Srdce na dlani nadační fond

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdce na dlani nadační fond"

Transkript

1 Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva 2014 Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

2 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

3 Vážení a milí přátelé! Začátek každého nového roku je i v nadačním fondu Srdce na dlani příležitostí k bilancování naší práce, posouzení, jak se nám daří naplňovat základní cíle, které jsme si stanovili, jak úspěšné byly nově zaváděné projekty a samozřejmě i k úvahám, kam dále činnost fondu posunout. Výsledek tohoto bilancování je obsahem výroční zprávy za rok 2014 a pro mě je velmi příjemným úkolem Vás přivítat k jejímu čtení! Kromě samozřejmého cíle pomoci dětem, které nemají to štěstí vyrůstat v harmonické rodině, prožít i v jejich nelehkých životních situacích šťastné dětství a dospívání, byla hlavním zaměřením či spíše posláním nadačního fondu v roce 2014 zejména snaha připravit děti z dětských domovů na vstup do samostatného života, motivovat je ke vzdělávání, mimoškolním aktivitám a vlastnímu rozvoji. Součástí tohoto projektu nazvaného Motivační program byly i aktivity zaměřené na získávání praktických dovedností, které přirozeně získávají děti vyrůstající ve standartních rodinách, ale pro děti z dětských domovů je jejich osvojení až překvapivě obtížné. Nedílnou součástí snahy o co nejúspěšnější integraci dětí byly programy zavedené v roce 2014 Podpořte start do života a Rok poté zaměřeny na pomoc při zvládání obtížných situací po odchodu z dětského domova. Ani sebelepší charitativní činnost se nedá dělat bez prostředků a je proto povzbuzující, že se nadaci podařilo v roce 2014 k dlouholetému generálnímu partneru, společnosti Dell Computer, spol. s r.o., přidat ještě další dva, a to společnost Adastra, s.r.o. a DNS a.s.. Současně se také trvale daří zvyšovat počet sponzorů a podporovatelů a já bych velmi rád jménem nadace i svým, všem, kdo nadaci podporují a na její činnost přispívají, z celého srdce poděkoval! Za každou věnovanou částkou je konkrétní příspěvek k ulehčení života konkrétního dítěte! Pozitivním důsledkem stabilizace partnerů a sponzorů byla i možnost otevřít spolupráci s již pátým dětským domovem a přivítat tak v našem kolektivu dětský domov ve Zruči nad Sázavou. I v tomto dětském domově bude nadace realizovat ověřené a úspěšné programy. Na závěr bych ještě jednou rád za celý nadační fond, ale zejména za stovky dětí, které za dobu spolupráce s fondem dětskými domovy prošly, poděkoval všem partnerům, sponzorům, občasným přispěvatelům, drobným dárcům, podporovatelům i těm, co nám pomáhají s realizací aktivit. Bez nich bychom mnoho nedokázali a já pevně věřím, že v roce 2015 spolu dokážeme ještě více! Jiří Kysela Generální ředitel Dell Computer, spol. s r.o. Člen správní rady nadačního fondu Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

4 Podpořit děti z dětských domovů můžete také pomocí dárcovské zprávy DMS, a to odesláním kódu DMS SRDCENADLANI na číslo Cena DMS je 30 Kč, nadační fond Srdce na dlani obdrží 28,50 Kč. Více na výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

5 Děti z dětských domovů a lidé spojení s nadačním fondem Srdce na dlani srdečně děkují partnerům a přátelům za jejich velmi důležitou a cennou podporu a pomoc! Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

6 Ahoj všem lidem se srdcem na dlani! Měla jsem to obrovské štěstí, že jsem se narodila v rodině plné lásky. Vše, na co jsem jen pomyslela, se mi celkem plnilo. Osud mi nadělil krásné dětství i dospíváni, a tak jsem žila a stále žiji překrásný usměvavý život. Před 12 lety jsem se dostala do kontaktu s dětmi, které bohužel potkal úplně opačný osud. Jejich vlastní rodiče jim velmi často ublížili. To, čím si museli a některé stále musí procházet již od narození, není vůbec záviděníhodné. A proto vznikla naše nadace SRDCE NA DLANI, abychom mohli pomoci právě těmto dětem! Naše spolupráce s dětskými domovy se za ta léta posunula od materiální pomoci domovům směrem k přímé podpoře dětí za pomoci mnoha našich projektů (např. motivační program). Naší snahou je, aby se děti, které dětský domov opouští, dokázaly postarat samy o sebe, aby měly vyhlídky na lepší budoucnost. Zaměřujeme se také na děti, které již pobyt v domově ukončily, což vnímáme jako nesmírně důležité. Naší ambicí je, aby se náš nadační fond pro tyto děti stal jakousi pomyslnou opěrnou berlou. Jsem velice šťastná, že v tomto konání nejsme sami! Vy všichni, co nám pomáháte a máte srdce na dlani, jste pro nás velice důležití! Je velice obtížné v dnešní uspěchané a necitlivé době najít pomocnou ruku! Velmi si vážím Vaší podpory a pomoci a věřím, že i nadále se nám podaří společně nabízet pomocnou ruku tam, kde je to potřeba! Jitka Kocurová Patronka nadačního fondu Srdce na dlani výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

7 ÚČEL NADAČNÍHO FONDU Účinná, cílená a konkrétní podpora malých dětských domovů zajišťujících chod tzv. rodinných skupin v rámci dětského domova Podpora rozvoje a vzdělávání dětí, která směřuje zejména k: l přípravě dětí na přechod z domova do světa tam venku l podpoře vzdělávání dětí a jejich následného uplatnění na trhu práce l motivování dětí k žádoucím činnostem, postojům a návykům, které jim pomohou v samostatném životě po opuštění domova l podpoře dětí i po jejich odchodu z dětského domova l pomoci dětem z dětských domovů v začlenění se do společnosti l pomoci ve vytváření pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů l zlepšení kvality života dětí v dětských domovech l podpoře dětských domovů v organizování sportovních a kulturních aktivit l podpoře výchovné činnosti v dětských domovech l pomoci zajistit pedagogické a psychologické poradenství pro děti z dětských domovů. O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Srdce na dlani drží patronát letos nově již nad pěti dětskými domovy! DD Černá Voda DD Krásná Lípa DD Litoměřice DD Tisá DD Zruč nad Sázavou nově přijatý domov v r. 2014! Nadační fond Srdce na dlani si klade za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci něčeho dosáhnout, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů. Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu jejich pobytu i po jejich odchodu z domova do reálného života tam venku! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá! Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

8 JAK FUNGUJEME Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především od generálních partnerů, jimiž v roce 2014 byly společnosti DELL Computer, spol. s r.o., DNS a.s a společnost ADASTRA, s.r.o. Společně s těmito i dalšími partnery organizujeme a pořádáme mnoho charitativních projektů a akcí. Za všechny jmenujme veřejné sbírky, sportovní a zážitkové víkendy, vánoční charitativní koncert aj. Podařilo se nám udržet či navázat dlouhodobou spolupráci s výše uvedenými partnery, kteří nejen podporují naši činnost finančně, ale jejich zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravách a průběhu rozličných akcí pro děti. Mnohdy tak vznikají nová přátelství, která trvají již několik let. Rozpočet NF SND 2014 (Kč) Tržby za služby ,00 Ostatní výnosy 8 017,70 Příjmy veřejná sbírka ,28 Přijaté dary ,00 Celkový součet ,98 Poskytnuté nadační příspěvky ,00 Realizované projekty nadačním fondem, včetně veřejné sbírky ,00 Náklady na správu nadačního fondu ,00 Celkem ,00 Kompletní účetní doklady jsou k dispozici na vyžádání v sídle nadačního fondu. Položka realizované projekty zahrnuje rovněž finanční úhradu dětem v rámci projektů, nezahrnuje rozpočet Vánočního charitativního koncertu výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

9 HISTORIE Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca Kč. O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí. Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu založen nadační fond Srdce na dlani, a to za pomoci těchto společností. Po předchozím úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ vstoupila v roce 2010 do NF SND společnost NESS Czech. Roku 2013 vstoupila do nadačního fondu jako nový hlavní partner společnost DNS, která se od roku 2014 stala partnerem generálním. Téhož roku nadační rodinu rozšířil také další generální partner, a to společnost ADASTRA. Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly dětským domovům miliónové částky, což umožnilo významně renovovat tyto domovy a vybavit je technikou a zařízením na úrovni běžných domácností. Zpočátku projektu Srdce na dlani se tedy pomoc dětským domovům soustředila zejména na materiální pomoc. Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se nadační fond zaměřuje na vzdělávání, rozvoj mimoškolních aktivit dětí, zážitkové programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí a zejména na období odchodu dětí z domova do reálného života za jeho zdmi. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

10 SEZNAM PROJEKTŮ NADAČNÍHO FONDU MOTIVAČNÍ PROGRAM Záměrem Motivačního programu je motivování dětí a dospívajících k větší zodpovědnosti ve školní oblasti (studium a studijní výsledky), v chování a vztahu ke svému okolí (zájem o pomoc v rámci domova, pomoc při péči o ostatní děti, atd.) a v mimoškolních činnostech (návštěva zájmových kroužků, reprezentace domova). Děti jsou hodnoceny bodováním v uvedených třech kategoriích a po překročení stanovené bodové hranice dle dosaženého bodového zisku jsou ohodnoceny v rozmezí 700 Kč Kč za jedno školní pololetí. Děti v průběhu společného vyhlašování výsledků, které probíhá dvakrát ročně, obdrží další věcné dárky dle svého výběru z darů, které nadaci Srdce na dlani poskytli její partneři a sponzoři. Za obdržené peníze si děti a dospívající mají možnost plnit své sny, na které by jinak nedosáhly, což je pro děti velkou motivací. Každý obyvatel dětského domova si může průběžně své výsledky i výsledky svých kamarádů kontrolovat na nástěnce a na webu nadačního fondu. Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100 % této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu! PROJEKT ROK POTÉ Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je, co nejvíce usnadnit mladým lidem opouštějícím dětský domov vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu po jejich odchodu. Do projektu se může zapojit kdokoliv, kdo ukončuje pobyt v dětském domově, komu se samostatný start do života nepodařil, a kdo je ochotný splnit stanovené základní podmínky. Podpora stojí na pilířích jako jsou aktivní přístup jedince k ovlivnění své životní dráhy, snaha o získání zaměstnání, vyhýbání se kriminální činnosti, drogám apod. Nadační fond mladým lidem odcházejícím z dětského domova nabízí individuální přístup, respektování přání a svobodných rozhodnutí, materiální, finanční i nehmotnou podporu a pomoc. Do projektu se můžete přímo i nepřímo zapojit prostřednictvím projektu Podpořte úspěšný start do života!, který naleznete na webu PODPOŘTE ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA! Projekt Podpořte úspěšný start do života! vznikl počátkem roku Je zaměřen jako další z programů pro aktivní a efektivní pomoc dospívajícím v jednom z nejtěžších období jejich života v době přechodu z ústavní výchovy v dětském domově do samostatného života tam venku a je úzce propojen s projektem Rok poté. Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je co nejvíce usnadnit mladým lidem vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu. Pomáhejte těmto dospívajícím spolu s námi! Staňte se průvodcem konkrétního mladého člověka, který Vaši pomoc uvítá a potřebuje! Můžete se zapojit také finančně, a to formou příspěvku či pravidelného spoření vybranému jednotlivci (100 % této částky bude předáno vybrané osobě v den odchodu z dětského domova). V případě Vašeho zájmu o přímý kontakt Vám rádi poskytneme potřebné údaje, neváhejte se proto na nás obrátit! KROUŽKOVNÉ Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů jeho pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný. Důležité je, aby vhodným způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila! Zároveň je to možnost získat cenné body do Motivačního programu výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

11 PROJEKT PRÁZDNINOVÉ PRAXE Cílem projektu, který byl spuštěn r poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Projekt si klade za cíl vést děti k pochopení osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků. Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu v dětském domově možnost se setkat. Dětem od 15 let věku je zajištěna praxe pokud možno v oboru, který studují, a to v letních měsících po dobu 14 dní v Praze v partnerských firmách, které tímto způsobem s nadačním fondem Srdce na dlani spolupracují. Děti tak mají možnost nejen se blíže seznámit s reálným pracovním prostředím v konkrétních společnostech či provozovnách, ale také si vyzkoušet mnoho ostatních dovedností, které jsou pro jejich budoucí úspěšný nástup do pracovního procesu klíčové. Děti se na prázdninové praxe velmi těší, motivačním prvkem je také skutečnost, že na praxi není nárok a je podmíněna dobrým chováním dětí v průběhu školního roku. Vydělané peníze si mohou uspořit nebo si za ně pořídit věci, na které by jinak nedosáhly. Chtěli byste se do tohoto projektu zapojit? Můžete nám pomoci zprostředkovat nebo dokonce sami nabídnout zaměstnání pro děti na prázdninové praxe? Neváhejte nás kontaktovat! Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc! PROJEKT PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PÉČE Tento projekt je realizován pravidelně či dle situace v každém domově návštěvou pedagogicko-psychologického poradce či psychologa. Důraz je kladen na individuální přístup a maximální možnou flexibilitu projektu dle aktuálních potřeb dětí či personálu domova. Tato činnost je zaměřena zejména na osobnostní rozvoj (porozumění sobě samému, sebepoznání, sebeúcta), sociální rozvoj (asertivita, komunikace) a mravní rozvoj (řešení mravních dilemat, mravní posuzování životních situací). Tématy tohoto projektu nejsou témata teoretická, ale klient sám a jeho osobnost. Metodika práce se opírá o principy zážitkové pedagogiky a pedagogicko-psychologického poradenství. Základem je také spolupráce odborníka s vedením a personálem domovů. Důvěrník tato specifická role vyplynula sama v průběhu práce s dětmi, kdy se podařilo zcela spontánně navázat důvěryplné a především lidské vztahy mezi psychologem a dětmi. PROJEKT STIPENDIUM Projekt Stipendium je zacílen na podporu dospívajících od 15 let věku. Dětský domov má velmi omezené prostředky na vyplácení kapesného, limitní částka činí necelých 300 Kč měsíčně. Děti toto kapesné ale nevyužívají stejným způsobem jako většina dětí z běžných rodin. Za tyto peníze si pořizují i věci, které jsou pro děti z běžných rodin standardem, který mají doma volně k dispozici kosmetiku, sladkosti či oblečení podle svého výběru. Primárním cílem projektu Stipendium je umožnit dětem dosáhnout na podporu 300 Kč měsíčně, která je hrazena nadačním fondem Srdce na dlani. Poskytnutí této částky však není jediným cílem projektu. Každý mladý obyvatel domova, který se do projektu zapojí, musí pro získání částky každý měsíc splnit konkrétní praktický úkol, směřující, pod odborným vedením, k osvojení nějaké praktické dovednosti, uplatnitelné v běžném životě (vyplnění formuláře, sepsání CV apod.). Cílem projektu tedy také je naučit děti pravidelně plnit stanovenou povinnost, naučit se komunikovat em se všemi náležitostmi a mnoho dalších praktických dovedností. PODPORA NA ODCHODNOU AŽ KČ Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada rozhodne, zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

12 AKTIVITY NF SRDCE NA DLANI V ROCE 2014 MOTIVAČNÍ PROGRAM vyhlášení za první i druhé pololetí, Dětské domovy Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice a Tisá Tereza Stopková, Výkonná ředitelka Srdce na dlani: Pravidelné vyhlášení stěžejního projektu Srdce na dlani je vždy milou příležitostí setkat se s dětmi z dětských domovů a předat jim zasloužené ocenění. Někdy se podaří dětem předat mimo peněz za body v Motivačním programu také dárky, jako je kosmetika nebo oblečení od našich podporovatelů. Extra kapesné získané v tomto projektu děti zpravidla využívají k plnění svých tajných přání a záleží jen na nich, co si za své ocenění pořídí. ČARODĚJNICE NA LADRONCE Tereza Stopková, Výkonná ředitelka Srdce na dlani: V okamžiku, kdy naše nadace dostala nabídku od Agentury MPV Agency s.r.o. k účasti na Ladronce, váhali jsme a neuměli si představit, jak správně vše uchopit a jestli se akce bude dětem líbit. Obavy ale byly zbytečné, podařilo se nám zaujmout návštěvníky stánkem plným výrobků a zajímavou nabídkou workshopů, jako pletení košíčků s dětmi z dětských domovů nebo výrobou šperků. Chlapci z Litoměřického domova se svojí taneční skupinou vystoupili na podiu s breakdance a patronka naší nadace Jitka Kocurová představila, jakou formou dětem pomáháme. Byla to skvělá akce plná zábavy a podařilo se podpořit dětské domovy vybranou částkou Kč! Čarodějnický den se vydařil tak, že budeme pokračovat i v dalších ročnících! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

13 TENISOVÝ VÍKEND V PRAZE RUN.CZECH BIRELL GRAND PRIX 2014 Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: V roce 2014 jsme úspěšně uskutečnili už 3. ročník tenisového víkendu pro děti z našich dětských domovů. Tentokrát se celá akce odehrála v areálu RS Centra na Praze 6 a vydařila se nejen celá akce, ale přálo nám i úžasné počasí. Děti si sportovní víkend opravdu užily, naučily se základy tenisu a také absolvovaly mnoho dovednostních soutěží a samozřejmě závěrečnou bojovku. Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s.: Nadace Srdce na dlani byla pro rok 2014 partnerem Mezinárodního závodu série RunCzech Birell Grand Prix 2014 v Praze. Běhu na 5 či 10 km se zúčastnili nejen dobrovolníci či lidé z nadace, ale do boje o medaile se přidali i kluci z dětského domova v Krásné Lípě a nutno říct, že běh Prahou zvládli skvěle s výbornými časy. V cíli všechny těšilo nejen to, že udělali něco málo pro sebe, ale že zároveň přispěli na dobrou věc. Vybraná část startovného totiž posloužila na úhradu dalších aktivit, které nadace pro děti organizuje. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

14 DEN U KONÍ VE STÁJÍCH TROJAN NA ŠEBEROVĚ Jitka Kocurová, Patronka Srdce na dlani: Našla se mezi lidmi jedna báječná duše. Jmenuje se Monika Nováková. Při svém velice nabitém pracovním programu pro naše děti z DD zařídila překrásný program ve stájích Trojan na Šeberově. Celý den probíhal velmi úspěšně, děti měly připravené aktivity od skákacího hradu pro nejmenší až po ukázky koňské drezury a jízdy na koni pro všechny. Jídla bylo do sytosti a usměvavá Monika všudypřítomná. Ještě jednou velký dík! PRÁZDNINOVÉ PRAXE Pavel Kysela, CEO, ADASTRA s.r.o.: Jeden z nejoblíbenějších projektů Prázdninové praxe se letos uskutečnil již pošesté. S každým rokem přibývá zúčastněných dětí, v roce 2014 se zapojilo 20 dospívajících obyvatel ze všech pěti dětských domovů, nad nimiž Srdce na dlani drží patronát. Praxe probíhaly 14 dní v termínu letních prázdnin. Děti měly možnost si vyzkoušet práci v partnerských firmách. Často se to podařilo i v oboru, který studují. Letos dominovala práce v gastronomii a službách, výjimkou však nebyla ani administrativní práce v kancelářích. Srovnatelný přínos pro děti však mělo i bydlení v pronajatých bytech, kde si na vlastní kůži vyzkoušely, jak hospodařit s omezeným obnosem peněz a jak se o sebe samostatně postarat. Děti si samy nakupovaly, vařily a následně musely doložit odpovídající vyúčtování. Toto je žádoucí modelová situace, kdy si dospívající mohou vyzkoušet zodpovědnost za vlastní živobytí. Na závěr patří velké díky všem zaměstnavatelům, u kterých brigády pro děti probíhaly: Billa, DELL, EquaBank, HC Sparta Praha, Hotel Globus, LIDL, Maximum party service Catering Svoboda, Pizzeria GialloRossa, Restaurace U Prince, Rio Media, Stáje Trojan, Tenisové kurty BANÍK PRAHA výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

15 POSLEDNÍ DEN PRÁZDNIN V DD TISÁ Jiří Kysela, Managing director, Dell Computer, s.r.o.: Tradiční akce Poslední den prázdnin se konala v sobotu 30. srpna 2014 v dětském domově Tisá, a to tentokrát v pirátském duchu. Do krásného prostředí se sjely děti z DD Krásná Lípa a Litoměřice a nově i děti ze Zruče nad Sázavou. Po bohatém občerstvení na ně čekala v celém areálu domova připravená celodenní hra s názvem O poklad kapitána Morgana a děti soutěžily jak jednotlivě, tak i v týmech. Pro jednotlivce byly úkoly na jednotlivých stanovištích připraveny tak, aby se mohly zúčastnit a rovnocenně soupeřit děti všech věkových kategorií a nasazení účastníků si v ničem nezadalo s nasazením špičkových sportovců. Děti soutěžily ve vědomostních, dovednostních, ale i sportovních disciplínách, zažívaly adrenalin v kasinu a shromažďovaly zlaťáky v boji o poklad. Po výtečném obědě následovaly týmové soutěže námořních flotil (domovů), kde nechyběla přehazovaná, přetahování lanem, štafetový běh, aj. Na závěr všechny děti obdržely pamětní listy, čokoládové zlaťáky a dárek, neboť všechny flotily byly za své úsilí odměněny. Skvěle připravený byl v průběhu celého dne bufet a k dobré náladě přispívaly i velmi vydařené masky pomáhajících dobrovolníků, DJ a dokonce i skákací hrad! Velký dík fondu Srdce na dlani patří všem dobrovolníkům, bez nichž by akci nebylo možné uspořádat, personálu DD Tisá za bezvadnou přípravu všeho potřebného a za nachystání opravdu výtečného pohoštění, štědrým dárcům za věnování mnoha hodnotných dárků a především všem úžasným malým i velkým soutěžícím, díky nimž si celý den náramně užili jak děti, tak i dospělí! PŘEDÁVÁNÍ POLŠTÁŘŮ V DD KRÁSNÁ LÍPA Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s.: V průběhu září jsme v rámci DNS vyhlásili sbírku na nákup polštářů pro 24 dětí z dětského domova Krásná Lípa, kterých již bylo zapotřebí. Částka potřebná na nákup se vybrala neskutečně rychle! Díky všem DNSákům, kteří měli i tentokráte srdce na dlani a investovali tak do klidného spánku dětí. Polštáře jsme předali v nepočetné skupince v pondělí 6. října 2014 přímo v Krásné Lípě. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

16 NATÁČENÍ POŘADU KURŇA, CO TO JE? Jitka Kocurová, Patronka Srdce na dlani: Loni jsme byli pozváni do pořadu Kurňa, co to je? na TV Barrandov. Byly pozvané i děti, tedy tentokrát jsme vzali děti z DD Krásná Lípa. Byla skvělá atmosféra, soutěžili jsme s obrovským nasazením, děti křičely a tleskaly a já s Terezou (ředitelkou naší nadace) jsme bojovaly, seč nám síly stačily! Celá akce byla velmi vydařená. Všichni byli báječní, děti si užily nejen natáčení ve studiu. A hlavně podařilo se nám vyhrát a získat pro naši nadaci nejvyšší možnou částku Kč. A za to jsme velmi vděční! JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO CHARITATIVNÍHO KONCERTU Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: Dne 25. listopadu 2014 proběhl již tradiční Vánoční charitativní koncert na podporu dětem z dětských domovů. Slavnostní atmosféru večera v Národním domě na Vinohradech v Praze, jehož průvodcem se stal osvědčený moderátor Pavel Anděl, doprovodila svým koncertem skupina Mandrage a samozřejmě nechyběla vystoupení dětí z dětských domovů. Hosty večera pozdravila také patronka nadačního fondu Jitka Kocurová spolu s Vítem Šubertem. Vánoční koncert podpořili generální partneři koncertu společnosti DELL Computer, ADASTRA a CZ.NIC, spolu s hlavním partnerem koncertu společnosti DNS. V průběhu večera hosté ocenili nejen vystupující děti, ale podpořili nadační fond zakoupením výrobků z dětských domovů a finančními dary, které v součtu činily krásných Kč a budou beze zbytku použity na financování potřeb těchto dětí, zejména na úhradu zájmových kroužků. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům za jejich Srdce na dlani výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

17 VÁNOČNÍ TRHY NA KULAŤÁKU Lucie Deniševská, Srdce na dlani: Vánoční trhy na dejvickém Kulaťáku jsou již tradiční akcí, pořádanou agenturou MVP agency. Stánek nadačního fondu Srdce na dlani a dětských domovů se nacházel na prostranství na Vítězném náměstí v Praze 6, Dejvicích. Děti zde nejen nabízely své výrobky, ale rovněž reprezentovaly své dětské domovy mnoha vystoupeními na pódiu, za podpory patronky nadačního fondu Jitky Kocurové. Celková částka, kterou se podařilo vybrat ve veřejné sbírce, činila krásných Kč. SPOLEČNOST EVITO V DĚTSKÉM DOMOVĚ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU Petr Šusta, Srdce na dlani: Trojice nadšenců z řad zaměstnanců společnosti evito pod vedením pana Filipa Linharta navštívila DD Zruč nad Sázavou a uspořádala pro děti sportovně pohybové odpoledne. Nechybělo mnoho populárních her a aktivit o zajímavé ceny a také soutěže s krokoměry, se kterými se děti většinou setkaly poprvé. Jeden moderní krokoměr byl také dětskému domovu věnován. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

18 VÁNOCE S HC SPARTA PRAHA Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: Letošní Sparťanský Ježíšek se nám opravdu vydařil. Nejen že děti z našich DD byly pozvány na Vánoční derby HC Sparta vs. HC Slavia, ale před zápasem měly zajištěn odpolední program i na letišti Letňany, které patří stejně jako HC Sparta do holdingu SHP Praha. Zároveň mezi sebou hráči sparťanského A týmu a jejich fanclub vybrali úžasných Kč na podporu našeho nadačního fondu. Šek s touto částkou byl slavnostně předán o přestávce zápasu na ledové ploše Vítkovi Šubertovi z rukou hráčů A týmu HC Sparta Praha. VÁNOCE V DĚTSKÝCH DOMOVECH Petr Šusta, Srdce na dlani: Tak, jako v uplynulých letech, i letos nadační fond Srdce na dlani za pomoci svých partnerů doručil do dětských domovů velké množství dárků. Děti již v září píší svá přání, která se jim zaměstnanci našich partnerských i jiných společností pokoušejí splnit. Nutno říci, že v naprosté většině úspěšně! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

19 LIDÉ, PARTNEŘI, PŘÁTELÉ SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI V ROCE 2014 Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká Republika / Nar v Praze. Skoro 20 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době je ředitelem divize Firemních zákazníků ve společnosti O2 Česká Republika. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je členem správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje už od r a tvoří základ poslání nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-) Jiří Kysela, Managing director, Dell Computer, s.r.o. / Narozen 1955 v Praze. Po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v různých manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním ředitelem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu nadačního fondu Srdce na dlani a po celou dobu jeho působení ho aktivně podporovala. V současné době se v roli člena správní rady zaměřuje jak na získávání dalších partnerů nadačního fondu, tak i na podporu hlavních programů nadačního fondu a v neposlední řadě na zapojení co nejširšího okruhu pracovníků Dell ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském domově. Je ženatý a má tři děti. Pavel Kysela, CEO, Adastra, s. r. o. / Nar v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat znevýhodněným jedincům i skupinám. Roku 2014 se Adastra stala generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani. Pavel si klade za cíl aktivně pomoci při zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života. Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s. / Narodila se v Havířově do početné rodiny havíře :) Život tráví povětšinou na kole či na volejbalovém kurtu, zde se setkává s dětmi a dospívajícími z rozvrácených rodin, takže si lidí, jež se těmto dětem věnují, nesmírně váží. Díky své práci ve společnosti DNS se dostala k nadaci Srdce na dlani, která se snaží dětem zajistit nejen co nejšťastnější dětství, ale pomáhá jim vytvořit rovnocenné podmínky k vstupu do samostatného života. Tereza Stopková, Výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond / V roce 2007 využila nabídku na řízení a vedení nadačního fondu Srdce na dlani. Nabídku vnímala jako velkou výzvu, časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, pedagogickopsychologickou péči o děti v domovech a mnoho dalšího. Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, starší dcery Sáry a malého Sebastiena. Anna Berdychová, Srdce na dlani, nadační fond čestný člen / V roce 1998 se poprvé vydala do Dětského domova v Tisé, kde za firmu Dell předávala první vybavení pro počítačovou učebnu. A to byl začátek krásného, někdy náročného, ale trvalého vztahu, který přetrvává dodnes. Anna má více než dvacetileté pracovní zkušenosti v zahraničních korporacích v oblasti řízení financí a nyní se věnuje vlastní konzultantské firmě a jejím novým profesním koníčkem je i koučování zvyšování vnitřní motivace. Chtěla by svými poznatky přispět ke zdokonalování Motivačního programu pro děti z dětských domovů. Eva Pavlíčková, Srdce na dlani, nadační fond revizorka / Eva spolupracuje s nadačním fondem Srdce na dlani od jeho založení. V současné době zastává post revizorky a členky správní rady nadačního fondu. Pracuje ve společnosti PPF. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

20 GENERÁLNÍ PARTNEŘI NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI ODBORNÁ PODPORA Mgr. Lucie Deniševská podpora projektů Klára Chadzivasilis podpora projektů Mgr. Monika Novotná psycholožka pro DD Černá Voda Mgr. Petr Šusta pedagogicko-psychologická podpora, tiskové výstupy výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

Výroční zpráva 2011. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2011. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2011 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 DEJME DĚTEM Š ANCI o.s. Jsme zodpovědni nejen za to, co uděláme, ale i za to, co neuděláme.... (Moliére) DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. www.dejmedetemsanci.cz Zpráva o činnosti občanského sdružení

Více

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s.

v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. spolu dětem v roce 2011 Výroční zpráva Spolu dětem o.p.s. Obsah Úvodní slovo: 5 Poslání: 7 Předmět činnosti: 9 Základní údaje: 10 Náš tým: 10 Projekty: 11 Poděkování dárcům: 75 Hospodaření: 77 Úvodní slovo

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost

ÚVODNÍ SLOVO. Váš tým o.s. Otevřená budoucnost 2013 Výroční zpráva ÚVODNÍ SLOVO Je pro nás velkou ctí, že můžeme touto cestou představit činnost občanského sdružení Otevřená budoucnost, které se přidalo do velké rodiny pomáhajících organizací teprve

Více

Výrocka. Etiketa. Projekt Roz(h)led. se zakladatelem Františkem Francírkem. Nakopni svou kariéru. Rozhovor. Reportáž z Theatrálního večírku

Výrocka. Etiketa. Projekt Roz(h)led. se zakladatelem Františkem Francírkem. Nakopni svou kariéru. Rozhovor. Reportáž z Theatrálního večírku Výrocka 2014 Projekt Roz(h)led Rozhovor se zakladatelem Františkem Francírkem Reportáž z Theatrálního večírku Etiketa Nakopni svou kariéru Naši noví patroni EDITORIAL Milí přátelé, otevíráte výroční zprávu

Více

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE

Otvíráme. Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life. Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 EDICE 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 1 Otvíráme EDICE Magazín nejen o českých dětech Vydání III/2013 Šance pro mladé z dětských domovů: New Job New Life 03_2013_NTMD_NTM_2 08.10.13 19:08 Stránka 2

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI FUNKČNÍ STUDIUM 1. ROČNÍK ZÁVĚREČNÁ PRÁCE METODIKA PRÁCE PRO POZICI KOORDINÁTOR DOBROVOLNÍKŮ V SALESIÁNSKÉM STŘEDISKU MLÁDEŽE DOMĚ DĚTÍ A MLÁDEŽE V PLZNI Plzeň leden 2012 AUTORKA: LENKA HAUEROVÁ P r o

Více

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval:

Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Výroční zpráva za rok 2010 Zpracoval: Národní tým Sdružení SOS dětských vesniček www.sos-vesnicky.cz Červen 2011 Obsah Slovo úvodem... 1 1 NAŠE POSLÁNÍ... 2 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ... 3 2.1 Valná

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy.

RODINA A ŠKOLA. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013. DĚTEM JE NEJVĚTŠÍM VZOREM SPOLEČNOST str. 7 8. Rozhovor s ředitelem základní školy. bulletin Sdružení Linka bezpečí duben 2013 RODINA A ŠKOLA POMNĚNKOVÝ DEN 2013 str. 3. Aktuální informace o akci SLB, která se koná každý rok koncem května. I RODIČE OBČAS POTŘEBUJÍ POMOC str. 4. Rozhovor

Více

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3

finanční zdroje pro rozjezd nových projektů, Výkaz zisku a ztráty Petr Lužný Národní ředitel 2 3 výroční zpráva 2013 OBSAH Úvod 3 Děkujeme 4 Naše cíle.................................... 5 Historie SOS dětských vesniček........................ 8 Mezinárodní organizace SOS Children s Villages International

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Podpora, propagace a rozvoj dobrovolnictví HESTIA: ZAPÁLÍ VÁS PRO DOBROVOLNICTVÍ OBSAH Představení organizace... 2 Slovo na úvod... 3 Národní dobrovolnické centrum... 4 Projekty Národního

Více

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ NEZISKOVKY JSOU TAKÉ ZNAČKY ANEB REBRANDING NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ INFORMACE PRO VÁS VI. ROČNÍK INFORMACE O VÁS 11 LISTOPAD 2014 STÁHNĚTE SI ČASOPIS NA WWW.NEZISKOVKY.CZ / ODEBÍREJTE EMAILEM / INFORMUJTE O SOBĚ EDITORIAL Je značka jenom logo? Jak se hledá její podstata?

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU

Zpravodaj DNY POROZUMĚNÍ AUTISMU Zpravodaj 1/2013 Navlečení v modrých pláštěnkách a kšiltovkách jsme putovali s básníkem. Rozdávali jsme sošky ceny APLAUS. Vybírali vaše nejlepší fotografie, kde společným jmenovatelem byla modrá barva.

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3

SLOVO ŘEDITELE. Bc. Jakub Václavů výkonný ředitel Pontonu STRANA 3 Výroční zpráva 2013 OBSAH Slovo ředitele 3 Přehled projektů 4 O Pontonu 5 Důležité momenty roku 2013 6 Organizační schéma 7 Bedna 8 COM.PASS 13 Jsem Ready! 18 Klubíčko 23 Pixla 28 Bednění 34 Pixlování

Více

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011

MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ. Výroční zpráva 2011 mladí lidé energie DOBROVOLNICTVÍ POMOC podpora POTŘEBY péče síťování biodiverzita ekologie projekty MiNiGRANTY nadační fond grantování obyvatelé VEŘEJNÁ PROSPĚŠNOST setkávání zkušenosti výchova ZAMĚSTNANCI

Více

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA

CHARITY DIECÉZNÍ LITOMĚŘICE 4/2010 CHARITA ZPRÁVY CHARITY 4/2010 DIECÉZNÍ CHARITA LITOMĚŘICE 2 OB S AH Duchovní slovo...3 Informace Diecézní charity...4 Ekonomické informace...5 Co se děje v charitách...6 Diecézní charita Litoměřice...6 Farní charita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

Newsletter. Hospodářských juniorů. str. 2 str. 6-8 str. 13. České republiky 4-2013 17. - 19. 10. 2013. Hodnoty JCI Česká republika

Newsletter. Hospodářských juniorů. str. 2 str. 6-8 str. 13. České republiky 4-2013 17. - 19. 10. 2013. Hodnoty JCI Česká republika Newsletter Hospodářských juniorů Česká republika 4-2013 str. 2 str. 6-8 str. 13 Sbírka ukončena, putimské rodiny dostaly skoro čtvrt milionu JCI Czech Academy poprvé! Světová vice prezidentka navštívila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE JANA PIVEČKY 2012 SLAVIČÍN, ČERVEN 2013 NADACE JANA PIVEČKY VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 NADACE JANA PIVEČKY Horní náměstí 111, 763 21 Slavičín Tel.: +420 571 110 425, +420 603 271

Více

Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je

Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je Výroční zpráva 2002 Vyslechnu vždy všechna jejich přání a přemýšlím, která z nich splnit a jak pro ně získat i Vaši podporu, pozornost a zájem. Jejich důvěra ve mně je jejich důvěra ve Vás. OBSAH ÚVODNÍ

Více

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008

Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Nadační fond Veolia Výroční zpráva 2008 Základní data Slovo předseda správní rady Účel a hodnoty nadačního fondu MiNiGRANTY VEOLIA 2008 Další podpořené projekty Poděkování Zpráva Mapa nadačních projektů

Více