PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM"

Transkript

1 VI. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE DOKTORANDŮ A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE OF DOCTORAL STUDENTS AND YOUNG SCIENTISTS KARVINÁ, PROGRAM KONFERENCE CONFERENCE PROGRAM

2 PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE Předseda/ Chairperson Pavel Tuleja, Členové/Members Marian Lebiedzik, Ľubica Lesáková, prof. Ing. PhD. Pavel Nezval, Drahomíra Pavelková, prof. Dr. Ing. Pavlína Pellešová, Jaroslav Ramík, prof. RNDr. CSc. Karel Skokan, prof. Ing. Ph.D. Halina Starzyczná, Daniel Stavárek, prof. Ing. Ph.D. Viola Šebestíková, prof. Ing. CSc. Tadeusz Trzaskalik, prof. zw. dr hab. Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta Matej Bel University Banska Bystrica, Faculty of Economics Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economic Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji University of Economics in Katowice, Faculty of Informatics and Communication

3 VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků 6 th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scientists Karviná, Místo konání konference: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná - Fryštát Venue: Silesian University in Opava School of Business Administration in Karvina Univerzitní nám. 1934/3, Karviná - Fryštát Program registrace, registration (Malý sál) 9.00 zahájení konference, conference opening (Malý sál) dopolední program, mid-morning program plenární zasedání, hlavní referáty / plenary session and main presentations dopolední jednání v sekcích* / mid-morning discussion in sections* oběd, lunch odpolední program, afternoon program odpolední jednání v sekcích* / afternoon discussion in sections* závěry konference, conference conclusions *délka prezentace jednoho příspěvku max. 15 minut *maximum duration of each presentation is 15 minutes Doprovodný program pro přihlášené zájemce: Prohlídka zámku Fryštát Společenské setkání s rautem v menze SU OPF, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná For participants who registered for extra activities: Tour of the Empire-style Chateau of Fryštát Reception at the University Student s Hall

4 SEKCE / SECTION 1: EKONOMIE A EVROPSKÁ INTEGRACE / ECONOMY AND EUROPEAN INTEGRATION Garanti: doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D., doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. moderátoři/speakers: Michaela Horúcková, Miroslav Kuric místnost/room: A 206 On European Integration and its Subjects Michal Držka Význam medzinárodných zmlúv pre medzinárodné spoločenstvo Dorota Harakaľová Príčiny a ekonomický význam migrácie v Európskej únii od jej vzniku po súčasnosť Nina Galanská Role euroregionů v rozvoji cestovního ruchu v jihozápadních Čechách Petr Janeček The Attractiveness of Montenegro for Investment and Investment Opportunities in Montenegro Michaela Horúcková Připravenost Chorvatska ke vstupu do Evropské unie Igor Kukliš Vývoj bezpečnosti silniční dopravy v EU Jiří Kozlovský, Ivo Drahotský, Jiří Husák Aktívna politika trhu práce v Slovenskej republike Ľubica Koňušíková Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a její důsledky Renáta Fajová, Marek Hruška Význam sektora služieb z pohľadu zamestnanosti v štátoch Vyšehradskej štvorky Miroslav Fečko Sociální podnikání jako nástroj pro řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském kraji Zuzana Palová Vzájemné působení fiskální a monetární politiky v České republice a na Slovensku Jan Janků, Stanislav Kappel Export slovenských firiem na trhy tretích krajín Miroslav Kuric Negativní role technologie v kontextu úvah o ekonomickém růstu Kamila Turečková Historical background of a non-profit sector in the Czech Republic and its development after 1989 Andrea Valentová

5 SEKCE / SECTION 2: Garanti: moderátoři/speakers: místnost/room: PODPORA PODNIKÁNÍ, KONKURENCESCHOPNOST A INOVACE/ ENTREPRENEURSHIP COMPETITIVENESS AND INNOVATIONS prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. Miroslava Sumková, Alena Zedková A309 Meranie investičnej atraktívnosti krajín Dávid Ondrejkovič Pohľad podnikateľskej sféry na predpoklady vzniku a rozvoja inovatívnych malých a stredných podnikov v SR Erik Nemec Možnosti rozvoje inovačních aktivit malých a středních podniků v národních operačních programech ČR Jan Urbánek Kulturní turismus a tradiční gastronomie v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko Taťána Karásková, Alena Zedková Kreatívne mestá a kreatívne klastre Kristina Baculáková Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování ve výrobním podniku Tomáš Šupina, Marie Jurová, Jan Holubík LEAN Leadership nové myšlení pro evropské podniky Libor Witassek Effects of the use of information systems in companies, their measurement and evaluation Mária Mišanková Cloud v univerzitnom a podnikovom prostredí Zuzana Priščáková, Ivana Rábová Modeling standard core business processes for trade-company Aliaksandr Dubrovin, Roman Šperka The Next Level of the Multichannel Customer Analytics Eugen Molnár, Michal Greguš Faktory ovlivňující rozvoj malého a středního podnikání v Polsku Pavla Sýkorová, Pavlína Pellešová Víceúrovňové řízení malé NNO Milan Konečný, Kateřina Ranochová

6 SEKCE / SECTION 3: Garanti: moderátoři/speakers: místnost/room: MARKETING, MANAGEMENT A LIDSKÉ ZDROJE/ MARKETING, MANAGEMENT AND HUMAN RESOURCES doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., CSc., doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. Martin Klepek, Lucian Stanescu A 308 Základné princípy Just in Time Zuzana Karásková Guerilla Marketing: A Literature Review and Theoretical Inconsistencies Martin Klepek Influencing a warranty choice with the introduction of an inferior alternative into the choice set Michal Ďuriník Marketingové řízení ve školství Martina Colledani Úroveň strategického marketingového řízení v podmínkách českých firem Veronika Žebroková Spokojenost zákazníků a její měření Lucie Zotyková Marketing in Conflict Yilmaz Koca Manažerské nástroje pro řízení produktivity výroby Petr Hanzal Modelovanie procesov ako nástroj procesného riadenia Darina Fričová Vybrané přístupy k talent managementu a jeho uplatňování Štefan Hečko, Vojtěch Malátek Outsourcing in Human Resource Management Its Positives and Negatives Veronika Kormaňáková Význam vzdělávání pro rozvoj lidského kapitálu Lucian Stanescu Kariéra a motivace Jarmila Svobodová

7 SEKCE / SECTION 4: FINANCE, PODNIKOVÁ EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ/ FINANCE, BUSINESS ADMINISTRATION AND ACCOUNTING Garant: doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. moderátoři/speakers: Milena Hermannová, Lucie Zotyková místnost/room: A 211 Účetní závěrka jako základ prostorového srovnání podniků Milena Hermannová, Jaromír Lazar Materialita při auditu z pohledu zisku auditorské společnosti Michal Bobek Komparácia výsledkov metód predikcie v slovenských podnikateľských subjektoch v rokoch Petra Gundová Spoločné zdaňovanie v členských štátoch Európskej únie Dominika Janečková Koeficienty pružnosti u mléka a másla ve vybraných zemích EU Marta Maršíková The Phenomenon of Asset Stripping in the Czech Privatization Period Jiří Šorf Časová prodleva mezi počátkem finančních potíží společností a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení Lucie Rudolfová,Tatiana Škerlíková Jump Processes in Exchange Rates Modeling Tomáš Bunčák Rating Prediction Using Neural Networks Lucie Chytilová Possibilities of Credit Risk Management Boris Kollár Aplikace strukturálních modelů při měření kreditního rizika Petr Královič Implementácia inovovaného prístupu vo vykazovaní finančných nástrojov podľa IFRS 9 Martina Kováčiková Spider analýza ako metóda finančnej analýzy Andrea Ondrušová Market Value vs. Macroeconomic Aggregates Empirical Study Přemysl Krch Otázky postavenia Special Drawing Rights zvláštnych práv čerpania v medzinárodnom menovom systéme Anežka Jankovská, Martina Konečná, Jana Kováčová

8 SEKCE / SECTION 5 VEŘEJNÁ EKONOMIKA, SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROVZOJ/ PUBLIC ECONOMICS AND ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT Garanti: doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc. moderátoři/speakers: Jarmila Svobodová, Veronika Žebroková místnost/room: A 111 Prioritné oblasti smerovania finančných prostriedkov z fondov EÚ v Slovenskej republike vzhľadom na makroekonomický vývoj v krajine od jej vstupu do EÚ po súčasnosť Katarína Cséfalvayová Spoločný strategický rámec EÚ v podmienkach Slovenskej republiky Mikuláš Černota Regionálny rozvoj obcí možnosti jeho financovania v podmienkach Slovenskej republiky Barbora Gondžárová Teoretické východiska klasifikácie štátov podľa ich postavenia vo svetovej ekonomike Silvia Draková Regionalizmus v arabskom svete Monika Satková Kazakhstan at a Crossroads Saida Teleuova Osobitosti reforiem v Moldavskej republike Leonid Raneta Fiškálny federalizmus v podmienkach Slovenskej republiky Ján Zelenák Nástroj štátu na zmiernenie príjmovej nerovnosti v podmienkach SR Zuzana Korytárová K pojmom kultúrna diplomacia, kultúrna prezentácia a prezentácia kultúry v zahraničí Michal Polgár Národný branding a verejná diplomacia: vzťah dvoch pojmov Laura Meričková Specifika železniční a silniční dopravy z hlediska pozitivních externalit Jakub Hašek, Ivo Drahotský Potenciální demografické souvislosti znečištění ovzduší v Ostravě Dominika Tóthová

9 Organizační tým konference doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D. Ing. Zuzana Kiszová Ing. Lucie Zotyková David Jančar Jindřiška Kováčová Miroslava Snopková ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná Telefon: www. opf.slu.cz/uds

Mezinárodní vědecká konference. Program

Mezinárodní vědecká konference. Program Mezinárodní vědecká konference Program 3. 2. 4. 2. 2015 Rámcový program: 3. 2. 2015 08:30-10:30 prezence 10:30-12:30 zahájení konference, vstupní referáty, aula J1 12:30-14:00 oběd (v místě konání konference)

Více

Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o.

Účetní dopady finanční krize v podnicích z pohledu auditora Ing. David Šrom Deloitte Audit s.r.o. PROGRAM KONFERENCE AKTUÁLNÍ TRENDY PRO ROZVOJ EKONOMIKY A PODNIKÁNÍ V EU 14. - 15. 10. 2010, Karviná Čtvrtek 14. 10. 2010 09:00-10:00 Registrace účastníků 10:00-10:30 Zahájení konference - úvodní proslovy

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 1 Úvod 7 2 Základní údaje o SU 8 2.1 Úplný název

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 1 ÚVOD... 4 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FAKULTĚ... 4 2.1 ÚPLNÝ NÁZEV... 4 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SU OPF... 5 2.3 SLOŽENÍ ORGÁNŮ SU OPF... 6 2.3.1

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference

Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. XVI. ročník mezinárodní odborné konference dopředného mikropohledu, daňový klín, náklady na kapitál, efektivní marginální daňová sazba, efektivní průměrná daňová sazba, spotřební daně, ekologické daně, daň ze zemn ího plynu, daň z pevných paliv,

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2008 STRATEGIE ROZVOJE REGIONŮ A STÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ 5. A 6. ÚNORA 2008 SBORNÍK ABSTRAKTŮ HRADEC

Více

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy bakalářských prací pro akademický rok 2014/15 Katedra a managementu prof. Ing Zdeněk Mikoláš, CSc. Rodinné doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. Rozvoj klíčových kompetencí podnikatelů a manažerů

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají ředitelé ústavů VŠKE, a.s. Název: Ročenka 2014 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2014 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s., za rok 2014 Brno 2015 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Programme Úterý/Tuesday 17. 9. 2013

Programme Úterý/Tuesday 17. 9. 2013 Program konference ICOLLE 2013 Programme Úterý/Tuesday 17. 9. 2013 08:30 10:00 Registrace účastníků / Registration 10:00 10:20 Welcome drink 10:20 10:30 Zahájení konference (Kongresový sál) / Official

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 2 OBSAH OBSAH Důležité události v životě fakulty 5 Část první: Fakulta a její organizace 6 Organizace fakulty a složení jejích orgánů

Více

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol.

KRIŠOVÁ, Z., POKORNÝ, M. 2013. Diagnostics of a student s learning style with the use of modern information technologies. New Educational Rewue. Vol. 2014 KEPRT, A. Binary Matrix Pseudo-division and Its Applications. In Innovations in Bio-inspired Computing and Applications. 2014, s. 153-164. Springer Verlag, 2014. ISBN 978-3-319-01780-8. In Advances

Více

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery

k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze

Inovační vouchery. Vysoká škola ekonomická v Praze k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Inovační vouchery Vysoká škola ekonomická v Praze Úvodní slovo rektorky VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze je největší veřejnou vysokou školou ekonomického zaměření

Více

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015

Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Údaje o vědecké činnosti, k 25. 05. 2015 Ing. Filip Bušina, Ph.D., MBA nar. 10. 07. 1976 kontaktní adresa: Rytířská 410/6, 110 00 Praha 1 Staré město mobil: +420 606644772 email: filipbusina@seznam.cz

Více

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ FAKULTY 2008 OBSAH OBSAH... 2 ÚVODNÍ SLOVO... 3 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI V ŽIVOTĚ FAKULTY V ROCE 2008... 4

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Hradecké ekonomické dny 2011

Hradecké ekonomické dny 2011 Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2011 Ekonomický rozvoj a management regionů Hradec Králové 1. a 2. února 2011 Sborník recenzovaných příspěvků Díl I. Hradec Králové Gaudeamus 2011

Více

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech

A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech A1. Publikace v mezinárodních odborných časopisech (Publications in International Scientific Journals) 1.Mandysová I.: Providing services in the region. Acta Oeconomica Cassoviensia No 6.Košice 2002, s.98-105,

Více

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník IV, číslo 2, 2013 Volume IV, Number 2, 2013 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005

HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTA INFORMATIKY A MANAGEMENTU VĚDECKÁ KONFERENCE HRADECKÉ EKONOMICKÉ DNY 2005 FINANCOVÁNÍ NEVÝROBNÍ SFÉRY - AKTUÁLNÍ PROBLÉMY VEŘEJNÝCH FINANCÍ HRADEC KRÁLOVÉ 1. A 2. ÚNORA

Více

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012

Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 1 Sborník z mezinárodní vědecké konference Proceedings of international scientific conference ICOLLE 2012 Autoři odpovídají za původnost své práce i za technickou kvalitu dodaných obrazových podkladů.

Více

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012

Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Soupis bakalářských prací za akademický rok 2011/2012 Bambas, Václav Bakalářská práce: Právní regulace podnikání v oblasti cestovního ruchu/ Legal regulation of business in the tourism industry Vedoucí

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

The XI th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance

The XI th International Conference. Theoretical and Practical Aspects of Public Finance The XI th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance University of Economics, Prague 7. - 8. 4. 2006 University of Economics, Prague 2006 ISBN 80-245-1032-4 The XI th

Více

Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs

Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs MPRA Munich Personal RePEc Archive Motivation and Undergraduates Preparation in Field of Study of Tourism at SU OPF in Karviná for Labour Market Needs Miroslava Kostková and Marta Wilczková 4. September

Více

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola

Jazyková korektura nebyla provedena. Za obsah a úplnost citací odpovídají vedoucí ústavů VŠKE, a. s. Název: Ročenka 2011 Vydavatel: Vysoká škola Ročenka 2011 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. za rok 2011 Brno 2012 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava

Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava MPRA Munich Personal RePEc Archive Modernization of study occasions and raise of education quality at SU Opava Eva Sikorová and Marie Paseková Slezska Univerzita-Obchodne podnikatelska Fakulta University

Více