Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů"

Transkript

1 Statut soutěže "Kozel slaví 140. výročí" a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Soutěž Kozel slaví 140. výročí se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto statutu (dále jen statut ), která vyznačují práva a povinnosti účastníků a pravidla soutěže. Vyhlašovatel 2. Vyhlašovatelem propagační soutěže Kozel slaví 140. výročí (dále jen soutěž ) je společnost Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen vyhlašovatel ). 3. Pořadatel pověřuje zajištěním soutěže společnost TRIAD Advertising, s.r.o., Holečkova 799, Praha, Česká republika, IČ: , zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze oddíl C, vložka (dále jen Zprostředkovatel ). 4. Vyhlašovatel může zajištěním soutěže pověřit další subjekty. Cíl soutěže 5. Cílem soutěže je propagace 140. výročí značky vyhlašovatele formou marketingové komunikace se soutěžícími. Předmět soutěže 6. Předmětem soutěže je přispívání do Kozlí historie prostřednictvím fotografií artefaktů a hlasováním o nejlepší z nich na stránce a účastnit se soutěže o ceny v době jejího trvání. Trvání a působnost soutěže 7. Soutěž probíhá na webové stránce 8. Zasílat fotografie soutěžních předmětů je možné od 12: dubna 2014 do půlnoci 31. května 2014.

2 9. Hlasovat o nejlepších Kozlích artefaktech je možné ve čtyřech kolech od 14. května 2014 do 11. června Jedno hlasovací kolo trvá vždy celý týden od středy 12:00 do následující středy 11:59, přičemž: a. první kolo hlasování začíná ve 12:00 a končí v 11:59; b. druhé kolo hlasování začíná ve 12:00 a končí v 11:59; c. třetí kolo hlasování začíná ve 12:00 a končí v 11:59; d. čtvrté kolo hlasování začíná ve 12:00 a končí v 11: V termínu od od 12:00 do :59 pak proběhne speciální kolo hlasování. 11. Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím příspěvku na webových stránkách Určení soutěžících 12. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let v den zahájení soutěže (dále jen soutěžící ) s platným profilem na sociální síti Facebook nebo s platným účtem Kozlí rodinky (http://www.kozel.cz/kozli- rodinka), který splňuje podmínky soutěže. 13. Zapojením do soutěže soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s účastí v soutěži, s podmínkami soutěže tak, jak jsou uvedeny v těchto pravidlech, a s případným převzetím výhry podle pravidel tohoto statutu. 14. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci vyhlašovatele a jim blízké osoby (ve smyslu 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění). V případě, že se výhercem soutěže stane taková osoba nebo osoba, která nesplní alespoň jednu z podmínek soutěže, nebude výhra předána. V případě, že již předána byla, je tato osoba povinna výhru vrátit vyhlašovateli na základě jeho písemné výzvy, respektive nahradit vyhlašovateli plnou hodnotu příslušné výhry. V takovém případě nastupuje na místo výherce další soutěžící dle rozhodnutí vyhlašovatele a stává se oprávněným výhercem. 15. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit prostřednictvím pouze jednoho účtu, a to buď prostřednictvím účtu v Kozlí rodince, nebo prostřednictvím účtu na Facebooku. Podezřelé nebo falešné Facebook účty a účty Kozlí rodinky mohou být ze soutěže vyřazeny. Pravidla soutěže 16. Podmínkou zapojení do soutěže je:

3 a) Nahrání fotografie do galerie na webové stránce 1874.kozel.cz. Nahráním fotografie do galerie soutěžící zároveň čestně prohlašuje, že fotografie je jeho autorským dílem nebo má svolení autora fotografii použít. b) Zadání platného jména, příjmení, úplné poštovní adresy, e- mailu a telefonního čísla. c) V případě přihlášení přes Facebook povolení přístupu Facebook aplikace k osobním údajům soutěžícího, a to: jméno, příjmení, e- mail, profilová fotografie, seznam přátel a e- mail pro účely zařazení do soutěže o ceny, kontaktování výherce a zároveň pro účely statistiky a další marketingové komunikace vyhlašovatele. 17. Soutěžící, který nepovolí přístup ke všem předepsaným údajům, nemůže být zařazen do soutěže a získat výhru. 18. Každý týden vybere obchodní sládek Vojtěch Homolka z došlých fotografií 6 nejzajímavějších artefaktů, které budou umístěny na časovou osu Kozlí historie. 19. Vybrané předměty se ve druhé fázi soutěže stanou součástí hlasování (viz bod č. 19). 20. Vítězné předměty z každého kola hlasování si společnost od jejich majitelů zapůjčí a sestaví z nich speciální výroční trasu ve Velkopopovickém pivovaru. Po skončení akce je vrátí majitelům. 21. Soutěžící se může do soutěže zapojit také hlasováním o nejlepší Kozlí artefakt na webové stránce 22. Soutěžící může hlasovat každý týden pouze jednou. 23. V prvních čtyřech hlasovacích kolech vybírá soutěžící z 6 předvybraných předmětů 3 z nich; 24. V posledním speciálním kole se vybírají z 6 předvybraných předmětů 2 z nich. 25. Soutěžní kolo, a tedy i příležitost pro soutěžící k zapojení se do soutěžního kola soutěže, bude ukončeno každou středu v 11: Do soutěže budou zařazeny ty osoby, které budou daný týden hlasovat. 27. V soutěži je zakázáno použití jakýchkoli automatických skriptů nebo ovlivňování průběhu soutěže způsobem odlišným od těch, které povolují pravidla soutěže. 28. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit prostřednictvím pouze jednoho účtu, a to buď prostřednictvím účtu v Kozlí rodince, nebo prostřednictvím účtu na Facebooku. Pokud vyhlašovatel nabude důvodného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen. Příkladem může být odeslání soutěžního mailu z více e- mailových adres jednou osobou nebo uvedení falešného jména a příjmení. To platí i v případě jiné osoby, která by soutěžícímu napomohla k výhře. U účtů, které nesplní tyto podmínky, nebo podmínky společnosti Facebook, si vyhlašovatel vyhrazuje právo tyto účty vyřadit ze soutěže. 29. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo při podezření z porušení pravidel soutěžícího bez předchozího upozornění zablokovat. Vyhlašovatel si také vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel během trvání soutěže.

4 Výhry a systém jejich přidělení 30. Soutěžící, kteří se zapojili do soutěže, splnili podmínky a dodrželi všechna pravidla, mohou získat následující ceny: a) 14 výherců soutěže o nejlepší Kozlí artefakt, jejichž předměty budou umístěny na výroční trase ve Velkopopovickém pivovaru, získají pivo na celý rok zdarma a celoroční vstup do Velkopopovického pivovaru b) 5 účastníků hlasování o nejlepší Kozlí artefakt získá pivo na rok zdarma a sadu historických podtácků. Každý týden bude odměněn 140. účastník hlasování. c) 30 majitelů artefaktů, jejichž předměty budou umístěny na časové ose, získají plechovou ceduli Kozel d) 100 účastníků, kteří zašlou fotografii svého předmětu do soutěže, získá Kozlovu výroční magnetku. Magnetku získá každý 140. přispivatel. až do vyčerpání zásob odměn (100 ks magnetek). 31. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit výhry v soutěži. 32. Výhercem soutěže se stane soutěžící, který splní všechny níže uvedené podmínky: a) Soutěžící ke dni, kdy se zapojil do soutěže, splnil podmínky k účasti v soutěži. b) Soutěžící nebyl ke dni, kdy se zapojil do soutěže, ze soutěže vyloučený. c) Soutěžící se stal výhercem v souladu se statutem soutěže, tzn. zaslal fotografii Kozlího artefaktu, který se umístil mezi 14 předměty s nejvíce hlasy, nebo hlasoval pro nejlepší Kozlí artefakt jako 140. v daném kole. d) Soutěžící poskytl vyhlašovateli součinnost podle tohoto statutu. 33. V případě, že výherce z nějakého, vyhlašovatelem stanoveného, důvodu ztratí nárok na výhru, bude kontaktován soutěžící, který se umístil v pořadí jako následující v pořadí. 34. Výsledky soutěže jsou konečné a bez možnosti odvolání. Ve sporných případech si vyhlašovatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 35. Vyhlašovatel uvědomí výherce prostřednictvím e- mailu o výhře a způsobu jejího předání nejpozději do 14 dní od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví na e- mail do 30 dní, výhra propadá ve prospěch vyhlašovatele. 36. Výhra bude výhercům zaslána zásilkovou službou nejpozději do 30 pracovních dnů od ukončení soutěže, pokud se vyhlašovatel s výhercem nedohodne jinak. 37. Na výhru nevzniká právní nárok. Ve smyslu ustanovení 2874 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, není možné výhru (ani prostřednictvím soudu) vymáhat. Výherce může výhru postoupit jiné osobě pouze se souhlasem vyhlašovatele soutěže.

5 38. Vyhlašovatel nehradí soutěžícím žádné náhrady, které by jim mohly vzniknout v souvislosti s jejich účastí v soutěži, resp. s výhrou v soutěži. 39. Vyhlašovatel nezodpovídá za škody vzniklé neuplatněním, nevyzvednutím nebo nepřijetím výhry. Osobní údaje 40. Soutěžící svým zapojením do soutěže poskytuje vyhlašovateli tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e- mail, telefonní číslo, v případě Facebookového účtu i zpřístupnění své profilové fotografie. 41. Soutěžící své osobní údaje poskytuje vědomě a dobrovolně. 42. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon ) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rámci soutěže poskytne vyhlašovateli jako provozovateli ve smyslu zákona. Účelem zpracování je využití osobních údajů pro marketingové aktivity vyhlašovatele, například formou zasílání reklamních a propagačních e- mailů, zjištění totožnosti v rámci marketingových soutěží či předání výhry vítězům v rámci marketingových soutěží. Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výlučně pro stanovený účel po neomezenou dobu, nejdéle však do odvolání soutěžícím. 43. Soutěžící může kdykoli písemně na adrese vyhlašovatele svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich využíváním odvolat. 44. Vyhlašovatel má oprávnění zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona pověřit zprostředkovatele. 45. Účastník svým zapojením do soutěže souhlasí s tím, že pokud se stane výhercem, budou jeho jméno, příjmení, a město jeho bydliště zveřejněny na internetové stránce vyhlašovatele a na facebookové stránce společnosti a v pivovaru Velké Popovice Soutěžící svým zapojením do soutěže dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být využity pro statistické účely vyhlašovatele a že vyhlašovatel může zároveň osobní údaje soutěžícího zaznamenávat do informačního systému, přičemž ve smyslu zákona zaručuje jejich bezpečné uložení. Vyhlašovatel je povinen po splnění účelu zpracování bez zbytečných odkladů zajistit likvidaci osobních údajů. 47. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo údaje upravovat nebo v případě jejich neplatnosti vymazat. 48. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za jejich správnost, úplnost, aktuálnost a pravdivost. 49. Soutěžící zapojením do soutěže potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny informace vyplývající ze zákona. 50. V případě poskytnutí osobních údajů z Facebook profilu soutěžího za přenos výše zmíněných údajů odpovídá společnost Facebook. Vyhlašovatel doporučuje přečtení jejích podmínek na https://www.facebook.com/about/privacy/

6 Autorská práva 51. Nahráním fotografie a textu, případně jiného autorského díla do galerie, uživatel potvrzuje, že k šíření dané fotografie a textu, případně jiného autorského díla, vlastní práva a uděluje vyhlašovateli licenci k použití předmětného díla pro marketingové aktivity vyhlašovatele v neomezeném rozsahu z hlediska věcného, územního a časového (neomezenou licenci) ve smyslu zákona č. 121/2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění. 52. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo fotografii z galerie stáhnout zejména z důvodů, kdy fotografie nemá vztah k obchodní značce Kozel, jakož i fotografie vulgární, urážlivé, sexuální a rasistické či podněcující k trestné činnosti a nebo fotografie v rozporu s pravidly zodpovědné komunikace alkoholu. (http://www.napivosrozumem.cz) Stejně tak bude na požádání oprávněných držitelů práv ze stránky stažen obsah, který není autorskoprávně vypořádaný. Zvláštní ustanovení 53. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách, týkajících se soutěže, podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo soutěž i její pravidla kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit. 54. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se soutěže bude rozhodnutí vyhlašovatele konečné a závazné. 55. Vyhlašovatel nezodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky. 56. Vyhlašovatel není zodpovědný za nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za poštovní služby ani za žádné výkony, které neprovozuje on sám (či případně provozuje za pomoci třetích osob). 57. Soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a statutem. Všeobecná závěrečná ustanovení 58. Svým zapojením do soutěže soutěžící vyjadřují svůj souhlas s tím, že se budou řídit oficiálními pravidly soutěže, zahrnutými v tomto statutu. 59. Ustanovení statutu a průběh soutěže se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 60. Statut soutěže byl sepsán a vyhlášen v Praze, dne a bude vystaven k nahlédnutí na stránce po celou dobu trvání Soutěže. 61. Vyhlašovatel soutěže zabezpečuje ověřování věcné správnosti a průběh soutěže v souladu se statutem. V Praze, dne

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla marketingové akce Pleny na půl roku zdarma, společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem a soutěžícím.

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY!

Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! Marketingová akce VYBOJUJ VSTUPENKY ZA 5 PIV RADEGAST A DALŠÍ CENY! úplné znění pravidel Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce Vybojuj vstupenky za 5 piv Radegast a další ceny (dále

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda

Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Soutěžní pravidla aktivity Poznej Švéda Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel aktivity Poznej Švéda (dále také jako soutěž a pravidla ). Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných

Více

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch

Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Statut a pravidla marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel marketingové akce Bonus 1 000 Kč a balíček Finish za myčku Bosch (dále jen akce

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více