Srdce na dlani nadační fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdce na dlani nadační fond"

Transkript

1 Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva 2014 Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

2 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

3 Vážení a milí přátelé! Začátek každého nového roku je i v nadačním fondu Srdce na dlani příležitostí k bilancování naší práce, posouzení, jak se nám daří naplňovat základní cíle, které jsme si stanovili, jak úspěšné byly nově zaváděné projekty a samozřejmě i k úvahám, kam dále činnost fondu posunout. Výsledek tohoto bilancování je obsahem výroční zprávy za rok 2014 a pro mě je velmi příjemným úkolem Vás přivítat k jejímu čtení! Kromě samozřejmého cíle pomoci dětem, které nemají to štěstí vyrůstat v harmonické rodině, prožít i v jejich nelehkých životních situacích šťastné dětství a dospívání, byla hlavním zaměřením či spíše posláním nadačního fondu v roce 2014 zejména snaha připravit děti z dětských domovů na vstup do samostatného života, motivovat je ke vzdělávání, mimoškolním aktivitám a vlastnímu rozvoji. Součástí tohoto projektu nazvaného Motivační program byly i aktivity zaměřené na získávání praktických dovedností, které přirozeně získávají děti vyrůstající ve standartních rodinách, ale pro děti z dětských domovů je jejich osvojení až překvapivě obtížné. Nedílnou součástí snahy o co nejúspěšnější integraci dětí byly programy zavedené v roce 2014 Podpořte start do života a Rok poté zaměřeny na pomoc při zvládání obtížných situací po odchodu z dětského domova. Ani sebelepší charitativní činnost se nedá dělat bez prostředků a je proto povzbuzující, že se nadaci podařilo v roce 2014 k dlouholetému generálnímu partneru, společnosti Dell Computer, spol. s r.o., přidat ještě další dva, a to společnost Adastra, s.r.o. a DNS a.s.. Současně se také trvale daří zvyšovat počet sponzorů a podporovatelů a já bych velmi rád jménem nadace i svým, všem, kdo nadaci podporují a na její činnost přispívají, z celého srdce poděkoval! Za každou věnovanou částkou je konkrétní příspěvek k ulehčení života konkrétního dítěte! Pozitivním důsledkem stabilizace partnerů a sponzorů byla i možnost otevřít spolupráci s již pátým dětským domovem a přivítat tak v našem kolektivu dětský domov ve Zruči nad Sázavou. I v tomto dětském domově bude nadace realizovat ověřené a úspěšné programy. Na závěr bych ještě jednou rád za celý nadační fond, ale zejména za stovky dětí, které za dobu spolupráce s fondem dětskými domovy prošly, poděkoval všem partnerům, sponzorům, občasným přispěvatelům, drobným dárcům, podporovatelům i těm, co nám pomáhají s realizací aktivit. Bez nich bychom mnoho nedokázali a já pevně věřím, že v roce 2015 spolu dokážeme ještě více! Jiří Kysela Generální ředitel Dell Computer, spol. s r.o. Člen správní rady nadačního fondu Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

4 Podpořit děti z dětských domovů můžete také pomocí dárcovské zprávy DMS, a to odesláním kódu DMS SRDCENADLANI na číslo Cena DMS je 30 Kč, nadační fond Srdce na dlani obdrží 28,50 Kč. Více na výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

5 Děti z dětských domovů a lidé spojení s nadačním fondem Srdce na dlani srdečně děkují partnerům a přátelům za jejich velmi důležitou a cennou podporu a pomoc! Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

6 Ahoj všem lidem se srdcem na dlani! Měla jsem to obrovské štěstí, že jsem se narodila v rodině plné lásky. Vše, na co jsem jen pomyslela, se mi celkem plnilo. Osud mi nadělil krásné dětství i dospíváni, a tak jsem žila a stále žiji překrásný usměvavý život. Před 12 lety jsem se dostala do kontaktu s dětmi, které bohužel potkal úplně opačný osud. Jejich vlastní rodiče jim velmi často ublížili. To, čím si museli a některé stále musí procházet již od narození, není vůbec záviděníhodné. A proto vznikla naše nadace SRDCE NA DLANI, abychom mohli pomoci právě těmto dětem! Naše spolupráce s dětskými domovy se za ta léta posunula od materiální pomoci domovům směrem k přímé podpoře dětí za pomoci mnoha našich projektů (např. motivační program). Naší snahou je, aby se děti, které dětský domov opouští, dokázaly postarat samy o sebe, aby měly vyhlídky na lepší budoucnost. Zaměřujeme se také na děti, které již pobyt v domově ukončily, což vnímáme jako nesmírně důležité. Naší ambicí je, aby se náš nadační fond pro tyto děti stal jakousi pomyslnou opěrnou berlou. Jsem velice šťastná, že v tomto konání nejsme sami! Vy všichni, co nám pomáháte a máte srdce na dlani, jste pro nás velice důležití! Je velice obtížné v dnešní uspěchané a necitlivé době najít pomocnou ruku! Velmi si vážím Vaší podpory a pomoci a věřím, že i nadále se nám podaří společně nabízet pomocnou ruku tam, kde je to potřeba! Jitka Kocurová Patronka nadačního fondu Srdce na dlani výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

7 ÚČEL NADAČNÍHO FONDU Účinná, cílená a konkrétní podpora malých dětských domovů zajišťujících chod tzv. rodinných skupin v rámci dětského domova Podpora rozvoje a vzdělávání dětí, která směřuje zejména k: l přípravě dětí na přechod z domova do světa tam venku l podpoře vzdělávání dětí a jejich následného uplatnění na trhu práce l motivování dětí k žádoucím činnostem, postojům a návykům, které jim pomohou v samostatném životě po opuštění domova l podpoře dětí i po jejich odchodu z dětského domova l pomoci dětem z dětských domovů v začlenění se do společnosti l pomoci ve vytváření pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů l zlepšení kvality života dětí v dětských domovech l podpoře dětských domovů v organizování sportovních a kulturních aktivit l podpoře výchovné činnosti v dětských domovech l pomoci zajistit pedagogické a psychologické poradenství pro děti z dětských domovů. O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Srdce na dlani drží patronát letos nově již nad pěti dětskými domovy! DD Černá Voda DD Krásná Lípa DD Litoměřice DD Tisá DD Zruč nad Sázavou nově přijatý domov v r. 2014! Nadační fond Srdce na dlani si klade za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci něčeho dosáhnout, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů. Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu jejich pobytu i po jejich odchodu z domova do reálného života tam venku! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá! Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

8 JAK FUNGUJEME Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především od generálních partnerů, jimiž v roce 2014 byly společnosti DELL Computer, spol. s r.o., DNS a.s a společnost ADASTRA, s.r.o. Společně s těmito i dalšími partnery organizujeme a pořádáme mnoho charitativních projektů a akcí. Za všechny jmenujme veřejné sbírky, sportovní a zážitkové víkendy, vánoční charitativní koncert aj. Podařilo se nám udržet či navázat dlouhodobou spolupráci s výše uvedenými partnery, kteří nejen podporují naši činnost finančně, ale jejich zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravách a průběhu rozličných akcí pro děti. Mnohdy tak vznikají nová přátelství, která trvají již několik let. Rozpočet NF SND 2014 (Kč) Tržby za služby ,00 Ostatní výnosy 8 017,70 Příjmy veřejná sbírka ,28 Přijaté dary ,00 Celkový součet ,98 Poskytnuté nadační příspěvky ,00 Realizované projekty nadačním fondem, včetně veřejné sbírky ,00 Náklady na správu nadačního fondu ,00 Celkem ,00 Kompletní účetní doklady jsou k dispozici na vyžádání v sídle nadačního fondu. Položka realizované projekty zahrnuje rovněž finanční úhradu dětem v rámci projektů, nezahrnuje rozpočet Vánočního charitativního koncertu výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

9 HISTORIE Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca Kč. O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí. Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu založen nadační fond Srdce na dlani, a to za pomoci těchto společností. Po předchozím úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ vstoupila v roce 2010 do NF SND společnost NESS Czech. Roku 2013 vstoupila do nadačního fondu jako nový hlavní partner společnost DNS, která se od roku 2014 stala partnerem generálním. Téhož roku nadační rodinu rozšířil také další generální partner, a to společnost ADASTRA. Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly dětským domovům miliónové částky, což umožnilo významně renovovat tyto domovy a vybavit je technikou a zařízením na úrovni běžných domácností. Zpočátku projektu Srdce na dlani se tedy pomoc dětským domovům soustředila zejména na materiální pomoc. Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se nadační fond zaměřuje na vzdělávání, rozvoj mimoškolních aktivit dětí, zážitkové programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí a zejména na období odchodu dětí z domova do reálného života za jeho zdmi. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

10 SEZNAM PROJEKTŮ NADAČNÍHO FONDU MOTIVAČNÍ PROGRAM Záměrem Motivačního programu je motivování dětí a dospívajících k větší zodpovědnosti ve školní oblasti (studium a studijní výsledky), v chování a vztahu ke svému okolí (zájem o pomoc v rámci domova, pomoc při péči o ostatní děti, atd.) a v mimoškolních činnostech (návštěva zájmových kroužků, reprezentace domova). Děti jsou hodnoceny bodováním v uvedených třech kategoriích a po překročení stanovené bodové hranice dle dosaženého bodového zisku jsou ohodnoceny v rozmezí 700 Kč Kč za jedno školní pololetí. Děti v průběhu společného vyhlašování výsledků, které probíhá dvakrát ročně, obdrží další věcné dárky dle svého výběru z darů, které nadaci Srdce na dlani poskytli její partneři a sponzoři. Za obdržené peníze si děti a dospívající mají možnost plnit své sny, na které by jinak nedosáhly, což je pro děti velkou motivací. Každý obyvatel dětského domova si může průběžně své výsledky i výsledky svých kamarádů kontrolovat na nástěnce a na webu nadačního fondu. Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100 % této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu! PROJEKT ROK POTÉ Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je, co nejvíce usnadnit mladým lidem opouštějícím dětský domov vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu po jejich odchodu. Do projektu se může zapojit kdokoliv, kdo ukončuje pobyt v dětském domově, komu se samostatný start do života nepodařil, a kdo je ochotný splnit stanovené základní podmínky. Podpora stojí na pilířích jako jsou aktivní přístup jedince k ovlivnění své životní dráhy, snaha o získání zaměstnání, vyhýbání se kriminální činnosti, drogám apod. Nadační fond mladým lidem odcházejícím z dětského domova nabízí individuální přístup, respektování přání a svobodných rozhodnutí, materiální, finanční i nehmotnou podporu a pomoc. Do projektu se můžete přímo i nepřímo zapojit prostřednictvím projektu Podpořte úspěšný start do života!, který naleznete na webu PODPOŘTE ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA! Projekt Podpořte úspěšný start do života! vznikl počátkem roku Je zaměřen jako další z programů pro aktivní a efektivní pomoc dospívajícím v jednom z nejtěžších období jejich života v době přechodu z ústavní výchovy v dětském domově do samostatného života tam venku a je úzce propojen s projektem Rok poté. Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je co nejvíce usnadnit mladým lidem vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu. Pomáhejte těmto dospívajícím spolu s námi! Staňte se průvodcem konkrétního mladého člověka, který Vaši pomoc uvítá a potřebuje! Můžete se zapojit také finančně, a to formou příspěvku či pravidelného spoření vybranému jednotlivci (100 % této částky bude předáno vybrané osobě v den odchodu z dětského domova). V případě Vašeho zájmu o přímý kontakt Vám rádi poskytneme potřebné údaje, neváhejte se proto na nás obrátit! KROUŽKOVNÉ Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů jeho pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný. Důležité je, aby vhodným způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila! Zároveň je to možnost získat cenné body do Motivačního programu výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

11 PROJEKT PRÁZDNINOVÉ PRAXE Cílem projektu, který byl spuštěn r poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Projekt si klade za cíl vést děti k pochopení osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků. Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu v dětském domově možnost se setkat. Dětem od 15 let věku je zajištěna praxe pokud možno v oboru, který studují, a to v letních měsících po dobu 14 dní v Praze v partnerských firmách, které tímto způsobem s nadačním fondem Srdce na dlani spolupracují. Děti tak mají možnost nejen se blíže seznámit s reálným pracovním prostředím v konkrétních společnostech či provozovnách, ale také si vyzkoušet mnoho ostatních dovedností, které jsou pro jejich budoucí úspěšný nástup do pracovního procesu klíčové. Děti se na prázdninové praxe velmi těší, motivačním prvkem je také skutečnost, že na praxi není nárok a je podmíněna dobrým chováním dětí v průběhu školního roku. Vydělané peníze si mohou uspořit nebo si za ně pořídit věci, na které by jinak nedosáhly. Chtěli byste se do tohoto projektu zapojit? Můžete nám pomoci zprostředkovat nebo dokonce sami nabídnout zaměstnání pro děti na prázdninové praxe? Neváhejte nás kontaktovat! Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc! PROJEKT PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PÉČE Tento projekt je realizován pravidelně či dle situace v každém domově návštěvou pedagogicko-psychologického poradce či psychologa. Důraz je kladen na individuální přístup a maximální možnou flexibilitu projektu dle aktuálních potřeb dětí či personálu domova. Tato činnost je zaměřena zejména na osobnostní rozvoj (porozumění sobě samému, sebepoznání, sebeúcta), sociální rozvoj (asertivita, komunikace) a mravní rozvoj (řešení mravních dilemat, mravní posuzování životních situací). Tématy tohoto projektu nejsou témata teoretická, ale klient sám a jeho osobnost. Metodika práce se opírá o principy zážitkové pedagogiky a pedagogicko-psychologického poradenství. Základem je také spolupráce odborníka s vedením a personálem domovů. Důvěrník tato specifická role vyplynula sama v průběhu práce s dětmi, kdy se podařilo zcela spontánně navázat důvěryplné a především lidské vztahy mezi psychologem a dětmi. PROJEKT STIPENDIUM Projekt Stipendium je zacílen na podporu dospívajících od 15 let věku. Dětský domov má velmi omezené prostředky na vyplácení kapesného, limitní částka činí necelých 300 Kč měsíčně. Děti toto kapesné ale nevyužívají stejným způsobem jako většina dětí z běžných rodin. Za tyto peníze si pořizují i věci, které jsou pro děti z běžných rodin standardem, který mají doma volně k dispozici kosmetiku, sladkosti či oblečení podle svého výběru. Primárním cílem projektu Stipendium je umožnit dětem dosáhnout na podporu 300 Kč měsíčně, která je hrazena nadačním fondem Srdce na dlani. Poskytnutí této částky však není jediným cílem projektu. Každý mladý obyvatel domova, který se do projektu zapojí, musí pro získání částky každý měsíc splnit konkrétní praktický úkol, směřující, pod odborným vedením, k osvojení nějaké praktické dovednosti, uplatnitelné v běžném životě (vyplnění formuláře, sepsání CV apod.). Cílem projektu tedy také je naučit děti pravidelně plnit stanovenou povinnost, naučit se komunikovat em se všemi náležitostmi a mnoho dalších praktických dovedností. PODPORA NA ODCHODNOU AŽ KČ Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada rozhodne, zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

12 AKTIVITY NF SRDCE NA DLANI V ROCE 2014 MOTIVAČNÍ PROGRAM vyhlášení za první i druhé pololetí, Dětské domovy Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice a Tisá Tereza Stopková, Výkonná ředitelka Srdce na dlani: Pravidelné vyhlášení stěžejního projektu Srdce na dlani je vždy milou příležitostí setkat se s dětmi z dětských domovů a předat jim zasloužené ocenění. Někdy se podaří dětem předat mimo peněz za body v Motivačním programu také dárky, jako je kosmetika nebo oblečení od našich podporovatelů. Extra kapesné získané v tomto projektu děti zpravidla využívají k plnění svých tajných přání a záleží jen na nich, co si za své ocenění pořídí. ČARODĚJNICE NA LADRONCE Tereza Stopková, Výkonná ředitelka Srdce na dlani: V okamžiku, kdy naše nadace dostala nabídku od Agentury MPV Agency s.r.o. k účasti na Ladronce, váhali jsme a neuměli si představit, jak správně vše uchopit a jestli se akce bude dětem líbit. Obavy ale byly zbytečné, podařilo se nám zaujmout návštěvníky stánkem plným výrobků a zajímavou nabídkou workshopů, jako pletení košíčků s dětmi z dětských domovů nebo výrobou šperků. Chlapci z Litoměřického domova se svojí taneční skupinou vystoupili na podiu s breakdance a patronka naší nadace Jitka Kocurová představila, jakou formou dětem pomáháme. Byla to skvělá akce plná zábavy a podařilo se podpořit dětské domovy vybranou částkou Kč! Čarodějnický den se vydařil tak, že budeme pokračovat i v dalších ročnících! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

13 TENISOVÝ VÍKEND V PRAZE RUN.CZECH BIRELL GRAND PRIX 2014 Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: V roce 2014 jsme úspěšně uskutečnili už 3. ročník tenisového víkendu pro děti z našich dětských domovů. Tentokrát se celá akce odehrála v areálu RS Centra na Praze 6 a vydařila se nejen celá akce, ale přálo nám i úžasné počasí. Děti si sportovní víkend opravdu užily, naučily se základy tenisu a také absolvovaly mnoho dovednostních soutěží a samozřejmě závěrečnou bojovku. Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s.: Nadace Srdce na dlani byla pro rok 2014 partnerem Mezinárodního závodu série RunCzech Birell Grand Prix 2014 v Praze. Běhu na 5 či 10 km se zúčastnili nejen dobrovolníci či lidé z nadace, ale do boje o medaile se přidali i kluci z dětského domova v Krásné Lípě a nutno říct, že běh Prahou zvládli skvěle s výbornými časy. V cíli všechny těšilo nejen to, že udělali něco málo pro sebe, ale že zároveň přispěli na dobrou věc. Vybraná část startovného totiž posloužila na úhradu dalších aktivit, které nadace pro děti organizuje. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

14 DEN U KONÍ VE STÁJÍCH TROJAN NA ŠEBEROVĚ Jitka Kocurová, Patronka Srdce na dlani: Našla se mezi lidmi jedna báječná duše. Jmenuje se Monika Nováková. Při svém velice nabitém pracovním programu pro naše děti z DD zařídila překrásný program ve stájích Trojan na Šeberově. Celý den probíhal velmi úspěšně, děti měly připravené aktivity od skákacího hradu pro nejmenší až po ukázky koňské drezury a jízdy na koni pro všechny. Jídla bylo do sytosti a usměvavá Monika všudypřítomná. Ještě jednou velký dík! PRÁZDNINOVÉ PRAXE Pavel Kysela, CEO, ADASTRA s.r.o.: Jeden z nejoblíbenějších projektů Prázdninové praxe se letos uskutečnil již pošesté. S každým rokem přibývá zúčastněných dětí, v roce 2014 se zapojilo 20 dospívajících obyvatel ze všech pěti dětských domovů, nad nimiž Srdce na dlani drží patronát. Praxe probíhaly 14 dní v termínu letních prázdnin. Děti měly možnost si vyzkoušet práci v partnerských firmách. Často se to podařilo i v oboru, který studují. Letos dominovala práce v gastronomii a službách, výjimkou však nebyla ani administrativní práce v kancelářích. Srovnatelný přínos pro děti však mělo i bydlení v pronajatých bytech, kde si na vlastní kůži vyzkoušely, jak hospodařit s omezeným obnosem peněz a jak se o sebe samostatně postarat. Děti si samy nakupovaly, vařily a následně musely doložit odpovídající vyúčtování. Toto je žádoucí modelová situace, kdy si dospívající mohou vyzkoušet zodpovědnost za vlastní živobytí. Na závěr patří velké díky všem zaměstnavatelům, u kterých brigády pro děti probíhaly: Billa, DELL, EquaBank, HC Sparta Praha, Hotel Globus, LIDL, Maximum party service Catering Svoboda, Pizzeria GialloRossa, Restaurace U Prince, Rio Media, Stáje Trojan, Tenisové kurty BANÍK PRAHA výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

15 POSLEDNÍ DEN PRÁZDNIN V DD TISÁ Jiří Kysela, Managing director, Dell Computer, s.r.o.: Tradiční akce Poslední den prázdnin se konala v sobotu 30. srpna 2014 v dětském domově Tisá, a to tentokrát v pirátském duchu. Do krásného prostředí se sjely děti z DD Krásná Lípa a Litoměřice a nově i děti ze Zruče nad Sázavou. Po bohatém občerstvení na ně čekala v celém areálu domova připravená celodenní hra s názvem O poklad kapitána Morgana a děti soutěžily jak jednotlivě, tak i v týmech. Pro jednotlivce byly úkoly na jednotlivých stanovištích připraveny tak, aby se mohly zúčastnit a rovnocenně soupeřit děti všech věkových kategorií a nasazení účastníků si v ničem nezadalo s nasazením špičkových sportovců. Děti soutěžily ve vědomostních, dovednostních, ale i sportovních disciplínách, zažívaly adrenalin v kasinu a shromažďovaly zlaťáky v boji o poklad. Po výtečném obědě následovaly týmové soutěže námořních flotil (domovů), kde nechyběla přehazovaná, přetahování lanem, štafetový běh, aj. Na závěr všechny děti obdržely pamětní listy, čokoládové zlaťáky a dárek, neboť všechny flotily byly za své úsilí odměněny. Skvěle připravený byl v průběhu celého dne bufet a k dobré náladě přispívaly i velmi vydařené masky pomáhajících dobrovolníků, DJ a dokonce i skákací hrad! Velký dík fondu Srdce na dlani patří všem dobrovolníkům, bez nichž by akci nebylo možné uspořádat, personálu DD Tisá za bezvadnou přípravu všeho potřebného a za nachystání opravdu výtečného pohoštění, štědrým dárcům za věnování mnoha hodnotných dárků a především všem úžasným malým i velkým soutěžícím, díky nimž si celý den náramně užili jak děti, tak i dospělí! PŘEDÁVÁNÍ POLŠTÁŘŮ V DD KRÁSNÁ LÍPA Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s.: V průběhu září jsme v rámci DNS vyhlásili sbírku na nákup polštářů pro 24 dětí z dětského domova Krásná Lípa, kterých již bylo zapotřebí. Částka potřebná na nákup se vybrala neskutečně rychle! Díky všem DNSákům, kteří měli i tentokráte srdce na dlani a investovali tak do klidného spánku dětí. Polštáře jsme předali v nepočetné skupince v pondělí 6. října 2014 přímo v Krásné Lípě. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

16 NATÁČENÍ POŘADU KURŇA, CO TO JE? Jitka Kocurová, Patronka Srdce na dlani: Loni jsme byli pozváni do pořadu Kurňa, co to je? na TV Barrandov. Byly pozvané i děti, tedy tentokrát jsme vzali děti z DD Krásná Lípa. Byla skvělá atmosféra, soutěžili jsme s obrovským nasazením, děti křičely a tleskaly a já s Terezou (ředitelkou naší nadace) jsme bojovaly, seč nám síly stačily! Celá akce byla velmi vydařená. Všichni byli báječní, děti si užily nejen natáčení ve studiu. A hlavně podařilo se nám vyhrát a získat pro naši nadaci nejvyšší možnou částku Kč. A za to jsme velmi vděční! JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO CHARITATIVNÍHO KONCERTU Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: Dne 25. listopadu 2014 proběhl již tradiční Vánoční charitativní koncert na podporu dětem z dětských domovů. Slavnostní atmosféru večera v Národním domě na Vinohradech v Praze, jehož průvodcem se stal osvědčený moderátor Pavel Anděl, doprovodila svým koncertem skupina Mandrage a samozřejmě nechyběla vystoupení dětí z dětských domovů. Hosty večera pozdravila také patronka nadačního fondu Jitka Kocurová spolu s Vítem Šubertem. Vánoční koncert podpořili generální partneři koncertu společnosti DELL Computer, ADASTRA a CZ.NIC, spolu s hlavním partnerem koncertu společnosti DNS. V průběhu večera hosté ocenili nejen vystupující děti, ale podpořili nadační fond zakoupením výrobků z dětských domovů a finančními dary, které v součtu činily krásných Kč a budou beze zbytku použity na financování potřeb těchto dětí, zejména na úhradu zájmových kroužků. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům za jejich Srdce na dlani výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

17 VÁNOČNÍ TRHY NA KULAŤÁKU Lucie Deniševská, Srdce na dlani: Vánoční trhy na dejvickém Kulaťáku jsou již tradiční akcí, pořádanou agenturou MVP agency. Stánek nadačního fondu Srdce na dlani a dětských domovů se nacházel na prostranství na Vítězném náměstí v Praze 6, Dejvicích. Děti zde nejen nabízely své výrobky, ale rovněž reprezentovaly své dětské domovy mnoha vystoupeními na pódiu, za podpory patronky nadačního fondu Jitky Kocurové. Celková částka, kterou se podařilo vybrat ve veřejné sbírce, činila krásných Kč. SPOLEČNOST EVITO V DĚTSKÉM DOMOVĚ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU Petr Šusta, Srdce na dlani: Trojice nadšenců z řad zaměstnanců společnosti evito pod vedením pana Filipa Linharta navštívila DD Zruč nad Sázavou a uspořádala pro děti sportovně pohybové odpoledne. Nechybělo mnoho populárních her a aktivit o zajímavé ceny a také soutěže s krokoměry, se kterými se děti většinou setkaly poprvé. Jeden moderní krokoměr byl také dětskému domovu věnován. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

18 VÁNOCE S HC SPARTA PRAHA Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: Letošní Sparťanský Ježíšek se nám opravdu vydařil. Nejen že děti z našich DD byly pozvány na Vánoční derby HC Sparta vs. HC Slavia, ale před zápasem měly zajištěn odpolední program i na letišti Letňany, které patří stejně jako HC Sparta do holdingu SHP Praha. Zároveň mezi sebou hráči sparťanského A týmu a jejich fanclub vybrali úžasných Kč na podporu našeho nadačního fondu. Šek s touto částkou byl slavnostně předán o přestávce zápasu na ledové ploše Vítkovi Šubertovi z rukou hráčů A týmu HC Sparta Praha. VÁNOCE V DĚTSKÝCH DOMOVECH Petr Šusta, Srdce na dlani: Tak, jako v uplynulých letech, i letos nadační fond Srdce na dlani za pomoci svých partnerů doručil do dětských domovů velké množství dárků. Děti již v září píší svá přání, která se jim zaměstnanci našich partnerských i jiných společností pokoušejí splnit. Nutno říci, že v naprosté většině úspěšně! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

19 LIDÉ, PARTNEŘI, PŘÁTELÉ SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI V ROCE 2014 Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká Republika / Nar v Praze. Skoro 20 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době je ředitelem divize Firemních zákazníků ve společnosti O2 Česká Republika. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je členem správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje už od r a tvoří základ poslání nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-) Jiří Kysela, Managing director, Dell Computer, s.r.o. / Narozen 1955 v Praze. Po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v různých manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním ředitelem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu nadačního fondu Srdce na dlani a po celou dobu jeho působení ho aktivně podporovala. V současné době se v roli člena správní rady zaměřuje jak na získávání dalších partnerů nadačního fondu, tak i na podporu hlavních programů nadačního fondu a v neposlední řadě na zapojení co nejširšího okruhu pracovníků Dell ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském domově. Je ženatý a má tři děti. Pavel Kysela, CEO, Adastra, s. r. o. / Nar v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat znevýhodněným jedincům i skupinám. Roku 2014 se Adastra stala generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani. Pavel si klade za cíl aktivně pomoci při zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života. Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s. / Narodila se v Havířově do početné rodiny havíře :) Život tráví povětšinou na kole či na volejbalovém kurtu, zde se setkává s dětmi a dospívajícími z rozvrácených rodin, takže si lidí, jež se těmto dětem věnují, nesmírně váží. Díky své práci ve společnosti DNS se dostala k nadaci Srdce na dlani, která se snaží dětem zajistit nejen co nejšťastnější dětství, ale pomáhá jim vytvořit rovnocenné podmínky k vstupu do samostatného života. Tereza Stopková, Výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond / V roce 2007 využila nabídku na řízení a vedení nadačního fondu Srdce na dlani. Nabídku vnímala jako velkou výzvu, časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, pedagogickopsychologickou péči o děti v domovech a mnoho dalšího. Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, starší dcery Sáry a malého Sebastiena. Anna Berdychová, Srdce na dlani, nadační fond čestný člen / V roce 1998 se poprvé vydala do Dětského domova v Tisé, kde za firmu Dell předávala první vybavení pro počítačovou učebnu. A to byl začátek krásného, někdy náročného, ale trvalého vztahu, který přetrvává dodnes. Anna má více než dvacetileté pracovní zkušenosti v zahraničních korporacích v oblasti řízení financí a nyní se věnuje vlastní konzultantské firmě a jejím novým profesním koníčkem je i koučování zvyšování vnitřní motivace. Chtěla by svými poznatky přispět ke zdokonalování Motivačního programu pro děti z dětských domovů. Eva Pavlíčková, Srdce na dlani, nadační fond revizorka / Eva spolupracuje s nadačním fondem Srdce na dlani od jeho založení. V současné době zastává post revizorky a členky správní rady nadačního fondu. Pracuje ve společnosti PPF. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

20 GENERÁLNÍ PARTNEŘI NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI ODBORNÁ PODPORA Mgr. Lucie Deniševská podpora projektů Klára Chadzivasilis podpora projektů Mgr. Monika Novotná psycholožka pro DD Černá Voda Mgr. Petr Šusta pedagogicko-psychologická podpora, tiskové výstupy výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva 2008. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2008. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2008 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD

DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD DŮM NA PŮL CESTY HAVLÍČKŮV BROD www.pestalozzi.cz Jaké je poslání Domu na půl cesty? Posláním pobytové služby Dům na půl cesty (dále jen DPC) Havlíčkův Brod je poskytovat odborným způsobem podporu mladým

Více

Výroční zpráva 2009. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2009. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2009 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

Výroční zpráva 2010. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2010. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2010 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život

Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život Vyhodnocení a shrnutí výstupů za jednotlivé pracovní skupiny: WORKSHOP Příprava mladého člověka na budoucí samostatný život 18. 9. 2014 DK Akord - Ostrava Zaměření pracovních skupin Pracovní skupina č.

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík

Nakladatelství. PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR. Martin Mařík Nakladatelství PASPARTA, o.p.s. fungování sociálního podniku, praxe v ČR Martin Mařík Co je Nakladatelství PASPARTA? nakladatelství odborné literatury, poskytovatel služeb v oblasti grafiky založeno v

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Zpráva o činnosti Účetní závěrka Plán činnosti Občanské sdružení Hanousek a spol. Obsah: Základní údaje... 3 Rada sdružení... 3 Zpráva o činnosti Založení sdružení... 4 Činnost sdružení...

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015

Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Nadační fond Julinka Výroční zpráva 2015 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o Nadačním fondu Julinka 3. Struktura fondu 4. Poslání a účel fondu 5. Akce pořádané Nadačním fondem Julinka v roce 2014

Více

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014

Bruntálská dílna Polárka o.p.s. 79201 Bruntál, Nám. J. Žižky 39/2. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Bruntálská dílna Polárka o.p.s. za rok 2014 byla zpracovaná v souladu se zákonem č. 248/ 1995 Sb., ve smyslu zákona 108/2006 Sb. a Standardů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI

PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI představuje letní adaptační kurz pro žáky z Vietnamu i z Čech PŘÁTELSTVÍ A SPOLUPRÁCE NAPŘÍČ NÁRODNOSTMI 11. 8. 15. 8. 2014 Jizerské hory penzion U Kačáka Obsah: 1. Cíl projektu 2. Realizace projektu Přípravná

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005

Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 Procesní řízení v praxi 13. - 14. 10. 2005 PŘEDSTAVENÍ: Ze zkušeností řady podniků je zřejmé, že cesta směrem k optimalizaci a řízení procesů má významný podíl na růstu výkonnosti firem. Cílem však nesmí

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRO PRACOVNÍKY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Nabídka školících akcí VZDĚLÁVACÍ AGENTURA - PHDR. JINDŘICH KADLEC Listopad, 2013 Autor: PhDr. Jindřich Kadlec 1 Vážení přátelé, dostává se Vám do ruky aktualizovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 2009 Ve Vsetíně, dne 29. ledna 2010 Adresa: Jiráskova 1817, 755 01 Vsetín, CZ www.dantien.webnode.cz dantienvsetin@gmail.com Telefon: +420 603 833 326 Základní údaje o

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů

Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Management Sdružení Linka bezpečí Linka Vzkaz domů 15. listopadu 2005 Kulíková Daniela 2A SOP Molková Michaela Nováková Daniela

Více

Golf, sport, který spojuje

Golf, sport, který spojuje GAAN GOLF TOUR 2012 Golf, sport, který spojuje 2012 Existuje-li představa o ušlechtilém sportu, vždy gentlemanském, čestném a za všech okolností zábavném, je jím nepochybně golf. Lidé, kteří se aktivně

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více

Firemní kite dny / teambuilding

Firemní kite dny / teambuilding Firemní kite dny / teambuilding Firemní kite dny / teambuilding Je řada způsobů, jak obdarovat své významné zákazníky, obchodní partnery nebo odměnit své zaměstnance za výtečnou práci... Naše společnost

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015

MONITORING DOTACÍ A GRANTŮ ÚNOR 2015 ÚNOR 2015 ZPRÁVA Z MONITORINGU DOTAČNÍCH A GRANTOVÝCH PROGRAMŮ V OBLASTI SPORTU NA EVROPSKÉ, CELOSTÁTNÍ A KRAJSKÉ ÚROVNI ÚNOR 2015 Equica, a.s. 2015 TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI EQUICA, A.S.

Více

Výroční zpráva 2012. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2012. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2012 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní Individuální projekty národní Číslo OP: CZ 1.07 Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 49 Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK IPn oblast podpory 3.1 Prioritní osa: 7.3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113

Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Průběžné výstupy projektu Spolupráce na všech frontách CZ.1.07/1.2.00/08.0113 Operační program: Prioritní osa: Oblast podpory: Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1. Počáteční vzdělávání 1.2. Rovné příležitosti

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013

Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Farní Charita Aš Výroční zpráva 2013 Obsah SLOVO ŘEDITELE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 POSLÁNÍ... 4 KONTAKT... 4 HOSPODAŘENÍ Rozvaha za rok 2013... 5 Výsledovka za rok 2013... 6 ZPRÁVA AUDITORA... 7 DOMOV

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, MŠ Mlýnská

Více

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1

Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Sdružení VIA Výroční zpráva 2006 1 Úvodní slovo Milí přátelé, přestože je Sdružení VIA nejmladším členem rodiny VIA, do které kromě Nadace VIA patří i organizace Friends of VIA, zcela jistě ho můžeme považovat

Více

Zikova 4, 166 36 Praha 6

Zikova 4, 166 36 Praha 6 STUDENTSKÁ UNIE ČVUT KLUB SILICON HILL Zikova 4, 166 36 Praha 6 Autor dokumentu: Ondřej Kliment,20.2.2012 Projekt Stav Funguje Ekonom. čin. Ne Vedoucí O.Kliment, J.Hanč E-mail oklim@sh.cvut.cz,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY

ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY ŘÍZENÍ A PLÁNOVÁNÍ KARIÉRY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA

Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské sdružení PROHANDICAP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Název: Občanské sdružení ProHandicap Právní forma: občanské sdružení Adresa: U Dubu 1562, 431 11 Jirkov Tel. 474684 432 Fax: 474684 308 Email: o.s.prohandicap@gmail.com

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

Občanské sdružení. Naše škola

Občanské sdružení. Naše škola Občanské sdružení Naše škola Výroční zpráva 2007 Kontakt: Adresa: Občanské sdružení Naše škola Marie Dolanské 19 746 01 Opava-Vlaštovičky e-mail: nase.skola@seznam.cz http://www.sweb.cz/nase.skola OBSAH:

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více