CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL"

Transkript

1 CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL

2 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNĚN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLNĚ OMEZÍTE MOŽNOST RUŠENÍ. UPOZORNĚNÍ: POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY. Síťová zástrčka slouží rovněž k odpojení zařízení od napájení. Síťová zástrčka by měla být vždy přístupná, aby ji bylo možné odpojit od zásuvky v případě nehody. Když používáte kompaktní napájecí adaptér, nezabalujte jej ani nepřikrývejte např. látkou, a ani jej nemějte v příliš těsných prostorách. Mohlo by dojít ke vzniku tepla s následnou deformací plastového pouzdra, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Identifikační štítek CA-570 se nachází dole. Jakékoli jiné zařízení než kompaktní napájecí adaptér CA-570 může videokameru poškodit. 2

3 Pouze EU (a EHP). Tyto symboly indikují, že tento produkt by neměl být zlikvidován společně s běžným domácím odpadem, v souladu s nařízeními WEEE Directive (2002/96/EC), Battery Directive (2006/66/EC) a implementacemi těchto nařízení ve vašich místních zákonech. Tento produkt by měl být předán k likvidaci na určeném sběrném místě, např. v autorizovaném místě umožňujícím při zakoupení nového podobného produktu produkt odevzdat k likvidaci (formou kus za kus) nebo na autorizovaném sběrném místě pro recyklaci likvidovaného elektrického a elektronického zařízení (EEE), baterií a akumulátorů. Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu by mohlo mít negativní vliv na životní prostředí a popř. lidské zdraví v důsledku potencionálně nebezpečných substancí, které jsou obecně spojovány s EEE. Vaše spolupráce při řádné likvidaci tohoto produktu bude přispívat k efektivnímu využití přírodních zdrojů. Další informace o recyklaci tohoto produktu se dozvíte v místních institucích k tomuto určených (např. místní úřad, společnosti zabývající se likvidací odpadu) nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) Potvrzení o obchodních známkách Logo SD je obchodní známka. Logo SDHC je obchodní známka. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích. Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. Logo x.v.colour a x.v.colour jsou obchodní známky. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC. Logo AVCHD a AVCHD jsou obchodní známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories. Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků. Tento produkt vlastní licenci na patenty AT&T pro standard MPEG-4 a může se používat pro kódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4 anebo dekódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4, které bylo kódováno pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem videa, který vlastní licenci na patenty AT&T, a může dodávat video vyhovující standardu MPEG-4. Žádná licence nebyla udělena ani nevyplývá pro jiné používání standardu MPEG-4. Poznámka hudebním souborům Číslo licence: R Tvůrce: Keita Miyahara Názvy stop: The new legend, Speed rock, Amazing story, Hit the ceiling, The techno light. 3

4 Vychutnejte si High-Definition Video s vaší videokamerou Ochraňte si své nejcennější zážitky, nezapomenutelnou scenérii nebo úchvatné momenty strávené s rodinou a přáteli díky nahrávkám v kvalitě high definition video, která je tak věrná, že máte pocit, že jste znovu na stejném místě. Co je to High-Definition Video? řádků Zachytí i nejjemnější detail, jako je pohyb nebo odlesk jediného pramínku vlasu. Vaše videokamera je vybavena obrazovým snímačem Full HD (Full HD CMOS), který dokáže zaznamenat video v rozlišení x pixelů 1. Výsledkem jsou videonahrávky nesrovnatelně vysoké kvality, dokonalá kresba detailů a přirozeně živé barvy. Jak se liší Full HD proti standardnímu TV vysílání? 5 Přibližně 5násobný počet pixelů. 1.9 Téměř o 90 % více skenovacích řádků. Full HD 1080 označuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvořeného vertikálními pixely (skenovacími řádky). 1 Video se v tomto rozlišení natočí, pouze je-li režim nahrávání nastaven na režim MXP nebo FXP. V ostatních režimech nahrávání je obraz zaznamenáván v rozlišení x pixelů. 4

5 Jaké přednosti nabízí paměť flash? Vaše videozáznamy a fotografie se nahrávají do vestavěné paměti (pouze ) nebo na komerčně dostupné paměťové karty SD/SDHC 2 za použití specifikací AVCHD 3. Záznam na flash paměť znamená, že v záznamové jednotce videokamery nejsou žádné pohyblivé části. Pro vás to znamená, že videokamera je menší, lehčí a rychlejší. Ve skutečnosti můžete s použitím funkce Quick Start ( 44) otevřít LCD panel a začít nahrávat za přibl. 1 s. Jaké jsou nové funkce? Předtočení Když aktivujete funkci předtočení ( 64), videokamera začne nahrávat video trvale do dočasné 3sekundové paměti. Jakmile stisknete tlačítko START/STOP, zaznamená se scéna včetně 3 sekund před začátkem vašeho nahrávání. Tato funkce je užitečná zejména v situacích, kdy je obtížné předvídat začátek nahrávání. Detekce tváře S funkcí detekce tváře ( 68) rozpozná videokamera automaticky tváře lidí a tyto informace využije k nastavení zaostření, expozici a řízení barev, aby se dosáhlo krásných videosnímků a fotografií. Videosnímek Objevte novou zábavnou formu zhotovování scén Videosnímku ( 61). Zaznamenají se krátké scény (přibl. 4sekundové intervaly) a uspořádají se do videoklipu s oblíbenou podkladovou hudbou. Režim Kino V programu nahrávání [ Kino režim] ( 60) s progresivní rychlostí snímaní 25 políček/s získají vaše nahrávky filmový vjem. 2 Podrobné informace týkající se paměťových karet, které lze používat v této videokameře, naleznete v části Používání paměťové karty ( 36). 3 AVCHD je nový standard nahrávání videa HD. Specifikace AVCHD určují, že videosignál je zaznamenáván v kompresi MPEG-4 AVC/H.264 a audiosignál ve formátu Dolby Digital. 5

6 Mohu přehrávat video ve vysokém rozlišení high-definition na jiných zařízeních? Samozřejmě, že můžete připojit videokameru k televizoru HDTV a bavit se společně s rodinou a přáteli při sledování svých nahrávek ( 120). Máte však také další možnosti: Video natočené na paměťovou kartu můžete přehrávat po vložení karty přímo do televizorů HDD či DVD kompatibilních se standardem AVCHD, které jsou vybaveny slotem na paměťové karty SD/SDHC 4. Podrobné informace naleznete v návodu k použití k příslušnému televizoru nebo digitálnímu videorekordéru. Také můžete přehrávat disky AVCHD s vašimi nahrávkami vytvořené na volitelné DVD vypalovačce DW-100 ( 122), a to na samotné DVD vypalovačce nebo na DVD přehrávačích či Blu-ray přehrávačích kompatibilních se standardem AVCHD 5. 4 Může se stát, že správné přehrávání nebude možné ani v případě, že zařízení bude kompatibilní s AVCHD. Závisí to na konkrétním použitém zařízení. V takovém případě přehrávejte nahrávky na paměťové kartě ve videokameře s pomocí videokamery s použitím videokamery. 5 Disky AVCHD které obsahují scény zaznamenané v režimu MXP nelze přehrávat na volitelné DVD vypalovačce DW-100. Použitím softwaru na dodaném CD-ROMu Video Tools zazálohujte takové scény. 6

7 7

8 Obsah Úvod 4 Vychutnejte si High-Definition Video s vaší videokamerou 12 Poznámky k tomuto návodu 14 Seznámení se s videokamerou 14 Dodané příslušenství a CD-ROMy 16 Názvy jednotlivých dílů 19 Zobrazované informace Příprava 23 Seznámení s přístrojem 23 Dobíjení napájecího akumulátoru 25 Příprava dálkového ovladače a příslušenství 27 Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky 29 Základní obsluha videokamery 29 Provozní režimy 31 Joystick a pomocník k joysticku 31 Používání nabídek 34 První nastavení 34 Nastavení data a času 35 Změna jazyka 35 Změna časového pásma 36 Používání paměťové karty 36 Paměťové karty kompatibilní s touto videokamerou 37 Vložení a vyjmutí paměťové karty 38 Výběr paměti pro záznam 38 Inicializace vestavěné paměti (pouze ) nebo paměťové karty 8 Obsah

9 Video 40 Základní nahrávání 40 Záznam videa 41 Výběr kvality videa (Režim nahrávání) 43 Zoom 44 Funkce Quick Start 45 Základní přehrávání 45 Přehrávání videozáznamu 47 Výběr nahrávek pro přehrávání 48 Vyhledávání scén 50 Výběr bodu začátku přehrávání 53 Předběžný výběr záznamů z indexového zobrazení 54 Odstranění scén 56 Rozšířené funkce 56 Programy nahrávání speciální scény 58 Změna nastavení rychlosti závěrky a clony 60 Režim Kino: Vytvoření filmového vjemu nahrávek 60 Minivideolampa 61 Videosnímek 64 Funkce předtočení 65 Samospoušť 65 Ruční nastavení expozice a automatická korekce protisvětla 67 Ruční nastavení zaostření 68 Detekce tváře 70 Vyvážení bílé 72 Obrazové efekty 73 Digitální efekty 74 Zobrazování informací a datového kódu 75 Digitální telekonvertor 76 Záznamová úroveň zvuku 77 Používání sluchátek 79 Používání zdokonalené minipatice 80 Používání externího mikrofonu 81 Použití uživatelského tlačítka a ovladače Obsah 9

10 82 Operace se seznamem přehrávek a scénami 82 Rozdělení scén 83 Editace seznamu přehrávek: Přidání, odstranění, přesunutí a přehrávání 87 Kopírování scén Fotografie 89 Základní nahrávání 89 Fotografování 90 Výběr velikosti a kvality fotografie 91 Odstranění fotografie bezprostředně po záznamu 92 Základní přehrávání 92 Prohlížení fotografií 93 Smazání fotografií 95 Zvětšení fotografií při přehrávání 96 Doplňkové funkce 96 Blesk 98 Režim řízení: Souvislé fotografování a posouvání expozice 99 Fotografování při natáčení videa (současné nahrávání) 100 Režim měření světla 100 Prezentace 101 Otáčení fotografií 102 Zobrazení histogramu 102 Zachycování fotografií z přehrávané scény 103 Ochrana fotografií 104 Kopírování fotografií 107 Tisk fotografií 107 Tisk fotografií (Přímý tisk) 109 Výběr nastavení tisku 112 Nastavení výřezu 113 Objednávky tisku 10 Obsah

11 Externí připojení 116 Zdířky na videokameře 117 Schémata připojení 120 Přehrávání na televizoru 121 Uložení záznamů 121 Uložení záznamů na počítači 122 Tvorba disků HD (AVCHD) a Photo DVD 126 Kopírování záznamů na externí videorekordér 127 Přenos fotografií do počítače (Přímý přenos) 131 Objednávky přenosu Doplňkové informace 133 Dodatek: Seznamy voleb nabídek 133 Nabídka FUNC. 136 Nabídky nastavení 148 Problém? 148 Odstraňování problémů 153 Seznam hlášení 163 Co dělat a co nedělat 163 Upozornění k obsluze 168 Údržba/Další 169 Používání videokamery v zahraničí 170 Obecné informace 170 Obrázek videosystému 171 Volitelné příslušenství 176 Specifikace 180 Rejstřík Obsah 11

12 Poznámky k tomuto návodu Děkujeme, že jste si zakoupili Canon LEGRIA HF S10/LEGRIA HF S100. Tento návod si pozorně přečtěte, než začnete videokameru používat, a bezpečně ho uschovejte pro případné další použití. V případě, že videokamera nebude fungovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů ( 148). Značky a pojmy používané v tomto návodu DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze. CO ZKONTROLOVAT: Omezení nebo požadavky týkající se popsané funkce. : Číslo odkazové strany v tomto návodu. K provedení některých operací budete rovněž potřebovat nahlédnout do dalších návodů k používání. Na to vás upozorní dále uvedené ikony: DVSD Viz Software Digital Video Návod k používání který se nachází ve formátu PDF na dodaném CD-ROMu DIGITAL VIDEO Solution Disk. DW-100 Viz návod k používání volitelné DVD vypalovačka DW-100. : Text, který platí pouze pro model uvedený na ikoně. V tomto návodu jsou používány tyto pojmy: Pokud není uvedeno konkrétně paměťová karta nebo vestavěná paměť, znamená termín paměť obojí. Scéna označuje úsek filmu mezi stisknutími tlačítka START/STOP prvním stisknutím se začne nahrávat, druhým skončí. Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované obrázky pořízené fotoaparátem. Pokud nebude uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu. 12 Úvod

13 Závorky [ ] slouží k označení voleb nabídek zobrazovaných na obrazovce. Názvy většiny tlačítek a spínačů jsou indikovány v rámečku tlačítka. Například FUNC.. V tomto návodu slouží šipka jako zkratka indikace výběrů nabídek. Podrobné vysvětlení najdete v části Používání nabídek ( 31). V tomto návodu zobrazení indikuje, že funkce je dostupná v zobrazeném provozním režimu, a indikuje, že funkce dostupná není. Podrobné vysvětlení najdete v části Provozní režimy ( 29). Úvod 13

14 Seznámení se s videokamerou Dodané příslušenství a CD-ROMy S videokamerou je dodáváno dále uvedené příslušenství. Kompaktní napájecí adaptér CA-570 (včetně síťové šňůry) Napájecí akumulátor BP-807 WL-D88 (včetně CR2025 lithiové knoflíkové baterie ) Stereofonní videokabel STV-250N Žlutý Červený Bílý konektor Komponentní kabel CTC-100/S Červený Zelený Modrý konektor Kabel USB IFC-400PCU Stručný průvodce 14 Úvod

15 S videokamerou jsou dodávány dále uvedené CD-ROMy a software: CD-ROM* PIXELA Application - Disc 1 a Instalační příručka PIXELA ImageMixer 3 SE - ImageMixer 3 SE Transfer Utility - Software pro uložení a přenesení filmů. - Music Transfer Utility - Software pro přenos hudebních dat videokamery pro přehrávání Videosnímků. CD-ROM* PIXELA Application - Disc 2 - ImageMixer 3 SE Video Tools - Software pro správu, editaci a přehrávání filmů. CD-ROM* DIGITAL VIDEO Solution Disk - Software pro uložení, správu a tisk fotografií. CD-ROM Návod k používání/hudební data - Obsahuje plnou verzi návodu k používání videokamery (tento soubor ve formátu PDF) a hudební soubory, které lze použít jako podkladovou hudbu při přehrávání. Hudební soubory na tomto CD-ROMu jsou určeny výhradně pro použití s dodanými aplikacemi PIXELA, Music Transfer Utility a ImageMixer 3 SE Video Tools. Další podrobnosti viz Music Transfer Utility Software Guide a ImageMixer 3 SE Software Guide na CD-ROMu PIXELA Application - Disc 1. * Na CD-ROMu je návod k používání softwaru (v souboru ve formátu PDF). Úvod 15

16 Názvy jednotlivých dílů Pohled zleva Pohled zprava Stereofonní mikrofon (L) ( 76) Reproduktor ( 45) Tlačítko VIDEO SNAP (Videosnímek) ( 61)/ (Tisk/sdílení) ( 108, 130) Tlačítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74)/ tlačítko BATT. INFO ( 22) Ovladač CUSTOM ( 81) Tlačítko CUSTOM ( 81) Kryt slotu paměťové karty Slot paměťové karty ( 37) Spínač BATTERY RELEASE ( 24) Indikátor ACCESS ( 40, 89) Očko pro připevnění řemínku ( 26) Přídržný řemen ( 26) Zdířka COMPONENT OUT ( 116, 118) Zdířka USB ( 116, 119) Zdířka HDMI OUT ( 116, 117) Zdířka MIC ( 80) Stereofonní mikrofon (R) ( 76) Minivideolampa ( 60) Blesk ( 96) Senzor Okamžité AF ( 138) Pohled zepředu 16 Úvod

17 Pohled zezadu LCD panel Pohled shora Zdířka DC IN ( 23) Volič režimů videokamery ( 29) Zdířka AV OUT ( 116, 118)/ (sluchátka) ( 77) Tlačítko START/STOP ( 40) Upevňovací jednotka akumulátoru ( 23) Tlačítko RESET ( 151) Senzor dálkového ovládání ( 25) LCD obrazovka ( 27) Joystick ( 31) Tlačítko FUNC. ( 32, 133) Tlačítko / (přehrávání/pauza) ( 45)/ START/STOP ( 40) Tlačítko (stop) ( 45)/zmenšování W (širokoúhlý záběr) ( 43) Tlačítko PLAYLIST ( 83)/zvětšování T (přiblížení) ( 43) Tlačítko (filmování/přehrávání) ( 30) Zdokonalená minipatice ( 79) Vysouvatelný blesk ( 96) a minivideolampa ( 60) Páčka zoomu ( 43) Tlačítko PHOTO ( 89) Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení): Zelený ON Oranžový Pohotovostní režim ( 44) Červený Nabíjení ( 23) Tlačítko POWER Úvod 17

18 Pohled zespodu Výrobní číslo Štítek s výrobním číslem je umístěn na horní části upevňovací jednotky akumulátoru. Najdete ho po vyjmutí akumulátoru. Objímka pro stativ ( 163) Dálkový ovladač WL-D88 Tlačítko START/STOP ( 40) Tlačítko FUNC. ( 32, 133) Tlačítko MENU ( 32, 136) Tlačítko PLAYLIST ( 83) Navigační tlačítka ( / / / ) Tlačítko (zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlačítko (převíjení zpět) ( 46) Tlačítko (přehrávání) ( 45) Tlačítko (pauza) ( 45) Tlačítko (stop) ( 45) Tlačítko PHOTO ( 89) Tlačítka zoomu ( 43) Tlačítko SET Tlačítko (přehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlačítko (převíjení vpřed) ( 46) Tlačítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74) 18 Úvod

19 Zobrazované informace Záznam filmů Provozní režim ( 29) Program nahrávání ( 56, 58, 60) Vyvážení bílé ( 70) Obrazový efekt ( 72) Digitální efekt ( 73) Režim nahrávání ( 41) Kvalita/velikost fotografie (současné nahrávání) ( 99) Senzor dálkového ovládání vypnut ( 145) Limit AGC (automatický zisk) ( 139) Zeslabovač mikrofonu ( 139) Předtočení ( 64) Operace s pamětí ( 22) Okamžité AF ( 138), MF Ruční zaostřování ( 67) Zbývající doba provozu akumulátoru ( 22) Při nahrávání/přehrávání: Počitadlo scény (hodiny : minuty : sekundy) V režimu pauzy nahrávání: Celkový počet scén Zbývající doba nahrávání Na paměťové kartě Ve vestavěné paměti Stabilizátor obrazu ( 139) Progresivní rychlost snímání 25F ( 22, 60) Detekce tváře ( 68) Větrný filtr vypnut ( 139) x.v.colour ( 137) Indikátor hlasitosti ( 76) Asistenční funkce ( 140) Zdokonalená minipatice ( 79) Výstup na sluchátka ( 77) Značka roviny ( 141) Korekce protisvětla ( 66) Digitální telekonvertor ( 75) Minivideolampa ( 60) Úvod 19

20 Záznam fotografií Zoom ( 43), Expozice ( 65) Režim měření světla ( 100) Režim řízení ( 98) Kvalita/velikost fotografie ( 90) Samospoušť ( 65) Počet dostupných fotografií Na paměťové kartě Ve vestavěné paměti Varování před roztřesením ( 139) Rámeček AF ( 138) Blokování zaostření a expozice ( 89) Blesk ( 96) Přehrávání filmů (během přehrávání) Datový kód ( 74, 142) Číslo scény Pomocník k joysticku ( 31) 20 Úvod

21 Prohlížení fotografií Histogram ( 102) Aktuální fotografie/celkový počet fotografií Číslo fotografie ( 146) Značka chráněné fotografie ( 103) Datum a čas záznamu Ruční zaostřování ( 67) Velikost souboru Ruční nastavení expozice ( 65) Velikost fotografie ( 90) Clonové číslo ( 58) Rychlost závěrky ( 58) Úvod 21

22 Operace s pamětí Záznam, Pauza nahrávání, Přehrávání, Pauza přehrávání, Zrychlené přehrávání, Zrychlené přehrávání zpět, Pomalé přehrávání, Pomalé přehrávání zpět, Přehrávání po jednotlivých snímcích, Zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích. Zbývající doba provozu akumulátoru Ikona ukazuje hrubý odhad zbývající kapacity jako procentuální podíl plného nabití akumulátoru. Vedle ikony se v 100% 75% 50% 25% 0% minutách zobrazuje zůstatková doba nahrávání/přehrávání pro akumulátor. Je-li symbol zobrazen červeně, vyměňte akumulátor za plně nabitý. Vložíte-li vybitý akumulátor, může se stát, že se napájení vypne bez zobrazení. Při prvním používání akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom vypotřebujte ve videokameře, dokud se úplně nevybije. Tímto způsobem zajistíte přesné zobrazování zbývající doby nahrávání. V závislosti na podmínkách, při nichž se používá akumulátor a videokamera, nemusí být kapacita akumulátoru správně indikována. Pokud je videokamera vypnuta, zobrazíte stav nabití akumulátoru stisknutím BATT.INFO. Systém Intelligent System zobrazí stav nabití (formou procentuálního podílu) a zbývající dobu nahrávání (v minutách) v 5 s. Při vybitém akumulátoru se nemusí informace o něm vůbec zobrazit. Zbývající doba nahrávání Pokud není v paměti dostatek volného místa, zobrazí se Konec (vestavěná paměť, pouze ) nebo Konec (paměťová karta) a nahrávání se zastaví. Progresivní rychlost snímání 25F Výběrem progresivní rychlosti snímání 25F ( 60) dáte vašim nahrávkám filmový vjem. Pro zvýšení účinku můžete tuto rychlost snímání kombinovat s programem nahrávání [ Kino režim]. Počet dostupných fotografií červeně: Ve videokameře není žádná paměťová karta. zelená: 6 nebo více fotografií žlutě: 1 až 5 fotografií červeně: Nelze nahrát další fotografie. Při prohlížení fotografií bude zobrazení ikony vždy v zelené barvě. Může se stát, že se počet fotografií, které lze zaznamenat, nesníží, přestože byl proveden záznam, nebo může najednou klesnout o 2; závisí to na konkrétních podmínkách nahrávání. 22 Úvod

23 Příprava Tato kapitola vás seznámí se základními postupy při obsluze videokamery, jako je například navigace nabídkami a první nastavení. Seznámení s přístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Videokamera může být napájena akumulátorem nebo přímo pomocí kompaktního napájecího adaptéru. Před používáním akumulátor nabijte. Přibližné hodnoty doby nabíjení a doby záznamu/přehrávání s plně nabitým akumulátorem jsou uvedeny v tabulkách na stranách Konec síťové šňůry zapojte do kompaktního napájecího adaptéru. 2 Zástrčku síťové šňůry zapojte do zásuvky. 3 Kompaktní napájecí adaptér zapojte do zdířky DC IN videokamery. 4 Připojte akumulátor k videokameře. Mírným zatlačením na akumulátor jej zasuňte do upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím nahoru jej na svém místě zajistěte. 5 Nabíjení se zahájí vypnutím videokamery. Pokud byla videokamera zapnuta, zelený indikátor ON/OFF (CHG) při vypnutí videokamery zhasne. Po chvíli začne indikátor ON/OFF (CHG) blikat červeně (dobíjení akumulátoru). Jakmile je akumulátor plně nabitý, červený indikátor ON/OFF (CHG) zhasne. Pokud indikátor bliká rychle, viz Odstraňování problémů ( 148). Zdířka DC IN Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení) Příprava 23

24 Vyjmutí napájecího akumulátoru 1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky a takto jej přidržujte. 2 Akumulátor posuňte dolů a potom vyjměte. Spínač BATTERY RELEASE DŮLEŽITÉ Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery. Po stisknutí POWER k vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data v paměti. Vyčkejte, dokud zelený indikátor ON/OFF (CHG) nezhasne. Akumulátor doporučujeme napájet v rozsahu teplot 10 až 30 C. Při teplotách mimo rozsah 0 až 40 C se akumulátory nenabíjejí. Do zdířky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte žádné jiné elektrické zařízení než jmenovitě uvedené pro tuto videokameru. Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje, např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod. POZNÁMKY Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je kamera vypnutá. Pokud si nejste jisti, že postačuje zůstatková doba akumulátoru, můžete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotřebu energie z akumulátoru. Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte, abyste měli jistotu, že je úplně nabitý. Doporučujeme mít v zásobě akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte. 24 Příprava

25 Příprava dálkového ovladače a příslušenství Nejdříve do dálkového ovladače vložte dodanou lithiovou knoflíkovou baterii CR Přitlačte na úchytku ve směru šipky a potom vytáhněte držák baterie. 2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte kladnou + stranou nahoru. 3 Vraťte zpět držák baterie. Úchytka Používání dálkového ovladače Před stisknutím tlačítek nasměrujte dálkový ovladač na infračervený senzor dálkového ovládání videokamery. LCD panel můžete otočit o 180, abyste mohli používat dálkový ovladač a přitom stát před kamerou. POZNÁMKY Dálkový ovladač nemusí řádně pracovat, pokud na senzor dálkového ovládání svítí silné světlo nebo dopadají sluneční paprsky. Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda není položka [Bezdrát. dálk. ovládání] nastavena na [ Vyp ] ( 145). Jinak vyměňte baterii. Příprava 25

26 Příslušenství Seřiďte přídržný řemen. Řemen seřiďte tak, abyste ukazováčkem dobře dosáhli na páčku zoomu a palcem na tlačítko START/STOP. Nasazení ramenního řemene Protáhněte konec ramenního řemene očkem na přídržném řemenu a upravte jeho délku. 26 Příprava

27 Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Otáčení LCD panelu Otevřete LCD panel do úhlu 90. Panelem můžete otočit o 90 ve směru od videokamery. Panel můžete otočit o 180 ve směru objektivu. Otočit LCD panel o 180 může být užitečné v těchto případech: - Když chcete být i vy součástí záběru pořizovaného se samospouští. - Když chcete videokameru ovládat dálkovým ovladačem zepředu Snímaná osoba může sledovat LCD obrazovku POZNÁMKY Poznámka k LCD obrazovce: Obrazovka je zhotovena mimořádně složitou a přesnou technologií, která zajišťuje, že více než 99,99 % obrazových bodů (pixelů) pracuje dle specifikací. Méně než 0,01 % obrazových bodů se může příležitostně zobrazovat chybně nebo se mohou jevit jako černé, červené, modré nebo zelené body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení. Podsvětlení LCD Na místech s intenzívním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné. Zapnutím podsvětlení LCD dosáhnete většího jasu. Při zapnuté videokameře přidržujte DISP. stisknuté déle než 2 sekundy. Příprava 27

28 Zopakováním této činnosti podsvětlení LCD zapnete (jasnější) nebo vypnete (normální). Je-li položka [Tlumení LCD displeje] nastavena na [ Zap.] ( 143), způsobí stisknutí DISP. delší než 2 sekundy, že se vypne tlumení obrazovky a obnoví se předchozí nastavení jasu LCD obrazovky. POZNÁMKY Podsvětlení LCD nemá vliv na jas nahrávek. Používání jasného nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti akumulátoru. Jas LCD obrazovky můžete dále upravit pomocí nastavení [Jas LCD] ( 143), nebo obrazovku ztlumit pomocí nastavení [Tlumení LCD displeje] ( 143) v případě, že ji používáte na místech, kde světlo z LCD obrazovky může rušit. 28 Příprava

29 Základní obsluha videokamery Provozní režimy Záznam Při záznamu videa nebo fotografií je provozní režim videokamery určen polohou voliče režimů videokamery. Provozní režim POZNÁMKY Volič režimů videokamery Ikona na obrazovce Operace Duální záznam Nahrávejte video a fotografujte se snadností. Nechejte na videokameře, aby se postarala o všechna nastavení Ideální pro začátečníky nebo když se nechcete zabývat podrobnostmi nastavení videokamery. Jednoduché nahrávání filmů a fotografií ( 40, 89). Flexibilní nahrávání Zvolením jednoho ze speciálních režimů nahrávání získáte úplný přístup do nabídek a rozšířených funkcí, které vám umožní změnit nastavení videokamery dle svých preferencí. Záznam filmů ( 40). Záznam fotografií ( 89). V režimu jsou dostupné pouze dále uvedená tlačítka/funkce. - START/STOP pro záznam filmů. - PHOTO pro záznam fotografií. - Páčka zoomu a tlačítka zoomu na LCD panelu ( 43). -Quick Start ( 44). - VIDEO SNAP Videosnímek ( 61). Příprava 29

30 V režimu není přístup do nabídek, ale před přepnutím voliče režimů videokamery do polohy lze změnit dále uvedená nastavení. - Režim nahrávání filmů - Velikost/kvalita fotografií - Záznamové médium pro filmy/fotografie - Automatická pomalá závěrka - Stabilizátor obrazu - Korekce protisvětla - Všechna nastavení pod kartami nabídky nastavení, a. I v režimech flexibilního nahrávání ( nebo ) vám může videokamera pomoci s nastavením. Například můžete použít programy nahrávání Speciální scéna ( 56), a tím najednou nastavit optimální parametry odpovídající speciálním záznamovým podmínkám. Přehrávání V případě přehrávání je provozní režim videokamery určen polohou voliče režimů videokamery a tlačítkem filmování/přehrávání. Stisknutím budete přepínat mezi režimem filmování (záznam) a režimem přehrávání. Provozní režim Ikona na obrazovce Volič režimů videokamery Operace nebo Stiskněte Přehrávání filmů (indexové zobrazení) ( 45). Zobrazení fotografií (zobrazení jedné fotografie) ( 92). POZNÁMKY Při přepnutí do režimu přehrávání bude pro přehrávání vybrána stejná paměť, jaká byla použita pro záznam ( 38). 30 Příprava

31 Joystick a pomocník k joysticku Nabídky videokamery ovládejte joystickem. Přitlačením joysticku nahoru, dolů, doleva nebo doprava (, ) vyberte položku nebo změňte nastavení. Stisknutím joysticku ( ) uložíte nastavení nebo potvrdíte činnost. Na obrazovkách nabídky je toto indikováno ikonou. Pokud se pomocník k joysticku nezobrazuje, zobrazíte jej stisknutím nebo přitlačením joysticku (, ). Zobrazované funkce jsou dány provozním režimem. Režim, nebo : Vyberte ( ) funkci a stisknutím změňte nastavení. U některých funkcí budete muset provést další nastavení ( ). Režim : Nejdříve vyberete ( ) řádek funkce; potom stisknutím ovládáte funkci uprostřed nebo přitlačením joysticku ( nebo ) ovládáte funkci nalevo nebo napravo. Pomocník k joysticku se po 2 sekundách zminimalizuje. I když je pomocník k joysticku minimalizován, můžete upravovat nebo zapnout/ vypnout vybranou funkci; pomocníka k joysticku můžete rovněž maximalizovat ( ) pro výběr jiné funkce nebo ho úplně skryt ( ). Používání nabídek Většinu z funkcí videokamery lze upravovat z nabídek, které se otevřou po stisknutí FUNC.. V režimu není přístup do nabídek a kromě několika málo výjimek, se většina nastavení nabídek vrátí na své výchozí hodnoty. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky a nastaveních viz dodatek Seznamy voleb nabídek ( 133). Příprava 31

32 Výběr volby z nabídky FUNC. Dále je uveden jako příklad výběr volby nabídky FUNC. v režimu (v režimu je postup podobný). V režimech přehrávání se postup mění v závislosti na vybrané funkci, proto si v případě potřeby vyhledejte příslušnou kapitolu. 1 Stiskněte FUNC.. 2 Ze sloupce nalevo vyberte ( ) ikonu funkce, kterou chcete změnit. Nedostupné položky nabídky se budou zobrazovat šedě. 3 Vyberte ( ) požadované nastavení z dostupných voleb na dolní liště. Vybraná volba bude zvýrazněna oranžovou barvou. U některých nastavení budete muset provést další výběr anebo stisknout. Řiďte se podle dodatečných pokynů k obsluze zobrazovaných na obrazovce (např. ikona malé šipky atd.). 4 Stisknutím FUNC. uložte nastavení a nabídku zavřete. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zavře. Výběr volby z nabídek nastavení 1 Stiskněte FUNC.. 2 Vyberte (, ) [ Menu] a stisknutím otevřete nabídky nastavení. Obrazovku nabídek nastavení můžete také otevřít přímo stisknutím tlačítka FUNC. a jeho přidržením déle než 1 sekundu nebo stisknutím MENU na dálkovém ovladači. 3 Vyberte ( ) kartu požadované nabídky. 4 Vyberte ( ) nastavení, které chcete změnit, a stiskněte. Oranžová výběrová lišta indikuje aktuálně vybrané nastavení nabídky. Nedostupné položky nabídky jsou zobrazeny šedě. Posuňte ( ) oranžovou výběrovou lištu ke kartám v horní části obrazovky a vyberte jinou nabídku (krok 3). 32 Příprava

CEL-SN3JA2H0. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SN3JA2H0. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SN3JA2H0 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

CEL-SR3XA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR3XA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR3XA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

DC410. Videokamera DVD. Návod k používání DC411 DC420. Česky PAL DC420 CEL-SM9HA2H0

DC410. Videokamera DVD. Návod k používání DC411 DC420. Česky PAL DC420 CEL-SM9HA2H0 Videokamera DVD Návod k používání DC410 DC411 DC420 Česky DC420 PAL CEL-SM9HA2H0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.

Více

CEL-SN3DA2H0. Digitální videokamery. Návod k používání

CEL-SN3DA2H0. Digitální videokamery. Návod k používání CEL-SN3DA2H0 Digitální videokamery Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Cesky PAL CEL-SH5UA2M0

Digitální videokamery Návod k používání. Cesky PAL CEL-SH5UA2M0 Digitální videokamery Návod k používání Cesky PAL CEL-SH5UA2M0 Úvod Čištění videohlav Digitální videokamery zaznamenávají videosignály na pásek ve velmi tenkých řadách (širokých pouze 1/8 šířky vlasu).

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF).

Digitální videokamery Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). Digitální videokamery Návod k používání Česky Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). PAL CEL-SH5QA2M0 Úvod Čištění videohlav Digitální videokamery zaznamenávají videosignály

Více

Digitální videokamery Návod k používání. Česky PAL CEL-SH9QA2M0

Digitální videokamery Návod k používání. Česky PAL CEL-SH9QA2M0 Digitální videokamery Návod k používání Česky PAL CEL-SH9QA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

CEL-SP3PA2H1. Digitální videokamery. Návod k používání

CEL-SP3PA2H1. Digitální videokamery. Návod k používání CEL-SP3PA2H1 Digitální videokamery Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP4TA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP4TA2H1 Videokamera HD Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

HDTV kamera do auta černá skříňka

HDTV kamera do auta černá skříňka HDTV kamera do auta černá skříňka (uživatelská příručka) v1.2 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. -Tlačítko ON/OFF. Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí UŽIVATELSKÝ MANUÁL Použití videokamery do auta -Tlačítko ON/OFF Stiskněte tlačítko napájení, jednou pro zapnutí ON - modrá kontrolka svítí Stiskněte opět tlačítko napájení OFF modrá kontrolka zhasne Upozornění:

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Začínáme Představení produktu 1 Microphone LED světlo/blesk 3 Zrcadlo (pro vlastní portrét 4 Čočka 5 Klip 6 Držák řemínku 7 Přepínač režimu: 3 4 5 7 8 Kamera ( 6 Diktafon ( Fotoaparát

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

CEL-SR2MA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR2MA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR2MA2H0 HD videokamera Návod k používání Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

Česky. Videokamera HD Návod k používání. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands

Česky. Videokamera HD Návod k používání. Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Europa N.V. P.O. Box 2262, 1180 EG Amstelveen, The Netherlands Canon Polska Sp. z o.o. Pomoc Techniczna (Helpdesk) Telefon + 48 22 583 4307 www.canon.pl Česky Canon Hungaria Kft. 1031 Budapest Záhony

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce)

2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS funkce) 1. Obsah balení 1. Digitálníkamera 4. USB kabel 7. Prestigio do auta 2. Přísavný držák 5. HDMI kabel 8. Záruční list 3. Autonabíječka 6. AV kabel 9. GPS přijímač kabel (pouze pro RR520G kterébudujív GPS

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

HD DVR kamera do auta Návod k použití

HD DVR kamera do auta Návod k použití HD DVR kamera do auta Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení 1080P HD DVR kamery do auta. Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Poslední revize: 19.4.2013 Popis přístroje

Více

CEL-SP5VA2H1. Videokamera HD. Návod k používání

CEL-SP5VA2H1. Videokamera HD. Návod k používání CEL-SP5VA2H1 Videokamera HD Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání

CEL-SR5NA2H0. HD videokamera. Návod k používání CEL-SR5NA2H0 HD videokamera Návod k používání Y Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II

Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II NÁVOD K OBSLUZE Digitální (počítačová) kamera s mikrofonem AIPTEK PENCAM VOICE II Obj. č.: 99 48 75 Digitální kamera (fotoaparát), videokamera a počítačová kamera (WebCam) v jednom! Do zabudované paměti

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Návod na použití 2 BDVR HD IR Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte

Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka. Vítejte Digitální fotoaparát DC C1000 Uživatelská příručka Vítejte Autorská práva Copyright 2006 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována, přenášena, přepisována

Více

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka

Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Sportovní HD kamera Uživatelská příručka Systémové požadavky Systémové požadavky Operační systém Microsoft Windows2000, XP, Vista, 7 Procesor Intel Pentium III s vice než 800MHz Vnitřní paměť Větší než

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka

HP V5560u. Digitální videokamera. Stručná uživatelská příručka HP V5560u Digitální videokamera Stručná uživatelská příručka Další informace o obsluze této videokamery a řešení případných problémů získáte v uživatelské příručce, která je umístěna na přiloženém disku

Více

Elegantní brýle s HD kamerou

Elegantní brýle s HD kamerou Elegantní brýle s HD kamerou Návod k obsluze Hlavní výhody HD kamera v brýlích vám umožní natáčet překvapivě kvalitní, ostré a čisté záběry s kvalitním zvukem; Velmi elegantní design s možností výměny

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem

USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem USB inspekční kamera s 3,5 WiFi LCD monitorem Návod k použití Hlavní výhody produktu: Bezdrátově připojitelný LCD monitor 720P kvalita nahrávání a 3M fotek www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Obsah

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál.

Uživatelský manuál. OXE Double HD. Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Uživatelský manuál OXE Double HD Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Pro správné užívání a funkčnost čtěte prosím následující manuál. Děkujeme Vám za volbu našeho výrobku Oxe Double (Černá skříňka

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka

DS-430DVR2. Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. Uživatelská příručka DS-430DVR2 Kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka Uživatelská příručka Předmluva Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje

Více

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10

Uživatelská příručka. Stereofonní mikrofon STM10 Uživatelská příručka Stereofonní mikrofon STM10 Obsah Základní postupy...3 Přehled funkcí...3 Přehled hardwaru...3 Sestavení...4 Použití mikrofonu...5 Záznam zvuku...5 Záznam zvuku pro videa...8 Právní

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370

Reproduktorová lišta. Průvodce spuštěním HT-CT370 Reproduktorová lišta Průvodce spuštěním HT-CT370 Obsah Nastavení 1 Co je součástí dodávky 4 2 Instalace 5 3 Připojení 6 4 Zapnutí systému 8 5 Poslech zvuku 9 Základní operace Používání zvukových efektů

Více

Videokamera DVD Návod k používání. Česky PAL CEL-SH8BA2M0

Videokamera DVD Návod k používání. Česky PAL CEL-SH8BA2M0 Videokamera DVD Návod k používání Česky PAL CEL-SH8BA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel 1. Obsah balení 1. Digitální videokamera do auta 5. 15cm datový kabel Prestigio 2. Přísavný držák 6. Nabíjecí baterie 3. Autonabíječka 4. 3,6m napájecí kabel 2. Přehled zařízení 7. Stručný návod k obsluze

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát Acer CP-8660. Uživatelská příručka Digitální fotoaparát Acer CP-8660 Uživatelská příručka OBSAH 2 ÚVOD 2 Přehled 3 Obsah balení 4 SEZNÁMENÍ S FOTOAPARÁTEM 4 Pohled zepředu 5 Pohled zezadu 8 Stavová LED kontrolka 9 Ikony na LCD monitoru

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

X-Eye kamera s rentgenovým viděním

X-Eye kamera s rentgenovým viděním X-Eye kamera s rentgenovým viděním Návod k obsluze Hlavní výhody Unikátní technologie umožňující vidět přes tmavá skla, mlhu, či dokonce některé oblečení; Možnost natáčení pod vodou až do hloubky 30m;

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD

Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD Návod k obsluze video záznamníku Defender Car vision 5015 FullHD 1 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili video záznamník Defender Car vision 5015 FullHD! Než začnete zařízení používat, pozorně si přečtěte

Více

Videokamera DVD Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF).

Videokamera DVD Návod k používání. Česky. Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). Videokamera DVD Návod k používání Česky Přečtěte si prosím také příručku Digital Video Software (v souboru PDF). PAL CEL-SH7XA2M0 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU),

Více

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením.

Vícekanálový AV receiver. Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. Vícekanálový AV receiver STR-DN1030 Začínáme Vítá vás Průvodce rychlým nastavením. 1 Instalace reproduktorů 2 Připojení TV a dalších zařízení 3 Další zapojení 4 Výběr reproduktorů a optimalizace zvuku

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1 Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti kanálu...5 4. Programový průvodce...6 5. Změna pořadí TV kanálů...7

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205B Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Kamera do auta HQS-205B je zařízení pro nenáročné uživatele, kterým

Více

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1

Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 www.konicaminolta.com www.konicaminoltasupport.com Firmware Ver.1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 Tato příručka popisuje instalaci firmwaru verze 1.10 pro fotoaparát DiMAGE X1 (firmware je software používaný

Více

1080P kamera do auta BDVR 02 NÁVOD NA OBSLUHU

1080P kamera do auta BDVR 02 NÁVOD NA OBSLUHU 1080P kamera do auta BDVR 02 NÁVOD NA OBSLUHU Základní informace: Dostala se Vám do rukou digitální HD (high definition) kamera s pokročilou technologií. Toto zařízení je současně HD video kamerou a také

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

ÚVOD. Struktura produktu

ÚVOD. Struktura produktu ÚVOD Děkujeme Vám za zakoupení tohoto digitálního video rekordéru. Paměť vašeho rekordéru může být rozšířená až na 32GB a poskytnout vám tak mimořádný výkon. Nejdřív si prosím přečtěte uživatelský návod.

Více

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR

ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR ZRCÁTKO S VESTAVĚNOU DVR KAMEROU DS-430DVR Děkujeme vám za zakoupení zařízení od naší společnosti. Před použitím si přečtěte prosím tento návod k obsluze. POPIS DOTYKOVÝCH TLAČÍTEK NA ČELNÍM PANELU: -

Více

Návod na obsluhu ACTION KAMERA

Návod na obsluhu ACTION KAMERA Návod na obsluhu ACTION KAMERA Obsah Montážní příslušenství... 2 Rychlá uživatelská příručka... 3 Úvodní informace... 3 Informace... 4 Požadavky na systém... 5 Vzhled kamery... 5 Použití... 6 Nabíjení

Více

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka

Černá skříňka DVR13. Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií. Uživatelská příručka Černá skříňka DVR13 Kamera s automatickým záznamem videa a fotografií Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation

4-420-527-61(1) 2011 Sony Corporation NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Zde jsou popsané nové funkce dostupné v této aktualizaci firmwaru a jejich příslušné operace. Viz Návod k obsluze pro váš fotoaparát/videokameru a LA-EA2 Redukce bajonetu,

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Palubní kamera s FULL HD

Palubní kamera s FULL HD Palubní kamera s FULL HD Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) 6 IR diod 2) Indikátor 3) 2,7 TFT displej

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem

FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem FULL HD kamera do auta s GPS a gyroskopem Návod k obsluze Výhody produktu: FULL HD kamera GPS funkce Miniaturní rozměry www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1) Reproduktor 2) IR přísvit

Více

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport.

Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. Dekujeme, že jste si zakoupili videokameru EVOLVE 4000HD v2 Sport. - Před použitím výrobku si přečtěte tento návod k obsluze, abyste výrobek správně používali. - Tento návod k obsluze uchovejte na bezpečném

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

F-DV680P. Miniaturní videorekordér

F-DV680P. Miniaturní videorekordér F-DV680P Miniaturní videorekordér Před použitím Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj odpojte od napájení.

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

U-DRIVE LITE Car DVR Device

U-DRIVE LITE Car DVR Device U-DRIVE LITE Car DVR Device MT4037 Uživatelský manuál Index Index...2 Popis zařízení...2 Příprava před použitím...3 Vložení paměťové karty...3 Používání zařízení...4 Možnosti menu v režimu nahrávání...5

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více