CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CEL-SN3KA2H0. Videokamera HD. Návod k používání PAL"

Transkript

1 CEL-SN3KA2H0 Videokamera HD Návod k používání PAL

2 Úvod Dbejte těchto upozornění VAROVÁNÍ! VAROVÁNÍ! NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ STĚNU), ZABRÁNÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OPRAVOVAT. K TOMU JE OPRÁVNĚN POUZE KVALIFIKOVANÝ SERVISNÍ PRACOVNÍK. NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI, HROZÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. UPOZORNĚNÍ: POUŽÍVEJTE POUZE DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ZAMEZÍTE TÍM RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM A MAXIMÁLNĚ OMEZÍTE MOŽNOST RUŠENÍ. UPOZORNĚNÍ: POKUD PŘÍSTROJ NEPOUŽÍVÁTE, ODPOJTE ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY. Síťová zástrčka slouží rovněž k odpojení zařízení od napájení. Síťová zástrčka by měla být vždy přístupná, aby ji bylo možné odpojit od zásuvky v případě nehody. Když používáte kompaktní napájecí adaptér, nezabalujte jej ani nepřikrývejte např. látkou, a ani jej nemějte v příliš těsných prostorách. Mohlo by dojít ke vzniku tepla s následnou deformací plastového pouzdra, což by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Identifikační štítek CA-570 se nachází dole. Jakékoli jiné zařízení než kompaktní napájecí adaptér CA-570 může videokameru poškodit. 2

3 Pouze EU (a EHP). Tyto symboly indikují, že tento produkt by neměl být zlikvidován společně s běžným domácím odpadem, v souladu s nařízeními WEEE Directive (2002/96/EC), Battery Directive (2006/66/EC) a implementacemi těchto nařízení ve vašich místních zákonech. Tento produkt by měl být předán k likvidaci na určeném sběrném místě, např. v autorizovaném místě umožňujícím při zakoupení nového podobného produktu produkt odevzdat k likvidaci (formou kus za kus) nebo na autorizovaném sběrném místě pro recyklaci likvidovaného elektrického a elektronického zařízení (EEE), baterií a akumulátorů. Nesprávné zacházení s tímto typem odpadu by mohlo mít negativní vliv na životní prostředí a popř. lidské zdraví v důsledku potencionálně nebezpečných substancí, které jsou obecně spojovány s EEE. Vaše spolupráce při řádné likvidaci tohoto produktu bude přispívat k efektivnímu využití přírodních zdrojů. Další informace o recyklaci tohoto produktu se dozvíte v místních institucích k tomuto určených (např. místní úřad, společnosti zabývající se likvidací odpadu) nebo navštivte webové stránky (EHP: Norsko, Island a Lichtenštejnsko) Potvrzení o obchodních známkách Logo SD je obchodní známka. Logo SDHC je obchodní známka. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo dalších zemích. Macintosh a Mac OS jsou obchodní známky společnosti Apple Inc., registrované ve Spojených státech nebo dalších zemích. Logo x.v.colour a x.v.colour jsou obchodní známky. HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti HDMI Licensing LLC. Logo AVCHD a AVCHD jsou obchodní známky společnosti Panasonic Corporation a Sony Corporation. Vyrobeno pod licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní známky společnosti Dolby Laboratories. Ostatní názvy a produkty výše neuvedené mohou být registrované obchodní známky nebo obchodní známky příslušných vlastníků. Tento produkt vlastní licenci na patenty AT&T pro standard MPEG-4 a může se používat pro kódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4 anebo dekódování videa vyhovujícího standardu MPEG-4, které bylo kódováno pouze (1) pro osobní a nekomerční účely nebo (2) poskytovatelem videa, který vlastní licenci na patenty AT&T, a může dodávat video vyhovující standardu MPEG-4. Žádná licence nebyla udělena ani nevyplývá pro jiné používání standardu MPEG-4. Poznámka hudebním souborům Číslo licence: R Tvůrce: Keita Miyahara Názvy stop: The new legend, Speed rock, Amazing story, Hit the ceiling, The techno light. 3

4 Vychutnejte si High-Definition Video s vaší videokamerou Ochraňte si své nejcennější zážitky, nezapomenutelnou scenérii nebo úchvatné momenty strávené s rodinou a přáteli díky nahrávkám v kvalitě high definition video, která je tak věrná, že máte pocit, že jste znovu na stejném místě. Co je to High-Definition Video? řádků Zachytí i nejjemnější detail, jako je pohyb nebo odlesk jediného pramínku vlasu. Vaše videokamera je vybavena obrazovým snímačem Full HD (Full HD CMOS), který dokáže zaznamenat video v rozlišení x pixelů 1. Výsledkem jsou videonahrávky nesrovnatelně vysoké kvality, dokonalá kresba detailů a přirozeně živé barvy. Jak se liší Full HD proti standardnímu TV vysílání? 5 Přibližně 5násobný počet pixelů. 1.9 Téměř o 90 % více skenovacích řádků. Full HD 1080 označuje videokamery Canon vyhovující standardu high-definition video tvořeného vertikálními pixely (skenovacími řádky). 1 Video se v tomto rozlišení natočí, pouze je-li režim nahrávání nastaven na režim MXP nebo FXP. V ostatních režimech nahrávání je obraz zaznamenáván v rozlišení x pixelů. 4

5 Jaké přednosti nabízí paměť flash? Vaše videozáznamy a fotografie se nahrávají do vestavěné paměti (pouze ) nebo na komerčně dostupné paměťové karty SD/SDHC 2 za použití specifikací AVCHD 3. Záznam na flash paměť znamená, že v záznamové jednotce videokamery nejsou žádné pohyblivé části. Pro vás to znamená, že videokamera je menší, lehčí a rychlejší. Ve skutečnosti můžete s použitím funkce Quick Start ( 44) otevřít LCD panel a začít nahrávat za přibl. 1 s. Jaké jsou nové funkce? Předtočení Když aktivujete funkci předtočení ( 64), videokamera začne nahrávat video trvale do dočasné 3sekundové paměti. Jakmile stisknete tlačítko START/STOP, zaznamená se scéna včetně 3 sekund před začátkem vašeho nahrávání. Tato funkce je užitečná zejména v situacích, kdy je obtížné předvídat začátek nahrávání. Detekce tváře S funkcí detekce tváře ( 68) rozpozná videokamera automaticky tváře lidí a tyto informace využije k nastavení zaostření, expozici a řízení barev, aby se dosáhlo krásných videosnímků a fotografií. Videosnímek Objevte novou zábavnou formu zhotovování scén Videosnímku ( 61). Zaznamenají se krátké scény (přibl. 4sekundové intervaly) a uspořádají se do videoklipu s oblíbenou podkladovou hudbou. Režim Kino V programu nahrávání [ Kino režim] ( 60) s progresivní rychlostí snímaní 25 políček/s získají vaše nahrávky filmový vjem. 2 Podrobné informace týkající se paměťových karet, které lze používat v této videokameře, naleznete v části Používání paměťové karty ( 36). 3 AVCHD je nový standard nahrávání videa HD. Specifikace AVCHD určují, že videosignál je zaznamenáván v kompresi MPEG-4 AVC/H.264 a audiosignál ve formátu Dolby Digital. 5

6 Mohu přehrávat video ve vysokém rozlišení high-definition na jiných zařízeních? Samozřejmě, že můžete připojit videokameru k televizoru HDTV a bavit se společně s rodinou a přáteli při sledování svých nahrávek ( 120). Máte však také další možnosti: Video natočené na paměťovou kartu můžete přehrávat po vložení karty přímo do televizorů HDD či DVD kompatibilních se standardem AVCHD, které jsou vybaveny slotem na paměťové karty SD/SDHC 4. Podrobné informace naleznete v návodu k použití k příslušnému televizoru nebo digitálnímu videorekordéru. Také můžete přehrávat disky AVCHD s vašimi nahrávkami vytvořené na volitelné DVD vypalovačce DW-100 ( 122), a to na samotné DVD vypalovačce nebo na DVD přehrávačích či Blu-ray přehrávačích kompatibilních se standardem AVCHD 5. 4 Může se stát, že správné přehrávání nebude možné ani v případě, že zařízení bude kompatibilní s AVCHD. Závisí to na konkrétním použitém zařízení. V takovém případě přehrávejte nahrávky na paměťové kartě ve videokameře s pomocí videokamery s použitím videokamery. 5 Disky AVCHD které obsahují scény zaznamenané v režimu MXP nelze přehrávat na volitelné DVD vypalovačce DW-100. Použitím softwaru na dodaném CD-ROMu Video Tools zazálohujte takové scény. 6

7 7

8 Obsah Úvod 4 Vychutnejte si High-Definition Video s vaší videokamerou 12 Poznámky k tomuto návodu 14 Seznámení se s videokamerou 14 Dodané příslušenství a CD-ROMy 16 Názvy jednotlivých dílů 19 Zobrazované informace Příprava 23 Seznámení s přístrojem 23 Dobíjení napájecího akumulátoru 25 Příprava dálkového ovladače a příslušenství 27 Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky 29 Základní obsluha videokamery 29 Provozní režimy 31 Joystick a pomocník k joysticku 31 Používání nabídek 34 První nastavení 34 Nastavení data a času 35 Změna jazyka 35 Změna časového pásma 36 Používání paměťové karty 36 Paměťové karty kompatibilní s touto videokamerou 37 Vložení a vyjmutí paměťové karty 38 Výběr paměti pro záznam 38 Inicializace vestavěné paměti (pouze ) nebo paměťové karty 8 Obsah

9 Video 40 Základní nahrávání 40 Záznam videa 41 Výběr kvality videa (Režim nahrávání) 43 Zoom 44 Funkce Quick Start 45 Základní přehrávání 45 Přehrávání videozáznamu 47 Výběr nahrávek pro přehrávání 48 Vyhledávání scén 50 Výběr bodu začátku přehrávání 53 Předběžný výběr záznamů z indexového zobrazení 54 Odstranění scén 56 Rozšířené funkce 56 Programy nahrávání speciální scény 58 Změna nastavení rychlosti závěrky a clony 60 Režim Kino: Vytvoření filmového vjemu nahrávek 60 Minivideolampa 61 Videosnímek 64 Funkce předtočení 65 Samospoušť 65 Ruční nastavení expozice a automatická korekce protisvětla 67 Ruční nastavení zaostření 68 Detekce tváře 70 Vyvážení bílé 72 Obrazové efekty 73 Digitální efekty 74 Zobrazování informací a datového kódu 75 Digitální telekonvertor 76 Záznamová úroveň zvuku 77 Používání sluchátek 79 Používání zdokonalené minipatice 80 Používání externího mikrofonu 81 Použití uživatelského tlačítka a ovladače Obsah 9

10 82 Operace se seznamem přehrávek a scénami 82 Rozdělení scén 83 Editace seznamu přehrávek: Přidání, odstranění, přesunutí a přehrávání 87 Kopírování scén Fotografie 89 Základní nahrávání 89 Fotografování 90 Výběr velikosti a kvality fotografie 91 Odstranění fotografie bezprostředně po záznamu 92 Základní přehrávání 92 Prohlížení fotografií 93 Smazání fotografií 95 Zvětšení fotografií při přehrávání 96 Doplňkové funkce 96 Blesk 98 Režim řízení: Souvislé fotografování a posouvání expozice 99 Fotografování při natáčení videa (současné nahrávání) 100 Režim měření světla 100 Prezentace 101 Otáčení fotografií 102 Zobrazení histogramu 102 Zachycování fotografií z přehrávané scény 103 Ochrana fotografií 104 Kopírování fotografií 107 Tisk fotografií 107 Tisk fotografií (Přímý tisk) 109 Výběr nastavení tisku 112 Nastavení výřezu 113 Objednávky tisku 10 Obsah

11 Externí připojení 116 Zdířky na videokameře 117 Schémata připojení 120 Přehrávání na televizoru 121 Uložení záznamů 121 Uložení záznamů na počítači 122 Tvorba disků HD (AVCHD) a Photo DVD 126 Kopírování záznamů na externí videorekordér 127 Přenos fotografií do počítače (Přímý přenos) 131 Objednávky přenosu Doplňkové informace 133 Dodatek: Seznamy voleb nabídek 133 Nabídka FUNC. 136 Nabídky nastavení 148 Problém? 148 Odstraňování problémů 153 Seznam hlášení 163 Co dělat a co nedělat 163 Upozornění k obsluze 168 Údržba/Další 169 Používání videokamery v zahraničí 170 Obecné informace 170 Obrázek videosystému 171 Volitelné příslušenství 176 Specifikace 180 Rejstřík Obsah 11

12 Poznámky k tomuto návodu Děkujeme, že jste si zakoupili Canon LEGRIA HF S10/LEGRIA HF S100. Tento návod si pozorně přečtěte, než začnete videokameru používat, a bezpečně ho uschovejte pro případné další použití. V případě, že videokamera nebude fungovat správně, postupujte podle části Odstraňování problémů ( 148). Značky a pojmy používané v tomto návodu DŮLEŽITÉ: Upozornění související s obsluhou videokamery. POZNÁMKY: Dodatečná vysvětlení vztahující se k postupům při základní obsluze. CO ZKONTROLOVAT: Omezení nebo požadavky týkající se popsané funkce. : Číslo odkazové strany v tomto návodu. K provedení některých operací budete rovněž potřebovat nahlédnout do dalších návodů k používání. Na to vás upozorní dále uvedené ikony: DVSD Viz Software Digital Video Návod k používání který se nachází ve formátu PDF na dodaném CD-ROMu DIGITAL VIDEO Solution Disk. DW-100 Viz návod k používání volitelné DVD vypalovačka DW-100. : Text, který platí pouze pro model uvedený na ikoně. V tomto návodu jsou používány tyto pojmy: Pokud není uvedeno konkrétně paměťová karta nebo vestavěná paměť, znamená termín paměť obojí. Scéna označuje úsek filmu mezi stisknutími tlačítka START/STOP prvním stisknutím se začne nahrávat, druhým skončí. Fotografie uváděné v tomto návodu jsou simulované obrázky pořízené fotoaparátem. Pokud nebude uvedeno jinak, ilustrace a ikony nabídek odpovídají modelu. 12 Úvod

13 Závorky [ ] slouží k označení voleb nabídek zobrazovaných na obrazovce. Názvy většiny tlačítek a spínačů jsou indikovány v rámečku tlačítka. Například FUNC.. V tomto návodu slouží šipka jako zkratka indikace výběrů nabídek. Podrobné vysvětlení najdete v části Používání nabídek ( 31). V tomto návodu zobrazení indikuje, že funkce je dostupná v zobrazeném provozním režimu, a indikuje, že funkce dostupná není. Podrobné vysvětlení najdete v části Provozní režimy ( 29). Úvod 13

14 Seznámení se s videokamerou Dodané příslušenství a CD-ROMy S videokamerou je dodáváno dále uvedené příslušenství. Kompaktní napájecí adaptér CA-570 (včetně síťové šňůry) Napájecí akumulátor BP-807 WL-D88 (včetně CR2025 lithiové knoflíkové baterie ) Stereofonní videokabel STV-250N Žlutý Červený Bílý konektor Komponentní kabel CTC-100/S Červený Zelený Modrý konektor Kabel USB IFC-400PCU Stručný průvodce 14 Úvod

15 S videokamerou jsou dodávány dále uvedené CD-ROMy a software: CD-ROM* PIXELA Application - Disc 1 a Instalační příručka PIXELA ImageMixer 3 SE - ImageMixer 3 SE Transfer Utility - Software pro uložení a přenesení filmů. - Music Transfer Utility - Software pro přenos hudebních dat videokamery pro přehrávání Videosnímků. CD-ROM* PIXELA Application - Disc 2 - ImageMixer 3 SE Video Tools - Software pro správu, editaci a přehrávání filmů. CD-ROM* DIGITAL VIDEO Solution Disk - Software pro uložení, správu a tisk fotografií. CD-ROM Návod k používání/hudební data - Obsahuje plnou verzi návodu k používání videokamery (tento soubor ve formátu PDF) a hudební soubory, které lze použít jako podkladovou hudbu při přehrávání. Hudební soubory na tomto CD-ROMu jsou určeny výhradně pro použití s dodanými aplikacemi PIXELA, Music Transfer Utility a ImageMixer 3 SE Video Tools. Další podrobnosti viz Music Transfer Utility Software Guide a ImageMixer 3 SE Software Guide na CD-ROMu PIXELA Application - Disc 1. * Na CD-ROMu je návod k používání softwaru (v souboru ve formátu PDF). Úvod 15

16 Názvy jednotlivých dílů Pohled zleva Pohled zprava Stereofonní mikrofon (L) ( 76) Reproduktor ( 45) Tlačítko VIDEO SNAP (Videosnímek) ( 61)/ (Tisk/sdílení) ( 108, 130) Tlačítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74)/ tlačítko BATT. INFO ( 22) Ovladač CUSTOM ( 81) Tlačítko CUSTOM ( 81) Kryt slotu paměťové karty Slot paměťové karty ( 37) Spínač BATTERY RELEASE ( 24) Indikátor ACCESS ( 40, 89) Očko pro připevnění řemínku ( 26) Přídržný řemen ( 26) Zdířka COMPONENT OUT ( 116, 118) Zdířka USB ( 116, 119) Zdířka HDMI OUT ( 116, 117) Zdířka MIC ( 80) Stereofonní mikrofon (R) ( 76) Minivideolampa ( 60) Blesk ( 96) Senzor Okamžité AF ( 138) Pohled zepředu 16 Úvod

17 Pohled zezadu LCD panel Pohled shora Zdířka DC IN ( 23) Volič režimů videokamery ( 29) Zdířka AV OUT ( 116, 118)/ (sluchátka) ( 77) Tlačítko START/STOP ( 40) Upevňovací jednotka akumulátoru ( 23) Tlačítko RESET ( 151) Senzor dálkového ovládání ( 25) LCD obrazovka ( 27) Joystick ( 31) Tlačítko FUNC. ( 32, 133) Tlačítko / (přehrávání/pauza) ( 45)/ START/STOP ( 40) Tlačítko (stop) ( 45)/zmenšování W (širokoúhlý záběr) ( 43) Tlačítko PLAYLIST ( 83)/zvětšování T (přiblížení) ( 43) Tlačítko (filmování/přehrávání) ( 30) Zdokonalená minipatice ( 79) Vysouvatelný blesk ( 96) a minivideolampa ( 60) Páčka zoomu ( 43) Tlačítko PHOTO ( 89) Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení): Zelený ON Oranžový Pohotovostní režim ( 44) Červený Nabíjení ( 23) Tlačítko POWER Úvod 17

18 Pohled zespodu Výrobní číslo Štítek s výrobním číslem je umístěn na horní části upevňovací jednotky akumulátoru. Najdete ho po vyjmutí akumulátoru. Objímka pro stativ ( 163) Dálkový ovladač WL-D88 Tlačítko START/STOP ( 40) Tlačítko FUNC. ( 32, 133) Tlačítko MENU ( 32, 136) Tlačítko PLAYLIST ( 83) Navigační tlačítka ( / / / ) Tlačítko (zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlačítko (převíjení zpět) ( 46) Tlačítko (přehrávání) ( 45) Tlačítko (pauza) ( 45) Tlačítko (stop) ( 45) Tlačítko PHOTO ( 89) Tlačítka zoomu ( 43) Tlačítko SET Tlačítko (přehrávání po jednotlivých snímcích) ( 46) Tlačítko (převíjení vpřed) ( 46) Tlačítko DISP. (zobrazování informací) ( 50, 74) 18 Úvod

19 Zobrazované informace Záznam filmů Provozní režim ( 29) Program nahrávání ( 56, 58, 60) Vyvážení bílé ( 70) Obrazový efekt ( 72) Digitální efekt ( 73) Režim nahrávání ( 41) Kvalita/velikost fotografie (současné nahrávání) ( 99) Senzor dálkového ovládání vypnut ( 145) Limit AGC (automatický zisk) ( 139) Zeslabovač mikrofonu ( 139) Předtočení ( 64) Operace s pamětí ( 22) Okamžité AF ( 138), MF Ruční zaostřování ( 67) Zbývající doba provozu akumulátoru ( 22) Při nahrávání/přehrávání: Počitadlo scény (hodiny : minuty : sekundy) V režimu pauzy nahrávání: Celkový počet scén Zbývající doba nahrávání Na paměťové kartě Ve vestavěné paměti Stabilizátor obrazu ( 139) Progresivní rychlost snímání 25F ( 22, 60) Detekce tváře ( 68) Větrný filtr vypnut ( 139) x.v.colour ( 137) Indikátor hlasitosti ( 76) Asistenční funkce ( 140) Zdokonalená minipatice ( 79) Výstup na sluchátka ( 77) Značka roviny ( 141) Korekce protisvětla ( 66) Digitální telekonvertor ( 75) Minivideolampa ( 60) Úvod 19

20 Záznam fotografií Zoom ( 43), Expozice ( 65) Režim měření světla ( 100) Režim řízení ( 98) Kvalita/velikost fotografie ( 90) Samospoušť ( 65) Počet dostupných fotografií Na paměťové kartě Ve vestavěné paměti Varování před roztřesením ( 139) Rámeček AF ( 138) Blokování zaostření a expozice ( 89) Blesk ( 96) Přehrávání filmů (během přehrávání) Datový kód ( 74, 142) Číslo scény Pomocník k joysticku ( 31) 20 Úvod

21 Prohlížení fotografií Histogram ( 102) Aktuální fotografie/celkový počet fotografií Číslo fotografie ( 146) Značka chráněné fotografie ( 103) Datum a čas záznamu Ruční zaostřování ( 67) Velikost souboru Ruční nastavení expozice ( 65) Velikost fotografie ( 90) Clonové číslo ( 58) Rychlost závěrky ( 58) Úvod 21

22 Operace s pamětí Záznam, Pauza nahrávání, Přehrávání, Pauza přehrávání, Zrychlené přehrávání, Zrychlené přehrávání zpět, Pomalé přehrávání, Pomalé přehrávání zpět, Přehrávání po jednotlivých snímcích, Zpětné přehrávání po jednotlivých snímcích. Zbývající doba provozu akumulátoru Ikona ukazuje hrubý odhad zbývající kapacity jako procentuální podíl plného nabití akumulátoru. Vedle ikony se v 100% 75% 50% 25% 0% minutách zobrazuje zůstatková doba nahrávání/přehrávání pro akumulátor. Je-li symbol zobrazen červeně, vyměňte akumulátor za plně nabitý. Vložíte-li vybitý akumulátor, může se stát, že se napájení vypne bez zobrazení. Při prvním používání akumulátoru jej nejdříve plně nabijte a potom vypotřebujte ve videokameře, dokud se úplně nevybije. Tímto způsobem zajistíte přesné zobrazování zbývající doby nahrávání. V závislosti na podmínkách, při nichž se používá akumulátor a videokamera, nemusí být kapacita akumulátoru správně indikována. Pokud je videokamera vypnuta, zobrazíte stav nabití akumulátoru stisknutím BATT.INFO. Systém Intelligent System zobrazí stav nabití (formou procentuálního podílu) a zbývající dobu nahrávání (v minutách) v 5 s. Při vybitém akumulátoru se nemusí informace o něm vůbec zobrazit. Zbývající doba nahrávání Pokud není v paměti dostatek volného místa, zobrazí se Konec (vestavěná paměť, pouze ) nebo Konec (paměťová karta) a nahrávání se zastaví. Progresivní rychlost snímání 25F Výběrem progresivní rychlosti snímání 25F ( 60) dáte vašim nahrávkám filmový vjem. Pro zvýšení účinku můžete tuto rychlost snímání kombinovat s programem nahrávání [ Kino režim]. Počet dostupných fotografií červeně: Ve videokameře není žádná paměťová karta. zelená: 6 nebo více fotografií žlutě: 1 až 5 fotografií červeně: Nelze nahrát další fotografie. Při prohlížení fotografií bude zobrazení ikony vždy v zelené barvě. Může se stát, že se počet fotografií, které lze zaznamenat, nesníží, přestože byl proveden záznam, nebo může najednou klesnout o 2; závisí to na konkrétních podmínkách nahrávání. 22 Úvod

23 Příprava Tato kapitola vás seznámí se základními postupy při obsluze videokamery, jako je například navigace nabídkami a první nastavení. Seznámení s přístrojem Dobíjení napájecího akumulátoru Videokamera může být napájena akumulátorem nebo přímo pomocí kompaktního napájecího adaptéru. Před používáním akumulátor nabijte. Přibližné hodnoty doby nabíjení a doby záznamu/přehrávání s plně nabitým akumulátorem jsou uvedeny v tabulkách na stranách Konec síťové šňůry zapojte do kompaktního napájecího adaptéru. 2 Zástrčku síťové šňůry zapojte do zásuvky. 3 Kompaktní napájecí adaptér zapojte do zdířky DC IN videokamery. 4 Připojte akumulátor k videokameře. Mírným zatlačením na akumulátor jej zasuňte do upevňovací jednotky akumulátoru a posunutím nahoru jej na svém místě zajistěte. 5 Nabíjení se zahájí vypnutím videokamery. Pokud byla videokamera zapnuta, zelený indikátor ON/OFF (CHG) při vypnutí videokamery zhasne. Po chvíli začne indikátor ON/OFF (CHG) blikat červeně (dobíjení akumulátoru). Jakmile je akumulátor plně nabitý, červený indikátor ON/OFF (CHG) zhasne. Pokud indikátor bliká rychle, viz Odstraňování problémů ( 148). Zdířka DC IN Indikátor ON/OFF (CHG) (nabíjení) Příprava 23

24 Vyjmutí napájecího akumulátoru 1 Posuňte spínač BATTERY RELEASE ve směru šipky a takto jej přidržujte. 2 Akumulátor posuňte dolů a potom vyjměte. Spínač BATTERY RELEASE DŮLEŽITÉ Před připojením nebo odpojením kompaktního napájecího adaptéru vypněte napájení videokamery. Po stisknutí POWER k vypnutí videokamery jsou aktualizována důležitá data v paměti. Vyčkejte, dokud zelený indikátor ON/OFF (CHG) nezhasne. Akumulátor doporučujeme napájet v rozsahu teplot 10 až 30 C. Při teplotách mimo rozsah 0 až 40 C se akumulátory nenabíjejí. Do zdířky DC IN videokamery nebo na kompaktní napájecí adaptér nezapojujte žádné jiné elektrické zařízení než jmenovitě uvedené pro tuto videokameru. Abyste zabránili poruše zařízení nebo nadměrnému zahřívání, nepřipojujte dodaný kompaktní napájecí adaptér na napěťové konvertory pro cesty do zámoří nebo speciální napájecí zdroje, např. zdroje na palubě letadla nebo lodi, DC-AC invertory apod. POZNÁMKY Napájecí akumulátor se nabíjí pouze v případě, kdy je kamera vypnutá. Pokud si nejste jisti, že postačuje zůstatková doba akumulátoru, můžete videokameru napájet z kompaktního napájecího adaptéru, a tím eliminovat spotřebu energie z akumulátoru. Nabitý napájecí akumulátor se přirozeně vybíjí. Proto jej v den používání nebo den předem nabijte, abyste měli jistotu, že je úplně nabitý. Doporučujeme mít v zásobě akumulátory na dvojnásobný až trojnásobný provoz, než předpokládáte. 24 Příprava

25 Příprava dálkového ovladače a příslušenství Nejdříve do dálkového ovladače vložte dodanou lithiovou knoflíkovou baterii CR Přitlačte na úchytku ve směru šipky a potom vytáhněte držák baterie. 2 Lithiovou knoflíkovou baterii vložte kladnou + stranou nahoru. 3 Vraťte zpět držák baterie. Úchytka Používání dálkového ovladače Před stisknutím tlačítek nasměrujte dálkový ovladač na infračervený senzor dálkového ovládání videokamery. LCD panel můžete otočit o 180, abyste mohli používat dálkový ovladač a přitom stát před kamerou. POZNÁMKY Dálkový ovladač nemusí řádně pracovat, pokud na senzor dálkového ovládání svítí silné světlo nebo dopadají sluneční paprsky. Pokud dálkové ovládání nefunguje, zkontrolujte, zda není položka [Bezdrát. dálk. ovládání] nastavena na [ Vyp ] ( 145). Jinak vyměňte baterii. Příprava 25

26 Příslušenství Seřiďte přídržný řemen. Řemen seřiďte tak, abyste ukazováčkem dobře dosáhli na páčku zoomu a palcem na tlačítko START/STOP. Nasazení ramenního řemene Protáhněte konec ramenního řemene očkem na přídržném řemenu a upravte jeho délku. 26 Příprava

27 Nastavení polohy a jasu LCD obrazovky Otáčení LCD panelu Otevřete LCD panel do úhlu 90. Panelem můžete otočit o 90 ve směru od videokamery. Panel můžete otočit o 180 ve směru objektivu. Otočit LCD panel o 180 může být užitečné v těchto případech: - Když chcete být i vy součástí záběru pořizovaného se samospouští. - Když chcete videokameru ovládat dálkovým ovladačem zepředu Snímaná osoba může sledovat LCD obrazovku POZNÁMKY Poznámka k LCD obrazovce: Obrazovka je zhotovena mimořádně složitou a přesnou technologií, která zajišťuje, že více než 99,99 % obrazových bodů (pixelů) pracuje dle specifikací. Méně než 0,01 % obrazových bodů se může příležitostně zobrazovat chybně nebo se mohou jevit jako černé, červené, modré nebo zelené body. Toto však nemá žádný negativní dopad na kvalitu zaznamenávaného snímku a nejedná se o chybnou funkci zařízení. Podsvětlení LCD Na místech s intenzívním osvětlením může být natáčení s pomocí LCD obrazovky obtížné. Zapnutím podsvětlení LCD dosáhnete většího jasu. Při zapnuté videokameře přidržujte DISP. stisknuté déle než 2 sekundy. Příprava 27

28 Zopakováním této činnosti podsvětlení LCD zapnete (jasnější) nebo vypnete (normální). Je-li položka [Tlumení LCD displeje] nastavena na [ Zap.] ( 143), způsobí stisknutí DISP. delší než 2 sekundy, že se vypne tlumení obrazovky a obnoví se předchozí nastavení jasu LCD obrazovky. POZNÁMKY Podsvětlení LCD nemá vliv na jas nahrávek. Používání jasného nastavení zkrátí efektivní dobu využitelnosti akumulátoru. Jas LCD obrazovky můžete dále upravit pomocí nastavení [Jas LCD] ( 143), nebo obrazovku ztlumit pomocí nastavení [Tlumení LCD displeje] ( 143) v případě, že ji používáte na místech, kde světlo z LCD obrazovky může rušit. 28 Příprava

29 Základní obsluha videokamery Provozní režimy Záznam Při záznamu videa nebo fotografií je provozní režim videokamery určen polohou voliče režimů videokamery. Provozní režim POZNÁMKY Volič režimů videokamery Ikona na obrazovce Operace Duální záznam Nahrávejte video a fotografujte se snadností. Nechejte na videokameře, aby se postarala o všechna nastavení Ideální pro začátečníky nebo když se nechcete zabývat podrobnostmi nastavení videokamery. Jednoduché nahrávání filmů a fotografií ( 40, 89). Flexibilní nahrávání Zvolením jednoho ze speciálních režimů nahrávání získáte úplný přístup do nabídek a rozšířených funkcí, které vám umožní změnit nastavení videokamery dle svých preferencí. Záznam filmů ( 40). Záznam fotografií ( 89). V režimu jsou dostupné pouze dále uvedená tlačítka/funkce. - START/STOP pro záznam filmů. - PHOTO pro záznam fotografií. - Páčka zoomu a tlačítka zoomu na LCD panelu ( 43). -Quick Start ( 44). - VIDEO SNAP Videosnímek ( 61). Příprava 29

30 V režimu není přístup do nabídek, ale před přepnutím voliče režimů videokamery do polohy lze změnit dále uvedená nastavení. - Režim nahrávání filmů - Velikost/kvalita fotografií - Záznamové médium pro filmy/fotografie - Automatická pomalá závěrka - Stabilizátor obrazu - Korekce protisvětla - Všechna nastavení pod kartami nabídky nastavení, a. I v režimech flexibilního nahrávání ( nebo ) vám může videokamera pomoci s nastavením. Například můžete použít programy nahrávání Speciální scéna ( 56), a tím najednou nastavit optimální parametry odpovídající speciálním záznamovým podmínkám. Přehrávání V případě přehrávání je provozní režim videokamery určen polohou voliče režimů videokamery a tlačítkem filmování/přehrávání. Stisknutím budete přepínat mezi režimem filmování (záznam) a režimem přehrávání. Provozní režim Ikona na obrazovce Volič režimů videokamery Operace nebo Stiskněte Přehrávání filmů (indexové zobrazení) ( 45). Zobrazení fotografií (zobrazení jedné fotografie) ( 92). POZNÁMKY Při přepnutí do režimu přehrávání bude pro přehrávání vybrána stejná paměť, jaká byla použita pro záznam ( 38). 30 Příprava

31 Joystick a pomocník k joysticku Nabídky videokamery ovládejte joystickem. Přitlačením joysticku nahoru, dolů, doleva nebo doprava (, ) vyberte položku nebo změňte nastavení. Stisknutím joysticku ( ) uložíte nastavení nebo potvrdíte činnost. Na obrazovkách nabídky je toto indikováno ikonou. Pokud se pomocník k joysticku nezobrazuje, zobrazíte jej stisknutím nebo přitlačením joysticku (, ). Zobrazované funkce jsou dány provozním režimem. Režim, nebo : Vyberte ( ) funkci a stisknutím změňte nastavení. U některých funkcí budete muset provést další nastavení ( ). Režim : Nejdříve vyberete ( ) řádek funkce; potom stisknutím ovládáte funkci uprostřed nebo přitlačením joysticku ( nebo ) ovládáte funkci nalevo nebo napravo. Pomocník k joysticku se po 2 sekundách zminimalizuje. I když je pomocník k joysticku minimalizován, můžete upravovat nebo zapnout/ vypnout vybranou funkci; pomocníka k joysticku můžete rovněž maximalizovat ( ) pro výběr jiné funkce nebo ho úplně skryt ( ). Používání nabídek Většinu z funkcí videokamery lze upravovat z nabídek, které se otevřou po stisknutí FUNC.. V režimu není přístup do nabídek a kromě několika málo výjimek, se většina nastavení nabídek vrátí na své výchozí hodnoty. Podrobnosti o dostupných volbách nabídky a nastaveních viz dodatek Seznamy voleb nabídek ( 133). Příprava 31

32 Výběr volby z nabídky FUNC. Dále je uveden jako příklad výběr volby nabídky FUNC. v režimu (v režimu je postup podobný). V režimech přehrávání se postup mění v závislosti na vybrané funkci, proto si v případě potřeby vyhledejte příslušnou kapitolu. 1 Stiskněte FUNC.. 2 Ze sloupce nalevo vyberte ( ) ikonu funkce, kterou chcete změnit. Nedostupné položky nabídky se budou zobrazovat šedě. 3 Vyberte ( ) požadované nastavení z dostupných voleb na dolní liště. Vybraná volba bude zvýrazněna oranžovou barvou. U některých nastavení budete muset provést další výběr anebo stisknout. Řiďte se podle dodatečných pokynů k obsluze zobrazovaných na obrazovce (např. ikona malé šipky atd.). 4 Stisknutím FUNC. uložte nastavení a nabídku zavřete. Kdykoli stisknete FUNC., nabídka se zavře. Výběr volby z nabídek nastavení 1 Stiskněte FUNC.. 2 Vyberte (, ) [ Menu] a stisknutím otevřete nabídky nastavení. Obrazovku nabídek nastavení můžete také otevřít přímo stisknutím tlačítka FUNC. a jeho přidržením déle než 1 sekundu nebo stisknutím MENU na dálkovém ovladači. 3 Vyberte ( ) kartu požadované nabídky. 4 Vyberte ( ) nastavení, které chcete změnit, a stiskněte. Oranžová výběrová lišta indikuje aktuálně vybrané nastavení nabídky. Nedostupné položky nabídky jsou zobrazeny šedě. Posuňte ( ) oranžovou výběrovou lištu ke kartám v horní části obrazovky a vyberte jinou nabídku (krok 3). 32 Příprava

Uživatelská příručka k fotoaparátu

Uživatelská příručka k fotoaparátu ČESKY Uživatelská příručka k fotoaparátu Začínáme str. 7 Pozorně si přečtěte část Bezpečnostní opatření (str. 192-199). Kontrola obsahu balení Balení obsahuje následující položky. Pokud něco chybí, obraťte

Více

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE

Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE Klepněte zde Příručka k produktu Handycam HDR-TG5E/TG5VE/TG7VE 2009 Sony Corporation 4-141-567-11(1) CZ Použití příručky Příručka k produktu Handycam Tato příručka Příručka k produktu Handycam obsahuje

Více

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register

uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register uživatelská příručka Digitální videokamera s vysokým rozlišením www.samsung.com/register HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP

Více

Uživatelská Příručka

Uživatelská Příručka Uživatelská Příručka HMX-Q20BP/HMX-Q20TP/HMX-Q20RP HMX-Q200BP/HMX-Q200TP/HMX-Q200RP HMX-QF20BP www.samsung.com/register Pro záznam filmu použijte paměťovou kartu, která podporuje vyšší rychlosti zápisu.

Více

Videokamera s pamětí uživatelská příručka

Videokamera s pamětí uživatelská příručka SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)BP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)LP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)RP SMX-F30(0)/F33(2)/F34(0)SP Videokamera s pamětí uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme vám za zakoupení

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP

Uživatelská Příručka. Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením. www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP Uživatelská Příručka Digitální Videokamera S Vysokým Rozlišením www.samsung.com/register HMX-M20SP HMX-M20BP pøed pøeètením této uživatelské pøíruèky BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ Co znamenají ikony a značky v

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme za zakoupení výrobku společnosti Canon. Model EOS 5D Mark II je vysoce výkonná digitální zrcadlovka vybavená snímačem CMOS o velikosti kinofilmového políčka (full-frame,

Více

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu

Pokyny. Seznámení s fotoaparátem. Instalace ovladače a aplikace. Pořízení snímku. Připojení kabelu rozhraní USB. Kontrola zapnutí fotoaparátu User Manual WB5000 Pokyny Při používání fotoaparátu dodržujte následující postup. Instalace ovladače a aplikace Pořízení snímku Připojení kabelu rozhraní USB Kontrola zapnutí fotoaparátu Kontrola [Vyměnitelný

Více

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače

Stručný návod k obsluze. Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Stručný návod k obsluze Úvod První kroky Fotografování Další funkce Instalace aplikace Nikon Transfer Přenos snímků do počítače Cz MH-62 Úvod Obsah balení Vyjměte fotoaparát a příslušenství z obalu a zkontrolujte,

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-116-131-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, tipy a informace o výrobcích a službách Sony najdete na: www.sony-europe.com/myproduct DVP-FX875 2008 Sony Corporation VAROVÁNÍ

Více

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Návod k použití. CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Návod k použití CZE Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně. Informace o autorských právech Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými

Více

Uživatelská příručka AT270

Uživatelská příručka AT270 Uživatelská příručka AT270 Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Úvod i Obsah xi Jednotlivé části fotoaparátu 1 Příprava pro fotografování 6 Základní operace fotografování a přehrávání 12 Fotografické funkce 22 Funkce přehrávání

Více

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou.

ČESKY VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ. Logo DV je registrovanou obchodní známkou. VIDEOKAMERA S LCD DISPLEJEM ČESKY VL-WD450S VL-WD650S NÁVOD K POUŽITÍ Logo DV je registrovanou obchodní známkou. Toto zařízení splňuje požadavky směrnic 89/336/EEC a 73/23/EEC v platném znění směrnic 93/68/EEC.

Více

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com

EK-GC100. Uživatelská příručka. www.samsung.com EK-GC100 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka

GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka GP20 Ultra Lite LED projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 6 Přednosti projektoru... 6 Obsah balení... 7 Vnější vzhled projektoru... 8 Ovládací prvky a funkce...

Více

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60

TX-P42GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GT60E TX-P50GTW60 TX-P42GT60E TX-P50GT60E TX-P42GTW60 TX-P50GTW60 enápověda Česky Sledování Moje úvod. obrazovka Informace 11 Použití 12 Nastavení 13 Základy Zapojení 15 Výběr kanálu 18 Informační pruh 20 Volby 22 Titulky

Více

Přenosný CD/DVD přehrávač

Přenosný CD/DVD přehrávač 4-126-490-11(1) Přenosný CD/DVD přehrávač Návod k obsluze z Užitečné rady, doporučení a informace o výrobcích a službách Sony najdete na internetové adrese (webových stránkách): www.sony-europe.com/myproduct

Více

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16

Obsah. Česky. Seznámení s obrazovkou...13. Pohled zepředu... 13 Pohled zezadu... 14 Seznámení s dálkovým ovladačem...16 Obsah Kapitola 1: Stručná referenční příručka... 1 1. Prostudujte si následující pokyny...2 Co je ve stručné referenční příručce?...2 Co se nachází v uživatelské příručce?...2 2. Obsah balení...2 3. Zvolte

Více

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání

Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka. 3. vydání Nokia N86 8MP - Uživatelská příručka 3. vydání Obsah 2 Obsah Bezpečnost 7 O vašem přístroji 7 Síťové služby 8 Sdílená paměť 9 ActiveSync 9 Magnety a magnetická pole 9 Začínáme 10 Tlačítka a části (zepředu

Více

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G920F. Uživatelská příručka. Czech. 04/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G920F Uživatelská příručka Czech. 04/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Karta SIM nebo USIM 10 Baterie 15 Zapínání a vypínání zařízení

Více

Uživatelská příručka U840W

Uživatelská příručka U840W Uživatelská příručka U840W Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Předmluva Obecná upozornění Začínáme Kontrola vybavení... 1-1 Začínáme... 1-2 Seznámení Přední strana při zavřeném displeji...

Více

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka

MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka MX815ST/MX815ST+/MX816ST Digitální projektor Uživatelská příručka Obsah Důležité bezpečnostní pokyny... 3 Úvod... 7 Přednosti projektoru... 7 Obsah balení... 8 Vnější vzhled projektoru... 9 Ovládací prvky

Více

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A)

USB. HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE. (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) LH-RH3693SE_NAACLL4_CZE_MFL30582417 HDD/DVD rekordér a přijímač Příručka uživatele MODEL:LH-RH361SE (Hlavní jednotka: LH-RH361 reproduktory: LHS-36SE5S, LHS-36SE5A) USB Před připojením, provozem a nastavováním

Více

Definování snímku pro tisk

Definování snímku pro tisk Definování snímku pro tisk Tato kapitola popisuje, jak zvolit snímky pro tisk na DPOF (Data Print Order Format) tiskárně nebo v DPOF laboratoři. Chcete-li vytisknout snímky pořízené tímto fotoaparátem,

Více

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka

Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Digitální projektor CP220c Řada Commuter Uživatelská příručka Autorská práva Copyright 2007 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, přenášena, přepisována,

Více