Marketingový plán cestovního ruchu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový plán cestovního ruchu"

Transkript

1 Marketingový plán cestovního ruchu na rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti Český Krumlov 1

2 Úvod V roce 2011 to bude právě 10 let, kdy byl Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o. založen Destinační management (DM) jako nástroj pro podporu cestovního ruchu v Českém Krumlově. Zdejší Destinační management byl založen v roce 2001 jako jeden z prvních v České republice a od té doby byla v rámci celé republiky zřízena celá řada obdobných organizací určených k řízení cestovního ruchu v konkrétních městech, širších regionech i v rozsáhlých turistických oblastech. Za dobu uplynulých 10ti let se postupně stabilizoval obsah i rozsah činnosti DM, z vlastních zdrojů firmy, města a grantových prostředků bylo zajištěno finanční zabezpečení každoročních aktivit a byla navázána intenzivní spolupráce s partnery v cestovním ruchu na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Destinační management za dobu své existence realizoval mnoho úspěšných projektů a získal i řadu ocenění. Do desátého roku svého fungování vstupuje s úkolem vyhodnocení své dosavadní činnosti, která bude součástí kompletní analýzy Úseku cestovního ruchu ČKRF, spol. s r.o. (v současné době zahrnuje Destinační management, Infocentrum, Oficiální informační systém a Museum Fotoateliér Seidel). Cíl této dlouhodobé analýzy směřuje k vytvoření Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období, což je zároveň jedním z hlavních úkolů následujícího období. Plán marketingových aktivit DM pro rok 2011 vychází z činnosti Úseku cestovního ruchu v předchozích letech a přizpůsobuje je aktuálním potřebám a trendům v cestovním ruchu. Navazuje na dosavadní aktivity a rozvíjí je. Marketingové aktivity v roce 2011 budou i nadále cílené především na domácí trh a trh sousedních států (především Německo, Rakousko, Maďarsko). Tyto aktivity budou tak jako v minulých letech realizovány za podpory a ve spolupráci s partnery v místě, na regionální, republikové, ale i zahraniční úrovni. 2

3 Marketingové aktivity v roce 2011: - E-marketing - prezentační akce veletrhy, workshopy, konference - podpora prodeje - reklama a propagace - PR a komunikace - statistika a marketingové výzkumy - grantové projekty - spolupráce s partnery Celkový koncept a zaměření činnosti DM v roce 2011 reflektuje marketingové výzkumy agentury CzechTourism, Jihočeské centrály cestovního ruchu a vlastní statistická šetření a marketingové výzkumy. Zároveň je v souladu se strategickými materiály na komunální (Strategický plán rozvoje města Český Krumlov), regionální (Krajský úřad Jihočeského kraje, Jihočeská centrála cestovního ruchu) a republikové úrovni (Ministerstvo místního rozvoje ČR, CzechTourism). Východisko Marketingového plánu 2011: statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť, návštěvnosti OIS a návštěvnosti společenských akcí a kulturních zařízení. Údaje o návštěvnosti města za rok 2010 zaznamenávají určitý pokles, na který budeme v průběhu roku 2011 reagovat konkrétními opatřeními a projekty na podporu cestovního ruchu viz dále. Ubytování V současné době máme k dispozici údaje pouze za první tři kvartály roku 2010, údaje za celý rok budou k dispozici na přelomu ledna/února Za I. - III. čtvrtletí roku 2010 došlo k nárůstu lůžkové kapacity o 3,37 %, tj. o 147 lůžek. K nárůstu kapacity došlo především v kategorii kempů (Kemp U Trojice lůžek), téměř se nezměnily penziony (nárůst 12 lůžek a pokles 7 lůžek), na stejném stavu zůstávají hotely a motely a naopak pokles kapacity byl zaznamenán u privátního ubytování (- 22 lůžek) a u apartmánů (- 36 lůžek). 3

4 Celkový počet přenocování narostl za I. - III. čtvrtletí roku 2010 o 3,48 %, tj. o přenocování. Nárůst přenocování byl zaznamenán v kategorii hotelů (+ 7,34 %, tj přenocování), garni hotelů (+ 9,57 %, tj přenocování) a motelů (+ 111,41 %, tj přenocování). K mírnému nárůstu došlo i u privátního ubytování (+ 2,32 %, tj přenocování), ubytoven a hostelů (+ 10,48 %, tj ) a u ostatních ubytovacích zařízení (+ 21,5 %, tj ). Naopak k poklesu došlo především u penzionů (- 5,85 %, tj přenocování) a apartmánů (- 15,6 %, tj přenocování). Využívány jsou především ubytovací kapacity v městské památkové zóně ( přenocování, tj. 61,8 % ze všech přenocování). Celková lůžková kapacita byla za I. - III. čtvrtletí roku 2010 využita na 13,6 %. Parkování Za období leden - prosinec 2010 došlo sice k nárůstu využívanosti parkovišť ve správě ČKRF, spol. s r.o. v případě osobních automobilů celkem o 1,76 %, tj. o automobilů (v roce 2009 parkovalo celkem osobních automobilů a v roce 2010 pak automobilů). Tento nárůst je však zaznamenán zejména na parkovišti P2 Pod poštou. (obsazenost P2 v roce 2009 byla OA, v roce 2010 pak ). Toto parkoviště je využíváno pro zaměstnanecké (častý průjezd vozidel České pošty) a rezidenční karty, jakož i pro krátkodobá stání občanů, tzn. jako indikátor cestovního ruchu není tento údaj relevantní. Turisticky relevantní parkování osobních automobilů na ostatních parkovištích (Jelenka 1 a 2, Městský park P3, Zámecká zahrada P4) zaznamenalo celkově pokles ze stání v r na v r tzn. přibližně o 4%. K obdobnému poklesu došlo i v případě autobusů na P BUS V lomu. Počet parkujících autobusů se snížil o ca 4.5 %, tj. o 249 autobusů (v roce 2009 parkovalo celkem a v roce 2010 celkem autobusů). 4

5 Turistické atraktivity Návštěvnost Státního hradu a zámku zaznamenala oproti roku 2009 (v r navštívilo zámek celkem osob) rovněž pokles, konkrétně o osob, tzn. o ca 6 % (v r navštívilo zámek celkem osob). Návštěvnost českokrumlovských muzejí a galerií bude k dispozici na přelomu ledna a února Momentálně máme k dispozici návštěvnost Musea Fotoateliér Seidel, která zaznamenala oproti roku 2009 nárůst o 342 osob tzn. o 6% (celková návštěvnost za rok 2010 byla osob). Výše uvedené údaje zaznamenávají i osoby, které tyto instituce navštívily zdarma v rámci nejrůznějších akcí (městské akce, Noc otevřených muzejí a galerií, Dny Evropského kulturního dědictví, Společná vstupnka Schiele Seidel, mimořádné vstupenky pro školní kolektivy v rámci zaváděcího provozu interaktivních prohlídek, volné vstupenky, výhry aj.), přičemž tyto akce tradičně oslovují z větší části občany města a z menší části turisty. Kulturní a společenské akce Některé společenské a kulturní akce v Českém Krumlově během roku 2010 zaznamenaly nárůst návštěvnosti, jiné pokles. Návštěvnost ovlivnilo počasí, změna počtu představení apod. Mezinárodní hudební festival - mírný pokles (- 2,3%) Festival komorní hudby - nárůst (+ 10,5%) Festival barokních umění - nárůst (+ 9,1%) Otáčivé hlediště - pokles (- 11,5%) - snížení počtu představení Slavnosti pětilisté růže pokles (- 10,5%) Svatováclavské slavnosti nárůst (+ 20%) OIS ávštěvnost webu zaznamenala v období leden - listopad 2010 nárůst o 29,73 %, tj. o návštěv. Největší nárůst návštěvnosti byl zaznamenán z Ruska (o 49,76 %), České republiky (o 41,97 %) a Rakouska (o 24,22 %). 5

6 Hlavní cíle a opatření marketingového plánu pro rok 2011 směřují k udržení resp. nárůstu výše uvedené návštěvnosti města a k zamezení jejího poklesu. Nástroje sloužící k naplnění těchto cílů jsou zvoleny na základě dlouhodobého sledování trendů v cestovním ruchu, které vykazují zejména velký příklon k elektronickým médiím a on-line destinacím. Dalším významným trendem je spojení turistické nabídky poznání a relaxace, zájem o krátkodobé pobyty formou ucelených programových nabídek a pobytových balíčků určených pro konkrétní cílové skupiny zákazníků. Financování Plánované marketingové aktivity a opatření v roce 2011 budou realizovány z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Český Krumlov na základě subdodávek, z vlastních zdrojů Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o., ze získaných grantových prostředků a formou finanční spoluúčasti partnerů na konkrétních aktivitách. Personální zajištění Uvedené aktivity budou realizovány především v rámci pracoviště Destinačního managementu, které od r zabezpečuje 1 zaměstnanec na plný úvazek, ve spolupráci s ostatními odděleními Úseku cestovního ruchu (Infocentrum Český Krumlov, Oficiální Informační systém města Český Krumlov a Museum Fotoateliér Seidel). Vybrané činnosti a projekty budou realizovány formou subdodávek. Cíle roku 2011 Strategický cíl Z pověření Rady města Český Krumlov bude z důvodu optimalizace organizace cestovního ruchu v následujícím roce zadán a realizován projekt Strategie řízení turistické destinace Český Krumlov pro budoucí období. Ve spolupráci s týmem odborných poradců je nutné ověřit funkčnost stávajícího modelu řízení cestovního ruchu v destinaci. 6

7 Projekt bude naplňován ve spolupráci města Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, spol. s r.o. za aktivní účasti podnikatelské veřejnosti a zainteresovaných subjektů v cestovním ruchu, kteří budou zároveň nést díl zodpovědnosti za jeho realizaci a kvalitu. V důsledku nového personálního obsazení a projektového zaměření Jihočeské centrály cestovního ruchu a agentury CzechTourism je dalším z úkolů navázat a prohloubit spolupráci s těmito institucemi a zapojit se do společných projektů, které mimo jiné podpoří marketing města Český Krumlov, ale také Jihočeského kraje a České republiky. I nadále přitom bude pokračovat spolupráce na projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu podporovaných Jihočeským krajem. Cíl marketingových aktivit Hlavním cílem plánovaných marketingových aktivit je tvorba a implementace opatření vedoucích k zamezení poklesu návštěvnosti města a upevnění povědomí o Českém Krumlově jako destinaci mnoha druhů zážitků s bohatým programem pro vícedenní pobyt. Vzhledem k charakteru destinace je kladen hlavní důraz na kulturní a poznávací turistiku, která je vhodně doplněna o sportovní a relaxační programy, kongresovou turistiku a další. Cílové trhy Tyto marketingové aktivity jsou zaměřené jak na domácí trh v rámci ČR, tak na trhy bezprostředně blízké, především Rakousko, ěmecko a Maďarsko. Toto zaměření vychází jednak z vlastních dlouholetých zkušeností, jakož i z Marketingového výzkumu agentury Czech Tourism a aktivit koordinovaných Jihočeskou centrálou cestovního ruchu resp. Jihočeským krajem. ěmecko a Rakousko patří mezi tradiční zdrojové trhy cestovního ruchu pro jižní Čechy. Během roku navštíví jižní Čechy více než 60 tisíc turistů právě z ěmecka a Rakouska. Němci a Rakušané kromě středomořských destinací preferují především v mimosezóně okolní státy a věnují se poznávací turistice a relaxaci. V České republice hodnotí pozitivně zejména historická města, dobré pivo, romantickou krajinu a poctivou kuchyni. 7

8 Také Maďarsko je pro nás významným, zvolna se rozvíjejícím trhem cestovního ruchu. V Jihočeském kraji se Maďarsko řadí mezi TOP 12 zdrojových destinací dle počtu hostů v hromadných ubytovacích zařízeních, kde za I. - III. čtvrtletí roku 2010 došlo k nárůstu o 12%. Náplní dovolené maďarských turistů je především poznávací turistika a relaxace. Dále pak hledání kulinářských zážitků a koupání. Celkově vnímají Maďaři Českou republiku pozitivně a zdůrazňují především zajímavou architekturu, dobré restaurace, pivo a města s romantickou atmosférou. Cílové skupiny Marketingové aktivity jsou zaměřeny na následující subjekty: 1) Individuální turisté (Business-To-Customer / B2C) 2) Obchodní partneři (Business-To-Business / B2B) 3) Média (TV, tisk, on-line média / PRESS) Marketingové nástroje Stěžejním marketingovým nástrojem budou zejména elektronická média, především internet, a s nimi související elektronická komunikace, což zohledňuje moderní trendy a požadavky klientů na flexibilní nabídku, jakož i ekonomické a ekologické faktory. Pro marketing budou tradičně i nadále využívány tištěné propagační materiály (letáky, katalogy) nebo prezentační akce (veletrhy, workshopy, semináře). Klíčové/jádrové produkty V roce 2011 budou na trh uvedeny dva klíčové produkty destinace Český Krumlov. Jedná se o produkt Kombinovaná vstupenka a Školní výlety. Kombinovaná vstupenka Kombinovaná vstupenka nabídne návštěvníkům cenově zvýhodněný kombinovaný vstup do 4 expozic (Museum Fotoateliér Seidel, Hradní muzeum + zámecká věž, Egon Schiele Art Centrum a Regionální muzeum Český Krumlov). 8

9 Hlavním impulzem, který má zásadní význam pro vytvoření Kombinované vstupenky, jakož i pro rozvoj cestovního ruchu celé destinace, je otevření celoroční expozice Státního hradu a zámku Český Krumlov Hradního muzea (a zámecké věže) - od 10. ledna roku Celoroční provoz Hradního muzea spojený s nabídkou Egon Schiele Art Centra, Regionálního Muzea Český Krumlov a Musea Fotoateliér Seidel jsou zásadním předpokladem pro možnou spolupráci na tvorbě společného produktu těchto expozic tzv. Kombinované vstupenky. Základní koncept a obsah produktu Kombinovaná vstupenka je sestavován s místními partnery Státní hrad a zámek, Egon Schiele Art Centrum, Museum Fotoateliér Seidel, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Pohádkový dům, pivovar Eggenberg, Grafitový důl, poskytovatelé služeb vodácké turistiky, poskytovatelé ubytovacích a stravovacích služeb. Od výše jmenovaných subjektů (především ESAC) vychází návrhy a podněty k vytvoření společné nabídky čtyř subjektů, z nichž se v poslední době podařilo realizovat Společné víkendy Musea Fotoateliér Seidel a Egon Schiele Art Centra - 1 x měsíčně v období říjen prosinec Kombinovaná vstupenka je souhrnem celoroční každodenní nabídky čtyř subjektů a je neformálně odsouhlasena dalšími institucemi působícími v CR jako vhodná forma podpory prodeje. Kombinovaná vstupenka - předpoklady k naplnění cílů produktu dle výsledků Marketingového výzkumu návštěvníků Č. Krumlova provedeného v r. 2009: Kombinovaná vstupenka jako nástroj k podpoře mimosezóny, kterou charakterizují následující rysy: Návštěvíci Českého Krumlova individuální turisté Vysokoškolsky vzdělaní turisté se zájmem o kulturu a historii Průměrný věk let Délka návštěvy 1 resp. 2 3 dny Cestují s partnerem resp. rodinou a dětmi Ochota návštěvníků k prodloužení délky pobytu Ochota návštěvníků k opakovanému pobytu 9

10 Cíle projektu: podpora kulturní turistiky podpora tradičních místních subjektů s dlouhodobou působností udržení a zvýšení návštěvnosti potlačení sezónnosti, podpora mimosezóny motivace k prodloužení délky pobytu a čerpání více turistických služeb motivace návštěvníka k opakované návštěvě kombinovaná vstupenka jako součást pobytových balíčků Školní výlety Dalším novým produktem uvedeným na trh v roce 2011 bude nabídka školních výletů Český Krumlov báječný výlet. Tento produkt vzniká z impulsu Jihočeského kraje, Jihočeské centrály cestovního ruchu, Regionální rozvojové agentury Šumava, Austrian Czech Cultural Cooperation ve spolupráci s Českými drahami. Ve spolupráci s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Regionální rozvojovou agenturou Šumava a agenturou Austrian Czech Cultural Cooperation bude postupně projekt nabídnut nejen českým školám, ale i školám v příhraničních oblastech Rakouska a ěmecka. Postupně bude sestavena komplexní nabídka programu pro školy upravená pro různá roční období. V období leden květen 2011 (a v případě úspěchu pak na v období září prosinec 2011) zahrne i cenově zvýhodněné jízdné vlakem pro školní kolektivy z celé ČR do Českého Krumlova a zvýhodněné vstupné do zapojených turistických atraktivit, resp. zvýhodněné čerpání služeb v CR. Cíle projektu: podpora mimosezóny návštěvnost v jarních a podzimních měsících podpora domácí a přeshraniční turistiky oslovení nové cílové skupiny školní kolektivy vytvoření opakovatelného, standardizovaného, cenově dostupného a zároveň kvalitního produktu školy se v případě spokojenosti budou do Č. Krumlova vracet motivace k opakované návštěvě děti se později vrací na místa svých výletů, ať již s rodiči, tak v dospělosti se svými dětmi 10

11 Finanční rozpočet aktivit na podporu rozvoje cestovního ruchu destinace Český Krumlov v roce 2011 Aktivita Alokovaná částka v Kč bez DPH Alokovaná částka v Kč s DPH E-marketing , ,- Veletrhy, workshopy, prezentace , ,- Podpora prodeje , ,- PR a komunikace , ,- Edice, tiskoviny , ,- Financování vlastní spoluúčasti , ,- grantových příležitostí Propagace městských akcí , ,- Celkem , ,- Celkové náklady na aktivity DM v roce 2011 budou hrazeny z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu města Český Krumlov na základě subdodávek, z vlastních zdrojů Českokrumlovského rozvojového fondu, z prostředků získaných z grantových programů Jihočeského kraje a formou finanční spoluúčasti partnerů na konkrétních aktivitách. 11

12 Marketingové pilíře / témata v roce 2011 Pro rok 2011 je stěžejním tématem Rožmberský rok, který připomíná 400 let od úmrtí posledního Rožmberka, Petra Voka (zemřel 1611). Jedná se o velice rozsáhlý, finančně náročný celoroční projekt koordinovaný Jihočeským krajem ve spolupráci s Národním památkovým ústavem územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích. Rožmberské téma budou v průběhu celého roku připomínat kulturní akce nejen v Českém Krumlově, ale také akce na ostatních rožmberských rezidencích v Jihočeském kraji. Téma Rožmberského roku bude prezentováno i v Praze během výstav Národního památkového ústavu a Jihočeského kraje. Výstava nazvaná Rok Růže (pořádá Jihočeský kraj) bude zahájena v prosinci tohoto roku v Rožmberském paláci na Pražském hradu a potrvá do konce roku Hlavní část výstavy bude tvořit historie rodu Rožmberků (dokumenty, literární texty, fotografie, obrazy), kterou doplnění projekce reportážních snímků a filmů, výstava kostýmů a prezentace v informačním centru. Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (pořádá Národní památkový ústav) bude otevřena v květnu 2011 ve Valdštejnské jízdárně v Praze. Je srovnatelná s již uskutečněnými výstavami Rudolf II. nebo Karel IV. a jejím cílem je shromáždit a prezentovat soubor artefaktů spjatých s rožmberským kulturním dědictvím. Tato výstava bude od instalována na Státním hradě a zámku v Českém Krumlově. V rámci Rožmberského roku v Českém Krumlově budou vyzdviženy tyto akce: - Hradní muzeum otevření zahájení Rožmberského roku v Českém Krumlově - Výstava Příběh města Český Krumlov v Regionálním muzeu otevření 2. části výstavy Slavnosti pětilisté růže Výstava rožmberských kostýmů v Regionálním muzeu otevření Výstava Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami na Státním hradu a zámku - otevření Renesanční slavnost Dvorská kultura na rožmberských rezidencích

13 Tradiční marketingové pilíře: V roce 2011 budou nadále intenzivně komunikována tradiční témata jako: - kultura (městské akce, festivaly, divadlo), - hudba (festivaly), - výtvarné umění (galerie), - historie (muzea, prohlídky města), - zábava (městské akce, turistické atraktivity a produkty), - sport (vodní, pěší, cyklo- a hypoturistika, golf, koloběžky apod.) - gastronomie, ubytování atd. Důraz bude tak jako v minulých letech kladen na tradiční, vysoce kvalitní, kulturní akce a turistické atraktivity. Marketingové aktivity v roce 2011 E-marketing Kč B2C Hlavním nástrojem e-marketingu směrem přímo k zákazníkům je oficiální informační systém Důležité je stále udržovat jeho aktuálnost, návštěvnost a konkurenceschopnost. Proto je nutné neustále aktualizovat prezentované informace (aktuality, katalogy, databáze akcí apod.), rozvíjet či zdokonalovat stávající aplikace (mailforum, on-line statistika výkonů cestovního ruchu, video-galerie, propracování prezentace sport a volný čas, doplnění nových e-pohlednic) a zvyšovat komfort uživatelského prostředí (zavedení platební brány, propagační matriály ke stažení). Současně je třeba využít i v dnešní době velmi oblíbené sociální sítě (Facebook, TripAdvisor) a aktivně komunikovat přímo s klienty. Možnost přímé komunikace nabízí i již zavedený systém RSS (CML), který je nutné popularizovat. Dalším trendem v e-marketingu jsou aplikace pro mobilní telefony. Zákazník může snadno a rychle získat přes bluetooth prezentaci města do svého mobilu a má tak 24 hodin denně k dispozici důležité informace (např. mapy, kontakty). 13

14 B2B Také pro komunikaci s obchodními partnery je stěžejní oficiální informační systém Zdrojem informací pro partnery je sekce B2B, kterou je nutno aktualizovat a doplnit (fotografie, dokumenty ke stažení, jazykové mutace). Pro přímou komunikaci s partnery bude sestavena, spravována a využívána aktuální databáze kontaktů (rozesílání newslettrů alespoň 1krát do roka, informace o novinkách nadcházejícího roku). PRESS Oficiální informační systém je pro média hlavním zdrojem informací. Kromě aktuálních informací budou doplněny tzv. presstexty, ze kterých mohou novináři při psaní článků vycházet, a ilustrační fotografie v tiskové kvalitě. I pro tento segment bude vytvořena, spravována a využívána aktuální databáze kontaktů pro rozesílání aktuálních informací (direkt mailing). Veletrhy, workshopy, prezentace Kč Součástí marketingových aktivit budou v nadcházejícím roce také veletrhy cestovního ruchu. Veletrhy umožňují oslovit velké množství potenciálních návštěvníků a řadu nových partnerů. V roce 2011 bude Český Krumlov prezentován na následujících veletrzích: Ferienmesse Vídeň GO a Region Tour Brno Tourist Linz F.RE.E. Mnichov Utazás Budapešť (v jednání prezentace na velvyslanectví ČR) ITB Berlin březen 2011 účast formou VISITOR Dále bude využit prospektový servis partnerů na různých veletrzích v České republice, Německu, Rakousku, Itálii či v Rusku. 14

15 Kromě toho bude Český Krumlov představen na workshopu, který každoročně v Praze pořádá agentura CzechTourism pro touroperátory, ale i média. Jedná se o seminář Poznejte regiony České republiky. Pro prezentaci města budou dále využity odborné konference, pracovní setkání, apod. Podpora prodeje Kč B2C Jedním z klíčových nástrojů podpory prodeje je připravovaná tzv. Kombinovaná vstupenka. Tato vstupenka poskytne návštěvníkům zvýhodněné vstupné do 4 expozic, čímž podpoří jejich návštěvnost a vzhledem ke své dlouhodobé platnosti motivuje k dlouhodobému resp. opakovanému pobytu v destinaci. Ve spolupráci s místními partnery, Jihočeskou centrálou cestovního ruchu, Regionální rozvojovou agenturou Šumava, Jihočeským krajem a Českými drahami se pro rok 2011 připravuje produkt školní výlety - Český Krumlov báječný výlet. Komplexní nabídka pro školy zahrnuje zvýhodněné jízdné vlakem a zvýhodněné vstupné do zapojených turistických atraktivit. Jelikož se jedná o zcela nové nabídky, je nutné od počátku roku 2011 investovat do všech obvyklých forem propagace. B2B Velký význam v rámci podpory prodeje mají fam tripy a workshopy pro zástupce touroperátorů. Většina fam tripů je pořádána ve spolupráci s agenturou CzechTourism a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu. S podporou prodeje souvisí také různé POS (Point Of Sale) materiály (tašky, desky, tužky apod.) a POP (Point Of Place) materiály (stojky, bannery apod.), jejichž zásoba bude během roku doplněna. 15

16 PR a komunikace Kč Během roku 2011 budou realizovány press tripy jak pro domácí, tak pro zahraniční média. Speciální press trip pro rakouské novináře bude připraven k příležitosti otevření Hradního muzea a zahájení kulturní sezóny v Českém Krumlově v roce Novináři budou seznámeni také s celkovou nabídkou atraktivit a produktů ve městě. Významná inzertní kampaň je plánována na německý trh. Pro tuto kampaň byl vybrán seriózní cestovatelský časopis National Geographic a jeho speciální edice, která plošně osloví přes 105 tisíc čtenářů. Na tuto inzertní kampaň navazuje účast na veletrhu v Mnichově, příp. pokračování spolupráce s tamějším Českým centrem a další aktivity. V nadcházejícím roce bude i nadále pokračovat spolupráce s: - místními médii (Českokrumlovský deník, Ozvěny z měst a obcí Českokrumlovska) - regionálními médii (RTA, Český rozhlas České Budějovice, Doma na Šumavě, Sedmička) - celorepublikovými médii (MF Dnes, Český rozhlas) - odbornými časopisy v cestovním ruchu (TTG, COT Business). Edice, tiskoviny Kč V nadcházejícím roce bude opět aktualizována a vydána ediční řada propagačních materiálů: Katalog Ubytování a stravování Leták Kulturní tipy 2012/2013 Leták abídka aktivit pro volný čas Produktový katalog Vítejte v Českém Krumlově! Propagační materiály pro Rožmberský rok v Českém Krumlově Všechny výše uvedené tiskoviny budou rovněž zpřístupněny ve formátu PDF na 16

17 Financování vlastní spoluúčasti grantových příležitostí Kč Pro rok 2011 byla získána dotace od Jihočeského kraje v rámci grantového programu Rožmberský rok. V rámci této dotace bude realizován press trip pro rakouské novináře a propagační materiály pro Rožmberský rok v Českém Krumlově. Statistika a marketingové výzkumy I nadále bude pokračovat sběr, analýza, vyhodnocování a prezentace statistických dat (vytíženost ubytovacích kapacit a parkovacích ploch, návštěvnost kulturních akcí a turistických atraktivit). Naváže se i na monitoring návštěvnosti Infocentra, který začal v roce 2010 a probíhá ve spolupráci s CzechTourism. Zjišťuje se počet návštěvníků, jejich národnost, okruh dotazů či způsob dotazování (osobní, telefonické, ). Kromě toho budou uskutečněny analýzy sekundárních dat (výzkumy CzechTourism a JCCR). Spolupráce s partnery: V příštím roce bude pokračovat spolupráce s partnery při pořádání fam / press tripů a prezentačních akcí, při pořádání městských slavností a vytváření nových produktů. Partneři na republikové úrovni: - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - CzechTourism Partneři na regionální úrovni: - Jihočeský kraj - Jihočeská centrála cestovního ruchu - Regionální rozvojová agentura Šumava - Svaz lipenských obcí 17

18 Místní partneři: - Sdružení podnikatelů v CR - Sdružení průvodců - Pořadatelé kulturních a společenských akcí - Provozovatelé turistických atraktivit - Poskytovatelé služeb v CR 18

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014

Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Marketingový plán podpory cestovního ruchu 2014 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination CESTOVNÍ RUCH - OHLÉDNUTÍ

Více

Plán činnosti na rok 2013

Plán činnosti na rok 2013 Plán činnosti na rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination 1) CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 - Město Český

Více

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015

Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Marketingový plán podpory rozvoje cestovního ruchu 2015 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Český Krumlov Tourism Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2012 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. IČ: 75063638 www.ccrjm.cz PLÁN ČINNOSTI CENTRÁLY CESTOVNÍHO RUCHU - JIŽNÍ MORAVA 2011-2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1.1 Vývoj cestovního

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Návrhová část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016

Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 Marketingová studie cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2016 OLOMOUCKÝ KRAJ Analytická část Zpracovatelé: Grant Thornton Advisory s.r.o. se sídlem Žatecká 55/14, Praha 1, Josefov Web: http://www.grantthornton.cz/

Více

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera

Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera. Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Plán rozvoje udržitelného cestovního ruchu Máchova jezera Akční plán udržitelného rozvoje cestovního ruchu Máchova jezera Zpracovala: 2010 Ing. Pavla Bičíková Tento projekt Spoluprací a partnerstvím k

Více

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism

Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Výroční zpráva 2013 Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism V roce 2013 působilo ve světě celkem 21 zahraničních zastoupení agentury CzechTourism. Základním cílem sítě zahraničních zastoupení je propagovat

Více

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5

8 SYNTÉZA... 3. 8.1 Formulace SWOT analýzy cestovního ruchu v TO Ostravsko... 3. 8.2 Diagnóza cestovního ruchu TO Ostravsko... 5 Statutární město Ostrava MARKETINGOVÁ STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI OSTRAVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST Ing. Lenka Hurtová Ing. Lucie Ligocká 08 11/2010 OBSAH 8 SYNTÉZA... 3 8.1 Formulace SWOT

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji

Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji Manuál rozvoje cestovního ruchu v Jihočeském kraji ZKRÁCENÁ VERZE Verze: květen 2007 Tento dokument vznikl v rámci projektu "Systém tvorby a zavádění produktů cestovního ruchu v návaznosti na destinační

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU města Kašperské Hory Zadavatel Město Kašperské Hory Řešitelský tým Ing. Jitka Zikmundová, MBA Ing. Jitka Boháčová Ing. Jana Švejdová Odborné konzultace Ing. Veronika

Více

Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism

Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism Výroční zpráva 2014 Pražská informační služba Prague City Tourism OBSAH 04 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY ORGANIZACE 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organigram

Více

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h

v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h A n a l ý z a m a n a g e m e n t u c e s t o v n í h o r u c h u a v y t v á ř e n í p a r t n e r s t v í p r o c e s t o v n í r u c h v r e g i o n e c h Č e s k é r e p u b l i k y. Obsah ÚVOD V REGIONECH.

Více

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E

C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E C E S T O V N Í R U C H V T Á B O Ř E ZPRÁVA INFOCENTRA MĚSTA TÁBOR ZA ROK 2007 Obsah: 1. Úvod...1 2. Provoz infocentra a jeho pobočky v ČD centru a expozice Táborský poklad...2 2.1. OTEVÍRACÍ DOBA...2

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu

HRADECKO efektivní koordinace aktivit. v oblasti cestovního ruchu 1 HRADECKO efektivní koordinace aktivit v oblasti cestovního ruchu Studie ekonomického hodnocení projektu Zpracovatel: Mgr. Jana Hanušová Leden 2010 2 1 Obsah 1 Obsah 3 2 Úvodní informace 6 2.1 Účel zpracování

Více

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, SPOL. S R. O. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ÚVODNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI Vážení zastupitelé, vážení obchodní partneři, vážení občané, otevíráte v pořadí již čtrnáctou výroční zprávu Českokrumlovského rozvojového fondu, obchodní společnosti,

Více

2 www.karlovyvary.cz

2 www.karlovyvary.cz v+++ 2 www.karlovyvary.cz Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Řídící orgány... 5 Poslání... 6 Činnost v roce 2012... 8 Činnost poboček... 8 Webové portály... 10 Nové logo... 11 Marketingové aktivity...

Více

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ

VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ VYHODNOCOVACÍ ZPRÁVA O STAVU CESTOVNÍHO RUCHU V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ GaREP - Společnost pro regionální ekonomické poradenství Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545

Více

statutárního města Ostravy

statutárního města Ostravy Statutární město Ostrava Magistrát města Ostravy Prokešovo náměstí 8 729 30 Ostrava Koncepce rozvoje cestovního ruchu statutárního města Ostravy Syntetická část, vize a strategie (aktualizována k 30.11.2004)

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU A LÁZEŇSTVÍ V KARLOVARSKÉM KRAJI 2007 2013 Pramen: Zámecké lázně, K. Vary Program rozvoje cestovního ruchu a lázeňství v Karlovarském kraji Zpracovatel: Západočeská univerzita

Více

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena

Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena Příloha k usnesení č. 40/2014 Poř.č. katastrální území parcelní číslo Příloha: č. 1 usn. RM usn. ZM původní cena upravená cena 1. Starý Harcov 117/3, 207 16. 4. 2013 č. 280/2013 bod II/9 2. Kateřinky u

Více

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích

Komparace ubytovacích služeb ve dvou zvolených destinacích JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra strukturální politiky EU a rozvoje venkova Studijní program: N6208 Ekonomika a management Obor: Strukturální politika EU a rozvoj

Více

Česká republika To letí!

Česká republika To letí! Česká republika To letí! Přírodní památka Pravčická brána Památka Ještěd Relax a zábava Teplice v Čechách Sport Koloběžky Klínovec Sport Sport Významné místo Praha Cyklookruh Poděbrady Památka Trosky Relax

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 2020 NÁVRHOVÁ ČÁST (části C + D + E + G) Brno 2013 ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. Nám. 28. října č. 3 Brno 602 00 ŘEŠITELSKÝ TÝM:

Více

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji

Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji KOMPLETNÍ VERZE 2014 Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji byla vytvořena

Více