MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 1. schůze, konané dne od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka Přítomni-členové rady: MUDr. B. Hanychová, Ing. J. Heller, MBA, T. Kalousek, Mgr. J. Matušek, Bc. O. Pecha, Ing. P. Sladkovský, Ing. J. Srb, Ing. J. Vokál Přizvaní k jednání: Zapisovatelka: Ing. P. Fišer, tajemník ÚMČ H. Bursíková Ing. Vladislava Hujová, starostka, pověřuje spolupodepsáním zápisu ze schůze Rady městské části Ing. P. Sladkovského, zástupce starosty Schválení zápisu ze 4. schůze Rady městské části, konané dne Rada městské části s c h v a l u j e uvedený zápis Schválení programu 1. schůze Rady městské části, konané dne Rada městské části s c h v a l u j e navržený a upravený program jednání

2 I. Materiály Rady městské části k projednání 1. Protokol z provedené kontroly v příspěvkové organizaci Mateřská škola U Zásobní zahrady 6, Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části USNESENÍ Rady městské části č Plán kontrol na rok 2011 Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části USNESENÍ Rady městské části č Schválení umístění kamery na rohu ulic Příběnická x Seifertova s možností monitorovat ulici Příběnickou, okolí Temple klubu a baru Monty materiál byl stažen z jednání 4. Revokace usnesení Rady městské části č. 736 ze dne k záměru prodeje bytových a nebytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., v domech: - čp s pozemkem parc. č. 2310, vše v k.ú. Žižkov, Koněvova 173, - čp s pozemkem parc. č. 1551, vše v k.ú. Žižkov, Lucemburská 40, - čp. 846 s pozemkem parc. č. 2474, vše v k.ú. Vinohrady, Milešovská 1, - čp s pozemky parc. č. 2305, 2302/2, vše v k.ú. Žižkov, Na Hlídce 10, - čp s pozemky parc.č. 2221/2, 2221/1, vše v k.ú. Žižkov, Na Hlídce 13, - čp s pozemkem parc. č. 4008, vše v k.ú. Žižkov, Na Vápence 25, - čp s pozemkem parc. č. 1327, vše v k.ú. Žižkov, Ondříčkova 9, - čp. 961 s pozemkem parc. č. 2913/1, vše v k.ú. Vinohrady, Perunova 3, - čp. 919 s pozemkem parc. č. 2912/1, vše v k.ú. Vinohrady, Perunova 5, - čp. 848 s pozemkem parc. č. 2590, vše v k.ú. Vinohrady, Přemyslovská 2, - čp s pozemkem parc. č. 1512, vše v k.ú. Žižkov, Přemyslovská 40, - čp. 709 s pozemkem parc. č. 2736, vše v k.ú. Vinohrady, Řipská 26, - čp s pozemkem parc. č. 2637, vše v k.ú. Vinohrady, Slezská 99, - čp s pozemkem parc. č. 2636, vše v k.ú. Vinohrady, Slezská 101, - čp s pozemkem parc. č. 2635/1, vše v k.ú. Vinohrady, Slezská 103, 2

3 - čp s pozemkem parc. č. 2634, vše v k.ú. Vinohrady, Slezská 105, - čp s pozemkem parc. č. 2990, vše v k.ú. Vinohrady, Slezská 114, - čp s pozemky parc.č. 3763, 3764, vše v kú.vinohrady, Soběslavská 27, - čp s pozemkem parc. č. 3771/1, vše v k.ú. Vinohrady, Soběslavská 35, - čp. 650 s pozemkem parc. č. 1665, vše v k.ú. Žižkov, Sudoměřská 48, - čp s pozemkem parc.č. 3769, vše v k. ú. Vinohrady, U Vinohradské nemocnice 4, - čp s pozemky parc. č. 3779, 3778, vše v k.ú. Vinohrady, U Vinohradské nemocnice 6, - čp s pozemkem parc. č. 2705, vše v k.ú. Vinohrady, Vinohradská 98, - čp s pozemkem parc. č. 2631/1, vše v k.ú. Vinohrady, Vinohradská 130,132, - čp s pozemkem parc. č. 1506, vše v k.ú. Žižkov, Vinohradská 139, - čp s pozemkem parc. č. 2117, vše v k.ú. Žižkov, Zelenky-Hajského 2, - čp s pozemkem parc.č. 2140/1, vše v kú. Žižkov, Zelenky-Hajského 14, - čp s pozemkem parc. č. 2019, vše v k.ú. Žižkov, Žerotínova 30, - čp. 2408, 2409 s pozemky parc. č. 4120/2, 4119/1, 4120/6, 4119/2, 4119/3, vše v k.ú. Žižkov, Ambrožova 1, 3, - čp s pozemkem parc.č. 1386, vše v k.ú. Žižkov, Čajkovského 15, - čp s pozemkem parc. č. 2626, vše v k.ú. Vinohrady, Radhošťská 1, - čp s pozemkem parc. č. 2628, vše v k.ú. Vinohrady, Radhošťská 5, - čp s pozemkem parc. č. 1562/1, vše v k.ú. Žižkov, Radhošťská 18, 20, 22, - čp s pozemkem parc. č. 4021, vše v k.ú. Žižkov, Viklefova 22, Koněvova 146, - čp s pozemky parc. č. 1413/3, 1413/5, vše v k.ú. Žižkov, Čajkovského 12, - čp s pozemky parc. č. 1413/2, 1413/4, vše v k.ú. Žižkov, Čajkovského 14, - čp s pozemky parc. č. 4097, 4098, vše v k.ú. Žižkov, Jeseniova 109, - čp s pozemkem parc. č. 2633, vše v k.ú. Vinohrady, Jičínská 3, - čp s pozemkem parc. č. 2632, vše v k.ú. Vinohrady, Jičínská 5, - čp s pozemky parc. č. 3641, 3642, vše v k.ú. Žižkov, Strážní 6, USNESENÍ Rady městské části č Pronájem garážového stání č , Ondříčkova 37/391, USNESENÍ Rady městské části č. 4 3

4 6. Návrh smlouvy o spolupráci mezi Vazební věznicí Pankrác a Městskou částí Předkladatel: Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl mezi městskou částí a OSA Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s. Předkladatel: Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Uzavření Smlouvy o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji uzavřené dne mezi Státní tiskárnou cenin, státní podnik se sídlem Růžová 943/6, Praha 1 a Městskou částí USNESENÍ Rady městské části č. 8 4

5 10. Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. S 695/06 ( ) s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o odvozu a likvidaci komunálního odpadu USNESENÍ Rady městské části č Uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě č. S 1457/01 ( ) s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o odvozu a likvidaci komunálního odpadu USNESENÍ Rady městské části č Uzavření dodatku č. 8 ke smlouvě č. S 237/00 ( ) s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o odvozu a likvidaci komunálního odpadu USNESENÍ Rady městské části č Uzavření dodatku č. 9 ke smlouvě č. S 118/97 ( ) s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o odvozu a likvidaci komunálního odpadu USNESENÍ Rady městské části č. 12 5

6 14. Uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě č. S 213/98 ( ) s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. o odvozu a likvidaci komunálního odpadu USNESENÍ Rady městské části č Podněty Komise pro byty a nebytové prostory Rady MČ USNESENÍ Rady městské části č Volné byty USNESENÍ Rady městské části č Podněty Komise pro byty a nebytové prostory Rady MČ USNESENÍ Rady městské části č Úprava rozpočtu roku 2010 USNESENÍ Rady městské části č. 17 6

7 19. Úprava rozpočtu roku 2010 USNESENÍ Rady městské části č Předchozí souhlas zřizovatele k přijetí peněžitých účelově určených darů a věcného daru příspěvkovými organizacemi USNESENÍ Rady městské části č Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena, k tíži pozemku parc. č. 4332/1 v k. ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce Připojení objektu MV ČR, Olšanská 4 na optickou síť GTS NOVERA, ve prospěch společnosti GTS Czech s.r.o., IČ USNESENÍ Rady městské části č Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu v rámci hospodaření příspěvkové organizace Integrační centrum Zahrada v Praze 3, U Zásobní Zahrady 2445/8, USNESENÍ Rady městské části č. 21 7

8 23. Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací mateřských škol Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Stanovení platů ředitelům příspěvkových organizací základních škol Předkladatel: Mgr. J. Matušek, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Materiály Rady městské části k informaci: - Zpráva Rady městské části o činnosti za II. pololetí 2010 bude projednáno na příští schůzi RMČ Protože již další náměty ani připomínky nebyly, ukončila starostka Ing. Vladislava Hujová jednání Rady městské části v 16 hodin. Ing. Pavel S l a d k o v s k ý zástupce starosty městské části Ing. Vladislava H u j o v á starostka městské části 8

9 9

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 16. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZÁPIS z 11. schůze, konané dne 29.05.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Josef Heller, MBA, zástupce

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 9. schůze, konané dne 24.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 212/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 25.03.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4330/2 a 4330/5,

Více

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov

Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Zápis a usnesení 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na čtvrtek dne 19. 6. 2014 v 13 hodin v

Více

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města:

Předsedající: Zdeňka Marková, starostka města. Přítomno 6 členů rady města: Zápis z 84. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 26. 7. 2010 v budově Městského úřadu Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103 Starostka města zahájila ve 14,40 hod. dnešní řádnou

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 93/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 73 ze dne 11.02.2015 Prohlášení vlastníka o rozdělení nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám dle 1166 a násl. zákona č. 89/2012

Více

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2

R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 14. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 21.07.2014 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části

Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 KOMISE PRO BYTOVÉ A NEBYTOVÉ PROSTORY RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis č. 15 z jednání Komise pro bytové a nebytové prostory Rady městské části Datum jednání: 23. 7. 2014 Místo jednání: kancelář

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739)

U S N E S E N Í. 2. Změna schváleného rozpočtu rozpočtové opatření č. 11/2013 (tisk R/739) U S N E S E N Í ze 70. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. července 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Změna schváleného rozpočtu

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 16. zasedání konaného dne 06.12.2011 Rada města Železný Brod po projednání 456/11rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 457/11rm schvaluje uzavření

Více

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice

Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Zápis z 18. zasedání RMČ, které se konalo dne 20. 7. 2011 od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice Přítomni: viz prezenční listina Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský

Více

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mikulášovice konaného dne 31.3.2015 41/3/15. ZMě bere na vědomí znění zápisu z 2. zasedání ZMě. 42/3/15. ZMě schvaluje program 3. zasedání ZMě takto: Program:

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 30. řádné jednání rady městské části, konané dne 29. 9. 2009 v 10:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Hůrková, Kobylková, Vejvodová

Více

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 55. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 07.05.2013 v 07:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 55/1.1 Vyjádření k záměru stavby Energetického centra Frýdlant

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 13. ledna 2015 (RM č. 2) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu, byly

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 25. 4. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 74. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.11.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014

Město Horažďovice. Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Město Horažďovice Usnesení z 86. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.06.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 15. 5. 2013 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, F. Toušek,

Více