TATSUNO-BENČ EUROPE A.S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TATSUNO-BENČ EUROPE A.S."

Transkript

1 TATSUNO-BENČ EUROPE A.S. Instalační a uživatelská příručka Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s TB08_SS2_V1CZ

2 Monitorovací systém pro palivové nádrže SITE SENTINEL II TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.. Pražská 2325/ Blansko Telefon: Fax: Copyright Tuto příručku ani její části není dovoleno kopírovat bez souhlasu TATSUNO-BENČ EUROPE a.s.

3 OBSAH 0. ÚVODNÍ INFORMACE OBRÁZKOVÉ IKONY A POJMY UŽITÉ V PŘÍRUČCE NEJDŘÍVE PROSTUDUJTE PŘÍRUČKU DOVOLENÉ POUŽITÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM SITE SENTINEL II ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘIPOJOVACÍ MODUL (SMART MODUL) PALIVOVÁ SONDA ČIDLO PAR ČIDLO KAPALIN INSTALACE POKYNY PRO BEZPEČNOST PŘI PRÁCI PŘÍPRAVA PRO INSTALACI Kiosek čerpací stanice Palivová nádrž Instalace palivové sondy VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ KONEKTORY ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY TB1 - Externí vstup / interní modem TB2 - Externí modem TB3 - Průchozí port TB4 - Petro Net / Externí tiskárna TB5 - Terminal / PC P4 - Zapojení signalizace - ALARM PŘIPOJENÍ SOND A ČIDEL PŘIPOJENÍ POS A ACR ZÁKLADNÍ FUNKCE A NASTAVENÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU Studený start Hlavní menu Nastavení řídící jednotky Nastavení sond, senzorů a nádrží Nastavení výstražných signálů Časová schémata příkazů a zpráv Data programového modulu Odlišnosti nastavení pro ACR PROVOZ POPIS ZAŘÍZENÍ Řídící jednotka Programovatelný modul Vstup/výstupní modul Sondy...21

4 Čidla AUTOMATICKÝ PROVOZ Dodávka produktu Prodej produktu Přeplnění nádrže Nízká hladina produktu Vysoká hladina vody Vysoká (nízká) hladina čidla Porucha sondy Porucha modulu pro připojení sond a čidel Porucha tiskárny Výpadek napájení UŽIVATELSKÉ OVLÁDÁNÍ A NASTAVENÍ Vstupní heslo Zpráva o stavu zásob Zprávy Systémové příkazy Časová schémata příkazů a zpráv Nastavení systému Data programového a I/O modulu Zpráva o prodeji Zpráva o dodávce AUTOKALIBRAČNÍ ZPRÁVY Dodavky (ustálené nebo neustálené) Neznámé ztráty Denní zpráva Zpráva za období Palivová zpráva ÚDRŽBA A SERVIS ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PŘIPOJOVACÍ MODUL (SMART MODUL)...36 PŘÍLOHA A...37 A.1. ZABEZPEČENÍ...37 A.2. NASTAVENÍ ČASU A DATA...37 A.3. NASTAVENÍ TISKÁRNY...37 A.4. NASTAVENÍ DISPLEJE...37 A.5. NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÉHO SVĚTLA/TLAČÍTKA A BZUČÁKU...37 A.6. PŘIŘAZENÍ SOND A ČIDEL...38 A.7. NASTAVENÍ SONDY...38 A.8. NASTAVENÍ ČIDLA...38 A.9. LIMITNÍ HODNOTY ČIDEL...38 A.10. LIMITNÍ HODNOTY SOND...39 A.11. KOREKCE NÁDRŽÍ...39 A.12. NASTAVENÍ VÝSTRAŽNÝCH SIGNÁLŮ...39 A.13. ČASOVÁ SCHÉMATA PŘÍKAZŮ A ZPRÁV...40 A.14. KONFIGURACE I/O MODULU...41 A.15. MONITOROVANÁ ZAŘÍZENÍ I/O MODUL...41 A.16. ZAŘÍZENÍ AKTIVOVANÉ UDÁLOSTÍ I/O MODUL...41 PŘÍLOHA B...42 B.1. HODNOTY NAPĚTÍ...42 B.2. KONTROLNÍ LED...42 B.3. CHYBOVÉ KÓDY...43

5 0. Úvodní informace 0.1. Obrázkové ikony a pojmy užité v příručce Značky používané v této příručce: Výstraha Nebezpečí výbuchu Pozor - Elektrické zařízení Zákaz kouření Zákaz výskytu otevřeného ohně Zákaz používání mobilních telefonů Termíny používané v této příručce vyžadující zvláštní pozornost: 1) POZOR Nesplnění požadavků uvedených pod tímto záhlavím může vést k vytvoření podmínek vedoucích ke zranění nebo usmrcení osob nebo k rozsáhlým škodám na majetku 2) VAROVÁNÍ Nesplnění požadavků uvedených pod tímto záhlavím může vést ke zranění osob a/nebo může způsobit poškození monitorovacího systému Site Sentinel. 3) UPOZORNĚNÍ Položky uvedené pod tímto záhlavím upozorňují na zákonné a/nebo statutární požadavky, které řídí montáž a používání výdejního stojanu. Nesplnění těchto požadavků může vytvořit nebezpečnou situaci a/nebo mít za následek poškození monitorovacího systému Site Sentinel. 4) POZNÁMKA Položky uvedené pod tímto záhlavím mají upozorňovat na montážní postupy, techniky a provozní metody atd., které jsou důležité pro zajištění správné montáže a správného provozování monitorovacího systému Site Sentinel a které, pokud se nedodržují, mohou mít za následek poškození, selhání nebo špatný výkon tohoto systému. 1

6 0.2. Nejdříve prostudujte příručku Před instalací či provozem výdejního stojanu si prostudujte příslušné části instalační a uživatelské příručky. Zvažte veškerá nebezpečí, upozornění a poznámky uvedené v příručce. Výrobce sestavuje tuto instalační a uživatelskou příručku za účelem poskytnutí všech nezbytných informací a pokynů pro plnou a efektivní instalaci, použití a údržbu vašich monitorovacího systému Site Sentinel II/ACR. Tato příručka byla vypracována dodavatelem a tvoří nedílnou součást příslušenství monitorovacího systému Site Sentinel II. Použití této příručky je v plné odpovědnosti uživatele; veškeré operace, které zde nejsou popsány, je nutno považovat za zakázané. Pracovník obsluhy provádějící takové operace bude nést veškerou odpovědnost za výsledky svého působení. Návod je uspořádán v jednotlivých oddílech, které jsou dále rozděleny do pododdílů tak, aby každé téma bylo nezávislé a aby současně odpovídalo provozní logice (naučit se připravit používat udržovat). Návod odráží věrně technický stav v okamžiku prodeje monitorovacího systému Site Sentinel II a není možno jej považovat za neodpovídající v důsledku následných změn a aktualizací prováděných na základě nejnovějších skutečností. UPOZORNĚNÍ USCHOVEJTE TENTO MANUÁL A PŘILOŽENÉ DOKUMENTY PO CELOU DOBU PROVOZU ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍPADNÉ BUDOUCÍ ODKAZY! 0.3. Dovolené použití Integrovaný monitorovací systém Site Sentinel II firmy OPW (USA) je určen pro nepřetržité 24-hodinové sledování stavu palivových nádrží. Pomocí Site Sentinelu II je možno průběžně sledovat jak stav paliva v nádržích (množství, teplota) tak i stav meziplášťového prostoru nádrží (úniky paliva či benzínových par) či palivového potrubí, případně lze měřit i úniky paliva do půdy, nebo hladinu spodních vod v okolí nádrží POZOR Monitorovací systém Site Sentinel je složité zařízení, které musí zabezpečovat celou řadu náročných funkcí. Proto před uvedením do provozu musí být provedeno vyčištění nádrží. Před spuštěním do funkce musí být provedena revize elektrického rozvodu a kontrola správnosti zapojení, aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem a byla zajištěna bezpečnost proti explozi (pohonné hmoty jsou hořlaviny I. třídy). Každý monitorovací systém včetně sond a čidel je ve výrobním závodě řádně odzkoušen z hlediska funkce, bezpečnosti a metrologie. Součástí dodávky každého monitorovacího systému jsou i certifikační doklady, které provozovatel musí na požádání předložit příslušným institucím 2

7 1. Monitorovací systém SITE SENTINEL II Tento systém se skládá z jedné řídící jednotky umístěné v kiosku v místnosti obsluhy čerpací stanice, jednoho až osmi programovatelných modulů umístěných v kiosku (v blízkosti hlavního rozvaděče) z palivových sond a čidel umístěných v palivových nádržích nebo v jejích blízkosti, případně z jednoho až osmi vstupně/výstupního modulů. Řídící jednotka (Site Sentinel Controller) je elektronické zařízení umístěné v kiosku. Tato jednotka obsahuje řídící elektroniku ovládající jednotlivé programovatelné moduly (1 až 8), tiskárnu pro tisk výstražných signálů a zpráv, grafický LCD displej pro vizuální kontrolu stavu palivových nádrží, červeně svítící signalizační tlačítko a bzučák pro výstražnou signalizaci. Tato řídící jednotka též obsahuje interface pro připojení řídícího počítače (PC/AT), terminálu, modemu, nebo speciální vstupně/výstupní jednotky. Připojovací modul (Smart Module) je elektronické zařízení, vybavené elektronickými bariérami (jiskrově bezpečnými) na které jsou přivedeny veškerá palivová čidla a sondy. Jeden programový modul může obsahovat nejvýše čtyři bariéry a na každou z bariér lze připojit maximálně čtyři palivové sondy nebo čidla. Celkem lze pomocí jednoho programového modulu ovládat až 16 sond/čidel. Programovatelné moduly komunikují přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel s řídící jednotkou. Palivová sonda (PV Model Probe) je sonda se zabudovanou elektronikou, která se vkládá přímo do nádrže a slouží ke kontinuálnímu měření hladiny paliva a vody a k měření teploty paliva v nádrži. Skládá se z elektronické hlavy, dvou plováků (jeden na palivo a jeden na vodu) a pěti teplotních senzorů. Připojuje se přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel na bariéru programovatelného modulu. Čidla slouží k detekci kapalin, nebo benzínových par v blízkosti palivových nádrží nebo potrubí. Všechna čidla se připojují pomocí dvou nebo třížilového stíněného kabel na bariéru programovatelného modulu. Vstup/výstupní modul (I/O Module) je elektronické zařízení, vybavené 12 výstupy a 4 vstupy pro ovládání vnějších zařízení. Pomocí tohoto modulu lze ovládat 12 výstupních relé 230Vst/10A, které lze libovolně naprogramovat aby spínaly, nebo vypínaly vnější zařízení při vzniku daného varovného signálu (nízká hladina paliva, přetečení, průsaky, krádež paliva atd.). Současně lze použít 4 vstupů pro vnější varovné signály (5Vss /10mA). Celkem lze připojit k řídící jednotce až 8 vstup/výstupních modulů (tj. 94 výstupních relé a 32 vstupů).vstup/výstupní moduly komunikují přes dvoužilový stíněný twistovaný kabel s řídící jednotkou. Obrázek 1 - Řídící jednotka - Site Sentinel II 3

8 1.1. Řídící jednotka Rozměry: Šířka Výška Tloušťka Elektrické požadavky: Elektrické napájení Příkon 460 mm 380 mm 130 mm V, 50Hz maximálně 50W Povolená pracovní teplota 0 C + 40 C Maximální počet připojených 8 programovatelných modulů Displej Podsvícení: CCFT Zobrazující plocha: 125 mm x 78 mm (5" x 3") Formát: 25 řádků, 40 znaků na řádek Matrice: 320 x 200 bodů Barva: modré znaky, bílé pozadí Klávesnice 16 tlačítek: 10 alfanumerických, 6 funkčních Interní tiskárna Interní modem (není standardně) pro dálkové ovládání Signalizační zařízení Externí vstupy pro signalizaci (alarmy) RS 232C komunikační porty (pro modem, PC/terminál) RS232C sériový port pro externí tiskárnu Tabulka 1 - Základní parametry - řídící jednotka 40 znaků, hladký papír v kotoučích šířky 115 mm model 224A, 2400 Bd vizuální (červené světlo) a akustické (bzučák) 2 vstupy, typ - sepnutý kontakt, 12Vss, 40mA max Bd, emulace VT100,VT52 nebo WYSE50 7 datových bitů, sudá parita,1 stop bit 1200 Bd, 7 datových bitů, sudá parita, 1 stop bit Obrázek 2 - Řídící jednotka 4

9 1.2. Připojovací modul (Smart Modul) Rozměry: Šířka Výška Tloušťka Elektrické požadavky: Elektrické napájení Příkon 455 mm 230 mm 180 mm V, 50Hz maximálně 60W Povolená pracovní teplota 0 C + 40 C Kapacita zařízení počet Zenerových bariér nejvýše 4 počet připojitelných sond a čidel nejvýše 16 Požadavky na kabeláž dvoužilový kabel (komunikační kabel) twistovaný odolný proti oleji a benzínu průřez vodičů min. 0.80mm2 (cca 1mm) Maximální délka kabelu 1500 m Tabulka 2 - Základní parametry - připojovací modul (Smart Modul) Obrázek 3 - Připojovací modul (Smart modul) 5

10 1.3. Palivová sonda Elektrické napájení Povolená pracovní teplota Sondy: Paliva: Měřicí parametry Palivo: Voda: Teplota: Klasifikace prostředí tyč + plováky Sonda je napájena z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu -20 C + 50 C -18 C + 49 C rozlišení mm (0.0005") rozlišení mm (0.01"), minimální hladina 69mm rozlišení C zóna 0 Ex ib IIA T4 elektronika sondy Požadavky na přívodní kabel kabel Belden #88760 nebo Alpha #55371 (stíněný dvoužilový twistovaný kabel) Maximální délka kabelu 300 m Tabulka 3 - Základní parametry - palivová sonda 1.4. Čidlo par Detekovaná substance Elektrické napájení Povolená teplota Skladování: Pracovní: Rozměry Délka: Tloušťka: Hydrokarbonové výpary Čidlo je napájeno z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu 12Vss, 120mA, vnější obal je izolován -28 C + 71 C -20 C + 50 C 45 mm (1.75") 16 mm (0.63") Klasifikace prostředí zóna 0 Požadavky na přívodní kabel Kabel odolný proti benzínovým parám a olejům, dvoužilový, twistovaný, stíněný 18 AWG (0.80mm 2 ) Maximální délka kabelu 150 m Tabulka 4 - Základní parametry - čidlo par 1.5. Čidlo kapalin Detekovaná substance Elektrické napájení Povolená teplota Skladování: Pracovní: Rozměry Délka: Tloušťka: Maximální hloubka ponoření do čisté vody Kapalina Čidlo je napájeno z jiskrově bezpečné Zenerovy bariéry umístěné v programovém modulu 12Vss, 20mA -28 C + 71 C -20 C + 50 C 38 mm (1.5") 13 mm (0.5") 4.5 m Klasifikace prostředí zóna 0 Požadavky na přívodní kabel Kabel odolný proti benzínovým parám a olejům dvoužilový, twistovaný, stíněný, 18 AWG (0.80mm2 ) Maximální délka kabelu 150 m Tabulka 5 - Základní parametry - čidlo kapalin 6

11 2. Instalace 2.1. Pokyny pro bezpečnost při práci POZOR Montáž tohoto zařízení musí provádět kvalifikovaní oprávnění pracovníci podle příslušných norem, nařízení a předpisů a místních omezení a podle tohoto návodu. V bezprostředním okolí nádrží je přísně zakázáno kouřit či manipulovat s otevřeným ohněm. Vždy dodržujte opatření pro manipulaci s benzíny a naftou. Elektrická instalace musí být provedena kvalifikovanými odborníky. Ujistěte se, že je dostupný správně fungující hasící přístroj Příprava pro instalaci Kiosek čerpací stanice V místnosti obsluhy čerpací stanice je nutné zvolit vhodné místo na stěně pro umístění řídící jednotky, a to tak aby tato jednotka byla snáze dostupná a aby bylo možno sledovat displej řídící jednotky. Do stěny připravíme otvory pro 4 šrouby Ø6 pro připevněni řídící jednotky na stěnu. Z rozvaděče přivedeme do blízkosti řídící jednotky samostatné síťové napájení 230V (do krabice). Toto napájení v rozvaděči opatříme samostatným jističem. Chceme-li ovládat řídící jednotku z počítače umístěného v blízkosti řídící jednotky (max.15m), potom je nutno vést z místa řídící jednotky do místa počítače stíněný osmižilový kabel (FTP kabel, stíněný, 4 páry, pozn. jde o shodný typ s komunikačním kabelem vedoucím k výdejním stojanů). Obrázek 4 - Rozmístění upevňovacích otvorů Řídící jednotky 7

12 V místnosti strojovny, nebo hlavního rozvaděče čerpací stanice je třeba umístit jeden až čtyři programové moduly (dle konfigurace stanice). Zvolte vhodné místo na zdi v blízkosti výstupů kabelů od sond a čidel. Pro každý programový modul připravte do zdi 4 otvory pro šrouby Ø6. Ke každému programovému modulu je nutno z rozvaděče přivést samostatné síťové napájení 230V. Napájení každého programového modulu opatřete v rozvaděči samostatným jističem. Kromě napájení je nezbytné přivést ke každému programovému modulu z rozvaděče zelenožlutý zemnící vodič. Tento vodič bude připojen k Zenerovým bariérám zajišťujícím jiskrovou bezpečnost všech zařízení umístěných ve výbušném prostředí. Proto je nezbytné zajistit aby celkový zemní odpor bariér a zemního vodiče nepřevýšil hodnotu 1Ω. Od všech programových modulů je třeba vést v chráničce kabel (Belden #88760) do řídící jednotky. Maximální vzdálenost programových modulů od řídící jednotky je 1500 m. Obrázek 5 - Rozmístění upevňovacích otvorů Připojovacího modulu Palivová nádrž Do šachty palivové nádrže přiveďte v samostatné chráničce (plastové, ale nejlépe v kovové trubce) kabely pro všechny čidla a sondy umístěné v nádrži (kabel Belden #88760). Každé čidlo nebo sonda musí mít vlastní kabel. Všechny kabely budou v šachtě nádrže ukončeny ve společné propojovací krabici. Propojovací krabici doporučujeme umístit na stěnu šachty do vzdálenosti max. 1.5 m od víka nádrže. Propojovací krabice je součástí dodávky, pro její připevnění do stěny je však nutno připravit úchyt (přivařit na stěnu kus plechu s dvěma otvory). Obrázek 6 - Rozmístění otvorů pro upevnění rozvodné krabice 8

13 Instalace palivové sondy UPOZORNĚNÍ Sonda musí být umístěna v podélné ose nádrže a musí být opřena o dno nádrže. Sonda nesmí zasahovat to odkalovací jímky (na dně nádrže) - měření by bylo nepřesné! Vzdálenost sondy od plnícího potrubí musí být minimálně 1metr. Při nedodržení těchto podmínek může dojít při stáčení paliva k deformaci sondy (ohnutí) a tím i nepřesnostem v měření. Obrázek 7 - Instalace sondy a čidla Sonda se spustí do nádrže víkem. Do víka nádrže je nutno vyvrtat průchozí otvor pro sondu Ø 110 mm a čtyři šrouby M16/40mm (podle obrázku). Otvor pro sondu musí být přesně v podélné ose nádrže. Obrázek 8 - Rozmístění otvorů ve víku nádrže 9

14 Délka rozměr poloha teplotních sondy nádrže snímačů 91 cm (36 ) 79 cm (31 ) 13, 33 cm 135 cm (53 ) 122 cm (48 ) 18, 30, 51, 71, 91 cm 175 cm (69 ) 163 cm (64 ) 25, 41, 69, 94, 122 cm 196 cm (77 ) 183 cm (72 ) 28, 46, 76, 107, 137 cm 226 cm (89 ) 213 cm (84 ) 33, 56, 91, 124, 160 cm 257 cm (101 ) 244 cm (96 ) 38, 64, 104, 140, 180 cm 267 cm (105 ) 254 cm (100 ) 41, 66, 106, 147, 188 cm 287 cm (113 ) 274 cm (108 ) 43, 71, 117, 157, 203 cm 317 cm (125 ) 305 cm (120 ) 48, 79, 130, 175, 226 cm 348 cm (137 ) 335 cm (132 ) 56, 89, 142, 193, 246 cm 378 cm (149 ) 366 cm (144 ) 61, 97, 155, 211, 269 cm Obrázek 9 - Rozměry palivové sondy 10

15 2.3. Vstupní a výstupní konektory řídící jednotky Obrázek 10 - Vstupní a výstupní konektory TB1 až TB6 (vlevo dole) TB1 - Externí vstup / interní modem Externí vstup číslo zapojení 1 zem 2 vstup #1 3 vstup #2 4 zem Interní modem 5 telefonní vodič - zelená 6 telefonní vodič - červená Obrázek 11 - V/V konektor TB TB2 - Externí modem Externí modem TB 2 TOK DAT Kabel a konektor modemu číslo signál barva vodiče pin 1 TX -----> červená 2 2 RX <----- oranžová 3 3 CTS <----- zelená 5 4 RTS -----> žlutá 4 5 DCD <----- hnědá 8 6 DTR -----> bílá 20 6 / TB5 SIG GND černá 7 nepřipojen modrá 6 Obrázek 12 - V/V konektor TB2 11

16 TB3 - Průchozí port číslo TB 3 signál TOK DAT Kabel a konektor barva vodiče pin 1 TX -----> červená 2 2 RX <----- oranžová 3 3 CTS <----- zelená 5 4 RTS -----> žlutá 4 5 DCD <----- hnědá 6 6 DTR -----> bílá 20 6 / TB6 SIG GND černá 7 nepřipojen modrá 6 Obrázek 13 - V/V konektor TB TB4 - Petro Net / Externí tiskárna Petro Net - Smart Modul Externí tiskárna číslo Petro Net TB 4 TOK DAT Kabel a konektor 1 1 číslo signál barva vodiče pin TX -----> oranžová 3 Adresu modulu nastavit 4 CTS <----- bílá 20 pomocí SW1-5 DTR <----- modrá 6 (Stand. nastavení je adr.1) 6 SIG GND černá 7 Obrázek 14 - V/V konektor TB TB5 - Terminal / PC Terminal - PC (9600Bd, 7bits, sudá (EVEN) parita, 1stop bit) (SW1-1,4 ON, 2,3,5-8 OFF) TB 5 TOK DAT Kabel a konektor číslo signál barva vodiče pin / CAN25 pin / CAN9 1 TX -----> oranžová RX <----- červená CTS <----- zelená 4 4 RTS -----> žlutá 5 5 SIG GND černá 7 5 propojit modrá, hnědá, bílá (6,8,20) a (5,4) Tabulka 6 - V/V konektor TB P4 - Zapojení signalizace - ALARM Signalizace - ALARM číslo/barva zapojení 1 (R) + 12V / MAX 0,5A 2 (Z) bzučák 3 (Č) světlo 4 (B) spínač / MIN 0,5A Tabulka 7 - Externí signalizace 2.4. Připojení sond a čidel Smart Modul měřící vedení sonda sonda 924 čidlo kapalin čidlo par PWR červená bílá bílá červená červená SIG černá černá hnědá bílá černá GND stínění zelená černá černá Tabulka 8 - Připojení sond a čidel 12

17 2.5. Připojení POS a ACR 13

18 3. Základní funkce a nastavení 3.1. Nastavení systému Studený start Před vlastním (novým) nastavením je nutno provést vymazání všech údajů. 1) Vypnout systém páčkovým vypínačem uvnitř systému. 2) Odpojit konektor baterie 3) Zapnout systém, za okamžik se objeví nápis na displeji: Vybitá/odpojená baterie. Stiskni signalizační tlačítko pro studený start (POZOR dojde k vymazání RAM) nebo čekej X (postupně zmenšující se číslo) vteřin pro normální start 4) Po stisku červeného signalizačního tlačítka na čelním panelu SS se zobrazí nápis: RAM byla vymazána. Připojte baterii a stiskněte reset tlačítko pro znovunastartování systému. 5) Připojit baterii 6) Stisknout tlačítko reset (SW3) Hlavní menu HLAVNÍ MENU 1. VSTUPNI HESLO 2. TYP SITE SENTINELU: S AUTOKALIB. (nebo NORMAL) 3. ZPRAVA O STAVU ZASOB 4. ZPRÁVY 5. SYSTEMOVE PRIKAZY 6. CASOVA SCHEMATA PRIKAZU A ZPRAV 7. NASTAVENI SYSTEMU 8. DATA PROGRAMOVATELNEHO A I/O MODULU 9. JEDNODUCHA ZPRAVA O STAVU ZASOB 10. JEDNODUCHA ZPRAVA O DODAVCE NAVOD K OBSLUZE: V KAZDEM MENU MUZETE ZVOLIT: <CISLO> VOLBA FUNKCE [C] NEBO [CANCEL] PREDCHOZI MENU [H] NEBO [HELP] ZOBRAZENI NAPOVEDY [P] NEBO [0] VYTISK OBRAZOVKY Tabulka 9 - Hlavní MENU Nastavení řídící jednotky Pro prvotní nastavení servisního režimu použijeme vstupní heslo (výrobní nastavení: HELLO). 1) Zabezpečení [7-1-1]: (nastavení viz. Tabulka 10), dále dopíšeme identifikační název stanice (položka 5); 2) Datum a čas [7-1-2]: nastavení viz. Tabulka 11; 3) Tiskárna [7-1-3]: (nastavení viz Tabulka 12); (pokud chceme dosáhnout úspory papíru, nastavujeme stránkování na začátku a konci (položky 4 a 5) VYPNUTO), dále nastavujeme výstup zpráv [4-1-5] - TISKÁRNA (OBRAZOVKA), formát [4-1-6] - OBRAZOVKA; 4) Měřící jednotky [7-1- 4] - METRICKÉ; 5) Paměťový zásobník událostí [ (přepis dokola)] - ZAPNUTO; 6) Displej [7-1-7]: nastavení viz Tabulka 13; 7) Červené světlo/tlačítka a bzučák [7-1-8]: nastavení viz Tabulka 14; 8) Referenční teplota [7-1-10]: 15 O C. 14

19 Nastavení sond, senzorů a nádrží A) Přiřazení pozice a typu zařízení 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8); ) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 15) 2) Typ zařízení [ ]: označení typu zařízení, (typ zařízení viz Tabulka 15). B) Nastavení sondy (nádrže) 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 16); 2) Změna parametrů [ ]: Při instalaci se tato možnost nevyužívá (použije se při případné editaci); 3) Číslo nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 4) Označení nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 5) Produkt [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 6) Hustota [ a 7]: Ponechá se nabídnutá hodnota (popř. zadají se hodnoty dle dodavatele produktů); 7) Tvar nádrže [ ]: Obvykle VÁLEC - ROVNÉ DNO ; 8) Průměr nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 9) Objem nádrže [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné) 10) Odchylka produktu [ ]: slouží pro jednorázovou korekci výšky plováku produktu (výrobce udává následující hodnoty: Diesel - 1,5 cm, ostatní 2,2 až 2,5 cm) 11) Odchylka vody [ ]: Převážně se zadává hodnota cca 5,5 až 6,2, parametr odchylka vody slouží pro jednorázovou korekci výšky plováku vody (skutečné hodnoty je možno zobrazit viz kap Data programového modulu); 12) Plovák na vodu [ ]: Zadání, zda je plovák na vodu použit A nebo ne N. (Některé verze software používají další členění PLOVÁK NA VODU ANO/NE - CHYBA SONDY ANO/NE ); 13) Časovač při dodávce [ ]: Doba pro ustálení hladiny při dodávce, typická hodnota je 30 (minut). C) Limitní hodnoty sondy (nádrže) 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 19); 2) Maximální stav vody [ ]: Typická hodnota je 10cm (podle výšky sání); 3) Hladina přeplnění [ ]: Typická hodnota je 95% výšky nádrže; 4) Min. stav produktu [ ]: Typická hodnota je 20cm (podle výšky sání); 5) Min. krádež [ ]: Typická hodnota je 1000 litrů (v praxi se nepoužívá); 6) Min. prodej [ ]: Typická hodnota je 1000 litrů (nepoužívá se pro menší prodej); 7) Min. dodávka [ ]: Typická dodávka je 1000 litrů (dohodnout se zákazníkem jestli nebere méně); 8) Rychlost průsaku [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 9) Nízká teplota ZAP [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 10) Nízká teplota VYP [ ]: Ponechat zadanou hodnotu; 11) Časovač - max. stav vody [ ]: Typická hodnota je 30 minut. D) Nastavení čidla 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 17) 2) Změna nastaveni [ ]: Při instalaci se tato možnost nevyužívá (použije se při případné editaci); 3) Číslo čidla [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (povinné); 4) Označení čidla [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 5) Produkt [ ]: Zadá se podle konkrétní instalace (nepovinné); 15

20 E) Limitní hodnoty čidla 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou budeme přiřazovat (A1 až P8) (hodnoty si můžeme dopředu připravit viz Tabulka 18) 2) Horní limit [ ]: Typická hodnota je 3V; 3) Časové zpoždění [ ]: Typická hodnota je 5 minut pro čidlo par, 15 minut pro čidlo kapalin F) Instalace/vyjmutí modulu a zařízení 1) Modul a pozice [ ]: určení pozice, kterou chceme připojit nebo odpojit 2) Instalace/vyjmutí pozice [ ]: pracujeme s pozicí zadanou v bodu 1 3) Instalace/vyjmutí modulu [ ]: pracujeme s modulem zadaným v bodu 1 4) Instalace/vyjmutí všeho [ ]: pracujeme se všemi pozicemi a moduly, které jsou přiřazeny kde pozice:. - nepřiřazena, P - přiřazena, K - konfigurována, I - instalována, O - odpojena, V - vyjmuta G) Korekce nádrží a čidel Korekce nádrží a čidel [7-2-6]: Zadáváme hodnoty naměřené při první dodávce produktu (jaká výška v cm odpovídá množství produktu v litrech) Nastavení výstražných signálů [7-4]: Doporučené nastavení viz Tabulka Časová schémata příkazů a zpráv 1) Četnost intervalu se zadává: jednorázově, denně, týdně, měsíčně. 2) Nastavení je možné si připravit dopředu viz Tabulka 22. 3) Otevření/zavření systému [6-1]: 4) Vymazání zásobníku událostí [6-2]: 5) Test průsaku [6-3]: 6) Uložení stavu zásob [6-4]: 7) Zpráva o probíhajících událostech [6-5]: 8) Zpráva o uložených událostech [6-6]: 9) Zpráva o stavu zásob [6-7]: 10) Zpráva o dodávce [6-8]: Data programového modulu 1) Litrovací tabulka nádrže [8-1]: 2) Nádrže a čidla [8-2]: 3) Technická data sondy a čidla [8-3]: 4) Diagnostika sondy a čidla [8-4]: 5) Stav čidel a sond modulu - souhrn [7-5]: 16

21 Odlišnosti nastavení pro ACR A) Nastavení sondy 1) Objem nádrže 100% 2) Max. pracovní objem 90% (někdy 95% - podle verze software) 3) Faktor odpařování 0% pro Diesel; 0,17% pro ostatní produkty 4) Časově neustál. dodávky 15 minut 5) Časově ustálené dodávky 45 minut 6) Parametry kalibrace 7) Počet segmentů v nádrži ponechat 8) Rozsah kalibrace - spodní segment 5 9) Rozsah kalibrace - horní segment ponechat 10) Počet kalibračních cyklů ponechat B) Limitní hodnoty sondy 1) Počátek dodávky 100 2) Konec dodávky 10 3) Testovací dodávka ) Krádež ) Interval výpočtu 2 6) Ztráty - varování 2 7) Ztráty - poplach 3 C) Nastavení systému [7-1-12] Nastavení konzoly - Pro PCKOM: Petrovend 4 - rychlost

22 POZNÁMKY: 18

23 4. Provoz 4.1. Popis zařízení Řídící jednotka Řídící jednotka je zařízení pracující na bázi mikroprocesoru, které je schopno řídit až osm programovatelných modulů a osm vstup/výstupních modulů. Existují tři základní typy obsluhy : Pomocí zabudované klávesnice a LCD displeje Pomocí terminálu nebo PC umístěného v blízkosti řídící jednotky Pomocí modemu přes terminál nebo PC umístěného mimo řídící jednotku Menu Všechny příkazy jsou seřazeny do menu (nabídek). Stejná menu se objeví na zabudovaném LCD displeji a vnějších počítačích nebo terminálech. Tiskárna Standardně je dodávána 40-sloupcová zabudovaná interní tiskárna pro tisk zpráv. Klávesnice Obrázek 15 Klávesnice 19

24 Deset kláves obsahuje čísla a tři písmena (nebo znaky). Např. číslice "1" má společnou klávesu s písmeny "Q", "Z", a mezerou. Klávesa CLEAR/NO (ZRUŠ/NE) buď maže zadané údaje nebo políčka na displeji, nebo odpovídá NE na dotaz. Mačkáním této klávesy se v některých případech provádí výběr z několika možností, které se postupně objevují na displeji. Klávesa BACKSPACE (O ZNAK ZPĚT) pohybuje kurzorem o jeden znak zpět a maže přitom jeden znak. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [Backspace]. Klávesa ALPHA mění zadanou číslici na znak. Například: Pro zadání písmena "A", je nutno stisknout klávesu [2], potom klávesu [ALPHA] a nakonec [Enter]. Klávesa ENTER/YES (POTVRDIT/ANO) buďto potvrzuje zadané hodnoty, nebo odpovídá ANO na dotaz. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [Enter]. Klávesa HELP (NÁPOVĚDA) zobrazí obrazovku s nápovědou pro právě zobrazené menu. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [H]. Klávesa CANCEL (NÁVRAT) Vás navrátí do předcházejícího menu, nebo zruší předchozí příkaz. Na PC/terminálové klávesnici docílíme stejné funkce stisknutím klávesy [C]. Displej Řídící elektronika je vybavena podsvíceným grafickým LCD displejem pro zobrazování stavu zásob v nádržích a systémových dat. Vytištění většiny obrazovek lze provést stisknutím klávesy [?*-0] na zabudované klávesnici, nebo stisknutím [P] na PC/terminálové klávesnici. Lze vytisknout pouze obrazovku, u které je na spodní řádce zobrazena možnost tisku. Site Sentinel lze nastavit tak aby neustále zobrazoval na displeji grafy popisující stav programovatelných modulů a vstup/výstupních. modulů. Displej zobrazí každý graf po dobu 10 vteřin. Stisknutím [ALPHA], můžete provést zastavení obrazu - pauzu, což Vám umožní detailně si graf prohlédnout. Pro každý programovatelný modul je možno zobrazit dva typy grafů: grafickou závislost výšky hladiny palivové sondy, kde sloupec ukazuje výšku hladiny paliva (v procentech) vzhledem k celkové délce sondy, nebo závislost objemu palivové nádrže, kde sloupec ukazuje objem paliva v nádrži (v procentech) vzhledem k celkovému objemu nádrže (viz Obrázek 17). Graf stavu vstup/výstupních modulů ukazuje, které vstupy daného modulu jsou aktivní, rozepnuté, nebo sepnuté, a které výstupy (relé) daného modulu jsou aktivní, či pasivní. SiteSentinel CZ 10. CER :10 HOD STAV ZASOB MODUL: 1 POZICE: A SONDA_C.: 1 OZNACENI: PRODUKT: NATURAL NATURAL B95 VYSKA OBJEM NAMERENO (CM) (LT) PRODUKT 130, ,66 VODA 0,05 1,46 NADRZ CELKEM 130, ,11 S TEPLOTNI KOREKCI PRODUKT 16285,30 VODA 1,46 NADRZ CELKEM 16286,75 MAX. PRACOVNI OBJEM 31700,00 VOLNY PRACOVNI OBJ: 15421,89 PRUMERNA TEPLOTA 15,2 C Obrázek 16 - Zobrazení (výpis) stavu zásob SiteSentinel CZ 10. CER :10 HOD OBJEM NADRZE POZICE A B C D E F G H I J K L M N O P VRCH % # # 50% # # # 25% # # # DNO S = NIC, S=SONDA, P=PARY, K=KAPALINA, J=JIMKA, Z=ZASOBNIK Obrázek 17 - Zobrazení stavu zásob graficky 20

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce

RTS-004 1500. Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce RTS-004 1500 Autonomní jednotka RTS pro bezkontaktní čipové karty a přívěsky. autorizovaný prodejce Popis řídící jednotky: Řídící jednotka přístupového systému pro 1500 transpordérů, napájení 12-18Vss.,st.,

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz

Vstupní jednotka E 100 IP. Návod na použití. Strana 1 www.tssgroup.cz Vstupní jednotka E 100 IP Strana 1 Obsah 1. Instalace zařízení:... 3 2. Stručný souhrn k systému řízení přístupu... 4 3. Připojení dveřního zámku:... 4 3.1 Zapojení se společným napájením:... 5 3.2 Zapojení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230

NÁVOD K OBSLUZE. Ústředna CS-121-230 NÁVOD K OBSLUZE Ústředna CS-121-230 ÚSTŘEDNA CS-121-230 Napájení ústředny 230Vst (-15/+10%) 50Hz příkon max. 4,5VA podle připojeného snímače Počet analogových vstupů 1x 4 20mA Zdroj pro snímač (vestavěný)

Více

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu

HPS-120. Manuál nastavení bezdrátového modemu HPS-120 Manuál nastavení bezdrátového modemu 2013 Bezdrátový modem HPS-120 umožňuje propojit dva koncové přístroje se sériovým portem RS-232 bez použití metalické cesty. Lze propojit: vyhodnocovací jednotka-tiskárna,

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01

opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 opakovač a převodník RS485/422 CQ485 průmyslové provedení galvanické oddělení 10. ledna 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0013.01 CQ485 CQ485 Katalogový list Vytvořen: 8.12.2004 Poslední aktualizace: 10.1.2005

Více

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1

Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 IMPROMAT NEO INVERTER Pokojová jednotka Neoré RCM 2-1 Návod k obsluze a údržbě Instalační manuál Servisní manuál vydání 10/2010 - veškeré změny textu i tech. parametrů vyhrazeny Pokojová jednotka RCM 2-1

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD

PDR3MS 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD 1 KANÁLOVÉ MINI DVR UŽIVATELSKÝ NÁVOD (REV 1.0) OBSAH Obsah...1 Zapojení...2 Dálkový ovladač...4 Instalace paměťové karty...5 Vstup do menu...5 Hlavní menu...6 Záznam...6 Kvalita záznamu...7 Nastavení

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N

KNX / EIB Meteostanice AS 315 N UŽIVATELSKÝ MANUÁL KNX / EIB Meteostanice AS 315 N. Poznámka : Tento uživatelský návod neobsahuje překlad ETS parametrů a popis práce v ETS. Tyto informace naleznete v anglické verzi tohoto návodu. Somfy

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m

Wie232. Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232. 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Převodník rozhraní Wiegand z bezkontaktních čteček na RS232 20. června 2011 w w w. p a p o u c h. c o m Katalogový list Vytvořen: 19.1.2010 Poslední aktualizace: 29.7.2010 13:41 Počet stran: 8 2011 Adresa:

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část. Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Řídící jednotka tepelného čerpadla KTC Obsah: 1.0 Obecný popis... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení, vstupy, výstupy... 2

Více

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev.

Návod k obsluze. HtIndustry. rozšířená konfigurační úroveň. HTH8 s.r.o. HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. Návod k obsluze HtIndustry rozšířená konfigurační úroveň HtIndustry, rozšířená konfigurační úroveň, 2.02/rev. 1, 01/2004 1 HTH8 s.r.o. Eimova 880, 572 01 Polička Czech Republic tel.: +420 461 619 515 fax:

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP

MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN. Komunikační převodník RS485-TCP/IP MONTÁŽNÍ NÁVOD RSLAN Komunikační převodník OBSAH 1 Technické parametry... 3 2 Upozornění... 3 3 Rozměry převodníku RSLAN... 4 4 Popis konektorů... 5 4.1 Konektor RJ45... 5 4.2 Konektor RJ11... 5 5 Zapojení

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C.

GFK-1913-CZ Prosinec 2001. Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení. Skladovací teplota -25 C až +85 C. Modul slouží pro výstup digitálních signálů 24 Vss. Specifikace modulu Rozměry pouzdra (šířka x výška x hloubka) Připojení 48,8 mm x 120 mm x 71,5 mm dvou- a třídrátové Provozní teplota -25 C až +55 C

Více

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu

Návod k obsluze MPS-1. Monitor PLC signálu Návod k obsluze MPS-1 Monitor PLC signálu UPOZORNĚNÍ Zařízení tvoří ucelenou sestavu. Pouze tato sestava je bezpečná z hlediska úrazu elektrickým proudem. Proto nepoužívejte jiné napájecí zdroje, ani nepřipojujte

Více

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul

ixport ETH I4O4 Inteligentní modul Vytvořeno: 6.3.2008 Poslední aktualizace: 28.1.2009 Počet stran: 19 ixport ETH I4O4 Inteligentní modul 4 galvanicky oddělené logické vstupy 4 výstupy s přepínacím kontaktem relé rozhraní pro připojení

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP

Nastavení záložních zdrojů série V-PI pomocí VSDP 1 Konfigurační program VSDP_SR/PI U záložních zdrojů série V-PI je možné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí programu VSDP některé parametry. Potřebujete k tomu náš programátor V-COM-3 s

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB

Přístroje nízkého napětí. Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Přístroje nízkého napětí Regulátory účiníku Typ RVT SYSTÉMOVÝ INTEGRÁTOR ABB Měření a monitoring: P- Činný výkon (kw) S- Zdánlivý výkon (kva) Q- Jalový výkon (kvar) Chybějící jalového výkonu pro dosažení

Více

Detektor hořlavých plynů GS 120

Detektor hořlavých plynů GS 120 Detektor hořlavých plynů GS 120 - Instalační příručka - verze 1.0 adresa: ADDAT s.r.o. Májová 1126 463 11 Liberec 30 telefon: fax: http: e-mail: 485 102 271 485 114 761 www.addat.cz addat@addat.cz Obsah:

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Třífázový statický ELEktroměr

Třífázový statický ELEktroměr Třífázový statický ELEktroměr ZE 312 Elektroměr ZE312.Dx je třífázový jedno nebo dvoutarifní elektroměr určený pro měření spotřeby elektrické energie v obytných a obchodních prostorách a v lehkém průmyslu.

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-02-06. č. dokumentace: 210 15-40 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ DATOVÝ PŘEVODNÍK DOR-0-06 č. dokumentace: 10 15-40 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do provozu, používání,

Více

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1

EP01. Zdroj pro elektropermanentní magnet. Projekční podklady. Revize: 1 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686 243, www.elesys.cz Zdroj pro elektropermanentní magnet EP0 Projekční podklady Revize: Datum: 2.6.2008 K Sokolovně 70, 675 73 Rapotice, Tel. +420 736 686

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena.

Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008. Všechna práva vyhrazena. Časové relé Z-ZR Copyright Moeller Elektrotechnika s.r.o. 2008 Všechna práva vyhrazena. Informace v tomto dokumentu mohou podléhat změnám - platí aktuální verze. Společnost Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Více

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F

Dvojnásobný převodník s frekvenčními vstupy a analogovými výstupy na DIN lištu RV-2F Popis: Převodníky jsou určeny pro převod frekvenčních signálů na lineární napěťové nebo proudové signály plně konfigurovatelné v rozsahu 0 10V nebo 0 20mA. Modul je umístěn v kompaktní krabičce pro montáž

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10

Převodník DH485E. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 Převodník DH485E Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Verze hardware DH485.3 od verze firmware: 1.10 popis DH485E verze HW-3.doc - strana 1 (celkem 8) Obecný popis: Modul DH485 slouží jako

Více

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1

PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 ph_gst1_v1004:layout 1 11.12.2007 0:06 Page 1 PocketHome R CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ VYTÁPĚNÍ VAŠEHO DOMU VIZUÁLNÍ PŘÍRUČKA K MODULU GST1 Teplota 23 Příslušenství k systému PocketHome Dálkové ovládání centrální

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient

ÁVOD K OBSLUZE. Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient Pořadový systém Čekárna Systém lékař - pacient MEDICTO Group, s.r.o. Za Hanspaulkou 9 160 00 Praha 6 Tel.: 233 338 538 Fax.: 223 310 390 e-mail: info@medicton.com url.: www.medicton.com Vážení zákazníci!

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL

BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL BLOKOVÉ KLÁVESNICE INT-S-GR INT-S-BL int-s_cz 04/06 Blokové klávesnice INT-S-GR a INT-S-BL jsou navrženy pro ovládání zabezpečovacích ústředen INTEGRA a CA-64. Klávesnice se odlišují pouze v barvě podsvětlení

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í

TERMINÁLY NQ. Tv o ř t e a o b s l u h u j t e. Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í TERMINÁLY NQ Tv o ř t e a o b s l u h u j t e»» Výkonné HMI funkce Ve l m i kva l i t n í d i s p l e j» R y c h l á t v o r b a a p l i k a c í Výkonné, barevné terminály v kompaktním provedení Řada NQ,

Více

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2

Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Návod k obsluze řídící jednotky TSC48-2 Obsah Stav po zapnutí... 3 Nabídka Menu... 4 Nastavení Zobrazení... 4 Nastavení Dimery... 5 Nastavení Krivky... 6 Nastaveni TSC... 7 Funkce v režimu Servis... 8

Více

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01

ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 1116/14, 702 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ. Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-03. č. dokumentace: 210 01 ZAM SERVIS s.r.o. KŘÍŠTANOVA 6/4, 70 00, OSTRAVA - PŘÍVOZ Uživatelská příručka KOMUNIKAČNÍ PŘEVODNÍK SMA-0 č. dokumentace: 0 0 Tato uživatelská příručka obsahuje: Návod pro montáž, instalaci, uvedení do

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení

Signalizace a ovládací prvky. Konektory a připojení PH-WEB je zařízení, sloužící ke správě jednotlivých prvků systému PocketHome přes webové rozhraní. Z libovolného místa na světě lze, prostřednictvím sítě Internet, zjišťovat informace o jednotlivých prvcích

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1

Uživatelská příručka. Systém ultrazvukové měření hladin UMV-1 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení.

( VYBERTE VAŠI ZEMI ) Počítadlo hodin nepočítá, když přístroj není připojen na síť napájení. NÁVOD K OBSLUZE ASTRONOMICKÉ SPÍNACÍ HODINY Čtěte pozorně všechny instrukce AST one Rozměry Schéma zapojení AST one je časový spínač určený k ovládání elektrických zařízení mezi západem a východem slunce,

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

Program GazSMS návod k použití

Program GazSMS návod k použití Program GazSMS návod k použití Příprava před spuštěním programu Instalace programu není nutná, pouze se nahraje celý adresář Gaz např. na disk C:\ nebo na plochu. Je možné si také vytvořit zástupce na

Více