Srdce na dlani nadační fond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srdce na dlani nadační fond"

Transkript

1 Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva 2014 Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

2 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

3 Vážení a milí přátelé! Začátek každého nového roku je i v nadačním fondu Srdce na dlani příležitostí k bilancování naší práce, posouzení, jak se nám daří naplňovat základní cíle, které jsme si stanovili, jak úspěšné byly nově zaváděné projekty a samozřejmě i k úvahám, kam dále činnost fondu posunout. Výsledek tohoto bilancování je obsahem výroční zprávy za rok 2014 a pro mě je velmi příjemným úkolem Vás přivítat k jejímu čtení! Kromě samozřejmého cíle pomoci dětem, které nemají to štěstí vyrůstat v harmonické rodině, prožít i v jejich nelehkých životních situacích šťastné dětství a dospívání, byla hlavním zaměřením či spíše posláním nadačního fondu v roce 2014 zejména snaha připravit děti z dětských domovů na vstup do samostatného života, motivovat je ke vzdělávání, mimoškolním aktivitám a vlastnímu rozvoji. Součástí tohoto projektu nazvaného Motivační program byly i aktivity zaměřené na získávání praktických dovedností, které přirozeně získávají děti vyrůstající ve standartních rodinách, ale pro děti z dětských domovů je jejich osvojení až překvapivě obtížné. Nedílnou součástí snahy o co nejúspěšnější integraci dětí byly programy zavedené v roce 2014 Podpořte start do života a Rok poté zaměřeny na pomoc při zvládání obtížných situací po odchodu z dětského domova. Ani sebelepší charitativní činnost se nedá dělat bez prostředků a je proto povzbuzující, že se nadaci podařilo v roce 2014 k dlouholetému generálnímu partneru, společnosti Dell Computer, spol. s r.o., přidat ještě další dva, a to společnost Adastra, s.r.o. a DNS a.s.. Současně se také trvale daří zvyšovat počet sponzorů a podporovatelů a já bych velmi rád jménem nadace i svým, všem, kdo nadaci podporují a na její činnost přispívají, z celého srdce poděkoval! Za každou věnovanou částkou je konkrétní příspěvek k ulehčení života konkrétního dítěte! Pozitivním důsledkem stabilizace partnerů a sponzorů byla i možnost otevřít spolupráci s již pátým dětským domovem a přivítat tak v našem kolektivu dětský domov ve Zruči nad Sázavou. I v tomto dětském domově bude nadace realizovat ověřené a úspěšné programy. Na závěr bych ještě jednou rád za celý nadační fond, ale zejména za stovky dětí, které za dobu spolupráce s fondem dětskými domovy prošly, poděkoval všem partnerům, sponzorům, občasným přispěvatelům, drobným dárcům, podporovatelům i těm, co nám pomáhají s realizací aktivit. Bez nich bychom mnoho nedokázali a já pevně věřím, že v roce 2015 spolu dokážeme ještě více! Jiří Kysela Generální ředitel Dell Computer, spol. s r.o. Člen správní rady nadačního fondu Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

4 Podpořit děti z dětských domovů můžete také pomocí dárcovské zprávy DMS, a to odesláním kódu DMS SRDCENADLANI na číslo Cena DMS je 30 Kč, nadační fond Srdce na dlani obdrží 28,50 Kč. Více na výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

5 Děti z dětských domovů a lidé spojení s nadačním fondem Srdce na dlani srdečně děkují partnerům a přátelům za jejich velmi důležitou a cennou podporu a pomoc! Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

6 Ahoj všem lidem se srdcem na dlani! Měla jsem to obrovské štěstí, že jsem se narodila v rodině plné lásky. Vše, na co jsem jen pomyslela, se mi celkem plnilo. Osud mi nadělil krásné dětství i dospíváni, a tak jsem žila a stále žiji překrásný usměvavý život. Před 12 lety jsem se dostala do kontaktu s dětmi, které bohužel potkal úplně opačný osud. Jejich vlastní rodiče jim velmi často ublížili. To, čím si museli a některé stále musí procházet již od narození, není vůbec záviděníhodné. A proto vznikla naše nadace SRDCE NA DLANI, abychom mohli pomoci právě těmto dětem! Naše spolupráce s dětskými domovy se za ta léta posunula od materiální pomoci domovům směrem k přímé podpoře dětí za pomoci mnoha našich projektů (např. motivační program). Naší snahou je, aby se děti, které dětský domov opouští, dokázaly postarat samy o sebe, aby měly vyhlídky na lepší budoucnost. Zaměřujeme se také na děti, které již pobyt v domově ukončily, což vnímáme jako nesmírně důležité. Naší ambicí je, aby se náš nadační fond pro tyto děti stal jakousi pomyslnou opěrnou berlou. Jsem velice šťastná, že v tomto konání nejsme sami! Vy všichni, co nám pomáháte a máte srdce na dlani, jste pro nás velice důležití! Je velice obtížné v dnešní uspěchané a necitlivé době najít pomocnou ruku! Velmi si vážím Vaší podpory a pomoci a věřím, že i nadále se nám podaří společně nabízet pomocnou ruku tam, kde je to potřeba! Jitka Kocurová Patronka nadačního fondu Srdce na dlani výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

7 ÚČEL NADAČNÍHO FONDU Účinná, cílená a konkrétní podpora malých dětských domovů zajišťujících chod tzv. rodinných skupin v rámci dětského domova Podpora rozvoje a vzdělávání dětí, která směřuje zejména k: l přípravě dětí na přechod z domova do světa tam venku l podpoře vzdělávání dětí a jejich následného uplatnění na trhu práce l motivování dětí k žádoucím činnostem, postojům a návykům, které jim pomohou v samostatném životě po opuštění domova l podpoře dětí i po jejich odchodu z dětského domova l pomoci dětem z dětských domovů v začlenění se do společnosti l pomoci ve vytváření pracovních příležitostí pro děti z dětských domovů l zlepšení kvality života dětí v dětských domovech l podpoře dětských domovů v organizování sportovních a kulturních aktivit l podpoře výchovné činnosti v dětských domovech l pomoci zajistit pedagogické a psychologické poradenství pro děti z dětských domovů. O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Srdce na dlani drží patronát letos nově již nad pěti dětskými domovy! DD Černá Voda DD Krásná Lípa DD Litoměřice DD Tisá DD Zruč nad Sázavou nově přijatý domov v r. 2014! Nadační fond Srdce na dlani si klade za cíl pomáhat dětem v dětských domovech, a to nejen po materiální stránce. Jedním z našich hlavních cílů je pomoci dětem snáze se integrovat do společnosti a překonat překážky, které jim často po opuštění domovů v životě vyvstanou. Za všechny zmiňme zpravidla nižší nebo neukončené vzdělání, menší motivaci něčeho dosáhnout, chybějící jakoukoliv podporu či absenci vhodných návyků a vzorů. Nedáváme dětem pouze dárky, snažíme se je již během pobytu v dětském domově motivovat k lepším výkonům, podporovat ve vzdělání a poskytnout jim účinnou a smysluplnou podporu v průběhu jejich pobytu i po jejich odchodu z domova do reálného života tam venku! Je pro nás důležité mít s dětmi osobní vztahy, naše pomoc je cílená, konkrétní a především dlouhodobá! Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

8 JAK FUNGUJEME Nadační fond Srdce na dlani získává prostředky především od generálních partnerů, jimiž v roce 2014 byly společnosti DELL Computer, spol. s r.o., DNS a.s a společnost ADASTRA, s.r.o. Společně s těmito i dalšími partnery organizujeme a pořádáme mnoho charitativních projektů a akcí. Za všechny jmenujme veřejné sbírky, sportovní a zážitkové víkendy, vánoční charitativní koncert aj. Podařilo se nám udržet či navázat dlouhodobou spolupráci s výše uvedenými partnery, kteří nejen podporují naši činnost finančně, ale jejich zaměstnanci se aktivně podílejí na přípravách a průběhu rozličných akcí pro děti. Mnohdy tak vznikají nová přátelství, která trvají již několik let. Rozpočet NF SND 2014 (Kč) Tržby za služby ,00 Ostatní výnosy 8 017,70 Příjmy veřejná sbírka ,28 Přijaté dary ,00 Celkový součet ,98 Poskytnuté nadační příspěvky ,00 Realizované projekty nadačním fondem, včetně veřejné sbírky ,00 Náklady na správu nadačního fondu ,00 Celkem ,00 Kompletní účetní doklady jsou k dispozici na vyžádání v sídle nadačního fondu. Položka realizované projekty zahrnuje rovněž finanční úhradu dětem v rámci projektů, nezahrnuje rozpočet Vánočního charitativního koncertu výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

9 HISTORIE Původní projekt Srdce na dlani byl založen Vítem Šubertem za podpory společnosti DELL Computer v roce 2003, která přijala záštitu nad Dětským domovem Tisá. Domov byl toho času v havarijním stavu a bylo nutné jej nejdříve, skrze materiální podporu, kompletně zrekonstruovat. Projekt tak napomohl kompletně vybavit tento domov nábytkem, rozvést rozsáhlou počítačovou síť včetně počítačů a dalšího vybavení v celkové hodnotě cca Kč. O rok později, roku 2004, se k tomuto nadačnímu projektu připojila firma Oracle Czech. Společnost Oracle obdobným způsobem dlouhodobě podporovala Dětský domov Černá Voda, kde kromě materiální podpory, obnovení vybavení a příspěvků dětem na prázdninové pobyty u moře nebo na horách, vytvářela zajímavé víkendové programy. Díky dlouhodobé spolupráci a zkušenostem lze dnes směle říci, že se podařilo stavebními úpravami vytvořit v domovech Tisá a Černá Voda téměř rodinné prostředí. Po čtyřletém úspěšném působení byl z tohoto nadačního projektu založen nadační fond Srdce na dlani, a to za pomoci těchto společností. Po předchozím úspěšném partnerství se společností LG Electronic CZ vstoupila v roce 2010 do NF SND společnost NESS Czech. Roku 2013 vstoupila do nadačního fondu jako nový hlavní partner společnost DNS, která se od roku 2014 stala partnerem generálním. Téhož roku nadační rodinu rozšířil také další generální partner, a to společnost ADASTRA. Za dobu společného působení zmiňované společnosti darovaly dětským domovům miliónové částky, což umožnilo významně renovovat tyto domovy a vybavit je technikou a zařízením na úrovni běžných domácností. Zpočátku projektu Srdce na dlani se tedy pomoc dětským domovům soustředila zejména na materiální pomoc. Nyní, když jsou domovy potřebně vybaveny, se nadační fond zaměřuje na vzdělávání, rozvoj mimoškolních aktivit dětí, zážitkové programy, podporu budoucího profesního uplatnění dětí a zejména na období odchodu dětí z domova do reálného života za jeho zdmi. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

10 SEZNAM PROJEKTŮ NADAČNÍHO FONDU MOTIVAČNÍ PROGRAM Záměrem Motivačního programu je motivování dětí a dospívajících k větší zodpovědnosti ve školní oblasti (studium a studijní výsledky), v chování a vztahu ke svému okolí (zájem o pomoc v rámci domova, pomoc při péči o ostatní děti, atd.) a v mimoškolních činnostech (návštěva zájmových kroužků, reprezentace domova). Děti jsou hodnoceny bodováním v uvedených třech kategoriích a po překročení stanovené bodové hranice dle dosaženého bodového zisku jsou ohodnoceny v rozmezí 700 Kč Kč za jedno školní pololetí. Děti v průběhu společného vyhlašování výsledků, které probíhá dvakrát ročně, obdrží další věcné dárky dle svého výběru z darů, které nadaci Srdce na dlani poskytli její partneři a sponzoři. Za obdržené peníze si děti a dospívající mají možnost plnit své sny, na které by jinak nedosáhly, což je pro děti velkou motivací. Každý obyvatel dětského domova si může průběžně své výsledky i výsledky svých kamarádů kontrolovat na nástěnce a na webu nadačního fondu. Pomáhejte motivovat děti k lepším výkonům s námi! Přispějte do Motivačního programu konkrétnímu dítěti libovolnou částkou pod příslušným variabilním symbolem! 100 % této částky bude použito k úhradě odměn v rámci motivačního programu! PROJEKT ROK POTÉ Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je, co nejvíce usnadnit mladým lidem opouštějícím dětský domov vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu po jejich odchodu. Do projektu se může zapojit kdokoliv, kdo ukončuje pobyt v dětském domově, komu se samostatný start do života nepodařil, a kdo je ochotný splnit stanovené základní podmínky. Podpora stojí na pilířích jako jsou aktivní přístup jedince k ovlivnění své životní dráhy, snaha o získání zaměstnání, vyhýbání se kriminální činnosti, drogám apod. Nadační fond mladým lidem odcházejícím z dětského domova nabízí individuální přístup, respektování přání a svobodných rozhodnutí, materiální, finanční i nehmotnou podporu a pomoc. Do projektu se můžete přímo i nepřímo zapojit prostřednictvím projektu Podpořte úspěšný start do života!, který naleznete na webu PODPOŘTE ÚSPĚŠNÝ START DO ŽIVOTA! Projekt Podpořte úspěšný start do života! vznikl počátkem roku Je zaměřen jako další z programů pro aktivní a efektivní pomoc dospívajícím v jednom z nejtěžších období jejich života v době přechodu z ústavní výchovy v dětském domově do samostatného života tam venku a je úzce propojen s projektem Rok poté. Snahou nadačního fondu Srdce na dlani je co nejvíce usnadnit mladým lidem vstup do reálného života a poskytnout jim co nejširší možnou podporu. Pomáhejte těmto dospívajícím spolu s námi! Staňte se průvodcem konkrétního mladého člověka, který Vaši pomoc uvítá a potřebuje! Můžete se zapojit také finančně, a to formou příspěvku či pravidelného spoření vybranému jednotlivci (100 % této částky bude předáno vybrané osobě v den odchodu z dětského domova). V případě Vašeho zájmu o přímý kontakt Vám rádi poskytneme potřebné údaje, neváhejte se proto na nás obrátit! KROUŽKOVNÉ Mimoškolní činnosti jsou nadačním fondem Srdce na dlani velmi podporovány a tvoří jeden z pilířů jeho pomoci v domovech. Nadace proplácí dětem kroužkovné včetně všech potřebných pomůcek. Není důležité, zda má dítě či dospívající zájem sportovní, hudební nebo jakýkoliv jiný. Důležité je, aby vhodným způsobem využívalo svůj volný čas a aby jej tato činnost bavila! Zároveň je to možnost získat cenné body do Motivačního programu výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

11 PROJEKT PRÁZDNINOVÉ PRAXE Cílem projektu, který byl spuštěn r poprvé, je pomoci připravit děti na přechod ze školního prostředí do praktického pracovního života. Projekt si klade za cíl vést děti k pochopení osobní zodpovědnosti za prosazení se v životě a podpořit je v získání pracovních návyků. Neméně důležitý je sociální kontakt v prostředí, se kterým děti nemají v rámci svého pobytu v dětském domově možnost se setkat. Dětem od 15 let věku je zajištěna praxe pokud možno v oboru, který studují, a to v letních měsících po dobu 14 dní v Praze v partnerských firmách, které tímto způsobem s nadačním fondem Srdce na dlani spolupracují. Děti tak mají možnost nejen se blíže seznámit s reálným pracovním prostředím v konkrétních společnostech či provozovnách, ale také si vyzkoušet mnoho ostatních dovedností, které jsou pro jejich budoucí úspěšný nástup do pracovního procesu klíčové. Děti se na prázdninové praxe velmi těší, motivačním prvkem je také skutečnost, že na praxi není nárok a je podmíněna dobrým chováním dětí v průběhu školního roku. Vydělané peníze si mohou uspořit nebo si za ně pořídit věci, na které by jinak nedosáhly. Chtěli byste se do tohoto projektu zapojit? Můžete nám pomoci zprostředkovat nebo dokonce sami nabídnout zaměstnání pro děti na prázdninové praxe? Neváhejte nás kontaktovat! Budeme rádi za jakoukoliv Vaši pomoc! PROJEKT PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ PÉČE Tento projekt je realizován pravidelně či dle situace v každém domově návštěvou pedagogicko-psychologického poradce či psychologa. Důraz je kladen na individuální přístup a maximální možnou flexibilitu projektu dle aktuálních potřeb dětí či personálu domova. Tato činnost je zaměřena zejména na osobnostní rozvoj (porozumění sobě samému, sebepoznání, sebeúcta), sociální rozvoj (asertivita, komunikace) a mravní rozvoj (řešení mravních dilemat, mravní posuzování životních situací). Tématy tohoto projektu nejsou témata teoretická, ale klient sám a jeho osobnost. Metodika práce se opírá o principy zážitkové pedagogiky a pedagogicko-psychologického poradenství. Základem je také spolupráce odborníka s vedením a personálem domovů. Důvěrník tato specifická role vyplynula sama v průběhu práce s dětmi, kdy se podařilo zcela spontánně navázat důvěryplné a především lidské vztahy mezi psychologem a dětmi. PROJEKT STIPENDIUM Projekt Stipendium je zacílen na podporu dospívajících od 15 let věku. Dětský domov má velmi omezené prostředky na vyplácení kapesného, limitní částka činí necelých 300 Kč měsíčně. Děti toto kapesné ale nevyužívají stejným způsobem jako většina dětí z běžných rodin. Za tyto peníze si pořizují i věci, které jsou pro děti z běžných rodin standardem, který mají doma volně k dispozici kosmetiku, sladkosti či oblečení podle svého výběru. Primárním cílem projektu Stipendium je umožnit dětem dosáhnout na podporu 300 Kč měsíčně, která je hrazena nadačním fondem Srdce na dlani. Poskytnutí této částky však není jediným cílem projektu. Každý mladý obyvatel domova, který se do projektu zapojí, musí pro získání částky každý měsíc splnit konkrétní praktický úkol, směřující, pod odborným vedením, k osvojení nějaké praktické dovednosti, uplatnitelné v běžném životě (vyplnění formuláře, sepsání CV apod.). Cílem projektu tedy také je naučit děti pravidelně plnit stanovenou povinnost, naučit se komunikovat em se všemi náležitostmi a mnoho dalších praktických dovedností. PODPORA NA ODCHODNOU AŽ KČ Mladí dospělí mají možnost požádat správní radu nadace o příspěvek na odchod z DD až do výše Kč. Podmínkou je ukončené střední vzdělání (výuční list nebo maturita), dobré chování v průběhu pobytu v domově a podaná žádost k rukám ředitelky nadačního fondu Srdce na dlani. Správní rada rozhodne, zda a v jaké výši žadatel příspěvek obdrží. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

12 AKTIVITY NF SRDCE NA DLANI V ROCE 2014 MOTIVAČNÍ PROGRAM vyhlášení za první i druhé pololetí, Dětské domovy Černá Voda, Krásná Lípa, Litoměřice a Tisá Tereza Stopková, Výkonná ředitelka Srdce na dlani: Pravidelné vyhlášení stěžejního projektu Srdce na dlani je vždy milou příležitostí setkat se s dětmi z dětských domovů a předat jim zasloužené ocenění. Někdy se podaří dětem předat mimo peněz za body v Motivačním programu také dárky, jako je kosmetika nebo oblečení od našich podporovatelů. Extra kapesné získané v tomto projektu děti zpravidla využívají k plnění svých tajných přání a záleží jen na nich, co si za své ocenění pořídí. ČARODĚJNICE NA LADRONCE Tereza Stopková, Výkonná ředitelka Srdce na dlani: V okamžiku, kdy naše nadace dostala nabídku od Agentury MPV Agency s.r.o. k účasti na Ladronce, váhali jsme a neuměli si představit, jak správně vše uchopit a jestli se akce bude dětem líbit. Obavy ale byly zbytečné, podařilo se nám zaujmout návštěvníky stánkem plným výrobků a zajímavou nabídkou workshopů, jako pletení košíčků s dětmi z dětských domovů nebo výrobou šperků. Chlapci z Litoměřického domova se svojí taneční skupinou vystoupili na podiu s breakdance a patronka naší nadace Jitka Kocurová představila, jakou formou dětem pomáháme. Byla to skvělá akce plná zábavy a podařilo se podpořit dětské domovy vybranou částkou Kč! Čarodějnický den se vydařil tak, že budeme pokračovat i v dalších ročnících! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

13 TENISOVÝ VÍKEND V PRAZE RUN.CZECH BIRELL GRAND PRIX 2014 Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: V roce 2014 jsme úspěšně uskutečnili už 3. ročník tenisového víkendu pro děti z našich dětských domovů. Tentokrát se celá akce odehrála v areálu RS Centra na Praze 6 a vydařila se nejen celá akce, ale přálo nám i úžasné počasí. Děti si sportovní víkend opravdu užily, naučily se základy tenisu a také absolvovaly mnoho dovednostních soutěží a samozřejmě závěrečnou bojovku. Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s.: Nadace Srdce na dlani byla pro rok 2014 partnerem Mezinárodního závodu série RunCzech Birell Grand Prix 2014 v Praze. Běhu na 5 či 10 km se zúčastnili nejen dobrovolníci či lidé z nadace, ale do boje o medaile se přidali i kluci z dětského domova v Krásné Lípě a nutno říct, že běh Prahou zvládli skvěle s výbornými časy. V cíli všechny těšilo nejen to, že udělali něco málo pro sebe, ale že zároveň přispěli na dobrou věc. Vybraná část startovného totiž posloužila na úhradu dalších aktivit, které nadace pro děti organizuje. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

14 DEN U KONÍ VE STÁJÍCH TROJAN NA ŠEBEROVĚ Jitka Kocurová, Patronka Srdce na dlani: Našla se mezi lidmi jedna báječná duše. Jmenuje se Monika Nováková. Při svém velice nabitém pracovním programu pro naše děti z DD zařídila překrásný program ve stájích Trojan na Šeberově. Celý den probíhal velmi úspěšně, děti měly připravené aktivity od skákacího hradu pro nejmenší až po ukázky koňské drezury a jízdy na koni pro všechny. Jídla bylo do sytosti a usměvavá Monika všudypřítomná. Ještě jednou velký dík! PRÁZDNINOVÉ PRAXE Pavel Kysela, CEO, ADASTRA s.r.o.: Jeden z nejoblíbenějších projektů Prázdninové praxe se letos uskutečnil již pošesté. S každým rokem přibývá zúčastněných dětí, v roce 2014 se zapojilo 20 dospívajících obyvatel ze všech pěti dětských domovů, nad nimiž Srdce na dlani drží patronát. Praxe probíhaly 14 dní v termínu letních prázdnin. Děti měly možnost si vyzkoušet práci v partnerských firmách. Často se to podařilo i v oboru, který studují. Letos dominovala práce v gastronomii a službách, výjimkou však nebyla ani administrativní práce v kancelářích. Srovnatelný přínos pro děti však mělo i bydlení v pronajatých bytech, kde si na vlastní kůži vyzkoušely, jak hospodařit s omezeným obnosem peněz a jak se o sebe samostatně postarat. Děti si samy nakupovaly, vařily a následně musely doložit odpovídající vyúčtování. Toto je žádoucí modelová situace, kdy si dospívající mohou vyzkoušet zodpovědnost za vlastní živobytí. Na závěr patří velké díky všem zaměstnavatelům, u kterých brigády pro děti probíhaly: Billa, DELL, EquaBank, HC Sparta Praha, Hotel Globus, LIDL, Maximum party service Catering Svoboda, Pizzeria GialloRossa, Restaurace U Prince, Rio Media, Stáje Trojan, Tenisové kurty BANÍK PRAHA výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

15 POSLEDNÍ DEN PRÁZDNIN V DD TISÁ Jiří Kysela, Managing director, Dell Computer, s.r.o.: Tradiční akce Poslední den prázdnin se konala v sobotu 30. srpna 2014 v dětském domově Tisá, a to tentokrát v pirátském duchu. Do krásného prostředí se sjely děti z DD Krásná Lípa a Litoměřice a nově i děti ze Zruče nad Sázavou. Po bohatém občerstvení na ně čekala v celém areálu domova připravená celodenní hra s názvem O poklad kapitána Morgana a děti soutěžily jak jednotlivě, tak i v týmech. Pro jednotlivce byly úkoly na jednotlivých stanovištích připraveny tak, aby se mohly zúčastnit a rovnocenně soupeřit děti všech věkových kategorií a nasazení účastníků si v ničem nezadalo s nasazením špičkových sportovců. Děti soutěžily ve vědomostních, dovednostních, ale i sportovních disciplínách, zažívaly adrenalin v kasinu a shromažďovaly zlaťáky v boji o poklad. Po výtečném obědě následovaly týmové soutěže námořních flotil (domovů), kde nechyběla přehazovaná, přetahování lanem, štafetový běh, aj. Na závěr všechny děti obdržely pamětní listy, čokoládové zlaťáky a dárek, neboť všechny flotily byly za své úsilí odměněny. Skvěle připravený byl v průběhu celého dne bufet a k dobré náladě přispívaly i velmi vydařené masky pomáhajících dobrovolníků, DJ a dokonce i skákací hrad! Velký dík fondu Srdce na dlani patří všem dobrovolníkům, bez nichž by akci nebylo možné uspořádat, personálu DD Tisá za bezvadnou přípravu všeho potřebného a za nachystání opravdu výtečného pohoštění, štědrým dárcům za věnování mnoha hodnotných dárků a především všem úžasným malým i velkým soutěžícím, díky nimž si celý den náramně užili jak děti, tak i dospělí! PŘEDÁVÁNÍ POLŠTÁŘŮ V DD KRÁSNÁ LÍPA Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s.: V průběhu září jsme v rámci DNS vyhlásili sbírku na nákup polštářů pro 24 dětí z dětského domova Krásná Lípa, kterých již bylo zapotřebí. Částka potřebná na nákup se vybrala neskutečně rychle! Díky všem DNSákům, kteří měli i tentokráte srdce na dlani a investovali tak do klidného spánku dětí. Polštáře jsme předali v nepočetné skupince v pondělí 6. října 2014 přímo v Krásné Lípě. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

16 NATÁČENÍ POŘADU KURŇA, CO TO JE? Jitka Kocurová, Patronka Srdce na dlani: Loni jsme byli pozváni do pořadu Kurňa, co to je? na TV Barrandov. Byly pozvané i děti, tedy tentokrát jsme vzali děti z DD Krásná Lípa. Byla skvělá atmosféra, soutěžili jsme s obrovským nasazením, děti křičely a tleskaly a já s Terezou (ředitelkou naší nadace) jsme bojovaly, seč nám síly stačily! Celá akce byla velmi vydařená. Všichni byli báječní, děti si užily nejen natáčení ve studiu. A hlavně podařilo se nám vyhrát a získat pro naši nadaci nejvyšší možnou částku Kč. A za to jsme velmi vděční! JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK VÁNOČNÍHO CHARITATIVNÍHO KONCERTU Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: Dne 25. listopadu 2014 proběhl již tradiční Vánoční charitativní koncert na podporu dětem z dětských domovů. Slavnostní atmosféru večera v Národním domě na Vinohradech v Praze, jehož průvodcem se stal osvědčený moderátor Pavel Anděl, doprovodila svým koncertem skupina Mandrage a samozřejmě nechyběla vystoupení dětí z dětských domovů. Hosty večera pozdravila také patronka nadačního fondu Jitka Kocurová spolu s Vítem Šubertem. Vánoční koncert podpořili generální partneři koncertu společnosti DELL Computer, ADASTRA a CZ.NIC, spolu s hlavním partnerem koncertu společnosti DNS. V průběhu večera hosté ocenili nejen vystupující děti, ale podpořili nadační fond zakoupením výrobků z dětských domovů a finančními dary, které v součtu činily krásných Kč a budou beze zbytku použity na financování potřeb těchto dětí, zejména na úhradu zájmových kroužků. Děkujeme všem příznivcům a podporovatelům za jejich Srdce na dlani výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

17 VÁNOČNÍ TRHY NA KULAŤÁKU Lucie Deniševská, Srdce na dlani: Vánoční trhy na dejvickém Kulaťáku jsou již tradiční akcí, pořádanou agenturou MVP agency. Stánek nadačního fondu Srdce na dlani a dětských domovů se nacházel na prostranství na Vítězném náměstí v Praze 6, Dejvicích. Děti zde nejen nabízely své výrobky, ale rovněž reprezentovaly své dětské domovy mnoha vystoupeními na pódiu, za podpory patronky nadačního fondu Jitky Kocurové. Celková částka, kterou se podařilo vybrat ve veřejné sbírce, činila krásných Kč. SPOLEČNOST EVITO V DĚTSKÉM DOMOVĚ VE ZRUČI NAD SÁZAVOU Petr Šusta, Srdce na dlani: Trojice nadšenců z řad zaměstnanců společnosti evito pod vedením pana Filipa Linharta navštívila DD Zruč nad Sázavou a uspořádala pro děti sportovně pohybové odpoledne. Nechybělo mnoho populárních her a aktivit o zajímavé ceny a také soutěže s krokoměry, se kterými se děti většinou setkaly poprvé. Jeden moderní krokoměr byl také dětskému domovu věnován. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

18 VÁNOCE S HC SPARTA PRAHA Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká republika a.s.: Letošní Sparťanský Ježíšek se nám opravdu vydařil. Nejen že děti z našich DD byly pozvány na Vánoční derby HC Sparta vs. HC Slavia, ale před zápasem měly zajištěn odpolední program i na letišti Letňany, které patří stejně jako HC Sparta do holdingu SHP Praha. Zároveň mezi sebou hráči sparťanského A týmu a jejich fanclub vybrali úžasných Kč na podporu našeho nadačního fondu. Šek s touto částkou byl slavnostně předán o přestávce zápasu na ledové ploše Vítkovi Šubertovi z rukou hráčů A týmu HC Sparta Praha. VÁNOCE V DĚTSKÝCH DOMOVECH Petr Šusta, Srdce na dlani: Tak, jako v uplynulých letech, i letos nadační fond Srdce na dlani za pomoci svých partnerů doručil do dětských domovů velké množství dárků. Děti již v září píší svá přání, která se jim zaměstnanci našich partnerských i jiných společností pokoušejí splnit. Nutno říci, že v naprosté většině úspěšně! výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

19 LIDÉ, PARTNEŘI, PŘÁTELÉ SPRÁVNÍ RADA NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI V ROCE 2014 Vít Šubert, Director, Business Division, O2 Česká Republika / Nar v Praze. Skoro 20 let působí v různých manažerských pozicích na trhu v ČR i v zahraničí. V současné době je ředitelem divize Firemních zákazníků ve společnosti O2 Česká Republika. Založil nadační fond Srdce na dlani v roce 2003 a od té doby se aktivně věnuje jeho rozvoji a je členem správní rady fondu. Je spoluautorem Motivačního programu určeného pro děti z dětských domovů, který funguje už od r a tvoří základ poslání nadačního fondu. Je ženatý a má 2 děti vlastní a 120 dětí nepřímo v DD :-) Jiří Kysela, Managing director, Dell Computer, s.r.o. / Narozen 1955 v Praze. Po úspěšné kariéře programátora působí už více než 25 let v různých manažerských pozicích v IT a telekomunikacích. V současné době je generálním ředitelem společnosti Dell Česká republika, společnosti, která stála u zrodu nadačního fondu Srdce na dlani a po celou dobu jeho působení ho aktivně podporovala. V současné době se v roli člena správní rady zaměřuje jak na získávání dalších partnerů nadačního fondu, tak i na podporu hlavních programů nadačního fondu a v neposlední řadě na zapojení co nejširšího okruhu pracovníků Dell ČR do aktivní podpory dětí v patronátním dětském domově. Je ženatý a má tři děti. Pavel Kysela, CEO, Adastra, s. r. o. / Nar v Praze. 18 let působí v oblasti IT poradenství, nejdříve na pozici konzultanta, později na obchodních a manažerských pozicích. Nyní zastává roli generálního ředitele konzultační společnosti Adastra. Adastra se účastnila a účastní celé řady projektů, které mají za cíl pomáhat znevýhodněným jedincům i skupinám. Roku 2014 se Adastra stala generálním partnerem nadačního fondu Srdce na dlani. Pavel si klade za cíl aktivně pomoci při zapojení dětí z dětských domovů do samostatného života. Marie Chlebíková, Marketing Specialist, DNS a.s. / Narodila se v Havířově do početné rodiny havíře :) Život tráví povětšinou na kole či na volejbalovém kurtu, zde se setkává s dětmi a dospívajícími z rozvrácených rodin, takže si lidí, jež se těmto dětem věnují, nesmírně váží. Díky své práci ve společnosti DNS se dostala k nadaci Srdce na dlani, která se snaží dětem zajistit nejen co nejšťastnější dětství, ale pomáhá jim vytvořit rovnocenné podmínky k vstupu do samostatného života. Tereza Stopková, Výkonná ředitelka, Srdce na dlani, nadační fond / V roce 2007 využila nabídku na řízení a vedení nadačního fondu Srdce na dlani. Nabídku vnímala jako velkou výzvu, časem pochopila, že na konfrontaci s reálným prostředím života dětí z dětských domovů nemůže být člověk nikdy dostatečně připravený, ale na straně druhé může pomoci měnit jejich osudy. Tato práce Tereze přináší vnitřní rovnováhu, poučení a životní nadhled. Zavedla oblíbený projekt Prázdninové praxe, pedagogickopsychologickou péči o děti v domovech a mnoho dalšího. Inspiraci k rozvoji své činnosti čerpá u svých dětí, starší dcery Sáry a malého Sebastiena. Anna Berdychová, Srdce na dlani, nadační fond čestný člen / V roce 1998 se poprvé vydala do Dětského domova v Tisé, kde za firmu Dell předávala první vybavení pro počítačovou učebnu. A to byl začátek krásného, někdy náročného, ale trvalého vztahu, který přetrvává dodnes. Anna má více než dvacetileté pracovní zkušenosti v zahraničních korporacích v oblasti řízení financí a nyní se věnuje vlastní konzultantské firmě a jejím novým profesním koníčkem je i koučování zvyšování vnitřní motivace. Chtěla by svými poznatky přispět ke zdokonalování Motivačního programu pro děti z dětských domovů. Eva Pavlíčková, Srdce na dlani, nadační fond revizorka / Eva spolupracuje s nadačním fondem Srdce na dlani od jeho založení. V současné době zastává post revizorky a členky správní rady nadačního fondu. Pracuje ve společnosti PPF. Srdce na dlani nadační fond výroční zpráva

20 GENERÁLNÍ PARTNEŘI NADAČNÍHO FONDU SRDCE NA DLANI ODBORNÁ PODPORA Mgr. Lucie Deniševská podpora projektů Klára Chadzivasilis podpora projektů Mgr. Monika Novotná psycholožka pro DD Černá Voda Mgr. Petr Šusta pedagogicko-psychologická podpora, tiskové výstupy výroční zpráva nadační fond Srdce na dlani

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Výroční zpráva 2009. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2009. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2009 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3

n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Srdce na dlani n a d a č n í f o n d v ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 3 Zanechte otisk v osudu dětí z dětských domovů! Vážení a milí přátelé! Letos mi připadla velmi milá povinnost přivítat Vás v úvodu

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit.

Výroční zpráva 2014. Ano, ano. Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. Výroční zpráva 2014 Ano, ano Každý má svůj Sen, i ty máš svůj Sen, děti však potřebují někoho, kdo jim jejich Sny pomůže splnit. 1 Základní údaje o Ano, ano Název: Ano, ano Adresa sídla: Hostivická 89/45,

Více

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla.

úvodní slovo Chtěli bychom k vyspělosti naší společnosti také přispět a doufám, že naše činnost v uplynulém roce určitým příspěvkem byla. v í n č ýro a v á zpr 2 1 20 úvodní slovo Máme za sebou první rok existence a mně připadá čestný úkol napsat úvodní slovo k naší výroční zprávě. Pokusím se tedy o krátké shrnutí uplynulého období. V naší

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2007 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: Aktivity v roce 2007 /dokončení stavby, příprava na zahájení provozu, registrace poskytovatelů soc. služeb a další významné události v roce 2007/ Projekt

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK

Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Výroční zpráva 2008 Domov na půl cesty MAJÁK Obsah: 1. Základní údaje 2. Důležité události v roce 2008 3. Činnost Domova na půl cesty MAJÁK 4. Pracovní tým 5. Finanční zpráva 2008 6. Poděkování 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o.

Běh pro život 2012. Projekt, který má. srdce. Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. Běh pro život 2012 Projekt, který má srdce Zapojte se do nejznámějšího rodinného charitativního běhu se společností TOP event s. r. o. 5 ročník Úvod Běh pro život je projekt Nadačního fondu Tesco, který

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013

Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Výroční zpráva občanského sdružení ABC za rok 2013 Obsah Úvodní slovo Občanské sdružení ABC Poslání společnosti Základní údaje Personální složení občanského sdružení ABC Změna právní formy Základní údaje

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano

Výroční zpráva 2013. Občanského sdružení Ano, ano Výroční zpráva 2013 Občanského sdružení Ano, ano V našich projektech nabízíme spolupráci všem, kterým není lhostejný osud dětí i dospělých a věří, že se vždy dá najít možnost, jak pomoci. 1 Základní údaje

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012

Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Výroční zpráva Nadačního fondu DĚTI A RODINA za rok 2012 Preambule My, kteří můžeme dát něco z našich přebytků, buďme sounáležití a pomůžeme lidem okolo nás, kteří jsou potřební Zřizovatelé nadačního fondu

Více

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.

www.deti-detem.cz Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15. Děti dětem Velký vánoční koncert pro handicapované děti a děti z Dětských domovů z celé ČR neděle 14.12.2014 od 15.00 hodin sál Bohuslava Martinů na pražské HAMU, Malostranské náměstí 13, 118 00 Praha

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs...

Zájem o náhradní rodičovství na Mladoboleslavsku je malý - Boleslavs... Přejít na obsah Přejít na hlavní navigaci Napište nám Vybrat deník Nastavit jako domácí stránku Hledání v rámci portálu Deníky.cz Hledej Výzva čtenářům: PTEJTE SE KAPITÁNA FOTBALISTŮ JANA RAJNOCHA skrýt

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance

TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006. Nový televizní seriál Osobní finance TISKOVÁ ZPRÁVA Datum: 16. března 2006 Nový televizní seriál Osobní finance Komise pro cenné papíry ve spolupráci s Českou národní bankou a dalšími partnery připravila pro vysílání v České televizi pokračování

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 D R A K Úvodní slovo: Vážené dámy, pánové a milé děti! Na těchto stránkách se Vám budeme snažit zrekapitulovat rok 2013, kdy bylo naše občanské

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014

Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Novinky pro běžce dobré vůle č. 5/2014 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení přátelé běžci dobré vůle, ani v těchto chladných zimních dnech naše spolupráce nepřestává. Ráda bych Vám poděkovala za

Více

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.

Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr. Výroční zpráva 2013 Ergotep, družstvo invalidů, sídlo Ergotep CSR Institutu o.p.s. Mgr. Lenka Pokorná ředitelka Ergotep CSR Institutu o.p.s. www.ergotepcsr.cz Vážení přátelé, dovolte mi v této výroční

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové,

VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013. Slovo na úvod. Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA RUAH O.P.S. 2013 Slovo na úvod Vážené dámy, vážení pánové, je mojí milou povinností shrnout pro Vás další rok fungování společnosti RUAH o.p.s. Rok 2013 byl prvním rokem, kdy jsme začali

Více

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE

Projekt ŠANCE. o realizaci poradenského programu ŠANCE Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o., E. Basse 1142/9,

Více

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013

Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 Nadační fond Šestý smysl Výroční zpráva 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy správní rady 4 Základní údaje o nadačním fondu 6 Přehled činností nadačního fondu v roce 2013 8 Soupis nadačních příspěvků v roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADAČNÍHO FONDU VESELÝ SENIOR v roce 2013 KONTAKTNÍ ÚDAJE VESELÝ SENIOR, nadační fond Vinohradská 365/10 120 00 Praha 2 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy PROFIL A MOTIVACE DOBROVOLNÝCH PRACOVNÍKŮ VĚNUJÍCÍCH SE PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ PROSINEC 2002 Úvodem SVČ a občanská sdružení se ve své

Více

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA

NADAČNÍ FOND VITA HUMANA NADAČNÍ FOND VITA HUMANA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadační fond VITA HUMANA Výroční zpráva za rok 2008 Základní údaje o nadačním fondu Název Nadační fond VITA HUMANA Sídlo Svatá Kateřina 73, okres Blansko, PSČ

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013. Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292. Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Občané pro Medlánky K Rybníku 597/1, Brno, 621 00 Brno Telefon 602 936 292 www.obcanepromedlanky.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Výroční zpráva spolku Občané pro Medlánky Obsah: Stránka 2 Slovo úvodem Činnost

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2012 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s. 3-4 3. Poslání a cíle. 4 4. Historie společnosti. 4-5

Více

Výroční zpráva 2011. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND )

Výroční zpráva 2011. Srdce na dlani, nadační fond. (dále jen NF SND nebo SND ) Výroční zpráva 2011 Srdce na dlani, nadační fond (dále jen NF SND nebo SND ) IČ: 28196112 Sídlo: U Lužického semináře 108/36, Praha 1-118 00 Výkonná ředitelka Nadačního fondu SND: Tereza Stopková Mobil:

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Říše loutek Kroměříž, o.s. Výroční zpráva za rok 2011 Smích a slzy tvoří podstatu loutkových představení. Smích a slzy působí nejmocněji na výchovu srdce a duše, zejména našich dětí. Těm je loutkové divadlo

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem

1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedkyně sdružení 2. Proč jsme vznikli? 3. Naše činnost v roce 2011 3.1 Projekt Lesní domov dětem 3.2 Činnost v dětských domovech 3.3 Celostátní veřejná sbírka

Více

Příklad dobré praxe X

Příklad dobré praxe X Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe X z realizace kariérového poradenství Helena Trinerova, DiS.

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2012 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato zpráva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele

5. září. sobota. prezentace pro vystavovatele 5. září sobota prezentace pro vystavovatele PŘEDSTAVENÍ VELETRHU SPORT LIVE 2015 je největší sportovní veletrh svého druhu v severních Čechách věnovaný všem milovníkům sportu a zdravého životního stylu.

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

ČSOB Nadační program vzdělání*

ČSOB Nadační program vzdělání* ČSOB Nadační program vzdělání* Vítězné projekty v roce 2011: Rozvoj finanční gramotnosti u osob s mentálním a kombinovaným postižením - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice,

Více

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace

3/2013 NOVINKY C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O MARTIN HAUSENBLAS NOVÁ POSILA V NADACI. Vážení dárci, příznivci naší. nadace 3/2013 C E N U N O V I N Á Ř Ů P R O INDIVIDUÁLNÍHO DÁRCE ZÍSKAL MARTIN HAUSENBLAS Ve čtvrtek 3. října 2013 proběhlo v Kaiserštejnském paláci na Malostranském náměstí slavnostní vyhlášení vítězů 16. ročníku

Více

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice?

radost Moje životní 1:1 Chcete být hrdí na to, že žijeme v České republice? 1:1 Moje životní radost Chcete, aby naše země, obce i instituce fungovaly lépe? Záleží vám na zachování kulturních hodnot a tradic pro další generace? Rádi byste společně s ostatními měnili své okolí k

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče.

PRO TEBE. mladé plody rostou na starých stromech. Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. mladé plody rostou na starých stromech Budoucnost dětí pomáhají vytvářet jejich rodiče. Ale kdo tvoří budoucnost těch osamělých, které rodiče nemají? Nebo těch, které rodiče opustili, ať z vlastní vůle

Více

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE

DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE DVĚ TVÁŘE PRAHY 8. ROČNÍK FOTO SOUTĚŽE CÍLE FOTOSOUTĚŽE propagace Václavského náměstí v Praze jako největšího nákupního, společenského a zábavního centra České republiky konstruktivním způsobem poukázat

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Jeden na jednoho, z. s. Výroční zpráva pro rok 2014. Dolákova 552/18 181 00 Praha 8 IČ: 22744428

Jeden na jednoho, z. s. Výroční zpráva pro rok 2014. Dolákova 552/18 181 00 Praha 8 IČ: 22744428 Jeden na jednoho, z. s. Výroční zpráva pro rok 2014 Dolákova 552/18 181 00 Praha 8 IČ: 22744428 OBSAH INFORMAČNÍ ČÁST 1. Úvod 2. Poslání a principy fungování občanského sdružení Jeden na jednoho, z.s.

Více

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco.

O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Monitoring z akcí 2012 O Běhu pro život Charitativní projekt Běh pro život každoročně pořádá Nadační fond Tesco. Letošní, již pátý ročník, si dal za úkol pomoci dětem bez rodiny. V současnosti žije v České

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nadačního fondu Porozumění za rok 2008 Vážení, předkládáme zprávu o činnosti Nadačního fondu Porozumění. Posláním Fondu je shromažďování finančních prostředků k zajištění hmotné i nehmotné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ROK 2011 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Nadační fond Podepsáno srdcem Sídlo: Líšnice 173, CZ 252 10 Mníšek pod Brdy GSM: +420 777 730 511 13 E-mail: info@podepsanosrdcem.eu Web: www.podepsanosrdcem.org

Více

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2

OBSAH. 2 Výroční zpráva EMEA s.r.o. 2012 2 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní údaje společnosti 4 3. Představení společnosti 5 4. Divize společnosti 6 5. Významní partneři 7 6. Vybrané ekonomické ukazatele 8 7. Ostatní

Více

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )!

Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Budoucnost přinese více úspěchů! Spojte svoji budoucnost s kariérou u E&S Investments Czech Republic, s.r.o. (dále jen E&S )! Investiční poradce: povolání s budoucností Povolání investičního poradce Vám

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný

Pomáháme. aneb: Největší firemní dárce. Skupina ČEZ. www.cez.cz. prof. Úsporný Pomáháme aneb: Největší firemní dárce prof. Úsporný Osminásobný firemní dárce roku je největším firemním dárcem v České republice, což dokládá také osm ocenění Největší firemní dárce roku, udělovaných

Více

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany

Evropa na dosah - závěrečná zpráva. projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Evropa na dosah - závěrečná zpráva projektu Evropa otevřená všem, škola otevřená všem, na ZŠ ulice Míru Rokycany Dne 9.května 2013 se na naší škole uskutečnil celoškolní projektový den pod názvem Evropa

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Třebíčský oddíl plavání.

Třebíčský oddíl plavání. Právní forma: občanské sdružení Se sídlem: Třebíč, Mládežnická 2 IČ: 64271706 Třebíčský oddíl plavání Hledáme generálního sponzora Účelem tohoto materiálu je podpořit úsilí při hledání generálního sponzora

Více

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní

Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní Internetový marketing střední školy zatím nevyužívají. Chtějí se v něm ale zdokonalovat. Shrnutí výsledků průzkumu občanského sdružení Než zazvoní 7. října 2013 Průzkum mezi učiteli výpočetní techniky

Více

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ

PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ PROGRAM PRO MINIMALIZACI RECIDIVY PACHATELŮ TRESTNÍCH ČINŮ O NÁS Veřejně prospěšný spolek STOP RECIDIVĚ! z.s. byl založen lidmi, kterým není lhostejný osud pachatelů a obětí trestní činnosti. V stávající

Více

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1

Výroční zpráva. Výroční zpráva Nadace Auxilia 2010 str. 1 Výroční zpráva 2010 str. 1 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy a vážení pánové, nadešel čas poděkovat všem, kteří pomáhali Nadaci Auxilia naplňovat její poslání a sami se tak podíleli na rozvoji, stabilitě a profesionalizaci

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace.

Position paper. Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Position paper Podpora vzdělávacích úspěchů mladé romské generace. Vzdělávací program Gendalos 2 Během roku 2013 se nám podařilo podpořit 56 studentů v jejich cestě za dobrým vzděláním. V roce 2011 se

Více

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú.

Výroční zpráva 2014. Šuple, z. ú. Výroční zpráva 2014 Šuple, z. ú. Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu loňského roku jsme převážně věnovali

Více

Výcvik v konzultantských dovednostech

Výcvik v konzultantských dovednostech Výcvik v konzultantských dovednostech PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN: Výcvik je určen těm studentům psychologie a příbuzných oborů, kteří mají zájem se do budoucna věnovat práci v HR, nebo konzultanta poskytujícího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014

11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS. Praha Račice 24. 27.7.2014 11. EDBF MISTROVSTVÍ EVROPY DRAČÍCH LODÍ 11 TH EDBF EUROPEAN DRAGON BOAT NATIONS CHAMPIONSHIPS Praha Račice 24. 27.7.2014 ÚVOD Vážené dámy, vážení pánové! Po úspěšném evropském šampionátu dračích lodí

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže program č. III - Akce pro neorganizované děti a mládež na území hl.m.prahy Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ŽÁDOST O GRANT HL. M. PRAHY V OBLASTI VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA ROK 2011 určené pro subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže

Více

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality

Staňte se partnerem. Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Staňte se partnerem Sport bez předsudků Sportovně sociální projekt prevence kriminality Sport bez předsudků Hlavní cíle projektu popularizace a prezentace sportu jako možnosti využití volného času dětí:

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

cena za firemní a individuální filantropii

cena za firemní a individuální filantropii VIA Bona cena za firemní a individuální filantropii Nadace VIA patří mezi největší a nejaktivnější české nadace. Každý rok ve spolupráci s americkým velvyslanectvím oceňujeme firmy a jednotlivce, kteří

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s.

I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. I TY MŮŽEŠ MĚNIT SVĚT K LEPŠÍMU VE STŘEDOČESKÉM KRAJI JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH program společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Je to skvělý pocit, když se vám povede udělat něco dobrého pro lidi kolem sebe.

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více