Luklův DEN. kardiologický září v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Luklův DEN. kardiologický. 22. 23. září 2011. v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21. Pořádá"

Transkript

1 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na tradiční odbornou akci Luklův kardiologický DEN září 2011 v Hotelu NH Olomouc Congress, Legionářská 21 Začátek odborného programu 22. září 2011 v 9:00 hod. Další informace a možnost registrace naleznete na internetové stránce Pořádá I. interní klinika kardiologická a Kardiochirurgická klinika FN a UP v Olomouci ve spolupráci s Českou lékařskou komorou, Českou asociací sester a agenturou FILENO

2 Program I. dne 7:30 8:30 Registrace 8:30 8:40 Přivítání účastníků M. Táborský, P. Kaňovský, vedení FNOL a LF UP 8:45 9:05 Slavnostní přednáška: Blok I: Hypertenze J. Lukl Historie léčby poruch srdečního rytmu J. Špinar, J. Václavík 9:10 9:30 J. Špinar Novinky v léčbě hypertenze 9:40 10:00 J. Václavík Léčba hypertenze v ambulanci praktického lékaře a internisty 10:05 10:20 PŘÍMÝ PŘENOS Z KATETRIZAČNÍHO SÁLU I. IKK E. Kocianová Představení pacienta M. Táborský, D. Richter, T. Skála 10:20 10:40 přestávka Renální denervace u nemocného s rezistentní hypertenzí Blok II: Ischemická choroba srdeční a léčba přidružených onemocnění J. Vítovec, M. Kvapil 10:40 11:00 M. Kvapil Léčba diabetu u pacientů s ischemickou chorobou srdeční 11:05 11:25 P. Ošťádal Hypolipidemická léčba u akutních koronárních syndromů 11:30 11:50 J. Vítovec Léčba hypertenze u nemocných s ischemickou chorobou srdeční Blok III: Plicní hypertenze M. Aschermann, M. Hutyra 11:55 12:15 M. Aschermann Jak diagnostikovat plicní hypertenzi v každodenní klinické praxi? 12:20 12:40 M. Hutyra Současné možnosti léčby plicní hypertenze 12:45 13:30 Oběd Blok IV: Chlopenní vady J. Ostřanský, P. Šantavý 13:30 13:45 J. Ostřanský Aortální stenóza nejčastější chlopenní vada: pohledem intervenčního kardiologa 13:50 14:05 P. Šantavý Aortální stenóza nejčastější chlopenní vada pohledem kardiochirurga 2

3 :10 14:30 PŘÍMÝ PŘENOS Z KATETRIZAČNÍHO SÁLU I. IKK J. Přeček Představení pacienta R. Štípal, D. Richter, V. Kočka Katetrizační náhrada Ao chlopně (TAVI) Blok V: Právní odpovědnost lékaře v každodenní praxi 14:35 15:05 R. Žďárek Právní odpovědnost lékaře v ambulantní a nemocniční praxi aktuální problémy 15:05 15:30 přestávka Blok VI: Genetika v kardiologii 15:30 15:50 J. Petřková, M. Petřek Současné možnosti genetiky v diagnostice a léčbě kardiologických onemocnění Blok VII: Fibrilace síní P. Heinc, M. Táborský 15:55 16:15 T. Skála Léčba fibrilace síní pohledem praktického lékaře a internisty 16:20 16:40 M. Táborský Nové možnosti v prevenci tromboembolických komplikací u pacientů s fibrilací síní 16:45 17:05 Š. Černý Léčba fibrilace síní pohledem kardiochirurga 17:10 17:30 PŘÍMÝ PŘENOS Z KATETRIZAČNÍHO SÁLU I. IKK J. Ondrušková Představení pacienta R. Štípal, T. Skála, D. Richter, D. Marek, M. Hutyra, P. Kala, M. Poloczek Katetrizační uzávěr ouška levé síně 17:30 M. Táborský Závěr prvního dne 18:00 Společenský večer Kardiocentra FN a LF Olomouc přízemí NH Hoteles raut, živá hudba 3

4 Paralelně běžící sekce neurologicko-kardiologická Odborní garanti: D. Marek, D. Šaňák Blok VIII: Kardioemboligenní ischemické cévní mozkové příhody: multioborový seminář Kardiologické a Neurologické kliniky Předsedající: P. Kaňovský, M. Táborský 13:30 13:47 R. Herzig Ischemické cévní mozkové příhody definice, patofyziologie, epidemiologie 13:50 14:07 M. Hutyra Přehled příčin kardioembolizace a stratifikace rizika 14:10 14:27 A. Linhart Aterosklerosa aorty a riziko kardioembolizace 14:30 14:47 D. Šaňák Akutní terapie a úskalí sekundární prevence kardioemboligenních iktů 14:50 15:00 přestávka 15:00 15:17 D. Marek Přínos jícnové echokardiografie a dalších zobrazovacích metod 15:20 15:32 A. Bártková Patentní foramen ovale a cévní mozkové příhody: evidence based medicine pohled neurologa 15:35 15:47 J. Ostřanský Katetrizační uzávěr PFO a ouška ouška levé předsíně 15:50 16:20 Závěrečná panelová diskuse, doporučený postup pro ischemické cévní mozkové příhody Paralelně běžící sesterská sekce Blok IX O. Zuščich, G. Fritschová 9:00 9:12 D. Ceklová, A. Dvorský Koronarografie 9:12 9:24 V. Nečasová, M. Gurská, M. Knoppová, M. Knajblová 9:24 9:36 G. Fritschová, J. Schmalzová, Š. Vladařová Uzávěr PFO a DSS amplatzerovým okludérem TAVI 9:36 9:48 R. Kalábová, M. Pártlová Chirurgická revaskularizace myokardu 9:48 10:00 P. Caletka Práce perfuziologa velká neznámá? 10:00 10:12 I. Mejtská, V. Nováková, M. Frantlová Jícnová echokardiografie zaměřená na defekt septa síní a foramen ovale

5 :12 10:24 J. Grulichová Edukace pacienta v kardiochirurgii je dostatečná? 10:24 10:36 O. Zuščich Péče o pacienta s ECMO 10:36 10:48 V. Kvapilová, Renální denervace L. Stojanová, P. Rohánek 10:48 11:00 V. Šveidlerová, V. Baslerová 11:00 11:30 přestávka Blok X 11:30 11:37 E. Ošťádalová, A. Vepřková A. Kmoníčková, M. Lauschová 11:37 11:44 H. Grofková, J. Ondrejková, D. Šimková, D. Klimeš 11:44 11:51 M. Lauschová, P. Götzelová 11:51 11:58 J. Žáková, I. Sovová, H. Rakovská 11:58 12:05 A. Opavská, D. Kratochvílová, L. Matoušková 12:05 12:12 L. Šikorská, M. Galčanová Hypertenze a její důsledky Homonymní hemianopsie u pacienta po centrální mozkové příhodě s kardiovaskulárním onemocněním Laserová extrakce elektrod Akutní myokarditida s těžkým srdečním selháním Pacienti s terminálním srdečním selháním indikace k transplantaci srdce Péče o diabetiky na kardiologickém pracovišti Vliv sociálního statusu na vznik infekčních komplikací u pacienta s ICD 12:12 12:19 I. Šímová Trombofilní stavy a kardiovaskulární onemocnění 12:19 12:26 R. Dočkalová, A. Müllerová, Z. Lachnitová 12:26 12:33 A. Kmoníčková, J. Petřková 12:33 13:30 Oběd Blok XI D. Hetclová, V. Hildebrandtová Využití atypického kolárního cévního přístupu (axilosubclaviální Gore protézy) u pacienta v chronickém dialyzačním programu Kardiovaskulární manifestace u Fabryho choroby 13:30 13:52 D. Hetclová Co bychom měli vědět o KPR v roce :52 14:14 R. Sedláčková, P. Hegerová, J. Půdová Vývoj řízené hypotermie na JIP I. interní kliniky kardiologie 5

6 14:14 14:36 K. Krempaská Úroveň znalostí nových doporučených postupů v KPR 14:36 14:58 P. Marcián Chyby a omyly v resuscitaci 14:58 15:20 L. Stuchlíková Závislost na alkoholu z pohledu sestry 15:20 15:42 V. Hildebrandtová, V. Žáčíková Ovlivnění rizika kardiotoxicity typem radioterapie Program II. dne :30 V. Lonský Zahájení druhého dne Blok XII: Transplantace srdce, srdeční podpory, chlopenní vady, plicní hypertenze P. Němec, J. Harrer 8:40 8:55 P. Němec Transplantace srdce, levostranné srdeční podpory 8:59 9:14 J. Harrer Transapikální implantace aortální chlopně 9:18 9:33 J. Vojáček Záchovné operace aortální chlopně 9:37 9:52 T. Daněk ECMO při těžkém respiračním selhání 9:56 10:11 K. Kunstýř Časné komplikace po chirurgické léčbě chronické tromboembolické plicní hypertenze 10:15 10:30 přestávka Blok XIII: ICHS, kardiovaskulární rehabilitace V. Lonský, Z. Coufal 10:30 10:45 V. Lonský MIDCAB 10:50 11:05 Z. Coufal Co vše lze řešit transradiálně? 11:10 11:25 F. Juráň Rehabilitace po kardiochirurgických výkonech 11:30 11:45 přestávka Blok XIV: Varia Předsedající: M. Šimek, M. Troubil 11:45 12:00 M. Kaláb Použití alogenního kostního transplantátu při řešení poststernotomického defektu skeletu hrudníku 12:05 12:20 M. Troubil Využití RT 3D echokardiografie v kardiochirurgické praxi 12:25 12:40 M. Šimek Poranění srdce 12:45 14:00 Oběd Ukončení programu 6

7 Informace V průběhu programu budou ve všech blocích přednášek paralelní přímé přenosy z katetrizačních sálů I. interní kliniky, proto jsou časy pouze orientační. Odborní garanti Doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA Doc. MUDr. Vladimír Lonský, Ph.D., FETSC Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Sesterská sekce Akreditováno u České asociace sester. Organizační výbor: A. Kmoníčková, D. Hetclová, B. Brošová Organizační sekretariát FILENO s.r.o. Mánesova 51, Praha 2 tel.: , fax:

8 Generální partner v jednání Hlavní partner Vystavovatelé

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS

ECHODNY2015. pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ECHODNY2015 pořádá PRACOVNÍ SKUPINA ECHOKARDIOGRAFIE ČKS ve spolupráci s PRACOVNÍ SKUPINOU NUKLEÁRNÍ KARDIOLOGIE ČKS PRACOVNÍ SKUPINOU CHOROB MYOKARDU A PERIKARDU ČKS 18. 19. září 2015 Hotel Harmony Club,

Více

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA

Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU ČESKÉ KARDIOLOGICKÉ DNY, 9. 10. LISTOPADU 2010, PRAHA Vědecký výbor: Prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc. Prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc., FESC Úterý 9. listopadu 2010 TÉMA DNE: AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU Organizační výbor:

Více

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program

24. 27. května Veletrhy Brno. Výroční sjezd české kardiologické společnosti. odborný program 2015 24. 27. května Veletrhy Brno Výroční sjezd české kardiologické společnosti odborný program 2015 Výroční sjezd české kardiologické společnosti 24. 27. května Veletrhy Brno OBSAH PROGRAMU Úvod 4 Výbor

Více

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB

ECHODNY 2009 PROGRAM. 18. - 19. září Špindlerův Mlýn HOTEL HARMONY CLUB PROGRAM ECHODNY 2009 Vážení a milí kolegové, srdečně si Vás dovolujeme pozvat na společnou konferenci ECHODNY 2009 pracovních skupin Echokardiografie a Nukleární kardiologie pod záštitou České kardiologické

Více

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/

PROGRAM. Návrh úpravy Úhradové vyhlášky pro internu L. Kotík /Praha/ PROGRAM STŘEDA 2. ŘÍJNA 2013 MALÝ SÁL 15.30 16.30 Blok ČIS I: Aktuální problémy ve vnitřním lékařství předsedající: R. Češka, L. Kotík Národní program komplexní interní péče R. Češka /Praha/ Návrh úpravy

Více

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM

NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM NÁRODNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ PROGRAM Na vypracování programu se podílely: Česká kardiologická společnost Česká společnost kardiovaskulární chirurgie Česká internistická společnost Česká společnost pro hypertenzi

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé, 1 OBSAH Úvodní slovo 2 Výbor České internistické společnosti 3 Organizační a programový výbor kongresu 4 Záštity 5 Odborné společnosti 6 Odborní garanti kongresu 7 Všeobecné informace 8 Informace k aktivní

Více

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester

XX. kongres. České internistické společnosti ČLS JEP. ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester PRAHA XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester 2. 5. října 2013 Kongresové centrum, 5. května 1640/65,

Více

Srdeční vady a arytmie

Srdeční vady a arytmie 10. sympózium pracovní skupiny Chlopenní a vrozené srdeční vady v dospělosti ve spolupráci s pracovní skupinou Arytmie a trvalá kardiostimulace České kardiologické společnosti Srdeční vady a arytmie Pardubice,

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53

OBSAH. 01 Úvodní slovo ředitele 3. 02 Řídící orgány FNOL 4. 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10. 04 Stížnosti, podněty a poděkování 53 OBSAH 01 Úvodní slovo ředitele 3 02 Řídící orgány FNOL 4 2.1 Vedení FNOL 4 2.2 Poradní orgány ředitele 4 2.3 Vedení zdravotnických pracovišť 5 03 Vyhodnocení činnosti FNOL 10 3.1 Lékařská péče 10 3.2 Nelékařská

Více

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz

BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ PROGRAM. www.budejovicegastro2015.cz Pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jiřího Zimoly. PROGRAM BUDĚJOVICE GASTROENTEROLOGICKÉ. setkání mladých gastroenterologů a Konference Gastroenterologické sekce sester ČAS České Budějovice, Dům kultury

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA Nemocnice Podlesí a.s. Obsah výroční zprávy společnosti Nemocnice Podlesí a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Významné události uplynulého kalendářního roku

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů

SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů SLAVNOSTNÍ LÉKAŘSKÁ KONFERENCE setkání českých a slovenských lékařů pořádaná k 20. výročí vzniku samostatné ČR a SR NOVÉ PATOFYZIOLOGICKÉ POZNATKY MĚNÍ PARADIGMA TERAPIE DIABETICKÁ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

Více

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA

XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA XXI. kongres České internistické společnosti ČLS J. E. Purkyně 15. 18. 10. 2014 BRNĚNSKÉ VÝSTAVIŠTĚ, PAVILON E PROGRAM A ABSTRAKTA Obsah Úvodní slovo... 2 Výbor České internistické společnosti... 3 Organizační

Více

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7

Úvodní slovo 4. Vedení FN Motol 5. Vědecká rada FN Motol 5. Poradní sbor ředitele 6. Základní údaje 6. Organizační struktura 7 1 Obsah Úvodní slovo 4 Vedení FN Motol 5 Vědecká rada FN Motol 5 Poradní sbor ředitele 6 Základní údaje 6 Organizační struktura 7 Seznam zdravotnických pracoviš 8 Léčebně preventivní péče 10 Ošetřovatelská

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové A EVROPSKÉ PROJEKTY HISTORIE Moderní nemocniční medicína se v Hradci Králové úspěšně vyvíjela od konce 19. století, ale akademické kořeny dnešní Fakultní nemocnice Hradec

Více

MIKULOV 1. 3. 10. 2009

MIKULOV 1. 3. 10. 2009 Program konference a sborník abstrakt XXVI. KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HYPERTENZI XVIII. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY PREVENTIVNÍ KARDIOLOGIE ČKS XIV. KONFERENCE PRACOVNÍ SKUPINY SRDEČNÍ SELHÁNÍ ČKS

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE ,, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 NEMOCNICE NA HOMOLCE Nemocnice Na Homolce Výroční zpráva 2008 03 OBSAH,, O NÁS 8 Úvodní slovo ředitele 10 Vedení a orgány nemocnice 12 Organizační struktura 14 Profil Nemocnice

Více

24. 25. listopadu 2011

24. 25. listopadu 2011 1 Celostátní lékařský kongres - setkání lékařů Zlínského kraje pořádaný k 80. výročí založení interního oddělení v Baťově nemocnici ve spolupráci s Českou gerontologickou a geriatrickou společností ČLS

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH:

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Věstník Ročník 015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 5 Vydáno: 0. KVĚTNA 015 Cena: 88 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program oboru ANGIOLOGIE...3. Vzdělávací program oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE...6

Více

II. DNY FYZIOTERAPIE

II. DNY FYZIOTERAPIE CELOSTÁTNÍ KONFERENCE II. DNY FYZIOTERAPIE ZDRAVÍ A POHYBOVÁ AKTIVITA 15. 16. října 2010 Mikulov, Hotel Galant PROGRAM KONFERENCE Přístroje, které Vás nenechají v klidu! ALGONIX Indikace: Léčba před a

Více

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting

Obsah programu. XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th. a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting XV. výroční sjezd České kardiologické společnosti th a 15 Alpe-Adria Cardiology Meeting Areál Veletrhy Brno, 13. - 16. května 2007 Obsah programu Úvod Výbor České kardiologické společnosti Organizační

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Volba děkana Lékařské fakulty UK. Ústav patologické fyziologie. Kardiochirurgická klinika. Devět desetiletí prof.

Z OBSAHU ČÍSLA. Volba děkana Lékařské fakulty UK. Ústav patologické fyziologie. Kardiochirurgická klinika. Devět desetiletí prof. 2 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Volba děkana Lékařské fakulty UK Ústav patologické fyziologie Kardiochirurgická klinika Devět desetiletí prof. Steinharta Významné životní výročí prof. Dominika Výroční ceny města

Více

Kardiologie pro obor ošetřovatelství

Kardiologie pro obor ošetřovatelství Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová a kolektiv Kardiologie pro obor ošetřovatelství 2., rozšířené a doplněné vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Eliška Sovová, Jarmila Sedlářová

Více

Sobota ROTUNDA XVI. výroèní sjezd ÈKS ROTUNDA Sobota 24. 5. 2008 SYMPOZIUM sanofi-aventis, s.r.o Komplikace akutního infarktu myokardu: Diagnostika a možnosti léèby Ve spolupráci s Klinikou kardilogie

Více

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ INFORMACE 19. 22. 5. 2010 / Olomouc IX. ČESKÝ PEDIATRICKÝ KONGRES S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ v tradici kongresu pediatrů a dětských sester XXVIII. dnů praktické a nemocniční pediatrie 2 Prezident kongresu Pořadatelé

Více

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S.

NEMOCNICE ČESKÉ BUDĚJOVICE, A. S. Motto: Lékařské úkony budu konat v zájmu a ve prospěch nemocného, dle svých schopností a svého úsudku. Vystříhám se všeho, co by bylo ke škodě a co by nebylo správné. Hippokrates (asi 460 380 př. n. l.)

Více