Na aktuální téma: Třídit nebo netřídit? Slovo starostky. upozorňuje. Přečtěte si. 23/ prosince 2000 Cena 5,80 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na aktuální téma: Třídit nebo netřídit? Slovo starostky. upozorňuje. Přečtěte si. 23/2000 15. prosince 2000 Cena 5,80 Kč"

Transkript

1 23/ prosince 2000 Cena 5,80 Kč Slovo starostky Tikot hodin na sušické radnici je neúprosný, blíží se čas svátků vánočních, konec jubilejního roku 2000 a za nedlouho tyto hodiny odbijí i začátek prvního roku nového tisíciletí. Dovolte mi, abych vám, všem čtenářům Sušických novin, všem občanům Sušice i okolních obcí popřála krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce Ráda bych právě nyní poděkovala všem, kteří se byť malou měrou zasloužili o to, že to naše město na Otavě je opět o něco krásnější. Když si najdete chvilku času v této předvánoční době a vypravíte se v podvečer na malou procházku, uvidíte vánočně osvětlenou Sušici s vyzdobeným stromem na náměstí. Tyto krásné ozdoby jsou z dílen žáků místních škol, žáčků mateřských škol i například obyvatel Domova důchodců v Kněžicích a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu a poblahopřát vítězům této soutěže. Pokud vaše procházka bude o něco delší, možná se projdete i novou ulicí Sadová, která byla před nedávnem dokončena a kde by měla být v příštím roce zahájena bytová výstavba. Je samozřejmě mnoho věcí, které je v Sušici potřeba ještě vybudovat, potřeba opravit, vylepšit (určitě mezi ně patří kdysi slavné hotely Fialka a Koruna). Já jsem ale přesvědčena, že alespoň část těchto věcí se nám společnými silami podaří vyřešit. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, starostka města Taneční klub FIALKA a Městské kulturní středisko v Sušici si vás dovolují pozvat na II. ročník Celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích Velká cena města Sušice. Přijďte povzbudit domácí taneční páry v sobotu 6. ledna 2001 od 9 00 hodin do sušické Sokolovny! V letošním roce město Sušice vybudovalo v období od května do listopadu technickou infrastrukturu rozvody vody, kanalizace, plynu, elektrorozvody, veřejné osvětlení, telefony, příjezdové komunikace a chodníky v lokalitě Sadová. Tím byly vytvořeny podmínky pro další bytovou výstavbu ve městě. vh ; foto: zb Na aktuální téma: Třídit nebo netřídit? Samozřejmě, že ano!! O čem je řeč? O separaci, neboli třídění komunálního odpadu. Určitě jste si všimli, že ke stávajícím kontejnerům na separovaný odpad (tzv. zvonům), rozmístěným v našem městě, přibyly další, do kterých můžeme odkládat plasty, zejména pak tolik používané PET lahve od limonád. Co k tomu přispělo? Výrobci obalů a balených výrobků mají konečně zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr a následné využití části obalů uvedených na trh. Byl proto vytvořen systém, který umožňuje zajistit plnění povinností zpětného odběru a využití obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích. Systém EKO-KOM vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích. Tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Začlenění do celkové koncepce hospodaření s komunálními odpady umožňuje provozovat systém za přijatelných finančních i organizačních podmínek pro všechny zúčastněné strany. Obce a města v České republice mají dle zákona o odpadech povinnost třídit využitelné složky komunálních odpadů. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou prostřednictvím obecních systémů tříděného sběru předávány dále k využití. A právě tento nový systém EKO- KOM poskytuje obcím a městům finanční příspěvek na tříděný sběr komunálního odpadu. V tuto chvíli se ale občan jistě zeptá: Když město dostává příspěvek, co z toho budu mít já? O odpověď na tuto otázku jsme požádali vedoucího Technických služeb města Sušice Ing. Zdeňka Bachana: Nejprve k tomu finančnímu příspěvku. Město v žádném případě nedostane nějaký paušální poplatek, který použije někde jinde. Tím by systém ztratil na významu. Město vykáže čtvrtletně kolik tun plastů, papíru, skla atd. vytřídilo a předalo k dalšímu využití a teprve pak může obdržet od systému EKO-KOM finanční příspěvek za každou vykázanou tunu. Čím více odpadu se vytřídí, tím více peněz město dostane. Takto získané prostředky je ale město povinno vložit opět do systému třídění. A teď se dostáváme k odpovědi na otázku, co z toho bude mít občan. Město hradí veškeré náklady spojené s provozem sběrného dvora tříděného odpadu. Do tohoto dvora může občan našeho města odložit jakýkoli odpad, který nepatří do popelnice a nemusí zaplatit ani korunu! Zaplatí to za něj město. Proč? Celému vedení našeho města jde v tomto případě o jediné o čistotu a pořádek v našem městě, aby se již nevytvářely černé skládky. A víte, kolik to stojí? Likvidace odpadu ze sběrného dvora přijde město Sušice ročně na více než jeden milion korun. Další nemalé finanční prostředky musí město vynaložit na nákup a údržbu kontejnerů, provoz sběrného dvora a další náklady, spojené s likvidací odpadů, čímž se dostáváme k částce téměř jeden a půl milionu korun. Pro městskou pokladnu je to velká zátěž, ale město podává tímto způsobem svým občanům pomocnou ruku. Pro informaci ve většině měst musí likvidaci odpadu ve sběrných dvorech občan ihned zaplatit. A já bych si teď v této souvislosti dovolil položit otázku našim občanům:»co uděláte vy pro své město?«můžete mu pomoci právě tím, že budete domovní odpad třídit a tak vlastně finančně přispějete na provoz sběrného dvora, ale třeba i na nákup dalších kontejnerů. V závěru letošního roku jsme zvýšili počet kontejnerů na separovaný odpad z 20 na 41 (viz přiložená tabulka). A v příštím roce bychom rádi tento počet ještě zvýšili. Děkuji za rozhovor. zb, as Přečtěte si kdo je vítězem v soutěži o nejhezčí vánoční ozdobu? o čem jednala městská rada a městské zastupitelstvo? přijímací zkoušky na osmileté gymnázium poradna MO SON příspěvky našich čtenářů upozorňuje Z důvodu dokončovacích prací pohádky Z pekla štěstí II je vystoupení režiséra Zdeňka Trošky přeloženo na měsíc březen Nový program na leden 2001 v rámci předplatného: 24. ledna od hod. Nikdo není dokonalý Životní příběhy Jiřího Krampola. Spoluúčinkuje Michal Herzán. Prodej vstupenek od 8. ledna v kanceláři MKS. * * * * * * Vážení čtenáři, právě se vám dostalo do rukou poslední vydání Sušických novin v letošním roce. Znovu se na stránkách našich novin sejdeme 12. ledna 2001, v příštím století a tisíciletí. Dovolte, abychom vám popřáli co nejhezčí zbytek starého roku, příjemné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku. Děkujeme všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a čtenářům za přízeň, kterou Sušickým novinám věnovali, a doufáme, že i nadále věnovat budou. I v nastávajícím roce se budeme snažit přinášet zajímavé informace z dění v našem městě a z blízkého okolí. Ještě jednou tedy krásné vánoční svátky, hezkou oslavu Silvestra třeba v sušické Sokolovně a co nejlepší nový rok v pracovním i osobním životě vám přeje redakce Sušických novin a Městské kulturní středisko v Sušici.

2 strana 2 Petrklíč kvete i v zimě V září letošního roku vzniklo v Sušici sdružení na pomoc postiženým dětem s názvem Petrklíč, které sdružuje děti tělesně nebo mentálně postižené, jejich rodiče a všechny, kteří mají zájem být v této oblasti prospěšní. Cílem sdružení je snaha učinit tyto děti šťastnějšími a pomoci jim žít plnohodnotný život mezi dětmi zdravými. Zajímavou nabídkou Petrklíče je např. zapůjčování rehabilitačních stolů pro děti (různé velikosti) domů. Mezi zakládající členy sdružení patří MUDr. Vítovcová, Mgr. Jansová, Zdeňka Růžičková, Ing. Havlík, Mgr. Naglmüllerová a také studentka sušického gymnázia Dáša Nováková. A proč Petrklíč? Klíčem symbolicky otevíráme pro naše děti šanci žít normální život, objasnila Zdeňka Růžičková. Sdružení pořádá např. ve spolupráci s gymnáziem sportovní i společenské akce. Jednou takovou bylo i Mikulášské odpoledne plné her, soutěží a dárečků, kdy studenti z gymnázia sehráli pohádku, společně s dětmi si zazpívali koledy a pomáhali při soutěžích v průběhu podvečera. Rozzářené oči a nadšení, s jakým se děti vrhaly do soutěží, bylo pro organizátory pohlazením po duši a odměnou za vynaložené úsilí. Děti se mohou těšit na návštěvy bazénu i jiné aktivity, které pro ně Petrklíč připravil. Toto sdružení, jehož prospěšnost snad není nikomu třeba zvlášť zdůrazňovat, chce v příštím roce dále rozvíjet své aktivity a od veřejnosti jistě uvítá jakoukoliv formu podpory i finanční pomoci. Máte-li zájem dozvědět se něco více o Petrklíči a jeho činnosti, můžete se obrátit na MUDr. Vítovcovou, nemocnice Sušice. as Sedmý ročník kadeřnické soutěže zná své vítěze Ve středu 6. prosince uspořádalo Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Sušice v Poštovní ul. již 7. ročník kadeřnické soutěže a současně Den otevřených dveří. S učebními obory se mohla veřejnost seznámit přímo v budově učiliště, na pracovištích odborného výcviku a při prezentaci jednotlivých oborů v sušické Sokolovně. Hosty letošního ročníku byli mj. starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, ředitelé Středních odborných učilišť ve Vimperku, Pelhřimově a ředitel partnerské školy z Waldkirchenu. Ve velkém sále Sokolovny se konala samotná soutěž učňů druhého a třetího ročníku oboru kadeřník kadeřnice. Soutěžilo se ve dvou kategoriích I. pánská kategorie: klasický pánský účes a II. dámská: denní účes. Absolutním vítězem se stal a první místo získal Dalibor Velkoborský, druhé Jana Jungerová a na 3. místě skončila Tereza Pitlová. Všechny učební obory SOU a OU Sušice si na tento den připravily ukázky ze svých oborů doplněné výstavami výrobků. Jako host se prezentovalo SOU Klatovy obor kosmetička, družební škola Waldkirchen pak představila obory pokrývač, kuchař a kadeřnice. Odborná porota složená z představitelů SOU Plzeň, Pelhřimov, Domažlice, zástupce firmy Goldwell a majitelky kadeřnictví Evy Javorské (Sušice) zhodnotila úroveň soutěže jako velmi dobrou. Vítězové z tohoto kola budou pokračovat v kadeřnickém klání na regionálním kole v Plzni v únoru příštího roku. as Klostermannovský sborník Koncem listopadu se v Sušici pod záštitou starostky města JUDr. Jiřiny Rippelové uskutečnil neformální křest publikace K. Klostermann spisovatel Šumavy. Sborník shrnuje na dvě desítky příspěvků z česko-německého sympozia, které se v městě na Otavě uskutečnilo před dvěma lety. Vyšel díky grantu, který pořadatelé získali z Fondu česko-německé budoucnosti v Praze. Vlastní přátelské setkání referentů, vydavatelů, pořadatelů a dalších hostů se uskutečnilo v prostorách radnice, kde paní starostka přijala všechny, kteří se o úspěšné dokončení díla zasloužili. Poté pokračovalo v Muzeu Šumavy pěveckým vystoupením části dětského sboru J. Baierla a ukázkou z Klostermannova díla, kterou přečetl Mgr. V. Diviš. Vedoucí Referátu kultury Mgr. Jaroslav Hamberger přivítal přítomné, za něž krátce pohovořili prof. G. Dvorak, doc. dr. W. Baumann a doc. dr. Viktor Viktora. Následoval slavnostní křest sborníku a účastníci setkání přešli do síně Karla Klostermanna, kde pro ně bylo zásluhou pana hoteliéra V. Sklenáře připraveno malé občerstvení a zároveň měli možnost zhlédnout malou výstavku fotografií krajin Šumavy. Díky perfektní pohostinnosti města Sušice a hezkému prostředí Muzea Šumavy mělo na padesát přítomných posluchačů ještě umocněn celkový dojem z tohoto jinak velmi příjemného setkání. Zájemci o sborník si tento mohou zakoupit v Muzeu Šumavy v Sušici za cenu 180 Kč. IVAN NIKL Pozvání na listopadovou schůzku regionálního vlastivědného spolku Pražský Sušičan přijala starostka Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, ředitelka Muzea Šumavy Mgr. Zdeňka Řezníčková a MUDr. Jaroslava Prajerová. Setkání spolku se již tradičně konají v klubovně Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily v Praze a scházejí se na nich sušičtí rodáci, příznivci města a pozvaní hosté. Starostka města seznámila přítomné se současnou Sušicí s jejím rozvojem, činností vedení města i plány do budoucna. Ke dvěma významným výročím pak pohovořily MUDr. Jaroslava Prajerová 80. výročí loutkářství v Sušici a Mgr. Zdeňka Řezníčková 120 let budování Muzea Šumavy. Zajímavou částí večera bylo vystoupení Mgr. Josefa Klase, člena Pražského Sušičanu ve svém povídání totiž oživil předválečný projekt lanovky na Svatobor a tramvajové dopravy v Sušici. Aktuality Vyhodnocení soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu V 4. prosince byla vyhodnocena soutěž O nejhezčí vánoční ozdobu na velký vánoční strom na sušickém náměstí. Do soutěže se sešlo téměř padesát vánočních ozdob a letos se kromě dětí ze základních a mateřských škol a zájmových organizací zúčastnil i klub seniorů z Domova důchodců v Kněžicích. V uvedeném seznamu jsou všichni, kteří svým výrobkem přispěli k ozdobení vánočního stromečku na náměstí: DD Kněžice; kolektiv MŠ Smetanova 9 ; ze třídy 5. A. ZŠ Lerchova: Jan Prášek, Tereza Vlachová, Markéta Rochová, Lenka Kloučková, Šárka Vítovcová, J. Vojtěch, Lukáš Lokajíček, V. Melka, Katka Prančlová; dále Terezka Mottlová, Na Fufernách 7, kolektiv MŠ Tylova 6, Iveta a Šárka Býčkovy 6. a 4. tř. ZŠ TGM, Petřík a Karolínka Šafaříkovi, Kaštanová 1157, Jaroslav Šimáček, 5. B Gymnázium, Lenka Kůsová, V Rybníčkách 717, kolektiv 4. B. ZŠ TGM tř. uč. Dohnalová, Renata Sejpková 5. A. ZŠ Lerchova, Petra Lomenová 5. A ZŠ Lerchova, Renata Budilová 4. B ZŠ Lerchova, zájmový kroužek DDM Barbie klub 1. tř., zájmový kroužek DDM Holka šikulka tř., zájmový kroužek DDM Dívčí klub 7 tř.; Jindřich Šimáček, 7. A ZŠ Lerchova, Hana Sadilová, Chelčického 282, sdružení Pionýr 7. Letošní ročník byl opět kvalitnější než loňský ozdoby jsou nápadité, dostatečně velké a pevné. Všem, kteří se na výrobě podíleli dětem, učitelkám, rodičům i těm více dospělým děkujeme za iniciativu, vynaloženou námahu a ochotu podílet se na zkrášlení města v době vánočních svátků. Nejaktivnější a nejpočetněji zastoupenou třídou byla letos 5. A ze základní školy Lerchova ul. Po dlouhém a pečlivém zvažování vybrala komise, složená z pracovníků Technických služeb a Městského kulturního střediska, těchto dvacet vítězů, kteří si mohou vyzvednout v týdnu od 18. do 22. prosince v kanceláři MKS svou výhru volnou vstupenku na bruslení: ze třídy 5. A ZŠ Lerchova Jan Prášek, Tereza Vlachová, Markéta Rochová, Renata Sejpková, Petra Lomenová, Lenka Kloučková, Šárka Vítovcová, J. Vojtěch, Lukáš Lokajíček, V. Melka, Katka Prančlová; dále Terezka Mottlová (Na Fufernách 7), Iveta a Šárka Býčkovy (6. a 4. tř. ZŠ TGM), Petřík a Karolínka Šafaříkovi (Kaštanová 1157), Jaroslav Šimáček (5. B Gymnázium), Lenka Kůsová (V Rybníčkách 717), Renata Budilová (4. B ZŠ Lerchova), Hana Sadilová (Chelčického 282). Ještě jednou všem děkujeme, vítězům gratulujeme a doufáme že se všichni v příštím roce opět soutěže zúčastní. zb, as Vánoce jsou za dveřmi i v Penzionu pro důchodce První Vánoce v novém domově slavili někteří naši starší spoluobčané v roce Nechce se tomu ani věřit, ale již šestým rokem připravujeme vánoční program nejen pro obyvatele DPD a DPS, ale i pro důchodce z města a okolí a pro příznivce našeho Klubu důchodců. Program na letošní prosinec 15. prosince v hodin v sále jídelny Předvánoční společenský večer s hudbou a pohoštěním Pouze pro obyvatele DPD a DPS. 17. prosince v hodin v sále jídelny Volné sdružení zpěváků a muzikantů z Horažďovic V programu Zpívejte s námi koledy. Zveme veřejnost. 20. prosince ve hodin klubovna Vánoční besídka Klubu důchodců s vystoupením dětí ze ZŠ TGM 22. prosince v hodin v klubovně Vánoční slovo setkání s P. Slávkem Holým Příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok! V. ČERNÝ, ředitel DPD Sušice Finanční úřad upozorňuje Počínaje daňovým obdobím roku 2001 jsou předmětem daně byty, samostatné nebytové prostory a pozemky, k nimž vznikl spoluvlastnický vztah v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo samostatného nebytového prostoru evidované k v KN. Vlastníci uvedených nemovitostí jsou povinni podat DP či DDP do 31. ledna Sušice v Sušičanu Starostka města Sušice JUDr. J. Rippelová spolu s předsedou regionálního vlastivědného spolku Pražský Sušičan Doc. Ing. Z. Papešem, CSc. foto: zř Loutkové divadlo v Sokolovně Představení začínají pravidelně každý pátek od hodin v Husově sále Sokolovny. 15. prosince Pohádka lesa 22. prosince Princezna Rozmařilka 5. ledna 2001 Kašpárkova komedie s drakem 12. ledna 2001 Zakletý princ

3 Aktuality strana 3 Zasedání městské rady a městského zastupitelstva Zpráva z 24. jednání rady města v Sušici dne 15. listopadu Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. * Rada města schválila výsledek výběrového řízení na místo školníka v MŠ ul. Smetanova * Rada města schválila přidělení služebního bytu 2+1 I. kat. v MŠ Smetanova ul * Rada města rada projednala stížnost SBD Sušice na liknavý postup komise pro projednávání přestupků a uložila p. tajemníkovi zpracovat odpověď na tuto stížnost ve smyslu vyjádření přestupkové komise ze dne * Rada města vzala na vědomí informaci ohledně údržby školního hřiště Lerchova ulice a ukládá p. řediteli zvážit možnosti úpravy hřiště a do 3 týdnů předložit návrh a rozpočet na úpravu školního hřiště, pro vložení potřebné investice do připravovaného rozpočtu roku 2001 * Rada města vzala na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného na hospodářský rok 2001 v Sušici a doporučila tyto podklady předložit k projednání městskému zastupitelstvu dne * Rada města vzala na vědomí informaci o plnění městského rozpočtu za období a uložila finančnímu odboru předložit tuto informaci městskému zastupitelstvu * MR souhlasila s přidělením bytu 2+1/I. kat., 5. května 672, na dobu určitou jednoho roku * Rada města souhlasila s přidělením bytu 0+1/IV. kat., Pod Kalichem 139, na dobu určitou jednoho roku * MR vzala na vědomí informaci ve věci odmítnutí přidělení bytu 1+1/IV. kat., Volšovská 28 * MR souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace v ul. U Kapličky a Pod Kalichem na rekonstrukci kanalizačního řadů v částce max. do 50 tis. Kč * MR souhlasila s provedením revizní kanalizační šachty od objektu Sokolovna s předpokládaným celkovým nákladem Kč s tím, že tato částka bude použita z rezervy na provozní výdaje * Rada města souhlasila s opravou části parketové podlahy v ZŠ Komenského ve výši do Kč a s přebroušením stávající natřené plochy tělocvičny. Částka 20 tis. Kč bude použita z rezervy na provozní výdaje * Městská rada rozhodla o pronájmu nebytového prostoru haly v objektu čp. 7/I v Sušici na st. p. č. 110 a dvora s postavenými doplňkovými stavbami dřevěným přístřeškem a zděnou garáží na st. p. č. 125 v k. ú. Sušice nad Otavou, dosavadnímu nájemci nebytových prostor v objektu 7/I podle smlouvy o nájmu ze dne , firmě NJK UNICOS, spol. s r. o., se sídlem Klatovy, Vídeňská 31/IV, a to dodatkem ke stávající smlouvě o nájmu * MR souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru o výměře 1,2 m 2 ve sklepě domu čp. 1066/II v Sušici a pověřuje HPO zveřejněním na úřední desce * Rada města doporučila městskému zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Sušice nad Otavou od Pozemkového fondu ČR na Město Sušice odprodat dům čp. 862/II se stpč v Sušici za cenu tis. Kč * MR souhlasila s darováním počítače e. č. 228 a schválila předloženou darovací smlouvu mezi Městem Sušice a DD Kněžice * Rada města schválila smlouvu o dílo s vítěznou firmou Kašparů Koller stavitelství, s. r. o., České Budějovice na dodávku Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody pro lokalitu Sušice Luh za cenu Kč bez DPH * MR doporučila městskému zastupitelstvu schválit likvidaci demontovaného zařízení z ČOV (viz přiložený seznam), a to sešrotováním s tím, že peníze za šrot budou poukázány na účet města, * Rada města pověřila zástupce starostky k dalšímu jednání týkající se úpravy komunikace a chodníku na ppč. 200/1 * Rada města rozhodla předložit projekt NNBD včetně popsání vývoje projektu na jednání zastupitelstva dne s tím, že na toto jednání budou přizváni potencionální zájemci o výstavbu těchto bytů spolu s SBD Sušice. Zpráva z 22. zasedání zastupitelstva města konaného v Sušici dne 22. listopadu Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 19 členů zastupitelstva. Nepřítomni J. Polauf a JUDr. M. Forman. * MZ schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2000, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky, * MZ schválilo pozastavení platnosti Zásad prodeje městských bytů, se zájemci, kteří projevili zájem do bude jednáno samostatně. Zastupitelstvu města bude předložen návrh na odprodej těchto bytových domů za smluvní ceny * Zastupitelstvo města rozhodlo nevybrat žádného z uchazečů na dodavatele stavby NNBD Sušice. Zastupitelstvo města pověřilo zástupce starostky dalším jednáním ve věci financování stavby NNBD včetně jednání s budoucími vlastníky b. j. s tím, že Město se na tomto projektu bude podílet minimální částkou, např. zajištění technického dozoru investora * Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení ceny vodného a stočného předloženého 1. JVS, a. s., České Budějovice pro rok 2001 s tím, že cena vodného pro rok 2001 se zvyšuje o 0,96 Kč bez DPH, cena stočného zůstává v nezměněné výši * Zastupitelstvo města rozhodlo o likvidaci demontovaného zařízení z ČOV, a to sešrotováním s tím, že peníze za šrot budou poukázány na účet města * Zastupitelstvo města rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v čp. 255/II v Sušici pro ZUŠ a v čp. 60/III v Sušici pro ZvŠ za stejných podmínek jako dosud, * MZ rozhodlo o odprodeji objektu čp. 862/II se st. p. č v Sušici pro firmu EGF * Zastupitelstvo města vzalo na vědomí postup projednání stížnosti podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Projektový ústav Olomouc ve věci přidělení bytu 2+1/II. kat., Studentská ul., který byl odsouhlasen radou města a Okresním úřadem Klatovy * MZ vzalo na vědomí informaci o odstranění popelnic z ulic města s tím, že Technické služby připraví návrh na osazení odpadkových košů ve městě * MZ vzalo na vědomí podnět občanů města Sušice týkající se navrhovaných změn zásad postupu při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů v majetku města. Zastupitelstvo města konstatuje, že se nejedná o petici dle petičního zákona a vzhledem k dočasnému pozastavení prodeje městských bytů pokládá tento podnět za bezpředmětný * Zastupitelstvo města zřídilo finanční výbor a jmenovalo jeho předsedou pana Josefa Maršáta * Zastupitelstvo města zřídilo kontrolní výbor a jmenovalo jeho předsedou Ing. Vladimíra Mirvalda * Zastupitelstvo uložilo předsedům výborů na příští jednání zastupitelstva města předložit návrh na další členy výborů * MZ uložilo tajemníkovi zpracovat návrh nové vyhlášky o veřejném pořádku do I. zasedání zastupitelstva města roku 2001 * MZ pověřilo tajemníka zpracováním nového návrhu jednacího řádu zastupitelstva města * Zastupitelstvo města uložilo starostce zajistit, aby návrhy do jednání zastupitelstva města byly vždy doručeny členům zastupitelstva v souladu s jednacím řádem. Zpráva z 25. jednání rady města v Sušici dne 27. listopadu Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. * Rada města souhlasila s realizací sadových a terénních úprav na poz. p. č. v k. ú Sušice za účasti firmy Studio Garden Sušice a uložila investičnímu technikovi poptat a zahrnout do rozpočtu částku potřebnou na provedení terénních úprav (zádlažby prostranství). Upřesněná částka bude zahrnuta jako investice v návrhu rozpočtu na rok 2001 * MR doporučila zastupitelstvu města, které se bude konat , provedení rozpočtové změny a v rámci ušetřených financí z provozu a údržby ZS ve výši Kč použít tuto částku na nákup časomíry pro ZS, * Rada města vzala na vědomí zprávu předloženou MěKS o činnosti MěKS v roce 2000 a uložila finanční komisi rady prověřit ve spolupráci s ředitelkou MěKS tvorbu rozpočtu na rok 2001 a z toho vyplývající příspěvek pro MěKS města schválit rozpočtovou změnu ve výši Kč na provoz městského informačního střediska a Kč na pokrytí zvýšených cen za energie s tím, že tato částka bude použita z rezervy na provozní výdaje města poskytnout půjčku MěKS na vyrovnání schodku v plánovaných příjmech, a to částku Kč na vyplacení mezd za měsíc listopad * Rada města schválila: nákup 9 ks kontejnerů na separovaný odpad (tzv. zvonů) od Západočeských sběrných surovin za celkovou cenu Kč; nákup 20 ks kontejnerů na separovaný odpad od firmy RUMPOLD-P za celkovou cenu Kč. Z této částky uhradit v letošním roce Kč, Kč uhradit z rozpočtu příštího roku; rozmístění a počet kontejnerů na separovaný odpad ve správním území města Sušice dle přílohy * Rada města uložila vedoucímu TS zakalkulovat do rozpočtu města pro rok 2001 částku Kč na zakoupení 20 ks kontejnerů od firmy RUMPOLD-P města ke schválení: cenu za svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu; cenu za svoz a zneškodnění vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a svozu a zneškodnění velkoobjemového odpadu; cenu za svoz, zneškodnění a uložení odpadu z odpadkových košů, kalkulace tvorby ceny bude předána firmou RUMPOLD-P do ; cenu za provoz Sběrného dvora; cenu za separaci (dle přílohy pro rok 2001) * Rada města schválila návrh smlouvy s a. s. EKO-KOM, Zvonická 25, Praha 6 a pověřila starostku jejím podpisem * Rada města zplnomocnila firmu RUMPOLD-P, s. r. o., k výkonu závazků města Sušice vyplývajících ze smlouvy o spolupráci s a. s. EKO-KOM ze dne včetně vystavování faktur ve smyslu smlouvy o spolupráci na účet firmy RUMPOLD-P, s. r. o., se sídlem v Plzni. Správnost fakturace zajistí vedoucí TS * Městská rada pověřila zástupce starostky vyvolat jednání ohledně realizace rekonstrukce WC v Sušici a předložit na příští jednání výsledek * Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 235/7 v k. ú. Milčice o výměře 25 m 2 a pověřila HPO zveřejněním na úřední desce * Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2363/4 o výměře 218 m 2 a pozemku parc. č. 2363/11 o výměře 251 m 2, vše v k. ú. Sušice nad Otavou a pověřila HPO zveřejněním na úřední desce * Rada města souhlasila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o nájmu věci ze dne na pronájem ejpovické buňky, z dosavadního nájemce p. Čáchy na nového nájemce p. Kováříka, s účinností od * Rada města uložila vedoucímu HPO projednat s nájemcem předložení odborného posudku, ze kterého bude patrna účinnost případně provedených investic na zmírnění hlučnosti z pronajatého objektu na Santosu * Rada města souhlasila s úhradou nákladů na opravu kotle v objektu chaty Svatobor ve výši 8 743,20 Kč na vrub provozní rezervy schválit převzetí přídělového majetku od Lesů ČR, s. p., do vlastnictví Města Sušice, podle specifikace v Protokolu č. 5/2000 ze dne , o předání majetku dle zákona č. 114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Rada uložila HPO zveřejnit záměr na úřední desce * Rada města souhlasila se záměrem pronájmu části p. p. č. 236/6 o výměře 450 m 2 v k. ú. Sušice, s úpravou oplocení péčí TS města a souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu na úřední desce * Rada města souhlasila se záměrem výpůjčky části ppč v k. ú. Sušice pro TJ Sušice od do a se zveřejněním záměru na úřední desce * Rada města ustanovila komisi pro vyhodnocení poptávky na zajištění veřejného osvětlení, údržby zeleně a provozu WC Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Osmileté gymnázium zve k přijímacím zkouškám Pravděpodobně víte, že se Ministerstvo školství snaží autoritativním způsobem pomocí připravovaného nového školského zákona zrušit osmiletá gymnázia. V tomto školním roce ale v každém případě zůstává možnost osmiletého studia pro žáky z pátých tříd zachována. Většina poslanců oceňuje užitečnost osmiletých gymnázií a část nového školského zákona o rušení víceletých gymnázií podle svých současných vyjádření nepodpoří. Pokud má vaše dítě v páté třídě základní školy velmi pěkné výsledky a má zájem studovat, chce získat široký přehled a všeobecné vzdělání v takovém rozsahu, že se může úspěšně hlásit na jakoukoliv vysokou školu, pak mu právě osmileté gymnázium poskytuje nejlepší možnosti. V posledních ročnících studia má možnost se profilovat pomocí volitelných předmětů. Pro příští školní rok budeme přijímat žáky z pátých a z devátých tříd. Přijímací zkoušky se budou konat z matematiky a z českého jazyka, přihlížíme k výsledkům na základní škole, zvýhodníme úspěšné řešitele předmětových soutěží, kteří se umístili v okresním kole na prvním až třetím místě. Žáky s vynikajícím prospěchem chceme přijmout bez přijímacích zkoušek. Přihlášky se podávají v únoru 2001 prostřednictvím ZŠ, kterou žáci navštěvují. S uspokojením vám mohu sdělit, že více než 90 % našich absolventů bylo přijato na vysoké a vyšší odborné školy. Pokud potřebujete podrobnější informace, rádi vás přivítáme na škole. Mgr. FRANTIŠEK BŘEZINA, ředitel Gymnázia Sušice

4 strana 4 Společenská kronika Gratulace Dne 25. prosince 2000 oslaví pan František Altschmied ze Zaluží své 50. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, přejí manželka Jana, synové Petr a František, snacha Petra a vnučka Terezka. Dne 30. prosince 2000 oslaví manželé Jan a Helena Šafandovi padesáté výročí svatby. K tomuto jubileu jim blahopřejí a za jejich celoživotní péči děkují synové Jan a Miloslav a dcera Helena s rodinami. Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice Manžel paní H. K. měl služební byt. Rozvedli se a manžel se odstěhoval. Paní H. K. pak dostala žalobu od jeho bývalého zaměstnavatele na vystěhování. Paní se ptá, jestli nevznikl společný nájem bytu manžely. Paní H. K. nemá peníze na advokáty a proto se dále ptá, jak je to s bezplatnou advokátní pomocí a jestli jí soud nemůže vystěhovat na ulici. Podle ustanovení 703 občanského zákoníku, jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. V návaznosti na toto ustanovení potom 709 občanského zákoníku stanoví, že to neplatí pro byty trvale určené jako byty služební, pro byty zvláštního určení a pro byty v domech zvláštního určení. To znamená, že vám, paní H. K., nevzniklo společné právo užívaní bytu. Kategorii služebních bytů definuje 7 odst.1, popř. 8 zákona 102/1992 Sb. Jde o byty v domech a v jiných objektech určené pro ubytování osob, které tu mají bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů, anebo znemožněn výkon jejich zaměstnání, byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, které slouží k ubytování jejich P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ , 0606/ pracovníků a byty ozbrojených složek, za které se považují byty v domech výhradně určených pro Nájem ve služebním bytě (jak je to s bezplatnou právní pomocí?) Při vzpomínce srdce zabolí, do očí se slzy vkradou Dne 13. prosince 2000 tomu bylo devět let, co zemřel náš bratr a švagr, pan Jan Matouš z Albrechtic. Stále vzpomínají sestra Frýda s manželem a bratr František. Smrt prošla kolem, život jde dál. Rozprostřel závoj protkaný bolem, v něm ukryt je žal. Dne 15. prosince 2000 uplyne 5 let od úmrtí pana Václava Webera. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami. Vánoční svátky ve farnostech Sušice Petrovice Svojšice neděle adventní 8 30 hod. mše svatá hod. mše svatá hod. mše svatá hod. mše půlnoční Slavnost narození Páně 0 00 hod. půlnoční hod. pastýřská hod. pastýřská Den jubilea Den rodiny 8 30 hod. pastýřská od do hod celodenní výstav hod mše svatá hod. mše svatá hod mše svatá svátek sv. Štěpána hod. dětská pobožnost u jesliček svátek Sv. rodiny 8 30 hod. mše svatá hod. mše svatá hod. mše svatá Slavnost 8 30 hod. mše svatá hod. mše svatá hod mše svatá Matky Boží, P. Marie hod farní mše svatá hod mše svatá hod mše svatá Svátek Křtu Páně 8 45 hod dětská mše svatá Tříkrálová sbírka 2001 příslušníky (zaměstnance) ozbrojených složek. Pojem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení vymezuje ustanovení 9 odst. 1, a 10 odst. 1, zákona 102/1992 Sb. Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Může jít o jednotlivé byty v domech, které nemají charakter domu zvláštního určení. Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Podle 713 občanského zákoníku, jestliže služební byt po smrti nájemce nebo po rozvodu jeho manželství užívají dále manžel, popřípadě děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, nejsou povinni se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěn přiměřený náhradní byt. To platí i v případě, jestliže nájemce služebního bytu trvale opustí společnou domácnost. V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že stačí náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybaven, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt nebo náhradní ubytování. Se žádostí o bezplatnou advokátní pomoc se můžete obrátit na Českou advokátní komoru, Národní 16, Praha 1, telefon 02/ , s prosbou, zda by neurčila advokáta, který by vás mohl zastupovat. Musíte však prokázat, že jste sociálně slabého postavení. Zda by vám komora vyhověla, nelze však s určitostí potvrdit. Můžete ovšem také využít institut tzv. obecného zmocněnce. U soudu vás totiž může zastupovat kdokoliv, podle 27 občanského soudního řádu, účastník se může dát zastoupit kterýmkoliv občanem způsobilým k právním úkonům. Obecný zmocněnec musí být způsobilý činit u soudu potřebné úkony. MO SON Sušice Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v novém tisíciletí přeje všem občanům Místní organizace Sdružení nájemníků Sušice P. S. Přejeme také hezké, levné a bezproblémové bydlení... Vzpomínky Ve dnech kolem Slavnosti Zjevení Páně Tří králů bude po celé naší republice probíhat Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou. Výtěžek této sbírky je určen potřebným lidem, rodinám v nouzi, uprchlíkům, bezdomovcům, všem těm, kterým Charita poskytuje svoji pomoc. U nás v Sušici se tato sbírka uskuteční za pomoci mladých z naší farnosti pod záštitou Farní charity Sušice ve dnech ledna V tyto dny budou po našem městě chodit skupinky Tří králů koledníků, vždy za doprovodu jednoho dospělého asistenta pověřeného Charitou. Ten bude mít zapečetěnou kasičku a bude viditelně označen průkazem České katolické charity pro tuto sbírku. A tak až potkáte zpívající skupinku svatých Tří králů, můžete i vy přispět třeba jen maličko těm, kteří jsou chudší a potřebnější více než my a kteří naši pomoc potřebují. Římskokatolická farnost Sušice Dne 22. prosince 2000 uplyne již 5 smutných a prázdných let bez paní Milady Tatárové. Za tichou vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi, děkují manžel Stanislav, syn Stanislav s manželkou a vnoučata Lucie a Stanislav. Tisíc křestních jmen V kalendáři najdeme i jména, o jejichž původních nositelích se ví dnes už jen málo, nebo vůbec ne. Proto někdy můžeme vyprávět příběh, někdy stačí jediná věta. Zvyk obsazovat dny kalendáře jednotlivými jmény se rozšířil již v prvních stoletích našeho letopočtu. Kalendáři na jeho cestách staletími a zeměmi přestalo stačit 365 dní v roce a tak téměř na každý den připadá řádka jmen. Připomeňme si je jména známá, jména osobností se zajímavými osudy, pěkně znějící i zapomenutá a neprávem opomíjená. 15. prosince Valerián, Radovana, Radana, Celina, Celesta, Zdirad, Zderad 16. prosince Adéla, Adelhaida, Adléta, Alida, Etela, Albína 17. prosince Daniel, Dan 18. prosince Rufus, Zosim, Miloslav, Milorad 19. prosince Urban, Ester 20. prosince Dagmar 21. prosince Natálie 22. prosince Šimon 23. prosince Vlasta, Vlastislava, Hermína 24. prosince Adam a Eva 25. prosince Boží Hod vánoční, Narození Páně 26. prosince Štěpán 27. prosince Jan, Žaneta 28. prosince Bohumila, Teofila 29. prosince Tomáš, Judita 30. prosince David, Melánie, Kolumba 31. prosince Silvestr Štěpán Řecky Stephanos (což znamená vítězný věnec), se stal v dějinách prvním mučedníkem pro křesťanskou víru. Veřejně kázal v Jeruzalémě a počet jeho odpůrců rychle rostl. Roku 37 dorazila do města dlouho očekávaná zpráva, že zemřel obávaný římský císař Tiberius. Nastaly dny bezvládí po tvrdém období římské okupace, za něhož sanhedrin, židovská velerada, neměla takřka žádné pravomoci. Kupříkladu sice mohla odsoudit obžalovaného k smrti, ale rozsudek nesměl být vykonán bez římského souhlasu. Nyní byť nakrátko bylo možné cokoli. Štěpán se výmluvně hájil, na podporu křesťanství citoval stará biblická proroctví, vyčítal přitom členům velerady, že jsou jako jejich starozákonní předchůdci, kteří proroky kamenovali. Byl odsouzen k smrti, vyveden za město a ukamenován. Muži házející kameny si na to svlékli svrchní pláště tuto hromadu svršků aby je někdo z přihlížejícího davu neukradl, hlídal mladý muž jménem Saul, Šavel. Popravu zřejmě schvaloval, vždyť to bylo ještě před jeho obrácením ze Saula na Paula, Pavla. Silvestr Má svátek poslední den roku. Víme o něm, že stál v čele křesťanské církve za panování Konstantina Velikého, jednoho z nejznámějších římských císařů (vládl ). Postupně a patrně obtížně získával Silvestr tohoto světovládce pro myšlenky křesťanství, neobešlo se to bez rizika, dílčích proher, dokonce útěku a skrývání se v lese u Říma (což bylo v souladu s jeho jménem, silvestris znamená lesní). Rozhodně měl lví podíl na vydání císařského milánského ediktu v roce 313, který byl jakýmsi tolerančním patentem, poskytujícím svobodu křesťanskému vyznání a zastavujícím dlouholeté krvavé represe. Pokřtil císařovu matku Helenu (18. 8.) a podle některých pramenů i Konstantina, podle jiných požádal císař o křest až na smrtelném loži, tedy dva roky po Silvestrově smrti. Silvestr zemřel 31. prosince 335.

5 Z historie strana 5 Několik vzpomínek na Jaroslava Vrchlického Jos. K. Martínek Bylo to v říjnu r Měšťanská beseda v Sušici nemajíc vhodných místností, živořila. Chtěl jsem činnost a život besední vzpružiti a proto navrhl jsem ve schůzi výborové, aby byl Jaroslav Vrchlický požádán o přednášku v Měšťanské besedě v Sušici, Jako spolužák a intimní přítel jeho věděl jsem, že Vrchlický žádosti vyhoví. Převzal jsem veškeré jednání na sebe a výsledek jeho byl, že Vrchlický dne 10. listopadu 1907 do Sušice zavítal, aby tu po přání výboru Měšťanské besedy o Janu Nerudovi přednášel. Přibyl do Sušice jmenovaného dne odpoledním vlakem a byl na nádraží uvítán zástupci městské rady sušické a všech místních spolků národních. Z nádraží jeli jsme spolu a tu již cestou vzpomenul toho Vrchlický, že tomu 35 let, co jsme spolu na klatovském gymnasiu maturovali a že spolu jubileum u mého rodinného krbu můžeme oslaviti. Vrchlický byl ovšem mým hostem a první svůj krok do mého bytu provázel svým vzácným úsměvem a humorem. Byl u nás hned jako doma, jak sám podotknul. Později dostavil se p. prof. Viktorin Zeithammer, který se s Vrchlickým znal z Kutné Hory a rozhovor obrátil se nyní na naše literární poměry. Zejména hovořeno též o novém dramatě Vrchlického Godivě, kterým potom v prosinci zahájena byla divadelní představení v nově zbudovaném divadle na Král. Vinohradech. Po té provedli jsme Vrchlického městem; pozornost jeho upoutalo pěkné náměstí sušické a budova děkanství. Zatím však dostavil se již večer a chvatem blížila se doba přednášky, která konána v sále U Koruny. Po přednášce pobyl ještě Vrchlický mezi svými ctiteli a přáteli a skoro k půlnoci vraceli jsme se domů. Nešli jsme však spat, ale slavili jsme spolu svrchu zmíněné jubileum vypravováním různých vzpomínek na dobu svých gymnaziálních studií, o nichž již dávno před tím mně Vrchlický napsal: Bože, je přece jenom škoda těch časů! Vzpomínali jsme svých bývalých profesorů, zejména Hanuše Věnceslava Tůmy, který za oněch dob vystoupil též jako básník, vydav sbírku svých lyrických básní a lyricko-epickou báseň Jaroslav, a Al. Vojt. Šmilovského, který zejména naší úcty a vážnosti si zjednal, když poznali jsme blíže literární činnost jeho. Byl jsem toho mínění, že si Vrchlický ráno déle poleží, ale naopak, když jsem se probudil, byl již vzhůru a četl. Vešel jsem k němu, a hovor náš poznovu zaletěl do oněch dob, kdy plni ideálů nevěděli jsme ještě, kolik zklamání, strastí a bolů budoucnost pro nás chystá. A když pak v hovoru zašli jsme na literární poměry naše, tu Vrchlický těžce stěžoval si, jak u mnohých setkává se jeho básnická činnost s neuznáním a podceňováním. Ale potom rychle obrátil list a začal vypravovat různé veselé a vtipné anekdoty, jichž mnoho znal a jež rád vypravovával a také poslouchával Po nedlouhém pobytu a rozhovoru přátelském rozloučil se Vrchlický s mou rodinou a odejel. Jest nepochybno, že pobyt v Sušici vznítil ve Vrchlickém myšlenku, již tlumočil ve své básni Pod Svatoborem uveřejněné v jeho sbírce Strom života. Pokračování příště. V kuchyni o Štědrém večeru Večeře tohoto dne určitě patří k těm, ne nichž si většinou necháváme obzvláště záležet. Aby se povedla i těm, kteří nejsou v úpravě ryby tolik zběhlí, může jim pomoci i několik následujících rad: * rybu čistíme od ocasu k hlavě, má-li kapr příliš tuhou kůži, je vhodnější ji odstranit (trochu ji nařízneme, uchopíme do utěrky a stahujeme) * při porcování nesmíme na rybu příliš tlačit, protože z ní vytéká šťáva bohatá na cenné živiny * při přípravě rybí polévky nesmíme vodu, ve které části kapra vaříme, přivádět do prudkého varu. Pokrájenou rybu vložíme do studené vody, přidáme zeleninu a koření a na mírném ohni vaříme doměkka * je-li rybí polévka příliš tučná, musíme vývar více okořenit, nebo přidat zeleninu s výraznou chutí, aby se přehlušila chuť rybího tuku * rybu obalujeme až těsně před smažením, jinak se strouhanka rozmočí a zkazí chuť i vzhled hotového díla * při smažení nepřikrýváme pánev pokličkou; pára by totiž mohla dát rybě příchuť dušeného masa * posypeme-li před smažením dno pánve špetkou soli, nebude tuk při smažení prskat A ještě k přípravě salátu: * brambory určené do salátu vaříme ve vodě, do níž jsme přidali trochu octa, aby neztmavly a nerozvařily se; nevaříme je doměkka, ale necháme je dojít v páře Dobrou chuť u štědrovečerního stolu! Nezapomeňte na tradice: Zdraví a my poučme se z literatury Od tohoto měsíce si mohou obyvatelé Dlouhé Vsi a okolí zakoupit přímo v místě literaturu, která jim pomůže v péči o jejich fyzické i psychické zdraví. Jedná se o knihy zabývající se tradičním lidovým léčitelstvím a zdravou výživou, ale také duchovními příčinami nemocí a různých obtížných životních situací. K nahlédnutí i prodeji jsou zde knihy a brožury o homeopatii, kineziologii, reflexní terapii, aromaterapii, muzikoterapii a samozřejmě o bylinkách. V řadě dalších publikací se čtenáři dozvědí např. něco o vlivu barev a drahých kamenů na lidský organismus a o působení různých druhů energií, včetně lidské energie, tachyonové. Každý si přijde na své ať už se zajímá o akupresuru, irisdiagnostiku, numerologii, chiromantii, reiki nebo tarot. Nabídka jistě uspokojí i ty, kteří se zajímají o jógu nebo astrologii, popřípadě o psychologii a východní filozofické směry a terapie. K relaxačním či medikačním účelům může dobře posloužit některá nahrávka tuzemské nebo zahraniční hudby na CD i MC. Kdo má zájem o svůj všestranný rozvoj a chce pro něj něco udělat sám, možná si právě zde, v Dlouhé Vsi, v obchodě Dárky ze Šumavy, vybere vhodnou literaturu, hudbu, nebo jen přírodní lék na své menší či větší zdravotní obtíže. JA Pod pokličkou * Co děláš v tento den, ovlivní tvé činy v průběhu celého roku. Snaž se proto honem vystřízlivět! * Na Nový rok musíš mít něco nového na sobě, abys i nadále chodil jako ze škatulky. *Nepohádej se, nebo se ti příštích dvanáct měsíců promění v jeden nekonečný konflikt. * Hlídej první novoroční návštěvu: vstoupí-li žena, máš pech a rok se ti moc nevyvede. Muž naopak věstí rok úspěchů. * Proboha, nic nerozbij! Nebo budeš mít celý rok rozkřapaný. * Neměj rozvěšené prádlo, jinak se usoužíš. * Pojez hrachu nebo čočky, jak už tušíš, kvůli dostatku peněz. * Pojez ovaru prasátko nosí štěstí! * Nepřekroč ležící koště zvedni je a ulož, jinak zlenivíš. * Na Nový rok načněte doma vánočku, kterou maminka upekla už před Štědrým dnem. Je-li obeznalá v čarování, dala do těsta jedno hrachové zrnko. Kdo je najde ve svém kousku štědrovky, toho štěstí po celý rok neopustí. Ze šumavského kalendáře Praktické rady do kuchyně CIBULI nesmíme mlít nebo sekat strojkem, který není dobře pocínovaný. Cibule zčerná a často i zhořkne. TVRDOU PEČENI zlepšíme tím, že do vypečené šťávy kápneme trochu octa a maso necháme ještě malou chvíli podusit na mírném ohni. PŘIPÁLENÝ OMASTEK při smažení zlepšíme, když do něho vložíme několik kousků syrové mrkve. SUCHÉ HOUBY před přípravou namočíme přes noc do mírně osoleného mléka. Budou jako čerstvé. SKVRNY OD OVOCE na pracích látkách odstraníme tak, že na postižená místa rozetřeme borax v prášku a prolijeme látku horkou vodou. Pak teprve vypereme. SKVRNY OD OŘECHŮ na rukou nejlépe odstraníme důkladným drhnutím petrželovou natí. Stalo se před sto lety Velký hon uspořádal nájemce honitby kalovské se 16 střelci a 52 honci a střelili dohromady jednoho posledního zajíce. Šťastný střelec, hrobník městský, opravdu vyhubil tímto zajícem poslední plemeno revíru Kalovského. Proti karbanění ozývají se právem časté stížnosti a žaloby, zvláště, je-li hra v karty hazardní anebo ubíjí-li se hrou drahocenný čas. Avšak i nejpřísnější mravokárce, se zrakem četbou umdlým, uchýlí se ve chvíli oddechu rád k rozmarné zábavě, zvláště v dlouhých večerech podzimních a zimních. Tu také nevinná hra v karty není zajisté nic závadného, ba ve dnech vánočních různé hry mariášové patří již do jisté míry k programu rodinných slavností a působí i dámskému světu příjemnou kratochvíli a veselí. Pro takovéto zábavy doporučujeme, aby se užívalo karet, jaké prodává Ústřední Matice školská v Praze. Zejména zasluhují povšimnutí tzv. karty národopisné, k nimž skizzy nakreslil akadem. malíř p. Neumann a již znamenitým způsobem reprodukoval chvalně známý český závod p. Kratochvíla v Praze. Na kartách těchto esa tvoří znaky zemí koruny České, červené jsou označeny českými granáty, místo žaludů jsou klasy, zelené jsou vyzdobeny listy slovanské lípy. Každý kart pak okrášlen je velmi pečlivě provedenými figurálními ozdobami, vztahujícími se buď k historii české anebo k českému národopisu. Na příkl. na zelených jsou obrazy z mithologie našeho národa a z prvních počátků historie (Libuše, Šárka, Lumír, oběť bůžkům atd.) Na kartách ktanátových spatřujeme obrazy Karlova Týna, Hradčan, části Prahy, českého studenta v starém kroji atd. Karty klasové nesou obrazy z rolnického života (ženy v kroji Plzeňském, Domažlickém, Hanáckém), kdežto listy sudové (bubny) velmi pěkně vystihují český průmysl chmelařský a pivovarský. Karty králů vyplňují obrazy Karla IV., Jiřího Poděbradského, Jana Lucemburského a knížete Přemysla Oráče. Nemohouce se pouštěti do podrobného popisu nevšedního výrobku tohoto upozorňujeme jen, že U. Matice Školská každého roku do ciziny, krajanům našim zasílá několik her, a že pokládají je zejména Čechové američtí za milou památku ze staré vlasti. Znalci pak umění grafických právem svědčí, že reprodukce karet z továrny pana Kratochvíla vyrovná se, ba v mnohém směru i předčí cizozemské výrobky tohoto druhu. Proto neváháme na karty tyto upozorniti. Dobrá rada nad zlato. Při koupi zrnkové kávy doporučuje se, vždy jemnější druh voliti, který silnější ve vůni jest a tudíž při upotřebení také dráže nepřijde a přitom mnohem lépe chutná. Zvláště se rozdíl v ceně při jemnějším druhu vynahradí, pakli se zrnková káva na polovinu s Kathreinerovou kávou sladovou míchá. Tato již všeobecně oblíbená směs osvědčuje se co nejlépe v chuti i při zdraví. Kathreinerova sladová káva Kneipppova obdrží pomocí výtažku z kávovníku vůni zrnkové kávy, slučuje tudíž nepředstížitelným způsobem oblíbenou a navyklou chuť zrnkové kávy s přednostmi domácího sladového přípravku. Kathreinerova sladová káva Kneippova nesmí se nikdy vyvážená prodávati a jest pravá jen ve známých původních balíčkách, nechť se proto všude pouze toto balení žádá a přijímá. Rok v pranostikách prosinec Prosinec býval ve starořímském kalendáři desátý měsíc roku, označovaný jako december toto označení pak přešlo v různých obměnách do většiny evropských jazyků. 6. prosince Mikuláše Na svatou pannu Kateřinu sluší se schovati pod peřinu; pak na svatého Mikuláše, tuť je zima všecka naše. Na svatého Ondřeje ještě se nám ohřeje, ale na svatého Mikuláše, už je zima celá naše. Svatá Barbora mosty mostí, Sába hřeby ostří, svatý Mikuláš je přibíjí. Po sněhu Bára s Mikulášem šla. O svatém Mikuláši často snížek práší. 13. prosince Lucie Když přijde svatá Lucie, najde už tu zimu. Na svatou Lucii jasný den, urodí se konopí i len. Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. JOGURT podobně jako kyselá smetana se dobře uplatní v teplé i studené kuchyni. Můžeme jej přidat do polévek a omáček, nastavujeme jím majonézy, zaléváme zapékané pokrmy z brambor, luštěnin a zeleniny. ŠUPINY Z RYB dobře odstraníme, když rybu před škrábáním natřeme důkladně octem, necháme chvilku působit, otřeme do utěrky a škrábeme. Ke 13. prosinci se také vázala pověra, že podle počasí v jednotlivých 12 dnech od Lucie až do Vánoc se v části Moravy a ve Slezsku odhadovalo, jaké bude počasí v jednotlivých 12 měsících příštího roku; jinde se toto referenční období počítalo až od Štědrého dne. Po stopách prvních předpovědí počasí Kde začít? Třeba v roce Tehdy se 16. května konala v Praze slavnost položení základního kamene k stavbě Národního divadla. Nás pak zajímá málo známá okolnost, že jistý Vavřinec Seyček předpověděl pro tuto slavnost pěkné počasí. O Seyčkovi není známo nic bližšího jen to, že se jako soukromník zabýval předpovídáním počasí a že v roce 1868 vydával časopis Prorok povětrnosti. Oficiální krátkodobé předpovědi jsou pak u nás k dispozici od 1. ledna 1877, lze tedy na ně nadávat již přes sto let. Začal je vydávat a telegraficky rozšiřovat do jednotlivých zemí tehdejšího Rakouska Uherska c. k. Ústřední ústav pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni. Poprvé v historii měli přihlášení předplatitelé možnost dostat v odpoledních hodinách do rukou aktuální předpověď počasí na druhý den. První, kdo o tuto službu projevil zájem, byl Hospodářský spolek v Moravské Třebové. Problém, jak včas informovat rolníky v okolních obcích, byl vyřešen optickou signalizací, a to podle vzdálenosti obce buď otáčivými trojúhelníky, koši vytahovanými na stožár, nebo různobarevnými vlajkami. Pro všeobecnou srozumitelnost byly zvoleny jen tři základní varianty předpovědi: PĚKNĚ, NEJISTĚ a DÉŠŤ. Signální zařízení bylo v provozu od 2. července do 15. září Novinka to byla opravdu převratná; více než půl století před rozšířením rozhlasu umožňovala informace o předpokládaném počasí na druhý den zemědělcům okolních 15 obcí včas regulovat polní práce.

6 strana 6 Oč přišel ten, kdo při tom nebyl Den otevřených dveří Gymnázia Sušice Pozor, pozor! Dnes, 24. listopadu, se na naší škole koná den otevřených dveří spojený s happeningem. Slavnostní zahájení proběhne ve v tělocvičně. Všechny srdečně zveme. Amplion školního rozhlasu naposled zachrchlá a umlkne. Už se nemůžeme dočkat. Prosakují jen kusé zprávy: happening se prý pořádá ve stylu Hry a zábava, ale nikdo neví nic bližšího, vše se tutlá, aby bylo překvapení. A bylo! Kvarty, které letošní akci spolu s paní profesorkou Skrbkovou a Naglmüllerovou naplánovaly, se pořádně činily. Podél schodiště jsou rozvěšeni plyšáci a připravena spousta stolních her. V tělocvičně se na podlaze rozprostírá obří černobílá šachovnice. Ale figury chybí A už nastupují hosté z kvinty se svým hudebním programem. Zpěvák Mobby prožívá hitovku Why does my heart dokonale, ovšem jen do chvíle, kdy je vyhnán svým českým kolegou Daliborem Jandou, jehož Žít jako kaskadééér roztleská všechny přítomné. Přichází oficiální zahájení. Za zvuků historické hudby nastupují živoucí šachové figuríny. Naši spolužáci v černých a bílých úborech, každý s odznakem své herní role. Postaví se na příslušná místa na šachovnici a je ohlášen hlavní bod programu: ředitel školy Mgr. Fr. Březina hraje šachovou partii s vybraným žákem. Michal ze septimy bere na svá bedra nelehký úkol vyhraje-li, bude gymnazistům odpuštěna první vyučovací hodina následujícího týdne. Soupeři, skloněni nad malými figurkami, mají na každý tah rovných patnáct vteřin, moderátor hlásí přesuny a živé figury se pohybují po obrovských polích, aby diváci měli přehled o vývoji situace. Napětí roste Michal je za každý úspěch odměňován potleskem. Pak se mu ale nevyplatí zaváhání a přichází o figurky. Ty živé kosí paní Smrt v černé kápi. Drama vrcholí. Pro studenty to nevypadá příliš dobře. Když Michalovi zbývá už jenom král, je o vítězi rozhodnuto. Pan ředitel však umí být velkorysý a pro inkriminovanou hodinu uděluje ředitelské volno. Dovedeme jej ocenit, kromě aplausu získává také sladké ocenění; dort šachovnici. Takže spokojenost na všech stranách. Pomalu se rozcházíme. Vyrážíme na průzkum po budově. V zábavě se pokračuje. Koulí se kuželky a hraje se Člověče, nezlob se, samozřejmě opět se živými panáčky. Tady se nejlíp baví asi naši nejmenší hosté. Nahoře se můžete vyřádit u klasických stolních her, s největší oblibou se setkává stolní fotbal, u kterého se zabydlí kluci, a věnují se mu se zápalem a vášní. Procházíme expozice v jednotlivých učebnách. Moc se nám líbí v chemii, kde si necháme všechny exponáty dopodrobna opsat. V biologii pozorujeme kostry a vycpaniny těch nejroztodivnějších tvorů, nasloucháme tu odbornému výkladu pana Fedora. V učebnách jazyků obhlédneme časopisy a videokazety, ve fyzice provedeme několik pokusů, jen zázrakem se nám podaří nic nerozbít. No a nejvíc láká výstava kabinetu dějepisu a zeměpisu. Filmy a diapozitivy, nejnovější knížky nejen o historii, ale i o přírodních úkazech nebo různých památkách. S nafukovacím míčem glóbem se dá perfektně pinkat volejbal, jenom musíte dát pozor, aby se vám nenabodl na řemdih; škola totiž disponuje mimo jiné zmenšenými napodobeninami husitských zbraní. Takhle nějak tedy vypadal den otevřených dveří sušického gymnázia. Jestli jste se nestihli přijít podívat letos, nebuďte smutní, příští rok se jistě dočkáte akce podobné. Dáme vám včas vědět a budeme se těšit. Tereza Bůžková, V. A, Gymnázium Sušice Čtenáři nám píší Óbrčertovská pohádka aneb Jak se Honza omylem dostal do pekla ilustrace: ZUZANA HOLEČKOVÁ Zavolal si Belzebub óbrčerta a povídá mu: Podíváš se nahoru na tu hříšnou čeládku a přineseš mi sem nějakou hříšnou duši. Dochází nám sortiment. Tady máš pytel a syp! Teď se někdo může zeptat, proč právě óbrčert. To bylo tak. Šumavský čerti se odjakživa přátelili s čerty ze sousedního Bavorska. Čeští čerti si brali německé čertice a naopak. Na nějakou teorii o čistotě rasy tenhle čertovský pronárod pramálo dbal. A tak náš óbrčert byl napůl Čech a napůl Němec jednoduše řečeno: pocházel ze smíšeného manželství. Óbrčert vzal tedy pytel, vyletěl nahoru a toulal se po zemi, toulal, až potkal v lese u Rozsed na houbách Honzu Šimánů. Strčil ho do pytle a honem s ním do pekla. Honza ale nebyl žádnej hříšník, ale hodnej, poctivej a docela nevinnnej chasník, který by ani kuřeti neublížil. Když ho óbrčert v pekle vysypal z pytle, hned z toho byl náramný poprask a Belzebub se mohl zbláznit, jak se vztekal. Do pekla se smí dostat totiž jen hříšná duše a Honza byl dobrák od kosti. To je mi pěkný pořádek!, láteřil Belzebub. Kohos mi to sem ty ťulpase, ty trulante, ty hňupe, přines? Za trest napíšeš milionkrát: mám nosit do pekla jen hříšné duše! Óbrčert psal a psal a psal, až to napsal. A to ještě nebylo všechno. Óbrčert dostal ještě pořádnou pokutu, aby ten svůj přehmat jaksepatří odčinil, protože peklu s tím Honzou vznikly i náramné finanční výdaje. V pekle se totiž o nevinné duše musejí pořádně starat, chovat je jako v bavlnce, krmit je vybranými lahůdkami a ještě jim vyplácet odškodné. To vše z privatizačního fondu hříšníků, teď notabene vytunelovaného. Belzebub začal tedy přemýšlet, jak se Honzy zbavit, než je dočista zruinuje a na věky v pekle nevinná duše také být držena nemůže. Podle předpisu Honzu bylo možno dostat z pekla jedině tak, jestliže by se našla jiná duše, která by se za Honzu obětovala. Belzebub nakázal tedy óbrčertovi aby šel znovu na zem a našel duši, která by se za Honzu obětovala. Situace už byla natolik vážná, že bylo jedno, jestli půjde o hříšníka, nebo o duši nevinnou. Óbrčert sebral pytel a šel nahoru. Chodil a chodil po zemi, až se dostal zase do kraje kolem Rozsed, kousek odtud k Šimanovu. Vidí na louce sušit seno hezké děvče. Byla to Ančka Voldřichojc ze Šimanova. Ančka byla duše ani hříšná, ani nehříšná. Měla jen pusu pěkně prořízlou, no zkrátka, byla hubatá. Když jí óbrčert řekl, jestli by se nechtěla obětovat a vysvobodit Honzu z pekla, hned souhlasila, protože si na Honzu stejně už nějaký čas tajně myslela. Čert jí šoup do pytle a honem s ní do pekla. Teď bylo všechno v pořádku, Honza byl propuštěn. Jenomže Ančka chtěla za Honzou taky nahoru. Ale jak to zařídit? Začala být na čery tak hubatá a protivná, ba i samotného Belzebuba několikrát přetáhla koštětem, že se jí čerti nakonec rádi sami zbavili a propustili na zem. Ančka s Honzou měli pak brzy ohlášky ve strašenském kostele a hned na to pěknou veselku. Na svého Honzu Ančka ale nikdy hubatá nebyla. JIŘÍ KOLÁŘ Poznámka nad čarou (pro autora poznámky pod čarou ad Na přelomu tisíciletí ) Projektant se řídí podle norem, úředník podle vyhlášek, hudebníci podle not, provozování koncertů v kostelech podle církevních instrukcí. Pokud chce někdo něco provozovat, má se nejdříve seznámit se zákonnými předpisy a pak je dodržovat. I když je však porušuje, nemůže tím ospravedlnit správnost svého jednání. Úsloví, že zákony jsou od toho, aby se porušovaly je demagogické a ve svém důsledku rozkladné. Škoda, že amatéři v příslušných oborech určují odborníkům, jak co se má dělat. Typicky čecháčkovské, ale ne české. P. Ing. Mgr. VÍTĚZSLAV HOLÝ, duchovní správce sušické farnosti. Živý Betlém Jistě téměř každý z nás zná vánoční příběh o narození Ježíše Krista, Zachránce světa. Ten příběh, jak se z nařízení císaře Augusta o sčítání lidu šel každý zapsat do svého města, a Josef který byl z rodu Davidova, šel se svou ženou do Betléma. A protože pro ně nebylo v žádném domě místo, rozhodli se přenocovat ve chlévě, v němž na Marii přišla její hodina a porodila syna, jemuž dali jméno Ježíš. Tato radostná událost byla posléze oznámena anděly pastýřům a ti přišli do Betléma, aby se nově narozenému králi poklonili a poklonit se přišli také mudrci od východu (mylně označováni jako tři králové ). Nyní si tedy připomínáme událost, jíž je Mesiášovo narození. Věřím tomu, že spousta z nás vytáhla v těchto dnech z půdy, případně ze sklepa betlém, oprášila jej a postavila na viditelné místo. Tento betlém je vlastně jen jiná forma záznamu o tom, co nám píše o narození Pána Ježíše Bible. A způsobů, jakými tuto událost připomínat, je povícero. Jeden z nich, Živý Betlém bude v Sušici na náměstí 20. prosince od hodin (poté ještě v Domažlicích a v Klatovech ve stejnou hodinu). Betlém budou prezentovat křesťané z Křesťanského společenství Klatovy, Horažďovice, Nýrsko, Domažlice a Církve bratrské Sušice. Kdo si pod pojmem Živý Betlém představil živé herce a živá zvířata, ten ví naprosto přesně, co od této poměrně netradiční akce může očekávat. A kdo si představil něco jiného, může si teď své mínění poopravit. Pojďme se tedy na chvíli zastavit v tomto předvánočním shonu a připomenout si, proč vlastně Vánoce slavíme. Pojďme se přenést o dva tisíce let zpátky, do malého židovského městečka Betléma, kde se v chlévě narodil ten, o němž bylo skrze proroctví řečeno: On vykoupí lid z jeho hříchů. ad Malebný podzim Mimořádně teplý a krásný podzim již skončil. Mírné mrazíky nám ohlásily nenávratný příchod zimy, ale ještě stále se snažíme využít doznívajících podzimních dnů k zábavě a poučení našich dětí. Letošní podzim byl opravdu velice příznivý k pobytu dětí v přírodě a toho jsme využívali plnou měrou. Slunné dny nám umožnily organizovat pro děti poutavé polodenní vycházky do přírody spojené s plněním různých úkolů a poznáváním okolí našeho města. Děti se učily orientaci podle plánku, různého značení, hrály na stopovanou apod. Součástí těchto podzimních vycházek byl sběr různých přírodnin a plodů, které jsme využívali při pracovní a výtvarné výchově k vytváření dekorativních předmětů a obrázků, s nimiž si zkrášlujeme prostředí MŠ. Zbývající plody (kaštany, žaludy bukvice) odnesou děti v zimě zvířátkům do lesa. Velice zábavné i poučné bylo pro děti pouštění draků a opékání vuřtů. Při těchto příležitostech se děti seznamují se zásadami, které je nutno dodržovat při rozdělávání ohně a nebezpečím, které hrozí. (I z tohoto důvodu se tyto akce konají většinou u některé z učitelek na zahradě). Letošní pěkné podzimní počasí přispělo tedy k rozvíjení rozumových schopností, tělesné zdatnosti, estetického cítění dětí, ale i k ekologické výchově. K tomu by také měly přispět akce, které se ještě uskuteční. Jedná se o využití výukových programů. které organizuje Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve středisku v Kašperských Horách. Tyto programy probíhají většinou přímo v přírodě v období od října do června a každý si může vybrat z nabídky zaměření dle potřeby. Výlety do Kašperských Hor budou pro děti jistě zajímavé a přínosné. Pl Četl jsem o odporu k hračkám z měkčeného PVC že jsou pro děti nezdravé. Nevím, jestli je snadná orientace při nákupu hraček, které chceme věnovat pod vánoční stromek. V příhraničí prodávaní trpaslíci a srnky jsou vlastně hračkami i pro dospělé, neboť v nich vidí ozdobu svých zahrádek. Ve velkých obchodních domech nakoupíte hračky všeho druhu i v noci a třeba současné panenky umí vše, co si jen děti mohou přát. O hračkách píše Dr. Munthe, že děti v Pompejích a Herculanu skákaly obručí stejně jako ty a já. Hračky jsou výrazem společenského života a dětské knihy píší kulturní historii vyrůstajícího pokolení. Nová generace, která vyrůstá, pohybuje se v jiném myšlenkovém světě než my. Už před léty konkurenční výrobci hraček sváděli bitvu o Paříž. Vítězni svou lácí postupují Němci vpřed, ze Schwarzwaldu putují sem miliony dřevěného dobytka, volů, ovcí a koní, psů a koček, aby se napásly na vánočním trhu. Z Hamburku, Norimberka a Berlína vystěhovávají se o každých Vánocích tisíce panenek, aby v pařížských bazarech soupeřily o přízeň kupců. Ale Francie nezahyne, pomsta je blízká. Chudý dělník v Belleville měl nápad a z toho nápadu vyšla armáda, jež staví ročně pět milionů bojovníků. Původ těchto bojovníků je skromný, ale takový byl i původ Napoleonův. Pocházejí ze starých sardinkových krabic. Sardinková krabička, která byla vyhozena služkou na smetiště, je zachráněna před zničením sběratelem, ten prodá zase sardinkové krabičky specialistovi, který je dodává továrně, když je pálil ve velkých hromadách, aby roztavil cínové spájení. Bojovníci se vyřezávají ze samého dna krabičky, víka a postranní stěny slouží k další podobné výrobě. Chudý dělník, z jehož hlavy vyskočil plně ozbrojený plechový voják, je nyní bohatý muž a tak cínový vojáček pohlíží s klidem do budoucnosti. Takový byl před léty letmý pohled za oponu kouzelného světa dětských hraček. KAREL BLAHOUŠ Vážení spoluobčané, Sdružení Česká katolická charita je pořadatelem veřejné sbírky, která byla povolena Ministerstvem vnitra dne Charita znamená milosrdnou lásku k bližnímu a dobročinnost na jejím základě poskytovanou. Posláním Sdružení České katolické charity je pomáhat těm nejpotřebnějším lidem v nouzi bez ohledu na jejich vyznání, rasu nebo národnost. V osmi diecézích provozuje různá střediska pomoci: domovy pokojného stáří, domovy pro matky s dětmi v tísni, ošetřovatelskou a pečovatelskou službu v domácnostech, pomoc lidem bez domova, pomoc zdravotně postiženým, pomoc těžce nemocným, pomoc drogově závislým a pomoc uprchlíkům. Konkrétním účelem sbírky v roce 2001 je pomoc rodinám a lidem v nouzi a podpora charitního díla. V době od 3. do 8. ledna 2001 budou chodit do domácností i na ulicích skupinky Tří králů s koledou a budou vybírat do pokladniček příspěvky od občanů. Pokladnička bude též v modlitebně Církve bratrské Na baště 6 č. p. 57 (vedle školy). V Sušici bychom rádi v roce 2001 poskytovali drobnou pečovatelskou službu. Pokud někdo z vás ví o někom, kdo by potřeboval 1 2 týdně pomoci s nákupem, naštípat dříví, donášku paliva, pomoc s úklidem apod., nebo příležitostný doprovod k lékaři, popř. na úřad, může to sdělit dobrovolnému pracovníkovi Farní charity Sušice, který má službu každé úterý od do hodin v modlitebně Církve bratrské Na baště 6 č. p. 57. Pomoc bude konána dobrovolnými pracovníky bezplatně. Nechceme být lhostejní k potřebám druhých. V případě velkého zájmu, přesahujícího kapacitu Farní charity, bude pomoc poskytnuta přednostně sociálně nejslabším a osamělým lidem. Hračky PAVEL VERNER, Farní charita Sušice

7 Kultura strana 7 Pojedeme do divadla? Program kina leden 2001 Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ (úterý středa) Nezvratný osud * Černý thriller o předtuše, která sice zachránila některým pasažérům letadla život, svému osudu však přesto neunikli. USA, titulky, 100 min., od 15 let. 4. (čtvrtek) Filmový klub Aberdeen * Tragikomická cesta z Londýna do Skotska otce alkoholika a jeho dcery plná potíží a podivných setkání změní jejich vzájemný vztah. Nejlepší cena za mužský herecký výkona na MFF v Karlových Varech Norsko/V. Británie, titulky, 113 min., od 15 let (pátek sobota) Falešná hra * Napínavý akční film o mladém zloději aut a jeho pokusu začít nový život. V hl. roli Ben Affleck. USA, titulky, 104 min., od 15 let (neděle ) Spalující touha Vynikající erotický thriller s Tomem Cruisem a Nicol Kidmannovou v hlavních rolích. USA, titulky, 159 min., od 15 let (úterý středa) Road Trip * Bláznivá komedie o čtveřici studentů, která se vydá na dlouhou cestu plnou dobrodružství a bizarních zápletek. USA, tit., 94 min., od 15 let (čtvrtek pátek) Mise na Mars Výpravná sci-fi z roku 2020 hledání původu života na Zemi. USA, titulky, 114 min., přístupný (sobota neděle) Pod povrchem * Dokonalé manželství ale jen do té doby, než jedna osudová chyba zasáhla jejich domov. Hvězdné obsazení Michelle Pfeifferová, Harrison Ford. USA, titulky, 129 min., od 12 let ( úterý) Vřískot 3 * Již třetí pokračování úspěšného hororu o hrůzných událostech mezi kalifornskými studenty. USA, titulky, 116 min., od 15 let. 17. (středa) Zpráva o putování studentů Petra a Jakuba * Náhodná setkání s láskou a zradou, smrtí, vinou a trestem. Zajímavý český film režisérky Dany Vihanové. ČR, 95 min., přístupný. Projekt Stejně jako v minulých letech se i kino Sušice připojí k celostátní přehlídce vynikajících světových i českých filmových děl. V roce 2001 bude přehlídka probíhat v měsících únoru a březnu a můžeme se těšit na 11 filmů. Dnes přinášíme alespoň stručný přehled programu přehlídky, podrobnější informace sledujte v dalších číslech SN: Občan Kane základní dílo světové kinematografie USA 1940 Solaris působivý sci fi film SSSR 1972 Modrý samet psychologický thriller, USA 1986 Ďáblové zajímavě zpracované téma čarodějnických procesů, V. Británie 1971 Sny Akiry Kurosawy Japonsko 1990 Všechno, co chcete vědět o sexu, ale bojíte se na to zeptat povídková komedie, USA 1972, režie Woody Allen Poslední tango v Paříži milostný příběh, Itálie/Francie 1972 The Rocky Horror Picture Show parodie na horory, USA 1975 Vlak života cynická válečná komedie, Francie/Belgie 1998 Mechanický pomeranč USA, režie Stanley Kubrick Dr. Divnovláska jedna z nejslavnějších protiválečných satir, USA 1964 sz MKS připravuje na jarní měsíce roku 2001 zájezdy do pražských divadel a rádi bychom přizpůsobili výběr představení vašemu přání. Vyberete-li si z naší nabídky, přihlášky přijímáme ihned v kanceláři MKS nebo na tel. 0187/ Divadlo Na Vinohradech Hrátky s čertem Pohádka Jana Drdy. V případě zájmu zajistíme odpolední představení vhodné i pro děti. Hrají: Václav Vydra, Svatopluk Skopal, Rudolf Jelínek, Josef Dvořák, Bára Munzarová, Ladislav Frei a další. Brouk v hlavě Fraška G. Feydua s Viktorem Preissem v hlavní dvojroli. Dále hrají: Simona Postlerová, Jan Šťastný, Svatopluk Skopal, Zlata Adamovská, Jiří Kepka a další. Kongresové centrum Praha Hrabě Monte Christo Nejnovější muzikálové představení. Filmy, které musíte vidět Bojiště Země prosince Akční sci-fi je adaptací románu L. Rona Hubbarda, odehrává se v roce 3000 a jeho výchozí situací je podřízenost lidské rasy mimozemským kolonizátorům. Člověk je pro nadřazenou civilizaci Psychlonů pouze ochočeným zvířetem. Ne všichni se však chtějí smířit se zotročením a když se vůdcem lidí stane mladý a vynalézavý Johnnie, může cesta k vysvobození začít. V hlavní roli hraje John Travolta. Bojiště Země Boxeři prosince Scénárista, režisér a velký sportovní fanoušek Ron Shelton si tentokrát pro svoji komedii zvolí boxerské prostředí. Kamarádi Cesar a Vince (Antonio Banderas a Woody Harrelson) mají svá nejlepší boxerská léta již za sebou a najednou se jim naskytne zajímavá šance vystoupit na boxerském utkání v Las Vegas a předvést se ve vzájemném souboji. Příznivci mužného sportu si přijdou na své. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Nezvratný osud ledna 2001 Třída amerických studentů se vydává na exotický zájezd do Paříže a jeden z nich má podivné předtuchy, které vyvrcholí těsně před odletem vizí letecké katastrofy. Zpanikaří a je spolu s několika spolužáky vysazen učitelkou z letadla. Letadlo však skutečně těsně po startu vybuchne. Podařilo se jim tedy přežít svou smrt, ale Osud se nevzdává a chystá další nástrahy. Další děj filmu, který udržuje diváky v napětí, spočívá v odhadování, zda je možné Osud přelstít nebo nikoli. Film natočil zkušený režisér, jeden z producentů a režisérů seriálu Akta X a natočil ho kvalitně. Přijďte se podívat! Časopis Cinema hodnotí 80 % super. Road Trip Road Trip ledna Americká komedie je hraným debutem oscarového dokumentaristy Todda Phillipse a svým zaměřením na studentské diváky je srovnatelná s loňským hitem Prci, prci, prcičky. I zde vystupuje čtveřice studentů, kteří jedou napříč Spojenými státy a během cesty je čeká řada bláznivých dobrodružství a bizarních příběhů. Autor vypráví příběh se značnou nadsázkou. Pod povrchem ledna Komorní duchařský horor těží především ze spojení tří známých tvůrců režiséra Roberta Zemeckise a herců Michelle Pfeifferové a Harrrisona Forda, kteří se na plátně setkávají poprvé. Manželé Norman a Claire Spencerovi mají na první pohled dokonalé manželství, nedávno se přestěhovali do domu po Normanově otci, kde se však brzy začnou dít divné věci. Claire slyší záhadné hlasy a vidí zjevení neznámé ženy když se však o těchto věcech zmíní manželovi, jeho reakce je podivná. Jak všechno dopadne, na to se přijďte podívat do kina. Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Divadlo na Fidlovačce Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert Pohádková veselohra Jana Drdy. Hrají: Eliška Balzerová, Jiří Kepka, Ladislav Trojan, Petr Haničinec a další. Hudební divadlo v Karlíně Někdo to rád horké Podle slavného filmu s Marilyn Monroe v hlavní roli byl napsán ještě slavnější muzikál. Hrají: Kateřina Brožová, Jan Přeučil, Lukáš Vaculík, Vladimír Brabec a další. Divadlo ABC Jezinky bezinky Ve slavné detektivní komedii J. Kesellringa se setkáváme se dvěma starými elegantními dámami, jejich synovci, četnými hosty a výtečným domácím bezinkovým vínem. Hrají: Jaroslava Adamová, Květa Fialová, Oldřich Vízner, Lubomír Lipský a další. Představení, o která bude největší zájem, zajistíme. Přesný termín bude zveřejněn v SN. Těšíme se na vaši spolupráci a přihlášky. hk Filmový klub Aberdeen čtvrtek 4. ledna Kaisa je elegantní mladá žena, jejíž kariéra v londýnské právnické firmě se slibně rozvíjí. Na žádost matky, která je smrtelně nemocná, se vydá za svým otcem, který žije v rodném Oslu a snaží se ho přivést k matce do Aberdeenu. Kaisa by sice ráda zapomněla na neradostnou minulost, ale přesto se za otcem vydává i když ví, že je alkoholik a nebude s ním lehké pořízení. Putování předjarní mrazivou krajinou se pro dvojici stává zkouškou, v níž postupně mizí jejich vzájemná averze a letité odcizení. Spíš než otec s dcerou se z nich stávají dvě osamělé lidské bytosti, jež se kvůli sobě navzájem rozhodnou skoncovat se svými zlozvyky. Ani Kaisa se svou slabostí pro drogy totiž není čistá Naštěstí cestou potkávají dobráckého Clivea, který se ukáže být pomocníkem v nouzi Film měl světovou premiéru na letošním MFF v Karlových Varech a odvezl si ocenění za nejlepší mužský herecký výkon pro vynikajícího Iana Harta (v roli Clivea). Časopis Cinema hodnotí 60 % O. K. Vánoční koncert v kostelíčku na Zdouni Od poslední chalupy v Hrádku je vidět románská věž zdouňského kostelíčka sv. Vavřince. Jediný ten zůstal z celé osady, zaniklé v třicetiletých válkách. Lidová pověst mu přisoudila jednu mši, kterou dal sloužit Jan Žižka, když táhl z Velhartic na hrad Rabí. V chrámové lodi upoutá kříž Volfa Gotharda Perglara z Perglasu v Tedražicích, postavený sem na konci šestnáctého století. Pamětihodný je však i nápis, jehož starodávné veršování nám přibližuje ducha doby. V rohu kostelní zdi na černém mramorovém pomníčku čteme, že zde odpočívá Vojtěch Hlinka literárním jménem František Pravda, český spisovatel. Proč letos na Zdouni? Dotazy našich posluchačů a každoročních návštěvníků svatoštěpánských koncertů musí zpěváci Svatoboru zodpovídat denně. My sami jsme měli velikou radost, že se z tohoto koncertu v kostele sv. Václava stala krásná tradice. Letos nám však nebylo umožněno uspořádat koncert podle našich představ, nicméně doufáme, že naši věrní posluchači si přijdou pro sváteční náladu do tohoto malebného kostelíčka na Zdouni. Těšíme se na vaši návštěvu na druhý svátek vánoční, svátek sv. Štěpána, v úterý 26. prosince v hodin. ZDENA ČÁMSKÁ Městské kulturní středisko připravuje na příští rok nový Katalog CK MKS, kde najdete nabídku nejrůznějších poznávacích i kulturních zájezdů, nabídky dovolenkových pobytů ve spolupráci s partnerskými cestovními kancelářemi, nabídku divadelních představení, zájezdů a pobytů pro skupiny aj. Katalog bude k dispozici v kanceláři MKS a v Informačním středisku (náměstí, budova radnice) od ledna Druhý abonentní cyklus koncertů, divadelních a klubových pořadů MKS SEJDEME SE 24. ledna 2001 Nikdo není dokonalý Životní příběhy Jiřího Krampola Zcela nový zábavný pořad. Spoluúčinkuje Michal Herzán. 14. února 2001 Neil Simon: Bosé nohy v parku Komediální příběh ze života mladého amerického páru v režii Václava Postráneckého. Účinkují: Lucie Zedníčková, Martin Zounar, Dana Syslová, Josef Zíma v alternaci Václav Postránecký, Michal Suchánek v alternaci Martin Sobotka. březen 2001 Slunce, seno a Zdeněk Troška Setkání s naším nejúspěšnějším současným režisérem komedií a pohádek. Přesný termín bude včas oznámen prostřednictvím SN a plakátů. 9. dubna 2001 Tandem smíchu aneb útok na bránice Nejoblíbenější současný imitátor Václav Faltus a zpěvák ústeckého divadla František Sysel. 16. května 2001 Točkolotoč Originální romská kapela, která se proslavila u nás i v zahraničí a získala řadu významných hudebních ocenění.

8 strana 8 Oblastní soutěž mužů Sušice v domácím prostředí před 270 diváky porazila v nervydrásajícím duelu silný tým z Horní Cerekve. Ve 4. kole přivítá doma v sobotu 16. prosince od hodin Zeppelin České Budějovice a na Silvestra 31. prosince hraje na Hluboké. 2. kolo TJ Sušice HC Horní Cerekev 5:4 (2:2, 1:1, 2:1); branky: Beneš 2, Hyťha, Tománek, Turhobr. Pohledné a rychlé utkání se šancemi na obou stranách. Přestože padlo hodně branek, oba brankáři byli oporami svých družstev. Sušice se ujala vedení ve druhé minutě zápasu, když po přihrávce Murcka skóroval Beneš. V desáté minutě Hyťha propálil chumel těl před brankou a Sušice vedla 2:0. Hosté využívali každé chybičky v rozehrávce Sušice k rychlým brejkům a také je dokázali potrestat. V rozmezí 15. a 16. minuty vstřelili dvě branky a začínalo se od začátku. V závěru první třetiny ve velké šanci trefil domácí Murcko tyčku a vzápětí ji z dorážky trefil i Turhobr. Ve 26. minutě hosté potrestali vyloučení jednoho z domácích brankou na 2:3. Sušice ale odpověděla šancemi a ve 32. minutě i vyrovnáním. Murcko vyhrál buly a Turhobr z první poslal puk prudkou ranou do šibenice. Další šance Murcka, Beneše a Lembergera pochytal výborný hostující brankář a stejně dobře si na druhé straně počínal Farný. V úvodu třetí třetiny vyslal Murcko dvakrát své spoluhráče do slibných šancí, ale Beneš nejprve trefil tyčku a po chvíli byla hostující branka malá pro Turhobra. V 52. minutě však po přihrávce Bastla zpoza branky vrátil Sušici vedení Tománek. O minutu později již domácí vedli o dvě branky. Murcko vybídl Beneše a jeho prudká rána se odrazila od obou tyček než skončila v síti. Za chvilku ještě teč Murcka zastavila tyč. Hosté ze sebe vyždímali poslední zbytky sil a z jejich závěrečného náporu se jim podařilo snížit, když jim sušičtí dopřáli spoustu času k dorážce. K vyrovnání jim však nepomohl ani závěrečný zoufalý tlak při power play. Stolní tenis Okresní přebor mužů II. třídy 5. kolo KOC Sušice B Nýrsko B 3:7 Výborný výkon podal Jarab J. 3 body. Ekomont Svrčovec Koc Sušice C 9:1 Jediný bod uhrál P. Holý. Předehrávka 6. kola Family Kinských KOC Sušice C 5:5 Dramatický zápas s remízovou koncovkou: Holý P. 3 b., Holý M. 2 b. 6. kolo Železná Ruda C KOC Sušice B 3:7 Jarab 2 body, Lariš P. 2 body, Aschenbrenner J. 2 body. Volšovy KOC Sušie C 10:0 Příležitost zahrát si v soutěži mužů. Krajský bodovaný turnaj starších žáků v Boru u Tachova Startovali Jarab J., Asdchenbrenner J., Lariš P., Holý M. Všichni žáci postoupili ze skupin do prvního kola vyřazovacího systému, kde kromě Lariše prohráli vesměs s hráči první desítky krajského žebříčku. Po třech turnajích jsou žáci oddílu KOC Sušice srovnáni mezi místem průběžného krajského žebříčku, který zahrnuje tři bodované turnaje. Toto umístění je považováno za úspěch s ohledem na skutečnost, že žáci hrají krajské turnaje prvním rokem. Klasifikováno je přibližně 100 žáků. Okresní přebor družstev žáků ve stolním tenise Tělocvična gymnázia 18. listopadu Pořadatel: Oddíl stolního tenisu KOC Sušice. Účast: 19 žáků a 7 žákyň. Žáci hráli ve tříčlenných družstvech, žákyně ve dvoučlenných. Hrálo se tím nejspravedlivějším způsobem každé družstvo s každým. Sehráno bylo celkem 76 zápasů 184 setů! Starší žáci KH ŽR Hart. KOC body sety poř. ZŠ K. Hory 4:6 2:8 2:8 0 8:22 4 FJ SRK Železná Ruda 6:4 2:8 0:10 1 8:22 3 ZŠ Hartmanice 8:2 8:2 1:9 2 17:13 2 KOC Sušice 8:2 10:0 9:1 3 27:3 1 KOC Sušice: Růžička R., Lariš P., Aschenbrenner K., Hubinský T., Baierl. ZŠ Hartmanice: Hanzlík L., Petlička M., Zeman M. FJ SRK Železná Ruda: Diviš V., Hodek V., Pavlík R., Ninh Son ZŠ Kašperské Hory: Markovič J., Kortus F., Kolář M., Voldřich M. Mladší žákyně ŽR A ŽR B KOC body sety poř. SRK FJ Ž. Ruda A 5:0 0:5 1 5:5 2 SRK FJ Ž. Ruda B 0:5 0:5 0 0:10 3 KOC Sušice 5:0 5:0 2 10:0 1 KOC Sušice: Ziperrerová I., Schlumpergerová I. SRK FJ Železná Ruda A : Beranová L., Steinerová L. SRK FJ Železná Ruda B : Twelinová P., Zeleňáková M., Scheinherrová L. Mladší žáci (pouze dvě družstva) KOC Sušice: Baierl T., Hubinský T., Aschenbrenner FJ SRK Železná Ruda: Lukáš J., Markel K., Minh Ngo Vzájemný zápas 9:1 pro KOC Sušice. Lední hokej Sestava Sušice: Farný Hrabý, Zedník, Zahálka, Hyťha, Lemberger M., Sejpka (40. Rejtar) Murcko, Beneš, Turhobr Klement, Tománek, Hanák (30. Bastl) Lemberger P., Jůn, Uxa (50. Hanák). Okresní přebor mužů Sportissimo Cup V 5. kole soutěže přivítalo sušické béčko doma Trhanov a obě družstva si připsala po bodu za remízu 4:4. 5. kolo TJ Sušice HC Trhanov 4:4 (0:0, 1:3, 3:1); branky: Kopp 2, Kalný, Svatoš. Sušice měla po celé utkání více ze hry, ale chyby v obraně a špatná koncovka ji připravila o vítězství. V první třetině žádná branka nepadla a zajímavěji to začalo vypadat v dalších částech hry. Sušice ve druhé třetině dvakrát inkasovala z ojedinělých brejků. Na 1:2 snižoval Kopp, který dorazil do branky od mantinelu odražený puk. Poslední slovo však měli hosté. Po prudké střele od modré kapituloval domácí brankář Rendl potřetí a v brance jej nahradil Kůrka. Ve třetí třetině se rozstřílela i Sušice. Nejprve všem ujel Svatoš a snížil o branku. Na 3:3 vyrovnával bombou od modré Kalný a výsledek otočil svou druhou brankou v zápase Kopp. Sušice však své vedení neudržela, neboť hosté čtyři minuty před koncem z brejku dali výsledku konečnou podobu. Sestava Sušice: Rendl (35. Kůrka) Václav Pitel, Kalný, Marek, Vrhel Jankovský, Svatoš, Ludvík Hlavenka, Kopp, Rosenzweig. 2. prosince 2000 v Plzeni Bc Sušice Bc Lokomotiva Plzeň C 86:77 (čtvrtiny 19:16, 36:31, 61:53, 86:77). V sobotu hrálo Bc Sušice (BcS) v Plzni. Ve veliké hale (podporováno hrstkou nadšenců) vybojovalo své třetí vítězství! Tento zápas byl pravým opakem toho minulého, skóre bylo vysoké (BcS dalo nejvíce bodů ve své historii), obrana ustupovala, rozhodoval útok. Soupeř nastoupil s poměrně vysokými podkošovými hráči. BcS postavilo to nejvyšší, co bylo k dispozici. V prvních dvou čtvrtinách to bylo vyrovnané. BcS vedlo těsně. První vyhrálo o tři body. Druhou o pět bodů. Ve třetí čtvrtině došlo k rozhodujícímu úniku BcS; po zvýšení náskoku na deset bodů se tým uklidnil, Sport Oblastní přebor dorostu V sobotu 9. a v neděli 10. prosince přivítala Sušice na domácím ledě lídra soutěže Strakonice a ve velice vyrovnaných zápasech si připsala bod za remízu. V pátek od hodin se dorost střetne s DDM České Budějovice a v sobotu je na programu derby v Klatovech. 4. kolo TJ Sušice HC Strakonice 3:3 (0:2, 2:1, 1:0); branky: Vávrů, Gabriel, Rychtařík. Bojovné a vyrovnané utkání. V 1. třetině byli lepší hosté a zaslouženě vedli o dvě branky. Domácí však od 2. třetiny svůj výkon zlepšili a povedlo se jim utkání zremizovat. Domácí se však stále trápí se špatnou koncovkou. Škoda nevyužití obrovských šancí Gabriela a Rychtaříka. Sestava Sušice: Šlais Gabriel, Hasnedl, Patlejch, Broža Rychtařík, Vištiak, Vávrů Muchna, Saller, Košvanec Šimon, Šperl, Fišer. 5. kolo TJ Sušice HC Strakonice 2:3 (1:0, 0:1, 1:2); branky: Vištiak, Rychtařík. Opět velmi vrovnaný zápas. Domácí odcházeli po 1. třetině s jednobrankovým náskokem. 2. třetinu zase vyhráli o branku hosté. Hned v úvodu poslední části zápasu strhl vedení na stranu domácích Rychtařík, ale to bylo od domácích vše. Strakonice díky přesnější mušce vyhráli, když rozhodující branka padla 2 minuty před závěrečným hvizdem. Sestava Sušice: Šlais Gabriel, Hasnedl, Patlejch, Broža Rychtařík, Vištiak, Vávrů Muchna, Saller, Košvanec Šimon, Šperl, Fišer Slezák. Čertíci ze Sušice přemohli Bc Lokomotiva Plzeň C začalo se hrát o čas, na jistotu. Byl to poměrně tvrdý a náročný zápas. Nutno podotknout, že rozhodčí podali nevalný (až směšný) výkon. Takové věci se tu dějí; sudí jsou důležití a potřební, ale často bohužel dokáží sehrát svou roli velmi špatně. Co se dá dělat. Jsou dobří a špatní hráči. Dobří a špatní lidé. A dobří a špatní rozhodčí! Body: Kouba R. 24 b, Marek P. 12 b, Kožnar P. 11 b, Kalný P. 9 b, Řeřicha P. 9 b, Valík J. 8 b, Svoboda G. 4 b, Fornous J. 3 b, Kunský F. 2 b, Kouba F. 2 b, Mottl M. 2 b. Skóre Bc Sušice je tři výhry; dvě prohry. Úspěšnost je rovna 60 %. Jste zvědaví, jak se BcS povede po půli sezóny? Přijďte se podívat, v sobotu 16. prosince 2000 hraje doma šestý zápas proti SKB Rokycany C! Mikulášský turnaj ve vybíjené Ve středu 6. prosince patřila tělocvična ZŠ TGM v Sušici dětem třetích až pátých tříd. Mikulášský turnaj přilákal 40 chlapců a děvčat ZŠ TGM, Komenského ul., TJ Pačejov. Ve vyrovnaném boji zvítězilo družstvo A ZŠ TGM, druhé místo patří družstvu B ZŠ Komenského ul., třetí místo obsadilo družstvo B ZŠ TGM a družstvo TJ Pačejov. Díky sponzorům, supermarketu Albert, pekařství p. Rendla, Míčka absolutním vítězem Sušické šipky Poslední 13. kolo měla na programu Sušická šipka (září listopad 2000). V něm se z vítězství radoval Vlastimil Míčka (SK MBC Sušice), následován Lukášem Rohanem (Sušice) a Pavlem Krejčím (Sušice), Míčkovi také patří i celkové prvenství s body, stříbrná příčka náleží Pavlu Krejčímu s body a bronz získal Jan Flégl (Sušice) s body. Konečné pořadí po 13. kole (prvních 10 hráčů) 1. Vlastimil Míčka SK MBC Sušice b. 2. Pavel Krejčí Sušice b. 3. Jan Flégl Sušice b. 4. Michal Rydval Sušice 945 b. 5. Jiří Pavlovič Sušice 865 b. SK MBC i nadále kraluje v extralize Další dvě vítězství si připsali šipkaři Sušice v západočeské extralize družstev a i nadále vedou tabulku bez ztráty bodu. Západočeská extraliga družstev předehrávka 10. kola 3. prosince Cobra DC Plzeň SK MBC Sušice 2:9 (5:19). Zcela bezproblémové vítězství na půdě plzeňského celku. Sestava Sušice: Míčka, Míka, Slovák, Novotný, Kaiser, Jíša. 9. kolo 10. prosince SK MBC Sušice ŠK Kamenný rybník 9:2 (19:5) Další hladká výhra. Sušice dovolila hostům, uhrát pouze 2 body za stavu 5:0, ale konec opět patřil jí. Sestava Sušice: Míčka, Míka, Slovák, Jíša, Šíma. zeleniny p. Mourečka, byli obdarováni nejen vítězové, ale se sladkou odměnou odešli všichni. Uspořádání tradičního turnaje podpořil propůjčením tělocvičny ředitel ZŠ TGM Dr. Prošek, poděkování patří také paní učitelce Urbánkové a učitelům obou škol za spolupráci. Pořadatelem akce byla Asociace rekreační tělesné výchovy a sportu SPORT PRO VŠECHNY! jk První pětice v konečném pořadí Sušické šipky: nahoře zleva: Jan Flégl, Vlastimil Míčka, Pavel Krejčí, dole zleva: Jiří Pavlovič, Michal Rydval. Sušický šipkový Open cup Prvním kolem odstartoval Sušický šipkový Open cup. V něm patřilo první místo Miroslavu Šímovi (SK MBC Sušice), druhý skončil Pavel Krejčí (Sušice) a na třetí pozici se umístil Jiří Jukl (Keply). Seriál otevřených turnajů jednotlivců Sušický šipkový Open cup pokračuje každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům Sušice. 1. kolo 7. prosince hráčů 1. Miroslav Šíma SK MBC Sušice 2. Pavel Krejčí Sušice 3. Jiří Jukl Keply 4. Pavel Tuček SK MBC Sušice Vlastimil Míčka SK MBC Sušice Karel Řeřicha Sušice Kulečník druhá liga ČMBS 5. kolo 10. prosince TJ Újezdeček SK Kulečník Sušice 12:6 Tým Újezdečku, který loni sestoupil z 1. ligy, potvrdil v utkání své ambice a s přehledem vede soutěž bez ztráty bodu. Sestava a body Sušice: Příhoda 4, Řeřicha 2, Provazník 0.

9 strana 12 Kultura Oblastní kulturní přehled od 15. prosince 2000 do 12. ledna 2001 SUŠICE Program kina Začátky představení, není-li uvedeno jinak, vždy ve hod. Filmy označené * uvádíme premiérově. Informace a předprodej vstupenek od hod. v pokladně kina nebo na tel. 0187/ Program kina na leden 2001 na str. 7! 15. prosince (pátek) 60 sekund N. Cage a A. Jolieová v akčním thrilleru o nejlepším zloději aut. USA, titulky, 118 min., od 12 let prosince (sobota neděle) Rabín, kněz a krásná blondýna Bláznivá komedie o podivném milostném trojúhelníku rabína, katolického kněze a jejich společné přítelkyně. USA, titulky, 127 min., přístupný prosince ( úterý) Bojiště Země * Píše se rok 2000 a lidé již nejsou pány planety Země vynikající nový sci-fi snímek podle slavného románu L. R. Hubbarda. USA, tit., 117 min., příst prosince (středa čtvrtek) Podfu(c)k * Černá gangsterská komedie o zlodějích diamantů s B. Pittem v hlavní roli. USA, titulky, 100 min prosince (pátek sobota) Boxeři * Hvězdný tandem Woody Harrelson a Antonio Banderas v boxerském ringu vynikající komedie na závěr roku. USA, titulky, 124 min., od 15 let. Hrajeme pro děti Začátky v hod. 15. prosince (pátek) Hurá na medvěda * Komedie Dany Vávrové o příhodách dětí a cirkusového medvěda na Šumavě. ČR, 95 min., přístupný. Vážení diváci, příznivci stříbrného plátna! Přejeme vám krásné, klidné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku. Těšíme se na vaši přízeň i v dalším tisíciletí znovu se sejdeme 2. ledna Společenská zábava neděle 17. prosince od hod. Sokolovna Dětská vánoční diskotéka 18. čtvrtek 21. prosince Vánoční trhy v Sokolovně Denně od 9 00 do hodin. neděle 31. prosince od hod. Silvestr tisíciletí v Sokolovně Vstupenky ihned v MKS! sobota 6. ledna od 9 00 hodin velký sál Sokolovny Celostátní postupová soutěž ve standardních a latinsko-amerických tancích. sobota 13. ledna 2001 od hod. Sokolovna Obří show nového století Katapult! Vstupenky v předprodeji v MKS a prodejně Forton. Loutkové divadlo Každý pátek od hod. Husův sál Sokolovny 15. prosince Pohádka lesa 22. prosince Princezna Rozmařilka 5. ledna 2001 Kašpárkova komedie s drakem 12. ledna 2001 Zakletý princ Semináře Salonek Sokolovny, vždy v úterý od do hod. Cena semináře 300 Kč + cena materiálu (výrobek zůstane účastníkovi). Přihlášky telefonicky nebo písemně: Hana Šebestová, Aranžování květin, Hrádek u Sušice 95, Sušice, tel. 0187/ , 0607/ ledna 2001 Sušina I 13. února 2001 Valentýn 13. března 2001 Sušina II 10. dubna 2001 Velikonoce 15. května 2001 Sušina III 18. srpna 2001 Květinový den, sušické náměstí Prázdninové akce dle zájmu. Trhy na sušickém náměstí Každé úterý od 8 00 do hodin. Výroční trhy v roce 2000 Vánoční sobota 16. prosince Muzeum sušice Tel., fax 0187/ Svatobor Tel. 0187/ úterý neděle sobota neděle zavřeno rozhledna restaurace Tělovýchova, sport, relaxace Šipky Každý čtvrtek od hodin v restauraci Lidový dům se hraje: otevřené turnaje jednotlivců Sušická šipka. Relax klub posilovna Františka Procházky 119, tel zacvičit v posilovně si můžete: pátek a hod. neděle hod. Za hodinu zaplatíte 23 Kč předplatné měsíčně 250 Kč čtvrtletně 560 Kč V době provozu posilovny lze využít solárium pět minut 15 Kč. Možnost pronájmu sportovní haly dle dohody. Julius Urbanics masáže objednávky tel , 0603/ Informace Městská knihovna, tel oddělení pro dospělé včetně oddělení naučné literatury, časopisy, středa, pátek a hod. oddělení pro děti, středa, pátek hod. v období prázdnin a hod. Kopírování materiálů, které se půjčují prezenčně! Městské kulturní středisko Sokolovna Předprodej vstupenek na kulturní akce, tel čtvrtek a hod. redakce SN tel. a fax Pokladna kina otevřena od hod., tel Městské informační středisko nám. Svobody provozní doba v zimním období pátek a hod. sobota hod. Tel. 0187/ , fax 0187/ , Informace: propagační materiály Sušice a Šumava, vlakové a autobusové jízdní řády, možnosti ubytování a stravování, kulturní, sportovní a společenské akce, známky, pohlednice, mapy, průvodce, filmy telefonní karty, samolepky. HARTMANICE Muzea, výstavy Muzeum Dr. Šimona Adlera v Dobré Vodě Tel. 0187/ denně hod. Stálá expozice věnovaná židovské komunitě regionu. Informační středisko NP Šumava se nachází ve stejné budově (do všech prostor bezbariérový přístup). KAŠPERSKÉ HORY Společenská zábava pátek 15., 22. a 29. prosince od hod. Sokolovna Diskotéka neděle 31. prosince od hod. Sokolovna Poslední leč Hraje Cassandra. Pořádá Myslivecké sdružení K. Hory. úterý 19. prosince od hod. kostel sv. Markéty Vánoční koncert Sušického dětského sboru Muzea, výstavy Muzeum historických motocyklů Tel. 0187/ , 019/ denně a hod. Expozice České hračky. Muzeum Šumavy Tel. 0187/ , V době od 1. listopadu 2000 do 30. dubna 2001 otevřeno pro hromadné zájezdy (objednávky 2 dny předem na telefon), pro neohlášené zájemce v min. prohlídka pouze pro objednané skupiny. Informace Městská knihovna Tel. 0187/ a středa hod hod. pátek Městské kulturní středisko Tel. 0187/ Předprodej vstupenek, informace pro turisty. HORAŽĎOVICE Kino Otava Tel. 0187/ prosince (oba dny pouze v hod.) Flinstoneovi 2 Jaba daba dúúúú rodinná komedie. USA, dabing prosince (oba dny pouze ve hod.) Oběti a vrazi Nový český film. Drama nevlastních sourozenců. V hlavních rolích Ivana Chýlková a Karel Roden. ČR, od 12 let. Filmová projekce dovolená od 18. prosince 2000 do 4. ledna Kino Otava hlavní vchod Otevřena sázková kancelář TIPSPORT hod. úterý pátek a hod. sobota hod. Předprodej vstupenek půjčovna videokazet pátek a hod. sobota a hod. Výhodné půjčovné na víkend! Společenská zábava Kulturní dům tel. 0187/ prosince v hod. Kulturní dům Vánoční koncert Účinkuje pěvecký spolek Prácheň, dětské sbory Slůňata a Prácheňáček. čtvrtek 21. prosince v hod. Kulturní dům Vánoční koncert Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů. 25. prosince od hod. Kulturní dům Vánoční ples K tanci a poslechu hraje Fortuna. pátek 29. prosince od hod. Kulturní dům Posezení s písničkou aneb Silvestrovská kavárnička. K tanci a poslechu vyhrává Honza Vondrášek. Další bohatý program. neděle 31. prosince od hod. Kulturní dům Silvestr 2000 Pro dobrou náladu hraje horažďovická kapela Experiment. Předprodej vstupenek v kině Otava. Krytý plavecký bazén Tel. 0187/ Informační centrum Prácheň Horažďovice, tel. 0187/ KLATOVY Galerie U bílého jednorožce denně a hod. klatovy.cz, tel. 0186/220 49, Portrét roku (celý objekt galerie) Výstava představuje portrétní malbu a kresbu 63 českých výtvarných umělců v roce 2000 na přelomu milénia. Výstava potrvá do 21. ledna Přednášky, filmy, besedy: pátek 15. prosince v hodin Luděk Marold (z cyklu Na cestě k modernímu umění). Přednáší Dr. Jana Brabcová Orlíková. Galerie Klenová Janovice n. Úhlavou, tel. 0186/ Galerie Klenová je do dubna 2001 pro veřejnost uzavřena! Knihovna na Klenové pátek 9 00 do hod. Informace Stálá divadelní scéna divadlo 0186/ KULTURNÍ PAMÁTKY (prohlídky po tel. dohodě) Hrad Rabí Tel., fax 0187/ , Advent na hradě Rabí: sobota 16. prosince chorály a písně renesance a baroka v podání souboru Schola Angelica (po koncertě povídání o narození a životě Ježíše Krista). Začátek koncertu v hod. ve vyhřátém prostoru hradní konírny. Od hod. se uskuteční prohlídka hradu. Hrad Velhartice Tel. 0187/ Hrad Kašperk Tel. 0187/ prosince 6. ledna 2001 (mimo ) od do hodin Středověké Vánoce na hradě Zveme všechny pocestné a poutníky k návštěvě Středověkých Vánoc na hradě Kašperku. Každou hodinu prohlídka (poslední v hod). Seznámení s vánočními zvyky za Karla IV. Malá vánoční výstava. Občerstvení na nádvoří: svařené víno, punč, čaj, káva, bílé pečivo, perníky. Doprovodný program: 16. prosince od a hod. Shanon irská tradiční hudba 22. prosince od hod. Recitál pěveckého souboru při Dětském domově v K. Horách. 23. prosince od a hod. Komorní koncert žáků ZUŠ v K. Horách. Úřední hodiny pro vyřizování vašich záležitostí Městský úřad Sušice tel hod. středa hod. pátek a hod. úterý a čtvrtek nejsou úřední dny Úřad práce tel (radnice 1. poschodí) úterý hod. středa pátek hod. čtvrtek není úřední den Referát státní sociální podpory OÚ tel středa pátek hod. Notář (radnice 2. patro) hod. Katastrální úřad tel hod. středa Finanční úřad tel , , , středa Pasové oddělení Klatovy pracoviště Sušice Policie ČR denně Dopravní inspektorát Klatovy pracoviště Sušice budova Policie ČR každé sudé úterý hod. Telefonní čísla, která bychom měli znát: záchranná služba 155 lékařská pohotovost (poliklinika) požární ochrana 150 policie 158 městská policie jako pravidelný čtrnáctideník vydává Městské kulturní středisko v Sušici. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb SN. Příspěvky představují názory a postoje pisatelů. Adresa redakce: MKS, T. G. M. 120/I, Sušice, tel Internet Odpovědná redaktorka PhDr. Ludmila Szvitková. Grafická úprava Milena Hálková, Karel Viták, tiskne Typos Klatovy. Cena 5,80 Kč. Povoleno OÚ Klatovy pod č. j. 72/ /92.

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005

Celkové příjmy 20 261 691,-- Kč. Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005. Z jednání zastupitelstva obce dne 23.3.2005 1 Z jednání rady obce ve dnech 2.3. a 23.3.2005 - RO vzala na vědomí provedený průzkum cen za sněhovou frézu, která se pohybuje v částce přibližně 400 tis. Kč. V letošním roce bude podána žádost o dotaci

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

Veřejné zasedání č. 16

Veřejné zasedání č. 16 Veřejné zasedání č. 16 Dne 7.12.2005 se v 19.30 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Město Horažďovice Usnesení z 8. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 23.02.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Z 20. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 7. 9. 2011 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní : Karel Zalaba starosta - omluven Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní

Více

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ

Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Zápis ze 14. zasedání MěZ Buštěhrad, které se konalo dne 03. 12. 2003 od 17.00 hod. v kanceláři MěÚ Přítomni: J. Leflerová, V. Nový, V. Kellerová, L. Sušická, J. Kasalický Omluveni: J. Koutecký, P. Dütsch,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 8. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 23. 3. 2011 na Úřadě MČ Praha-Zličín 1. Park a prameništi, spojovací chodník do Metropole 1.I. vzala na vědomí informaci o projednávání souhlasů

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 81. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 6.1.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1.I. vzala na vědomí vyklizení bytu v domě v

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010.

Zápis. O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010. Zápis ze 100. zasedání rady města, konaného dne 31. května 2010 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Ing. Miroslav Špička Lenka Stránská Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12. 11. 2007 Usnesení č. 1183 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 05. 11. 2007. Usnesení č. 1184 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejíž

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení

Starosta 28. INFORMACE STAROSTY. Lukáš Pohanka, starosta RMO. Lukáš Pohanka, starosta. Návrh usnesení Starosta 7. Zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne: 08. 09. 2010 Bod pořadu jednání: 28. INFORMACE STAROSTY Věc: Informace starosty Důvod předložení: Zpracoval: Projednáno:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 24. řádné jednání rady městské části, konané dne 11. 6. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Roman Klouzek, Petr

Více

1. Kdo si může byt koupit?

1. Kdo si může byt koupit? Vážená paní, vážený pane, dovolte nám, abychom Vás touto cestou seznámili s rozhodnutím Zastupitelstva městské části Praha 6, kterým bylo vyhověno zájmu velké části nájemců obecních bytů v Praze 6 o jejich

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014

Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ. Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Obec Žermanice, Obecní úřad č. 48, 739 37 ŽERMANICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vydání: 4/2014 www.obeczermanice.cz 9. prosince 2014 Vánoční přání Venku padá první vločka, kdo si počká, ten se dočká. Zas tu máme

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 54. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 2. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Stavba Prodloužení autobusové zastávky Sídliště Zličín návrh Dodatku

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 5. 12. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 9. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 27. 4. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 76. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 4.11.2009 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. Umístění koše na PE do areálu Zličínský

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 9. řádné jednání rady městské části, konané dne 14. 3. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod.

Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.2. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 17.30 hod. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Jaroslav Čermák,

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 91. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 16. 4. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Podnět nájemce Sobínského rybníka. 1.I. vzala na vědomí 1. podnět

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Č.j.spr/44/2008/re Č.e./97/2008 Pravidla pro pronajímání bytů ve výlučném vlastnictví města Bakov nad Jizerou

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/29/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) ZŠ a MŠ Rudoltice o Vyplacení částky 5 000 Kč o Žádost o povolení výjimky počtu dětí ve třídě MŠ

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 27. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 29.10.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011

Přehled usnesení 11. RMČ ze dne 30.3.2011 Přehled usnesení 11. RMČ R-133 Žádost o finanční příspěvek Pavel Michalík R-141 Schválení návrhu nové obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství R-142 Dohoda

Více