VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Centrum pro manželství a rodinu, o. s."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s.

2 ÚVODNÍ SLOVO Pomůžeme vám upevnit vaše nejdůležitější vztahy, oznamuje do světa náš web. A přestože jsme nové sdružení, které má za sebou teprve první rok existence, věřte, že nepřeháníme. Většina našich spolupracovníků z řad manželů a odborníků má za sebou zkušenost 10 i více let práce pro manžele a rodiny v neziskových organizacích a křesťanských církvích. Vztahy jsou to, co formuje a povzbuzuje člověka na začátku jeho životní pouti, ano už před narozením. Během našeho zrání poznáváme, že trvalé, láskyplné vztahy jsou pro nás víc a víc důležité. Co jiného nám usnadní překonat tíži životních starostí než živé, vřelé vztahy s našimi nejbližšími a jejich fyzická, emocionální a duchovní blízkost? Ať už máte obavu vstoupit do trvalého životního vztahu nebo si nevíte rady se vztahy s partnerem, dětmi, rodiči, ale i se sebou samými, můžete se na nás bez obav obrátit. Rádi vám nabídneme naši pomoc. Ing. Jiří Musil předseda sdružení 3

3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE DŮLEŽITÁ DATA ROKU 2012 Centrum pro manželství a rodinu, o. s. (CMR) adresa: Thákurova 3, Praha 6 tel.: , linka dotazů: web: IČ: DIČ: CZ registrace MV ČR: dne pod č. j. VS/1-1/87329/12-R Číslo účtu: /2010 Členové a orgány sdružení Ing. Jiří Musil, předseda Mgr. Monika Matějková, místopředseda Milada Musilová Naše cíle a cesta k jejich dosažení: Cílem sdružení je podpora a upevnění manželství a rodiny. Toho chce sdružení dosáhnout zejména: pořádáním přednášek, kurzů, tréninků, seminářů a konferencí, poskytováním poradenství, propagací své činnosti v médiích a publikační činností, vyhledáváním spolupracovníků a jejich vzděláváním, spoluprací s odborníky a obdobně zaměřenými státními i nestátními institucemi bylo CMR zaregistrováno na Ministerstvu vnitra ČR pod č. j. VS/1-1/87329/12-R proběhla ustavující členská schůze jsme podali žádost o dotaci na Magistrát hl. m. Prahy žádost byla úspěšná jsme se prezentovali na NGO Marketu v Národní technické knihovně jsme spustili webové stránky do té doby jsme se prezentovali jen na facebookovém profilu manzelstvi.rodina v roce 2012 odpracovalo pro sdružení na DPP 19 osob 384 hodin celkem jsme pořádali jeden týdenní pobyt, 13 celosobotních programů a 31 večerních nebo dopoledních setkání pro cca 700 klientů 5

4 NAŠE AKCE V ROCE Jednodenní pokračovací Kurz efektivního rodičovství, DKSŠ, Praha 1, Mgr. Martina Běťáková CŽV seminář pro kněze na téma manželství a rodiny, KTF UK v Praze, Ing. Jiří Musil Exercicie pro manželské páry, Pernink, P. dr. Ondřej Salvet Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Ing. Jan Čapek (ještě před registrací sdružení) Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), 8 večerů Pouť snoubenců ke sv. Valentinu a rekolekce, Praha- Vyšehrad, Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D Společná příprava na život v manželství mimořádný kurz, sídlo sdružení, manželé Musilovi, 4 večery Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Ing. Jan Čapek první večer kurzu Manželské večery, pro nemoc lektorů musel být kurz (večery 2. až 8.) zrušen, manželé Musilovi Setkání manželů nad tématem Konflikty a jejich řešení po stejnojmenné přednášce v rámci Společné přípravy na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), manželé Musilovi Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KC sv. Prokopa, Mgr. Ing. Jan Čapek Kurz efektivního rodičovství, KMC Barrandov, Mgr. Vlasta Hamalová (3 soboty) Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), 8 večerů Společná příprava na život v manželství mimořádný kurz, centrum Nazaret, Mgr. Ing. Jan Čapek CŽV seminář pro jáhny na téma přípravy na manželství, sídlo sdružení, Ing. Jiří Musil a Mgr. Monika Matějková Společná příprava na život v manželství, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), 8 večerů Sobota pro ženy, Pastorační středisko (sv. Vojtěch), PhDr. Petr Goldmann a P. Vojtěch Kodet, Th.D., OCarm Školení lektorů příprav na manželství, centrum Nazaret, JUDr. Marie Kolářová, Th.D. a PhDr. Josef Zeman Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, KMC Barrandov, Mgr. Ing. Jan Čapek Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové, MC Domeček, Mgr. Ing. Jan Čapek 6 7

5 HOSPODAŘENÍ SPOLUPRÁCE A PROJEKTY Výnosy 2012 (v Kč) 602 účastnické poplatky , úrok na běžném účtu 42, dary fyzických a právnických osob , členské příspěvky 300, provozní dotace (Magistrát) ,00 CELKEM ,64 Náklady 2012 (v Kč) 501 materiál , služby , osobní náklady (DPP) , poskytnuté členské příspěvky 3.000,00 CELKEM ,00 V roce 2012 vstoupilo CMR do Asociace center pro rodinu (Průchodní 2, Brno, acer.uvadi.cz), v rámci které spolupracuje s centry pro rodinu v celé republice, především s Centrem pro rodinný život Olomouc (www.rodinnyzivot. cz). Na většině programů CMR velmi těsně spolupracuje s Centrem pro rodinu při Arcibiskupství pražském (cpr.apha.cz). Finanční podporu letního pobytu osamělých maminek s dětmi (pořádá s naší podporou Centrum pro rodinný život Olomouc) věnovala francouzská komunita v Praze, která se schází v kostele sv. Josefa na Malé Straně. Prostory pro akce nám poskytly Arcidiecézní centrum pro mládež v Praze 4 (praha. signaly.cz), Duchovní správa u sv. Vojtěcha v Praze 6 (www.sv-vojtech.eu), KMC Barrandov v Praze 5 (www. kmcbarrandov.cz), MC Domeček v Praze 11 (www.mc-domecek.cz), KC sv. Prokopa v Praze 13 (www.centrumbutovi-ce.cz), Dívčí katolická střední škola v Praze 1 (www.divciskola.cz). Informace o programech CMR prezentovaly Rádio Proglas (proglas.cz), TV-Noe (tvnoe.cz) a Zpravodaj YMCA Živá rodina (zr.ymca.cz). Hospodářský výsledek ,64 Kč Účetní rozvaha k Aktiva (v Kč) Pasiva (v Kč) 211 zůstatek v pokladně 4.372, zůstatek na účtu , mzdy k proplacení 7.990, daně k proplacení 2.310,00 Hospodářský výsledek ,64 CELKEM , ,64 V prvním roce existence získalo CMR důvěru Magistrátu hlavního města Prahy, který podpořil grantem projekt Prevence a řešení konfliktů mezi partnery a mezi rodiči a dětmi v rodině. Nejdůležitější projekty a kdo je realizoval: Společné přípravy na život v manželství Lektoři a facilitátoři skupin: MUDr. Mgr. Ludmila Bartůšková, Jiří a Magdalena Beranovi, Mgr. Ing. Jan Čapek, Ivana a Martin Čihákovi, František a Dita Drozdovi, Vojtěch a Magdalena Duřtovi, Tomáš a Zuzana Fischerovi, 8 9

6 P. MUDr. Mgr. Jiří Korda, František a Klára Kudrnovi, ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., Jiří a Irena Mácovi, Jiří a Míla Musilovi, P. Mgr. Ing. Michal Němeček, Mgr. Ing. Martin Opatrný, Marek a Jana Poláškovi, P. Mgr. Tomáš Roule, Martin a Lucie Šmehilovi, Vladimír a Barbora Vernerovi, Pavel a Ivana Vopařilovi, Jan a Dana Wenkeovi, Jan a Jana Zindulkovi. Technické zázemí: Jáchym Vopařil. Lektor pouti snoubenců: Mons. doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. Lektoři školení lektorů příprav: JUDr. Marie Kolářová, Th.D. a PhDr. Josef Zeman. Zázemí školení: Anna Musilová. Škola lásky v rodině podle Jiřiny Prekopové (www.prekopova-pevneobjeti.cz) Lektor: Mgr. Ing. Jan Čapek. Hlídání dětí: Kristina Chadimová a Magdalena Kubíková. Program efektivního rodičovství krok za krokem (www.efektivnirodicovstvi.cz) Lektorky: Mgr. Martina Běťáková a Mgr. Vlasta Hamalová. Křesťanská psychologická poradna Poradci a terapeuti: Mgr. Alice Derflová, PhDr. Petr Goldmann (odborný garant programu), Mgr. Kateřina Gůrová a MUDr. Alexandra Havlicová (psychiatr). Soboty pro ženy Lektoři: P. Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L., PhDr. Petr Goldmann, Mgr. Eva Jelínková, P. Vojtěch Kodet Th.D., OCarm. Zpovědníci: P. Gorazd Cetkovský OCarm., P. Antonín Klaret OFM, JCLic. P. Mgr. Ondřej Pávek, P. Jiří Ptáček MIC, P. Mgr. Vojtěch Vágai. Občerstvení: Kristina Chadimová a Magdalena Kubíková. Hudba: Jana Svobodová. Ostatní programy a další pomoc P. dr. Ondřej Salvet (letní exercicie), Amálie Černá a Anežka Churaňová (grafické práce), Mgr. Monika Matějková (právní poradenství v oblasti uzavírání a platnosti manželství, kontaktní osoba pro klienty všech programů a občerstvení na všech akcích, kde bylo třeba). Všem našim spolupracovníkům a dobrodincům děkujeme! 10 Výroční zpráva byla schválena členskou schůzí dne Centrum pro manželství a rodinu, o. s. 2013

7

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE

STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE Výroční zpráva 2010 Středisko náhradní rodinné péče o. s. se zabývá od 12. 9. 1994 problematikou dětí, které se ocitly ve zvláště obtížných životních situacích a dětí,

Více

Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda V ý r o č n í z p r á v a 2 0 1 4 Ve Zlíně, březen 2015 Ing. Pavel Osoha, předseda 2 OBSAH Úvodní slovo 4 1. Poslání a cíle 5 2. Historie 6 3. Profil 7 4. Přehled činnosti v roce 8 4.1. Vzdělávací aktivity

Více

Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda

Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda Výroční zpráva V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 8 Ve Zlíně, červen 2009 Ing. Pavel Osoha, předseda 1 OBSAH 1. Poslání a cíle 3 1.1. Poslání 3 1.2. Cíle 3 2. Organizační členění 4 3. Zpráva o činnosti za

Více

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

ARcibiskuPstVÍ PRAžské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 arcibiskupství pražské VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 4 / Slovo úvodem 5 / Údaje o organizaci 6 / Profil 7 / Struktura arcibiskupství 8 / Milníky roku 2009 14 / Návštěva papeže Benedikta XVI. 18 / Pastorace

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012

Centrum pro rodinný život. Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro rodinný život Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Poslání a cíle 3 Programy v roce 2012 Programy pro rodiny 4 Programy pro ženy a pro muže 5 Programy pro mladé a snoubence 6 Programy pro seniory

Více

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY

Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah SLOVO ÚVODEM ZÁKLADNÍ ÚDAJE VÝSLEDKY ČINNOSTÍ PODLE PROGRAMŮ FINANČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA AUDITORA 05 06 09 16 19 PODĚKOVÁNÍ KONTAKTY 20 21 Cílem střediska je, aby rodinná péče o opuštěné

Více

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno

Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno 2009 Představení Centra pro rodinu a sociální péči Brno Poslání: Podporovat rodinu ve všech fázích jejího vývoje, hájit její zájmy a napomáhat rozvoji prorodinných služeb v místních komunitách. Cílové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH NA ÚVOD.......................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE...........................................

Více

Slovo úvodem. Bc. Lucie Šumberová členka OS KONTAKT a vedoucí Linky důvěry v roce 2012

Slovo úvodem. Bc. Lucie Šumberová členka OS KONTAKT a vedoucí Linky důvěry v roce 2012 Slovo úvodem Vážené čtenářky a vážení čtenáři výroční zprávy i pro rok 2012 se nám podařilo zajistit provoz Linky důvěry Ústí nad Orlicí, která v Pardubickém kraji nepřetržitě poskytuje sociální službu

Více

Služby Společnosti E. Organizační struktura Společnosti E Alena Červenková Předsedkyně, sociální pracovnice

Služby Společnosti E. Organizační struktura Společnosti E Alena Červenková Předsedkyně, sociální pracovnice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo Uplynulý rok, rok 2013, byl ve Společnosti E zacílen na podporu a zviditelnění projektu podporovaného zaměstnávání lidí s epilepsií formou aranžování květin. K posunu sociálního

Více

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC

PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Výroční zpráva 2013 PORADNA PRO ŽENY A DÍVKY OLOMOUC Občanské sdružení ONŽ 1 Milí přátelé, ráda bych připojila ještě několik slov k výroční zprávě, která by mohla dokreslit nejen činnost, ale i snahy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Motto: Radostné rodičovství spokojené dětství Úvodní slovo Vážení a milí, ohlédnutí za rokem 2014 dává možnost zastavit se, na chvíli oddechnout a shrnout to nejpodstatnější. Byla to

Více

Výroční zpráva Společnost E 2012

Výroční zpráva Společnost E 2012 Výroční zpráva Společnost E 2012 Úvod Rok 2012 byl pro Společnost E nabitý akcemi, událostmi a úspěchy a v jeho průběhu se podařilo zrealizovat i projekty, které zatím existovaly jen v našich představách.

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu.

Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. Výroční zpráva Dům tří přání 2011 Pomáháme dětem v ohrožení najít cestu z labyrintu. 2 Úvodní slovo Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, rok 2011 je pro nás rokem jubilejním, oslavili

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 Josefská 1, 602 00 Brno, tel./fax: +420 542 217 464 OBSAH SLOVO ÚVODEM..................................................... 2 PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE............................................

Více

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

Úvodní slovo. Vážené čtenářky, vážení čtenáři, Výroční zpráva 2011 Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, podobně jako každý rok, i letos jsme pro Vás na přelomu jara a léta připravili Výroční zprávu za rok předchozí, tentokráte za rok 2011.

Více

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006

ZPRAVODAJ. pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 ZPRAVODAJ pražské arcidiecéze č. 10, prosinec 2006 S radostí a optimismem do nového církevního roku Mám před sebou nový kalendář a přemýšlím, kam nás příští rok asi zavede. Máme být pesimisty nebo optimisty?

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č. j. 32 326/2010-25 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PREVALIS Společnost pro podporu

Více

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005

pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 pražské arcidiecéze č. 7, září 2005 Po prázdninách Pro některé děti bolestná záležitost, vrátit se zase do školy, pro jiné radost. Pro rodiče a prarodiče někdy vítaný návrat k normálnímu běhu věcí, ale

Více

výroční zpráva Letní dům

výroční zpráva Letní dům výroční zpráva Letní dům 2013 OBSAH 5 SLUŽBA KOUSEK DOMOVA 6 SLUŽBA SPOLU O KROK DÁLE 10 SLUŽBA DOMA V RODINĚ 13 SLUŽBY PRO PĚSTOUNY 13 PROJEKT ROZVOJEM KE KAPACITĚ 13 AKCE PRO VEŘEJNOST 14 PŘEHLED AKTIVIT

Více

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S.

VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. SLAVIČÍN, ČERVEN 29 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO

Více

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu.

MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. Výroční zpráva 2009 MOTTO: Věříme, že všechny děti mají právo na milující rodinu. 1 OBSAH: Asociace náhradních rodin 3 Místní kluby 8 Pracovní skupiny 14 Spolupráce 16 Projekty 17 Hospodaření organizace

Více

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS

vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 1 GREEN DOORS vyrock 08:Sestava 1 29.9.2009 11:53 Stránka 2 Výroční zpráva 2008 Green Doors, o. s. Text: Lucie Broukalová, Miroslava Bubela, Eliška Kapounová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. o.s. Prev-Centrum

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. o.s. Prev-Centrum VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 o.s. Prev-Centrum ÚVODNÍ SLOVO PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ O NÁS ROK 2012 V ČÍSLECH ČASOVÁ OSA SYSTÉM SLUŽEB PRIMÁRNÍ PREVENCE AMBULANTNÍ LÉČBA NÍZKOPRAHOVÉ SLUŽBY KANCELÁŘ SDRUŽENÍ

Více

Nadační fond Radia Proglas

Nadační fond Radia Proglas Výroční zpráva 2007 Nadační fond Radia Proglas Člověk má radost, když může dát odpověď; jak je dobré slovo v pravý čas! Přísloví 15.23 Právní forma Nadační fond Radia Proglas vznikl zapsáním do nadačního

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013

Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Zpráva o činnosti občanského sdružení Nová Trojka 2013 Rodinné a kulturní centrum Nová Trojka nabízí přátelský, bezpečný a inspirativní prostor pro celou rodinu. PARTNEŘI NOVÉ TROJKY Projekty Nové Trojky

Více