově Uprkova organizačně pomáhá a zaštiťuje za pedagogické pracovníky Mgr.Irena Košutová, metodička prevence pro 1. stupeň, - parlamentu v budově Horácké nám. pomáhá a setkávání vede Mgr. Martin Hofman, školní psycholog. Pro tento rok jsme se rozhodli pro parlament v budově Horácké nám. vyzkoušet novinku: práci a úkoly realizujeme krom pravidelných středečních zasedání také v projektových týmech (vedení parlamentu, PR sekce a redakční rada časopisu, ekotým a projektový tým). Týmy by měly napomoci větší aktivitě a samostatnosti žáků, směřují k učení se kvalitní týmové spolupráci a komunikaci. Každý tým pracuje také za podpory dospělého pracovníka školy. V tomto školním roce bychom rádi pokračovali ve vydávání školního časopisu, podpořili a rozšířili třídění odpadů ve škole, rozběhli kampaň proti nepořádku a ničení školního majetku, organizovali čajové a hudební příspěvky, barevný den, valentýnskou poštu a letní kino. Martin Hofman Ekotým V rámci činnosti žákovské parlamentu vznikl v letošním školním roce na pracovišti Horácké nám. Ekotým,ve kterém spolupracují žáci z parlamentu s paní učitelkou I.Procházkovou. V prvním pololetí se pokusil rozjet tyto aktivity: zapojit třídy do třídění odpadů papíru a PET lahví, podpořit třídění i s rodiči zapojení do celorepublikové celoškolní soutěže vyhlášené společností A.S.A. Soutěž s panem Popelou. Žáci soutěží za třídy ve sběru papíru z domácností, vyhlášení soutěže o logo Ekotýmu naší školy.

8 Ve druhém pololetí se budeme snažit stávající aktivity zefektivnit, podpořit účast dalších žáků na činnosti Ekotýmu a rozjet ještě něco navíc: zapojit jablkové služby do třídění bioodpadu z jídelny, podpořit udržování pořádku ve třídách. Irena Procházková Akce 1.stupně Na začátku školního roku všechny ročníky 1. stupně navštívily výukový přírodovědný program na Jezírku. Během školního roku žáci besedují s Policií ČR, navštěvují DDM Junior Dornych, kde se zúčastňují výukových programů s dopravní tématikou. Při naší škole funguje dopravní hřiště, kde děti i s jiných škol se učí dopravním předpisům při jízdě na kole pod vedením Městské policie. Na prvním i druhém stupni proběhl celoškolní projekt Cestujeme po Evropě. Žáci během školního roku vypracovávají projekty mezi ročníky, lze jmenovat projekty Marie Terezie, Josef II., Barvy podzimu, či výtvarný Děti v zimě. Zajímavý projekt byl Canisterapie, který navazoval na projekt s Kociánkou pomocí cvičeného psa. Třetí třída navštívila starostu Řečkovic. V prosinci proběhly vánoční dílny, předvánoční zpívání, které připravil druhý stupeň pro první stupeň, tak jako i Mikuláše. V nejbližším termínu pátý ročník navštíví Dukovany a Dalešice. Anna Ratajová Akce 2. stupně V letošním školním roce se díky stavebním úpravám na naší škole v září a říjnu rozjížděly všechny akce poněkud pomaleji, ale i přesto se nám podařilo úspěšně zvládnout spoustu věcí. Tak jako každý rok proběhly ve většině odborných předmětů olympiády. Nejlepší řešitelé pak postoupili do dalších kol. Velmi úspěšně proběhl celoškolní projektový den, při kterém si žáci zkusili vytvořit katalog vlastní cestovní kanceláře. Od začátku školního roku také velmi intenzivně pracoval žákovský parlament pod vedením našeho školního psychologa Martina Hofmana. Další školní akcí byla Mikulášská. Děti z devátých ročníků si připravily pro spolužáky z prvního stupně spoustu her a soutěží. Samozřejmě přišel také Mikuláš, který naděloval dobroty spolu s čerty a anděly. V adventním čase si děti užily tvoření ve vánočních dílnách a mnohé se zapojily do zpívání koled nejen ve škole, ale i na různých vánočních vystoupeních. Před Vánocemi se také uskutečnilo setkání bývalých pracovníků naší školy a Dlouhý zimní večer, na kterém děti hrály deskové hry. Celé pololetí pak probíhaly různé sportovní akce a soutěže, kterých se děti úspěšně účastnily. V současné době žáci vyšších tříd nacvičují polonézu, jež 18. února zatančí již tradičně na plese naší školy. Radka Johnová SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 1. POLOLETÍ 2010/2011 Mezinárodní turnaj žáků v zápase v. s.

9 Prievidza (Slovensko) startujících z Bulharska, Polska, Slovenska a ČR. Žáci: 6.místo: Jiří Zábrš Mezinárodní Mistrovství Polska kadetek v zápase Racibórz (Polsko) startujících z Polska, Německa a ČR Kadetky: 3.místo: Nikola Debrecíni Vranovská Empiáda Vranov startujících družstev ze ZŠ z Brna a okolí 3. místo: Adéla Štaudová, Jan Kovář, Marek Skotal Mezinárodní turnaj dívek v zápase Werdau (Německo) Žákyně: 3.místo: Barbora Tykalová, Markéta Manová Kadetky: 2.místo: Nikola Debrecíni 3.místo: Šárka Valentová Plavecko-běžecký pohár Brno startujících z 10 ZŠ 2. místo: Nikola Debrecíni, Martin Kalábek Mezinárodní turnaj Akvasalon žáků v zápase v. s. Hradec Králové startujících z Polska, Slovenska a ČR Žáci: 1.místo: Jiří Zábrš, Marek Slabotinský Běh brněnské mládeže 2. kolo

10 Brno-Lesná místo: Martin Vala 2. místo: Jan Kovář 3. místo: Denisa Machová Po 2. kole je naše škola na 6. místě (1. kola jsme se nezúčastnili pro kolizi termínu s Vranovskou Empiádou) Velká cena města Brna v zápase v. s. Brno startujících z 21 klubů Běloruska, Polska, Německa, Maďarska, Slovenska a ČR. Mladší žáci: 1.místo: Martin Kalábek 2.místo: Adam Mikulčík 3.místo: Martin Pragač, Garry Geiger Mladší žákyně: 1.místo: Kateřina Padyšáková 2.místo: Markéta Riglová, Klára Olšáková, Kamila Krainerová 3.místo: Aneta Autratová, Aneta Fasorová Žáci: 1.místo: Marek Slabotinský 2.místo: Jiří Zábrš 3.místo: Jaroslav Kluka Žákyně: 2.místo: Nikola Debrecíni Hodnocení klubů: 1.místo: TAK Hellas Brno 287 bodů 2.místo: 1.SC Luckenwalde (GER) 109

11 3.místo: SK Krašnik (POL) 102 Memoriál Niče a Budáka žáků v zápase v. s. Praha startujících z 10 klubů ČR Žáci: 1.místo: Jiří Zábrš, Marek Slabotinský, Jaroslav Kluka 3.místo: Pavel Šebela V hodnocení kolektivů jsme vybojovali 1.místo! Futsalový turnaj ZŠ Horácké náměstí družstev z Gymnázia Terezy Novákové a naší školy 1. místo: Martin Janíček, Jan Vostál, Jan Kalenda 2. místo: Jaroslav Pavlát, Martin Vala, David Novotný 3. místo: Michael Nekuda, Adam Fröde, Petr Lattenberg, Martin Kalábek, Francois Korál, Filip Fabián Mezinárodní turnaj žáků v zápase v.s. Dzerzoniow (Polsko) startujících z Polska a ČR. Žáci: 1.místo: Jiří Zábrš 3.místo: Martin Pragač, Pavel Šebela Velká cena Jihlavy žákyň v zápase Jihlava startujících z 11 klubů ČR 1.místo: Šárka Valentová 2.místo: Veronika Urválková Memoriál Urbana kadetů v.s. Praha startujících ze Švýcarska, Slovenska a ČR 3.místo: Jaroslav Kluka

12 Mistrovství České republiky v zápase v. s. mladších žáků a mladších žákyň Teplice startujících ze 16 oddílů ČR 1. místo: Martin Pragač, Veronika Urválková, Kateřina Padyšáková 2. místo: Jakub Bouzek, Šárka Valentová 3. místo: Martin Kalábek, Pavel Šebela, Barbora Suchánková, Markéta Riglová V celkovém hodnocení klubů jsme v obou kategoriích získali 1. místo!!! Mezinárodní Mistrovství Polska juniorek v zápase Krašnik startujících z 39 klubů Polska, Rumunska, Estonska, Řecka, Ukrajiny, Ruska, Litvy, Lotyšska, Slovenska a ČR V rámci reprezentace ČR 5.místo: Nikola Debrecíni Turnaj ve stolním STIGA-hokeji VÍTÁMVÁS CUP ZŠ Horácké náměstí Žáci naší školy se setkali se žáky ze Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené a ze Základní školy pro tělesně postiženou mládež v Brně na Kociánce 6. Společně si zahráli stolní hokej, seznámili se s vozíkem a vyzkoušeli si na něm třeba i střelbu na koš. Během různých doplňkových sportovních disciplín také získali spoustu sladkých odměn, pamětních listů a medailí.

13

Evropská prevence užívání návykových látek

Evropská prevence užívání návykových látek Vážení čtenáři, máme za sebou další pololetí a s ním opět přichází náš Zpravodaj, který vám přináší informace o některých událostech a akcích ze školního života. Učebna chemie po 30.letech Už jste viděli

Více

Zpravodaj. V tomto čísle:

Zpravodaj. V tomto čísle: ZŠ HORÁCKÉ NÁM. BRNO 1/2014 Zpravodaj Projekt OPVK alias šablony Možná jste někdo uslyšel začátkem ledna jednu velkou ránu, která se ozvala z naší školy. To byl kámen, který spadl ze srdce paní ekonomky.

Více

Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Šesťáci Slavnostní chvíle pro Základní školu na Horáckém náměstí

Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Šesťáci Slavnostní chvíle pro Základní školu na Horáckém náměstí Nové třídy na Horáckém náměstí Prvňáčci Jako každý rok proběhl v lednu zápis do 1. tříd. V letošním roce přišel k zápisu velký počet dětí. Celkem jich přišlo 143. Některé děti podaly žádost o odklad, a

Více

Výroční zpráva základní školy

Výroční zpráva základní školy 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název školy Základní škola Český Těšín Slezská 1740 okres Karviná Adresa školy Slezská 1740, Český Těšín Právní forma příspěvková organizace IČO 48004685 IZO 048004685

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy I. Základní

Více

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi

za aktivní práci ve školním parlamentu a příkladný přístup k plnění školních povinností Tomáši Musilovi ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 UDĚLILI JSME CENY ŘEDITELKY ŠKOLY za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Ajdinu Naprelacovi za úspěchy ve sportovních soutěžích a reprezentaci školy Jiřímu Kosmákovi

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Dolní Rožínka 592 51 Dolní Rožínka Výroční zpráva školní rok 2009-2010 Obsah 1. Základní údaje o škole... 4 Charakteristika školy... 5 Vybavení školy... 5 2. Obory vzdělání

Více

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby.

Na 1. stupni proběhl plavecký a dopravní výcvik žáků v příslušných ročnících a projekt Zdravé zuby. ÚNOR 2009 Co dětem vlastně škola poskytuje? Jistě možnost vzdělávat se. Stává se pro ně však také určitým sociálním prostředím, ve kterém děti získávají sociální zkušenosti. Zjišťují, jaké to je být součástí

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32

Základní škola a mateřská škola Adamov Školní zpravodaj č.32 Strana 1 Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz 724 370 198 Klapka Název místnosti Klapka Název místnosti 200 Ředitelna 209 Kabinet prevence 201 Výchovná poradkyně 209 Kabinet Cj

Více

Nový školní rok v mateřské škole

Nový školní rok v mateřské škole LEDEN 2010 Úvodník Vážení rodiče, milí čtenáři! První polovina školního roku 2009/2010 končí, žáci dostávají pololetní hodnocení a těší se na přicházející prázdniny. Většina žáků přistoupila ke školní

Více

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví

Základní škola Otokara Březiny. Jihlava, Demlova 34. Waterproject. Školní zpravodaj. Veletrh zdraví Základní škola Otokara Březiny Jihlava, Demlova 34 Waterproject Školní zpravodaj Veletrh zdraví Přehled vycházejících žáků školní rok 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 končí základní vzdělávání 57 žáků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013. Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ BRNO, KŘÍDLOVICKÁ 30b VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 Ředitelka školy RNDr. Jarmila Bavlnková: Schváleno školskou radou dne 15. 10. 2013 1 Základní charakteristika školy 1.1

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

školní rok 2010/2011

školní rok 2010/2011 školní rok 2010/2011 AKCE ŠKOLY Informace o akcích školy zveřejňujeme pravidelně na webu školy. Zde také najdete odkazy a fotografie z našich akcí. Podívejte se na www.zsjihomoravske.cz. PRVNÍ ŠKOLNÍ DEN

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více

ČERVEN 2009. Úvodník

ČERVEN 2009. Úvodník ČERVEN 2009 Úvodník Vážení čtenáři! Konec školního roku 2008/2009 se naplnil a ve školním zpravodaji informujeme o dění ve vlčnovské škole za uplynulé období. Pedagogický sbor v letošním školním roce doznal

Více

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399

Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 Výroční zpráva Základní školy, Trutnov, Komenského 399 školní rok 2013 2014 Mgr. Petr Horčička ředitel školy Obsah Základní údaje o škole 2 Přehled oborů vzdělávání 6 Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A, 691 41 Zřizovatel školy: Město Břeclav Ředitel školy: Mgr. Dagmar Krystíková Telefon: 519 334 211 e-mail: reditel@zsvalticka.cz

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013

ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 ŠKOLNÍ ČASOPIS Základní škola a Mateřská škola Vlčnov leden 2013 Ze Základní školy Vlčnov ZE ŽIVOTA TŘÍDY 2. A V tomto článku bych Vás chtěla seznámit s našimi akcemi v 1. pololetí. Samozřejmě jsme se

Více

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET

130 LET H U S O V K A R A Š Í N K A 125 LET H U S O V K A 130 LET 125 LET R A Š Í N K A 1 Milé děti, vážení rodiče, absolventi, pedagožky a pedagogové, milí příznivci Husovky, o Vaší škole (a toto přivlastňovací zájmeno je zde opravdu namístě, protože

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2013/2014 Ve Vnorovech 1. 9. 2014 PhDr. Hana Tyllichová, ředitelka školy I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín,

Více

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz

ÚVODNÍ SLOVO: Organizace školního roku 2010/11. Zapojili jsme se do projektu Česko čte dětem. www.zsheyrovskeho.cz Občasník základní školy Olomouc, Heyrovského 33 školní rok 2010/11 ÚVODNÍ SLOVO: Vážení čtenáři našich novin, zdá se, že to není tak dávno, co naše škola zářila novotou a s velkou slávou vítala první stovku

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Havířov-Město Žákovská 1/1006 okres Karviná Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Obsah 1.

Více

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013

Škola Kavčí hory - Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb ALMANACH 2012-2013 Škola Kavčí hory - Mateřská škola, ALMANACH 2012-2013 Úvod... 4 Slovo úvodem... 5 Září 2012... 6 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ - Poslův Mlýn... 7 Ať žije Podhradí!... 8 První školní den... 8 Kultura neslyšících...

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2013/14 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace.. Zpracovala: Mgr. Jana Cacková, zástupkyně ředitelky pro ZŠ Předkládá: Mgr. Dagmar Fránková, ředitelka

Více

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A

ČERVEN 2011. Miroslav Bičan - 5. A ČERVEN 2011 Úvodník... a skončil další školní rok. Prázdniny, dovolená dny zaslouženého volna jsou konečně před námi. Užijme si je každý dosytosti a po svém. I v letošním roce jsme při školní práci žákům

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní škola Tišnov náměstí 28. října 1708, Tišnov, 666 01 IČO 702 839 40 Telefon: 549 415 629 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRONOV VELKÝ DŘEVÍČ, OKRES NÁCHOD 2013-2014 Duhový den Zpracovala Mgr. Alena Bartoňová ředitelka školy 31. 8. 2014 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více