TATSUNO-BENČ EUROPE A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TATSUNO-BENČ EUROPE A.S."

Transkript

1 TATSUNO-BENČ EUROPE A.S. Instalační a uživatelská příručka Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s TB08_SS2_V1CZ

2 Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.. Pražská 2325/ Blansko Telefon: Fax: Copyright Tuto příručku ani její části není dovoleno kopírovat bez souhlasu TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.

3 OBSAH 0. ÚVODNÍ INFORMACE OBRÁZKOVÉ IKONY A POJMY UŽITÉ V PŘÍRUČCE NEJDŘÍVE PROSTUDUJTE PŘÍRUČKU DOVOLENÉ POUŽITÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM SITE SENTINEL II ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘIPOJOVACÍ MODUL (SMART MODUL) PALIVOVÁ SONDA ČIDLO PAR ČIDLO KAPALIN INSTALACE POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PŘÍPRAVA PRO INSTALACI Kiosek čerpací stanice Palivová nádrž Instalace palivové sondy VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONEKTORY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY TB1 - Externí vstup / interní modem TB2 - Externí modem TB3 - Průchozí port TB4 - Petro Net / Externí tiskárna TB5 - Terminal / PC P4 - Zapojení signalizace - ALARM PŘIPOJENÍ SOND A ČIDEL PŘIPOJENÍ POS A ACR ZÁKLADNÍ FUNKCE A NASTAVENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU Studený start Hlavní menu Nastavení řídící jednotky Nastavení sond, senzorů a nádrží Nastavení výstražných signálů Časová schémata příkazů a zpráv Data programového modulu Odlišnosti nastavení pro ACR PROVOZ POPIS ZAŘÍZENÍ Řídící jednotka Programovatelný modul Vstup/výstupní modul Sondy...21

4 Čidla AUTOMATICKÝ PROVOZ Dodávka produktu Prodej produktu Přeplnění nádrže Nízká hladina produktu Vysoká hladina vody Vysoká (nízká) hladina čidla Porucha sondy Porucha modulu pro připojení sond a čidel Porucha tiskárny Výpadek napájení UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ Vstupní heslo Zpráva o stavu zásob Zprávy Systémové příkazy Časová schémata příkazů a zpráv Nastavení systému Data programového a I/O modulu Zpráva o prodeji Zpráva o dodávce AUTOKALIBRAČNÍ ZPRÁVY Dodavky (ustálené nebo neustálené) Neznámé ztráty Denní zpráva Zpráva za období Palivová zpráva ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘIPOJOVACÍ MODUL (SMART MODUL)...36 PŘÍLOHA A...37 A.1. ZABEZPEČENÍ...37 A.2. NASTAVENÍ ČASU A DATA...37 A.3. NASTAVENÍ TISKÁRNY...37 A.4. NASTAVENÍ DISPLEJE...37 A.5. NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA/TLAČÍTKA A BZUČÁKU...37 A.6. PŘIŘAZENÍ SOND A ČIDEL...38 A.7. NASTAVENÍ SONDY...38 A.8. NASTAVENÍ ČIDLA...38 A.9. LIMITNÍ HODNOTY ČIDEL...38 A.10. LIMITNÍ HODNOTY SOND...39 A.11. KOREKCE NÁDRŽÍ...39 A.12. NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ...39 A.13. ČASOVÁ SCHÉMATA PŘÍKAZŮ A ZPRÁV...40 A.14. KONFIGURACE I/O MODULU...41 A.15. MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ I/O MODUL...41 A.16. ZAŘÍZENÍ AKTIVOVANÉ UDÁLOSTÍ I/O MODUL...41 PŘÍLOHA B...42 B.1. HODNOTY NAPĚTÍ...42 B.2. KONTROLNÍ LED...42 B.3. CHYBOVÉ KÓDY...43

5 0. Úvodní informace 0.1. Obrázkové ikony a pojmy užité v příručce Značky používané v této příručce: Výstraha Nebezpečí výbuchu Pozor - Elektrické zařízení Zákaz kouření Zákaz výskytu otevřeného ohně Zákaz používání mobilních telefonů Termíny používané v této příručce vyžadující zvláštní pozornost: 1) POZOR Nesplnění požadavků uvedených pod tímto záhlavím může vést k vytvoření podmínek vedoucích ke zranění nebo usmrcení osob nebo k rozsáhlým škodám na majetku 2) VAROVÁNÍ Nesplnění požadavků uvedených pod tímto záhlavím může vést ke zranění osob a/nebo může způsobit poškození monitorovacího systému Site Sentinel. 3) UPOZORNĚNÍ Položky uvedené pod tímto záhlavím upozorňují na zákonné a/nebo statutární požadavky, které řídí montáž a používání výdejního stojanu. Nesplnění těchto požadavků může vytvořit nebezpečnou situaci a/nebo mít za následek poškození monitorovacího systému Site Sentinel. 4) POZNÁMKA Položky uvedené pod tímto záhlavím mají upozorňovat na montážní postupy, techniky a provozní metody atd., které jsou důležité pro zajištění správné montáže a správného provozování monitorovacího systému Site Sentinel a které, pokud se nedodržují, mohou mít za následek poškození, selhání nebo špatný výkon tohoto systému. 1

6 0.2. Nejdříve prostudujte příručku Před instalací či provozem výdejního stojanu si prostudujte příslušné části instalační a uživatelské příručky. Zvažte veškerá nebezpečí, upozornění a poznámky uvedené v příručce. Výrobce sestavuje tuto instalační a uživatelskou příručku za účelem poskytnutí všech nezbytných informací a pokynů pro plnou a efektivní instalaci, použití a údržbu vašich monitorovacího systému Site Sentinel II/ACR. Tato příručka byla vypracována dodavatelem a tvoří nedílnou součást příslušenství monitorovacího systému Site Sentinel II. Použití této příručky je v plné odpovědnosti uživatele; veškeré operace, které zde nejsou popsány, je nutno považovat za zakázané. Pracovník obsluhy provádějící takové operace bude nést veškerou odpovědnost za výsledky svého působení. Návod je uspořádán v jednotlivých oddílech, které jsou dále rozděleny do pododdílů tak, aby každé téma bylo nezávislé a aby současně odpovídalo provozní logice (naučit se připravit používat udržovat). Návod odráží věrně technický stav v okamžiku prodeje monitorovacího systému Site Sentinel II a není možno jej považovat za neodpovídající v důsledku následných změn a aktualizací prováděných na základě nejnovějších skutečností. UPOZORNĚNÍ USCHOVEJTE TENTO MANUÁL A PŘILOŽENÉ DOKUMENTY PO CELOU DOBU PROVOZU ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ ODKAZY! 0.3. Dovolené použití Integrovaný monitorovací systém Site Sentinel II firmy OPW (USA) je určen pro nepřetržité 24-hodinové sledování stavu palivových nádrží. Pomocí Site Sentinelu II je možno průběžně sledovat jak stav paliva v nádržích (množství, teplota) tak i stav meziplášťového prostoru nádrží (úniky paliva či benzínových par) či palivového potrubí, případně lze měřit i úniky paliva do půdy, nebo hladinu spodních vod v okolí nádrží POZOR Monitorovací systém Site Sentinel je složité zařízení, které musí zabezpečovat celou řadu náročných funkcí. Proto před uvedením do provozu musí být provedeno vyčištění nádrží. Před spuštěním do funkce musí být provedena revize elektrického rozvodu a kontrola správnosti zapojení, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a byla zajištěna bezpečnost proti explozi (pohonné hmoty jsou hořlaviny I. třídy). Každý monitorovací systém včetně sond a čidel je ve výrobním závodě řádně odzkoušen z hlediska funkce, bezpečnosti a metrologie. Součástí dodávky každého monitorovacího systému jsou i certifikační doklady, které provozovatel musí na požádání předložit příslušným institucím 2

7 1. Monitorovací systém SITE SENTINEL II Tento systém se skládá z jedné řídící jednotky umístěné v kiosku v místnosti obsluhy čerpací stanice, jednoho až osmi programovatelných modulů umístěných v kiosku (v blízkosti hlavního rozvaděče) z palivových sond a čidel umístěných v palivových nádržích nebo v jejích blízkosti, případně z jednoho až osmi vstupně/výstupního modulů. Řídící jednotka (Site Sentinel Controller) je elektronické zařízení umístěné v kiosku. Tato jednotka obsahuje řídící elektroniku ovládající jednotlivé programovatelné moduly (1 až 8), tiskárnu pro tisk výstražných signálů a zpráv, grafický LCD displej pro vizuální kontrolu stavu palivových nádrží, červeně svítící signalizační tlačítko a bzučák pro výstražnou signalizaci. Tato řídící jednotka též obsahuje interface pro připojení řídícího počítače (PC/AT), terminálu, modemu, nebo speciální vstupně/výstupní jednotky. Připojovací modul (Smart Module) je elektronické zařízení, vybavené elektronickými bariérami (jiskrově bezpečnými) na které jsou přivedeny veškerá palivová čidla a sondy. Jeden programový modul může obsahovat nejvýše čtyři bariéry a na každou z bariér lze připojit maximálně čtyři palivové sondy nebo čidla. Celkem lze pomocí jednoho programového modulu ovládat až 16 sond/čidel. Programovatelné moduly komunikují přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel s řídící jednotkou. Palivová sonda (PV Model Probe) je sonda se zabudovanou elektronikou, která se vkládá přímo do nádrže a slouží ke kontinuálnímu měření hladiny paliva a vody a k měření teploty paliva v nádrži. Skládá se z elektronické hlavy, dvou plováků (jeden na palivo a jeden na vodu) a pěti teplotních senzorů. Připojuje se přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel na bariéru programovatelného modulu. Čidla slouží k detekci kapalin, nebo benzínových par v blízkosti palivových nádrží nebo potrubí. Všechna čidla se připojují pomocí dvou nebo třížilového stíněného kabel na bariéru programovatelného modulu. Vstup/výstupní modul (I/O Module) je elektronické zařízení, vybavené 12 výstupy a 4 vstupy pro ovládání vnějších zařízení. Pomocí tohoto modulu lze ovládat 12 výstupních relé 230Vst/10A, které lze libovolně naprogramovat aby spínaly, nebo vypínaly vnější zařízení při vzniku daného varovného signálu (nízká hladina paliva, přetečení, průsaky, krádež paliva atd.). Současně lze použít 4 vstupů pro vnější varovné signály (5Vss /10mA). Celkem lze připojit k řídící jednotce až 8 vstup/výstupních modulů (tj. 94 výstupních relé a 32 vstupů).vstup/výstupní moduly komunikují přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel s řídící jednotkou. Obrázek 1 - Řídící jednotka - Site Sentinel II 3

8 1.1. Řídící jednotka Rozměry: Šířka Výška Tloušťka Elektrické požadavky: Elektrické napájení Příkon 460 mm 380 mm 130 mm V, 50Hz maximálně 50W Povolená pracovní teplota 0 C + 40 C Maximální počet připojených 8 programovatelných modulů Displej Podsvícení: CCFT Zobrazující plocha: 125 mm x 78 mm (5" x 3") Formát: 25 řádků, 40 znaků na řádek Matrice: 320 x 200 bodů Barva: modré znaky, bílé pozadí Klávesnice 16 tlačítek: 10 alfanumerických, 6 funkčních Interní tiskárna Interní modem (není standardně) pro dálkové ovládání Signalizační zařízení Externí vstupy pro signalizaci (alarmy) RS 232C komunikační porty (pro modem, PC/terminál) RS232C sériový port pro externí tiskárnu Tabulka 1 - Základní parametry - řídící jednotka 40 znaků, hladký papír v kotoučích šířky 115 mm model 224A, 2400 Bd vizuální (červené světlo) a akustické (bzučák) 2 vstupy, typ - sepnutý kontakt, 12Vss, 40mA max Bd, emulace VT100,VT52 nebo WYSE50 7 datových bitů, sudá parita,1 stop bit 1200 Bd, 7 datových bitů, sudá parita, 1 stop bit Obrázek 2 - Řídící jednotka 4

9 1.2. Připojovací modul (Smart Modul) Rozměry: Šířka Výška Tloušťka Elektrické požadavky: Elektrické napájení Příkon 455 mm 230 mm 180 mm V, 50Hz maximálně 60W Povolená pracovní teplota 0 C + 40 C Kapacita zařízení počet Zenerových bariér nejvýše 4 počet připojitelných sond a čidel nejvýše 16 Požadavky na kabeláž dvoužilový kabel (komunikační kabel) twistovaný odolný proti oleji a benzínu průřez vodičů min. 0.80mm2 (cca 1mm) Maximální délka kabelu 1500 m Tabulka 2 - Základní parametry - připojovací modul (Smart Modul) Obrázek 3 - Připojovací modul (Smart modul) 5

10 1.3. Palivová sonda Elektrické napájení Povolená pracovní teplota Sondy: Paliva: Měřicí parametry Palivo: Voda: Teplota: Klasifikace prostředí tyč + plováky Sonda je napájena z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu -20 C + 50 C -18 C + 49 C rozlišení mm (0.0005") rozlišení mm (0.01"), minimální hladina 69mm rozlišení C zóna 0 Ex ib IIA T4 elektronika sondy Požadavky na přívodní kabel kabel Belden #88760 nebo Alpha #55371 (stíněný dvoužilový twistovaný kabel) Maximální délka kabelu 300 m Tabulka 3 - Základní parametry - palivová sonda 1.4. Čidlo par Detekovaná substance Elektrické napájení Povolená teplota Skladování: Pracovní: Rozměry Délka: Tloušťka: Hydrokarbonové výpary Čidlo je napájeno z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu 12Vss, 120mA, vnější obal je izolován -28 C + 71 C -20 C + 50 C 45 mm (1.75") 16 mm (0.63") Klasifikace prostředí zóna 0 Požadavky na přívodní kabel Kabel odolný proti benzínovým parám a olejům, dvoužilový, twistovaný, stíněný 18 AWG (0.80mm 2 ) Maximální délka kabelu 150 m Tabulka 4 - Základní parametry - čidlo par 1.5. Čidlo kapalin Detekovaná substance Elektrické napájení Povolená teplota Skladování: Pracovní: Rozměry Délka: Tloušťka: Maximální hloubka ponoření do čisté vody Kapalina Čidlo je napájeno z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu 12Vss, 20mA -28 C + 71 C -20 C + 50 C 38 mm (1.5") 13 mm (0.5") 4.5 m Klasifikace prostředí zóna 0 Požadavky na přívodní kabel Kabel odolný proti benzínovým parám a olejům dvoužilový, twistovaný, stíněný, 18 AWG (0.80mm2 ) Maximální délka kabelu 150 m Tabulka 5 - Základní parametry - čidlo kapalin 6

11 2. Instalace 2.1. Pokyny pro bezpečnost při práci POZOR Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaní oprávnění pracovníci podle příslušných norem, nařízení a předpisů a místních omezení a podle tohoto návodu. V bezprostředním okolí nádrží je přísně zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm. Vždy dodržujte opatření pro manipulaci s benzíny a naftou. Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanými odborníky. Ujistěte se, že je dostupný správně fungující hasící přístroj Příprava pro instalaci Kiosek čerpací stanice V místnosti obsluhy čerpací stanice je nutné zvolit vhodné místo na stěně pro umístění řídící jednotky, a to tak aby tato jednotka byla snáze dostupná a aby bylo možno sledovat displej řídící jednotky. Do stěny připravíme otvory pro 4 šrouby Ø6 pro připevněni řídící jednotky na stěnu. Z rozvaděče přivedeme do blízkosti řídící jednotky samostatné síťové napájení 230V (do krabice). Toto napájení v rozvaděči opatříme samostatným jističem. Chceme-li ovládat řídící jednotku z počítače umístěného v blízkosti řídící jednotky (max.15m), potom je nutno vést z místa řídící jednotky do místa počítače stíněný osmižilový kabel (FTP kabel, stíněný, 4 páry, pozn. jde o shodný typ s komunikačním kabelem vedoucím k výdejním stojanů). Obrázek 4 - Rozmístění upevňovacích otvorů Řídící jednotky 7

12 V místnosti strojovny, nebo hlavního rozvaděče čerpací stanice je třeba umístit jeden až čtyři programové moduly (dle konfigurace stanice). Zvolte vhodné místo na zdi v blízkosti výstupů kabelů od sond a čidel. Pro každý programový modul připravte do zdi 4 otvory pro šrouby Ø6. Ke každému programovému modulu je nutno z rozvaděče přivést samostatné síťové napájení 230V. Napájení každého programového modulu opatřete v rozvaděči samostatným jističem. Kromě napájení je nezbytné přivést ke každému programovému modulu z rozvaděče zelenožlutý zemnící vodič. Tento vodič bude připojen k Zenerovým bariérám zajišťujícím jiskrovou bezpečnost všech zařízení umístěných ve výbušném prostředí. Proto je nezbytné zajistit aby celkový zemní odpor bariér a zemního vodiče nepřevýšil hodnotu 1Ω. Od všech programových modulů je třeba vést v chráničce kabel (Belden #88760) do řídící jednotky. Maximální vzdálenost programových modulů od řídící jednotky je 1500 m. Obrázek 5 - Rozmístění upevňovacích otvorů Připojovacího modulu Palivová nádrž Do šachty palivové nádrže přiveďte v samostatné chráničce (plastové, ale nejlépe v kovové trubce) kabely pro všechny čidla a sondy umístěné v nádrži (kabel Belden #88760). Každé čidlo nebo sonda musí mít vlastní kabel. Všechny kabely budou v šachtě nádrže ukončeny ve společné propojovací krabici. Propojovací krabici doporučujeme umístit na stěnu šachty do vzdálenosti max. 1.5 m od víka nádrže. Propojovací krabice je součástí dodávky, pro její připevnění do stěny je však nutno připravit úchyt (přivařit na stěnu kus plechu s dvěma otvory). Obrázek 6 - Rozmístění otvorů pro upevnění rozvodné krabice 8

13 Instalace palivové sondy UPOZORNĚNÍ Sonda musí být umístěna v podélné ose nádrže a musí být opřena o dno nádrže. Sonda nesmí zasahovat to odkalovací jímky (na dně nádrže) - měření by bylo nepřesné! Vzdálenost sondy od plnícího potrubí musí být minimálně 1metr. Při nedodržení těchto podmínek může dojít při stáčení paliva k deformaci sondy (ohnutí) a tím i nepřesnostem v měření. Obrázek 7 - Instalace sondy a čidla Sonda se spustí do nádrže víkem. Do víka nádrže je nutno vyvrtat průchozí otvor pro sondu Ø 110 mm a čtyři šrouby M16/40mm (podle obrázku). Otvor pro sondu musí být přesně v podélné ose nádrže. Obrázek 8 - Rozmístění otvorů ve víku nádrže 9

14 Délka rozměr poloha teplotních sondy nádrže snímačů 91 cm (36 ) 79 cm (31 ) 13, 33 cm 135 cm (53 ) 122 cm (48 ) 18, 30, 51, 71, 91 cm 175 cm (69 ) 163 cm (64 ) 25, 41, 69, 94, 122 cm 196 cm (77 ) 183 cm (72 ) 28, 46, 76, 107, 137 cm 226 cm (89 ) 213 cm (84 ) 33, 56, 91, 124, 160 cm 257 cm (101 ) 244 cm (96 ) 38, 64, 104, 140, 180 cm 267 cm (105 ) 254 cm (100 ) 41, 66, 106, 147, 188 cm 287 cm (113 ) 274 cm (108 ) 43, 71, 117, 157, 203 cm 317 cm (125 ) 305 cm (120 ) 48, 79, 130, 175, 226 cm 348 cm (137 ) 335 cm (132 ) 56, 89, 142, 193, 246 cm 378 cm (149 ) 366 cm (144 ) 61, 97, 155, 211, 269 cm Obrázek 9 - Rozměry palivové sondy 10

15 2.3. Vstupní a výstupní konektory řídící jednotky Obrázek 10 - Vstupní a výstupní konektory TB1 až TB6 (vlevo dole) TB1 - Externí vstup / interní modem Externí vstup číslo zapojení 1 zem 2 vstup #1 3 vstup #2 4 zem Interní modem 5 telefonní vodič - zelená 6 telefonní vodič - červená Obrázek 11 - V/V konektor TB TB2 - Externí modem Externí modem TB 2 TOK DAT Kabel a konektor modemu číslo signál barva vodiče pin 1 TX -----> červená 2 2 RX <----- oranžová 3 3 CTS <----- zelená 5 4 RTS -----> žlutá 4 5 DCD <----- hnědá 8 6 DTR -----> bílá 20 6 / TB5 SIG GND černá 7 nepřipojen modrá 6 Obrázek 12 - V/V konektor TB2 11

16 TB3 - Průchozí port číslo TB 3 signál TOK DAT Kabel a konektor barva vodiče pin 1 TX -----> červená 2 2 RX <----- oranžová 3 3 CTS <----- zelená 5 4 RTS -----> žlutá 4 5 DCD <----- hnědá 6 6 DTR -----> bílá 20 6 / TB6 SIG GND černá 7 nepřipojen modrá 6 Obrázek 13 - V/V konektor TB TB4 - Petro Net / Externí tiskárna Petro Net - Smart Modul Externí tiskárna číslo Petro Net TB 4 TOK DAT Kabel a konektor 1 1 číslo signál barva vodiče pin TX -----> oranžová 3 Adresu modulu nastavit 4 CTS <----- bílá 20 pomocí SW1-5 DTR <----- modrá 6 (Stand. nastavení je adr.1) 6 SIG GND černá 7 Obrázek 14 - V/V konektor TB TB5 - Terminal / PC Terminal - PC (9600Bd, 7bits, sudá (EVEN) parita, 1stop bit) (SW1-1,4 ON, 2,3,5-8 OFF) TB 5 TOK DAT Kabel a konektor číslo signál barva vodiče pin / CAN25 pin / CAN9 1 TX -----> oranžová RX <----- červená CTS <----- zelená 4 4 RTS -----> žlutá 5 5 SIG GND černá 7 5 propojit modrá, hnědá, bílá (6,8,20) a (5,4) Tabulka 6 - V/V konektor TB P4 - Zapojení signalizace - ALARM Signalizace - ALARM číslo/barva zapojení 1 (R) + 12V / MAX 0,5A 2 (Z) bzučák 3 (Č) světlo 4 (B) spínač / MIN 0,5A Tabulka 7 - Externí signalizace 2.4. Připojení sond a čidel Smart Modul měřící vedení sonda sonda 924 čidlo kapalin čidlo par PWR červená bílá bílá červená červená SIG černá černá hnědá bílá černá GND stínění zelená černá černá Tabulka 8 - Připojení sond a čidel 12

17 2.5. Připojení POS a ACR 13

18 3. Základní funkce a nastavení 3.1. Nastavení systému Studený start Před vlastním (novým) nastavením je nutno provést vymazání všech údajů. 1) Vypnout systém páčkovým vypínačem uvnitř systému. 2) Odpojit konektor baterie 3) Zapnout systém, za okamžik se objeví nápis na displeji: Vybitá/odpojená baterie. Stiskni signalizační tlačítko pro studený start (POZOR dojde k vymazání RAM) nebo čekej X (postupně zmenšující se číslo) vteřin pro normální start 4) Po stisku červeného signalizačního tlačítka na čelním panelu SS se zobrazí nápis: RAM byla vymazána. Připojte baterii a stiskněte reset tlačítko pro znovunastartování systému. 5) Připojit baterii 6) Stisknout tlačítko reset (SW3) Hlavní menu HLAVNÍ MENU 1. VSTUPNI HESLO 2. TYP SITE SENTINELU: S AUTOKALIB. (nebo NORMAL) 3. ZPRAVA O STAVU ZASOB 4. ZPRÁVY 5. SYSTEMOVE PRIKAZY 6. CASOVA SCHEMATA PRIKAZU A ZPRAV 7. NASTAVENI SYSTEMU 8. DATA PROGRAMOVATELNEHO A I/O MODULU 9. JEDNODUCHA ZPRAVA O STAVU ZASOB 10. JEDNODUCHA ZPRAVA O DODAVCE NAVOD K OBSLUZE: V KAZDEM MENU MUZETE ZVOLIT: <CISLO> VOLBA FUNKCE [C] NEBO [CANCEL] PREDCHOZI MENU [H] NEBO [HELP] ZOBRAZENI NAPOVEDY [P] NEBO [0] VYTISK OBRAZOVKY Tabulka 9 - Hlavní MENU Nastavení řídící jednotky Pro prvotní nastavení servisního režimu použijeme vstupní heslo (výrobní nastavení: HELLO). 1) Zabezpečení [7-1-1]: (nastavení viz. Tabulka 10), dále dopíšeme identifikační název stanice (položka 5); 2) Datum a čas [7-1-2]: nastavení viz. Tabulka 11; 3) Tiskárna [7-1-3]: (nastavení viz Tabulka 12); (pokud chceme dosáhnout úspory papíru, nastavujeme stránkování na začátku a konci (položky 4 a 5) VYPNUTO), dále nastavujeme výstup zpráv [4-1-5] - TISKÁRNA (OBRAZOVKA), formát [4-1-6] - OBRAZOVKA; 4) Měřící jednotky [7-1- 4] - METRICKÉ; 5) Paměťový zásobník událostí [ (přepis dokola)] - ZAPNUTO; 6) Displej [7-1-7]: nastavení viz Tabulka 13; 7) Červené světlo/tlačítka a bzučák [7-1-8]: nastavení viz Tabulka 14; 8) Referenční teplota [7-1-10]: 15 O C. 14

19 Nastavení sond, senzorů a nádrží A) Přiřazení pozice a typu zařízení 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8); ) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 15) 2) Typ zařízení [ ]: označení typu zařízení, (typ zařízení viz Tabulka 15). B) Nastavení sondy (nádrže) 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 16); 2) Změna parametrů [ ]: Při instalaci se tato možnost nevyužívá (použije se při případné editaci); 3) Číslo nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 4) Označení nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 5) Produkt [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 6) Hustota [ a 7]: Ponechá se nabídnutá hodnota (popř. zadají se hodnoty dle dodavatele produktů); 7) Tvar nádrže [ ]: Obvykle VÁLEC - ROVNÉ DNO ; 8) Průměr nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 9) Objem nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné) 10) Odchylka produktu [ ]: slouží pro jednorázovou korekci výšky plováku produktu (výrobce udává následující hodnoty: Diesel - 1,5 cm, ostatní 2,2 až 2,5 cm) 11) Odchylka vody [ ]: Převážně se zadává hodnota cca 5,5 až 6,2, parametr odchylka vody slouží pro jednorázovou korekci výšky plováku vody (skutečné hodnoty je možno zobrazit viz kap Data programového modulu); 12) Plovák na vodu [ ]: Zadání, zda je plovák na vodu použit A nebo ne N. (Některé verze software používají další členění PLOVÁK NA VODU ANO/NE - CHYBA SONDY ANO/NE ); 13) Časovač při dodávce [ ]: Doba pro ustálení hladiny při dodávce, typická hodnota je 30 (minut). C) Limitní hodnoty sondy (nádrže) 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 19); 2) Maximální stav vody [ ]: Typická hodnota je 10cm (podle výšky sání); 3) Hladina přeplnění [ ]: Typická hodnota je 95% výšky nádrže; 4) Min. stav produktu [ ]: Typická hodnota je 20cm (podle výšky sání); 5) Min. krádež [ ]: Typická hodnota je 1000 litrů (v praxi se nepoužívá); 6) Min. prodej [ ]: Typická hodnota je 1000 litrů (nepoužívá se pro menší prodej); 7) Min. dodávka [ ]: Typická dodávka je 1000 litrů (dohodnout se zákazníkem jestli nebere méně); 8) Rychlost průsaku [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 9) Nízká teplota ZAP [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 10) Nízká teplota VYP [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 11) Časovač - max. stav vody [ ]: Typická hodnota je 30 minut. D) Nastavení čidla 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 17) 2) Změna nastaveni [ ]: Při instalaci se tato možnost nevyužívá (použije se při případné editaci); 3) Číslo čidla [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 4) Označení čidla [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 5) Produkt [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 15

20 E) Limitní hodnoty čidla 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 18) 2) Horní limit [ ]: Typická hodnota je 3V; 3) Časové zpoždění [ ]: Typická hodnota je 5 minut pro čidlo par, 15 minut pro čidlo kapalin F) Instalace/vyjmutí modulu a zařízení 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou chceme připojit nebo odpojit 2) Instalace/vyjmutí pozice [ ]: pracujeme s pozicí zadanou v bodu 1 3) Instalace/vyjmutí modulu [ ]: pracujeme s modulem zadaným v bodu 1 4) Instalace/vyjmutí všeho [ ]: pracujeme se všemi pozicemi a moduly, které jsou přiřazeny kde pozice:. - nepřiřazena, P - přiřazena, K - konfigurována, I - instalována, O - odpojena, V - vyjmuta G) Korekce nádrží a čidel Korekce nádrží a čidel [7-2-6]: Zadáváme hodnoty naměřené při první dodávce produktu (jaká výška v cm odpovídá množství produktu v litrech) Nastavení výstražných signálů [7-4]: Doporučené nastavení viz Tabulka Časová schémata příkazů a zpráv 1) Četnost intervalu se zadává: jednorázově, denně, týdně, měsíčně. 2) Nastavení je možné si připravit dopředu viz Tabulka 22. 3) Otevření/zavření systému [6-1]: 4) Vymazání zásobníku událostí [6-2]: 5) Test průsaku [6-3]: 6) Uložení stavu zásob [6-4]: 7) Zpráva o probíhajících událostech [6-5]: 8) Zpráva o uložených událostech [6-6]: 9) Zpráva o stavu zásob [6-7]: 10) Zpráva o dodávce [6-8]: Data programového modulu 1) Litrovací tabulka nádrže [8-1]: 2) Nádrže a čidla [8-2]: 3) Technická data sondy a čidla [8-3]: 4) Diagnostika sondy a čidla [8-4]: 5) Stav čidel a sond modulu - souhrn [7-5]: 16

21 Odlišnosti nastavení pro ACR A) Nastavení sondy 1) Objem nádrže 100% 2) Max. pracovní objem 90% (někdy 95% - podle verze software) 3) Faktor odpařování 0% pro Diesel; 0,17% pro ostatní produkty 4) Časově neustál. dodávky 15 minut 5) Časově ustálené dodávky 45 minut 6) Parametry kalibrace 7) Počet segmentů v nádrži ponechat 8) Rozsah kalibrace - spodní segment 5 9) Rozsah kalibrace - horní segment ponechat 10) Počet kalibračních cyklů ponechat B) Limitní hodnoty sondy 1) Počátek dodávky 100 2) Konec dodávky 10 3) Testovací dodávka ) Krádež ) Interval výpočtu 2 6) Ztráty - varování 2 7) Ztráty - poplach 3 C) Nastavení systému [7-1-12] Nastavení konzoly - Pro PCKOM: Petrovend 4 - rychlost

22 POZNÁMKY: 18

23 4. Provoz 4.1. Popis zařízení Řídící jednotka Řídící jednotka je zařízení pracující na bázi mikroprocesoru, které je schopno řídit až osm programovatelných modulů a osm vstup/výstupních modulů. Existují tři základní typy obsluhy : Pomocí zabudované klávesnice a LCD displeje Pomocí terminálu nebo PC umístěného v blízkosti řídící jednotky Pomocí modemu přes terminál nebo PC umístěného mimo řídící jednotku Menu Všechny příkazy jsou seřazeny do menu (nabídek). Stejná menu se objeví na zabudovaném LCD displeji a vnějších počítačích nebo terminálech. Tiskárna Standardně je dodávána 40-sloupcová zabudovaná interní tiskárna pro tisk zpráv. Klávesnice Obrázek 15 Klávesnice 19

24 Deset kláves obsahuje čísla a tři písmena (nebo znaky). Např. číslice "1" má společnou klávesu s písmeny "Q", "Z", a mezerou. Klávesa CLEAR/NO (ZRUŠ/NE) buď maže zadané údaje nebo políčka na displeji, nebo odpovídá NE na dotaz. Mačkáním této klávesy se v některých případech provádí výběr z několika možností, které se postupně objevují na displeji. Klávesa BACKSPACE (O ZNAK ZPĚT) pohybuje kurzorem o jeden znak zpět a maže přitom jeden znak. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [Backspace]. Klávesa ALPHA mění zadanou číslici na znak. Například: Pro zadání písmena "A", je nutno stisknout klávesu [2], potom klávesu [ALPHA] a nakonec [Enter]. Klávesa ENTER/YES (POTVRDIT/ANO) buďto potvrzuje zadané hodnoty, nebo odpovídá ANO na dotaz. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [Enter]. Klávesa HELP (NÁPOVĚDA) zobrazí obrazovku s nápovědou pro právě zobrazené menu. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [H]. Klávesa CANCEL (NÁVRAT) Vás navrátí do předcházejícího menu, nebo zruší předchozí příkaz. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [C]. Displej Řídící elektronika je vybavena podsvíceným grafickým LCD displejem pro zobrazování stavu zásob v nádržích a systémových dat. Vytištění většiny obrazovek lze provést stisknutím klávesy [?*-0] na zabudované klávesnici, nebo stisknutím [P] na PC/terminálové klávesnici. Lze vytisknout pouze obrazovku, u které je na spodní řádce zobrazena možnost tisku. Site Sentinel lze nastavit tak aby neustále zobrazoval na displeji grafy popisující stav programovatelných modulů a vstup/výstupních. modulů. Displej zobrazí každý graf po dobu 10 vteřin. Stisknutím [ALPHA], můžete provést zastavení obrazu - pauzu, což Vám umožní detailně si graf prohlédnout. Pro každý programovatelný modul je možno zobrazit dva typy grafů: grafickou závislost výšky hladiny palivové sondy, kde sloupec ukazuje výšku hladiny paliva (v procentech) vzhledem k celkové délce sondy, nebo závislost objemu palivové nádrže, kde sloupec ukazuje objem paliva v nádrži (v procentech) vzhledem k celkovému objemu nádrže (viz Obrázek 17). Graf stavu vstup/výstupních modulů ukazuje, které vstupy daného modulu jsou aktivní, rozepnuté, nebo sepnuté, a které výstupy (relé) daného modulu jsou aktivní, či pasivní. SiteSentinel CZ 10. CER :10 HOD STAV ZASOB MODUL: 1 POZICE: A SONDA_C.: 1 OZNACENI: PRODUKT: NATURAL NATURAL B95 VYSKA OBJEM NAMERENO (CM) (LT) PRODUKT 130, ,66 VODA 0,05 1,46 NADRZ CELKEM 130, ,11 S TEPLOTNI KOREKCI PRODUKT 16285,30 VODA 1,46 NADRZ CELKEM 16286,75 MAX. PRACOVNI OBJEM 31700,00 VOLNY PRACOVNI OBJ: 15421,89 PRUMERNA TEPLOTA 15,2 C Obrázek 16 - Zobrazení (výpis) stavu zásob SiteSentinel CZ 10. CER :10 HOD OBJEM NADRZE POZICE A B C D E F G H I J K L M N O P VRCH % # # 50% # # # 25% # # # DNO S = NIC, S=SONDA, P=PARY, K=KAPALINA, J=JIMKA, Z=ZASOBNIK Obrázek 17 - Zobrazení stavu zásob graficky 20

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

Místní zobrazovací jednotka LDU 401 NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Místní zobrazovací jednotka LDU 401 Před prvním použitím jednotky si důkladně přečtěte pokyny uvedené v tomto návodu a pečlivě si jej uschovejte. Výrobce si vyhrazuje

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Popis a funkce klávesnice K3

Popis a funkce klávesnice K3 Popis a funkce klávesnice K3 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice K3 používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří, ovládání zabezpečovacích

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Deska sběru dat Uživatelská příručka Vydání 2.1 Počet stran: 8 1 Obsah: 1 Úvod... 3 2 Obchodní informace... 3 2.1 Příslušenství... 3 2.2 Informace o výrobci... 3 3 Popis zařízení... 4 3.1 Popis funkce...

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA TYP 2107 Technická dokumentace Výrobce: Ing.Radomír Matulík,Nad Hřištěm 206, 765 02 Otrokovice, http://www.aterm.cz 1 1. Obecný popis Zobrazovací jednotka typ 2107 je určena pro zobrazení

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Rele Control Elektronické ovládání výstupů Uživatelská příručka ver. 1.36 (09/02/2006) revize 07.10.2006 HW PROGRESS Milan Jaroš OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Určení... 3 1.2 Základní údaje... 3 1.3 Složení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač

MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) docházkový snímač MONTÁŽNÍ / UŽIVATELSKÝ NÁVOD ISD COMBI (LIGHT) OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Rozměry snímače... 4 3 Používání snímače... 5 3.1 Základní používání snímače... 5 3.2 Popis klávesnice... 5 3.2.1 ISD COMBI...

Více

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o.

ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o. PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVAŘOVACÍCH ELEKTROD PKS13 ELEKTROTEPLO Kolín s.r.o., Rybářská 56, 280 35 Kolín II tel.:321724628, 321720240 fax: 321722710 e-mail: elektroteplo@elektroteplo.cz

Více

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Čtečka karet a otisků SF101 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Dokumentace vytvořena dne 29.3. 2010 poslední korekce dne 4.7. 2011 1 Základní popis SF 101 je čtečka otisků prstů a karet. Čtečka pracuje jak autonomně,

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem

LEVEL INSTRUMENTS. Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem LEVEL INSTRUMENTS EE23 Multifunkční snímač vlhkosti a teploty s volitelným alarmovým výstupem Snímač EE23 je jednoduchý multifunkční přístroj, jenž vyniká vysokou přesností, jednoduchou instalací a údržbou.

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU. Příručka uživatele Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Příručka uživatele 1 ASIN ACU je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace (ASIN ACU T) a detektorů (ASIN ACU D) a zpracování

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU

Úniverzální ústředna detekčního systému ADS ASIN ACU Úniverzální ústředna detekčního systému ADS Příručka uživatele je ústředna detekčního systému ADS, určená pro napájení snímačů koncentrace a zpracování jejich signálu. Na ústřednu se připojuje jeden až

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W

Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Uživatelský manuál pro Inteligentní solární řídící jednotku GOMON SR868C6 Certifikace: CE AC 220-240V, 50Hz, 900W Upozornění: Tento produkt je neustále zdokonalovaný a mohou se vyskytnout menší odchylky

Více

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel

Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL. UTI-ATWD ovládací panel Ovládací panel pro nastavení a monitorování funkce interního teplotního regulátoru modulu UTI-INV-xx TECHNICKÝ MANUÁL UTI-ATWD ovládací panel POUŽITÍ Ovládací panel UTI-ATWD (dále jen panel) slouží k uživatelskému

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 NÁVOD K OBSLUZE Bezdrátový měřič spotřeby HA-104 Obsah balení 1) Hlavní jednotka 2) Bezdrátový vysílač + čidlo 3) USB mini / USB 2.0 kabel Popis produktu Zařízení slouží k bezdrátovému měření spotřeby

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka

WMS-21. Stanice pro měření rychlosti větru. Uživatelská příručka WMS-21 Stanice pro měření rychlosti větru Uživatelská příručka OMEGA Engineering Model WMS-21 měřič větru s dvěmi nastavitelnými signalizačními body Uživatelská příručka 1.0 ÚVOD OMEGA WMS-21 je měřič

Více

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED

4.10 Ovládač klávesnice 07 TC 91 Ovládání 32 přepínačů/kláves a 32 LED .0 Ovládač klávesnice Ovládání 3 přepínačů/kláves a 3 LED 3 Obr..0-: Ovládač klávesnice 5 Obsah Účel použití...0- Zobrazení a komponenty na desce tištěných spojů...0- Elektrické zapojení...0- Přiřazení

Více

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103

ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 ELEKTRONICKÝ KLÍČ 1103 Popis Systém elektronického klíče umožňuje odemykání elektrického zámku pouze přiložením plastového elektronického klíče k jednotce. Do paměti jednotky může být uloženo až 2000 elektronických

Více

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h.

TDS. LED zobrazovače. 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS července 2012 w w w. p a p o u c h. LED zobrazovače 4 sedmisegmentový svítící displej Výška znaku 10 nebo 57 mm Komunikace přes RS485 11. července 2012 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 17.12.2004 Poslední aktualizace:

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

Manuál k pracovní stanici SR500

Manuál k pracovní stanici SR500 Manuál k pracovní stanici SR500 Obsah Manuál k pracovní stanici SR500...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL

FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Modul pro nízko teplotní chlazení s použitím venkovních jednotek FUJITSU GENERAL TECHNICKÝ MANUÁL Ovládání inverteru s gerulací teploty 99320 UTI-GDX Pro venkovní jednotky FUJITSU GENERAL: AOYG xx L POUŽITÍ

Více

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí

Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Multifunkční tester kabeláže počítačových sítí Katalogové číslo: 13.99.32 Model: TCT-2690 PRO. Balení: 1. tester 2. vzdálená jednotka 3. 2x redukce F - BNC 4. 2x distanční vložka RJ11/RJ45 5. klip pro

Více

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek

Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken. Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů. Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Návod k obsluze [CZ] VMS 08 Heineken Řídící jednotka pro přesné měření spotřeby nápojů Verze: 1.1 Datum: 28.2.2011 Vypracoval: Vilímek Charakteristika systému VMS08 je mikroprocesorem řízená jednotka určená

Více

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování

Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Měření Záznam Online monitorování Regulace Alarmování Teplota Vlhkost CO 2 Rosný bod Atmosférický tlak Analogový signál Dvoustavové událostí Čítací vstup Bateriové záznamníky Dataloggery Bateriové záznamníky

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí

220-240V 50Hz. indukční aktivní(především ventilátory) Stupeň ochrany IP34 Celkové rozměry nepřekročí Teplota prostředí BU Obsah 1- Ustanovení 2- Doručená sada 3- Základní technický popis 4- Obchodní podmínky 5- Reklamační požadavky 6- Popis a složení 7- Instalace a připojení k elekt.proudu 8- Popis ovládání modelů, návrh

Více

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX

Uživatelský manuál. KNXgal. řízení zabezpečovacích ústředen. Galaxy ze sběrnice KNX. napájeno ze sběrnice KNX. indikace komunikace na KNX KNXgal Uživatelský manuál verze 1.2 řízení zabezpečovacích ústředen Galaxy ze sběrnice KNX napájeno ze sběrnice KNX indikace komunikace na KNX a s ústřednou Galaxy montáž na DIN lištu (1 modul) nastavitelné

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20

Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Návod k regulátoru ZMC Univerzální modul vstupů a výstupů ZMC-DIO-485 v1.20 Zařízení obsahuje galvanicky oddělené vstupy a reléové výstupy. Pomocí sériové linky 485 se připojí k nadřazenému systému, který

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Měřící jednotka výkonu EME Obsah: Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Měřící jednotka výkonu EME 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Vstupní měřené veličiny... 2 1.3 Další zobrazované

Více

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302

Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Návod k obsluze Řídící automat čerpací stanice odpadních vod S-3302 Řídící automat pro řízení čerpací stanice odpadních vod S-3302 ovládá čerpadlo čerpadla dle plovákových spínačů. Automat lze použít jak

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

KM113.02 - VERZE OUTDOOR

KM113.02 - VERZE OUTDOOR Komunikační modul pro ovládání klimatizačního zařízení LG KM113.02 - VERZE OUTDOOR TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Bezpečnostní předpisy Instalace Provoz a údržba OBSAH 1. Bezpečnost strana 3 2. Popis aplikace strana

Více

Hunter H2. Návod k obsluze

Hunter H2. Návod k obsluze Hunter H2 Návod k obsluze 1. Bezpečnostní pokyny a varování 1.1 Bezpečnostní hlediska 1.2 Údržba 1.3 Provoz a skladování 1.4 Zodpovědnost za způsobené závady 1.5 Symboly 2. Obsluha 2.1 Tlačítko ON/OFF

Více

ixport RS I16O8 Inteligentní modul

ixport RS I16O8 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 18 ixport RS I16O8 Inteligentní modul 16 galvanicky oddělených logických vstupů 8 výstupů s přepínacím kontaktem relé komunikace RS232 nebo

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Rychlý referenční průvodce

Rychlý referenční průvodce Rychlý referenční průvodce VT55 & OBDII 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Sekce A Všeobecný popis Sekce B Spuštění Senzoru / Popis Výsledků Sekce C Použití OBDII Funkce / Update Proces Sekce D Instalace USB

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX

NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX NÁVOD K OBSLUZE MBAR EX Vydal JETI model s.r.o. 14. 11. 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. HLAVNÍ FUNKCE... 3 3. UMÍSTĚNÍ SENZORU MBAR EX... 3 4. ZAPOJENÍ SENZORU MBAR EX... 4 5. NASTAVENÍ POMOCÍ JETIBOXU... 5

Více

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis

USB485EG. Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením. Popis USB485EG Převodník USB/RS485,422 s galvanickým oddělením Popis Převodník USB485EG je určen k připojení průmyslových zařízení komunikujících po sériové lince RS485/422 k počítači přes rozhranní (port) USB.

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití

Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Digitální Teploměry Řady TM Návod k použití Bezpečnostní upozornění V průběhu instalace a obsluhy přístroje, dodržujte následující instrukce: 1) Přístroj smí zapojovat kvalifikovaná osoba. 2) Při instalaci

Více

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka

NRRF 12. Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem. Uživatelská příručka NRRF 12 Síťový čtecí modul 433 MHz s dlouhým dosahem Uživatelská příručka 2004 2015, TECHFASS s.r.o., Věštínská 1611/19, 153 00 Praha 5, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne: 2015/09/10, platné

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13

TransKlim ver.1.13 Uživatelská příručka pro verzi 1.13 TransKlim v.1.0 Program pro zaznamenávání a vyhodnocování hodnot z měření teplot a vlhkosti v objektech kulturních památek s přenosem po síti nn 230V/50Hz. Uživatelská příručka pro verzi 1.13 Uživatelská

Více

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201

Panelový měřič vodivosti model CDCN 201 Panelový měřič vodivosti model Prvotní prohlídka Opatrně vyjměte přístroj z krabice a zjistěte, zda nedošlo k mechanickému poškození. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, ihned kontaktujte servisní středisko

Více

Popis a funkce čtečky otisku prstu

Popis a funkce čtečky otisku prstu Popis a funkce čtečky otisku prstu Čtečka používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání dveří a zabezpečovacích systémů které využívaí časové nebo bistabilní kontakty. Programování se provádí

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h.

QuidoDuplex RS. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS června 2011 w w w. p a p o u c h. Sada pro přenos 4 nebo 8mi dvoustavových signálů obousměrně přes RS485 nebo RS232 3. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Q uidoduplex RS Katalogový list Vytvořen: 25.1.2008 Poslední aktualizace: 3.6

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením.

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. 1 Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek firmy COMMAX. Před vlastní instalací ověřte, zda máte požadovaný model s odpovídajícím napájením. Důležité poznámky k bezpečnosti 1. Před vlastní instalací pozorně

Více

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00

Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Návod k regulátoru ZMC Regulátor odběru z solární elektrárny SUN3 v1.00 Vyrábíte-li elektrickou energii solárními články, je výhodné využívat tzv. Zelený bonus - vyrobenou energii vyúčtovat a sám ji spotřebovat.

Více

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic

Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, Ostrava 9, Czech Republic Jaroslav Rzepka MERCOS - Boleslavova 4, 709 00 Ostrava 9, Czech Republic tel / fax : +420 596 627 097, tel : +420 596 616 729, mob : +420 604 334 327 email : mercos@mercos.cz, www : http://www.mercos.cz

Více

Převodník MM 6012 AC DC

Převodník MM 6012 AC DC MM GROUP, s.r.o. Pikartská 7, areál VVUÚ, 76 00 Ostrava Radvanice, Česká republika Tel: +420 596 232 0 Fax: +420 596 232 23 GSM: +420 602 70 63 e-mail: mmgroup@mmgroup.cz www.mmgroup.cz Převodník MM 602

Více

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY

ELEKTRONICKÉ ZOBRAZOVACÍ SYSTÉMY ZOBRAZOVACÍ SLOUPEC S MIKROPROCESOREM Zobrazovací sloupec s mikroprocesorem je určen k zobrazení rozměrového i tvarového měření prováděného staticky či dynamicky. Naměřená hodnota se zobrazuje na osmimístném

Více

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí

HT102. Ovládací terminál. Shrnutí HT102 Ovládací terminál Shrnutí Terminál HT102 je rozhraní pro ovládání a sledování DDC mark regulátorů s runtimem Merbon. Je vybaven rozhraním Ethernet. Použití Ovládací pultík k volně programovatelným

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

HH309A série. 4-kanálový dataloger a teploměr. Uživatelský manuál. tel: fax: web:

HH309A série. 4-kanálový dataloger a teploměr. Uživatelský manuál. tel: fax: web: HH09A série -kanálový dataloger a teploměr Uživatelský manuál tel: 596 11 899 fax: 596 11 11 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz NÁZEV OBSAH STRANA. Úvod 1 II. Specifikace 1 III. Definice symbolů

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování

Systém Firexa, tablo obsluhy MHS 811 Podklady pro projektování 1. POPIS SYSTÉMU Tablo obsluhy MHS 811 je prvek interaktivního systému EPS LITES, vyráběného v LITES FIRE, s. r. o. Zapojuje se do systému ústředen Firexa (MHU 110, MHU 111). Může pracovat ve dvou režimech,

Více

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU VMS-02C05 INFORMACE Všechny informace v NÁVODU K OBSLUZE musí být pečlivě přečteny a prostudovány. Věnujte pozornost provozním normám a VAROVNÝM hlášením. Jejich nerespektování může vést k poškození zařízení

Více

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu

Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Infra Tec Premium návod na montáž a obsluhu Technické údaje Napájení Jištění Příkon Rozsah teploty Charakter řízení Snímač Rozsah topení Teplota okolí Rozměry vestavby 230V. 50 Hz 1x16A max 3500 W 30 70

Více

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice

ECK-02N verze 2.0 Instalační manuál Kódová klávesnice verze 2.0 Kódová klávesnice Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1 RESET NA TOVÁRNÍ NASTAVENÍ... 4 3. ZAPOJENÍ... 5 3.1 ZÁKLADNÍ ZAPOJENÍ NAPÁJECÍHO

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Nikobus PC link - Software Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 3. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2010 Projekt

Více