Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo"

Transkript

1 Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha,

2 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného sboru spojili svoje síly, aby pro vás připravili příručku, která by Vám měla pomoci. Neměla by se povalovat v zásuvce, ani se vršit mezi sběrem. Lidi, kteří tomu opravdu rozumí pro vás vybrali to nejdůležitější. Upřímně vám všem přejeme, aby připravený text zůstal studijním materiálem, ale kdyby přece jenom ne, tak určitě budete dobře připraveni. Přejeme vám hodně štěstí, čili být ve správnou chvíli na správném místě. V opačném případě chladnou hlavu a udělat to, co je potřeba ( co si tady nastudujete v klidu) a jistě to dobře dopadne. Zdeňka Kubíčová NIDV a Miloslav Beňo HZS 2

3 Můžeme si přát prožít život v klidu a mimořádným událostem se vyhýbat. Někdy si však událost vybere sama. CO JE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST? Je to škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, ale také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Potlačíme v sobě touhu utéci, schovat se někam a počkat, až bude klid. 3

4 JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI? Jsi-li svědkem či účastníkem, potom ohlas každou mimořádnou událost. Mimořádnou událost oznam na jednu z linek tísňového volání. Poskytni první pomoc postiženým, případně je přesuň na bezpečné místo. Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, a navigaci příjezdu záchranářů. Po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci o tom, co vše jsi provedl. Protože teď ta čísla vidíte v klidu, už je nemůžete nikdy zapomenout. Aspoň na jedno si vzpomenete vždy. Nebojte se zavolat. Musíte volat. Z toho vyplývá i další prosba. Mějte zapnutý mobil tak, abyste ho slyšeli. Ovlivňujte i seniory, kteří mobilní telefony odmítají. Právě jim může být užitečný. NEZAPOMNĚL SI ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ? Jsi-li svědkem vzniku mimořádné události, neprodleně volej! Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady. 112 Evropské číslo tísňového volání 150 Hasičský záchranný sbor 155 Zdravotnická záchranná služba 156 Městská (obecní) policie 158 Policie ČR POUŽÍVEJTE MOBILNI TELEFON 4

5 JAK BY MĚLO VYPADAT OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI? Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob). Kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání). Kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné). Kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš. Nikdy nezavěšuj jako první, vyčkej na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o planý poplach. Upozorněte, je-li to nutné, že číslo nelze zpětně ověřit, i tak má vaše ohlášení význam a existují možnosti jak ověřit pravdivost vašeho hlášení. CO DĚLAT PŘI VAROVNÉM SIGNÁLU? K varování slouží rotační nebo elektronické poplachové sirény, případně náhradní zvuková zařízení. Varovný signál,,všeobecná výstraha je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund zpravidla je třikrát opakovaný v pětiminutových intervalech. Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování. Ukryj se v nejbližší budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu. Zapni si a poslouchej hromadné sdělovací prostředky, ty oznámí důvod varování a způsob správného chování v dané situaci. 5

6 Podle pokynů zdokonaluj ochranné vlastnosti úkrytového prostoru nebo se připrav na evakuaci. POŽÁRY Pozor na zkoušku sirén každou středu ve 12 hodin. Možná, že požár uvidíte za celý život jenom v televizi a nebo zdálky. Doby kdy vyhořelo půl vesnice jsou naštěstí pryč. Má to ovšem svůj rub. Nejsme a ani nemůžeme být na tuto situaci připraveni prakticky. 6

7 JAKÁ JE PREVENCE PROTI POŽÁRU? Skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích, mimo společné prostory obytných domů (je myšleno asi 8 litrů). Buď vybaven funkčními jednoduchými hasicími prostředky. Měj vždy volné, případně označené, únikové cesty. CO DĚLAT PŘI VZNIKU POŽÁRU? Vznikne-li požár, je-li to v tvých silách, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho rozšíření. Proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, skloň se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112. Zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie. Co nejrychleji opusť objekt, ve kterém hoří. Při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu. Po příjezdu hasičů podej veliteli zásahu informaci o situaci zda se v ohroženém prostoru nevyskytují osoby nebo zvířata. 7

8 JAK SE CHOVAT PŘI EVAKUACI BUDOVY PŘI POŽÁRU? Požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním HOŘÍ. Vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze). Vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže u země. Nesnaž se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory. 8

9 Nemůžeš-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla. Prověř, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde se nacházejí a řekni to následně záchranářům. Shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor. Řekněme si dvě varianty (ideální) to když máme čas a druhá varianta když čas nemáme. Ideální si přečtete dole, krizová je tato: pokusíme se vzít si doklady, peníze, vodu, mobil a utíkáme. V případě že jde o život si nevezmeme nic a prcháme také. 9

10 Evakuační zavazadlo by mělo zpravidla obsahovat: osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy, obvazy a užívané léky, základní potraviny a voda na 3 dny, toaletní a hygienické potřeby, předměty denní potřeby (jídelní miska, příbor, nůž), svítilna nebo svíčka a zápalky, bateriový rozhlasový přijímač a náhradní zdroje, náhradní prádlo, spací pytel nebo přikrývka, hračka či jiný prostředek pro zkrácení dlouhé chvíle dětem. HASÍCÍ PŘÍSTROJE Rada nad zlato, prohlédněte si hasicí přístroj někdy včas v klidu a podívejte se, jak se používá. Zjistěte, opět předem, kde je hydrant a jak se uvádí do chodu a samozřejmě, zdali funguje. POUŽITÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ Vodní hasící přístroj: vhodný k hašení pevných látek nevhodný k hašení hořlavých kapalin, nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem Pěnový hasící přístroj: vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem Práškový hasící přístroj: vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení nevhodný k hašení pevných rozvířitelných látek, nesmí se používat k hašení lehkých kovů 10

11 Sněhový hasící přístroj: vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení, nevhodný k hašení lehce rozvířitelných látek (UPOZORNĚNÍ nebezpečí vzniku omrzlin) Hasící sprej Pyrocom je určen k hašení požárů pevných a kapalných hořlavých látek. Bezpečně uhasí požáry elektrospotřebičů pod napětím 220/380 V. Použití hydrantů Ověř si zda je v objektu hydrant s veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) nebo suchovod a jsou-li okamžitě použitelné. POZOR! Nesmí být použit na elektrické zařízení. Neoprávnění použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné! NEBEZPEČNÉ LÁTKY Nepodceňujte únik nebezpečných látek, dohlédněte na děti, aby dýchaly přes látku, je to pro ně problém, zejména u maličkých dětí. JAK SE CHOVAT PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÉ LÁTKY? Snažte se co nejrychleji opustit zasažené území proti směru větru. Vraťte se okamžitě domů, nebo vstupte do nejbližšího domu. Snažte se zdržovat v prostoru na odvrácené straně od zdroje úniku a ve vyšších patrech, ne ve sklepním prostoru ( většina nebezpečných látek je těžších než vzduch a drží se při zemi). Zavřete okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou. Zachovejte klid a poslouchejte rozhlas nebo televizi. V případě průniku nebezpečné škodliviny do místnosti dýchejte přes navlhčené tampony nebo kapesník přiložený k ústům a nosu. První pomoc : Tady již jde legrace stranou, snažme se jednat rychle a účelně. Omdlít můžeme až potom. Tedy čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, při zástavě dechu a srdce zavést umělé dýchání a srdeční masáž, sejmout potřísněný oděv a postižená místa opláchnout vodou, při zasažení očí vyplachovat asi 15 minut. 11

12 IMPROVIZOVANÁ OCHRANA Dýchací cesty : Vodou navlhčené roušky ze složeného kapesníku, ručníku, utěrky či čehokoli textilního, navlhčená buničitá vata, mnohonásobně přeložený navlhčený toaletní papír, ubrousky apod. Oči: Lyžařské motoristické, plavecké a jiné uzavřené brýle, popřípadě igelitový sáček přetažený přes hlavu a oči pozor však na nos a ústa (nebezpečí udušení). Hlava: Čepice, klobouk, přilba, šátek, zkrátka cokoli, aby byly chráněny uši, čelo, krk. Ruce: Nejlépe gumové rukavice, ale i jiné rukavice, popřípadě igelitové sáčky. Tělo: Čím více vrstev, tím lépe. Užitečné je podvázat rukávy a nohavice tak, aby se volnými okraji nedostala chemikálie na kůži. Vrchní vrstvu by měla v ideálním případě tvořit pláštěnka či jiná nepropustná tkanina. Nohy: Ideální jsou gumové holínky či jiné vysoké boty, nebo boty s návlekem. Na veškerou parádu zapomeňte, jde o život, nebo alespoň o poškození zraku, kůže a jiných částí vašeho těla. 12

13 Účinné a preferované materilály : Pryž, pogumované, vrstvené a impregnované tkaniny, folie. DOPRAVNÍ NEHODA Jaké jsou zásady bezpečnosti při dopravní nehodě? Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveď základní úkony: Zastav své vozidlo při pravém okraji vozovky na přehledném a bezpečném místě, ve vzdálenosti přibližně 50 metrů od havarovaných vozidel, a rozsviť výstražná světla! Zajisti opuštění vlastního vozidla spolucestujícími (mimo rizikový prostor nehody) v případě jejich možného ohrožení! Umísti výstražný trojúhelník do vzdálenosti nejméně 50 metrů (na dálnici 100 metrů) od nehody, asi 1 metr od pravého okraje vozovky směrem do vozovky! Zabezpeč, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku! Zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody! Přivolej pomoc na číslech tísňového volání: 158, 155 nebo

14 Vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře. Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťuj. Zabezpeč vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody. Při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce: vědomí, dýchání a krevní oběh. Nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména jejich uklidnění. Zabezpeč majetek, případně náklad před poškozením a zcizením. Nedělej, že se tě nehoda netýká a pomáhej podle svých sil. Každá pomoc je vítaná. TERORISTICKÝ ÚTOK Je-li jakýmkoliv způsobem přijato oznámení o provedení teroristické akce, vždy informuj bezpečnostní složky na tísňovou linku 158, 150 nebo 112. Při nebezpečí výbuchu otevři okna a dveře, zatáhni záclony, závěsy či žaluzie. Vezmi s sebou nejnutnější oděv, osobní věci, doklady a léky. Nech otevřené dveře, skříně, zásuvky k provedení prohlídky objektu. Co nejrychleji opusť nebezpečné místo a celou budovu. Proveď evakuaci podle instrukcí správce objektu. Při nálezu podezřelého předmětu se ho nedotýkej, nepovol to ani ostatním. Opusť nebezpečné místo a zabezpeč jej proti vstupu nepovolaných osob. Vždy přesně dodržuj pokyny bezpečnostních složek, které řídí záchranné a likvidační práce. Zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepanikař a nerozšiřuj fámy. JAK SE ZACHOVAT PŘI ZAVALENÍ NEBO ZASYPÁNÍ? Sleduj příznaky v okolí: trhliny na budovách, záchvěvy a pohupování podloží, neobvyklé zvuky a dunění, neklidné chování zvířat a jejich úprk do okolí. 14

15 V případě počínajících otřesů se snaž co nejrychleji dostat k nosné zdi, kde je stabilita stavby největší, nesbíhej po schodišti, nejezdi výtahem. Po ukončení sesuvu se nejdříve důkladně zorientuj, snaž se vyprostit z trosek svépomocí či dostat se do míst, kde na sebe můžeš upozornit okolí. Při pohybu v troskách sleduj, zda nenarušíš stabilitu uvolněných zdí, stropů a zejména schodišť. Nemůžeš-li se vyprostit svépomocí, upozorni okolí křikem, poklepem na kovové předměty nebo vyvěšením látky jako praporu. Při pobytu v horách může dojít k zasypání sněhovou lavinou: V menší lavině se snaž udržet roztažením rukou a nohou, jako při plavání, na jejím povrchu. Jsi-li zasypáván, potom si chraň hlavu a obličej, zaujmi polohu do klubíčka a správně se orientuj, kde je nahoře a dole. Nemůžeš-li se sám vyprostit, potom se snaž klidně dýchat a vyčkat na záchranáře. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude muset nedobrovolně opustit svůj byt nebo dům, ať už kvůli povodním, požáru nebo vnějšímu útoku. Problematické je pak rychle zjišťovat, které zdi jsou nosné, kde máme ještě šanci. Cvičně si to zjistíme v klidu předem. 15

16 EVAKUACE Evakuace obyvatelstva je vyhlašována v případech, kdy již nelze účinnou ochranou zabezpečit životy a zdraví obyvatelstva. Informace o evakuaci, o tom, co se stalo, co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. Evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny obyvatele v místě. Evakuace se provádí organizovaně, nebo může probíhat samovolně. Evakuační zavazadlo je obdobné jako úkrytové, možné je vzít více věcí s ohledem na delší dobu opuštění domova a způsob zvolené přepravy. Při opuštění bytu (domu) uhas oheň a vypni topidla, uzavři přívod vody a plynu, odpoj anténní svody, vypni elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzamkni byt, označ vývěskou kdo, kdy a kam se evakuoval. Malá domácí zvířata můžeš vzít s sebou, ostatní hospodářská zvířata předzásob vodou a krmivem, označ vývěskou jejich přítomnost. Ověř, zda sousedi vědí o evakuaci. Malým dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou. 16

17 Po výzvě k evakuaci dostav se na místo shromaždiště, nadiktuj své jméno a adresu do evidence. Využij vlastní dopravní prostředek, je-li v dobrém technickém stavu s dostatkem PHM. Přesunuj se jen po určených evakuačních trasách. Pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním a ostatní potřebnou humanitární pomocí. Vrátit se můžeš pouze po povolení orgány krizového řízení, následně zdokumentuj stav svého majetku, zaregistruj škody a ztráty. Nemáš-li čas, odejdi bez ničeho. Ničeho nelituj, vše je nahraditelné, jen tvůj život ne. POVODNĚ Víš, jak se ochránit před přirozenými povodněmi? Chovej se tak, že počítáš s tím, že tvůj dům bude zatopen Před povodní Vytipuj si místo, které nebude zaplaveno vodou. Připrav pytle s pískem, utěsni okna a dveře. Zajisti, aby ploty, boudy, hranice dříví a jiné překážky netvořily druhotné hrázky v toku vody. Připrav si potraviny a vodu na 2-3 dny. Zabezpeč domácí zvířata, připrav je na případnou evakuaci. Věci vynos do vyšších pater, nebo je připevni tak, aby je voda nemohla odnést. Připrav si evakuační zavazadlo. Zkontroluj a připrav osobní automobil pro případ evakuace. V případě, že automobil nebudeš používat k evakuaci, vyvez jej na místo, které nebude zaplaveno vodou. Při povodni Opusť ohrožený prostor. Při evakuaci dodržuj všechny zásady a pokyny. Nekonzumuj potraviny zasažené vodou, nepoužívej vodu ze studní. 17

18 Po povodni Proveď kontrolu stavu svého domu (statická narušenost, celková obyvatelnost, rozvody vody, plynu a topení, funkčnost elektroinstalace, stav vodovodního a kanalizačního řádu). Zlikviduj potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou podle pokynů hygienika. Zlikviduj uhynulé zvířectvo. Před zahájením vysoušení odstraň obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryj základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč. Proveď asanaci domu. Ve vlastní studni proveď několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nech provést laboratorní prověření kvality vody. Sám při všech pracích dbej na zvýšené dodržování hygienických zásad. Informuj se o místech humanitární pomoci. Kontaktuj příslušné pojišťovny ohledně náhrady škody. Obnova je dlouhodobý proces, vzájemná pomoc je nejúčinnější. JAK SE ZACHOVAT PŘI SETKÁNÍ SE PSEM? Při setkáních se psem se můžete dostat do různých situací a zažít nespočetně reakcí psa. Ne vždy platí, že každý pes je přítel člověka. Proto vám připomínáme několik zásad, jak se zachovat při setkání se psem: 1. Snažte se vždy chovat klidně. 2. Vyvarujte se rychlého a náhlého pohybu. Jakýkoli prudký pohyb (paží, ruky, tělem apod.) může vyprovokovat útok psa. 3. Stůjte klidně a nechte ruce podél těla. Nesnažte se před psem zachránit útěkem. 4. Nedívejte se upřeně psu do očí. Psi zaměřují svou kořist pohledem a přímý pohled může iniciovat útok psa, ale stále sledujte jeho reakce. 18

19 5. Snažte se na psa mluvit konejšivým, klidným hlasem. Důležitá je intonace vašeho hlasu, nikoliv obsah slov. 6. Pokuste se pomalu pozvolna od psa ustupovat, nepřestávejte mluvit konejšivým hlasem (např. hodný pes, apod.). 7. Přijde-li k vám, nechte se očichat. Nechte psa odejít. Vyčkejte a pomalu se od psa vzdalujte. 8. Pes, který štěká ze strachu, může také ze strachu kousnout. 9. Pes, který brání své teritorium, štěká i kouše. 10. Štěkot, kterým pes vyzývá ke hře, či štěkot, kterým pes zintenzivňuje hrozbu, se polohou hlasu odlišuje. 11. Pokud se vám nepodaří útok psa odvrátit, pokuste se, podle vašich schopností a možností, jeho útoku čelit. Tak hlavně neutíkejte, stejně by vás pes dohonil a bylo by to ještě horší. 19

20 Další využití psů při záchranných a léčebných činnostech 1. Práce se psy patří k nejrychlejším a nejúčinnějším záchranářským pátracím metodám. Kombinace práce psa ( čich) a správné taktiky dává excelentní výsledky. 2. Odborná a pracovní kritéria psů záchranářů musí odpovídat světovým standardům. 3. Záchranáři se psy tvoří specializovanou jednotku složenou z profesionálních psovodů i dobrovolníků.jednotka je vybudovaná od roku 2003 hasiči. 4. Pro bezpečnostní a záchranářské služby jsou nejlepší USA, Izrael a Francie. 5. Jeden kvalifikovaný pes dokáže nahradit i 120 m širokou rojnici, přičemž jeho postup terénem je mnohem rychlejší. 6. Pes pracuje nezávisle na teplotě a viditelnosti. Pes záchranář je malý zázrak, který vám může zachránit zdraví a život. 20

21 Canisterapie - léčení pomocí malých zvířat a to především psů 1. Pouhá přítomnost psa zmírňuje stres. 2. Kontakt se zvířaty snižuje krevní tlak i puls. 3. S malými zvířaty chodí terapeuti v nemocnici za dětmi, velký význam mají především na onkologii. 4. Psi pomáhají při úzkostech, traumatech, depresích, návalech samoty a beznaděje, které přinášejí nemoce a stáří. 5. Terapie pomocí zvířat pomáhá i při neurózách, epilepsii, autismu, u dětí slepých, neslyšících i tělesně postižených. 6. Naprosto zásadní význam dokáže mít zvíře pro psychiku starých lidí, které dokáže udržet v dobré psychické i fyzické kondici. 7. Odpovědný přístup a význam malých zvířat v rodinách i dalších zařízeních je podporován i z vědeckých kruhů. Jedním z nich byl i profesor Z. Matějček, o jehož vědecké erudici a významu nelze pochybovat. Pes není dárek pod stromeček dětem na hraní, kterého se můžete zbavit, když nás omrzí. Je to člen rodiny a obětavý pomocník. 21

22 DESATERO DO HOR 1. Před odchodem na túru se zapiš do Knihy vycházek a túr. 2. Vybav se dostatečným oblečením. 3. Na túru choď ve skupině nejméně tří osob. 4. Pohybuj se jen po vyznačených cestách, v zimě na hřebenech podle tyčového značení. 5. Informuj se na podmínky a náročnost túry. 6. Nepřeceňuj možné změny počasí. 7. Řiď se výstražnými a informačními značkami. 8. Dodržuj doporučení Horské služby ČR. 9. V případě úrazu informuj neprodlené horskou službu ČR. 10. Měj sebou náhradní suché oblečení. Zásadní pravidlo, i když jsi rád sám, na túru sám nechoď a neposiluj se alkoholem. I když se to zdá v létě legrační, vezmi si sebou čepici a eventuelně i rukavice. Nezapomeň si vzít nabitý mobil i když nebude třeba signál. Jde podle něj zaměřit hledanou osobu. Pamatuj, že příroda je vždy silnější než ty a někdy umí být i nemilosrdná. 22

23 DESATERO K VODĚ Tady je to složitější, platí pravidlo, aby šel člověk do vody postupně a plaval jen tam, odkud by se vrátil i když by ho chytla křeč či jiné potíže. S dětmi neplavci s gumovými pomůckami plav, jen kde stačíte, ne dál.pozor na blesky. Jdi se schovat a nepodceňuj situaci. 1. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody. 2. Neplav hned po jídle, nech si alespoň hodinu odstup. 3. Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. 4. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech. 5. Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. 6. Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života v případě, že se dostaneš do potíží. 7. Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky. 8. Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest. 9. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný. 10. Důvěřuj záchranářům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci. Ani na tu nejlepší lodičku nechoď s dětmi, které neplavou Naučit se plavat může každý, zachránci můžeme být také, hlavně nesmíme zůstat lhostejní k neštěstí druhého. 23

24 Ochrana obyvatel pro případ radiační havárie Tuto část si prosím přečtěte pomalu a pozorně a doufejme, že tyto znalosti nikdy neupotřebíme. Co je to radioaktivita a jak na nás působí? Radioaktivita je přirozená schopnost některých látek (přírodních i umělých) se samovolně přeměňovat - rozpadat se. Při této přeměně radioaktivní látky vysílají neviditelné záření, které má schopnost pronikat hmotou. Některé druhy záření jsou velmi málo pronikavé a k jejich záchytu stačí například tenká vrstva papíru. Jiné jsou však tak pronikavé, že na jejich pohlcení je nutná silná vrstva těžkých materiálů, například olova nebo betonu. Radioaktivní látky a ionizující záření se vyskytují všude kolem nás již od vzniku naší planety nezávisle na existenci člověka. Úroveň jejich záření je však taková, že většinou našemu organismu neškodí. K přirozeným zdrojům ionizujícího záření patří kosmické záření a záření radioaktivních prvků obsažených v zemské kůře ale i přirozené radioaktivní látky v nás samých. Mezi umělé zdroje ionizujícího záření patří zařízení pro lékařské aplikace ionizujícího záření, radioaktivní prvky vzniklé v důsledku dřívějších zkoušek jaderných zbraní ale i obrazovky televizorů. Přeměna radioaktivních látek může trvat zlomky sekund ale také až tisíce let. Živá hmota může být průchodem ionizujícího záření poškozena, přičemž míra poškození závisí především na obdržené dávce záření. Příspěvky různých zdrojů na ozáření člověka 24

25 Princip fungování jaderné elektrárny Jaderná elektrárna je zařízení umožňující přeměnu tepelné energie, získané na základě štěpení jaderného paliva (uranu) v reaktoru, na energii elektrickou. Bezpečnost jaderné elektrárny Základním principem bezpečnosti jaderné elektrárny je zajištění neporušenosti ochranných bariér, které brání úniku radioaktivních látek obsažených v jaderném palivu do okolního životního prostředí. Mimořádná událost s možností úniku radioaktivních látek do životního prostředí (radiační havárie). Pojem radiační havárie vyjadřuje skutečnost, že na jaderné elektrárně došlo k současnému poškození více ochranných bariér. V této situaci lze předpokládat možnost úniku radioaktivních látek z jaderné elektrárny do životního prostředí, které vyžaduje provedení opatření na ochranu obyvatelstva. Radioaktivních látky mohou být ve formě plynů nebo aerosolů (což jsou velmi jemné částečky, které vznikají například při rozprašování sprejů) odnášeny větrem do okolí jaderné elektrárny.následně se mohou usazovat na budovách, půdě, na rostlinách, případně lidské pokožce nebo našich oděvech. Tento proces nazýváme kontaminací. Do lidského organismu se radioaktivní látky mohou dostat vdechnutím (tzv. inhalací) nebo konzumací kontaminovaných tekutin nebo potravin (tzv. ingescí). Radioaktivní látky usazené na povrchu terénu rovněž mohou způsobit vnější ozáření osob (tzv. ozáření z depozitu). Možné cesty ozáření Zjednodušeně však můžeme říci, že koncentrace radioaktivních látek a tím i míra ohrožení veřejnosti radioaktivními látkami klesá 25

26 Ochrana před ionizujícím zářením Podstatou všech opatření ochrany osob před účinky a následky nadměrného ozáření je podstatné snížení kontaktu se zářením s rostoucí vzdáleností od zdroje. Účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany obyvatelstva před radioaktivními látkami je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních látek poskytují uzavřené, zděné prostory. Významným opatřením je také jódová profylaxe. Správné načasování požití tablety jodidu draselného zajistí plné nasycení štítné žlázy neradioaktivním jódem, a tím zabrání hromadění jódu radioaktivního v této štítné žláze. Tablety požijte pouze na základě pokynů v televizním nebo rozhlasovém vysílání nikoliv po zaznění sirén! PRVNÍ POMOC Nebuďte lhostejní, zjistěte jak můžete pomoci. Nepředpokládejte alkohol či drogy. Netroufáte li si sami ihned pomoci, zavolejte co nejrychleji pomoc. Naučte se předem poskytnout první pomoc. I vy byste si přáli být zachráněni! Nebojte se zachraňovat! Postup při nehodě - volat 155 nebo 112 ihned vyšetřit základní životní funkce postiženého vždy věnovat pozornost všem základním životním funkcím a sledovat je až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci. Podle závažnosti stavu pacienta lze rozdělit postižení do dvou skupin: 1. AKUTNÍ STAVY - bezprostředně ohrožují život, kdy u postiženého selhává nebo již selhala jedna, či více základních životních funkcí, tj. vědomí, dýchání a krevní oběh. 2. MENĚ ZÁVAŽNÉ STAVY - vše ostatní. Vědomí - u postiženého zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní oběh, ihned ho uložte do 26

27 stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat základní životní funkce. Dýchání - o zachovaném dýchání se zachránce přesvědčuje především podle toho, zda cítí proud vdechovaného vzduchu postiženým na své tváři, přiložené těsně nad ústa postiženého. Zachránce si všímá též přítomnosti dýchacích pohybů hrudníku. V případě, že postižený nedýchá, zachránce neprodleně provede: a) uvolnění dýchacích cest trojitým manévrem: záklon hlavy - předsunutí dolní čelisti - otevření úst. Záklon hlavy se však neprovádí při poranění krční páteře (nebo při podezření na toto poranění) a u malých dětí. b) vyčištění dutiny ústní - pokud se poté neobnoví dýchání, je třeba neprodleně zahájit c) uměle dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, z úst do nosu či z úst do nosu a úst). Při umělém dýchání je třeba neustále udržovat záklon hlavy, Umělé dýchání je zahajováno dvěma pomalými vdechy (u dospělého má umělý vdech trvat asi 2 sekundy). Následně zachránce pokračuje v umělém dýchání frekvencí u dospělého: 12 dechů/min. u dětí do 8 let: 20 dechů/min. u novorozenců: 30 dechů/min. Krevní oběh - zachování krevního oběhu zachránce ověřuje podle přítomnosti pulsu na tepně krční. Zachránce - nezdravotník však neztrácí čas vyhledáváním pulsu a za zástavu krevního oběhu považuje stav, kdy je pacient v hlubokém bezvědomí a nedýchá. Pokud u postiženého došlo k zástavě oběhu, zachránce ihned zahájí oživovací pokusy (základní neodkladnou resuscitaci) - umělé dýchání a nepřímou masáž srdeční. Oživování je vždy zahájeno dvěma pomalými vdechy a poté pokračujeme střídáním nepřímé masáže srdeční a umělého dýchání. Technika nepřímé srdeční masáže klekneme si k jednomu z boků postižené osoby zápěstní stranou dlaně přiložíme dva prsty od konce mečíkovitého výběžku prsní kosti 27

28 stlačujeme zápěstní hranou dlaně prsní kost u dospělých osob o 4-5 cm proti páteři. Frekvence nepřímé masáže srdeční: u dospělých a dětí s výjimkou novorozenců: 100 stlačení/min. u novorozenců: 120 stlačení/min. Poměr komprese hrudníku ku vdechům (při jednom či více zachráncích): u dospělých: 30:2 (Pozn: oživovací pokusy), u dětí: 5:1 jsou u dětí starších 8 let, u novorozenců: 3:1 shodné s postupy u dospělých). Pokud dojde při oživování k obnově dýchání a krevního oběhu u postiženého, uložte ho do stabilizované polohy a až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci kontrolujte základní životní funkce. V ostatních případech nikdy oživování nepřerušujte, dokud odborná zdravotní pomoc nepřijede. Ošetřit další zranění. Aplikovat protišoková opatření. Protišoková opatření Je-li postižený při vědomí, přemístěte ho na rovnou podložku tak, aby měl dolní končetiny zvednuty o cm. Ztratil-li postižený vědomí, položte ho do stabilizované polohy na bok. Pote, co postiženého umístíte do protišokové polohy, pokud možno s ním již nehýbejte. Pokud je postižený mokrý, co nejrychleji jej převlékněte do suchého oblečení. Izolujte postiženého od země, např. pomocí oděvů, větví atd. Snažte se zhotovit přístřešek, abyste ho uchránili před nepříznivým počasím. Do příjezdu odborné zdravotnické pomoci postiženého neustále kontrolujte. Ošetření krvácení Povrchové lehce krvácející rány - přiložte jednoduchý sterilní obvaz. Silné žilní krvácení ( krev tmavé barvy) - postižené končetiny vysoko zdvihněte, přiložte mul. gazu, vytvořte tlakový polštářek a zajistěte ovinutím obinadlem. Tepenné krvácení (krev jasně červené barvy) - krvácení zastavte tlakem prstu těsně nad zraněnou tepnou, přiložte tlakový obvaz. Pokud je tlakový 28

29 obvaz neúčinný, použijte škrtidlo. Škrtidlo nikdy nepřikládejte těsně nad loket ani nad koleno (porušení nervů). Masivní krvácení (silné žilní krvácení a především tepenné krvácení) je život ohrožujícím stavem a zachránce jej musí neprodleně zastavit. PRIORITY PŘI OŠETŘOVÁNÍ RANĚNÝCH 1. Obnovit a udržet dýchání a činnost srdce. 2. Zastavit krvácení. 3. Ošetřit rány a popáleniny. 4. Fixovat zlomeniny. 5. Ošetřit pacienty v šoku. Pozn.: Má-li postižený více zranění, postupujte podle priorit: dýchání, srdeční činnost a krvácení. Ošetření zraněné páteře Na poranění páteře je nutno myslet při každém vážnějším úrazu. Nejvážnějším je poranění krční páteře. Je-li postižený při vědomí, může udávat poruchy hybnosti horních i dolních končetin či poruchy citlivosti (podle úrovně postižení páteře nebo bolestivost v oblasti postižené páteře). Zásadně se vždy vyvarovat přenášení za ruce a nohy! Zajistit postiženému polohu na rovné, neprohýbající se podložce, na níž se může provést i transport. Při poranění či podezření na poranění krční páteře je nutné zajistit hlavu postiženého ve stabilní poloze, aby nemohlo dojít k pohybům do stran, např. obložením hlavy dostupnými předměty (taškou, oděvem). S hlavou nikdy nemanipulovat. 29

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ. Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele Obec Těchlovice, 2005 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii s únikem nebezpečné látky...), která ohrožuje osoby,

Více

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE JE DUKOVANY PRO OBDOBÍ 2014-2015

PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVÁRIE JE DUKOVANY PRO OBDOBÍ 2014-2015 PŘÍRUČKA PRO OCHRANU OBYVATEL V PŘÍPADĚ RADIAČNÍ HAVRIE JE DUKOVANY PRO OBDOBÍ 2014-2015 VŽENÍ OBČANÉ, tato informační příručka je určena pro vás, obyvatele trvale žijící a trvale pracující v zóně havarijního

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN

Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN Městský úřad Lanškroun MOŽNÁ OHROŽENÍ A KRIZOVÁ OPATŘENÍ MĚSTA LANŠKROUN 2013 Vážení občané, držíte v rukou brožuru, kterou pro Vás vydává pracovník krizového řízení Městského úřadu v Lanškrouně. Je určena

Více

Příprava pro případ nouze

Příprava pro případ nouze Důležitá čísla Důležitá čísla Policie 110 Příprava pro případ nouze Prevence a svépomoc v nouzových situacích Hasičský sbor 112 Lékařská pohotovostní služba Záchranná služba Pomoc při otravách Pohotovostní

Více

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR

Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR Ochrana před přirozenými a zvláštními povodněmi v ČR 1. Úvod. 2. Organizace povodňové ochrany v České republice. 3. MV - generální ředitelství HZS ČR a jeho hlavní úkoly při zajišťování ochrany před povodněmi.

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

Bezpečná mateřská škola

Bezpečná mateřská škola Bezpečná mateřská škola Metodika Prevence úrazů a násilí dětí předškolního věku Národní koordinační centrum prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti ve Fakultní nemocnici v Motole Bezpečná

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS

DOPRAVNÍ NEHODA STČ 08/IZS DOPRAVNÍ NEHODA 2009 Katalogový soubor typové Redakční a orientační list Zpracovatel listu Soubor typové činnosti obsahuje: 1. Titulní list katalogového souboru typové činnosti Bez čísla jednacího (soubor

Více

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře

Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Směnný režim a jeho vliv na pozornost záchranáře Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: PhDr. Martina Muknšnáblová

Více

Použití donucovacích prostředků Policie ČR

Použití donucovacích prostředků Policie ČR Použití donucovacích prostředků Policie ČR Mgr. Ing. Radomír Ščurek, Ph.D. Policisté jsou při plnění úkolů Policie České republiky (dále jen policie ) oprávněni, za podmínek stanovených zvláštním právním

Více

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka

Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Jak přestat brát (drogy) Svépomocná příručka Prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. Mgr. Marie Müllerová Páté rozšířené vydání vydalo sdružení FIT IN, nám. Svatopluka Čecha 11, 100 00 Praha 10 pro Ministerstvo

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10.

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2006 V Praze dne 22. prosince 2006 Částka: 30 O B S A H : Část I. 30. Pokyn generálního ředitele

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS

Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin a výbušných předmětů STČ 03/IZS KATALOGOVÝ SOUBOR - TYPOVÁ ČINNOST SLOŽEK IZS PŘI SPOLEČNÉM ZÁSAHU Katalog typových činností integrovaného záchranného systému Hrozba použití NVS nebo nález NVS, podezřelého předmětu, munice, výbušnin

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27

5 Přijímající organizace str. 16. 6 Komu pomáhají dobrovolníci str. 20. 7 Zásady přístupu ke klientům str. 27 1 1 Základní pojmy str. 3 2 Zásady pro chování dobrovolníka v organizaci str. 6 3 Práva a povinnosti dobrovolníků str. 9 4 Pravidla dobrovolnického programu str. 12 5 Přijímající organizace str. 16 6

Více

Krok za krokem basket balem

Krok za krokem basket balem Krok za krokem basket balem Pro všechny rodiče, učitele a trenéry, kteří mají zájem o sestavení řízeného, bezpečného a hlavně zábavného basketbalového programu pro naše děti. Úvodní slovo Milí basketbaloví

Více

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti

PH KOVO - RECYCLING Cheb, s.r.o., Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 1.1. Vlastník a provozovatel zařízení, Karlova 2472/44, 350 02 Cheb IČ: 64361357 Jan Peroutka, jednatel společnosti Tel.: 354 432 238, Mobil: 606 606 222, phkovo@phkovo.cz

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a Terapeuticko-intervenční program pro uživatele pervitinu

Více