Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012"

Transkript

1 Plán práce školní družiny na šk.rok 2011/2012 Celoroční projekty - Hřiště 11/12/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Ekohrátky-spolupráce se střediskem Šipka Kroměříž - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ - Čtenářská chvilka/čte pedagog dětem, děti dětem/ ZÁŘÍ - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně; dodržování hygienických pravidel a stravovacích návyků při stravování - poučení o bezpečném chování v silničním provozu na vycházkách a při sportovních činnostech a při přesunu do školní jídelny - seznámení se s novými žáky - stolní hry - pohybové relaxační hry - čtení- pohádky z přírody - vycházky do okolí Roštína - změny v přírodě, podzimní pranostiky - Les ve škole - jak roste strom - sběr přírodnin/kameny, listy, kaštany, žaludy atd./ - míčové hry na hřišti - pohybové hry v tělocvičně - Hřiště 11/12- šlapanda - podzimní výzdoba ŠD a chodeb - drakiáda - výroba zvířátek a postaviček z přírodnin - bramborová a jiná tiskátka - origami krabičky - správná výslovnost- jazykolamy - didaktické hry- postřeh, paměť - upevňování znalostí: adresa bydliště, popis cesty z bydliště do školy atd. - abeceda společenského chování- kouzelná slovíčka a pozdravy - Recyklohraní- co je odpad a jeho třídění - Dopravní výchova- chodci a dopravní prostředky - Ekohrátky- sopečný ostrov

2 ŘÍJEN - prevence krizových situací-oslovení a obtěžování cizím člověkem - nebezpečí užívání sociálních sítí na internetu- kyberšikana - bezpečná cesta do školy - společenské hry - turnaj v pexesu- 1.a 2.ročník - soutěž v navlékání korálků - čtení pohádky K.J.Erbena - vycházky do přírody-proměny stromů na podzim - Les ve škole - poznej stromy podle plodů a listů - Encyklopedie stromů + vyhledávání dalších informací na internetu - hřiště- kolektivní míčové hry - tělocvična- pohybové hry, švihadlo - Hřiště 11/12- běhárna - kouzlení s barvami - výroba podzimní dekorace - malování na kameny - práce s jehlou a nití - vypracování domácích úkolů - hry na rozvoj slovní zásoby - opakování učiva - abeceda společenského chování- úcta k lidem - Recyklohraní- druhy a třídění obalů - Dopravní výchova- přecházíme bez přechodu a po přechodu - Ekohrátky- kameny a půda LISTOPAD - pravidla silničního provozu pro chodce - použití tel.čísel 150, 155, 158, poslech a zpívání dětských a pohádkových písniček - volné kreslení, malování, omalovánky - čtení- pohádky V.Čtvrtka - vycházky do lesa/dle počasí/ - vyhledávání zajímavostí o lesních zvířatech - Les ve škole - zvířata jsou v lese doma

3 - pohybové hry v tělocvičně - míčové hry, přetahovaná - Hřiště 11/12- skákanda - návštěva knihovny - malujeme a kreslíme obrázky k oblíbené pohádce - adventní výzdoba - výroba adventní výzdoby - výroba drobných dárků pod stromeček - hry na rozšiřování slovní zásoby - hádanky, kvízy - orientace v čase, poznávání hodin - abeceda společenského chování- pravidla slušné konverzace - Recyklohraní- skleněný odpad - Dopravní výchova- dopravní značky - Ekohrátky- pavouček PROSINEC - požární bezpečnost-nebezpečí úrazu při používání pyrotechniky, svíček a jiných hořlavých materiálů - nebezpečí při požití alkoholu a jiných omamných, návykových látek - vánoční zvyky a tradice v ČR i v jiných zemích - poslech vánočních koled - čtení- pohádky a sledování pohádek na DVD dle výběru dětí - vycházky do lesa /dle počasí/ - změny v přírodě, zimní pranostiky - Les ve škole - přezimování živočichů a rostlin - zimní sporty/dle počasí/ - zábavné pohybové hry v tělocvičně - Hřiště 11/12- tančírna - mikulášská a vánoční výzdoba - zdobení vánočního stromečku - nácvik vánočních koled na vánoční besídku - výroba vánoční ozdoby - výroba vánočních přáníček - kvízy a tajenky - zábavné početní hry

4 - abeceda společenského chování- stolování - Recyklohraní- nebezpečný odpad - Dopravní výchova- dopravní značky - Ekohrátky- semínka LEDEN - opatrnost při chůzi na náledí a bezpečnost při zimních sportech - dopravní značky - turnaj ve stolním fotbale - turnaj Člověče nezlob se - čtení- příběhy o dětech - vycházky do okolí /dle počasí/- určování stop zvířat ve sněhu - krmení ptáků, kvízy o zvířatech - Les ve škole životní cesta dřevěné a plastové hračky - zimní sportování - sportovní soutěže v tělocvičně - Hřiště 11/12- síla a posilování - zimní vystřihovánky - práce s papírem-tangrami, origami a jiné techniky - výroba drobných dárků pro prváčky k zápisu - hry s písmeny - zábavné počítání - správná výslovnost - abeceda společenského chování- návštěva kulturních zařízení a akcí - Recyklohraní- co se děje kolem papíru - Dopravní výchova- dopravní značky - Ekohrátky- zvířata ÚNOR - bezpečné chování při hrách v ŠD a tělocvičně, při přesunech do jídelny, vycházkách - upevňování hygienických návyků - prevence krizových situací-šikana, týrání, obtěžování atd - sledování dětského filmu na DVD dle výběru dětí - volné kreslení, malování - čtení- pohádky B.Němcové

5 - vycházky do přírody /dle počasí/ - zábavné přírodovědné kvízy - Les ve škole strom jako klimatizace - sportování na sněhu - pohybové soutěže v tělocvičně - Hřiště 11/12- relaxační cvičení - výzdoba sokolovny na dětský karneval - výroba masek na dětský karneval - vtipné papírové figurky - samostatnost při vypracování domácích úkolů - postřehové hry - početní hry - abeceda společenského chování- úcta k rodině, rodičům a prarodičům - Recyklohraní- co se děje kolem papíru - Dopravní výchova- kde si můžu bezpečně hrát - Ekohrátky- rostliny BŘEZEN - bezpečnost v prostorech školy i při pobytu venku a při přesunech - nebezpečí alkoholu a jiných návykových látek - volné hraní, kreslení - návštěva knihovny - čtení- Broučci, Ferda Mravenec - vycházky do okolí, sledování změn na jaře - Encyklopedie zvířat světa + vyhledávání dalších informací na internetu - zásady chování v lese - Les ve škole..les a klima - florbal - pohybové hry - Hřiště 11/12- míčovna - jarní okenní filigrány - velikonoční výzdoba - výroba jarních a velikonočních dekorací - zdobení velikonočních kraslic

6 - individuální příprava - paměťové hry - čtení a orientace v textu - abeceda společenského chování- úcta k věcem - Recyklohraní- bioodpad a směsný odpad - Dopravní výchova- po silnici za tmy - Ekohrátky- lidé DUBEN - nebezpečí sociálně patologických jevů-party, šikana, počítačové hry atd. - prevence úrazů a ochranné pomůcky - nebezpečí při setkání s volně pobíhajícími psy - velikonoční zvyky a tradice - jarní písničky a básničky - šipky, kuželky, kulečník - čtení- J.Žáček - sledování změn v přírodě - vycházky ke kapličce-úklid okolí - přírodovědné kvízy - Les ve škole mravenci - sportování na hřišti-kolektivní hry,míčové hry - pohybové hry a soutěže - Hřiště 11/12- míčkovna - péče o pokojové rostliny-zalévání, přesazování - pomoc při úklidu okolí školy - dekorace do květináče - cvičení paměti a postřehu - správná výslovnost - abeceda společenského chování- úcta k přírodě a ke zvířatům - Recyklohraní- kovový odpad - Dopravní výchova- přilba a chrániče - Ekohrátky- budoucnost ostrova KVĚTEN - prevence úrazů při hrách, sportovních činnostech a vycházkách - bezpečnost v dopravě-chodce a při jízdě na kole

7 - pobyt na zahradě MŠ - čtení-hrdinové dobrodružné literatury - volná kresba a hra společenských stolních her - vycházky do přírody- stromy v květu - určování rostlin, drobných živočichů a ptáků podle atlasů - Les ve škole tajemství hub - příprava na olympijské hry malotřídních škol - vybíjená, fotbal - skok z místa, hod kriketovým míčkem - Hřiště 11/12- retro hry - výzdoba sokolovny ke Dni matek - výroba drobných dárků ke Dni matek - výroba drobných korálků z modelitu - didaktické hry na rozvoj slovní zásoby - samostatné vypracování úkolů - opakování učiva - abeceda společenského chování- úcta k sobě - Recyklohraní- skládky, spalovny a sběrné dvory - Dopravní výchova- správná výbava kola - Ekohrátky ČERVEN - bezpečnost v dopravě - prevence úrazů a infekčních nákaz - prevence sociálně patologických jevů - pobyt na zahradě MŠ, dětském hřišti - zábavné pohybové hry - čtení- dětské časopisy - vycházky do přírody-léto v lese a na poli - Les ve škole lesní patra, potravní řetězec - turnaj ve vybíjené a kopané - přetahovaná, skoky přes švihadlo - Hřiště 11/12- týden v pohybu - kresba a malba s letní tématikou

8 - pomoc při úklidu okolí školy - úklid školní družiny - hry na odhad a rychlost, rozvíjení smyslů - hlavolamy, křížovky - abeceda společenského chování- chování v dopravních prostředcích - Recyklohraní- zábavné kvízy, hry a testíky - Dopravní výchova- opakování vědomostí o bezpečném pohybu v silničním provozu - Ekohrátky

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013

Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Plán práce školní družiny na šk.rok 2012/2013 Celoroční projekty - Safari/celoroční hra časopisu Pastelka/ - Recyklohraní - Les ve škole, škola v lese - Dopravní výchova/1. a 2. ročník/ ZÁŘÍ ŘÍJEN - seznámení

Více

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se

Plán činností ŠD 2014/2015. I. oddělení Bc. Irena Urbanová. Září. Seznamujeme se Plán činností ŠD 2014/2015 I. oddělení Bc. Irena Urbanová Září Seznamujeme se 1. 9. Světový den míru 22. 9. Evropský den bez aut 28. 9. Den české státnosti sv. Václav Odpočinkové činnosti Zahájení školního

Více

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013

Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 Roční plán školní družiny při ZŠ a MŠ Ivaň Školní rok 2012/2013 a) Téma: podzimní období Tematické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ pomoc, stolování, hygiena stolování, pravidla slušného

Více

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP

dopravní značky (dopravní soutěže) chování na silnici BESIP Plán činností ŠD 2014/2015 II. oddělení - Vlastimila Hladová ZÁŘÍ zahájení školního roku poučení o bezpečnosti v ŠD, a v areálu školy seznámení vychovatelky s dětmi seznámení dětí s novým prostředím správné

Více

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení

Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Plán školní družiny na školní rok 2014/2015 1. oddělení Obsah výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. Činnosti a akce, které se uskuteční každý měsíc:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ BRÁNA K VĚDĚNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j: 4/2012ZŠ Účinnost od: 3.9.2012 Schválil: Mgr. Lukáš Šimon, ředitel ZŠ a MŠ 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. 3 2. Charakteristika

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY NA ŠKOLNÍ ROK 2009-2010 I.oddělení Poučíme děti o bezpečnosti při pobytu ve ŠD, v tělocvičně, v jídelně, na chodbách, na vycházkách, na školním hřišti, při přecházení ze třídy do ŠD

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Rataje, okres Kroměříž ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2014/2015 Roční plán práce školní družiny je rozčleněn do čtyř základních bloků, které korespondují

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

Plán práce školní družiny

Plán práce školní družiny Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Vychovatelka: Jana Čermáková PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Vychovatelka: Jana Čermáková ZÁŘÍ Seznámení s provozem ŠD, řádem ŠD a bezpečnosti. Cesta do školy, základy dopravní výchovy. Vzájemné poznávání dětí v kolektivu družiny, seznamovací

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY šk. rok 2013/2014 Putování s Bílou paní Září - stolní hry - četba pohádky - individuální hry Hlavní témata: POZNÁVÁM SEBE A SVÉ KAMARÁDY ZA HUMNY poznávání školy, okolí obce -

Více

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014

Rok s pohádkou. Celoroční plán práce školní družiny. šk. rok 2013-2014 Celoroční plán práce školní družiny Rok s pohádkou šk. rok 2013-2014 Cíl : Vytváření a upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, učit je vzájemné toleranci a spolupráci při společných projektech, rozvíjení

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu.

OBSAH. Identifikační údaje 1. Charakteristika ŠD 1. Provoz a režim práce ŠD.. 2. ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3. Délka vzdělávacího programu. OBSAH Identifikační údaje 1 Charakteristika ŠD 1 Provoz a režim práce ŠD.. 2 ŠVP,cíle vzdělávacího programu 3 Délka vzdělávacího programu. 3 Formy vzdělávacího programu 4 Obsah a časový plán vzdělávacího

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Časově tematický plán ŠD pro školní rok 2014/2015

Časově tematický plán ŠD pro školní rok 2014/2015 Časově tematický plán ŠD pro školní rok 2014/2015 Září: Naše škola, družina, naše město Bezpečná cesta do školy a ze školy Seznámení se školou, školní družinou, režimem dne, bezpečností Pravidla soužití

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2013/14. Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace Základní škola Zbýšov, J. A. Komenského 473, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Motto: Ať je léto nebo zima, v družině je stále prima 1.9.2013 1. CÍL - osvojování základních

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS VE DRUŽINĚ SE NENUDÍME 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní rok 2014/2015 MOTTO: U NÁS V KLUBU JÁ RÁD BUDU 1 Obsah Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, nám. B. Hrozného 12, okres Nymburk Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j.: 12/2013 Jar verze 20013/2014 (platnost od 1. 9. 2013) Obsah: 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Dodatek č.1 č.j. ZŠ/225/2007 1 ŠVP pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program Tady

Více