Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s."

Transkript

1 Kernun Clear Web Příručka administrátora Trusted Network Solutions, a.s. 22. července 2015

2 Kernun Clear Web Copyright Trusted Network Solutions, a.s. 2

3 Obsah 1 Kernun Clear Web 4 2 Uvedení do provozu Předpokladykompatibilityprostředí Příprava Zapojení Prvnípřihlášení Počátečníkonfigurace Nastaveníklientskýchstanic Automatickádetekceproxy Nastaveníproxypomocízásadskupiny Nasazenívtransparentnímrežimu Uživatelskérozhraní Přihlášení Popisuživatelskéhorozhraní Strukturauživatelskéhorozhraní Nastavenípolitiky Profilyavýjimky Vyhodnocenípolitiky Testovánípolitiky Správasystému Správaaaktualizace Autentizaceuživatelů AutentizacemetodouKerberos AutentizacemetodouNTLMaNTLM(Samba3) InspekceHTTPSprovozu Webovýprovoz Statistiky Monitorspojení Prácesezáznamy Základnílog Podrobnýlog Řešeníproblémů 24 3

4 Kapitola 1 Kernun Clear Web Webový filtr Kernun Clear Web kontroluje a řídí přístup uživatelů interní počítačové sítě k webu na základě konfigurovatelné politiky. Jeho hlavní funkce jsou: Kategorizace webových serverů dle obsahu Každý navštívený webový server je zařazen do jedné nebo více kategorií s použitím pravidelně aktualizované databáze webových stránek. Např. patří do kategorií Podnikání/ Průmysl/ Obchod a IT Hardware/ Software. Server je zařazen do kategorie Portály/ Vyhledávače. Autentizace uživatelů Kernun Clear Web umí identifikovat jednotlivé uživatele a skupiny uživatelů v prostředí Microsoft Active Directory a Samba. Definice politiky pro přístup k webu Pro jednotlivé klientské počítače, uživatele a skupiny uživatelů lze definovat přístupové profily určující, ke kterým kategoriím webových serverů může daný počítač, uživatel nebo skupina přistupovat. Z profilů je možné definovat výjimky pro jednotlivé webové servery. Inspekce HTTPS provozu Kernun Clear Web umožňuje průběžně dešifrovat, zkontrolovat a znovu zašifrovat komunikaci protokolem HTTPS. Antivirová ochrana Soubory stahované z webu jsou volitelně kontrolovány antivirem před odesláním do počítačů uživatelů. Monitoring provozu Kernun Clear Web vytváří detailní provozní záznam obsahující informace o přístupu k webu, zahrnující každý provedený požadavek protokolu HTTP. Navíc jsou přístupné informace o všech v danou chvíli aktivních spojeních s webovými servery. Statistické výstupy Z provozních záznamů se pravidelně nebo na požádání vytvářejí přehledné statistické reporty zachycující aktivitu uživatelů. Webové grafické rozhraní Veškeré funkce produktu se ovládají z grafického uživatelského rozhraní přístupného pomocí webového prohlížeče. Škálovatelnost Kernun Clear Web se dodává jako hardwarové zařízení v několika variantách podle výkonu nebo jako virtuální appliance do prostředí Oracle VirtualBox, VMware vsphere nebo MS Hyper-V. 4

5 Kapitola 2 Uvedení do provozu 2.1 Předpoklady kompatibility prostředí Pro zaručení správné funkčnosti a dosažení nejlepších výsledků produktu Kernun Clear Web je nutné, aby se vlastnosti prostředí Vaší sítě, kde má být Kernun Clear Web nasazen, pokud možno co nejlépe shodovaly s níže uvedenými předpoklady. Odchylky od těchto předpokladů nemusí nutně znamenat celkovou nefunkčnost zařízení, mohou však značně omezit některé jeho možnosti využití. Pro správné fungování zařízení Kernun Clear Web je nutné zajistit na mezilehlých prvcích Vaší síťové infrastruktury(např. firewall) povolení nasledujíci komunikace ze zařízení Kernun Clear Web: 1. porty80(http),443(https)ajinénavšechnyserveryvinternetuproobsluhu požadavků klientů 2. port 22(SSH) na server callhome.kernun.com pro službu vzdálené pomoci 3. port 22(SSH) na server ns2.tns.cz pro službu automatické kategorizace Z důvodu správného fungování autentizace uživatelů a jiných částí systému, musí interní DNS servery Vaší sítě obsahovat záznamy pro dopředný i zpětný převod mezi jménem počítače a IP adresou, zvolenou pro zařízení Kernun Clear Web. Dále pro využití automatické detekce proxy pomocí WPAD je nutné zajistit překlad jména počítače wpad ve Vaší doméně na IP adresu, zvolenou pro zařízení Kernun Clear Web. Zařízení Kernun Clear Web podporuje autentizaci uživatelů v síti. Předpokladem je funkční Microsoft Active Directory. Podporovány jsou také Active Directory postavené nad Sambou 4 a Microsoft Windows doména nad Sambou 3. Standardně podporované autentizační metody jsou: 1. Kerberos v prostředí Active Directory 2. NTLM Pro praktické nasazení inspekce HTTPS provozu je nutné zajistit distribuci certifikátu certifikační autority systému Kernun Clear Web do webových prohlížečů klientů nebo na systém Kernun Clear Web importovat klíč a certifikát interní certifikační autority Vaší společnosti. Podpora antivirové ochrany je v produktu Kernun Clear Web implementována pomocí antivirů třetích stran. Samotný antivir může běžet na samostatném fyzickém nebo virtuálním systému mimo Kernun Clear Web. Komunikace mezi Kernun Clear Web a antivirem 5

6 KAPITOLA 2. UVEDENÍ DO PROVOZU probíhá pomocí protokolu ICAP. Pokud již máte v síti nebo na koncových stanicích implementovanou antivirovou ochranu a nechcete využívat této vlastnosti v Kernun Clear Web, nic se pro Vás nemění. Seznam podporovaných antivirů třetích stran: 1. Kaspersky Anti-Virus Suite for Gateway ESET Gateway Security 4 V grafickém rozhraní ESET GS4 je nutné povolit položku Performance Agent. Položka se nachází π sekci Configuration/ICAP. 3.eScanforNAS McAfee andWebSecurity Symantec Scan Engine 5 6.SophosSAVUL4+SAVDI2 Je možné použít i jiné antivirové enginy pomocí položky jiný a zadáním odpovídající cesty pro službu antiviru podle jeho konfigurace(v současné době není podporován antivirový engine DrWeb). Preferovaný způsob nasazení do sítě je v netransparentním režimu. V tomto režimu se Kernun Clear Web jeví koncovým stanicím jako viditelný prvek v síti a je nutné klienty explicitně nastavit tak, aby jej pro připojení k Internetu používali jako proxy server. Pro usnadnení nastavení klientů lze využít technologií WPAD kap nebo GPO v prostředí MS Active Directory kap Specifika transparentního nasazení jsou popsána v kap Virtuální appliance Kernun Clear Web může běžet na nasledujících platformách: 1. VirtualBox VMware vsphere ESXi MSHyper-VWindowsServer2012R2 2.2 Příprava Před zprovozněním systému Kernun Clear Web je potřeba provést několik kroků: 6 1. Zvolte si jméno počítače včetně jména domény(fqdn), pod kterým budete Kernun Clear Web identifikovat ve Vaší síti. Příklad: kernun.example.com. 2. ZvoltesiunikátníIPadresuzVašísítě(včetněmaskysítě),nakterébudeKernunClearWeb komunikovat. 3. Zvolte si nové heslo pro administrátorský účet. 4. Zjistěte si IP adresu výchozí brány Vaší sítě pro přístup do Internetu. 5. Zjistěte si IP adresu primárního(i sekundárního) doménového serveru pro překlad doménových jmen na IP adresy. 6. Připravte si platný licenční soubor produktu Kernun Clear Web. 7. Připravte si počítač s webovým prohlížečem(mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer nebo Google Chrome) a ethernetovým síťovým kabelem. 8. NastavtezáznamtypuA(propřevodjménapočítačenaIPadresu)azáznamtypuPTR(pro zpětný převod IP adresy na jméno počítače) na svých interních DNS serverech pro jméno počítačeaipadresuzkroků1a2.vynecháníaneboptrzáznamuzpůsobínefunkčnost autentizace uživatelů.

7 2.3. ZAPOJENÍ 9. Nastavte Váš firewall a případné mezilehlé prvky Vaši síťové infrastruktury tak, aby neblokovalykomunikacizipadresyzbodu2naporty80(http)a443(https)serverůzinternetu (obsluha požadavků klientů) a na port 22(SSH) serverů callhome.kernun.com(služba vzdálené pomoci) a ns2.tns.cz(služba automatické kategorizace). 10. Připravte si hardware nebo v případě instalace jako virtuální appliance pro VmWare a VirtualBox OVF šablonu(např.: kernun_clear_web h amd64.ova) a pro HyperV soubor VHD(např.: kernun_clear_web h amd64.vhd). 2.3 Zapojení Jakmile máte vše potřebné připraveno, můžete přistoupit ke zprovoznění systému Kernun Clear Web. 1. Jestliže instalujete hardwarové zařízení, propojte ho pomocí ethernetového síťového kabelu přímo s Vaším počítačem. Počáteční IP adresa systému Kernun Clear Web nastavená z výroby je Jestliže je tato IP adresa použitelná ve Vaší síti, můžete zařízení alternativně připojit rovnou do Vaší sítě. 2. Zapněte zařízení Kernun Clear Web. 3. Pokud jste propojili Kernun Clear Web přímo s Vaším počítačem, nastavte na vašem počítači IP adresu a masku sítě Jestliže instalujete virtuální appliance, naimportujte tuto appliance do Vašeho virtualizačního prostředí a nastavte virtuální síť tak, abyste z Vašeho počítače mohli přistupovat k systému Kernun Clear Web používajícímu výchozí IP adresu( ). Podrobnější návod importu virtuální appliance do nejběžnějších virtualizačních platforem lze nalézt na: 2.4 Prvnípřihlášení VtutochvílibymělsystémKernunClearWebběžetabýtdostupnýposítizvašehopočítače.Před zahájením běžného používání je potřeba se přihlásit do webového grafického rozhraní a systém nakonfigurovat. 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku napište výchozí adresu zařízení https:// Zobrazí se informace o nedůvěryhodném spojení kvůli self-signed certifikátu. Akceptujte spojení s tímto certifikátem. Lze přidat výjimku pro tento certifikát ve Vašem prohlížeči, abyste nemuseli akceptaci certifikátu znovu potvrzovat při každém přihlašování. Pro zvýšení bezpečnosti komunikace lze ověřit otisk certifikátu v prohlížeči s otiskem certifikátu ze systémové konzole zařízení. Pro přístup na systémovou konzolu připojte monitor(hw appliance) nebo virtuálni obrazovku(virtuálni appliance). 3. Objeví se přihlašovací obrazovka, viz obr Zadejte uživatelské jméno admin a heslo admin. 4. Po úspěšném přihlášení se objeví uvítací obrazovka. Jako první krok je potřeba nastavit nové heslo administrátora. Zvolte vhodné heslo, které nelze snadno uhodnout, a zapamatujte si honebosihozapištenabezpečnémísto. 7

8 KAPITOLA 2. UVEDENÍ DO PROVOZU Obrázek 2.1: Přihlašovací obrazovka 2.5 Počátečníkonfigurace Po nastavení hesla administrátora je nutné dokončit počáteční konfiguraci systému zadáním základních parametrů nastavení sítě. V konfiguračním dialogu(obr. 2.2) se nastavují dříve zvolené hodnoty, viz kap. 2.2: hostitelské jméno IPadresaamaskasíťovéhorozhraní(veformátupočetbitůmasky0 32) výchozí brána pro přístup do Internetu primární DNS server licenční soubor Aby fungovalo DNS i bez nutnosti nastavovat adresy serverů, jsou ve výchozím nastavení jako primární a sekundární DNS server nastaveny adresy Google Public DNS a , viz https://developers.google.com/speed/public-dns/. V rámci počáteční konfigurace je možné nastavit pouze primární server. Oba servery je možné kdykoliv později změnit. Po zadání hodnot klikněte na tlačítko Aplikovat nastavení. Nová konfigurace zařízení se uloží a aplikuje. Poté je vyžadováno nové přihlášení, tentokrát přímo do grafického uživatelského rozhraní produktu Kernun Clear Web. Jeho možnosti jsou popsány v následující kapitole. Při novém přihlášení po aplikaci nastavení je nutné v prohlížeči zadat nově nastavené jméno počítače nebo IP adresu zařízení Kernun Clear Web. 2.6 Nastavení klientských stanic Pro správnou funkčnost zařízení Kernun Clear Web ve Vaší síti je třeba, aby prohlížeče na jednotlivých uživatelských stanicích používali zařízení jako webovou proxy. To lze nastavit manuálně na každé stanici zvlášť, což se hodí spíše pro menší sítě s malým množstvím klientských stanic nebo pro testování zařízení. V případě větších sítí lze využít buď možnost konfigurace přes zásady skupiny v doméně Microsoft Active Directory, případně pomocí automatické konfigurace proxy WPAD. Lze také využít nasazení Kernun Clear Web v transparentním režimu, které však neumožňuje využít všech funkcí zařízení. Jak nastavit proxy manuálně na různých platformách lze nalézt na: 8

9 2.6. NASTAVENÍ KLIENTSKÝCH STANIC Obrázek 2.2: Počáteční konfigurace 9

10 KAPITOLA 2. UVEDENÍ DO PROVOZU Automatická detekce proxy Zařízení Kernun Clear Web podporuje automatickou detekci proxy pomocí technologie Web Proxy Auto-Discovery Protocol(WPAD), ve které vystupuje v roli WPAD serveru. Tato vlastnost je vhodná především v sítích s větším množstvím webových klientů, kdy umožňuje nastavit proxy Kernun Clear Web automaticky každému z nich. Dále také v sítích, kde se připojují mobilní uživatelé, kteří střídají připojení k různým sítím(např. v hotelu, z domova apod.) a kterým by explicitní nastavení proxy mohlo takovému připojení zamezit. Pro úspěšné využití této funkčnosti je nutné provést následující kroky: Na interních DNS serverech přidat záznamy pro převod jmen wpad a wpad.example.com na IP adresu, na které běží Kernun Clear Web. Místo example.com v příkladu patří jméno místní domény. V případě používání více domén je nutné zajistit odpovídající DNS záznamy iprotytodomény. Zajistit, aby příslušný webový klient měl v konfiguraci povolenou vlastnost automatická detekce proxy, případně toto nastavení provést pomocí Group Policy v Microsoft Active Directory doméně. Automatická detekce proxy pomocí WPAD funguje tak, že webový klient při spuštění vyšle požadavky HTTP GET na URL a Pokud se mu podaří získat správný konfigurační soubor, nastaví si proxy podle jeho obsahu. Pokud ne, předpokládá přímé připojení k Internetu. Generovaný konfigurační soubor wpad.dat na zařízení Kernun Clear Web způsobuje následující chování webového klienta: pokud je proxy dostupná přes odpovídající doménové jméno nebo alespoň přes IP adresu, webový klient ji použije pro přístup do Internetu. V opačném případě se klient pokusí připojit k Internetu přímo bez využití proxy. Přímo bez proxy se klient připojuje, i pokud přistupuje k samotnému webovému rozhraní systému Kernun Clear Web nebo k serverům ze seznamu, definovaném v aktivitě Správa systému, podsekci Parametry systému. Na stejném místě lze stáhnout aktuální podobu wpad.dat souboru, případně jej lze nalézt rovněž na kernun.example.com/wpad.dat Pokud jako interní DNS server používáte Microsoft Windows Server 2008 a novější, ujistěte se, že nejsou požadavky na WPAD blokovány, πiz Nastavení proxy pomocí zásad skupiny Pro nastavení proxy do webových prohlížečů klientů lze v prostředí Microsoft Active Directory využít nástroj Správy zásad skupiny(group Policy Management Tool). Více informací o Zásadách skupiny a jejích použizí lze najít na Pro nastavení parametrů prohlížeče Internet Explorer lze v Zásadách skupiny využít sekci Konfigurace uživatele/ Předvolby/ Nastavení ovládacích panelů/ Nastavení internetu(user Configuration/ Preferences/ Control Panel Settings/ Internet Settings), kde lze nastavit konkrétní parametry pro vybrané verze prohlížeče Internet Explorer. Pro nastavení parametrů prohlížeče Firefox pomocí Šablon zásad skupiny (Group Policy Templates) doporučujeme použít FirefoxADM. Více informací na Nasazení v transparentním režimu Kernun Clear Web je možné provozovat v transparentním režimu(bez nutnosti nastavení proxy v prohlížeči uživatele). Transparentní režim má oproti standardnímu zapojení následující omezení: 10 Politiku pro koncová zařízení lze řídit jen podle jejich IP adresy

11 2.6. NASTAVENÍ KLIENTSKÝCH STANIC Není podporována inspekce HTTPS provozu Transparentní režim lze povolit zaškrtnutím políčka Povolit transparentní požadavky v aktivitě Správa systému sekci Globální nastavení provozu. Podporovány jsou dvě varianty zapojení. Kernun Clear Web jako výchozí brána Kernun Clear Web může fungovat jako výchozí brána pro přístup do Internetu. V tomto zapojení zařízení propouští pouze HTTP a HTTPS komunikaci na portech, definovaných v příslušných polích podsekce Pokročilá nastavení v aktivitě Správa systému, sekci Globální nastavení provozu. Provoz HTTPS na specifikovaných portech nelze omezit ani monitorovat. Ostatní typy požadavků(např. DNS, IMAP, SSH, apod.) nejsou propouštěny. Servery obsluhující tyto požadavky by proto měly být dostupné v místní síti a používat pro přístup do internetu jinou výchozí bránu. Přesměrování HTTP požadavků z výchozí brány na Kernun Clear Web Toto zapojení lze použít v případě, že brána používaná pro přítup k internetu dokáže přesměrovat všechny HTTP požadavky na Kernun Clear Web(funkce DNAT). Schéma transparentního nasazení je znázorněno na obr. obr Klienti jsou umístěni v síti LAN_NET, zařízení Kernun Clear Web je umístěno do své vlastní IP sítě KCW_NET. Sítě nemusí být fyzicky odděleny(mohou sdílet jeden ehternetový segment). Obrázek 2.3: Zapojení v transparentním režimu Brána přesměrovává HTTP požadavky klientů na zařízení KCW. V zařízení typu IP TABLES lze použít následující pravidlo: #!/bin/sh KCW_IP= KCW_PORT=3128 LAN_NET=" /24" KCW_NET=" /24" LAN_DEV="eth0" # presmerovat HTTP provoz z LAN_NET na KCW:3128 (s vyjimkou provozu uvnitr LAN_NET) iptables -t nat -A PREROUTING -i $LAN_DEV -s $LAN_NET! -d $LAN_NET \ -p tcp -dport 80 -j DNAT -to $KCW_IP:$KCW_PORT Pozn.: pro přístup k rozhraní Kernun Clear Web je vhodné na administrátorské stanici vytvořit síťový alias v síti KCW_NET. 11

12 Kapitola 3 Uživatelské rozhraní 3.1 Přihlášení Do grafického uživatelského rozhraní systému Kernun Clear Web se přistupuje pomocí webového prohlížeče(mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer nebo Google Chrome). Přihlášení probíhá obdobně, jako první přihlášení po zapojení systému, viz kap. 2.4: 1. Otevřete webový prohlížeč a do adresního řádku napište doménové jméno zadané v konfiguraci zařízení, např. https://kernun.example.com. Jestliže jméno nebylo zavedeno do DNS, je potřeba místo jména zadat IP adresu síťového rozhraní systému Kernun Clear Web, např. https:// Jestliže se zobrazí informace o nedůvěryhodném spojení kvůli self-signed certifikátu, akceptujte spojení s tímto certifikátem. Lze přidat výjimku pro tento certifikát ve Vašem prohlížeči, abyste nemuseli akceptaci certifikátu znovu potvrzovat při každém přihlašování. Pro zvýšení bezpečnosti komunikace lze ověřit otisk certifikátu v prohlížeči s otiskem certifikátu ze systémové konzole zařízení. Pro přístup na systémovou konzolu připojte monitor(hw appliance) nebo virtuálni obrazovku(virtuálni appliance) V každém prohlížeči, ze kterého se do rozhraní Kernun Clear Web přihlašujete, stačí certifikát akceptovat jednou. Při některých změnách konfigurace je vygenerován nový certifikát ajenutnéhoznovuakceptovat.tosetýkázměnyhostitelskéhojménaneboipadresy zařízení. 3. Objeví se přihlašovací obrazovka, viz obr Zadejte uživatelské jméno admin a heslo. 4. PochvíliseobjevícentrálnípanelsystémuKernunClearWeb,vizobr Popis uživatelského rozhraní Grafické uživatelské rozhraní produktu Kernun Clear Web je rozděleno do několika částí(aktivit). V této kapitole stručně popíšeme jednotlivé aktivity. Podrobnější vysvětlení klíčových aktivit a s nimi souvisejících funkcí produktu bude následovat v dalších kapitolách. Po přihlášení se zobrazuje centrální panel(obr. 3.1), který podává rychlý přehled o stavu systému. Jednotlivá okna centrálního panelu obsahují: Úspěšnost a progrese Úspěšnost (procento nalezených serverů) databáze pro kategorizace webových serverů. Graf progrese zachycuje rozdíl mezi aktuální úspěšností a historickou úspěšností v době nasazení zařízení Kernun Clear Web do provozu. Tlačítko Statistiky zobrazí podrobné statistiky provozu. 12

13 3.3. STRUKTURA UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Síťový provoz Grafy objemu data přenášených po síti. Je možné se přepínat mezi pohledy za poslední měsíc, týden, den nebo hodinu. Tlačítko Monitoring vede na zobrazení právě probíhajících HTTP spojení od klientů. Správa licence Informace o platnosti licence a datu poslední aktualizace databáze pro kategorizaci webových serverů. Povolené kategorie, Bypass kategorie, Zakázané kategorie Přehledy počtů přístupů do nejčastěji navštěvovaných kategorií stránek. Samostatně se zobrazují katerorie, které jsou v konfiguraci politiky(v profilech) nastevené jako povolené, používající mechanismus bypass a zakázané. Grafy je možné zobrazit za poslední den, týden nebo měsíc. Tlačítko Statistiky zobrazí podrobné statistiky provozu. Přístup na rizikové kategorie Přehled počtů přístupů na servery, které jsou zařazené do kategorií považovaných za bezpečností riziko. Celkové zdraví systému Hodnoty vybraných důležitých parametrů hardwaru a operačního systému Administrátor Informace o posledním přihlášení administrátora a o poslední změně konfigurace. Obrázek 3.1: Centrální panel V záhlaví okna s uživatelským rozhraním vpravo je tlačítko pro odhlášení. Vedle něj je tlačítko pro aktivaci konfigurace. Jestliže byly provedeny změny v konfiguraci, tímto tlačítkem se upravená konfigurace uloží a systém se podle ní začne chovat. Při ukládání každé nové verze konfigurace je možné vložit textovou poznámku popisujíci tuto verzi. V dolní části obrazovky je navigační lišta(obr. 3.2), která slouží pro přepínání mezi jednotlivými aktivitami(částmi) uživatelského rozhraní. Navigační lišta zároveň informuje o právě zobrazené aktivitě. 3.3 Struktura uživatelského rozhraní Struktura dostupných aktivit v uživatelském rozhraní má dvě úrovně. První úroveň(nazývaná aktivity) se vybírá pomocí ikon na navigační liště. Názvy druhé úrovně(nazívané sekce) se objevují na navigační liště nad ikonami. 13

14 KAPITOLA 3. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ Obrázek 3.2: Navigační lišta Centrální panel Webový provoz Statistiky Statistiky webového provozu generované každý den, týden, měsíc, nebo na požádání Monitor spojení Přehled aktuálně probíhajících HTTP spojení od klientů Záznamy Prohlížení provozních záznamů(logů) obsahujících detailní informace o všech uskutečněných HTTP požadavcích Nastavení politiky Bude podrobně vysvětleno v kap. 4. Výchozí profil Profily Výjimkyzprofilů Výjimky z autentizace Výjimky z inspekce HTTPS Správa systému Parametry systému Jméno počítače, heslo administrátora, parametry sítě, interní WWW servery, WPAD, nastavení datumu a času, zasílání zpráv Správa a aktualizace Správa verzí a aktualizace systému, licence, zálohování konfigurace a obnova ze zálohy, restart a vypnutí zařízení, služba vzdálené pomoci Globální nastavení provozu Konfigurace antivirové kontroly, adresa nadřazené webové proxy, globální nastavení blokování streamů, nastavení doby platnosti přístupu k webovým serverům povoleným pomocí funkce bypass, pokročilá nastavení Proxy autentizace Bude podrobně vysvětleno v kap Inspekce HTTPS Bude podrobně vysvětleno v kap Administrátorské účty Správa administrátorských účtů Nápověda Příručka administrátora Zobrazí tuto Příručku administrátora Oaplikaci 14

15 Kapitola 4 Nastavení politiky Politika přístupu uživatelů k webu definuje, kteří uživatelé mohou přistupovat na webové servery, a za jakých podmínek. Každý uživatel je identifikován uživatelským jménem a jmény skupin, jejichž je členem. Jestliže je vypnuta autentizace, viz kap. 5.2, je možné uživatele rozlišovat podle IP adresy nebo doménového jména jeho počítače. Webové servery jsou zařazeny do kategorií podle druhu obsahu (http://www.kernun.cz/cwdb/). Kromě toho existuje speciální kategorie Interní servery, kam jsou zařazeny servery s privátními IP adresami podle RFC 1918( /8, /12 a /16) a servery vyjmenované v konfiguraci v aktivitě Správa systému v sekci Parametry systému. V případě potřeby lze definovat výjimky z politiky pro jednotlivé servery podle jejich jména. Kromě povolení a zakázání přístupu k webovým serverům lze nastavovat různé parametry komunikace: Bypass Mechanismus bypass funguje tak, že uživatelům je přístup podmíněně povolen. Když uživatel zkusí přejít stránku přístupnou přes bypass, zobrazí se mu upozornění, že přístup není povolen, ale má možnost aktivovat bypass, pokud stránku opravdu chce zobrazit. Jestliže bypass aktivuje, může po nastavenou dobu ke stránkám chráněným pomocí bypass volně přistupovat. Po uplynutí této doby se mu znovu zobrazí upozornění. Doba aktivace funkce bypass se nastavuje v aktivitě Správa systému, v sekci Globální nastavení provozu. Nadřazený proxy server Požadavky se neposílají přímo na cílové servery, ale předávají se jiné HTTP proxy uvedené v konfiguraci. Blokování streamů Toto nastavení dovoluje zablokovat streamovaná data, např. internetová rádia nebo videa. Blokování streamů blokuje pouze streamované přenosy, ale nikoliv ostatní obsah. Tím se liší od zákazu přístupu na weby v kategorii Hudba / Rádio / Kino / Televize, kterým se zakáže veškerý obsah z dotčených webů. Rizikové tunelování Umožňuje blokovat spojení, které při použití HTTP metody CONNECT jako adresu serveru použijí IP adresu. Vyžaduje se pouze doménové jméno serveru. Webový prohlížeč používá CONNECT pro navázání spojení s cílovým HTTPS serverem, jestliže je Kernun Clear Web nakonfigurován v prohlížeči jako proxy pro protokol HTTPS. Zákaz CONNECT na IP adresy blokuje provoz některých aplikací, např. Skype nebo TOR. 4.1 Profily a výjimky Politika přístupu k webu se definuje v aktivitě Nastavení politiky rozdělené do čtyř sekcí: 15

16 KAPITOLA 4. NASTAVENÍ POLITIKY Výchozí profil Definuje výchozí nastavení přístupu k webovým serverům podle kategorií. Pro každou kategorii se dá samostatně nastavit, zda bude přístup k serverům zařazeným do dané kategorie povolen, zakázán, nebo omezen mechanismem bypass, viz obr Výchozí profil se uplatní v případě, že není aplikován některý specifický profil nebo výjimka, viz níže. Slouží tedy pro definici implicitní politiky pro celou síť. Obrázek 4.1: Nastavení kategorií webových serverů Profily Pro vybrané uživatele, identifikované pomocí IP adres jejich počítačů nebo, v případě zapnuté autentizace, pomocí jmen a příslušnosti do skupin, se nastavuje přístup k webovým serverům v jednotlivých kategoriích. V případě, že chceme nějakému uživateli nebo skupině uživatelů nastavit oprávnění jinak, než jak je definuje výchozí profil, je potřeba vytvořit specifický profil. Příklad: Pomocí výchozího profilu zakážeme přístup na sociální sítě. Ale zaměstnanci obchodního a marketingové oddělení potřebují sociální sítě pro komunikaci se zákazníky, proto jim vytvoříme samostatný profil a v něm sociální sítě povolíme. Výjimky z profilů Někdy je potřeba pro konkrétní webový server nastavit přístup jinak, než vyplývá z odpovídajícího profilu a příslušnosti serveru do určité kategorie. V tom případě můžeme definovat výjimku, která přístup k vybranému serveru povolí nebo zakáže bez ohledu na to, jaké nastavení platí pro kategorii, do níž server patří. Platnost výjimky lze omezit na vybrané jména uživatelů, skupin nebo IP adresy. Např. některým zaměstnancům povolíme pomocí profilu přístup na sociální sítě, ale pomocí výjimky zakážeme přístup na Facebook. Výjimky z autentizace Když je zapnutá autentizace uživatelů, neautentizovaní uživatelé mají přístup zakázán. Někdy je potřeba použít klientskou aplikaci, která komunikuje pomocí protokolu HTTP, ale není schopná autentizovat se na proxy. Může to být např. aplikace pro elektronické bankovnictví nebo automatické stahování aktualizací softwaru. Pomocí výjimky z autentizace lze takové klientské aplikaci povolit přístup. Pro rozhodování, zda se výjimka uplatní, je možné zvolit právě jednu ze tří možností: omezení na klientskou IP adresu, např. elektronické bankovnictví povolené pouze z počítače účetní omezení na jméno nebo IP adresu serveru, např. elektronické bankovnictví povolené pouze na server příslušné banky omezení podle HTTP hlavičky User-Agent, např. konkrétní aplikace pro komunikaci sbanku Výjimky z inspekce HTTPS Když je zapnutá inspekce HTTPS, lze v této sekci definovat výjimku na adresu klienta, adresu serveru nebo kategorii, pro které nebude inspekce HTTPS prováděná. 16

17 4.2. VYHODNOCENÍ POLITIKY 4.2 Vyhodnocenípolitiky ProkaždýHTTPpožadaveksevyberejedenprofilnebovýjimkazprofilůarozhodneseopovolení nebo zamítnutí požadavku, popř. se nastaví další parametry zpracování požadavku. Výběr profilu nebo výjimky probíhá v několika krocích: 1. Jestliže je zapnutá autentizace uživatelů, požadavek neobsahuje autentizační informace uživatele a neplatí pro něj ani žádná výjimka z autentizace, je požadavek zamítnut. 2.Procházísepostupněseznamvýjimekzprofilůvpořadí,jakjsouzapsanévtabulce.Když se najde výjimka odpovídající požadavku, požadavek se podle jejího obsahu povolí nebo zakáže. Výjimka odpovídá požadavku, jestliže platí současně: cílový server je vyjmenovaný mezi adresami serverů ve výjimce, nebo je seznam serverů ve výjimce prázdný(platí pro libovolný server) a adresa klienta je obsažena v seznamu zdrojových adres ve výjimce, nebo je jméno uživatele nebo skupiny obsažené s seznamu uživatelů, resp. skupin, ve výjimce, nebo jsou seznamy zdrojových adres, uživatelů i skupin prázdné. 3. Jestliže se na požadavek neuplatní žádná výjimka z profilů, hledá se profil. Prochází se postupně seznam profilů v pořadí, jak jsou zapsané v tabulce. Když se najde profil odpovídající požadavku, rozhodne se o povolení nebo zákazu požadavku podle nastavení kategorií ve vybraném profilu. Profil odpovídá požadavku, jestliže je adresa klienta obsažena v seznamu zdrojových adres v profilu, nebo je jméno uživatele nebo skupiny obsažené v seznamu uživatelů, resp. skupin, v profilu, nebo jsou seznamy zdrojových adres, uživatelů i skupin prázdné. 4. Jestliže se na požadavek neuplatní žádná výjimka z profilů, ani žádný profil z tabulky profilů, použije se výchozí profil. 4.3 Testovánípolitiky Test politiky slouží k otestování změn při úpravách konfigurace ještě před její aktivací. Spustí se v aktivitě Nastavení politiky tlačítkem Test politiky v záhlaví okna uživatelského rozhraní. Tímto tlačítkem se otevře dialog, který po zadání parametrů HTTP požadavku(zdrojové adresy, adresy serveru, popř. i jména uživatele nebo skupiny) vypíše, zda bude požadavek povolen nebo zakázán a která výjimka z autentizace, výjimka z profilů, nebo profil se pro něj uplatní. Testováníseprovádívůčikonfiguraci,kterájezobrazenávGUI.Vpřípadě,žebylyvkonfiguraci politiky provedeny změny a upravená konfigurace nebyla aktivována, mohou se výsledky testování lišit od chování skutečných HTTP požadavků procházejících přes zařízení Kernun Clear Web. Tato vlastnost umožňuje otestovat změny politiky a opravit chyby v nastavení politiky před tím, než se nová politika aplikuje na webový provoz. 17

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje uživatelská rozhraní produktu Kerio Control ve verzi 7.4. Aplikace Kerio

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Groupware Server 6. Příručka administrátora

Groupware Server 6. Příručka administrátora Groupware Server 6 Příručka administrátora Obsah Prostředí administrátorského programu... 6 Administrace... 7 Řízení... 8 Probíhající spojení... 8 Správa fronty... 9 Statistika spojení... 9 Proxy pro služby...

Více

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr...

logf... mail... toboolean... B.8. Příklady... PTZ Preset tour... PTZ Preset tour s tlačítky stop a restart... Závěr... Obsah Úvod... 5 Důležitá upozornění... 6 1. O IPCorderu... 7 1.1. Popis systému... 7 1.2. Systémové požadavky... 8 1.3. První spuštění... 9 Nalezení IPCorderu... 9 Příprava úložiště... 10 Průvodce nastavením...

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka administrátora Kerio Technologies 2011 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio Connect ve verzi 7.2. Změny vyhrazeny. Aktuální verzi

Více

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii

Obsah. 4.3.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird... 24 4.3.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook... 26. iii Administrace manuál Administrace manuál Obsah Úvod... vii 1. Obecná charakteristika produktů solnet *box... vii 2. Popis produktů... vii 2.1. solnet firewall... vii 2.2. solnet filebox... viii 2.3. solnet

Více

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies

Kerio MailServer 6. Kerio Technologies Kerio MailServer 6 Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje produkt: Kerio MailServer ve verzi 6.7 aktualizované vydání. Změny vyhrazeny.

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5

ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 ESET NOD32 ANTIVIRUS 5 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 5.0 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde

Více

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY PRO MICROSOFT EXCHANGESERVER Instalační manuál a uživatelská příručka Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Klikněte sem pro stažení nejnovější verze

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

2N OfficeRoute UMTS Gateway

2N OfficeRoute UMTS Gateway 2N OfficeRoute UMTS Gateway Příručka uživatele Verze 1.8.0 Firmware 2.3.12 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Uživatelská příručka Pro stáhnutí nejnovější verze dokumentu klikněte zde ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011 ESET, spol. s.r.o. ESET NOD32 Antivirus byl vyvinut

Více

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009)

AVG 8.5 Anti-Virus. Uživatelský manuál. Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) AVG 8.5 Anti-Virus Uživatelský manuál Verze dokumentace 85.3 (6.3.2009) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich registrovaných

Více

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008

Uživatelská příručka. (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Uživatelská příručka (platná pro verzi produktu 4.2 a vyšší) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / NT4 / 2000 / 2003 / 2008 Obsah 1. ESET NOD32 Antivírus 4...4 1.1 Co je nové... 4 1.2 Systémové požadavky...

Více

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

Konfigurace a provoz verze 4.1

Konfigurace a provoz verze 4.1 Konfigurace a provoz verze 4.1 Cílem tohoto dokumentu je stručnou a přehlednou formou Vás seznámit s postupem instalace a konfigurace nové verze Mail602 Messaging Serveru včetně zprovoznění různých druhů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka VMG1312-B30B Čtyřportová brána VDSL2 s bezdrátovou technologií 802.11n Uživatelská příručka IP Adresa Přihlašovací jméno Heslo http://10.0.0.138 admin admin 3/2014 www.zyxel.com Zařízení ZyXEL VMG1312-B30B

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Administrátorská příručka systému e-spis LITE

Administrátorská příručka systému e-spis LITE ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-244 100 111 Fax: +420-244 100 222 Internet: www.i.cz Administrátorská příručka systému e-spis LITE Vypracoval kolektiv pracovníků ICZ a.s. Předáno

Více

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA

LuxRiot instalační manuál verze 1.6.12. Instalační manuál Verze 1.6.12. -1-2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Instalační manuál Verze 1.6.12-1- 2008, Stasa s.r.o.,pokorného 14, 190 00, PRAHA Úvodní informace o programu LuxRiot je softwarový balík, určený pro sledování a ukládání dat z kamer. Umožňuje přijímat

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více