TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, :18 AM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM"

Transkript

1 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, :18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na zařízení podle vaší země. Dle potřeby změňte jazyk na displeji. Viz část Změna nastavení regionu v přístroji v návodu k obsluze. Připojení Základna Cvak Správně Základna Špatně Základna Konektor pevně zatlačte. *Pro uživatele služeb DSL/ADSL ( V AC, 50 Hz) Háček Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic. Cvak Háček Používejte pouze dodávaný kabel telefonní linky. K telefonní lince Filtr DSL/ADSL* (Není součástí balení) Důležité: L Pokud používáte kabel telefonní linky, který nebyl dodán s tímto výrobkem, zařízení nemusí fungovat správně. Nabíječka Konektor pevně zatlačte. Háčky ( V AC, 50 Hz) Používejte pouze dodávaný síťový adaptér Panasonic. PNQW1566ZA DC0209DK0 FX-2/4

2 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 2 Monday, March 2, :18 AM Vložení baterií/nabíjení baterií Nabíjejte přibližně po dobu 7 hodin. POUZE dobíjecí baterie Ni-MH Ověřte, že je zobrazeno Nabíjení. Poznámka: L POUŽÍVEJTE POUZE baterie Ni-MH o velikosti AAA (R03). L NEPOUŽÍVEJTE alkalické/manganové/ni-cd baterie. L Když se po prvním vložení baterií zobrazí nabídka výběru jazyka, můžete vybrat požadovaný jazyk. {V}/{^}: Vyberte požadovaný jazyk. i M i {ih} Režim spořiče displeje Podsvícení se úplně vypne během hovoru nebo po 1 minutě nečinnosti, pokud mikrotelefon není v základně nebo nabíječce. Displej mikrotelefonu znovu aktivujte: stisknutím navigačního tlačítka doleva {<} nebo doprava {>} (během hovoru). kdykoliv stisknutím tlačítka {ih}. {<}, {>} {ih} 2

3 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 3 Monday, March 2, :18 AM Tipy pro provoz Navigační tlačítko Opakovaným stisknutím navigačního tlačítka ({^}, {V}, {<} nebo {>}) můžete: procházet (nahoru, dolù, doleva nebo doprava) rùzné seznamy nebo položky během hovoru upravovat hlasitost mikrotelefonu nebo reproduktoru (zvyšovat nebo snižovat) Funkční tlačítka Mikrotelefon je vybaven 2 funkčními tlačítky a navigačním tlačítkem. Stisknutím funkčního tlačítka nebo stisknutím středu navigačního tlačítka můžete vybrat funkci, která je na displeji zobrazena přímo nad ním. Snížení hlasitosti Zvýšení hlasitosti Dočasné přepnutí režimu zobrazení Stisknutím A můžete dočasně přepnout režim zobrazení (jedna položka/více položek) u níže uvedených funkcí. seznam nabídek, telefonní seznam, seznam volajících, seznam pro opakované vytáčení a seznam zaznamenaných zpráv ikony hlavní nabídky mikrotelefonu jsou uvedeny níže Ikona j Funkce Sez.volajících K Nastavení času *1 I Záznam. *2 X SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) Ikona Funkce N Nast. sluchátka! Nastavení zákl. # Nev. volající *1 KX-TG8411/KX-TG8412 *2 KX-TG8421 <Příklad seznam opakované volby> <jedna položka> <více položek> Poznámka: L Nastavení režimu zobrazení tak, aby vždy zobrazoval jednu nebo více položek: 1 i N i M i {V}/{^}: Nast. displeje i M i {V}/{^}: Režim zobrazení i M i {V}/{^}: Vyberte možnost Jedna položka nebo Více položek. i M i {ih} L V režimu zobrazení více položek můžete stisknutím A přepínat obrazovku pro zobrazení podrobných informací. 3

4 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 4 Monday, March 2, :18 AM Jazyk na displeji (mikrotelefon) (výchozí: angličtina) Je dostupných 16 jazyků na displeji. Můžete zvolit,,,,,,,,,,,,,, nebo. Pokud vyberete jazyk, kterému nerozumíte: {ih} i 1 i N i M i Stiskněte navigační tlačítko 2krát dolů. i M i Stiskněte navigační tlačítko 5krát dolů. imi {V}/{^}: Zvolte požadovaný jazyk. i M i {ih} Režim volby čísla (mikrotelefon) (výchozí: tónová volba) 1 1 (střed navigačního tlačítka) i! i M 2 {V}/{^}: Typ volby i M 3 {V}/{^}: Vyberte požadované nastavení. i M i {ih} Datum a čas (mikrotelefon) 1 1 (střed navigačního tlačítka) i N i M 2 {V}/{^}: Nastavení času i M 3 {V}/{^}: Nast.Času i M 4 Zadejte aktuální den, měsíc a rok. i M 5 Zadejte aktuální hodinu a minutu. i M 6 {ih} Základní operace Uskutečňování/přijímání hovorů (mikrotelefon) Hovory Příjem hovorů Zavěšení Upravení hlasitosti mikrotelefonu/reproduktoru Volání pomocí seznamu opakované volby Dočasná tónová volba (pro uživatele služeb pulsní volby) Zvolte telefonní číslo. i {C}/{s} {C}/{s} {ih} Během hovoru stiskněte opakovaně navigační tlačítko nahoru nebo dolů. j (pravé funkční tlačítko) i {V}/{^}: Vyberte požadované číslo. i {C}/{s} 1 Zvolte číslo. 2 Pokud budete vyzváni k zadání kódu nebo čísla PIN, stiskněte tlačítko {*} apotom příslušná tlačítka na klávesnici. 4

5 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 5 Monday, March 2, :18 AM Základní operace Uskutečňování/přijímání hovorů (mikrotelefon) Hlasitost vyzvánění mikrotelefonu 1 1 (střed navigačního tlačítka) i N i M 2 {V}/{^}: Nast. zvonění i M 3 {V}/{^}: Hlasitost vyzv. i M 4 {V}/{^}: Vyberte požadovanou hlasitost. i M i {ih} Telefonní seznam (mikrotelefon) Přidávání položek 1 n (levé funkční tlačítko) i 1 2 {V}/{^}: Nový záznam i M 3 Zadejte jméno (maximálně 16 znaků). i M L Režim zadávání znaků můžete změnit stisknutím tlačítka /. L Jméno zadejte podle tabulky znaků v návodu k obsluze. 4 Zadejte telefonní číslo volaného nebo volajícího (maximálně 24 číslic). i M 5 {V}/{^}: Vyberte požadovanou kategorii. i M 2krát i {ih} Hovory 1 n (levé funkční tlačítko) 2 {V}/{^}: Vyberte požadovaný kontakt. L Položkami telefonního seznamu můžete procházet stisknutím a přidržením navigačního tlačítka nahoru nebo dolů. 3 {C} Záznamník (základna): KX-TG8421 Příjem a vypnutí Poslech zpráv {6} Záznamník zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka {s}. 5

6 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 6 Monday, March 2, :18 AM Často kladné otázky Otázka Co znamená blikání w? Proč nemohu telefonovat? Proč je displej mikrotelefonu prázdný nebo tmavý? Co mám dělat v případě, že se mikrotelefon nezapne? Jaká je provozní doba baterie? Můžu ponechat mikrotelefon v základně nebo v nabíječce, když jej nepoužívám? Kdy je třeba vyměnit baterie? Příčina/řešení L Mikrotelefon je příliš vzdálený od základny. Přesuňte jej blíže. L Sítový adaptér základny není správně připojen. Znovu připojte sítový adaptér k základně. L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení. L Mikrotelefon není zaregistrován k základně. Zaregistrujte jej (strana 8). L Možná byl nesprávně nastaven způsob volby. Změňte nastavení (strana 4). L Mikrotelefon je v režimu spořiče displeje. Displej mikrotelefonu znovu aktivujte: stisknutím navigačního tlačítka doleva {<} nebo doprava {>} (během hovoru). kdykoliv stisknutím tlačítka {ih}. L LCD při nabíjení je během nabíjení nastaveno na Vyp.. Změňte nastavení. L Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie. L Plně nabijte baterie. L Vyčistěte kontakty nabíjení a nabití opakujte. L Používání plně nabitých baterií Ni-MH (dodávané baterie); Při nepřetržitém používání: maximálně 15 hodin Nepoužívá se (pohotovostní režim): maximálně 250 hodin (10 dní) L Pokud baterie při prvním nabíjení nedosáhnou plné kapacity, nejedná se o vadu. Baterie dosáhnou maximálního výkonu po několika úplných cyklech nabití/vybití (použití). L Skutečný výkon baterie závisí na frekvenci používání (hovorů) a nepoužívání (pohotovostní režim) mikrotelefonu. L Když je nabíjení mikrotelefonu dokončeno, lze jej ponechat v základně nebo nabíječce. Baterie se nepoškodí. L Jestliže jsou baterie plně nabity, až se zobrazí &, ale po několika hovorech se zobrazí ), vyměňte baterie za nové. 6

7 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 7 Monday, March 2, :18 AM Často kladné otázky Otázka Co je číslo PIN? Co musím udělat, aby se zobrazily informace o volajícím? Co mám dělat, když slyším hluk, apřerušuje se zvuk? Co mám dělat, když je provozní doba kratší i po úplném nabití baterií? Co musím udělat, abych smazal(a) y (zmeškané hovory) z displeje? Příčina/řešení L Číslo PIN je 4místné číslo, které je třeba zadat, aby bylo možné měnit určitá nastavení základny. Výchozí kód PIN je L Je třeba objednat si službu ID volajícího. Podrobné informace získáte u poskytovatele služeb. L Poté, co si službu objednáte u svého poskytovatele telekomunikačních služeb, bude zpráva Nejdříve si musíte obj. služ. ID volaj. zobrazena, dokud nepřijmete informace o volajícím. L Používáte mikrotelefon nebo základnu v oblasti se silným elektrickým rušením. Přemístěte základnu a používejte mikrotelefon mimo zdroje rušení. L Přesuňte se blíže k základně. L Pokud používáte službu DSL/ADSL, doporučujeme připojení filtru DSL/ADSL mezi základnu a konektor telefonní linky. Podrobné informace získáte u poskytovatele DSL/ADSL. L Vyčistěte kontakty baterií (S, T) a kontakty nabíjení pomocí suchého hadříku a nabijte je znovu. L Zbývají zmeškaná volání, která nebyla zobrazena. Zobrazte je a smažte y následujícím způsobem. 1 1 (střed navigačního tlačítka) i j i M 2 Stisknutím navigačního tlačítka směrem dolů vyhledáte poslední hovor; stisknutím navigačního tlačítka směrem nahoru vyhledáte nejstarší hovor. 7

8 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 8 Monday, March 2, :18 AM Registrace mikrotelefonu v základně Dodávaný mikrotelefon a základna jsou předregistrované. Pokud z nějakého důvodu není mikrotelefon zaregistrován k základně, znovu zaregistrujte mikrotelefon. Mikrotelefon 1 1 (střed navigačního tlačítka) i N i M 2 {V}/{^}: Registr. i M 2krát 3 {V}/{^}: Zvolte číslo základny. i M M Základna Dále pokračujte dle daného modelu vašeho telefonu. N KX-TG8411/KX-TG8412 Zhruba na 5 sekund stiskněte a podržte tlačítko {x}. (žádný registrační tón) {x} N KX-TG8421 Stiskněte a 5 sekund přidržte tlačítko {x}, dokud nezazní registrační tón. L Další krok musí být dokončen do 90 sekund. {x} Mikrotelefon Počkejte, dokud se nezobrazí položka PIN základny. i Zadejte kód PIN základny (výchozí: 0000 ). i M M L Pokud byl mikrotelefon úspěšně zaregistrován, indikátor w přestane blikat. 8

9 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 9 Monday, March 2, :18 AM Volitelné služby (ID volajícího a SMS) Pokud si objednáte službu ID volajícího, budou při přijetí volání nebo při prohlížení zmeškaných volání zobrazeny informace o volajícím. volajícího můžete identifikovat pomocí různých barev displeje a vyzváněcích tónů (kategorie telefonního seznamu) Chcete-li používat službu SMS, je třeba si nejprve objednat službu ID volajícího a/nebo jinou podobnou službu, jako např. službu SMS. Služba SMS (Short Message Service: krátké textové zprávy) 9

10 TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 10 Monday, March 2, :18 AM Poznámky 10

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem

TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM. Model č. KX-TG6411FX. Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem TG6411-6421FX(cz-cz).book Page 1 Tuesday, February 24, 2009 8:39 AM Návod k obsluze Digitální bezdrátový telefon Model č. KX-TG6411FX KX-TG6412FX Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Model č. KX-TG6421FX

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273

Vaše uživatelský manuál PANASONIC KX-TGE210FX http://cs.yourpdfguides.com/dref/5646273 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro PANASONIC KX- TGE210FX. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7

Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Obsah R520 5 Příprava telefonu k použití 6 Sestavení telefonu...7 Karta SIM...7 Baterie...7 Volání 10 Zapnutí telefonu...10 Volání...11 Přijetí hovoru...13 Vypnutí telefonu...14 Během hovoru 15 Hlasitost

Více

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.

KX-TCD951CXB. Bezdrátový telefon. Typové. Před prvním použitím nechejte asi 4 hodiny nabíjet baterii. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1. KX-TCD951CXB(01~05) 00.1.21 2:11 PM y[w 1 Typové označení Bezdrátový telefon KX-TCD951CXB Uživatelská příručka INT' C OK 1 ABC 2 DEF3 GHI4 JKL5 MNO6 PQRS 7 TUV8 R 0 WXYZ 9 Než začnete svůj telefon používat,

Více

SGH-X461 Uživatelská p íručka

SGH-X461 Uživatelská p íručka SGH-X461 Uživatelská p íručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy iďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G925F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G925F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Autorská práva F280 1

Autorská práva F280 1 GSmart F280 F280 0 Autorská práva Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek

OBSAH. 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 03 Calios_cs 23.03.2007 14:19 Uhr Seite 2 OBSAH 5-7 INFORMACE 5 Předmluva 5 Pokyny k použití 5-6 Bezpečnostní pokyny 7 Životní prostředí 7 Obal 7 Baterie a akumulátory 7 Výrobek 8-13 UVEDENÍ DO PROVOZU

Více

Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire Z Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Základní informace Obsah balení 6 Telefon 6 Zadní kryt 8 Karta SIM 8 Paměťová karta 9 Baterie 11 Zapnutí nebo vypnutí telefonu 12 Zadání kódu

Více

Váš telefon HTC Desire HD. Uživatelská příručka

Váš telefon HTC Desire HD. Uživatelská příručka Váš telefon HTC Desire HD Uživatelská příručka Konvence použité v této příručce V této uživatelské příručce používáme následující symboly, následované důležitými nebo užitečnými informacemi. Toto je poznámka.

Více

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G920F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz

ČESKY. Návod k použití. Taking internet telephony a step further 3088. www.dualphone.cz Návod k použití Taking internet telephony a step further 3088 VOLÁNÍ ZDARMA ZAPOJ & VOLEJ Obsah Dear customer manuálu Jak duální telefon funguje... 3 Jak je tento manuál USPOŘÁDÁN... 5 Instalace a základní

Více

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

Sony Ericsson Spiro. Uživatelská příručka. This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson Spiro Uživatelská příručka Důležité informace Před použitím mobilního telefonu si přečtěte část Důležité informace. Zažijte více. Zjistěte jak. Naplňte svůj život popem a rockem. Sdílejte

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Váš HTC Explorer Uživatelská příručka

Váš HTC Explorer Uživatelská příručka Váš HTC Explorer Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme HTC Explorer 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 14 Zadání kódu PIN 15 Pohybu prstů 15 První nastavení

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G870F. Uživatelská příručka. Czech. 11/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G870F Uživatelská příručka Czech. 11/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 16 Používání

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití 2 OBSAH Bezpečnostní pokyny... 8 Část I. Začínáme... 9 Uvedení telefonu do provozu... 9 Vložení baterie... 9 Vložení SIM karty... 10 Vyjmutí SIM karty... 10 Vložení paměťové

Více

GT-S5610. Uživatelská příručka

GT-S5610. Uživatelská příručka GT-S5610 Uživatelská příručka Používání této příručky Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

GT-S5220. Uživatelská příručka

GT-S5220. Uživatelská příručka GT-S5220 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Váš HTC Sensation Uživatelská příručka

Váš HTC Sensation Uživatelská příručka Váš HTC Sensation Uživatelská příručka 2 Obsah Obsah Začínáme Obsah balení 8 HTC Sensation 8 Zadní kryt 10 Karta SIM 11 Paměťová karta 12 Baterie 13 Zapínání a vypínání 15 Zadání kódu PIN 15 Pohybu prstů

Více

GT-P6200. Uživatelská příručka

GT-P6200. Uživatelská příručka GT-P6200 Uživatelská příručka Používání této příručky Gratulujeme Vám k zakoupení mobilního zařízení Samsung. Tento výkonný přístroj, vhodný pro každou příležitost, v sobě skýtá to nejlepší z webu a mobility

Více

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon

Avena 135/135 Duo. Bezdrátový analogový DECT telefon Avena 135/135 Duo Bezdrátový analogový DECT telefon 1 2 Obsah Vaše Avena 135 / 135 Duo je navržena pro připojení k analogové telefonní síti. Tento telefon je dostupný s jednou ručkou (Avena 135) nebo jako

Více