Marketingový plán cestovního ruchu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový plán cestovního ruchu"

Transkript

1 Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti Český Krumlov 1

2 Úvod V roce 2011 to bude právě 10 let, kdy byl Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. založen Destinační management (DM) jako nástroj pro podporu cestovního ruchu v Českém Krumlově. Zdejší Destinační management byl založen v roce 2001 jako jeden z prvních v České republice a od té doby byla v rámci celé republiky zřízena celá řada obdobných organizací určených k řízení cestovního ruchu v konkrétních městech, širších regionech i v rozsáhlých turistických oblastech. Za dobu uplynulých 10ti let se postupně stabilizoval obsah i rozsah činnosti DM, z vlastních zdrojů firmy, města a grantových prostředků bylo zajištěno finanční zabezpečení každoročních aktivit a byla navázána intenzivní spolupráce s partnery v cestovním ruchu na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Destinační management za dobu své existence realizoval mnoho úspěšných projektů a získal i řadu ocenění. Do desátého roku svého fungování vstupuje s úkolem vyhodnocení své dosavadní činnosti, která bude součástí kompletní analýzy Úseku cestovního ruchu ČKRF, spol. s r.o. (v současné době zahrnuje Destinační management, Infocentrum, Oficiální informační systém a Museum Fotoateliér Seidel). Cíl této dlouhodobé analýzy směřuje k vytvoření Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období, což je zároveň jedním z hlavních úkolů následujícího období. Plán marketingových aktivit DM pro rok 2011 vychází z činnosti Úseku cestovního ruchu v předchozích letech a přizpůsobuje je aktuálním potřebám a trendům v cestovním ruchu. Navazuje na dosavadní aktivity a rozvíjí je. Marketingové aktivity v roce 2011 budou i nadále cílené především na domácí trh a trh sousedních států (především Německo, Rakousko, Maďarsko). Tyto aktivity budou tak jako v minulých letech realizovány za podpory a ve spolupráci s partnery v místě, na regionální, republikové, ale i zahraniční úrovni. 2

3 Marketingové aktivity v roce 2011: - E-marketing - prezentační akce veletrhy, workshopy, konference - podpora prodeje - reklama a propagace - PR a komunikace - statistika a marketingové výzkumy - grantové projekty - spolupráce s partnery Celkový koncept a zaměření činnosti DM v roce 2011 reflektuje marketingové výzkumy agentury CzechTourism, Jihočeské centrály cestovního ruchu a vlastní statistická šetření a marketingové výzkumy. Zároveň je v souladu se strategickými materiály na komunální (Strategický plán rozvoje města Český Krumlov), regionální (Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská centrála cestovního ruchu) a republikové úrovni (Ministerstvo místního rozvoje ČR, CzechTourism). Východisko Marketingového plánu 2011: statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť, návštěvnosti OIS a návštěvnosti společenských akcí a kulturních zařízení. Údaje o návštěvnosti města za rok 2010 zaznamenávají určitý pokles, na který budeme v průběhu roku 2011 reagovat konkrétními opatřeními a projekty na podporu cestovního ruchu viz dále. Ubytování V současné době máme k dispozici údaje pouze za první tři kvartály roku 2010, údaje za celý rok budou k dispozici na přelomu ledna/února Za I. - III. čtvrtletí roku 2010 došlo k nárůstu lůžkové kapacity o 3,37 %, tj. o 147 lůžek. K nárůstu kapacity došlo především v kategorii kempů (Kemp U Trojice lůžek), téměř se nezměnily penziony (nárůst 12 lůžek a pokles 7 lůžek), na stejném stavu zůstávají hotely a motely a naopak pokles kapacity byl zaznamenán u privátního ubytování (- 22 lůžek) a u apartmánů (- 36 lůžek). 3

4 Celkový počet přenocování narostl za I. - III. čtvrtletí roku 2010 o 3,48 %, tj. o přenocování. Nárůst přenocování byl zaznamenán v kategorii hotelů (+ 7,34 %, tj přenocování), garni hotelů (+ 9,57 %, tj přenocování) a motelů (+ 111,41 %, tj přenocování). K mírnému nárůstu došlo i u privátního ubytování (+ 2,32 %, tj přenocování), ubytoven a hostelů (+ 10,48 %, tj ) a u ostatních ubytovacích zařízení (+ 21,5 %, tj ). Naopak k poklesu došlo především u penzionů (- 5,85 %, tj přenocování) a apartmánů (- 15,6 %, tj přenocování). Využívány jsou především ubytovací kapacity v městské památkové zóně ( přenocování, tj. 61,8 % ze všech přenocování). Celková lůžková kapacita byla za I. - III. čtvrtletí roku 2010 využita na 13,6 %. Parkování Za období leden - prosinec 2010 došlo sice k nárůstu využívanosti parkovišť ve správě ČKRF, spol. s r.o. v případě osobních automobilů celkem o 1,76 %, tj. o automobilů (v roce 2009 parkovalo celkem osobních automobilů a v roce 2010 pak automobilů). Tento nárůst je však zaznamenán zejména na parkovišti P2 Pod poštou. (obsazenost P2 v roce 2009 byla OA, v roce 2010 pak ). Toto parkoviště je využíváno pro zaměstnanecké (častý průjezd vozidel České pošty) a rezidenční karty, jakož i pro krátkodobá stání občanů, tzn. jako indikátor cestovního ruchu není tento údaj relevantní. Turisticky relevantní parkování osobních automobilů na ostatních parkovištích (Jelenka 1 a 2, Městský park P3, Zámecká zahrada P4) zaznamenalo celkově pokles ze stání v r na v r tzn. přibližně o 4%. K obdobnému poklesu došlo i v případě autobusů na P BUS V lomu. Počet parkujících autobusů se snížil o ca 4.5 %, tj. o 249 autobusů (v roce 2009 parkovalo celkem a v roce 2010 celkem autobusů). 4

5 Turistické atraktivity Návštěvnost Státního hradu a zámku zaznamenala oproti roku 2009 (v r navštívilo zámek celkem osob) rovněž pokles, konkrétně o osob, tzn. o ca 6 % (v r navštívilo zámek celkem osob). Návštěvnost českokrumlovských muzejí a galerií bude k dispozici na přelomu ledna a února Momentálně máme k dispozici návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel, která zaznamenala oproti roku 2009 nárůst o 342 osob tzn. o 6% (celková návštěvnost za rok 2010 byla osob). Výše uvedené údaje zaznamenávají i osoby, které tyto instituce navštívily zdarma v rámci nejrůznějších akcí (městské akce, Noc otevřených muzejí a galerií, Dny Evropského kulturního dědictví, Společná vstupnka Schiele Seidel, mimořádné vstupenky pro školní kolektivy v rámci zaváděcího provozu interaktivních prohlídek, volné vstupenky, výhry aj.), přičemž tyto akce tradičně oslovují z větší části občany města a z menší části turisty. Kulturní a společenské akce Některé společenské a kulturní akce v Českém Krumlově během roku 2010 zaznamenaly nárůst návštěvnosti, jiné pokles. Návštěvnost ovlivnilo počasí, změna počtu představení apod. Mezinárodní hudební festival - mírný pokles (- 2,3%) Festival komorní hudby - nárůst (+ 10,5%) Festival barokních umění - nárůst (+ 9,1%) Otáčivé hlediště - pokles (- 11,5%) - snížení počtu představení Slavnosti pětilisté růže pokles (- 10,5%) Svatováclavské slavnosti nárůst (+ 20%) OIS ávštěvnost webu zaznamenala v období leden - listopad 2010 nárůst o 29,73 %, tj. o návštěv. Největší nárůst návštěvnosti byl zaznamenán z Ruska (o 49,76 %), České republiky (o 41,97 %) a Rakouska (o 24,22 %). 5

6 Hlavní cíle a opatření marketingového plánu pro rok 2011 směřují k udržení resp. nárůstu výše uvedené návštěvnosti města a k zamezení jejího poklesu. Nástroje sloužící k naplnění těchto cílů jsou zvoleny na základě dlouhodobého sledování trendů v cestovním ruchu, které vykazují zejména velký příklon k elektronickým médiím a on-line destinacím. Dalším významným trendem je spojení turistické nabídky poznání a relaxace, zájem o krátkodobé pobyty formou ucelených programových nabídek a pobytových balíčků určených pro konkrétní cílové skupiny zákazníků. Financování Plánované marketingové aktivity a opatření v roce 2011 budou realizovány z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Český Krumlov na základě subdodávek, z vlastních zdrojů Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o., ze získaných grantových prostředků a formou finanční spoluúčasti partnerů na konkrétních aktivitách. Personální zajištění Uvedené aktivity budou realizovány především v rámci pracoviště Destinačního managementu, které od r zabezpečuje 1 zaměstnanec na plný úvazek, ve spolupráci s ostatními odděleními Úseku cestovního ruchu (Infocentrum Český Krumlov, Oficiální Informační systém města Český Krumlov a Museum Fotoateliér Seidel). Vybrané činnosti a projekty budou realizovány formou subdodávek. Cíle roku 2011 Strategický cíl Z pověření Rady města Český Krumlov bude z důvodu optimalizace organizace cestovního ruchu v následujícím roce zadán a realizován projekt Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období. Ve spolupráci s týmem odborných poradců je nutné ověřit funkčnost stávajícího modelu řízení cestovního ruchu v destinaci. 6

7 Projekt bude naplňován ve spolupráci města Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. za aktivní účasti podnikatelské veřejnosti a zainteresovaných subjektů v cestovním ruchu, kteří budou zároveň nést díl zodpovědnosti za jeho realizaci a kvalitu. V důsledku nového personálního obsazení a projektového zaměření Jihočeské centrály cestovního ruchu a agentury CzechTourism je dalším z úkolů navázat a prohloubit spolupráci s těmito institucemi a zapojit se do společných projektů, které mimo jiné podpoří marketing města Český Krumlov, ale také Jihočeského kraje a České republiky. I nadále přitom bude pokračovat spolupráce na projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu podporovaných Jihočeským krajem. Cíl marketingových aktivit Hlavním cílem plánovaných marketingových aktivit je tvorba a implementace opatření vedoucích k zamezení poklesu návštěvnosti města a upevnění povědomí o Českém Krumlově jako destinaci mnoha druhů zážitků s bohatým programem pro vícedenní pobyt. Vzhledem k charakteru destinace je kladen hlavní důraz na kulturní a poznávací turistiku, která je vhodně doplněna o sportovní a relaxační programy, kongresovou turistiku a další. Cílové trhy Tyto marketingové aktivity jsou zaměřené jak na domácí trh v rámci ČR, tak na trhy bezprostředně blízké, především Rakousko, ěmecko a Maďarsko. Toto zaměření vychází jednak z vlastních dlouholetých zkušeností, jakož i z Marketingového výzkumu agentury Czech Tourism a aktivit koordinovaných Jihočeskou centrálou cestovního ruchu resp. Jihočeským krajem. ěmecko a Rakousko patří mezi tradiční zdrojové trhy cestovního ruchu pro jižní Čechy. Během roku navštíví jižní Čechy více než 60 tisíc turistů právě z ěmecka a Rakouska. Němci a Rakušané kromě středomořských destinací preferují především v mimosezóně okolní státy a věnují se poznávací turistice a relaxaci. V České republice hodnotí pozitivně zejména historická města, dobré pivo, romantickou krajinu a poctivou kuchyni. 7

8 Také Maďarsko je pro nás významným, zvolna se rozvíjejícím trhem cestovního ruchu. V Jihočeském kraji se Maďarsko řadí mezi TOP 12 zdrojových destinací dle počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, kde za I. - III. čtvrtletí roku 2010 došlo k nárůstu o 12%. Náplní dovolené maďarských turistů je především poznávací turistika a relaxace. Dále pak hledání kulinářských zážitků a koupání. Celkově vnímají Maďaři Českou republiku pozitivně a zdůrazňují především zajímavou architekturu, dobré restaurace, pivo a města s romantickou atmosférou. Cílové skupiny Marketingové aktivity jsou zaměřeny na následující subjekty: 1) Individuální turisté (Business-To-Customer / B2C) 2) Obchodní partneři (Business-To-Business / B2B) 3) Média (TV, tisk, on-line média / PRESS) Marketingové nástroje Stěžejním marketingovým nástrojem budou zejména elektronická média, především internet, a s nimi související elektronická komunikace, což zohledňuje moderní trendy a požadavky klientů na flexibilní nabídku, jakož i ekonomické a ekologické faktory. Pro marketing budou tradičně i nadále využívány tištěné propagační materiály (letáky, katalogy) nebo prezentační akce (veletrhy, workshopy, semináře). Klíčové/jádrové produkty V roce 2011 budou na trh uvedeny dva klíčové produkty destinace Český Krumlov. Jedná se o produkt Kombinovaná vstupenka a Školní výlety. Kombinovaná vstupenka Kombinovaná vstupenka nabídne návštěvníkům cenově zvýhodněný kombinovaný vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum Český Krumlov). 8

9 Hlavním impulzem, který má zásadní význam pro vytvoření Kombinované vstupenky, jakož i pro rozvoj cestovního ruchu celé destinace, je otevření celoroční expozice Státního hradu a zámku Český Krumlov Hradního muzea (a zámecké věže) - od 10. ledna roku Celoroční provoz Hradního muzea spojený s nabídkou Egon Schiele Art Centra, Regionálního Muzea Český Krumlov a Musea Fotoateliér Seidel jsou zásadním předpokladem pro možnou spolupráci na tvorbě společného produktu těchto expozic tzv. Kombinované vstupenky. Základní koncept a obsah produktu Kombinovaná vstupenka je sestavován s místními partnery Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Pohádkový dům, pivovar Eggenberg, Grafitový důl, poskytovatelé služeb vodácké turistiky, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb. Od výše jmenovaných subjektů (především ESAC) vychází návrhy a podněty k vytvoření společné nabídky čtyř subjektů, z nichž se v poslední době podařilo realizovat Společné víkendy Musea Fotoateliér Seidel a Egon Schiele Art Centra - 1 x měsíčně v období říjen prosinec Kombinovaná vstupenka je souhrnem celoroční každodenní nabídky čtyř subjektů a je neformálně odsouhlasena dalšími institucemi působícími v CR jako vhodná forma podpory prodeje. Kombinovaná vstupenka - předpoklady k naplnění cílů produktu dle výsledků Marketingového výzkumu návštěvníků Č. Krumlova provedeného v r. 2009: Kombinovaná vstupenka jako nástroj k podpoře mimosezóny, kterou charakterizují následující rysy: Návštěvíci Českého Krumlova individuální turisté Vysokoškolsky vzdělaní turisté se zájmem o kulturu a historii Průměrný věk let Délka návštěvy 1 resp. 2 3 dny Cestují s partnerem resp. rodinou a dětmi Ochota návštěvníků k prodloužení délky pobytu Ochota návštěvníků k opakovanému pobytu 9

10 Cíle projektu: podpora kulturní turistiky podpora tradičních místních subjektů s dlouhodobou působností udržení a zvýšení návštěvnosti potlačení sezónnosti, podpora mimosezóny motivace k prodloužení délky pobytu a čerpání více turistických služeb motivace návštěvníka k opakované návštěvě kombinovaná vstupenka jako součást pobytových balíčků Školní výlety Dalším novým produktem uvedeným na trh v roce 2011 bude nabídka školních výletů Český Krumlov báječný výlet. Tento produkt vzniká z impulsu Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Regionální rozvojové agentury Šumava, Austrian Czech Cultural Cooperation ve spolupráci s Českými drahami. Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Regionální rozvojovou agenturou Šumava a agenturou Austrian Czech Cultural Cooperation bude postupně projekt nabídnut nejen českým školám, ale i školám v příhraničních oblastech Rakouska a ěmecka. Postupně bude sestavena komplexní nabídka programu pro školy upravená pro různá roční období. V období leden květen 2011 (a v případě úspěchu pak na v období září prosinec 2011) zahrne i cenově zvýhodněné jízdné vlakem pro školní kolektivy z celé ČR do Českého Krumlova a zvýhodněné vstupné do zapojených turistických atraktivit, resp. zvýhodněné čerpání služeb v CR. Cíle projektu: podpora mimosezóny návštěvnost v jarních a podzimních měsících podpora domácí a přeshraniční turistiky oslovení nové cílové skupiny školní kolektivy vytvoření opakovatelného, standardizovaného, cenově dostupného a zároveň kvalitního produktu školy se v případě spokojenosti budou do Č. Krumlova vracet motivace k opakované návštěvě děti se později vrací na místa svých výletů, ať již s rodiči, tak v dospělosti se svými dětmi 10

11 Finanční rozpočet aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov v roce 2011 Aktivita Alokovaná částka v Kč bez DPH Alokovaná částka v Kč s DPH E-marketing , ,- Veletrhy, workshopy, prezentace , ,- Podpora prodeje , ,- PR a komunikace , ,- Edice, tiskoviny , ,- Financování vlastní spoluúčasti , ,- grantových příležitostí Propagace městských akcí , ,- Celkem , ,- Celkové náklady na aktivity DM v roce 2011 budou hrazeny z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Český Krumlov na základě subdodávek, z vlastních zdrojů Českokrumlovského rozvojového fondu, z prostředků získaných z grantových programů Jihočeského kraje a formou finanční spoluúčasti partnerů na konkrétních aktivitách. 11

12 Marketingové pilíře / témata v roce 2011 Pro rok 2011 je stěžejním tématem Rožmberský rok, který připomíná 400 let od úmrtí posledního Rožmberka, Petra Voka (zemřel 1611). Jedná se o velice rozsáhlý, finančně náročný celoroční projekt koordinovaný Jihočeským krajem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. Rožmberské téma budou v průběhu celého roku připomínat kulturní akce nejen v Českém Krumlově, ale také akce na ostatních rožmberských rezidencích v Jihočeském kraji. Téma Rožmberského roku bude prezentováno i v Praze během výstav Národního památkového ústavu a Jihočeského kraje. Výstava nazvaná Rok Růže (pořádá Jihočeský kraj) bude zahájena v prosinci tohoto roku v Rožmberském paláci na Pražském hradu a potrvá do konce roku Hlavní část výstavy bude tvořit historie rodu Rožmberků (dokumenty, literární texty, fotografie, obrazy), kterou doplnění projekce reportážních snímků a filmů, výstava kostýmů a prezentace v informačním centru. Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (pořádá Národní památkový ústav) bude otevřena v květnu 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Je srovnatelná s již uskutečněnými výstavami Rudolf II. nebo Karel IV. a jejím cílem je shromáždit a prezentovat soubor artefaktů spjatých s rožmberským kulturním dědictvím. Tato výstava bude od instalována na Státním hradě a zámku v Českém Krumlově. V rámci Rožmberského roku v Českém Krumlově budou vyzdviženy tyto akce: - Hradní muzeum otevření zahájení Rožmberského roku v Českém Krumlově - Výstava Příběh města Český Krumlov v Regionálním muzeu otevření 2. části výstavy Slavnosti pětilisté růže Výstava rožmberských kostýmů v Regionálním muzeu otevření Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami na Státním hradu a zámku - otevření Renesanční slavnost Dvorská kultura na rožmberských rezidencích

13 Tradiční marketingové pilíře: V roce 2011 budou nadále intenzivně komunikována tradiční témata jako: - kultura (městské akce, festivaly, divadlo), - hudba (festivaly), - výtvarné umění (galerie), - historie (muzea, prohlídky města), - zábava (městské akce, turistické atraktivity a produkty), - sport (vodní, pěší, cyklo- a hypoturistika, golf, koloběžky apod.) - gastronomie, ubytování atd. Důraz bude tak jako v minulých letech kladen na tradiční, vysoce kvalitní, kulturní akce a turistické atraktivity. Marketingové aktivity v roce 2011 E-marketing Kč B2C Hlavním nástrojem e-marketingu směrem přímo k zákazníkům je oficiální informační systém Důležité je stále udržovat jeho aktuálnost, návštěvnost a konkurenceschopnost. Proto je nutné neustále aktualizovat prezentované informace (aktuality, katalogy, databáze akcí apod.), rozvíjet či zdokonalovat stávající aplikace (mailforum, on-line statistika výkonů cestovního ruchu, video-galerie, propracování prezentace sport a volný čas, doplnění nových e-pohlednic) a zvyšovat komfort uživatelského prostředí (zavedení platební brány, propagační matriály ke stažení). Současně je třeba využít i v dnešní době velmi oblíbené sociální sítě (Facebook, TripAdvisor) a aktivně komunikovat přímo s klienty. Možnost přímé komunikace nabízí i již zavedený systém RSS (CML), který je nutné popularizovat. Dalším trendem v e-marketingu jsou aplikace pro mobilní telefony. Zákazník může snadno a rychle získat přes bluetooth prezentaci města do svého mobilu a má tak 24 hodin denně k dispozici důležité informace (např. mapy, kontakty). 13

14 B2B Také pro komunikaci s obchodními partnery je stěžejní oficiální informační systém Zdrojem informací pro partnery je sekce B2B, kterou je nutno aktualizovat a doplnit (fotografie, dokumenty ke stažení, jazykové mutace). Pro přímou komunikaci s partnery bude sestavena, spravována a využívána aktuální databáze kontaktů (rozesílání newslettrů alespoň 1krát do roka, informace o novinkách nadcházejícího roku). PRESS Oficiální informační systém je pro média hlavním zdrojem informací. Kromě aktuálních informací budou doplněny tzv. presstexty, ze kterých mohou novináři při psaní článků vycházet, a ilustrační fotografie v tiskové kvalitě. I pro tento segment bude vytvořena, spravována a využívána aktuální databáze kontaktů pro rozesílání aktuálních informací (direkt mailing). Veletrhy, workshopy, prezentace Kč Součástí marketingových aktivit budou v nadcházejícím roce také veletrhy cestovního ruchu. Veletrhy umožňují oslovit velké množství potenciálních návštěvníků a řadu nových partnerů. V roce 2011 bude Český Krumlov prezentován na následujících veletrzích: Ferienmesse Vídeň GO a Region Tour Brno Tourist Linz F.RE.E. Mnichov Utazás Budapešť (v jednání prezentace na velvyslanectví ČR) ITB Berlin březen 2011 účast formou VISITOR Dále bude využit prospektový servis partnerů na různých veletrzích v České republice, Německu, Rakousku, Itálii či v Rusku. 14

15 Kromě toho bude Český Krumlov představen na workshopu, který každoročně v Praze pořádá agentura CzechTourism pro touroperátory, ale i média. Jedná se o seminář Poznejte regiony České republiky. Pro prezentaci města budou dále využity odborné konference, pracovní setkání, apod. Podpora prodeje Kč B2C Jedním z klíčových nástrojů podpory prodeje je připravovaná tzv. Kombinovaná vstupenka. Tato vstupenka poskytne návštěvníkům zvýhodněné vstupné do 4 expozic, čímž podpoří jejich návštěvnost a vzhledem ke své dlouhodobé platnosti motivuje k dlouhodobému resp. opakovanému pobytu v destinaci. Ve spolupráci s místními partnery, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Regionální rozvojovou agenturou Šumava, Jihočeským krajem a Českými drahami se pro rok 2011 připravuje produkt školní výlety - Český Krumlov báječný výlet. Komplexní nabídka pro školy zahrnuje zvýhodněné jízdné vlakem a zvýhodněné vstupné do zapojených turistických atraktivit. Jelikož se jedná o zcela nové nabídky, je nutné od počátku roku 2011 investovat do všech obvyklých forem propagace. B2B Velký význam v rámci podpory prodeje mají fam tripy a workshopy pro zástupce touroperátorů. Většina fam tripů je pořádána ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. S podporou prodeje souvisí také různé POS (Point Of Sale) materiály (tašky, desky, tužky apod.) a POP (Point Of Place) materiály (stojky, bannery apod.), jejichž zásoba bude během roku doplněna. 15

16 PR a komunikace Kč Během roku 2011 budou realizovány press tripy jak pro domácí, tak pro zahraniční média. Speciální press trip pro rakouské novináře bude připraven k příležitosti otevření Hradního muzea a zahájení kulturní sezóny v Českém Krumlově v roce Novináři budou seznámeni také s celkovou nabídkou atraktivit a produktů ve městě. Významná inzertní kampaň je plánována na německý trh. Pro tuto kampaň byl vybrán seriózní cestovatelský časopis National Geographic a jeho speciální edice, která plošně osloví přes 105 tisíc čtenářů. Na tuto inzertní kampaň navazuje účast na veletrhu v Mnichově, příp. pokračování spolupráce s tamějším Českým centrem a další aktivity. V nadcházejícím roce bude i nadále pokračovat spolupráce s: - místními médii (Českokrumlovský deník, Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska) - regionálními médii (RTA, Český rozhlas České Budějovice, Doma na Šumavě, Sedmička) - celorepublikovými médii (MF Dnes, Český rozhlas) - odbornými časopisy v cestovním ruchu (TTG, COT Business). Edice, tiskoviny Kč V nadcházejícím roce bude opět aktualizována a vydána ediční řada propagačních materiálů: Katalog Ubytování a stravování Leták Kulturní tipy 2012/2013 Leták abídka aktivit pro volný čas Produktový katalog Vítejte v Českém Krumlově! Propagační materiály pro Rožmberský rok v Českém Krumlově Všechny výše uvedené tiskoviny budou rovněž zpřístupněny ve formátu PDF na 16

17 Financování vlastní spoluúčasti grantových příležitostí Kč Pro rok 2011 byla získána dotace od Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rožmberský rok. V rámci této dotace bude realizován press trip pro rakouské novináře a propagační materiály pro Rožmberský rok v Českém Krumlově. Statistika a marketingové výzkumy I nadále bude pokračovat sběr, analýza, vyhodnocování a prezentace statistických dat (vytíženost ubytovacích kapacit a parkovacích ploch, návštěvnost kulturních akcí a turistických atraktivit). Naváže se i na monitoring návštěvnosti Infocentra, který začal v roce 2010 a probíhá ve spolupráci s CzechTourism. Zjišťuje se počet návštěvníků, jejich národnost, okruh dotazů či způsob dotazování (osobní, telefonické, ). Kromě toho budou uskutečněny analýzy sekundárních dat (výzkumy CzechTourism a JCCR). Spolupráce s partnery: V příštím roce bude pokračovat spolupráce s partnery při pořádání fam / press tripů a prezentačních akcí, při pořádání městských slavností a vytváření nových produktů. Partneři na republikové úrovni: - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - CzechTourism Partneři na regionální úrovni: - Jihočeský kraj - Jihočeská centrála cestovního ruchu - Regionální rozvojová agentura Šumava - Svaz lipenských obcí 17

18 Místní partneři: - Sdružení podnikatelů v CR - Sdružení průvodců - Pořadatelé kulturních a společenských akcí - Provozovatelé turistických atraktivit - Poskytovatelé služeb v CR 18

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o.

AKTIVITY V ROCE 2011. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. AKTIVITY V ROCE 2011 ROZPOČET Celkem na rok 2011: 1.500.000,-Kč vč. DPH z rozpočtu města na podporu rozvoje cestovního ruchu GRANTY: celkem dotace: 140.000,- Kč, celkem vlastní podíl: 115.659,- Kč grant

Více

Plán činnosti na rok 2012

Plán činnosti na rok 2012 Plán činnosti na rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination 1 1. Úsek cestovního ruchu vedoucí úseku

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination CESTOVNÍ RUCH - OHLÉDNUTÍ

Více

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz

Porovnání OIS I.G a OIS II.G po transformaci www.encyklopedie.ckrumlov.cz Nejefektivnějším nástrojem komunikace a propagace destinace jsou webové stránky www.ckrumlov.cz. V roce 2007 proběhla první klíčová etapa transformace OIS I.G na OIS II.G. V rámci transformace byly vytvořeny

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika

Mgr. Z. Flašková, MBA. www.ckrumlov.cz/statistika Projekt Statistiky návštěvnosti ČK zadavatel Město zpracovatel DM ČKRF spol.s r.o. s partnery data za r. 2004 poskytlo 42 subjektů v r. 2005 již 3. ročník projektu přehled pouze dostupných údajů které

Více

Marketingové aktivity v roce 2009 a 2010

Marketingové aktivity v roce 2009 a 2010 Destinační management Český Krumlov Marketingové aktivity v roce 2009 a 2010 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Financování Finanční prostředky zrozpočtu města Český Krumlov Vlastní zdroje Českokrumlovského

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination 1) CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 - Město Český

Více

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel.

Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Výroční zpráva 2006 Nejvýznamnější aktivitou roku 2006 byl jednoznačně v činnosti Českokrumlovského rozvojového fondu projekt Muzeum Fotoateliér Seidel. Naplno se rozjely práce na rehabilitaci objektu,

Více

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC

24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC 24. 4. 2014, CHRÁM CHMELE A PIVA ŽATEC Nové logo Praha 18. 6. 2010 Praha 18. 6. 2010 Destinační agentury ČESKÉ ŠVÝCARSKO o.p.s. Ústecký kraj, NP České Švýcarsko, ZO ČSOP Thilia, Krásná Lípa KRUŠNÉ HORY

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 Strana 1 (celkem 6) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2006 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Český Krumlov. Marketingový plán cestovního ruchu 2009. Stav: 23. leden 2009

Český Krumlov. Marketingový plán cestovního ruchu 2009. Stav: 23. leden 2009 Český Krumlov Marketingový plán cestovního ruchu 2009 Stav: 23. leden 2009 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Destinační management Český Krumlov nám. Svornosti 2, CZ - 381 01 Český Krumlov tel.:

Více

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/14 Jihočeská centrála cestovního ruchu Možné oblasti spolupráce Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání

Více

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007

Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 Strana 1 (celkem 7) Plán činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu na rok 2007 1. Komunikace, koordinace, spolupráce 1.1. Pravidelná jednání zástupců Jihočeského kraje, Jihočeské hospodářské komory,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU MOŽNÉ OBLASTI SPOLUPRÁCE 1/10 Informační Systém Cestovního Ruchu Jihočeského kraje www.jiznicechy.cz příjímání zpráv prostřednictvím MailFóra publikování aktualit databáze

Více

Magni Cesty s příběhem

Magni Cesty s příběhem Cesty s příběhem Magni Cesty s příběhem ROZVOJ POZNÁVACÍHO A KULTURNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU MĚST A REGIONŮ PRO DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ TURISTY HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Ing. Marek Toušek

Více

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza

Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012. hotel Crowne Plaza Hospitality & Tourism Summit 13. 4. 2012 hotel Crowne Plaza Nové logo Praha 18. 6. 2010 Brána do Čech = 4 destinace Potlačit maximálně Ústecký kraj Aktualizace Strategie rozvoje CR v roce 2010 Iniciace

Více

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR

Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Komunikace, koordinace, spolupráce základní podmínky rozvoje CR Setkání pracovníků CR, Dolní Kounice 29.-30. 10. 2009 Realizované projekty v rámci ROP NUTS II Jihovýchod (2007-2013) Kongresová, veletržní

Více

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz

Aktivity CCRJM. březen 2013. www.ccrjm.cz Aktivity CCRJM březen 2013 Souhrn aktivit CCRJM Tvorba turistických produktů, programů, výletů Propagační materiály (distribuce), webové prezentace Fam tripy a press tripy domácí i zahraniční (Německo,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014 OBSAH: I. Základní charakteristika II. Realizované aktivity a) Projekty z evropských fondů b) Ostatní granty a dotace c) Prezentace pro veřejnost d) Spolupráce se subjekty cestovního

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4

Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 Květen 2011 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 3-4 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010

CÍRKEVNÍTURISTIKA Srpen 2010 Srpen 2010 Průběžná zpráva o realizaci projektu pro projektové partnery Etapa 1 HelpTour - Agentura pro rozvoj cestovního ruchu Projekt Prezentace a propagace církevních památek a kulturně-historického

Více

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky

Marketing destinací ední Morava a Jeseníky Marketing destinací Středn ední Morava a Jeseníky A.Křetínská Olomoucký kraj, oddělení cestovního ruchu Ing. H. Kotíková, Ph.D Katedra rekreologie FTK UP, Olomouc RNDr. I. Marek m-ark Marketing a reklama

Více

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism -

Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Evropská unie zdroj finančních prostředků pro podporu marketingu cestovního ruchu v ČR (SROP) - realizace agenturou CzechTourism - Fondy EU jako zdroj finančních prostředků pro podporu CR v ČR I. ESF Evropský

Více

Aktivity INFOCENTRA 2014

Aktivity INFOCENTRA 2014 Aktivity INFOCENTRA 2014 Statistika návštěvnosti města Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních města Karlovy Vary 2013 2014 2014/2013 Hosté Přenocování Hosté Přenocování Hosté Přenocování

Více

Klášterec nad Ohří Kadaň

Klášterec nad Ohří Kadaň Klášterec nad Ohří Kadaň Úvodem Města Klášterec nad Ohří a Kadaň připravují pro návštěvníky regionu návštěvnickou kartu. Karta umožní volný vstup do řady turisticky atraktivních zařízení a poskytne slevy

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005

Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 Strana 1 (celkem 11) Hodnocení plnění plánu činnosti Jihočeské centrály cestovního ruchu v roce 2005 1. Koordinace aktivit s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání

Více

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN

T i p y n a c y k l i s t i c k é v ý l e t y I. Z ČESKÉHO KRUMLOVA DO HOLAŠOVIC II. Z ČESKÉHO KRUMLOVA NA DÍVČÍ KÁMEN Č e s k ý K r u m l o v s l á v a, n a z d a r v ý l e t u! a n e b A H O J N A K O L E K O N C E P T C Y K L I S T I C K Ý C H V Ý L E T Ů v o k o l í Č e s k é h o K r u m l o v a r o k 2 0 1 1 T i p

Více

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů

Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Obsah informačního systému cestovního ruchu Jihočeského kraje (ISCR) v 1. fázi vzniká sjednocením stávajících internetových informačních zdrojů Realizujeme úzkou a vzájemně výhodnou spolupráci s vybranými

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků?

Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Moravskoslezský kraj - kraj plný zážitků? Konference Ostrava 10.12. 2009 Obsah prezentace aneb co se podařilo Kraj mnoha barev a příležitostí 2 Využití aktivit marketingové strategie v cestovním ruchu

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012

Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 Destinační management turistické oblasti Jeseníky (Jeseníky-východ) Odborná konference Ostrava 1.3. 2012 1 1. Vytvoření prováděcího dokumentu v souladu s marketingovou strategií a AP 2011/2012 2. Institucionalizace

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015

Regionální konference cestovního ruchu. Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Regionální konference cestovního ruchu Vinné sklepy Skalák 3.12.2015 Kam u sousedů 5/ 2015 Projekty 2015 Projekt je zaměřen na propagaci tradičních folklórních akcí a na podporu spolupráce se sousedním

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Činnost městačeský Krumlov v roce 2004

Činnost městačeský Krumlov v roce 2004 Činnost městačeský Krumlov v roce 2004 DATUM TYP AKCE LEDEN 2004 GO & Regiontour Brno - prezentace turistické nabídky Českého 8.1. - 11.1. Krumlova v rámci expozice Jihočeského kraje organizované Krajským

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno

Česko jede včera, dnes a zítra. Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Česko jede včera, dnes a zítra Seminář Česko jede 6. 11. 2014, Brno Pamatujete si ještě, jak vůbec vznikla myšlenka Česko jede? CYKLOSTRATEGIE je to minulost, přítomnost, nebo budoucnost? PRIORITA 4. REALIZACE

Více

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis

Národní konference Venkov - Hospoda. 16.10.2014 Pavel Moulis Národní konference Venkov - Hospoda 16.10.2014 Pavel Moulis HOSPODA - z historie Hospoda = pán domu Venkovské hospody neboli šenky jsou známy už z dob ranného středověku S rozvojem obchodu zájezdní hostince

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů

Turistický portál www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů www.vychodni-cechy.info a zapojení poskytovatelů služeb do jeho nabídky Vít Pechanec projektový manager Jeden ze 7 projektů Pardubického kraje na podporu cestovního ruchu, spolufinancovaných ze strukturálních

Více

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary

Realizované aktivity 2013. INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Realizované aktivity 2013 INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary Jaký byl rok 2013 pro INFOCENTRUM? INFOCENTRUM v číslech 2013 Počet pracovišť: 2 + 1 (12/2013) Počet zaměstnanců: 12 ( -15%) Návštěvnost poboček:

Více

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu

Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Internetová komunikace ve službách cestovního ruchu Regionální turistické portály a zapojení podnikatelů do jejich nabídky www.slovacko.cz AVEDON destinační agentura regionu Slovácko Hospitality & Tourism

Více

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu

Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz. Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko Sächsisch-Böhmische Schweiz Turistické balíčky jako výstup koncepce cestovního ruchu Českosaské Švýcarsko modelový region pro turistiku v EU o Spolupráce dvou klíčových aktérů: Turistického

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004

Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004 Zhodnocení plnění plánu činnosti JCCR v roce 2004 1. Koordinace aktivit JCCR s regionálními aktéry cestovního ruchu v Jihočeském kraji 1.1. Pravidelná jednání: radní Jihočeského kraje zodpovědný za cestovní

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

STATISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU

STATISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU STATISTIKA CESTOVNÍHO RUCHU Roman Mikula Fórum cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2014 IMAGE*IMPULSY*INSPIRACE, 28. března 2014, Hukvaldy ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO

KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT V PŘÍHRANIČÍ JIHOČESKÝ KRAJ / DOLNÍ RAKOUSKO Jihočeská hospodářská komora Sdružení stavebnictví a územního rozvoje Husova 9, 370 01 České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 KOOPERATIVNÍ ROZVOJ LOKALIT

Více

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice

ADONIS ZO ČSOP. projekty v cestovním ruchu. 29.10.2009, Dolní Kounice ADONIS ZO ČSOP projekty v cestovním ruchu 29.10.2009, Dolní Kounice Základní informace o organizaci občanské sdružení s právní subjektivitou dle zákona č. 83/1990 nevládní nezisková organizace registrace

Více

Akční plán 2016. Turistická oblast Kladské pomezí. Branka, o.p.s. Září 2015

Akční plán 2016. Turistická oblast Kladské pomezí. Branka, o.p.s. Září 2015 Akční plán 2016 Turistická oblast Kladské pomezí Branka, o.p.s. Září 2015 Dokument byl zpracován na základě Marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí, schváleno na jednání správní Branky, o.p.s.

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Obsah a načasov asování kampaní v roce 2011 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční trhy Páry

Více

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ

Příloha č. 1 - Popis jednotlivých aktivit a výčet povinností zástupců jednotlivých TVÚ Spolupráce Královéhradeckého kraje s vybranými zástupci turisticky významných území v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku : V rámci veřejné zakázky bude vybrán

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny

3.630 CZK včetně DPH pro členy ČMSMP 5.445 CZK včetně DPH pro nečleny Speciální nabídka k účasti na veletrhu SALIMA 2016 pro MINIPIVOVARY Vážení obchodní přátelé, dovolte mi, abych Vám ve spolupráci s Českomoravským svazem minipivovarů představil nabídku společnosti Veletrhy

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově

Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Muzeum vltavínů v Českém Krumlově Základní informace o projektu Víte, že......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tělesa na Zemi?...vltavíny znali a používali lidé již v době kamenné?...vltavíny přiletěly

Více

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS!

PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROČ M.I.P. GROUP? JSME TU PŘECE PRO VÁS! PROFESIONÁLNÍ ŘEŠENÍ DOKONALÝ SERVIS AKTIVNÍ PŘÍSTUP DLOUHOLETÁ PRAXE V OBORU V TUZEMSKU I ZAHRANIČÍ SPOLEHLIVÁ KOMUNIKACE DOBRÝ POCIT ZE SPOLUPRÁCE.A URČITĚ ZARUČENÝ

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4.

Trendy na straně domácí a zahraniční klientely. Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 12.4. Trendy na straně domácí a zahraniční klientely Ing. Rostislav Vondruška ČCCR - CzechTourism Hospitality & Tourism Summit Praha, 2.4.202 Světové trendy v cestovním ruchu 2 Trendy ve spotřebním chování /2

Více

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Komplex veletrhů Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech Mezinárodní veletrh komunálních technologií a služeb Mezinárodní veletrh

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách

Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Marketingový plán podpory MICE businessu pro rok 2013: Váš event v Jeseníkách Kontakt JCB: Ing. Ivana Kulíšková mob. 608 119 092 email: kuliskova@jesenikytourism.cz Jeseníky Convention Bureau www.jesenikyconvention.cz

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2016

MARKETINGOVÝ PLÁN CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2016 MARKETINGOVÝ PLÁN CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 2016 STRUKTURA: 1 AKTUÁLNÍ SITUACE V CR, TRENDY... 2 1.1 Cestovní ruch v roce 2015... 2 1.2 Trendy v cestovním ruchu... 2 1.3 Profilace turisty

Více

Agentura CzechTourism pro regiony

Agentura CzechTourism pro regiony Agentura CzechTourism pro regiony Produkty 20 2 Obsah a načasov asování kampaní v roce 20 Komunikační téma Načasování Cílová skupina Destinace pro zamilované Studentská destinace Podzim Podzim Přeshraniční

Více

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005

Jihočeská hospodářská komora. P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Jihočeská hospodářská komora P r e z e n t a c e 20. 4. 2005 Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001 Vznik JHK Hospodářské komory jsou v ČR zřizovány na základě zvláštního

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

Marketingový plán cestovního ruchu 2010 Stav: 1. března 2010

Marketingový plán cestovního ruchu 2010 Stav: 1. března 2010 Stav: 1. března 2010 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. Úsek cestovní ruch nám. Svornosti 2, CZ 381 01 Český Krumlov tel.: +420/380 704 628-9 fax: +420/380 704 619 e-mail: destination@ckrumlov.cz

Více

Hradní stezka. Plnění základních programové bodů marketingové koncepce. pro rok 2011

Hradní stezka. Plnění základních programové bodů marketingové koncepce. pro rok 2011 Hradní stezka obecně prospěšná společnost Plnění základních programové bodů marketingové koncepce pro rok 2011 Na intenzivně probíhajících jednáních koncem roku 2010 bylo kromě řešení běžných pracovních

Více

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011

Informace o realizaci projektu za obdobı br ezen listopad 2011 Realizace aktivit projektu Kladské pomezí Krajina příběhů 1 Pojďte se toulat úchvatnou krajinou, která je naplněna zajímavými příběhy. Krajinou, která umí vyprávět. Seznamte se s historií vojenských pevností,

Více

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu

Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Marketingová podpora lázeňského cestovního ruchu Obsah prezentace Nová organizační struktura CzechTourism Marketingové produkty Cílové trhy Marketingová podpora lázeňství Lázeňské statistiky v příjezdovém

Více

Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje

Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje Představení aktivit oddělení cestovního ruchu Karlovarského kraje Turistický portál Meziroční nárůst uživatelů dle Google Analytisc o 32,66% Nárůst není tak velký jako v předchozím srovnávaném období (2013-2014

Více