CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL"

Transkript

1 CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL

2 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNĚN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLNĚ OMEZÍTE MOŽNOST RUŠENÍ. UPOZORNĚNÍ: POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY. Síťová zástrčka slouží rovněž k odpojení zařízení od napájení. Síťová zástrčka by měla být vždy přístupná, aby ji bylo možné odpojit od zásuvky v případě nehody. Když používáte kompaktní napájecí adaptér, nezabalujte jej ani nepřikrývejte např. látkou, a ani jej nemějte v příliš těsných prostorách. Mohlo by dojít ke vzniku tepla s následnou deformací plastového pouzdra, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Identifikační štítek CA-570 se nachází dole. Jakékoli jiné zařízení než kompaktní napájecí adaptér CA-570 může videokameru poškodit. 2

3 Pouze EU (a EHP). Tyto symboly indikují, že tento produkt by neměl být zlikvidován společně s běžným domácím odpadem, v souladu s nařízeními WEEE Directive (2002/96/EC), Battery Directive (2006/66/EC) a implementacemi těchto nařízení ve vašich místních zákonech. Tento produkt by měl být předán k likvidaci na určeném sběrném místě, např. v autorizovaném místě umožňujícím při zakoupení nového podobného produktu produkt odevzdat k likvidaci (formou kus za kus) nebo na autorizovaném sběrném místě pro recyklaci likvidovaného elektrického a elektronického zařízení (EEE), baterií a akumulátorů. Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu by mohlo mít negativní vliv na životní prostředí a popř. lidské zdraví v důsledku potencionálně nebezpečných substancí, které jsou obecně spojovány s EEE. Vaše spolupráce při řádné likvidaci tohoto produktu bude přispívat k efektivnímu využití přírodních zdrojů. Další informace o recyklaci tohoto produktu se dozvíte v místních institucích k tomuto určených (např. místní úřad, společnosti zabývající se likvidací odpadu) nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) Potvrzení o obchodních známkách Logo SD je obchodní známka. Logo SDHC je obchodní známka. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích. Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. Logo x.v.colour a x.v.colour jsou obchodní známky. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC. Logo AVCHD a AVCHD jsou obchodní známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories. Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků. Tento produkt vlastní licenci na patenty AT&T pro standard MPEG-4 a může se používat pro kódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4 anebo dekódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4, které bylo kódováno pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem videa, který vlastní licenci na patenty AT&T, a může dodávat video vyhovující standardu MPEG-4. Žádná licence nebyla udělena ani nevyplývá pro jiné používání standardu MPEG-4. Poznámka hudebním souborům Číslo licence: R Tvůrce: Keita Miyahara Názvy stop: The new legend, Speed rock, Amazing story, Hit the ceiling, The techno light. 3

4 Vychutnejte si High-Definition Video s vaší videokamerou Ochraňte si své nejcennější zážitky, nezapomenutelnou scenérii nebo úchvatné momenty strávené s rodinou a přáteli díky nahrávkám v kvalitě high definition video, která je tak věrná, že máte pocit, že jste znovu na stejném místě. Co je to High-Definition Video? řádků Zachytí i nejjemnější detail, jako je pohyb nebo odlesk jediného pramínku vlasu. Vaše videokamera je vybavena obrazovým snímačem Full HD (Full HD CMOS), který dokáže zaznamenat video v rozlišení x pixelů 1. Výsledkem jsou videonahrávky nesrovnatelně vysoké kvality, dokonalá kresba detailů a přirozeně živé barvy. Jak se liší Full HD proti standardnímu TV vysílání? 5 Přibližně 5násobný počet pixelů. 1.9 Téměř o 90 % více skenovacích řádků. Full HD 1080 označuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvořeného vertikálními pixely (skenovacími řádky). 1 Video se v tomto rozlišení natočí, pouze je-li režim nahrávání nastaven na režim MXP nebo FXP. V ostatních režimech nahrávání je obraz zaznamenáván v rozlišení x pixelů. 4

5 Jaké přednosti nabízí paměť flash? Vaše videozáznamy a fotografie se nahrávají do vestavěné paměti (pouze ) nebo na komerčně dostupné paměťové karty SD/SDHC 2 za použití specifikací AVCHD 3. Záznam na flash paměť znamená, že v záznamové jednotce videokamery nejsou žádné pohyblivé části. Pro vás to znamená, že videokamera je menší, lehčí a rychlejší. Ve skutečnosti můžete s použitím funkce Quick Start ( 44) otevřít LCD panel a začít nahrávat za přibl. 1 s. Jaké jsou nové funkce? Předtočení Když aktivujete funkci předtočení ( 64), videokamera začne nahrávat video trvale do dočasné 3sekundové paměti. Jakmile stisknete tlačítko START/STOP, zaznamená se scéna včetně 3 sekund před začátkem vašeho nahrávání. Tato funkce je užitečná zejména v situacích, kdy je obtížné předvídat začátek nahrávání. Detekce tváře S funkcí detekce tváře ( 68) rozpozná videokamera automaticky tváře lidí a tyto informace využije k nastavení zaostření, expozici a řízení barev, aby se dosáhlo krásných videosnímků a fotografií. Videosnímek Objevte novou zábavnou formu zhotovování scén Videosnímku ( 61). Zaznamenají se krátké scény (přibl. 4sekundové intervaly) a uspořádají se do videoklipu s oblíbenou podkladovou hudbou. Režim Kino V programu nahrávání [ Kino režim] ( 60) s progresivní rychlostí snímaní 25 políček/s získají vaše nahrávky filmový vjem. 2 Podrobné informace týkající se paměťových karet, které lze používat v této videokameře, naleznete v části Používání paměťové karty ( 36). 3 AVCHD je nový standard nahrávání videa HD. Specifikace AVCHD určují, že videosignál je zaznamenáván v kompresi MPEG-4 AVC/H.264 a audiosignál ve formátu Dolby Digital. 5

6 Mohu přehrávat video ve vysokém rozlišení high-definition na jiných zařízeních? Samozřejmě, že můžete připojit videokameru k televizoru HDTV a bavit se společně s rodinou a přáteli při sledování svých nahrávek ( 120). Máte však také další možnosti: Video natočené na paměťovou kartu můžete přehrávat po vložení karty přímo do televizorů HDD či DVD kompatibilních se standardem AVCHD, které jsou vybaveny slotem na paměťové karty SD/SDHC 4. Podrobné informace naleznete v návodu k použití k příslušnému televizoru nebo digitálnímu videorekordéru. Také můžete přehrávat disky AVCHD s vašimi nahrávkami vytvořené na volitelné DVD vypalovačce DW-100 ( 122), a to na samotné DVD vypalovačce nebo na DVD přehrávačích či Blu-ray přehrávačích kompatibilních se standardem AVCHD 5. 4 Může se stát, že správné přehrávání nebude možné ani v případě, že zařízení bude kompatibilní s AVCHD. Závisí to na konkrétním použitém zařízení. V takovém případě přehrávejte nahrávky na paměťové kartě ve videokameře s pomocí videokamery s použitím videokamery. 5 Disky AVCHD které obsahují scény zaznamenané v režimu MXP nelze přehrávat na volitelné DVD vypalovačce DW-100. Použitím softwaru na dodaném CD-ROMu Video Tools zazálohujte takové scény. 6

7 7

8 Obsah Úvod 4 Vychutnejte si High-Definition Video s vaší videokamerou 12 Poznámky k tomuto návodu 14 Seznámení se s videokamerou 14 Dodané příslušenství a CD-ROMy 16 Názvy jednotlivých dílů 19 Zobrazované informace Příprava 23 Seznámení s přístrojem 23 Dobíjení napájecího akumulátoru 25 Příprava dálkového ovladače a příslušenství 27 Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky 29 Základní obsluha videokamery 29 Provozní režimy 31 Joystick a pomocník k joysticku 31 Používání nabídek 34 První nastavení 34 Nastavení data a času 35 Změna jazyka 35 Změna časového pásma 36 Používání paměťové karty 36 Paměťové karty kompatibilní s touto videokamerou 37 Vložení a vyjmutí paměťové karty 38 Výběr paměti pro záznam 38 Inicializace vestavěné paměti (pouze ) nebo paměťové karty 8 Obsah

9 Video 40 Základní nahrávání 40 Záznam videa 41 Výběr kvality videa (Režim nahrávání) 43 Zoom 44 Funkce Quick Start 45 Základní přehrávání 45 Přehrávání videozáznamu 47 Výběr nahrávek pro přehrávání 48 Vyhledávání scén 50 Výběr bodu začátku přehrávání 53 Předběžný výběr záznamů z indexového zobrazení 54 Odstranění scén 56 Rozšířené funkce 56 Programy nahrávání speciální scény 58 Změna nastavení rychlosti závěrky a clony 60 Režim Kino: Vytvoření filmového vjemu nahrávek 60 Minivideolampa 61 Videosnímek 64 Funkce předtočení 65 Samospoušť 65 Ruční nastavení expozice a automatická korekce protisvětla 67 Ruční nastavení zaostření 68 Detekce tváře 70 Vyvážení bílé 72 Obrazové efekty 73 Digitální efekty 74 Zobrazování informací a datového kódu 75 Digitální telekonvertor 76 Záznamová úroveň zvuku 77 Používání sluchátek 79 Používání zdokonalené minipatice 80 Používání externího mikrofonu 81 Použití uživatelského tlačítka a ovladače Obsah 9

10 82 Operace se seznamem přehrávek a scénami 82 Rozdělení scén 83 Editace seznamu přehrávek: Přidání, odstranění, přesunutí a přehrávání 87 Kopírování scén Fotografie 89 Základní nahrávání 89 Fotografování 90 Výběr velikosti a kvality fotografie 91 Odstranění fotografie bezprostředně po záznamu 92 Základní přehrávání 92 Prohlížení fotografií 93 Smazání fotografií 95 Zvětšení fotografií při přehrávání 96 Doplňkové funkce 96 Blesk 98 Režim řízení: Souvislé fotografování a posouvání expozice 99 Fotografování při natáčení videa (současné nahrávání) 100 Režim měření světla 100 Prezentace 101 Otáčení fotografií 102 Zobrazení histogramu 102 Zachycování fotografií z přehrávané scény 103 Ochrana fotografií 104 Kopírování fotografií 107 Tisk fotografií 107 Tisk fotografií (Přímý tisk) 109 Výběr nastavení tisku 112 Nastavení výřezu 113 Objednávky tisku 10 Obsah

11 Externí připojení 116 Zdířky na videokameře 117 Schémata připojení 120 Přehrávání na televizoru 121 Uložení záznamů 121 Uložení záznamů na počítači 122 Tvorba disků HD (AVCHD) a Photo DVD 126 Kopírování záznamů na externí videorekordér 127 Přenos fotografií do počítače (Přímý přenos) 131 Objednávky přenosu Doplňkové informace 133 Dodatek: Seznamy voleb nabídek 133 Nabídka FUNC. 136 Nabídky nastavení 148 Problém? 148 Odstraňování problémů 153 Seznam hlášení 163 Co dělat a co nedělat 163 Upozornění k obsluze 168 Údržba/Další 169 Používání videokamery v zahraničí 170 Obecné informace 170 Obrázek videosystému 171 Volitelné příslušenství 176 Specifikace 180 Rejstřík Obsah 11

12 Poznámky k tomuto návodu Děkujeme, že jste si zakoupili Canon LEGRIA HF S10/LEGRIA HF S100. Tento návod si pozorně přečtěte, než začnete videokameru používat, a bezpečně ho uschovejte pro případné další použití. V případě, že videokamera nebude fungovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů ( 148). Značky a pojmy používané v tomto návodu DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze. CO ZKONTROLOVAT: Omezení nebo požadavky týkající se popsané funkce. : Číslo odkazové strany v tomto návodu. K provedení některých operací budete rovněž potřebovat nahlédnout do dalších návodů k používání. Na to vás upozorní dále uvedené ikony: DVSD Viz Software Digital Video Návod k používání který se nachází ve formátu PDF na dodaném CD-ROMu DIGITAL VIDEO Solution Disk. DW-100 Viz návod k používání volitelné DVD vypalovačka DW-100. : Text, který platí pouze pro model uvedený na ikoně. V tomto návodu jsou používány tyto pojmy: Pokud není uvedeno konkrétně paměťová karta nebo vestavěná paměť, znamená termín paměť obojí. Scéna označuje úsek filmu mezi stisknutími tlačítka START/STOP prvním stisknutím se začne nahrávat, druhým skončí. Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované obrázky pořízené fotoaparátem. Pokud nebude uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu. 12 Úvod

13 Závorky [ ] slouží k označení voleb nabídek zobrazovaných na obrazovce. Názvy většiny tlačítek a spínačů jsou indikovány v rámečku tlačítka. Například FUNC.. V tomto návodu slouží šipka jako zkratka indikace výběrů nabídek. Podrobné vysvětlení najdete v části Používání nabídek ( 31). V tomto návodu zobrazení indikuje, že funkce je dostupná v zobrazeném provozním režimu, a indikuje, že funkce dostupná není. Podrobné vysvětlení najdete v části Provozní režimy ( 29). Úvod 13

14 Seznámení se s videokamerou Dodané příslušenství a CD-ROMy S videokamerou je dodáváno dále uvedené příslušenství. Kompaktní napájecí adaptér CA-570 (včetně síťové šňůry) Napájecí akumulátor BP-807 WL-D88 (včetně CR2025 lithiové knoflíkové baterie ) Stereofonní videokabel STV-250N Žlutý Červený Bílý konektor Komponentní kabel CTC-100/S Červený Zelený Modrý konektor Kabel USB IFC-400PCU Stručný průvodce 14 Úvod

15 S videokamerou jsou dodávány dále uvedené CD-ROMy a software: CD-ROM* PIXELA Application - Disc 1 a Instalační příručka PIXELA ImageMixer 3 SE - ImageMixer 3 SE Transfer Utility - Software pro uložení a přenesení filmů. - Music Transfer Utility - Software pro přenos hudebních dat videokamery pro přehrávání Videosnímků. CD-ROM* PIXELA Application - Disc 2 - ImageMixer 3 SE Video Tools - Software pro správu, editaci a přehrávání filmů. CD-ROM* DIGITAL VIDEO Solution Disk - Software pro uložení, správu a tisk fotografií. CD-ROM Návod k používání/hudební data - Obsahuje plnou verzi návodu k používání videokamery (tento soubor ve formátu PDF) a hudební soubory, které lze použít jako podkladovou hudbu při přehrávání. Hudební soubory na tomto CD-ROMu jsou určeny výhradně pro použití s dodanými aplikacemi PIXELA, Music Transfer Utility a ImageMixer 3 SE Video Tools. Další podrobnosti viz Music Transfer Utility Software Guide a ImageMixer 3 SE Software Guide na CD-ROMu PIXELA Application - Disc 1. * Na CD-ROMu je návod k používání softwaru (v souboru ve formátu PDF). Úvod 15

16 Názvy jednotlivých dílů Pohled zleva Pohled zprava Stereofonní mikrofon (L) ( 76) Reproduktor ( 45) Tlačítko VIDEO SNAP (Videosnímek) ( 61)/ (Tisk/sdílení) ( 108, 130) Tlačítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74)/ tlačítko BATT. INFO ( 22) Ovladač CUSTOM ( 81) Tlačítko CUSTOM ( 81) Kryt slotu paměťové karty Slot paměťové karty ( 37) Spínač BATTERY RELEASE ( 24) Indikátor ACCESS ( 40, 89) Očko pro připevnění řemínku ( 26) Přídržný řemen ( 26) Zdířka COMPONENT OUT ( 116, 118) Zdířka USB ( 116, 119) Zdířka HDMI OUT ( 116, 117) Zdířka MIC ( 80) Stereofonní mikrofon (R) ( 76) Minivideolampa ( 60) Blesk ( 96) Senzor Okamžité AF ( 138) Pohled zepředu 16 Úvod

17 Pohled zezadu LCD panel Pohled shora Zdířka DC IN ( 23) Volič režimů videokamery ( 29) Zdířka AV OUT ( 116, 118)/ (sluchátka) ( 77) Tlačítko START/STOP ( 40) Upevňovací jednotka akumulátoru ( 23) Tlačítko RESET ( 151) Senzor dálkového ovládání ( 25) LCD obrazovka ( 27) Joystick ( 31) Tlačítko FUNC. ( 32, 133) Tlačítko / (přehrávání/pauza) ( 45)/ START/STOP ( 40) Tlačítko (stop) ( 45)/zmenšování W (širokoúhlý záběr) ( 43) Tlačítko PLAYLIST ( 83)/zvětšování T (přiblížení) ( 43) Tlačítko (filmování/přehrávání) ( 30) Zdokonalená minipatice ( 79) Vysouvatelný blesk ( 96) a minivideolampa ( 60) Páčka zoomu ( 43) Tlačítko PHOTO ( 89) Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení): Zelený ON Oranžový Pohotovostní režim ( 44) Červený Nabíjení ( 23) Tlačítko POWER Úvod 17

18 Pohled zespodu Výrobní číslo Štítek s výrobním číslem je umístěn na horní části upevňovací jednotky akumulátoru. Najdete ho po vyjmutí akumulátoru. Objímka pro stativ ( 163) Dálkový ovladač WL-D88 Tlačítko START/STOP ( 40) Tlačítko FUNC. ( 32, 133) Tlačítko MENU ( 32, 136) Tlačítko PLAYLIST ( 83) Navigační tlačítka ( / / / ) Tlačítko (zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlačítko (převíjení zpět) ( 46) Tlačítko (přehrávání) ( 45) Tlačítko (pauza) ( 45) Tlačítko (stop) ( 45) Tlačítko PHOTO ( 89) Tlačítka zoomu ( 43) Tlačítko SET Tlačítko (přehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlačítko (převíjení vpřed) ( 46) Tlačítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74) 18 Úvod

19 Zobrazované informace Záznam filmů Provozní režim ( 29) Program nahrávání ( 56, 58, 60) Vyvážení bílé ( 70) Obrazový efekt ( 72) Digitální efekt ( 73) Režim nahrávání ( 41) Kvalita/velikost fotografie (současné nahrávání) ( 99) Senzor dálkového ovládání vypnut ( 145) Limit AGC (automatický zisk) ( 139) Zeslabovač mikrofonu ( 139) Předtočení ( 64) Operace s pamětí ( 22) Okamžité AF ( 138), MF Ruční zaostřování ( 67) Zbývající doba provozu akumulátoru ( 22) Při nahrávání/přehrávání: Počitadlo scény (hodiny : minuty : sekundy) V režimu pauzy nahrávání: Celkový počet scén Zbývající doba nahrávání Na paměťové kartě Ve vestavěné paměti Stabilizátor obrazu ( 139) Progresivní rychlost snímání 25F ( 22, 60) Detekce tváře ( 68) Větrný filtr vypnut ( 139) x.v.colour ( 137) Indikátor hlasitosti ( 76) Asistenční funkce ( 140) Zdokonalená minipatice ( 79) Výstup na sluchátka ( 77) Značka roviny ( 141) Korekce protisvětla ( 66) Digitální telekonvertor ( 75) Minivideolampa ( 60) Úvod 19

20 Záznam fotografií Zoom ( 43), Expozice ( 65) Režim měření světla ( 100) Režim řízení ( 98) Kvalita/velikost fotografie ( 90) Samospoušť ( 65) Počet dostupných fotografií Na paměťové kartě Ve vestavěné paměti Varování před roztřesením ( 139) Rámeček AF ( 138) Blokování zaostření a expozice ( 89) Blesk ( 96) Přehrávání filmů (během přehrávání) Datový kód ( 74, 142) Číslo scény Pomocník k joysticku ( 31) 20 Úvod

21 Prohlížení fotografií Histogram ( 102) Aktuální fotografie/celkový počet fotografií Číslo fotografie ( 146) Značka chráněné fotografie ( 103) Datum a čas záznamu Ruční zaostřování ( 67) Velikost souboru Ruční nastavení expozice ( 65) Velikost fotografie ( 90) Clonové číslo ( 58) Rychlost závěrky ( 58) Úvod 21

22 Operace s pamětí Záznam, Pauza nahrávání, Přehrávání, Pauza přehrávání, Zrychlené přehrávání, Zrychlené přehrávání zpět, Pomalé přehrávání, Pomalé přehrávání zpět, Přehrávání po jednotlivých snímcích, Zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích. Zbývající doba provozu akumulátoru Ikona ukazuje hrubý odhad zbývající kapacity jako procentuální podíl plného nabití akumulátoru. Vedle ikony se v 100% 75% 50% 25% 0% minutách zobrazuje zůstatková doba nahrávání/přehrávání pro akumulátor. Je-li symbol zobrazen červeně, vyměňte akumulátor za plně nabitý. Vložíte-li vybitý akumulátor, může se stát, že se napájení vypne bez zobrazení. Při prvním používání akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom vypotřebujte ve videokameře, dokud se úplně nevybije. Tímto způsobem zajistíte přesné zobrazování zbývající doby nahrávání. V závislosti na podmínkách, při nichž se používá akumulátor a videokamera, nemusí být kapacita akumulátoru správně indikována. Pokud je videokamera vypnuta, zobrazíte stav nabití akumulátoru stisknutím BATT.INFO. Systém Intelligent System zobrazí stav nabití (formou procentuálního podílu) a zbývající dobu nahrávání (v minutách) v 5 s. Při vybitém akumulátoru se nemusí informace o něm vůbec zobrazit. Zbývající doba nahrávání Pokud není v paměti dostatek volného místa, zobrazí se Konec (vestavěná paměť, pouze ) nebo Konec (paměťová karta) a nahrávání se zastaví. Progresivní rychlost snímání 25F Výběrem progresivní rychlosti snímání 25F ( 60) dáte vašim nahrávkám filmový vjem. Pro zvýšení účinku můžete tuto rychlost snímání kombinovat s programem nahrávání [ Kino režim]. Počet dostupných fotografií červeně: Ve videokameře není žádná paměťová karta. zelená: 6 nebo více fotografií žlutě: 1 až 5 fotografií červeně: Nelze nahrát další fotografie. Při prohlížení fotografií bude zobrazení ikony vždy v zelené barvě. Může se stát, že se počet fotografií, které lze zaznamenat, nesníží, přestože byl proveden záznam, nebo může najednou klesnout o 2; závisí to na konkrétních podmínkách nahrávání. 22 Úvod

23 Příprava Tato kapitola vás seznámí se základními postupy při obsluze videokamery, jako je například navigace nabídkami a první nastavení. Seznámení s přístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Videokamera může být napájena akumulátorem nebo přímo pomocí kompaktního napájecího adaptéru. Před používáním akumulátor nabijte. Přibližné hodnoty doby nabíjení a doby záznamu/přehrávání s plně nabitým akumulátorem jsou uvedeny v tabulkách na stranách Konec síťové šňůry zapojte do kompaktního napájecího adaptéru. 2 Zástrčku síťové šňůry zapojte do zásuvky. 3 Kompaktní napájecí adaptér zapojte do zdířky DC IN videokamery. 4 Připojte akumulátor k videokameře. Mírným zatlačením na akumulátor jej zasuňte do upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím nahoru jej na svém místě zajistěte. 5 Nabíjení se zahájí vypnutím videokamery. Pokud byla videokamera zapnuta, zelený indikátor ON/OFF (CHG) při vypnutí videokamery zhasne. Po chvíli začne indikátor ON/OFF (CHG) blikat červeně (dobíjení akumulátoru). Jakmile je akumulátor plně nabitý, červený indikátor ON/OFF (CHG) zhasne. Pokud indikátor bliká rychle, viz Odstraňování problémů ( 148). Zdířka DC IN Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení) Příprava 23

24 Vyjmutí napájecího akumulátoru 1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky a takto jej přidržujte. 2 Akumulátor posuňte dolů a potom vyjměte. Spínač BATTERY RELEASE DŮLEŽITÉ Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery. Po stisknutí POWER k vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data v paměti. Vyčkejte, dokud zelený indikátor ON/OFF (CHG) nezhasne. Akumulátor doporučujeme napájet v rozsahu teplot 10 až 30 C. Při teplotách mimo rozsah 0 až 40 C se akumulátory nenabíjejí. Do zdířky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte žádné jiné elektrické zařízení než jmenovitě uvedené pro tuto videokameru. Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje, např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod. POZNÁMKY Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je kamera vypnutá. Pokud si nejste jisti, že postačuje zůstatková doba akumulátoru, můžete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotřebu energie z akumulátoru. Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte, abyste měli jistotu, že je úplně nabitý. Doporučujeme mít v zásobě akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte. 24 Příprava

25 Příprava dálkového ovladače a příslušenství Nejdříve do dálkového ovladače vložte dodanou lithiovou knoflíkovou baterii CR Přitlačte na úchytku ve směru šipky a potom vytáhněte držák baterie. 2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte kladnou + stranou nahoru. 3 Vraťte zpět držák baterie. Úchytka Používání dálkového ovladače Před stisknutím tlačítek nasměrujte dálkový ovladač na infračervený senzor dálkového ovládání videokamery. LCD panel můžete otočit o 180, abyste mohli používat dálkový ovladač a přitom stát před kamerou. POZNÁMKY Dálkový ovladač nemusí řádně pracovat, pokud na senzor dálkového ovládání svítí silné světlo nebo dopadají sluneční paprsky. Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda není položka [Bezdrát. dálk. ovládání] nastavena na [ Vyp ] ( 145). Jinak vyměňte baterii. Příprava 25

26 Příslušenství Seřiďte přídržný řemen. Řemen seřiďte tak, abyste ukazováčkem dobře dosáhli na páčku zoomu a palcem na tlačítko START/STOP. Nasazení ramenního řemene Protáhněte konec ramenního řemene očkem na přídržném řemenu a upravte jeho délku. 26 Příprava

27 Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Otáčení LCD panelu Otevřete LCD panel do úhlu 90. Panelem můžete otočit o 90 ve směru od videokamery. Panel můžete otočit o 180 ve směru objektivu. Otočit LCD panel o 180 může být užitečné v těchto případech: - Když chcete být i vy součástí záběru pořizovaného se samospouští. - Když chcete videokameru ovládat dálkovým ovladačem zepředu Snímaná osoba může sledovat LCD obrazovku POZNÁMKY Poznámka k LCD obrazovce: Obrazovka je zhotovena mimořádně složitou a přesnou technologií, která zajišťuje, že více než 99,99 % obrazových bodů (pixelů) pracuje dle specifikací. Méně než 0,01 % obrazových bodů se může příležitostně zobrazovat chybně nebo se mohou jevit jako černé, červené, modré nebo zelené body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení. Podsvětlení LCD Na místech s intenzívním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné. Zapnutím podsvětlení LCD dosáhnete většího jasu. Při zapnuté videokameře přidržujte DISP. stisknuté déle než 2 sekundy. Příprava 27

28 Zopakováním této činnosti podsvětlení LCD zapnete (jasnější) nebo vypnete (normální). Je-li položka [Tlumení LCD displeje] nastavena na [ Zap.] ( 143), způsobí stisknutí DISP. delší než 2 sekundy, že se vypne tlumení obrazovky a obnoví se předchozí nastavení jasu LCD obrazovky. POZNÁMKY Podsvětlení LCD nemá vliv na jas nahrávek. Používání jasného nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti akumulátoru. Jas LCD obrazovky můžete dále upravit pomocí nastavení [Jas LCD] ( 143), nebo obrazovku ztlumit pomocí nastavení [Tlumení LCD displeje] ( 143) v případě, že ji používáte na místech, kde světlo z LCD obrazovky může rušit. 28 Příprava

29 Základní obsluha videokamery Provozní režimy Záznam Při záznamu videa nebo fotografií je provozní režim videokamery určen polohou voliče režimů videokamery. Provozní režim POZNÁMKY Volič režimů videokamery Ikona na obrazovce Operace Duální záznam Nahrávejte video a fotografujte se snadností. Nechejte na videokameře, aby se postarala o všechna nastavení Ideální pro začátečníky nebo když se nechcete zabývat podrobnostmi nastavení videokamery. Jednoduché nahrávání filmů a fotografií ( 40, 89). Flexibilní nahrávání Zvolením jednoho ze speciálních režimů nahrávání získáte úplný přístup do nabídek a rozšířených funkcí, které vám umožní změnit nastavení videokamery dle svých preferencí. Záznam filmů ( 40). Záznam fotografií ( 89). V režimu jsou dostupné pouze dále uvedená tlačítka/funkce. - START/STOP pro záznam filmů. - PHOTO pro záznam fotografií. - Páčka zoomu a tlačítka zoomu na LCD panelu ( 43). -Quick Start ( 44). - VIDEO SNAP Videosnímek ( 61). Příprava 29

30 V režimu není přístup do nabídek, ale před přepnutím voliče režimů videokamery do polohy lze změnit dále uvedená nastavení. - Režim nahrávání filmů - Velikost/kvalita fotografií - Záznamové médium pro filmy/fotografie - Automatická pomalá závěrka - Stabilizátor obrazu - Korekce protisvětla - Všechna nastavení pod kartami nabídky nastavení, a. I v režimech flexibilního nahrávání ( nebo ) vám může videokamera pomoci s nastavením. Například můžete použít programy nahrávání Speciální scéna ( 56), a tím najednou nastavit optimální parametry odpovídající speciálním záznamovým podmínkám. Přehrávání V případě přehrávání je provozní režim videokamery určen polohou voliče režimů videokamery a tlačítkem filmování/přehrávání. Stisknutím budete přepínat mezi režimem filmování (záznam) a režimem přehrávání. Provozní režim Ikona na obrazovce Volič režimů videokamery Operace nebo Stiskněte Přehrávání filmů (indexové zobrazení) ( 45). Zobrazení fotografií (zobrazení jedné fotografie) ( 92). POZNÁMKY Při přepnutí do režimu přehrávání bude pro přehrávání vybrána stejná paměť, jaká byla použita pro záznam ( 38). 30 Příprava

31 Joystick a pomocník k joysticku Nabídky videokamery ovládejte joystickem. Přitlačením joysticku nahoru, dolů, doleva nebo doprava (, ) vyberte položku nebo změňte nastavení. Stisknutím joysticku ( ) uložíte nastavení nebo potvrdíte činnost. Na obrazovkách nabídky je toto indikováno ikonou. Pokud se pomocník k joysticku nezobrazuje, zobrazíte jej stisknutím nebo přitlačením joysticku (, ). Zobrazované funkce jsou dány provozním režimem. Režim, nebo : Vyberte ( ) funkci a stisknutím změňte nastavení. U některých funkcí budete muset provést další nastavení ( ). Režim : Nejdříve vyberete ( ) řádek funkce; potom stisknutím ovládáte funkci uprostřed nebo přitlačením joysticku ( nebo ) ovládáte funkci nalevo nebo napravo. Pomocník k joysticku se po 2 sekundách zminimalizuje. I když je pomocník k joysticku minimalizován, můžete upravovat nebo zapnout/ vypnout vybranou funkci; pomocníka k joysticku můžete rovněž maximalizovat ( ) pro výběr jiné funkce nebo ho úplně skryt ( ). Používání nabídek Většinu z funkcí videokamery lze upravovat z nabídek, které se otevřou po stisknutí FUNC.. V režimu není přístup do nabídek a kromě několika málo výjimek, se většina nastavení nabídek vrátí na své výchozí hodnoty. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky a nastaveních viz dodatek Seznamy voleb nabídek ( 133). Příprava 31

32 Výběr volby z nabídky FUNC. Dále je uveden jako příklad výběr volby nabídky FUNC. v režimu (v režimu je postup podobný). V režimech přehrávání se postup mění v závislosti na vybrané funkci, proto si v případě potřeby vyhledejte příslušnou kapitolu. 1 Stiskněte FUNC.. 2 Ze sloupce nalevo vyberte ( ) ikonu funkce, kterou chcete změnit. Nedostupné položky nabídky se budou zobrazovat šedě. 3 Vyberte ( ) požadované nastavení z dostupných voleb na dolní liště. Vybraná volba bude zvýrazněna oranžovou barvou. U některých nastavení budete muset provést další výběr anebo stisknout. Řiďte se podle dodatečných pokynů k obsluze zobrazovaných na obrazovce (např. ikona malé šipky atd.). 4 Stisknutím FUNC. uložte nastavení a nabídku zavřete. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zavře. Výběr volby z nabídek nastavení 1 Stiskněte FUNC.. 2 Vyberte (, ) [ Menu] a stisknutím otevřete nabídky nastavení. Obrazovku nabídek nastavení můžete také otevřít přímo stisknutím tlačítka FUNC. a jeho přidržením déle než 1 sekundu nebo stisknutím MENU na dálkovém ovladači. 3 Vyberte ( ) kartu požadované nabídky. 4 Vyberte ( ) nastavení, které chcete změnit, a stiskněte. Oranžová výběrová lišta indikuje aktuálně vybrané nastavení nabídky. Nedostupné položky nabídky jsou zobrazeny šedě. Posuňte ( ) oranžovou výběrovou lištu ke kartám v horní části obrazovky a vyberte jinou nabídku (krok 3). 32 Příprava

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR5NA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

Videokamera DVD Návod k používání. Česky PAL CEL-SH8BA2M0

Videokamera DVD Návod k používání. Česky PAL CEL-SH8BA2M0 Videokamera DVD Návod k používání Česky PAL CEL-SH8BA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

HR10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání

HR10. Polski. Magyar. Česky. Slovensky. Kamera wideo HD Instrukcja obsługi. HD kamera Használati útmutató. Videokamera HD Návod k používání HR10 Kamera wideo HD Instrukcja obsługi HD kamera Használati útmutató Videokamera HD Návod k používání Polski Magyar Česky Slovensky Videokamera HD Návod na používanie Prosimy zapoznać się również z instrukcją

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka

Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Černá skříňka do auta s video záznamem AT190 Uživatelská příručka Před uvedením zařízení do provozu si nejprve pečlivě přečtěte tento návod! Popis produktu - 2 - 18 16 17 6 1. LCD display 2. Hlavní vypínač

Více

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití

SDF 760. Digitální fotorámeček Návod k použití SDF 760 Digitální fotorámeček Návod k použití Bezpečnost: Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního fotorámečku. Před použitím zařízení si přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro další použití.

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny

Acer Aspire S7-191. Stručné pokyny Acer Aspire S7-9 Stručné pokyny Registrace produktu Doporučujeme vám, abyste si při prvním použití produkt zaregistrovali. Získáte tak přístup k některým užitečným výhodám, například: Rychlejší služby

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu

1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu 1 Model: DO BESVMD068B Digitální videokamera do automobilu Černá skříňka pro váš vůz Návod k obsluze 2 Děkujeme, že jste si zakoupili digitální videokameru do automobilu od naší společnosti. Tento návod

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

Kamera. Uživatelská příručka

Kamera. Uživatelská příručka Kamera Uživatelská příručka 1 Úvod Děkujeme Vám, že jste si vybrali naši multifunkční kameru! Prosím, přečtěte si pečlivě tento manual před tím, než začnete kameru používat, protože obsahuje důležitá bezpečnostní

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS

Černá skříňka DVRB6. Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Černá skříňka DVRB6 Kamera s automatickým záznamem fotografií a videí s GPS Tato digitální HD videokamera používá nejmodernější technologie. Je to zařízení, které využijete jako HD videokameru, fotoaparát

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL

VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL VIDEO BORESKOP PROVOZNÍ MANUÁL Před uvedením do provozu si velmi pozorně přečtěte tento provozní manuál. Součástí obsahu jsou důleţité bezpečnostní a provozní informace. 1 Obsah.. Strana 1. Bezpečnostní

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka.

BALENÍ OBSAHUJE hlavní jednotku dětského hudebního centra přenosný přehrávač dětského hudebního centra osobní manuál sluchátka. ÚVOD Děkujeme za zakoupení Vtech dětské hudební centrum. Jedná se o jedinečné klávesy navržené speciálně pro mladší děti. Můžete nahrávat vlastní písničky a melodie. Jestli se chcete podělit o své vlastní

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1

AU231 Digitální audio přehrávač*1 USB propojovací kabel*1 (mini USB na standard USB) Stereo sluchátka*1 Uživatelská příručka *1 Baterie AAA *1 www.apacer.com Důležité upozornění Pokud kupujete přehrávač s interním flash diskem, tak i když jsou jeho funkce téměř stejné jako u těch bez disku, měli byste vědět toto: 1. V případě, že karta SD/MMC

Více

Kamera do auta návod

Kamera do auta návod Kamera do auta návod CZ Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru, kterou jste nám projevili nákupem tohoto výrobku. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3

USB Digitální Mikroskop. (20x-400x) V1.3 USB Digitální Mikroskop (20x-400x) V1.3 Manuál Poděkování Děkujeme za Váš nákup našich výrobků - jedná se o high-tech a zároveň snadno použitelný digitální mikroskop. S touto vychytávkou uvidíte unikátní

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka

Modem a síť LAN. Uživatelská příručka Modem a síť LAN Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Sportovní Full HD kamera EEHD-119 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praktické rady: Otevření zadního krytu se provede silným zatlačením palce proti krytu a následným tahem nahoru. Nebojte se přitlačit. Vložení baterie:

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí

O 2 TV. jediná televize, která se vám přizpůsobí O 2 TV jediná televize, která se vám přizpůsobí Vítejte ve světě O 2 TV Vítejte ve světě zábavy a odpočinku! Ve světě, kde se nemusíte nikomu a ničemu přizpůsobovat. Díky svým unikátním funkcím je O 2

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka

Digitální 2 fotorámeček 11,3. Pro oživení vašich cenných vzpomínek. Uživatelská příručka Digitální 2 fotorámeček Pro oživení vašich cenných vzpomínek 11,3 Uživatelská příručka Obsah Obsah... 2 Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Čištění LCD displeje... 3 Čištění digitálního fotorámečku... 3

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér

DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér DMA2501 Multimediální bezdrátový digitální adaptér Příručka k rychlé instalaci Obsah Připojení... 1 Konfigurace... 4 Nastavení bezdrátové komunikace... 6 Médiový server... 9 Instalace... 9 Konfigurace...

Více