Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo"

Transkript

1 Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha,

2 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného sboru spojili svoje síly, aby pro vás připravili příručku, která by Vám měla pomoci. Neměla by se povalovat v zásuvce, ani se vršit mezi sběrem. Lidi, kteří tomu opravdu rozumí pro vás vybrali to nejdůležitější. Upřímně vám všem přejeme, aby připravený text zůstal studijním materiálem, ale kdyby přece jenom ne, tak určitě budete dobře připraveni. Přejeme vám hodně štěstí, čili být ve správnou chvíli na správném místě. V opačném případě chladnou hlavu a udělat to, co je potřeba ( co si tady nastudujete v klidu) a jistě to dobře dopadne. Zdeňka Kubíčová NIDV a Miloslav Beňo HZS 2

3 Můžeme si přát prožít život v klidu a mimořádným událostem se vyhýbat. Někdy si však událost vybere sama. CO JE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST? Je to škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, ale také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Potlačíme v sobě touhu utéci, schovat se někam a počkat, až bude klid. 3

4 JAK SE CHOVAT PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI? Jsi-li svědkem či účastníkem, potom ohlas každou mimořádnou událost. Mimořádnou událost oznam na jednu z linek tísňového volání. Poskytni první pomoc postiženým, případně je přesuň na bezpečné místo. Je-li více svědků události, potom si rozdělte úlohy v péči o postižené, a navigaci příjezdu záchranářů. Po příjezdu záchranářů jim upřesni situaci o tom, co vše jsi provedl. Protože teď ta čísla vidíte v klidu, už je nemůžete nikdy zapomenout. Aspoň na jedno si vzpomenete vždy. Nebojte se zavolat. Musíte volat. Z toho vyplývá i další prosba. Mějte zapnutý mobil tak, abyste ho slyšeli. Ovlivňujte i seniory, kteří mobilní telefony odmítají. Právě jim může být užitečný. NEZAPOMNĚL SI ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ? Jsi-li svědkem vzniku mimořádné události, neprodleně volej! Volání bez předvoleb z pevných i mobilních linek bez finanční úhrady. 112 Evropské číslo tísňového volání 150 Hasičský záchranný sbor 155 Zdravotnická záchranná služba 156 Městská (obecní) policie 158 Policie ČR POUŽÍVEJTE MOBILNI TELEFON 4

5 JAK BY MĚLO VYPADAT OHLÁŠENÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI? Co se stalo (popis události, její charakter, počet postižených osob). Kde se událost stala (přesná identifikace místa při volání). Kdy se událost stala (jsi-li bezprostředním účastníkem, není nutné). Kdo podává zprávu a telefonní číslo, ze kterého voláš. Nikdy nezavěšuj jako první, vyčkej na případné upřesňující dotazy operátora tísňové linky a vždy vyčkej na zpětné ověření, že se nejedná o planý poplach. Upozorněte, je-li to nutné, že číslo nelze zpětně ověřit, i tak má vaše ohlášení význam a existují možnosti jak ověřit pravdivost vašeho hlášení. CO DĚLAT PŘI VAROVNÉM SIGNÁLU? K varování slouží rotační nebo elektronické poplachové sirény, případně náhradní zvuková zařízení. Varovný signál,,všeobecná výstraha je kolísavý tón sirény v délce 140 sekund zpravidla je třikrát opakovaný v pětiminutových intervalech. Prověř, zda lidé v tvém okolí slyšeli signál a reagují na varování. Ukryj se v nejbližší budově, která ti poskytne zvýšenou ochranu. Zapni si a poslouchej hromadné sdělovací prostředky, ty oznámí důvod varování a způsob správného chování v dané situaci. 5

6 Podle pokynů zdokonaluj ochranné vlastnosti úkrytového prostoru nebo se připrav na evakuaci. POŽÁRY Pozor na zkoušku sirén každou středu ve 12 hodin. Možná, že požár uvidíte za celý život jenom v televizi a nebo zdálky. Doby kdy vyhořelo půl vesnice jsou naštěstí pryč. Má to ovšem svůj rub. Nejsme a ani nemůžeme být na tuto situaci připraveni prakticky. 6

7 JAKÁ JE PREVENCE PROTI POŽÁRU? Skladuj hořlavé, výbušné a toxické látky pouze v určených množstvích, mimo společné prostory obytných domů (je myšleno asi 8 litrů). Buď vybaven funkčními jednoduchými hasicími prostředky. Měj vždy volné, případně označené, únikové cesty. CO DĚLAT PŘI VZNIKU POŽÁRU? Vznikne-li požár, je-li to v tvých silách, okamžitě jej uhas nebo zamez jeho rozšíření. Proveď nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, skloň se co nejníže k zemi a použij improvizovanou dýchací roušku (např. navlhčený kapesník) k úniku do bezpečí. Neodkladně ohlas zjištěný požár na telefonní číslo 150 nebo 112. Zabezpeč uzavření přívodu plynu a vypnutí elektrické energie. Co nejrychleji opusť objekt, ve kterém hoří. Při hašení plošného požáru dbej na to, aby ti nezamezil ústupovou cestu. Po příjezdu hasičů podej veliteli zásahu informaci o situaci zda se v ohroženém prostoru nevyskytují osoby nebo zvířata. 7

8 JAK SE CHOVAT PŘI EVAKUACI BUDOVY PŘI POŽÁRU? Požární poplach se vyhlašuje údery na kovové předměty nebo voláním HOŘÍ. Vezmi s sebou jen nejnutnější věci (doklady, léky, peníze). Vytvoř si roušku z navlhčené textilie a případně si vezmi namočený kabát či deku přes hlavu, při odchodu z hořícího objektu se pohybuj co nejblíže u země. Nesnaž se překonávat již požárem zasažené a zakouřené prostory. 8

9 Nemůžeš-li již opustit objekt, uzavři se v místnosti bez větrání, utěsni okna a dveře (nejlépe mokrým ručníkem, dekou) a upozorni na sebe hasiče máváním za oknem či vyvěšením bílé látky či prostěradla. Prověř, zda se v ohroženém prostoru nenacházejí osoby nebo zvířata, pokud ano, pokus se zabezpečit jejich vyvedení nebo si zapamatuj, kde se nacházejí a řekni to následně záchranářům. Shromáždi všechny osoby na bezpečném místě mimo ohrožený prostor. Řekněme si dvě varianty (ideální) to když máme čas a druhá varianta když čas nemáme. Ideální si přečtete dole, krizová je tato: pokusíme se vzít si doklady, peníze, vodu, mobil a utíkáme. V případě že jde o život si nevezmeme nic a prcháme také. 9

10 Evakuační zavazadlo by mělo zpravidla obsahovat: osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy, obvazy a užívané léky, základní potraviny a voda na 3 dny, toaletní a hygienické potřeby, předměty denní potřeby (jídelní miska, příbor, nůž), svítilna nebo svíčka a zápalky, bateriový rozhlasový přijímač a náhradní zdroje, náhradní prádlo, spací pytel nebo přikrývka, hračka či jiný prostředek pro zkrácení dlouhé chvíle dětem. HASÍCÍ PŘÍSTROJE Rada nad zlato, prohlédněte si hasicí přístroj někdy včas v klidu a podívejte se, jak se používá. Zjistěte, opět předem, kde je hydrant a jak se uvádí do chodu a samozřejmě, zdali funguje. POUŽITÍ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ Vodní hasící přístroj: vhodný k hašení pevných látek nevhodný k hašení hořlavých kapalin, nesmí se použít k hašení zařízení pod elektrickým proudem Pěnový hasící přístroj: vhodný k hašení pevných látek a hořlavých kapalin nesmí se používat k hašení zařízení pod elektrickým proudem Práškový hasící přístroj: vhodný k hašení pevných látek, hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení nevhodný k hašení pevných rozvířitelných látek, nesmí se používat k hašení lehkých kovů 10

11 Sněhový hasící přístroj: vhodný k hašení hořlavých kapalin, plynů a elektrických zařízení, nevhodný k hašení lehce rozvířitelných látek (UPOZORNĚNÍ nebezpečí vzniku omrzlin) Hasící sprej Pyrocom je určen k hašení požárů pevných a kapalných hořlavých látek. Bezpečně uhasí požáry elektrospotřebičů pod napětím 220/380 V. Použití hydrantů Ověř si zda je v objektu hydrant s veškerým příslušenstvím (hadice, proudnice) nebo suchovod a jsou-li okamžitě použitelné. POZOR! Nesmí být použit na elektrické zařízení. Neoprávnění použití hydrantů nebo jejich poškození je trestné! NEBEZPEČNÉ LÁTKY Nepodceňujte únik nebezpečných látek, dohlédněte na děti, aby dýchaly přes látku, je to pro ně problém, zejména u maličkých dětí. JAK SE CHOVAT PŘI ÚNIKU NEBEZPEČNÉ LÁTKY? Snažte se co nejrychleji opustit zasažené území proti směru větru. Vraťte se okamžitě domů, nebo vstupte do nejbližšího domu. Snažte se zdržovat v prostoru na odvrácené straně od zdroje úniku a ve vyšších patrech, ne ve sklepním prostoru ( většina nebezpečných látek je těžších než vzduch a drží se při zemi). Zavřete okna a ventilační otvory, utěsněte je izolační páskou. Zachovejte klid a poslouchejte rozhlas nebo televizi. V případě průniku nebezpečné škodliviny do místnosti dýchejte přes navlhčené tampony nebo kapesník přiložený k ústům a nosu. První pomoc : Tady již jde legrace stranou, snažme se jednat rychle a účelně. Omdlít můžeme až potom. Tedy čerstvý vzduch, stabilizovaná poloha, při zástavě dechu a srdce zavést umělé dýchání a srdeční masáž, sejmout potřísněný oděv a postižená místa opláchnout vodou, při zasažení očí vyplachovat asi 15 minut. 11

12 IMPROVIZOVANÁ OCHRANA Dýchací cesty : Vodou navlhčené roušky ze složeného kapesníku, ručníku, utěrky či čehokoli textilního, navlhčená buničitá vata, mnohonásobně přeložený navlhčený toaletní papír, ubrousky apod. Oči: Lyžařské motoristické, plavecké a jiné uzavřené brýle, popřípadě igelitový sáček přetažený přes hlavu a oči pozor však na nos a ústa (nebezpečí udušení). Hlava: Čepice, klobouk, přilba, šátek, zkrátka cokoli, aby byly chráněny uši, čelo, krk. Ruce: Nejlépe gumové rukavice, ale i jiné rukavice, popřípadě igelitové sáčky. Tělo: Čím více vrstev, tím lépe. Užitečné je podvázat rukávy a nohavice tak, aby se volnými okraji nedostala chemikálie na kůži. Vrchní vrstvu by měla v ideálním případě tvořit pláštěnka či jiná nepropustná tkanina. Nohy: Ideální jsou gumové holínky či jiné vysoké boty, nebo boty s návlekem. Na veškerou parádu zapomeňte, jde o život, nebo alespoň o poškození zraku, kůže a jiných částí vašeho těla. 12

13 Účinné a preferované materilály : Pryž, pogumované, vrstvené a impregnované tkaniny, folie. DOPRAVNÍ NEHODA Jaké jsou zásady bezpečnosti při dopravní nehodě? Jsi-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody proveď základní úkony: Zastav své vozidlo při pravém okraji vozovky na přehledném a bezpečném místě, ve vzdálenosti přibližně 50 metrů od havarovaných vozidel, a rozsviť výstražná světla! Zajisti opuštění vlastního vozidla spolucestujícími (mimo rizikový prostor nehody) v případě jejich možného ohrožení! Umísti výstražný trojúhelník do vzdálenosti nejméně 50 metrů (na dálnici 100 metrů) od nehody, asi 1 metr od pravého okraje vozovky směrem do vozovky! Zabezpeč, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku! Zajisti provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody! Přivolej pomoc na číslech tísňového volání: 158, 155 nebo

14 Vyprošťuj postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění páteře. Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťuj. Zabezpeč vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody. Při poskytování první pomoci se soustřeď na základní životní funkce: vědomí, dýchání a krevní oběh. Nezapomeň na pomoc zvířatům, zejména jejich uklidnění. Zabezpeč majetek, případně náklad před poškozením a zcizením. Nedělej, že se tě nehoda netýká a pomáhej podle svých sil. Každá pomoc je vítaná. TERORISTICKÝ ÚTOK Je-li jakýmkoliv způsobem přijato oznámení o provedení teroristické akce, vždy informuj bezpečnostní složky na tísňovou linku 158, 150 nebo 112. Při nebezpečí výbuchu otevři okna a dveře, zatáhni záclony, závěsy či žaluzie. Vezmi s sebou nejnutnější oděv, osobní věci, doklady a léky. Nech otevřené dveře, skříně, zásuvky k provedení prohlídky objektu. Co nejrychleji opusť nebezpečné místo a celou budovu. Proveď evakuaci podle instrukcí správce objektu. Při nálezu podezřelého předmětu se ho nedotýkej, nepovol to ani ostatním. Opusť nebezpečné místo a zabezpeč jej proti vstupu nepovolaných osob. Vždy přesně dodržuj pokyny bezpečnostních složek, které řídí záchranné a likvidační práce. Zachovej klid a rozvahu, zbytečně nepanikař a nerozšiřuj fámy. JAK SE ZACHOVAT PŘI ZAVALENÍ NEBO ZASYPÁNÍ? Sleduj příznaky v okolí: trhliny na budovách, záchvěvy a pohupování podloží, neobvyklé zvuky a dunění, neklidné chování zvířat a jejich úprk do okolí. 14

15 V případě počínajících otřesů se snaž co nejrychleji dostat k nosné zdi, kde je stabilita stavby největší, nesbíhej po schodišti, nejezdi výtahem. Po ukončení sesuvu se nejdříve důkladně zorientuj, snaž se vyprostit z trosek svépomocí či dostat se do míst, kde na sebe můžeš upozornit okolí. Při pohybu v troskách sleduj, zda nenarušíš stabilitu uvolněných zdí, stropů a zejména schodišť. Nemůžeš-li se vyprostit svépomocí, upozorni okolí křikem, poklepem na kovové předměty nebo vyvěšením látky jako praporu. Při pobytu v horách může dojít k zasypání sněhovou lavinou: V menší lavině se snaž udržet roztažením rukou a nohou, jako při plavání, na jejím povrchu. Jsi-li zasypáván, potom si chraň hlavu a obličej, zaujmi polohu do klubíčka a správně se orientuj, kde je nahoře a dole. Nemůžeš-li se sám vyprostit, potom se snaž klidně dýchat a vyčkat na záchranáře. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude muset nedobrovolně opustit svůj byt nebo dům, ať už kvůli povodním, požáru nebo vnějšímu útoku. Problematické je pak rychle zjišťovat, které zdi jsou nosné, kde máme ještě šanci. Cvičně si to zjistíme v klidu předem. 15

16 EVAKUACE Evakuace obyvatelstva je vyhlašována v případech, kdy již nelze účinnou ochranou zabezpečit životy a zdraví obyvatelstva. Informace o evakuaci, o tom, co se stalo, co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. Evakuace se plánuje jako částečná pro určené skupiny nebo úplná pro všechny obyvatele v místě. Evakuace se provádí organizovaně, nebo může probíhat samovolně. Evakuační zavazadlo je obdobné jako úkrytové, možné je vzít více věcí s ohledem na delší dobu opuštění domova a způsob zvolené přepravy. Při opuštění bytu (domu) uhas oheň a vypni topidla, uzavři přívod vody a plynu, odpoj anténní svody, vypni elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzamkni byt, označ vývěskou kdo, kdy a kam se evakuoval. Malá domácí zvířata můžeš vzít s sebou, ostatní hospodářská zvířata předzásob vodou a krmivem, označ vývěskou jejich přítomnost. Ověř, zda sousedi vědí o evakuaci. Malým dětem vložte do kapsy cedulku se jménem a adresou. 16

17 Po výzvě k evakuaci dostav se na místo shromaždiště, nadiktuj své jméno a adresu do evidence. Využij vlastní dopravní prostředek, je-li v dobrém technickém stavu s dostatkem PHM. Přesunuj se jen po určených evakuačních trasách. Pobyt v příjmovém místě je zajištěn společným nouzovým ubytováním, stravováním a ostatní potřebnou humanitární pomocí. Vrátit se můžeš pouze po povolení orgány krizového řízení, následně zdokumentuj stav svého majetku, zaregistruj škody a ztráty. Nemáš-li čas, odejdi bez ničeho. Ničeho nelituj, vše je nahraditelné, jen tvůj život ne. POVODNĚ Víš, jak se ochránit před přirozenými povodněmi? Chovej se tak, že počítáš s tím, že tvůj dům bude zatopen Před povodní Vytipuj si místo, které nebude zaplaveno vodou. Připrav pytle s pískem, utěsni okna a dveře. Zajisti, aby ploty, boudy, hranice dříví a jiné překážky netvořily druhotné hrázky v toku vody. Připrav si potraviny a vodu na 2-3 dny. Zabezpeč domácí zvířata, připrav je na případnou evakuaci. Věci vynos do vyšších pater, nebo je připevni tak, aby je voda nemohla odnést. Připrav si evakuační zavazadlo. Zkontroluj a připrav osobní automobil pro případ evakuace. V případě, že automobil nebudeš používat k evakuaci, vyvez jej na místo, které nebude zaplaveno vodou. Při povodni Opusť ohrožený prostor. Při evakuaci dodržuj všechny zásady a pokyny. Nekonzumuj potraviny zasažené vodou, nepoužívej vodu ze studní. 17

18 Po povodni Proveď kontrolu stavu svého domu (statická narušenost, celková obyvatelnost, rozvody vody, plynu a topení, funkčnost elektroinstalace, stav vodovodního a kanalizačního řádu). Zlikviduj potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou podle pokynů hygienika. Zlikviduj uhynulé zvířectvo. Před zahájením vysoušení odstraň obložení a omítky stěn, tapety, koberce a podlahové krytiny, případně odkryj základy stavby. Pro stavby je nejoptimálnější postupné vysychání při zvýšeném průvanu. K rychlému vysušení místnosti použij teplomet nebo absorpční vysoušeč. Proveď asanaci domu. Ve vlastní studni proveď několikanásobné odčerpání vody a desinfekci, nech provést laboratorní prověření kvality vody. Sám při všech pracích dbej na zvýšené dodržování hygienických zásad. Informuj se o místech humanitární pomoci. Kontaktuj příslušné pojišťovny ohledně náhrady škody. Obnova je dlouhodobý proces, vzájemná pomoc je nejúčinnější. JAK SE ZACHOVAT PŘI SETKÁNÍ SE PSEM? Při setkáních se psem se můžete dostat do různých situací a zažít nespočetně reakcí psa. Ne vždy platí, že každý pes je přítel člověka. Proto vám připomínáme několik zásad, jak se zachovat při setkání se psem: 1. Snažte se vždy chovat klidně. 2. Vyvarujte se rychlého a náhlého pohybu. Jakýkoli prudký pohyb (paží, ruky, tělem apod.) může vyprovokovat útok psa. 3. Stůjte klidně a nechte ruce podél těla. Nesnažte se před psem zachránit útěkem. 4. Nedívejte se upřeně psu do očí. Psi zaměřují svou kořist pohledem a přímý pohled může iniciovat útok psa, ale stále sledujte jeho reakce. 18

19 5. Snažte se na psa mluvit konejšivým, klidným hlasem. Důležitá je intonace vašeho hlasu, nikoliv obsah slov. 6. Pokuste se pomalu pozvolna od psa ustupovat, nepřestávejte mluvit konejšivým hlasem (např. hodný pes, apod.). 7. Přijde-li k vám, nechte se očichat. Nechte psa odejít. Vyčkejte a pomalu se od psa vzdalujte. 8. Pes, který štěká ze strachu, může také ze strachu kousnout. 9. Pes, který brání své teritorium, štěká i kouše. 10. Štěkot, kterým pes vyzývá ke hře, či štěkot, kterým pes zintenzivňuje hrozbu, se polohou hlasu odlišuje. 11. Pokud se vám nepodaří útok psa odvrátit, pokuste se, podle vašich schopností a možností, jeho útoku čelit. Tak hlavně neutíkejte, stejně by vás pes dohonil a bylo by to ještě horší. 19

20 Další využití psů při záchranných a léčebných činnostech 1. Práce se psy patří k nejrychlejším a nejúčinnějším záchranářským pátracím metodám. Kombinace práce psa ( čich) a správné taktiky dává excelentní výsledky. 2. Odborná a pracovní kritéria psů záchranářů musí odpovídat světovým standardům. 3. Záchranáři se psy tvoří specializovanou jednotku složenou z profesionálních psovodů i dobrovolníků.jednotka je vybudovaná od roku 2003 hasiči. 4. Pro bezpečnostní a záchranářské služby jsou nejlepší USA, Izrael a Francie. 5. Jeden kvalifikovaný pes dokáže nahradit i 120 m širokou rojnici, přičemž jeho postup terénem je mnohem rychlejší. 6. Pes pracuje nezávisle na teplotě a viditelnosti. Pes záchranář je malý zázrak, který vám může zachránit zdraví a život. 20

21 Canisterapie - léčení pomocí malých zvířat a to především psů 1. Pouhá přítomnost psa zmírňuje stres. 2. Kontakt se zvířaty snižuje krevní tlak i puls. 3. S malými zvířaty chodí terapeuti v nemocnici za dětmi, velký význam mají především na onkologii. 4. Psi pomáhají při úzkostech, traumatech, depresích, návalech samoty a beznaděje, které přinášejí nemoce a stáří. 5. Terapie pomocí zvířat pomáhá i při neurózách, epilepsii, autismu, u dětí slepých, neslyšících i tělesně postižených. 6. Naprosto zásadní význam dokáže mít zvíře pro psychiku starých lidí, které dokáže udržet v dobré psychické i fyzické kondici. 7. Odpovědný přístup a význam malých zvířat v rodinách i dalších zařízeních je podporován i z vědeckých kruhů. Jedním z nich byl i profesor Z. Matějček, o jehož vědecké erudici a významu nelze pochybovat. Pes není dárek pod stromeček dětem na hraní, kterého se můžete zbavit, když nás omrzí. Je to člen rodiny a obětavý pomocník. 21

22 DESATERO DO HOR 1. Před odchodem na túru se zapiš do Knihy vycházek a túr. 2. Vybav se dostatečným oblečením. 3. Na túru choď ve skupině nejméně tří osob. 4. Pohybuj se jen po vyznačených cestách, v zimě na hřebenech podle tyčového značení. 5. Informuj se na podmínky a náročnost túry. 6. Nepřeceňuj možné změny počasí. 7. Řiď se výstražnými a informačními značkami. 8. Dodržuj doporučení Horské služby ČR. 9. V případě úrazu informuj neprodlené horskou službu ČR. 10. Měj sebou náhradní suché oblečení. Zásadní pravidlo, i když jsi rád sám, na túru sám nechoď a neposiluj se alkoholem. I když se to zdá v létě legrační, vezmi si sebou čepici a eventuelně i rukavice. Nezapomeň si vzít nabitý mobil i když nebude třeba signál. Jde podle něj zaměřit hledanou osobu. Pamatuj, že příroda je vždy silnější než ty a někdy umí být i nemilosrdná. 22

23 DESATERO K VODĚ Tady je to složitější, platí pravidlo, aby šel člověk do vody postupně a plaval jen tam, odkud by se vrátil i když by ho chytla křeč či jiné potíže. S dětmi neplavci s gumovými pomůckami plav, jen kde stačíte, ne dál.pozor na blesky. Jdi se schovat a nepodceňuj situaci. 1. Nechoď se koupat sám, nepodceňuj nebezpečí vody. 2. Neplav hned po jídle, nech si alespoň hodinu odstup. 3. Neplav, jsi-li rozpálený nebo unavený. 4. Neplav a neskákej do vody v neznámých místech. 5. Neplav v blízkosti plavidel a plavební dráhy. 6. Plav ve vyznačeném prostoru, máš záruku záchrany života v případě, že se dostaneš do potíží. 7. Neplav daleko od břehu, máš-li tuto potřebu, zajisti si doprovod lodičky. 8. Pamatuj, že na plavidla nepatří děti bez řádně oblečených a upevněných záchranných vest. 9. Nebuď ve vodě hrubý a bezohledný. 10. Důvěřuj záchranářům, uposlechni jejich pokynů a nepřekážej jim v práci. Ani na tu nejlepší lodičku nechoď s dětmi, které neplavou Naučit se plavat může každý, zachránci můžeme být také, hlavně nesmíme zůstat lhostejní k neštěstí druhého. 23

24 Ochrana obyvatel pro případ radiační havárie Tuto část si prosím přečtěte pomalu a pozorně a doufejme, že tyto znalosti nikdy neupotřebíme. Co je to radioaktivita a jak na nás působí? Radioaktivita je přirozená schopnost některých látek (přírodních i umělých) se samovolně přeměňovat - rozpadat se. Při této přeměně radioaktivní látky vysílají neviditelné záření, které má schopnost pronikat hmotou. Některé druhy záření jsou velmi málo pronikavé a k jejich záchytu stačí například tenká vrstva papíru. Jiné jsou však tak pronikavé, že na jejich pohlcení je nutná silná vrstva těžkých materiálů, například olova nebo betonu. Radioaktivní látky a ionizující záření se vyskytují všude kolem nás již od vzniku naší planety nezávisle na existenci člověka. Úroveň jejich záření je však taková, že většinou našemu organismu neškodí. K přirozeným zdrojům ionizujícího záření patří kosmické záření a záření radioaktivních prvků obsažených v zemské kůře ale i přirozené radioaktivní látky v nás samých. Mezi umělé zdroje ionizujícího záření patří zařízení pro lékařské aplikace ionizujícího záření, radioaktivní prvky vzniklé v důsledku dřívějších zkoušek jaderných zbraní ale i obrazovky televizorů. Přeměna radioaktivních látek může trvat zlomky sekund ale také až tisíce let. Živá hmota může být průchodem ionizujícího záření poškozena, přičemž míra poškození závisí především na obdržené dávce záření. Příspěvky různých zdrojů na ozáření člověka 24

25 Princip fungování jaderné elektrárny Jaderná elektrárna je zařízení umožňující přeměnu tepelné energie, získané na základě štěpení jaderného paliva (uranu) v reaktoru, na energii elektrickou. Bezpečnost jaderné elektrárny Základním principem bezpečnosti jaderné elektrárny je zajištění neporušenosti ochranných bariér, které brání úniku radioaktivních látek obsažených v jaderném palivu do okolního životního prostředí. Mimořádná událost s možností úniku radioaktivních látek do životního prostředí (radiační havárie). Pojem radiační havárie vyjadřuje skutečnost, že na jaderné elektrárně došlo k současnému poškození více ochranných bariér. V této situaci lze předpokládat možnost úniku radioaktivních látek z jaderné elektrárny do životního prostředí, které vyžaduje provedení opatření na ochranu obyvatelstva. Radioaktivních látky mohou být ve formě plynů nebo aerosolů (což jsou velmi jemné částečky, které vznikají například při rozprašování sprejů) odnášeny větrem do okolí jaderné elektrárny.následně se mohou usazovat na budovách, půdě, na rostlinách, případně lidské pokožce nebo našich oděvech. Tento proces nazýváme kontaminací. Do lidského organismu se radioaktivní látky mohou dostat vdechnutím (tzv. inhalací) nebo konzumací kontaminovaných tekutin nebo potravin (tzv. ingescí). Radioaktivní látky usazené na povrchu terénu rovněž mohou způsobit vnější ozáření osob (tzv. ozáření z depozitu). Možné cesty ozáření Zjednodušeně však můžeme říci, že koncentrace radioaktivních látek a tím i míra ohrožení veřejnosti radioaktivními látkami klesá 25

26 Ochrana před ionizujícím zářením Podstatou všech opatření ochrany osob před účinky a následky nadměrného ozáření je podstatné snížení kontaktu se zářením s rostoucí vzdáleností od zdroje. Účinným a nejdůležitějším způsobem ochrany obyvatelstva před radioaktivními látkami je ukrytí. Již pouhým pobytem v budovách se zavřenými okny a dveřmi se podstatně omezí účinky radioaktivního záření. Nejlepší ochranu před účinky radioaktivních látek poskytují uzavřené, zděné prostory. Významným opatřením je také jódová profylaxe. Správné načasování požití tablety jodidu draselného zajistí plné nasycení štítné žlázy neradioaktivním jódem, a tím zabrání hromadění jódu radioaktivního v této štítné žláze. Tablety požijte pouze na základě pokynů v televizním nebo rozhlasovém vysílání nikoliv po zaznění sirén! PRVNÍ POMOC Nebuďte lhostejní, zjistěte jak můžete pomoci. Nepředpokládejte alkohol či drogy. Netroufáte li si sami ihned pomoci, zavolejte co nejrychleji pomoc. Naučte se předem poskytnout první pomoc. I vy byste si přáli být zachráněni! Nebojte se zachraňovat! Postup při nehodě - volat 155 nebo 112 ihned vyšetřit základní životní funkce postiženého vždy věnovat pozornost všem základním životním funkcím a sledovat je až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci. Podle závažnosti stavu pacienta lze rozdělit postižení do dvou skupin: 1. AKUTNÍ STAVY - bezprostředně ohrožují život, kdy u postiženého selhává nebo již selhala jedna, či více základních životních funkcí, tj. vědomí, dýchání a krevní oběh. 2. MENĚ ZÁVAŽNÉ STAVY - vše ostatní. Vědomí - u postiženého zjistit, zda reaguje na oslovení. Pokud na oslovení nereaguje a má zachované dýchání a krevní oběh, ihned ho uložte do 26

27 stabilizované polohy na boku. I poté zachránce musí dále sledovat základní životní funkce. Dýchání - o zachovaném dýchání se zachránce přesvědčuje především podle toho, zda cítí proud vdechovaného vzduchu postiženým na své tváři, přiložené těsně nad ústa postiženého. Zachránce si všímá též přítomnosti dýchacích pohybů hrudníku. V případě, že postižený nedýchá, zachránce neprodleně provede: a) uvolnění dýchacích cest trojitým manévrem: záklon hlavy - předsunutí dolní čelisti - otevření úst. Záklon hlavy se však neprovádí při poranění krční páteře (nebo při podezření na toto poranění) a u malých dětí. b) vyčištění dutiny ústní - pokud se poté neobnoví dýchání, je třeba neprodleně zahájit c) uměle dýchání z plic do plic (metodou z úst do úst, z úst do nosu či z úst do nosu a úst). Při umělém dýchání je třeba neustále udržovat záklon hlavy, Umělé dýchání je zahajováno dvěma pomalými vdechy (u dospělého má umělý vdech trvat asi 2 sekundy). Následně zachránce pokračuje v umělém dýchání frekvencí u dospělého: 12 dechů/min. u dětí do 8 let: 20 dechů/min. u novorozenců: 30 dechů/min. Krevní oběh - zachování krevního oběhu zachránce ověřuje podle přítomnosti pulsu na tepně krční. Zachránce - nezdravotník však neztrácí čas vyhledáváním pulsu a za zástavu krevního oběhu považuje stav, kdy je pacient v hlubokém bezvědomí a nedýchá. Pokud u postiženého došlo k zástavě oběhu, zachránce ihned zahájí oživovací pokusy (základní neodkladnou resuscitaci) - umělé dýchání a nepřímou masáž srdeční. Oživování je vždy zahájeno dvěma pomalými vdechy a poté pokračujeme střídáním nepřímé masáže srdeční a umělého dýchání. Technika nepřímé srdeční masáže klekneme si k jednomu z boků postižené osoby zápěstní stranou dlaně přiložíme dva prsty od konce mečíkovitého výběžku prsní kosti 27

28 stlačujeme zápěstní hranou dlaně prsní kost u dospělých osob o 4-5 cm proti páteři. Frekvence nepřímé masáže srdeční: u dospělých a dětí s výjimkou novorozenců: 100 stlačení/min. u novorozenců: 120 stlačení/min. Poměr komprese hrudníku ku vdechům (při jednom či více zachráncích): u dospělých: 30:2 (Pozn: oživovací pokusy), u dětí: 5:1 jsou u dětí starších 8 let, u novorozenců: 3:1 shodné s postupy u dospělých). Pokud dojde při oživování k obnově dýchání a krevního oběhu u postiženého, uložte ho do stabilizované polohy a až do příjezdu odborné zdravotnické pomoci kontrolujte základní životní funkce. V ostatních případech nikdy oživování nepřerušujte, dokud odborná zdravotní pomoc nepřijede. Ošetřit další zranění. Aplikovat protišoková opatření. Protišoková opatření Je-li postižený při vědomí, přemístěte ho na rovnou podložku tak, aby měl dolní končetiny zvednuty o cm. Ztratil-li postižený vědomí, položte ho do stabilizované polohy na bok. Pote, co postiženého umístíte do protišokové polohy, pokud možno s ním již nehýbejte. Pokud je postižený mokrý, co nejrychleji jej převlékněte do suchého oblečení. Izolujte postiženého od země, např. pomocí oděvů, větví atd. Snažte se zhotovit přístřešek, abyste ho uchránili před nepříznivým počasím. Do příjezdu odborné zdravotnické pomoci postiženého neustále kontrolujte. Ošetření krvácení Povrchové lehce krvácející rány - přiložte jednoduchý sterilní obvaz. Silné žilní krvácení ( krev tmavé barvy) - postižené končetiny vysoko zdvihněte, přiložte mul. gazu, vytvořte tlakový polštářek a zajistěte ovinutím obinadlem. Tepenné krvácení (krev jasně červené barvy) - krvácení zastavte tlakem prstu těsně nad zraněnou tepnou, přiložte tlakový obvaz. Pokud je tlakový 28

29 obvaz neúčinný, použijte škrtidlo. Škrtidlo nikdy nepřikládejte těsně nad loket ani nad koleno (porušení nervů). Masivní krvácení (silné žilní krvácení a především tepenné krvácení) je život ohrožujícím stavem a zachránce jej musí neprodleně zastavit. PRIORITY PŘI OŠETŘOVÁNÍ RANĚNÝCH 1. Obnovit a udržet dýchání a činnost srdce. 2. Zastavit krvácení. 3. Ošetřit rány a popáleniny. 4. Fixovat zlomeniny. 5. Ošetřit pacienty v šoku. Pozn.: Má-li postižený více zranění, postupujte podle priorit: dýchání, srdeční činnost a krvácení. Ošetření zraněné páteře Na poranění páteře je nutno myslet při každém vážnějším úrazu. Nejvážnějším je poranění krční páteře. Je-li postižený při vědomí, může udávat poruchy hybnosti horních i dolních končetin či poruchy citlivosti (podle úrovně postižení páteře nebo bolestivost v oblasti postižené páteře). Zásadně se vždy vyvarovat přenášení za ruce a nohy! Zajistit postiženému polohu na rovné, neprohýbající se podložce, na níž se může provést i transport. Při poranění či podezření na poranění krční páteře je nutné zajistit hlavu postiženého ve stabilní poloze, aby nemohlo dojít k pohybům do stran, např. obložením hlavy dostupnými předměty (taškou, oděvem). S hlavou nikdy nemanipulovat. 29

Volejte tísňovou linku:

Volejte tísňovou linku: Stali jste se svědky nebo účastníky mimořádné události? Volejte tísňovou linku: Operátorovi oznamte: co se stalo 112 kde se událost stala své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte nezavěšujte jako

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU

VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU B3 VZORY TÍSŇOVÝCH A DALŠÍCH ZPRÁV OBYVATELSTVU č. situace str. 1 ÚNIK NEBEZPEČNÉ LÁTKY PŘI PŘEPRAVĚ 2 2 PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ 3 3 VICHŘICE/TORNÁDA 4 4 POŽÁR LEŠNÍ / V OBCI 5 5 DLOUHODOBÉ NARUŠENÍ DODÁVEK ELEKTŘINY

Více

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI CO DĚLAT PŘI MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo 1. NEJČASTĚJŠÍ DRUHY MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ dopravní nehody extrémní situace způsobené rozmary

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO

U Č E B N Í O S N O V Y. kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO U Č E B N Í O S N O V Y kurz Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO 2 0 0 7 Charakteristika kurzu Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY

D. DOLOŽKA CIVILNÍ OCHRANY ÚP SÚ Hvozdec Regulační plán pro lokalitu Na rovinách Čistopis KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno prosinec 2006 ÚP SÚ HVOZDEC REGULAČNÍ PLÁN PRO LOKALITU NA ROVINÁCH zadavatel:

Více

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí Zaměření a formy přípravy obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku mimořádných událostí

Více

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318)

VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) První pomoc I Cíl první pomoci, třídění zraněných,

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI

DEFINICE: CÍL PRVNÍ POMOCI: STRUKTURA PRVNÍ POMOCI PRVNÍ POMOC DEFINICE: Soubor jednoduchých a účelných opatření, která mohou být poskytnuta kdekoli a kdykoli, která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví. CÍL PRVNÍ POMOCI: Provádět

Více

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví

Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Brožura pro žáky v rámci projektu Abeceda zdraví Milé děti a paní učitelky, a je tu pro Vás připravená poslední brožura v tomto školním roce. Tentokrát se dozvíte něco o záchranných složkách, jinak také

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_10 Název materiálu: Ochrana obyvatel Test znalostí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95)

Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 (BENZÍN NATURAL 95) Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí Směrnice tajemnice Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí č. 3/2013 PRAVIDLA o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Č.j.: ZŠ/ 248 /2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Skartační

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1

JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY. Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 JAK BY MĚL POSTUPOVAT SVĚDEK DOPRAVNÍ NEHODY Tomáš Žůrek IX.B. ZŠ Šumperk, Dr. E. Beneše 1 Zajistit bezpečnost označením místa nehody Volat pomoc (155, 150, 158) Poskytnout první pomoc a kontrolovat postižené

Více

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480

R-věty. ToxInfo Consultancy and Service Limited Partnership www.msds-europe.com Tel.: +36 70 335 8480 R-věty R1 - Výbušný v suchém stavu R 2 - Nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení R3 - Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. : MV-23710-1/PO-2008 Praha 12. března 2008 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.r. generální ředitel

Více

Traumatologický plán

Traumatologický plán Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197, Ostrov, 363 01 SMĚRNICE č. ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č.1713/2012/sps Traumatologický plán Zpracoval Vydal Ing. Dana Ptáčková Ing. Pavel Žemlička,

Více

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem

ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: ESII-1.1 První pomoc při úrazu elektrickým proudem Obor: Elektrikář - silnoproud Ročník: 2. Zpracoval(a): Bc. Josef Dulínek Střední průmyslová škola Uherský

Více

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace

www.zlinskedumy.cz Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Označení DUMu Předmět oblast Druh učebního materiálu Cílová skupina Anotace Název školy Název projektu Číslo projektu Název šablony Stupeň a typ vzdělání VY_32_INOVACE_11_ZDV2_19 Zdravověda PP obecné zásady,

Více

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTU ŠKOLY, ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI ZAMĚSTNANCŮ, DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-11/PO-OV-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 6 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií, Joštova 10, 602 00 Brno SEZNÁMENÍ STUDENTŮ S PŘEDPISY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1) Požární ochrana V souladu se zákonem č.133/85 Sb. o požární ochraně, v platném znění, studenti jsou k

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ - Příručka pro obyvatele Odbor ochrany obyvatelstva MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO

Více

Jak se připravit na povodně

Jak se připravit na povodně Jak se připravit na povodně Povodně jsou jednou z nejčastějších krizových situací u nás. Jak se na ně připravit a co dělat, když voda opadne, Vám poradí Hasičský záchranný sbor JMK ve spolupráci s Policií

Více

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím 36 Bezpečnost práce a ochrana zdraví při těžbě dřeva ručním dřevorubeckým nářadím Přehled zásad bezpečnosti práce 1. Při ostření na brusu i bruskách chráníme oči ochrannými brýlemi. 2. Při přenášení a

Více

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele

PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ Příručka pro obyvatele DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ Zjistíte-li mimořádnou událost (požár, havárii chemického nebo průmyslového zařízení...), která ohrožuje osoby nebo

Více

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY

RIZIKOVOST - R VĚTY A S VĚTY STANDARDNÍ VĚTY OZNAČUJÍCÍ SPECIFICKOU RIZIKOVOST A STANDARDNÍ POKYNY PRO BEZPEČNÉ NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI PŘÍPRAVKY 1. Standardní věty označující specifickou

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012

Ročník: 1. Zpracováno dne: 13. 12. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_07 Název materiálu: Evakuační zavazadlo Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: V posledním desetiletí je stále častější vznik mimořádných

Více

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče

Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče Příručka pro nouzové a havarijní situace pro uživatele a zájemce o službu rané péče poskytuje terénní a ambulantní služby. V souvislosti s nabídkou a poskytováním služby mohou nastat havarijní, nouzové

Více

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení

Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení Seznámení fyzických a právnických osob v obci Cotkytle s charakterem možného ohrožení, připravenými krizovými opatřeními a způsobem jejich provedení 1. ÚVOD Obecní úřad obce Cotkytle zpracováním tohoto

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE - PL 1. RESUSCITACE DOSPĚLÉHO ROZHODNI O SPRÁVNÉM POŘADÍ ÚKONŮ: 1. POKUD NEDÝCHÁ, KLEKNU Z BOKU K HRUDNÍKU 2. VOLÁM 155 3. POMÓC, MÁM TU ZRANĚNÉHO, POMÓC 4. HALÓ, PANE, SLYŠÍTE

Více

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech

R- a S- věty v češtině používané v bezpečnostních listech Standardní věty označující specifickou rizikovost a standardní pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými přípravky Standardní věty označující specifickou

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR

Rádce při dopravní nehodě. Důležité informace při dopravní nehodě. Volkswagen Assistance pro ČR Rádce při dopravní nehodě Důležité informace při dopravní nehodě Volkswagen Assistance pro ČR 800 123 000 Vážené zákaznice, vážení zákazníci, rádi bychom Vás ujistili, že péče značky Volkswagen o Vás,

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: Název projektu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace výuky Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Úvod do první pomoci. Zásady poskytování

Více

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty:

Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: Klasifikace látek, symboly, R-věty a S-věty: (8) Nebezpečné látky a přípravky jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány za

Více

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací

Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Havarijní plán při vzniku mimořádných situací Tento havarijní plán je vypracován podle vyhlášky č. 328/2001 Sb., a je upraven podle stávajících podmínek Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy

Více

Postup záchrany z. Tomáš Obtulovič ml. 2006

Postup záchrany z. Tomáš Obtulovič ml. 2006 2.část: Postup záchrany z při p i nehodě Tomáš Obtulovič ml. 2006 Postup záchrany z při p i nehodě 1. Postup při nehodě Vyhodnocení situace Přivolání první pomoci Oznámení nehody Signalizace v nouzi 2.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA První

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM12260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PLÁN ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE

PLÁN ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE Počet listů: 11 Přílohy: 3 Schvaluji: starosta obce PLÁN ČINNOSTI ORGÁNŮ OBCE ŽERNOVNÍK PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI 2014 O B S A H : Úvod A. Základní údaje o obci 1. Geografické 2. Demografické 3. Popis

Více

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11

Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Školení dle vyhlášky 50/1978 sbírky o odborné způsobilosti v elektrotechnice 11 Obsah prezentace Povinnosti a práva zaměstnance a zaměstnavatele a jejich vysvětlení Výpočetní a kancelářská technika Kvalifikace

Více

První pomoc při dalších postiženích.

První pomoc při dalších postiženích. při dalších postiženích. (zpět) Mdloba postiženého uložit do polohy vleže, popř. autotransfúzní polohy a uvolnit oděv.zajistit průchodnost dýchacích cest, dostatek čerstvého vzduchu a lze přiložit studený

Více

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 )

Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003 ) Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky odbor ochrany obyvatelstva Pro případ ohrožení - příručka pro obyvatele ( vydání: třetí, opravené; rok vydání: 2003

Více

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí

BOCHEMIE s.r.o. Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení prevence a hodnocení vlivů na životní prostředí BOCHEMIE s.r.o. I N F O R M A C E U R Č E N Á V E Ř E J N O S T I V Z Ó N Ě H A V A R I J N Í H O P L Á N O V Á N Í Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství oddělení

Více

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany

ODBORNÁ PŘÍPRAVA OBECNÉ ZÁSADY. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice. Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany ODBORNÁ PŘÍPRAVA SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Bolatice O OBECNÉ ZÁSADY Výňatky z Bojového řádu jednotek požární ochrany Úvod Tento text obsahuje obecné zásady činnosti jednotek PO vycházejících z Bojového

Více

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01

Druh dokumentu: instrukce Vydání: 1 QI 63-03-01 Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o. List číslo: 1 / 9 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 63-03-01 Výtisk číslo:1 OPATŘENÍ PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15260NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň

Záchrana sbírek v krizových situacích. Miloš Korhoň Záchrana sbírek v krizových situacích Miloš Korhoň POSTUP PŘI ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ Prvních 48 hodin má rozhodující význam! Všichni vedoucí pracovníci i ostatní zaměstnanci by měli znát zásady řešení

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM15660NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2

- LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 - LÉKAŘSKÁ KOMISE DOPORUČENÍ Č. 2 LÉKÁRNIČKA PRO HOROLEZCE - zdravotnický materiál - základní modul - 11/2004 Martin Honzík, DiS., Pavel Neumann, DiS., MUDr. David Tuček 1 LÉKAŘSKÁ KOMISE ČHS DOPORUČENÍ

Více

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor

*MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: MV-83112-1/PO-IZS-2014 *MVCRX01ZFDDE* MVCRX01ZFDDE prvotní identifikátor Kódové označení: ZZZ JSDH Praha 17. června 2014

Více

Jaký hasicí přístroj na co použít

Jaký hasicí přístroj na co použít Jaký hasicí přístroj na co použít Nedejte ohni šanci zničit Váš majetek a zastavte ho hned na začátku! Hasičský záchranný sbor JmK ve spolupráci s Policií ČR Městské ředitelství Brno a Diecézní charitou

Více

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY BEZPEČNOSTNÍ TABULKY Od prvního ledna roku 2003 musí být podle vl.nař.č. 11/2002 Sb. informativní značky pro únik a evakuaci osob a značky překážek na únikových cestách viditelné a rozpoznatelné i při

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM Vysoká škola báňská TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM 1. Působení elektrického proudu na lidský organizmus 2. Postup

Více

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty

Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací pro klienty 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro potřeby Domova s úsměvem jsou vytyčeny tyto nebezpečné mimořádné situace: Nouzové situace nepředvídané a nebezpečné

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích

akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk Mgr. Miluše Vytlačilová Poskytování první pomoci ve vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Náhlé zhoršení zdravotního stavu

Náhlé zhoršení zdravotního stavu Náhlé zhoršení zdravotního stavu MUDr Jaroslav Gutvirth Licence creative commons uveďte autora, nepoužívejte dílo komerčně Nepropadejte panice Dá se s postiženým komunikovat? o Ano: má slušně prokrvený

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-3270-7/PO-OVL-2014 Praha 8. ledna 2014 Počet listů: 5 S c h v a l u j i : Generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Modul č. 8. Nebezpečné látky.

Modul č. 8. Nebezpečné látky. Modul č. 8. Nebezpečné látky. Čís. Otázka A 1 Co řeší mezinárodní dohoda ADR, kterou je také Přepravu nebezpečného zboží v silniční dopravě. Česká republika vázána? 2 Podle mezinárodní dohody o přepravě

Více

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje Oddělení ochrany obyvatelstva a plánování Přílucká 213, 760 01 Zlín Úloha starosty obce při řešení mimořádných událostí a krizových situací METODICKÁ POMŮCKA pro

Více

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO:

ZÁZNAM O ÚRAZU. A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem postižený zaměstnanec v základním pracovněprávním vztahu: 1. IČO: ZÁZNAM O ÚRAZU Evidenční číslo záznamu a): smrtelném s hospitalizací delší než 5 dnů bez pracovní neschopnosti ostatním Evidenční číslo zaměstnavatele b): A. Údaje o zaměstnavateli, u kterého je úrazem

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky:

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými. látkami a chemickými přípravky: Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 151, 130 00 Praha 3 Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými

Více

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky

Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky Pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s vybranými chemickými látkami a chemickými přípravky zpracovaná dle 44 a) odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb., a ochraně veřejného

Více

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI

POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace POUČENÍ ŽÁKŮ O BEZPEČNOSTI Účel: Škola je povinna zajistit, aby žáci byli poučeni o možném ohrožení zdraví

Více

Obecné zásady chování

Obecné zásady chování První pomoc při úrazech a otravách v laboratoři 1. Obecné zásady chování 2. Úrazy 3. Otravy 4. Poleptání a popálení kůže 5. Poranění očí 6. Poranění elektrickým proudem Obecné zásady chování První pomoc

Více

Ahoj, děvčata a chlapci,

Ahoj, děvčata a chlapci, BEZPEČNÁ ŽELEZNICE PRVNÍ POMOC Ahoj, děvčata a chlapci, víte, že železniční doprava je asi šestnáctkrát bezpečnější než doprava na silnicích? Ale i přesto dochází na kolejích a v jejich blízkosti k řadě

Více

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu...

Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze. 4.1 1. varianta - Stabilizace tonoucího na pásu... 3. 4.2.1 cvičení na suchu... Využití záchranného pásu při osobním zásahu jako součást výuky v kvalifikačních kurzech Vodní záchranné služby Českého červeného kříže. Tomáš Miler, Katedra plaveckých sportů, FTVS UK v Praze 22. září

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek krycí tlakové poloprodyšné odsávající znehybňující podle materiálu dělíme obvazy na: šátkové, obinadlové prakové, náplasťové z elastických hmot

Více

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE

INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE INTEGROVANÉ CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ODLOCHOVICE Odlochovice 1; Jankov 25703, IČO 70875324, DIČ CZ70875324, Tel. 317833201, fax. 317833452, e-mail: ror@ror.cz, http://www.ror.cz Standard č. 14 Nouzové

Více

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34

Úvodem... 11. 3 Příruční lékárna... 31 3.1 Doporučený obsah příruční lékárny... 32 Kontrolní otázky... 34 OBSAH Úvodem................................................. 11 1 Jednotný postup při poskytování první pomoci................ 13 1.1 Předlékařská první pomoc............................. 13 1.2 Složky

Více

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á.

Testové otázky 2014. Správná odpověď je Á. Testové otázky 2014 Správná odpověď je Á. Požární taktika oblast a 1. Lokalizace požáru znamená, že: A) je zabráněno jeho dalšímu šíření a síly a prostředky postačují pro jeho likvidaci B) požár je uhašen

Více

Bezpečnostní značky na obalech

Bezpečnostní značky na obalech Bezpečnostní značky na obalech Tyto výstražné symboly nás upozorňují na nebezpečnost určité látky a jsou dále doplněny R větami, které označují specifickou rizikovost nebezpečné látky a S větami, které

Více

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2

Tonutí. http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011. 1 Výklad. 2 Postup 1. 2.3 Technická pomoc tonoucímu... 2 Tonutí Jiří Navrátil http://vzs.navratil.cz/ 16.02.2011 Obsah 1 Výklad 1 2 Postup 1 2.1 Příčiny tonutí............................. 1 2.2 Příklady nebezpečných situací.................... 2 2.3 Technická

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1

Příloha 1c Směrnice pro organizaci a řízení PO aktualizace 15. 10. 2014 1 1 OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI V souladu s ustanovením 102, odst. 6 zákona 262/2006 Sb. v platném znění, zákona č. 239/2000 v platném znění a dalších předpisů stanovuji tímto způsob

Více

ČINNOST OBYVATELSTVA PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

ČINNOST OBYVATELSTVA PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI II.část R O D I N A ČINNOST OBYVATELSTVA PŘÍPRAVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI - zjistit - možné nebezpečí vzniku mimořádné události v místě svého bydliště ( možnost požáru, povodně, chemické havárie v blízkém

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres

Brno 03. 02. 12. Fukushima. Lessons Learned. B. Domres Brno 03. 02. 12 Fukushima Lessons Learned B. Domres FUKUSHIMA DAI-CHI Zemětřesení Tsunami Výpadek elektřiny Výpadek chlazení 6 reaktorových bloků Tavení jaderného paliva Exploze vodíku Uvolnění radioaktivity

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH)

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 21.08. 2006 Datum revize: 17.04. 2003 Název výrobku: FLUSH COOLING SYSTEM K 04856977 1. Identifikace látky, přípravku, výrobce

Více

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012

Listy pro záchranáře. C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 Listy pro záchranáře Název modelu Cyklus modelu C Citigo 3-dveřové provedení od 2011 Citigo 5-dveřové provedení od 2012 F Felicia 1994-2001 Felicia Combi 1995-2001 Fabia I 1999-2007 Fabia Sedan I 2001-2008

Více

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí

VĚDOMÍ tří základních životních funkcí VĚDOMÍ Vědomí je vedle spontánního dýchání a krevního oběhu jedou ze tří základních životních funkcí Stav mysli, který je výsledkem komplexních funkcí mozku Nejčastějšími příčinami poruch vědomí jsou alkohol,

Více

První pomoc při poranění kostí

První pomoc při poranění kostí I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 5 První pomoc při poranění kostí

Více

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Základní škola a Mateřská škola Polnička,okres Žďár nad Sázavou Polnička 147, 591 01, Žďár nad Sázavou IČO : 43378641 Tel : 566625768 Fax : 566625768 E-mail : polnicka@c-box.cz OPATŘENÍ PRO ČINNOST PŘI

Více