JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE"

Transkript

1 JUNIOR ACHIEVEMENT LEARNING ABOUT BUSINESS MATERIÁLY PRO UČITELE

2 O.K., so, my name is Josef Müller. I am the executive director of Junior Achievement, Czech Republic. Junior achievement is a non-profit educational organization. It has been founded in 1919 in the USA and here in the Czech Republic, it has been brought by Mr. Tomáš Baťa, the famous Czech-Canadian entrepreneur and since year 1992 we are active here in the Czech Republic working with several hundred of schools and up to now we have over students that went through our programs over these 20 years. Junior achievement works with different types of schools. We have three pillars of activities. Our first pillar is the pillar of entrepreneurship, the second pillar we work with is financial literacy and the third pillar is work readiness or, let s say, skills at work, so preparation for the world of work. So all these three pillars are very important for young people. We work, as I said, with different types of schools. The most importantly we work with secondary schools. We have different programs for each of these fields and we try to make sure that our programs bring a lot of onhand experience and also that they are a bit different to what students experience during the normal school hours. So we provide methodology to their teachers and we also allow business people to come in the class and help deliver our program to the students. So, we have, as I said, we have three pillars, three activities. I may give you some examples of what we do. So, for example, in the entrepreneurship pillar, our most popular program is the program called JA Student company, where young students aged found their own companies and actually run their own business for one school year. So they start with the process of the foundation of the company. Then they of course, they have to decide the name, they have to decide their activities, they divide the roles within their student company, then they run the company throughout the school year, they do a lot of activities, they work with real products, real services, real money and then, at the end of the school year they submit a report of their activities, they can apply for a competition, which we hold at every end of school year and the best company from the Czech Republic has the chance to represent the country at the European finals which take place at different places every year. So this year, for example, it s Bucharest. The second pillar, when we talk about financial literacy, we also have programs for this. We have a program called Get to Know Your Money, which is an e-learning which allows teachers and students to use it in their classes and bring a lot of new information to them. It also allows the teachers to give some quizzes and tests to the students. And we also provide a public portal which is connected to banking literacy. In Czech we call it bankovní gramotnost. And this portal gives a basic information about how to behave when dealing with a bank, whether I have money or I need money, etc. And we believe that this is a part of financial literacy that is essential for everyone because not everyone maybe has the time or, let s say, energy to do their own budget every week, but these things you have to do whether you want or not as long as you have an account in a bank. And then the third area is the preparation for the business world and basically, what we do there is we provide programs for middle schools. When people are deciding whether they continue studying, at which type of school or whether maybe they will just finish their education at middle school and go to the world of work immediately. So we provide programs called Profession Orientation. Being part of the student company is an absolutely unforgettable experience. It not only helps to get to know your friends more, helps develop your soft skills, team skills, presentation skills, some IT skills when you prepare your webpage, design skills when you work on your annual report, also helps you to learn how to talk to the people, how to sell, how to negotiate, also maybe how to face some challenges that you most probably will face during your business and it is really something which a lot of people remember for the rest of their lives.

3 Takže já se jmenuji Josef Müller a jsem výkonným ředitelem Junior Achievement pro ČR. Junior Achievement je nezisková vzdělávací organizace. Byla založena v roce 1919 v USA a do ČR ji přivedl známý česko-kanadský podnikatel Tomáš Baťa. V ČR působíme od roku Spolupracujeme s několika sty škol a za posledních 20 let prošlo našimi programy přes studentů. Junior Achievement pracuje s různými typy škol. Máme tři hlavní pilíře činností. Naším prvním pilířem je podnikání, druhým je finanční gramotnost a tím třetím je příprava pro vstup do pracovního prostředí. Všechny tyto pilíře jsou pro mladé lidi důležité. Jak už jsem zmínil, pracujeme s různými typy škol. Nejdůležitější jsou ale střední školy. Pro každý z těchto oborů máme odlišný program a snažíme se žákům zajistit spoustu praktických zkušeností a odlišit se od běžného vyučování. Učitelům poskytujeme metodiku a do vyučování zveme podnikatele, aby pomohli přiblížit náš program žákům. Takže, jak už jsem řekl, máme tři pilíře činností. Dám vám možná pár příkladů toho, co děláme. Například v oblasti podnikání je náš nejpopulárnější program s názvem JA Student Company. Zde studenti ve věku let zakládají vlastní firmy a vedou je po dobu jednoho školního roku. Takže začnou založením firmy, musí rozhodnout o jejím názvu, o její činnosti. Pracují s reálnými produkty a službami a se skutečnými penězi. Na konci roku předkládají zprávu o svých činnostech a mohou se přihlásit do soutěže, kterou pořádáme na konci každého školního roku. A nejlepší firma z ČR má šanci se reprezentovat v evropském finále, které se každý rok pořádá jinde. Letos to bude v Bukurešti. Máme také program pro druhý pilíř, který se zabývá finanční gramotností. Máme program s názvem Poznej své peníze, což je internetový výukový program, který mohou využít učitelé i studenti ve třídě a který jim přináší mnoho nových informací. Učitelům umožňuje, aby žákům zadávali testy a kvizy. Také provozujeme veřejný portál s názvem Bankovní gramotnost. Tento portál poskytuje základní informace o tom, jak si počínat v bance, ať už peníze máme nebo je potřebujeme. Domníváme se, že toto je součástí finanční gramotnosti, kterou každý potřebuje, protože ne všichni mají dost času nebo energie si každý týden vytvářet rozpočet. Ale tyto věci člověk musí chtě nechtě dělat, tedy pokud máte účet v bance. No a třetí pilíř je příprava na svět byznysu a zde vlastně poskytujeme program pro střední školy. Když se žáci rozhodují, zda pokračovat ve studiu, na jakém typu školy anebo jestli střední školou své vzdělávání ukončit a vstoupit okamžitě do světa práce. Takže zde poskytujeme program Profesní orientace. Být součástí studentské firmy je naprosto nezapomenutelný zážitek. Nejenže vám pomůže opravdu poznat své přátele, rozvinout své komunikační dovednosti, dovednosti práce v týmu, prezentace, znalosti IT při tvorbě webových stránek, grafické dovednosti při psaní výroční zprávy, ale také vás to naučí jednat s lidmi, prodávat, vyjednávat, čelit těžkostem, kterým budete s největší pravděpodobností čelit i ve své firmě. Je to prostě něco, co si spousta lidí pamatuje po celý život.

4 write check discuss share match answer find info EXERCISE 1 Discuss and share your answers to the following questions: 1. Do you follow the latest news about banks, banking products or the current economic situation? How can you benefit from being familiar with this kind of information? 2. Do you know any famous Czech entrepreneurs? What do you know about Tomáš Baťa? 3. Do you believe that if you want to be good at business, you must be born with the necessary skills or do you think you can learn them? Explain.

5 EXERCISE 2 Are these statements TRUE or FALSE? 1. Junior Achievement was established by Tomáš Baťa. 2. The second pillar of JA activity concerns financial literacy. 3. You must be at least 16 to be able to start a JA student company. 4. The goods and services JA student companies deal in are not real. 5. You have to submit an annual report if you run a JA student company. 6. Junior Achievement does not help students decide about their future careers. 7. The speaker thinks that banking literacy is a part of financial literacy that everyone should know about. EXERCISE 3 Listen and fill in the missing text. 1. Junior Achievement is a non-profit educational organization. It has been founded in 1919 in the USA and here in the Czech Republic, it has been brought by Mr. Tomáš Baťa, the famous Czech-Canadian entrepreneur and since year Junior Achievement works with different types of schools. We have three pillars of activities. Our first pillar is the pillar of, the second pillar we work with is iteracy and the third pillar is or, let s say, skills at work, so preparation for the world of work. 3. we try to make sure that our programs bring a lot of hand-on experience and also that they are a bit different to what students experience during the normal school hours. 4. our most popular program is the program called JA, where young students aged found their own and actually run their own business for one school year. 5. They work with products, services, money and then, at the end of the school year they submit a report of their activities, they can apply for a, which we hold at every end of school year and the best company from the Czech Republic has the chance to represent the country at the European finals which take place at different places every year. 6. And this portal gives a basic information about how to when dealing with a bank, whether I have money or I need money etc. And we believe that this is a part of that is essential for everyone because not everyone maybe has the or, let s say, to do their own every week Being part of the student company is an absolutely unforgettable experience. It not only helps to get to know your friends more, helps develop your soft,,, some when you prepare your, when you work on your annual, also helps you to learn how to talk to the people, how to sell, how to negotiate, also maybe how to face some that you most probably will face during your business and it is really something which a lot of people remember.

6 EXERCISE 4 Match the following English expressions with their Czech equivalent. 1. ENTREPRENEUR A) NEZAPOMENUTELNÝ 9. LITERACY I) ROČNÍ 2. SOFT SKILLS B) PODAT, ODEVZDAT 10. HANDS-ON EXPERIENCE J) KONAT SE 3. ANNUAL C) PROVOZOVAT, ŘÍDIT 11. SUBMIT K) VYJEDNÁVAT 4. NEGOTIATE D) PODNIKATEL 12. RUN L) ZÁSADNÍ 5. DEAL WITH E) JEDNAT S 13. APPLY FOR M) GRAMOTNOST 6. NON-PROFIT F) PŘIHLÁSIT SE DO 14. ESSENTIAL N) NEZISKOVÝ 7. TO FOUND G) KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI 15. TAKE PLACE O) PILÍŘ 8. PILLAR H) PRAKTICKÁ ZKUŠENOST 16. UNFORGETTABLE P) ZALOŽIT PHRASE BOOK Use the vocabulary list to develop questions you could ask the speaker in a mock interview. With a partner, take turns being the speaker and the questioner. Role play asking and answering your questions about the importance and impact of Junior Achievement in Czech Republic. ANNUAL REPORT HANDS-0N EXPERIENCE LITERACY SOFT SKILLS A written record for an organization, institution, or company that summaries, defines, and quantifies the scope of all activities conducted during the denoted year of operation. Distinguishes between knowledge gained directly through one s own activities, from knowledge that is learned indirectly through others. Competency, usually regarding language use. Increasingly, it is used metaphorically with other kinds of competencies, i.e. financial literacy, media literacy, etc. Colloquial expression that differentiates interpersonal and intercultural communication skills from technical or content-specific knowledge, e.g. hard skills.

7 EXERCISE 5 DISCUSS, PREPARE, AND PRESENT 1. IDENTIFY some existing companies with well-chosen names. Why do you like them? Does the business stand up to its name? What characteristics do these companies have that make them successful? 2. BRAINSTORM: Work in small groups. You have ten minutes to brainstorm a name for a new company and the concept behind it. The company should be aimed at people who prefer quality more than a low price. What kind of new presence would you aim at in the marketplace? Present your results to each other. 3. REFLECT: Which group had the most creative concept? Which group had the most innovative name? Which group had the most unusual idea? What factors are important for you to consider if you are starting a business? What kinds of challenges do you think the speaker is talking about that the JA Student Company participants may have experienced? What are your criteria for success? Are you more interested in being involved in non-profit activities or profit-making activities? What are the advantages and disadvantages of both approaches to generating different kinds of returns on investments? EXERCISE 6 GRAMMAR AND SYNTAX TEST 1. The speaker in the video said: It not only helps to get to know your friends more, (it) helps develop your soft skills In the first case, the speaker decided to use the verb tense, TO + infinitive after HELP. In the second case, he used a bare infinitive in the same situation. Did he make a mistake? 2. Are there other verbs which can sometimes be used with TO + Infinitive or with a bare infinitive? Explain. 3. Look at the following examples. What is the meaning of MAKE in all of them? Can you formulate the rule for using MAKE with TO + infinitive and with bare infinitive? A) The teacher made all the students finish cleaning up the room before they could leave. B) He was made to sell his house to pay off his debts. C) No one should be made to leave their own country. D) My father made me repeat the rule until I learnt it by heart. 4. Look at the following examples. In which of them could TO be used before the highlighted phrases? A) I don t like shopping so what I've done is order a new computer over the Internet. B) All I did was suggest that she should lend him no more money. C) Will you tidy the house and wash the dishes before I get home? D) Do you want to have a snack now or wait until later before we eat? E) I didn t want to do anything else this afternoon, except read my book. F) My brother does nothing but watch TV when he gets home from school. G) It's quicker to bike to the station rather than take the car. H) I have to fix breakfast for everybody as well as take the children to school before I can leave for work.

8 WHILE YOU WATCH EXERCISE 2 1. FALSE, 2. TRUE, 3. TRUE, 4. FALSE, 5. TRUE, 6. FALSE, 7. TRUE EXERCISE 3 1. Junior achievement is a non-profit educational organization. It has been founded in 1919 in the USA and here in the Czech Republic, it has been brought by Mr. Tomáš Baťa, the famous Czech-Canadian entrepreneur and since year Junior Achievement works with different types of schools. We have three pillars of activities. Our first pillar is the pillar of entrepreneurship, the second pillar we work with is financial literacy and the third pillar is work readiness or, let s say, skills at work, so preparation for the world of work. 3. we try to make sure that our programs bring a lot of hands-on experience and also that they are a bit different to what students experience during the normal school hours. 4. our most popular program is the program called JA Student Company, where young students aged found their own companies and actually run their own business for one school year. 5. They work with real products, real services, real money and then, at the end of the school year they submit a report of their activities, they can apply for a competition, which we hold at every end of school year and the best company from the Czech Republic has the chance to represent the country at the European finals which take place at different places every year. 6. And this portal gives a basic information about how to behave when dealing with a bank, whether I have money or I need money etc. And we believe that this is a part of financial literacy that is essential for everyone because not everyone maybe has the time or, let s say, energy to do their own budget every week Being part of the student company is an absolutely unforgettable experience. It not only helps to get to know your friends more, helps develop your soft skills, team skills, presentation skills, some IT skills when you prepare your webpage, design skills when you work on your annual report, also helps you to learn how to talk to the people, how to sell, how to negotiate, also maybe how to face some challenges that you most probably will face during your business and it is really something which a lot of people remember for the rest of their lives. AFTER YOU WATCH EXERCISE 4 1D,2G,3I,4K,5E,6N,7P,8O,9M,10H, 11B,12C,13F,14L,15J,16A

9 AFTER YOU WATCH EXERCISE 6 1. The speaker was right in both cases. Help is a verb that can be used with or without to before the infinitive. When we use it without an infinitive it sometimes sounds more informal. The latter use is also more typical of American English. 2. There are only a few of them. A typical example is the verb MAKE (meaning FORCE). 3. TO MAKE in this case means TO FORCE somebody. It is used with a bare infinitive in the active voice and with TO + infinitive in the passive voice. 4. TO can be used in B, D, E, G, or H. There are other structures where using either TO+infinitive and the bare infinitive are both possible. Expressions with do or did, such as what I've done or all I did can follow either pattern. When two infinitive structures are connected by and, as well as or, except, but, than or as, it is normal practice to omit to in the second clause.

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE

GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE GAMEFUL INGENIOUS GAMIFIED SOLUTIONS MATERIÁLY PRO UČITELE Gameful is a partly student project established with six students or employees and we simply started with an idea. We all had experience in game

Více

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE

BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE BRIGHT ELEMENT SMART DATA MATERIÁLY PRO UČITELE Hi guys! My name is Ondra Novák and I am the managing director of Bright Element fresh, full of energy and we do believe that very successful in future project

Více

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE

WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE WORLD BANK BEIJING POVERTY ALLEVIATION MATERIÁLY PRO UČITELE What the World Bank is a poverty alleviation agency, that s our main call, and we do that by two means. One is projects, so we finance projects.

Více

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE BUSINESS CONFERENCE TIGHT-BUDGET CONFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE L: Hello, boss! B: Hello Larry! Any news on the conference centre front? L: I ve been I ve sent you a couple of e-mails about it. Did you

Více

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE

CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE CZECH CREDIT BUREAU NEITHER A BORROWER NOR A LENDER BE! MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Peter Kučera. I m the managing director of the Czech Credit Bureau. We are basically operator of two major credit

Více

CLIL Banka gramatika

CLIL Banka gramatika Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka gramatika Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_gramatika.rar

Více

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít

Jak vypadá amatérské testování. Plán, který doopravdy můžete splnit. Proč tak brzo začínáme tou nejtěžší částí. S kým testovat a jak jej najít OBSAH ÚVODEM Říkejte mi Izmael 6 Jak tato kniha vznikla, vzdání se nároků a trocha domácího úklidu NALEZENÍ PROBLÉMŮ V POUŽITELNOSTI KAPITOLA 1 A vidíte snad nějaké slony? 16 Co to je vlastní testování,

Více

CLIL Marketing IV. ročník

CLIL Marketing IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Marketing IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MARKETING ZÁKLADY

Více

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice

Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Angličtina v poštovnictví finančnictví a logistice Část B se zaměřením na logistiku Studijní texty a pracovní listy Denisa Vojáčková Grymová 2011/2012 Texty vznikly v rámci projektu Postilión projekt zvyšování

Více

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a

Buddy UP. fall 2010. inside. magazine for bringing students together. Interviews. CoMeet Move UP Photos. E S N V S E P r a h a Buddy UP magazine for bringing students together fall 2010 E S N V S E P r a h a Buddy System inside Interviews nation2nation CoMeet Move UP Photos BuddyUP / Spring 2010 Buddy UP / fall 2010 MILÍ PŘÁTELÉ,

Více

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, OBSAH Úvod.. 3 Pracovní list 1 5 Worksheet 1.. 6 Worksheet 2..... 7 Pracovní list 2.. 8 Worksheet..... 9 Pracovní list 3.. 11 Worksheet..... 12 Pracovní list 4.. 13 Pracovní list 5.. 15 Pracovní list 6..

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2005 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org Miloš Šifalda Head of Educational Department of Regional Office of Southern Moravia School Act and Innovative Trends in Brno Second volume of international

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

CLIL Management III. ročník

CLIL Management III. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management III. ročník III. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

CLIL Management IV. ročník

CLIL Management IV. ročník Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Management IV. ročník IV. ročník THE BASICS OF MANAGEMENT

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b

4 ZPRAVODAJ 96 CPF 97. b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b TEX BULLETIN b b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b ZPRAVODAJ C S TUG b METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT TEX METAFONT METAFONT

Více

Komunikujeme v rámci EU

Komunikujeme v rámci EU Komunikujeme v rámci EU Mgr. Jitka Fraisová Soukromá střední odborná škola Hranice, s.r.o. Jaselská 832, Hranice Mgr. Dalibor Šimko externí expert Hranice 2012 Komunikujeme v rámci EU studijní texty Jitka

Více

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013.

Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme dopadli s naším plánováním na rok 2013. OBSAH KiT v 2013 KiT v 2014 Výdaje v 2013 Info. emaily od našich studentů Informace ke školám a účtenky / potvrzení 11-4-2014 KiT V 2013 Chcete li Boha rozesmát, udělejte si plány tak takhle nějak jsme

Více

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04

ANGLICKÝ JAZYK základní úrove obtížnosti AJMZD12C0T04 ANGLICKÝJAZYK základníúroveobtížnosti AJMZD12C0T04 DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:93bod Hraniceúspšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh.

Více

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX.

ANGLICKÝ JAZYK. Třída: IX. Výsledky testování třídy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 ANGLICKÝ JAZYK Základní škola, Mateřská škola, Školní jídelna

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám

DIDAKTICKÝ TEST POSLECH, TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE. 2.1 Pokyny k uzav eným úlohám. 2.2 Pokyny k otev eným úlohám ANGLICKÝJAZYK DIDAKTICKÝTEST POSLECH,TENÍAJAZYKOVÁKOMPETENCE Maximálníbodovéhodnocení:63bodů Hraniceúspěšnosti:44% 1Základníinformacekzadánízkoušky Didaktickýtestobsahuje63úloh. asovýlimitprořešenídidaktickéhotestu

Více

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje

všechny tyto časy se nachází třeba v následujících větách na stejné vzrušující téma, namely uklízení pokoje ONE... BASIC TENSES nejdřív je samozřejmě třeba vysvětlit jak funguje základních řekněme osm časů, a to pokud možno v jedné hodině. studenti se v tom sice budou chvilku plácat, ale v konečném důsledku

Více

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE

SOUBOR VZOROVÝCH ÚLOH ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE ANGLICKÝ JAZYK ČTENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE TENÍ A JAZYKOVÁ KOMPETENCE Skupina úloh I (odpovídá 5. části DT) ÚLOHY 1 5 P e t te si p t krátkých text. Na základ informací v textech vyberte k úlohám 1 5 vždy

Více

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.

Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04. Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele angličtiny na ZŠ a pro učitele odborných předmětů na OSŠP Kolín s.r.o. CZ.1.07/1.3.04/04.0017 CLIL Banka témata Přílohou k tomuto dokumentu je soubor prilohy_clil_banka_temata.rar

Více

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz

Maturita Angličtina. také v tištěné verzi. Objednat můžete na www.fragment.cz Maturita Angličtina také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Kateřina Matoušková a Barbora Faktorová Maturita Angličtina e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část

Více

Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic Stabilization and Growth in the Near Future CONFERENCE PROCEEDINGS

Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic Stabilization and Growth in the Near Future CONFERENCE PROCEEDINGS Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic Stabilization and Growth in the Near Future CONFERENCE PROCEEDINGS PRAGUE OCTOBER 2010 Central and Eastern Europe after the Crisis: Macroeconomic

Více