Uživatelská dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská dokumentace"

Transkript

1 Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Vytvořeno dne: Aktualizováno: Verze: MVČR

2 Obsah 1. Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Přihlášení do centrály Czech POINT Přihlášení Volba formuláře Ověření totožnosti podávající osoby Ověření platnosti dokladu totožnosti Vyplnění údajů o totožnosti Kontrola dokladu Doklad je neplatný Číslo dokladu je ve špatném tvaru Doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Identifikační doklad cizince nelze ověřit Přijetí podání Stanovení výše správních poplatků Struktura otázek pro stanovení správních poplatků Výběr živnostenského úřadu Tisk štítku s adresou Převzetí příloh k podání od podatele Uložení formuláře Potvrzení o přijetí podání a jeho tisk Ukončení procesu listinného podání Přijetí podání od právnické osoby Ukončení práce v prostředí Czech POINT

3 1. Přijetí podání registru živnostenského podnikání pro fyzickou či právnickou osobu Úředník na kontaktním místě Czech POINT podání přijme pomocí elektronického formuláře. Podle živnostenského zákona ( 72) lze přijmout podání na: Formuláři registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu. Formuláři registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu. Podávající může předložit kontaktnímu místu Czech POINT následující podání v listinné podobě: Ohlášení živnosti. Ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku. Žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. 2. Přihlášení do centrály Czech POINT Než začnete cokoliv pomocí Czech POINT dělat, je třeba se přihlásit do jeho centrály, autentifikovat se a vybrat druh činnosti. Do centrály Czech POINTU se dostanete z webového prohlížeče zadáním adresy https://www.czechpoint.cz. Následuje vaše autentifikace výběrem komerčního certifikátu a zadáním odpovídajícího PINu; dále pak ověření přihlašovacích údajů uživatelského jména a přístupového hesla Přihlášení Při vstupu do softwarového rozhraní pro práci s Czech POINT je vyžádána autentifikace (přihlášení) pracovníka. Pro tento účel je zapotřebí, aby do USB konektoru počítače byl zasunut jeho tzv. token, zařízení ikey 4000, ve kterém je uložen privátní klíč pracovníka. Prvním krokem při přihlášení je výběr a potvrzení digitálního certifikátu. Certifikát potvrďte v okně Zvolit digitální certifikát. Následuje zadání PIN kódu pracovníka zapište jej do vstupního pole Enter PIN dialogu Token Login. 3

4 Pokud je vše v pořádku, otevře se stránka pro přihlášení do prostředí Czech POINT. Pracovník zde vyplní do vstupních polí tato data: Jméno identifikace pracovníka ve formě jeho přihlašovacího jména obecně to může být kombinace znaků a číslic, často se užívá kombinace částí jména a příjmení. Heslo přístupové heslo vytvořené k výše zapsanému uživatelskému jménu. Vlastní přihlášení proběhne po stisku tlačítka Přihlásit Volba formuláře Po přihlášení se na následující stránce zobrazí nabídka formulářů. V levé sekci klepněte na položku Ostatní podnikání a v sekci pravé vyberte formulář s názvem činnosti, kterou budete od Czech POINTu požadovat buď Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu nebo Formulář registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu. 4

5 Zkontrolujte dostupnost formuláře v kladném případě je ve sloupci Dostupnost zobrazen zelený indikátor; v případě, že je formulář dočasně nedostupný, je barva indikátoru červená. Klepněte myší do řádku s položkou formuláře. V následujícím dialogu (liší se podle použitého prohlížeče webových stránek) zvolte otevření souboru s formulářem nikoliv tedy jeho uložení. Formulář se načte a otevře v okně aplikace 602XML Filler 5

6 3. Ověření totožnosti podávající osoby Postupy přijetí podání od fyzické i právnické osoby jsou totožné; liší se jen barvou formuláře Ověření platnosti dokladu totožnosti Podatel musí předložit platný doklad totožnosti. Do formuláře podání se vyplňuje číslo a typ předloženého dokladu a také jméno a příjmení podatele. Nejprve zkontrolujte platnost dokladu vizuálně zda není překročena doba platnosti a zda se jedná o přípustný vzor platného dokladu. Platné vzory občanských průkazů (OP) najdete na stránkách Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz/rady/navody/doklady/platneop.html). Tam jsou také na adrese vzory platných cestovních pasů (CP) Vyplnění údajů o totožnosti Předpokladem přijetí podání je identifikace podávajícího podle dokladu totožnosti, příjmení a jména. Do formuláře zapište do pole Číslo dokladu číslo dokladu podatele a voličem Typ dokladu určete, zda se jedná o občanský průkaz, cestovní pas vydaný centrálně, cestovní pas vydaný okresním úřadem či identifikační doklad cizince. Do polí Jméno a Příjmení zapište jméno a příjmení podatele opsané z dokladu Kontrola dokladu Stisknutím tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádejte ověření platnosti dokladu v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů. 6

7 Výsledek kontroly je zobrazen pod voličem typu dokladu. V následujících kapitolách si uvedeme možné výsledky kontroly a jejich význam Doklad je neplatný Zpráva Doklad s daným číslem byl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že doklad zadaného čísla není v pořádku a je evidován jako neplatný. Současně je vypsána informace o datu, od kterého je doklad za neplatný považován. Pokud jste se v zadání čísla dokladu zmýlili, lze v tuto chvíli číslo zadat znovu a stisknutím tlačítka Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů vyžádat novou kontrolu v databázi evidence neplatných dokladů. Je-li číslo dokladu a jeho typ zadáno korektně, nezbývá než stiskem tlačítka Zavřít formulář práci s formulářem ukončit a žádost zamítnout Číslo dokladu je ve špatném tvaru Pokud jste zadali číslo dokladu v nepřípustném tvaru, zobrazí se zpráva Číslo dokladu je ve špatném tvaru. Opravte chybu v zadání čísla či typu předloženého dokladu a znovu stiskněte tlačítko Ověřit v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů k následnému ověření platnosti v evidenci neplatných občanských průkazů a cestovních pasů Doklad není uveden v evidenci neplatných dokladů Zpráva Doklad s daným číslem nebyl nalezen v evidenci neplatných dokladů vás informuje, že zadaný doklad nebyl nalezen v evodenci neplatných dokladů a že je tedy zřejmě v pořádku a platný Identifikační doklad cizince nelze ověřit Pokud zadáte k ověření číslo pasu cizince, vrátí se vám zpráva o tom, že doklady cizinců nelze v databázi neplatných dokladů ověřit. Cizincům může být vydán výpis pouze v případě, že mají povolen dlouhodobý nebo trvalý pobyt v naší republice mají přiděleno rodné číslo. V případě, že rodné číslo přiděleno nemají, bude elektronická žádost odmítnuta a dále je potřeba žádost zpracovat manuálně viz str. Chyba! Záložka není definována.. 7

8 4. Přijetí podání 4.1. Stanovení výše správních poplatků Ve formuláři se pomocí tabulky Stanovení výše správních poplatků za podání živnostenskému úřadu určí na základě povahy úkonu podatelem požadovaného výše poplatku. Výši poplatku nekontrolujete v případě zjištění nesrovnalostí bude podatel vyzván k doplatku přímo živnostenským úřadem Struktura otázek pro stanovení správních poplatků Pro zjednodušení určení výše poplatku slouží následující tabulka, podle které na základě sdělení podatele formou otázek a odpovědí odhadnete výši úhrady. Jdete ohlásit novou živnost (koncesovanou živnost)? ANO Už jste někdy nějakou živnost (koncesovanou živnost) provozoval? ANO 500,- Kč NE 1000,- Kč Neohlašuje se nová živnost, mění se údaje o živnosti stávající Chcete měnit rozsah existující koncesované živnosti? ANO 500,- Kč Chcete ustanovit nového odpovědného zástupce pro koncesovanou ANO 500,- Kč 8

9 živnost? Měníte něco z následujícího (za 100,- Kč)? 100,- Kč Pro fyzické osoby a. jméno, příjmení, rodné číslo, bydliště nebo (u zahraniční osoby) bydliště, místo pobytu v ČR, jméno, příjmení, označení a adresa organizační složky, jméno, příjmení, bydliště vedoucího organizační složky b. předmět a rozsah podnikání (ne obor živnosti volné)? c. místo podnikání d. dobu trvání živnosti (pokud byla na dobu určitou nebo změna doby pobytu Pro právnické osoby a. měníte předmět a rozsah podnikání (ne obor živnosti volné)? b. měl jste živnost na dobu určitou měníte její dobu? Všechny ostatní úkony nejsou zpoplatněny 0,- Kč Po zvolení výše poplatku za podání živnostenskému úřadu formulář vypočte celkový správní poplatek (k němu se přičte 50 Kč za přijetí podání kontaktním místem veřejné správy) Výběr živnostenského úřadu Kontaktní místo Czech POINT zašle podání živnostenskému úřadu místně příslušnému k přijetí podání (podle volby žadatele, jinak podle místa podání, tj. tomu obecnímu živnostenskému úřadu, v jehož správním obvodu bylo podání učiněno). Živnostenský úřad vyberete v sekci Výběr příslušného živnostenského úřadu. Pole Určeno pro živnostenský úřad vyplníte výběrem položky ze seznamu, který lze přímo z pole rozvinout. 9

10 Needitovatelná pole s adresou živnostenského úřadu (Název úřadu, Ulice a číslo popisné a PSČ a obec) se vyplní automaticky podle volby živnostenského úřadu Tisk štítku s adresou K ulehčení odeslání podání lze vytisknout adresu živnostenského úřadu na samolepicí štítek. Předpokládá se tisk na arch A4 a rozměr štítků 78 x 47 mm (dva sloupce po šesti štítcích), kdy vytisknete adresu na jeden zcela určitý štítek na archu, takže arch lze používat opakovaně až do vyčerpání všech štítků. Stiskem tlačítka Tisk adresy živnostenského úřadu ba štítky 78x47 mm A4 (2x6) se otevře dialog, ve kterém klepněte na ten z vyobrazených štítků, na který se má adresa vytisknout. 10

11 Po potvrzení volby tiskárny se adresa vytiskne na zvolené místo na archu Převzetí příloh k podání od podatele Dále převezmete od podatele podepsanou listinnou formu podání včetně příloh a zapíšete prostý součet listů všech příloh do pole Počet listů příloh Uložení formuláře Do formuláře dále zapíšete číslo jednací; pokud jej nemáte, zažádáte o něj v rámci elektronické spisové služby. Stiskem tlačítka Uložit formulář na lokální disk počítače pak vyplněný formulář uložíte na lokální disk svého počítače (tedy počítače pracovníka kontaktního místa) nebo jej odešlete do spisové služby Potvrzení o přijetí podání a jeho tisk Ve formuláři se následně v sekci Potvrzení o přijetí podání zobrazí potvrzení o přijetí podání. Vy podateli podepíšete vytištěné potvrzení o doručení podání, opatříte jej razítkem a vydejte podateli. Dále máte možnost podateli vystavit a vytisknout dva doklady: Tlačítkem Tisk potvrzení o doručení podání na papír A4 vytisknete potvrzení, že podání bylo doručeno příslušnému živnostenskému úřadu. Tlačítkem Tisk pokladního dokladu na papír A4 vytisknete příjmový pokladní doklad o uhrazení správních poplatků. 11

12 4.8. Ukončení procesu listinného podání Podání ukončíte stiskem tlačítka Zavřít formulář. 5. Přijetí podání od právnické osoby Postup přijetí podání pro právnické osoby ať v elektronické či listinné podobě je obdobný postupu popsanému pro fyzické osoby. Odlišná je barva podkladu formulářů: Pro fyzické osoby je podklad růžový. Pro právnické osoby je podklad fialový. Stejně jako u postupu pro fyzické osoby končí postup pro právnické osoby zavřením formuláře stiskem tlačítka Zavřít formulář. 6. Ukončení práce v prostředí Czech POINT V průběhu pracovního dne, při vyřizování jednotlivých požadavků žadatelů, vždy předepsaným způsobem uzavřete otevřený formulář (formuláře) a dokončete transakci. Při tom zůstáváte stále přihlášeni v prostředí Czech POINT. Při ukončení práce (například na konci pracovní směny), je třeba se z prostředí Czech POINT odhlásit. Odhlásíte se klepnutím na tlačítko Odhlásit v pravém horním rohu okna Czech POINT s nabídkou formulářů. 12

13 Pokud byste se neodhlásili, a okno s nabídkou formulářů jen zavřeli (například klepnutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu okna), zůstanete k Czech POINT ještě po určitou dobu (zhruba 30 minut) přihlášeni. Ke stejné situaci by došlo při nečekaném restartu počítače, například po výpadku napájecí sítě. Nové přihlášení k další práci - běžným zadáním jména a hesla - bude pak během této doby interpretováno jako pokus o neautorizovaný přístup do prostředí Czech POINT. Proto se budete v tomto případě muset přihlásit dvakrát po sobě. Po prvním přihlášení se zobrazí varování s informací, že někdo již byl přihlášený pod vaší identitou nebo že jste se korektně neodhlásili. Pole pro zadání jména a hesla jsou znovu zobrazena. Teprve po jejich opětovném vyplnění se vám prostředí Czech POINT znovu zpřístupní. 13

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace (provozní řád) Žádost o vydání seznamu voličů Vytvořeno dne: 29.11.2013 Aktualizováno: 19.12.2013 Verze: 1.0 2013 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály Czech POINT... 3 1.1. Přihlášení...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.6 2009

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.7 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z listinné do elektronické podoby (pro advokáty) Vytvořeno dne: 2.8.2010 Aktualizováno: 1.12.2010 Verze: 1.20 2010 MVČR Upozornění:

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINT krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1.

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Do Czech POINT krok za krokem. Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1. Dokumentace k projektu Czech POINT Do Czech POINT krok za krokem Vytvořeno dne: 17.2.2009 Aktualizováno: 5.10.2009 Verze: 1.4 2009 MVČR Obsah 1. První kroky...3 1.1. Zřízení certifikátů pro přístup do

Více

Czech POINT - Nové agendy

Czech POINT - Nové agendy Czech POINT - Nové agendy 1 Rozsah: 1 hodina Anotace: Kurz seznamuje s novou agendou zajišťovanou pro Informační systém datových schránek prostřednictvím Czech POINT, možností zjištění stavu aktivace nových

Více

Czech POINT - Evidence obyvatel II.

Czech POINT - Evidence obyvatel II. Czech POINT - Evidence obyvatel II. 1 Rozsah: 20 hodin Anotace: Kurz je určen pracovníkům matrik, ohlašoven a soudů, kteří budou provádět zápisy do Informačního systému evidence obyvatel v prostředí CzechPOINT@office.

Více

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR

Dokumentace. k projektu Czech POINT. Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Dokumentace k projektu Czech POINT Seznamte se Vytvořeno dne: 11.4.2007 Aktualizováno: 19.2.2009 Verze: 3.4 2009 MVČR Obsah 1. Seznamte se...3 2. Co Czech POINT poskytuje?...3 2.1. Výpis z Katastru nemovitostí...3

Více

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon)

Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) Czech POINT - Živnostenský rejstřík a podání živnostenskému úřadu - aktualizace 2011 (egon) 1 Rozsah: 2 hodiny Anotace: elearningový kurz seznamuje s postupem při vydávání ověřeného výpisu z Živnostenského

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Příručka pro práci s aplikací RDM

Příručka pro práci s aplikací RDM Obsah Úvod... 1 Požadavky na prostředí... 1 Popis systému... 2 Pracovní plocha a základní ovládání... 2 Role pro práci s registrem... 4 Pracovní postupy... 4 Vyhledání subjektu... 4 Založení subjektu...

Více

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon)

Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) Administrativní bezpečnost a certifikační politika (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz podává podrobný návod na administraci účtu Czech POINT pro nové obce a na pořízení certifikátů potřebných pro práci

Více

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele

Software602 FormFlow Server 6. Příručka uživatele 6 Příručka uživatele Aktualizováno: 20.1.2015 Obsah 6...1 1. Charakteristika programu...6 1.1. Používané zkratky... 6 1.2.... 6 1.3. Formuláře pro... 6 1.4. Koloběh formulářů... 7 2. Prostředí u...8 2.1.

Více

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) výzva č. 40. Vzdělávání v egon Centru Telč

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) výzva č. 40. Vzdělávání v egon Centru Telč egon Centrum Telč www.telc.eu egon@telc.eu Operační program: Název projektu: Číslo projektu: Žadatel: Operační program lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) výzva č. 40 Vzdělávání v egon Centru Telč CZ.1.04/4.1.00/40.00091

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ

Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ Uživatelská příručka pro Systém pro registraci a vedení registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí ISPOZ veřejné rozhraní Pro potřebu České národní banky zpracovala

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.48 Aktualizováno 6. 3. 2015 Obsah Úvod... 4 1 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS

Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Uživatelská příručka pro využívání elektronických služeb PDS Verze 1.38 Aktualizováno 27. 9. 2013 Obsah Úvod... 4 Přihlášení do aplikace... 5 1.1 Postup pro první přihlášení... 5 1.2 Postup při problémech

Více

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele

PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele PRŮVODCE aplikací edotace pro žadatele tj. jak snadno a rychle vyplnit žádost o dotaci z Plzeňského kraje, jak vložit vyúčtování Datum: 16.7.2015 Verze: 1.0 Obsah Úvodní strana aplikace edotace... 3 Krok

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

Signer. Příručka uţivatele

Signer. Příručka uţivatele Signer Příručka uţivatele Obsah 1. Co je Long-Term Docs Signer... 4 2. Instalace... 4 3. Spuštění aplikace... 6 4. Rychlá orientace v základních funkcích... 7 4.1. Přístup k základním funkcím a jejich

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 6. 5. 2015 Verze: 4.5 2015 MVČR Obsah 1 Úvod...6 1.1 Cíl dokumentu...6 1.2 Zkratky a definice...6 1.3 Technické

Více

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz)

Uživatelská příručka. k Informačnímu systému. Prevence rizikového chování MŠMT. (http://is-prevence.msmt.cz) Uživatelská příručka k Informačnímu systému Prevence rizikového chování MŠMT (http://is-prevence.msmt.cz) září 2012 (verze 1.1) 1/33 Obsah Popis úvodní obrazovky IS...3 Jak je řešena nápověda...4 Technická

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Elektronické podání vůči

Elektronické podání vůči Elektronické podání vůči Živnostenskému rejstříku Příručka pro podnikatelskou veřejnost Obsah 1. MOŽNOSTI VYUŽITÍ APLIKACE JRF...3 1.1. EPO zaslané podnikatelem na EP ŽR přímo z aplikace JRF...3 1.2. EPO

Více