Na aktuální téma: Třídit nebo netřídit? Slovo starostky. upozorňuje. Přečtěte si. 23/ prosince 2000 Cena 5,80 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na aktuální téma: Třídit nebo netřídit? Slovo starostky. upozorňuje. Přečtěte si. 23/2000 15. prosince 2000 Cena 5,80 Kč"

Transkript

1 23/ prosince 2000 Cena 5,80 Kč Slovo starostky Tikot hodin na sušické radnici je neúprosný, blíží se čas svátků vánočních, konec jubilejního roku 2000 a za nedlouho tyto hodiny odbijí i začátek prvního roku nového tisíciletí. Dovolte mi, abych vám, všem čtenářům Sušických novin, všem občanům Sušice i okolních obcí popřála krásné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v roce Ráda bych právě nyní poděkovala všem, kteří se byť malou měrou zasloužili o to, že to naše město na Otavě je opět o něco krásnější. Když si najdete chvilku času v této předvánoční době a vypravíte se v podvečer na malou procházku, uvidíte vánočně osvětlenou Sušici s vyzdobeným stromem na náměstí. Tyto krásné ozdoby jsou z dílen žáků místních škol, žáčků mateřských škol i například obyvatel Domova důchodců v Kněžicích a já bych chtěla poděkovat všem, kteří se zúčastnili soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu a poblahopřát vítězům této soutěže. Pokud vaše procházka bude o něco delší, možná se projdete i novou ulicí Sadová, která byla před nedávnem dokončena a kde by měla být v příštím roce zahájena bytová výstavba. Je samozřejmě mnoho věcí, které je v Sušici potřeba ještě vybudovat, potřeba opravit, vylepšit (určitě mezi ně patří kdysi slavné hotely Fialka a Koruna). Já jsem ale přesvědčena, že alespoň část těchto věcí se nám společnými silami podaří vyřešit. JUDr. JIŘINA RIPPELOVÁ, starostka města Taneční klub FIALKA a Městské kulturní středisko v Sušici si vás dovolují pozvat na II. ročník Celostátní postupové soutěže ve standardních a latinsko-amerických tancích Velká cena města Sušice. Přijďte povzbudit domácí taneční páry v sobotu 6. ledna 2001 od 9 00 hodin do sušické Sokolovny! V letošním roce město Sušice vybudovalo v období od května do listopadu technickou infrastrukturu rozvody vody, kanalizace, plynu, elektrorozvody, veřejné osvětlení, telefony, příjezdové komunikace a chodníky v lokalitě Sadová. Tím byly vytvořeny podmínky pro další bytovou výstavbu ve městě. vh ; foto: zb Na aktuální téma: Třídit nebo netřídit? Samozřejmě, že ano!! O čem je řeč? O separaci, neboli třídění komunálního odpadu. Určitě jste si všimli, že ke stávajícím kontejnerům na separovaný odpad (tzv. zvonům), rozmístěným v našem městě, přibyly další, do kterých můžeme odkládat plasty, zejména pak tolik používané PET lahve od limonád. Co k tomu přispělo? Výrobci obalů a balených výrobků mají konečně zákonnou povinnost zajistit zpětný odběr a následné využití části obalů uvedených na trh. Byl proto vytvořen systém, který umožňuje zajistit plnění povinností zpětného odběru a využití obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích. Systém EKO-KOM vychází z obdobných modelů, které jsou provozovány v evropských zemích. Tyto systémy tvoří integrovanou součást nakládání s komunálním odpadem. Začlenění do celkové koncepce hospodaření s komunálními odpady umožňuje provozovat systém za přijatelných finančních i organizačních podmínek pro všechny zúčastněné strany. Obce a města v České republice mají dle zákona o odpadech povinnost třídit využitelné složky komunálních odpadů. Součástí vytříděných složek komunálního odpadu jsou také použité spotřebitelské obaly, které jsou prostřednictvím obecních systémů tříděného sběru předávány dále k využití. A právě tento nový systém EKO- KOM poskytuje obcím a městům finanční příspěvek na tříděný sběr komunálního odpadu. V tuto chvíli se ale občan jistě zeptá: Když město dostává příspěvek, co z toho budu mít já? O odpověď na tuto otázku jsme požádali vedoucího Technických služeb města Sušice Ing. Zdeňka Bachana: Nejprve k tomu finančnímu příspěvku. Město v žádném případě nedostane nějaký paušální poplatek, který použije někde jinde. Tím by systém ztratil na významu. Město vykáže čtvrtletně kolik tun plastů, papíru, skla atd. vytřídilo a předalo k dalšímu využití a teprve pak může obdržet od systému EKO-KOM finanční příspěvek za každou vykázanou tunu. Čím více odpadu se vytřídí, tím více peněz město dostane. Takto získané prostředky je ale město povinno vložit opět do systému třídění. A teď se dostáváme k odpovědi na otázku, co z toho bude mít občan. Město hradí veškeré náklady spojené s provozem sběrného dvora tříděného odpadu. Do tohoto dvora může občan našeho města odložit jakýkoli odpad, který nepatří do popelnice a nemusí zaplatit ani korunu! Zaplatí to za něj město. Proč? Celému vedení našeho města jde v tomto případě o jediné o čistotu a pořádek v našem městě, aby se již nevytvářely černé skládky. A víte, kolik to stojí? Likvidace odpadu ze sběrného dvora přijde město Sušice ročně na více než jeden milion korun. Další nemalé finanční prostředky musí město vynaložit na nákup a údržbu kontejnerů, provoz sběrného dvora a další náklady, spojené s likvidací odpadů, čímž se dostáváme k částce téměř jeden a půl milionu korun. Pro městskou pokladnu je to velká zátěž, ale město podává tímto způsobem svým občanům pomocnou ruku. Pro informaci ve většině měst musí likvidaci odpadu ve sběrných dvorech občan ihned zaplatit. A já bych si teď v této souvislosti dovolil položit otázku našim občanům:»co uděláte vy pro své město?«můžete mu pomoci právě tím, že budete domovní odpad třídit a tak vlastně finančně přispějete na provoz sběrného dvora, ale třeba i na nákup dalších kontejnerů. V závěru letošního roku jsme zvýšili počet kontejnerů na separovaný odpad z 20 na 41 (viz přiložená tabulka). A v příštím roce bychom rádi tento počet ještě zvýšili. Děkuji za rozhovor. zb, as Přečtěte si kdo je vítězem v soutěži o nejhezčí vánoční ozdobu? o čem jednala městská rada a městské zastupitelstvo? přijímací zkoušky na osmileté gymnázium poradna MO SON příspěvky našich čtenářů upozorňuje Z důvodu dokončovacích prací pohádky Z pekla štěstí II je vystoupení režiséra Zdeňka Trošky přeloženo na měsíc březen Nový program na leden 2001 v rámci předplatného: 24. ledna od hod. Nikdo není dokonalý Životní příběhy Jiřího Krampola. Spoluúčinkuje Michal Herzán. Prodej vstupenek od 8. ledna v kanceláři MKS. * * * * * * Vážení čtenáři, právě se vám dostalo do rukou poslední vydání Sušických novin v letošním roce. Znovu se na stránkách našich novin sejdeme 12. ledna 2001, v příštím století a tisíciletí. Dovolte, abychom vám popřáli co nejhezčí zbytek starého roku, příjemné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku. Děkujeme všem našim zákazníkům, obchodním partnerům a čtenářům za přízeň, kterou Sušickým novinám věnovali, a doufáme, že i nadále věnovat budou. I v nastávajícím roce se budeme snažit přinášet zajímavé informace z dění v našem městě a z blízkého okolí. Ještě jednou tedy krásné vánoční svátky, hezkou oslavu Silvestra třeba v sušické Sokolovně a co nejlepší nový rok v pracovním i osobním životě vám přeje redakce Sušických novin a Městské kulturní středisko v Sušici.

2 strana 2 Petrklíč kvete i v zimě V září letošního roku vzniklo v Sušici sdružení na pomoc postiženým dětem s názvem Petrklíč, které sdružuje děti tělesně nebo mentálně postižené, jejich rodiče a všechny, kteří mají zájem být v této oblasti prospěšní. Cílem sdružení je snaha učinit tyto děti šťastnějšími a pomoci jim žít plnohodnotný život mezi dětmi zdravými. Zajímavou nabídkou Petrklíče je např. zapůjčování rehabilitačních stolů pro děti (různé velikosti) domů. Mezi zakládající členy sdružení patří MUDr. Vítovcová, Mgr. Jansová, Zdeňka Růžičková, Ing. Havlík, Mgr. Naglmüllerová a také studentka sušického gymnázia Dáša Nováková. A proč Petrklíč? Klíčem symbolicky otevíráme pro naše děti šanci žít normální život, objasnila Zdeňka Růžičková. Sdružení pořádá např. ve spolupráci s gymnáziem sportovní i společenské akce. Jednou takovou bylo i Mikulášské odpoledne plné her, soutěží a dárečků, kdy studenti z gymnázia sehráli pohádku, společně s dětmi si zazpívali koledy a pomáhali při soutěžích v průběhu podvečera. Rozzářené oči a nadšení, s jakým se děti vrhaly do soutěží, bylo pro organizátory pohlazením po duši a odměnou za vynaložené úsilí. Děti se mohou těšit na návštěvy bazénu i jiné aktivity, které pro ně Petrklíč připravil. Toto sdružení, jehož prospěšnost snad není nikomu třeba zvlášť zdůrazňovat, chce v příštím roce dále rozvíjet své aktivity a od veřejnosti jistě uvítá jakoukoliv formu podpory i finanční pomoci. Máte-li zájem dozvědět se něco více o Petrklíči a jeho činnosti, můžete se obrátit na MUDr. Vítovcovou, nemocnice Sušice. as Sedmý ročník kadeřnické soutěže zná své vítěze Ve středu 6. prosince uspořádalo Střední odborné učiliště a Odborné učiliště Sušice v Poštovní ul. již 7. ročník kadeřnické soutěže a současně Den otevřených dveří. S učebními obory se mohla veřejnost seznámit přímo v budově učiliště, na pracovištích odborného výcviku a při prezentaci jednotlivých oborů v sušické Sokolovně. Hosty letošního ročníku byli mj. starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, ředitelé Středních odborných učilišť ve Vimperku, Pelhřimově a ředitel partnerské školy z Waldkirchenu. Ve velkém sále Sokolovny se konala samotná soutěž učňů druhého a třetího ročníku oboru kadeřník kadeřnice. Soutěžilo se ve dvou kategoriích I. pánská kategorie: klasický pánský účes a II. dámská: denní účes. Absolutním vítězem se stal a první místo získal Dalibor Velkoborský, druhé Jana Jungerová a na 3. místě skončila Tereza Pitlová. Všechny učební obory SOU a OU Sušice si na tento den připravily ukázky ze svých oborů doplněné výstavami výrobků. Jako host se prezentovalo SOU Klatovy obor kosmetička, družební škola Waldkirchen pak představila obory pokrývač, kuchař a kadeřnice. Odborná porota složená z představitelů SOU Plzeň, Pelhřimov, Domažlice, zástupce firmy Goldwell a majitelky kadeřnictví Evy Javorské (Sušice) zhodnotila úroveň soutěže jako velmi dobrou. Vítězové z tohoto kola budou pokračovat v kadeřnickém klání na regionálním kole v Plzni v únoru příštího roku. as Klostermannovský sborník Koncem listopadu se v Sušici pod záštitou starostky města JUDr. Jiřiny Rippelové uskutečnil neformální křest publikace K. Klostermann spisovatel Šumavy. Sborník shrnuje na dvě desítky příspěvků z česko-německého sympozia, které se v městě na Otavě uskutečnilo před dvěma lety. Vyšel díky grantu, který pořadatelé získali z Fondu česko-německé budoucnosti v Praze. Vlastní přátelské setkání referentů, vydavatelů, pořadatelů a dalších hostů se uskutečnilo v prostorách radnice, kde paní starostka přijala všechny, kteří se o úspěšné dokončení díla zasloužili. Poté pokračovalo v Muzeu Šumavy pěveckým vystoupením části dětského sboru J. Baierla a ukázkou z Klostermannova díla, kterou přečetl Mgr. V. Diviš. Vedoucí Referátu kultury Mgr. Jaroslav Hamberger přivítal přítomné, za něž krátce pohovořili prof. G. Dvorak, doc. dr. W. Baumann a doc. dr. Viktor Viktora. Následoval slavnostní křest sborníku a účastníci setkání přešli do síně Karla Klostermanna, kde pro ně bylo zásluhou pana hoteliéra V. Sklenáře připraveno malé občerstvení a zároveň měli možnost zhlédnout malou výstavku fotografií krajin Šumavy. Díky perfektní pohostinnosti města Sušice a hezkému prostředí Muzea Šumavy mělo na padesát přítomných posluchačů ještě umocněn celkový dojem z tohoto jinak velmi příjemného setkání. Zájemci o sborník si tento mohou zakoupit v Muzeu Šumavy v Sušici za cenu 180 Kč. IVAN NIKL Pozvání na listopadovou schůzku regionálního vlastivědného spolku Pražský Sušičan přijala starostka Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, ředitelka Muzea Šumavy Mgr. Zdeňka Řezníčková a MUDr. Jaroslava Prajerová. Setkání spolku se již tradičně konají v klubovně Křesťanského domova mládeže u sv. Ludmily v Praze a scházejí se na nich sušičtí rodáci, příznivci města a pozvaní hosté. Starostka města seznámila přítomné se současnou Sušicí s jejím rozvojem, činností vedení města i plány do budoucna. Ke dvěma významným výročím pak pohovořily MUDr. Jaroslava Prajerová 80. výročí loutkářství v Sušici a Mgr. Zdeňka Řezníčková 120 let budování Muzea Šumavy. Zajímavou částí večera bylo vystoupení Mgr. Josefa Klase, člena Pražského Sušičanu ve svém povídání totiž oživil předválečný projekt lanovky na Svatobor a tramvajové dopravy v Sušici. Aktuality Vyhodnocení soutěže O nejhezčí vánoční ozdobu V 4. prosince byla vyhodnocena soutěž O nejhezčí vánoční ozdobu na velký vánoční strom na sušickém náměstí. Do soutěže se sešlo téměř padesát vánočních ozdob a letos se kromě dětí ze základních a mateřských škol a zájmových organizací zúčastnil i klub seniorů z Domova důchodců v Kněžicích. V uvedeném seznamu jsou všichni, kteří svým výrobkem přispěli k ozdobení vánočního stromečku na náměstí: DD Kněžice; kolektiv MŠ Smetanova 9 ; ze třídy 5. A. ZŠ Lerchova: Jan Prášek, Tereza Vlachová, Markéta Rochová, Lenka Kloučková, Šárka Vítovcová, J. Vojtěch, Lukáš Lokajíček, V. Melka, Katka Prančlová; dále Terezka Mottlová, Na Fufernách 7, kolektiv MŠ Tylova 6, Iveta a Šárka Býčkovy 6. a 4. tř. ZŠ TGM, Petřík a Karolínka Šafaříkovi, Kaštanová 1157, Jaroslav Šimáček, 5. B Gymnázium, Lenka Kůsová, V Rybníčkách 717, kolektiv 4. B. ZŠ TGM tř. uč. Dohnalová, Renata Sejpková 5. A. ZŠ Lerchova, Petra Lomenová 5. A ZŠ Lerchova, Renata Budilová 4. B ZŠ Lerchova, zájmový kroužek DDM Barbie klub 1. tř., zájmový kroužek DDM Holka šikulka tř., zájmový kroužek DDM Dívčí klub 7 tř.; Jindřich Šimáček, 7. A ZŠ Lerchova, Hana Sadilová, Chelčického 282, sdružení Pionýr 7. Letošní ročník byl opět kvalitnější než loňský ozdoby jsou nápadité, dostatečně velké a pevné. Všem, kteří se na výrobě podíleli dětem, učitelkám, rodičům i těm více dospělým děkujeme za iniciativu, vynaloženou námahu a ochotu podílet se na zkrášlení města v době vánočních svátků. Nejaktivnější a nejpočetněji zastoupenou třídou byla letos 5. A ze základní školy Lerchova ul. Po dlouhém a pečlivém zvažování vybrala komise, složená z pracovníků Technických služeb a Městského kulturního střediska, těchto dvacet vítězů, kteří si mohou vyzvednout v týdnu od 18. do 22. prosince v kanceláři MKS svou výhru volnou vstupenku na bruslení: ze třídy 5. A ZŠ Lerchova Jan Prášek, Tereza Vlachová, Markéta Rochová, Renata Sejpková, Petra Lomenová, Lenka Kloučková, Šárka Vítovcová, J. Vojtěch, Lukáš Lokajíček, V. Melka, Katka Prančlová; dále Terezka Mottlová (Na Fufernách 7), Iveta a Šárka Býčkovy (6. a 4. tř. ZŠ TGM), Petřík a Karolínka Šafaříkovi (Kaštanová 1157), Jaroslav Šimáček (5. B Gymnázium), Lenka Kůsová (V Rybníčkách 717), Renata Budilová (4. B ZŠ Lerchova), Hana Sadilová (Chelčického 282). Ještě jednou všem děkujeme, vítězům gratulujeme a doufáme že se všichni v příštím roce opět soutěže zúčastní. zb, as Vánoce jsou za dveřmi i v Penzionu pro důchodce První Vánoce v novém domově slavili někteří naši starší spoluobčané v roce Nechce se tomu ani věřit, ale již šestým rokem připravujeme vánoční program nejen pro obyvatele DPD a DPS, ale i pro důchodce z města a okolí a pro příznivce našeho Klubu důchodců. Program na letošní prosinec 15. prosince v hodin v sále jídelny Předvánoční společenský večer s hudbou a pohoštěním Pouze pro obyvatele DPD a DPS. 17. prosince v hodin v sále jídelny Volné sdružení zpěváků a muzikantů z Horažďovic V programu Zpívejte s námi koledy. Zveme veřejnost. 20. prosince ve hodin klubovna Vánoční besídka Klubu důchodců s vystoupením dětí ze ZŠ TGM 22. prosince v hodin v klubovně Vánoční slovo setkání s P. Slávkem Holým Příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok! V. ČERNÝ, ředitel DPD Sušice Finanční úřad upozorňuje Počínaje daňovým obdobím roku 2001 jsou předmětem daně byty, samostatné nebytové prostory a pozemky, k nimž vznikl spoluvlastnický vztah v souvislosti s vlastnictvím bytu nebo samostatného nebytového prostoru evidované k v KN. Vlastníci uvedených nemovitostí jsou povinni podat DP či DDP do 31. ledna Sušice v Sušičanu Starostka města Sušice JUDr. J. Rippelová spolu s předsedou regionálního vlastivědného spolku Pražský Sušičan Doc. Ing. Z. Papešem, CSc. foto: zř Loutkové divadlo v Sokolovně Představení začínají pravidelně každý pátek od hodin v Husově sále Sokolovny. 15. prosince Pohádka lesa 22. prosince Princezna Rozmařilka 5. ledna 2001 Kašpárkova komedie s drakem 12. ledna 2001 Zakletý princ

3 Aktuality strana 3 Zasedání městské rady a městského zastupitelstva Zpráva z 24. jednání rady města v Sušici dne 15. listopadu Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. * Rada města schválila výsledek výběrového řízení na místo školníka v MŠ ul. Smetanova * Rada města schválila přidělení služebního bytu 2+1 I. kat. v MŠ Smetanova ul * Rada města rada projednala stížnost SBD Sušice na liknavý postup komise pro projednávání přestupků a uložila p. tajemníkovi zpracovat odpověď na tuto stížnost ve smyslu vyjádření přestupkové komise ze dne * Rada města vzala na vědomí informaci ohledně údržby školního hřiště Lerchova ulice a ukládá p. řediteli zvážit možnosti úpravy hřiště a do 3 týdnů předložit návrh a rozpočet na úpravu školního hřiště, pro vložení potřebné investice do připravovaného rozpočtu roku 2001 * Rada města vzala na vědomí podklady pro stanovení ceny vodného a stočného na hospodářský rok 2001 v Sušici a doporučila tyto podklady předložit k projednání městskému zastupitelstvu dne * Rada města vzala na vědomí informaci o plnění městského rozpočtu za období a uložila finančnímu odboru předložit tuto informaci městskému zastupitelstvu * MR souhlasila s přidělením bytu 2+1/I. kat., 5. května 672, na dobu určitou jednoho roku * Rada města souhlasila s přidělením bytu 0+1/IV. kat., Pod Kalichem 139, na dobu určitou jednoho roku * MR vzala na vědomí informaci ve věci odmítnutí přidělení bytu 1+1/IV. kat., Volšovská 28 * MR souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace v ul. U Kapličky a Pod Kalichem na rekonstrukci kanalizačního řadů v částce max. do 50 tis. Kč * MR souhlasila s provedením revizní kanalizační šachty od objektu Sokolovna s předpokládaným celkovým nákladem Kč s tím, že tato částka bude použita z rezervy na provozní výdaje * Rada města souhlasila s opravou části parketové podlahy v ZŠ Komenského ve výši do Kč a s přebroušením stávající natřené plochy tělocvičny. Částka 20 tis. Kč bude použita z rezervy na provozní výdaje * Městská rada rozhodla o pronájmu nebytového prostoru haly v objektu čp. 7/I v Sušici na st. p. č. 110 a dvora s postavenými doplňkovými stavbami dřevěným přístřeškem a zděnou garáží na st. p. č. 125 v k. ú. Sušice nad Otavou, dosavadnímu nájemci nebytových prostor v objektu 7/I podle smlouvy o nájmu ze dne , firmě NJK UNICOS, spol. s r. o., se sídlem Klatovy, Vídeňská 31/IV, a to dodatkem ke stávající smlouvě o nájmu * MR souhlasila se záměrem pronájmu nebytového prostoru o výměře 1,2 m 2 ve sklepě domu čp. 1066/II v Sušici a pověřuje HPO zveřejněním na úřední desce * Rada města doporučila městskému zastupitelstvu schválit bezúplatný převod pozemku parc. č v k. ú. Sušice nad Otavou od Pozemkového fondu ČR na Město Sušice odprodat dům čp. 862/II se stpč v Sušici za cenu tis. Kč * MR souhlasila s darováním počítače e. č. 228 a schválila předloženou darovací smlouvu mezi Městem Sušice a DD Kněžice * Rada města schválila smlouvu o dílo s vítěznou firmou Kašparů Koller stavitelství, s. r. o., České Budějovice na dodávku Rekonstrukce čerpací stanice pitné vody pro lokalitu Sušice Luh za cenu Kč bez DPH * MR doporučila městskému zastupitelstvu schválit likvidaci demontovaného zařízení z ČOV (viz přiložený seznam), a to sešrotováním s tím, že peníze za šrot budou poukázány na účet města, * Rada města pověřila zástupce starostky k dalšímu jednání týkající se úpravy komunikace a chodníku na ppč. 200/1 * Rada města rozhodla předložit projekt NNBD včetně popsání vývoje projektu na jednání zastupitelstva dne s tím, že na toto jednání budou přizváni potencionální zájemci o výstavbu těchto bytů spolu s SBD Sušice. Zpráva z 22. zasedání zastupitelstva města konaného v Sušici dne 22. listopadu Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 19 členů zastupitelstva. Nepřítomni J. Polauf a JUDr. M. Forman. * MZ schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2000, kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky, * MZ schválilo pozastavení platnosti Zásad prodeje městských bytů, se zájemci, kteří projevili zájem do bude jednáno samostatně. Zastupitelstvu města bude předložen návrh na odprodej těchto bytových domů za smluvní ceny * Zastupitelstvo města rozhodlo nevybrat žádného z uchazečů na dodavatele stavby NNBD Sušice. Zastupitelstvo města pověřilo zástupce starostky dalším jednáním ve věci financování stavby NNBD včetně jednání s budoucími vlastníky b. j. s tím, že Město se na tomto projektu bude podílet minimální částkou, např. zajištění technického dozoru investora * Zastupitelstvo města rozhodlo o stanovení ceny vodného a stočného předloženého 1. JVS, a. s., České Budějovice pro rok 2001 s tím, že cena vodného pro rok 2001 se zvyšuje o 0,96 Kč bez DPH, cena stočného zůstává v nezměněné výši * Zastupitelstvo města rozhodlo o likvidaci demontovaného zařízení z ČOV, a to sešrotováním s tím, že peníze za šrot budou poukázány na účet města * Zastupitelstvo města rozhodlo o pronájmu nebytových prostor v čp. 255/II v Sušici pro ZUŠ a v čp. 60/III v Sušici pro ZvŠ za stejných podmínek jako dosud, * MZ rozhodlo o odprodeji objektu čp. 862/II se st. p. č v Sušici pro firmu EGF * Zastupitelstvo města vzalo na vědomí postup projednání stížnosti podniku Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Projektový ústav Olomouc ve věci přidělení bytu 2+1/II. kat., Studentská ul., který byl odsouhlasen radou města a Okresním úřadem Klatovy * MZ vzalo na vědomí informaci o odstranění popelnic z ulic města s tím, že Technické služby připraví návrh na osazení odpadkových košů ve městě * MZ vzalo na vědomí podnět občanů města Sušice týkající se navrhovaných změn zásad postupu při prodeji bytů, nebytových prostor a bytových domů v majetku města. Zastupitelstvo města konstatuje, že se nejedná o petici dle petičního zákona a vzhledem k dočasnému pozastavení prodeje městských bytů pokládá tento podnět za bezpředmětný * Zastupitelstvo města zřídilo finanční výbor a jmenovalo jeho předsedou pana Josefa Maršáta * Zastupitelstvo města zřídilo kontrolní výbor a jmenovalo jeho předsedou Ing. Vladimíra Mirvalda * Zastupitelstvo uložilo předsedům výborů na příští jednání zastupitelstva města předložit návrh na další členy výborů * MZ uložilo tajemníkovi zpracovat návrh nové vyhlášky o veřejném pořádku do I. zasedání zastupitelstva města roku 2001 * MZ pověřilo tajemníka zpracováním nového návrhu jednacího řádu zastupitelstva města * Zastupitelstvo města uložilo starostce zajistit, aby návrhy do jednání zastupitelstva města byly vždy doručeny členům zastupitelstva v souladu s jednacím řádem. Zpráva z 25. jednání rady města v Sušici dne 27. listopadu Jednání řídila starostka města JUDr. Jiřina Rippelová. Přítomno 7 členů rady. * Rada města souhlasila s realizací sadových a terénních úprav na poz. p. č. v k. ú Sušice za účasti firmy Studio Garden Sušice a uložila investičnímu technikovi poptat a zahrnout do rozpočtu částku potřebnou na provedení terénních úprav (zádlažby prostranství). Upřesněná částka bude zahrnuta jako investice v návrhu rozpočtu na rok 2001 * MR doporučila zastupitelstvu města, které se bude konat , provedení rozpočtové změny a v rámci ušetřených financí z provozu a údržby ZS ve výši Kč použít tuto částku na nákup časomíry pro ZS, * Rada města vzala na vědomí zprávu předloženou MěKS o činnosti MěKS v roce 2000 a uložila finanční komisi rady prověřit ve spolupráci s ředitelkou MěKS tvorbu rozpočtu na rok 2001 a z toho vyplývající příspěvek pro MěKS města schválit rozpočtovou změnu ve výši Kč na provoz městského informačního střediska a Kč na pokrytí zvýšených cen za energie s tím, že tato částka bude použita z rezervy na provozní výdaje města poskytnout půjčku MěKS na vyrovnání schodku v plánovaných příjmech, a to částku Kč na vyplacení mezd za měsíc listopad * Rada města schválila: nákup 9 ks kontejnerů na separovaný odpad (tzv. zvonů) od Západočeských sběrných surovin za celkovou cenu Kč; nákup 20 ks kontejnerů na separovaný odpad od firmy RUMPOLD-P za celkovou cenu Kč. Z této částky uhradit v letošním roce Kč, Kč uhradit z rozpočtu příštího roku; rozmístění a počet kontejnerů na separovaný odpad ve správním území města Sušice dle přílohy * Rada města uložila vedoucímu TS zakalkulovat do rozpočtu města pro rok 2001 částku Kč na zakoupení 20 ks kontejnerů od firmy RUMPOLD-P města ke schválení: cenu za svoz a zneškodnění směsného komunálního odpadu; cenu za svoz a zneškodnění vytříděných nebezpečných složek komunálního odpadu a svozu a zneškodnění velkoobjemového odpadu; cenu za svoz, zneškodnění a uložení odpadu z odpadkových košů, kalkulace tvorby ceny bude předána firmou RUMPOLD-P do ; cenu za provoz Sběrného dvora; cenu za separaci (dle přílohy pro rok 2001) * Rada města schválila návrh smlouvy s a. s. EKO-KOM, Zvonická 25, Praha 6 a pověřila starostku jejím podpisem * Rada města zplnomocnila firmu RUMPOLD-P, s. r. o., k výkonu závazků města Sušice vyplývajících ze smlouvy o spolupráci s a. s. EKO-KOM ze dne včetně vystavování faktur ve smyslu smlouvy o spolupráci na účet firmy RUMPOLD-P, s. r. o., se sídlem v Plzni. Správnost fakturace zajistí vedoucí TS * Městská rada pověřila zástupce starostky vyvolat jednání ohledně realizace rekonstrukce WC v Sušici a předložit na příští jednání výsledek * Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 235/7 v k. ú. Milčice o výměře 25 m 2 a pověřila HPO zveřejněním na úřední desce * Rada města souhlasila se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2363/4 o výměře 218 m 2 a pozemku parc. č. 2363/11 o výměře 251 m 2, vše v k. ú. Sušice nad Otavou a pověřila HPO zveřejněním na úřední desce * Rada města souhlasila s postoupením práv a povinností ze smlouvy o nájmu věci ze dne na pronájem ejpovické buňky, z dosavadního nájemce p. Čáchy na nového nájemce p. Kováříka, s účinností od * Rada města uložila vedoucímu HPO projednat s nájemcem předložení odborného posudku, ze kterého bude patrna účinnost případně provedených investic na zmírnění hlučnosti z pronajatého objektu na Santosu * Rada města souhlasila s úhradou nákladů na opravu kotle v objektu chaty Svatobor ve výši 8 743,20 Kč na vrub provozní rezervy schválit převzetí přídělového majetku od Lesů ČR, s. p., do vlastnictví Města Sušice, podle specifikace v Protokolu č. 5/2000 ze dne , o předání majetku dle zákona č. 114/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí. Rada uložila HPO zveřejnit záměr na úřední desce * Rada města souhlasila se záměrem pronájmu části p. p. č. 236/6 o výměře 450 m 2 v k. ú. Sušice, s úpravou oplocení péčí TS města a souhlasila se zveřejněním záměru pronájmu na úřední desce * Rada města souhlasila se záměrem výpůjčky části ppč v k. ú. Sušice pro TJ Sušice od do a se zveřejněním záměru na úřední desce * Rada města ustanovila komisi pro vyhodnocení poptávky na zajištění veřejného osvětlení, údržby zeleně a provozu WC Mgr. PETR NOVÁK, tajemník MěÚ Sušice Osmileté gymnázium zve k přijímacím zkouškám Pravděpodobně víte, že se Ministerstvo školství snaží autoritativním způsobem pomocí připravovaného nového školského zákona zrušit osmiletá gymnázia. V tomto školním roce ale v každém případě zůstává možnost osmiletého studia pro žáky z pátých tříd zachována. Většina poslanců oceňuje užitečnost osmiletých gymnázií a část nového školského zákona o rušení víceletých gymnázií podle svých současných vyjádření nepodpoří. Pokud má vaše dítě v páté třídě základní školy velmi pěkné výsledky a má zájem studovat, chce získat široký přehled a všeobecné vzdělání v takovém rozsahu, že se může úspěšně hlásit na jakoukoliv vysokou školu, pak mu právě osmileté gymnázium poskytuje nejlepší možnosti. V posledních ročnících studia má možnost se profilovat pomocí volitelných předmětů. Pro příští školní rok budeme přijímat žáky z pátých a z devátých tříd. Přijímací zkoušky se budou konat z matematiky a z českého jazyka, přihlížíme k výsledkům na základní škole, zvýhodníme úspěšné řešitele předmětových soutěží, kteří se umístili v okresním kole na prvním až třetím místě. Žáky s vynikajícím prospěchem chceme přijmout bez přijímacích zkoušek. Přihlášky se podávají v únoru 2001 prostřednictvím ZŠ, kterou žáci navštěvují. S uspokojením vám mohu sdělit, že více než 90 % našich absolventů bylo přijato na vysoké a vyšší odborné školy. Pokud potřebujete podrobnější informace, rádi vás přivítáme na škole. Mgr. FRANTIŠEK BŘEZINA, ředitel Gymnázia Sušice

4 strana 4 Společenská kronika Gratulace Dne 25. prosince 2000 oslaví pan František Altschmied ze Zaluží své 50. narozeniny. Vše nejlepší, hlavně pevné zdraví, přejí manželka Jana, synové Petr a František, snacha Petra a vnučka Terezka. Dne 30. prosince 2000 oslaví manželé Jan a Helena Šafandovi padesáté výročí svatby. K tomuto jubileu jim blahopřejí a za jejich celoživotní péči děkují synové Jan a Miloslav a dcera Helena s rodinami. Bydlím, bydlíš, bydlíme SON Sdružení nájemníků ČR, Místní organizace Sušice Manžel paní H. K. měl služební byt. Rozvedli se a manžel se odstěhoval. Paní H. K. pak dostala žalobu od jeho bývalého zaměstnavatele na vystěhování. Paní se ptá, jestli nevznikl společný nájem bytu manžely. Paní H. K. nemá peníze na advokáty a proto se dále ptá, jak je to s bezplatnou advokátní pomocí a jestli jí soud nemůže vystěhovat na ulici. Podle ustanovení 703 občanského zákoníku, jestliže se za trvání manželství manželé nebo jeden z nich stanou nájemci bytu, vznikne společný nájem bytu manžely. V návaznosti na toto ustanovení potom 709 občanského zákoníku stanoví, že to neplatí pro byty trvale určené jako byty služební, pro byty zvláštního určení a pro byty v domech zvláštního určení. To znamená, že vám, paní H. K., nevzniklo společné právo užívaní bytu. Kategorii služebních bytů definuje 7 odst.1, popř. 8 zákona 102/1992 Sb. Jde o byty v domech a v jiných objektech určené pro ubytování osob, které tu mají bydlet ze služebních důvodů proto, že by jinak byl ohrožen provoz objektů, anebo znemožněn výkon jejich zaměstnání, byty ve vlastnictví nebo v nájmu právnických nebo fyzických osob, které slouží k ubytování jejich P. O. Box 30, Sušice, tel. 0607/ , 0606/ pracovníků a byty ozbrojených složek, za které se považují byty v domech výhradně určených pro Nájem ve služebním bytě (jak je to s bezplatnou právní pomocí?) Při vzpomínce srdce zabolí, do očí se slzy vkradou Dne 13. prosince 2000 tomu bylo devět let, co zemřel náš bratr a švagr, pan Jan Matouš z Albrechtic. Stále vzpomínají sestra Frýda s manželem a bratr František. Smrt prošla kolem, život jde dál. Rozprostřel závoj protkaný bolem, v něm ukryt je žal. Dne 15. prosince 2000 uplyne 5 let od úmrtí pana Václava Webera. Za tichou vzpomínku děkuje manželka a děti s rodinami. Vánoční svátky ve farnostech Sušice Petrovice Svojšice neděle adventní 8 30 hod. mše svatá hod. mše svatá hod. mše svatá hod. mše půlnoční Slavnost narození Páně 0 00 hod. půlnoční hod. pastýřská hod. pastýřská Den jubilea Den rodiny 8 30 hod. pastýřská od do hod celodenní výstav hod mše svatá hod. mše svatá hod mše svatá svátek sv. Štěpána hod. dětská pobožnost u jesliček svátek Sv. rodiny 8 30 hod. mše svatá hod. mše svatá hod. mše svatá Slavnost 8 30 hod. mše svatá hod. mše svatá hod mše svatá Matky Boží, P. Marie hod farní mše svatá hod mše svatá hod mše svatá Svátek Křtu Páně 8 45 hod dětská mše svatá Tříkrálová sbírka 2001 příslušníky (zaměstnance) ozbrojených složek. Pojem bytů zvláštního určení a bytů v domech zvláštního určení vymezuje ustanovení 9 odst. 1, a 10 odst. 1, zákona 102/1992 Sb. Byty zvláštního určení jsou byty zvlášť upravené pro ubytování zdravotně postižených osob. Může jít o jednotlivé byty v domech, které nemají charakter domu zvláštního určení. Byty v domech zvláštního určení jsou byty v domech s pečovatelskou službou a v domech s komplexním zařízením pro zdravotně postižené občany. Podle 713 občanského zákoníku, jestliže služební byt po smrti nájemce nebo po rozvodu jeho manželství užívají dále manžel, popřípadě děti, vnuci, rodiče, sourozenci, zeť a snacha, nejsou povinni se z bytu vystěhovat, dokud jim není zajištěn přiměřený náhradní byt. To platí i v případě, jestliže nájemce služebního bytu trvale opustí společnou domácnost. V odůvodněných případech může soud rozhodnout, že stačí náhradní byt o menší podlahové ploše, nižší kvalitě a méně vybaven, popřípadě i byt mimo obec, než je vyklizovaný byt nebo náhradní ubytování. Se žádostí o bezplatnou advokátní pomoc se můžete obrátit na Českou advokátní komoru, Národní 16, Praha 1, telefon 02/ , s prosbou, zda by neurčila advokáta, který by vás mohl zastupovat. Musíte však prokázat, že jste sociálně slabého postavení. Zda by vám komora vyhověla, nelze však s určitostí potvrdit. Můžete ovšem také využít institut tzv. obecného zmocněnce. U soudu vás totiž může zastupovat kdokoliv, podle 27 občanského soudního řádu, účastník se může dát zastoupit kterýmkoliv občanem způsobilým k právním úkonům. Obecný zmocněnec musí být způsobilý činit u soudu potřebné úkony. MO SON Sušice Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody v novém tisíciletí přeje všem občanům Místní organizace Sdružení nájemníků Sušice P. S. Přejeme také hezké, levné a bezproblémové bydlení... Vzpomínky Ve dnech kolem Slavnosti Zjevení Páně Tří králů bude po celé naší republice probíhat Tříkrálová sbírka organizovaná Českou katolickou charitou. Výtěžek této sbírky je určen potřebným lidem, rodinám v nouzi, uprchlíkům, bezdomovcům, všem těm, kterým Charita poskytuje svoji pomoc. U nás v Sušici se tato sbírka uskuteční za pomoci mladých z naší farnosti pod záštitou Farní charity Sušice ve dnech ledna V tyto dny budou po našem městě chodit skupinky Tří králů koledníků, vždy za doprovodu jednoho dospělého asistenta pověřeného Charitou. Ten bude mít zapečetěnou kasičku a bude viditelně označen průkazem České katolické charity pro tuto sbírku. A tak až potkáte zpívající skupinku svatých Tří králů, můžete i vy přispět třeba jen maličko těm, kteří jsou chudší a potřebnější více než my a kteří naši pomoc potřebují. Římskokatolická farnost Sušice Dne 22. prosince 2000 uplyne již 5 smutných a prázdných let bez paní Milady Tatárové. Za tichou vzpomínku všem, kteří vzpomenou s námi, děkují manžel Stanislav, syn Stanislav s manželkou a vnoučata Lucie a Stanislav. Tisíc křestních jmen V kalendáři najdeme i jména, o jejichž původních nositelích se ví dnes už jen málo, nebo vůbec ne. Proto někdy můžeme vyprávět příběh, někdy stačí jediná věta. Zvyk obsazovat dny kalendáře jednotlivými jmény se rozšířil již v prvních stoletích našeho letopočtu. Kalendáři na jeho cestách staletími a zeměmi přestalo stačit 365 dní v roce a tak téměř na každý den připadá řádka jmen. Připomeňme si je jména známá, jména osobností se zajímavými osudy, pěkně znějící i zapomenutá a neprávem opomíjená. 15. prosince Valerián, Radovana, Radana, Celina, Celesta, Zdirad, Zderad 16. prosince Adéla, Adelhaida, Adléta, Alida, Etela, Albína 17. prosince Daniel, Dan 18. prosince Rufus, Zosim, Miloslav, Milorad 19. prosince Urban, Ester 20. prosince Dagmar 21. prosince Natálie 22. prosince Šimon 23. prosince Vlasta, Vlastislava, Hermína 24. prosince Adam a Eva 25. prosince Boží Hod vánoční, Narození Páně 26. prosince Štěpán 27. prosince Jan, Žaneta 28. prosince Bohumila, Teofila 29. prosince Tomáš, Judita 30. prosince David, Melánie, Kolumba 31. prosince Silvestr Štěpán Řecky Stephanos (což znamená vítězný věnec), se stal v dějinách prvním mučedníkem pro křesťanskou víru. Veřejně kázal v Jeruzalémě a počet jeho odpůrců rychle rostl. Roku 37 dorazila do města dlouho očekávaná zpráva, že zemřel obávaný římský císař Tiberius. Nastaly dny bezvládí po tvrdém období římské okupace, za něhož sanhedrin, židovská velerada, neměla takřka žádné pravomoci. Kupříkladu sice mohla odsoudit obžalovaného k smrti, ale rozsudek nesměl být vykonán bez římského souhlasu. Nyní byť nakrátko bylo možné cokoli. Štěpán se výmluvně hájil, na podporu křesťanství citoval stará biblická proroctví, vyčítal přitom členům velerady, že jsou jako jejich starozákonní předchůdci, kteří proroky kamenovali. Byl odsouzen k smrti, vyveden za město a ukamenován. Muži házející kameny si na to svlékli svrchní pláště tuto hromadu svršků aby je někdo z přihlížejícího davu neukradl, hlídal mladý muž jménem Saul, Šavel. Popravu zřejmě schvaloval, vždyť to bylo ještě před jeho obrácením ze Saula na Paula, Pavla. Silvestr Má svátek poslední den roku. Víme o něm, že stál v čele křesťanské církve za panování Konstantina Velikého, jednoho z nejznámějších římských císařů (vládl ). Postupně a patrně obtížně získával Silvestr tohoto světovládce pro myšlenky křesťanství, neobešlo se to bez rizika, dílčích proher, dokonce útěku a skrývání se v lese u Říma (což bylo v souladu s jeho jménem, silvestris znamená lesní). Rozhodně měl lví podíl na vydání císařského milánského ediktu v roce 313, který byl jakýmsi tolerančním patentem, poskytujícím svobodu křesťanskému vyznání a zastavujícím dlouholeté krvavé represe. Pokřtil císařovu matku Helenu (18. 8.) a podle některých pramenů i Konstantina, podle jiných požádal císař o křest až na smrtelném loži, tedy dva roky po Silvestrově smrti. Silvestr zemřel 31. prosince 335.

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici

Návštěva Jeremy Barkera v Sušici 1/2001 12. ledna 2001 Cena 5,80 Kč Sestěhování do monobloku V rámci dostavby nemocnice byla dokončena její první etapa, která si vyžádala téměř 70 mil. korun. V průběhu ledna budou realizovány změny týkající

Více

Policie musí být vidět

Policie musí být vidět 9/2008 2. května 2008 Cena 6,00 Kč Výuka Šumavou končí Naše Šumava a Bavorský les 2008 Regionální projekt Výuka Šumavou bude zakončen uspořádáním výstavy z prací 12 zúčastněných škol. Vernisáž výstavy

Více

Oznámení RSSP. Úřad práce. Za vodu zaplatíme opět více. Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003. na nové pracoviště

Oznámení RSSP. Úřad práce. Za vodu zaplatíme opět více. Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Sušici pro školní rok 2002/2003. na nové pracoviště 1/2002 11. ledna 2002 Cena 5,80 Kč Za vodu zaplatíme opět více Zastupitelstvo města Sušice odsouhlasilo na svém zasedání dne 14. prosince zvýšení ceny vodného za kubík vody o 2,40 Kč a stočného o 0,80

Více

Penzion slaví 4. narozeniny

Penzion slaví 4. narozeniny 9/99 7. května 1999 Cena 4,80 Kč Finanční úřad upozorňuje Vzhledem k blížícímu se termínu zaplacení daně z nemovitosti Finanční úřad v Sušici rozšiřuje pokladní hodiny takto: 10. 5. 21. 5.: pondělí: 8

Více

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté

ČSSD Klatovy. V úterý 9. listopadu se, po. RNDr. Ivanem Havlíčkem a předsedou senátního klubu. Rippelovou na radnici, poté 21/1999 19. listopadu 1999 Cena 5,80 Kč Kupní smlouva na ČOV podepsána! Jak jsme již několikrát naše čtenáře informovali, Město Sušice bylo nuceno zvažovat koupi čistírny odpadních vod a převést ji tak

Více

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala

Nové vedení MKS Od prvního dubna letošního roku se ředitelkou Městského kulturního střediska v Sušici stala 8/2012 20. dubna 2012 23. ročník Cena 7,00 Kč Osm festivalových koncertů můžete navštívit ve dnech 20. 22. dubna při příležitosti 9. ročníku festivalu dětských pěveckých sborů Je kraj, kde voní tráva.

Více

4. května 2007 Cena 6,00 Kč

4. května 2007 Cena 6,00 Kč 9/2007 4. května 2007 Cena 6,00 Kč Slovo starosty Vážení spoluobčané, v poslední době stále více přibývá přeplněných nádob na odpad a volně odloženého odpadu u popelnic. Vedle kontejnerů a popelnic se

Více

3. září 2004 Cena 6,00 Kč

3. září 2004 Cena 6,00 Kč 16/2004 Slovo starostky Proměny města V dnešním poprázdninovém slově bych se chtěla věnovat jedné významné nemovité kulturní památce umístěné přímo v centru sušického náměstí městské kašně a její chystané

Více

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč

Aktuálně z radnice KULTURNÍ KALENDÁŘ. MKS vás zve Nenechte si ujít! Cena 7,00 Kč 22/2010 3. prosince 2010 Cena 7,00 Kč Vyrůstali jsme s loutkami V dnešních novinách najdete konec seriálu o loutkovém divadle, který pro vás připravila jeho dlouholetá členka, MUDr. Jaroslava Prajerová.

Více

Co se děje na řece? Nemocnice před dokončením. Zhruba před měsícem uplynuly

Co se děje na řece? Nemocnice před dokončením. Zhruba před měsícem uplynuly 21/2001 16. listopadu 2001 Cena 5,80 Kč Úřad práce v Klatovech, detašované pracoviště Sušice, oznamuje, že od 26. 11. 2001 bude přestěhován do rekonstruovaného objektu bývalých kasáren v Nádražní ulici.

Více

Znáte ty nejlepší? zavolejte!

Znáte ty nejlepší? zavolejte! 6/2003 21. března 2003 Cena 5,80 Kč Pod věží možná bývala kaple V prosinci loňského roku bylo započato s rozsáhlou rekonstrukcí objektu radnice. Hlavním důvodem celkových úprav prostor je reorganizace

Více

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním

Dočkali se maturity patrně nebylo ještě dostatečně zralých, proto se pět z nich bude celé prázdniny učit, aby při podzimním 12/2004 Slovo starostky o investicích Příjemný čas blížících se prázdnin a dovolených je pro nás, představitele města, také dobou k hodnocení toho, co bylo z plánu rozpočtu v letošním roce v prvním pololetí

Více

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste

Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste 2/99 29. ledna 1999 Cena 4,80 Kč Na slovíčko se starostkou Sušice JUDr. Jiřinou Rippelovou Paní starostko, mohla byste se našim čtenářům stručně představit? Je mi 40 let, jsem vdaná, mám dva syny jeden

Více

9. září 2005 Cena 6,00 Kč

9. září 2005 Cena 6,00 Kč 16/2005 Další nové byty Rekonstrukce objektu v bývalém prostoru kasáren na Nádražní ulici, kde vzniklá 44 nových bytů, by měla být ukončena v únoru příštího roku. Jedná se o bytové jednotky pro příjmově

Více

Městská policie Sušice upozorňuje

Městská policie Sušice upozorňuje 9/2005 Městská policie Sušice upozorňuje Městská policie Sušice upozorňuje na uzavírku náměstí ve dnech konání akce Den Sušice : od čtvrtka 19. května od 20 00 hodin do neděle 22. května do 8 00 hodin.

Více

stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry

stromů v těsné blízkosti budoucího domova důchodců. Závěry 7/2002 5. dubna 2002 Cena 5,80 Kč Rekonstrukce parku u Základní školy T. G. M. Sušice Vážení čtenáři Sušických novin, dovolte mi, abych vám podala informaci týkající se chystané obnovy parku před Základní

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí

Dopolední mezinárodní koncertování dvou dechových hudeb Solovačky a dechovky z Uetendorfu. Sympozium s mezinárodní účastí 15/98 28. srpna 1998 Cena 4,80 Kč Co tomu říkáte? 1. září (zase) poprvé Budeme v tomto školním roce dobrými rodiči? Po prázdninách zase poprvé vizní program? (Vždyť se školákem do školy. Prvňáčci samozřejmě

Více

Sběrna stále nefunguje

Sběrna stále nefunguje 6/2000 24. března 2000 Cena 5,80 Kč Sběrna stále nefunguje Klasický obrázek z posledních týdnů zavřená vrata Sběrných surovin, před nimi se povaluje spousta odpadu. Proč? Jednoduše proto, že sběrna neměla

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně

druhý. Jejich povinností bude především dohled nad dodržováním obecně číslo 3, ročník 16 březen 2006 cena 10 Kč Činnost městské policie ve městě zahájena Od 1.3.2006 začne v našem městě působit městská policie. Zpočátku pouze jeden strážník, po složení předepsaných zkoušek

Více

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok

Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Rádio BLANÍK zahájilo v Jincích nový školní rok Foto Ung. 1 kalendář akcí říjen 2012 1. 10. Po TÝDEN KNIHOVEN Burza knih aj. 9.00-17.00 h. (více: Knihovna) Šachový kroužek Pionýra (SCJS) 16.00 h. 2. 10.

Více

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země

20. května 2005 Cena 6,00 Kč. Slavila celá země 10/2005 Nenechte se napálit při prodeji akcií! Město Sušice obdrželo od Komise pro cenné papíry upozornění na provádění nevýhodných výkupu akcií, které probíhají v Sušici a v dalších městech. Vyjádření

Více

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

OBZOR MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICKÝ ŘÍJEN 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU SAMETOVÝ DEN STR. 5 17. LISTOPAD 1989 STR. 13 15 DEN PRO DĚTSKOU KNIHU STR. 17 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ MĚSTA

Více

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček?

Boj o žáka jde o dotace Střední školy bez přijímaček? 7/2009 3. dubna 2009 Cena 7,00 Kč Sbor slaví čtyřicítku a s veselou! Je to až neuvěřitelné, ale sušickému dětskému sboru je letos opravdu 40 let! Za každou svíčkou na narozeninovém dortu se skrývá jeden

Více

Revitalizace sídlišť začíná

Revitalizace sídlišť začíná 11/2010 4. června 2010 Cena 7,00 Kč Brána Šumavy zahájila letní sezónu Rušný květen, který v Sušici hostil mj. mezinárodní konferenci, domácí i zahraniční kapely při hudebních pořadech i účastníky přeshraničních

Více

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007.

PRACOVNÍ DOBA NA MěÚ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH Městský úřad bude ve dnech 27. 12. 2006 až 1. 1. 2007 uzavřen. Prvním pracovním dnem je úterý 2. 1. 2007. 1 Petřvaldské noviny č. 12 Informace pro občany Z obsahu: - 1. schůze nové Rady města Petřvaldu - Petřvaldské noviny zdarma do každé rodiny - Den přátelství - Dobrovolní hasiči v r. 2006 - Úspěchy šachistů

Více

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat

mohou zakoupit vstupenky nejen na nedělní, ale i na pondělní a úterní představení. Na náměstí pak budou týmy sbírat 7/2007 6. dubna 2007 Cena 6,00 Kč Vrácenou lahví pomůžete! V rámci propagace nového českého filmu Zdeňka a Jana Svěrákových Vratné lahve připravila Poštovní spořitelna dobročinnou akci Města Sobě, která

Více

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1

Měsíčník. města Příbora. Poznamenejte si do kalendáře! PROSINEC 2005 MĚSÍČNÍK MĚSTA PŘÍBORA 1 Měsíčník města Příbora Cena: 5, - Kč PROSINEC 2005 Poznamenejte si do kalendáře! 5.12.2005 Mikulášské čertění 15:00 Mikulášské rarašení 15:15 Mikulášské hrátky (soutěže a hry pro děti) 16:00 Soutěž o nejkrásnější

Více