TATSUNO-BENČ EUROPE A.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TATSUNO-BENČ EUROPE A.S."

Transkript

1 TATSUNO-BENČ EUROPE A.S. Instalační a uživatelská příručka Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s TB08_SS2_V1CZ

2 Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.. Pražská 2325/ Blansko Telefon: Fax: Copyright Tuto příručku ani její části není dovoleno kopírovat bez souhlasu TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.

3 OBSAH 0. ÚVODNÍ INFORMACE OBRÁZKOVÉ IKONY A POJMY UŽITÉ V PŘÍRUČCE NEJDŘÍVE PROSTUDUJTE PŘÍRUČKU DOVOLENÉ POUŽITÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM SITE SENTINEL II ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘIPOJOVACÍ MODUL (SMART MODUL) PALIVOVÁ SONDA ČIDLO PAR ČIDLO KAPALIN INSTALACE POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PŘÍPRAVA PRO INSTALACI Kiosek čerpací stanice Palivová nádrž Instalace palivové sondy VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONEKTORY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY TB1 - Externí vstup / interní modem TB2 - Externí modem TB3 - Průchozí port TB4 - Petro Net / Externí tiskárna TB5 - Terminal / PC P4 - Zapojení signalizace - ALARM PŘIPOJENÍ SOND A ČIDEL PŘIPOJENÍ POS A ACR ZÁKLADNÍ FUNKCE A NASTAVENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU Studený start Hlavní menu Nastavení řídící jednotky Nastavení sond, senzorů a nádrží Nastavení výstražných signálů Časová schémata příkazů a zpráv Data programového modulu Odlišnosti nastavení pro ACR PROVOZ POPIS ZAŘÍZENÍ Řídící jednotka Programovatelný modul Vstup/výstupní modul Sondy...21

4 Čidla AUTOMATICKÝ PROVOZ Dodávka produktu Prodej produktu Přeplnění nádrže Nízká hladina produktu Vysoká hladina vody Vysoká (nízká) hladina čidla Porucha sondy Porucha modulu pro připojení sond a čidel Porucha tiskárny Výpadek napájení UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ Vstupní heslo Zpráva o stavu zásob Zprávy Systémové příkazy Časová schémata příkazů a zpráv Nastavení systému Data programového a I/O modulu Zpráva o prodeji Zpráva o dodávce AUTOKALIBRAČNÍ ZPRÁVY Dodavky (ustálené nebo neustálené) Neznámé ztráty Denní zpráva Zpráva za období Palivová zpráva ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘIPOJOVACÍ MODUL (SMART MODUL)...36 PŘÍLOHA A...37 A.1. ZABEZPEČENÍ...37 A.2. NASTAVENÍ ČASU A DATA...37 A.3. NASTAVENÍ TISKÁRNY...37 A.4. NASTAVENÍ DISPLEJE...37 A.5. NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA/TLAČÍTKA A BZUČÁKU...37 A.6. PŘIŘAZENÍ SOND A ČIDEL...38 A.7. NASTAVENÍ SONDY...38 A.8. NASTAVENÍ ČIDLA...38 A.9. LIMITNÍ HODNOTY ČIDEL...38 A.10. LIMITNÍ HODNOTY SOND...39 A.11. KOREKCE NÁDRŽÍ...39 A.12. NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ...39 A.13. ČASOVÁ SCHÉMATA PŘÍKAZŮ A ZPRÁV...40 A.14. KONFIGURACE I/O MODULU...41 A.15. MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ I/O MODUL...41 A.16. ZAŘÍZENÍ AKTIVOVANÉ UDÁLOSTÍ I/O MODUL...41 PŘÍLOHA B...42 B.1. HODNOTY NAPĚTÍ...42 B.2. KONTROLNÍ LED...42 B.3. CHYBOVÉ KÓDY...43

5 0. Úvodní informace 0.1. Obrázkové ikony a pojmy užité v příručce Značky používané v této příručce: Výstraha Nebezpečí výbuchu Pozor - Elektrické zařízení Zákaz kouření Zákaz výskytu otevřeného ohně Zákaz používání mobilních telefonů Termíny používané v této příručce vyžadující zvláštní pozornost: 1) POZOR Nesplnění požadavků uvedených pod tímto záhlavím může vést k vytvoření podmínek vedoucích ke zranění nebo usmrcení osob nebo k rozsáhlým škodám na majetku 2) VAROVÁNÍ Nesplnění požadavků uvedených pod tímto záhlavím může vést ke zranění osob a/nebo může způsobit poškození monitorovacího systému Site Sentinel. 3) UPOZORNĚNÍ Položky uvedené pod tímto záhlavím upozorňují na zákonné a/nebo statutární požadavky, které řídí montáž a používání výdejního stojanu. Nesplnění těchto požadavků může vytvořit nebezpečnou situaci a/nebo mít za následek poškození monitorovacího systému Site Sentinel. 4) POZNÁMKA Položky uvedené pod tímto záhlavím mají upozorňovat na montážní postupy, techniky a provozní metody atd., které jsou důležité pro zajištění správné montáže a správného provozování monitorovacího systému Site Sentinel a které, pokud se nedodržují, mohou mít za následek poškození, selhání nebo špatný výkon tohoto systému. 1

6 0.2. Nejdříve prostudujte příručku Před instalací či provozem výdejního stojanu si prostudujte příslušné části instalační a uživatelské příručky. Zvažte veškerá nebezpečí, upozornění a poznámky uvedené v příručce. Výrobce sestavuje tuto instalační a uživatelskou příručku za účelem poskytnutí všech nezbytných informací a pokynů pro plnou a efektivní instalaci, použití a údržbu vašich monitorovacího systému Site Sentinel II/ACR. Tato příručka byla vypracována dodavatelem a tvoří nedílnou součást příslušenství monitorovacího systému Site Sentinel II. Použití této příručky je v plné odpovědnosti uživatele; veškeré operace, které zde nejsou popsány, je nutno považovat za zakázané. Pracovník obsluhy provádějící takové operace bude nést veškerou odpovědnost za výsledky svého působení. Návod je uspořádán v jednotlivých oddílech, které jsou dále rozděleny do pododdílů tak, aby každé téma bylo nezávislé a aby současně odpovídalo provozní logice (naučit se připravit používat udržovat). Návod odráží věrně technický stav v okamžiku prodeje monitorovacího systému Site Sentinel II a není možno jej považovat za neodpovídající v důsledku následných změn a aktualizací prováděných na základě nejnovějších skutečností. UPOZORNĚNÍ USCHOVEJTE TENTO MANUÁL A PŘILOŽENÉ DOKUMENTY PO CELOU DOBU PROVOZU ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ ODKAZY! 0.3. Dovolené použití Integrovaný monitorovací systém Site Sentinel II firmy OPW (USA) je určen pro nepřetržité 24-hodinové sledování stavu palivových nádrží. Pomocí Site Sentinelu II je možno průběžně sledovat jak stav paliva v nádržích (množství, teplota) tak i stav meziplášťového prostoru nádrží (úniky paliva či benzínových par) či palivového potrubí, případně lze měřit i úniky paliva do půdy, nebo hladinu spodních vod v okolí nádrží POZOR Monitorovací systém Site Sentinel je složité zařízení, které musí zabezpečovat celou řadu náročných funkcí. Proto před uvedením do provozu musí být provedeno vyčištění nádrží. Před spuštěním do funkce musí být provedena revize elektrického rozvodu a kontrola správnosti zapojení, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a byla zajištěna bezpečnost proti explozi (pohonné hmoty jsou hořlaviny I. třídy). Každý monitorovací systém včetně sond a čidel je ve výrobním závodě řádně odzkoušen z hlediska funkce, bezpečnosti a metrologie. Součástí dodávky každého monitorovacího systému jsou i certifikační doklady, které provozovatel musí na požádání předložit příslušným institucím 2

7 1. Monitorovací systém SITE SENTINEL II Tento systém se skládá z jedné řídící jednotky umístěné v kiosku v místnosti obsluhy čerpací stanice, jednoho až osmi programovatelných modulů umístěných v kiosku (v blízkosti hlavního rozvaděče) z palivových sond a čidel umístěných v palivových nádržích nebo v jejích blízkosti, případně z jednoho až osmi vstupně/výstupního modulů. Řídící jednotka (Site Sentinel Controller) je elektronické zařízení umístěné v kiosku. Tato jednotka obsahuje řídící elektroniku ovládající jednotlivé programovatelné moduly (1 až 8), tiskárnu pro tisk výstražných signálů a zpráv, grafický LCD displej pro vizuální kontrolu stavu palivových nádrží, červeně svítící signalizační tlačítko a bzučák pro výstražnou signalizaci. Tato řídící jednotka též obsahuje interface pro připojení řídícího počítače (PC/AT), terminálu, modemu, nebo speciální vstupně/výstupní jednotky. Připojovací modul (Smart Module) je elektronické zařízení, vybavené elektronickými bariérami (jiskrově bezpečnými) na které jsou přivedeny veškerá palivová čidla a sondy. Jeden programový modul může obsahovat nejvýše čtyři bariéry a na každou z bariér lze připojit maximálně čtyři palivové sondy nebo čidla. Celkem lze pomocí jednoho programového modulu ovládat až 16 sond/čidel. Programovatelné moduly komunikují přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel s řídící jednotkou. Palivová sonda (PV Model Probe) je sonda se zabudovanou elektronikou, která se vkládá přímo do nádrže a slouží ke kontinuálnímu měření hladiny paliva a vody a k měření teploty paliva v nádrži. Skládá se z elektronické hlavy, dvou plováků (jeden na palivo a jeden na vodu) a pěti teplotních senzorů. Připojuje se přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel na bariéru programovatelného modulu. Čidla slouží k detekci kapalin, nebo benzínových par v blízkosti palivových nádrží nebo potrubí. Všechna čidla se připojují pomocí dvou nebo třížilového stíněného kabel na bariéru programovatelného modulu. Vstup/výstupní modul (I/O Module) je elektronické zařízení, vybavené 12 výstupy a 4 vstupy pro ovládání vnějších zařízení. Pomocí tohoto modulu lze ovládat 12 výstupních relé 230Vst/10A, které lze libovolně naprogramovat aby spínaly, nebo vypínaly vnější zařízení při vzniku daného varovného signálu (nízká hladina paliva, přetečení, průsaky, krádež paliva atd.). Současně lze použít 4 vstupů pro vnější varovné signály (5Vss /10mA). Celkem lze připojit k řídící jednotce až 8 vstup/výstupních modulů (tj. 94 výstupních relé a 32 vstupů).vstup/výstupní moduly komunikují přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel s řídící jednotkou. Obrázek 1 - Řídící jednotka - Site Sentinel II 3

8 1.1. Řídící jednotka Rozměry: Šířka Výška Tloušťka Elektrické požadavky: Elektrické napájení Příkon 460 mm 380 mm 130 mm V, 50Hz maximálně 50W Povolená pracovní teplota 0 C + 40 C Maximální počet připojených 8 programovatelných modulů Displej Podsvícení: CCFT Zobrazující plocha: 125 mm x 78 mm (5" x 3") Formát: 25 řádků, 40 znaků na řádek Matrice: 320 x 200 bodů Barva: modré znaky, bílé pozadí Klávesnice 16 tlačítek: 10 alfanumerických, 6 funkčních Interní tiskárna Interní modem (není standardně) pro dálkové ovládání Signalizační zařízení Externí vstupy pro signalizaci (alarmy) RS 232C komunikační porty (pro modem, PC/terminál) RS232C sériový port pro externí tiskárnu Tabulka 1 - Základní parametry - řídící jednotka 40 znaků, hladký papír v kotoučích šířky 115 mm model 224A, 2400 Bd vizuální (červené světlo) a akustické (bzučák) 2 vstupy, typ - sepnutý kontakt, 12Vss, 40mA max Bd, emulace VT100,VT52 nebo WYSE50 7 datových bitů, sudá parita,1 stop bit 1200 Bd, 7 datových bitů, sudá parita, 1 stop bit Obrázek 2 - Řídící jednotka 4

9 1.2. Připojovací modul (Smart Modul) Rozměry: Šířka Výška Tloušťka Elektrické požadavky: Elektrické napájení Příkon 455 mm 230 mm 180 mm V, 50Hz maximálně 60W Povolená pracovní teplota 0 C + 40 C Kapacita zařízení počet Zenerových bariér nejvýše 4 počet připojitelných sond a čidel nejvýše 16 Požadavky na kabeláž dvoužilový kabel (komunikační kabel) twistovaný odolný proti oleji a benzínu průřez vodičů min. 0.80mm2 (cca 1mm) Maximální délka kabelu 1500 m Tabulka 2 - Základní parametry - připojovací modul (Smart Modul) Obrázek 3 - Připojovací modul (Smart modul) 5

10 1.3. Palivová sonda Elektrické napájení Povolená pracovní teplota Sondy: Paliva: Měřicí parametry Palivo: Voda: Teplota: Klasifikace prostředí tyč + plováky Sonda je napájena z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu -20 C + 50 C -18 C + 49 C rozlišení mm (0.0005") rozlišení mm (0.01"), minimální hladina 69mm rozlišení C zóna 0 Ex ib IIA T4 elektronika sondy Požadavky na přívodní kabel kabel Belden #88760 nebo Alpha #55371 (stíněný dvoužilový twistovaný kabel) Maximální délka kabelu 300 m Tabulka 3 - Základní parametry - palivová sonda 1.4. Čidlo par Detekovaná substance Elektrické napájení Povolená teplota Skladování: Pracovní: Rozměry Délka: Tloušťka: Hydrokarbonové výpary Čidlo je napájeno z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu 12Vss, 120mA, vnější obal je izolován -28 C + 71 C -20 C + 50 C 45 mm (1.75") 16 mm (0.63") Klasifikace prostředí zóna 0 Požadavky na přívodní kabel Kabel odolný proti benzínovým parám a olejům, dvoužilový, twistovaný, stíněný 18 AWG (0.80mm 2 ) Maximální délka kabelu 150 m Tabulka 4 - Základní parametry - čidlo par 1.5. Čidlo kapalin Detekovaná substance Elektrické napájení Povolená teplota Skladování: Pracovní: Rozměry Délka: Tloušťka: Maximální hloubka ponoření do čisté vody Kapalina Čidlo je napájeno z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu 12Vss, 20mA -28 C + 71 C -20 C + 50 C 38 mm (1.5") 13 mm (0.5") 4.5 m Klasifikace prostředí zóna 0 Požadavky na přívodní kabel Kabel odolný proti benzínovým parám a olejům dvoužilový, twistovaný, stíněný, 18 AWG (0.80mm2 ) Maximální délka kabelu 150 m Tabulka 5 - Základní parametry - čidlo kapalin 6

11 2. Instalace 2.1. Pokyny pro bezpečnost při práci POZOR Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaní oprávnění pracovníci podle příslušných norem, nařízení a předpisů a místních omezení a podle tohoto návodu. V bezprostředním okolí nádrží je přísně zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm. Vždy dodržujte opatření pro manipulaci s benzíny a naftou. Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanými odborníky. Ujistěte se, že je dostupný správně fungující hasící přístroj Příprava pro instalaci Kiosek čerpací stanice V místnosti obsluhy čerpací stanice je nutné zvolit vhodné místo na stěně pro umístění řídící jednotky, a to tak aby tato jednotka byla snáze dostupná a aby bylo možno sledovat displej řídící jednotky. Do stěny připravíme otvory pro 4 šrouby Ø6 pro připevněni řídící jednotky na stěnu. Z rozvaděče přivedeme do blízkosti řídící jednotky samostatné síťové napájení 230V (do krabice). Toto napájení v rozvaděči opatříme samostatným jističem. Chceme-li ovládat řídící jednotku z počítače umístěného v blízkosti řídící jednotky (max.15m), potom je nutno vést z místa řídící jednotky do místa počítače stíněný osmižilový kabel (FTP kabel, stíněný, 4 páry, pozn. jde o shodný typ s komunikačním kabelem vedoucím k výdejním stojanů). Obrázek 4 - Rozmístění upevňovacích otvorů Řídící jednotky 7

12 V místnosti strojovny, nebo hlavního rozvaděče čerpací stanice je třeba umístit jeden až čtyři programové moduly (dle konfigurace stanice). Zvolte vhodné místo na zdi v blízkosti výstupů kabelů od sond a čidel. Pro každý programový modul připravte do zdi 4 otvory pro šrouby Ø6. Ke každému programovému modulu je nutno z rozvaděče přivést samostatné síťové napájení 230V. Napájení každého programového modulu opatřete v rozvaděči samostatným jističem. Kromě napájení je nezbytné přivést ke každému programovému modulu z rozvaděče zelenožlutý zemnící vodič. Tento vodič bude připojen k Zenerovým bariérám zajišťujícím jiskrovou bezpečnost všech zařízení umístěných ve výbušném prostředí. Proto je nezbytné zajistit aby celkový zemní odpor bariér a zemního vodiče nepřevýšil hodnotu 1Ω. Od všech programových modulů je třeba vést v chráničce kabel (Belden #88760) do řídící jednotky. Maximální vzdálenost programových modulů od řídící jednotky je 1500 m. Obrázek 5 - Rozmístění upevňovacích otvorů Připojovacího modulu Palivová nádrž Do šachty palivové nádrže přiveďte v samostatné chráničce (plastové, ale nejlépe v kovové trubce) kabely pro všechny čidla a sondy umístěné v nádrži (kabel Belden #88760). Každé čidlo nebo sonda musí mít vlastní kabel. Všechny kabely budou v šachtě nádrže ukončeny ve společné propojovací krabici. Propojovací krabici doporučujeme umístit na stěnu šachty do vzdálenosti max. 1.5 m od víka nádrže. Propojovací krabice je součástí dodávky, pro její připevnění do stěny je však nutno připravit úchyt (přivařit na stěnu kus plechu s dvěma otvory). Obrázek 6 - Rozmístění otvorů pro upevnění rozvodné krabice 8

13 Instalace palivové sondy UPOZORNĚNÍ Sonda musí být umístěna v podélné ose nádrže a musí být opřena o dno nádrže. Sonda nesmí zasahovat to odkalovací jímky (na dně nádrže) - měření by bylo nepřesné! Vzdálenost sondy od plnícího potrubí musí být minimálně 1metr. Při nedodržení těchto podmínek může dojít při stáčení paliva k deformaci sondy (ohnutí) a tím i nepřesnostem v měření. Obrázek 7 - Instalace sondy a čidla Sonda se spustí do nádrže víkem. Do víka nádrže je nutno vyvrtat průchozí otvor pro sondu Ø 110 mm a čtyři šrouby M16/40mm (podle obrázku). Otvor pro sondu musí být přesně v podélné ose nádrže. Obrázek 8 - Rozmístění otvorů ve víku nádrže 9

14 Délka rozměr poloha teplotních sondy nádrže snímačů 91 cm (36 ) 79 cm (31 ) 13, 33 cm 135 cm (53 ) 122 cm (48 ) 18, 30, 51, 71, 91 cm 175 cm (69 ) 163 cm (64 ) 25, 41, 69, 94, 122 cm 196 cm (77 ) 183 cm (72 ) 28, 46, 76, 107, 137 cm 226 cm (89 ) 213 cm (84 ) 33, 56, 91, 124, 160 cm 257 cm (101 ) 244 cm (96 ) 38, 64, 104, 140, 180 cm 267 cm (105 ) 254 cm (100 ) 41, 66, 106, 147, 188 cm 287 cm (113 ) 274 cm (108 ) 43, 71, 117, 157, 203 cm 317 cm (125 ) 305 cm (120 ) 48, 79, 130, 175, 226 cm 348 cm (137 ) 335 cm (132 ) 56, 89, 142, 193, 246 cm 378 cm (149 ) 366 cm (144 ) 61, 97, 155, 211, 269 cm Obrázek 9 - Rozměry palivové sondy 10

15 2.3. Vstupní a výstupní konektory řídící jednotky Obrázek 10 - Vstupní a výstupní konektory TB1 až TB6 (vlevo dole) TB1 - Externí vstup / interní modem Externí vstup číslo zapojení 1 zem 2 vstup #1 3 vstup #2 4 zem Interní modem 5 telefonní vodič - zelená 6 telefonní vodič - červená Obrázek 11 - V/V konektor TB TB2 - Externí modem Externí modem TB 2 TOK DAT Kabel a konektor modemu číslo signál barva vodiče pin 1 TX -----> červená 2 2 RX <----- oranžová 3 3 CTS <----- zelená 5 4 RTS -----> žlutá 4 5 DCD <----- hnědá 8 6 DTR -----> bílá 20 6 / TB5 SIG GND černá 7 nepřipojen modrá 6 Obrázek 12 - V/V konektor TB2 11

16 TB3 - Průchozí port číslo TB 3 signál TOK DAT Kabel a konektor barva vodiče pin 1 TX -----> červená 2 2 RX <----- oranžová 3 3 CTS <----- zelená 5 4 RTS -----> žlutá 4 5 DCD <----- hnědá 6 6 DTR -----> bílá 20 6 / TB6 SIG GND černá 7 nepřipojen modrá 6 Obrázek 13 - V/V konektor TB TB4 - Petro Net / Externí tiskárna Petro Net - Smart Modul Externí tiskárna číslo Petro Net TB 4 TOK DAT Kabel a konektor 1 1 číslo signál barva vodiče pin TX -----> oranžová 3 Adresu modulu nastavit 4 CTS <----- bílá 20 pomocí SW1-5 DTR <----- modrá 6 (Stand. nastavení je adr.1) 6 SIG GND černá 7 Obrázek 14 - V/V konektor TB TB5 - Terminal / PC Terminal - PC (9600Bd, 7bits, sudá (EVEN) parita, 1stop bit) (SW1-1,4 ON, 2,3,5-8 OFF) TB 5 TOK DAT Kabel a konektor číslo signál barva vodiče pin / CAN25 pin / CAN9 1 TX -----> oranžová RX <----- červená CTS <----- zelená 4 4 RTS -----> žlutá 5 5 SIG GND černá 7 5 propojit modrá, hnědá, bílá (6,8,20) a (5,4) Tabulka 6 - V/V konektor TB P4 - Zapojení signalizace - ALARM Signalizace - ALARM číslo/barva zapojení 1 (R) + 12V / MAX 0,5A 2 (Z) bzučák 3 (Č) světlo 4 (B) spínač / MIN 0,5A Tabulka 7 - Externí signalizace 2.4. Připojení sond a čidel Smart Modul měřící vedení sonda sonda 924 čidlo kapalin čidlo par PWR červená bílá bílá červená červená SIG černá černá hnědá bílá černá GND stínění zelená černá černá Tabulka 8 - Připojení sond a čidel 12

17 2.5. Připojení POS a ACR 13

18 3. Základní funkce a nastavení 3.1. Nastavení systému Studený start Před vlastním (novým) nastavením je nutno provést vymazání všech údajů. 1) Vypnout systém páčkovým vypínačem uvnitř systému. 2) Odpojit konektor baterie 3) Zapnout systém, za okamžik se objeví nápis na displeji: Vybitá/odpojená baterie. Stiskni signalizační tlačítko pro studený start (POZOR dojde k vymazání RAM) nebo čekej X (postupně zmenšující se číslo) vteřin pro normální start 4) Po stisku červeného signalizačního tlačítka na čelním panelu SS se zobrazí nápis: RAM byla vymazána. Připojte baterii a stiskněte reset tlačítko pro znovunastartování systému. 5) Připojit baterii 6) Stisknout tlačítko reset (SW3) Hlavní menu HLAVNÍ MENU 1. VSTUPNI HESLO 2. TYP SITE SENTINELU: S AUTOKALIB. (nebo NORMAL) 3. ZPRAVA O STAVU ZASOB 4. ZPRÁVY 5. SYSTEMOVE PRIKAZY 6. CASOVA SCHEMATA PRIKAZU A ZPRAV 7. NASTAVENI SYSTEMU 8. DATA PROGRAMOVATELNEHO A I/O MODULU 9. JEDNODUCHA ZPRAVA O STAVU ZASOB 10. JEDNODUCHA ZPRAVA O DODAVCE NAVOD K OBSLUZE: V KAZDEM MENU MUZETE ZVOLIT: <CISLO> VOLBA FUNKCE [C] NEBO [CANCEL] PREDCHOZI MENU [H] NEBO [HELP] ZOBRAZENI NAPOVEDY [P] NEBO [0] VYTISK OBRAZOVKY Tabulka 9 - Hlavní MENU Nastavení řídící jednotky Pro prvotní nastavení servisního režimu použijeme vstupní heslo (výrobní nastavení: HELLO). 1) Zabezpečení [7-1-1]: (nastavení viz. Tabulka 10), dále dopíšeme identifikační název stanice (položka 5); 2) Datum a čas [7-1-2]: nastavení viz. Tabulka 11; 3) Tiskárna [7-1-3]: (nastavení viz Tabulka 12); (pokud chceme dosáhnout úspory papíru, nastavujeme stránkování na začátku a konci (položky 4 a 5) VYPNUTO), dále nastavujeme výstup zpráv [4-1-5] - TISKÁRNA (OBRAZOVKA), formát [4-1-6] - OBRAZOVKA; 4) Měřící jednotky [7-1- 4] - METRICKÉ; 5) Paměťový zásobník událostí [ (přepis dokola)] - ZAPNUTO; 6) Displej [7-1-7]: nastavení viz Tabulka 13; 7) Červené světlo/tlačítka a bzučák [7-1-8]: nastavení viz Tabulka 14; 8) Referenční teplota [7-1-10]: 15 O C. 14

19 Nastavení sond, senzorů a nádrží A) Přiřazení pozice a typu zařízení 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8); ) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 15) 2) Typ zařízení [ ]: označení typu zařízení, (typ zařízení viz Tabulka 15). B) Nastavení sondy (nádrže) 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 16); 2) Změna parametrů [ ]: Při instalaci se tato možnost nevyužívá (použije se při případné editaci); 3) Číslo nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 4) Označení nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 5) Produkt [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 6) Hustota [ a 7]: Ponechá se nabídnutá hodnota (popř. zadají se hodnoty dle dodavatele produktů); 7) Tvar nádrže [ ]: Obvykle VÁLEC - ROVNÉ DNO ; 8) Průměr nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 9) Objem nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné) 10) Odchylka produktu [ ]: slouží pro jednorázovou korekci výšky plováku produktu (výrobce udává následující hodnoty: Diesel - 1,5 cm, ostatní 2,2 až 2,5 cm) 11) Odchylka vody [ ]: Převážně se zadává hodnota cca 5,5 až 6,2, parametr odchylka vody slouží pro jednorázovou korekci výšky plováku vody (skutečné hodnoty je možno zobrazit viz kap Data programového modulu); 12) Plovák na vodu [ ]: Zadání, zda je plovák na vodu použit A nebo ne N. (Některé verze software používají další členění PLOVÁK NA VODU ANO/NE - CHYBA SONDY ANO/NE ); 13) Časovač při dodávce [ ]: Doba pro ustálení hladiny při dodávce, typická hodnota je 30 (minut). C) Limitní hodnoty sondy (nádrže) 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 19); 2) Maximální stav vody [ ]: Typická hodnota je 10cm (podle výšky sání); 3) Hladina přeplnění [ ]: Typická hodnota je 95% výšky nádrže; 4) Min. stav produktu [ ]: Typická hodnota je 20cm (podle výšky sání); 5) Min. krádež [ ]: Typická hodnota je 1000 litrů (v praxi se nepoužívá); 6) Min. prodej [ ]: Typická hodnota je 1000 litrů (nepoužívá se pro menší prodej); 7) Min. dodávka [ ]: Typická dodávka je 1000 litrů (dohodnout se zákazníkem jestli nebere méně); 8) Rychlost průsaku [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 9) Nízká teplota ZAP [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 10) Nízká teplota VYP [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 11) Časovač - max. stav vody [ ]: Typická hodnota je 30 minut. D) Nastavení čidla 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 17) 2) Změna nastaveni [ ]: Při instalaci se tato možnost nevyužívá (použije se při případné editaci); 3) Číslo čidla [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 4) Označení čidla [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 5) Produkt [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 15

20 E) Limitní hodnoty čidla 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 18) 2) Horní limit [ ]: Typická hodnota je 3V; 3) Časové zpoždění [ ]: Typická hodnota je 5 minut pro čidlo par, 15 minut pro čidlo kapalin F) Instalace/vyjmutí modulu a zařízení 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou chceme připojit nebo odpojit 2) Instalace/vyjmutí pozice [ ]: pracujeme s pozicí zadanou v bodu 1 3) Instalace/vyjmutí modulu [ ]: pracujeme s modulem zadaným v bodu 1 4) Instalace/vyjmutí všeho [ ]: pracujeme se všemi pozicemi a moduly, které jsou přiřazeny kde pozice:. - nepřiřazena, P - přiřazena, K - konfigurována, I - instalována, O - odpojena, V - vyjmuta G) Korekce nádrží a čidel Korekce nádrží a čidel [7-2-6]: Zadáváme hodnoty naměřené při první dodávce produktu (jaká výška v cm odpovídá množství produktu v litrech) Nastavení výstražných signálů [7-4]: Doporučené nastavení viz Tabulka Časová schémata příkazů a zpráv 1) Četnost intervalu se zadává: jednorázově, denně, týdně, měsíčně. 2) Nastavení je možné si připravit dopředu viz Tabulka 22. 3) Otevření/zavření systému [6-1]: 4) Vymazání zásobníku událostí [6-2]: 5) Test průsaku [6-3]: 6) Uložení stavu zásob [6-4]: 7) Zpráva o probíhajících událostech [6-5]: 8) Zpráva o uložených událostech [6-6]: 9) Zpráva o stavu zásob [6-7]: 10) Zpráva o dodávce [6-8]: Data programového modulu 1) Litrovací tabulka nádrže [8-1]: 2) Nádrže a čidla [8-2]: 3) Technická data sondy a čidla [8-3]: 4) Diagnostika sondy a čidla [8-4]: 5) Stav čidel a sond modulu - souhrn [7-5]: 16

21 Odlišnosti nastavení pro ACR A) Nastavení sondy 1) Objem nádrže 100% 2) Max. pracovní objem 90% (někdy 95% - podle verze software) 3) Faktor odpařování 0% pro Diesel; 0,17% pro ostatní produkty 4) Časově neustál. dodávky 15 minut 5) Časově ustálené dodávky 45 minut 6) Parametry kalibrace 7) Počet segmentů v nádrži ponechat 8) Rozsah kalibrace - spodní segment 5 9) Rozsah kalibrace - horní segment ponechat 10) Počet kalibračních cyklů ponechat B) Limitní hodnoty sondy 1) Počátek dodávky 100 2) Konec dodávky 10 3) Testovací dodávka ) Krádež ) Interval výpočtu 2 6) Ztráty - varování 2 7) Ztráty - poplach 3 C) Nastavení systému [7-1-12] Nastavení konzoly - Pro PCKOM: Petrovend 4 - rychlost

22 POZNÁMKY: 18

23 4. Provoz 4.1. Popis zařízení Řídící jednotka Řídící jednotka je zařízení pracující na bázi mikroprocesoru, které je schopno řídit až osm programovatelných modulů a osm vstup/výstupních modulů. Existují tři základní typy obsluhy : Pomocí zabudované klávesnice a LCD displeje Pomocí terminálu nebo PC umístěného v blízkosti řídící jednotky Pomocí modemu přes terminál nebo PC umístěného mimo řídící jednotku Menu Všechny příkazy jsou seřazeny do menu (nabídek). Stejná menu se objeví na zabudovaném LCD displeji a vnějších počítačích nebo terminálech. Tiskárna Standardně je dodávána 40-sloupcová zabudovaná interní tiskárna pro tisk zpráv. Klávesnice Obrázek 15 Klávesnice 19

24 Deset kláves obsahuje čísla a tři písmena (nebo znaky). Např. číslice "1" má společnou klávesu s písmeny "Q", "Z", a mezerou. Klávesa CLEAR/NO (ZRUŠ/NE) buď maže zadané údaje nebo políčka na displeji, nebo odpovídá NE na dotaz. Mačkáním této klávesy se v některých případech provádí výběr z několika možností, které se postupně objevují na displeji. Klávesa BACKSPACE (O ZNAK ZPĚT) pohybuje kurzorem o jeden znak zpět a maže přitom jeden znak. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [Backspace]. Klávesa ALPHA mění zadanou číslici na znak. Například: Pro zadání písmena "A", je nutno stisknout klávesu [2], potom klávesu [ALPHA] a nakonec [Enter]. Klávesa ENTER/YES (POTVRDIT/ANO) buďto potvrzuje zadané hodnoty, nebo odpovídá ANO na dotaz. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [Enter]. Klávesa HELP (NÁPOVĚDA) zobrazí obrazovku s nápovědou pro právě zobrazené menu. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [H]. Klávesa CANCEL (NÁVRAT) Vás navrátí do předcházejícího menu, nebo zruší předchozí příkaz. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [C]. Displej Řídící elektronika je vybavena podsvíceným grafickým LCD displejem pro zobrazování stavu zásob v nádržích a systémových dat. Vytištění většiny obrazovek lze provést stisknutím klávesy [?*-0] na zabudované klávesnici, nebo stisknutím [P] na PC/terminálové klávesnici. Lze vytisknout pouze obrazovku, u které je na spodní řádce zobrazena možnost tisku. Site Sentinel lze nastavit tak aby neustále zobrazoval na displeji grafy popisující stav programovatelných modulů a vstup/výstupních. modulů. Displej zobrazí každý graf po dobu 10 vteřin. Stisknutím [ALPHA], můžete provést zastavení obrazu - pauzu, což Vám umožní detailně si graf prohlédnout. Pro každý programovatelný modul je možno zobrazit dva typy grafů: grafickou závislost výšky hladiny palivové sondy, kde sloupec ukazuje výšku hladiny paliva (v procentech) vzhledem k celkové délce sondy, nebo závislost objemu palivové nádrže, kde sloupec ukazuje objem paliva v nádrži (v procentech) vzhledem k celkovému objemu nádrže (viz Obrázek 17). Graf stavu vstup/výstupních modulů ukazuje, které vstupy daného modulu jsou aktivní, rozepnuté, nebo sepnuté, a které výstupy (relé) daného modulu jsou aktivní, či pasivní. SiteSentinel CZ 10. CER :10 HOD STAV ZASOB MODUL: 1 POZICE: A SONDA_C.: 1 OZNACENI: PRODUKT: NATURAL NATURAL B95 VYSKA OBJEM NAMERENO (CM) (LT) PRODUKT 130, ,66 VODA 0,05 1,46 NADRZ CELKEM 130, ,11 S TEPLOTNI KOREKCI PRODUKT 16285,30 VODA 1,46 NADRZ CELKEM 16286,75 MAX. PRACOVNI OBJEM 31700,00 VOLNY PRACOVNI OBJ: 15421,89 PRUMERNA TEPLOTA 15,2 C Obrázek 16 - Zobrazení (výpis) stavu zásob SiteSentinel CZ 10. CER :10 HOD OBJEM NADRZE POZICE A B C D E F G H I J K L M N O P VRCH % # # 50% # # # 25% # # # DNO S = NIC, S=SONDA, P=PARY, K=KAPALINA, J=JIMKA, Z=ZASOBNIK Obrázek 17 - Zobrazení stavu zásob graficky 20

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka VÝDEJNÍ STOJANY OCEAN EURO LPG Instalační a uživatelská příručka Dokument: Výdejní stojany OCEAN EURO LPG, Instalační a uživatelská příručka Soubor: IN026 CZ_OceanLPGInstalInstrukceRev01 Revize & Datum:

Více

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger

www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger www.cometsystem.cz Návod k použití M1140 M1200 M1220 M1300 M1320 M1321 M1322 M1323 M1440 Multilogger Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv

Více

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr,

uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, M4016-G (-CS, -KDO) uživatelská příručka verze 1.18 Registrační a řídící jednotka, Telemetrická stanice, Průtokoměr, 2 elektronika pro ekologii FIEDLER ER OBSAH: VARIANTY M4016 6 1. POPIS TELEMETRICKÉ

Více

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin se sériovým výstupem RS232 H3331 H3331P H4331 H7331 Návod k použití Obsah 1. VŠEOBECNÝ POPIS... 4 2. MONTÁŽ REGULÁTORŮ... 4 3. ROZMĚROVÉ

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k pouţití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

PROGRAM PU, verze 2.10

PROGRAM PU, verze 2.10 i PROGRAM PU, verze 2.10 pro nastavení sond řady PU a SU ELA 2003 06/2003 ELA, spol s r.o. *** Program PU, verze 2.10-06/2003 2 O b s a h OBECNÁ CHARAKTERISTIKA PROGRAMU PU 4 Systémové vlastnosti programu

Více

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití

A B C D E F G. Návod k. Návod k použití. Přeprava / Instalace. Uvedení do provozu / Seřízení. Příslušenství se stručným návodem k použití MOS 0712-2 Návod k 031132 Návod k použití Přeprava / Instalace Uvedení do provozu / Seřízení Příslušenství se stručným návodem k použití Řízení / Popis funkcí Technická data Rejstřík A B C D E F G LEK

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15

Návod k použití POS. QTouch 12 QTouch 15 Návod k použití POS QTouch 2 QTouch 5 Vážený zákazníku: Zakoupením tohoto produktu jste se přidal k rozsáhlé skupině uživatelů produktů firmy Quorion. Tato firma má kořeny ve velice známé značce OPTIMA

Více

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1. 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 O PROGRAMU... 3 1.2 ZNAČENÍ VERZÍ PROGRAMU, DEMOVERZE... 3 2. POPIS POLOŽEK MENU... 4 2.1 MENU PROGRAM... 4 2.1.1 Barvy... 4 2.1.2 Pouze přehled... 4 2.1.3 Ukonči... 4 2.2

Více

SP6 SP6 BOX verze 2.20

SP6 SP6 BOX verze 2.20 EA SP6 SP6 BOX verze 2.20 Uživatelský návod Verze 2.04 LICENČNÍ PODMÍNKY Výrobce produktu zaručuje, že je výhradním majitelem dodaného produktu a všech autorských práv s produktem spojených, a že je ze

Více

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WATTROUTER ECO - UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO MODELY: WATTROUTER ECO (WRE 01/06/14 A WT 02/10) NÁVOD K INSTALACI A NASTAVENÍ PŘÍSTROJE Verze dokumentu: 1.0 Datum poslední revize: 22. 12. 2014 Výrobce: SOLAR

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, 710 00 Ostrava Tel.: 599 526 776 Fax : 599 526 777 HOT LINE: 774 464 120 www.levelexpert.cz Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla

zachytí pohyb citlivým snímáním tepla lidského těla OBSAH OBSAH... 1 1. EYE-02 BEZPEČNOSTNÍ KAMERA - ÚVOD... 1 1.1 Úvod Základní funkce... 1 1.2 Začínáme... 2 1.3 Vnitřní části kamery EYE-02... 2 2. INSTALACE KAMERY... 2 2.1 Obsah balení... 2 2.2 Instalace...

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

Digitální videorekordéry Movitec

Digitální videorekordéry Movitec Digitální videorekordéry Movitec Verze 2014.04-04 Veškerá práva vyhrazena. Publikování, šíření nebo kopírování jakékoli části této příručky bez předchozího souhlasu MOVIBIO s.r.o. je zakázáno. 1. Bezpečnostní

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g

MANUÁL CZE UŽIVATELSKÝ. dohlížecí systém pro malé a střední instalace. I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a v i n g dohlížecí systém pro malé a střední instalace CZE UŽIVATELSKÝ MANUÁL LEGGI E CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI ČTĚTE A ULOŽTE TYTO POKYNY I n t e g r a t e d C o n t r o l S o l u t i o n s & E n e r g y S a

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku

Manuál programu. Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému. Max Communicator 9. Program pro podnikovou energetiku Max Communicator 9 manuál 2014 Manuál programu Tento dokument obsahuje kompletní přehled informací o systému Max Communicator 9 Program pro podnikovou energetiku Výrobce a distributor Poslední revize 9.

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více