PROGRAM KONFERENCE Pořadateli konference jsou:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM KONFERENCE 30. - 31. 8. 2013. Pořadateli konference jsou:"

Transkript

1 Diagnostika a intervenční postupy ve školní psychologii PROGRAM KONFERENCE Pořadateli konference jsou: Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Asociace školní psychologie SR a ČR

2 Registrace účastníků Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555, Zlín budova U13, 5. patro, učebna 549 Pátek 30. srpna Sobota 31. srpna Pořadatelé si vyhrazují právo na změny v programu. Úvodní plenární jednání Pátek 30. srpna, zasedací místnost Zahájení konference Obecné přehledové referáty Moderátorka: doc. PhDr. Marta Valihorová, CSc. prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD.: Súčasné trendy v príprave psychológov pre edukačnú prax prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.: Etické aspekty diagnostické a intervenční práce školního psychologa prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.: Proměny profesní identity školního psychologa v ČR

3 Sekce č. 1: Diagnostika ve školní psychologii Moderátorka sekce: PhDr. Jana Zapletalová Pátek 30. srpna, zasedací místnost PhDr. Jana Zapletalová: Specifika diagnostiky dětí z kulturně a sociálně odlišného prostředí (úvodní referát) 2. doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., Mgr. Janka Lajčiaková, PhD.: Syndróm CAN a jeho výskyt u žiakov 1.stupňa základnej školy v kontexte preventívno-diagnostických činností školského psychologa 3. Mgr. Eva Karaffová, PhD.: Sociálno-kognitívna analýza triednej šikany Mgr. Andrea Lehenová, PhD.: Nové možnosti včasnej diagnostiky narušeného vnímania interpersonálnych vzťahov 5. Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD.: Školský psychológ v procese hodnotenia interakcie učiteľa so žiakmi základnej školy a vzťahu žiakov k vyučovacím predmetom 6. PaedDr. Lada Kaliská, PhD., Lenka Džuková: Morálne usudzovanie adolescentov Moderátorka sekce: Mgr. Miroslava Adamík Šimegová, PhD Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.: Individuální přístup k žákům - proklamace nebo diagnostická praxe? 8. PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., Mgr. Lucia Sabová, PhD., Mgr. Daniela Moskaľová, PhD.: Diagnostika a psychofyziologické koreláty ADHD u detí

4 Sobota 31. srpna, zasedací místnost 514 Moderátorka sekce: PhDr. Jana Zapletalová Mgr. et Mgr. Lucie Foltová, Mgr. Ivona Skalická: Využití projektivních technik v praxi školního psychologa 10. doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc., Mgr. Miroslava Bruncková: Ťažkosti žiakov stredných škôl pri voľbe štúdia a povolania a ich diagnostika 11. PhDr. Jana Doležalová, Ph.D.: Jaké čtenářské a informační strategie používají studenti učitelství při učení z textu?

5 Sekce č. 2: Intervenční postupy školního psychologa Moderátorka sekce: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. Pátek 30. srpna, učebna doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.: Intervence školních psychologů mezi zkušeností a vědou (úvodní referát) 2. doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., Mgr. Mária Paľová: Intervenčné programy a ich aplikácia školským psychológom v školskom prostredí 3. Mgr. Veronika Striešová: Návrh projektu na podporu rozvoja sociálnych zručností žiakov mladšieho školského veku PhDr. Lenka Svobodová: Skryté záškoláctví a jak na něj 5. Mgr. Lucie Hubertová: Využití prvků systemického přístupu v práci školního psychologa 6. PhDr. Iva Štětovská, Ph.D.: Supervize pro učitele jako specifická možnost intervence

6 Sekce č. 3: Školní psychologie a inkluzivní vzdělávání Moderátorka sekce: PhDr. Eva Farkašová, CSc. Pátek 30. srpna, učebna PhDr. Eva Farkašová, CSc.: Inkluzívne vzdelávanie podmienky a realizácia (úvodní referát) 2. PhDr. Katarína Zborteková: Diagnostické možnosti sociálneho začlenenia žiakov s poruchou sluchu 3. PaedDr. Naďa Bizová, PhD.: Meranie kvality života žiakov s postihnutím v školskom prostredí Mgr. Andrea Lehenová, PhD.: Úloha školského psychológa v inkluzívnej edukácii 5. Mgr. et Ing. Josef Král, Ph.D.: Problematika řešení situace dětí s ADHD/ADD na základní škole 6. doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.: Psychologie Romů: polemika s knihou Petra Bakaláře Psychologie Romů

7 Sekce č. 4: Varia Moderátorka sekce: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. Sobota 31. srpna, učebna PhDr. Zlata Vašašová, PhD., Róbert Tóth: Motivácia k práci školského psychologa 2. PhDr. Ekaterina Borisova: Školská psychológia v Rusku 3. Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D.: Učení budoucích učitelů ve vysokoškolském kontextu Workshopy Workshop č. 1 Sobota 31. srpna, učebna PhDr. Tereza Kimplová, Ph.D., PhDr. Jan Svoboda: Konkretizace žákovských problémů (práce se zástupným materiálem) Workshop č. 2 Sobota 31. srpna, učebna PhDr. Richard Braun: Diagnostika ve školním prostředí

8 Závěrečné plenární jednání Sobota 31. srpna, zasedací místnost Referát: doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.: Zpráva ze stálé komise EFPA Psychology in Education Shrnutí jednání v sekcích Výsledky volební konference AŠP SR a ČR Ukončení konference Volební konference AŠP Pátek 30. srpna, zasedací místnost Na volební konferenci členů AŠP SR a ČR bude přednesena zpráva o činnosti výkonného výboru, zpráva o hospodaření Asociace a bude zvolen nový výkonný výbor.

9 Abecední seznam aktivních účastníků konference Adamík Šimegová Miroslava, Mgr., Ph.D. Balvín Jaroslav, doc. PhDr. Mgr., CSc. Bizová Naďa, PaedDr., PhD. Borisova Ekaterina, PhDr. Braun Richard, PhDr. Doležalová Jana, PhDr., Ph.D. Farkašová Eva, PhDr., CSc. Foltová Lucie, Mgr. et Mgr. Gajdošová Eva, prof. PhDr., PhD. Herényiová Gabriela, PhDr., PhD. Hubertová Lucie, Mgr. Juklová Kateřina, Mgr., Ph.D. Kaliská Lada, PaedDr., PhD. Karaffová Eva, Mgr., PhD. Kimplová Tereza, PhDr., Ph.D., Král Josef, Mgr. et Ing., Ph.D. Lajčiaková Janka, Mgr., PhD. Lazarová Bohumíra, doc. PhDr., Ph.D. Lazarová Bohumíra, doc. PhDr., Ph.D. Lehenová Andrea, Mgr., PhD. Mareš Jan, Mgr. et Mgr., Ph.D. Mareš Jiří, prof. PhDr., CSc. Paľová Mária, Mgr. Sabová Lucia, Mgr., PhD. Skalická Ivona, Mgr. Striešová Veronika, Mgr. Svoboda Jan, PhDr. Svobodová Lenka, PhDr. Štech Stanislav, prof. PhDr., CSc. Štětovská Iva, PhDr., Ph.D. Valihorová Marta, doc. PhDr., PhD. Vašašová Zlata, PhDr., PhD. Vendel Štefan, doc., PhDr., CSc. Zapletalová Jana, PhDr. Zborteková Katarína, PhDr.

Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Oborová rada doktorského studijního programu Pedagogika, Ústav pedagogiky a sociálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH

Více

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ

ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ ČESKÁ PEDAGOGICKÁ SPOLEČNOST UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ETIKA VE VĚDÁCH O VÝCHOVĚ 10. a 11. února 2010 Pedagogická

Více

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ

ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti. PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ ODBORNÝ ŽIVOTOPIS se seznamem publikační, vědeckovýzkumné a další odborné činnosti PhDr. Linda ŠVRČINOVÁ Curriculum Vitae Jméno a příjmení: Titul: Email: Linda Švrčinová PhDr. linda.svrcinova@upol.cz Vzdělání:

Více

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM

KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROGRAM X. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a V. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI KPPP A ZDVPP ZLÍN ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Podklady připravili: pracovníci KPPP a ZDVPP Zlín Kompletace, zpracování a úpravy: MUDr. PhDr. Miroslav Orel, ředitel organizace Zlín

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami

XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Program a bulletin abstraktů XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami Téma konference Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky Umělecké centrum Konvikt

Více

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů II. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XV. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami II. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X.

Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. Jubilejní 10. ročník mezinárodní studentské vědecké konference AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ X. P R O G R A M. 27. 28. listopadu 2013 Pedagogická fakulta

Více

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012

ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 ZPRÁVY ZÁVĚRY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE ICOLLE 2012 Dana Linhartová, Lenka Danielová Ve dnech 18. a 19. září 2012 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 4.

Více

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013

PROGRAM Wellness, zdraví a kvalita života 2013 PROGRAM Mezinárodní vědecká konference Wellness, zdraví a kvalita života 2013 17. 18. 10. 2013 Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, Praha Čtvrtek 17. října 2013 8:30 14:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ

Více

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e-

CITACE DOMÁCÍ. 12. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace učební činnosti žáků 2. st. základní školy. e- CITACE DOMÁCÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Metoda učení jako aktivní konstrukce poznatků žáka aplikovaná ve výuce chemie. Biologie, chemie, zeměpis, 3, (2001) 125-130. ISSN 1210-3349 1. MÜLLEROVÁ, L. Evaluace

Více

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY

III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY Program a bulletin abstraktů III. OLOMOUCKÉ SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ DNY XVI. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami III. Konference mladých vědeckých pracovníků Téma konference

Více

I. Tyflopedická konference

I. Tyflopedická konference 1 S t r á n k a Program a bulletin abstraktů I. Tyflopedická konference Umělecké centrum Konvikt a Cyrilometodějská teologická fakulta UP 14. 03. 2012 Olomouc 2 S t r á n k a Organizátoři a partneři konference:

Více

Role školy v primární prevenci rizikového chování

Role školy v primární prevenci rizikového chování Regionální konference Role školy v primární prevenci rizikového chování Program a bulletin abstraktů 26. leden 2011 Olomouc společně organizuje Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařská fakulta

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy

Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Mezinárodní konference Rozvoj čtenářských kompetencí v prostředí inkluzivní školy Projekt ESF OPVK na PedF UK v Praze PROGRAM Čtvrtek 3/11/2011 8:30 9:30 Registrace 9:30 10:00 Slavnostní zahájení konference

Více

Seznam vědeckých a odborných publikací

Seznam vědeckých a odborných publikací Seznam vědeckých a odborných publikací a) monografie a učebnice, b) práce publikované v zahraničních recenzovaných odborných časopisech, c) práce publikované v tuzemských recenzovaných odborných časopisech,

Více

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8

Vydáno v roce: 2011 Vydání: první ISBN 978-80-86710-35-8 Ročenka 2010 Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a.s. za rok 2010 Brno 2011 Jazyková korektura nebyla provedena. Za

Více

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Pozice v realizačním týmu: Metodik odborných předmětů Adresa pracoviště: Katedra psychologie a patopsychologie, Pedagogická fakulta UP v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc

Více

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr.

ČESKÉ BUDĚJOVICE. Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly a primátora statutárního města České Budějovice Mgr. PROGRAM MEZINÁRODNÍ VĚDECKÉ KONFERENCE Udržitelný rozvoj IV. - Regionální politika a udržitelný rozvoj Evropské unie v programovacím období 2007-2013 a perspektivy rozvoje 2014-2020 21. 22.3.2013 ČESKÉ

Více

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004.

CITACE ZAHRANIČNÍ. Gdańskiej, 2004. CITACE ZAHRANIČNÍ DOULÍK, P., ŠKODA, J. Problematika diagnostiky výsledků výuky při aplikaci metody aktivní konstrukce poznatků do výuky chemie. In Nové možnosti vzdělávání a pedagogický výzkum. Sborník

Více

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus?

Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? Ekonomika a právo synergie nebo antagonismus? 6. ročník mezinárodní konference konané Vysokou školou Karla Engliše, a.s., v Brně pod záštitou Dipl. Ing. Karla Engliše EUR Ing. vnuka prof. JUDr. Karla Engliše

Více

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014

1) U KURZU THE INTELIGENCE AND DEVELOPMENT SCALES (IDS) kód: 106/2014, TERMÍN 8. 4. 2014 JE ZRUŠEN, NOVÝ TERMÍN 22. 4. 2014 VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSKÉHO PORADENSKÉHO ZAŘÍZENÍ A ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 (aktualizace ke dni 18.

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN

SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN SEZNAM VYSOKOŠKOLSKÝCH PORADEN VEŘEJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA

Více

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013

Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR. Aktualizace 2013 Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v ČR Aktualizace 2013 Tato aktualizovaná verze vychází jako upravený původní materiál. Informační a poradenská pracoviště na vysokých školách v České

Více

SBORNÍK ANOTACÍ Internetové poradenství Svět bez hranic?

SBORNÍK ANOTACÍ Internetové poradenství Svět bez hranic? INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ 2014 IV. mezinárodní konference 9. října 2014, Brno SBORNÍK ANOTACÍ Internetové poradenství Svět bez hranic? Vážení kolegové, vítáme Vás na IV. ročníku konference věnované problematice

Více

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci.

Níže uvádíme seznam úspěšných projektů a jejich rozdělení mezi jednotlivé součásti Univerzity Palackého v Olomouci. Výsledky 2. výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, Oblasti podpory 2.2 - Vysokoškolské vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže

Více