Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů"

Transkript

1 Status akce Frisco Telefonní číslo a pravidla ochrany osobních údajů Preambule 1. Akce Frisco telefonní číslo se řídí výhradně oficiálními pravidly tohoto Statusu (dále jen Status, které vyznačují práva a povinnosti účastníků a pravidla akce. Vyhlašovatel 1. Vyhlašovatelem propagační akce Frisco Telefonní číslo (dále jen akce ) je Plzeňský Prazdroj, a. s., se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 227 (dále jen vyhlašovatel ). Cíl akce 2. Cílem akce je propagace nového produktu Frisco Night vyhlašovatele formou marketingové komunikace se soutěžícími. Předmět soutěže 3. Předmětem akce je získání balení Frisca prostřednictvím vyplněním registračního formuláře na stránce Trvání a působnost akce 4. Akce probíhá na internetu na webové stránce v termínu od do nebo do vyčerpání zásob počtu odměn (250 ks). 5. Určení soutěžících 6. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let v den zahájení Akce (dále jen Soutěžící), která splňuje podmínky Soutěže. 7. Zapojením do Akce soutěžící zároveň vyjadřuje svůj souhlas s účastí v Akci, s podmínkami Akce tak, jak jsou uvedeny v těchto pravidlech a s případným převzetím výhry podle pravidel tohoto Statutu.

2 8. Z Akce jsou vyloučeni zaměstnanci Vyhlašovatele a jim blízké osoby (ve smyslu 22 zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění). V případě, že se výhercem Akce stane taková osoba nebo osoba, která nesplní alespoň jednu z podmínek Akce, nebude výhra předána a v případě, že již předána byla, je tato osoba povinna výhru vrátit Vyhlašovateli na základě jeho písemné výzvy, respektive nahradit Vyhlašovateli plnou hodnotu příslušné výhry. V takovém případě nastupuje na místo výherce další soutěžící dle rozhodnutí Vyhlašovatele a stává se oprávněným výhercem. 9. Každý soutěžící se může Akce zúčastnit pouze jednou prostřednictvím svého jména, příjmení a e- mailové adresy. Pravidla Akce 10. Podmínkou zapojení do Akce je: a) Dovršení 18 let věku. b) Zadání platného jména, příjmení, úplné poštovní adresy, e- mailu a telefonního čísla pro účely zařazení kontaktování výherce a zároveň pro účely statistiky a další marketingové komunikace Vyhlašovatele. 11. Soutěžící, který nepovolí přístup ke všem předepsaným údajům, nemůže být zařazen do Soutěže a získat výhru. 12. Soutěžící se do Akce zapojí vyplněním registračního formuláře po kliknutí na tlačítko Chci Frisco domů! 13. Pokud Vyhlašovatel nabude oprávněného podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící z Akce vyloučen. Příkladem může být odeslání soutěžního mailu z více e- mailových adres nebo uvedení falešného jména a příjmení. To platí i v případě jiné osoby, která by soutěžícímu napomohla k výhře. 14. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo při podezření z porušení pravidel soutěžícího bez předchozího upozornění zablokovat. Vyhlašovatel si také vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel během trvání hry. Výhry a systém jejich přidělení 15. Soutěžící, kteří se zapojili do Akce, splnili podmínky a dodrželi všechna pravidla, mohou získat 1 balení (pack) Frisca Odměn v soutěži je celkem 200 ks (dvě stě) balení Frisca. Odměny budou rozdávány do konce doby trvání Akce nebo do vyčerpání zásob.

3 16. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit výhry v Akci 17. Výhercem Akce se stane soutěžící, který splní všechny níže uvedené podmínky: a) Soutěžící ke dni, kdy se zapojil do Akce, splnil podmínky k účasti. b) Soutěžící nebyl ke dni, kdy se zapojil do Akce, z Akce vyloučený. c) Soutěžící poskytl Vyhlašovateli součinnost podle tohoto Statutu. 18. Výhercem Frisco packu se stanou všichni soutěžící, kteří splní tyto pravidla a zároveň budou mezi prvními 200 soutěžícími. 19. V případě, že výherce z nějakého důvodu ztratí nárok na výhru, bude kontaktován soutěžící, který se umístil v pořadí jako další. 20. Výsledky soutěže jsou konečné a bez možnosti odvolání. Ve sporných případech si Vyhlašovatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností. 21. Vyhlašovatel uvědomí výherce prostřednictvím e- mailu a způsobu jejího předání nejpozději do 24 hodin od ukončení soutěžního kola. Pokud výherce neodpoví na e- mail do 2 dní, výhra propadá ve prospěch Vyhlašovatele. 22. Výhra bude výhercům zaslána prostřednictvím České pošty nejpozději do 7 pracovních dnů od prvního kontaktu, pokud se provozovatel s výhercem nedohodne jinak. 23. Na výhru nevzniká právní nárok. Ve smyslu ustanovení 2874 Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění není možné výhru (ani prostřednictvím soudu) vymáhat. Výherce může výhru postoupit jiné osobě pouze se souhlasem Vyhlašovatele Soutěže. 24. Vyhlašovatel nehradí soutěžícím žádné náhrady, které by jim mohly vzniknout v souvislosti s jejich účastí v Soutěži, resp. S výhrou v Soutěži. 25. Vyhlašovatel nezodpovídá za škody vzniklé neuplatněním, nevyzvednutím nebo nepřijetím výhry. Osobní údaje 26. Soutěžící svým zapojením do Akce poskytuje Vyhlašovateli tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa, e- mail, telefonní číslo. 27. Soutěžící své osobní údaje poskytuje vědomě a dobrovolně. 28. Účastí v Akci vyjadřuje soutěžící ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon ) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které v rámci Akce poskytne Vyhlašovateli jako provozovateli ve smyslu zákona. Účelem zpracování je využití osobních údajů pro marketingové aktivity Vyhlašovatele, například formou zasílání reklamních a propagačních e- mailů, zjištění totožnosti v rámci marketingových soutěží či předání výhry vítězům v rámci marketingových soutěží. Vyhlašovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje výlučně pro stanovený účel po neomezenou dobu, nejdéle však do odvolání.

4 29. Soutěžící může kdykoli písemně na adrese Vyhlašovatele svůj souhlas s poskytnutím osobních údajů a jejich využíváním odvolat. 30. Vyhlašovatel je oprávnění zpracováním osobních údajů ve smyslu Zákona pověřit zprostředkovatele. Seznam zprostředkovatelů je uveden v příloze č. 1 a na webu Vyhlašovatele. 31. Účastník svým zapojením do Akce souhlasí s tím, že pokud se stane výhercem, může být jeho jméno a příjmení zveřejněny na internetové stránce Vyhlašovatele a Facebookové stránce Vyhlašovatele. 32. Soutěžící svým zapojením do Akce dále souhlasí s tím, že jeho osobní údaje mohou být využity pro statistické účely Vyhlašovatele a že Vyhlašovatel může zároveň osobní údaje soutěžícího zaznamenávat do informačního systému, přičemž ve smyslu Zákona zaručuje jejich bezpečné uložení. Vyhlašovatel je povinen po splnění účelu zpracování bez zbytečných odkladů zajistit likvidaci osobních údajů. 33. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo údaje upravovat nebo v případě jejich neplatnosti vymazat. 34. Vyhlašovatel prohlašuje, že osobní údaje soutěžících nebudou poskytovány třetím stranám. 35. Soutěžící, který poskytl své osobní údaje, zodpovídá za jejich správnost, úplnost, aktuálnost a pravdivost. 36. Soutěžící zapojením do Akce potvrzuje, že byl seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů a že mu byly známy všechny informace, vyplývající ze Zákona. Zvláštní ustanovení 37. Vyhlašovatel Soutěže si vyhrazuje právo rozhodovat o všech otázkách, týkajících se Akce, podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo Akci i její pravidla kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit. 38. V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Akce, bude rozhodnutí Vyhlašovatele konečné a závazné. 39. Vyhlašovatel nezodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými účastníky. 40. Vyhlašovatel není zodpovědný na nefunkčnost telefonických linek, zařízení, sítě, za poštovní služby ani za žádné výklony, které neprovozuje on sám (případně za pomoci třetích osob). 41. Soutěžící svou účastí v Akci vyjadřuje souhlas s jejími pravidly a Statutem. Všeobecná závěrečná ustanovení 1. Svým zapojením do Akce soutěžící vyjadřují svůj souhlas s tím, že se budou řídit oficiálními pravidly Akce, zahrnutými v tomto Statutu.

5 2. Ustanovení Statutu a průběh Akce se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 3. Statut Soutěže je vyhlášen a sepsán v Praze, dne a bude vystaven k nahlédnutí na stránce po celou dobu trvání Akce. 4. Vyhlašovatel Soutěže zabezpečuje ověřování věcné správnosti a průběh Akce v souladu se Statutem. V Praze, dne Příloha č.1 Seznam zprostředkovatelů TRIAD ADVERTISING CZ, Holečkova 99, Praha

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!

Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend! Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Toyota Yaris Red&Black Testovací víkend!. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s.

ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. ÚPLNÁ PRAVIDLA soutěže Letní soutěž PVZP o ceny pro klienty Pojišťovny VZP, a.s. Preambule: Účelem níže uvedených ustanovení je úplná úprava pravidel spotřebitelské soutěže (dále jen Pravidla ) SOUTĚŽ

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s.

Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Úplná pravidla soutěže Velká letní soutěž s Tesco Potraviny on line společnosti Tesco Stores ČR a.s. Tato pravidla soutěže upravují podmínky účasti soutěžícího v soutěži a právní vztah mezi Pořadatelem

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard

HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard HERNÍ ŘÁD Webové soutěže Snowboard I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem soutěže s názvem Snowboard (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s r. o. se sídlem Praha 8 Libeň, Na Žertvách 24/132,

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE TASSIMO BONUS Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže TASSIMO BONUS (dále jen soutěž ) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace NN Životní pojišťovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 1. Účel dokumentu Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže

Více

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun!

Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Statut a pravidla soutěže Vyhraj meloun! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Vyhraj meloun, čili 1.000.000 Kč (dále jen soutěž"). Tento statut je jediným dokumentem, který

Více

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem

Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem Pravidla tipovací soutěže Vyhraj proměnu snů s Fashion Blogem ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE 1. ORGANIZÁTOR a POŘADATEL SOUTĚŽE Organizátorem a pořadatelem soutěže je společnost ECE Projektmanagement s.r.o., se

Více

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton

Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton Podrobná pravidla soutěže Sázkařský maraton 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Soutěž s názvem Sázkařský maraton (dále také jen Maraton ) probíhá na území České republiky a Slovenska v termínu od 00:00:01 dne 7.

Více

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností

Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností NN Z ivotni pojis t ovna Úplná pravidla soutěže pro zaměstnance společnosti České dráhy, a. s. a jejích dceřiných společností Dceřiné společnosti pro účel těchto pravidel jsou: RAILREKLAM, s. r. o. Výzkumný

Více

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva

Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží a víkendový wellness pobyt pro dva Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte Kugu na víkend s plnou nádrží

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE Vyhrajte nový Ford Transit Connect Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte nový Ford Transit Connect (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky.

Fotosoutěž probíhá od 20. února 2008 /0:00 h/ do 6. dubna 2008 /23:59 h/, a to na území České republiky. OFICIÁLNÍ PRAVIDLA FOTOSOUTĚŽE O2 ELH 2007/2008 1/Organizátor Společnost BPA sport marketing a.s., se sídlem Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1, IČ: 25069764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE VYHRAJ 90.000 Kč NA NÁKUP V OLOMOUC CITY 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Vyhraj 90.000 Kč organizuje společnost Čistá Jižní Morava se sídlem, IČO: 241 88 166,

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ OFICIÁLNÍ PRAVIDLA SOUTĚŽE DREAMWALL a SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže DREAMWALL (dále jen soutěž ): 1. ÚVOD 1.1. Cílem soutěže DREAMWALL je

Více

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014

Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 Pravidla soutěže Velká vánoční soutěž s bene+ 2014 1. Organizátor a pořadatel Pořadatelem Velké vánoční soutěže s bene+ (dále jen soutěž ) je GE Money Bank, a.s., se sídlem Vyskočilova 1422/1a, IČ: 25672720,

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group

NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group NEJLEPŠÍ VTIP soutěž společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1. Organizátorem soutěže NEJLEPŠÍ VTIP, jejíž pravidla jsou uvedena níže,

Více

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015

PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80. Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ Výzva Monopoly 80 Období kampaně: 10. dubna 2015 20. dubna 2015 ODDÍL 1. POŘADATEL KAMPANĚ Pořadatelem reklamní kampaně Výzva Monopoly 80 (dále jen Kampaň ) je společnost Hasbro

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více