Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč"

Transkript

1 Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr. Josef Roušar 21. zasedání Rady města Proseč v roce 2014 proběhlo v době od 15:00 hodin do 18:30 hodin. Program: 1. Organizační záležitosti 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání 3. Informace ředitele ZŠ 4. Zpráva ředitelky MŠ Proseč 5. Účelové dary pro ZŠ Proseč 6. Informace o reklamaci přístavby ZŠ 7. Výsledek VZ Technický dozor MŠ č.p VZ - Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč 9. Komise pro otevírání obálek VZ Bioodpad 10. Hodnotící komise VZ bioodpad 11. VZ Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče 12. Komise pro otevírání obálek Analýza bývalé sběrny 13. Hodnotící komise pro projekt Analýza bývalé sběrny 14. Kamerový systém na MěÚ 15. Zápis o výsledku kontroly 16. Oprava hřbitovní zdi v Miřetíně 17. Ukončení nájemních smluv 18. Prodloužení nájemních smluv 19. Přidělení bytů 20. Přijetí finančního daru od STEELMONT CZ s.r.o. 21. Poskytnutí příspěvku na modernizaci prostor MITRIX 22. Poskytnutí příspěvku na materiální potřeby MITRIX 23. Plánovací smlouva Kučerovi 24. Informace VaK Chrudim, a.s. 25. Kurzy angličtiny 26. Smlouva o výpůjčce sportovišť 1. Organizační záležitosti Předložený program 21. zasedání Rady města Proseč konaného dne 30. září 2014 byl schválen bez úprav všemi hlasy. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, starosta města. Ověřovatelem zápisu byl František Skála, místostarosta města. Zápis ze zasedání provedl Jan Macháček.

2 2. Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol zadaný starostovi zpracovat pravidla pro pronajímání obecních bytů trvá. Úkol zadaný starostovi města oznámit výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky "Zajištění technického dozoru investora na akci: Mateřská škola č.p. 70 a obecní knihovna Proseč opatření na úsporu energie" a uzavřít smlouvu s vítězným uchazečem byl splněn. 3. Informace ředitele ZŠ (RM/294/2014) informace ředitele ZŠ Proseč. (zpráva o činnosti je přílohou zápisu) 4. Zpráva ředitelky MŠ Proseč (RM/295/2014) zprávu ředitelky MŠ Proseč o činnosti. (zpráva o činnosti je přílohou zápisu) 5. Účelové dary pro ZŠ Proseč (RM/296/2014) přijetí finančních účelových darů od sponzorů v celkové výši ,- Kč pro příspěvkovou organizaci města Základní škola Proseč, okres Chrudim. (žádost je přílohou zápisu) 6. Informace o reklamaci přístavby ZŠ (RM/297/2014) informace starosty o postupu reklamace přístavby ZŠ.

3 7. Výsledek VZ Technický dozor MŠ č.p.70 (RM/298/2014) informaci starosty města o oznámení výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky "Zajištění technického dozoru investora na akci: Mateřská škola č.p. 70 a obecní knihovna Proseč opatření na úsporu energie" a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem. 8. VZ - Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč (RM/299/2014) upravenou zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového řízení na akci Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč a oslovení firem k podání nabídek: KARBOX s.r.o., Hořiče, IČ: SPaZ s.r.o., Míčov-Sušice, IČ: Monza CZ s.r.o., Slušovice, IČ: MEDTEC - VOP, spol. s r.o., Hradec Králové, IČ: MEVA-TEC s.r.o., Roudnice nad Labem, IČ: Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Hradec Králové, IČ: NAPA TRUCKS spol. s r. o., Pardubice, IČ: AUTOCENTRUM HÁJEK, spol. s r.o., Týnec nad Labem, IČ: Fa RENE a.s., Hradec Králové, IČ: PROFI AUTO CZ a.s., Říčany, IČ: Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta. 9. Komise pro otevírání obálek VZ Bioodpad (RM/300/2014) komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku k projektu Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč ve složení: Mgr. Jaromír Kašpar (Bc. Pavel Raba), Jan Macháček (Karel Hloušek), Veronika Doležalová (Stanislava Češková).

4 10. Hodnotící komise VZ bioodpad (RM/301/2014) hodnotící komisi pro projekt Systém odděleného sběru bioodpadů ve městě Proseč ve složení: Mgr. Jaromír Kašpar - odborník (Bc. Pavel Raba), Tomáš Háp (Robert Nekvinda), Jan Macháček (František Skála), Karel Hloušek (Pavel Čermák), Josef Soukal, DiS. - odborník (Zdeněk Džbánek). 11. VZ Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče (RM/302/2014) zadávací dokumentaci a vyhlášení výběrového řízení na akci Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče a oslovení firem k podání nabídek: EKOHYDROGEO Žitný s.r.o., Praha, IČ: BIOANALYTIKA CZ, s.r.o., Chrudim, IČ: AQUATEST a.s., Praha, IČ: Pověřenou osobou jednat ve všech záležitostech tohoto výběrového řízení je starosta. 12. Komise pro otevírání obálek Analýza bývalé sběrny (RM/303/2014) komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku k projektu Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče ve složení: Jan Macháček, Helga Poláková, Ing. Ludvík Blažek, náhradníci: František Skála, Lucie Dostálová a Ing. Václav Jiránek

5 13. Hodnotící komise pro projekt Analýza bývalé sběrny (RM/304/2014) hodnotící komisi pro projekt Analýza rizik bývalé sběrny druhotných surovin ve městě Proseč u Skutče ve složení: Jan Macháček, Josef Soukal, DiS., Bc. Roman Filip - odborník, Tomáš Háp, Ing. Ludvík Blažek - odborník, náhradníci: Veronika Doležalová, Bc. Pavel Raba, Mgr. Vojtěch Dobiáš - odborník, Karel Hloušek, Mgr. Jaromír Kašpar - odborník. 14. Kamerový systém na MěÚ (RM/305/2014) informaci starosty o instalaci nového kamerového systému na MěÚ a seznámení s novým kamerovým systémem Policii ČR Obvodní oddělení Skuteč a Městskou policii Skuteč. 15. Zápis o výsledku kontroly (RM/306/2014) zápis o výsledku kontroly města Proseč nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb. v platném znění, a vyhlášky 416/2004 Sb., v platném znění, dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb., kontrolní řád a dalšími právními normami za účasti vedoucího kontroly, starosty města Proseč, Jana Macháčka. (zápis je přílohou zápisu) 16. Oprava hřbitovní zdi v Miřetíně (RM/307/2014) opravu hřbitovní zdi v Miřetíně za cenu ,- Kč, kterou provede Tomáš Pulkrábek, Proseč 321, IČ:

6 17. Ukončení nájemních smluv (RM/308/2014) ukončení nájemní smlouvy s p. Romanou Severovou v čp, 298, Proseč a p. Veronikou Vavřínovou v čp. 133, Česká Rybná. 18. Prodloužení nájemních smluv (RM/309/2014) prodloužení nájemních smluv dle přílohy. 19. Přidělení bytů (RM/310/2014) přidělení bytu v čp. 240, Proseč od p. Veronice Vavřínové, bytu v čp. 133, Česká Rybná od p. Petru Víchovi, bytu č. 6/2005 v čp. 369, Proseč od p. Pavlíně Vodičkové a bytu v čp. 298, Proseč od p. Jaroslavu Markovi. 20. Přijetí finančního daru od STEELMONT CZ s.r.o. (RM/311/2014) přijetí finančního daru ve výši ,- Kč od firmy STEELMONT CZ s.r.o., sídlem Proseč 345, Proseč, částka bude dle smlouvy použita na úhradu nákladů spojených s pořádáním kulturních akcí. (kopie darovací smlouvy je přílohou zápisu)

7 21. Poskytnutí příspěvku na modernizaci prostor MITRIX (RM/312/2014) poskytnutí finančního příspěvku taneční skupině Mitrix zastoupené Nikolou Markovou a Michaelou Jetmarovou ve výši ,- Kč na úhradu nákladu spojených s modernizací tanečních prostor. (dohoda je přílohou zápisu) 22. Poskytnutí příspěvku na materiální potřeby MITRIX (RM/313/2014) poskytnutí finančního příspěvku taneční skupině Mitrix zastoupené Nikolou Markovou a Michaelou Jetmarovou ve výši 9.129,- Kč na úhradu nákladu spojených s pořízením materiálních potřeb skupiny. (dohoda je přílohou zápisu) 23. Plánovací smlouva Kučerovi (RM/314/2014) dopis manželů Kučerových ve věci splnění závazků vyplývajících z plánovací smlouvy, dalším jednáním je pověřen starosta. (dopis je přílohou zápisu) 24. Informace VaK Chrudim, a.s. (RM/315/2014) informace VaK Chrudim, a.s. o posunutí termínu realizace rekonstrukce vodovodního řadu a komunikace v ul. Zahradní na termín duben květen (dopis je přílohou zápisu)

8 25. Kurzy angličtiny (RM/316/2014) informace radní Žežulkové o kurzech angličtiny ve školním roce 2014/2015, které budu probíhat na Městském úřadě v Proseči. 26. Smlouva o výpůjčce sportovišť (RM/317/2014) smlouvu o výpůjčce sportovišť podle 2193 a násl. Občanského zákoníku mezi městem Proseč a Tělocvičnou jednotou Sokol Proseč. (smlouva je přílohou zápisu) V Proseči starosta města:.

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 5. února 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Mgr. Lenka Žežulková Pavel Čermák 3. zasedání

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014)

USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 39. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 23. 4. 2014 (č. usnesení 1012/2014-1035/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013)

USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 31. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 21. 8. 2013 (č. usnesení 811/2013-836/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z mimořádného jednání Rady města Příbram, konaného dne

Více

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 14. 4. 2014 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Ing. Miroslav Rozkot CSc., Ing. Milena Krupičková,

Více

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011

Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 Zápis z jednání Rady města Úvaly č. R- 12/2011 které se konalo ve středu 19. 10. 2011 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : 5 MUDr. Jan Šťastný JUDr. Ing. Petr Petržílek,

Více

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 96. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 96. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 7. října 2013 usnesením č. 2013/3550 1) schválila program 96. schůze rady města, konané dne 07.10.2013. usnesením č. 2013/3551 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

52. VÝPIS Z USNESENÍ

52. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 52. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 10.08.2004 776/2004 52. RM - V j m e n u j e, v souladu s 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 20. jednání Rady města Strakonice konaného 27. dubna 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2)

B/ Prodloužení ubytování v AD Usnesení č. 4507/2010 (145/2) - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 145. jednání Rady města

Více

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015

Usnesení RM č. 16/2015-RADA ze dne 04.06.2015 16/2015-RADA/793-16. Rada města ověřovatelem zápisu RM MUDr. Jiřinu Jirešovou 16/2015-RADA/794-16. Rada města předložený program jednání RM 16/2015-RADA/795-16. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk

Více

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012

USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ ZE 4. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 14. 2. 2012 USNESENÍ Č. 92/2012 Návrh rozpočtového opatření č. 1 Statutárního města Liberec na rok 2012 souhlasí s návrhem rozpočtového opatření č.

Více

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně

čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV Rada města Chropyně čj. zápisu MCH 3879/2009 spisová značka 3879/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 109. zasedání dne 23. června 2010 R M 1 / 1 0 9 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 12. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 13.12.2011 ve 14.30 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 16. 3. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Omluvena: Ing. Eliška Machačová Ověřovatelé zápisu: Aleš

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr.

Členové RM: Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth Bc. Pavel Čekan, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 17. března 2014 od 13:00 hod. ve velké zasedací síni MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluven: Tajemnice: Zapsala:

Více